Adoben yleiset käyttöehdot

Julkaistu 18. kesäkuuta 2024. Voimassa 18. kesäkuuta 2024 alkaen. Nämä yleiset käyttöehdot korvaavat kaikki aikaisemmat versiot ja ovat niihin nähden ensisijaisia.

Yleiset käyttöehdot ovat laillinen sopimus sinun ja Adoben välillä. Tiedämme, että tämä teksti voi tuntua monimutkaiselta. Kun luet ehtojamme, tarjoamme siksi tiivistelmiä hyödyllisenä yleiskatsauksena siitä, mitä hyväksyt. Vain itse ehdot ovat oikeudellisesti sitovia, eivät nämä yhteenvedot. 

Kaikissa liikesuhteissa hyväksyt tietyt ehdot. Nämä ehdot ovat sopimus, jonka teet kanssamme Adobe-tuotteiden käyttämiseksi. 

Nämä yleiset käyttöehdot (”Yleiset ehdot”) sekä mahdolliset soveltuvat Tuotekohtaiset ehdot (ks. kohta 1.2 (Tuotekohtaiset ehdot) jäljempänä) (yhteisesti ”Ehdot”) säätelevät verkkosivustojemme, verkkopohjaisten sovellustemme ja tuotteidemme käyttöäsi ja niihin pääsyä, asiakastukea, keskustelupalstoja ja muita vuorovaikutteisia osa-alueita tai palveluita ja Creative Cloudin kaltaisten palvelujen (yhteisesti ”Palvelut”) ja osaksi Palveluja sisällytettävien ohjelmistojen asennuksia ja käyttöä, sekä kaikkien sovellusten, mukaan lukien muiden muassa mobiili- ja työpöytäsovellukset, mallitiedostojen ja sisältötiedostojen (määritelty alla), komentosarjojen, käskyjoukkojen ja niihin liittyvän dokumentaation (yhteisesti ”Ohjelmisto”) käyttöä. Jos Asiakas on hyväksynyt Tilaus- ja peruutusehdot (https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html), myös tällaisia ehtoja pidetään Ehtojen osana. Jos Asiakas käyttää Palveluita ja Ohjelmistoa osana Adoben Value Incentive Plan -ohjelmaa (”VIP”), Tilaus- ja peruutusehdot eivät koske Asiakasta, mutta Ehtojen muut osat säätelevät Asiakkaan Palvelujen ja Ohjelmiston käyttöä ja niihin pääsyä. Jos Asiakas on tehnyt Adoben kanssa toisen sopimuksen, joka koskee tiettyjä palveluita ja ohjelmistoa, kyseisen sopimuksen ehtoja sovelletaan, jos ne ovat ristiriidassa Ehtojen kanssa. 

Käyttämällä palveluja tai ohjelmistoa vahvistat, että voit lain mukaan hyväksyä ehdot tai, jos et ole lain mukaan riittävän vanha, että olet saanut vanhempasi tai huoltajasi suostumuksen ehtojen hyväksymiseen. 

Asiakkaan on oltava vähintään 13-vuotias, jotta hän voi rekisteröidä yksilöllisen Adobe ID -tunnuksen. Oppilaitokset, jotka osallistuvat Primary and secondary education named user -tarjoukseen, voivat myöntää alle 13-vuotiaalle oppilaalle Enterprise-tason Adobe ID -tunnuksen Perus- ja keskiasteen ja korkeampien asteiden koulutuksen Opiskelijatietojen Lisäehtojen mukaisesti (http://www.adobe.com/go/primary-secondary-terms_fi.) 

1. Asiakkaan ja Adoben välinen sopimus

1.1 Juridisen ja sopimusyksikön valinta.

Kohta 1.1 tarkoittaa:

Maa ja lait, joita tähän sopimukseen sovelletaan, riippuvat asuinpaikastasi. 

Jos Asiakas asuu Pohjois-Amerikassa (mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Meksiko, Yhdysvaltojen territoriot ja hallitsemat alueet sekä Yhdysvaltojen sotilastukikohdat näiden sijainnista huolimatta), Asiakkaan sopimussuhteen toinen osapuoli on Adobe Inc. -yhtiö, joka on yhdysvaltalainen yritys. Ehtoihin sovelletaan ja niiden tulkintaan käytetään Yhdysvaltojen Kalifornian osavaltion lakia, ellei Yhdysvaltain liittovaltion laki ole siihen nähden ensisijainen, huolimatta lainvalintasäännöistä. Jos Asiakas asuu muualla kuin Pohjois-Amerikassa, Asiakkaan sopimussuhteen toinen osapuoli on Adobe Systems Software Ireland Limited. Ehtoihin sovelletaan ja niiden tulkintaan käytetään Irlannin lainsäädäntöä, ellei paikallinen laki ole siihen nähden ensisijainen. Australiassa toimivien asiakkaiden tapauksessa Adobe Systems Software Ireland Limited toimii Adobe Australia Trading Pty Ltd. -yhtiön valtuutettuna edustajana ja solmii tämän sopimuksen Adobe Australia Trading Pty Ltd -yhtiön edustajan ominaisuudessa. Asiakkaalla voi olla myös muita paikallisen lainsäädännön suomia oikeuksia. Adobe ei pyri rajaamaan näitä oikeuksia, jos se on kielletty laissa. Ehdoissa ”Adobe,” ”me,” ”meitä” ja ”meidän” tarkoittaa tapauksen mukaan joko Adobe Inc:tä, Adobe Systems Software Ireland Limitediä tai Adobe Systems Pty Ltd:iä.

1.2 Tuotekohtaiset ehdot

Kohta 1.2 tarkoittaa:

Nämä ovat yleisiä käyttöehtoja, jotka koskevat kaikkia Adoben tuotteita. Saattaa kuitenkin olla olemassa myös ehtoja, jotka liittyvät nimenomaan käyttämiisi tuotteisiin. Tuotekohtaiset ehdot ovat aina pätevämpiä aina yleiset ehdot. 

Adoben Palveluita ja Ohjelmistoa ei ole myyty Asiakkaalle vaan ainoastaan lisensoitu tämän käyttöön, ja niihin voi liittyä myös yksi tai useampi alla olevista lisäehdoista (”Tuotekohtaiset ehdot”). Jos Yleiset ehdot ja Tuotekohtaiset ehdot ovat ristiriidassa keskenään, kyseisiin Palveluihin tai Ohjelmistoon sovelletaan Tuotekohtaisia ehtoja. Tuotekohtaisia ehtoja voidaan muuttaa jäljempänä olevassa kohdassa 1.5 (Ehtojen päivitykset) kuvatulla tavalla. Tuotekohtaisia ehtoja voidaan kutsua myös Lisäehdoiksi.  

 • Acrobat Sign (https://www.adobe.com/go/adobesignterms_fi)
 • Adobe Collaboration Space (https://www.adobe.com/go/collaborationspace-terms_fi)
 • Adobe Developer (https://www.adobe.com/go/developer-terms_fi)
 • Adobe Express (www.adobe.com/go/creativecloudexpressterms_fi)
 • Adobe Fonts (https://www.adobe.com/go/adobe-fonts-terms_fi)
 • Adobe Generative AI (https://www.adobe.com/go/adobe-gen-ai-addl-terms_fi)
 • Adobe Spark (https://www.adobe.com/go/spark-terms_fi)
 • Adobe Stock (https://www.adobe.com/go/stockterms_fi)
 • Adobe Stock Contributor (https://www.adobe.com/go/contributorterms_fi)
 • Adobe Substance 3D Assets (https://www.adobe.com/go/substance3dassets_fi)
 • Adobe Substance 3D Community Assets (https://www.adobe.com/go/substance3dcommunityassets_fi)
 • Behance (https://www.adobe.com/go/BehanceTOU_fi)
 • Business Customers (https://www.adobe.com/go/business_terms_fi)
 • Demo Assets (https://www.adobe.com/go/demoassets_fi)
 • Document Cloud (https://www.adobe.com/go/documentcloudterms_fi)
 • Fuse (https://www.adobe.com/go/fuseterms_fi)
 • InDesign Server (https://www.adobe.com/go/indesign-server-terms_fi)
 • Perus- ja keskiasteen ja korkeamman asteen oppilaitokset (https://www.adobe.com/go/primary-secondary-terms_fi)
 • Lightroom (https://www.adobe.com/go/lightroom_terms_fi)
 • Medium (https://www.adobe.com/go/medium-terms_fi)
 • Photoshop Express (https://www.adobe.com/go/photoshop_express_terms_fi)
 • Software (https://www.adobe.com/go/softwareterms_fi)

1.3 Yrityskäyttäjät

Kohta 1.3 tarkoittaa:

Jos Asiakas käyttää yksittäistä Adobe-palvelupakettia, Asiakas voi itse hallita sisältöään ja luomaansa työtä.  Jos Asiakas käyttää yrityksen palvelupakettia, Asiakkaan organisaatiolla on pääsy työhön ja oikeus hallita sitä. 

Jos Asiakas on saanut ”oikeuden” (joka määritellään oikeudeksi käyttää ja kuluttaa Palveluita ja Ohjelmistoa) organisaatiolta tai ryhmältä, mukaan lukien esimerkiksi yritys tai muu kaupallinen yksikkö, julkishallinnon taho, voittoa tavoittelematon järjestö tai oppilaitos (yhteisesti ”yritys”) jonkin Adoben yritystilauksen (kuten Creative Cloud for Teams, Creative Cloud for Enterprise tai Document Cloud) perusteella, (A) Asiakas on kyseisen yrityksen ”yrityskäyttäjä” (B) tällaiseen oikeuteen liittyvä Asiakkaan Adobe-profiili on ”yritysprofiili”; ja (C) kaikki näiden ehtojen viittaukset ”Asiakkaaseen” tarkoittavat tapauskohtaisesti tällaista yritystä ja sen yrityskäyttäjiä. Jos Asiakas on yrityskäyttäjä, Asiakas hyväksyy, että koska oikeudet on saatu tällaiselta yritykseltä, (1) Adobe antaa tällaiselle yritykselle mahdollisuuden käyttää, poistaa, säilyttää ja hallita Asiakkaan Yritystilin profiilia ja kaikkia sen sisältöjä huolimatta siitä, onko ne ladattu tai tuotu ennen Ehtojen viimeisintä päivittämistä vai sen jälkeen; (2) Asiakkaan Palvelujen ja Ohjelmiston käyttöä säätelee tällaisen yrityksen ja Adoben välinen sopimus; ja (3) Adobe voi antaa Asiakkaan henkilötietoja tällaiselle yritykselle. Yrityksen Admin Consoleen lisätyille käyttäjille (määritetty yritysasiakkaiden lisäehtojen kohdassa 1.2), jotka katsotaan yrityskäyttäjiksi, voidaan myöntää maksuttomia oikeuksia (”Maksuttomat palvelut”). Jos Asiakas on yrityskäyttäjä, jolla on oikeuksia useilta yrityksiltä, Asiakkaalla voi olla erilliset yritysprofiilit, jotka yhdistetään kuhunkin yritykseen. Yrityskäyttäjänä Asiakkaalla voi olla erilaisia sopimuksia tai velvoitteita yritystä kohtaan, mikä saattaa vaikuttaa Asiakkaan yritysprofiiliin tai sisältöön (määritelty kohdassa 4.1). Adobe ei ole vastuussa mistään Asiakkaan suorittamista tällaisten sopimusten tai velvoitteiden rikkomisesta. Jos Asiakas ei ole saanut oikeuksia yritykseltä (esimerkiksi tilattuaan Creative Cloud for individuals -sopimuksen ja saatuaan oikeudet tämän sopimuksen kautta), (a) Asiakas on ”henkilökohtainen käyttäjä”; (b) Asiakkaan Adobe-profiili on henkilökohtainen profiili; (c) Asiakas ylläpitää yksin kaiken henkilökohtaisen tilinsä tai henkilökohtaisen profiilinsa sisällön käyttöoikeuksia ja hallintaa (ellei tietosuojakäytännössä toisin mainita); ja (d) kaikki viittaukset ”Asiakkaaseen” tarkoittavat ehdoissa Asiakasta yksityishenkilönä. Jos Asiakas on saanut oikeuksia henkilökohtaisen sopimuksen kautta ja yritykseltä, Asiakas on sekä henkilökohtainen että yrityskäyttäjä. Asiakas on henkilökohtainen käyttäjä käyttäessään henkilökohtaisen sopimuksen kautta saatuja käyttöoikeuksia ja yrityskäyttäjä käyttäessään yrityksen tarjoamia oikeuksia.

1.4 Yrityksen sähköpostiverkkotunnukset

Henkilökohtaisena tai yrityskäyttäjänä Asiakas voi luoda Adobe-tilin käyttämällä yrityksen tarjoamaa tai määrittämää sähköpostiosoitetta (kuten työsähköpostiosoitetta). Jos yritys muodostaa suoran sopimussuhteen Adobeen, se saattaa haluta lisätä Asiakkaan tilin tällaiseen suhteeseen. Jos näin tapahtuu, yritys voi yhdistää Asiakkaan tilin yrityksen tiliin antamalla ennakkoilmoituksen itse tai Adoben välityksellä. Tämä tarkoittaa, että yritys voi (A) käyttää tiliä; (B) hallita tiliä ja siinä olevia sisältöjä huolimatta siitä, onko ne tallennettu, ladattu tai tuotu ennen Ehtojen viimeisimmän päivityksen päivämäärää vai sen jälkeen; ja (C) suositella, että kaikki sellaiseen tiliin liitetyt yrityksen ulkopuoliset sisällöt siirretään uudelle tilille, joka käyttää sähköpostiosoitetta, joka ei liity tällaiseen yritykseen. Henkilökohtaisena käyttäjänä, jolla on yritykselle määritetty Adobe-tili, tai yrityskäyttäjänä Asiakas hyväksyy myös sen, että Adobe voi antaa Asiakkaan henkilötietoja kyseiselle yritykselle (mukaan lukien Asiakkaan tietojen jakaminen yrityksen järjestelmänvalvojalle), kuten nimen, sähköpostiosoitteen ja käyttöoikeustietoja. Jos Asiakas ei halua yrityksen pääsevän käyttämään, poistamaan, säilyttämään tai hallitsemaan tiliä tai profiilia, yrityksen sähköpostiosoitetta ei tule käyttää kyseisen tilin yhteydessä. Tietoja sisällön säilytyksestä ja käytöstä ja siitä, miten omaan tiliin yhdistetyn sähköpostiosoitteen voi vaihtaa, on täällä: https://adobe.com/go/business-storage-helpx_fi. Adobe voi jakaa yrityskäyttäjälle tietoja yrityksestä, kuten järjestelmänvalvojan nimen ja sähköpostiosoitteen. 

1.5 Ehtojen päivitykset

Kohta 1.5 tarkoittaa:

Joskus tapahtuu muutoksia. Ilmoitamme sinulle, kun näihin ehtoihin tai tilaukseesi tulee tärkeitä muutoksia. 

Voimme tehdä ajoittain muutoksia ehtoihin kirjoitusvirheiden poistamisesta käytäntöjen muutoksiin. Jos teemme tärkeitä muutoksia, ilmoitamme asiasta Asiakkaalle.  Tällaisia muutoksia ei sovelleta Asiakkaan ja Adoben välisiin riita-asioihin, jotka ovat alkaneet ennen päivämäärää, jolloin kyseiset muutokset sisältävät tarkistetut ehdot on julkaistu, tai kun ehdot muutoin ovat astuneet voimaan. Asiakkaan tulee katselmoida ehdot säännöllisesti.  Jos Asiakas ei hyväksy muutettuja Ehtoja, hänen on lopetettava Adoben Palvelujen ja Ohjelmiston käyttö ja soveltuvissa tapauksissa peruutettava tilauksensa.

2. Tietosuoja

2.1 Tietosuoja

. Tietoja Adoben tavoista kerätä, käyttää, jakaa tai muuten käsitellä Asiakasta ja tämän Palvelujen ja Ohjelmiston käyttöä koskevia tietoja on Adoben tietosuojakäytännössä: (http://www.adobe.com/go/privacy_fi) Asiakas voi hallita tietoasetuksia täällä: https://www.adobe.com/fi/privacy/opt-out.html.

2.2 Adoben pääsy Asiakkaan sisältöön

Kohta 2.2 tarkoittaa:

Kukaan muu kuin Asiakas ei omista Asiakkaan sisältöä, mutta tarvitsemme pääsyn Asiakkaan sisältöön Adobe-sovellusten ja -palveluiden operoimiseksi. Rajoitamme pääsymme hyvin erityisiin tarkoituksiin.  

Tarkistamme palvelimillamme olevan sisällön tietyntyyppisen laittoman sisällön (kuten lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin) tai muun loukkaavan sisällön tai käytöksen varalta (liittyen esim. roskapostiin tai tietojenkalasteluun viittaaviin toimintamalleihin). Aloitamme tämän prosessin automaattisella koneohjatulla tarkistuksella, mutta jos automaattiset järjestelmämme tai joku muu käyttäjä ilmoittaa ongelmasta, ihminen voi tarkistaa sisällön varmistaakseen, onko se laitonta tai loukkaavaa.  

Henkilö voi tarkistaa Asiakkaan sisällön palvelimillamme rajoitetuissa olosuhteissa, kuten Asiakkaan pyynnöstä, kun Asiakas antaa meidän käyttää sisältöään tuotteidemme parantamiseen tai kun Asiakkaan sisältö on merkitty tai ilmoitettu laittomaksi. 

Emme tee näin: emme skannaa tai tarkista sisältöä, joka on tallennettu paikallisesti laitteellesi. Emme myöskään kouluta generatiivisia tekoälymalleja Asiakkaan tai Asiakkaan asiakkaiden sisällön pohjalta, ellei Asiakas ole lähettänyt sisältöä Adobe Stock Marketplaceen. 

Kunnioitamme Asiakkaan oikeuksia sisältöönsä (määritelty kohdassa 4.1) ja rajoitamme pääsymme Asiakkaan sisältöön seuraavilla tavoilla: 

(A) Operatiivinen käyttö. Palvelumme ja ohjelmistomme pääsevät käsiksi Asiakkaan paikalliseen sisältöön ja pilvisisältöön mahdollistaakseen Palvelujen ja Ohjelmiston normaalin toiminnan, esimerkiksi sallien Photoshopin avata tiedoston, jotta Asiakas voi muokata sitä. 

(B) Ei paikallisen sisällön skannausta tai tarkistamista. Emme tarkista tai tarkista Asiakkaan laitteelle paikallisesti tallennettua sisältöä (”Paikallinen sisältö”).  

(C) Laiton ja loukkaava pilvisisältö. Sisältö, jonka Asiakas on ladannut palvelimillemme tai luonut pilvipohjaisilla palveluillamme (”Pilvisisältö”), voidaan skannata automaattisesti sen varmistamiseksi, että emme ylläpidä laitonta tai loukkaavaa sisältöä, kuten lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevaa materiaalia.       

(D) Sisältöanalytiikka pilvisisällön pohjalta. Asiakkaan kieltäytymisoikeuksien mukaisesti voimme suorittaa sisältöanalytiikkaa (ks. kohta 4.3(B)) pilvisisällön pohjalta, jotta pystymme paremmin ymmärtämään, kuinka käyttäjämme käyttävät palveluitamme ja ohjelmistojamme. Näin voimme parantaa Asiakkaan palvelu- ja ohjelmistokokemusta, antaa suosituksia sekä mukauttaa Asiakkaan käyttökokemusta. Lisätietoja oikeudesta kieltäytyä sisältöanalytiikasta Asiakkaan sisällön (adobe.com/go/contentanalysisfaq_fi) ja käyttötietojen (adobe.com/go/usagedatafaq_fi) pohjalta on luettavissa näiden linkkien kautta. Sisältöanalytiikkaa voidaan käyttää ohjaamaan markkinointiamme Asiakkaalle soveltuvien kieltäytymis- ja suostumusoikeuksien mukaisesti. 

(E) Julkinen ja jaettu pilvisisältö. Kaikki pilvisisältö Adobe Stock -alustallamme ja muilla julkisilla alustoilla, kuten Behance- ja Lightroom-yhteisöissä, tarkistetaan immateriaalioikeuksien ja turvallisuusongelmien (esimerkiksi väkivallan ja alastomuuden) varalta.  Jos Asiakas päättää jakaa pilvisisältönsä muiden ohjelmistojemme ja palveluidemme käyttäjien kanssa, saatamme automaattisesti tarkistaa tämän jaetun pilvisisällön ilmoittaaksemme väärinkäytöksestä (kuten roskapostista tai tietojenkalastelusta).

(F) Generatiivinen tekoäly.  Emme käytä Asiakkaan paikallista sisältöä tai pilvisisältöä luovien tekoälymallien kouluttamiseen lukuun ottamatta sisältöä, jonka Asiakas päättää lähettää Adobe Stock Marketplacelle. Tätä käyttöä säätelee erillinen Adobe Stock Contributor -sopimus. 

(G) Ihmisten suorittama pilvisisällön arviointi. Pilvisisällön osalta ihmisen tarkastus voi tapahtua tietyissä tilanteissa: 

 1. kun pyydät meiltä jotakin asiaa (esim. otat yhteyttä tukitiimiimme); 
 2. kun asetat pilvisisältösi julkisesti saataville (kuten Adobe Stockissa tai Behancessa); 
 3. kun pilvisisältösi on merkitty tai raportoitu laittomaksi tai loukkaavaksi (kuten lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskeva materiaali); tai 
 4. kun osallistut esijulkaisu-, beeta tai tuoteparannusohjelmaan (kuten Adobe Photoshop Improvement Program). Lisätietoja 

Paikalliselle sisällöllesi emme koskaan suorita tarkistuksia. 

2.3 Tietosuojasopimukset

Joissakin maissa laki edellyttää, että teemme Asiakkaan kanssa tietosuojasopimuksen, jos käsittelemme henkilötietoja (soveltuvassa sopimuksessa määritellyllä tavalla) Asiakkaan puolesta osana Palvelujamme ja Ohjelmistoamme. Nämä sopimukset ovat EU:n tietojenkäsittelysopimus tai tietosuojaehdot, jotka ovat nähtävissä seuraavissa osoitteissa: 

(A) Euroopan unionin (”EU”) tietojenkäsittelysopimus (tai ”DPA”). DPA:n ehtoja sovelletaan, kun Asiakas antaa henkilötietoja (määritelty tietojenkäsittelysopimuksessa), jotka on kerätty yksittäisiltä henkilöiltä Euroopan talousalueen (”ETA”) ja Yhdistyneen kuningaskunnan maista ja joissa Asiakas on ”rekisterinpitäjä” ja Adobe on”tietojenkäsittelijä” yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 (”GDPR”) tai minkä tahansa Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eroon liittyvän GDPR:n seuraajan mukaisesti. DPA:n ehdot ovat saatavana täällä: www.adobe.com/go/tou-dpa_fi

(B) Tietosuojaehdot. Tietosuojaehtoja sovelletaan, kun Asiakas antaa henkilötietoja (sellaisena kuin ne on määritelty tietosuojaehdoissa), jotka on kerätty ETA:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolisilta yksittäisiltä henkilöiltä ja niissä tapauksissa, joissa Adobe käsittelee näitä tietoja (tietosuojaehdoissa määritellyllä tavalla) Asiakkaan ohjeesta ja puolesta. Tietosuojaehdot ovat saatavilla täällä: https://www.adobe.com/go/dpt-ww_fi. 

2.4 Arkaluonteiset henkilötiedot

Asiakas sitoutuu olemaan keräämättä, käsittelemättä tai tallentamatta arkaluonteisia henkilötietoja (kuten alla on määritelty) käyttäessään Palveluja ja Ohjelmistoa, paitsi jos (A) Adobe on suoraan valtuuttanut sen, (B) se on Palveluiden ja Ohjelmiston käyttötarkoituksen mukaista tai (C) sitä säädellään soveltuvin osin Tuotekohtaisilla ehdoilla. Asiakas suostuu olemaan lähettämättä ja paljastamatta arkaluonteisia henkilötietoja ja olemaan asettamatta niitä Adoben ja Adoben kolmannen osapuolen valmistajien saataville. ”Arkaluonteiset henkilötiedot” tarkoittaa yksilön taloudellisia tietoja, tietoja yksilön seksuaalisista mieltymyksistä tai seksuaalisesta suuntautumisesta, lääketieteellisiä tai terveystietoja, jotka on suojattu minkä tahansa terveystietolainsäädännön nojalla, biometrisiä tietoja (yksilön tunnistamistarkoituksessa), lasten henkilötietoja, jotka on suojattu minkä tahansa lasten tietosuojalain nojalla (kuten henkilötiedot, jotka on määritelty Yhdysvaltain lasten internetin käytön yksityisyydensuojaa koskevassa laissa [COPPA”]) ja tämän käsitteen tai minkä tahansa muun vastaavan sovellettavissa tietosuoja- tai yksityisyydensuojalaeissa käytettävän käsitteen (kuten ”arkaluonteiset henkilötiedot” tai ”henkilötietojen erityisluokat”) sisältämät lisätiedot. Jos Asiakas on yritys, se hyväksyy myös varmistavansa, että yrityskäyttäjät noudattavat tätä kohtaa 2.4 (Arkaluonteiset henkilötiedot). 

2.5 Henkilötietojen siirto

Adobe käsittelee ja tallentaa tietoja Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Käyttäessään Adoben Palveluja ja Ohjelmistoa Asiakas sallii Adoben siirtävän Asiakkaan henkilötietoja valtioiden rajojen yli maihin, joissa Adobe ja sen kumppanit toimivat. 

3. Palvelujen ja Ohjelmiston käyttö

3.1 Käyttöoikeus

Kohta 3.1 tarkoittaa:

Adobe myöntää sinulle tietyt oikeudet käyttää lisenssiäsi Adoben sovelluksiin ja palveluihin. 

Edellyttäen, että noudatat ehtoja ja sovellettavaa lakia, Adobe myöntää Asiakkaalle ei-yksinomaisen, rajoitetun ja peruttavissa olevan oikeuden (tässä esitetyllä tavalla) asentaa ja käyttää Palveluja ja Ohjelmistoa, jotka tarjoamme Asiakkaan saataville ja joihin Asiakas on hankkinut Adobelta käyttöoikeuden. Kutakin käyttöoikeutta saa käyttää vain yksi (1) henkilö, eikä sitä voi jakaa. Käyttöoikeuden voimassaoloajan lopussa käyttöoikeuden voimassaolo päättyy Asiakkaan tilausasiakirjoissa tai tilaus- ja peruutusehdoissa kuvatulla tavalla. Palvelujen ja Ohjelmiston versiot, jotka ovat saatavilla uusintapäivänä, saattavat poiketa versioista, jotka ovat olleet saatavilla, kun Asiakas on hankkinut niihin käyttöoikeuden ensimmäisen kerran Adobelta. Adoben tukemat Palvelujen ja Ohjelmiston versiot ovat täällä: https://www.adobe.com/go/software-support-guidelines_fi. Asiakas hyväksyy, että hänen päätöksensä käyttää Ohjelmistoa ja Palveluita tai hankkia niihin käyttöoikeus ei toimi minkään tulevan toiminnallisuuden tai ominaisuuksien toimittamisen ehtona, eikä se ole riippuvainen mistään tuleviin toimintoihin tai ominaisuuksiin liittyvistä suullisista tai kirjallisista julkisista kommenteista, joita Adobe on tehnyt. 

3.2 Adoben immateriaaliomaisuus

Kohta 3.2 tarkoittaa:

Adobe omistaa tuotteensa ja palvelunsa ja antaa sinulle luvan käyttää niitä. 

Adobe (ja Adoben lisensoijat tapauksen mukaan) pidättävät itsellään kaikki Palvelujen ja Ohjelmiston omistusoikeudet ja muut oikeudet. Ellei Ehdoissa mainita toisin, Adobe ei anna Asiakkaalle oikeuksia patenttien, tekijänoikeuksien, liikesalaisuuksien, tavaramerkkien tai muiden Palveluihin tai Ohjelmistoon sisältyvien osien oikeuksien suhteen. Tämä tarkoittaa, että Asiakas ei saa käyttää Adoben kauppanimiä, tavaramerkkejä tai logoja minkään tuotteen tai palvelun yhteydessä, joka ei ole Adoben, tai millään tavalla, joka saattaa aiheuttaa sekaannusta. Adobe pidättää kaikki oikeudet, joita ei myönnetä Ehdoissa.  

3.3 Tallennus

Kohta 3.3 tarkoittaa:

Emme haluaisi luopua asiakkuudesta, mutta jos Asiakas peruuttaa Adobe-tilauksensa, hänen on otettava mukaan kaikki sisältönsä ennen peruuttamista.  

Kun Asiakas peruuttaa tilauksensa, yritämme tallentaa sisältöä jonkin aikaa siltä varalta, että sitä tarvitaan myöhemmin, mutta pidätämme oikeuden poistaa sisällön.  

Suosittelemme, että Asiakas varmuuskopioi sisältönsä ja Creative Cloud -asiakkaan kirjasimet säännöllisesti muualle, vaikka Palvelut tarjoaisivat tallennustilaa ja tämä toiminto olisi sallittu soveltuvissa Palveluissa. Adobe voi asettaa kohtuullisia teknisiä rajoituksia, kuten tiedoston kokoa, tallennustilaa ja käsittelykapasiteettia koskevia rajoituksia ja muita määritteitä. Adobe voi keskeyttää palvelujen tarjoamisen, kunnes Asiakas noudattaa tiliinsä liittyvää tallennustilarajoitusta. Lisenssisopimuksen lopussa Adobe käyttää kaupallisesti kohtuullisia ponnisteluja, jotta Asiakas voi siirtää sisältönsä pois Palveluista. Siirto on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun lisenssisopimus on irtisanottu tai päättynyt. Tämän 30 päivän siirtymäajan päätyttyä Adobe varaa oikeuden Asiakkaan oman sisällön poistamiseen. Asiakkaan tulee ladata kaikki sisältö, jonka hän tallentanut Palveluihin, ennen käyttöoikeuden voimassaolon päättymistä.

3.4 Käyttäjien luoma sisältö

Kohta 3.4 tarkoittaa:

Käyttäjät voivat ladata ja jakaa sisältöään käyttämällä tuotteitamme, emmekä ole vastuussa tästä sisällöstä. Jos Asiakas löytää loukkaavaa sisältöä, hän voi merkitä tämän sisällön meidän tarkistettavaksemme.  

Adobe voi isännöidä käyttäjiensä luomaa sisältöä. Käyttäessään Adoben palveluja Asiakas saattaa löytää sisältöä, joka on hänen mielestään laitonta, loukkaavaa tai paheksuttavaa. Emme ole vastuussa tällaisesta käyttäjien luomasta sisällöstä. Käyttäjä voi mahdollisesti myös ilmoittaa meille tällaisesta sisällöstä ilmoituspainikkeella. Lisätietoja sisällönvalvontakäytännöistämme, myös ilmoitusten tekemisestä meille, on saatavilla Avoimuuskeskuksestamme.

3.5 Mallitiedostot

 ”Mallitiedostot” tarkoittaa Adoben toimittamia ääni-, kuva-, video- ja muita sisältötiedostoja, joita on tarkoitus käyttää opastusohjelmissa, esittelyissä ja muissa kokeilutarkoituksissa ja jotka voidaan määrittää mallitiedostoiksi. Mallitiedostoja ei voi käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on toimitettu. Asiakas ei voi jakaa mallitiedostoja millään tavalla, joka antaa kolmansien osapuolien käyttää, ladata tai purkaa mallitiedostoja itsenäisenä tiedostona, eikä Asiakas voi vaatia itselleen mallitiedostojen oikeuksia. 

3.6 Sisältötiedostot

Kohta 3.6 tarkoittaa:

Sinulla on oikeus käyttää sisältöä tai resursseja, jonka tarjoamme sinulle saatavillesi. Voit jopa muuttaa tai muokata tätä sisältöä työssäsi. 

Sisältötiedostot” tarkoittaa Adoben resursseja, jotka ovat osa Palveluja ja Ohjelmistoa. Ellei dokumentaatiossa tai erityisissä käyttöoikeuksissa (mukaan lukien Tuotekohtaiset ehdot, mutta rajoittumatta vain niihin) ilmoiteta toisin, Adobe myöntää Asiakkaalle henkilökohtaisen, ei-yksinomaisen, ei-alilisensoitavan (ellei Asiakas ole yritys, missä tapauksessa vain yrityskäyttäjille alilisensoitava) ja ei-siirrettävän käyttöoikeuden sisältötiedostojen käyttöön Asiakkaan loppukäytön luomista varten (ts. Asiakkaan hyväksymää johdettua sovellusta tai tuotetta varten). Sisältötiedostot ja niiden johdannaiset sisällytetään Asiakkaan loppukäyttöön (”Loppukäyttö”). Asiakas voi muokata sisältötiedostoja ennen niiden sisällyttämistä loppukäyttöön. Asiakas voi kopioida ja jakaa sisältötiedostoja vain loppukäytön yhteydessä, mutta Asiakas ei voi jakaa sisältötiedostoja missään olosuhteissa erillisinä osina loppukäyttöä lukuun ottamatta. 

3.7 Maksuttomat jäsenyydet, maksuttomat palvelut, tarjoukset ja kokeilutilaukset

Kohta 3.7 tarkoittaa:

Saatamme tarjota tuotteitamme ja palveluitamme sinulle veloituksetta, mukaan lukien maksuttomat jäsenyydet tai kokeilutilaukset.  

Adobe voi tarjota maksuttomia jäsenyyksiä, maksuttomia palveluita, tarjouksia ja kokeilutilauksia oman harkintansa mukaan. Jos Asiakkaalle tarjotaan Palvelujen ja Ohjelmiston käyttöoikeus maksuttomina palveluina tai kokeiluversiona, nämä Ehdot säätelevät tällaista käyttöoikeutta. Adobe voi milloin tahansa ennen maksuttomien palvelujen tai kokeiluversion käyttöjakson päättymistä tai sen aikana päättää lopettaa maksuttoman tai kokeiluversion käyttöoikeuden ilman ennakkoilmoitusta ja ilman minkäänlaista vastuuta Asiakasta kohtaan, sovellettavan lain sallimissa rajoissa, mistä tahansa syystä, mukaan lukien maksuttomien palvelujen tai kokeiluversion käyttöoikeuksien väärinkäytön estämiseksi. Kun maksuttomien palvelujen tai kokeiluversion käyttöjakso on päättynyt, Asiakas voi jatkaa Palvelujen tai Ohjelmiston hankkimalla maksullisen tilauksen, jos sellainen on käytettävissä, tai Adoben muuten sallimalla tavalla. Maksuttomien palvelujen tai kokeiluversion käyttöjakson aikana Palveluihin ja Ohjelmistoihin ei sovelleta mitään nimenomaisia tai oletettuja takuita, kaikki Palvelut ja Ohjelmistot toimitetaan sellaisinaan mahdollisine virheineen, eikä niihin sisälly teknistä tai muuta tukea. 

3.8 NFR-versio 

 Adobe voi myös määritellä Palvelut ja Ohjelmiston esimerkiksi testi- tai arviointiversioksi tai ei-jälleenmyytäväksi versioksi (”NFR-versio”). NFR-version voi asentaa ja sitä voi käyttää vain arviointijaksolla ja vain tarkoituksiin, jotka Adobe on määritellyt NFR-version tarjoamisen yhteydessä. NFR-versiolla tuotettavaa aineistoa ei saa käyttää mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin. 

3.9 Adobe Talent

 (A) Asiakas ei saa julkaista työpaikkailmoituksia, joilla haetaan osanottajia työkilpailuihin tai pyydetään yksilöityä ja ilmaista työtä luovilta ammattilaisilta. Tällaiset ilmoitukset saatetaan poistaa ilman hyvitystä. 

(B) Adobe tarjoaa maksullisen ”Lahjakkuuksien haku” -toiminnon rekrytoijille ja yrityksille lahjakkaiden kykyjen löytämiseksi ja palkkaamiseksi. Lataamalla julkisen profiilin tai julkisen projektin Palveluihin käyttäjä hyväksyy, että julkiset tiedot voidaan sisällyttää Talent Search -tuloksiin.  

3.10 Creative Cloud -asiakkaan kirjasimet

Kohta 3.10 tarkoittaa:

Ennen kuin Asiakas lataa kirjasimia Adobe-tuotteisiin, hänen on varmistettava, että hänellä on näiden kirjasinten käyttöoikeudet. 

(A) Minkä tahansa Asiakkaan Palveluihin ja Ohjelmistoihin lähettämän kirjasimen tai kirjasintiedoston (”Creative Cloud -asiakkaan kirjasimet”) osalta Asiakas esittää ja takaa, että hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet, jotta Adobe voi käyttää, jäljentää, esittää, isännöidä ja jakaa Creative Cloud -asiakkaan kirjasimia Palvelujen ja Ohjelmiston kautta Asiakkaan käyttöä varten. Creative Cloud -asiakkaan kirjasimia ei luokitella sisällöksi siten kuin sisältö on määritelty Ehdoissa. Asiakas säilyttää kaikki oikeudet muokkaamattomiin Creative Cloud -asiakkaan kirjasimiin. Hyväksyt, että minkä tahansa Creative Cloud -asiakkaan kirjasimen esittämisen mahdollistaminen Palveluiden ja Ohjelmiston kanssa käyttötarkoituksiasi varten voi edellyttää Adoben teknologian käyttöä, mukaan lukien omaa kirjasinten optimointitekniikkaamme, ja että pidätämme kaikki oikeudet kyseiseen Adoben teknologiaan. ”Adoben teknologia” tarkoittaa Adoben omistamaa tai kolmannen osapuolen Adobelle lisensoimaa teknologiaa (mukaan lukien Palvelut ja Ohjelmistot ja kaikki niihin liittyvät immateriaalioikeudet kaikkialla maailmassa), kaikkea meille annettua palautetta, joka on sisällytetty mihin tahansa edellä mainittuun, ja mahdollisia minkä tahansa edellä mainittujen milloin ja missä tahansa kehitettyjä muunnoksia tai laajennuksia. Adobe ei takaa, että tällaiset Creative Cloud -asiakkaan kirjasimet ovat yhteensopivia Palvelujen tai Ohjelmiston kanssa tai soveltuvat käytettäviksi niiden kanssa.  

(B) Jos kolmas osapuoli, kuten kirjasinten laatija, ilmoittaa Adobelle tai saamme tietää, että Asiakkaalla ei ole kohdassa 3.10(A) (Creative Cloud -asiakkaan kirjasimet) takaamiaan oikeuksia tai että Creative Cloud -asiakkaan kirjasimet rikkovat kolmannen osapuolen immateriaaliomaisuusoikeuksia, Adobe voi poistaa Creative Cloud -asiakkaan kirjasimet Asiakkaan tililtä, Palveluista tai sisällöstä, joka käyttää kyseisiä Creative Cloud -asiakkaan kirjasimia. Hyväksyt, että jos Adobe poistaa Creative Cloud -asiakkaan kirjasimet Asiakkaan tililtä, Palveluista tai sisällöstä, joka käyttää Creative Cloud -asiakkaan kirjasimia, Asiakkaan sisältönäkymä voi muuttua eikä Adobella ole mitään poistoon liittyvää vastuuta. Tietoja Asiakkaan sisällön mahdollisista muutoksista on täällä: https://www.adobe.com/go/cc-fonts-faq_fi. 

(C) Asiakas voi peruuttaa Adoben pääsyn Creative Cloud -asiakkaan kirjasimiin ja lopettaa Adoben käyttöoikeudet milloin tahansa poistamalla Creative Cloud -asiakkaan kirjasimet Palvelusta.  

(D) Kun Asiakkaan tili lopetetaan tai suljetaan, Adobe pidättää oikeuden poistaa Asiakkaan Creative Cloud -asiakkaan kirjasimet. Järjestelmä saattaa säilyttää Creative Cloud -asiakkaan kirjasimista kopioita, jotka ovat tallentuneet säännöllisten varmuuskopioiden tekemisen yhteydessä. 

(E) Adobe voi kerätä tietoja, jotka liittyvät siihen, miten Asiakas käyttää Creative Cloud -asiakkaan kirjasimia, esimerkiksi Asiakkaan lähettämien Creative Cloud -asiakkaan kirjasinten nimet ja niiden käyttötavat. 

3.11 Muut käyttöoikeustyypit

Kohta 3.11 tarkoittaa:

Asiakas voi mahdollisesti pystyä käyttämään tuotteidemme beetaversiota. Nämä tuotteet ovat kehitteillä, eivätkä ne ole lopullisia versioita, joten niiden käytöstä saattaa aiheutua ongelmia tai virheitä. Jos Asiakas päättää käyttää beetaversiota, ihminen saattaa joutua tarkistamaan Asiakkaan sisältöä. 

Adobe voi myös pyytää Asiakasta pitämään beetaversioidensa käytön luottamuksellisena. 

(A) Ennakkojulkaisu- tai beetaversio.  Adobe voi määritellä Palvelut ja Ohjelmiston tai Palvelujen ja Ohjelmiston ominaisuuden ennakkojulkaisu- tai beetaversioksi (”beetaversio”). Beetaversio ei vastaa lopullisia Palveluita ja Ohjelmistoa, ja se voi sisältää vikoja, jotka voivat aiheuttaa muun muassa järjestelmäongelmia sekä tietojen häviämistä. Adobe ei välttämättä julkaise beetaversiosta kaupallista versiota. Asiakkaan on lopetettava viipymättä beetaversion käyttö ja tuhottava kaikki beetaversion kopiot, jos Adobe pyytää Asiakasta tekemään niin. Vastineeksi beetaversion käyttämisestä Asiakas hyväksyy, että Adobe voi kerätä tietoja, mukaan lukien kaatumistiedot, beetaversion käytöstä ja analysoida Asiakkaan sisältöä, myös ihmisen suorittaman tarkastuksen avulla, Palvelujen ja Ohjelmiston parantamiseksi ja käyttökokemuksen mukauttamiseksi huolimatta siitä, onko Asiakas mahdollisesti kieltänyt tiedonkeruun muiden kuin beetaversioiden osalta. Jos Asiakas ei halua käyttöään seurattavan eikä sisältöään analysoitavan, Asiakkaan on lopetettava beetaversion käyttö poistamalla tällainen beetaversio tai hyödyntämällä Palvelujen ja Ohjelmiston muuta kuin beetaversiota. Mikä tahansa beetaversiosta Adoben ja Asiakkaan kesken solmima sopimus on ensisijainen tämän osion ehtoihin nähden. 

(B) Koulutusversio. Jos Adobe määrittelee Palvelut ja Ohjelmiston tarkoitetuksi koulutuskäyttöön (”Opiskeluversio”), Asiakas saa käyttää opiskeluversiota vain, jos hän täyttää kelpoisuusehdot osoitteessa https://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines_fi. Asiakas voi asentaa opiskeluversion ja käyttää sitä vain siinä maassa, jossa hän täyttää opiskelijakäyttäjän kelpoisuusehdot. Jos Asiakas asuu Euroopan talousalueella, edellä olevan virkkeen sanalla ”maa” tarkoitetaan Euroopan talousaluetta. 

3.12 Kolmansien osapuolten palvelut ja ohjelmistot

Kohta 3.12 tarkoittaa:

Jotkut tuotteistamme mahdollistavat Asiakkaan toimesta tapahtuvan kolmannen osapuolten sovellusten tai palveluiden käytön, mukaan lukien sosiaalisen median sovellukset ja laajennukset, mutta Adobe ei ole vastuussa näistä työkaluista. Niitä säätelevät kolmannen osapuolen toimittajien ehdot. 

Adobe voi tarjota kolmannen osapuolen ohjelmistoja ja palveluita (mukaan lukien lisäosat ja laajennukset) Asiakkaan saataville Palvelujen ja Ohjelmiston kautta mukavuussyistä. Kolmannen osapuolen ohjelmistot ja palvelut eivät ole Ehdoissa määriteltyjä Palveluja ja Ohjelmistoja, ja tällaisten kolmannen osapuolen ohjelmistojen ja palveluiden hankinta ja käyttö on vain Asiakkaan ja kolmannen osapuolen välinen asia. Jotkin Asiakkaan Palvelujen ja Ohjelmiston käyttöön mahdollisesti sovellettavat kolmannen osapuolen ehdot ovat saatavilla täällä: (https://www.adobe.com/go/thirdparty_fi ja https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html). Asiakas on vastuussa kaikkien sovellettavien kolmannen osapuolen ehtojen noudattamisesta. 

4. Asiakkaan oma sisältö

Kohta 4 tarkoittaa:

Asiakkaan sisältö on hänen omaa sisältöään – Asiakas omistaa sen ja me emme.

4.1 Sisältö

Sisältö” tarkoittaa mitä tahansa tekstiä, tietoja, viestintää tai materiaalia, kuten äänitiedostoja, videotiedostoja, sähköisiä asiakirjoja tai kuvia, joita Asiakas lähettää ja tuo Palveluihin tai Ohjelmistoon tai upottaa niiden käytettäväksi tai luo niiden avulla.  

4.2 Omistusoikeus

 Asiakkaan ja Adoben välillä Asiakas (soveltuvin osin yrityskäyttäjänä tai henkilökohtaisena käyttäjänä) säilyttää kaikki oikeudet ja omistusoikeuden sisältöönsä. Adobe ei vaadi itselleen Asiakkaan sisällön omistusoikeutta.  

4.3 Oman Sisällön lisenssit

Kohta 4.3 tarkoittaa:

Asiakas omistaa aina oman sisältönsä. Jotta tuotteitamme ja palveluidemme käyttö on mahdollista, Asiakkaan on kuitenkin annettava meille lupa käyttää sisältöään, kun sitä tallennetaan tai käsitellään pilvessä. Tätä lupaa kutsutaan lisenssiksi.   

Tämän lisenssin avulla voimme tarjota tuotteitamme ja palveluitamme Asiakkaalle, jos hän haluaa esimerkiksi jakaa sisältöään tai julkaista sitä Behancessa. Kyseessä on Asiakkaan sisältö – ei meidän. 

Tämä lisenssi ei anna meille lupaa kouluttaa generatiivisia tekoälymalleja Asiakkaan tai Asiakkaan asiakkaiden sisällöllä. Emme kouluta generatiivisia tekoälymalleja Asiakkaan tai Asiakkaan asiakkaiden sisällön pohjalta, ellei Asiakas ole lähettänyt sisältöä Adobe Stock Marketplaceen.  

Kysymme myös, haluaako Asiakas auttaa meitä parantamaan tuotteitamme ja palveluitamme, mutta sitä ei koskaan vaadita. Jos Asiakas päättää auttaa meitä parantamaan tuotteitamme, tarvitsemme rajoitetun lisenssin Asiakkaan sisältöön tätä tarkoitusta varten.  

(A) Pilvisisällön lisenssi palvelujen ja ohjelmistojen operoimiseksi Asiakkaan hyväksi. Ainoastaan Palveluiden ja Ohjelmistojen operoimiseksi Asiakkaan hyväksi ja yllä olevan kohdan 4.2 (Omistajuus) mukaisesti – jossa todetaan, että kaikissa tapauksissa Asiakas omistaa oman Sisältönsä – Asiakas antaa meille ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, rojaltivapaan lisenssin tehdä seuraavia asioita Asiakkaan Pilvisisällöllä: 

 1. jäljentää  
  (esimerkiksi jotta Asiakkaan pilvisisällöstä voidaan luoda kopioita palvelimillemme, tai jotta Asiakas voit ladata pilvisisältöään palvelimillemme, tai jotta Asiakas voi kopioida ja liittää pilvisisältöään useiden Adobe Express -projektien välillä, tai jotta Asiakas voi kopioida Creative Cloud Libraries -kirjastoja, tai jotta kopioita voidaan tehdä palvelimien välillä tietojen häviämisen estämiseksi tai Asiakkaan pilvisisällön tallentamiseksi välimuistiin sisällönjakeluverkkoihin, tai jotta palvelimillemme tallennetun sisällön katselun ja lataamisen nopeutta voidaan parantaa);   
 2. jaella  
  (esimerkiksi julkaista Asiakkaan ohjauksessa töitä kolmannen osapuolen alustoille tai palveluille, tai jakaa Asiakkaan ohjauksessa pilvisisältöä Palveluidemme kautta Asiakkaan ystäville, perheenjäsenille ja kollegoille tai antaa näiden valtuutettujen henkilöiden ladata Asiakkaan pilvisisältöä luvan kanssa); 
 3. luoda johdannaisteoksia  
  (esimerkiksi pakata kuva käytettäväksi pienoiskuvana, tai poistaa kuvan tausta Asiakkaan ohjauksessa, tai kääntää Pilvisisältöä toiselle kielelle); 
 4. näyttää julkisesti
  (esimerkiksi kuva tai asiakirja, tai julkaista kuva tai asiakirja julkisessa palvelussa, kuten Behancessa tai kolmannen osapuolen alustalla Asiakkaan ohjauksessa, joskaan kuvaa tai asiakirjaa ei käytetä Adoben markkinointiin tai mainostukseen); 
 5. esittää julkisesti  
  (esimerkiksi videotoiston mahdollistamiseksi julkisissa palveluissa tai kolmannen osapuolen alustoilla Asiakkaan ohjauksessa, joskaan videota ei käytetä Adoben markkinoimiseen tai mainostukseen); ja  
 6. alilisensoida edellä mainitut oikeudet puolestamme toimiville kolmansille osapuolille (käytämme esimerkiksi luotettavia pilvi-infrastruktuurin tarjoajia ja sisällönjakeluverkkoja, joihin sovelletaan luottamuksellisuutta ja tietosuojarajoituksia, jotta Asiakas saa nopeamman pääsyn pilvisisältöönsä).

Mitä Adobe ei tee

Adobe ei myönnä (eikä voi myöntää) kolmannelle osapuolelle alilisensointia, jonka oikeudet ovat suurempia kuin Asiakkaan meille antamat oikeudet.  
Tämän kohdan 4.3(A) mukaisesti meillä ei ole oikeutta emmekä aio käyttää Asiakkaan sisältöä Adoben markkinoimiseen tai mainostamiseen.  
Emme sovella näitä oikeuksia generatiivisten tekoälymallien kouluttamiseen Asiakkaan sisällöllä, emmekä käytä alilisensointioikeuksia antaaksemme kenenkään muun kouluttaa generatiivisia tekoälymalleja Asiakkaan sisällöllä, paitsi jos Asiakas sitä pyytää (esim. pyyntö mukautetun mallin kouluttamisesta Asiakkaan sisällön pohjalta). 

(B) Pilvisisällön lisensointi palveluidemme ja ohjelmistojemme parantamiseksi. (B) Pilvisisällön lisensointi palveluidemme ja ohjelmistojemme parantamiseksi. Vain sisäistä analytiikkaamme varten koskien sitä, miten Asiakas käyttää palveluitamme ja ohjelmistojamme ja Asiakkaan sisällön ominaisuuksia (kuten tiedostotyyppiä ja rakenteellisia attribuutteja) (yhdessä ”Sisältöanalytiikka”), Asiakas antaa meille ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, rojaltivapaan lisenssin suorittaa seuraavat toimet Palveluidemme ja Ohjelmistomme parantamiseksi: 

 1. jäljentää (esimerkiksi kopioidaksemme Asiakkaan pilvisisältöä sisäisiin tiedostovarastoihin);
 2. luoda johdannaisteoksia (esimerkiksi muuntaaksemme tiedostomuotoja tai rajataksemme pilvisisältöä); ja 
 3. alilisensoida edellä mainitut oikeudet puolestamme toimiville kolmansille osapuolille (saamme esimerkiksi käyttää luotettavia toimittajia ja alihankkijoita, joihin sovelletaan luottamuksellisuutta ja yksityisyyttä koskevia rajoituksia, Sisältöanalytiikan suorittamiseksi puolestamme).  

Adobe ei myönnä (eikä voi myöntää) kolmannelle osapuolelle alilisensointia, jonka oikeudet ovat suurempia kuin Asiakkaan meille antamat oikeudet.  

Tämän kohdan 4.3(B) mukaan meillä ei ei ole oikeutta näyttää Asiakkaan sisältöä julkisesti tai salli kolmansien osapuolten parantaa tuotteitaan Asiakkaan sisällön avulla, emmekä toimi näin. 

(C) Asiakas voi halutessaan olla osallistumatta Sisältöanalytiikkaan.

 1. Kieltäytymisoikeudet. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä tekemästämme Sisältöanalytiikasta Asiakkaan Sisällön (https://www.adobe.com/go/contentanalysisfaq_fi) ja käyttötietojen (https://www.adobe.com/go/usagedatafaq_fi) pohjalta.
 2. Generatiivinen tekoäly.Emme käytä Asiakkaan paikallista sisältöä tai pilvisisältöä luovien tekoälymallien kouluttamiseen lukuun ottamatta sisältöä, jonka Asiakas päättää lähettää Adobe Stock Marketplacelle. Tätä käyttöä säätelee erillinen Adobe Stock Contributor -sopimus. 

4.4 Käyttäjän oman sisällön jakaminen

(A) Jakaminen.  Jotkin Palvelut ja Ohjelmistot voivat sisältää ominaisuuksia, joiden avulla Asiakas voi jakaa omaa sisältöään muille käyttäjille tai julkaista sitä. ”Jakamisella” tarkoitetaan sähköpostin lähettämistä, julkaisemista, lähettämistä, suoratoistamista, palvelimelle lataamista tai muulla tavalla Adoben tai muiden käyttäjien saataville asettamista Palvelujen ja Ohjelmiston käytön kautta. Muut käyttäjät voivat käyttää, kopioida, muuttaa tai jakaa edelleen Asiakkaan omaa sisältöä monin tavoin. Asiakkaan on harkittava tarkoin, mitä sisältöä hän jakaa tai julkaisee, koska Asiakas on itse vastuussa jakamastaan sisällöstä. 

(B) Pääsytaso. Adobe ei valvo tai säätele sitä, mitä muut tekevät Asiakkaan omalla Sisällöllä. Asiakas on vastuussa Asiakkaan omalle sisällölle asetettavien rajoitusten määrittämisestä ja asianmukaisen pääsytason asettamisesta Asiakkaan omalle sisällölle. Jos Asiakas ei valitse asianmukaista pääsytasoa omalle sisällölle, järjestelmä saattaa asettaa oletusarvona mahdollisimman laajan pääsytason. Asiakkaan on itse tiedotettava muille käyttäjille, kuinka Asiakkaan omaa Sisältöä voidaan jakaa, ja muokattava asetusta, joka liittyy Asiakkaan oman Sisällön pääsytasoon tai jakamiseen. 

(C) Kommentit. Palvelujen ja Ohjelmiston kautta lähetettävät kommentit eivät ole nimettömiä, ja muut käyttäjät voivat tarkastella niitä. Joissakin Palveluissa ja Ohjelmistoissa Asiakas, muut käyttäjät tai Adobe voi poistaa kommenttisi.

(D) Käyttäjän oman sisällön poistaminen. Jos Asiakas poistaa sisällön Palveluista ja Ohjelmistosta, lopetamme sisällön asettamisen julkisesti saataville kohtuullisen ajan kuluessa. Joitakin kopioita Asiakkaan sisällöstä saatetaan säilyttää jonkin aikaa osana rutiininomaista varmuuskopiointiamme, eikä Adobe ole vastuussa Asiakkaan jakaman tai julkistaman sisällön käytöstä. 

(E) Yhteistyö. Ennen sisällön jakamista Palveluiden kautta Asiakkaan on syytä tutustua Adobe Collaboration Spacen Tuotekohtaisiin ehtoihin, jotka on esitetty kohdassa 1.2, koska niitä sovelletaan Asiakkaaseen ja Adoben yhteistyöympäristöissä jaettuun sisältöön. 

4.5 Sisällön poistot ja valitukset

 Jos poistamme Asiakkaan sisällön Ehtojen rikkomisen vuoksi, ilmoitamme Asiakkaalle päätöksestämme Asiakkaan antaman sähköpostiosoitteen kautta. Jos Asiakas uskoo, että hänen sisältönsä on poistettu vahingossa, hän voi tehdä valituksen noudattamalla hänelle lähetetyssä viestissämme tai Avoimuuskeskuksessamme esitettyä prosessia. 

4.6 Palaute

Kohta 4.6 tarkoittaa:

Palautteesi on aina tervetullutta! Kun päätät jakaa meille palautetta, se auttaa parantamaan tuotteitamme ja palveluitamme. 

Asiakas voi halutessaan antaa meille palautetta Palveluista ja Ohjelmistoista esimerkiksi sisältöä koskevien ideoiden, ehdotusten tai esimerkkien muodossa (”Palaute”). Siinä tapauksessa Asiakas hyväksyy, että Adobe voi vapaasti käyttää palautetta liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, mukaan lukien liittämällä sitä Palveluihin ja Ohjelmistoon ilman maksua tai laatijan nimeämistä tai muita velvoitteita Asiakasta kohtaan.

5. Tili

5.1 Tilitiedot

Asiakas on henkilökohtaisena käyttäjänä ja yrityskäyttäjänä vastuussa kaikesta tilinsä kautta tapahtuvasta toiminnasta, vaikka kyseinen toiminta ei olisikaan Asiakkaan itsensä suorittamaa tai tapahtuisi Asiakkaan tietämättä tai ilman tämän suostumusta. Asiakas ei saa (A) jakaa tilitietojaan (paitsi valtuutetulle järjestelmänvalvojalle) tarkoituksellisesti eikä vahingossa; eikä (B) käyttää toisen henkilön tiliä. Järjestelmänvalvoja voi käyttää Asiakkaan tilitietoja Palvelujen ja Ohjelmiston käytön ja pääsyn hallintaan. PhoneGapin tapauksessa Adobe pidättää oikeuden seurata ja panna täytäntöön tilaussopimusrajoja ja -rajoituksia, mukaan lukien muun muassa oikeuden periä ylimääräisiä maksuja.

5.2 Tilin suojaus 

 Asiakas on vastuussa kohtuullisten toimien toteuttamisesta Adobe-tilinsä suojauksen ja hallinnan ylläpitämiseksi. Adobe saattaa vaatia sinua ottamaan käyttöön monivaiheisen todennuksen ja antamaan puhelinnumeron tai vaihtoehtoisen sähköpostiosoitteen turvallisuussyistä. Adobe ei ota vastuuta mistään menetyksistä, joita sinulle saattaa aiheutua tilisi kirjautumistietojen vaarantumisen vuoksi tai siitä, että et noudata sähköpostiosoitteeseesi tai puhelinnumeroosi Adoben sinulle mahdollisesti lähettämiä ilmoituksia tai varoituksia tai toimi niiden mukaan. Olet vastuussa siitä, että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat ajan tasalla, jotta voit vastaanottaa Adoben sinulle lähettämiä ilmoituksia tai hälytyksiä, ja olet myös vastuussa kaikkien Adoben lähettämiltä vaikuttavien viestien huolellisesta tarkastamisesta, jotta voit olla varma niiden aitoudesta. Adobe ei ota vastuuta, jos Asiakas ei voi käyttää Adobe-tiliään, koska ei ole voinut antaa asianmukaisia kirjautumistietoja, kuten salasanaa, sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa. Jos epäilet, että Adobe-tilisi tai tietoturvaan liittyvät tietosi ovat vaarantuneet, ota yhteyttä tilisi järjestelmänvalvojaan tai Adoben asiakaspalveluun https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_fi. 

5.3 Maksuttoman tilin käyttämättömyys 

 Asiakas on vastuussa tilinsä pitämisestä aktiivisena, mikä tarkoittaa, että hänen on kirjauduttava tililleen ja käytettävä tiliään säännöllisin väliajoin, jotta vältetään sisällön poistot, Palvelujen ja Ohjelmiston käytön häiriöt ja estot tai oman tilin lopettaminen. Jos Asiakas ei kirjaudu tililleen säännöllisesti, Adobe pidättää oikeuden olettaa, että tili ei ole aktiivinen, ja Asiakas hyväksyy, että Adobe voi poistaa tilille tallennetun Sisällön lopullisesti tai sulkea Asiakkaan tilin kokonaan. Ennen sisällön lopullista poistamista tai tilin sulkemista toimettomuuden vuoksi yritämme ilmoittaa Asiakkaalle asiasta. Epäselvyyksien välttämiseksi tätä kohtaa 5.3 (Ilmaistilin käyttämättömyys) ei sovelleta moitteettomassa kunnossa oleviin maksettuihin tileihin. 

6. Käyttäjän käyttäytyminen

Kohta 6 tarkoittaa:

Adoben tuotteita tulee käyttää vastuullisesti, eikä niitä saa käyttää esimerkiksi tilien myymiseen tai jakamiseen, laittoman sisällön luomiseen, väärennettyjen tilien luomiseen tai petoksiin. 

Sinun on käytettävä Palveluita ja Ohjelmistoa vastuullisesti etkä saa käyttää Palveluita ja Ohjelmistoa asiattomalla tavalla. Asiakas ei esimerkiksi saa: 

6.1 käyttää Palveluita ja Ohjelmistoja ilman Adoben myöntämää kirjallista käyttöoikeutta tai Adoben kanssa tehtyä sopimusta tai jättämällä noudattamatta niitä; 

6.2 kopioida, muuttaa, isännöidä, suoratoistaa, alilisensoida eikä jälleenmyydä Palveluja ja Ohjelmistoa; 

6.3 antaa muiden käyttää Palveluja ja Ohjelmistoa omilla tilitiedoillaan; 

6.4 tarjota tai käyttää Palveluja tai Ohjelmistoa tai sallia niiden käyttöä tai niihin pääsyä tietotekniikkayrityksessä, kolmannen osapuolen ulkoistamispalvelussa, jäsenyys- tai tilausperustaisesti, palvelukeskusperusteisesti, aikajakamisperusteisesti, osana isännöityä palvelua tai kolmannen osapuolen puolesta; 

6.5 rakentaa tietokantaa tai tietojoukkoa käänteissuunnittelua varten käyttämällä tai sisällyttämällä Adoben sisältötiedostoja; 

6.6 käyttää tai yrittää käyttää Palveluja ja Ohjelmistoa muuten kuin Adoben toimittaman tai valtuuttaman liittymän kautta; 

6.7 kiertää mitään Palvelujen ja Ohjelmiston tiettyjen käyttötarkoitusten estämiseksi asetettuja pääsy- ja käyttörajoituksia; 

6.8 jakaa tai generoida sisältöä, mukaan lukien Creative Cloud -asiakkaan kirjasimet, tai muuten toimia tavalla, joka loukkaa jonkin tahon immateriaaliomaisuusoikeuksia. ”Immateriaaliomaisuusoikeuksilla” tarkoitetaan tekijänoikeuksia, moraalisia oikeuksia, tavaramerkkejä, mallisuojia, patentteja, liikesalaisuuksia, vilpillistä kilpailua, oikeutta yksityisyyteen tai julkisuuteen ja mitä tahansa muuta omistusoikeutta; 

6.9 jakaa tai generoida mitään sisältöä tai toimia tavalla, joka on laitonta, haitallista, uhkaavaa, siveetöntä, väkivaltaista, loukkaavaa, rikkomusperäistä, halventavaa, kunniaa loukkaavaa, mautonta, rivoa, toisen tietosuojaa loukkaavaa, vihamielistä tai muuten kyseenalaista; 

6.10 jakaa tai generoida sisältöä, joka seksualisoi alaikäisiä tai jonka tarkoituksena on helpottaa sopimattomia vuorovaikutussuhteita alaikäisten, muiden Adoben käyttäjien tai yleisön kanssa; 

6.11 esiintyä toisena henkilönä tai yhteisönä tai ilmoittaa virheellisesti tai muuten antaa vääriä tietoja Asiakkaan yhteydestä henkilöön tai yhteisöön, mukaan lukien soveltuvan sponsorointi- tai tukisuhteen paljastamatta jättäminen arvostelun jättämisen yhteydessä; 

6.12 yrittää estää, vahingoittaa tai tuhota Palveluja tai Ohjelmistoa; 

6.13 ladata, välittää, tallentaa tai saattaa saataville mitään sisältöä, mukaan lukien Creative Cloud -asiakkaan kirjasimia tai koodeja, jotka sisältävät viruksia, haittaohjelmia tai muita komponentteja, jotka on tarkoitettu vahingoittamaan tai rajoittamaan Palvelujen tai Ohjelmiston toimivuutta; 

6.14 häiritä, haitata tai estää sitä, että joku muu käyttää Palveluja ja Ohjelmistoa (varjostamalla, pelottelemalla tai ahdistelemalla muita henkilöitä, yllyttämällä tai kannustamalla muita väkivallan käyttöön tai itsensä vahingoittamiseen); 

6.15 osallistua ketjukirjeisiin, roskaposteihin, pyramidihuijauksiin, tietojen kalasteluun tai muihin ei-toivottuihin viesteihin; 

6.16 harjoittaa vilpillistä toimintaa, kuten maksu- ja hyvityspetoksia; 

6.17 mainostaa Palvelujen avulla muita tuotteita tai palveluja, paitsi jos Adobe on antanut siihen etukäteen kirjallisen suostumuksen; 

6.18 käyttää mitä tahansa tiedonlouhintaa tai vastaavia tiedonkeruu- ja poimintamenetelmiä Palvelujen ja Ohjelmiston yhteydessä, mukaan lukien tietojen kaavinta koneoppimista varten tai muihin tarkoituksiin; 

6.19 manipuloida tai häiritä keinotekoisesti Palveluita ja Ohjelmistoa (kuten manipuloimalla Behancen arvostuksia tai ajamalla käyttäjiä kolmannen osapuolen valmistajien sivustoille); 

6.20 luoda Adobe-tilejä Ehtojen tai Adoben käytäntöjen (tai muiden Adoben toteuttamien toimien) rikkomiseksi, mukaan lukien esimerkiksi valetilien luomiseksi tai tilien lopettamisen kiertämiseksi; 

6.21 manipuloida eikä muuten esittää Palveluita ja Ohjelmistoa kehystyksen tai vastaavan navigointitekniikan avulla; eikä 

6.22 rikkoa sovellettavia lakeja. 

7. Maksut

7.1 Verot ja kolmansien osapuolten maksut

Asiakkaan on maksettava soveltuvat verot ja mahdolliset soveltuvat kolmansien osapuolten maksut (mukaan lukien esimerkiksi puhelinmaksut, mobiililaitemaksut, Internet-maksut, datansiirtomaksut, luottokorttimaksut, arvonlisävero, valuutanvaihtomaksut ja ulkomaanmaksujen tapahtumamaksut). Adobe ei vastaa kyseisistä maksuista. Asiakkaan rahoituslaitos antaa lisätietoa maksuista. Adobe voi ryhtyä toimiin maksamattomien maksujen perimiseksi. Asiakas vastaa kaikista perintään liittyvistä kustannuksista ja kuluista. Jos Asiakas sijaitsee muussa kuin siinä maassa, johon sen kanssa toimiva Adobe-yhtiö on sijoittunut (eli Adobe Inc. Pohjois-Amerikan asiakkaille ja Adobe Systems Software Ireland Limited kaikissa muissa maissa sijaitseville asiakkaille), maksut suoritetaan ulkomaiselle yritykselle.

7.2 Luottokorttitiedot

 Asiakas antaa Adobelle tai sen valtuutetuille toimittajille luvan Asiakkaan maksutavan tallentamiseen ja sen käyttämiseen Palvelujen ja Ohjelmiston käytön yhteydessä liittymis- ja peruutusehtojen mukaisesti. Palvelun keskeytymisen ehkäisemiseksi Adobe voi osallistua Asiakkaan luottokorttiyhtiön tukemiin ohjelmiin, jotta maksutietojen päivitysyrityksiä voidaan tehdä. Asiakas valtuuttaa Adoben tai valtuutetut toimittajamme jatkamaan laskutusta ja veloitusta Asiakkaan tililtä saamiemme tietojen avulla.

8. Asiakkaan vakuutus ja korvausvelvollisuus

8.1 Takuu

Asiakkaalla on oltava: (A) kaikki tarvittavat sisällön käyttöä ja jakamista koskevat oikeudet ja luvat; ja (B) oikeudet, joita Ehdoissa vaaditaan lupien antamiseen.

8.2 Korvausvelvollisuus

 Asiakkaan on suojattava Adobea ja sen tytäryhtiöitä, sidosryhmiä, virkailijoita, edustajia, työntekijöitä, kumppaneita ja lisenssinantajia (käyttäjät mukaan lukien) korvausvaatimuksilta, vaatimuksilta, tappioilta tai vahingoilta, mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot, jotka aiheutuvat: 

(A) Asiakkaan sisällöstä tai liittyvät siihen, mukaan lukien esimerkiksi Creative Cloud -asiakkaan kirjasimet, 

(B) Asiakkaan Palvelujen ja Ohjelmiston käytöstä (tapauksen mukaan), 

(C) Asiakkaan vuorovaikutuksesta muiden käyttäjien (mukaan lukien kolmannen osapuolen oikeudenhaltijat) kanssa tai 

(D) Ehtojen noudattamatta jättämisestä (”Asia”). 

Adobella on oikeus valvoa valitsemansa asianajajan kanssa puolustusta, joka koskee Asiakkaan korvausvelvollisuuden piiriin kuuluvaa Asiaa. Asiakas tekee täysimääräisesti yhteistyötä Adoben kanssa puolustuksessa tällaisia Asioita vastaan. 

9. TAKUIDEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

9.1 

Ellei Tuotekohtaisissa ehdoissa muuta määrätä, Palvelut ja Ohjelmisto toimitetaan SELLAISINAAN. Lain sallimassa laajuudessa Adobe, sen tytäryhtiöt ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajat (”sopimuksen suojaamat osapuolet”) kieltäytyvät kaikista niihin liittyvistä nimenomaisista tai oletetuista takuista, mukaan lukien oletetut takuut, jotka koskevat oikeuksien loukkaamattomuutta, soveltuvuutta kaupankäyntiin ja sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen. Sopimuksen suojaamat osapuolet eivät tee sitoumuksia palveluissa tarjottavasta sisällöstä. Sopimuksen suojaamat osapuolet eivät myöskään anna mitään takuuta siitä, että (A) Palvelut ja Ohjelmisto täyttävät Asiakkaan vaatimukset tai että ne ovat jatkuvasti saatavilla, keskeytyksettömiä, oikea-aikaisia, suojattuja tai virheettömiä, (B) Palvelujen ja Ohjelmiston käytöstä mahdollisesti saatavat tulokset ovat tehokkaita, paikkansapitäviä tai luotettavia, (C) Palvelujen ja Ohjelmiston laatu vastaa Asiakkaan odotuksia ja että (D) Palvelujen ja Ohjelmiston mahdolliset virheet tai puutteet korjataan. 

9,2

Sopimuksen suojaamat osapuolet kieltäytyvät nimenomaisesti kaikesta vastuusta sellaisissa toimissa, jotka ovat seurausta siitä, että Asiakas käyttää Palveluja tai Ohjelmistoa. Asiakas voi käyttää palveluja ja ohjelmistoa oman harkintansa mukaan ja omalla vastuullaan, ja hän on yksin vastuussa kaikista tietokonejärjestelmänsä vahingoista tai tietojen menetyksestä, jotka aiheutuvat Palvelujen ja Ohjelmiston käytöstä. 

9,3

Jos Asiakas lähettää omaa sisältöään Adoben palvelimille tarkoituksenaan jakaa sisältöä Palvelujen kautta, sopimuksen suojaamat osapuolet eivät ole vastuussa mistään seuraavista: (A) Asiakkaan oman sisällön menetyksistä, vioittumisista tai vahingoittumisista (B) muun kuin Adoben tekemästä sisällön poistosta; ja (C) kolmansien osapuolten tekemästä Asiakkaan oman sisällön sisällytyksestä muihin sivustoihin tai muuhun mediaan. 

10. VASTUUNRAJOITUS

10.1 

10.1 Ellei Tuotekohtaisissa ehdoissa määrätä toisin, sopimuksen suojaamat osapuolet eivät ole vastuussa Asiakkaalle tai kenellekään muulle mistään erityisistä, satunnaisista, välillisistä, seurannais- tai rangaistusluonteisista vahingoista huolimatta, siitä mikä menetyksen tai vahinkojen syy on, mukaan lukien menetykset ja vahingot, (A) jotka aiheutuvat käytön, tietojen tai tulojen menetyksistä, riippumatta siitä, ovatko ne olleet ennakoitavissa, (B) jotka perustuvat vastuuteoriaan, mukaan lukien sopimus- tai takuurikkomus, huolimattomuus tai muu luvaton toimenpide, tai (C) jotka ovat seurausta Asiakkaan suorittamasta Palvelujen ja Ohjelmiston käytöstä tai jotka liittyvät siihen. Ehtojen mikään kohta ei rajoita eikä sulje pois Adoben tai sen työntekijöiden vastuuta törkeän huolimattomuuden tai tahallisen väärinkäytöksen yhteydessä eikä kuoleman tai henkilövahingon yhteydessä.

10.2

Adoben Ehdoista aiheutuva tai Ehtoihin liittyvä kokonaisvastuu on enintään (A) 100 Yhdysvaltain dollaria; tai (B) Asiakkaan Palveluihin ja Ohjelmiston käyttöoikeudesta velvoitteen aiheuttavaa tapausta edeltävien kolmen kuukauden jakson aikana maksama kokonaissumma sen mukaan, kumpi niistä on suurempi. Toimittajamme eivät ole vastuussa missään Ehdoista johtuvissa tai niihin liittyvissä asioissa.

10.3

Näitä kohdan 10 (Vastuunrajoitus) rajoituksia ja poissulkemisia sovelletaan lain sallimassa laajuudessa, vaikka (A) korvaustapa ei korvaisi Asiakkaan menetyksiä kokonaan tai epäonnistuisi keskeisessä tarkoituksessaan; tai (B) Sopimuksen suojaamat osapuolet olisivat tienneet tai niiden olisi pitänyt tietää vahinkojen aiheutumisen mahdollisuudesta. 

10.4

Ehdot määrittävät sopimuksen suojaamien osapuolten ja sen tytäryhtiöiden koko vastuun ja Asiakkaan yksinomaisen oikeussuojakeinon Palveluihin ja Ohjelmistoon pääsyn ja niiden käytön suhteen. 

11. Irtisanominen

Kohta 11 tarkoittaa:

Asiakas voi peruuttaa tilauksensa milloin tahansa, mutta siitä saatetaan periä maksu. Jos Asiakas rikkoo jotakin ehdoistamme, Adobella on oikeus sulkea tai jäädyttää Asiakkaan tili.

11.1 Asiakkaan suorittama irtisanominen

Asiakas voi peruuttaa tilauksensa ja lopettaa Palveluiden ja Ohjelmiston käytön milloin tahansa. Tilin peruuttaminen tai irtisanominen ei vapauta Asiakasta velvollisuudestaan maksaa tilaukseen liittyviä maksamattomia maksuja, mukaan lukien esimerkiksi ennenaikaisen peruutuksen maksut.

11.2 Adoben suorittama irtisanominen

Ellei Tuotekohtaisissa ehdoissa toisin mainita, Adobe voi milloin tahansa välittömästi irtisanoa tai keskeyttää Asiakkaan oikeuden käyttää Palveluita ja Ohjelmistoa, jos Adoben oman harkinnan mukaan jokin seuraavista tilanteista ilmenee: 

(A) Asiakas rikkoo jotakin Ehtojen kohtaa (tai Asiakas toimii tavalla, joka osoittaa selvästi, että Asiakas ei aio noudattaa tai ei kykene noudattamaan Ehtoja); 

(B) Asiakas ei suorita Palveluista ja Ohjelmistosta mahdollisesti perittäviä maksuja ajoissa; 

(C) Asiakas uhkailee, kiusaa tai häiritsee Adobea tai sen henkilöstöä (tällaisissa tilanteissa Adobe voi vaihtoehtoisesti keskeyttää Asiakkaan Palvelujen ja Ohjelmiston käyttöoikeuden tai rajoittaa sitä); 

(D) Asiakas on toistuvasti esittänyt valituksia vilpillisessä mielessä tai ilman kohtuullista perustetta ja jatkaa kyseistä toimintaa senkin jälkeen, kun Adobe on pyytänyt Asiakasta lopettamaan sen (tällaisissa tilanteissa Adobe voi vaihtoehtoisesti keskeyttää Asiakkaan Palvelujen tai Ohjelmiston käyttöoikeuden tai rajoittaa sitä); 

(E) Ohjelmiston tai Palvelujen Asiakkaalle tarjoamisen jatkaminen rikkoisi jotakin sovellettavaa lakia; 

(F) Adobe päättää lopettaa Palvelujen ja Ohjelmiston toimittamisen kokonaan tai osittain (esimerkiksi silloin, jos palvelujen toimittamisen jatkaminen Asiakkaan asuinpaikassa muuttuu epätarkoituksenmukaiseksi lainmuutoksen vuoksi); tai 

(G) Asiakkaan maksuton tili on ollut pitkään käyttämättömänä.

Jos Adobe irtisanoo Ehdot tai Asiakkaan käyttöoikeuden Palveluihin ja Ohjelmistoon jostain muusta kuin aiheellisesta, esim. edellä kohdissa (A)–(D) ja (G) luetellusta syystä, Adobe pyrkii ryhtymään kaikkiin kohtuullisiin toimiin ilmoittaakseen siitä Asiakkaalle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen irtisanomista Adobelle rekisteröitymisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja antaa ohjeet Asiakkaan oman sisällön talteen ottamiseksi. Jos Adobe irtisanoo Ehdot tai Asiakkaan käyttöoikeuden Palveluihin ja Ohjelmistoon kohdassa (E) tai (F) luetellusta syystä, Adobe voi tarjota Asiakkaalle suhteellisen osuuden mukaisen hyvityksen kyseisen Palvelun tai Ohjelmiston käyttämättömistä maksuista, jotka Asiakas on maksanut ennakkoon. Kun Adobe irtisanoo sopimuksen, Asiakas voi menettää pääsyn sisältöönsä. 

11.3 Voimassa pysyvät ehdot

Ehtojen voimassaoloajan kuluttua umpeen osa Palveluista tai Ohjelmistosta tai Palvelut ja Ohjelmisto kokonaisuudessaan voivat lakata toimimasta ilman ennakkovaroitusta. Asiakkaan vahingonkorvausvelvoitteet, Adoben vastuuvapauslausekkeet ja vastuurajoitukset sekä Ehdoissa asetetut riita-asioiden ratkaisua koskevat määräykset jäävät voimaan.

11.4 Tilin käytöstäpoistot ja valitukset

Jos olet sitä mieltä, että Adobe-tilisi on poistettu käytöstä virheellisesti, voit lähettää valituksen noudattamalla prosessia, joka esitetään yrittäessäsi kirjautua tilillesi tai Avoimuuskeskuksessamme. Jos sinulla on aiheeseen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä Adoben asiakaspalveluun.

12. Kauppapakotteet ja vientivalvonnan noudattaminen

Palveluja ja Ohjelmistoa sekä niiden käyttöä säätelevät Yhdysvaltain ja muiden lainkäyttöalueiden lait, rajoitukset ja määräykset, joilla säädellään Palvelujen ja Ohjelmiston tuontia, vientiä ja käyttöä. Käyttämällä Palveluita ja Ohjelmistoja Asiakas hyväksyy kaikkien tällaisten lakien, rajoitusten ja asetusten noudattamisen sekä takaa, että minkään lainkäyttöalueen lainsäädäntö ei estä Asiakasta vastaanottamasta Palveluita ja Ohjelmistoja. Lisäksi Asiakas sitoutuu olemaan lataamatta tai välittämättä mihinkään Palveluihin tai Ohjelmistoon mitään sisältöä, jonka vientiä Yhdysvalloista valvotaan (mukaan lukien tekniset tiedot, joita säännellään Yhdysvaltain kansainvälisen aseliikennesäännösten mukaisesti, ja teknologia, jota valvotaan Yhdysvaltain vientihallinnon säännösten mukaisesti), ilman Adoben etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. 

13. Australian kuluttajansuojalaki

Minkään Ehtoihin sisältyvän kohdan ei ole tarkoitus sulkea pois, rajoittaa tai muokata Competition and Consumer Act 2010:n (Cth) eli kilpailu- ja kuluttajansuojalain (”CCA”) eikä muuhun lainsäädäntöön perustuvia kuluttajien oikeuksia, joita ei saa sulkea pois, rajoittaa tai muokata sopimuksella. Jos CCA:ssa tai missä tahansa muussa laissa edellytetään sääntöä, takuuta tai ehtoa Ehtoihin tai annetaan Ehtoihin yhteydessä olevia lakisääteisiä ehtoja mahdollisesti toimitetuille tuotteille tai palveluille, Adoben vastuu tällaisen ehdon, takuun, muun ehdon tai takuun osalta on rajoitettu (Adoben valinnan mukaan) siinä määrin kuin Adobe pystyy siihen seuraavasti: (A) tuotteiden luovutuksen yhteydessä Adobe voi tehdä yhden tai useamman seuraavista toimenpiteistä: (1) tuotteiden korvaaminen tai vastaavien tuotteiden toimittaminen; (2) tuotteiden korjaus; (3) tuotteiden korvaamisesta tai vastaavien tuotteiden hankinnasta seuranneiden kulujen korvaaminen ja (4) tuotteiden korjauskustannukset; tai (B) mikäli kyseessä on palvelujen tarjonta, Adobe suorittaa toisen tai molemmat seuraavista toimenpiteistä: (1) palvelujen toimittaminen uudelleen; ja (2) toimitettujen palvelujen uudelleentoimituskustannusten korvaaminen.

14. Riitojen ratkaiseminen, ryhmäkanteen vastuuvapauslauseke, välimiessopimus

Adoben asiakaspalvelu on käytettävissä vastaamaan useimpiin Adoben Palveluihin ja Ohjelmistoihin liittyviin huolenaiheisiin. Voit ottaa yhteyttä Adoben asiakaspalveluun täältä: https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_fi.

14.1 Vaatimusilmoitus ja vaaditut tiedot riitojenratkaisuprosessiin

Kohta 14.1 tarkoittaa:

Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Adobelle kaikista riita-asioista ja yrittää ratkaista ne sovinnollisesti. Jos tämä ei auta, riita ratkaistaan joko vähäisten vaatimusten käsittelyn tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä. Kokeillaan kuitenkin ensin sovinnollista lähestymistapaa.

Jos sinulla on huolia tai riita-asia, jota Adoben asiakaspalvelu ei pysty ratkaisemaan (”vaatimus”), sitoudut ensin yrittämään riita-asian ratkaisua epävirallisesti ja vilpittömästi ottamalla Adobeen yhteyttä ja lähettämällä kirjallisen vaatimusilmoituksen kohdassa 18.2 (Ilmoitus Adobelle) annettuun osoitteeseen. Vaatimusilmoituksessa Adobelle on annettava kohtuullinen ilmoitus Asiakkaan henkilöllisyydestä, kuvaus vaatimuksen luonteesta ja perusteista sekä haetusta hyvityksestä, mukaan lukien Asiakkaan hakeman rahallisen korvauksen täsmällinen määrä, eikä sitä voida yhdistää muiden yksilöiden vaatimusilmoitukseen. Jos vaatimukseesi liittyvä riita-asia ei ratkea 30 päivän kuluessa siitä, kun Adobe saa tiedon riita-asiasta, kaikki seuraavat oikeustoimet tulee ratkaista joko vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä tai lopullisella ja sitovalla välimiestuomiolla, mukaan lukien mahdollinen riita-asiaan sovellettavan välimiesmenettelyn tarpeellisuuden ratkaiseminen, lukuun ottamatta alla esitettyjä poikkeuksia. Kumpikaan osapuoli ei saa aloittaa oikeustoimia ennen kuin 30 päivän kuluttua vaatimusilmoituksen vastaanottamisesta. Tätä välimiessopimusta sovelletaan rajoituksetta kaikkiin vaatimuksiin, jotka ovat syntyneet tai jotka on esitetty ennen Ehtojen voimaanastumispäivää. Välimiehellä, eikä millään liittovaltion, osavaltion tai paikallisella tuomioistuimella tai virastolla, on yksinomaiset valtuudet ratkaista kaikki riita-asiat, jotka liittyvät Ehtojen tulkintaan, sovellettavuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen tai Ehtojen muodostukseen, mukaan lukien se, voiko Asiakkaan ja Adoben välistä riita-asiaa ratkaista välimiesmenettelyllä (eli välimies päättää minkä tahansa riidan välimieskäsittelykelpoisuudesta) ja siitä, ovatko nämä Ehdot kokonaan tai osittain mitättömiä tai pätemättömiä. Ehtoihin, Palveluihin tai Ohjelmistoon liittyvät vaatimukset vanhenevat pysyvästi, ellei niitä esitetä vuoden kuluessa vaatimuksen aiheuttavasta tapahtumasta. 

14.2 Ei ryhmäkanteita

Asiakas voi ratkaista riita-asioita Adoben kanssa ainoastaan yksittäin eikä voi esittää vaatimusta ryhmäkanteen, joukkokanteen tai edustajakanteen kantajana tai jäsenenä. Kuitenkin, jos jokin osa tästä ryhmäkanteen vastuuvapauslausekkeesta katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi tai pätemättömäksi tietyn oikeussuojakeinon osalta, kyseinen oikeussuojakeino (ja vain se oikeussuojakeino) on erotettava välimiesmenettelystä ja ratkaisua siihen voidaan hakea tuomioistuimesta. Osapuolet hyväksyvät kuitenkin, että kaikkien muiden kuin välimiesmenettelyn kohteena olevien oikeussuojakeinojen käyttöä lykätään välimieskäsittelyyn soveltuvien vaatimusten ja oikeussuojakeinojen ratkaisuun asti. 

14.3 Välimiesmenettelyn säännöt

Jos Asiakas asuu Yhdysvalloissa, välimiesmenettelyä hallinnoi JAMS-säätiö Santa Claran piirikunnan tuomioistuimessa Kaliforniassa, Yhdysvalloissa, JAMS-säätiön välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen (Streamlined Arbitration Rules and Procedures) mukaisesti. Jos käyttäjä asuu Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Japanissa, Manner-Kiinassa, Hongkongissa, Macaossa, Taiwanissa, Etelä-Koreassa, Intiassa, Sri Lankassa, Bangladeshissa, Nepalissa tai muussa Kaakkois-Aasian maiden liiton (”ASEAN”) jäsenvaltiossa, välimiesmenettelyä hallinnoi Singaporen kansainvälinen välityslautakunta (Singapore International Arbitration Center, ”SIAC”) Singaporessa välimiesmenettelyä koskevien sääntöjensä mukaisesti, joiden katsotaan esitetyn viittauksin tässä kohdassa. Muussa tapauksessa välimiesmenettelyä hallinnoi London Court of International Arbitration -tuomioistuin (LCIA) Lontoossa, Isossa-Britanniassa, LCIA:n välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Riita-asiaa käsittelee vain yksi Adoben ja Asiakkaan yhteisesti valitsema välimies. Välimiesmenettely suoritetaan englannin kielellä, mutta mahdolliset todistajat, joiden äidinkieli ei ole englanti, voivat antaa todistuksensa omalla äidinkielellään, jolloin kyseinen todistus käännetään simultaanitulkkauksena englanniksi (todistajan kuulemista esittävän osapuolen kustannuksella). Välimiesoikeuden antama tuomio on täytäntöönpanokelpoinen missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa, jolla on toimivalta Adoben ja Asiakkaan välisissä asioissa. Jos välimiesmenettelyn tarjoajan sääntöjen ja Ehtojen välillä on ristiriita, mukaan lukien välimiesmenettelyn maksujen ja kustannusten arviointi, Ehdot ovat ensisijaiset. 

14.4 Välimiesmenettelyn palkkiot ja kulut

Kaikkien hakemus-, hallinnointi- ja välimiespalkkioiden ja välimiesmenettelyn kustannusten maksamista säätelevät välimiesmenettelyn tarjoajan säännöt, paitsi jos esität vaatimuksen osana koordinoituja toimia, Asiakas ja Adobe sopivat, että osapuolet maksavat tasapuolisesti kaikki välimiesmenettelyn maksut ja kulut (siinä määrin kuin jakoa ei jo vaadita sovellettavien sääntöjen mukaan). Tässä osiossa ”koordinoitu toiminta” tarkoittaa mitä tahansa toimintaa, jossa Asiakasta edustaa asianajotoimisto tai asianajotoimistojen ryhmä, joka on lyhyen ajan kuluessa esittänyt useita samanlaisia tai samankaltaisia koordinoituja yksittäisiä välimiesmenettelyvaatimuksia Adobea vastaan. Edellä mainitusta huolimatta Adobe maksaa välimiesmenettelyyn liittyvät maksut tai kulut, jos Asiakkaalla ei ole varaa niihin. Jos välimies toteaa, että vaatimuksen sisältö tai välimiesmenettelyssä haettu korvaus on ollut turhaa tai vaatimus on tehty asiattomassa tarkoituksessa, osapuolet voivat yrittää jakaa välimiesmenettelyn maksut ja kulut uudelleen välimiesmenettelyn tarjoajan sääntöjen mukaisesti. 

14.5 Poikkeukset välimiesmenettelyyn – vähäiset vaatimukset ja kieltomääräykset

Edellä mainitusta huolimatta kumpi tahansa osapuoli voi päättää, että mikä tahansa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn tuomioistuimen lainkäyttövallan alainen vaatimus ratkaistaan Santa Claran piirikunnassa, Yhdysvaltojen Kalifornian osavaltiossa, tai Asiakkaan kotipaikkakunnassa. Jos jompikumpi osapuoli esittää välimiesmenettelyssä vaatimuksen, joka olisi voitu esittää vähäisten riita-asioiden tuomioistuimessa, toinen osapuoli voi ilmoittaa, että se haluaa asian ratkaistavan vähäisten riita-asioiden tuomioistuimessa ennen välimiehen nimeämistä, ja välimiehen tulee hallinnollisesti lopettaa tapauksen käsittely ennen mahdollisten korvausten arviointia. Vaatimuksen esittäneen osapuolen on jatkettava tapauksen käsittelyä vähäisten vaatimusten tuomioistuimessa välimiesmenettelyn sijaan. Kaikki riita-asiat siitä, voidaanko vaatimus käsitellä vähäisten vaatimusten käsittelyn tuomioistuimessa, ratkaisee kyseinen tuomioistuin, eikä välimies. Tällaisissa riita-asioissa välimiesmenettely pysyy suljettuna, ellei vähäisiä riita-asioita käsittelevä tuomioistuin päätä, että kanne tulee viedä välimiesmenettelyyn. Jos Asiakas tai muut henkilöt pääsevät Palveluihin tai Ohjelmistoon tai käyttävät niitä luvattomasti Ehtojen vastaisesti, molemmat osapuolet ovat oikeutettuja hakemaan kieltäviä vastatoimia (tai vastaavan tyyppistä laillista hätäapua) mistä tahansa oikeuspaikasta. Jos osapuolella on vireillä riita-asia, jossa se pyrkii saamaan sekä alustavaa kieltomääräystä että muunlaista tukea, osapuoli voi hakea alustavaa kieltomääräystä tuomioistuimessa, mutta osapuolen on ratkaistava vaatimuksensa tai haettava hyvitystä vähäisten riita-asioiden tuomioistuimissa kaikissa muissa hyvitysvaatimuksissa. 

14.6 Välimiesmenettelyn hyväksyminen ja oikeus kieltäytyä

Ensimmäisen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun Asiakas on käyttänyt Palveluita ja Ohjelmistoa, tai Ehtojen kohtaan 14 (riitojen ratkaiseminen, ryhmäkanteen vastuuvapauslauseke, välimiessopimus) tehdyn viimeisen päivityksen päivämäärästä, sen mukaan kumpi on myöhemmin, Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä kohdan 14 välimiesmenettelystä ja ryhmäkanteen vastuuvapauslauseketta koskevista määräyksistä (riita-asioiden ratkaisu, ryhmäkanteesta luopuminen, välimiessopimus) lähettämällä Adobelle kirjallisen ilmoituksen päätöksestään kohdassa 18.2 (Ilmoitus Adobelle) mainittuun osoitteeseen tai osoitteeseen ContractNotifications@adobe.com. Jos Asiakas kieltäytyy näistä ehdoista, ne eivät myöskään sido Adobea. 

15. Valvontaoikeudet

Kohta 15 tarkoittaa:

Adobella on oikeus varmistaa, että yritykset käyttävät tuotteitamme ja palveluitamme ehtojemme mukaisesti. Tämä ei koske henkilöitä, jotka käyttävät henkilökohtaista (ei-yritys)tiliään tai profiiliaan.

Jos Asiakas on liikeyritys, Adobella on oikeus nimittää (seitsemän [7] päivän ennakkoilmoituksella, ei kuitenkaan useammin kuin kahdentoista [12] kuukauden välein) oma työntekijänsä tai riippumaton ulkopuolinen tilintarkastaja, jota sitoo salassapitovelvoite, tarkastamaan (joko manuaalisesti tai sähköisesti, tai molemmilla tavoilla) Asiakkaan tallenteet, järjestelmät ja tilat varmistaakseen, että kaikki Palvelut tai Ohjelmistot on asennettu ja niitä käytetään Adoben Asiakkaalle antamien voimassaolevien käyttöoikeuksien mukaisesti. Lisäksi Asiakkaan on annettava Adobelle kaikki Adoben pyytämät tallenteet ja tiedot kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Adoben pyynnöstä, millä varmistetaan, että Palvelujen ja Ohjelmiston asennus ja käyttö on Adoben antamien voimassa olevien käyttöoikeuksien mukaista. Jos tarkastuksessa todetaan, että Palvelujen ja Ohjelmiston käyttöoikeuksia ei noudateta, Asiakas hankkii välittömästi tarpeelliset käyttöoikeudet, tilaukset ja soveltuvat huolto- ja tukisopimukset tai toimii muulla soveltuvalla tavalla mahdollisten puutteiden korjaamiseksi. 

16. Palvelujen ja Ohjelmiston päivitykset ja saatavuus

16.1 Palvelujen ja Ohjelmiston päivitykset

Adobe voi muuttaa, päivittää tai lopettaa Palveluita ja Ohjelmistoa (mukaan lukien mitkä tahansa osat tai ominaisuudet), ja selvennettäköön, että kyseiset muutokset, päivitykset tai lopetukset voivat olla haitallisia tai johtaa arvon alenemiseen Asiakkaalle milloin tahansa ilman vastuuta Asiakkaalle tai mahdollisille muille toimijoille. Jos maksulliseen tarjontaan tehdään muutoksia, jotka Adoben kohtuullisen harkinnan mukaan ovat haitallisia tai johtavat olennaiseen arvon alenemiseen Asiakkaalle, pyrimme kohtuullisin kaupallisin toimin ilmoittamaan Asiakkaalle sellaisista muutoksista, päivityksistä tai lopetuksista. Jos Adobe lopettaa Palvelut tai Ohjelmiston kokonaisuudessaan, Adobe myös käyttää liiketaloudellisesti kohtuullisia keinoja, jotta Asiakas voi siirtää oman sisältönsä, ja voi tarjota Asiakkaalle suhteellisen osuuden mukaisen hyvityksen kyseisen Palvelun tai Ohjelmiston käyttämättömistä maksuista, jotka Asiakas on maksanut ennakkoon.

16.2 Käytettävyys

Adoben verkkosivustot voivat olla käytettävissä maailmanlaajuisesti, mutta se ei tarkoita, että kaikki Palvelut tai Ohjelmisto olisivat käytettävissä Asiakkaan maassa tai että Palvelujen ja Ohjelmiston välityksellä tarjottava käyttäjien luoma sisältö olisi laillista Asiakkaan maassa. Määrättyjen Palvelujen (tai Palveluun kuuluvien ominaisuuksien) tai Ohjelmiston käyttö voidaan estää joissakin maissa. Kiinalaiset käyttäjät eivät saa käyttää verkkopalveluita Palveluissamme ja Ohjelmistossamme, ja heidän on ostettava Palvelut ja Ohjelmisto, jotka on suunnattu erityisesti kiinalaisille käyttäjille Kiinassa tapahtuvaa käyttöä varten. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että Palvelujen ja Ohjelmiston käyttö on laillista ja mahdollista maassa, jossa Asiakas käyttää niitä. Palvelut ja Ohjelmisto eivät ole saatavilla kaikilla kielillä.

17. Muuttamis- ja purkamiskielto, tekoälyn ja koneoppimisen käyttökielto

Kohta 17 tarkoittaa:

Investoimme teknologiaamme ja palveluihimme, emmekä anna Asiakkaan luoda uudelleen tai yrittää luoda uudelleen tuotteitamme.   

Tuotteemme on tarkoitettu tukemaan luovuutta ja tuottavuutta, ei luomaan tekoälyn koulutusdatajoukkoja.  

Asiakas voi käyttää Fireflyta ja luovia tekoälytyökalujamme sisällön luomiseen mihin tahansa muuhun lailliseen tarkoitukseen, lukuun ottamatta alla kuvattuja käänteissuunnittelutoimintoja ja yrityksiä luoda tuotteitamme uudelleen. 

Tietyt Palvelujen ja Ohjelmiston osat sisältävät Adoben (tai lisensoijien) luottamuksellisia tietoja. Lukuun ottamatta Ehdoissa nimenomaisesti sallittuja asioita Asiakas ei saa (eikä saa antaa kolmansien osapuolien) (A) muokata, siirtää, mukauttaa tai kääntää mitään Palvelujen tai Ohjelmiston osaa; (B) purkaa (mukaan lukien esimerkiksi järjestelmän tai sovelluksen läpi kulkevien syötteiden ja tulosten valvonta tai seuranta järjestelmän kopiointia varten), purkaa, hajottaa tai muuten yrittää löytää mistä tahansa Palvelusta tai Ohjelmistosta lähdekoodia, tietoesityksiä tai taustalla olevat algoritmeja, prosesseja, menetelmiä tai mitä tahansa muuta tällaisen Palvelun tai Ohjelmiston osaa; eikä (C) käyttää Palveluita tai Ohjelmistoa tai mitä tahansa sisältöä, tietoja, tulostetta tai muuta Palveluista tai Ohjelmistosta saatua tai johdettua tietoa tarkoituksenaan suoraan tai välillisesti luoda, kouluttaa, testata tai muuten parantaa koneoppimisalgoritmeja tai tekoälyjärjestelmää, mukaan lukien arkkitehtuurit, mallit tai painot, niihin kuitenkaan rajoittumatta. Jos Asiakkaan oman lainkäyttöalueen lainsäädäntö antaa tälle oikeuden purkaa Palvelut tai Ohjelmiston, jotta hän saa tiedot, jotka välttämättä tarvitaan Palvelujen tai Ohjelmiston lisensoitujen osien yhdistämiseen muiden ohjelmistojen kanssa, Asiakkaan täytyy ensin pyytää Adobelta tällaisia tietoja. Adobe voi harkintansa mukaan antaa tällaisia tietoja tai asettaa kohtuullisia ehtoja kohtuulliseen hintaan tällaiselle Palvelujen tai Ohjelmiston purkamiselle, jotta varmistetaan, että Palvelujen tai Ohjelmiston lisensoijien ja omistajien ja tavarantoimittajien oikeudet suojataan. 

18. Muut asiat

18.1 Englanninkielinen versio 

Ehtojen tulkinnassa käytetään Ehtojen englanninkielistä versiota.

18.2 Ilmoitus Adobelle

Ilmoitukset voi lähettää Adobelle seuraavaan osoitteeseen: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.

18.3 Ilmoitus Käyttäjälle

Adobe voi toimittaa ilmoitukset Asiakkaalle tämän tiliin yhdistettyyn osoitteeseen sähköpostitse tai postitse, postituksina Palveluissa tai muulla lain mukaan hyväksyttävällä tavalla. Asiakas on vastuussa omien tilitietojensa pitämisestä ajan tasalla ilmoituksien saamista varten.  

18.4 Luovuttamattomuus

Asiakas ei saa luovuttaa tai muutenkaan siirtää Ehtoja tai Ehdoista aiheutuvia oikeuksiaan ja velvoitteitaan kokonaan tai osittain ilman Adoben kirjallista lupaa. Adobella on oikeus määrittää tai siirtää Ehtojen mukaiset oikeutensa ulkopuoliselle taholle ilman Asiakkaan suostumusta.

18.5 Julkisen sektorin käyttöehdot

Jos Asiakas on Yhdysvaltojen liittohallituksen yksikkö tai jos Ehtoihin sovelletaan liittovaltion hankintoja määrittäviä FAR-säännöksiä (Federal Acquisition Regulations), Ehtojen alaiset Palvelut ja Ohjelmisto ovat ”kaupallisia tuotteita tai palveluita” (”Commercial Product(s) tai Commercial Service(s)”) siten kuin kyseiset termit on määritelty kappaleessa 48 C.F.R. § 2.101, ja ne koostuvat ”Kaupallisista tietokoneohjelmistoista” (”Commercial Computer Software”) ja ”Kaupallisen tietokoneohjelmiston dokumentaatiosta” (”Commercial Computer Software Documentation”) sekä niihin liittyvistä palveluista sellaisina kuin nämä termit on määritelty soveltuvassa kappaleessa 48 C.F.R. § 12.212 tai 48 C.F.R. § 227.7202. Kohtien 48 C.F.R. 12.212 tai 48 C.F.R. 227.7202-1 – 48 C.F.R. 227.7202-4 mukaisesti Kaupalliseen tietokoneohjelmistoon ja Kaupallisen tietokoneohjelmiston dokumentaatioon myönnetään käyttöoikeus Yhdysvaltain valtionhallinnon palveluksessa oleville loppukäyttäjille (A) vain kaupallisina tuotteina ja palveluina ja (B) vain niillä oikeuksilla, jotka on myönnetty kaikille muille loppukäyttäjille Ehtojen mukaisesti. Julkaisemattomat oikeudet pidätetään Yhdysvaltojen lakien mukaisesti.

18.6 Otsikot

Ehdoissa käytettyjä otsikoita käytetään vain helppolukuisuuden lisäämiseksi, eikä niitä käytetä ilmaisemaan merkitystä tai tarkoitusta.

18.7 Ositettavuus

Jos jokin Ehtojen määräys katsotaan jostain syystä pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, muut osat Ehdoista pysyvät täysimääräisesti voimassa, ja tällainen määräys ei ole voimassa vain siltä osin kuin se on pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton.

18.8 Ei tarkoita luopumista

Vaikka Adobe ei valvoisi jonkin Ehtojen määräyksen noudattamista, se ei silti luovu kyseisestä Ehtojen määräyksen suomasta oikeudesta.

18.9 Ylivoimainen este

Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa toiselle osapuolelle Ehtojen mukaisten velvoitteiden (lukuun ottamatta Asiakkaan maksuvelvollisuuksia Adobea kohtaan) viivästymisestä tai suorittamattomuudesta, jos viivästyminen tai suorittamattomuus on seurausta odottamattomista tapahtumista, jotka tapahtuvat Ehtojen voimaantulon jälkeen ja jotka ovat osapuolten kohtuullisen vaikutusvallan ulkopuolella. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi lakot, saarto, sota, terrorismi, mellakat, luonnonkatastrofit, hallituksen tai muiden valtionvirastojen kieltäytyminen myöntämästä lupaa siltä osin kuin tällainen tapahtuma estää tai viivästyttää asianomaista osapuolta toteuttamasta velvoitteita eikä tällainen osapuoli kykene estämään tai poistamaan ylivoimaista estettä kohtuullisin kustannuksin. 

19. DMCA

Adobe kunnioittaa muiden immateriaaliomaisuusoikeuksia ja odottaa käyttäjiensä toimivan samalla tavalla. Adobe reagoi selviin tekijänoikeuksien rikkomista koskeviin ilmoituksiin, jotka kuuluvat Digital Millennium Copyright Act -lain (DMCA) soveltamisalaan. Lisätietoa Adoben immateriaaliomaisuusoikeuksiin liittyvistä periaatteista ja käytännöistä on täällä: https://www.adobe.com/fi/legal/dmca.html. 


Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, Yhdysvallat. 


Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irlanti 


Adobe_General_Terms_of_Use-fi_FI_20240217 


Yleiset käyttöehdot, hyperlinkitettyjen dokumenttien luettelo (lueteltu yllä mainitussa järjestyksessä): 

1. Tilaus- ja peruutusehdot: https://www.adobe.com/fi/legal/subscription-terms.html 

2. Perus- ja keskiasteen ja korkeakoulutuksen opiskelijatietoja koskevat lisäehdot: https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/servicetou/Adobe-EDU-Terms-en_US-20210701.pdf 

3. Henkilökohtaiset tiedot, jotka on tallennettu Creative Cloud ja Document Cloud for teamsin tai enterprisen pilvitallennustilan HelpX-resursseihin: https://helpx.adobe.com/fi/enterprise/kb/business-storage.html 

4. Tietosuojakäytäntö: https://www.adobe.com/fi/privacy/policy.html 

5. Adoben tietosuoja-asetukset: https://www.adobe.com/fi/privacy/opt-out.html 

6. Sisältöanalyysin usein kysytyt kysymykset: https://helpx.adobe.com/fi/manage-account/using/machine-learning-faq.html 

7. Adoben pilvipalvelujen tietojenkäsittelysopimus EEA-alueen maissa ja Isossa-Britanniassa asuville henkilöille: https://dpa.adobe.com/dpaTermsOfUse?type=55 

8. Pilvipalvelujen tietojenkäsittelysopimus EEA-alueen maiden ja Ison-Britannian ulkopuolella asuville henkilöille: https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/terms/enterprise/pdfs/DPT-WW.pdf 

9. Adoben ohjelmistotuen ohjeet: https://helpx.adobe.com/fi/support/programs/support-periods.html 

10. Avoimuuskeskus: https://www.adobe.com/trust/transparency.html 

11. Kirjasimien lähettäminen Creative Cloudiin: https://helpx.adobe.com/fi/creative-cloud/help/upload-your-fonts-to-creative-cloud.html#licensing 

12. Perus- ja keskiasteen oppilaitosten kelpoisuusohjeet: https://helpx.adobe.com/fi/enterprise/using/primary-and-secondary-institution-eligibility-guidelines.html 

13. Kolmansien osapuolten ohjelmistoilmoitukset ja/tai lisäehdot: https://www.adobe.com/products/eula/third_party.html 

14. Kuvien käyttöoikeudet: https://www.adobe.com/fi/legal/permissions/image-notice.html 

15. Adoben asiakaspalvelu: https://helpx.adobe.com/fi/contact.html?step=CCSN_membership-account-payment_cancel-your-membership 

16. Immateriaalioikeuksien poistokäytäntö: https://www.adobe.com/fi/legal/dmca.html