Ultima actualizare la 1 aprilie 2017. Această versiune înlocuieşte integral versiunea anterioară.
 
Aceşti termeni reglementează utilizarea de către dumneavoastră a site-ului Web sau serviciilor noastre, precum Creative Cloud (denumite, în mod colectiv, „Serviciile”) și software-ul pe care îl includem ca parte a Serviciilor, inclusiv orice aplicaţii, Fişiere de conţinut (definite mai jos), scripturi, seturi de instrucţiuni şi orice documentaţie aferentă (denumite, în mod colectiv, „Software”). Prin utilizarea Serviciilor sau a Software-ului, sunteți de acord cu acești termeni. În cazul în care ați încheiat cu noi un alt contract privind anumite Servicii sau un anumit Software, termenii respectivului contract au prioritate în eventualitatea în care acesta intră în conflict cu prezenții termeni. Astfel cum se detaliază în Secțiunea 3 de mai jos, păstrați toate drepturile și proprietatea asupra conținutului dumneavoastră pe care îl puneți la dispoziție prin intermediul Serviciilor.
 
1. Cum funcționează acest Contract.
 
1.1 Alegerea legii aplicabile. Dacă reşedinţa dumneavoastră este în America de Nord, relaţia dumneavoastră va fi cu Adobe Systems Incorporated, o societate din Statele Unite, iar Software-ul este guvernat de legea statului California, SUA. Dacă reședința dumneavoastră este în afara Americii de Nord, relația dumneavoastră va fi cu Adobe Systems Software Ireland Limited, iar Software-ul este guvernat de legile din Irlanda.Pentru clienţii din Australia, Adobe Systems Software lreland Limited acţionează ca agent autorizat al Adobe Australia Trading Pty Ltd. şi intră în acest contract în calitatea sa de agent pentru Adobe Australia Trading Pty Ltd. Puteţi beneficia de drepturi suplimentare conform legii. Nu căutăm să limităm aceste drepturi, în măsura în care acest lucru este interzis prin lege.
 
1.2 Eligibilitate. Nu puteţi utiliza Serviciile decât dacă aveţi peste 13 ani.
 
1.3 Confidenţialitate. Politica de confidenţialitate de la http://www.adobe.com/go/privacyreglementează orice informaţii cu caracter personal pe care ni le puneţi la dispoziţie. Prin utilizarea Serviciilor sau a Software-ului, sunteți de acord cu termenii Politicii de confidențialitate.
 
1.4 Date de utilizare a aplicaţiei Desktop.Aveţi opţiunea de a împărtăşi informaţii cu Adobe cu privire la modul în care utilizaţi aplicaţiile desktop. Această opțiune este activată automat. Aceste informaţii sunt asociate contului dumneavoastră Adobe și ne permit să vă oferim o experiență mai personalizată, în același timp ajutându-ne să îmbunătățim calitatea și caracteristicile produselor. Puteți schimba preferințele oricând, pe pagina de Administrare a contului de Client Adobe. Pentru a afla mai multe informații despre datele de utilizare a aplicației desktop, mergeți la http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ
 
1.5 Disponibilitate. Paginile care descriu Serviciile sunt disponibile în întreaga lume, dar acest lucru nu înseamnă că toate Serviciile sau toate caracteristicile serviciilor sunt disponibile în țara dumneavoastră sau că conținutul generat de utilizatori disponibil prin intermediul Serviciilor este legal în țara dumneavoastră. Este posibil să blocăm accesul la anumite Servicii (sau la anumite caracteristici ale serviciilor sau anumite conținuturi) în anumite țări. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că utilizarea Serviciilor de către dumneavoastră este legală în locul în care le utilizați. Serviciile nu sunt disponibile în toate limbile.
 
1.6 Termeni Suplimentari. Anumite Servicii sau Software fac obiectul termenilor suplimentari de mai jos („Termeni suplimentari”). Orice conținut pe care îl punem la dispoziția dumneavoastră (precum Software, SDK, mostre, etc.) este licențiat și nu vândut către dumneavoastră și poate face obiectul unor Termeni suplimentari. Noi Termeni suplimentari pot fi adăugați în orice moment.
 
 • Acrobat.com (http://www.adobe.com/go/acrobatcom_terms_ro)
 • Adobe Creative SDK (http://www.adobe.com/go/creative_sdk_terms_ro)
 • Adobe Stock (http://www.adobe.com/go/stockterms_ro)
 • Adobe Stock Contributor (http://www.adobe.com/go/contributorterms_multi_ro)
 • Behance (http://www.adobe.com/go/BehanceTOU_ro)
 • Business Catalyst (http://www.adobe.com/go/businesscatalyst_terms_ro)
 • CC 2013 Software (http://www.adobe.com/go/CCEULA_ro)
 • CS6 Software (http://www.adobe.com/go/CS6EULA_ro)
 • Demo Assets (http://www.adobe.com/go/demoassets_ro)
 • Document Cloud (inclusiv Sign) (http://www.adobe.com/go/documentcloudterms_ro)
 • Fuse (http://www.adobe.com/go/fuseterms_ro)
 • Project 1324 (http://www.adobe.com/go/project1324_terms)
 • PhoneGap Build (http://www.adobe.com/go/phonegap_terms_ro)
 • Software inclus ca parte din Servicii (http://www.adobe.com/go/softwareterms_ro)
 • Typekit (http://www.adobe.com/go/typekit_terms_ro)

 

1.7 Ordine de prevalență. În cazul unui conflict între termenii acestui Contract și Termenii Suplimentari, Termenii Suplimentari vor prevala în legătură cu Serviciul sau Software-ul respectiv.
 
1.8 Modificare. Putem modifica sau actualiza Serviciile, Software-ul (sau orice parte sau caracteristică a acestora) sau putem renunța la acestea în orice moment, fără a fi răspunzători față de dumneavoastră sau față de orice altă persoană. Cu toate acestea, vom face eforturi rezonabile de a vă notifica înainte de efectuarea modificării. De asemenea, vă vom permite o perioadă rezonabilă de timp pentru descărcarea conținutului dumneavoastră. În cazul în care renunțăm complet la un Serviciu, vă vom oferi o rambursare proporțională a taxelor neutilizate pentru Serviciul respectiv, pe care le-ați plătit în avans.
 
2. Utilizarea Serviciului.
 
2.1 Licența. Cu condiția respectării de către dumneavoastră a acestor termeni și a legii, aveți dreptul să accesați și să utilizați Serviciile.
 
2.2 Proprietatea Intelectuală a Adobe.Noi (și proprietarii licențelor noastre) rămânem unicul proprietar al tuturor drepturilor, drepturilor de proprietate și intereselor asupra Serviciilor și a Software-ului. Ne rezervăm toate drepturile care nu au fost acordate în baza acestor termeni.
 
2.3 Stocare.Atunci când Serviciile oferă stocare, vă recomandăm să continuați să faceți cu regularitate copii de rezervă ale conținutului dumneavoastră. Putem crea limite tehnice rezonabile pentru conținutul dumneavoastră, de exemplu limite privind dimensiunea fișierului, spațiul de stocare, capacitatea de procesare sau orice alte limite tehnice. Putem suspenda Serviciile până la nivelul la care să vă încadrați în interiorul limitei spațiului de stocare aferent contului dumneavoastră.
 
2.4 Conținut generat de utilizatori. Putem găzdui conținut generat de utilizatori pentru utilizatorii noștri. Dacă accesați Serviciile noastre, puteți întâlni conținut pe care îl considerați ofensator sau supărător. Singurul remediu pe care îl aveți la dispoziție este să opriți pur și simplu vizualizarea conținutului. Dacă este disponibil, puteți face clic pe butonul „Raportare” pentru a ne raporta conținutul.
 
2.5 Fișiere de conținut. „Fișiere de conținut”înseamnă fișiere exemplificative puse la dispoziție de Adobe, de exemplu imagini sau sunete din bănci de imagini sau de sunete. În cazul în care nu se prevede altfel în documentație sau într-o altă licență asociată cu Fișierele de Conținut, puteți utiliza, afișa, modifica, reproduce și distribui oricare dintre Fișierele de Conținut. Totuși, nu aveți dreptul să distribuiți Fișiere de Conținut pe bază individuală (respectiv în condițiile în care Fișierele de Conținut constituie valoarea principală a produsului distribuit) și nici să revendicați vreun drept privind marca comercială pentru Fișierele de Conținut sau produse derivate ale Fișierelor de Conținut.
 
2.6  Alte tipuri de licență.
 
(a) Versiune NFR. Putem denumi Software-ul sau Serviciile ca „de probă”, „de evaluare”, „copie care nu este de vânzare” sau cu alte denumiri similare („Versiune NFR”). Puteți instala și utiliza Versiunea NFR doar pe durata perioadei și doar în scopurile menționate în momentul oferirii Versiunii NFR. Nu trebuie să utilizați materialele pe care le produceți folosind Versiunea NFR pentru alte scopuri în afara celor necomerciale.
 
(b) Versiune pre-lansare. Putem denumi Software-ul sau Serviciile, sau o caracteristică a Software-ului sau a Serviciilor drept versiune de pre-lansare sau versiune beta („Versiune Pre-lansare”). Versiunea pre-lansare nu reprezintă produsul final și poate conține erori care pot cauza avarii ale sistemului sau de altă natură și pierderi de date. Putem alege să nu lansăm comercial Versiunea pre-lansare. Trebuie să încetați imediat utilizarea Versiunii pre-lansare și să distrugeți toate copiile Versiunii pre-lansare dacă vă solicităm acest lucru, sau atunci când lansăm o versiune comercială a Versiunii pre-lansare. Orice înțelegere separată pe care o încheiem cu dumneavoastră privind Versiunea pre-lansare va prevala asupra prevederilor privind Versiunea pre-lansare din această secțiune.
 
(c) Versiune pentru educație. Dacă desemnăm Software-ul sau Serviciile pentru utilizare de către utilizatori din domeniul educațional („Versiune pentru educație”), decât dacă îndepliniți cerințele de eligibilitate de la http://www.adobe.com/go/edu_purchasing. Puteți instala și utiliza Versiunea pentru educație doar în țara în care vă calificați drept utilizator din domeniul educațional. Dacă locuiți în Spațiul Economic European, cuvântul „țară” din enunțul anterior înseamnă Spațiul Economic European.
 
3. Conținutul dumneavoastră.
 
3.1 Dreptul de Proprietate. Vă mențineți toate drepturile și proprietatea asupra conținutului dumneavoastră. Nu formulăm pretenții asupra niciunui drept de proprietate asupra conținutului dumneavoastră.
 
3.2 Licențele pentru Conținutul dumneavoastră pentru folosirea Serviciilor.Solicităm anumite licențe de la dumneavoastră cu privire la conținutul dumneavoastră pentru a folosi și autoriza Serviciile. Atunci când încărcați conținut în Servicii, ne acordați o licență neexclusivă, valabilă în întreaga lume, gratuită, cu posibilitate de sub-licențiere și transferabilă pentru utilizarea, reproducerea, afișarea publică, distribuirea, modificarea (pentru promovarea mai bună a conținutului dumneavoastră, de exemplu), interpretarea publică și traducerea conținutului, astfel cum poate fi necesar ca răspuns la acțiuni inițiate de utilizatori (de exemplu, atunci când alegeți să stocați privat sau să împărtășiți conținutul cu alte persoane). Această licență este acordată doar în scopul folosirii sau îmbunătățirii Serviciilor.
 
3.3 Accesul nostru. Vom accesa, vizualiza sau asculta conținutul dumneavoastră doar pe căi limitate. De exemplu, pentru a folosi Serviciile, este posibil să trebuiască să accesăm, vizualizăm sau ascultăm conținutul pentru (a) a răspunde la solicitări de asistență; (b) să detectăm, prevenim sau să rezolvăm probleme de fraudă, siguranță, nerespectare a legii sau tehnice; (c) în scopul punerii în aplicare a acestor termeni. Sistemele noastre automate analizează conținutul dumneavoastră utilizând tehnici precum învățarea automată. Această analiză poate fi realizată la trimiterea, primirea sau stocarea conținutului. Prin această analiză suntem în măsură să îmbunătățim Serviciile. Pentru a afla mai multe despre învățarea automată pe care o practicăm, mergeți la http://www.adobe.com/go/machine_learning.
 
3.4 Partajarea Conținutului Dumneavoastră.
 
(a) Împărtășirea. Anumite Servicii pot avea caracteristici care vă permit să Împărtășiți conținutul dumneavoastră cu alți utilizatori sau să îl aduceți la cunoștința publicului. „Împărtășire”înseamnă trimiterea prin e-mail, trimiterea prin poștă, transmiterea, încărcarea sau punerea la dispoziție (către noi sau alți utilizatori) prin utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor. Alți utilizatori pot să utilizeze, să copieze, să modifice sau să re-partajeze conținutul dumneavoastră în multe modalități. Vă rugăm să vă gândiți cu atenție ce alegeți să Împărtășiți sau să aduceți la cunoștința publicului, deoarece sunteți unicul responsabil pentru conținutul pe care îl Împărtășiți.
 
(b) Nivel de acces. Nu monitorizăm și nu controlăm ce fac alte persoane cu conținutul dumneavoastră. Sunteți singurul răspunzător pentru stabilirea limitelor asupra conținutului dumneavoastră și pentru configurarea nivelului adecvat de acces la conținutul dumneavoastră. În cazul în care nu selectați nivelul de acces, sistemul poate să stabilească în mod implicit cea mai permisivă configurație a sa. Este răspunderea dumneavoastră să comunicați altor utilizatori modalitatea în care poate fi împărtășit conținutul dumneavoastră și să ajustați setarea legată de accesul la conținutul dumneavoastră sau de împărtășirea acestuia.
 
(c) Observații.Serviciile vă pot da posibilitatea să faceți comentarii pe marginea conținutului. Comentariile nu au caracter anonim și pot fi vizualizate de ceilalți Utilizatori. Comentariile dumneavoastră pot fi șterse de către dumneavoastră, de către ceilalți Utilizatori sau de către noi.
 
3.5 Încetarea Licenței. Puteți revoca această licență și puteți rezilia drepturile noastre în orice moment prin îndepărtarea conținutului dumneavoastră din cadrul Serviciilor. Cu toate acestea, anumite copii ale conținutului dumneavoastră pot fi păstrate ca parte din copiile de rezervă pe care le realizăm de rutină.
 
3.6 Feedback. Nu aveți obligația să ne furnizați idei, sugestii sau propuneri („Feedback”). Cu toate acestea, dacă transmiteți Feedback către noi, ne acordați o licență neexclusivă, valabilă în întreaga lume, gratuită, care poate fi sub-licențiată și transferată, de a crea, utiliza, vinde, contracta crearea, oferi spre vânzare, importa, reproduce, afișa public, distribui, modifica și interpreta public Feedback-ul.
 
3.7 Vânzarea conținutului dumneavoastră. Este posibil să vă permitem să licențiați conținutul dumneavoastră către alți utilizatori prin intermediul Serviciilor noastre. Dacă este disponibil, puteți alege să licențiați conținutul dumneavoastră prin intermediul nostru în baza unui contract separat sau direct către alți utilizatori, în baza unui contract încheiat între dumneavoastră și cumpărător.
 
4. Informațiile aferente contului.
 
Sunteți răspunzător pentru întreaga activitate care are loc prin intermediul contului dumneavoastră. În cazul în care descoperiți o utilizare neautorizată a contului dumneavoastră, vă rugăm să notificați serviciul de Asistență Clienți imediat. Nu puteți (a) Împărtășii informațiile referitoare la contul dumneavoastră (decât unui administrator autorizat al contului) și (b) utiliza contul unei alte persoane. Administratorul contului dumneavoastră poate utiliza informațiile referitoare la contul dumneavoastră pentru gestionarea utilizării și accesului dumneavoastră la Servicii.
 
5. Conduita Utilizatorului.
 
5.1 Utilizare Responsabilă.Comunitățile Adobe sunt deseori formate din utilizatori care se așteaptă la un anumit nivel de amabilitate și profesionalism. Trebuie să utilizați Serviciile responsabil.
 
5.2 Utilizare Inadecvată. Nu trebuie să utilizați Serviciile, Software-ul sau conținutul pe care vi le punem la dispoziție ca parte a Serviciilor în mod necorespunzător. De exemplu, nu trebuie:
 
(a) să copiați, să modificați, să găzduiți, să transmiteți în flux, să sublicențiați sau să revindeți Serviciile, Software-ul sau conținutul;
 
(b) să permiteți sau să autorizați utilizarea de către terți a Serviciului, a Software-ului sau a conținutului folosind informațiile contului dumneavoastră;
 
(c) să utilizați conținutul sau Software-ul inclus în Servicii pentru realizarea oricărui tip de bază de date;
 
(d) să accesați sau să încercați să accesați Serviciile prin orice alte mijloace decât interfața oferită sau autorizată de noi;
 
(e) să evitați orice restricții impuse accesului sau utilizării cu scopul de a preveni anumite utilizări ale Serviciilor;
 
(f) să împărtășiți conținut sau să vă angajați în acțiuni care încalcă Drepturile de Proprietate Intelectuală ale vreunei alte persoane („Drepturi de proprietate intelectuală” înseamnă drepturile de autor, drepturile morale, mărcile înregistrate, imaginea comercială, brevetele, secretele comerciale, concurență neloială, dreptul de confidențialitate, dreptul de publicitate și orice alte drepturi brevetate.);
 
(g) să încărcați sau să partajaţi oricare conținut care este ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, ofensator, defăimător, calomniator, vulgar, indecent, profanator, care invadează intimitatea altora sau care promovează ura;
 
(h) să personificați o persoană sau o entitate sau să declarați fals sau să prezentați incorect afilierea dumneavoastră cu o persoană sau cu o entitate;
 
(i) să încercați să dezactivați, să deteriorați sau să distrugeți Serviciile, software-ul sau hardware-ul;
 
(j) să întrerupeți, să interferați sau să împiedicați orice alt utilizator să utilizeze Serviciile (de exemplu prin urmărirea, intimidarea sau hărțuirea altora, prin incitarea altor persoane la comiterea de acte violente sau prin vătămarea minorilor în orice fel),
 
(k) să vă implicați în scrisori în lanț, e-mailuri de tip junk, scheme piramidale, spam sau alte mesaje nesolicitate;
 
(l) să amplasați reclame la orice produse sau servicii în cadrul Serviciilor, cu excepția acordului nostru prealabil scris;
 
(m) să utilizați orice metode de indexare pagini web sau alte metode similare de colectare și extragere de date în legătură cu Serviciile; sau
 
(n) să încălcați legea aplicabilă.
 
6. Taxe și plată.
 
6.1 Taxe și onorarii ale terților. Trebuie să plătiți orice impozite aplicabile, precum și orice taxe aplicabile ale unor terți (inclusiv, de exemplu, taxele pentru serviciile de telefonie, taxele operatorilor de telefonie mobile, taxele ISP-urilor, taxele pentru planurile de date, taxele pentru plățile prin carduri de credit, comisioanele de schimb valutar). Nu suntem răspunzători pentru aceste taxe. Dacă aveți întrebări legate de aceste taxe contactați instituția dumneavoastră financiară. Putem lua măsuri pentru colectarea taxelor pe care ni le datorați. Sunteți răspunzător pentru orice costuri și cheltuieli asociate cu colectarea. Dacă sunt localizat într-o țară diferită de entitatea aplicabilă Adobe cu care sunteți în relație contractuală (de ex. Adobe Systems Incorporated pentru clienții din America de Nord sau Adobe Systems Software Ireland Limited pentru clienții din toate celelalte țări), plățile dumneavoastră vor fi efectuate către entități străine.
 
6.2  Informații privind cardul de credit. Dacă nu ne notificați cu privire la actualizarea metodei dumneavoastră de plată, pentru a evita întreruperea serviciilor dumneavoastră, putem participa la programe susținute de furnizorul cardului dumneavoastră pentru a încerca actualizarea informațiilor dumneavoastră de plată, iar dumneavoastră ne autorizați să continuăm să realizăm plățile din contul dumneavoastră folosind informațiile actualizate obținute.
 
7. Obligațiile dumneavoastră de garanție și despăgubire.
 
7.1 Garanție.Prin încărcarea conținutului dumneavoastră în Servicii, sunteți de acord că dețineți: (a) toate licențele și permisiunile de utilizare și Împărtășire a conținutului dumneavoastră și (b) drepturile necesare de garantare a licențelor în acești termeni.
 
7.2 Despăgubire. Ne veți despăgubi pe noi și subsidiarele, afiliații, oficialii, agenții, angajații, partenerii noștri și proprietarii licențelor noastre pentru orice pretenții, cereri, pierderi sau daune, inclusiv costuri avocațiale rezonabile, născute din sau în legătură cu conținutul dumneavoastră, cu utilizarea Serviciilor sau a Software-ului de către dumneavoastră sau cu încălcarea de către dumneavoastră a acestor termeni.
 
8. Denunțarea garanțiilor.
 
8.1 Cu excepția celor prevăzute în Termenii Suplimentari, Serviciile și Software-ul sunt puse la dispoziție „CA ATARE”. În măsura ce mai mare permisă de lege, renunțăm la toate garanțiile exprese sau implicite, inclusiv la garanțiile implicite de neîncălcare a legii, vandabilitate sau caracter adecvat pentru un anumit scop. Nu ne asumăm niciun angajament privind conținutul din cadrul Serviciilor. Nu acordăm nicio garanție conform căreia (a) Serviciile sau Software-ul îndeplinesc cerințele dumneavoastră sau vor fi permanent disponibile, neîntrerupte, accesibile la timp, sigure sau lipsite de erori; (b) rezultatele care pot fi obținute din utilizarea Serviciilor sau a Software-ului vor fi eficace, adecvate sau de încredere; (c) calitatea Serviciilor sau a Software-ului va atinge așteptările dumneavoastră; sau (d) orice erori sau defecte ale Serviciilor sau Software-ului vor fi corectate.
 
8.2 Ne declinăm în mod expres orice responsabilitate în ceea ce privește acțiunile rezultate din utilizarea de către dumneavoastră a oricăror Servicii sau a oricărui Software. Puteți utiliza și accesa Serviciile sau Software-ul la discreția dumneavoastră și pe riscul dumneavoastră și veți fi singurul responsabil pentru orice daune produse sistemului dumneavoastră informatic sau pentru pierderea de date care ar putea să se producă din utilizarea și accesul la orice Servicii sau Software.
 
9. Limitarea responsabilității.
 
9.1 Cu excepția cazului în care se specifică altfel în Termenii suplimentari, nu suntem răspunzători față de dumneavoastră sau față de un terț pentru: (a) orice pierdere de utilizare, de date, de fond de comerț sau profit, indiferent dacă poate fi prevăzută sau nu; (b) orice daune speciale, accesorii, indirecte, colaterale sau punitive de orice natură (indiferent dacă am avut cunoștință de posibilitatea apariției acestora), inclusiv pentru cele (x) rezultate din pierderea uzului, a datelor sau a profitului, indiferent dacă acestea pot sau nu să fie prevăzute, (y) pe baza oricărei alte teorii a responsabilității, inclusiv pentru încălcarea contractului sau a garanției, neglijență sau altă acțiune cu prejudicii, sau (z) rezultate din sau în legătură cu utilizarea sau accesul dumneavoastră la Servicii sau la Software. Nicio prevedere din acești termeni nu limitează și nu exclude răspunderea noastră pentru neglijență gravă, pentru comportament necorespunzător intenționat al nostru (sau al angajaților noștri”) sau pentru deces sau vătămare personală.
 
9.2 Responsabilitatea noastră cumulată în orice chestiune născută din sau în legătură cu acești termeni se limitează la suma cea mai mare dintre suma de 100 USD sau suma cumulată achitată de dumneavoastră pentru accesul la Serviciu și Software în decursul perioadei de trei luni premergătoare evenimentului care a dat naștere acestei responsabilități. Această limitare se va aplica chiar dacă am fost informați despre posibilitatea ca responsabilitatea să depășească această sumă și indiferent de orice neîndeplinire a scopului esențial al oricărui remediu supus limitării.
 
9.3 Limitările și excluderile din prezenta Secțiune 9 se vor aplica în măsura maximă permisă de lege.
 
10. Reziliere.
 
10.1 Încetarea la inițiativa dumneavoastră. Puteți înceta utilizarea Serviciilor în orice moment. Rezilierea contului dumneavoastră nu vă va exonera de nicio obligație de plată a taxelor datorate.
 
10.2 Încetarea din partea noastră. La încetarea acestor termeni din alte motive decât pentru o cauză, vom depune eforturi rezonabile în vederea notificării dumneavoastră cu cel puțin 30 de zile înainte de încetare, la adresa de e-mail pe care ne-ați comunicat-o, incluzând instrucțiuni cu privire la modul în care puteți să recuperați conținutul dumneavoastră. Cu excepția celor prevăzute în Termenii suplimentari, putem să reziliem în orice moment dreptul dumneavoastră de a utiliza și accesa Serviciile sau Software-ul dacă:
 
(a) încălcați orice prevedere a acestor termeni (sau ați acționat de o manieră care demonstrează clar că nu aveți intenția sau nu puteți să respectați acești termeni);
 
(b) nu realizați plata la termen a taxelor pentru Software sau pentru Servicii, dacă este cazul;
 
(c) avem o obligație legală în acest sens (de exemplu, în cazul în care punerea la dispoziție către dumneavoastră a Serviciilor sau a Software-ului este sau devine ilegală);
 
(d) alegem să renunțăm complet la Servicii sau la Software, în totalitate sau în parte (de exemplu dacă devine nepractic pentru noi să continuăm oferirea Serviciilor în regiunea dumneavoastră ca efect al modificărilor legislative); sau
 
(e) a existat o perioadă prelungită de inactivitate în contul dumneavoastră gratuit.
 
10.3 Rezilierea de către Administratorul de grup. Administratorii de grup pentru un Serviciu, precum „Creative Cloud pentru echipe” poate rezilia accesul unui utilizator la un Serviciu în orice moment. În cazul în care administratorul grupului dumneavoastră vă reziliază accesul, este posibil să nu mai puteți accesa conținutul împărtășit de dumneavoastră sau de alți utilizatori din grup într-un spațiu de lucru partajat în cadrul Serviciului respectiv.
 
10.4 Menținerea valabilității. La expirarea sau încetarea acestor termeni, orice licențe permanente pe care le-ați acordat, obligațiile dumneavoastră de despăgubire, excluderile de garanții și limitările de răspundere ale noastre, precum și prevederile privind soluționarea conflictelor din acești termeni rămân în vigoare. La expirarea sau încetarea Serviciilor, Software-ul poate înceta să funcționeze, parțial sau integral, fără nicio notificare prealabilă.
 
11. Investigații.
 
11.1 Scanare. Nu revizuim întreg conținutul încărcat în Servicii, dar este posibil să utilizăm tehnologiile sau procesele disponibile pentru a scana după anumite tipuri de conținut ilegal (de exemplu, pornografie cu copii) sau alte conținuturi sau comportamente abuzive (de exemplu, tipare de activitate care indică spam sau phishing, sau cuvinte cheie care indică faptul că un conținut pentru adulți a fost publicat în afara secțiunii pentru adulți).
 
11.2 Divulgare. Putem accesa sau divulga informații despre dumneavoastră sau despre utilizarea Serviciilor de către dumneavoastră, (a) atunci când acest lucru este cerut prin lege (de exemplu atunci când primim o citație sau un mandat de căutare valabile); (b) pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră de asistență servicii clienți; sau (c) atunci când, la propria discreție, considerăm că este necesar să protejăm aceste drepturi, proprietatea sau siguranța personală a noastră, a utilizatorilor noștri sau a publicului.
 
12. Legi privind Controlul la export.
 
Software-ul, Serviciile, conținutul și utilizarea de către dumneavoastră a Software-ului, a Serviciilor și a conținutului sunt supuse legilor, restricțiilor și reglementărilor din SUA și internaționale care reglementează importul, exportul și utilizarea Software-ului, Serviciilor și conținutului. Sunteți de acord să respectați toate legile, restricțiile și reglementările.
 
13. Soluționarea conflictelor.
 
13.1 Litigii.Pentru orice preocupare sau dispută pe care o aveți, conveniți să încercați să soluționați disputa întâi amiabil, contactându-ne. Dacă disputa nu este soluționată în termen de 30 de zile de la înaintarea acesteia către noi, dumneavoastră sau Adobe trebuie să soluționați orice pretenții legate de acești termeni, de Servicii sau de Software prin arbitraj definitiv și obligatoriu, cu excepția situațiilor în care pretențiile dumneavoastră sunt eligibile pentru soluționare în instanțe pentru revendicări minore.
 
13.2 Reguli. Dacă aveți domiciliul pe unul din continentele americane, JAMS va administra arbitrajul în Santa Clara County, California, potrivit Regulilor și procedurilor sale complete pentru arbitraj. Dacă aveți domiciliul în Australia, Noua Zeelandă, Japonia, China continentală, Hong Kong S.A.R., Macau S.A.R., Taiwan, Republica Coreea, India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal sau un stat membru al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), Centrul de Arbitraj Internațional din Singapore (SIAC) va administra arbitrajul în Singapore, potrivit Regulilor sale de arbitraj, care sunt considerate incluse în această secțiune prin referință. În caz contrar, Curtea de Arbitraj Internațional din Londra (LCIA) va administra arbitrajul în Londra, potrivit Regulilor de arbitraj LCIA. Va exista un singur arbitru selectat de dumneavoastră și de Adobe. Arbitrajul se va desfășura în limba engleză, dar orice martor a cărui limbă maternă nu este engleza poate depune mărturie în limba sa maternă, cu traducere simultană spre engleză (pe cheltuiala părții care propune martorul). Hotărârea arbitrală poate fi recunoscută și va fi investită cu formulă executorie în orice instanță competentă cu jurisdicție asupra părților.
 
13.3 Renunțarea la acțiunile cu reclamanți multipli. Puteți soluționa disputele cu noi doar individual și nu puteți introduce acțiune ca reclamant sau membru într-un grup de reclamanți, într-o acțiune consolidată sau de reprezentare.
 
13.4 Măsuri provizorii. În ciuda prevederilor de mai sus, în cazul accesului neautorizat la sau a utilizării Serviciilor sau a conținutului de către dumneavoastră sau de către alții cu încălcarea acestor Termeni, sunteți de acord că vom avea dreptul de a solicita remedii provizorii (sau orice alt tip de remedii legale de urgență) în orice jurisdicție.
 
14. Respectarea Licențelor.
 
Dacă reprezentați o afacere, companie sau organizație, putem, cel mult la fiecare 12 luni, după anunțarea în prealabil cu 7 zile, să numim o persoană angajată sau un auditor independent de terță parte care este ținut de obligația de confidențialitate pentru a inspecta (inclusiv inspecție manuală, metode electronice sau ambele) înregistrările, sistemele și facilitățile dumneavoastră pentru a verifica dacă instalarea și utilizarea parțială sau integrală a Software-ului sau Serviciilor Adobe se face în conformitate cu licențele valabile acordate de noi. De asemenea, veți pune la dispoziția noastră toate înregistrările și informațiile solicitate de noi pentru a verifica dacă instalarea și utilizarea oricăror aplicații Software și Servicii sunt conforme cu licențele dumneavoastră valabile acordate de noi în termen de 30 de zile de la cererea noastră. În cazul în care în urma verificării reiese că aveți mai puține licențe pentru Software sau Servicii decât sunt necesare, veți achiziționa imediat toate licențele, abonamentele și serviciile de mentenanță și suport necesare. În eventualitatea în care taxele neplătite depășesc 5% din valoarea taxelor de licență datorate, veți plăti și costurile rezonabile suportate de noi pentru realizarea verificării.
 
15. Modificare.
 
Putem modifica acești termeni și orice termeni suplimentari care se aplică unui Serviciu sau Software-ului, de exemplu, pentru a reflecta modificările legislative sau orice modificări aduse Serviciilor sau Software-ului. Vă recomandăm să citiți cu regularitate acești termeni. Vom publica o notificare a modificărilor la acești termeni pe această pagină. Vom publica o notificare a termenilor suplimentari modificați în cadrul Serviciului sau Software-ului corespunzător. Prin continuarea utilizării sau accesării Serviciilor sau Software-ului după intrarea în vigoare a reviziilor, sunteți de acord să fiți ținut de termenii revizuiți.
 
16. Diverse.
 
16.1 Versiunea în limba engleză. Versiunea în limba engleză a acestor termeni va fi versiunea utilizată la interpretarea acestor termeni.
 
16.2 Notificări către Adobe. Ne puteți trimite notificări la următoarea adresă: Adobe Systems, 345 Park Avenue, San Jose, California 951102704, Attention: General Counsel.
 
16.3 Notificări către dumneavoastră. Vă putem notifica prin e-mail, prin poștă, prin postări din cadrul Serviciilor sau prin alte modalități acceptate de lege.
 
16.4 Integralitatea Contractului. Acești termeni constituie întregul acord între noi și dumneavoastră cu privire la utilizarea Serviciilor și a Software-ului de către dumneavoastră și au prioritate asupra oricăror altor înțelegeri anterioare între dumneavoastră și noi cu privire la Servicii.
 
16.5 Interzicerea cesiunii. Nu puteți cesiona sau transfera în altă manieră acești termeni sau drepturile și obligațiile dumneavoastră în baza acestor termeni, în tot sau în parte, fără acordul nostru scris și orice încercare de a face acest lucru va fi considerată nulă. Avem dreptul de a transfera drepturile noastre în baza acestor termeni către o terță parte.
 
16.6 Divizibilitatea. În eventualitatea în care o anumită clauză nu poate fi pusă în executare, această imposibilitate nu va afecta nicio altă clauză.
 
16.7 Lipsa renunțărilor.Omisiunea noastră de a pune în executare sau de a exercita oricare din aceste clauze nu reprezintă o renunțare la secțiunea respectivă.
 
17. DMCA.
 
Respectăm drepturile de proprietate intelectuală ale altora și ne așteptăm ca Utilizatorii noștri să facă același lucru. Vom răspunde oricăror notificări clare de încălcare a drepturilor de autor conforme cu Legea privind Drepturile de Autor în Mileniul Digital („DMCA”). Puteți afla mai multe despre politicile și practicile Adobe IP Takedown aici: http://www.adobe.com/legal/dmca.html.
 
Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704
 
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24
 
Adobe_General_Terms_of_Use-en_US-20170331_2200