Vi opdaterer vores Vilkår for brug med virkning fra 16. april 2020. Klik her for at få vist de opdaterede vilkår. [http://adobe.com/dk/legal/terms-linkfree-2.html]

 
Sidst opdateret den 5. juni 2018. Erstatter alle tidligere versioner.
 
Disse Generelle vilkår for brug ("Generelle vilkår ") sammen med eventuelle gældende Tillægsvilkår (se afsnit 1.2 nedenfor) samt Abonnementsvilkårene og Annulleringsvilkårene (samlet "Vilkår") styrer din brug af vores hjemmeside, kundesupport og tjenester som f.eks. Creative Cloud (samlet "Tjenester") og software, som vi lader indgå som en del af Tjenesterne, samt eventuelle programmer, Eksempelfiler og Indholdsfiler (defineret nedenfor), scripts, kildekode, instruktionssæt og relateret dokumentation (samlet "Software"). Hvis du har indgået en anden aftale med os mht. specifikke Tjenester eller specifik Software, vil vilkårene i den pågældende aftale have forrang i det omfang, de er i modstrid med Vilkårene. Som omtalt i detaljer i afsnit 4 nedenfor, beholder du alle rettigheder til og ejerskaber af dit Indhold (defineret nedenfor).
 
Du skal være 13 år gammel eller ældre for at registrere dig for et individuelt Adobe ID.Grundskoler og skoler på gymnasialt niveau, som deltager i tilbud til navngivne brugere, kan udstede et Adobe ID på virksomhedsniveau til et barn på under 13 år, men først efter at have opnået forældres udtrykkelige samtykke.
 
1. Din Aftale med Adobe.
 
1.1 Valg af lov og Kontraherende enhed. Hvis du bor i Nordamerika (inklusive USA, Canada og Mexico), har du med Adobe Inc. (en virksomhed i USA) at gøre, og Vilkårene er underlagt lovene i Californien, USA. Hvis du bor uden for Nordamerika, har du med Adobe Systems Software Ireland Limited at gøre, og Vilkårene er underlagt irsk lovgivning.For kunder i Australien fungerer Adobe Systems Software Ireland Limited som autoriseret agent for Adobe Systems Pty Ltd. og indgår denne kontrakt i sin kapacitet som agent for Adobe Systems Pty Ltd. Du kan have yderligere rettigheder i henhold til loven. Vi forsøger ikke at begrænse disse rettigheder, hvor det er forbudt at gøre det i henhold til lovgivningen.
 
1.2Tillægsvilkår. Vores Tjenester og Software er ikke solgt, men licenseret til dig, og kan også være underlagt et eller flere af Tillægsvilkårene nedenfor ("Tillægsvilkår"). Hvis der er uoverensstemmelse mellem vilkårene i de Generelle vilkår og Tillægsvilkårene, vil Tillægsvilkårene gælde i forbindelse med den pågældende Tjeneste eller Software. Tillægsvilkårene kan ændres.
 
 • Adobe Developer (http://www.adobe.com/go/developer-terms_dk)
 • Adobe Fonts (http://www.adobe.com/go/adobe-fonts-terms_dk)
 • Adobe Sign (http://www.adobe.com/go/adobesignterms_dk)
 • Adobe Spark (http://www.adobe.com/go/spark-terms_dk)
 • Adobe Stock (http://www.adobe.com/go/stockterms_dk)
 • Adobe Stock Contributor (http://www.adobe.com/go/contributorterms_dk)
 • Behance (http://www.adobe.com/go/BehanceTOU_dk)
 • Business Catalyst (http://www.adobe.com/go/businesscatalyst_terms_dk)
 • Business Users (http://www.adobe.com/go/businessterms)
 • Demo Assets (http://www.adobe.com/go/demoassets_dk)
 • Document Cloud (http://www.adobe.com/go/documentcloudterms_dk)
 • Fuse (http://www.adobe.com/go/fuseterms_dk)
 • InDesign Server (http://www.adobe.com/go/indesign-server-terms_dk)
 • K-12 (Primary and Secondary) Education Named Users (http://www.adobe.com/go/primary-secondary-terms_dk)
 • Software (http://www.adobe.com/go/softwareterms_dk)
 • Substance (https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/servicetou/Substance-Additional-Terms-en_US_20200316.pdf)

 

2. Personlige oplysninger.
 
2.1 Personlige oplysninger.For oplysninger om, hvordan vi indsamler, bruger, deler eller på anden måde behandler oplysninger om dig, kan du se vores privatlivspolitik på http://www.adobe.com/go/privacy_dk.
 
2.2 Data vedrørende brug af computerprogrammer.Du får mulighed for at dele oplysninger med os om, hvordan du bruger vores computerprogrammer. Når loven tillader det, er denne indstilling aktiveret som standard, og oplysningerne er knyttet til din Adobe-konto. Disse oplysninger giver os mulighed for at give dig en mere personlig oplevelse samtidig med, at de hjælper os med forbedre produktkvalitet og funktioner. Du kan til enhver tid ændre dine præferencer på siden til håndtering af din Adobe-konto. Du kan få mere at vide om data til anvendelse af computerprogrammer på http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ_dk.
 
2.3 Vores adgang til dit indhold. Når loven tillader det, vil vi kun tilgå, se eller lytte til dit Indhold (defineret i afsnit 4.1 nedenfor) på begrænsede måder. Vi har måske brug for at tilgå, se eller lytte til dit Indhold f.eks. for at kunne udføre Tjenesterne for at kunne (a) svare på supportanmodninger, (b) registrere, forhindre eller på anden måde håndtere bedrageri, sikkerhedsmæssige, ulovlige eller tekniske spørgsmål og (c) håndhæve disse Vilkår. Vores automatiserede systemer kan analysere dit Indhold vha. teknikker som maskinlæring. Denne analyse kan ske, når Indholdet sendes, modtages eller gemmes. Vi er ud fra denne analyse i stand til at forbedre Tjenesterne. For at lære mere om vores maskinlæring kan du besøge http://www.adobe.com/go/machine_learning_dk.
 
3. Brug af Tjenester og Software.
 
3.1 Licens. Hvis du overholder disse Vilkår og loven, har du tilladelse til at tage adgang til og bruge Tjenesterne og Softwaren
 
3.2 Adobes immaterielle rettigheder.Vi (og vores licensgivere) vil fortsat være eneejere af alle rettigheder, adkomst og interesser i Tjenesterne eller Softwaren. Bortset fra som anført i disse Vilkår tildeler vi ikke nogen rettigheder til patenter, ophavsrettigheder, forretningshemmeligheder, varemærker eller andre rettigheder med hensyn til elementerne i Tjenesterne eller Softwaren. Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke er givet under disse Vilkår.
 
3.3 Lagring.Når Tjenester tilbyder lagring, anbefaler vi, at du med jævne mellemrum også sikkerhedskopierer dit Indhold et andet sted. Vi kan stille rimelige tekniske begrænsninger til dit filstørrelse, lagerplads, behandlingskapacitet og andre tekniske begrænsninger. Vi kan midlertidigt ophæve din brug af Tjenesterne, indtil du ligger inden for begrænsningen for lagringspladsen, der er tilknyttet din konto. Ved udgangen af din licensperiode vil vi bruge kommercielt rimelige bestræbelser for at give dig mulighed for at udtrække dit Indhold fra Tjenesterne. Udtræk af Indhold skal være fuldført inden for 30 dage fra ophør eller udløb af licensperioden. Ved slutningen af denne 30-dages periode for udtræk forbeholder vi os ret til at slette dit Indhold.
 
3.4 Brugergenereret Indhold. Vi kan muligvis hoste brugergenereret indhold fra vores brugere. Hvis du tager adgang til vores Tjenester, kan du måske støde på brugergenereret indhold, som du finder stødende eller chokerende. Dit eneste middel mod dette er at holde op med at se på indholdet. Du vil i nogle tilfælde også kunne klikke på knappen "Rapportér" for at underrette os om det stødende, brugergenererede indhold.
 
3.5 Eksempelfiler. "Eksempelfiler" betyder filer levereret af Adobe såsom indholdsbilleder, clipart, lagerfotografier eller lyde i selvstudier, demonstrationer eller til andre afprøvningsformål, og som kan identificeres som eksempelfiler. Eksempelfiler må ikke bruges til andre formål end de formål, som de er leveret til. Du må ikke distribuere Eksempelfiler på stand alone-basis (dvs. under omstændigheder, hvor Eksempelfilerne udgør et distribueret produkts primære værdi), og du har ingen krav på rettigheder til Eksempelfilerne.
 
3.6 Indholdsfiler."Indholdsfiler" betyder Adobe-aktiver, der leveres som en del af Tjenester og Software. Medmindre dokumentation eller specifikke licenser angiver andet, giver vi dig en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-viderelicenserbar og ikke-overførbar licens til at bruge Indholdsfiler til at oprette din endelige brug (dvs. det afledte program eller produkt udviklet af dig), hvori Indholdsfiler, eller afledninger deraf, indlejres til din brug ("Slutbrug"). Du må gerne ændre Indholdsfilerne, inden de indlejres i Slutbrugen. Du må kun gengive og distribuere Indholdsfiler i forbindelse med din Slutbrug. Du må dog under ingen omstændigheder distribuere Indholdsfilerne på stand alone-basis udover Slutbrugen.
 
3.7 Andre licenstyper.
 
(a) NFR-version. Vi kan give Tjenesterne eller Softwaren klassifikationerne "prøve", "evaluering", "ikke beregnet til videresalg" eller andre lignende klassifikationer ("NFR-version"). Du må kun installere og bruge NFR-versionen i løbet af perioden og kun til de formål, som vi angiver, når vi leverer NFR-versionen. Du må ikke bruge nogen materialer, du har produceret med NFR-versionen, til kommercielle formål.
 
(b) Pre-release-version. Vi kan give Tjenesterne eller Softwaren, eller en funktion i Tjenesterne eller Softwaren, klassifikationerne foreløbig version eller betaversion ("Pre-release-version"). En Pre-release-version er ikke et udtryk for det endelige produkt og kan indeholde fejl, som kan medføre systemfejl eller andre fejl samt tab af data. Vi forbeholder os retten til at undlade at udgive Pre-release-versionen kommercielt. Du skal omgående holde op med at bruge Pre-release-versionen og destruere alle kopier af Pre-release-versionen, hvis vi beder dig om det, eller hvis vi udgiver en kommerciel version, der erstatter Pre-release-versionen. Enhver separat aftale, vi indgår med dig, der gælder Pre-release-versionen, erstatter disse bestemmelser.
 
(c) Studieversion. Hvis vi bestemmer, at Tjenesterne eller Softwaren er en version beregnet til studerende ("Studieversion"), må du kun bruge Studieversionen, såfremt du er kvalificeret hertil i henhold til kravene angivet på http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-_dkguidelines_dk. Du må kun installere og bruge Uddannelsesversionen i det land, hvor du er kvalificeret som uddannelsesmæssig bruger. Hvis du er bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, betyder "Land" i foregående sætning Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
 
4. Dit indhold.
 
4.1 Indhold. "Indhold" betyder ethvert materiale som f.eks. lydfiler, videofiler, elektroniske dokumenter eller billeder, som du uploader og importerer til Tjenesterne eller Softwaren i forbindelse med din brug af Tjenesterne.
 
4.2. Ejerskab. Du bevarer enhver ret til og ejerskab af dit Indhold. Vi gør ikke nogen krav på ejerskabet af dit Indhold.
 
4.3 Licenser til dit Indhold for at kunne bruge Tjenesterne og Softwaren.Vi kræver visse licenser fra dig til dit Indhold for at kunne betjene og stille Tjenesterne og Softwaren til rådighed. Når du uploader Indhold til Tjenesterne og Softwaren, giver du os en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royalty-fri licens, der kan videregives og overdrages, til at bruge, reproducere, vise offentligt, distribuere, modificere (f.eks. for at fremvise dit Indhold bedre), udføre offentligt og oversætte Indholdet efter behov som respons på brugerdrevne handlinger (f.eks. når du vælger at opbevare dit Indhold privat eller dele det med andre). Denne licens har kun til formål at hjælpe driften og forbedringen af Tjenesterne og Softwaren.
 
4.4 Deling af dit Indhold.
 
(a) Deling. Nogle Tjenester og noget af Softwaren vil muligvis omfatte funktioner, der gør det muligt at dele dit Indhold med andre brugere eller at offentliggøre det. "Dele" betyder at e-maile, opslå, overføre, uploade eller på anden måde stille noget til rådighed (enten for os eller andre brugere) gennem din brug af Tjenesterne og Softwaren. Andre brugere kan bruge, kopiere, ændre eller dele dit Indhold på mange måder. Overvej nøje, hvad du vælger at Dele eller offentliggøre, da du er eneansvarlig for det Indhold, du Deler.
 
(b) Adgangsniveau. Vi overvåger eller regulerer ikke, hvad andre gør med dit Indhold. Du har ansvar for at fastlægge dit Indholds begrænsninger og for at vælge et passende adgangsniveau til dit Indhold. Hvis du ikke anvender et passende adgangsniveau til dit Indhold, kan systemet sætte standarden ved sin højst tilladelige indstilling. Det er dit ansvar at meddele andre brugere, hvordan dit Indhold må deles, og at justere indstillingerne for adgang til og deling af dit Indhold.
 
(c) Kommentarer.Tjenesterne og Softwaren kan give dig mulighed for at kommentere på Indhold. Kommentarerne er ikke anonyme og kan ses af andre brugere. Dine kommentarer kan slettes af dig, andre brugere eller os.
 
4.5 Licensens ophør. Du kan til enhver tid tilbagekalde licensen til dit Indhold og bringe vores rettigheder til ophør ved at fjerne dit Indhold fra Tjenesten. Nogle kopier af dit Indhold kan dog bevares som en del af vores rutinemæssige sikkerhedskopieringer.
 
4.6 Feedback. Du er ikke forpligtet til at forsyne os med ideer eller forslag ("Feedback"). Hvis du imidlertid vælger at sende os feedback, giver du os en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royalty-fri licens, der kan videregives i licens og overføres, til at lave, bruge, sælge, få lavet, udbyde til salg, importere, reproducere, vise offentligt, distribuere, ændre og udføre Feedbacken offentligt.
 
4.7 Salg af dit indhold. Vi kan give dig tilladelse til at give andre brugere licens til dit Indhold gennem vores Tjenester efter accept af særskilte vilkår.
 
5. Kontooplysninger.
 
Du har ansvaret for alle aktiviteter, der foregår via din konto. Du skal omgående kontakte kundesupport, hvis du bliver opmærksom på uautoriseret brug af din konto. Du må ikke (a) Dele dine kontooplysninger (undtagen med en autoriseret kontoadministrator), eller (b) bruge en anden persons konto. Din kontoadministrator kan bruge dine kontoinformationer til at administrere din brug og adgang til Tjenesterne og Softwaren. I forbindelse med PhoneGap forbeholder vi os ret til at overvåge og håndhæve begrænsninger og restriktioner for abonnementet, herunder, men ikke begrænset til, retten til at opkræve gebyrer for tillæg.
 
6. Brugeradfærd.
 
6.1 Ansvarlig brug. Adobes brugergrupper består ofte af brugere, der forventer en vis grad af høflighed og professionalisme. Du skal bruge Tjenesterne og Softwaren på ansvarlig vis.
 
6.2 Misbrug. Du må ikke misbruge Tjenesterne eller Softwaren. Du må f.eks. ikke:
 
(a) kopiere, ændre, hoste, streame, viderelicensere eller videresælge Tjenesterne eller Softwaren,
 
(b) give andre mulighed for eller tilladelse til at bruge Tjenesterne eller Softwaren med dine kontooplysninger,
 
(c) bruge Softwaren til at konstruere enhver form for database,
 
(d) opnå adgang til eller forsøge at opnå adgang til Tjenesterne eller Softwaren på nogen anden måde end via den grænseflade, vi har stillet til rådighed eller godkendt,
 
(e) omgå adgangs- eller brugsbegrænsninger, der har til hensigt at forhindre specifik brug af Tjenesterne eller Softwaren;
 
(f) dele Indhold eller deltage i adfærd, der bryder andres immaterielle rettigheder ("Immaterielle ejendomsrettigheder" omfatter ophavsret, moralske rettigheder, varemærker, varedesign, patenter, forretningshemmeligheder, urimelig konkurrence, rettigheder til privatliv, rettigheder til reklame og andre ejendomsrettigheder),
 
(g) overføre eller dele Indhold, som er ulovligt, skadevoldende, truende, nedværdigende, ansvarspådragende, ærekrænkende, bagvaskende, vulgært, uanstændigt, blasfemisk, krænkende for privatlivets fred eller hadefuldt,
 
(h) udgive dig for en anden person eller virksomhed, give urigtige oplysninger eller på anden vis fortie sandheden om dit forhold til en person eller en virksomhed,
 
(i) forsøge at deaktivere, indskrænke eller ødelægge Tjenesterne og Softwaren,
 
(j) uploade, transmittere, gemme eller stille til rådighed nogen Indhold eller kode, der indeholder virus, ondsindet kode, malware eller komponenter, der er designet til at skade eller begrænse funktionaliteten i Tjenesterne eller Softwaren,
 
(k) afbryde, forstyrre eller forhindre andre brugere i deres brug af Tjenesterne eller Softwaren (f.eks. via forfølgelse, trusler eller chikane, tilskyndelse af andre til at begå vold eller gøre skade på mindreårige på nogen måde),
 
(l) udsende kædebreve, uønsket e-mail, pyramidespil, phishing, spam eller andre uønskede meddelelser,
 
(m) reklamere for produkter eller tjenester via Tjenesterne, medmindre vi har givet vores skriftlige godkendelse hertil,
 
(m) bruge data-mining eller lignende dataindsamlings- og udtræksmetoder i forbindelse med Tjenesterne, eller
 
(o) krænker gældende lovgivning (herunder, men ikke begrænset til, COPPA – Children's Online Privacy Protection Act (Lov til beskyttelse af børns privatliv på internettet)), hvor det er relevant.
 
7. Gebyrer og betaling.
 
7.1 Skatter og gebyrer til tredjepart. Du skal betale alle gældende skatter og tredjepartsgebyrer (f.eks. opkaldsgebyrer, gebyrer fra dit telefonselskab eller din internetudbyder, dataplangebyrer, kreditkortgebyrer, valuta-og vekselgebyrer). Vi påtager os ikke noget ansvar for disse gebyrer. Kontakt din bank, hvis du har spørgsmål om gebyrer. Vi forbeholder os retten til at opkræve de gebyrer, du måtte skylde os Du har ansvaret for alle relaterede opkrævningsomkostninger og -udgifter. Hvis du befinder dig i et andet land end den gyldige Adobe-enhed, som du udfører transaktioner med (f.eks. Adobe Inc. for nordamerikanske kunder og Adobe Systems Software Ireland Limited for kunder i alle andre lande), foretages dine betalinger til en udenlandsk enhed.
 
7.2 Kreditkortoplysninger. Hvis du ikke underretter os om opdateringer af din betalingsmetode, kan vi for at undgå afbrydelse af Tjenesten deltage i programmer, der understøttes af din kortudbyder, for at forsøge at opdatere dine betalingsoplysninger. Du giver os tilladelse til fortsat at fakturere din konto med de opdaterede oplysninger, som vi indhenter.
 
8. Dine forpligtelser ifm. garanti og skadesløsholdelse.
 
8.1Garanti.Når du uploader dit Indhold til Tjenesterne eller Softwaren, accepterer du at have: (a) alle de nødvendige licenser og tilladelser til at bruge og Dele dit Indhold og (b) de nødvendige rettigheder til at give licenser i henhold til disse Vilkår.
 
8.2Skadesløsholdelse. Du skal skadesløsholde os og vores datterselskaber, tilknyttede selskaber, repræsentanter, agenter, ansatte, partnere og licensgivere i forbindelse med krav, tab eller skade, inklusive rimelige advokatsalærer som følge af eller i forbindelse med dit Indhold, din brug af Tjenesterne eller Softwaren eller dit brud på disse Vilkår.
 
9. Garantifraskrivelse.
 
9.1 Medmindre andet er angivet i Tillægsvilkårene, leveres Tjenesterne og Softwaren "SOM DE(N) ER OG FOREFINDES". Så vidt det er tilladt ved lov, fraskriver vi os alle garantier, det være sig udtrykkelige eller underforståede, inklusive de underforståede garantier for ikke-krænkelse, salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. Vi påtager os ingen forpligtelser, hvad angår indholdet af Tjenesterne. Vi påtager os desuden ikke noget ansvar for, at (a) Tjenesterne eller Softwaren opfylder dine krav eller kan bruges konstant, uden afbrydelser, rettidigt, sikkert eller fejlfrit, (b) resultaterne af brugen af Tjenesterne eller Softwaren, vil være effektive, nøjagtige eller pålidelige, (c) kvaliteten af Tjenesterne eller Softwaren lever op til dine forventninger, eller (d) eventuelle fejl eller defekter i Tjenesterne eller Softwaren vil blive udbedret.
 
9.2 Vi fraskriver os specifikt alt ansvar i forbindelse med handlinger, der opstår som følge af din brug af Tjenesterne eller Softwaren. Du bruger og opnår adgang til Tjenesterne eller Softwaren på eget ansvar og egen risiko, og du er eneansvarlig for eventuelle beskadigelser af dit computersystem eller datatab, der måtte følge af brugen af og adgangen til Tjenesterne eller Softwaren.
 
9.3 Hvis du lægger dit Indhold på vores servere for at dele det offentligt via Tjenesterne, er vi ikke ansvarlig for: (a) tab, ødelæggelse eller beskadigelse af dit indhold, (b) sletningen af Indholdet af andre end Adobe eller (c) inkludering af dit Indhold af tredjeparter på andre websteder eller andre medier.
 
10. Ansvarsbegrænsning.
 
10.1 Medmindre andet er angivet under Tillægsvilkår, kan vi ikke holdes ansvarlige over for dig eller andre for nogen som helst tab af brug, data, goodwill eller fortjeneste, eller for nogen som helst specielle, utilsigtede, indirekte tab eller følgeskader eller erstatning med strafelement uanset årsagen (uagtet om vi på forhånd er blevet advaret om muligheden for tab eller skader), herunder tab og skader (a) som er et resultat af tab af brug, data eller fortjeneste, hvad enten dette kunne eller ikke kunne forudses, (b) baseret på en teori om erstatningsansvar, herunder brud på kontrakt eller garanti, forsømmelighed eller anden ansvarspådragende handling, eller (c) der måtte opstå fra andre erstatningskrav, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med din brug af eller adgang til Tjenesterne eller Softwaren. Intet i disse Vilkår begrænser eller udelukker vores erstatningsansvar for grov uagtsomhed, på vegne af os eller vores ansatte, tilsigtet forseelse, eller for død eller personskade.
 
10.2 Vores samlede erstatningsansvar i enhver sag opstået af eller i forbindelse med disse Vilkår er begrænset til USD 100 eller det samlede beløb, du har betalt for adgang til Tjenesten og Softwaren i den 3-måneders periode, der gik forud for hændelsen, som giver anledning til det pågældende erstatningsansvar, alt efter hvad der er størst. Denne begrænsning gælder uanset arten af – og uanset kilden til – krav eller tab, uagtet om kravet eller tabet var forudsigeligt, og hvorvidt en af parterne har været underrettet om muligheden for kravet eller tabet.
 
10.3 Begrænsningerne og fraskrivelserne i dette afsnit 10 finder anvendelse i det omfang, det er tilladt ved lov.
 
11. Opsigelse.
 
11.1 Opsigelse efter eget ønske. Du kan til enhver tid stoppe med at anvende Tjenesterne og Softwaren. Opsigelsen af din konto fritager dig ikke for nogen forpligtelser til at betale udestående gebyrer.
 
11.2 Opsigelse fra vores side. Hvis vi opsiger disse Vilkår eller brugen af Tjenesten/Tjenesterne af enhver anden årsag end de begrundede, vil vi gøre en rimelig indsats for at informere dig mindst 30 dage forud for opsigelsen, på den e-mailadresse, du udleverer til os, med instruktioner om, hvordan du henter dit Indhold. Medmindre andet er angivet under nogen Tillægsvilkår, kan vi til enhver tid bringe din brugsret og adgang til Tjenesterne eller Softwaren til ophør, hvis:
 
(a) Du overtræder en hvilken som helst af Vilkårenes bestemmelser (eller udviser en adfærd, som klart viser, at du ikke har til hensigt at opfylde eller ikke kan opfylde Vilkårene),
 
(b) du undlader at foretage rettidig betaling af eventuelle gebyrer for Tjenesterne eller Softwaren,
 
(c) du i væsentlig grad overtræder nogen bestemmelse i Vilkårene, og (i) overtrædelsen ikke kan rettes eller (ii) vi underretter dig om overtrædelsen, og du undlader at rette op på det senest 14 dage efter underrettelsen,
 
(d) du fysisk, verbalt eller på anden måde misbruger, truer, mobber eller chikanerer os eller vores personale (under sådanne omstændigheder kan vi alternativt suspendere eller begrænse din adgang til Tjenesterne eller Softwaren),
 
(e) du gentagne gange har fremsat klager i ond tro eller uden rimelig grund og fortsætter med at gøre det, når vi har bedt dig om at stoppe (under sådanne omstændigheder kan vi alternativt suspendere eller begrænse din adgang til Tjenesterne eller Softwaren),
 
(f) vi er forpligtet dertil ved lov (f.eks. hvis udbydelsen af Tjenesterne eller Softwaren til dig er eller bliver ulovlig),
 
(g) vi beslutter at afbryde Tjenesterne eller Softwaren som helhed eller delvist (f.eks. hvis det bliver upraktisk for os fortsat at tilbyde Tjenesterne i dit område som følge af lovændring), eller
 
(h) der har været længere tids inaktivitet på din gratis konto.
 
11.3 Opsigelse fra en gruppeadministrators side. Gruppeadministratorer for en tjeneste, som f.eks. "Creative Cloud for teams" kan til enhver tid opsige en brugers adgang til Tjenesten. Hvis din gruppeadministrator opsiger din adgang, kan du ikke længere opnå adgang til Indhold, som du eller andre brugere af gruppen har delt i et delt arbejdsrum inden for Tjenesten.
 
11.4 Overlevelse. Ved udløb eller ophør af Vilkårene ophører alle Tjenesterne, hele Softwaren eller dele deraf muligvis med at fungere uden forudgående varsel. Eventuelle uophørlige licenser, du har, vil dog fortsætte i fuldt omfang og med fuld virkning. Din forpligtelse til skadesløsholdelse, vores garantifraskrivelser eller ansvarsbegrænsninger og bestemmelserne om tvistbilæggelse anført i Vilkårene vil stadig være gældende.
 
12. Undersøgelser.
 
12.1 Screening. Vi kontrollerer ikke alt indhold, der uploades til Tjenesterne eller Softwaren, men vi vil muligvis bruge forhåndenværende teknologier, leverandører eller processer til at screene for visse typer ulovligt indhold (f.eks. børnepornografi) eller andet krænkende indhold eller krænkende adfærd (f.eks. aktivitetsmønstre, der tyder på spam eller phishing, eller søgeord, der tyder på, at voksent indhold er blevet opslået uden for voksenmuren).
 
12.2 Fremlæggelse. Vi forbeholder os retten til at opnå adgang til eller afsløre oplysninger om dig eller din brug af Tjenesterne eller Softwaren: (a) hvis det kræves ved lov (f.eks. hvis vi modtager en gyldig retskendelse eller ransagningskendelse), (b) når vi besvarer dine henvendelser til kundeservice, eller (c) når vi efter eget skøn finder det nødvendigt for at beskytte vores, vores brugeres eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller personlige sikkerhed.
 
13. Love om international handel.
 
Tjenesterne eller Softwaren, og din brug af Tjenesterne og Softwaren, er underlagt amerikanske og internationale love, restriktioner og bestemmelser, der kan gælde for import, eksport og brug af Tjenesterne og Softwaren. Du accepterer at overholde alle love, restriktioner og bestemmelser.
 
14. Australsk forbrugerlov.
 
Intet i vilkårene er beregnet til at udelukke, begrænse eller ændre forbrugerrettigheder i henhold til Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (CCA) (Australiens konkurrence- og forbrugerlovgivning), eller nogen anden lovgivning, der ikke må udelukkes, begrænses eller ændres ved aftale. Hvis CCA eller anden lovgivning indebærer en betingelse, garanti eller vilkår i Vilkårene eller giver lovbestemte garantier i forbindelse med Vilkårene for varer eller tjenesteydelser, der leveres (hvis nogen), vores ansvar for brud på en sådan betingelse, garanti, andet vilkår eller anden garanti er begrænset (ved vores valg) i det omfang det er muligt: (a) i tilfælde af levering af varer foretager vi en eller flere af følgende: i) udskiftning af varerne eller levering af tilsvarende varer, ii) reparation af varerne, iii) betaling af omkostningerne ved at erstatte varerne eller erhverve tilsvarende varer, og (iv) betaling af omkostningerne ved at reparere varerne, eller (b) i tilfælde af levering af ydelser foretager vi en eller begge af følgende: (i) leverer ydelserne igen, og (ii) betaler omkostningerne ved at levere ydelserne igen.
 
15. Tvistbilæggelse.
 
15.1 Proces. I tilfælde af spørgsmål eller tvist accepterer du først at forsøge at løse tvisten uformelt ved at kontakte os. Hvis en tvist ikke er løst inden for 30 dage efter indsendelse, skal ethvert søgsmål løses gennem endelig og bindende voldgift, bortset fra, at du kan gøre krav gældende ved en domstol, der tager sig af småkrav, hvis dine krav er kvalficerede.
 
15.2 Regler. Hvis du er bosiddende i Amerika, administrerer JAMS voldgiften i Santa Clara County, Californien, i henhold til dens omfattende voldgiftsregler og procedurer. Hvis du bor i Australien, New Zealand, Japan, Fastlandskina, Hong Kong S.A.R., Macau S.A.R., Taiwan, Sydkorea, Indien, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal eller et medlemsland i Sammenslutningen af sydøstasiatiske nationer (ASEAN), administrerer Singapore International Arbitration Centre (SIAC) voldgiften i Singapore i henhold til dens regler for voldgift. Disse regler skal anses som at indgå i dette afsnit som reference. Ellers administrerer London Court of International Arbitration (LCIA) voldgiften i London i henhold til de gældende voldgiftsregler for LCIA. Der vil være en voldgiftsmand, som både du og Adobe vælger i fællesskab. Voldgiften skal gennemføres på engelsk, men eventuelle vidner, hvis modersmål ikke er engelsk, kan give vidnesbyrd på vidnets modersmål med simultantolkning til engelsk (på regning for den part, der forelægger vidnet). Retsafgørelse ved den tildeling, der afsiges, kan være indgået og kan håndhæves i en domstol i et kompetent retsområde, der har jurisdiktion over dig og os.
 
15.3 Ingen kollektive søgsmål. Du må kun løse tvister med os individuelt, og du kan ikke bringe et krav, som en sagsøger eller medlem af et kollektivt søgsmål, samlet eller som et repræsentativt søgsmål.
 
15.4 Påbud om afhjælpning. Uanset ovennævnte accepterer du, at vi i tilfælde af din eller andres uautoriserede adgang til eller brug af Tjenesterne eller Softwaren i modstrid med Vilkårene er berettiget til at søge om afhjælpning eller lempelser (eller en lignende type af hastende retsmidler) i ethvert retsområde.
 
16. Audit Rights.
 
Hvis du er en virksomhed, et selskab eller en organisation, kan vi én gang hver 12. måned og med 7 dages forudgående varsel give vores personale eller en uafhængig tredjepartskontrollant, der er underlagt krav om at bevare fortroligheden, besked på at inspicere (herunder manuel inspektion, elektroniske metoder eller begge) dine optegnelser, systemer og anlæg for at bekræfte, at brugen af alle Tjenester og al Software foregår i overensstemmelse med deres gyldige licenser fra os. Du skal herudover efter vores anmodning forsyne os med alle optegnelser og oplysninger inden for 30 dage, for at vi kan bekræfte, at installationen og anvendelsen af nogen eller alle Tjenester og al Software foregår i overensstemmelse med dine gyldige licenser fra os. Hvis kontrollen afslører mangel på licenser til Tjenesterne eller Softwaren, skal du straks anskaffe de nødvendige licenser og abonnementer og betale for enhver passende vedligeholdelse og support med tilbagevirkende kraft. Hvis de ubetalte gebyrer overstiger 5 % af værdien af de samlede licensgebyrer, skal du også betale os rimelig kompensation for vores omkostninger i forbindelse med vores udførelse af kontrollen.
 
17. Opdateringer og tilgængelighed.
 
17.1. Opdateringer af Generelle vilkår og Tillægsvilkår. Vi forbeholder os retten til at ændre disse Generelle vilkår, eventuelle Tillægsvilkår eller Abonnementsvilkår og Annulleringsvilkår for eksempelvis at afspejle ændringer i henhold til lovgivningen eller ændringer af vores Tjenester eller Software. Du skal gennemse Vilkårene regelmæssigt. Vi vil opslå meddelelse om ændringer af disse Generelle vilkår og Tillægsvilkår på denne side. Ved fortsat at bruge eller tilgå Tjenesterne eller Softwaren når ændringerne er trådt i kraft, accepterer du at være bundet af de ændrede Vilkår.
 
17.2. Opdateringer til Tjenester og Software. Vi forbeholder os retten til til enhver tid at ændre, opdatere eller afbryde Tjenesterne, Softwaren eller enhver del heraf eller funktioner heri, uden ansvar over for dig eller nogen anden. Ved ændringer i betalte tilbud vil vi dog gøre rimelige bestræbelser på at underrette dig om ændring, opdatering eller ophør. Hvis vi afbryder Tjenesterne eller Softwaren i sin helhed, tillader vi også en rimelig tid til at downloade din Indhold, og vi kan give dig en pro rata-refusion for ubrugte gebyrer for den Tjeneste eller Software, du har forudbetalt.
 
17.3. Tilgængelighed. Der er adgang til websider, der beskriver Tjenesterne, fra hele verden, men det betyder ikke, at alle Tjenester eller tjenestefunktioner vil stå til rådighed i dit land, eller at brugergenereret indhold, som der er adgang til via Tjenesterne, er lovligt eller tilgængeligt i dit land. Adgang til bestemte Tjenester (eller visse Tjenestefunktioner, Eksempelfiler eller Indholdsfiler) kan i visse lande blive blokeret af os eller af udenlandske regeringer. Det er dit ansvar at sørge for, at din brug af Tjenesterne er lovlig eller tilgængelig der, hvor du bruger dem. Tjenesterne stilles ikke til rådighed på alle sprog.
 
18. Ingen ændringer eller reverse Engineering.
 
Medmindre det udtrykkeligt er tilladt ifølge Vilkårene, må du ikke (a) ændre, porte, tilpasse eller oversætte nogen del af Tjenesterne eller Softwaren, eller (b) foretage reverse engineering, dekompilere, adskille eller på anden måde forsøge at finde kildekoden eller nogen del af en Tjeneste eller Software. Hvis lovgivningen i din jurisdiktion giver dig ret til at dekompilere Softwaren for at få de oplysninger, der er nødvendige for at gøre de licenserede dele af Tjenesterne eller Softwaren interoperable med anden software, skal du først have anmodet os om de pågældende oplysninger. Vi kan efter eget skøn enten give dig de pågældende oplysninger eller pålægge rimelige betingelser, herunder et rimeligt gebyr, på din dekompilering af Tjenesterne eller Softwaren for at sikre, at vores og vores leverandørers ejendomsrettigheder til Tjenesterne og Softwaren beskyttes.
 
19. Diverse.
 
19.1 Engelsk version. Den engelske version af Vilkårene vil være gældende ved fortolkning eller udlægning af Vilkårene.
 
19.2 Meddelelser til Adobe. Du kan sende meddelelser til os på følgende e-mailadresse: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.
 
19.3 Meddelelser til dig. Vi kan sende meddelelser til dig via e-mail, brevpost, opslag i Tjenesterne eller via andre metoder, der er accepteret ifølge loven.
 
19.4 Ikke-overførbarhed. Du må ikke tildele eller på anden vis overføre disse Vilkår eller dine rettigheder og forpligtelser i forbindelse med Vilkårene, hverken fuldstændigt eller delvist, uden vores skriftlige tilladelse hertil. Forsøg på dette vil være ugyldigt. Vi forbeholder os retten til at overføre vores rettigheder i henhold til Vilkårene til en tredjepart.
 
19.5 Overskrifter. Overskrifter, der anvendes i disse Generelle vilkår eller Tillægsvilkår, er kun til rådighed for bekvemmelighed og vil ikke blive brugt til at fortolke mening eller hensigt.
 
19.6 Uadskillelighedsprincip. Hvis nogen bestemmelse i disse Generelle vilkår eller eventuelle Tillægsvilkår er ugyldig eller af en eller anden grund ikke kan håndhæves, vil de Generelle vilkår og eventuelle Tillægsvilkår fortsat være i fuld kraft og gyldige.
 
19.7 Ingen frafaldelse. Vores manglende håndhævelse eller udøvelse af hvilke som helst af Vilkårene er ikke en frafaldelse af den pågældende bestemmelse.
 
20. DMCA.
 
Vi respekterer andres immaterielle ejendomsrettigheder og forventer, at vores brugere gør det samme. Vi vil tage skridt til at anmelde meddelelser om krænkelse af ophavsret i overensstemmelse med Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Du kan få flere oplysninger om regler og praksis for Adobes IP Takedown her: http://www.adobe.com/legal/dmca.html.
 
 
Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, USA
 
Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irland
 
Adobe_General_Terms_of_Use-da_DK-20180605_2200