תנאי השימוש הכלליים של Adobe

פורסם ב-17 בפברואר 2024. בתוקף החל מה-17 בפברואר 2024. תנאי שימוש כלליים אלה מחליפים וגוברים על כל הגרסאות הקודמות.‬

הוראת הבוררות המחייבת וכתב הוויתור על תביעה ייצוגית בסעיף 14 (יישוב מחלוקות, ויתור על תביעה ייצוגית, הסכם מחלוקת) להלן מסדירות את פתרון המחלוקות. אנא קרא אותם בזהירות. אם אינך מסכים לתנאים אלה (כהגדרתם להלן), לרבות ההוראה לגבי בוררות חובה (אם לא ביטלת את הסכמתך כמותר כאן) וויתור על תביעה ייצוגית, אין להשתמש בשירותים או בתוכנה.

תנאי השימוש הכלליים הללו (“תנאים כלליים”), יחד עם כל התנאים הנוספים הרלוונטיים (סעיף 1.2 תנאים נוספים) להלן)(ביחד, “התנאים”) מסדירים את השימוש ואת הגישה שלך לאתרי האינטרנט, ליישומים מבוססי אינטרנט ולמוצרים, לשירות הלקוחות, לפורומי דיון או לאזורים או לשירותים אינטראקטיביים אחרים שלנו, כמו גם לשירותים כגון Creative Cloud (יחדיו, להלן "השירותים") ולהתקנה ושימוש בכל תוכנה שאנו כוללים כחלק מהשירותים, כולל, ללא הגבלה, יישומים למכשירים ניידים ולמחשבים שולחניים, קבצים לדוגמה וקובצי תוכן (כמוגדר להלן), קובצי Script, הוראות ותיעוד קשור (יחדיו, להלן "התוכנות"). אם הסכמת לתנאי המינוי והביטול (https://www.adobe.com/il/legal/subscription-terms.html), כי אז תנאים אלה נחשבים גם הם לחלק מהתנאים. אם אתה משתמש בשירותים ובתוכנה באמצעות ‎Value Incentive Plan ‏(להלן "VIP") של Adobe, תנאי המינוי והביטול אינם חלים עליך, אך יתרת תנאים אלה תחול על השימוש והגישה לשירותים ולתוכנה. אם חתמת איתנו על הסכם אחר בנוגע לשירותים או לתוכנות ספציפיים, תנאי ההסכם כאמור יחולו במקרה של סתירה עם התנאים.

שימוש בשירותים או בתוכנה מהווים את אישורך כי הנך בגיל חוקי המאפשר להתחייב לגבי התנאים ואם אינך בגיל חוקי, קיבלת הסכמה מהורים או מאפוטרופוס חוקי להתחייב לגבי תנאים כאלה.

 

עליך להיות בן 13 ומעלה כדי להירשם לחשבון Adobe ID אישי. בתי ספר המשתתפים בהצעה למשתמשים רשומים בחינוך יסודי ובחטיבות ביניים רשאים להנפיק Adobe ID ברמה ארגונית לילדים מתחת לגיל 13, בהתאם לתנאים הנוספים הנוגעים לנתוני תלמידים בחינוך היסודי, בחטיבות הביניים ובתיכון (http://www.adobe.com/go/primary-secondary-terms_il).

 

1. ההסכם שלך עם Adobe.

 

1.1 הישות הקשורה בחוזה וברירת דין. אם אתה מתגורר בצפון אמריקה (כולל ארצות הברית, קנדה, מקסיקו, טריטוריות ונכסים של ארצות הברית, וכן בסיסים צבאיים של ארצות הברית באשר הם), מערכת היחסים שלך היא עם .Adobe Inc‎, חברה רשומה בארצות הברית, והתנאים כפופים ומפורשים בהתאם לחוק במדינת קליפורניה, ארה"ב, אלא אם גובר עליו החוק הפדרלי של ארה"ב, ללא התייחסות לכללי ברירת הדין. אם אתה מתגורר מחוץ לצפון אמריקה, מערכת היחסים היא עם Adobe Systems Software Ireland Limited והתנאים כפופים ומפורשים בהתאם לחוקים באירלנד, אלא אם הדבר אסור בהתאם לחוק המקומי. ללקוחות באוסטרליה, Adobe Systems Software Ireland Limited פועלת כסוכן מורשה של Adobe Systems Pty Ltd.‎‏ ונכנסת לחוזה זה בתפקידה כסוכנת של Adobe Systems Pty Ltd.‎‏. ייתכן שאתה זכאי לזכויות נוספות במסגרת החוק המקומי שלך. איננו מבקשים להגביל זכויות אלה כאשר הדבר אסור על פי חוק. למטרות התנאים, "Adobe", "אנחנו", "אנו" וכן "שלנו" משמעם Adobe Inc.,‎, ‏Adobe Systems Software Ireland Limited, או Adobe Systems Pty Ltd.,‎, בהתאם לעניין.

1.2 תנאים נוספים. שימושך בשירותים ובתוכנות שלנו הנו תחת רישיון שהענקנו, לא מכרנו לך ועשוי להיות כפוף לאחד או יותר מהתנאים הנוספים הבאים (להלן, "תנאים נוספים"). במקרה של סתירה כלשהי בין התנאים המצוינים במסגרת התנאים הכללים לבין אלה המצוינים במסגרת התנאים הנוספים, התנאים הנוספים יגברו בגל האמור לשירותים או התוכנות האלה. התנאים הנוספים עשויים להשתנות כמתואר בסעיף 1.5 (עדכונים לתנאים) להלן.

 • Acrobat Sign (https://www.adobe.com/go/adobesignterms_il)
 • Adobe Collaboration Space (https://www.adobe.com/go/collaborationspace-terms_il
 • Adobe Developer (https://www.adobe.com/go/developer-terms_il)
 • Adobe Express (www.adobe.com/go/creativecloudexpressterms_il)
 • Adobe Fonts (https://www.adobe.com/go/adobe-fonts-terms_il)
 • Adobe Generative AI ‏(https://www.adobe.com/go/adobe-gen-ai-addl-terms_il)
 • Adobe Spark (https://www.adobe.com/go/spark-terms_il)
 • Adobe Stock (https://www.adobe.com/go/stockterms_il)
 • Adobe Stock Contributor (https://www.adobe.com/go/contributorterms_il)
 • Adobe Substance 3D Assets (https://www.adobe.com/go/substance3dassets_il)
 • Adobe Substance 3D Community Assets (https://www.adobe.com/go/substance3dcommunityassets_il)
 • Behance (https://www.adobe.com/go/BehanceTOU_il)
 • Business Catalyst (https://www.adobe.com/go/businesscatalyst_terms_il)
 • Business Customers (https://www.adobe.com/go/business_terms_il)
 • Demo Assets (https://www.adobe.com/go/demoassets_il)
 • Document Cloud (https://www.adobe.com/go/documentcloudterms_il)
 • Frame.io (https://www.adobe.com/go/frameio-terms_il)
 • Fuse (https://www.adobe.com/go/fuseterms_il)
 • InDesign Server (https://www.adobe.com/go/indesign-server-terms_il)
 • K-12 והשכלה גבוהה (https://www.adobe.com/go/primary-secondary-terms_il)
 • Lightroom (https://www.adobe.com/go/lightroom_terms_il)
 • Medium (https://www.adobe.com/go/medium-terms_il)
 • Mixamo (https://www.adobe.com/go/mixamo_il)
 • Photoshop Express (https://www.adobe.com/go/photoshop_express_terms_il)
 • Software (https://www.adobe.com/go/softwareterms_il)

1.3 משתמשים עסקיים. אם קיבלת “זכאות” (המוגדרת כזכות להשתמש, לגשת ולצרוך את השירותים והתוכנה) מארגון או קבוצה, כולל, בין השאר, עסק או כל ישות מסחרית אחרת, ישות ממשלתית, עמותה או מוסד חינוכי כלשהו (כל אחד, בנפרד הנו "עסק"), “Business”) במסגרת אחת מהתכניות העסקיות של Adobe (כמו Creative Cloud for Teams, Creative Cloud for Enterprise או Document Cloud), כי אז (א) הנך נחשב “משתמש עסקי” של עסק כזה; (ב) פרופיל Adobe שלך המשויך לזכאות כגון זו הנו "פרופיל עסקי"; וגם (ג) כל ההפניות שעושות שימוש במונח "אתה" במסגרת תנאים אלה פירושן עסק כזה והמשתמשים העסקיים שלו, לפי העניין. אם אתה משתמש עסקי, אתה מסכים כי מאחר שקיבלת זכאויות מעסק כזה, (1) Adobe תספק לאותו עסק את היכולת לגשת, להשתמש, להסיר, לשמור ולשלוט בפרופיל העסקי שלך ובכל התוכן שבו, בין אם הועלה או יובא לפני או אחרי התאריך שבו תנאים אלה עודכנו לאחרונה; (2) השימוש שלך בשירותים ובתוכנה כפוף להסכם עסקי זה עם Adobe; וכן (3) Adobe רשאית לספק את המידע האישי שלך לאותו עסק. גישה לזכאויות משלימות ("שירותים משלימים") יכולה להינתן לכל משתמש שנוסף ל-Admin Console של עסק (כפי שמוגדר בתנאים הנוספים של לקוחות עסקיים (http://www.adobe.com/go/business_terms_il) כמפורט בסעיף 1.2) ומשתמשים כאלה ייחשבו כמשתמשים עסקיים. אם אתה משתמש עסקי עם זכאויות ממספר עסקים, ייתכן שיהיו לך פרופילים עסקיים נפרדים המשויכים לכל עסק. כמשתמש עסקי, יתכן שיהיה לך הסכמים או התחייבויות שונים כלפי עסק, אשר עשויים להשפיע על הפרופיל העסקי שלך או על התוכן שלך. Adobe אינה אחראית לכל הפרה מצדך של הסכמים או התחייבויות מסוג זה. אם לא קיבלת זכאויות מעסק (למשל, רכשת מינוי לתכנית Creative Cloud ליחידים וקיבלת זכאויות במסגרת תוכנית זו), אזי (א) הנך “משתמש אישי”; (ב) פרופיל Adobe שלך הוא פרופיל אישי; (ג) שמורות לך הגישה והשליטה הבלעדית על כל התוכן בחשבונך האישי או בפרופיל האישי שלך (למעט כפי שצוין אחרת במדיניות הפרטיות); וכן (ד) כל ההפניות שכוללות את המונח “אתה” במסגרת תנאים כלליים אלה מתייחסות אליך, כמשתמש יחיד. אם קיבלת זכאויות דרך תוכנית אישית וגם מעסק, אתה נחשב גם משתמש אישי וגם משתמש עסקי. אתה משתמש אישי כשאתה משתמש בזכאויות שהשגת באמצעות התוכנית האישית שלך, ומשתמש עסקי כשאתה משתמש בזכאויות שלך שקיבלת מעסק.

 

1.4 שמות תחום של דוא"ל עסקי. כמשתמש אישי או כמשתמש עסקי, באפשרותך ליצור חשבון Adobe באמצעות כתובת דוא"ל שסופקה או הוקצתה לך על ידי עסק (כגון כתובת הדוא"ל שלך בעבודה). אם העסק יוצר איתנו קשר ישיר, ייתכן שתרצה להוסיף את חשבונך למערכת יחסים כזו. במקרה כזה, העסק רשאי, בהתאם להודעה מראש מהעסק אלינו, לצרף את חשבונך לחשבון העסק. המשמעות היא שהעסק רשאי (א) לגשת לחשבון; (ב) להשתלט על החשבון ועל כל תוכן שנמצא בו, בין אם הוא מאוחסן, הועלה או יובא לפני או אחרי תאריך העדכון האחרון של תנאים אלה; וכן (ג) להמליץ שכל תוכן לא עסקי ששויך לחשבון כזה יועבר לחשבון חדש עם כתובת דוא"ל שאינה משויכת לעסק זה. אתה, כמשתמש אישי עם חשבון Adobe שהוקצה לעסק או משתמש עסקי, מאשרים כי Adobe עשויה לספק את המידע האישי שלך לעסק כגון זה (כולל, למען הבהירות, שיתוף המידע שלך עם מנהלן בעסק שלך), כגון שמך, כתובת הדוא"ל שלך וכן מידע לגבי זכויות. אם אינך רוצה שעסק יוכל לגשת, להשתמש, להסיר, לשמור או לשלוט בחשבון או בפרופיל, אל תשתמש בכתובת דוא"ל עסקית עם אותו חשבון. מידע אודות אחסון תוכן והגישה אליו וכן כיצד ניתן לשנות את כתובת הדוא"ל המשויכת לחשבונך מוצג כאן: https://adobe.com/go/business-storage-helpx_il. Adobe עשויה לשתף מידע אודות העסק, כגון שמו וכתובת הדוא"ל של המנהלן, למשתמש עסקי.

1.5 עדכונים לתנאים. אנו עשויים לבצע שינויים בתנאים מעת לעת, ובמקרה כזה, נודיע לך על ידי עדכון התאריך שבראש התנאים, ובמקרים מסוימים אנו עשויים למסור לך הודעה נוספת. Adobe לא תבצע שינויים שיש בהם כדי להטיל עמלות או חיובים נוספים ללא מתן הודעה נוספת. כל שינוי כזה לא יחול בהקשר של כל מחלוקת בינך לבין Adobe אם תתעורר לפני התאריך שבו פרסמנו את התנאים המתוקנים הכוללים שינויים כגון אלה או לאחר שתנאים כגון אלה ייכנסו לתוקף. עליך לעיין בתנאים באופן קבוע. אלא אם צוין אחרת, התנאים המתוקנים ייכנסו לתוקף באופן מיידי והמשך השימוש בשירותים ובתוכנה שלנו יהווה אישור להסכמתך לשינויים אלה. אם אינך מסכים לתנאים המתוקנים, יהיה עליך להפסיק להשתמש בשירותים ובתוכנה שלנו וכן, אם ישים, לבטל אל המינוי.

 

2. פרטיות.

2.1 פרטיות. לקבלת מידע אודות האופן שבו אנו אוספים, משתמשים, משתפים או מעבדים בצורה אחרת מידע אודותיך ואודות שימושך בשירותים ובתוכנה, יש לעיין במדיניות הפרטיות שלנו: http://www.adobe.com/go/privacy_il. יש לך אפשרות לנהל את העדפות המידע כאן: https://www.adobe.com/il/privacy/opt-out.

2.2 הגישה שלנו לתוכן שלך. ייתכן שניגש לתוכן, נציג אותו או נאזין לו (כמוגדר בסעיף 4.1 (תוכן) להלן), באמצעים אוטומטיים וידניים, אך רק באופן מוגבל ורק בהתאם למותר במסגרת החוק. למשל, על מנת לספק את השירותים והתוכנה, ייתכן שיהיה עלינו לגשת אל התוכן, להציג אותו או להאזין לו כדי (א) להגיב לבקשות התמיכה שלך; (ב) לזהות, למנוע או לטפל בכל דרך אחרת בפעולות של הונאה, באבטחה, בתוכן לא חוקי או בבעיה טכנית; וכן (ג) לאכוף את התנאים הללו, כמפורט בסעיף 4.1 להלן. המערכות האוטומטיות שלנו עשויות לנתח את התוכן ואת גופני Creative Cloud Customer (מוגדרים בסעיף 3.10 (גופני לקוחות של Creative Cloud) להלן) באמצעות טכניקות כגון למידת מכונה, על מנת לשפר את השירותים, התוכנה וחוויית השימוש שאנו מספקים. מידע אודות האופן שבו Adobe עושה שימוש בטכנולוגיית למידת מכונה זמין כאן: http://www.adobe.com/go/machine_learning_il.

2.3 הסכמי הגנת נתונים. במדינות מסוימות, החוק מחייב אותנו להיכנס אתך להסכם הגנת נתונים אם אנו מטפלים במידע אישי (כמוגדר בהסכם הרלוונטי) עבורך, כחלק מהשירותים והתוכנה שלנו. הסכמים אלה הנם הסכמי עיבוד נתונים או תנאי הגנת נתונים (באיחוד האירופי) וניתן למצוא אותם במיקומים הבאים:

(א) הסכם עיבוד נתונים של האיחוד האירופי (EU) (או DPA). תנאי ה-DPA חלים כשאתה מספק מידע אישי (בהתאם להגדרתו ב-DPA) שנאסף ממשתמשים פרטיים במדינות באזור הכלכלי האירופי (EEA) ובריטניה וכן בעת שאתה משמש "בקר" ו-Adobe משמשת "מעבד" במסגרת תקנת הגנת המידע הכללית ‎(EU) 2016/679 (להלן, "תקנות GDPR") או כל תקנה שתירש את תקנות GDPR הקשורה לפרישתה של בריטניה מהאיחוד האירופי. תנאי ה-DPA זמינים בכתובת www.adobe.com/go/tou-dpa_il.

(ב) תנאי הגנת נתונים. תנאי הגנת הנתונים חלים בעת אספקת נתונים אישיים (כהגדרתם במסגרת תנאי הגנת הנתונים) שנאספו מאנשים מחוץ לאזור EEA ובריטניה וכש-Adobe משמשת כמעבד הנתונים האלה (כמוגדר במסגרת תנאי הגנת הנתונים) בהתאם להוראותיך ובשמך. תנאי הגנת הנתונים זמינים בכתובת: https://www.adobe.com/go/dpt-ww_il.

2.4 מידע אישי רגיש. הנך מעניק את הסכמתך לא לאסוף, לעבד או לאחסן מידע אישי רגיש (כמוגדר להלן) באמצעות השירותים והתוכנה, למעט (א) כפי שמורשה על ידי Adobe, (ב) מידע הנדרש על ידי השירותים והתוכנה, או (ג) כשהדבר מוסדר בהתאם לתנאים הנוספים, לפי העניין. אתה מסכים לא להעביר, לחשוף או להנגיש מידע אישי רגיש ל-Adobe או לספקי צד שלישי של Adobe. “מידע אישי רגיש” הנו מידע פיננסי של משתמש פרטי, נתונים הקשורים למשתמש פרטי, התנהגות מינית או נטייה מינית, מידע רפואי או בריאותי המוגן במסגרת כל החוקים להגנה על מידע רפואי, נתונים ביומטריים, מידע אישי של ילדים המוגן במסגרת כל חוקי הגנת המידע של ילדים (כגון מידע אישי המוגדר במסגרת חוק הגנת הפרטיות המקוונת לילדים בארה"ב (“COPPA”)) וכל סוגי מידע נוספים הנכללים במסגרת מונח זה או כל מונח דומה (כגון 'מידע אישי רגיש' או 'קטגוריות מיוחדות של מידע אישי') המשמשים במסגרת חוקי הגנת המידע או הפרטיות. אם הנך עסק, הנך מעניק את הסכמתך להבטחת ציות של משתמשים עסקיים לאמור בסעיף 2.4 זה (מידע אישי רגיש).

2.5 העברת מידע אישי. אנו מעבדים ומאחסנים מידע בארה"ב ובמדינות אחרות. שימוש בשירותים ובתוכנה שלנו מהווה את הרשאתך המסמיכה את Adobe להעביר את המידע האישי שלך אל מעבר לגבולות מדינת מגוריך ולמדינות אחרות שבהן Adobe ושותפיה פועלים.

 

3. שימוש בשירותים ובתוכנה.

 

3.1 רישיון. אם הנך פועל בהתאם לתנאים ולחוק החל, אנו מעניקים לך בזאת זכות לא בלעדית, מוגבלת, הניתנת לביטול (כמפורט בהסכם זה) המאפשרת לך להתקין, לגשת ולהשתמש בשירותים ובתוכנה שאנו מעמידים לרשותך ושעבורם קיבלת מאתנו רישיון. על כל רישיון לשמש רק אדם אחד (1) בלבד ולא ניתן לשתף אותו. בתום תקופת הרישיון, תוקף הרישיונות יפוג בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה או בתנאי המינוי והביטול (https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html). גרסאות השירותים והתוכנה הזמינות במועד חידוש המינוי עשויות להיות שונות מהגרסאות שהיו זמינות בעת רכישת הרישיונות הראשונית מ-Adobe. את גרסאות השירותים והתוכנה שנתמכים על ידי Adobe ניתן למצוא כאן: https://www.adobe.com/go/software-support-guidelines_il. הנך מעניק את אישורך כי החלטתך לעשות שימוש, להיכנס או לרכוש רישיון לשירותים ולתוכנה אינה מותנית בהעברת פונקציונליות או תכונות עתידיות כלשהן ואף אינה תלויה בהודעות ציבוריות, בעל-פה או בכתב, שאנו נספק בנוגע לפונקציונליות או לתכונות עתידיות

בכפוף לציותך לתנאים ולחוק החל, אנו מעניקים לך בזאת זכות לא בלעדית, מוגבלת, הניתנת לביטול המאפשרת לך להתקין, לגשת ולהשתמש בשירותים ובתוכנה שאנו מעמידים לרשותך ושעבורם קיבלת מאתנו רישיון. על כל רישיון לשמש רק אדם אחד (1) בלבד ולא ניתן לשתף אותו. בתום תקופת הרישיון, תוקף הרישיונות יפוג בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה או בתנאי המנוי והביטול. גרסאות השירותים והתוכנה הזמינות במועד חידוש המינוי עשויות להיות שונות מהגרסאות שהיו זמינות בעת רכישת הרישיונות הראשונית מ-Adobe. את גרסאות השירותים והתוכנה שנתמכים על ידי Adobe ניתן למצוא כאן: https://www.adobe.com/go/software-support-guidelines_il. הנך מעניק את אישורך כי החלטתך לעשות שימוש, להיכנס או לרכוש רישיון לשירותים ולתוכנה אינה מותנית בהעברת פונקציונליות או תכונות עתידיות כלשהן ואף אינה תלויה בהודעות ציבוריות, בעל-פה או בכתב, שאנו נספק בנוגע לפונקציונליות או לתכונות עתידיות.

3.2 הקניין הרוחני של Adobe. אנו (ומעניקי הרישיונות שלנו) נותרים הבעלים הבלעדיים של כל הזכויות, האינטרסים והכותרים הקשורים לשירותים ולתוכנה. למעט כפי שצוין בתנאים, איננו מעניקים לך זכויות כלשהן לפטנטים, לזכויות יוצרים, לסודות מסחריים, לסימנים מסחריים או לכל זכות אחרת ביחס לפריטים בשירותים או בתוכנות. משמעות הדבר היא שאינך רשאי להשתמש בשמות המסחריים, בסימנים המסחריים, בסימני השירות או בלוגו שלנו בהקשר עם כל מוצר או שירות שאינם שלנו, או בכל אופן שעלול לגרום לבלבול. אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות שלא הוענקו על פי התנאים.

3.3 אחסון. אנו ממליצים לגבות את התוכן ואת גופני Creative Cloud Customer במקום אחר באופן קבוע, גם אם השירותים מספקים אחסון והפונקציונליות הזאת נתמכת על-ידי השירותים הרלוונטיים. ייתכן שנטיל מגבלות טכניות סבירות על גודל הקובץ, שטח האחסון, קיבולת העיבוד ומאפיינים נוספים. אנו עשויים להשעות את השירותים, עד שתחזור למגבלת שטח האחסון של חשבונך. בסיום תקופת הרישיון שלך, נעשה כל מאמץ סביר מבחינה מסחרית כדי לאפשר לך להעביר את התוכן שלך מהשירותים. ההעברה חייבת להסתיים לא יאוחר מ-30 יום מתאריך הסיום או התפוגה של תקופת הרישיון. בתום תקופת מעבר זו של 30 יום, אנו שומרים לעצמנו את הזכות למחוק את התוכן שלך. עליך להוריד כל תוכן שאחסנת בשירותים לפני סיום הרישיון שלך.

3.4 תכנים שנוצרו על ידי המשתמש. אנו עשויים לאחסן תכנים שנוצרו על ידי המשתמשים שלנו. "אם תיגש לשירותים שלנו, ייתכן שתיתקל בתכנים שנוצרו על-ידי משתמשים, שאינם חוקיים או שייראו לך פוגעניים או טורדניים. איננו נושאים באחריות לתוכן כזה שנוצר על ידי משתמשים. במידת האפשר, אתה רשאי גם להקיש על לחצן 'Report' (דיווח) על מנת למסור לנו דיווח על תוכן זה. תוכל ללמוד עוד על המדיניות והנהלים שלנו לניהול תוכן, כולל כיצד לדווח לנו על תוכן במרכז השקיפות שלנו (https://www.adobe.com/trust/transparency.html).

 

3.5 קבצים לדוגמה. “קבצים לדוגמה” פירושם קובצי שמע, תמונה, וידאו או קובצי תוכן אחרים שסופקו על-ידי Adobe לשימוש בערכות לימוד ובהדגמות, ולמטרות ניסיון אחרות, אשר יוגדרו כקבצים לדוגמה. אין להשתמש בקבצים לדוגמה לאף מטרה אחרת פרט לזו שלשמה הם סופקו. אינך רשאי להפיץ קבצים לדוגמה בכל דרך המאפשרת לצד שלישי להשתמש, להוריד, לחלץ או לגשת לקבצים לדוגמה כקובץ נפרד, ואינך רשאי לתבוע זכויות כלשהן על הקבצים לדוגמה.

 

3.6 קובצי תוכן. “קובצי תוכן” פירושם נכסים של Adobe המסופקים כחלק מהשירותים והתוכנ. למעט כאשר צוין אחרת במסגרת תיעוד או רישיונות ספציפיים (כולל, בין השאר, תנאים נוספים), אנו מעניקים לך רישיון אישי, לא בלעדי, לא ניתן לרישוי משנה (למעט אם הנך עסק – במקרה כזה, ניתן להקצות את הרישיונות למשתמשים עסקיים) ולא ניתן להעברה, המאפשרים שימוש בקובצי התוכן כדי ליצור שימוש סופי (כלומר, היישום או המוצר הנגזרים שנוצרו על ידך), שבמסגרתו קובצי התוכן, או נגזרות שלהם, מוטבעים לשימושך ("שימוש סופי"). אתה רשאי לשנות את קובצי התוכן לפני הטבעתם בשימוש הסופי. אתה רשאי לשכפל ולהפיץ קובצי תוכן אך ורק ביחס לשימוש הסופי שלך; עם זאת, בשום מקרה אינך רשאי להפיץ את קובצי התוכן בפני עצמם, מחוץ לשימוש הסופי.

 

3.7 חברויות בחינם, שירותים משלימים, מבצעים וגרסאות ניסיון. ‏Adobe עשויה להציע חברויות, שירותים משלימים, הצעות ומינויים לגרסאות ניסיון חינם לפי שיקול דעתה הבלעדי. אם ניתנה לך גישה לשירותים ולתוכנה בחינם או כגרסת ניסיון, גישה כגון זו כפופה גם היא לתנאים אלה. בכל עת לפני או במהלך תקופת ההתנסות בחינם, השירותים המשלימים או תקופת הניסיון, Adobe רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים את הגישה הזו ללא הודעה מוקדמת וללא כל מחויבות כלפיך, ככל שהדבר מותר על פי החוק החל, מכל סיבה שהיא, כולל כדי למנוע שימוש לרעה בגישה בחינם, בשירותים המשלימים או בגרסת הניסיון. בתום תקופת השימוש בחינם בשירותים המשלימים או בתום תקופת המינוי לגרסת ניסיון, תוכל להמשיך להשתמש בשירותים או בתוכנה באמצעות ביצוע הרשמה ורכישת מינוי בתשלום, עם זמין, או בכל דרך אחרת המורשית על ידי Adobe. במהלך תקופת השימוש בחינם בשירותים המשלימים או תקופת המינוי לגרסת ניסיון לא תחול על השירותים והתוכנה אחריות מפורשת או משתמעת כלשהי; כל השירותים והתוכנה מסופקים 'כמות שהם', לרבות כל הליקויים, והם אינם כוללים תמיכה טכנית או כל תמיכה אחרת.

3.8 גרסת NFR. Adobe גם רשאית לסווג את השירותים או התוכנה כגרסת 'ניסיון', גרסת 'הדגמה', גרסה 'שאינה למטרות מכירה חוזרת' או כל סיווג דומה אחר (“גרסת NFR”). אתה רשאי להתקין את גרסת ה-NFR ולהשתמש בה אך ורק במהלך התקופה ולמטרות שצוינו כאשר סיפקנו את גרסת ה-NFR. אינך רשאי להשתמש בחומרים שתפיק מגרסת ה-NFR לכל מטרה שאינה מסחרית.

 

3.9 Adobe Talent.

(א) אינך רשאי לפרסם משרות המצביעות על תחרויות עבודה ספציפיות או הזדמנויות אחרות להשגת עבודה יצירתית מותאמת אישית ללא תשלום מאנשי מקצוע יצירתיים. כל פרסום כזה יוסר ללא החזר כספי.

(ב) אנו מציעים תכונת "חיפוש כשרונות" בתשלום למגייסים ולחברות המבקשות לגלות ולהעסיק כישרונות יצירתיים. על ידי העלאת פרופיל ציבורי או פרויקט ציבורי בשירותים, אתה מסכים שהמידע הציבורי עשוי להיכלל בתוצאות חיפוש כשרונות.

3.10 גופני לקוח Creative Cloud.

(א) עבור כל גופן או קובץ גופן שאתה מעלה או שולח לשירותים ולתוכנה ("גופני לקוח Creative Cloud"), אתה מצהיר ומתחייב כי ברשותך כל הזכויות הדרושות כדי לאפשר לנו להשתמש, לשכפל, להציג, לארח ולהפיץ את גופני לקוח Creative Cloud דרך השירותים והתוכנה לשימושך. גופני לקוח Creative Cloud אינם נחשבים לתוכן, כהגדרתו בתנאים. הנך מחזיק בכל הזכויות על גופני Creative Cloud Customer שלא בוצע בהם שינוי. הנך מאשר שהפעלת תצוגה של כל גופן Creative Cloud Customer בשילוב עם השירותים והתוכנה לצורכי שימושך עשויה לחייב אותנו להשתמש בטכנולוגיה של Adobe, לרבות טכנולוגיית מיטוב הגופנים הקניינית שלנו, וכי אנו שומרים על כל הזכויות על טכנולוגיה כגון זו השייכת ל-Adobe. "טכנולוגיה של Adobe" משמעה טכנולוגיה בבעלותנו או ברישיון שהוענק לנו על ידי צד שלישי (כולל השירותים והתוכנה וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות ברחבי העולם), כל משוב שסופק לנו ומשולב בכל אחד מהאמורים לעיל ובכל אחד מהסעיפים לעיל, כמו גם שינויים או הרחבות של כל אחד מהמפורטים לעיל, בכל עת או בכל מקום שבו הם פותחו. Adobe אינה מצהירה ומתחייבת שכל גופן לקוח Creative Cloud כזה יהיה תואם או מתאים לשימוש עם השירותים או התוכנה.

(ב) במקרה שנקבל הודעה מצד שלישי כלשהו או אם ייוודע לנו כי אינך מחזיק בזכויות שלהן התחייבת במסגרת סעיף 3.10(א) (גופני Creative Cloud Customer) או שגופני Creative Cloud Customer שלך מפרים את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי כלשהו, אנו עשויים להסיר את גופני Creative Cloud Customer מחשבונך, מהשירותים או מהתוכן שעושים שימוש באותם גופני Creative Cloud Customer. אתה מכיר בכך שאם נסיר את גופני Creative Cloud Customer שלך מחשבונך, מהשירותים או מהתוכן שעושים שימוש בגופני Creative Cloud Customer, תצוגת התוכן שלך עשויה להשתנות ואנו לא נישא בכל חבות בהקשר להסרה כגון זו. מידע אודות האופן שבו התוכן שלך עשוי להשתנות זמין כאן: www.adobe.com/go/cc-fonts-faq_il.

(ג) באפשרותך לבטל את הגישה שלנו לגופני לקוח Creative Cloud שלך ולסיים את זכויותינו בכל עת על ידי מחיקת גופני לקוח Creative Cloud שלך מהשירות.

(ד) עם סיום הקשר ביננו או סגירת חשבונך, אנו נשמור לעצמנו את הזכות למחוק את גופני Creative Cloud Customer שלך. ייתכן שחלק מהעותקים של גופני לקוח Creative Cloud שלך יישמרו במסגרת הגיבויים שאנו מבצעים באופן שגרתי.

(ה) אנו עשויים לאסוף מידע הקשור לשימוש שלך בגופני לקוח Creative Cloud, כגון שמות גופני לקוח Creative Cloud שאתה מעלה ואופן השימוש שלך בגופני לקוח Creative Cloud.

 

3.11 סוגי רישיונות אחרים.

(א) גרסת טרום השקה או גרסת Beta. אנו עשויים לסווג את השירותים והתוכנה או תכונה של השירותים והתוכנה כגרסת טרום השקה או כגרסת Beta (להלן, "גרסת Beta"). גרסת Beta אינה מייצגת את השירותים והתוכנה הסופיים ועשויים להכיל תקלות שעלולות לגרום לכשל מערכתי או לכשל אחר ואף לאובדן נתונים. אנו עשויים לבחור שלא להשיק את גרסת הבטא באופן מסחרי. עליך להפסיק להשתמש בגרסת בטא ולהשמיד את כל העותקים של גרסת הבטא באופן מיידי אם נבקשך לעשות זאת. בתמורה לשימושך בגרסת ה-Beta, הנך מעניק את אישורך לכך ש-Adobe עשויה לאסוף נתונים, כולל נתוני קריסות, לגבי שימושך בגרסת ה-Beta ולנתח את התוכן שלך, כולל באמצעות בחינה ידנית, כדי לשפר את השירותים והתוכנה שלנו וכן כדי להתאים אישית את חוויית השימוש שלך, ללא קשר לשאלה אם בחרת שלא להסכים לאיסוף נתונים עבור גרסאות שאינן Beta. אם אינך מעוניין שנעקוב אחר מאפייני השימוש או ננתח את התוכן שלך, עליך להפסיק את השימוש בגרסת ה-Beta באמצעות הסרת ההתקנה של גרסת Beta כגון זו או על-ידי שימוש בגרסה שאינה Beta של השירותים והתוכנה. כל הסכם נפרד שנעשה אתך, ואשר יחול על גרסת הבטא, יגבר על הוראות אלה.

(ב) גרסת מערכת החינוך. אם נייעד את השירותים והתוכנה לשימושם של משתמשים מערכת החינוך (“גרסת מערכת החינוך”), הנך רשאי להשתמש בגרסת מערכת החינוך רק אם הנך עומד בדרישות הזכאות המצוינות בכתובת http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines_il. אתה רשאי להתקין את גרסת מערכת החינוך ולהשתמש בה אך ורק במדינה שבה אתה זכאי לעשות זאת כמשתמש מערכת החינוך. אם מקום מגוריך הוא האזור הכלכלי באירופה (EEA), המילה 'מדינה' במשפט הקודם פירושה האזור הכלכלי באירופה (EEA).

3.12 שירותים ותוכנה של צד שלישי. לנוחותך, Adobe עשויה להעמיד לרשותך תוכנה ושירותים של צד שלישי (כולל תוספים והרחבות) שיהיו זמינים דרך השירותים והתוכנה. תוכנה ושירותים של צד שלישי אינם השירותים והתוכנה כפי שהוגדרו במסגרת התנאים והרכישה והסדרת השימוש בהם תתבצע בינך לבין הצד השלישי הרלוונטי בלבד. חלק מהתנאים של צד שלישי כגון זה העשויים לחול על שימושך בשירותים ובתוכנה זמינים כאן: (www.adobe.com/go/thirdparty_il and https://www.adobe.com/il/legal/permissions/image-notice.html). הנך אחראי לציית לכל התנאים של כל צד שלישי רלוונטי.

 

4. התוכן שלך.

 

4.1 תוכן. “תוכן” משמעו כל טקסט, מידע, תקשורת או חומר, כגון קובצי שמע, קובצי וידאו, מסמכים אלקטרוניים או תמונות, שהועלו, יובאו, הוטמעו או נוצרו על ידך תוך שימוש בשירותים ובתוכנה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות (אך איננו מחויבים לכך) להסיר תוכן או להגביל את הגישה לתוכן, לשירותים ולתוכנה אם נמצא כי תוכן כלשהו שלך מפר תנאים אלה. איננו בודקים את כל התכנים המועלים לשירותים ולתוכנה, אך אנו עשויים להיעזר בטכנולוגיות, בספקים או בתהליכים זמינים, כולל סקירה ידנית, כדי לבצע סינון שנועד לזהות סוגים מסוימים של תוכן בלתי חוקי (כגון, תוכן הכולל ניצול מיני של ילדים) או תוכן או התנהגות פוגעניים אחרים (לדוגמה, דפוסי התנהגות המעידים על דואר זבל או דיוג, או מילות מפתח המעידות על כך שתוכן למבוגרים פורסם מחוץ לקיר המבוגרים). תוכל לקבל מידע נוסף על המדיניות והנוהלים שלנו לניהול תוכן, כולל האופן שבו אנו מנחים תוכן, במרכז השקיפות שלנו (https://www.adobe.com/go/transparencycenter_il).

4.2 רישיונות לתוכן שלך. אך ורק למטרות הפעלה או שיפור של השירותים והתוכנה, הנך מעניק לנו רישיון משנה שאינו בלעדי, כלל עולמי, שאינו כרוך בתמלוגים, להשתמש, לשכפל, להציג בפומבי, להפיץ, לשנות, ליצור יצירות נגזרות מבוססות, לבצע בפומבי ולתרגם את התוכן. למשל, אנו עשויים להעניק רישיון משנה לתוכן לספקי השירותים שלנו או למשתמשים אחרים כדי לאפשר הפעלה תקינה של השירותים והתוכנה, כגון כדי לאפשר לך לשתף תמונות עם אחרים. בנפרד, סעיף 4.6 (משוב) להלן מכסה כל משוב שיסופק לנו על ידך.

4.3 בעלות. בינך לבין Adobe, אתה (כמשתמש עסקי או כמשתמש אישי, לפי העניין) שומר על כל הזכויות והבעלות על התוכן שלך (או במקרה רלוונטי, עליך לוודא שבבעלותך או בבעלות העסק (לפי העניין) רישיון תקף לתוכן). אין אנו טוענים לזכות בעלות כלשהי על התוכן שלך.

 

4.4 שיתוף התכנים שלך.

(א) שיתוף. חלק מהשירותים והתוכנות עשויים לספק תכונות המאפשרות לך לשתף את התוכן שלך עם משתמשים אחרים או להפוך אותו לציבורי. “שיתוף” פירושו שליחה בדואר אלקטרוני, פרסום, שידור, הזרמה, העלאה או הפיכה לזמין בכל דרך אחרת (עבורנו או עבור משתמשים אחרים) על-ידי השימוש שלך בשירותים ובתוכנות. משתמשים אחרים רשאים להשתמש, להעתיק, לשנות או לשתף שוב את התוכן שלך בדרכים רבות. אתה נושא באחריות לתוכן שאתה משתף, לכן עליך לנקוט משנה זהירות בבחירת התוכן שבכוונתך לשתף או להפוך לציבורי.

(ב) רמת הגישה. איננו מנטרים או שולטים בפעולות שאחרים מבצעים עם התוכן שלך. אתה אחראי לקביעת ההגבלות שיחולו על התוכן שלך וליישום רמת הגישה המתאימה אל התוכן שלך. אם לא תבחר את רמת הגישה שתחול על התוכן שלך, ייתכן שהמערכת תבחר את ההגדרה המקלה ביותר כברירת מחדל. הנך אחראי באופן בלעדי ליידע משתמשים אחרים כיצד ניתן לשתף את התוכן שלך ולהתאים את ההגדרה הקשורה לגישה אל התוכן שלך או לשיתופו.

(ג) הערות. כל התגובות שתגיש באמצעות השירותים והתוכנה אינן אנונימיות וייתכן שמשתמשים אחרים יוכלו לראות אותן. בשירותים ותוכנה מסוימים, הערותיך ניתנות למחיקה על ידך, על ידי אחרים או על ידנו.

(ד) הסרת התוכן שלך. אם תמחק תוכן (למעט משוב) מהשירותים ומהתוכנה, אנו נפסיק להנגיש את התוכן לציבור תוך פרק זמן סביר. עותקים מסוימים של התוכן עשויים להישמר כחלק מתהליך הגיבוי השגרתי שלנו ואנו לא נהיה אחראים לכל שימוש שיתבצע בתוכן ששיתפת או שפרסמת.

(ה) שיתוף פעולה. לפני שתשתף תוכן כלשהו דרך השירותים, יש לעיין בתנאים הנוספים של Adobe Collaboration Space המפורטים בסעיף 1.2 (תנאים נוספים) לעיל, מכיוון שהם חלים עליך ועל התוכן שאתה משתף בסביבות שיתוף הפעולה של Adobe.

4.5 הסרת תוכן וערעורים. אם נסיר את התוכן שלך בשל הפרת התנאים, נעשה מאמצים סבירים כדי ליידע אותך על החלטתנו באמצעות כתובת הדוא"ל שסיפקת לנו. אם אתה סבור שהתוכן שלך הוסר בטעות, תוכל להגיש ערעור באמצעות התהליך המתואר בהודעה ששלחנו לך או במרכז השקיפות שלנו. 

 

4.6 משוב. באפשרותך לספק לנו משוב לגבי השירותים והתוכנה, לרבות בצורה של רעיונות, הצעות, דוגמאות הקשורות לתוכן שלך, ("משוב"). במקרה כזה, אתה מסכים שנהיה חופשיים להשתמש במשוב למטרות העסקיות שלנו, לרבות באמצעות שילובו בשירותים ובתוכנה ללא כל תשלום, ייחוס או התחייבות אחרת כלפיך.

 

5. החשבון שלך.

 

5.1. פרטי החשבון. אתה, כמשתמש אישי או משתמש עסקי, אחראי לכל הפעילות המתבצעת דרך חשבונך, גם אם פעילות כגון זו אינה שלך או שהתבצעה ללא ידיעתך או הסכמתך. אינך רשאי (א) לשתף את פרטי החשבון שלך (למעט שיתוף עם מנהל חשבון מורשה), בין אם במכוון או שלא במכוון; או (ב) להשתמש בחשבון של אדם אחר. מנהל החשבון שלך רשאי להשתמש בפרטי חשבונך לניהול הגישה שלך אל השירותים והתוכנות ושימושך בהם. עבור PhoneGap, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפקח על המגבלות וההגבלות החלות על תוכנית המינוי ולאכוף אותן, לרבות, בין היתר, את הזכות לחייב בגין חריגות.

 

5.2 אבטחת חשבון. אתה אחראי לנקוט צעדים סבירים כדי לשמור על אבטחה ושליטה בחשבון Adobe שלך. Adobe עשויה לדרוש ממך להפעיל אימות רב-גורמי ולספק מספר טלפון או כתובת דוא"ל חלופיים למטרות אבטחה. Adobe אינה נוטלת כל אחריות בשל אובדן שאתה עלול לספוג עקב פגיעה באישורי הכניסה לחשבונך או בשל אי יכולתך לעקוב אחר פעילות חשבונך ולפעול בהתאם להודעות או התראות כלשהן שאנו עשויים לשלוח לכתובת הדוא"ל או למספר הטלפון שלך. הנך אחראי לעדכן את כתובת הדוא"ל ומספר הטלפון שלך על מנת לקבל הודעות או התראות שאנו עשויים לשלוח לך ואף אחראי לבצע בדיקה קפדנית של כל הודעה התקבלת מ-Adobe כדי לוודא שהיא לגיטימית. איננו נוטלים כל אחריות אם אינך יכול לגשת לחשבון Adobe שלך מכיוון שאין ברשותך אישורי הכניסה המתאימים, כגון סיסמה, כתובת דוא"ל או מספר טלפון. אם מתעורר חשד שחשבון Adobe שלך או כל אחד מפרטי האבטחה נפרץ, יש לפנות למנהל החשבון או לשירות הלקוחות של Adobe ‏(https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_il).

5.3 חוסר פעילות בחשבון. אתה אחראי לוודא שחשבונך יישאר פעיל, כלומר עליך להיכנס ולהשתמש בחשבונך מעת לעת כדי למנוע מחיקת תוכן, הפרעה או אובדן גישה לשירותים ולתוכנה, או את סיום חשבונך. אם לא תתחבר לחשבונך מעת לעת, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להניח שחשבונך אינו פעיל, ואתה מסכים לנו למחוק לצמיתות את התוכן שלך המאוחסן בחשבון או לסגור את חשבונך לחלוטין. לפני מחיקה לצמיתות של התוכן שלך או סגירת החשבון שלך בגין חוסר פעילות, אנו ננסה לספק לך הודעה. למען הסר ספק, סעיף 5.3 (חוסר פעילות בחשבון) אינו חל על חשבונות בתשלום ובמצב תקין.

6. התנהגות המשתמש.. עליך להשתמש בשירותים ובתוכנה באופן אחראי ולא לעשות שימוש לרעה בשירותים ובתוכנה. לדוגמה, אינך רשאי:

6.1 להשתמש בשירותים ובתוכנה ללא רישיון בכתב או הסכם עם Adobe או תוך כדי הפרתו;

6.2 להעתיק, לשנות, לארח, להזרים, להעניק ברישיון משנה או לשווק את השירותים והתוכנה;

6.3 לאפשר או להתיר לאחרים להשתמש בשירותים ובתוכנה באמצעות פרטי החשבון שלך;

6.4 להציע, להשתמש או להתיר את השימוש בשירותים ובתוכנה ולאפשר גישה אליהם בארגון שמספק שירותי מחשב, שירותי מיקור חוץ של צד שלישי, על בסיס של חברות או מינוי, על בסיס של לשכת שירות, על בסיס שיתוף זמן, כחלק משירות מתארח, או מטעם צד שלישי כלשהו;

6.5 ליצור מסד נתונים או מערך נתונים באמצעות שימוש בקובצי התוכן או כזה המורכב מהם;

6.6 לגשת או לנסות לגשת לשירותים ולתוכנה בכל אמצעי מלבד הממשק שאנו מספקים או מאשרים;

6.7 לעקוף מגבלות החלות על הגישה או השימוש שנועדו למנוע שימושים מסוימים בשירותים ובתוכנה;

6.8 לשתף או ליצור תוכן או גופני Creative Cloud Customer או לעסוק בפעילות המהווה הפרה של זכויות הקניין הרוחני של גורם כלשהו. "זכויות קניין רוחני" פירושן זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סימנים מסחריים, חוזי המוצר, פטנטים, סודות מסחריים, תחרות לא הוגנת, זכויות לפרטיות, זכויות לפרסום וכל זכות קניינית אחרת;

6.9 לשתף או ליצור כל תוכן או להפגין דפוס התנהגות שהנם בלתי חוקיים, מזיקים, מאיימים, פוגעניים, שיש בהם משום עיוות, השמצה, הוצאת דיבה, זימה, תועבה, חדירה לפרטיותו של אחר, הפצת שנאה או שהוא מפוקפק מכל בחינה אחרת;

6.10 לשתף או ליצור כל תוכן שמציג קטינים בהקשר מיני או שנועד לאפשר אינטראקציות בלתי הולמות עם קטינים, משתמשי Adobe אחרים או הציבור;

6.11 להתחזות לכל אדם או ישות או להצהיר הצהרות כוזבות או להציג מצגי שווא בכל דרך לאדם או יישות כלשהם, לרבות אי חשיפה של יחסי חסות או תמיכה רלוונטיים בעת השארת תגובה;

6.12 לנסות להשבית, לפגוע או להרוס את השירותים והתוכנות;

6.13 להעלות, לשדר, לאחסן או להפוך לזמין כל תוכן, גופני Creative Cloud Customer או קוד שמכיל וירוסים, קוד זדוני, תוכנות זדוניות או רכיב כלשהו שמטרתם לגרום נזק או להגביל את הפונקציונליות של השירותים והתוכנה;

6.14 לשבש, להפריע או להגביל את שימושם של משתמשים אחרים בשירותים ובתוכנה (למשל באמצעות מעקב, הפחדה, הטרדה או הסתה או עידוד אחרים לפעולה באלימות או לפגיעה עצמית);

6.15 לשלוח מכתבי שרשרת, דואר זבל, תוכניות פירמידה, דיוג, ספאם והודעות לא רצויות אחרות;

6.16 לעסוק בפעילויות הונאה, כגון הונאת תשלום והחזר כספי;

6.17 להציב פרסומות במוצר או שירות כלשהו המסופק במסגרת השירותים, למעט לאחר קבלת אישור קודם בכתב מאתנו;

6.18 לעשות שימוש בשיטות כלשהן של כריית נתונים או איסוף וחילוץ נתונים בהקשר עם השירותים והתוכנה, לרבות גרידת נתונים לצורך למידת מכונה או למטרות אחרות;

6.19 לתמרן או לשבש באופן מלאכותי את השירותים והתוכנה (כגון מניפולציה של הערכות לגבי Behance או הובלת משתמשים לאתרים של צדדים שלישיים);

6.20 ליצור חשבונות Adobe למטרות הפרה של התנאים או כללי המדיניות שלנו (או כל פעולה שננקטת על ידי Adobe), כולל, אך אינם מוגבלים ליצירת חשבונות מזויפים או כאלה שנועדו לעקוף סגירה של חשבון;

6.21 לתמרן או להציג בדרך אחרת את השירותים והתוכנה באמצעות שימוש במסגרות או בטכנולוגיית ניווט דומה; או

6.22 להפר את החוק החל.

7. תוכניות ותשלומים.

7.1 מסים ועמלות צד שלישי. עליך לשלם את כל המסים ועמלות הצד השלישי החלים (לרבות, בין היתר, תשלומי טלפון, דמי מפעיל סלולרי, חיובי ספק אינטרנט, תשלומי תוכנית נתונים, עמלות כרטיס אשראי, מע"מ, עמלות המרת מט''ח ועמלות על עסקאות מט"ח). איננו אחראים לתשלומים אלו. פנה למוסד הפיננסי שלך אם יש לך שאלות בנוגע לעמלות. אנו עשויים לנקוט פעולות לגביית התשלומים שאתה חב לנו. אתה תישא בכל הוצאות הגבייה הקשורות. אם אתה נמצא במדינה אחרת מהישות הרלוונטית של Adobe שאיתה אתה מנהל עסקאות (כלומר, Adobe Inc.‎ עבור לקוחות בצפון אמריקה ו-Adobe Systems Software Ireland Limited עבור לקוחות בכל שאר המדינות), התשלומים שלך יבוצעו לישות זרה.

 

7.2 פרטי כרטיס אשראי. אתה מאשר לנו או לספקים המורשים שלנו לאחסן את אמצעי התשלום שלך ולהשתמש בו בקשר לשימוש שלך בשירותים ובתוכנה, כמתואר בתנאי המינוי והביטול. כדי למנוע הפרעה לשירות שלך, אנו עשויים להשתתף בתוכניות הנתמכות על ידי ספק הכרטיס שלך כדי לנסות לעדכן את פרטי התשלום שלך. אתה מאשר לנו או לספקים המורשים שלנו להמשיך לחייב את חשבונך בסכומים החייבים באמצעות המידע שנקבל.

 

8. אחריות ופיצוי מצדך.

 

8.1 אחריות. עליך להחזיק: (א) בכל הרישיונות והאישורים הנדרשים לצורך שימוש בתוכן שלך ושיתופו וכן (ב) בזכויות הנדרשות להענקת הרישיונות במסגרת תנאים אלה.

8.2 שיפוי. אתה תשפה אותנו את החברות הבנות, הגורמים הקשורים, המנהלים, הסוכנים, העובדים, השותפים ונותני הרישיונות בגין כל דרישה, נזק או הפסד, לרבות שכר טרחת עו"ד בשיעור סביר לכל עניין הנובע או קשור:

(א) לתוכן שלך, לרבות, בין היתר, גופני לקוח Creative Cloud;

(ב) השימוש שלך בשירותים ובתוכנה (לפי העניין);

(ג) האינטראקציות שלך עם משתמשים אחרים (כולל מחזיקי זכאות שהם צדדים שלישיים); או

(ד) הפרה של התנאים (להלן, "עניין").

עומדת לנו הזכות לשלוט על הליך ההגנה כנגד כל עניין הכפוף לשיפוי מצדך באמצעות עורך דין שאנו נבחר. יהיה עליך לשתף עמנו פעולה באופן מלא במסגרת הליך ההגנה כנגד כל עניין.

 

9. התנערות מאחריות.

9.1 אלא אם צוין אחרת בתנאים הנוספים, השירותים והתוכנה מסופקים "כמות שהם" (AS-IS). במידה המרבית המותרת על פי חוק, Adobe, החברות הבנות שלה וספקיה שהם צדדים שלישיים (להלן "צדדים מכוסים") מתנערים מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, הקשורה אליהם, לרבות אחריות משתמעת בנוגע לאי הפרה, סחירות והתאמה לשימוש מסוים. הצדדים המכוסים אינם מספקים כל אחריות בדבר התוכן הנכלל בשירותים. הצדדים המכוסים מתנערים מכל אחריות לפיה (א) השירותים והתוכנה יענו על הדרישות שלך או יהיו זמינים בכל עת, נטולי שיבושים, נטולי עיכובים, מאובטחים או נטולי שגיאות; (ב) התוצאות שתתקבלנה מן השימוש בשירותים ובתוכנה תהיינה יעילות, מדויקות, או מהימנות; (ג) איכות השירותים והתוכנה תעמוד בציפיות שלך; או לפיה (ד) כל שגיאה או פגם בשירותים ובתוכנה יתוקנו;

9.2 הצדדים המכוסים מתנערים במפורש מכל אחריות בגין כל פעולה הנובעת משימושך בכל שירות ותוכנה. שימושך בשירותים ובתוכנות והגישה אליהם כפופים לשיקול דעתך הבלעדי ולאחריותך בלבד, ואתה נושא באחריות הבלעדית לכל נזק שייגרם למערכת המחשב או לאובדן נתונים שייגרם כתוצאה מן השימוש שלך בשירותים ובתוכנה ובשל הגישה אליהם.

9.3 אם תפרסם את התוכן שלך בשרתים שלנו כדי לשתף באופן ציבורי דרך השירותים, הצדדים המכוסים לא יישאו באחריות כלשהי: (א) לכל אובדן, פגיעה או נזק שייגרמו לתוכן שלך; (ב) למחיקה של תוכן על-ידי כל גורם אחר שאינו Adobe; או (ג) להכללת התוכן שלך על-ידי גורמי צד שלישי באתרי אינטרנט אחרים או במדיה אחרת.

10. הגבלת חבות.

10.1 אלא אם צוין אחרת בתנאים הנוספים, הצדדים המכוסים לא יישאו באחריות כלשהי כלפיך או כלפי כל אדם אחר ביחס לאובדן שימוש, נתונים, מוניטין או רווחים, ולכל נזק מיוחד, נלווה, עקיף, תוצאתי, מוסרי, לדוגמה או עונשי מכל סוג, ללא קשר לסיבה, לרבות מקרים של אובדן או נזק (א) שנגרמו עקב אובדן שימוש, נתונים או רווחים; (ב) המבוססים על תיאוריית חבות כלשהי, לרבות הפרת ההסכם או האחריות, רשלנות או עילה אחרת לתביעת נזיקין; או (ג) הנובעים מהשימוש או מהגישה שלך לשירותים או לתוכנה או בקשר אליהם. שום דבר בתנאים אלו אינו מגביל או מחריג את החבות שלנו בגין רשלנות רבתי, התנהלות בלתי הולמת בכוונה תחילה של Adobe או של עובדיה, או מוות או נזק גופני.

10.2 החבות הכוללת שלנו בכל עניין הנובע מן התנאים או הקשור אליהם, מוגבלת (א) לסכום של 100 דולר אמריקני; או (ב) לסכום המצטבר ששילמת בעבור הגישה לשירותים ולתוכנה במהלך שלושת החודשים שקדמו לאירוע שהוביל לחבות, הסכום הגבוה מביניהם. הספקים שלנו לא יישאו באחריות כלשהי לכל עניין הנובע או קשור לתנאים.

10.3 מגבלות והחרגות אלה בסעיף 10 (מגבלת אחריות) חלות במידה המרבית המותרת בחוק גם אם (א) הסעד אינו מפצה אותך באופן מלא בשל כל אובדן או כישלון של מטרתו המהותית; או (ב) הצדדים המכוסים ידעו או היו צריכים לדעת על אפשרות לנזקים.

10.4 תנאים אלה קובעים את מלוא היקף האחריות של הצדדים המכוסים, כמו גם את הסעד הבלעדי של,ך ביחס לגישה ולשימוש בשירותים ובתוכנה.

11. סיום.

 

11.1 סיום מצדך. תוכל לבטל את המינוי ולהפסיק את השימוש בשירותים ובתוכנה בכל עת. ביטול או סגירת חשבונך אינם פוטרים אותך מכל מחויבות לתשלום עמלות כלשהן הקשורות למינוי שלך, לרבות, אך אינו מוגבל לעמלות בשל ביטול מוקדם.

11.2 סיום מצידנו. אלא אם כן צוין בתנאים הנוספים, אנו רשאים בכל עת להפסיק באופן מיידי או להשעות את זכותך להשתמש ולגשת לשירותים והתוכנה, אם על פי שיקול דעתה הבלעדי של Adobe:

(א) הפרת הוראה כלשהי בתנאים (או פעלת באופן המצביע בבירור על כך שאינך מתכוון, או אינך מסוגל לציית לתנאים);

(ב) לא תעביר בזמן את התשלומים עבור השירותים והתוכנה, ככל שישנם כאלה;

(ג) תעשה שימוש לרעה, תאיים, תפחיד או תטריד אותנו או את העובדים שלנו, באופן, מילולי או בכל אמצעי אחר (לחלופין, בנסיבות כאלה אנו עשויים להשעות או להגביל את הגישה שלך לשירותים ולתוכנה);

(ד) הגשת שוב ושוב תלונות בחוסר תום לב או ללא בסיס סביר, והמשכת לעשות זאת לאחר שביקשנו ממך להפסיק (בנסיבות כאלה, אנו עשויים לחלופין להשעות או להגביל את הגישה שלך לשירותים או לתוכנה);

(ה) המשך מתן גישה לשירותים או התוכנה מהווה הפרה של כל חוק חל;

(ו) נבחר להפסיק את אספקת השירותים והתוכנה, באופן מלא או חלקי (למשל, אם אספקת השירותים באזורך תהפוך לבלתי מעשית מבחינתנו עקב שינוי כלשהו בחוק או בשל כל סיבה אחרת); או

(ז) זוהתה תקופה ארוכה של חוסר פעילות בחשבון החינם שלך.

אם נסיים את התנאים או את השימוש בשירותים ובתוכנה מסיבות שאינן מהוות עילה, כמצוין באחד הסעיפים (א) עד (ד) ו(Gf) לעיל, נעשה מאמצים סבירים להודיע לך על כך באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שסיפקת לנו לפחות שלושים (30) יום לפני מועד סיום ההתקשרות, בצירוף הוראות כיצד תוכל לאחזר את התוכן שלך. אם נפסיק את השימוש שלך בשירותים ובתוכנה מסיבות המפורטות בסעיפים (ה) או (ו), אנו עשויים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לספק לך החזר יחסי עבור כל עמלות ששולמו מראש עבור כל העמלות ששילמת מראש עבור השירותים והתוכנות ולא ניצלת.‬‏‫ עם סיום ההתקשרות על ידינו, ייתכן שתאבד את הגישה לתוכן שלך.

11.3 המשך תחולה. עם הפקיעה או הסיום של התנאים, ייתכן שחלק מהשירותים והתוכנות, או כולם, יפסיקו לפעול ללא הודעה מוקדמת. התחייבויות השיפוי שלך, הסרת האחריות ומגבלות החבות, כמו גם ההוראות ליישוב מחלוקות שצוינו במסגרת התנאים ימשיכו לחול.

11.4 ביטולי חשבון וערעורים. אם אתה סבור שחשבון Adobe שלך הושבת בשגגה, תוכל להגיש ערעור באמצעות יישום התהליך המוצג בעת ניסיון להיכנס לחשבונך או במרכז השקיפות שלנו (https://www.adobe.com/trust/transparency.html). אם יש לך שאלות קשורות, ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של Adobe ‏(https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_il).

12. סנקציות סחר וציות לבקרת היצוא. השירותים והתוכנות והשימוש שלך בהם, כפופים לחוקים, למגבלות ולתקנות של ארצות הברית ושל תחומי שיפוט אחרים החלים על הייבוא והייצוא של השירותים והתוכנות ועל השימוש בהם. על ידי שימוש בשירותים ובתוכנה, אתה מסכים לציית לכל החוקים, ההגבלות והתקנות כאמור, ואתה מתחייב כי אינך מנוע מלקבל את השירותים והתוכנה על פי החוקים בתחום שיפוט כלשהו. בנוסף, אתה מסכים לא להעלות או לשדר באמצעות כל שירות או תוכנה תוכן כלשהו הקשור על הפיקוח על הייצוא מארה"ב (כולל נתונים טכניים המפוקחים במסגרת תקנות התעבורה הבינלאומית של ארה"ב וטכנולוגיה המפוקחת במסגרת תקנות מינהל הייצוא של ארה"ב) ללא אישור מראש ובכתב של Adobe.

13. חוק הצרכן האוסטרלי. שום פרט בתנאים לא יחריג, יגביל או ישנה את זכויות הצרכן על פי חוק התחרות והצרכן 2010 (Cth) (להלן "CCA") או כל חקיקה אחרת אשר לא ניתן להחריגה, להגבילה או לשנותה במסגרת הסכם. אם חוק CCA או כל חקיקה אחרת מרמזים על מצב, אחריות או תנאי כלשהם בנוגע לתנאים, או מעניקים ערבויות סטטוטוריות ביחס לתנאים, בגין הטובין או השירותים שסופקו (אם בכלל), האחריות שלנו בגין הפרת תנאי, אחריות, או ערבות כלשהם הנה מוגבלת (על-פי בחירתנו), עד למידה שהדבר אפשרי: (א) במקרה של אספקת טובין, אנו נבצע אחת או יותר מהפעולות הבאות: (1) החלפת הטובין או אספקת טובין שווי ערך; (2) תיקון הטובין; (3) תשלום העלות של החלפת הטובין או רכישת טובין שווי ערך; וכן (4) תשלום העלות של תיקון הטובין; או (ב) במקרה של אספקת שירותים, ביצוע אחת מהפעולות הבאות או שתיהן: (1) אספקה חוזרת של השירותים; (2) תשלום העלות של אספקה חוזרת של השירותים.

14. יישוב סכסוכים, ויתור על תובענה ייצוגית, הסכם בוררות.

שירות הלקוחות של Adobe זמין כדי לספק מענה לרוב החששות שעלולים להיות לך לגבי השירותים והתוכנה של Adobe. ניתן לפנות לשירות הלקוחות של Adobe כאן: https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_il.

14.1 הודעה על תביעה ומידע נדרש במסגרת תהליך יישוב מחלוקות. אם יש לך חשש או מחלוקת ששירות הלקוחות של Adobe אינו מסוגל לפתור (להלן, "תביעה"), אתה מסכים לנסות תחילה לפתור את המחלוקת באופן בלתי רשמי ובתום לב באמצעות יצירת קשר איתנו ומתן הודעת תביעה בכתב לכתובת המצוינת בסעיף 18.2 (הודעה ל-Adobe). הודעת התביעה חייבת לספק ל-Adobe מידע הוגן אודות על זהותך, תיאור מהות ובסיס התביעה והסעד שאתה מבקש, לרבות הסכום הספציפי של כל סעד כספי שמבוקש על ידך אשר לא ניתן לשלבו עם הודעת תביעה עבור אחרים. אם המחלוקת הקשורה לתביעתך לא תיושב תוך 30 יום ממועד קבלת התביעה על ידנו, יש לבצע את ההליכים המשפטיים הנובעים מכך באמצעות הליך בוררות סופי ומחייב, כולל השאלה האם נדרש בוררות, מלבד העובדה שאתה רשאי להגיש תביעה בבית דין לתביעות קטנות, במידה ותביעתך עומדת בדרישות להלן. אף אחד מהצדדים לא יפתח בהליכים משפטיים מסגרת 30 הימים שלאחר קבלת הודעת התביעה. הסכם קיום בוררות זה יחול, ללא הגבלה, על כל התביעות שעלו או נטענו לפני תאריך כניסת התנאים לתוקף. לבורר, ולא לכל בית משפט או סוכנות פדרליים, ממלכתית או מקומית, תהיה הסמכות הבלעדית ליישב כל מחלוקת הנוגעת לפרשנות, תחולה או אכיפה של התנאים או היווצרותם של התנאים, לרבות אם מחלוקת כלשהי בינינו כפופה לבוררות (כלומר, הבורר יכריע בבוררות של כל מחלוקת) ואם כל או חלק מהתנאים הללו בטלים או ניתנים לביטול. תביעות הקשורות לתנאים, לשירותים או לתוכנה יבוטלו באופן מוחלט אם לא הוצגו תוך שנה ממועד קיום האירוע שהוביל לתביעה.

14.2 ללא פעולות ייצוגיות. אתה רשאי ליישב מחלוקות עמנו על בסיס אישי בלבד, ואינך רשאי להגיש תביעה כתובע או כמשתתף בתביעה ייצוגית. אף על פי כן, אם חלק כלשהו מהוויתור על תובענה ייצוגית זו נחשב בלתי אכיף או בלתי חוקי לגבי סעד מסוים, אזי יש לנתק את הסעד הזה (ורק את הסעד הזה) מהבוררות וניתן יהיה לתבוע אותו בבית משפט. עם זאת, הצדדים מסכימים שכל פסיקה לגבי סעדים שאינם כפופים לבוררות תושהה עד לקבלת תוצאות הבוררות והתרופות הנכללות בהן, כפי שייפסקו במסגרת הליך הבוררות.

14.3 כללי בוררות. אם הנך מתגורר ביבשת אמריקה, הליך הבוררות ינוהל על-ידי ארגון JAMS במחוז סנטה קלרה, קליפורניה, בכפוף לכללי והליכי הבוררות המקיפים שלו. אם הנך מתגורר במדינות הבאות: אוסטרליה, ניו זילנד, יפן, סין, הונג קונג, מקאו, טאיוואן, דרום קוריאה, הודו, סרי לנקה, בנגלדש, נפאל או מדינה החברה בארגון מדינות דרום-מזרח אסיה (ASEAN), מרכז הבוררות הבינלאומי של סינגפור (SIAC) ינהל את הליך הבוררות בסינגפור, בכפוף לכללי הבוררות שלו, הנכללים בסעיף זה מכוח אזכורם. אחרת, בית הדין להליכי בוררות בינלאומיים בלונדון (London Court of International Arbitration - LCIA), בריטניה, ינהל את הליך הבוררות בלונדון, בכפוף לכללי הבוררות של LCIA‏. הבורר יהיה אדם אחד שנבחר במשותף על-ידך ועל-ידי Adobe‏. הליך הבוררות יתקיים בשפה האנגלית, אך כל עד ששפת אמו אינה אנגלית יורשה להעיד בשפתו, עם תרגום סימולטני לאנגלית (הצד המציג את העד יישא בעלות התרגום). השיפוט בנוגע לתוצאות ההליך יהיה בר אכיפה בכל בית דין בעל סמכות שיפוטית החלה עליך ועלינו. במקרה של סתירה בין כללי עורך הבוררות לבין התנאים, לרבות בכל הנוגע להערכת שכר הטרחה ועלויות הבוררות, התנאים יגברו.

14.4 עמלות ועלויות בוררות. תשלום כל שכר הטרחה ועלויות הבוררות, לרבות ניהול הבוררות יהיו כפופים לכללי עורך הבוררות, למעט במקרה שתגיש תביעה כחלק מפעולה מתואמת, אנו מסכימים שהצדדים יחלקו שווה בשווה כל העמלות והעלויות הכרוכים בבוררות (במידה שהקצאה כבר אינה נדרשת במסגרת הכללים החלים). למטרות סעיף זה, 'פעולה מתואמת' הנה כל פעולה שבה אתה מיוצג על ידי משרד עורכי דין או על ידי קבוצה של משרדי עורכי דין שהגישו, תוך פרק זמן קצר, מספר רב של דרישות נפרדות לקיום בוררות בשל סיבה דומה כנגד Adobe. על אף האמור לעיל, אם אינך יכול לעמוד בשכר טרחה או בעלויות הבוררות, Adobe תשלם אותם. אם הבורר מצא כי עיקרה של תביעה או הסעד המבוקש בבוררות הם סרק או שהתביעה הוגשה למטרה פסולה, רשאים הצדדים לבקש להקצות מחדש את שכר הטרחה והעלויות של הבוררות, על פי כללי עורך הבוררות.

14.5 חריגים לגבי בוררות – תביעות קטנות וכן סעד של צו מניעה. על אף האמור לעיל, כל אחד מהצדדים רשאי לבחור לקבל תביעה שכפופה לסמכות השיפוט של בית המשפט לתביעות קטנות המהווה חלק בלתי נפרד מבית המשפט לתביעות קטנות במחוז סנטה קלרה, קליפורניה, ארה"ב, או במחוז מגוריך. אם מי מהצדדים מגיש תביעת בוררות שניתן היה להגיש לבית המשפט לתביעות קטנות, הצד השני רשאי להודיע כי הוא מבקש שהמקרה יידון בבית המשפט לתביעות קטנות לפני מינוי בורר, והבורר יסגור את התיק מנהלית לפני תשלום אגרות כלשהן, כאשר הצד המגיש ימשיך את ניהול התביעה בבית המשפט לתביעות קטנות במסגרת הליך בוררות. כל מחלוקת לגבי השאלה אם על תביעה להידון בית המשפט לתביעות קטנות תוכרע על ידי אותו בית משפט, לא על ידי בורר. במקרה של מחלוקת כזו, הליך הבוררות יישאר סגור, אלא אם ועד להחלטה של בית המשפט לתביעות קטנות כי על התביעה להמשיך להתנהל במסגרת הליך בוררות. בנוסף, כל אחד מהצדדים זכאי להגיש בקשה לסעדים במסגרת של צו מניעה מקדמי (או שווא ערך של סעד משפטי דחוף) בכל תחום שיפוט, כגון במקרה של כניסה בלתי מורשית שלך או של אחרים או במקרה של שימוש בשירותים ובתוכנה תוך הפרה של התנאים. אם לבעל דין יש סכסוך שבו הוא מבקש לקבל סעד של צו מניעה מקדמי או צורות אחרות של סעד, הצד רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לקבל סעד של צו מניעה מקדמי, אך עליו להגיש את טענותיו לבורר או לבקש סעד בבית המשפט לתביעות קטנות עבור כל סעד אחר.

14.6 קבלת החלטת בוררות וזכות ביטול הסכמה. בתוך שלושים (30) הימים הראשונים של שימושך בשירותים ובתוכנה או מתאריך העדכון האחרון לסעיף 14 (יישוב סכסוכים, ויתור על תובענה ייצוגית, הסכם בוררות) במסגרת התנאים, המאוחר מבין שניהם, עומדת לך הזכות לבטל את הסכמתך להוראות הבוררות והוויתור על תובענה ייצוגית כאמור בסעיף 14 (יישוב סכסוכים, ויתור על תובענה ייצוגית, הסכם בוררות) באמצעות שליחת הודעה בכתב על החלטתך לכתובת המפורטת בסעיף 18.2 (מתן הודעה ל-Adobe) או בדואר אלקטרוני לכתובת ContractNotifications@adobe.com. אם תבטל את הסכמתך להוראות אלה, Adobe גם לא תהיה מחויבת להן.

15. זכויות ביקורת. אם אתה עסק, אנו נהיה רשאים, לכל היותר אחת לכל שניים עשר (12) חודשים, בהתראה של שבעה (7) ימים מראש, למנות את עובדינו או רואה חשבון/מבקר בלתי תלוי המהווה צד שלישי המחויב לשמור על סודיות, לבדוק (לרבות בדיקה ידנית, שיטות אלקטרוניות, או שתיהן) את רשומותיך, מערכותיך ומתקניך, על מנת לוודא שההתקנה והשימוש שלך בכל השירותים והתוכנה עולה בקנה אחד עם התנאים שלנו. בנוסף, אתה תספק לנו את כל הרשומות והמידע שנבקש, בתוך שלושים (30) יום ממועד הבקשה, כדי לוודא שההתקנה והשימוש בחלק מהשירותים והתוכנות, או בכולם, תואם לרישיונות התקפים שהוענקו על ידנו. אם הבדיקה תגלה ליקויים בתאימות הרישיונות עבור השירותים והתוכנה, יהיה עליך לרכוש מיידית כל רישיון ומינוי נדרשים וכן שירותי תחזוקה ותמיכה כלשהם או לבצע כל פעולה נדרשת כדי לתקן כל אי תאימות כגון זו.

16. 17.2. עדכונים לשירותים ולתוכנה ולזמינות.

 

16.1 עדכונים לשירותים ולתוכנה. אנו עשויים לשנות, לעדכן או להפסיק את השירותים והתוכנה (כולל חלקים או תכונות כלשהן), כאשר שינויים, עדכונים או הפסקות עשויים, לשם הבהירות, להזיק או לגרום להפחתת הערך עבורך, בכל עת, ללא חבות כלפיך או כלפי כל אחד אחר. עבור שינויים שיבוצעו בהצעות בתשלום, שלפי שיקול דעתה הסביר של Adobe, מזיקים או גורמים להפחתת ערך מהותית עבורך, אנו נפגין מאמצים מסחריים סבירים כדי להודיע לך על כל שינוי, עדכון או הפסקה, כאמור. אם נפסיק לספק את השירותים או התוכנות בשלמותם, נעשה מאמצים מסחריים סבירים כדי לאפשר לך את העברת התוכן שלך, וייתכן שנספק לך החזר יחסי עבור כל התשלומים מראש שביצעת עבור שירותים ותוכנות שלא ניצלת.

 

16.2 זמינות. דפי האינטרנט שלנו נגישים ברחבי העולם, אך אין פירוש הדבר שכל השירותים והתכונות זמינים במדינת מגוריך או שתכנים שנוצרו על-ידי משתמשים הזמינים דרך השירותים והתוכנה הנם חוקיים או זמינים במדינת מגוריך. ייתכן שבמדינות מסוימות, הגישה לשירותים מסוימים (או לתכונות של שירותים מסוימים) או לתוכנה תיחסם. משתמשים בסין אינם מורשים לגשת לשירותים מקוונים כלשהם בשירותים ובתוכנה שלנו או להשתמש בהם, ועליהם לרכוש את השירותים והתוכנה הזמינים במיוחד למשתמשים בסין לשימוש בסין. אתה נושא באחריות לוודא ששימושך בשירותים ובתוכנה הוא חוקי או זמין במקום שבו אתה משתמש בהם. השירותים והתוכנה אינם זמינים בכל השפות.

17. ללא שינויים, הנדסה לאחור, בינה מלאכותית/למידת מכונה (AI/ML). רכיבים מסוימים של השירותים והתוכנה מהווים מידע סודי שלנו (או של מעניקי הרישיונות שלנו). למעט כפי שהותר במפורש במסגרת התנאים, אינך רשאי (ולא תאפשר לצדדים שלישיים): (א) לשנות, להעביר, להתאים או לתרגם כל חלק מהשירותים או התוכנה; (ב) לבצע הנדסה לאחור (כולל, אך אינו מוגבל לניטור או מעקב אחר הקלט והפלט הזורמים דרך מערכת או יישום על מנת ליצור מחדש את אותה מערכת), להדר לאחור, לפרק או לנסות בכל דרך אחרת לחשוף בכל שירות או תוכנה, את קוד המקור, ייצוגי נתונים או אלגוריתמים, תהליכים, שיטות וכל חלק אחר של השירות או התוכנה; או (ג) להשתמש בשירותים או בתוכנה או בכל תוכן, נתונים, פלט או מידע אחר שהתקבל או נגזר מהשירותים או התוכנה, כדי ליצור, לאמן, לבדוק, או בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין כל אלגוריתם למידת מכונה או מערכות בינה מלאכותית, לרבות, בין היתר, כל ארכיטקטורה, מודל או משקל. אם החוקים באזור השיפוט שלך מעניקים לך את הזכות לבצע הידור לאחור של התוכנות כדי להשיג מידע הדרוש לעיבוד החלקים המורשים של השירותים או התוכנות הפועלים בשיתוף עם תוכנות אחרות, עליך לבקש מידע זה מאתנו תחילה. אנו רשאים, על-פי שיקול דעתנו, לספק מידע שכזה או להטיל תנאים סבירים, לרבות עמלה סבירה, על ביצוע ההידור לאחור של השירותים או התוכנה כדי להגן על זכויות הקניין שלנו, של מעניקי הרישיונות שלנו ושל ספקינו ביחס לשירותים והתוכנה.

 

18. שונות.

 

18.1 הגרסה באנגלית. הנוסח האנגלי של התנאים הוא הנוסח אשר ישמש לצורך פרשנות התנאים וקביעת משמעותם.

18.2 הודעה ל-Adobe. ניתן לשלוח אלינו הודעות אל כתובת הבאה: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.

18.3 הודעה לך. אנו רשאים לספק לך הודעה באמצעות דואר אלקטרוני או דואר רגיל לכתובות המשויכות לחשבונך, באמצעות פרסום בשירותים או באמצעות כל דרך חוקית אחרת. באחריותך לשמור על עדכניות פרטי חשבונך לצורך קבלת התראות.

18.4 איסור המחאה. אינך רשאי להמחות או להעביר באופן אחר את התנאים או את זכויותיך או התחייבויותיך על פי התנאים, במלואם או בחלקם, ללא הסכמתנו בכתב, וכל ניסיון שכזה יהא בטל ומבוטל. אנו רשאים להקצות או להעביר את הזכויות שלנו על פי התנאים לצד שלישי ללא הסכמתך.

18.5 תנאים של גורמי ממשל. אם הנך גורם ממשל בארה"ב, או אם התנאים כפופים (או הפכו לכאלה) לתקנות הרכש הפדרליות (FAR), אזי השירותים והתוכנה המסופקים תחת התנאים הנם 'פריטים מסחריים' או 'שירותים מסחריים' כמוגדר במסגרת ‎48 C.F.R. §2.101 המורכבת מ'תוכנת מחשב מסחרית' וכן 'תיעוד של תוכנת מחשב מסחרית' והשירותים הקשורים להם, כפי שמונחים כאלה משמשים במסגרת ‎48 CFR §12.212 או במסגרת ‎48 CFR §227.7202, לפי העניין. באופן העולה בקנה אחד עם ‎48 C.F.R. §12.212 או עם ‎‎48 C.F.R. §227.7202-1 עד ‎§227.7202-4, לפי העניין, הרישיון המסחרי לתוכנת מחשב מסחרית ולתיעוד של תוכנת מחשב מסחרית מוענק ברישיון למשתמשי קצה הנמנים על ממשל ארה"ב (א) אך ורק כפריטים ושירותים מסחריים; וכן (ב) עם אותן זכויות בלבד המוענקות לכל משתמשי הקצה האחרים על פי התנאים וההוראות המפורטים בתנאים. זכויות שלא פורסמו יישמרו על פי חוקי זכויות היוצרים של ארצות הברית.

18.6 כותרות. הכותרות שמופיעות בתנאים מסופקות לנוחות בלבד ואין לייחס להן משמעות או כוונה כלשהי.

18.7 עצמאות ההוראות. אם הוראה כלשהי במסגרת התנאים תיחשב כבלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא, הדבר לא יפגע בתוקפם של שאר התנאים והוראה כגון זו תהיה חסרת תוקף בהיקף שאינו מתיר את תוקפה, כאמור.

18.8 אי ויתור. אי אכיפה או אי מימוש מצדנו של הוראה כלשהי במסגרת התנאים אינם מהווים ויתור על אותה הוראה.

18.9 כוח עליון. אף אחד מהצדדים לא יהיה אחראי כלפי האחר בגין עיכוב כלשהו או כשל בביצוע התחייבות כלשהי (פרט לחובות התשלום שלך כלפי Adobe) על פי התנאים, אם העיכוב או הכשל נובעים מאירועים בלתי צפויים, המתרחשים לאחר תוקף התנאים ואשר נמצאים מעבר לשליטתם הסבירה של הצדדים, כמו שביתות, מצור, מלחמה, טרור, מהומות, אסונות טבע, סירוב רישיון מצד הממשלה או סוכנויות ממשל אחרות, ככל שאירוע כזה מעכב או מונע מהצד הנפגע לממש התחייבויותיו ואותו צד אינו יכול למנוע או להסיר את אירוע הכוח העליון בעלות סבירה.

19. DMCA. אנו מכבדים את זכויות הקניין הרוחני של אחרים, ואנו מצפים ממשתמשינו לפעול באופן זהה. אנו נגיב להודעות ברורות בדבר הפרות בהתאם להוראות חוק זכויות היוצרים Digital Millennium Copyright Act‏ ("DMCA"). לקבלת מידע נוסף על המדיניות והנהלים של Adobe בנוגע להשבתה של כתובות IP, בקר בכתובת: http://www.adobe.com/il/legal/dmca.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, USA.‎

Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Republic of Ireland

Adobe_General_Terms_of_Use-he_IL_20240217

רשימת מסמכים עם היפר-קישור לתנאי השימוש הכלליים (לפי סדר האזכור לעיל):

1. תנאי המינוי והביטול: https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html

2. תנאים נוספים של K-12 (ראשי ומשני) והשכלה גבוהה עבור נתונים של תלמידים: https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/servicetou/Adobe-EDU-Terms-en_US-20210701.pdf

3. תוכן אישי המאוחסן ב-Creative Cloud וב-Document Cloud עבור צוותים או באחסון בענן לארגונים HelpX: https://helpx.adobe.com/enterprise/kb/business-storage.html

4. מדיניות פרטיות: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

5. אפשרויות הפרטיות של Adobe: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

6. שאלות נפוצות בנושא ניתוח תוכן: https://helpx.adobe.com/manage-account/using/machine-learning-faq.html

7. משתמשים פרטיים ממדינות בהסכם עיבוד הנתונים של EEA ובריטניה עבור שירותי הענן של Adobe: https://dpa.adobe.com/dpaTermsOfUse?type=55

8. תנאים להגנה על נתונים של משתמשים פרטיים מחוץ ל-EEA ובריטניה עבור שירותי ענן: https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/terms/enterprise/pdfs/DPT-WW.pdf

9. הנחיות לתמיכה בתוכנת Adobe: https://helpx.adobe.com/support/programs/support-periods.html

10. מרכז השקיפות: https://www.adobe.com/trust/transparency.html

11. העלאת הגופנים שלך ל-Creative Cloud: https://helpx.adobe.com/creative-cloud/help/upload-your-fonts-to-creative-cloud.html#licensing

12. הנחיות זכאות לבתי ספר יסודיים ותיכוניים: https://helpx.adobe.com/enterprise/using/primary-and-secondary-institution-eligibility-guidelines.html

13. הודעות תוכנה של צד שלישי ו/או תנאים והתניות נוספים: https://www.adobe.com/products/eula/third_party.html

14. זכויות שימוש בתמונות: https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html

15. שירות הלקוחות של Adobe:‏ https://helpx.adobe.com/contact.html?step=CCSN_membership-account-payment_cancel-your-membership

16. מדיניות להסרה של קניין רוחני: https://www.adobe.com/legal/dmca.html