Algemene gebruiksvoorwaarden van Adobe

Gepubliceerd op 17 februari 2024. Van kracht met ingang van 17 februari 2024. Deze gebruiksvoorwaarden vervangen alle vorige versies.

 

De verplichte arbitragebepaling en afwijzing van gerechtelijke procedures in artikel 14 (Geschillenbeslechting, Afwijzing van gerechtelijke procedures en Arbitrageovereenkomst) hieronder zijn van toepassing op de beslechting van geschillen. Lees deze zorgvuldig door. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd), met inbegrip van de verplichte arbitragebepaling (als u zich niet hebt afgemeld zoals hierin is toegestaan) en afwijzing van gerechtelijke procedures, gebruik de Services of Software dan niet.

 

Deze Algemene gebruiksvoorwaarden ('Algemene voorwaarden') zijn, samen met eventuele toepasselijke Aanvullende voorwaarden (zie artikel 1.2 (Aanvullende voorwaarden) hieronder) (gezamenlijk 'Voorwaarden'), van toepassing op uw gebruik van en toegang tot onze websites, webapplicaties en -producten, klantenondersteuning, discussieforums of andere interactieve activiteiten, en services zoals Creative Cloud, (gezamenlijk de 'Services') en de installatie en het gebruik van software die we opnemen als onderdeel van de Services, inclusief, zonder beperking, mobiele en desktop-applicaties, Voorbeeldbestanden en Contentbestanden (hieronder gedefinieerd), scripts, instructiesets en gerelateerde documentatie (gezamenlijk de 'Software'). Als u akkoord bent gegaan met de Lidmaatschaps- en annuleringsvoorwaarden (https://www.adobe.com/nl/legal/subscription-terms.html), worden dergelijke voorwaarden ook beschouwd als onderdeel van de Voorwaarden. Als u de Services en Software gebruikt en opent via het Value Incentive Plan van Adobe ('VIP'), zijn de Lidmaatschaps- en annuleringsvoorwaarden niet op u van toepassing, maar zijn de overige Voorwaarden wel van toepassing op uw gebruik van en toegang tot de Services en Software. Wanneer u een andere overeenkomst met ons hebt gesloten over specifieke Services en Software, en de voorwaarden van die overeenkomst in strijd zijn met de Voorwaarden, dan gelden de voorwaarden van die andere overeenkomst.

 

Door de Services of de Software te gebruiken, bevestigt u dat u de wettelijke leeftijd hebt om de Voorwaarden aan te gaan, of, indien u die niet hebt, dat u toestemming van een ouder of voogd hebt om de Voorwaarden aan te gaan.

 

U moet 13 jaar of ouder zijn om u te registreren voor een eigen Adobe ID. Scholen die deelnemen aan een programma voor gebruikers op naam in het primair en secundair onderwijs, kunnen kinderen onder de 13 jaar een Adobe ID op bedrijfsniveau geven, in overeenstemming met de Aanvullende voorwaarden voor basis- en voortgezet (primair en secundair) en hoger onderwijs voor gegevens van leerlingen en studenten ((http://www.adobe.com/go/primary-secondary-terms_nl).

 

1. Uw overeenkomst met Adobe.

 

1.1 Rechtskeuze en keuze van de aanbestedende instantie. Als u in Noord-Amerika woont (inclusief de Verenigde Staten, Canada, Mexico, territoria, bezittingen en militaire bases van de Verenigde Staten, ongeacht waar deze zich bevinden), hebt u een relatie met Adobe Inc., een Amerikaans bedrijf, en vallen de Voorwaarden onder de wetgeving van de staat Californië in de Verenigde Staten en worden deze geïnterpreteerd in overeenstemming met die wetgeving, tenzij anders voorgeschreven door de Amerikaanse federale wetgeving, zonder rekening te houden met conflicten van collisieregels. Als u buiten Noord-Amerika woont, hebt u een relatie met Adobe Systems Software Ireland Limited, vallen de Voorwaarden onder de wetgeving van Ierland en worden deze geïnterpreteerd in overeenstemming met die wetgeving, tenzij anders voorgeschreven door de lokale wetgeving. Voor klanten in Australië treedt Adobe Systems Software Ireland Limited op als bevoegd tussenpersoon van Adobe Systems Pty Ltd. en gaat in die hoedanigheid deze overeenkomst aan. U kunt onder lokale wetgeving aanvullende rechten hebben. Het is niet de intentie van Adobe om rechten te beperken op een wijze die niet wettelijk is toegestaan. Voor de doeleinden van de Voorwaarden betekent 'Adobe', 'ons', 'wij' en 'onze' ofwel Adobe Inc., Adobe Systems Software Ireland Limited, of Adobe Systems Pty Ltd., al naargelang van toepassing.

 

1.2 Aanvullende voorwaarden. Onze Services en Software worden aan u in licentie gegeven en niet verkocht, en kunnen bovendien zijn onderworpen aan een of meer van de onderstaande aanvullende voorwaarden ('Aanvullende voorwaarden'). Als er een conflict is tussen de bepalingen in de Algemene voorwaarden en de Aanvullende voorwaarden, zijn met betrekking tot die Services of Software de Aanvullende voorwaarden van toepassing. De Aanvullende voorwaarden kunnen worden gewijzigd zoals beschreven in artikel 1.5 (Bijgewerkte voorwaarden) hieronder.

 • Acrobat Sign (https://www.adobe.com/go/adobesignterms_nl)
 • Adobe Collaboration Space (https://www.adobe.com/go/collaborationspace-terms_nl)
 • Adobe Developer (https://www.adobe.com/go/developer-terms_nl)
 • Adobe Express (www.adobe.com/go/creativecloudexpressterms_nl)
 • Adobe Fonts (https://www.adobe.com/go/adobe-fonts-terms_nl)
 • Adobe Generative AI (https://www.adobe.com/go/adobe-gen-ai-addl-terms_nl)
 • Adobe Spark (https://www.adobe.com/go/spark-terms_nl)
 • Adobe Stock (https://www.adobe.com/go/stockterms_nl)
 • Adobe Stock Contributor (https://www.adobe.com/go/contributorterms_nl)
 • Adobe Substance 3D Assets (https://www.adobe.com/go/substance3dassets_nl)
 • Adobe Substance 3D Community Assets (https://www.adobe.com/go/substance3dcommunityassets_nl)
 • Behance (https://www.adobe.com/go/BehanceTOU_nl)
 • Business Catalyst (https://www.adobe.com/go/businesscatalyst_terms_nl)
 • Business Customers (https://www.adobe.com/go/business_terms_nl)
 • Demo Assets (https://www.adobe.com/go/demoassets_nl)
 • Document Cloud (https://www.adobe.com/go/documentcloudterms_nl)
 • Frame.io (https://www.adobe.com/go/frameio-terms_nl)
 • Fuse (https://www.adobe.com/go/fuseterms_nl)
 • InDesign Server (https://www.adobe.com/go/indesign-server-terms_nl)
 • K-12 and Higher Education (https://www.adobe.com/go/primary-secondary-terms_nl)
 • Lightroom (https://www.adobe.com/go/lightroom_terms_nl)
 • Medium (https://www.adobe.com/go/medium-terms_nl)
 • Mixamo (https://www.adobe.com/go/mixamo_nl)
 • Photoshop Express (https://www.adobe.com/go/photoshop_express_terms_nl)
 • Software (https://www.adobe.com/go/softwareterms_nl)

 

1.3 Zakelijke gebruikers. Als u 'Rechten' (die zijn gedefinieerd als het recht om de Services en Software te gebruiken en te openen) hebt gekregen van een organisatie of groep, inclusief maar niet beperkt tot een bedrijf of een andere zakelijke of overheidsinstelling, non-profitorganisatie of onderwijsinstelling (elk een 'Bedrijf') onder een van de zakelijke lidmaatschappen van Adobe (zoals Creative Cloud voor teams, Creative Cloud voor ondernemingen of Document Cloud), dan (a) bent u een 'Zakelijke gebruiker' van een dergelijk Bedrijf; (b) is uw Adobe-profiel dat aan dergelijke Rechten is gekoppeld, een 'Bedrijfsprofiel'; en (c) betekenen alle verwijzingen naar 'u' in deze Voorwaarden verwijzingen naar een dergelijk Bedrijf en de bijbehorende Zakelijke gebruikers, naargelang van toepassing. Als u een Zakelijke gebruiker bent, gaat u ermee akkoord dat, vanwege het verkrijgen van Rechten van dergelijke Bedrijven, (1) Adobe dergelijke Bedrijven de mogelijkheid kan bieden om uw Bedrijfsprofiel en alle Content te openen, gebruiken, verwijderen, behouden en beheren, ongeacht of die daarin geüpload of geïmporteerd zijn voor of na de datum waarop de Voorwaarden voor het laatst zijn bijgewerkt; (2) uw gebruik van de Services en Software is onderworpen aan de overeenkomst van een dergelijk Bedrijf met Adobe; en (3) Adobe uw persoonlijke gegevens aan dergelijke Bedrijven kan verstrekken. Gratis Rechten ('Gratis Services') kunnen worden verleend aan gebruikers die zijn toegevoegd aan de Admin Console van een bedrijf (zoals gedefinieerd in de Aanvullende voorwaarden voor zakelijke klanten (http://www.adobe.com/go/business_terms_nl), zoals beschreven in artikel 1.2) en deze gebruikers worden beschouwd als Zakelijke Gebruikers. Als u een Zakelijke gebruiker bent met Rechten van meerdere Bedrijven, hebt u misschien voor elk bedrijf een afzonderlijk Bedrijfsprofiel. Als Zakelijke gebruiker hebt u jegens een Bedrijf mogelijk andere overeenkomsten met of verplichtingen die van invloed kunnen zijn op uw Bedrijfsprofiel of Content. Adobe is niet verantwoordelijk voor enige schending door u van dergelijke overeenkomsten of verplichtingen. Als u geen Rechten van een Bedrijf hebt ontvangen (u hebt bijvoorbeeld een individueel lidmaatschap voor Creative Cloud aangeschaft en via dit lidmaatschap Rechten ontvangen), dan (a) bent u een 'Particuliere gebruiker'; (b) is uw Adobe-profiel een persoonlijk profiel; (c) behoudt u de exclusieve toegang tot en controle over alle Content in uw persoonlijke account of persoonlijk profiel (behalve als anders aangegeven in het Privacybeleid); en (d) wordt in alle verwijzingen naar 'u' in de Voorwaarden naar u als individu verwezen. Als u rechten ontvangt via een persoonlijk lidmaatschap én van een Bedrijf, bent u zowel Particuliere gebruiker als Zakelijke gebruiker. U bent een Particuliere gebruiker wanneer u de Rechten gebruikt die u hebt verkregen via uw persoonlijke lidmaatschap, en u bent een Zakelijke gebruiker wanneer u de Rechten gebruikt die door een Bedrijf zijn verstrekt.

 

1.4 Zakelijke e-maildomeinen. Als Particuliere of Zakelijke gebruiker kunt u een Adobe-account maken met een e-mailadres dat aan u door een Bedrijf is verstrekt of toegewezen (zoals uw zakelijke e-mailadres). Als het Bedrijf een directe relatie met ons aangaat, willen ze misschien uw account aan een dergelijke relatie toevoegen. Als dit gebeurt, kan het Bedrijf, met voorafgaande kennisgeving van het Bedrijf of van ons, uw account op het account van het Bedrijf plaatsen. Dit betekent dat het Bedrijf (a) toegang heeft tot het account; (b) controle krijgt over het account en alle Content die daarin is opgeslagen, geüpload of geïmporteerd vóór of na de datum waarop de Voorwaarden voor het laatst zijn bijgewerkt; en (c) kan vragen om niet aan dat Bedrijf gekoppelde Content behorend bij een dergelijk account te verplaatsen naar een nieuw account dat een e-mailadres gebruikt dat niet is gekoppeld aan dat Bedrijf. U als Particuliere gebruiker met een Adobe-account toegewezen aan een Bedrijf of aan een Zakelijke gebruiker, erkent ook dat Adobe uw persoonlijke gegevens aan dergelijke Bedrijven kan verstrekken (inclusief, voor alle duidelijkheid, het delen van uw gegevens met een beheerder van uw Bedrijf), zoals uw naam, e-mailadres en lidmaatschapsgegevens. Als u niet wilt dat een Bedrijf een account of profiel opent, gebruikt, verwijdert, bewaart of beheert, gebruik dan geen zakelijk e-mailadres voor dat account. Informatie over opslag en gebruik van Content, en over hoe u het e-mailadres kunt wijzigen dat aan uw account is gekoppeld, vindt u hier: https://adobe.com/go/business-storage-helpx_nl. Adobe kan informatie over het Bedrijf, zoals de naam en het e-mailadres van de beheerder, delen met een Zakelijke gebruiker.

 

1.5 Bijgewerkte voorwaarden. Adobe kan de Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. In dat geval wijzigt de datum boven aan de Voorwaarden zodat u hiervan op de hoogte bent. In sommige gevallen kan Adobe u hiervan apart op de hoogte stellen. Adobe zal zonder voorafgaande kennisgeving geen wijzigingen aanbrengen die ertoe leiden dat er extra kosten in rekening worden gebracht. Dergelijke wijzigingen zijn niet van toepassing op geschillen tussen u en Adobe die ontstaan zijn vóór de datum waarop we de gewijzigde Voorwaarden hebben gepubliceerd, of wanneer de Voorwaarden anderszins van kracht worden. Bekijk de Voorwaarden regelmatig. Tenzij anders aangegeven, zijn de gewijzigde Voorwaarden onmiddellijk van kracht en als u doorgaat met het gebruik van onze Services en Software bevestigt u daarmee dat u de wijzigingen accepteert. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van de Services en Software, en, voor zover van toepassing, uw lidmaatschap annuleren.

 

2. Privacy.

 

2.1 Privacy. Informatie over hoe Adobe gegevens over u en uw gebruik van onze Services en Software verzamelt, gebruikt, deelt of anderszins verwerkt, vindt u in ons Privacybeleid: http://www.adobe.com/go/privacy_nl. U kunt hier aangeven welke informatie u wenst te ontvangen: https://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html.

 

2.2 Onze toegang tot uw Content. Wij kunnen toegang hebben tot uw Content (gedefinieerd in artikel 4.1 (Content) hieronder) via zowel geautomatiseerde als handmatige methoden, maar alleen in beperkte mate en alleen zoals wettelijk is toegestaan. Zo moeten we voor het aanbieden van de Services en Software uw Content openen, bekijken of beluisteren om (A) te reageren op Feedback of verzoeken om ondersteuning, (B) fraude, beveiligingsproblemen, juridische kwesties of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken, en (C) de Voorwaarden af te dwingen, zoals verder uiteengezet in artikel 4.1 hieronder. Onze geautomatiseerde systemen kunnen uw Content en Lettertypen van klanten van Creative Cloud (gedefinieerd in artikel 3.10 (Lettertypen van klanten van Creative Cloud) hieronder) analyseren met behulp van technieken zoals machine learning om onze Services en Software en de gebruikerservaring te verbeteren. Informatie over hoe Adobe machine learning gebruikt, vindt u hier: http://www.adobe.com/go/machine_learning_nl.

 

2.3 Overeenkomsten voor Gegevensbescherming. In sommige landen vereist de wet dat we een gegevensbeschermingsovereenkomst met u sluiten als we als onderdeel van onze Services en Software voor u Persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de toepasselijke overeenkomst) verwerken. Dit kunnen de EU-gegevensverwerkingsovereenkomst of de Voorwaarden voor gegevensbescherming zijn en deze zijn te vinden op de volgende locaties:

(A) Gegevensverwerkingsovereenkomst van de Europese Unie ('EU') (of 'DPA'). De DPA-voorwaarden zijn van toepassing wanneer u Persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de DPA) verstrekt die zijn verzameld van personen uit landen in de Europese Economische Ruimte ('EER') en het VK, en waarvoor u de 'Verwerkingsverantwoordelijke' bent en Adobe de 'Verwerker' onder de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 ('AVG') of enige opvolger van de AVG in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. De DPA-voorwaarden zijn beschikbaar op www.adobe.com/go/tou-dpa_nl.

(B) Voorwaarden voor gegevensbescherming. De voorwaarden voor gegevensbescherming zijn van toepassing wanneer u persoonsgegevens verstrekt (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden voor gegevensbescherming) die zijn verzameld van personen buiten de EER en het VK, en waar Adobe deze gegevens verwerkt (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden voor gegevensbescherming) in uw opdracht en in uw naam. De Voorwaarden voor gegevensbescherming zijn beschikbaar op: https://www.adobe.com/go/dpt-ww_nl.

 

2.4 Gevoelige persoonlijke gegevens. U stemt ermee in geen Gevoelige persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) te verzamelen, te verwerken of op te slaan met behulp van de Services en Software, behalve wanneer (A) rechtstreeks geautoriseerd door Adobe, (B) dit de bedoeling is van de Services en Software, of (C) die activiteiten vallen onder de Aanvullende voorwaarden, naargelang van toepassing. U stemt ermee in om geen Gevoelige persoonlijke gegevens te verzenden, vrij te geven of beschikbaar te stellen aan Adobe of externe leveranciers van Adobe. 'Gevoelige persoonlijke gegevens' betekent financiële gegevens, seksuele voorkeuren, medische of gezondheidsinformatie die onder bescherming van gezondheidsgegevens valt, biometrische gegevens, persoonlijke gegevens van kinderen die zijn beschermd volgens wetgeving ter bescherming van kinderen (zoals de persoonlijke gegevens die zijn gedefinieerd in de Amerikaanse Wet voor de bescherming van privacy van kinderen op internet) ('COPPA')) en alle andere soorten gegevens die vallen binnen deze term of een vergelijkbare term (zoals ‘gevoelige persoonsgegevens’ of ‘specifieke categorieën van persoonlijke gegevens’) zoals gebruikt in toepasselijke gegevensbescherming- of privacywetgeving. Als u een bedrijf bent, stemt u er ook mee in ervoor te zorgen dat Zakelijke gebruikers dit artikel 2.4 (Gevoelige persoonlijke gegevens) naleven.

 

2.5 Overdracht van persoonlijke gegevens. Adobe verwerkt en slaat gegevens op in de VS en andere landen. Als u onze Services en Software wilt gebruiken, machtigt u Adobe om uw persoonlijke gegevens over landsgrenzen heen over te dragen en naar andere landen waar Adobe en hun partners actief zijn.

 

3. Gebruik van Services en Software.

 

3.1 Licentie. Op voorwaarde dat u zich houdt aan de Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving, verlenen wij u hierbij het niet-exclusieve, beperkte, herroepbare recht (zoals hier beschreven) tot installatie van, toegang tot en gebruik van de Services en Software die wij beschikbaar stellen en die onder deze licentie vallen. Elke licentie mag door slechts één (1) persoon worden gebruikt en kan niet worden gedeeld. Aan het einde van uw licentietermijn verlopen uw licenties zoals uiteengezet in uw besteldocument(en) of de Lidmaatschaps- en annuleringsvoorwaarden (https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html). De versies van de Services en Software die beschikbaar zijn op uw verlengingsdatum kunnen verschillen van de versies die beschikbaar waren toen u uw licenties voor het eerst van Adobe betrok. De versies van de Services en Software die Adobe ondersteunt, zijn hier te vinden: https://www.adobe.com/go/software-support-guidelines_nl. U stemt ermee in dat uw beslissing om de Services en Software te gebruiken, er toegang tot te krijgen of die in licentie te nemen, noch afhankelijk is van de levering van toekomstige functionaliteit of functies, noch van mondelinge of schriftelijke openbare opmerkingen van ons met betrekking tot toekomstige functionaliteit of functies.

Op voorwaarde dat u zich houdt aan de Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving, verlenen wij u hierbij een niet-exclusieve, beperkte, herroepbare licentie voor installatie van, toegang tot en gebruik van de Services en Software die wij beschikbaar stellen en die onder deze licentie vallen. Elke licentie mag door slechts één (1) persoon worden gebruikt en kan niet worden gedeeld. Aan het einde van uw licentietermijn verlopen uw licenties zoals uiteengezet in uw besteldocument(en) of de Lidmaatschaps- en annuleringsvoorwaarden. De versies van de Services en Software die beschikbaar zijn op uw verlengingsdatum kunnen verschillen van de versies die beschikbaar waren toen u uw licenties voor het eerst van Adobe betrok. De versies van de Services en Software die Adobe ondersteunt, zijn hier te vinden: https://www.adobe.com/go/software-support-guidelines_nl. U stemt ermee in dat uw beslissing om de Services en Software te gebruiken, er toegang tot te krijgen of die in licentie te nemen, noch afhankelijk is van de levering van toekomstige functionaliteit of functies, noch van mondelinge of schriftelijke openbare opmerkingen van ons met betrekking tot toekomstige functionaliteit of functies.

 

3.2 Intellectueel eigendom van Adobe. Wij (en onze licentiegevers, naargelang van toepassing) blijven de enige houder van alle rechten en eigendomsrechten op en belangen in de Services en Software. Behalve zoals vermeld in de Voorwaarden, verleent Adobe u geen enkel recht op octrooien, auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken of andere rechten met betrekking tot de artikelen in de Services of Software. Dit betekent dat u onze handelsnamen, handelsmerken, servicemerken of logo's niet mag gebruiken in verband met producten of services die niet van ons zijn, of op enige manier die verwarring kan veroorzaken. Adobe behoudt zich alle rechten voor die niet onder de Voorwaarden zijn verleend.

3.3 Opslag. We raden u aan om regelmatig een back-up te maken van uw Content en de Lettertypen van klanten van Creative Cloud, ook als de Services opslag bieden en deze functionaliteit is ingeschakeld door de toepasselijke Services. Wij kunnen redelijke technische limieten instellen, zoals limieten voor bestandsgrootte, opslagruimte en verwerkingscapaciteit en andere toewijzingen. Wij kunnen de Services opschorten totdat u binnen de limiet van de opslagruimte voor uw account bent. Aan het einde van uw licentietermijn zal Adobe commercieel redelijke inspanningen leveren om u in staat te stellen uw Content uit de Services te halen. De overgang moet binnen 30 dagen na de datum van beëindiging of het verlopen van uw licentietermijn worden voltooid. Adobe behoudt zich het recht voor om aan het einde van de overgangsperiode van 30 dagen uw Content te verwijderen. Voordat uw licentie eindigt, moet u alle Content downloaden die u in de Services hebt opgeslagen.

 

3.4 Door gebruikers gemaakte content. Adobe kan content hosten die hun gebruikers hebben gemaakt. Als u gebruikmaakt van onze Services, kunt u door gebruikers gegenereerde content tegenkomen die onwettig is of die u beledigend of verontrustend vindt. Wij zijn niet aansprakelijk voor dergelijke door gebruikers gegenereerde content. Als de knop 'Melden' beschikbaar is, kunt u hierop klikken om deze content bij ons te melden. In ons Transparantiecentrum (https://www.adobe.com/trust/transparency.html) vindt u meer informatie over ons beleid en onze procedures inzake contentmoderatie en leest u ook hoe u content bij ons kunt melden.

 

3.5 Voorbeeldbestanden. 'Voorbeeldbestanden' betekent door Adobe geleverde bestanden zoals audio-, video- of andere contentbestanden voor gebruik in zelfstudies en demo's en voor andere testdoeleinden, die kunnen worden aangeduid als voorbeeldbestanden. Voorbeeldbestanden mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze verstrekt zijn. U mag Voorbeeldbestanden op geen enkele manier zodanig distribueren dat derden deze bestanden als zelfstandig bestand kunnen gebruiken, downloaden, extraheren of openen, en u kunt op Voorbeeldbestanden geen rechten claimen.

 

3.6 Contentbestanden. 'Contentbestanden' zijn Adobe-assets die worden verstrekt als onderdeel van de Services en Software. Tenzij in documentatie of specifieke licenties (inclusief maar niet beperkt tot Aanvullende voorwaarden) anders is bepaald, verleent Adobe u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare (behalve als u een Bedrijf bent, dan kunt u alleen uw Zakelijke gebruikers een sublicentie geven) en niet-overdraagbare licentie om Contentbestanden te maken voor eindgebruik (dat wil zeggen: de door u afgeleide applicaties of producten) waarin de Contentbestanden, of afleidingen daarvan, zijn ingesloten voor uw gebruik ('Eindgebruik'). U mag de Contentbestanden wijzigen voordat u ze insluit in het Eindgebruik. U mag Contentbestanden alleen reproduceren en distribueren in verband met uw Eindgebruik, maar u mag in geen geval Contentbestanden buiten het Eindgebruik zelfstandig of losstaand distribueren.

 

3.7 Gratis lidmaatschappen, Gratis Services, aanbiedingen en proefversies/proefperioden. Adobe kan naar eigen goeddunken gratis lidmaatschappen, Gratis Services, aanbiedingen en proeflidmaatschappen verstrekken. Als u toegang hebt tot de Services en Software via een gratis lidmaatschap, Gratis Services of een proefperiode, valt die toegang onder de Voorwaarden. Op elk moment voorafgaand aan of tijdens het gratis lidmaatschap, de Gratis Services of de proefperiode kan Adobe naar eigen goeddunken die toegang beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid jegens u, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, om welke reden dan ook, waaronder om misbruik van het gratis lidmaatschap, de Gratis Services of de proefperiode te voorkomen. Nadat de toegang via het gratis lidmaatschap, de Gratis Services of de proefperiode is verlopen, mag u de Services of Software alleen blijven gebruiken door een betaald lidmaatschap te nemen, voor zover beschikbaar, of zoals anderszins door Adobe is toegestaan. Tijdens het gratis lidmaatschap, de Gratis Services of de proefperiode zijn er op de Services en Software geen expliciete of impliciete garanties van toepassing, worden alle Services en Software aangeboden in de huidige staat ('as-is'), met alle defecten, en wordt er geen technische of andere ondersteuning verleend.

 

3.8 NFR-versie. Adobe kan de Services en Software ook aanduiden als ‘proefversie’, ‘evaluatieversie’ of ‘niet voor wederverkoop bestemd’ of voorzien van andere soortgelijke aanduidingen ('NFR-versie'). U kunt de NFR-versie alleen installeren en gebruiken tijdens de periode en voor de doeleinden die Adobe heeft aangegeven bij het ter beschikking stellen van de NFR-versie. U mag materiaal dat u met de NFR-versie hebt gemaakt niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

 

3.9 Adobe Talent.

(A) U mag geen klussen plaatsen die direct verwijzen naar specifieke werkwedstrijden of andere gelegenheden waarbij wordt gevraagd om gepersonaliseerd en onbetaald creatief werk van creatieve professionals. Dergelijke bijdragen worden zonder restitutie verwijderd.

(B) Adobe biedt een betaalde functie, 'Talent Search', voor wervers en bedrijven die op zoek zijn naar creatieve talenten. Door een openbaar profiel of openbaar project naar de Services te uploaden, gaat u ermee akkoord dat de openbare informatie kan worden opgenomen in de resultaten van Talent Search.

 

3.10 Lettertypen van klanten van Creative Cloud.

(A) Voor elk lettertype- of lettertypebestand dat u uploadt of indient bij de Services en Software ('Lettertypen van klanten van Creative Cloud'), verklaart en garandeert u dat u over alle benodigde rechten beschikt zodat Adobe de Lettertypen van klanten van Creative Cloud via de Services en Software kan gebruiken, reproduceren, hosten en distribueren. Lettertypen van klanten van Creative Cloud worden niet beschouwd als Content, zoals gedefinieerd in de Voorwaarden. U behoudt alle rechten op de ongewijzigde Lettertypen van klanten van Creative Cloud. U erkent dat voor weergave van een Lettertype van klanten van Creative Cloud met de Services en Software voor uw gebruik wij misschien Adobe-technologie moeten gebruiken, inclusief onze eigen technologie voor het optimaliseren van lettertypen, en dat wij al onze rechten op dergelijke Adobe-technologie behouden. 'Adobe-technologie' betekent technologie die eigendom is van ons of die aan ons in licentie is gegeven door een derde partij (inclusief de Services en Software en alle gerelateerde intellectuele-eigendomsrechten over de hele wereld), alle Feedback die aan ons is verstrekt en is opgenomen in een van de (voorgaande) wijzigingen of uitbreidingen, waar of wanneer dan ook ontwikkeld. Adobe verklaart of garandeert niet dat dergelijke Lettertypen van klanten van Creative Cloud compatibel zijn met of geschikt zijn voor gebruik met de Services of Software.

(B) Wanneer Adobe door derden, zoals een gieterij, op de hoogte wordt gebracht of zich realiseert dat u niet de rechten hebt die u garandeert in artikel 3.10 (A) (Lettertypen van klanten van Creative Cloud) of dat deze lettertypen inbreuk maken op Intellectuele-eigendomsrechten van derden, kan Adobe deze lettertypen verwijderen van uw account, de Services of de Content waarin dergelijke lettertypen worden gebruikt. U stemt ermee in dat wanneer we uw Lettertypen van klanten van Creative Cloud verwijderen uit uw account, de Services of de Content waarin deze lettertypen worden gebruikt, of wanneer de weergave van uw Content verandert, dat we dan geen enkele aansprakelijkheid hebben in verband met de verwijdering. Informatie over hoe uw Content kan veranderen, vindt u hier: www.adobe.com/go/cc-fonts-faq_nl.

(C) U kunt de toegang van Adobe tot uw Lettertypen van klanten van Creative Cloud intrekken en de rechten van Adobe op elk moment beëindigen door de desbetreffende lettertypen uit de Service te verwijderen.

(D) Bij beëindiging of sluiting van uw account behoudt Adobe zich het recht voor om uw Lettertypen van klanten van Creative Cloud te verwijderen. Een aantal kopieën van uw Lettertypen van klanten van Creative Cloud kunnen worden achtergehouden als onderdeel van routineback-ups van Adobe.

(E) Adobe kan informatie verzamelen die verband houdt met uw gebruik van de Lettertypen van klanten van Creative Cloud zoals de namen van de betrokken lettertypen die u uploadt en de wijze waarop u deze gebruikt.

 

3.11 Andere licentietypen.

(A) Prerelease- of bètaversie. We kunnen de Services en Software, of een functie van de Services en Software, aanduiden als prerelease- of bètaversie ('Bètaversie'). Een Bètaversie is niet het eindproduct van Services en Software en kan fouten bevatten die tot systeem- of andere fouten en gegevensverlies kunnen leiden. We kunnen ervoor kiezen geen handelsversie van de Bètaversie uit te brengen. U moet onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Bètaversie en alle kopieën ervan vernietigen als we u daarom vragen. In ruil voor uw gebruik van een Bètaversie, gaat u ermee akkoord dat Adobe gegevens, inclusief crash-gegevens, met betrekking tot uw gebruik van de Bètaversie kan verzamelen en uw Content kan analyseren, inclusief handmatige herziening, om onze Services en Software te verbeteren en uw ervaring te personaliseren, ongeacht of u zich hebt afgemeld voor het verzamelen van gegevens voor niet-bètaversies. Als u niet wilt dat uw gebruik wordt bijgehouden of Content wordt geanalyseerd, moet u stoppen met het gebruik van de Bètaversie door de betrokken versie te verwijderen of door een niet-bètaversie van de Services en Software te gebruiken. Elke afzonderlijke overeenkomst die Adobe met u sluit in verband met de Bètaversie heeft prioriteit boven deze bepalingen.

(B) Onderwijsversie. Als Adobe aangeeft dat Services en Software bestemd zijn voor gebruikers in het onderwijs ('Onderwijsversie'), mag u die versie alleen gebruiken als u voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals omschreven op http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines_nl. U mag de Onderwijsversie alleen installeren en gebruiken in het land waar u in aanmerking komt als educatieve gebruiker. Als u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte, betekent ‘land’ in de vorige zin de Europese Economische Ruimte.

 

3.12 Services en Software van derden. Adobe kan voor het gemak software en services van derden (inclusief plug-ins en extensies) beschikbaar stellen via de Services en Software. Software en services van derden zijn geen Services en Software zoals gedefinieerd in de Voorwaarden en uw aanschaf en gebruik van dergelijke software en services van derden is uitsluitend een zaak tussen u en de derde partij. Een aantal van de voorwaarden van derden die mogelijk van toepassing zijn op uw gebruik van de Services en Software, zijn beschikbaar op: www.adobe.com/go/thirdparty_nl and https://www.adobe.com/nl/legal/permissions/image-notice.html. U bent verantwoordelijk voor naleving van alle toepasselijke voorwaarden van derden.

 

4. Uw Content.

 

4.1 Content. 'Content' betekent alle teksten, informatie, berichten of materialen, zoals audio- en videobestanden, elektronische documenten of afbeeldingen, die u uploadt naar, importeert in, insluit voor gebruik door of maakt met de Services en Software. We behouden ons het recht voor (maar hebben niet de verplichting) Content te verwijderen of toegang tot Content, Services en Software te beperken als enige Content van u in strijd is met de Voorwaarden. We beoordelen niet alle Content die naar de Services en Software wordt geüpload, maar we kunnen wel met behulp van beschikbare technologieën, leveranciers of processen, inclusief handmatige beoordeling, screenen op bepaalde soorten illegale content (bijvoorbeeld seksueel misbruik van kinderen) en op andere aanstootgevende content of gedrag (bijvoorbeeld activiteiten die duiden op spam of phishing, of trefwoorden die wijzen op content voor volwassenen die buiten het leeftijdsfilter om wordt gepubliceerd). In ons Transparantiecentrum (https://www.adobe.com/go/transparencycenter_nl) vindt u meer informatie over ons beleid en onze procedures inzake contentmoderatie, waaronder hoe we content modereren.

 

4.2 Licenties voor uw Content. Uitsluitend met het oog op uitvoering of verbetering van de Services en Software, verleent u ons een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, sublicentieerbare licentie om de Content te gebruiken, te reproduceren, openbaar weer te geven, te distribueren, te wijzigen, en om afgeleide werken te creëren op basis van die Content, en de Content openbaar uit te voeren en te vertalen. We kunnen bijvoorbeeld ons recht op de Content in sublicentie geven aan onze serviceproviders of aan andere gebruikers om de Services en Software te laten werken zoals bedoeld, zodat u bijvoorbeeld foto's met anderen kunt delen. In artikel 4.6 (Feedback) hieronder wordt alle Feedback die u ons geeft, afzonderlijk behandeld.

 

4.3 Eigendom. Tussen u en Adobe behoudt u (als Zakelijke gebruiker of Particuliere gebruiker, naargelang het geval) alle rechten op en eigendom van uw Content (of u moet er eventueel voor zorgen dat u of het Bedrijf (naargelang van toepassing) een geldige licentie voor de Content heeft). Adobe claimt geen eigendomsrechten op uw Content.

 

4.4 Uw Content delen.

(A) Delen. Sommige Services en Software kunnen functies bieden waarmee u uw Content kunt delen met andere gebruikers of openbaar te maken. 'Delen' betekent per e-mail sturen, publiceren, verzenden, streamen, uploaden of anderszins beschikbaar stellen (aan ons of aan andere gebruikers) via uw gebruik van de Services en Software. Andere gebruikers kunnen uw Content op veel manieren gebruiken, kopiëren, aanpassen of opnieuw delen. Overweeg zorgvuldig wat u wilt delen of openbaar wilt maken, aangezien u verantwoordelijk bent voor de Content die u deelt.

(b) Mate van toegang. Adobe controleert niet wat anderen met uw Content doen. U bent verantwoordelijk voor het bepalen van de beperkingen die voor uw Content gelden en voor het toepassen van het juiste toegangsniveau voor de Content. Als u geen toegangsniveau instelt voor uw Content, worden mogelijk standaard de meest uitgebreide toegangsrechten verleend. Het is uw verantwoordelijkheid om andere gebruikers te laten weten hoe uw Content gedeeld mag worden en om de instelling met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot of het delen van uw Content aan te passen.

(C) Opmerkingen. Opmerkingen die u via de Services en Software indient, zijn niet anoniem en kunnen door andere gebruikers worden bekeken. In sommige Services en Software kunnen uw opmerkingen door u, door andere gebruikers of door ons worden verwijderd.

(D) Uw Content verwijderen. Als u Content (exclusief Feedback) van de Services en Software verwijdert, zullen we binnen een redelijke termijn stoppen met het openbaar beschikbaar maken van die Content. Sommige kopieën van uw Content kunnen worden bewaard als onderdeel van onze routinematige back-ups en wij zijn niet verantwoordelijk voor enig gebruik van Content die u hebt gedeeld of openbaar gemaakt.

(E) Samenwerking. Lees voordat u Content deelt via de Services, de Aanvullende voorwaarden van Adobe Collaboration Space zoals uiteengezet in artikel 1.2 (Aanvullende voorwaarden) hierboven, aangezien deze van toepassing zijn op u en de Content die u deelt binnen samenwerkingsomgevingen van Adobe.

 

4.5 Verwijdering van content en bezwaar. Als we uw Content verwijderen wegens schending van de Voorwaarden, zullen we redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van onze beslissing via het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt. Als u van mening bent dat uw Content ten onrechte is verwijderd, kunt u bezwaar maken door de procedure te volgen die wordt beschreven in onze kennisgeving aan u of in ons Transparantiecentrum.

 

4.6 Feedback. U kunt ervoor kiezen om ons feedback te geven over de Services en Software, bijvoorbeeld in de vorm van ideeën, suggesties, voorstellen en voorbeelden met betrekking tot uw Content ('Feedback'). In dat geval stemt u ermee in dat wij de Feedback vrij mogen gebruiken voor onze zakelijke doeleinden, inclusief opname in de Services en Software zonder enige betaling, toekenning of andere verplichting jegens u.

 

5. Uw account.

 

5.1. Accountinformatie. Als Particuliere of Zakelijke gebruiker bent u verantwoordelijk voor alle activiteiten die via uw account plaatsvinden, zelfs als die activiteiten niet door u of zonder uw medeweten of toestemming zijn uitgevoerd. U mag (A) uw accountgegevens niet delen (behalve met een bevoegde accountbeheerder), ongeacht of dit bedoeld of onbedoeld is en (B) niet het account van iemand anders gebruiken. Uw accountbeheerder kan uw accountgegevens gebruiken voor beheer en gebruik van en toegang tot de Services en Software. Voor PhoneGap behoudt Adobe zich het recht voor limieten en beperkingen met betrekking tot abonnementen te controleren en af ​​te dwingen, inclusief, maar niet beperkt tot het recht om voor overschrijdingen kosten in rekening te brengen.

 

5.2 Accountbeveiliging. U bent verantwoordelijk voor het nemen van redelijke stappen om de veiligheid en het beheer van uw Adobe-account te handhaven. Adobe kan om veiligheidsredenen eisen dat u multi-factor authentication inschakelt en een telefoonnummer of een alternatief e-mailadres opgeeft. Adobe aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig verlies dat u zou kunnen lijden als gevolg van compromittering van de inloggegevens van uw account, of het niet reageren op of opvolgen van kennisgevingen of waarschuwingen die we mogelijk naar uw e-mailadres of telefoonnummer sturen. U bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw e-mailadres en telefoonnummer om eventuele kennisgevingen of waarschuwingen die we u sturen, te ontvangen, en u moet berichten die van Adobe afkomstig lijken te zijn, zorgvuldig raadplegen op legitimiteit. Wanneer u geen toegang kunt krijgen tot uw Adobe-account omdat u niet de juiste inloggegevens kunt opgeven, zoals een wachtwoord, e-mailadres of telefoonnummer, zijn wij daar niet verantwoordelijk voor. Als u vermoedt dat uw Adobe-account of een van uw beveiligingsgegevens is gecompromitteerd, neem dan contact op met uw accountbeheerder of met de klantenservice van Adobe (https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_nl).

 

5.3 Inactief gratis account. U bent ervoor verantwoordelijk uw account actief te houden, wat betekent dat u zich af en toe aanmeldt en uw account gebruikt om te voorkomen dat Content wordt verwijderd, dat de toegang tot de Services en Software wordt onderbroken of beëindigd of dat uw account wordt beëindigd. Als u zich niet af en toe aanmeldt bij uw account, behouden wij ons het recht voor om aan te nemen dat uw account inactief is en gaat u ermee akkoord dat wij de Content die in het account is opgeslagen, voorgoed kunnen verwijderen of uw account volledig kunnen sluiten. Voordat we uw Content voorgoed verwijderen of uw account sluiten wegens inactiviteit, proberen we u hiervan op de hoogte te stellen. Om twijfel te voorkomen: dit artikel 5.3 (Inactief gratis account) is niet van toepassing op accounts die betaald zijn en in goede staat verkeren.

 

6. Gedrag van gebruikers. U moet de Services en Software op verantwoorde wijze gebruiken en de Services en Software niet misbruiken. U mag bijvoorbeeld niet:

6.1 de Services en Software gebruiken zonder, of in strijd met, een schriftelijke licentie van of overeenkomst met Adobe;

6.2 de Services en Software kopiëren, wijzigen, hosten, streamen, in sublicentie geven of doorverkopen;

6.3 anderen in staat stellen of toestaan om via uw accountgegevens de Services en Software te gebruiken;

6.4 het gebruik van of toegang tot de Services en Software aanbieden, gebruiken of toestaan in een computerbedrijf, voor outsourcing van derden, op basis van lidmaatschap of op basis van een servicebureau, op basis van timesharing, als deel van een gehoste service of namens derden;

6.5 een database of dataset bouwen met behulp van, inclusief of bestaande uit de Contentbestanden;

6.6 uzelf toegang verschaffen of pogen toegang te verschaffen tot de Services en Software op andere wijze dan via de interface die wij aanbieden of toestaan;

6.7 toegangs- of gebruiksbeperkingen omzeilen die zijn ingesteld om bepaald gebruik van de Services en Software te voorkomen;

6.8 Content, inclusief Lettertypen van klanten van Creative Cloud, delen of genereren of op andere wijze deelnemen aan activiteiten waardoor iemands Intellectuele-eigendomsrechten worden geschonden. 'Intellectuele-eigendomsrechten' heeft betrekking op auteursrechten, morele rechten, handelsmerken, rechten op de aanbiedingsvorm, patenten, handelsgeheimen, oneerlijke concurrentie, privacyrecht, publiciteitsrecht en andere eigendomsrechten;

6.9 Content delen of genereren die of deelnemen aan gedrag dat onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, gewelddadig, onrechtmatig, lasterlijk, smadelijk, vulgair, onzedelijk, hatelijk of op andere wijze aanstootgevend is of die inbreuk maakt op de privacy van anderen;

6.10 Content delen of genereren die minderjarigen op een seksuele manier afbeeldt of bedoeld is om ongepaste interacties mogelijk te maken met minderjarigen, andere Adobe-gebruikers of het publiek;

6.11 wanneer u een recensie achterlaat, uzelf voordoen als een andere persoon of entiteit, of op andere wijze uw relatie met deze persoon of entiteit onjuist voorspiegelen, inclusief het niet bekendmaken van een toepasselijke sponsor- of goedkeuringsrelatie;

6.12 proberen de Services en Software onklaar te maken, te beschadigen of te vernietigen;

6.13 Content, inclusief code of Lettertypen van klanten van Creative Cloud, uploaden, verzenden, opslaan of beschikbaar maken die virussen, schadelijke code, malware of componenten bevat(ten) die bedoeld zijn om de functionaliteit van de Services en Software te schaden of te beperken;

6.14 een andere gebruiker weerhouden, storen of verhinderen de Services en Software te gebruiken (zoals iemand stalken, intimideren, aanvallen of geweld of letsel aanprijzen of iemand aanzetten tot geweld of tot zichzelf letsel toebrengen);

6.15 uzelf inlaten met kettingbrieven, junkmail, piramidespelen, phishing, spammen of andere ongevraagde berichten;

6.16 uzelf inlaten met frauduleuze activiteiten, zoals fraude met betalingen en terugbetalingen;

6.17 advertenties plaatsen voor producten of diensten in de Services, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Adobe;

6.18 gebruikmaken van datamining of soortgelijke methoden voor het verzamelen en extraheren van gegevens in verband met de Services en Software, inclusief het schrapen van gegevens voor machine learning of andere doeleinden;

6.19 de Services en Software kunstmatig manipuleren of verstoren (zoals het manipuleren van waarderingen op Behance, of gebruikers naar sites van derden leiden);

6.10 Adobe-accounts maken met als doel de Voorwaarden te overtreden of ons beleid (of andere soorten acties van Adobe) te omzeilen, inclusief maar niet beperkt tot het maken van valse accounts of om accountbeëindiging te omzeilen;

6.21 de Services en Software manipuleren of anderszins weergeven met behulp van framing of vergelijkbare navigatietechnologie;

6.22 handelen in strijd met de geldende wetgeving.

 

7. Kosten en betaling.

 

7.1 Belastingen en kosten van derden. U moet toepasselijke belastingen en kosten van derden voldoen (met inbegrip van bijvoorbeeld kosten voor telefonie, mobiele verbinding, internetprovider, data-abonnement, creditcards, btw, wisselkoersen en buitenlandse transacties). Adobe is niet verantwoordelijk voor deze kosten. Neem contact op met uw financiële instelling voor vragen over kosten. Adobe kan maatregelen nemen om de door u aan Adobe verschuldigde kosten te incasseren. U bent verantwoordelijk voor alle gerelateerde incassokosten en -uitgaven. Als u in een ander land bent gevestigd dan de toepasselijke Adobe-entiteit waarnaar u een transactie uitvoert (bijvoorbeeld Adobe Inc. voor klanten in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, en Adobe Systems Software Ireland Limited voor klanten in alle andere landen), worden uw betalingen aan een buitenlandse instelling gedaan.

 

7.2 Creditcardinformatie. U machtigt ons of onze geautoriseerde leveranciers om uw betaalmethode op te slaan en te gebruiken in verband met uw gebruik van de Services en Software zoals beschreven in de Lidmaatschaps- en annuleringsvoorwaarden. Om te voorkomen dat uw service wordt onderbroken, kan Adobe deelnemen aan programma's die door uw kaartaanbieder worden ondersteund om te proberen uw betaalgegevens bij te werken. U machtigt ons of onze geautoriseerde leveranciers om de verschuldigde kosten te blijven factureren en in rekening te brengen met de bijgewerkte informatie die we hebben verkregen.

 

8. Uw garantie- en vrijwaringsverplichtingen.

 

8.1 Garantie. U moet (A) alle benodigde licenties en toestemmingen hebben om uw Content te gebruiken en te delen en (B) de benodigde rechten hebben om licenties in de Voorwaarden te verlenen.

 

8.2 Vrijwaring. U vrijwaart ons en onze dochtermaatschappijen, partnerbedrijven, leidinggevenden, vertegenwoordigers, werknemers, partners en licentiegevers van vorderingen, eisen, verlies of schade, inclusief redelijke advocaatskosten die voortvloeien uit of betrekking hebben op:

(A) uw Content, inclusief maar niet beperkt tot Lettertypen van klanten van Creative Cloud;

(B) uw gebruik van de Services en Software (indien van toepassing);

(C) uw interacties met andere gebruikers (inclusief houders van rechten van derden); of

(D) uw schending van de Voorwaarden ('Kwestie').

Wij hebben het recht om de verdediging van Kwesties met betrekking tot vrijwaring door u, te controleren met een raadsman/raadsvrouw naar onze keuze. U verleent uw volledige medewerking aan ons in de verdediging tegen dergelijke Kwesties.

 

9. Afwijzing van garanties.

 

9.1 Tenzij anders vermeld in de Aanvullende voorwaarden worden de Services en Software aangeboden in de huidige staat ('as-is'). Voor zover wettelijk is toegestaan, wijzen Adobe, hun partnerbedrijven en externe leveranciers ('Gedekte partijen') alle uitdrukkelijke of impliciete garanties van de hand, met inbegrip van de impliciete garantie dat er geen inbreuk plaatsvindt op rechten van derden, van verkoopbaarheid en van geschiktheid voor een bepaald doel. De Gedekte partijen doen geen toezeggingen over de content binnen de Services. De Gedekte partijen wijzen bovendien alle garanties van de hand dat (A) de Services en Software voldoen aan uw eisen of dat ze constant beschikbaar, ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zijn of zullen zijn; (B) de resultaten die worden verkregen via het gebruik van de Services en Software, effectief, nauwkeurig of betrouwbaar zijn; (C) de kwaliteit van de Services en Software voldoet aan uw verwachtingen; (D) fouten of storingen in de Services en Software worden opgelost.

 

9.2 De Gedekte partijen verwerpen elke aansprakelijkheid voor acties die voortvloeien uit uw gebruik van de Services en Software. U mag de Services en Software naar eigen inzicht en voor eigen risico openen en gebruiken en u bent als enige aansprakelijk voor schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het gebruik van en de toegang tot de Services en Software.

 

9.3 Als u uw Content op de servers van Adobe plaatst om deze via de Services publiekelijk te delen, zijn de Gedekte partijen niet aansprakelijk voor (A) verlies, beschadiging van of schade aan uw Content; (B) het verwijderen van Content door een ander dan Adobe; of (C) het plaatsen van uw Content door derden op andere websites of andere media.

 

10. Beperking van aansprakelijkheid.

 

10.1 Tenzij anders vermeld in de Aanvullende voorwaarden, zijn de Gedekte partijen in geen geval aansprakelijk jegens u of derden voor enige speciale, incidentele, indirecte, morele, immateriële of gevolgschade of schadevergoeding, ongeacht de oorzaak en inclusief verlies en schade, (A) die voortvloeit uit verlies van gebruik, gegevens, winst of voordelen, (B) op basis van een aansprakelijkheidsgrondslag, met inbegrip van contract- of garantiebreuk, nalatigheid of een andere onrechtmatige actie, of (C) die voortvloeit uit of in verband met uw gebruik van of toegang tot de Services en Software. Door niets in de Voorwaarden wordt de aansprakelijkheid van Adobe voor grove nalatigheid, doelbewust wangedrag van Adobe of hun medewerkers, voor overlijden of persoonlijk letsel beperkt of uitgesloten.

 

10.2 De volledige aansprakelijkheid van Adobe in kwesties die voortvloeien uit of verband houden met de Voorwaarden, is beperkt tot (A) USD 100 of (B) het totaalbedrag dat u hebt betaald voor toegang tot de Services en Software gedurende de drie maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid heeft geleid. Onze leveranciers zijn niet aansprakelijk voor kwesties die voortvloeien uit of verband houden met de Voorwaarden.

 

10.3 De beperkingen en uitsluitingen in dit artikel 10 (Beperking van aansprakelijkheid) zijn voor zover wettelijk toegestaan volledig van toepassing, zelfs als (A) een rechtsmiddel u niet volledig compenseert voor eventuele verliezen of falen van het essentiële doel ervan; of (B) de Gedekte partijen wisten of hadden moeten weten van de mogelijkheid van schade.

 

10.4 In de Voorwaarden wordt de volledige aansprakelijkheid beschreven van de Gedekte partijen, evenals uw exclusieve rechtsmiddelen met betrekking tot toegang tot en gebruik van de Services en Software.

 

11. Beëindiging.

 

11.1 Beëindiging door u. U kunt uw lidmaatschap op elk moment opzeggen en uw gebruik van de Services en Software beëindigen. Annulering of beëindiging van uw account ontheft u niet van enige verplichting om openstaande vergoedingen in verband met uw lidmaatschap te betalen, inclusief maar niet beperkt tot kosten voor vroegtijdige annulering.

 

11.2 Beëindiging door ons. Tenzij anders vermeld in de Aanvullende Voorwaarden, kunnen we op elk moment uw recht tot gebruik van en toegang tot de Services en Software onmiddellijk beëindigen of opschorten wanneer naar eigen goeddunken van Adobe:

(A) u de bepalingen in de Voorwaarden niet nakomt (of u zich dusdanig gedraagt dat u duidelijk niet van plan of in staat bent om u aan de Voorwaarden te houden);

(B) u de eventuele kosten voor de Services en Software niet tijdig betaalt;

(C) u Adobe of hun personeel fysiek, verbaal of op andere wijze mishandelt, bedreigt, treitert of lastigvalt (in dergelijke omstandigheden kan Adobe uw toegang tot de Services en Software ook opschorten of beperken);

(D) u herhaaldelijk te kwader trouw of zonder een redelijke basis klachten hebt ingediend, en dit blijft doen nadat we u hebben gevraagd te stoppen (in dergelijke omstandigheden kunnen wij uw toegang tot de Services of Software ook opschorten of beperken);

(E) doorgaan met het leveren van de Software of Services aan u in strijd zou zijn met toepasselijke wetgeving;

(F) we ervoor kiezen de Services en Software, helemaal of gedeeltelijk, te stoppen, als het voor ons vanwege wetswijzigingen onpraktisch wordt de Services in uw regio te blijven aanbieden, of om enige andere reden;

(G) uw gratis account gedurende een lange periode inactief is geweest.

Als we de Voorwaarden of uw gebruik van de Services en Software beëindigen op andere dan juridische gronden, zoals vermeld in artikel (A) tot en met (D) en (G) hierboven, proberen we u redelijkerwijs uiterlijk dertig (30) dagen vóór beëindiging op de hoogte te stellen via het e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt. U krijgt dan instructies voor het ophalen van uw Content. Als we uw gebruik van de Services en Software beëindigen om redenen die staan vermeld in artikel (E) of (F), kunnen we, naar eigen goeddunken, u een pro rata terugbetaling bieden voor eventuele vooruitbetaalde, ongebruikte kosten voor die Service of Software. Bij beëindiging door ons kunt u de toegang tot uw Content verliezen.

 

11.3 Voortbestaan. Wanneer de Voorwaarden aflopen of zijn beëindigd, kunnen sommige of alle Services en Software zonder voorafgaande kennisgeving worden stopgezet. Uw verplichtingen tot vrijwaring, Adobe’s uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid, en de bepalingen voor geschillenbeslechting zoals vastgelegd in de Voorwaarden blijven van kracht.

 

11.4 Accountdeactivering en bezwaar. Als u van mening bent dat uw Adobe-account ten onrechte is gedeactiveerd, kunt u bezwaar maken door de procedure te volgen die wordt beschreven wanneer u zich probeert aan te melden bij uw account of in ons Transparatiecentrum (https://www.adobe.com/trust/transparency.html). Als u gerelateerde vragen hebt, neem dan contact op met de klantenservice van Adobe (https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_nl).

 

12. Handelssancties en naleving van exportcontrole. De Services en Software en uw gebruik ervan vallen onder wetten, beperkingen en voorschriften van de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden die van toepassing zijn op de import, de export en het gebruik van de Services en Software. Door de Services en Software te gebruiken, stemt u ermee in al dergelijke wetten, beperkingen en voorschriften na te leven, en garandeert u dat het u niet verboden is om de Services en Software te ontvangen volgens de wetgeving van enig rechtsgebied. Bovendien stemt u ermee in om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adobe geen content te uploaden naar of te verzenden via Services en Software die wordt gecontroleerd voor export vanuit de Verenigde Staten (inclusief technische gegevens die vallen onder de Amerikaanse International Traffic in Arms Regulations en technologie die valt onder de US Export Administration Regulations).

 

13. Australian Consumer Law (Australische consumentenwet). Niets in de Voorwaarden is bedoeld om consumentenrechten krachtens de Competition and Consumer Act 2010 (Cth) ('CCA') of enige andere wetgeving die niet door middel van overeenkomsten kan worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd, uit te sluiten, te beperken of te wijzigen. Als er volgens de CCA of enige andere wetgeving een voorwaarde, garantie of bepaling in de Voorwaarden moet zijn opgenomen of dat hierin wettelijke waarborgen moeten worden geboden met betrekking tot mogelijk geleverde goederen of diensten, blijft de aansprakelijkheid van Adobe voor schending van een dergelijke voorwaarde, garantie of bepaling beperkt tot hetgeen mogelijk is: (A) in het geval van levering van goederen zorgt Adobe (naar eigen keuze) voor een of meer van de volgende opties: (1) vervanging van de goederen of levering van equivalente goederen; (2) reparatie van de goederen; (3) betaling van de kosten voor vervanging van de goederen of het verkrijgen van equivalente goederen; en (4) betaling van de kosten voor reparatie van de goederen; of (B) in geval van levering van diensten, zorgt Adobe voor een of beide van de volgende opties: (1) de diensten opnieuw leveren; en (2) betaling van de kosten voor het opnieuw leveren van de diensten.

 

14. Geschillenbeslechting, afwijzing van gerechtelijke procedures en arbitrageovereenkomst.

Bij de klantenservice van Adobe kunt u terecht met de meeste zorgen met betrekking tot de Services en Software van Adobe. U vindt de contactgegevens van de klantenservice van Adobe hier: https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_nl.

 

14.1 Melding van vorderingen en vereiste informatie voor de procedure voor geschillenbeslechting. U stemt ermee in om wanneer u een probleem of geschil hebt dat de Klantenservice van Adobe niet kan oplossen ('Vordering'), eerst te proberen het geschil informeel en te goeder trouw op te lossen door contact met ons op te nemen en een schriftelijke Melding van de Vordering te sturen naar het adres in artikel 18.2 (Kennisgeving aan Adobe). In de Melding van de vordering moet u aan Adobe eerlijk uw identiteit bekendmaken, een beschrijving geven van de aard en de basis van uw Vordering en de vergoeding die u voor ogen hebt, inclusief het specifieke bedrag van de gewenste geldelijke vergoeding. Een Melding van een vordering kan niet worden gecombineerd met Meldingen van vorderingen van andere personen. Als een geschil binnen 30 dagen na ontvangst niet is opgelost, moeten daaruit voortvloeiende gerechtelijke acties worden opgelost door middel van de ‘Small claims procedure’ of door definitieve en bindende arbitrage, inclusief de vraag of arbitrage vereist is voor geschillen die genoemd worden in de uitzonderingen hieronder. Geen van beide partijen zal juridische stappen ondernemen tot 30 dagen na ontvangst van de Melding van de claim. Deze overeenkomst tot arbitrage is zonder beperking van toepassing op alle vorderingen die zijn ontstaan of zijn ingediend vóór de ingangsdatum van de Voorwaarden. Niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, maar de bemiddelaar heeft de exclusieve bevoegdheid om geschillen op te lossen met betrekking tot de interpretatie, toepasselijkheid of afdwingbaarheid van de Voorwaarden of de vorming van de Voorwaarden, en de bemiddelaar mag ook beslissen of een geschil tussen ons aan arbitrage onderworpen is (dat wil zeggen dat de bemiddelaar beslist over de arbitrage van een geschil) en of alle of een deel van deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn. Vorderingen met betrekking tot de Voorwaarden, Services of Software zijn voor altijd uitgesloten als ze niet binnen een jaar na de gebeurtenis die tot de Vordering heeft geleid, worden ingediend.

 

14.2 Geen collectief beroep. Geschillen met ons kunnen alleen op individuele basis worden opgelost en u mag geen zaak aanspannen als eiser of groepslid in een collectief, geconsolideerd of representatief geschil. Desalniettemin, als een deel van deze vrijwaring van groepsvorderingen niet-afdwingbaar of ongeldig wordt geacht met betrekking tot een bepaald rechtsmiddel, dan moet dat rechtsmiddel (en alleen dat rechtsmiddel) worden gescheiden van de arbitrage en kan het bij de rechtbank worden ingediend. De partijen komen echter overeen dat de toewijzing van rechtsmiddelen die niet aan arbitrage zijn onderworpen, zal worden opgeschort in afwachting van de uitkomst van eventuele arbitrale vorderingen en rechtsmiddelen.

 

14.3 Arbitrageregels. Als u woonachtig bent in Noord- of Zuid-Amerika, worden de rechtszaken gevoerd in Santa Clara County, Californië, VS, overeenkomstig de Streamlined Arbitration Rules and Procedures (Gestroomlijnde regels en procedures voor rechtszaken). Als u woonachtig bent in Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, op het vasteland van China, in Hongkong, Macau, Taiwan, Zuid-Korea, India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal of een lidstaat van de Vereniging van Zuidoost Aziatische Naties (ASEAN), zal arbitrage plaatsvinden via het Singapore International Arbitration Centre (SIAC) in Singapore, conform hun arbitrageregels die geacht worden via verwijzing te zijn opgenomen in dit artikel. Anders zal het London Court of International Arbitration (LCIA) in Londen, VK, arbitreren conform de arbitrageregels van dit arbitragehof. Er is dan één bemiddelaar die u en Adobe samen kiezen. De zitting zal in het Engels plaatsvinden, maar getuigen wiens moedertaal niet Engels is, mogen hun getuigenis afleggen in hun moedertaal, met simultane vertaling in het Engels (op kosten van de partij die de getuige voordraagt). De uitspraak kan worden ingediend en kan worden afgedwongen door elke bevoegde rechter met rechtsbevoegdheid over u en Adobe. In geval van een conflict tussen de regels van de arbitrageaanbieder en de Voorwaarden, ook als het gaat om de beoordeling van de vergoedingen en kosten van arbitrage, prevaleren de Voorwaarden.

 

14.4 Arbitragekosten. De betaling van alle indienings-, administratie- en arbitragekosten valt onder de regels van de arbitrageaanbieder, behalve dat wanneer uw Vordering onderdeel is van een Gecoördineerde actie, we overeenkomen dat de partijen alle vergoedingen en kosten van arbitrage gelijkelijk verdelen (voor zover dit niet al op grond van de toepasselijke regels bepaald is). Voor de doeleinden van dit artikel is een ‘Gecoördineerde actie’ elke actie waarbij u wordt vertegenwoordigd door een of meerdere advocatenkantoor die binnen korte tijd talrijke gecoördineerde individuele arbitrageverzoeken van dezelfde of vergelijkbare aard tegen Adobe hebben ingediend. Dat neemt niet weg dat Adobe de kosten zal betalen als u zich geen arbitragekosten kunt veroorloven. Als de bemiddelaar van oordeel is dat een Vordering zowel qua inhoud als qua gevraagde voorziening niet heel groot is, of wanneer de Vordering voor een ongepast doel werd ingediend, kunnen de partijen overeenkomen om de honoraria en kosten van arbitrage volgens de regels van de bemiddelaar opnieuw toe te wijzen.

 

14.5 Uitzonderingen op arbitrage – procedure voor geringe vorderingen en voorlopige voorzieningen. Niettegenstaande het voorgaande kunnen beide partijen een Vordering die valt onder de procedure voor geringe vorderingen laten beslissen door de rechtbank voor geringe vorderingen in Santa Clara County, Californië, VS, of door een vergelijkbare rechtbank in uw rechtsgebied. Als een van beide partijen een Vordering voor arbitrage indient die ook voor de procedure voor geringe vorderingen in aanmerking komt, kan de andere partij laten weten dat ze wil dat de zaak volgens die procedure wordt ingediend voordat er een bemiddelaar wordt aangesteld. De bemiddelaar sluit de zaak administratief af voordat eventuele vergoedingen worden vastgesteld, en de partij die de Vordering indient, moet deze dan voor een procedure voor geringe vorderingen indienen bij een daartoe bevoegde rechtbank. Geschillen over de vraag of een Vordering in aanmerking komt voor een procedure voor geringe vorderingen, worden beslecht door de rechtbank die belast is met een dergelijke procedure, niet door een bemiddelaar. In het geval van een dergelijk geschil blijft de arbitrageprocedure gesloten, tenzij en totdat de rechtbank voor de procedure voor geringe vorderingen beslist dat de vordering voor een gewone rechtbank moet worden voortgezet. Bovendien heeft elke partij het recht in elk rechtsgebied een voorlopig dwangbevel (of een equivalent type spoedeisende voorziening) te vragen, zoals in geval van toegang tot of gebruik van de Services of Software door u of anderen in strijd met de Voorwaarden. Als een partij een geschil heeft waarin deze zowel een voorlopige voorziening als andere vormen van voorzieningen wenst te verkrijgen, kan de partij naar de rechter stappen voor een voorlopige voorziening, maar moet de partij al hun vorderingen laten arbitreren of alle andere vormen van voorziening via de procedure voor geringe vorderingen proberen te verkrijgen.

 

14.6 Aanvaarding van arbitrage en recht om af te melden. Binnen de eerste dertig (30) dagen na uw gebruik van de Services en Software of de datum van de laatste wijziging van artikel 14 (Geschillenbeslechting, afwijzing van gerechtelijke procedures en arbitrageovereenkomst) van de Voorwaarden, afhankelijk van wat later is, hebt u het recht om u af te melden voor de bepalingen over arbitrage en afwijzing van gerechtelijke procedures van artikel 14 (Geschillenbeslechting, afwijzing van gerechtelijke procedures en arbitrageovereenkomst) door ons een schriftelijke kennisgeving van uw beslissing te sturen op het adres dat staat vermeld in artikel 18.2 (Kennisgeving aan Adobe) of per e-mail naar ContractNotifications@adobe.com. Als u zich afmeldt voor deze bepalingen, is Adobe er ook niet aan gebonden.

 

15. Recht op controle. Als u een Bedrijf bent, kunnen we hoogstens eenmaal per twaalf (12) maanden, nadat we u hiervan minimaal zeven (7) dagen van tevoren in kennis hebben gesteld, een van onze medewerkers of een onafhankelijke accountant aanwijzen om uw administratie, systemen en faciliteiten onder geheimhouding te inspecteren (inclusief handmatige inspectie, elektronische methodes of beide) om te controleren of installatie en gebruik van alle Services en Software in overeenstemming zijn met onze Voorwaarden. Bovendien moet u ons binnen dertig (30) dagen na ons verzoek alle door ons gevraagde stukken en gegevens verstrekken, zodat we kunnen controleren of de installatie en het gebruik van alle Services en Software voldoen aan uw geldige licenties. Als uit de inspectie blijkt dat u te weinig geldige licenties voor de Services en Software bezit, moet u onmiddellijk alle benodigde licenties, lidmaatschappen en eventueel achterstallig onderhoud en achterstallige ondersteuning aanschaffen of andere relevante actie ondernemen om ervoor te zorgen dat u conform de Voorwaarden opereert.

 

16. Updates voor de Services en Software en beschikbaarheid.

 

16.1 Updates voor de Services en Software. We kunnen de Services en Software (inclusief delen of functies ervan) op elk moment wijzigen, bijwerken of stopzetten, zonder verplichting jegens u of iemand anders. Voor alle duidelijkheid: deze wijzigingen, updates of stopzettingen kunnen schadelijk zijn of voor u leiden tot een waardevermindering. Voor wijzigingen in betaalde aanbiedingen die, naar het redelijke oordeel van Adobe, nadelig zijn of voor u tot een wezenlijke waardevermindering kunnen leiden, zullen we redelijke commerciële inspanningen verrichten om u van dergelijke wijzigingen, updates of stopzettingen op de hoogte te stellen. Als we de Services of Software in hun geheel stopzetten, zullen we redelijke zakelijke inspanningen verrichten om uw Content over te zetten, en kunnen we u de door u vooraf betaalde en ongebruikte vergoedingen voor die Services of Software naar rato terugbetalen.

 

16.2 Beschikbaarheid. Onze webpagina’s zijn wereldwijd toegankelijk, maar dit betekent niet dat alle Services en Software in uw land beschikbaar zijn of dat door gebruikers gegenereerde content die beschikbaar is via de Services en Software wettig of beschikbaar is in uw land. De toegang tot bepaalde Services (of bepaalde servicefuncties) of Software kan worden geblokkeerd in bepaalde landen. Het is gebruikers in China niet toegestaan ​​om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onlineservices binnen onze Services en Software en zij kunnen alleen Services en Software aanschaffen die specifiek beschikbaar zijn gesteld aan gebruikers in China voor gebruik in China. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat uw gebruik van de Services en Software wettig of beschikbaar is waar u deze gebruikt. Services en Software zijn niet in alle talen beschikbaar.

 

17. Geen wijzigingen, reverse engineering en kunstmatige intelligentie/machine learning (AI/ML). Bepaalde elementen van de Services en Software vertegenwoordigen vertrouwelijke informatie van ons (of van onze licentiegevers). Behalve zoals uitdrukkelijk is toegestaan in de Voorwaarden, is het u niet toegestaan (en mag u derden niet toestaan om): (A) enig deel van de Services of Software te wijzigen, over te dragen, aan te passen of te vertalen; (B) reverse-engineering uit te voeren (inclusief maar niet beperkt tot het monitoren of volgen van de invoer en uitvoer die door een systeem of applicatie stromen om zo dat systeem opnieuw te maken), te decompileren, te disassembleren of anderszins te proberen om, binnen een Service of Software, de broncode, gegevensrepresentaties of onderliggende algoritmen, processen, methoden en andere delen van dergelijke Services of Software te ontdekken; of (C) de Services of Software (of enige content, gegevens, uitvoer of andere informatie die is ontvangen of afgeleid van de Services of Software) te gebruiken om direct of indirect machine learning-algoritmen of een systeem voor kunstmatige intelligentie te creëren, te trainen, te testen of anderszins te verbeteren, inclusief architecturen, modellen of gewichten. Als het in uw rechtsgebied wettelijk is toegestaan om de Services of Software te decompileren om informatie te verkrijgen die nodig is om te zorgen dat de in licentie gegeven delen van de Services of Software kunnen samenwerken met andere software, moet u zulke informatie eerst bij Adobe opvragen. We kunnen u naar eigen inzicht dergelijke informatie verstrekken of aan de decompilatie van de Services of Software redelijke voorwaarden stellen, inclusief een redelijke vergoeding. Dit om te waarborgen dat onze eigendomsrechten en die van onze licentiegevers en leveranciers op de Services en Software worden beschermd.

 

18. Overig.

 

18.1 Engelse versie. Voor interpretatie en uitleg van de Voorwaarden wordt de Engelse versie gebruikt.

 

18.2 Kennisgeving aan Adobe. Kennisgevingen aan ons kunt u sturen naar het volgende adres: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, Californië, 95110-2704, Verenigde Staten, ter attentie van: General Counsel.

 

18.3 Kennisgeving aan u. We kunnen u op de hoogte stellen via e-mail, per post, via berichten binnen de Services of op andere wettelijk erkende manieren. Het is uw verantwoordelijkheid om uw accountgegevens actueel te houden voor ontvangst van meldingen.

 

18.4 Geen toewijzing. U mag deze Voorwaarden of uw rechten en plichten onder de Voorwaarden alleen geheel of gedeeltelijk toewijzen of anderszins overdragen na schriftelijke toestemming van Adobe. Anders is een dergelijke poging ongeldig. We mogen onze rechten onder de Voorwaarden zonder uw toestemming overdragen aan derden.

 

18.5 Overheidsvoorwaarden. Als u een Amerikaanse instelling bent of als de Voorwaarden onder de Amerikaanse federale overheid (Federal Acquisition Regulations - FAR) vallen of gaan vallen, zijn de Services en Software onder de Voorwaarden ‘Commercial Product(s)’ of ‘Commercial Service(s)’ zoals deze termen zijn gedefinieerd in 48 C.F.R. §2.101 bestaande uit ‘Commercial Computer Software’ en ‘Commercial Computer Software Documentation’ en daarmee samenhangende services, zoals deze termen eventueel worden gebruikt in 48 C.F.R. §12.212 en 48 C.F.R. §227.7202. Overeenkomstig 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202-1 tot en met §227.7202-4, zoals van toepassing, worden de ‘Commercial Computer Software’ en ‘Commercial Computer Software Documentation’ uitsluitend in licentie verstrekt aan eindgebruikers binnen de federale overheid van de VS (A) als ‘Commercial Products and Services’ en (B) met de rechten die aan alle andere eindgebruikers worden verleend uit hoofde van de Voorwaarden. Rechten op niet-gepubliceerde werken worden voorbehouden krachtens de wetten van de Verenigde Staten.

 

18.6 Kopteksten. Koppen die in de Voorwaarden worden gebruikt, worden alleen gemakshalve verstrekt en worden niet gebruikt om betekenis of bedoeling aan te geven.

 

18.7 Scheidbaarheid. Als een bepaling van de Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht; de desbetreffende bepaling is alleen ineffectief voor zover deze ongeldig of niet-afdwingbaar is.

 

18.8 Geen verklaring van afstand. Als Adobe bepaalde bepalingen van de Voorwaarden niet afdwingt of uitoefent, betekent dit niet dat Adobe afstand doet van die bepalingen.

 

18.9 Overmacht. Geen van beide partijen is aansprakelijk jegens de ander voor enige vertraging of niet-nakoming van enige verplichting (anders dan uw betalingsverplichtingen jegens Adobe) onder de Voorwaarden als de vertraging of niet-nakoming te wijten is aan onvoorziene gebeurtenissen die plaatsvinden na de inwerkingtreding van de Voorwaarden en die vallen buiten de redelijke controle van de partijen, zoals stakingen, blokkades, oorlog, terrorisme, rellen, natuurrampen, weigering van vergunningen door de overheid of andere overheidsinstanties, voor zover een dergelijke gebeurtenis de betrokken partij verhindert of vertraagt zijn verplichtingen na te komen en een dergelijke partij de overmacht niet tegen redelijke kosten kan voorkomen of tenietdoen.

 

19. DMCA. Adobe respecteert de Intellectuele-eigendomsrechten van anderen en Adobe verwacht van haar gebruikers hetzelfde. Adobe reageert op duidelijke berichten van schending van auteursrechten in overeenkomst met de Digital Millennium Copyright Act ('DMCA'). Meer informatie over het beleid en de werkwijzen van Adobe inzake IP Takedown vindt u hier: http://www.adobe.com/nl/legal/dmca.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, Californië 95110-2704, Verenigde Staten

Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ierland

Adobe_General_Terms_of_Use-nl_NL-20240217

Algemene gebruiksvoorwaarden: lijst met documenten met hyperlinks (gerangschikt in volgorde van vermelding hierboven):

1. Lidmaatschaps- en annuleringsvoorwaarden: https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html

2. Aanvullende voorwaarden voor studentgegevens voor basis-, voortgezet en hoger onderwijs: https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/servicetou/Adobe-EDU-Terms-en_US-20210701.pdf

3. HelpX over persoonlijke content die is opgeslagen in cloudopslag van Creative Cloud en Document Cloud voor teams of ondernemingen: https://helpx.adobe.com/enterprise/kb/business-storage.html

4. Privacybeleid: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

5. Privacykeuzes van Adobe: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

6. Veelgestelde vragen over contentanalyse: https://helpx.adobe.com/manage-account/using/machine-learning-faq.html

7. Overeenkomst inzake gegevensverwerking voor Adobe-cloudservices voor personen uit landen in de EER en het VK: https://dpa.adobe.com/dpaTermsOfUse?type=55

8. Voorwaarden voor gegevensbeveiliging voor cloudservices voor personen buiten de EER en het VK: https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/terms/enterprise/pdfs/DPT-WW.pdf

9. Ondersteuningsrichtlijnen voor Adobe-software: https://helpx.adobe.com/support/programs/support-periods.html

10. Transparantiecentrum: https://www.adobe.com/trust/transparency.html

11. Uw lettertypen uploaden naar Creative Cloud: https://helpx.adobe.com/creative-cloud/help/upload-your-fonts-to-creative-cloud.html#licensing

12. Richtlijnen om te bepalen of instellingen voor primair en secundair onderwijs in aanmerking komen: https://helpx.adobe.com/enterprise/using/primary-and-secondary-institution-eligibility-guidelines.html

13. Kennisgevingen en/of aanvullende voorwaarden voor software van derden: https://www.adobe.com/products/eula/third_party.html

14. Gebruiksrechten voor afbeeldingen: https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html

15. Adobe-klantenservice: https://helpx.adobe.com/contact.html?step=CCSN_membership-account-payment_cancel-your-membership

16. Beleid voor verwijdering van intellectueel eigendom: https://www.adobe.com/legal/dmca.html