אנו מעדכנים את תנאי השימוש, עדכון שיכנס לתוקף ב-16 באפריל 2020.לחץ כאן לצפייה בתנאיםהמעודכנים.[http://adobe.com/il_he/legal/terms-linkfree-2.html] 

 
עדכון אחרון: 5 ביוני, 2018. מחליף את כל הגרסאות הקודמות.
 
תנאי שימוש כלליים אלה ("התנאים הכלליים "), יחד עם כל התנאים הנוספים הרלוונטיים (ראה סעיף 1.2 להלן) ותנאי המנוי והביטול (יחד, "התנאים") חלים על שימושך באתר שלנו, בתמיכת הלקוחות ובשירותים כמו Creative Cloud (ביחד, "השירותים") ובתוכנות שאנו כוללים כחלק מהשירותים, וכן כל היישומים, הקבצים לדוגמה וקובצי התוכן (כמוגדר להלן), קובצי ה- Script, קוד מקור, ערכות הוראה והתיעוד הקשור (ביחד, " "התוֹכנות"). אם חתמת על הסכם אחר עמנו בנוגע לשירותים או לתוכנות ספציפיים, אזי תנאי ההסכם כאמור יחולו במקרה של סתירה עם התנאים. כפי שנידון ביתר הרחבה בסעיף 4 להלן, אתה שומר בידיך את כל הזכויות והבעלות על התוכן שלך (כמוגדר להלן).
 
עליך להיות בן 13 ומעלה כדי להירשם לחשבון Adobe ID אישי.בתי ספר המשתתפים בהצעה Primary and Secondary Education Named Users עשויים להנפיק Adobe ID ברמה ארגונית לילד מתחת לגיל 13, אך רק לאחר קבלת הסכמה מפורשת של ההורים.
 
1. ההסכם שלך עם Adobe.
 
1.1 בחירה של ישות משפטית וחוזית. אם אתה מתגורר בצפון אמריקה (לרבות ארצות הברית, קנדה ומקסיקו), הקשרים שלך מתנהלים מול Adobe Systems Incorporated, חברה בארצות הברית, ועל התנאים יחולו חוקי קליפורניה, ארצות הברית. אם אתה מתגורר מחוץ לצפון אמריקה, הקשרים שלך מתנהלים מול Adobe Systems Software Limited, ועל התנאים יחולו חוקי אירלנד.ללקוחות באוסטרליה, Adobe Systems Software Ireland Limited פועלת כסוכן מורשה של Adobe Systems Pty Ltd.‎‏ ונכנסת לחוזה בתפקידה כסוכנת של Adobe Systems Pty Ltd.‎‏. ייתכן שיחולו זכויות נוספות במסגרת החוק. איננו מבקשים להגביל זכויות אלה כאשר הדבר אסור על פי חוק.
 
1.2 תנאים נוספים. השירותים והתוכנות שלנו מוענקים לך ברישיון, לא נמכרים לך, ועשויים להיות כפופים אף לאחד או יותר מהתנאים הנוספים הבאים ("התנאים הנוספים"). במקרה של סתירה כלשהי בין התנאים בתנאים הכללים ובתנאים הנוספים, התנאים הנוספים יגברו בנוגע לשירות או לתוכנה הרלוונטיים. התנאים הנוספים כפופים לשינויים.
 
 • Adobe Developer (http://www.adobe.com/go/developer-terms_il)
 • Adobe Spark (http://www.adobe.com/go/spark-terms_il)
 • Adobe Stock (http://www.adobe.com/go/stockterms_il)
 • Adobe Stock Contributor (http://www.adobe.com/go/contributorterms_il)
 • Behance (http://www.adobe.com/go/BehanceTOU_il)
 • Business Catalyst (http://www.adobe.com/go/businesscatalyst_terms_il)
 • Demo Assets (http://www.adobe.com/go/demoassets_il)
 • Document Cloud (including Adobe Sign‎)‎ (http://www.adobe.com/go/documentcloudterms_il)
 • Fuse (http://www.adobe.com/go/fuseterms_il)
 • K-12 (Primary and Secondary) Education Named Users (http://www.adobe.com/go/primary-secondary-terms_il)
 • Project 1324 (http://www.adobe.com/go/project1324_terms_il)
 • Software (http://www.adobe.com/go/softwareterms_il)
 • Teams and Enterprise (http://www.adobe.com/go/teams-enterprise-terms_il)
 • Typekit (http://www.adobe.com/go/typekit_terms_il)
 • Substance (https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/servicetou/Substance-Additional-Terms-en_US_20200316.pdf)

 

2. פרטיות.
 
2.1 פרטיות.לקבלת מידע על האופן שבו אנו אוספים מידע אודותיך, משתמשים בו, משתפים אותו או מעבדים אותו בכל צורה אחרת, עיין במדיניות הפרטיות שלנו בכתובת http://www.adobe.com/go/privacy_il.
 
2.2 מידע על השימוש ביישום לשולחן העבודה.באפשרותך לשתף עמנו מידע בנוגע לאופן שבו אתה משתמש ביישומים לשולחן העבודה. כאשר הדבר מותר על פי חוק, אפשרות זו מופעלת כברירת מחדל, והמידע משויך לחשבון Adobe שלך. מידע זה מאפשר לנו לספק לך חוויית שימוש יותר מותאמת אישית ומסייע לנו לשפר את איכות המוצר ותכונותיו. באפשרותך לשנות את העדפתך בכל עת דרך דף ניהול חשבון Adobe שלך. כדי ללמוד עוד על נתוני השימוש ביישום לשולחן העבודה, עבור אל http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ_il.
 
2.3 הגישה שלנו לתוכן שלך. כאשר הדבר מותר על פי חוק, אנו ניגש לתוכן שלך, נציג אותו או נאזין לו (כמוגדר בסעיף 4.1 להלן) בדרכים מוגבלות בלבד. לדוגמה, על מנת לבצע את השירותים, ייתכן שנצטרך לגשת, להציג או להאזין לתוכן שלך על מנת (א) להגיב לבקשות התמיכה שלך; (ב) לזהות, למנוע או לטפל בכל דרך אחרת בבעיות הונאה, אבטחה, תוכן לא חוקי או בעיה טכנית ו(ג) לאכוף את התנאים הללו. המערכות האוטומטיות שלנו עשויות לנתח את התוכן שלך באמצעות טכניקות כגון למידה חישובית. ניתוח זה עשוי להתבצע כאשר התוכן נשלח, מתקבל או מאוחסן. אנחנו יכולים לשפר את השירותים שלנו מניתוח זה. כדי ללמוד עוד על הלמידה החישובית שאנו מבצעים, עבור אל http://www.adobe.com/go/machine_learning_il.
 
3. שימוש בשירותים ובתוכנה.
 
3.1 רישיון. בכפוף לציותך לתנאים אלה ולחוק, אתה רשאי לגשת לשירותים ולתוכנות להשתמש בהם.
 
3.2 הקניין הרוחני של Adobe.אנו (ונותני הרישיון שלנו) נשאר הבעלים הבלעדיים של כל הזכויות בשירותים או בתוכנות. למעט כפי שמצוין בתנאים, איננו מעניקים לך זכויות לפטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימנים מסחריים או כל זכות אחרת ביחס לפריטים בשירותים או בתוכנות. אנו שומרים על כל הזכויות שלא הוענקו על פי התנאים.
 
3.3 אחסון.כאשר השירותים מספקים אחסון, אנו ממליצים שתגבה את התוכן שלך במקום אחר באופן קבוע. ייתכן שנטיל מגבלות טכניות סבירות על גודל הקובץ, שטח האחסון, קיבולת העיבוד ומגבלות טכניות אחרות. אנו עשויים להשעות את השירותים, עד שתחזור למגבלת שטח האחסון של חשבונך. בסיום תקופת הרישיון שלך, נעשה כל מאמץ סביר מבחינה מסחרית כדי לאפשר לך להעביר את התוכן שלך מהשירותים. ההעברה חייבת להסתיים בתוך 30 יום מתאריך הסיום או התפוגה של תקופת הרישיון. בתום תקופת מעבר זו של 30 יום, אנו שומרים לעצמנו את הזכות למחוק את התוכן שלך.
 
3.4 תכנים שנוצרו על ידי המשתמש. אנו עשויים לאחסן תכנים שנוצרו על ידי המשתמשים שלנו. "אם תיגש לשירותים שלנו, ייתכן שתיתקל בתכנים שנוצרו על-ידי משתמשים, שייראו לך פוגעניים או טורדניים. הסעד היחיד שניתן לך הוא להפסיק לצפות בתכנים. במידת האפשר, אתה רשאי גם ללחוץ על לחצן 'Report' (דיווח) כדי לדווח לנו על התוכן הפוגעני שנוצר על-ידי המשתמשים.
 
3.5 קבצים לדוגמה. " קבצים לדוגמה" פירושם קבצים שסופקו על-ידי Adobe, כגון תמונות תוכן, קליפ ארט, תמונות ממאגר או צלילים לשימוש בערכות לימוד ובהדגמות, ולמטרות ניסיוניות אחרות שבהן הם יוגדרו כקבצים לדוגמה. לא ניתן להשתמש בקבצים לדוגמה לאף מטרה אחרת פרט לזו שלשמה הם סופקו. לא ניתן להפיץ את הקבצים לדוגמה בפני עצמם (היינו, בנסיבות שבהן הקבצים לדוגמה הם בעלי ערך ראשוני של המוצר המופץ), ולא תוכל לטעון לזכויות כלשהן על הקבצים לדוגמה.
 
3.6 קובצי תוכן." קובצי תוכן" פירושם נכסים של Adobe המסופקים כחלק מהשירותים והתוכנות. למעט כאשר צוין אחרת בתיעוד או ברישיונות ספציפיים, אנו מעניקים לך רישיון אישי, לא בלעדי, לא ניתן לרישוי משנה ולא ניתן להעברה להשתמש בקובצי התוכן כדי ליצור שימוש סופי (כלומר, היישום הנגזר או המוצר שנוצר על-ידך), שבמסגרתו קובצי התוכן, או נגזרות שלהם, מוטבעים לשימושך ("שימוש סופי"). אתה רשאי לשנות את קובצי התוכן לפני הטבעתם בשימוש הסופי. אתה רשאי לשכפל ולהפיץ קובצי תוכן ביחס לשימוש הסופי שלך בלבד, עם זאת, בשום מקרה אינך רשאי להפיץ את קובצי התוכן בפני עצמם, מחוץ לשימוש הסופי.
 
3.7 סוגי רישיונות אחרים.
 
(א) גרסת NFR. אנו רשאים להגדיר את השירותים או התוכנות כגרסת "ניסיון", "הדגמה", "לא מיועד למכירה חוזרת" או סיווג דומה אחר (להלן, "גרסת NFR"). אתה רשאי להתקין את גרסת ה-NFR ולהשתמש בה אך ורק במהלך התקופה ולמטרות שצוינו כאשר סיפקנו את גרסת ה-NFR. אינך רשאי להשתמש בחומרים כלשהם שתפיק מגרסת ה-NFR למטרות כלשהן שאינן מסחריות.
 
(ב) גרסת טרום השקה. אנו עשויים לסווג את השירותים או התוכנות, או תכונה של השירותים או התוכנות, כגרסת טרום השקה או גרסת בטא נפרדת (" גרסת טרום השקה"). גרסת טרום השקה אינה מייצגת את המוצר הסופי ועשויה להכיל תקלות שעלולות לגרום כשל מערכתי או כשל אחר ואובדן נתונים. אנו רשאים לבחור שלא להשיק את גרסת טרום ההשקה באופן מסחרי. עליך להפסיק להשתמש בגרסת טרום ההשקה באופן מיידי ולהשמיד את כל עותקי גרסת טרום ההשקה אם נבקשך לעשות זאת, או אם נשיק גרסה מסחרית של גרסת טרום ההשקה. כל הסכם נפרד שנעשה עמך, החל על גרסת טרום ההשקה, יגבר על הוראות אלה.
 
(ג) גרסת מערכת החינוך. אם נסווג את השירותים או התוכנות לשימוש על-ידי משתמשי מערכת החינוך (להלן, "גרסת מערכת החינוך"), אזי אתה רשאי להשתמש בגרסת מערכת החינוך אך ורק אם אתה עומד בדרישות הזכאות המפורטות בכתובת http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines. אתה רשאי להתקין את גרסת מערכת החינוך ולהשתמש בה אך ורק במדינה שבה אתה זכאי לעשות זאת כמשתמש מערכת החינוך. אם אתה מתגורר באזור הכלכלי האירופי, אזי המלה "מדינה" במשפט הקודם פירושה האזור הכלכלי האירופי.
 
4. התוכן שלך.
 
4.1 תוכן." Content" פירושו כל חומר, כגון קובצי שמע, קובצי וידאו, מסמכים אלקטרוניים או תמונות, שאתה מעלה ומייבא לשירותים או לתוכנות בהקשר של שימושך בשירותים.
 
4.2 בעלות. אתה שומר בידיך את כל הזכויות והבעלות על התוכן שלך. איננו טוענים לכל זכויות של בעלות על התוכן שלך.
 
4.3 מתן רישיונות לתכנים שלך לצורך הפעלת השירותים והתוכנות.כתנאי לתפעול השירותים והתוכנות ולהפיכתם לזמינים, אנו דורשים ממך להעניק לנו רישיונות מסוימים לתוכן שלך. כאשר אתה מעלה תוכן לשירותים ולתוכנות, אתה מעניק לנו רישיון לא בלעדי, כלל עולמי, פתור מתמלוגים, ניתן לרישוי משנה וניתן להעברה להשתמש, לשכפל, להציג בפומבי, להפיץ, לשנות (לדוגמה, במטרה להציג טוב יותר את התוכן שלך), לבצע באופן פומבי ולתרגם את התוכן לפי הצורך, בתגובה לפעולות המשתמש (לדוגמה, כאשר אתה בוחר לאחסן את התוכן שלך באופן פרטי או לשתפו עם אחרים). רישיון זה מיועד לתפעול השירותים והתוכנות או לשיפורם בלבד.
 
4.4 שיתוף התכנים שלך.
 
(א) שיתוף. חלק מהשירותים והתוכנות עשויים לספק תכונות המאפשרות לך לשתף את התוכן שלך עם משתמשים אחרים או להפוך אותו לציבורי. "שיתוף" פירושו שליחה בדואר אלקטרוני, פרסום, שידור, העלאה או הפיכה לזמין בדרך אחרת (לנו או למשתמשים אחרים) באמצעות השימוש שלך בשירותים ובתוכנות. משתמשים אחרים רשאים להשתמש, להעתיק, לשנות או לשתף את התוכן שלך בדרכים רבות. אתה נושא באחריות לתוכן שאתה משתף, לכן עליך לנקוט משנה זהירות בבחירת התוכן שבכוונתך לשתף או להפוך לציבורי.
 
(ב) רמת הגישה. איננו מנטרים או שולטים בפעולות שאחרים מבצעים עם התוכן שלך. אתה אחראי לקביעת ההגבלות שיחולו על התוכן שלך וליישום רמת הגישה המתאימה אל התוכן שלך. אם לא תבחר את רמת הגישה שתחול על התוכן שלך, ייתכן שהמערכת תבחר את ההגדרה המקלה ביותר כברירת מחדל. אתה נושא באחריות ליידע משתמשים אחרים כיצד ניתן לשתף את התוכן שלך, ולהתאים את ההגדרה הקשורה לגישה אל התוכן שלך או לשיתופו.
 
(ג) הערות.ייתכן שהשירותים או התוכנות יאפשרו לך להגיב על תוכן. ההערות אינן בעילום שם, ומשתמשים אחרים יכולים לצפות בהן. אתה, משתמשים אחרים או אנחנו יכולים למחוק את ההערות שלך.
 
4.5 סיום הרישיון. תוכל לבטל רישיון זה לתוכן שלך ולסיים את זכויותינו בכל עת על ידי הסרת התוכן שלך מהשירות. עם זאת, ייתכן שכמה מהעותקים של התוכן שלך יישמרו במסגרת הגיבויים שאנו מבצעים באופן שגרתי.
 
4.6 משוב. אינך מחויב לספק לנו רעיונות או הצעות (להלן, "משוב"). יחד עם זאת, אם תשלח אלינו משוב, אתה מעניק לנו רישיון לא בלעדי, כלל עולמי, פטור מתמלוגים, ניתן לרישוי משנה וניתן להעברה ליצור, להשתמש, להורות לגורם אחר ליצור, להציע למכירה, לייבא, לשעתק, להציג בציבור, להפיץ, לשנות ולבצע בציבור את המשוב.
 
4.7 מכירת התוכן שלך. אנו עשויים לאפשר לך להעניק את התוכן שלך ברישיון למשתמשים אחרים באמצעות השירותים שלנו, בכפוף להסכמתך לתנאים נפרדים.
 
5. פרטי חשבון.
 
אתה אחראי לכל הפעילות המתבצעת באמצעות חשבונך. עליך ליידע את תמיכת הלקוחות באופן מיידי אם יובא לידיעתך כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך. אינך רשאי (א) לשתף את פרטי החשבון שלך (מלבד עם מנהל חשבון מורשה), או (ב) להשתמש בחשבון של אדם אחר. מנהל החשבון שלך רשאי להשתמש בפרטי חשבונך לניהול הגישה שלך אל השירותים והתוכנות ושימושך בהם. עבור PhoneGap, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפקח ולאכוף את המגבלות וההגבלות המוטלות על תוכנית המנוי, לרבות, אך מבלי להגביל, את הזכות לחייב בגין חריגות.
 
6. התנהגות המשתמש.
 
6.1 שימוש אחראי. קהילות Adobe מורכבות לעתים קרובות ממשתמשים שמצפים למידה מסוימת של אדיבות ומקצוענות. עליך להשתמש בשירותים ובתוכנות באופן אחראי.
 
6.2 שימוש לרעה. אינך רשאי להשתמש לרעה בשירותים או בתוכנות. לדוגמה, אינך רשאי:
 
(א) להעתיק, לשנות, לארח, להזרים, להעניק ברישיון משנה או לשווק את השירותים או התוכנות;
 
(ב) לאפשר או להתיר לאחרים להשתמש בשירותים או בתוכנות באמצעות פרטי החשבון שלך;
 
(ג) להשתמש בתוכנות כדי לבנות מסד נתונים מכל סוג שהוא;
 
(ד) לגשת או לנסות לגשת לשירותים או לתוכנות בכל אמצעי פרט לממשק שאנו מספקים ומאשרים;
 
(ה) לעקוף כל מגבלה על הגישה או השימוש שהוצבה במטרה למנוע שימושים מסוימים בשירותים או בתוכנות;
 
(ו) לשתף תוכן או לעסוק בפעילות המהווה הפרה של זכויות הקניין הרוחני של גורם כלשהו ("זכויות קניין רוחני" פירושן זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סימנים מסחריים, חוזי המוצר, פטנטים, סודות מסחריים, תחרות לא הוגנת, זכויות לפרטיות, זכויות לפרסום וכל זכות קניינית אחרת);
 
(ז) להעלות או לשתף כל תוכן שהנו בלתי חוקי, מזיק, מאיים, פוגעני, שיש בו משום עיוות, השמצה, הוצאת דיבה, זימה, תועבה, חדירה לפרטיותו של אחר או הפצת שנאה;
 
(ח) להתחזות לכל אדם או ישות, או לספק הצהרה כוזבת או מצג שווא בדבר הקשר שלך לאדם או ישות כלשהם;
 
(ט) לנסות להשבית, לפגוע או להרוס את השירותים והתוכנות;
 
(י) להעלות, לשדר, לאחסן או להפוך לזמין כל תוכן או קוד שמכיל וירוסים, קוד זדוני, תוכנות זדוניות או רכיב כלשהם שמטרתם לפגוע או להגביל את הפונקציונליות של השירותים או התוכנות;
 
(יא) לשבש, להפריע או להגביל את שימושם של משתמשים אחרים בשירותים או בתוכנות (למשל באמצעות מעקב, הפחדה או הטרדה, עידוד אחרים לפעול באלימות, או פגיעה בקטינים בכל דרך);
 
(יב) לשלוח מכתבי שרשרת, דואר זבל, תוכניות פירמידה, דיוג, ספאם והודעות לא רצויות אחרות;
 
(יג) להציב פרסומות במוצר או שירות כלשהו המסופק במסגרת השירותים, למעט לאחר קבלת אישור קודם בכתב מאתנו;
 
(יד) להשתמש בכל שיטה של כרייה, איסוף וחילוץ נתונים בהקשר לשירותים; או
 
(טו) להפר את החוק החל (לרבות, אך מבלי להגביל, כאשר הדבר אפשרי, COPPA ‏(Children's Online Privacy Protection Act, הגנת הפרטיות המקוונת של ילדים)).
 
7. עמלות ותשלומים.
 
7.1 מסים ועמלות צד שלישי. עליך לשלם את כל המסים ועמלות צד שלישי החלים (לרבות, לדוגמה, תשלומי טלפון, דמי מפעיל סלולרי, חיובי ספק אינטרנט, תשלומי תוכנית נתונים, עמלות כרטיס אשראי או עמלות המרת מט''ח ועמלות על פעולה במט"ח). איננו אחראים לתשלומים אלו. פנה למוסד הפיננסי שלך אם יש לך שאלות בנוגע לעמלות. אנו עשויים לנקוט פעולות לגביית התשלומים שאתה חב לנו. אתה תישא בכל הוצאות הגבייה הקשורות. אם אתה נמצא במדינה אחרת מהישות של Adobe שאיתה מנהל אתה עסקאות (למשל, לקוחות של Adobe Inc. בצפון אמריקה ולקוחות Adobe Systems Software Ireland Limited בכל שאר המדינות), התשלומים שלך יבוצעו לגוף זר.
 
7.2 פרטי כרטיס אשראי. אם לא תיידע אותנו בדבר עדכונים לשיטת התשלום שלך, כדי למנוע שיבושים באספקת השירות, ייתכן שנשתתף בתוכניות הנתמכות על ידי ספק הכרטיס שלך במטרה לנסות לעדכן את פרטי התשלום שלך. אתה מעניק לנו אישור להמשיך לחייב את חשבונך באמצעות הפרטים המעודכנים שנשיג בדרך זו.
 
8. אחריות ופיצוי מצדך.
 
8.1אחריות.על ידי העלאת התוכן שלך לשירותים או לתוכנות, אתה מסכים כי ברשותך: (א) את כל הרישיונות וההרשאות הנחוצים לשימוש ושיתוף התוכן שלך ו(ב) את הזכויות הנחוצות להענקת רישיונות בכפוף לתנאים.
 
8.2פיצוי. אתה תפצה אותנו ואת החברות הבנות, הנציגים, הסוכנים, העובדים, השותפים ונותני הרישיונות שלנו בגין כל תביעה, דרישה, הפסד או נזק, לרבות שכר טרחת עו"ד סביר, הנובעים או הנוגעים לשימושך בשירותים או בתוכנה, או להפרה של התנאים על ידך.
 
9. התנערות מאחריות.
 
9.1 אלא אם נזכר אחרת בתנאים הנוספים, השירותים והתוכנה מסופקים "כמות שהם". במידה המרבית המותרת על פי חוק, אנו מתנערים מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת בנוגע לאי הפרה, סחירות והתאמה לשימוש מסוים. איננו מספקים כל אחריות בדבר התוכן הנכלל בשירותים. (כמו כן, אנו מתנערים מכל אחריות כי (א) השירותים או התוכנה יענו על דרישותיך או יהיו זמינים בכל עת, נטולי שיבושים, נטולי עיכובים, מאובטחים או נטולי שגיאות; (ב) התוצאות שתתקבלנה מהשימוש בשירותים או בתוכנה תהיינה יעילות, מדויקות או מהימנות; (ג) איכות השירותים או התוכנה תעמוד בציפיותיך; או כי (ד) כל שגיאה או ליקוי בתוכנה יתוקנו;
 
9.2 אנו מתנערים במפורש מכל אחריות בגין כל פעולה הנובעת משימושך בכל שירות או בכל תוכנה. שימושך בשירותים ובתוכנה וגישתך אליהם יהיו בכפוף לשיקול דעתך ועל אחריותך בלבד, ואתה תישא באחריות בלעדית לכל נזק למערכת המחשב או לאובדן נתונים כתוצאה מהשימוש בשירותים או בתוכנות כלשהם או מהגישה אליהם.
 
9.3 אם אתה מפרסם תוכן בשרתים שלנו כדי לשתף באופן ציבורי דרך שירותים, אנחנו לא אחראים על: (א) אובדן, פגיעה או נזק לתוכן שלך; (ב) מחיקה של תוכן על ידי כל גורם אחר מלבד Adobe; או (ג) הכללת התוכן שלך על ידי גורמי צד שליש או אתרי אינטרנט אחרים או מדיה אחרת.
 
10. הגבלת חבות.
 
10.1 למעט כאשר צוין אחרת בתנאים הנוספים, לא נישא בכל אחריות שהיא כלפיך או כלפי כל אדם אחר ביחס לכל אובדן שימוש, נתונים, מוניטין או רווחים, ולכל נזק מיוחד, נלווה, עקיף, תוצאתי או עונשי מכל סוג, ללא קשר לסיבה (אף אם נודע לנו אודות האפשרות של התרחשות האובדן או הנזקים), לרבות אובדנים או נזקים (א) הנובעים מאובדן שימוש, נתונים או רווחים, בין אם ניתן לחזותם ובין אם לאו, (ב) המבוססים על כל תיאוריית חבות, לרבות הפרת הסכם או התחייבות, רשלנות או עילת תביעת נזיקין אחרת, או (ג) הנובעים מכל תביעה אחרת הנובעת או הנוגעת משימושך או מגישתך לשירותים או לתוכנה. דבר בתנאים לא יגביל או יחריג את אחריותנו בגין רשלנות רבתי, בגין התנהלות בלתי הולמת בכוונה תחילה מצדנו, או מצד עובדינו, או בגין מוות או נזק גופני.
 
10.2 חבותנו הכוללת בכל עניין הנובע מהתנאים או הקשור להם מוגבלת ל-$100 דולר אמריקאי או לסכום המצטבר ששילמת לצורך גישה אל השירות או התוכנה במהלך תקופת שלושת החודשים שלפני האירוע המקים את החבות, הגבוה מביניהם. הגבלה זו תחול ללא קשר לצורה או לסיבה לתביעה או להפסד, בין אם התביעה או ההפסד היו צפויים, ובין אם נודע לאחד הצדדים על האפשרות לתביעה או להפסד.
 
10.3 ההגבלות והחריגים בסעיף 10 זה יחולו במידה המרבית המותרת על פי חוק.
 
11. סיום.
 
11.1 סיום מצדך. אתה רשאי להפסיק להשתמש בשירותים ובתוכנות בכל עת. סגירת חשבונך אינה משחררת אותך מכל התחייבות לשלם עמלות שטרם שולמו.
 
11.2 סיום מצידנו. אם נסיים את התנאים, או את השימוש בשירותים מטעמים שאינם מהווים עילה, אנו נעשה מאמצים סבירים להודיע לך לפחות 30 יום לפני הסיום באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שתמסור לנו בצירוף הוראות כיצד לאחזר את תכניך. אלא אם צוין אחרת בתנאים הנוספים, אנו רשאים לסיים בכל עת את זכותך להשתמש בשירותים או בתוכנה אם:
 
(א) תפר הוראה כלשהי בתנאים (או תפעל באופן המצביע בבירור על כך שאינך מתכוון, או שאינך מסוגל, לציית לתנאים);
 
(ב) לא תעביר בזמן את התשלומים עבור השירותים או התוכנות, אם ישנם;
 
(ג) תפר באופן מהותי הוראה כלשהי של התנאים, וכן (1) לא ניתן לתקן את ההפרה; או (2) לאחר שנודיע לך על ההפרה, לא תצליח לתקן אותה בתוך 14 יום ממועד ההודעה;
 
(ד) תעשה שימוש לרעה, תאיים, תפחיד או תטריד אותנו או את העובדים שלנו, באופן, מילולי או בכל אמצעי אחר (לחלופין, בנסיבות כאלה אנו עשויים להשעות או להגביל את הגישה שלך לשירותים או לתוכנות);
 
(ה) הגשת שוב ושוב תלונות שאינן בתום לב או ללא בסיס סביר, והמשכת לעשות זאת לאחר שביקשנו ממך להפסיק (לחלופין, בנסיבות כאלה אנו עשויים להשעות או להגביל את הגישה שלך לשירותים או לתוכנות);
 
(ו) אנו נידרש לעשות זאת על פי חוק (לדוגמה, כאשר אספקת השירותים או התוכנה הנה בלתי חוקית או הופכת להיות בלתי חוקית);
 
(ז) נבחר להפסיק את אספקת השירותים או התוכנה, במלואם או בחלקם (למשל אם אספקת השירותים באזורך תהפוך לבלתי מעשית מבחינתנו כתוצאה משינוי של חוק); או
 
(ח) לא בוצעה כל פעילות במשך פרק זמן ממושך בחשבונך שניתן ללא תשלום.
 
11.3 Tסיום מצד מנהל קבוצה. מנהל קבוצה עבור שירות, כגון 'Creative Cloud לצוותים', רשאי להפסיק את הגישה של משתמש לשירות בכל עת. אם מנהל הקבוצה שלך יפסיק את גישתך, לא תוכל עוד לגשת לתוכן שאתה או משתמשים אחרים בקבוצה שיתפתם בסביבת עבודה משותפת במסגרת שירות זה.
 
11.4 המשך תחולה. עם הפקיעה או הסיום של התנאים, ייתכן שחלק מהשירותים והתוכנות, או כולם, יפסיקו לפעול ללא הודעה מוקדמת. עם זאת, כל הרישיונות הקבועים שיש לך ימשיכו במלוא כוחם ותוקפם. התחייבויות השיפוי שלך, כתבי הוויתור או הגבלת האחריות מצדנו והוראות יישוב המחלוקות הנזכרות בתנאים ימשיכו לחול.
 
12. בדיקות.
 
12.1 סינון. איננו בודקים את כל התכנים המועלים אל השירותים או התוכנות, אך אנו עשויים להיעזר בטכנולוגיות, בספקים או בתהליכים זמינים לביצוע סינון המיועד לזהות סוגים מסוימים של תוכן בלתי חוקי (כגון פורנוגרפיית ילדים) או תוכן או התנהגות פוגעניים אחרים (כגון דפוסי התנהגות המעידים על דואר זבל או דיוג, או מילות מפתח המעידות כי תוכן למבוגרים פורסם מחוץ לקיר המיועד למבוגרים).
 
12.2 חשיפה. אנו עשויים לגשת או למסור מידע אודותיך, או אודות שימושך בשירותים או בתוכנות: (א) כאשר הדבר נדרש על פי חוק (למשל אם נקבל זימון או צו חיפוש תקף); (ב) במטרה להגיב לבקשות תמיכה שלך במסגרת שירות לקוחות; או (ג) כאשר אנו, בכפוף לשיקול דעתנו, סבורים שהדבר הכרחי למען הגנת הזכויות, הרכוש או הבטיחות שלנו, משתמשינו או הציבור.
 
13. חוקי בקרות סחר.
 
השירותים או התוכנות ושימושך בתוכנה, בשירותים ובתוכנות ובתוכן כפופים לחוקים, למגבלות ולתקנות של ארצות הברית ושל מדינות אחרות, החלים על ייבוא, ייצוא ושימוש בשירותים ובתוכנות. אתה מסכים לציית לכל החוקים, המגבלות והתקנות.
 
14. חוק הצרכן האוסטרלי.
 
שום פרט בתנאים לא יחריג, יגביל או ישנה את זכויות הצרכן על פי חוק התחרות והצרכן 2010 (Cth) ( CCA) או כל חקיקה אחרת אשר לא ניתן להחריגה, להגבילה או לשנות אותה באמצעות הסכם. אם ה-CCA או כל חקיקה אחרת מרמזת על מצב, אחריות או תנאי ביחס לתנאים, או מעניקה ערבויות סטטוטוריות ביחס לתנאים, לגבי טובין או שירותים שסופקו (אם יש כאלה), האחריות שלנו בגין ההפרה של מצב, אחריות או תנאי אחר זה,מוגבלת (על-פי בחירתנו) עד למידה שהדבר אפשרי: (א) במקרה של אספקת טובין, נבצע אחת או יותר מהפעולות הבאות: (1) החלפת הטובין או אספקת טובין שווי ערך; (2) תיקון הטובין; (3) תשלום העלות של החלפת הטובין או רכישת טובין שווי ערך; וכן (4) תשלום עלות תיקון הטובין; או (ב) במקרה של אספקת שירותים, או ביצוע אחת מהפעולות הבאות: (1) אספקה נוספת של השירותים; וכן (2) תשלום העלות של אספקה נוספת זו של השירותים.
 
15. יישוב מחלוקות.
 
15.1 תהליך. במקרה של בעיה או מחלוקת כלשהי, אתה מסכים לנסות תחילה ליישב את העניין באופן לא רשמי על-ידי יצירת קשר עמנו. אם מחלוקת לא תיושב תוך 30 יום ממועד הגשתה, יש ליישב את ההליכים המשפטיים שיחלו כתוצאה מכך באמצעות הליך בוררות סופי ומחייב, מלבד העובדה שאתה רשאי להגיש תביעה בבית דין לתביעות קטנות, במידה ותביעתך עומדת בדרישות.
 
15.2 כללים. אם אתה מתגורר באמריקה, הליך הבוררות ינוהל על-ידי ארגון JAMS במחוז סנטה קלרה, קליפורניה, בכפוף לכללי והליכי הבוררות המקיפים שלו. אם אתה מתגורר באוסטרליה, ניו זילנד, יפן, סין, הונג קונג, מקאו, טאיוואן, דרום קוריאה, הודו, סרי לנקה, בנגלדש, נפאל או מדינה החברה בארגון מדינות דרום-מזרח אסיה (ASEAN), מרכז הבוררות הבינלאומי של סינגפור (Singapore International Arbitration Centre - SIAC) ינהל את הליך הבוררות בסינגפור, בכפוף לכללי הבוררות שלו, הנכללים בסעיף זה מכוח אזכורם. אחרת, בית הדין להליכי בוררות בינלאומיים של לונדון (London Court of International Arbitration - LCIA) ינהל את הליך הבוררות בלונדון, בכפוף לכללי הבוררות של LCIA‏. הבורר יהיה אדם אחד שנבחר במשותף על-ידך ועל-ידי Adobe‏. הליך הבוררות יתקיים בשפה האנגלית, אך כל עד ששפת אמו אינה אנגלית יורשה להעיד בשפתו, עם תרגום סימולטני לאנגלית (הצד המציג את העד יישא בעלות התרגום). השיפוט בנוגע לתוצאות ההליך יהיה בר אכיפה בכל בית דין בעל סמכות שיפוטית החלה עליך ועלינו.
 
15.3 ללא פעולות ייצוגיות. אתה רשאי ליישב מחלוקות עמנו על בסיס אישי בלבד, ואינך רשאי להשתתף בתביעה ייצוגית.
 
15.4 סעד מניעתי. על אף האמור לעיל, במקרה של גישה בלתי מורשית על ידך או על ידי אחרים לשירותים או לתוכנות, או שימוש בהם, תוך הפרה של התנאים, אתה מסכים שנהיה רשאים לבקש צווי מניעה (או סוג דומה של סעד חירום משפטי) בכל סמכות שיפוט.
 
16. זכויות ביקורת.
 
אם אתה עסק, חברה או ארגון, אנו נהיה רשאים, לכל היותר אחת לכל 12 חודשים, בהתראה של 7 ימים מראש, למנות את עובדינו או רואה חשבון/מבקר בלתי תלוי המהווה צד שלישי המחויב לשמור על סודיות, לבדוק (לרבות בדיקה ידנית, שיטות אלקטרוניות, או שתיהן) את רשומותיך, מערכותיך ומתקניך, על מנת לוודא שההתקנה והשימוש שלך בכל השירותים או התוכנות עולה בקנה אחד עם הרישיונות התקפים מאיתנו. בנוסף, אתה תספק לנו את כל הרשומות והמידע שנבקש, בתוך 30 יום ממועד הבקשה, כדי לוודא שההתקנה והשימוש בחלק מהשירותים והתוכנות, או בכולם, תואם לרישיונות התקפים שהוענקו על ידנו. אם הבדיקה תגלה ליקויים ברישיונות עבור השירותים או התוכנה, יהיה עליך לרכוש מידית כל רישיון ומינוי נדרשים וכן שירותי תחזוקה ותמיכה כלשהם. אם סך התשלומים שלא שולמו יעלה על 5% מערך דמי הרישיון לתשלום, אזי יהיה עליך לשלם עבור הוצאות ניהול הבדיקה שנגרמו לנו.
 
17. עדכונים וזמינות.
 
17.1. עדכונים לתנאים הכללים ותנאים נוספים. אנו עשויים לשנות תנאים כלליים אלה, תנאים נוספים או תנאי החלים על מנויים וביטולים, לדוגמה, כדי לשקף שינויים בחוק או שינויים בשירותים או בתוכנות שלנו. עליך לעיין בתנאים באופן קבוע. אנו נפרסם בדף זה הודעות בנוגע לשינויים אלה שיבוצעו בתנאים הכללים ובתנאים הנוספים. בעצם המשך השימוש או הגישה שלך אל השירותים או התוכנה לאחר כניסת השינויים לתוקף, אתה מסכים לציית לתנאים שלאחר השינוי.
 
17.2. עדכונים לשירותים ולתוכנות. אנו רשאים לשנות, לעדכן או להשבית את השירותים או התוכנות (לרבות כל חלק או תכונה שלהם) בכל עת ללא חבות כלפיך או כלפי כל גורם אחר. עם זאת, עבור שינויים שנבצע בהצעות שעליהן שילמת, נעשה מאמצים סבירים כדי להודיע לך על השינוי, העדכון או ההפסקה. אם נפסיק לספק את השירותים או את התוכנות בשלמותם, נקצה לך זמן סביר להורדת התוכן שלך, ואנו עשויים לספק לך החזר פרו-רטה עבור כל העמלות ששילמת מראש עבור השירותים והתוכנות ולא ניצלת.
 
17.3 זמינות. דפי האינטרנט המתארים את השירותים נגישים ברחבי העולם, אך אין פירוש הדבר שכל השירותים זמינים בארצך, או שתכנים שנוצרו על ידי משתמשים וזמינים באמצעות השירותים הם חוקיים או זמינים בארצך. ייתכן שבמדינות מסוימות, הגישה לשירותים מסוימים (או לתכונות של שירותים מסוימים, לקבצים דוגמה או לקובצי תוכן) תיחסם על-ידינו או על-ידי ממשלות זרות. אתה נושא באחריות לוודא ששימושך בשירותים הוא חוקי או זמין במקום שבו אתה משתמש בהם. השירותים אינם זמינים בכל השפות.
 
18. איסור על שינויים, הנדסה לאחור.
 
למעט כפי שהותר במפורש בתנאים, אין (א) לשנות, להעביר, להתאים או לתרגם שום חלק מהשירותים או מהתוכנות; או (ב) לבצע הנדסה לאחור, הידור לאחור או פירוק או לנסות לגלות באופן אחר את קוד המקור, במלואו או בחלקו, של שירות או תוכנה כלשהם. אם החוקים באזור השיפוט שלך מעניקים לך את הזכות לבצע הידור לאחור של התוכנות כדי להשיג מידע הדרוש לעיבוד החלקים של השירותים או התוכנות שנמצאים תחת רישיון ועובדים בשיתוף עם תוכנות אחרות, תחילה עליך לבקש מידע זה מאתנו. אנחנו עשויים, לפי שיקול דעתנו, לספק מידע שכזה או להטיל תנאים סבירים, לרבות עמלה סבירה, על ביצוע ההידור לאחר של השירותים או התוכנות כדי להגן על זכויות הקניין שלנו ושל הספקים שלנו ביחס לשירותים ולתוכנות.
 
19. שונות.
 
19.1 הגרסה באנגלית. הנוסח האנגלי של התנאים הוא הנוסח אשר ישמש לצורך פרשנות התנאים וקביעת משמעותם.
 
19.2 הודעה ל-Adobe. ניתן לשלוח לנו הודעות לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: contractnotifications@adobe.com.
 
19.3 הודעה לך. אנו עשויים לשלוח אליך הודעות בדואר אלקטרוני, בדואר רגיל, פרסום בשירותים או כל אמצעי אחר המקובל מבחינה חוקית.
 
19.4 איסור המחאה. אינך רשאי להמחות או להעביר באופן אחר את התנאים או את זכויותיך או התחייבויותיך על פי התנאים, במלואם או בחלקם, ללא הסכמתנו בכתב, וכל ניסיון שכזה יהא בטל ומבוטל. אנו רשאים להעביר את זכויותינו על פי התנאים לצד שלישי.
 
19.5 כותרות. הכותרות שמופיעות בתנאים הכלליים או בתנאים הנוספים הללו מסופקות לנוחות בלבד ואין לייחס להן משמעות או כוונה כלשהי.
 
19.6 נתיקות. אם הוראה כלשהי בתנאים הכלליים או בתנאים הנוספים הללו תיחשב לבלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה מכל סיבה, התנאים הכלליים והתנאים הנוספים ימשיכו לחול במלואם כוחם ותוקפם.
 
19.7 אי ויתור. אי אכיפה או אי מימוש מצדנו של הוראה כלשהם של התנאים לא יהווה ויתור על אותה הוראה.
 
20. DMCA.
 
אנו מכבדים את זכויות הקניין הרוחני של אחרים ואנו מצפים ממשתמשינו לפעול באופן זהה. אנו נגיב להודעות ברורות בדבר הפרות בהתאם להוראות חוק זכויות היוצרים Digital Millennium Copyright Act (DMCA). לקבלת מידע נוסף על המדיניות והנהלים של Adobe להשבתה של כתובות IP, בקר בכתובת: http://www.adobe.com/legal/dmca.html.
 
 
Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704
 
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24
 
Adobe_General_Terms_of_Use-he_IL-20180605_2200