Adobes generelle vilkår for brug

Udgivet den 17. februar 2024. Gælder fra og med den 17. februar 2024. Disse Generelle vilkår for brug erstatter og tilsidesætter alle tidligere versioner.

 

BESTEMMELSEN OM OBLIGATORISK VOLDGIFT OG FRASKRIVELSEN I FORHOLD TIL KOLLEKTIVT SØGSMÅL I AFSNIT 14 (TVISTBILÆGGELSE, FRASKRIVELSE I FORHOLD TIL KOLLEKTIVT SØGSMÅL, VOLDGIFTSAFTALE) NEDENFOR REGULERER BILÆGGELSEN AF TVISTER. LÆS DEN OMHYGGELIGT. HVIS DU IKKE ER ENIG I DISSE VILKÅR (SOM DEFINERET NEDENFOR), HERUNDER BESTEMMELSEN OM OBLIGATORISK VOLDGIFT (HVIS DU IKKE HAR FORETAGET FRAVALG, SÅDAN SOM DET ER TILLADT HERI) OG FRASKRIVELSE AF KOLLEKTIVT SØGSMÅL, MÅ DU IKKE BRUGE TJENESTERNE ELLER SOFTWAREN.

 

Disse Generelle vilkår for brug ("Generelle vilkår") sammen med eventuelle gældende Tillægsvilkår (se afsnit 1.2 (Tillægsvilkår) nedenfor) (samlet "Vilkår") regulerer din brug af og adgang til vores websteder, webbaserede apps og produkter, kundesupport, diskussionsfora og andre interaktive områder eller tjenester samt tjenester som f.eks. Creative Cloud (samlet "Tjenester") og din installation og brug af enhver software, som vi lader indgå som en del af Tjenesterne, herunder, uden begrænsning, mobil- og computerapps, Eksempelfiler og Indholdsfiler (defineret nedenfor), scripts, kildekode, instruktionssæt og relateret dokumentation (samlet "Software"). Hvis du har accepteret abonnements- og annulleringsvilkårene (https://www.adobe.com/dk/legal/subscription-terms.html), betragtes sådanne vilkår også som en del af Vilkårene. Hvis du bruger og får adgang til Tjenesterne og Softwaren via Adobes Value Incentive Plan-program ("VIP"), gælder abonnements- og annulleringsbetingelserne ikke for dig, men resten af disse Vilkår regulerer din brug af og adgang til Tjenesterne og Softwaren. Hvis du har indgået en anden aftale med os mht. specifikke Tjenester og specifik Software, vil vilkårene i den pågældende aftale have forrang, i det omfang de er i modstrid med Vilkårene.

 

VED AT BRUGE TJENESTERNE ELLER SOFTWAREN BEKRÆFTER DU, AT DU ER MYNDIG TIL AT ACCEPTERE VILKÅRENE, ELLER, HVIS DU IKKE ER, AT DU HAR FÅET FORÆLDRE ELLER VÆRGES SAMTYKKE TIL AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

 

Du skal være 13 år eller ældre for at tilmelde dig et individuelt Adobe ID. Grundskoler og skoler på gymnasialt niveau, som deltager i tilbud til navngivne brugere, kan udstede et Adobe ID på virksomhedsniveau til et barn på under 13 år i overensstemmelse med K-12 (Tillægsvilkår for grundskoler og gymnasielt niveau) og højere uddannelsesinstitutioner for studerendes data (http://www.adobe.com/go/primary-secondary-terms_dk).

 

1. Din Aftale med Adobe.

 

1.1 Valg af lov og Kontraherende enhed. Hvis du er bosiddende i Nordamerika (herunder USA, Canada, Mexico, USA's territorier og besiddelser og USA's militærbaser, uanset hvor de måtte være placeret), har du indgået aftale med Adobe Inc., et amerikansk firma, og Vilkårene reguleres af og forstås og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i delstaten Californien, USA, medmindre de er undtaget af amerikansk føderal lovgivning, uanset om der måtte være tale om modstridende lovregler. Hvis du bor uden for Nordamerika, er du tilknyttet Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland), og Vilkårene reguleres af og forstås og fortolkes i overensstemmelse med lovene i Irland, medmindre det er undtaget i lokal lovgivning. For kunder i Australien fungerer Adobe Systems Software Ireland Limited som autoriseret agent for Adobe Systems Pty Ltd. og indgår denne kontrakt i sin kapacitet som agent for Adobe Systems Pty Ltd. Du kan have yderligere rettigheder i henhold til din lokale lovgivning. Vi forsøger ikke at begrænse disse rettigheder, hvor det er forbudt at gøre det i henhold til lovgivningen. For så vidt angår Vilkårene, betyder "Adobe ", " os", " vi " og " vores " enten Adobe Inc., Adobe Systems Software Ireland Limited eller Adobe Systems Pty Ltd., alt efter hvad der er relevant.

 

1.2 Tillægsvilkår. Vores Tjenester og Software er ikke solgt, men licenseret til dig, og kan også være underlagt et eller flere af Tillægsvilkårene nedenfor ("Tillægsvilkår"). Hvis der er uoverensstemmelse mellem vilkårene i de Generelle vilkår og Tillægsvilkårene, vil Tillægsvilkårene gælde i forbindelse med de pågældende Tjenester eller Softwareprogrammer. Tillægsvilkårene kan ændres som beskrevet i afsnit 1.5 (Opdateringer af Vilkår) nedenfor.

 • Acrobat Sign (https://www.adobe.com/go/adobesignterms_dk)
 • Adobe Collaboration Space (https://www.adobe.com/go/collaborationspace-terms_dk)
 • Adobe Developer (https://www.adobe.com/go/developer-terms_dk)
 • Adobe Express (www.adobe.com/go/creativecloudexpressterms_dk)
 • Adobe Fonts (https://www.adobe.com/go/adobe-fonts-terms_dk)
 • Adobe Generative AI (https://www.adobe.com/go/adobe-gen-ai-addl-terms_dk)
 • Adobe Spark (https://www.adobe.com/go/spark-terms_dk)
 • Adobe Stock (https://www.adobe.com/go/stockterms_dk)
 • Adobe Stock Contributor (https://www.adobe.com/go/contributorterms_dk)
 • Adobe Substance 3D Assets (https://www.adobe.com/go/substance3dassets_dk)
 • Adobe Substance 3D Community Assets (https://www.adobe.com/go/substance3dcommunityassets_dk)
 • Behance (https://www.adobe.com/go/BehanceTOU_dk)
 • Business Catalyst (https://www.adobe.com/go/businesscatalyst_terms_dk)
 • Business Customers (https://www.adobe.com/go/business_terms_dk)
 • Demo Assets (https://www.adobe.com/go/demoassets_dk)
 • Document Cloud (https://www.adobe.com/go/documentcloudterms_dk)
 • Frame.io (https://www.adobe.com/go/frameio-terms_dk)
 • Fuse (https://www.adobe.com/go/fuseterms_dk)
 • InDesign Server (https://www.adobe.com/go/indesign-server-terms_dk)
 • K-12 and Higher Education (https://www.adobe.com/go/primary-secondary-terms_dk)
 • Lightroom (https://www.adobe.com/go/lightroom_terms_dk)
 • Medium (https://www.adobe.com/go/medium-terms_dk)
 • Mixamo (https://www.adobe.com/go/mixamo_dk)
 • Photoshop Express (https://www.adobe.com/go/photoshop_express_terms_dk)
 • Software (https://www.adobe.com/go/softwareterms_dk)

 

1.3 Erhvervsbrugere. Hvis du har modtaget en "Rettighed" (som er defineret som retten til at bruge, få adgang til og forbruge Tjenesterne og Softwaren) fra en organisation eller gruppe, herunder, men ikke begrænset til en virksomhed eller enhver anden kommerciel enhed, myndighedsenhed, almennyttig organisation eller en uddannelsesinstitution (hver især en "Virksomhed") i henhold til et af Adobes erhvervsabonnementer (såsom Creative Cloud for teams, Creative Cloud til virksomheder eller Document Cloud), så (A) er du en "Erhvervsbruger" i en sådan Virksomhed, (B) din Adobe-profil, der er knyttet til sådan ret, er en "Erhvervsprofil", og (C) alle henvisninger til "dig" i disse Vilkår betyder en sådan Virksomhed og dens Erhvervsbrugere, alt efter hvad der er relevant. Hvis du er en Erhvervsbruger, accepterer du, at som følge af din modtagelse af rettigheder fra en sådan Virksomhed (1) kan Adobe give en sådan Virksomhed mulighed for at få adgang til, bruge, fjerne, beholde og kontrollere din Erhvervsprofil og alt indhold deri, hvad enten det er uploadet eller importeret før eller efter den dato, Vilkårene sidst blev opdateret, (2) at din brug af Tjenesterne og Softwaren reguleres af en sådan Virksomheds aftale med Adobe, og (3) at Adobe kan levere dine personlige oplysninger til en sådan Virksomhed. Adgang til gratis rettigheder ("Gratis tjenester") kan leveres til alle brugere, der føjes til en Virksomheds Admin Console (som defineret i Tillægsvilkår for virksomhedskunder (http://www.adobe.com/go/business_terms_dk) anført i afsnit 1.2), og sådanne brugere vil blive betragtet som Erhvervsbrugere. Hvis du er en Erhvervsbruger med Rettigheder fra flere Virksomheder, kan du have separate Erhvervsprofiler tilknyttet hver Virksomhed. Som Erhvervsbruger kan du have forskellige aftaler med eller forpligtelser i forhold til en Virksomhed, som kan have indflydelse på din Erhvervsprofil eller dit Indhold. Adobe er ikke ansvarlig for nogen overtrædelse fra din side af sådanne aftaler eller forpligtelser. Hvis du ikke modtog Rettigheder fra en Virksomhed (f.eks. fordi du abonnerede på et Creative Cloud for individuals-abonnement og modtog rettigheder via dette Abonnement), (a) er du en "Personlig bruger", (b) din Adobe-profil er en personlig profil, (c) du opretholder eneadgang og kontrol over alt Indhold på din personlige konto eller personlige profil (medmindre andet er angivet i Privatlivspolitikken), og (d) alle referencer til "dig" i Vilkårene betyder dig som person. Hvis du modtager rettigheder gennem et personligt abonnement og fra en Virksomhed, er du både en Personlig bruger og en Erhvervsbruger. Du er en personlig bruger, når du bruger de Rettigheder, du har opnået gennem dit personlige abonnement, og Erhvervsbruger, når du bruger de Rettigheder, du har fået af en Virksomhed.

 

1.4 Domæner til forretnings-e-mails. Som Personlig bruger eller Erhvervsbruger kan du oprette en Adobe-konto ved hjælp af en e-mailadresse, der er givet til eller tildelt dig af en Virksomhed (f.eks. din arbejds-e-mailadresse). Hvis Virksomheden indgår et direkte forhold til os, kan Virksomheden føje din konto til et sådant forhold. Hvis dette sker, kan Virksomheden med forudgående varsel fra Virksomheden eller os indrullere din konto i Virksomhedens konto. Dette betyder, at Virksomheden kan (A) få adgang til kontoen, (B) tage kontrol over kontoen og eventuelt Indhold deri, uanset om det er gemt, uploadet eller importeret før eller efter den dato, hvor Vilkårene sidst blev opdateret, og (C) anbefale, at alt Indhold, der ikke er relateret til Virksomheden, flyttes til en ny konto, der bruger en e-mailadresse, der ikke er tilknyttet en sådan Virksomhed. Du, som en Personlig bruger med en Adobe-konto, der er tildelt en Virksomhed eller en Erhvervsbruger, anerkender også, at Adobe kan give dine personlige oplysninger til en sådan Virksomhed (herunder, for klarhedens skyld, dele dine oplysninger med en administrator i din Virksomhed), såsom dit navn, e-mailadresse og oplysninger om Rettigheder. Hvis du ikke ønsker, at en Virksomhed skal have adgang til, bruge, fjerne, beholde eller kontrollere en konto eller profil, skal du ikke bruge en forretnings-e-mailadresse til den pågældende konto. Oplysninger om Indholdslager og adgang, og hvordan du kan ændre den e-mailadresse, der er knyttet til din konto, findes her: https://adobe.com/go/business-storage-helpx_dk. Adobe kan dele oplysninger om Virksomheden, såsom navn og e-mailadresse på administratoren, med en Erhvervsbruger.

 

1.5 Opdateringer af Vilkår. Vi kan til enhver tid foretage ændringer i Vilkårene, og hvis vi gør det, underretter vi dig ved at ændre datoen øverst i Vilkårene, og i nogle tilfælde giver vi dig et yderligere varsel. Adobe vil ikke foretage ændringer, der har den virkning, at der pålægges yderligere gebyrer eller afgifter uden yderligere meddelelse. Sådanne ændringer vil ikke gælde for nogen tvist mellem dig og Adobe, der opstår før den dato, hvor vi offentliggjorde de reviderede Vilkår, der inkorporerer sådanne ændringer, eller når vilkårene på anden måde træder i kraft. Du skal gennemse Vilkårene regelmæssigt. Medmindre andet er angivet, vil de ændrede Vilkår være gældende øjeblikkeligt, og din fortsatte brug af vores Tjenester og Software bekræfter din accept af ændringerne. Hvis du ikke accepterer de ændrede Vilkår, skal du stoppe med at bruge vores Tjenester og Software og annullere dit abonnement, hvis det er relevant.

 

2. Beskyttelse af personlige oplysninger.

 

2.1. Beskyttelse af personlige oplysninger. For oplysninger om, hvordan vi indsamler, bruger, deler eller på anden måde behandler oplysninger om dig og din brug af vores Tjenester og Software, kan du se vores privatlivspolitik på: http://www.adobe.com/go/privacy_dk. Du kan administrere informationsindstillinger her: https://www.adobe.com/dk/privacy/opt-out.html.

 

2.2 Vores adgang til dit indhold. Vi kan tilgå, se eller lytte til dit Indhold (defineret i afsnit 4.1 (Indhold) nedenfor) via både automatiserede og manuelle metoder, men kun på måder, der er tilladt ved lov. Vi har måske brug for at tilgå, se eller lytte til dit Indhold f.eks. for at kunne levere Tjenesterne og Softwaren med henblik på at kunne (A) svare på Feedback eller supportanmodninger, (B) registrere, forhindre eller på anden måde håndtere svindel, sikkerhedsmæssige, juridiske eller tekniske spørgsmål og (C) håndhæve disse Vilkår som anført i afsnit 4.1 herunder. Vores automatiserede systemer kan analysere dit Indhold og dine Creative Cloud-kundeskrifttyper (defineret i afsnit 3.10 (Creative Cloud-kundeskrifttyper) nedenfor) ved hjælp af teknikker såsom maskinlæring for at forbedre vores Tjenester og Software og brugeroplevelsen. Oplysninger om, hvordan Adobe bruger maskinlæring, kan findes her: http://www.adobe.com/go/machine_learning_dk.

 

2.3 Databeskyttelsesaftaler. I nogle lande kræver loven, at vi indgår en databeskyttelsesaftale med dig, hvis vi håndterer persondata (som defineret i den gældende aftale) for dig som en del af vores Tjenester og Software. Disse aftaler er EU's Databehandlingsaftale eller Databeskyttelsesvilkår, som findes på følgende steder:

(A) Den Europæiske Unions ("EU") Databehandlingsaftale (eller "DPA").DPA-vilkårene gælder, hvor du afgiver Personlige data (som defineret i DPA), der indsamles fra personer fra lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS") og Storbritannien, og hvor du er en "Dataansvarlig" og Adobe er en "Databehandler" i henhold til den Generelle databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679 (" GDPR") eller enhver efterfølger til GDPR i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU. DPA-vilkårene er tilgængelige på www.adobe.com/go/tou-dpa_dk.

(B) Databeskyttelsesvilkår. Databeskyttelsesvilkårene gælder, hvor du afgiver Personlige data (som defineret i Databeskyttelsesvilkårene), der indsamles fra personer uden for EØS og Storbritannien, og hvor Adobe behandler (som defineret i Databeskyttelsesvilkårene) disse data på din anvisning og på dine vegne. Databeskyttelsesvilkårene er tilgængelige på: https://www.adobe.com/go/dpt-ww_dk.

 

2.4 Følsomme personlige oplysninger. Du accepterer ikke at indsamle, behandle eller opbevare nogen Følsomme personlige oplysninger (som defineret nedenfor) ved hjælp af Tjenesterne og Softwaren, undtagen som (A) direkte autoriseret af Adobe, (B) tilsigtet af Tjenesterne og Softwaren eller (C) reguleret af Tillægsvilkårene, alt efter hvad der er relevant. Du accepterer ikke at overføre, videregive eller stille Følsomme personlige oplysninger til rådighed for Adobe eller Adobes tredjepartsudbydere. "Følsomme personlige oplysninger" betyder en persons økonomiske oplysninger, data vedrørende en persons seksuelle adfærd eller seksuelle orientering, medicinske oplysninger eller helbredsoplysninger, der er beskyttet i henhold til enhver lovgivning om beskyttelse af sundhedsdata, biometriske data, personlige oplysninger om børn, der er beskyttet i henhold til enhver lov om beskyttelse af børnedata (såsom personlige oplysninger defineret i henhold til den amerikanske Children's Online Privacy Protection Act ("COPPA")) og eventuelle yderligere typer oplysninger, der er inkluderet i dette begreb eller et lignende begreb (såsom "følsomme personlige data" eller "særlige kategorier af personlige oplysninger") som brugt i gældende databeskyttelses- eller privatlivslovgivning. Hvis du er en virksomhed, accepterer du også at sikre Erhvervsbrugeres overholdelse af dette afsnit 2.4 (Følsomme personlige oplysninger).

 

2.5 Overførsel af personlige oplysninger. Vi behandler og gemmer oplysninger i USA og andre lande. Ved at bruge vores Tjenester og Software accepterer du, at du giver Adobe tilladelse til at overføre dine personlige oplysninger på tværs af landegrænser og til andre lande, hvor Adobe og dets partnere driver forretning.

 

3. Brug af Tjenester og Software.

 

3.1 Licens. Med forbehold for din overholdelse af Vilkårene og gældende lov giver vi dig hermed en ikke-eksklusiv, begrænset, tilbagekaldelig ret (som anført heri) til at installere, få adgang til og bruge de Tjenester og den Software, som vi stiller til rådighed for dig, og som du licenserer fra os. Hver licens må kun bruges af én (1) person og kan ikke deles. Ved slutningen af din licensperiode udløber dine licenser som angivet i dine ordredokumenter eller Vilkår for abonnement og annullering (https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html). Den eller de versioner af Tjenesterne og Softwaren, der er tilgængelige på din fornyelsesdato, kan afvige fra den eller de tilgængelige versioner, da du i første omgang licenserede dem fra Adobe. De versioner af Tjenesterne og Softwaren, som Adobe understøtter, findes her: https://www.adobe.com/go/software-support-guidelines_dk. Du accepterer, at din beslutning om at bruge, tilgå eller licensere Tjenesterne og Softwaren ikke er betinget af levering af fremtidig funktionalitet eller funktioner eller er afhængig af mundtlige eller skriftlige offentlige kommentarer fremsat af os om fremtidig funktionalitet eller funktioner.

Med forbehold for din overholdelse af Vilkårene og gældende lov giver vi dig hermed en ikke-eksklusiv, begrænset, tilbagekaldelig ret til at installere, få adgang til og bruge de Tjenester og den Software, som vi stiller til rådighed for dig, og som du licenserer fra os. Hver licens må kun bruges af én (1) person og kan ikke deles. Ved slutningen af din licensperiode udløber dine licenser som angivet i dine ordredokumenter eller Vilkår for Adobe abonnement og annullering. Den eller de versioner af Tjenesterne og Softwaren, der er tilgængelige på din fornyelsesdato, kan afvige fra den eller de tilgængelige versioner, da du i første omgang licenserede dem fra Adobe. De versioner af Tjenesterne og Softwaren, som Adobe understøtter, findes her: https://www.adobe.com/go/software-support-guidelines_dk. Du accepterer, at din beslutning om at bruge, tilgå eller licensere Tjenesterne og Softwaren ikke er betinget af levering af fremtidig funktionalitet eller funktioner eller er afhængig af mundtlige eller skriftlige offentlige kommentarer fremsat af os om fremtidig funktionalitet eller funktioner.

 

3.2 Adobes immaterielle rettigheder. Vi (og vores licensgivere, alt efter hvad der er relevant) vil fortsat være eneejere af alle rettigheder, ejendomsrettigheder og interesser i Tjenesterne og Softwaren. Bortset fra som anført i disse Vilkår tildeler vi ikke nogen rettigheder til patenter, ophavsrettigheder, forretningshemmeligheder, varemærker eller andre rettigheder med hensyn til elementerne i Tjenesterne eller Softwaren. Det betyder, at du ikke må bruge vores handelsnavne, varemærker, servicemærker eller logoer i forbindelse med produkter eller tjenester, der ikke er vores, eller på nogen måde, der kan forårsage forvirring. Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke er givet under disse Vilkår.

3.3 Lager. Vi anbefaler, at du regelmæssigt sikkerhedskopierer dit Indhold og Creative Cloud-kundeskrifttyper andetsteds, også selvom Tjenesterne stiller opbevaring til rådighed, og denne funktionalitet er aktiveret af de relevante Tjenester. Vi kan stille rimelige tekniske begrænsninger som f.eks. grænser på filstørrelse, lagerplads, behandlingskapacitet og andre attributter Vi kan midlertidigt ophæve din brug af Tjenesterne, indtil du ligger inden for begrænsningen for lagringspladsen, der er tilknyttet din konto. Ved udgangen af din licensperiode vil vi bruge kommercielt rimelige bestræbelser for at give dig mulighed for at udtrække dit Indhold fra Tjenesterne. Udtræk af Indhold skal være fuldført inden for tredive (30) dage fra ophør eller udløb af licensperioden. Ved slutningen af denne 30-dages periode for udtræk forbeholder vi os ret til at slette dit Indhold. Du bør downloade Indhold, som du har gemt i Tjenesterne, før din licens udløber.

 

3.4 Brugergenereret Indhold. Vi kan muligvis hoste brugergenereret indhold fra vores brugere. Hvis du tilgår til vores Tjenester, kan du måske støde på brugergenereret indhold, der er ulovligt, eller som du finder stødende eller chokerende. Vi påtager os intet ansvar for sådant brugergenereret indhold. Du kan også klikke på knappen "Rapporter", hvis den findes, for at rapportere indholdet til os. Du kan få mere at vide om vores politikker og praksis for indholdsmoderering, herunder, hvordan du rapporterer indhold til os i vores transparenscenter (https://www.adobe.com/trust/transparency.html).

 

3.5 Eksempelfiler. "Eksempelfiler" betyder filer leveret af Adobe såsom lydfiler, visuelle filer, videofiler eller andet indhold til brug i selvstudier, demonstrationer eller til andre afprøvningsformål, og som kan identificeres som eksempelfiler. Eksempelfiler må ikke bruges til andre formål end de formål, som de er leveret til. Du kan ikke distribuere eksempelfiler på nogen måde, der tillader en tredjepart at bruge, downloade, udtrække eller få adgang til Eksempelfilerne som en separat fil, og du kan ikke kræve nogen rettigheder til Eksempelfilerne.

 

3.6 Indholdsfiler. "Indholdsfiler" betyder Adobe-aktiver, der leveres som en del af Tjenester og Software. Medmindre dokumentation eller specifikke licenser (herunder, men ikke begrænset til, Tillægsvilkår) angiver andet, giver vi dig en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-viderelicenserbar (undtagen hvis du er en Virksomhed, hvor det med ikke-viderelicenserbare kun gælder dine Erhvervsbrugere) og ikke-overførbar licens til at bruge Indholdsfiler til at oprette din endelige brug (dvs. det afledte program eller produkt udviklet af dig), hvori Indholdsfiler, eller afledninger deraf, indlejres til din brug ("Slutbrug"). Du må gerne ændre Indholdsfilerne, inden de indlejres i Slutbrugen. Du må kun gengive og distribuere Indholdsfiler i forbindelse med din Slutbrug. Du må dog under ingen omstændigheder distribuere Indholdsfilerne på stand alone-basis udover Slutbrugen.

 

3.7 Omkostningsfrie medlemskaber, Gratis tjenester, tilbud og testversioner. Adobe kan levere omkostningsfrie medlemskaber, Gratis tjenester, tilbud og prøveabonnementer efter eget skøn. Hvis du får tildelt adgang til Tjenesterne og Softwaren omkostningsfrit, det være sig Gratis tjenester eller som prøve, reguleres en sådan adgang af Vilkårene. Når som helst før eller under den omkostningsfrie periode, perioden med Gratis tjenester eller prøveperioden kan Adobe efter eget skøn bringe den omkostningsfrie periode eller prøveadgang til ophør uden varsel og uden noget ansvar over for dig, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, af en hvilken som helst årsag, herunder for at forhindre misbrug af adgangen til den omkostningsfrie adgang eller prøveadgangen. Efter den omkostningsfrie periode, perioden med Gratis tjenester eller perioden med adgang til testversion er udløbet, kan du kun fortsætte med at bruge Tjenesterne eller Softwaren ved at tilmelde dig et betalt abonnement, hvis det er tilgængeligt, eller som på anden måde tilladt af Adobe. Under den omkostningsfrie periode, perioden med Gratis tjenester eller prøveperiode gælder ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for Tjenesterne og softwaren, alle Tjenester og Softwaren leveres "som de(n) er" med alle mangler, og ingen teknisk eller anden support er inkluderet.

 

3.8 NFR-version. Adobe kan også give Tjenesterne og Softwaren klassifikationerne "prøve", "evaluering", "ikke beregnet til videresalg" eller andre lignende klassifikationer ("NFR-version"). Du må kun installere og bruge NFR-versionen i løbet af perioden og kun til de formål, som vi angiver, når vi leverer NFR-versionen. Du må ikke bruge nogen materialer, du har produceret med NFR-versionen, til kommercielle formål.

 

3.9 Adobe Talent.

(A) Du må ikke opslå jobmuligheder, der peger på specifikke arbejdsmæssige konkurrencer eller andre muligheder for at hverve kundetilpassede og vederlagsfri kreative arbejder fra kreative professionelle. Sådanne indlæg kan blive fjernet uden restitution.

(B) Vi tilbyder en betalt funktion for "Talentsøgning" til personalekonsulenter og virksomheder, der leder efter uopdagede talenter og som ansætter kreative talenter. Ved at uploade en offentlig profil eller et offentligt projekt på Tjenesterne accepterer du, at de offentlige oplysninger kan medtages i resultater for Talentsøgning.

 

3.10 Creative Cloud-kundeskrifttyper.

(A) For så vidt angår alle skrifttyper eller skrifttypefiler, du uploader eller sender til Tjenesterne og softwaren ("Creative Cloud-kundeskrifttyper"), erklærer og garanterer du, at du har alle nødvendige rettigheder til at give os mulighed for at bruge, gengive, vise, hoste og distribuere Creative cloud-kundeskrifttyper gennem Tjenesterne og Softwaren til din brug. Creative Cloud-kundeskrifttyper betragtes ikke som Indhold, som defineret i Vilkårene. Du beholder alle rettigheder til de uændrede Creative Cloud-kundeskrifttyper. Du anerkender, at aktivering af visning af enhver Creative Cloud-kundeskrifttype med Tjenesterne og Softwaren til din brug kan kræve, at vi bruger Adobe-teknologi, herunder vores ejerbeskyttede skrifttypeoptimeringsteknologi, og at vi bevarer alle rettigheder til sådan Adobe-teknologi. " Adobe-teknologi" betyder teknologi, der ejes af os eller er licenseret til os af en tredjepart (inklusive Tjenesterne og Softwaren og eventuelle relaterede immaterielle ejendomsrettigheder i hele verden), enhver Feedback, der er givet til os, og som er inkorporeret i noget af det foregående, og enhver ændring eller udvidelse af nogen af de foregående, når som helst eller hvor som helst det måtte være udviklet. Adobe erklærer eller garanterer ikke, at sådanne Creative Cloud-kundeskrifttyper vil være kompatible med eller egnet til brug med Tjenesterne eller Softwaren.

(B) I tilfælde af at vi bliver informeret af en tredjepart som f.eks. en skrifttypeproducent eller bliver opmærksomme på, at du ikke har de rettigheder, som du garanterer i afsnit 3.10 (A) (Creative Cloud-kundeskrifttyper), eller at dine Creative Cloud-kundeskrifttyper krænker tredjeparts immaterielle ejendomsrettigheder, kan vi fjerne Creative Cloud-kundeskrifttyper fra din konto, fra Tjenesterne eller fra Indholdet, der bruger sådanne pågældende Creative Cloud-kundeskrifttyper. Du anerkender, at hvis vi fjerner dine Creative Cloud-kundeskrifttyper fra din konto, kan Tjenesterne eller Indholdet, der bruger Creative Cloud-kundeskrifttyper, eller visningen af dit Indhold blive ændret, og vi er ikke ansvarlige i forbindelse med fjernelsen. Oplysninger om, hvordan dit Indhold kan ændre sig, kan findes her: www.adobe.com/go/cc-fonts-faq_dk.

(C) Du kan tilbagekalde vores adgang til dine Creative Cloud-kundeskrifttyper og til enhver tid bringe vores rettigheder til ophør ved at slette dine Creative Cloud-kundeskrifttyper fra Tjenesten.

(D) Ved ophør eller lukning af din konto forbeholder vi os retten til at slette dine Creative Cloud-kundeskrifttyper. Nogle kopier af dine Creative Cloud-kundeskrifttyper kan blive bevaret som en del af vores rutinemæssige sikkerhedskopieringer.

(E) Vi indsamler muligvis oplysninger, der er forbundet med din brug af Creative Cloud-kundeskrifttyper, såsom navne på de Creative Cloud-kundeskrifttyper, som du uploader, og hvordan du bruger Creative Cloud-kundeskrifttyper.

 

3.11 Andre licenstyper.

(A) Pre-release- eller betaversion. Vi kan give Tjenesterne og Softwaren, eller en funktion i Tjenesterne og Softwaren, klassifikationerne pre-release-version eller betaversion ("Betaversion"). En Betaversion er ikke et udtryk for de endelige Tjenester eller den endelige Software og kan indeholde fejl, som kan medføre systemfejl eller andre fejl samt tab af data. Vi forbeholder os retten til at undlade at udgive en kommerciel versionen af Betaversionen Du skal øjeblikkeligt ophøre med at bruge Betaversionen og ødelægge alle kopier af Betaversionen, hvis vi anmoder dig om at gøre det. Til gengæld for din brug af en Betaversion accepterer du, at Adobe kan indsamle data, herunder nedbrudsdata, om din brug af Betaversionen og analysere dit Indhold, herunder manuel gennemgang, for at forbedre vores Tjenester og Software og for at tilpasse din oplevelse, uanset om du har fravalgt dataindsamling for versioner, der ikke er Betaversioner. Hvis du ikke ønsker at få din brug sporet eller dit Indhold analyseret, skal du indstille din brug af Betaversionen ved at afinstallere en sådan Betaversion eller bruge en ikke-Betaversion af Tjenesterne og Software. Enhver separat aftale, vi indgår med dig, der gælder Betaversionen, erstatter disse bestemmelser.

(B) Studieversion. Hvis vi bestemmer, at Tjenesterne og Softwaren er en version beregnet til studerende ("Studieversion"), må du kun bruge Studieversionen, såfremt du er kvalificeret hertil i henhold til kravene angivet på http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines_dk. Du må kun installere og bruge Uddannelsesversionen i det land, hvor du er kvalificeret som uddannelsesmæssig bruger. Hvis du er bosiddende i EØS eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, betyder "Land" i foregående sætning Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

 

3.12 Tredjepartstjenester og -software. Adobe kan gøre tredjepartssoftware og -tjenester (herunder plug-ins og udvidelser) tilgængelige for dig gennem Tjenesterne og Softwaren for at gøre det bekvemt for dig. Tredjepartssoftware og -tjenester er ikke Tjenester og Software som defineret i Vilkårene, og din erhvervelse og brug af sådan tredjepartssoftware og -tjenester er udelukkende et forhold mellem dig og tredjeparten. Nogle tredjepartsbetingelser, der kan være gældende for din brug af Tjenesterne og Softwaren, er tilgængelige her: (www.adobe.com/go/thirdparty_dk og https://www.adobe.com/dk/legal/permissions/image-notice.html). Du er ansvarlig for at overholde alle gældende tredjepartsvilkår.

 

4. Dit indhold.

 

4.1 Indhold. "Indhold" betyder enhver slags tekst, kommunikation eller materiale som f.eks. lydfiler, videofiler, elektroniske dokumenter eller billeder, som du uploader og importerer til, indlejrer til brug med eller opretter ved hjælp af Tjenesterne og Softwaren. Vi forbeholder os retten (men har ikke forpligtelsen) til at fjerne Indhold eller begrænse adgangen til Indhold, Tjenester og Software, hvis noget af dit Indhold viser sig at være i strid med Vilkårene. Vi kontrollerer ikke alt Indhold, der uploades til Tjenesterne og Softwaren, men vi vil muligvis bruge forhåndenværende teknologier, leverandører eller processer, herunder manuel gennemgang, til at screene for visse typer ulovligt indhold (f.eks. materiale med seksuelt misbrug af børn) eller andet krænkende indhold eller krænkende adfærd (f.eks. aktivitetsmønstre, der tyder på spam eller phishing, eller søgeord, der tyder på, at voksent indhold er blevet opslået uden for voksenmuren). Du kan få mere at vide om vores politikker og praksis for indholdsmoderering, herunder hvordan vi modererer indhold, i vores transparenscenter (https://www.adobe.com/go/transparencycenter_dk).

 

4.2 Licens til Dit indhold. Du giver os en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri underlicenserbar licens , til at bruge, reproducere, offentligt vise, distribuere, ændre, skabe afledte værker baseret på, offentligt udføre og oversætte Indholdet udelukkende med det formål at drive eller forbedre tjenesterne og softwaren. For eksempel kan vi underlicensere vores ret til Indholdet til vores tjenesteudbydere eller til andre brugere for at give mulighed for, at Tjenesterne og Softwaren kan fungere efter hensigten, såsom at give dig mulighed for at dele billeder med andre. Afsnit 4.6 (Feedback) nedenfor dækker separat enhver feedback, som du giver os.

 

4.3. Ejerskab. I forhold til aftalen mellem dig og Adobe bevarer du (som en Erhvervsbruger eller en Personlig bruger, alt efter hvad der er relevant) alle rettigheder og ejerskab af dit indhold (eller hvor det er relevant, skal du sikre dig, at du eller Virksomheden (hvis relevant) har en gyldig licens til Indholdet). Vi gør ikke nogen krav på ejerskabsrettigheder til dit Indhold.

 

4.4 Deling af dit Indhold.

(A) Deling. Nogle Tjenester og noget af Softwaren vil muligvis omfatte funktioner, der gør det muligt at dele dit Indhold med andre brugere eller at offentliggøre det. "Dele" betyder at e-maile, opslå, overføre, streame, uploade eller på anden måde stille noget til rådighed (enten for os eller andre brugere) gennem din brug af Tjenesterne og Softwaren. Andre brugere kan bruge, kopiere, ændre eller dele dit Indhold på mange måder. Overvej nøje, hvad du vælger at Dele eller offentliggøre, da du er eneansvarlig for det Indhold, du Deler.

(B) Adgangsniveau. Vi overvåger eller regulerer ikke, hvad andre gør med dit Indhold. Du har ansvar for at fastlægge dit Indholds begrænsninger og for at vælge et passende adgangsniveau til dit Indhold. Hvis du ikke anvender et passende adgangsniveau til dit Indhold, kan systemet sætte standarden ved sin mest tilladelige indstilling. Det er dit ansvar at meddele andre brugere, hvordan dit Indhold må Deles, og at justere indstillingerne for adgang til og Deling af dit Indhold.

(C) Kommentarer. Alle kommentarer, som du sender via Tjenesterne og Softwaren, er ikke anonyme og kan ses af andre brugere. I nogle Tjenester og noget Software kan dine kommentarer blive slettet af dig, af andre brugere eller af os.

(D) Fjernelse af dit indhold. Hvis du sletter Indhold (undtagen Feedback) fra Tjenesterne og Softwaren, stopper vi med at gøre dette Indhold offentligt tilgængeligt inden for et rimeligt tidsrum. Nogle kopier af dit Indhold kan blive bevaret som en del af vores rutinemæssige sikkerhedskopier, og vi er ikke ansvarlige for nogen brug af Indhold, som du har Delt eller offentliggjort.

(E) Samarbejde. Inden du deler noget indhold gennem Tjenesterne, bedes du gennemgå Tillægsvilkårene for Adobe Collaboration Space, der er angivet i afsnit 1.2 (Tillægsvilkår) ovenfor, da de gælder for dig og det Indhold, du deler i Adobes samarbejdsmiljøer.

 

4.5 Indholdsfjernelser og klager. Hvis vi fjerner dit indhold for at overtræde vilkårene, vil vi gøre en rimelig indsats for at informere dig om vores beslutning via den e-mailadresse, du har givet os. Hvis du mener, at dit indhold er blevet fjernet ved en fejl, kan du indsende en klage ved at følge den proces, der er beskrevet i vores kommunikation til dig eller i vores transparenscenter.

 

4.6 Feedback. Du kan vælge at give os feedback vedrørende Tjenesterne og Softwaren, herunder i form af ideer, forslag, eksempler, der involverer dit Indhold ("Feedback"). I sådanne tilfælde accepterer du, at vi frit kan bruge Feedbacken til vores forretningsformål, herunder ved inkorporering i Tjenesterne og Softwaren uden nogen betaling eller tilskrivning eller anden forpligtelse over for dig.

 

5. Din konto.

 

5.1 Kontooplysninger.  Du er som en Personlig bruger eller en Erhvervsbruger ansvarlig for al aktivitet, der finder sted via din konto, selvom denne aktivitet ikke foretages af dig eller er uden din viden eller dit samtykke. Du må ikke (A) Dele dine kontooplysninger (undtagen med en autoriseret kontoadministrator), uanset om det måtte være tilsigtet eller utilsigtet, eller (B) bruge en anden persons konto. Din kontoadministrator kan bruge dine kontooplysninger til at administrere din brug og adgang til Tjenesterne og Softwaren. I forbindelse med PhoneGap forbeholder vi os ret til at overvåge og håndhæve begrænsninger og restriktioner for abonnementet, herunder, men ikke begrænset til, retten til at opkræve gebyrer for tillæg.

 

5.2 Kontosikkerhed. Du er ansvarlig for at tage rimelige skridt til at opretholde sikkerheden for og kontrollen over din Adobe-konto. Adobe kræver muligvis, at du aktiverer multifaktorgodkendelse og angiver et telefonnummer eller en alternativ e-mail af sikkerhedsmæssige årsager. Adobe påtager sig intet ansvar for tab, som du måtte lide på grund af en kompromittering af login-legitimationsoplysninger til din konto eller din undladelse af at følge eller reagere på meddelelser eller advarsler, som vi måtte sende til din e-mailadresse eller dit telefonnummer. Du er ansvarlig for at holde din e-mailadresse og dit telefonnummer opdateret for at modtage meddelelser eller advarsler, som vi sender dig, og du er også ansvarlig for omhyggeligt at gennemgå alle meddelelser, der foregiver at være fra Adobe for at sikre, at de er legitime. Vi påtager os intet ansvar, hvis du ikke kan få adgang til din Adobe-konto, fordi du ikke kan angive de relevante loginoplysninger såsom adgangskode, e-mailadresse eller telefonnummer. Hvis du har mistanke om, at din Adobe-konto eller nogen af dine sikkerhedsdetaljer er blevet kompromitteret, bedes du kontakte din kontoadministrator eller Adobes kundeservice (https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_dk).

 

5.3 Inaktivitet på gratis konto. Du er ansvarlig for at holde din konto aktiv, hvilket betyder, at du skal logge ind og bruge dine konto med jævne mellemrum for at undgå sletning af Indhold, afbrydelser eller tab af adgang til Tjenesterne og softwaren eller ophøret af din konto. Hvis du ikke logger ind på din konto med jævne mellemrum, forbeholder vi os retten til at antage, at din konto er inaktiv, og du accepterer, at vi permanent kan slette dit Indhold, der er gemt på kontoen, eller lukke din konto helt. Før vi sletter dit Indhold permanent eller lukker din konto på grund af inaktivitet, forsøger vi at give dig besked. For at undgå tvivl finder dette afsnit 5.3 (Omkostningsfri kontoinaktivitet) ikke anvendelse på betalte konti med god status.

 

6. Brugeradfærd. Du skal bruge Tjenesterne og Softwaren ansvarligt og ikke misbruge Tjenesterne og Softwaren. Du må f.eks. ikke:

6.1 bruge Tjenesterne og Softwaren uden eller i strid med en skriftlig licens eller aftale med Adobe

6.2 kopiere, ændre, hoste, streame, viderelicensere eller videresælge Tjenesterne og Softwaren

6.3 give andre mulighed for eller tilladelse til at bruge Tjenesterne og Softwaren med dine kontooplysninger

6.4 tilbyde, bruge eller tillade brug af eller adgang til Tjenesterne og Softwaren i en IT-servicevirksomhed, tredjepartsoutsourcingtjeneste, på medlemskabs- eller abonnementsbasis, på tjenestebureaubasis, på tidsdelingsbasis, som en del af en hostet tjeneste eller på vegne af tredjepart

6.5 konstruere en database eller et datasæt ved hjælp af, inklusive eller bestående af indholdsfilerne

6.6 opnå adgang til eller forsøge at opnå adgang til Tjenesterne og Softwaren på nogen anden måde end via den grænseflade, vi har stillet til rådighed eller godkendt

6.7 omgå adgangs- eller brugsbegrænsninger, der har til hensigt at forhindre specifik brug af Tjenesterne og Softwaren

6.8 dele eller generere Indhold, herunder Creative Cloud-kundeskrifttyper, eller på anden måde engagere dig i adfærd, der krænker andres immaterielle rettigheder. "Immaterielle rettigheder" omfatter ophavsret, ideelle rettigheder, varemærker, varedesign, patenter, forretningshemmeligheder, urimelig konkurrence, rettigheder til privatliv, rettigheder til reklame og andre ejendomsrettigheder,

6.9 dele eller generere noget Indhold eller engagere dig i adfærd, der er ulovligt, skadevoldende, truende, uanstændigt, voldeligt, nedværdigende, ansvarspådragende, ærekrænkende, bagvaskende, vulgært, uanstændigt, krænkende for privatlivets fred, hadefuldt eller på anden vis stødende

6.10 dele eller generere noget Indhold, der seksualiserer mindreårige, eller som er beregnet til at lette upassende interaktion med mindreårige, andre Adobe-brugere eller offentligheden

6.11 udgive dig for at være en person eller enhed, eller fejlagtigt angive eller på anden måde give en forkert tilkendegivelse af din tilknytning til en person eller enhed, herunder ikke at oplyse om et relevant sponsorat- eller godkendelsesforhold, når du skriver en anmeldelse

6.12 forsøge at deaktivere, indskrænke eller ødelægge Tjenesterne og Softwaren

6.13 uploade, transmittere, gemme eller stille til rådighed ethvert Indhold, herunder Creative Cloud-kundeskrifttyper eller kode, der indeholder virus, ondsindet kode, malware eller komponenter, der er designet til at skade eller begrænse funktionaliteten i Tjenesterne eller Softwaren

6.14 afbryde, forstyrre eller forhindre andre brugere i deres brug af Tjenesterne og Softwaren (f.eks. via forfølgelse, trusler, chikane eller tilskyndelse til eller agitering for vold eller selvskade)

6.15 udsende kædebreve, uønsket e-mail, pyramidespil, phishing, spam eller andre uønskede meddelelser

6.16 deltage i svigagtige aktiviteter såsom betalings- og refusionsbedrageri

6.17 reklamere for produkter eller tjenester via Tjenesterne, medmindre vi har givet vores skriftlige godkendelse hertil

6.18 bruge nogen som helst metoder til indsamling og udtrækning af data i forbindelse med Tjenesterne og Softwaren, herunder scraping af data til maskinlæring eller andre formål

6.19 kunstigt manipulere eller afbryde Tjenesterne og Softwaren (såsom manipulere påskønnelse på Behance eller få brugere til at gå til tredjepartswebsteder)

6.20 oprette Adobe-konti med det formål at overtræde Vilkårene eller vores politikker (eller andre typer handlinger, Adobe har truffet), herunder, men ikke begrænset til, oprette falske konti eller omgå kontoophør

6.21 manipulere eller på anden måde vise Tjenesterne og Softwaren ved hjælp af framing- eller lignende navigeringsteknologi eller

6.22 bryde gældende love.

 

7. Gebyrer og betaling.

 

7.1 Skatter og gebyrer til tredjepart. Du skal betale alle gældende skatter og tredjepartsgebyrer (f.eks. opkaldsgebyrer, gebyrer fra dit telefonselskab eller din internetudbyder, dataplangebyrer, kreditkortgebyrer, moms, valuta-og vekselgebyrer). Vi påtager os ikke noget ansvar for disse gebyrer. Kontakt din bank, hvis du har spørgsmål om gebyrer. Vi forbeholder os retten til at opkræve de gebyrer, du måtte skylde os. Du har ansvaret for alle relaterede opkrævningsomkostninger og -udgifter. Hvis du befinder dig i et andet land end den gyldige Adobe-enhed, med hvilken du udfører transaktioner (f.eks. Adobe Inc. for nordamerikanske kunder og Adobe Systems Software Ireland Limited for kunder i alle andre lande), foretages dine betalinger til en udenlandsk enhed.

 

7.2 Kreditkortoplysninger. Du bemyndiger os eller en eller flere af vores autoriserede leverandører til at gemme din betalingsmetode og bruge den i forbindelse med din brug af Tjenesterne og Softwaren, sådan som det er beskrevet i dine Vilkår for Abonnement og Annullering. For at undgå afbrydelse af din tjeneste kan vi muligvis deltage i programmer, der understøttes af din kortudbyder, for at prøve at opdatere dine betalingsoplysninger. Du giver os eller en eller flere af vores autoriserede leverandører tilladelse til at fortsætte med at fakturere og debitere din konto for skyldige beløb med de oplysninger, vi indhenter.

 

8. Dine forpligtelser i forbindelse med garanti og skadesløsholdelse.

 

8.1 Garanti. Du skal have: (A) nødvendige licenser og tilladelser til at bruge og dele dit Indhold og (B) de nødvendige tilladelser til at tildele licenserne beskrevet i Vilkårene.

 

8.2 Skadesløsholdelse. Du vil holde os og vores datterselskaber, tilknyttede selskaber, embedsmænd, agenter, medarbejdere, partnere og licensgivere skadesløse for ethvert krav, tab eller erstatningsansvar, herunder rimelige advokatsalærer, der opstår som følge af eller relateret til:

(A) dit Indhold, herunder, men ikke begrænset til, Creative Cloud-kundeskrifttyper

(B) din brug af Tjenesterne og Softwaren (hvis relevant)

(C) dine interaktioner med andre brugere (herunder Tredjepartsrettighedshavere) eller

(D) din overtrædelse af Vilkårene ("Spørgsmål").

Vi har ret til at kontrollere forsvaret af alle spørgsmål, der er underlagt skadesløsholdelse af dig, med juridisk bistand efter vores eget valg. Du skal samarbejde fuldt ud med os i forsvaret af alle sådanne spørgsmål.

 

9. GARANTIFRASKRIVELSER.

 

9.1 Medmindre andet er angivet i Tillægsvilkårene, leveres Tjenesterne og Softwaren "SOM DE(N) ER OG FOREFINDES". I det maksimale omfang loven tillader det , fraskriver Adobe, dets associerede selskaber og tredjepartsudbydere ("Omfattede parter") alle garantier, det være sig udtrykkelige eller underforståede, inklusive de underforståede garantier for ikke-krænkelse, salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. De Omfattede parter påtager sig ingen forpligtelser, hvad angår indholdet af Tjenesterne. De Omfattede parter påtager sig desuden ikke noget ansvar for, at (A) Tjenesterne og Softwaren opfylder dine krav eller kan bruges konstant, uden afbrydelser, rettidigt, sikkert eller fejlfrit, (B) at resultaterne af brugen af Tjenesterne og Softwaren, vil være effektive, nøjagtige eller pålidelige, (C) at kvaliteten af Tjenesterne og Softwaren lever op til dine forventninger, eller (D) at eventuelle fejl eller defekter i Tjenesterne og Softwaren vil blive udbedret.

 

9.2 De Omfattede parter fraskriver sig specifikt alt ansvar i forbindelse med handlinger, der opstår som følge af din brug af Tjenesterne og Softwaren. Du bruger og opnår adgang til Tjenesterne og Softwaren på eget ansvar og egen risiko, og du er eneansvarlig for eventuelle beskadigelser af dit computersystem eller datatab, der måtte følge af brugen af og adgangen til Tjenesterne og Softwaren.

 

9.3 Hvis du lægger dit Indhold på vores servere for at dele det offentligt via Tjenesterne, er de Omfattede parter ikke ansvarlig for: (A) tab, ødelæggelse eller beskadigelse af dit indhold, (B) sletningen af Indholdet af andre end Adobe eller (C) inkludering af dit Indhold af tredjeparter på andre websteder eller andre medier.

 

10. ANSVARSBEGRÆNSNING.

 

10.1 Medmindre andet er angivet under Tillægsvilkår, vil de Omfattede parter under ingen omstændigheder være ansvarlige over for dig eller andre for nogen særlige eller hændelige skader, indirekte skader, følgeskader, moralske eller pønale skader uanset årsagen, herunder tab eller skader, (A) som er et resultat af tab af brug, data, omdømme, omsætning eller fortjeneste, (B) baseret på en teori om erstatningsansvar, herunder brud på kontrakt eller garanti, forsømmelighed eller anden ansvarspådragende handling, eller (C) som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med din brug af eller adgang til Tjenesterne og Softwaren. Intet i disse Vilkår begrænser eller udelukker vores erstatningsansvar for grov uagtsomhed fra Adobe eller Adobes medarbejderes side for død eller personskade.

 

10.2 Vores samlede erstatningsansvar i enhver sag opstået af eller i forbindelse med disse Vilkår er begrænset til (A) USD 100 eller (B) det samlede beløb, du har betalt for adgang til Tjenesterne og Softwaren i den 3-måneders periode, der gik forud for hændelsen, som giver anledning til det pågældende erstatningsansvar, alt efter hvad der er størst. Vores leverandører har intet ansvar i noget som helst spørgsmål, der opstår som følge af eller er relateret til Vilkårene.

 

10.3 Disse begrænsninger og undtagelser i dette afsnit 10 (Ansvarsbegrænsning) gælder, i det maksimale tilladte omfang loven tillader, selvom (A) et retsmiddel ikke fuldt ud kompenserer dig for tab eller svigt i dets væsentlige formål, eller (B) de Omfattede partner vidste eller burde have kendt til muligheden for skader.

 

10.4 Vilkårene angiver hele ansvaret for de Omfattede parter samt dit eksklusive retsmiddel med hensyn til adgang og brug af Tjenesterne og Softwaren.

 

11. Opsigelse.

 

11.1 Opsigelse efter eget ønske. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement og afslutte din brug af Tjenesterne og Softwaren. Annullering eller opsigelse af din konto fritager dig ikke for nogen forpligtelse til at betale eventuelle udestående gebyrer forbundet med dit abonnement, inklusive, men ikke begrænset til gebyrer for tidlig opsigelse.

 

11.2 Opsigelse fra vores side. Medmindre det er angivet i Tillægsvilkårene, kan vi til enhver tid øjeblikkeligt opsige eller suspendere din ret til at bruge og få adgang til Tjenesterne og Softwaren, hvis du efter Adobes eget skøn:

(A) Du overtræder en hvilken som helst af Vilkårenes bestemmelser (eller udviser en adfærd, som klart viser, at du ikke har til hensigt at opfylde eller ikke kan opfylde Vilkårene),

(B) du undlader at foretage rettidig betaling af eventuelle gebyrer for Tjenesterne OG Softwaren,

(C) du fysisk, verbalt eller på anden måde misbruger, truer, mobber eller chikanerer os eller vores personale (under sådanne omstændigheder kan vi alternativt suspendere eller begrænse din adgang til Tjenesterne og Softwaren),

(D) du gentagne gange har fremsat klager i ond tro eller uden rimelig grund og fortsætter med at gøre det, når vi har bedt dig om at stoppe (under sådanne omstændigheder kan vi alternativt suspendere eller begrænse din adgang til Tjenesterne eller Softwaren),

(E) fortsat levering af Softwaren eller Tjenesterne til dig vil overtræde enhver gældende lovgivning,

(F) vi beslutter at afbryde Tjenesterne og Softwaren som helhed eller delvist (f.eks. hvis det bliver upraktisk for os fortsat at tilbyde Tjenesterne i dit område som følge af lovændring) eller anden årsag, eller

(G) der har været længere tids inaktivitet på din gratis konto.

Hvis vi opsiger disse Vilkår eller brugen af Tjenesten og Softwaren af enhver anden årsag end de begrundede, som anført i afsnit (A) til (D) og i (G) herover, vil vi gøre en rimelig indsats for at informere dig mindst 30 dage forud for opsigelsen, på den e-mailadresse, du udleverer til os, mindst tredive (30) dage forud for ophør, med instruktioner om, hvordan du henter dit Indhold. Hvis vi afslutter din brug af Tjenesterne og Softwaren af ​​årsager anført i Afsnit (E) eller (F), kan vi efter vores skøn give dig en forholdsmæssig tilbagebetaling for eventuelle forudbetalte, ubrugte gebyrer for den pågældende Tjeneste eller Software. Ved opsigelse fra vores side kan du miste adgangen til dit Indhold.

 

11.3 Fortsat gyldighed. Ved udløb eller ophør af Vilkårene ophører alle Tjenesterne, hele Softwaren eller dele deraf muligvis med at fungere uden forudgående varsel. Din forpligtelse til skadesløsholdelse, vores garantifraskrivelser og ansvarsbegrænsninger og bestemmelserne om tvistbilæggelse anført i Vilkårene vil stadig være gældende. 

 

11.4 Kontodeaktiveringer og -klager. Hvis du mener, at din Adobe-konto er blevet deaktiveret ved en fejl, kan du indsende en klage ved at følge processen, der er beskrevet, når du forsøger at logge ind på din konto eller i vores transparenscenter (https://www.adobe.com/trust/transparency.html). Hvis du har relaterede spørgsmål, bedes du kontakte Adobes kundeservice (https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_dk).

 

12. Overholdelse af handelssanktioner og eksportkontrol. Tjenesterne og Softwaren og din brug af dem er underlagt love, restriktioner og bestemmelser i USA og andre jurisdiktioner, der regulerer import, eksport og brug af Tjenesterne og Softwaren. Ved at bruge Tjenesterne og softwaren accepterer du at overholde alle sådanne love, restriktioner og bestemmelser, og du garanterer, at du ikke har forbud mod at modtage Tjenesterne og Softwaren i henhold til lovgivningen i nogen jurisdiktion. Derudover accepterer du ikke at uploade til eller overføre noget indhold, der er kontrolleret i forhold til eksport fra USA (herunder tekniske data, der er kontrolleret i henhold til USA's International Traffic in Arms Regulations, og teknologi, der kontrolleres i henhold til US Export Administration Regulations) uden forudgående skriftlig godkendelse fra Adobe.

 

13. Australsk forbrugerlov. Intet i vilkårene er beregnet til at udelukke, begrænse eller ændre forbrugerrettigheder i henhold til Competition and Consumer Act 2010 (Cth) ("CCA") (Australiens konkurrence- og forbrugerlovgivning), eller nogen anden lovgivning, der ikke må udelukkes, begrænses eller ændres ved aftale. Hvis CCA eller anden lovgivning indebærer en betingelse, garanti eller vilkår i Vilkårene eller giver lovbestemte garantier i forbindelse med Vilkårene for varer eller tjenesteydelser, der leveres (hvis nogen), er vores ansvar for brud på en sådan betingelse, garanti, andet vilkår eller anden garanti begrænset (ved vores valg), i det omfang det er muligt: (A) i tilfælde af levering af varer, hvor vi udfører vi en eller flere af følgende handlinger: (1) udskiftning af varerne eller levering af tilsvarende varer, (2) reparation af varerne, (3) betaling af omkostningerne ved at erstatte varerne eller erhverve tilsvarende varer og (4) betaling af omkostningerne ved at reparere varerne, eller (B) i tilfælde af levering af ydelser udfører vi en eller begge af følgende handlinger: (1) levering af ydelserne igen og (2) betaling af omkostningerne ved at levere ydelserne igen.

 

14. Tvistbilæggelse, Fraskrivelse i forhold til kollektivt søgsmål, Voldgiftsaftale.

Adobes kundeservice kan kontaktes for at få løst de fleste bekymringer, du måtte have vedrørende Adobes Tjenester og Software. Kontakt Adobes kundeservice her: https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_dk.

 

14.1 Meddelelse om Krav og Påkrævede oplysninger til proces med tvistbilæggelse. Hvis du har nogen bekymring eller tvist, som Adobes kundeservice ikke er i stand til at løse ("Krav"), accepterer du, at du først vil forsøge at løse tvisten uformelt og i god tro ved at kontakte os og sende en skriftlig meddelelse om krav til den adresse, der er angivet i afsnit 18.2 (Meddelelser til Adobe). Meddelelsen om krav skal give Adobe fair meddelelse om din identitet, en beskrivelse af arten og grundlaget for dit krav, og den erstatning, du søger, herunder det specifikke beløb for enhver pengehjælp, du søger, og kan ikke kombineres med en Meddelelse om krav for andre personer. Hvis en tvist, der er relateret til dit krav ikke er løst inden for 30 dage efter modtagelse, skal ethvert søgsmål løses enten ved en domstol, der tager sig af småkrav, eller endelig og bindende voldgift, herunder enhver tvist om, hvorvidt en voldgift er påkrævet for tvisten, med forbehold for de undtagelser, der fremgår af det nedenstående. Ingen af parterne må tage nogen juridiske skridt før 30 dage efter, at Meddelelsen om krav er modtaget. Denne aftale om voldgift gælder, uden begrænsning, for alle krav, der er opstået eller blev gjort gældende før ikrafttrædelsesdatoen for Vilkårene. Voldgiftsdommeren, og ikke føderal, statslig eller lokal domstol eller noget organ, skal have den eksklusive myndighed til at løse enhver tvist vedrørende fortolkningen, anvendeligheden eller håndhævelsen af vilkårene eller dannelsen af vilkårene, herunder, hvorvidt en tvist mellem os er underlagt en voldgift (dvs. voldgiftsdommeren vil afgøre, om enhver tvist kan dømmes), og om alle eller en del af disse Vilkår er ugyldige eller kan gøres ugyldige. Krav i tilknytning til Vilkårene, Tjenesterne eller Softwaren vil permanent være afvist, hvis de ikke indbringes inden for et år efter begivenheden, der resulterede i Kravet.

 

14.2 Ingen kollektive søgsmål. Du må kun løse tvister med os individuelt, og du kan ikke anbringe et krav som sagsøger eller medlem af et kollektivt, samlet eller et repræsentativt søgsmål. Ikke desto mindre, hvis en del af denne fraskrivelse af kollektiv søgsmål anses for ikke at kunne håndhæves eller ugyldig med hensyn til et bestemt retsmiddel, skal dette retsmiddel (og kun dette retsmiddel) adskilles fra voldgiften og kan anlægges ved en domstol. Parterne er dog enige om, at enhver afgørelse af retsmidler, der ikke er omfattet af voldgift, skal udsættes, indtil resultatet af eventuelle voldgiftsberettigede krav og retsmidler kan lægges til grund.

 

14.3 Voldgiftsregler. Hvis du er bosiddende i Amerika, forvalter JAMS voldgiften i Santa Clara County, Californien, USA, i henhold til dens Strømlinede voldgiftsregler og procedurer. Hvis du bor i Australien, New Zealand, Japan, Fastlandskina, Hongkong, Macau, Taiwan, Sydkorea, Indien, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal eller et medlemsland i Sammenslutningen af sydøstasiatiske nationer (ASEAN) administrerer Singapore International Arbitration Centre (SIAC) voldgiften i Singapore i henhold til dens regler for voldgift. Disse regler skal anses som at indgå i dette afsnit som reference. Ellers forvalter London Court of International Arbitration (LCIA) voldgiften i London, Storbritannien, i henhold til de gældende voldgiftsregler for LCIA. Der vil være en voldgiftsmand, som både du og Adobe vælger i fællesskab. Voldgiften skal gennemføres på engelsk, men eventuelle vidner, hvis modersmål ikke er engelsk, kan give vidnesbyrd på vidnets modersmål med simultantolkning til engelsk (på regning for den part, der forelægger vidnet). Retsafgørelse ved den tildeling, der afsiges, kan være indgået og kan håndhæves i en domstol i et kompetent retsområde, der har jurisdiktion over dig og os. I tilfælde af en konflikt mellem voldgiftsudbyderens regler og Vilkårene, herunder med hensyn til vurdering af gebyrer og omkostninger ved voldgift, er Vilkårene gældende.

 

14.4 Voldgiftsgebyrer og -omkostninger. Betaling af alle ansøgnings-, administrations- og voldgiftsmandshonorarer og omkostninger ved en voldgift vil være underlagt reglerne for voldgiftsudbyderen, bortset fra at vi, i det omfang du fremsætter et krav som en del af en koordineret handling, er enige om, at parterne deler alle gebyrer og omkostninger ved voldgift ligeligt (i det omfang tildeling ikke allerede er påkrævet i henhold til gældende regler). For så vidt angår dette afsnit er en "Koordineret handling" enhver handling, hvor du er repræsenteret af et advokatfirma eller en samling af advokatfirmaer, som har indgivet adskillige koordinerede individuelle voldgiftskrav af samme eller lignende karakter mod Adobe inden for kort tid. Uanset ovenstående vil Adobe betale gebyrer eller omkostninger ved voldgift, hvis du ikke har råd til dem. Hvis voldgiftsdommeren finder, at enten indholdet af et Krav eller den begæring, der er søgt i voldgift, var useriøs, eller et Krav blev anlagt for et uretmæssigt formål, kan parterne søge at omfordele gebyrer og omkostninger ved voldgift i henhold til reglerne i voldgiftsudbyderen.

 

14.5 Undtagelser fra voldgift – små krav og Påbud om afhjælpning. På trods af det foregående kan hver af parterne vælge at få et hvilket som helst krav, der er underlagt jurisdiktionen af domstole for små krav, afgjort ved domstole for små krav i Santa Clara County, Californien, USA eller det amt, hvor du bor. Hvis en af parterne indgiver et krav til voldgift, der kunne være anlagt ved en domstol for små krav, kan den anden part give meddelelse om, at denne ønsker sagen afgjort ved en voldgiftsdomstol inden udnævnelsen af en voldgiftsdommer, og voldgiftsdommer skal administrativt afslutte sagen inden vurdering af eventuelle gebyrer, og den part, der indbringer kravet, skal anlægge sag ved en domstol for små krav i stedet for en voldgift. Enhver tvist om, hvorvidt et Krav er kvalificeret til en domstol for små krav, skal afgøres af denne domstol, ikke af en voldgiftsdommer. I tilfælde af en sådan tvist forbliver voldgiftsproceduren lukket, medmindre og indtil en afgørelse fra småkravsdomstolen om, at Kravet skal fortsætte i voldgift. Derudover vil begge parter være berettiget til at anvende foreløbige påbud om afhjælpning (eller en tilsvarende type hastende juridisk afhjælpning) i enhver jurisdiktion såsom i tilfælde af din eller andres uautoriserede adgang til eller brug af Tjenesterne eller Softwaren i modstrid med Vilkårene. Hvis en part har en tvist, hvori de søger at opnå både foreløbige forbud og andre former for retsmidler, kan parten gå til retten for at anmode om foreløbige forbud, men skal få afgjort sine krav ved voldgift eller søge afhjælpning i domstolen for små krav for alle andre former for afhjælpning.

 

14.6 Accept af voldgift og ret til fravalg. Inden for de første tredive (30) dage efter din brug af Tjenesterne og Softwaren eller datoen for den sidste opdatering af afsnit 14 (Tvistbilæggelse, Fraskrivelse i forhold til kollektivt søgsmål, Voldgiftsaftale) i Vilkårene, alt efter hvad der er senere, har du ret til at fravælge bestemmelserne om voldgift og fraskrivelse i forhold til kollektivt søgsmål i afsnit 14 (Tvistbilæggelse, Fraskrivelse i forhold til kollektivt søgsmål, Voldgiftsaftale) ved at sende os skriftlig meddelelse om din beslutning til den adresse, der er angivet i afsnit 18.2 (Meddelelse til Adobe) eller via email til ContractNotifications@adobe.com. Hvis du fravælger disse bestemmelser, vil Adobe heller ikke være bundet af dem.

 

15. Audit Rights.  Hvis du er en virksomhed, kan vi én gang hver tolvte (12) måned og med mindst syv (7) dages forudgående varsel give vores personale eller en uafhængig tredjepartskontrollant, der er underlagt krav om at bevare fortroligheden, besked på at inspicere (herunder manuel inspektion, elektroniske metoder eller begge) dine optegnelser, systemer og anlæg for at bekræfte, at brugen af alle Tjenester og al Software overholder vores Vilkår. Du skal herudover efter vores anmodning forsyne os med alle optegnelser og oplysninger inden for tredive (30) dage, for at vi kan bekræfte, at installationen og anvendelsen af nogen eller alle Tjenester og al Software foregår i overensstemmelse med dine gyldige licenser fra os. Hvis kontrollen afslører mangel på overholdelse af licenserne til Tjenesterne eller Softwaren, skal du straks anskaffe de nødvendige licenser og abonnementer og betale for enhver passende vedligeholdelse og support eller anden relevant handling for at afhjælpe en eller flere af sådanne manglende overholdelser med tilbagevirkende kraft.

 

16. Opdateringer til Tjenester og Software og Tilgængelighed.

 

16.1 Opdateringer til Tjenester og Software. Vi kan til enhver tid ændre, opdatere eller afbryde Tjenesterne og Softwaren (inklusive dele eller funktioner), hvis ændringer, opdateringer eller afbrydelser, for klarhedens skyld, kan være skadelige eller resultere i en værdiforringelse for dig, uden ansvar over for dig eller nogen anden. For så vist angår ændringer af betalte tilbud, som efter Adobes rimelige skøn er skadelige eller resulterer i en væsentlig forringelse af værdien for dig, vil vi gøre en rimelig kommerciel indsats for at underrette dig om en sådan ændring, opdatering eller afbrydelse. Hvis vi afbryder Tjenesterne eller Softwaren i sin helhed, vil vi gøre en kommercielt set rimelig indsats for at give dig en overgangsmulighed for dit Indhold, og vi kan give dig en pro rata-refusion for ubrugte gebyrer for den Tjeneste eller Software, du har forudbetalt.

 

16.2 Tilgængelighed. Vores websider kan være tilgængelige i hele verden, men det betyder ikke, at alle Tjenester og al Software vil stå til rådighed i dit land, eller at brugergenereret indhold, som der er adgang til via Tjenesterne og Softwaren, er lovligt eller tilgængeligt i dit land. Adgang til bestemte Tjenester (eller visse Tjenestefunktioner) eller Software i visse lande kan blive blokeret. Brugere i Kina har ikke tilladelse til at få adgang til eller bruge nogen onlinetjenester inden for vores Tjenester og Software og skal købe de tjenester og software, der er specifikt stillet til rådighed for brugere i Kina til brug i Kina. Det er dit ansvar at sørge for, at din brug af Tjenesterne og Softwaren er lovlig eller tilgængelig der, hvor du bruger dem. Tjenesterne og Softwaren stilles ikke til rådighed på alle sprog.

 

17. Ingen ændringer, reverse engineering, kunstig intelligens/maskinlæring (AI/ML). Visse elementer af tjenesterne og softwaren udgør vores (eller vores licensgiveres) fortrolige oplysninger. Medmindre det er udtrykkeligt tilladt i Vilkårene, må du ikke (og vil ikke tillade tredjeparter at) (A) ændre, overføre, tilpasse eller oversætte nogen del af Tjenesterne eller Softwaren, (B) foretage reverse engineering (herunder, men ikke begrænset til, overvågning eller sporing af input og output, der strømmer gennem et system eller en applikation for at genskabe dette system), dekompilere, adskille eller på anden måde forsøge at opdage, inden for en hvilken som helst Tjeneste eller Software, kildekode, datarepræsentationer eller underliggende algoritmer, processer, metoder og enhver anden del af en sådan Tjeneste eller Software eller (C) bruge Tjenesterne eller Softwaren, eller ethvert indhold, data, output eller anden information modtaget eller afledt af Tjenesterne eller Softwaren, til direkte eller indirekte at skabe, træne, teste eller på anden måde forbedre maskinlæringsalgoritmer systemer med AI, herunder, men ikke begrænset til alle arkitekturer, modeller eller vægte. Hvis lovgivningen i din jurisdiktion giver dig ret til at dekompilere Tjenesterne eller Softwaren for at få de oplysninger, der er nødvendige for at gøre de licenserede dele af Tjenesterne eller Softwaren interoperable med anden software, skal du først have anmodet os om de pågældende oplysninger. Vi kan efter eget skøn enten give dig de pågældende oplysninger eller pålægge rimelige betingelser, herunder et rimeligt gebyr, på din dekompilering af Tjenesterne eller Softwaren for at sikre, at vores og vores licensgivere og leverandørers ejendomsrettigheder til Tjenesterne og Softwaren beskyttes.

 

18. Diverse.

 

18.1 Engelsk version. Den engelske version af Vilkårene vil være gældende ved fortolkning eller udlægning af Vilkårene.

 

18.2 Meddelelser til Adobe. Du kan sende os meddelelser til følgende adresse: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.

 

18.3 Meddelelser til dig. Vi kan give dig besked via e-mail eller almindelig post, der er knyttet til din konto, opslag inden for Tjenesterne eller på anden juridisk accepteret måde. Det er dit ansvar at holde dine kontooplysninger aktuelle for at modtage underretninger.

 

18.4 Ikke-overførbarhed. Du må ikke tildele eller på anden vis overføre disse Vilkår eller dine rettigheder og forpligtelser i forbindelse med Vilkårene, hverken fuldstændigt eller delvist, uden vores skriftlige tilladelse hertil. Forsøg på dette vil være ugyldigt. Vi kan tildele eller overdrage vores rettigheder i henhold til Vilkårene til en tredjepart uden dit samtykke.

 

18.5 Vilkår for offentlige myndigheder.  Hvis du er en enhed under de amerikanske myndigheder, eller hvis Vilkårene er eller bliver underlagt FAR (Federal Acquisition Regulations), så vil Tjenesterne og Softwaren, der leveres i henhold til Vilkårene, være "Commercial Item(s) eller Commercial Service(s)", sådan som disse begreber er defineret i 48 C.F.R. §2.101, bestående af "Commercial Computer Software" og "Commercial Computer Software Documentation" og tjenester relateret hertil, sådan som sådanne vilkår finder anvendelse i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202, alt efter hvad der er relevant. I henhold til 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202-1 til §227.7202-4, i det omfang disse bestemmelser måtte finde anvendelse, gives Commercial Computer Software og Commercial Computer Software Documentation i licens til slutbrugere i den amerikanske forvaltning (A) kun som Commercial Products and Services og (B) alene med de rettigheder, der gives til alle andre slutbrugere i medfør af Vilkårene. Ikke offentliggjorte rettigheder forbeholdes i henhold til amerikansk lovgivning.

 

18.6 Overskrifter. Overskrifter, der anvendes i Vilkårene, er kun stillet til rådighed for bekvemmelighedens skyld og vil ikke blive brugt til at fortolke mening eller hensigt.

 

18.7 Uadskillelighed. Hvis en bestemmelse i vilkårene erklæres ugyldig eller uden retskraft af en eller anden grund, vil resten af Vilkårene fortsætte med fuld kraft og virkning, og en sådan bestemmelse er kun ineffektiv i det omfang, en sådan ugyldighed eller ikke kan håndhæves.

 

18.8 Ingen frafaldelse. Vores manglende håndhævelse eller udøvelse af hvilke som helst af Vilkårene er ikke en frafaldelse af den pågældende bestemmelse.

 

18.9 Force majeure. Ingen af parterne er ansvarlige over for den anden for nogen forsinkelse eller manglende opfyldelse af nogen forpligtelse (bortset fra dine betalingsforpligtelser over for Adobe) i henhold til Vilkårene, hvis forsinkelsen eller fejlen skyldes uforudsete begivenheder, der opstår efter Vilkårenes ikrafttræden, og som er uden for parternes rimelige kontrol, såsom strejker, blokade, krig, terrorisme, optøjer, naturkatastrofer, afslag på licens fra regeringen eller andre statslige agenturer, for så vidt en sådan begivenhed forhindrer eller forsinker den berørte part i at opfylde sine forpligtelser, og en sådan part er ikke i stand til at forhindre eller fjerne det, der forårsager force majeure, til rimelige omkostninger.

 

19. DMCA. Vi respekterer andres immaterielle rettigheder og forventer, at vores brugere gør det samme. Vi vil tage skridt til at anmelde meddelelser om krænkelse af ophavsret i overensstemmelse med Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Du kan få flere oplysninger om regler og praksis for Adobes IP Takedown her: http://www.adobe.com/dk/legal/dmca.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, USA.

Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irland

Adobe_Generelle_Vilkår_for_Brug-da_DK_20240217

Generelle vilkår for brug af liste over dokumenter, der er hyperlink til (angivet i nævnte rækkefølge ovenfor):

1. Vilkår for abonnement og annullering: https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html

2. Tillægsvilkår for studerendes data fra K-12 (grundskole og gymnasialt niveau) og videregående uddannelse: https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/servicetou/Adobe-EDU-Terms-en_US-20210701.pdf

3. Personligt indhold gemt i cloudlager i forbindelse med Creative Cloud og Document Cloud for teams eller enterprise – HelpX: https://helpx.adobe.com/enterprise/kb/business-storage.html

4. Privatlivspolitik: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

5. Valg for beskyttelse af personlige oplysninger for Adobe: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

6. Ofte stillede spørgsmål om indholdsanalyse: https://helpx.adobe.com/manage-account/using/machine-learning-faq.html

7. Databehandlingsaftalen for enkeltpersoner fra lande i EØS og Storbritannien i forbindelse med Adobe Cloud Services: https://dpa.adobe.com/dpaTermsOfUse?type=55

8. Databeskyttelsesvilkår for enkeltpersoner uden for EØS og Storbritannien i forbindelse med Cloud Services: https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/terms/enterprise/pdfs/DPT-WW.pdf

9. Retningslinjer for Adobe-softwaresupport: https://helpx.adobe.com/support/programs/support-periods.html

10. Transparenscenter: https://www.adobe.com/trust/transparency.html

11. Upload dine skrifttyper til Creative Cloud: https://helpx.adobe.com/creative-cloud/help/upload-your-fonts-to-creative-cloud.html#licensing

12. Retningslinjer for berettigelse for grundskoler og skoler på gymnasialt niveau: https://helpx.adobe.com/enterprise/using/primary-and-secondary-institution-eligibility-guidelines.html

13. Meddelelser om tredjepartssoftware og/eller tillægsvilkår og -betingelser: https://www.adobe.com/products/eula/third_party.html

14. Rettigheder til brug af billeder: https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html

15. Adobes kundeservice: https://helpx.adobe.com/contact.html?step=CCSN_membership-account-payment_cancel-your-membership

16. Politik for fjernelse af immaterielle rettigheder: https://www.adobe.com/legal/dmca.html