Predveďte sa so svojou najefektívnejšou prácou v prípadovej štúdii

Predstavte svoju firmu potenciálnym zákazníkom prostredníctvom príkladu príbehu o úspechu.

Dve prípadové štúdie vedľa seba

Čo je prípadová štúdia?


Obchodné prípadové štúdie prezentujú úspešné príklady minulej práce s cieľom prilákať nové obchodné príležitosti. Prípadové štúdie sú mimoriadne účinným formátom obsahu – 73 % zákazníkov si prezerá prípadové štúdie predtým, ako príjme rozhodnutia o medzipodnikovom nákupe.


Typická prípadová štúdia začína opisom cieľa projektu. Následne uvádza akcie, ktoré spoločnosť vykonala na dosiahnutie tohto cieľa, pričom poskytuje kvalitatívne a kvantitatívne údaje preukazujúce merateľný úspech. Mala by byť vyhotovená vo forme dobre navrhnutej správy alebo videa zdieľaného na webovej lokalite spoločnosti a prezentovaná v tlači alebo v kanáloch sociálnych médií.

Prvé kroky


Stanovenie cieľa


Včas sa rozhodnite, čo chcete v prípadovej štúdii ukázať a ktorý individuálny prípad by bol najlepším dôkazom o hodnote vašej spoločnosti. Čo na tomto projekte bude inšpirovať ľudí k tomu, aby s vami spolupracovali? Začnite uvedením dôvodu, prečo si klient najal vašu spoločnosť. Aký problém ste mali vyriešiť?

Sekcia prípadovej štúdie

Požiadanie o povolenie a rozhovor


Ubezpečte sa, že klient súhlasí s tým, že bude zahrnutý do vašej prípadovej štúdie. Tieto informácie budete verejne zdieľať, takže schválenie klientom je nevyhnutné. Keď už ste pri tom, môžete požiadať o rozhovor alebo písomnú referenciu. Nikdy nepodceňujte silu priamych citátov od spokojných klientov – 95 % zákazníkov sa spolieha na recenzie predtým, ako prijme rozhodnutie o kúpe.

 

Zhromaždenie dôkazov


Zhromaždite kvantitatívne údaje alebo kvalitatívny výskum preukazujúce úspešnosť daného partnerstva. Či už vo forme zarobených peňazí, predaných jednotiek alebo vyvolaných úsmevov, je dôležité ukázať výsledky.

Výber média prípadovej štúdie


Spôsob, akým budete prezentovať svoj úspešný príbeh, závisí od povahy vašej obchodnej činnosti a od toho, koľko času a energie ste tomu ochotní venovať.

 

 

Prípadová štúdia pre web


Mnohé firmy uverejňujú prípadové štúdie na svojich webových lokalitách. Vyše 50 % návštev webu pochádza z mobilných zariadení, a preto je pri použití webu dôležité vytvoriť prípadovú štúdiu s responzívnym dizajnom, ktorý sa dokáže prispôsobiť rôznym veľkostiam obrazovky. Pri použití obsahu na webe tiež môžete uviesť hypertextové odkazy na služby, kontaktné stránky a iné príklady minulej práce. Môžete pridať dokonca aj pohyblivý obsah, napríklad animácie alebo referencie v podobe vloženého videa.

Modely prípadovej štúdie pre rôzne mobilné zariadenia v aplikácii Adobe XD

Prípadová štúdia pre tlač


Ak si myslíte, že potenciálni zákazníci by sa o vás dozvedeli radšej prostredníctvom tlačenej prípadovej štúdie, vždy môžete prispôsobiť webovú prípadovú štúdiu na tlač a pridať na svoju webovú lokalitu verziu vo formáte PDF na stiahnutie.

 

 

Prípadová štúdia pre video


Ak pracujete v médiách alebo vaša práca súvisí s videozáznamami, mali by ste vytvoriť video. Ak je váš klient ochotný absolvovať rozhovor, nahrajte jeho referenciu a zostrihajte ju do pútavej prípadovej štúdie vo forme videa.

Tipy na písanie skvelej prípadovej štúdie

 

Vyrozprávajte dobrý príbeh


Načrtnite príbeh a nájdite dejovú líniu. Na akú prácu vás najali? Ako ste ju vykonali? Aké doplňujúce informácie potrebujete uviesť? Prejdite priamo k veci, vtiahnite čitateľov alebo divákov do deja a udržte ich pozornosť.

 

Použite obrázky, ktoré zaujmú a pomôžu vyrozprávať príbeh. Nenuďte publikum príliš veľkým množstvom suchých štatistických údajov alebo ťažko čitateľných diagramov a grafov. Pomocou infografík možno ukázať údaje zaujímavým spôsobom a jasne znázorniť, že vaše riešenie bolo najlepšie.

Sekcia s infografikou v prípadovej štúdii

Zvýraznite výsledky


Rovnako ako pri každej inej správe použite prvky návrhu na zdôraznenie svojich veľkých úspechov. Využite farbu a bielu plochu, uveďte citáty a pridajte obrázky, ktoré podporia váš prípad. Pri prípadových štúdiách vo forme videa alebo na webe pritiahnite pozornosť k najdôležitejším bodom pomocou animácií.

Citát od klienta v sekcii prípadovej štúdie

Pridajte výzvu na akciu


Usmernite používateľov, aby využili vaše služby, napríklad prostredníctvom odkazu alebo telefónneho čísla, cez ktoré sa môžu spojiť s vaším tímom oddelenia predaja. Vzbuďte dojem, že pre nich dokážete urobiť presne to isté, čo ste urobili v opísanom projekte.

Príklady prípadových štúdií

 

Všetky nasledujúce príklady znázorňujú metódy úspešných prípadových štúdií – typy prípadov a plnení, ktoré podnecujú nové obchodné príležitosti.

 

Návrh loga spoločnosti Philly Koji Co.


V tejto návrhovej prípadovej štúdii rozpráva návrhár James Viola príbeh o vytvorení značky loga pre novú spoločnosť. Viola v spolupráci s vlastníkom firmy zúžil nápady a následne prešiel na tvorbu skíc. Po niekoľkých neúspešných štartoch sa dohodli na smerovaní a prešli na typografiu a skúmanie farieb. Konečným výsledkom je jedinečná značka loga, šťastný zákazník a hrdý návrhár.


 

Mobilná aplikácia na predaj cestovných lístkov


Táto webová prípadová štúdia efektívne využíva text, fotografie, nákresy drôtových modelov a snímky obrazovky. Jasne prezentuje výzvu, stručne uvádza výskum a následne ukazuje prácu. Od drôtových modelov cez návrh až po prijatie, úspech tohto projektu je jasne dokázaný a priamo meraný hodnoteniami aplikácie od používateľov.


 

Blog spoločnosti Virgin Atlantic


Táto štvorstranová prípadová štúdia je jednoduchá a presvedčivá. Využíva hlavnú farbu značky, obsahuje štýlovú fotografiu, jednu ľahko čitateľnú infografiku a citát od investora – táto štúdia vyjadruje jasné posolstvo, ktoré je podložené skutočnými údajmi.


 

Video o globálnej zmene brandingu spoločnosti MTV Networks


Táto prípadová štúdia využíva kombináciu animácie, textu a videa na prezentovanie globálnej zmeny brandingu s názvom Mood Swing (Výkyv nálady), ktorá je založená na emóciách. Jedným dvojminútovým videom a jedným údajom zdôrazňujúcim úspech (ocenenie Clio v roku 2019) ide táto prípadová štúdia priamo k veci. Je to farebná a energiou nabitá prezentácia novej televízie MTV.


 

Arizonský úrad na podporu turizmu


Táto prípadová štúdia v podobe štvorminútového videa spája hlas rozprávača a hudbu s nádhernými zábermi arizonskej prírody, reklamnými klipmi a zábermi bilbordov a tlačených reklám. Rozprávač hovorí o ťažkostiach s propagáciou turizmu v období národných nepokojov a hospodárskeho poklesu a ukazuje, ako agentúra Moses Inc. tieto prekážky prekonala. Kreatívnym použitím aplikácií Adobe Premiere Pro a Photoshop premenili dopravné značky na infografiku dokazujúcu ich úspech.


 

Verejné múzeum v Grand Rapids


Táto prípadová štúdia v podobe videa ukazuje úspech dosiahnutý vďaka vytvoreniu mobilnej aplikácie – hry na hľadanie pokladov v priestoroch múzea. Zamestnankyňa múzea vo videu opisuje, prečo tento projekt dobre funguje. Vyjadrenie dvanásťročného používateľa aplikácie poskytuje jedinečný dôkaz o tvrdeniach.

 

 

 

 

Ukážte sa v najlepšom svetle


Platforma ako Adobe Creative Cloud pre tímy je jednou z možností na prácu s prípadovými štúdiami. Pomocou aplikácií ako Adobe InDesign môžete určiť rozloženie strán prípadovej štúdie, zatiaľ čo Adobe Stock vám umožňuje nájsť obrázky a šablóny návrhov a Premiere Pro pridať video vo vysokej kvalite. Takto môžete najlepšie predviesť všetky minulé úspechy svojej spoločnosti. Vďaka prístupu k dátovým zdrojom a údajom pre celý tím môžete efektívne vytvoriť prípadovú štúdiu, ktorá prinesie obchodné príležitosti.

Nájdite kreatívne spôsoby rozširovania svojho podnikania.

PRÍBEHY ZÁKAZNÍKOV


Pozrite sa, ako zákazníci spoločnosti Adobe využívajú Creative Cloud pre tímy na tvorbu skvelých zážitkov.

OSVEDČENÉ POSTUPY


Najnovšie pravidlá efektívneho dizajnu, marketingu a ďalších oblastí.

KURZY


Dosiahnite vďaka podrobným návodom novú úroveň kreativity.
 

Objavte aplikácie, ktoré vám pomôžu s vytváraním zaujímavých marketingových materiálov.

Vyberte si plán Creative Cloud pre tímy.

Všetky plány zahŕňajú správcovskú konzolu Admin Console na jednoduché spravovanie licencií, nepretržitú technickú podporu, neobmedzený počet pracovných inzerátov v službe Adobe Talent a 1 TB úložiska.

Jedna aplikácia

33,49 €/mesačne za licenciu (bez DPH)


Jedna aplikácia od Adobe pre kreatívcov podľa vášho výberu, ako napríklad Photoshop, Illustrator, lnDesign alebo Acrobat Pro.*

NAJVÝHODNEJŠIA PONUKA

Všetky aplikácie

77,49 €/mesačne za licenciu (bez DPH)

 

Získajte viac než 20 kreatívnych aplikácií Adobe vrátane aplikácií Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe Express, XD a ďalších.

Zavolajte nám na číslo +44 203 0277 764 alebo požiadajte o konzultáciu

Chcete sa niečo opýtať? Porozprávajme sa.

Nakupujete pre veľkú organizáciu? Získajte informácie o službe Creative Cloud pre podniky

*Samostatné aplikácie Acrobat Pro, Lightroom a InCopy sa dodávajú s úložiskom 100 GB.