Prezentujte svou nejlepší práci prostřednictvím případové studie

Propagujte svou společnost potenciálním zákazníkům na příkladu úspěšného příběhu.

Dvě případové studie vedle sebe

Co je případová studie?


Firemní případové studie jsou úspěšnými příklady minulých projektů s cílem přilákat nové zákazníky. Případové studie představují velmi efektivní formát obsahu – před rozhodnutím o nákupu si případové studie prochází 73 % firemních zákazníků.


Případová studie obvykle začíná popisem cíle projektu. Pak popisuje akce, které společnost podnikla k dosažení tohoto cíle, a nabízí kvalitativní a kvantitativní údaje, které prokazují měřitelný úspěch. Výsledným výstupem by měla být dobře navržená zpráva nebo video sdílené na webových stránkách společnosti, v tisku nebo na různých sociálních sítích.

První kroky


Stanovte cíl


Nejprve se rozhodněte, co chcete případovou studií ukázat a který konkrétní případ by byl nejlepším důkazem hodnoty vaší společnosti. Který projekt osloví potenciální zákazníky natolik, aby s vámi navázali spolupráci? Začněte důvodem, proč si klient najal vaši společnost. Jaký problém jste měli vyřešit?

Část případové studie

Požádejte o svolení a rozhovor


Ujistěte se, že klient nemá námitky proti zařazení do vaší případové studie. Tyto informace budete veřejně sdílet, takže je nezbytný souhlas klienta. Když už jste u toho, můžete ho požádat o rozhovor nebo o sepsání osobních zkušeností. Nikdy nepodceňujte sílu přímých citací od spokojených klientů – 95 % nakupujících si před rozhodnutím o nákupu prochází recenze.

 

Předložte důkazy


Shromážděte kvantitativní data nebo proveďte kvalitativní výzkum dokazující úspěch tohoto partnerství. Je velmi důležité předvést výsledky, ať už se jedná o dosažený zisk, vyrobené zboží nebo spokojenost zákazníků.

Vyberte médium pro případovou studii


Způsob prezentace vašeho úspěchu závisí na povaze vašeho podnikání a také na tom, kolik času a energie jste ochotni tomu věnovat.

 

 

Případová studie pro web


Mnoho společností zveřejňuje případové studie na svých webových stránkách. Jelikož uživatelé s mobilními zařízení generují více než 50 % webového provozu, je důležité vytvořit webovou případovou studii s responzivním návrhem přizpůsobeným různým velikostem obrazovky. Obsah na webu můžete doplnit hypertextovými odkazy na služby, kontaktní stránky a další příklady minulých prací. Můžete také přidat pohyblivou grafiku ve formě animace nebo vložených videí s referencemi zákazníků.

Rozvržení případové studie pro různá mobilní zařízení v aplikaci Adobe XD

Případová studie pro tisk


Pokud si myslíte, že by se potenciální zákazníci o vás raději dozvěděli prostřednictvím tištěné případové studie, můžete webovou případovou studii upravit pro tisk a přidat na svůj web verzi ve formátu PDF ke stažení.

 

 

Případová studie pro video


Jestliže pracujete v médiích nebo ke své práci využíváte videozáznamy, měli byste vytvořit video. Pokud váš klient svolí k rozhovoru, natočte jeho sdělení a vytvořte z něj případovou studii ve formě poutavého videa.

Tipy pro vytvoření skvělé případové studie

 

Vyprávějte dobrý příběh


Nastiňte příběh a pracujte s dějovým obloukem. Proč si klient najal vaši společnost? Jak jste problém vyřešili? Jaké základní informace je potřeba uvést? Přejděte přímo k věci, abyste čtenáře nebo diváky zaujali a udrželi jejich pozornost.

 

Použijte grafiku, která přitáhne pozornost a pomůže vám vyprávět příběh. Nenuďte své publikum příliš mnoha nezáživnými statistikami nebo těžko srozumitelnými diagramy a grafy. Infografika může data zobrazovat zajímavým způsobem a přesvědčit publikum, že vaše řešení problému klienta bylo to nejlepší.

Infografika v rámci případové studie

Zvýrazněte výsledky


Stejně jako u každé jiné zprávy použijte vhodné prvky grafického návrhu, díky nimž vaše velké úspěchy vyniknou. Pracujte s barvami a prázdným místem, použijte citace a využijte všechny snímky, které podpoří vaši studii. U případových studií pro video a web zdůrazněte nejdůležitější body pomocí animace.

Citace klienta v rámci případové studie

Přidejte výzvu k akci


Nasměrujte čtenáře, aby využili vaše služby. Uveďte například odkaz nebo telefonní číslo, které je spojí s vaším prodejním týmem. Vyvolejte v nich dojem, že pro ně můžete udělat přesně to, co jste udělali v prezentovaném projektu.

Příklady případových studií

 

Každý z následujících příkladů ukazuje úspěšné metody případových studií. Prostudujte si typy případů a výstupů, které pomáhají získat nové zakázky.

 

Návrh loga pro společnost Philly Koji Co.


V této případové studii grafického návrhu designér James Viola vypráví příběh, jak vytvářel logo pro novou společnost. Viola společně s majitelem firmy prodiskutovali a vyřadili řadu nápadů, než se přesunuli k tvorbě náčrtků. Po několika počátečních pokusech se dohodli na směru, jakým se má proces návrhu vyvíjet, a přešli k typografii a průzkumu barev. Konečným výsledkem je jedinečné logo, spokojený klient a hrdý designér.


 

Mobilní aplikace pro prodej jízdenek


Tato webová případová studie efektivně využívá text, fotografie, skici a snímky obrazovky. Jasně vysvětluje zadání, stručně popisuje výzkum a pak ukazuje práci, od skic přes design až po přijetí aplikace uživateli. Důkaz úspěchu tohoto projektu je jasný a přímo měřitelný uživatelskými hodnoceními aplikace.


 

Blog společnosti Virgin Atlantic


Tato čtyřstránková případová studie je jednoduchá a přesvědčivá. Používá lifestylové fotografie, primární barvu značky, jednotnou, snadno čitelnou infografiku a citace zúčastněných stran k působivé prezentaci projektu, jehož úspěch dokazuje skutečnými daty.


 

Video o globálním rebrandingu společnosti MTV Networks


Tato případová studie kombinuje animaci, text a video, aby představila Mood Swing, globální rebranding založený na emocích. Jediným dvouminutovým videem a jedinou zmínkou o úspěchu (cena Clio 2019) se tato případová studie dostává přímo k věci. Je to pestrobarevná prezentace nové MTV, která je nabitá energií.


 

Arizonský úřad pro cestovní ruch


Tato případová studie formou čtyřminutového videa kombinuje mluvený komentář a hudbu s krásnými snímky arizonské krajiny, komerčními klipy a záběry billboardů a tištěných reklam. Vypravěč připouští obtíže při podpoře cestovního ruchu v době národních sporů a hospodářského poklesu a vysvětluje, jak agentura Moses Inc. tyto překážky překonala. Díky kreativnímu využití aplikací Adobe Premiere Pro a Photoshop přeměnili dopravní značky na infografiku, která dokazuje jejich úspěch.


 

Veřejné muzeum Grand Rapids


Tato případová studie formou videa prezentuje úspěch mobilní aplikace, která provádí lovce pokladů celým muzeem. Ve videu mluví zaměstnankyně muzea, která popisuje, proč projekt úspěšně funguje. Jedinečným důkazem úspěchu je komentář dvanáctiletého uživatele aplikace.

 

 

 

 

Zapůsobte co nejlépe


K vytvoření případové studie můžete použít například Adobe Creative Cloud pro týmy. V aplikaci Adobe InDesign můžete vytvořit rozvržení stránek případové studie, ve službě Adobe Stock můžete vyhledat obrázky a designové šablony a v aplikaci Premiere Pro můžete vytvořit vysoce kvalitní video. Díky těmto a dalším aplikacím a jejich funkcím můžete nejlépe ukázat všechny minulé úspěchy vaší společnosti. K datovým zdrojům a údajům může přistupovat celý váš tým, což vám pomůže efektivně vytvořit případovou studii, která zaujme zákazníky a pomůže vám získat nové zakázky.

Prozkoumejte kreativní způsoby, jak rozvíjet své podnikání

PŘÍBĚHY ZÁKAZNÍKŮ


Podívejte se, jak zákazníci společnosti Adobe budují skvělé služby pomocí služby Creative Cloud pro týmy

OSVĚDČENÉ POSTUPY


Prozkoumejte nejnovější pokyny pro efektivní design, marketing a další oblasti
 

VÝUKOVÉ LEKCE


Posuňte svou kreativitu na novou úroveň pomocí podrobných výukových lekcí

Objevte aplikace, které vám pomohou vytvářet působivé případové studie

Zvolte si správný plán služby Creative Cloud pro týmy

Součástí všech plánů je nástroj Admin Console pro snadnou správu licencí, nepřetržitá technická podpora, neomezené inzerování pracovních nabídek ve službě Adobe Talent a 1TB úložiště.

Jedna aplikace

  


Jedna, vámi vybraná, kreativní aplikace Adobe, například Photoshop, Illustrator, lnDesign nebo Acrobat Pro*.

NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKA

Všechny aplikace

  

 

Pořiďte si více než 20 kreativních aplikací od Adobe, například Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe Express, XD a další.

*K jednotlivým aplikacím Acrobat Pro, Lightroom a InCopy lze využívat 100GB úložiště.