Adobejevi splošni pogoji uporabe

Objavljeno 17. februarja 2024. Velja od 17. februarja 2024. Ti splošni pogoji uporabe zamenjajo in nadomestijo vse prejšnje različice.

 

REŠEVANJE SPOROV UREJATA SPODNJE DOLOČILO O OBVEZNI ARBITRAŽI IN DOLOČILO O OPUSTITVI SKUPINSKIH TOŽB V RAZDELKU 14 (REŠEVANJE SPOROV, DOLOČILO O OPUSTITVI SKUPINSKIH TOŽB, SPORAZUM O ARBITRAŽI). SKRBNO JU PREBERITE. ČE SE NE STRINJATE S TEMI POGOJI (KOT SO OPREDELJENI SPODAJ), VKLJUČNO Z DOLOČBO O OBVEZNI ARBITRAŽI (ČE NISTE ZAVRNILI PRIVOLITVE, KOT JE DOVOLJENO TUKAJ) IN ODPOVEDJO SKUPINSKIM TOŽBAM, NE UPORABLJAJTE STORITEV ALI PROGRAMSKE OPREME.

 

Ti splošni pogoji uporabe (»splošni pogoji«) skupaj z morebitnimi upoštevnimi dodatnimi pogoji (glejte spodnji razdelek 1.2 (Dodatni pogoji)) (skupaj imenovani »pogoji«) veljajo za vašo uporabo naših spletnih mest, spletnih programov in izdelkov podpore strankam, forumov za razprave in drugih interaktivnih območij ali storitev, kot je Creative Cloud (skupaj imenovane »storitve«), in dostop do njih ter vašo namestitev in uporabo morebitne programske opreme, ki jo vključimo kot del storitev, med drugim tudi vključno s programi za namizne in mobilne naprave, vzorčnimi datotekami in datotekami z vsebino (opredeljene so spodaj), skripti, nabori ukazov in povezano dokumentacijo (skupaj imenovani »programska oprema«). Če ste sprejeli pogoje za naročnine in preklic (https://www.adobe.com/si/legal/subscription-terms.html), se tudi ti pogoji obravnavajo kot del pogojev. Če storitve in programsko opremo uporabljate prek Adobejevega programa Value Incentive Plan (»VIP«) ter prek njega dostopate do njih, potem pogoji za naročnine in preklic za vas ne veljajo, preostanek pogojev pa bo veljal za vašo uporabo storitev in programske opreme ter dostop do njih. Če ste z nami sklenili drugo pogodbo glede določenih storitev in programske opreme, se tam, kjer je ta pogodba v navzkrižju s pogoji, uporabljajo njeni pogoji.

 

Z UPORABO STORITEV ALI PROGRAMSKE OPREME POTRJUJETE, DA STE POLNOLETNI IN LAHKO SKLENETE POGOJE, ČE NISTE POLNOLETNI, PA POTRJUJETE, DA STE PRIDOBILI SOGLASJE STARŠEV ALI SKRBNIKA ZA SKLENITEV POGOJEV.

 

Za prijavo za posamični Adobe ID morate biti stari vsaj 13 let. Šole, ki sodelujejo v ponudbi za imenovane uporabnike v osnovnih in srednjih šolah, lahko otroku, mlajšemu od 13 let, izdajo Adobe ID v skladu z dodatnimi pogoji za podatke učencev od vrtca do visokošolskih izobraževalnih ustanov (http://www.adobe.com/go/primary-secondary-terms_si).

 

1. Vaša pogodba z Adobejem

 

1.1 Izbira prava in pravna oseba, ki sklepa pogodbo: Če živite v Severni Ameriki (kar vključuje Združene države, Kanado, Mehiko, teritorije in ozemlja Združenih držav ter vse lokacije vojaških baz Združenih držav), sklepate razmerje s podjetjem Adobe Inc. s sedežem v Združenih državah in za pogoje velja zakonodaja zvezne države Kalifornije v Združenih državah, v skladu s katero se tudi razlagajo in tolmačijo, razen če to preglasi zvezna zakonodaja Združenih držav, in sicer ne glede na pravila o koliziji zakonodaj. Če živite zunaj Severne Amerike, razmerje sklepate z družbo Adobe Systems Software Ireland Limited in za pogoje veljajo zakoni Irske, v skladu s katerimi se tudi razlagajo in tolmačijo, razen če to preglasi lokalna zakonodaja. Za stranke v Avstraliji je družba Adobe Systems Software Ireland Limited pooblaščena zastopnica družbe Adobe Systems Pty Ltd. ter to pogodbo sklepa kot zastopnica družbe Adobe Systems Pty Ltd. Zakonodaja vam morda daje dodatne pravice na podlagi vaše lokalne zakonodaje. S temi pogoji ne želimo omejevati teh pravic, če zakonodaja to prepoveduje. Za namene pogojev pomenijo pojmi »Adobe«, »nas«, »mi« in »naš« družbo Adobe Inc., Adobe Systems Software Ireland Limited ali Adobe Systems Pty Ltd., kot je ustrezno.

 

1.2 Dodatni pogoji. Naše storitve in programska oprema se vam licencirajo in ne prodajo, zanje pa lahko velja eden ali več dodatnih pogojev spodaj (»dodatni pogoji«). V primeru navzkrižja med določili splošnih pogojev in dodatnih pogojev se za zadevne storitve ali programsko opremo uporabljajo dodatni pogoji. Dodatni pogoji se lahko spremenijo, kot je opisano v razdelku 1.5 (Posodobitve pogojev) spodaj.

 • Acrobat Sign (https://www.adobe.com/go/adobesignterms_si)
 • Adobe Collaboration Space (https://www.adobe.com/go/collaborationspace-terms_si)
 • Adobe Developer (https://www.adobe.com/go/developer-terms_si)
 • Adobe Express (www.adobe.com/go/creativecloudexpressterms_si)
 • Adobe Fonts (https://www.adobe.com/go/adobe-fonts-terms_si)
 • Adobe Generative AI (https://www.adobe.com/go/adobe-gen-ai-addl-terms_si)
 • Adobe Spark (https://www.adobe.com/go/spark-terms_si)
 • Adobe Stock (https://www.adobe.com/go/stockterms_si)
 • Adobe Stock Contributor (https://www.adobe.com/go/contributorterms_si)
 • Adobe Substance 3D Assets (https://www.adobe.com/go/substance3dassets_si)
 • Adobe Substance 3D Community Assets (https://www.adobe.com/go/substance3dcommunityassets_si)
 • Behance (https://www.adobe.com/go/BehanceTOU_si)
 • Business Catalyst (https://www.adobe.com/go/businesscatalyst_terms_si)
 • Poslovne stranke (http://www.adobe.com/go/businessterms_si)
 • Demo Assets (https://www.adobe.com/go/demoassets_si)
 • Document Cloud (https://www.adobe.com/go/documentcloudterms_si)
 • Frame.io (https://www.adobe.com/go/frameio-terms_si)
 • Fuse (https://www.adobe.com/go/fuseterms_si)
 • InDesign Server (https://www.adobe.com/go/indesign-server-terms_si)
 • Izobraževalne ustanove od vrtca do visokih šol (https://www.adobe.com/go/primary-secondary-terms_si)
 • Lightroom (https://www.adobe.com/go/lightroom_terms_si)
 • Medium (https://www.adobe.com/go/medium_si-terms_si)
 • Mixamo (https://www.adobe.com/go/mixamo_si)
 • Photoshop Express (https://www.adobe.com/go/photoshop_express_terms_si)
 • Software (https://www.adobe.com/go/softwareterms_si)

 

1.3 Poslovni uporabniki Če ste »upravičenost« (ki je opredeljena kot pravica do uporabe storitev in programske opreme ter dostopa do njih in njihove porabe) prejeli od organizacije ali skupine, med drugim vključno s podjetjem ali morebitno drugo komercialno entiteto, državnim organom, neprofitno organizacijo ali izobraževalno ustanovo (vsak od njih je »podjetje«), v okviru enega od Adobejevih poslovnih paketv (kot je Creative Cloud za skupine, Creative Cloud za podjetja ali Document Cloud), potem (A) ste »poslovni uporabnik« takšnega podjetja; (B) je vaš profil Adobe, povezan s tako upravičenostjo, »poslovni profil«; in (C) vsi sklici v teh pogojih na »vi« pomenijo tako podjetje in njegove poslovne uporabnike, kot je ustrezno. Če ste poslovni uporabnik, se strinjate, da bo zaradi vašega prejema upravičenosti od takega podjetja (1) Adobe temu podjetju zagotovil možnost dostopa do vašega poslovnega profila in vse vsebine v njem (naložene ali uvožene pred datumom zadnje posodobitve pogojev ali po njem), njegove uporabe, odstranitve, hrambe in nadzora; (2) za vašo uporabo storitev in programske opreme bo veljala pogodba, ki jo je to podjetje sklenilo z Adobejem; in (3) Adobe bo temu podjetju lahko razkril vaše osebne podatke. Dostop do brezplačnih upravičenosti (»brezplačne storitve«) je lahko na voljo morebitnim uporabnikom, dodanim v storitev Admin Console podjetja (kot je opredeljeno v dodatnih pogojih za poslovne stranke (http://www.adobe.com/go/business_terms_si), določenih v razdelku 1.2), in taki uporabniki se obravnavajo kot poslovni uporabniki. Če ste poslovni uporabnik z upravičenostmi iz več podjetij, lahko imate z vsakim podjetjem povezane ločene poslovne profile. Kot poslovni uporabnik imate lahko različne pogodbe s podjetjem ali obveznosti do njega, kar lahko vpliva na vaš poslovni profil ali vsebino. Adobe ni odgovoren za vašo morebitno kršitev takih pogodb ali obveznosti. Če upravičenosti niste prejeli od podjetja (primer: naročili ste se na paket Creative Cloud za posameznike in v okviru njega prejeli upravičenosti), potem (a) ste »osebni uporabnik«; (b) je vaš profil Adobe osebni profil; (c) ohranite izključen dostop do vse vsebine v svojem osebnem računu ali osebnem profilu (razen če je drugače navedeno v pravilniku o zasebnosti) in nadzor nad njo; (d) se vsi sklici na »vas« v pogojih nanašajo na vas kot posameznika. Če upravičenosti prejmete v okviru osebnega paketa in od podjetja, ste hkrati osebni in poslovni uporabnik. Osebni uporabnik ste, ko uporabljate upravičenosti, pridobljene v okviru svojega osebnega paketa, poslovni uporabnik pa, ko uporabljate upravičenosti, ki vam jih zagotovi podjetje.

 

1.4 Poslovne e-poštne domene. Kot osebni ali poslovni uporabnik lahko račun Adobe ustvarite z uporabo e-poštnega naslova, ki vam ga da ali dodeli podjetje (na primer vaš službeni e-poštni naslov). Če podjetje vzpostavi neposredno razmerje z nami, bo morda želelo vaš račun dodati v tako razmerje. Če se to zgodi, lahko podjetje vaš račun pretvori v račun podjetja, če vas podjetje ali mi o tem prej obvestimo. To pomeni, da lahko podjetje (A) dostopa do računa; (B) prevzame nadzor nad računom in vso vsebino v njem, pa naj bo shranjena, naložena ali uvožena pred datumom zadnje posodobitve pogojev ali po njem; in (C) priporoči, da se morebitna neposlovna vsebina, povezana s tem računom, preseli v nov račun, ki uporablja e-poštni naslov, ki ni povezan s tem podjetjem. Kot osebni uporabnik z računom Adobe, dodeljenim podjetju ali poslovnemu uporabniku, potrjujete tudi, da lahko Adobe takemu podjetju posreduje vaše osebne podatke (pojasnilo: med drugim lahko razkrije vaše podatke skrbniku vašega podjetja), na primer vaše ime, e-poštni naslov in podatke o upravičenosti. Če ne želite, da podjetje dostopa do računa ali profila, ga uporablja, odstrani, obdrži ali nadzira, s tem računom ne uporabite službenega e-poštnega naslova. Informacije o shrambi vsebine in dostopu do nje ter o tem, kako lahko spremenite e-poštni naslov, povezan s svojim računom, so na voljo tukaj: https://adobe.com/go/business-storage-helpx_si. Adobe lahko poslovnemu uporabniku posreduje podatke o podjetju, kot sta ime in e-poštni naslov skrbnika.

 

1.5 Posodobitve pogojev Pogoje lahko občasno spremenimo, in če to storimo, vas bomo o tem obvestili tako, da spremenimo datum na vrhu pogojev, v nekaterih primerih pa vas lahko o tem tudi dodatno obvestimo. Adobe ne bo brez dodatnega obvestila izvedel sprememb, ki bi imele za posledico uvedbo dodatnih nadomestil ali stroškov. Morebitne takšne spremembe ne bodo veljale za spore med vami in Adobejem, ki bi nastali pred datumom, ko smo objavili revidirane pogoje, ki vključujejo te spremembe, ali ko pogoji kako drugače začnejo veljati. Zaradi tega priporočamo redno preverjanje pogojev. Če ni drugače navedeno, bodo spremenjeni pogoji začeli veljati takoj in vaša nadaljnja uporaba naših storitev in programske opreme pomeni, da sprejemate spremembe. Če se ne strinjate s spremenjenimi pogoji, morate prenehati uporabljati naše storitve in programsko opremo ter, če je primerno, preklicati naročnino.

 

2. Zasebnost

 

2.1 Zasebnost Za informacije o tem, kako zbiramo, uporabljamo, z drugimi delimo ali drugače obdelujemo podatke o vas ter o vaši uporabi naših storitev in programske opreme, si oglejte naš pravilnik o zasebnosti: http://www.adobe.com/go/privacy_si. Možnost upravljanja nastavitev za podatke je na voljo tukaj: https://www.adobe.com/si/privacy/opt-out.

 

2.2 Naš dostop do vaše vsebine Do vaše vsebine (opredeljene v spodnjem razdelku 4.1 (Vsebina)) lahko dostopamo, si jo ogledamo ali jo poslušamo tako prek avtomatiziranih kot tudi ročnih načinov, vendar samo na omejene načine in samo kot to dovoli zakonodaja. Za zagotavljanje storitev in programske opreme bomo na primer morda morali dostopati do vaše vsebine, si jo ogledati ali jo poslušati, da bomo lahko (A) odgovarjali na povratne informacije ali zahtevke za podporo, (B) odkrivali goljufije ter varnostne, zakonske in tehnične težave, jih preprečevali in drugače ukrepali v zvezi z njimi ter (C) uveljavljali pogoje, kot je dodatno določeno v spodnjem razdelku 4.1. Naši avtomatizirani sistemi lahko analizirajo vašo vsebino in uporabniške pisave Creative Cloud (opredeljene v razdelku 3.10 (Pisave stranke v storitvi Creative Cloud) spodaj) s pristopi, kot je strojno učenje, da bi izboljšali storitve in programsko opremo ter uporabniško izkušnjo. Informacije o tem, kako Adobe uporablja strojno učenje, so na voljo tukaj: http://www.adobe.com/go/machine_learning_si.

 

2.3 Pogodbe o varstvu podatkov Zakonodaja v nekaterih državah zahteva, da z vami sklenemo pogodbo o varstvu podatkov, če v okviru svojih storitev in programske opreme za vas obdelujemo osebne podatke (kot je opredeljeno v ustrezni pogodbi). Ti pogodbi sta »Pogodba o obdelavi podatkov v EU« ali »Pogoji za varstvo podatkov« in so na naslednjih lokacijah:

(A) Pogodba o obdelavi podatkov (ali »DPA«) v Evropski uniji (»EU«) Pogoji DPA veljajo, kadar posredujete osebne podatke (kot so opredeljeni v DPA), zbrane od posameznikov iz držav Evropskega gospodarskega prostora (»EGP«) in Združenega kraljestva, in ste »upravljavec«, Adobe pa je »obdelovalec« po Splošni uredbi o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (»GDPR«) ali katerem koli predpisu, ki nasledi GDPR, povezanim z izstopom Združenega kraljestva iz EU. Pogoji DPA so na voljo tukaj: www.adobe.com/go/tou-dpa_si.

(B) Pogoji za varstvo podatkov Pogoji za varstvo podatkov veljajo, kadar posredujete osebne podatke (kot so opredeljeni v pogojih za varstvo podatkov), zbrane od posameznikov zunaj EGP in Združenega kraljestva, in Adobe te podatke obdeluje (kot je opredeljeno v pogojih za varstvo podatkov) po vaših navodilih in v vašem imenu. Pogoji za varstvo podatkov so na voljo tukaj: https://www.adobe.com/go/dpt-ww_si.

 

2.4 Občutljivi osebni podatki Strinjate se, da z uporabo storitev in programske opreme ne boste zbirali, obdelovali ali shranjevali nobenih občutljivih osebnih podatkov (kot so opredeljeni spodaj), razen (A) če to neposredno dovoli Adobe, (B) kot je predvideno s storitvami in programsko opremo ali (C) kot to določajo dodatni pogoji, kot je primerno. Strinjate se, da občutljivih osebnih podatkov ne boste prenesli, razkrili ali dali na voljo Adobeju ali Adobejevim zunanjim ponudnikom. »Občutljivi osebni podatki« pomeni posameznikove finančne podatke, podatke o njegovem spolnem vedenju ali usmeritvah, medicinske ali zdravstvene podatke, zaščitene z morebitnimi zakoni o varstvu zdravstvenih podatkov, biometrične podatke (za namene enolične identifikacije posameznika), osebne podatke otrok, zaščitene v skladu z morebitno zakonodajo o varstvu podatkov otrok (kot so osebni podatki, opredeljeni v ameriškem zakonu o varstvu zasebnosti otrok v spletu (Children’s Online Privacy Protection Act oz. »COPPA«)), in vse druge vrste podatkov, ki so vključene v ta izraz ali morebiten podoben izraz (npr. »občutljive osebne informacije« ali »posebne kategorije osebnih podatkov«), ki se uporablja v veljavnih zakonih o varstvu podatkov ali zasebnosti. Če ste podjetje, se tudi strinjate, da boste zagotovili skladnost poslovnih uporabnikov s tem razdelkom 2.4 (Občutljivi osebni podatki).

 

2.5 Prenos osebnih podatkov Podatke obdelujemo in shranjujemo v ZDA in drugih državah. Z uporabo naših storitev in programske opreme se strinjate, da Adobe pooblaščate za prenos vaših osebnih podatkov prek državnih meja in v druge države, kjer poslujejo Adobe in njegovi partnerji.

 

3. Uporaba storitev in programske opreme

 

3.1 Licenca Če ravnate v skladu s pogoji in veljavno zakonodajo, vam podeljujemo neizključno, omejeno, preklicno pravico (kot je določeno tukaj) do namestitve storitev in programske opreme, ki vam jih damo na voljo in jih licencirate od nas, dostopa do njih in njihove uporabe. Vsako licenco lahko uporablja samo ena (1) oseba in je ni mogoče deliti z drugimi. Ob koncu licenčnega obdobja bodo licence potekle, kot je določeno v dokumentih vašega naročila ali pogojih naročnine in preklica (https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html). Različice storitev in programske opreme, ki so na voljo na vaš datum podaljšanja, se lahko razlikujejo od različic, ki so bile na voljo, ko ste jih prvič licencirali od Adobeja. Različice storitev in programske opreme, ki jih podpira Adobe, so na voljo tukaj: https://www.adobe.com/go/software-support-guidelines_si. Strinjate se, da vaša odločitev za uporabo storitev in programske opreme, dostop do njih in njihovo licenciranje ni odvisna od zagotavljanja kakršnih koli prihodnjih funkcij ali funkcionalnosti ali od naših morebitnih ustnih ali pisnih javnih pripomb glede prihodnjih funkcij ali funkcionalnosti.

Če ravnate v skladu s pogoji in veljavno zakonodajo, vam podeljujemo neizključno, omejeno, preklicno pravico do namestitve storitev in programske opreme, ki vam jih damo na voljo in jih licencirate od nas, dostopa do njih in njihove uporabe. Vsako licenco lahko uporablja samo ena (1) oseba in je ni mogoče deliti z drugimi. Ob koncu licenčnega obdobja bodo licence potekle, kot je določeno v dokumentih vašega naročila ali pogojih naročnine in preklica. Različice storitev in programske opreme, ki so na voljo na vaš datum podaljšanja, se lahko razlikujejo od različic, ki so bile na voljo, ko ste jih prvič licencirali od Adobeja. Različice storitev in programske opreme, ki jih podpira Adobe, so na voljo tukaj: https://www.adobe.com/go/software-support-guidelines_si. Strinjate se, da vaša odločitev za uporabo storitev in programske opreme, dostop do njih in njihovo licenciranje ni odvisna od zagotavljanja kakršnih koli prihodnjih funkcij ali funkcionalnosti ali od naših morebitnih ustnih ali pisnih javnih pripomb glede prihodnjih funkcij ali funkcionalnosti.

 

3.2 Intelektualna lastnina družbe Adobe. Adobe (in naši izdajatelji licenc, kot je primerno) je edini lastnik vseh lastninskih in drugih pravic ter interesov za storitve in programsko opremo. Razen kot je navedeno v pogojih, vam ne podeljujemo nobenih pravic do patentov, avtorskih pravic, poslovnih skrivnosti, blagovnih znamk ali morebitnih drugih pravic do elementov v storitvah ali programski opremi. To pomeni, da naših trgovskih imen, blagovnih znamk, storitvenih znamk ali logotipov ne smete uporabljati v povezavi z izdelki ali storitvami, ki niso naši, ali na kakršen koli način, ki bi lahko povzročil zmedo. Pridržujemo si vse pravice, ki niso podeljene v pogojih.

3.3 Shranjevanje. Priporočamo, da vsebino in pisave stranke v storitvi Creative Cloud redno varnostno kopirate drugje, tudi če storitve zagotavljajo prostor za shranjevanje in upoštevne storitve omogočajo to funkcionalnost. Določimo lahko razumne tehnične omejitve, kot so omejitve glede velikosti datotek, velikosti prostora za shranjevanje, zmogljivosti obdelave in drugih tehničnih atributov. Uporabo storitev vam lahko začasno prekinemo, dokler ni vaša uporaba znotraj omejitve prostora za shranjevanje, povezane z vašim računom. Na koncu vašega licenčnega obdobja si vam bomo komercialno utemeljeno prizadevali omogočiti prenos vaše vsebine iz storitev. Prenos morate izvesti v tridesetih (30) dneh od datuma prenehanja ali poteka licenčnega obdobja. Po poteku tega 30-dnevnega prehodnega obdobja si pridržujemo pravico do izbrisa vaše vsebine. Morebitno vsebino, ki ste jo shranili v storitvah, prenesite, preden poteče licenca.

 

3.4 Vsebina, ki jo ustvarijo uporabniki Gostimo lahko vsebino, ki jo ustvarijo naši uporabniki. Pri dostopu do naših storitev lahko naletite na vsebino, ki jo ustvarijo uporabniki in je nezakonita, za vas žaljiva ali neprijetna. Za tako vsebino, ki jo ustvarijo uporabniki, ne prevzemamo nobene odgovornosti. Če je ta možnost na voljo, nam lahko to vsebino prijavite s klikom gumba »Prijavi«. Več o naših pravilnikih in praksah za moderiranje vsebine, vključno s tem, kako prijaviti vsebino, je v našem središču za preglednost (https://www.adobe.com/trust/transparency.html).

 

3.5 Vzorčne datoteke »Vzorčne datoteke« pomeni datoteke, ki jih zagotovi Adobe, kot so datoteke z zvočno, vizualno, video ali drugo vsebino za uporabo v vadnicah in predstavitvah ter za druge preskusne namene, ki so lahko navedene kot vzorčne datoteke. Vzorčnih datotek ni dovoljeno uporabiti za noben drug namen, razen za tistega, za katerega so bile zagotovljene. Vzorčnih datotek ne smete distribuirati na noben način, ki bi tretji osebi omogočal uporabo, prenos ali izvlečenje vzorčnih datotek kot samostojnih datotek ali dostop do njih, in prepovedano vam je uveljavljati pravice do vzorčnih datotek.

 

3.6 Datoteke z vsebino »Datoteke z vsebino« pomeni Adobejeva sredstva, ki so dana na voljo v okviru storitev in programske opreme. Če v dokumentaciji ali določenih licencah (vključno z dodatnimi pogoji, vendar ne omejeno nanje) ni določeno drugače, vam podeljujemo osebno, neizključno, neprenosljivo licenco, ki je ni mogoče podlicencirati (razen če ste podjetje: v tem primeru jo lahko podlicencirate samo svojim poslovnim uporabnikom), za uporabo datotek z vsebino za ustvarjanje svoje končne uporabe (tj. izpeljanega programa ali izdelka, katerega avtor ste), v katero so za vašo uporabo vdelane datoteke z vsebino ali njihove izpeljanke (»končna uporaba«). Datoteke z vsebino lahko spremenite pred njihovo vdelavo v končno uporabo. Datoteke z vsebino lahko reproducirate in distribuirate samo v povezavi s svojo končno uporabo, vendar jih pod nobenim pogojem ne smete distribuirati samostojno zunaj končne uporabe.

 

3.7 Brezplačna članstva, brezplačne storitve, ponudbe in preskusi Adobe lahko po lastni presoji zagotovi brezplačna članstva, brezplačne storitve, ponudbe in preskusne naročnine. Če vam je dostop do storitev in programske opreme zagotovljen brezplačno, v okviru brezplačnih storitev ali za preskusne namene, zanj veljajo pogoji. Adobe lahko kadar koli pred brezplačnim ali preskusnim obdobjem oziroma brezplačnimi storitvami, med njimi ali po njih po lastni presoji, brez prejšnjega obvestila in brez vsakršne odgovornosti do vas prekine ta brezplačni ali preskusni dostop, če to dovoli veljavna zakonodaja, in sicer iz poljubnega razloga, vključno s preprečevanjem zlorab brezplačnega ali preskusnega dostopa. Po poteku obdobja brezplačnega ali preskusnega dostopa oziroma brezplačnih storitev lahko uporabo storitev ali programske opreme nadaljujete samo, če sklenete morebitno razpoložljivo plačljivo naročnino ali vam to drugače dovoli Adobe. Med brezplačnim ali preskusnim obdobjem oziroma brezplačnimi storitvami za storitve in programsko opremo ne veljajo nobena izrecna ali implicitna jamstva, vse storitve in programska oprema pa so na voljo »kakršne so« z vsemi pomanjkljivostmi ter brez vključene tehnične ali drugačne podpore.

 

3.8 Različica, ki ni namenjena nadaljnji prodaji Adobe lahko storitve in programsko opremo označi kot »preskus«, »ocenjevanje«, takšne, »ki niso za nadaljnjo prodajo« ali z drugo podobno oznako (»različica, ki ni za nadaljnjo prodajo«). Različico, ki ni za nadaljnjo prodajo, lahko namestite in uporabljate samo za obdobje in namene, ki so navedeni, ko vam tako različico dobavimo. Morebitnih gradiv, ki jih ustvarite z različico, ki ni za nadaljnjo prodajo, ne smete uporabljati za kakršne koli komercialne namene.

 

3.9 Adobe Talent

(A) Prepovedano je objavljanje delovnih mest, ki kažejo na točno določene delovne natečaje ali druge priložnosti, pri katerih se poskuša od ustvarjalnih strokovnjakov pridobiti prilagojeno in neplačano ustvarjalno delo. Morebitno tako objavo lahko odstranimo brez povračila.

(B) Iskalcem kadrov in podjetjem, ki želijo odkriti in zaposliti talentirane ustvarjalce, ponujamo plačljivo funkcijo »Talent Search«. Če v storitve naložite javni profil ali javni projekt, se strinjate, da so lahko javni podatki vključeni v rezultate funkcije Talent Search.

 

3.10 Pisave stranke v storitvi Creative Cloud

(A) Za vsako pisavo ali datoteko s pisavo, ki jo naložite ali predložite v storitve in programsko opremo (»pisave stranke v storitvi Creative Cloud«), izjavljate in jamčite, da imate vse potrebne pravice, da nam dovolite uporabo, reproduciranje, prikazovanje, gostovanje in distribucijo pisav stranke v storitvi Creative Cloud prek storitev in programske opreme za vašo uporabo. Pisave stranke v storitvi Creative Cloud se ne obravnavajo kot vsebina, kot je opredeljena v pogojih. Ohranite vse pravice do nespremenjenih pisav stranke v storitvi Creative Cloud. Potrjujete, da bomo za omogočanje prikaza katere koli pisave stranke v storitvi Creative Cloud s storitvami in programsko opremo morda morali uporabiti Adobejevo tehnologijo, vključno z našo lastniško tehnologijo za optimizacijo pisav, in da ohranjamo vse pravice do takšne Adobejeve tehnologije. »Adobejeva tehnologija« pomeni tehnologijo, ki je v naši lasti ali nam jo je licencirala tretja oseba (vključno s storitvami in programsko opremo ter vsemi povezanimi pravicami intelektualne lastnine po vsem svetu), vse povratne informacije, ki so nam posredovane in jih vključimo v kar koli od prej navedenega, in vse spremembe ali razširitve česar koli od prej navedenega, ne glede na to, kdaj ali kje so bile razvite. Adobe ne zagotavlja in ne jamči, da bo katera koli taka pisava stranke v storitvi Creative Cloud združljiva ali primerna za uporabo s storitvami ali programsko opremo.

(B) Če nas tretja oseba, kot je oblikovalec pisav, obvesti ali izvemo, da nimate pravic, za katere jamčite v razdelku 3.10(A) (Pisave stranke v storitvi Creative Cloud), ali da vaše pisave stranke v storitvi Creative Cloud kršijo pravice intelektualne lastnine tretjih oseb, potem lahko pisave stranke v storitvi Creative Cloud odstranimo iz vašega računa, iz storitev ali iz vsebine, ki uporablja zadevne pisave stranke v storitvi Creative Cloud. Potrjujete, da se lahko v primeru, da vaše pisave stranke v storitvi Creative Cloud odstranimo iz vašega računa, spremenijo storitve ali vsebina, ki uporabljajo te pisave v storitvi Creative Cloud, ali prikaz vaše vsebine. Prav tako potrjujete, da nimamo nobene odgovornosti v povezavi s to odstranitvijo. Informacije o tem, kako se lahko spremeni vaša vsebina, so na voljo tukaj: www.adobe.com/go/cc-fonts-faq_si

(C) Naš dostop do svoje pisave stranke v storitvi Creative Cloud lahko kadar koli prekličete ter prekinete naše pravice, in sicer tako, da pisave stranke v storitvi Creative Cloud izbrišete iz storitve.

(D) Ob prekinitvi ali zaprtju vašega računa si pridržujemo pravico, da izbrišemo vaše pisave stranke v storitvi Creative Cloud. Nekatere kopije vaših pisav stranke v storitvi Creative Cloud lahko vseeno zadržimo v okviru našega rednega varnostnega kopiranja.

(E) Zbiramo lahko podatke, povezane z vašo uporabo pisav stranke v storitvi Creative Cloud, kot so imena pisav stranke v storitvi Creative Cloud, ki jih naložite, in način, kako jih uporabljate.

 

3.11 Druge vrste licenc

(A) Predizdajna različica ali različica beta Storitve in programsko opremo oziroma funkcijo storitev in programske opreme lahko označimo kot predizdajno različico ali različico beta (»različica beta«). Različica beta ne predstavlja končnega izdelka storitev in programske opreme ter lahko vsebuje hrošče, ki lahko povzročijo motnje v delovanju sistema ali druge napake ter izgubo podatkov. Odločimo se lahko, da ne bomo izdali komercialne različice beta. Na našo zahtevo morate takoj prenehati uporabljati različico beta in uničiti vse njene kopije. V zameno za uporabo različice beta se strinjate, da lahko Adobe zbira podatke o vaši uporabi različice beta, vključno s podatki o zrušitvah, in analizira vašo vsebino, vključno z ročnim pregledom, za izboljšanje svojih storitev in programske opreme ter za prilagoditev vaše izkušnje ne glede na to, ali ste zavrnili zbiranje podatkov za različice, ki niso beta. Če ne želite, da spremljamo vašo uporabo ali analiziramo vsebino, morate prenehati uporabljati različico beta, in sicer tako, da jo odstranite ali uporabiterazličico storitev in programske opreme, ki ni beta. Morebitna ločena pogodba, ki jo sklenemo z vami in ureja različico beta, nadomešča ta določila.

(B) Različica za izobraževalne ustanove Če storitve in programsko opremo označimo kot take, ki so namenjene uporabnikom v izobraževalnih ustanovah (»različica za izobraževalne ustanove«), lahko to različico uporabljate samo, če izpolnjujete pogoje za primernost, navedene na http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines_si. Različico za izobraževalne ustanove lahko namestite in uporabljate izključno v državi, v kateri izpolnjujete pogoje za uporabnika v izobraževalni ustanovi. Če prebivate v EGP, beseda »država« v prejšnjem stavku označuje celoten EGP.

 

3.12 Storitve in programska oprema tretjih oseb Adobe vam lahko kot ugodnost ponudi programsko opremo in storitve tretjih oseb (vključno z vtičniki in razširitvami) prek storitev in programske opreme. Programska oprema in storitve tretjih oseb niso storitve in programska oprema, kot je opredeljeno v pogojih, vaša pridobitev in uporaba takšne programske opreme in storitev tretjih oseb pa poteka izključno med vami in tretjo osebo. Nekateri pogoji tretjih oseb, ki lahko veljajo za vašo uporabo storitev in programske opreme, so na voljo tukaj: (www.adobe.com/go/thirdparty_si in https://www.adobe.com/si/legal/permissions/image-notice.html.) Odgovorni ste za upoštevanje vseh veljavnih pogojev tretjih oseb.

 

4. Vaša vsebina

 

4.1 Vsebina. »Vsebina« pomeni vse besedilo, podatke, sporočila ali gradivo, kot so zvočne in video datoteke, elektronski dokumenti ali slike, ki jih v storitve ali programsko opremo naložite, uvozite ali vdelate za uporabo oziroma ustvarite v povezavi z njimi. Pridržujemo si pravico (nismo pa obvezani), da odstranimo vsebino ali omejimo dostop do vsebine, storitev in programske opreme, če ugotovimo, da katera koli vaša vsebina krši pogoje. Vse vsebine, naložene v storitve in programsko opremo, ne pregledujemo, lahko pa uporabimo razpoložljivo tehnologijo, dobavitelje ali postopke, vključno z ročnim pregledom, za iskanje določenih vrst nezakonite vsebine (npr. gradiva s spolnimi zlorabami otrok) ali drugih vsebin ali obnašanja, pri katerem gre za zlorabo (npr. vedenjskih vzorcev, ki kažejo na pošiljanje neželene pošte ali lažno predstavljanje, ali ključne besede, ki nakazujejo, da je bila vsebina za odrasle objavljena zunaj zidu za vsebino za odrasle). Več informacij o naših pravilnikih in praksah moderiranja vsebine, vključno s tem, kako moderiramo vsebino, je v našem središču za preglednost (https://www.adobe.com/go/transparencycenter_si).

 

4.2 Licence za vašo vsebino Izključno za namene uporabe ali izboljšanja storitev in programske opreme nam podeljujete neizključno, svetovno in prenosljivo licenco, ki jo je mogoče podlicencirati, da vsebino brez plačila tantiem uporabljamo, reproduciramo, javno prikazujemo, distribuiramo, spreminjamo, javno izvajamo in prevajamo ter na podlagi nje ustvarjamo izpeljana dela. Pravico do vsebine lahko na primer podlicenciramo svojim ponudnikom storitev ali drugim uporabnikom, da zagotovimo, da storitve in programska oprema delujejo, kot je predvideno, na primer, da boste lahko fotografije delili z drugimi. Spodnji razdelek 4.6 (Povratne informacije) ločeno obravnava morebitne povratne informacije, ki nam jih posredujete.

 

4.3 Lastništvo. Med vami in Adobejem vi (kot poslovni uporabnik ali osebni uporabnik, kot je primerno) obdržite vse pravice in lastništvo svoje vsebine (oziroma morate zagotoviti, da imate vi ali podjetje (kot je primerno) veljavno licenco za vsebino, kjer je primerno). Do vaše vsebine ne uveljavljamo nobenih lastniških pravic.

 

4.4 Skupna raba vaše vsebine

(A) Skupna raba Nekatere storitve in programska oprema lahko ponujajo funkcije, ki omogočajo skupno rabo vaše vsebine z drugimi uporabniki ali njeno javno objavo. »Skupna raba« pomeni e-poštno pošiljanje, objavljanje, prenos, pretakanje, nalaganje ali drugačno dajanje na voljo (nam ali drugim uporabnikom) prek vaše uporabe storitev in programske opreme. Drugi uporabniki lahko vašo vsebino na številne različne načine uporabljajo, kopirajo, spreminjajo ali nadalje delijo z drugimi. Temeljito razmislite, katero vsebino boste dali v skupno rabo ali jo javno objavili, saj ste odgovorni za vsebino, ki jo daste v skupno rabo.

(B) Raven dostopa Ne spremljamo ali nadziramo, kaj drugi počnejo z vašo vsebino. Za določanje omejitev glede svoje vsebine in za določanje ustrezne ravni dostopa do nje ste odgovorni sami. Če ne izberete ravni dostopa, ki naj velja za vašo vsebino, lahko sistem privzeto uporabi nastavitev z najmanj omejitvami. Druge uporabnike morate obvestiti o tem, kako lahko vašo vsebino delijo z drugimi, in prilagoditi nastavitev, povezano z dostopom do vaše vsebine ali njeno skupno rabo.

(C) Komentarji Morebitni komentarji, ki jih pošljete prek storitev in programske opreme, niso anonimni in si jih lahko ogledajo drugi uporabniki. V nekaterih storitvah in programski opremi lahko svoje komentarje izbrišete sami oziroma jih lahko izbrišejo drugi uporabniki ali mi.

(D) Odstranjevanje vaše vsebine Če iz storitev in programske opreme izbrišete vsebino (razen povratnih informacij), bomo v razumnem času zagotovili, da ta vsebina ne bo več javno dosegljiva. Nekatere kopije vaše vsebine lahko obdržimo v okviru svojih rutinskih varnostnih kopij in nismo odgovorni za kakršno koli uporabo vsebine, ki ste jo dali v skupno rabo ali javno objavili.

(E) Sodelovanje Preden daste kakršno koli vsebino v skupno rabo prek storitev, preberite dodatne pogoje za Adobe Collaboration Space v zgornjem razdelku 1.2 (Dodatni pogoji), saj veljajo za vas in za vsebino, ki jo daste v skupno rabo v Adobejevih okoljih za sodelovanje.

 

4.5 Odstranitve vsebine in pritožbe Če odstranimo vašo vsebino zaradi kršitve pogojev, se bomo razumno potrudili, da vas o svoji odločitvi obvestimo na e-poštni naslov, ki ste nam ga posredovali. Če menite, da je vaša vsebina odstranjena pomotoma, lahko vložite pritožbo po postopku, opisanem v sporočilu, ki smo vam ga poslali, ali v našem središču za preglednost. 

 

4.6 Povratne informacije Lahko se odločite, da nam pošljete povratne informacije v zvezi s storitvami in programsko opremo, med drugim tudi v obliki zamisli, predlogov, priporočil in primerov, ki vključujejo vašo vsebino (»povratne informacije«). V takem primeru se strinjate, da lahko povratne informacije prosto uporabljamo za svoje poslovne namene, med drugim tudi z vključitvijo v storitve in programsko opremo brez plačila ali pripisa avtorstva oziroma druge obveznosti do vas.

 

5. Vaš račun

 

5.1 Podatki o računu Kot osebni ali poslovni uporabnik ste odgovorni za vso dejavnost, do katere pride prek vašega računa, tudi če to ni vaša dejavnost ali če je do nje prišlo brez vaše vednosti ali soglasja. Ne smete (A) namerno ali nenamerno drugim razkriti podatkov o svojem računu (razen pooblaščenemu skrbniku računa) ali (B) uporabiti računa koga drugega. Vaš skrbnik računa lahko podatke o vašem računu uporabi za upravljanje vaše uporabe in dostopa do storitev in programske opreme. Za PhoneGap si pridržujemo pravico do spremljanja in uveljavljanja omejitev naročniškega paketa, vključno s pravico do zaračunavanja čezmerne uporabe, vendar ne omejeno nanjo.

 

5.2 Varnost računa Odgovorni ste za sprejemanje razumnih ukrepov za vzdrževanje varnosti in nadzora nad svojim računom Adobe. Adobe lahko zahteva, da omogočite preverjanje pristnosti v več korakih in zagotovite telefonsko številko ali nadomestni e-poštni naslov za varnostne namene. Adobe ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli izgubo, do katere lahko pride zaradi ogrožanja poverilnic za prijavo v račun ali vašega neupoštevanja ali neukrepanja v zvezi z morebitnimi obvestili ali opozorili, ki jih lahko pošljemo na vaš e-poštni naslov ali telefonsko številko. Odgovorni ste, da poskrbite, da bosta vaš e-poštni naslov in telefonska številka vedno posodobljena, da boste lahko prejemali morebitna obvestila ali opozorila, ki vam jih lahko pošljemo, in odgovorni ste tudi za skrbno pregledovanje vseh sporočil, ki domnevno prihajajo od Adobeja, da se prepričate, da so resnična. Adobe ne prevzema nobene odgovornosti, če ne morete dostopati do svojega računa Adobe, ker ne morete zagotoviti ustreznih poverilnic za prijavo, kot so geslo, e-poštni naslov ali telefonska številka. Če sumite, da je ogrožen vaš račun Adobe ali katera koli od vaših varnostnih podrobnosti, se obrnite na skrbnika računa ali Adobejevo skrb za stranke (https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_si).

 

5.3 Nedejavnost brezplačnega računa Poskrbeti morate, da bo vaš račun dejaven, kar pomeni, da se morate občasno vpisati vanj in ga uporabljati, da se izognete morebitnemu izbrisu vsebine, motnjam ali izgubi dostopa do storitev in programske opreme ali prekinitvi računa. Če se v svoj račun ne prijavite občasno, si pridržujemo pravico domnevati, da je vaš račun neaktiven, in strinjate se, da lahko trajno izbrišemo vašo vsebino, shranjeno v računu, ali vaš račun v celoti zapremo. Preden zaradi nedejavnosti trajno izbrišemo vašo vsebino ali zapremo vaš račun, vas bomo poskušali obvestiti. Pojasnilo: ta razdelek 5.3 (Nedejavnost brezplačnega računa) ne velja za plačane račune v dobrem stanju.

 

6. Ravnanje uporabnika Storitve in programsko opremo morate uporabljati odgovorno in jih ne zlorabljati. Prepovedano je na primer naslednje:

6.1 uporaba storitev in programske opreme brez pisne licence ali pogodbe, sklenjene z Adobejem, ali v nasprotju z njima;

6.2 kopiranje, spreminjanje, gostovanje, pretakanje, podlicenciranje ali nadaljnja prodaja storitev in programske opreme;

6.3 omogočanje ali dovoljevanje uporabe storitev in programske opreme drugim z vašimi podatki o računu;

6.4 ponujanje, uporaba ali dovoljevanje uporabe oziroma dostopa do storitev in programske opreme v podjetju za računalniške storitve, storitvi za zunanje izvajanje, na podlagi članstva ali naročnine, v storitvenem biroju, v storitvi »time-sharing«, v okviru gostujoče storitve ali v imenu katere koli tretje osebe;

6.5 izdelava zbirke podatkov ali nabora podatkov z uporabo datotek z vsebino ali zbirke podatkov ali nabora podatkov, ki vključuje datoteke z vsebino ali je sestavljena iz njih;

6.6 dostop ali poskus dostopa do storitev in programske opreme drugače kot prek vmesnika, ki ga damo na voljo ali dovolimo;

6.7 izogibanje omejitvam dostopa ali uporabe, ki so namenjene preprečevanju določenih načinov uporabe storitev in programske opreme;

6.8 Skupna raba ali generiranje vsebine, vključno s pisavami stranke v storitvi Creative Cloud, ali drugačno vedenje, ki krši pravice intelektualne lastnine kogar koli drugega »Pravice intelektualne lastnine« pomeni avtorske pravice, moralne pravice, blagovne znamke, celostno podobo, patente, poslovne skrivnosti, nelojalno konkurenco, pravico do zasebnosti, pravice do javnosti in vse druge lastniške pravice;

6.9 Skupna raba ali generiranje vsakršne vsebine ali kakršna koli dejavnost, ki je protizakonita, škodljiva, grozilna, opolzka, nasilna, predstavlja zlorabo, je žaljiva, obrekovalna, vulgarna, nespodobna, posega v zasebnost drugih, je sovražna ali drugače sporna

6.10 Skupna raba ali generiranje vsakršne vsebine, ki spolno obravnava mladoletnike ali je namenjena omogočanju neprimerne interakcije z mladoletniki, drugimi Adobejevimi uporabniki ali javnostjo

6.11 lažno predstavljati se kot katera koli oseba ali entiteta oziroma lažno navajati ali kako drugače napačno predstavljati svojo povezanost z neko osebo ali entiteto, vključno s prikrivanjem veljavnega sponzorskega ali podpornega razmerja, ko objavite mnenje;

6.12 poskus onemogočanja, motenja ali uničenja storitev in programske opreme;

6.13 nalaganje, pošiljanje, shranjevanje ali dajanje na voljo kakršne koli vsebine, vključno s pisavami stranke v storitvi Creative Cloud ali kode, ki vsebuje morebitne viruse, zlonamerno kodo, zlonamerno programsko opremo ali komponente, namenjene škodovanju ali omejevanju funkcionalnosti storitev in programske opreme;

6.14 motenje, poseganje v delovanje ali preprečevanje uporabe storitev in programske opreme kateremu koli drugemu uporabniku (npr. zalezovanje, ustrahovanje ali nadlegovanje, spodbujanje drugih k nasilju ali samopoškodovanju);

6.15 sodelovanje pri pošiljanju verižnih pisem, v piramidnih shemah, lažnem predstavljanju, pošiljanju neželene pošte ali drugih neželenih sporočil;

6.16 sodelovanje v goljufivih dejavnostih, kot so goljufije pri plačilih in vračilih;

6.17 oglaševanje kakršnih koli izdelkov ali storitev v storitvah, razen z našo prejšnjo pisno odobritvijo;

6.18 uporaba kakršnega koli načina podatkovnega rudarjenja ali podobnih načinov zbiranja in pridobivanja podatkov v povezavi s storitvami in programsko opremo, vključno s posnemanjem podatkov (ang. »data scraping«) za strojno učenje ali druge namene;

6.19 umetno manipuliranje ali motenje storitev in programske opreme (na primer manipuliranje ocen v storitvi Behance ali usmerjanje uporabnikov na spletna mesta tretjih oseb);

6.20 ustvarjanje računov Adobe z namenom kršenja pogojev ali naših pravilnikov (ali drugih vrst ukrepov, ki jih je sprejel Adobe), med drugim tudi vključno z ustvarjanjem lažnih računov ali poskusom, da bi se izognili ukinitvi računa;

6.21 manipuliranje ali drugačno prikazovanje storitev in programske opreme z uporabo uokvirjanja ali podobnih tehnologij za krmarjenje; ali

6.22 kršitve veljavne zakonodaje.

 

7. Nadomestila in plačilo

 

7.1 Davki in nadomestila tretjih oseb Plačati morate vse upoštevne davke in nadomestila tretjih oseb (vključno z npr. telefonskimi stroški, stroški mobilnih operaterjev in ponudnikov internetnih storitev, stroški paketov za prenos podatkov, nadomestili za kreditne kartice, DDV-jem, provizijami za menjavo valut in provizijami za transakcije v tuji valuti). Za te stroške nismo odgovorni. Z vprašanji o provizijah se obrnite na svojo banko. Ukrepamo lahko, kot je potrebno za izterjavo zneskov, ki nam jih dolgujete. Za vse stroške in izdatke iz naslova izterjav ste odgovorni sami. Če ste v drugi državi kot upoštevna pravna oseba družbe Adobe, s katero izvajate transakcijo (tj. Adobe Inc. za stranke iz Severne Amerike in Adobe Systems Software Ireland Limited za stranke v vseh drugih državah), bodo vaša plačila izvedena tuji pravni osebi.

 

7.2 Podatki o kreditnih karticah Nas ali naše pooblaščene dobavitelje pooblaščate, da shranimo vaše plačilno sredstvo in ga uporabljamo v povezavi z vašo uporabo storitev in programske opreme, kot je opisano v vaših pogojih za naročnine in preklic. Da bi se izognili prekinitvam storitve, ki vam jo zagotavljamo, lahko sodelujemo v programih, ki jih podpira vaš ponudnik kartic, s katerimi poskušamo posodobiti vaše podatke o plačilu. Nas ali naše pooblaščene dobavitelje pooblaščate, da s podatki, ki jih pridobimo, še naprej zaračunavamo in bremenimo vaš račun za dolgovane zneske.

 

8. Vaše jamstvo in obveznosti glede odškodovanja

 

8.1 Jamstvo. Imeti morate: (A) vse potrebne licence in dovoljenja za uporabo in skupno rabo svoje vsebine ter (B) vse potrebne pravice za podelitev licenc iz pogojev.

 

8.2 Odškodovanje Nas in naše podružnice, lastniško povezana podjetja, člane uprave, zastopnike, zaposlene, partnerje in dajalce licenc boste odškodovali pred kakršnimi koli zahtevki, zahtevami, izgubami ali škodo, vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji, ki izhajajo iz česar koli od naslednjega ali so povezani s tem:

(A) vašo vsebino, vključno s pisavami strank v storitvi Creative Cloud, vendar ne omejeno nanje;

(B) vašo uporabo storitev in programske opreme (kot je primerno);

(C) vaše interakcije s katerim koli drugim uporabnikom (vključno z imetniki upravičenosti tretjih oseb); ali

(D) vaše kršitve pogojev (»zadeva«).

Imamo pravico do nadzora obrambe katere koli zadeve, za katero nas odškodujete, s pravnimi zastopniki po svoji izbiri. Pri obrambi takšne zadeve boste v celoti sodelovali z nami.

 

9. ZAVRNITVE ODGOVORNOSTI

 

9.1 Če v dodatnih pogojih ni navedeno drugače, so storitve in programska oprema na voljo »KAKRŠNE SO«. Adobe, njegova lastniško povezana podjetja in zunanji ponudniki (»krite osebe«) v največji meri, ki jo dovoli zakonodaja, zavračajo vsa izrecna ali implicitna jamstva, vključno z implicitnimi jamstvi o odsotnosti kršitev, primernosti za prodajo in primernosti za določen namen. Krite osebe ne dajejo nikakršnih zavez glede vsebine storitev. Krite osebe poleg tega zavračajo vsakršno jamstvo, da (A) bodo storitve in programska oprema ustrezale vašim zahtevam ali da bodo stalno na voljo, brez prekinitev, pravočasne, varne ali brez napak; (B) bodo rezultati, pridobljeni z uporabo storitev in programske opreme, učinkoviti, točni ali zanesljivi; (C) bo kakovost storitev in programske opreme izpolnila vaša pričakovanja; ali (D) bodo morebitne napake ali nepravilnosti v storitvah in programski opremi odpravljene.

 

9.2 Krite osebe izrecno zavračajo vso odgovornost za morebitne tožbe, ki so posledica vaše uporabe katerih koli storitev in programske opreme. Do storitev in programske opreme lahko dostopate in jih uporabljate po lastni presoji in na lastno tveganje, prav tako ste tudi izključno odgovorni za morebitno škodo na svojem računalniškem sistemu ali izgubo podatkov, ki je posledica uporabe ali dostopa do katerih koli storitev in programske opreme.

 

9.3 Če svojo vsebino objavite v naših strežnikih za javno skupno rabo z drugimi prek storitev, krite osebe ne odgovarjajo za: (A) nobeno izgubo, napako ali poškodbo vaše vsebine; (B) izbris vsebine s strani kogar koli drugega kot družbe Adobe ali (C) vključitev vaše vsebine na drugih spletnih mestih ali v drugih medijih s strani tretjih oseb.

 

10. OMEJITEV ODGOVORNOSTI.

 

10.1 Če ni navedeno v dodatnih pogojih, niso krite osebe v nobenem primeru vam ali komur koli drugemu odgovorne za morebitno posebno, naključno, posredno, posledično, moralno, eksemplarično ali kaznovalno škodo ne glede na njen vzrok, vključno z izgubo ali škodo, ki (A) je posledica nezmožnosti uporabe, izgube podatkov, ugleda, prihodka ali dobička; (B) temelji na kakršni koli teoriji o odgovornosti, vključno s kršitvijo pogodbe ali pogojev jamstva, malomarnostjo ali drugim odškodninskim dejanjem; ali (C) nastane kot posledica vaše uporabe storitev in programske opreme ali dostopa do njih oziroma v povezavi z njimi. Nobeno določilo v teh pogojih ne omejuje ali izključuje odgovornosti za hudo malomarnost, naklepno napačno ravnanje Adobeja ali njegovih zaposlenih, smrt ali telesne poškodbe.

 

10.2 Naša skupna odgovornost za kakršno koli zadevo, ki izhaja iz pogojev ali v povezavi z njimi, je omejena na (A) 100 USD ali (B) skupni znesek, ki ste ga plačali za dostop do storitev ali programske opreme v trimesečnem obdobju pred dogodkom, iz katerega izhaja odgovornost, odvisno od tega, kateri znesek je višji. Naši dobavitelji ne bodo imeli nobene odgovornosti v nobeni zadevi, ki izhaja iz pogojev ali v povezavi z njimi.

 

10.3 Omejitve in izključitve iz tega razdelka 10 (Omejitev odgovornosti) veljajo v največji meri, ki jo dovoli zakonodaja, tudi če (A) vam pravno sredstvo ne nadomesti v celoti morebitne izgube ali ne izpolnjuje svojega osnovnega namena; ali (B) so krite osebe vedele ali bi morale vedeti za možnost škode.

 

10.4 Pogoji določajo celotno odgovornost kritih oseb in vaše izključno pravno sredstvo v zvezi z dostopom do storitev in programske opreme ter njihovo uporabo.

 

11. Prekinitev

 

11.1 Prekinitev z vaše strani Naročnino lahko kadar koli prekličete in prekinete uporabo storitev in programske opreme. Preklic ali ukinitev računa vas ne razbremeni nobene obveznosti za plačilo morebitnih neporavnanih stroškov, povezanih z vašo naročnino, med drugim tudi vključno s stroški predčasnega preklica.

 

11.2 Prekinitev z naše strani Če ni navedeno v dodatnih pogojih, lahko kadar koli takoj prekinemo ali začasno ukinemo vašo pravico do uporabe storitev in programske opreme ter dostopa do njih, če po Adobejevi lastni presoji:

(A) kršite katero koli določilo pogojev (ali ukrepate na način, ki jasno kaže, da ne nameravate ali ne morete upoštevati pogojev);

(B) pravočasno ne plačate morebitnih nadomestil za storitve in programsko opremo;

(C) fizično, verbalno ali z drugimi sredstvi zlorabite, grozite ali nadlegujete nas ali naše osebje (v takih primerih lahko tudi začasno prekinemo ali omejimo vaš dostop do storitev in programske opreme);

(D) ste večkrat v slabi veri ali brez utemeljenega razloga vložili pritožbe in s tem nadaljujte tudi potem, ko smo vas prosili, da prenehate (v takih primerih lahko tudi začasno prekinemo ali omejimo vaš dostop do storitev ali programske opreme);

(E) nadaljnje zagotavljanje programske opreme in storitev lahko povzroči kršitev kakršnega koli veljavnega zakona;

(F) se odločimo delno ali v celoti opustiti storitve in programsko opremo, če nadaljnje zagotavljanje storitev na vašem območju postane za nas nepraktično zaradi spremembe zakonodaje ali drugega razloga; ali

(G) je bil vaš brezplačni račun dalj časa nedejaven.

Če te pogoje ali vašo uporabo storitev in programske opreme prekinemo iz kakršnih koli razlogov razen krivdnih, kot je navedeno v katerem koli od zgornjih razdelkov (A)–(D) in (Gf), si bomo razumno prizadevali, da vas vsaj trideset (30) dni pred prekinitvijo obvestimo na e-poštni naslov, ki ste ga nam navedli, z navodili, kako lahko prenesete svojo vsebino. Če vašo uporabo storitev in programske opreme prekinemo zaradi razlogov, navedenih v razdelku (E) ali (F), vam lahko po lastni presoji zagotovimo sorazmerno povračilo vseh vnaprej plačanih, neporabljenih nadomestil za zadevno storitev ali programsko opremo. Po prekinitvi z naše strani lahko izgubite dostop do svoje vsebine.

 

11.3 Nadaljnja veljavnost določil. Ob poteku ali prekinitvi pogojev lahko nekatere ali vse storitve in programska oprema prenehajo delovati brez prejšnjega obvestila. Vaše obveznosti glede odškodovanja, naše izjave o zavrnitvi jamstev in omejitvah odgovornosti ter določila o reševanju sporov ostajajo še naprej v veljavi.

 

11.4 Dezaktiviranja računov in pritožbe Če menite, da je bil vaš račun Adobe dezaktiviran pomotoma, lahko vložite ugovor, in sicer s postopkom, ki je opisan ob poskusu prijave v vaš račun, ali v našem središču za preglednost (https://www.adobe.com/trust/transparency.html). Če imate kakršna koli povezana vprašanja, se obrnite na Adobejevo skrb za stranke (https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_si).

 

12. Trgovinske sankcije in skladnost z nadzorom izvoza Za storitve in programsko opremo ter vašo uporabo storitev in programske opreme veljajo zakoni, omejitve in predpisi ZDA ter drugih sodnih pristojnosti, ki urejajo uvoz, izvoz in uporabo programske opreme in storitev. Z uporabo storitev in programske opreme se strinjate, da boste upoštevali vse takšne zakone, omejitve in predpise, ter jamčite, da vam zakoni nobene sodne pristojnosti ne prepovedujejo prejemanja storitev in programske opreme. Poleg tega se strinjate, da brez Adobejeve prejšnje pisne odobritve v nobeno storitev ali programsko opremo ne boste naložili ali posredovali nobene vsebine, katere izvoz iz Združenih držav je nadzorovan (vključno s tehničnimi podatki, nadzorovanimi v skladu s predpisi ZDA o mednarodnem prometu z orožjem, in tehnologijo, nadzorovano v skladu s predpisi ameriške izvozne uprave).

 

13. Avstralska potrošniška zakonodaja Noben del pogojev ni namenjen izključevanju, omejevanju ali spreminjanju morebitnih pravic potrošnikov na podlagi zakona o konkurenci in potrošnikih iz leta 2010 (Competition and Consumer Act 2010 (Cth) oz. »CCA«) ali katere koli druge zakonodaje, ki je ni mogoče izključiti, omejiti ali spremeniti s pogodbo. Če CCA ali katera koli druga zakonodaja nakazuje pogoj, jamstvo ali določilo v pogojih ali določa zakonska jamstva v zvezi s pogoji glede morebitnih dobavljenih storitev ali blaga, je, če je to mogoče, naša odgovornost za kršitev takega pogoja, jamstva, druge določbe ali garancije po naši izbiri omejena na (A) (v primeru dobave blaga) eno ali več teh možnosti (1) zamenjavo blaga ali dobavo enakovrednega blaga; (2) popravilo blaga; (3) plačilo stroškov zamenjave blaga ali pridobitve enakovrednega blaga; in (4) plačilo stroškov popravila blaga; ali (B) (v primeru zagotavljanja storitev) eno od teh možnosti ali obe: (1) vnovično zagotavljanje storitev in (2) plačilo stroškov vnovičnega zagotavljanja storitev.

 

14. Reševanje sporov, opustitev skupinskih tožb, sporazum o arbitraži

Adobejeva skrb za stranke je na voljo za reševanje večine pomislekov, ki jih lahko imate v zvezi z Adobejevimi storitvami in programsko opremo. Na Adobejevo skrb za stranke se lahko obrnete tukaj: https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_si.

 

14.1 Obvestilo o zahtevku in informacije, potrebne za postopek reševanja sporov Če imate kakršen koli pomislek ali spor, ki ga ne more rešiti Adobejeva skrb za stranke (»zahtevek«), se strinjate, da boste spor najprej poskušali rešiti neformalno in v dobri veri, in sicer tako, da stopite v stik z nami in pošljete pisno obvestilo o zahtevku na naslov, naveden v razdelku 18.2 (Obvestilo družbi Adobe). Obvestilo o zahtevku mora Adobeju zagotoviti pošteno obvestilo o vaši identiteti, opis narave in utemeljitev vašega zahtevka ter odškodnino, ki jo zahtevate, vključno s podrobnim zneskom morebitne denarne odškodnine, ki jo zahtevate, in ga ni mogoče združiti z obvestilom o zahtevku za druge posameznike. Če kakršnega koli spora, povezanega z vašim zahtevkom, ni mogoče rešiti v 30 dneh od prejema, je treba morebitne posledične pravne postopke rešiti kot spor majhne vrednosti na sodišču ali z dokončno in zavezujočo arbitražo, vključno z morebitnimi spori o tem, ali je arbitraža potrebna za spor, ob upoštevanju izjem, navedenih v nadaljevanju. Nobena stranka ne sme sprožiti pravnega postopka prej kot v 30 dneh po prejemu obvestila o zahtevku. Ta sporazum o arbitraži velja brez omejitev za vse zahtevke, ki so nastali ali so bili uveljavljeni pred datumom začetka veljavnosti pogojev. Izključno pristojnost za reševanje kakršnega koli spora v zvezi z razlago, uporabnostjo ali izvršljivostjo pogojev ali obliko pogojev, vključno s tem, ali je kakršen koli spor med nami podvržen arbitraži (tj. arbiter odloči o tem, ali se za kateri koli spor uporablja arbitraža), ima arbiter in ne katero koli zvezno, državno ali lokalno sodišče ali agencija. Zahtevki, povezani s pogoji, storitvami ali programsko opremo, so trajno prepovedani, če jih ne vložite v enem letu od dogodka, ki je povzročil zahtevek.

 

14.2 Brez skupinskih tožb Spore z nami lahko razrešujete samo individualno in zahtevka ne smete vložiti kot tožnik ali sodelujoči v skupinski, konsolidirani ali predstavniški tožbi. Ne glede na to pa je treba v primeru, da se za kateri koli del te določbe o opustitvi skupinskih tožb ugotovi, da je neizvršljiva ali neveljavna glede določenega pravnega sredstva, to pravno sredstvo (in samo to pravno sredstvo) ločiti od arbitraže in ga je mogoče uveljavljati na sodišču. Pogodbeni stranki se strinjata, da se vsakršno odločanje o pravnih sredstvih, ki niso predmet arbitraže, zadrži do zaključka morebitnih arbitražnih zahtevkov in pravnih sredstev.

 

14.3 Arbitražna pravila Če prebivate v Severni ali Južni Ameriki, bo organizacija JAMS arbitražo vodila v okrožju Santa Clara v Kaliforniji v ZDA skladno s svojimi pospešenimi arbitražnimi pravili in postopki. Če prebivate v Avstraliji, na Novi Zelandiji, Japonskem, Kitajskem, v Hongkongu, Makau, na Tajvanu, v Južni Koreji, Indiji, na Šrilanki, v Bangladešu, Nepalu ali državi članici Združenja držav jugovzhodne Azije (»ASEAN«), bo Mednarodno arbitražno središče v Singapurju (»SIAC«) arbitražo vodilo v Singapurju skladno s svojimi pravili o arbitraži, za katera se obravnava, da so vključena s sklicem v tem razdelku. Sicer bo arbitražo vodilo mednarodno arbitražno sodišče v Londonu v Združenem kraljestvu (London Court of International Arbitration – LCIA) skladno s svojimi arbitražnimi pravili. Vi in Adobe bosta skupaj izbrala enega arbitra. Arbitraža bo potekala v angleškem jeziku, vendar pa lahko priče, katerih materni jezik ni angleščina, svojo izjavo dajo v maternem jeziku s simultanim tolmačenjem v angleščino (na stroške stranke, ki je predstavila pričo). Sodbo lahko na podlagi izdanega sklepa izda in izvrši katero koli pristojno sodišče, ki je pristojno za obe pogodbeni stranki. V primeru navzkrižja med pravili ponudnika arbitraže in temi pogoji, tudi glede ocene nadomestil za arbitražo in stroškov zanjo, se uporabljajo ti pogoji.

 

14.4 Nadomestila za arbitražo in stroški zanjo Plačilo vseh nadomestil za vložitev, administracijo in arbitra ter stroškov arbitraže bodo urejala pravila ponudnika arbitraže s to izjemo, da se v primeru, da zahtevek vložite v okviru usklajene tožbe, strinjamo, da si bosta stranki enakovredno razdelili vse pristojbine in stroške arbitraže (če te razdelitve že ne zahtevajo veljavna pravila). Za namene tega razdelka je »usklajena tožba« vsaka tožba, v kateri vas zastopa odvetniška pisarna ali skupina odvetniških pisarn, ki je proti Adobeju v kratkem času vložila številne usklajene individualne arbitražne zahteve enake ali podobne narave. Če ne morete plačati nadomestil ali stroškov arbitraže, jih bo ne glede na zgoraj navedeno plačal Adobe. Če arbiter ugotovi, da so bila vsebina zahtevka ali zahtevana pravna sredstva v arbitraži neresna ali da je bil zahtevek vložen z nepravilnim namenom, lahko stranke zahtevajo prerazporeditev nadomestil in stroškov arbitraže v skladu s pravili ponudnika arbitraže.

 

14.5 Izjeme za arbitražo – spori majhne vrednosti in sodna prepoved Ne glede na zgoraj navedeno se lahko katera koli stranka odloči, da o katerem koli zahtevku, ki je v pristojnosti sodišča za spore majhne vrednosti, odloča sodišče za spore majhne vrednosti v okrožju Santa Clara v Kaliforniji v ZDA ali v državi vašega stalnega prebivališča. Če katera koli stranka v arbitraži vloži zahtevek, ki bi ga lahko vložila na sodišču za spore majhne vrednosti, lahko druga stranka sporoči, da želi, da se o zadevi odloča na sodišču za spore majhne vrednosti, preden je imenovan arbiter, arbiter pa zadevo administrativno zaključi pred odmero kakršnih koli nadomestil. Stranka, ki je vložila zahtevek, mora namesto arbitraže postopek nadaljevati na sodišču za spore majhne vrednosti. Vse spore o tem, ali zahtevek izpolnjuje pogoje za sodišče za spore majhne vrednosti, rešuje to sodišče in ne arbiter. V primeru kakršnega koli takšnega spora ostane arbitražni postopek zaključen, razen če in dokler sodišče za spore majhne vrednosti ne sprejme odločitve, da se zahtevek nadaljuje z arbitražo. Poleg tega sta obe stranki upravičeni zahtevati predhodno sodno prepoved (ali enakovredno vrsto nujne sodne prepovedi) v kateri koli pristojnosti, na primer če vi ali drugi nepooblaščeno dostopate do storitev ali programske opreme ali jo uporabljate v nasprotju s pogoji. Če ima stranka spor, v katerem želi doseči tako predhodno sodno prepoved kot tudi druge oblike pravnih sredstev, se lahko stranka obrne na sodišče in zahteva predhodno sodno prepoved, vendar mora za vse druge oblike pravnih sredstev svoje zahtevke arbitrirati ali pravna sredstva zanje uveljavljati na sodišču za spore majhne vrednosti.

 

14.6 Sprejem arbitraže in pravica do umika soglasja V prvih tridesetih (30) dneh vaše uporabe storitev in programske opreme ali na datum zadnje posodobitve razdelka 14 (Reševanje sporov, opustitev skupinskih tožb, sporazum o arbitraži) v teh pogojih (odvisno, kaj je pozneje) imate pravico zavrniti arbitražo in določbe o opustitvi skupinskih tožb iz razdelka 14 (Reševanje sporov, opustitev skupinskih tožb, sporazum o arbitraži), in sicer tako, da nam pošljete pisno obvestilo o svoji odločitvi na naslov, naveden v razdelku 18.2 (Obvestilo družbi Adobe) ali po e-pošti na naslov ContractNotifications@adobe.com. Če zavrnete soglasje k tem določilom, niso zavezujoča niti za Adobe.

 

15. Revizijske pravice Če ste podjetje, lahko največ enkrat vsakih dvanajst (12) mesecev in z vsaj sedem (7) dnevnim vnaprejšnjim obvestilom imenujemo svojega zaposlenega ali neodvisnega zunanjega revizorja, ki je zavezan k zaupnosti, da pregleda (vključno z ročnim pregledom, elektronskimi pristopi ali obojim) vaše evidence, sisteme in prostore ter preveri, ali sta vaša namestitev in uporaba storitev in programske opreme v skladu z našimi pogoji. Poleg tega nam morate v tridesetih (30) dneh od naše zahteve predložiti vse evidence in podatke, ki jih zahtevamo za preverjanje, ali sta vaša namestitev in uporaba vseh in vsakršnih storitev in programske opreme skladni z vašimi veljavnimi licencami. Če se pri preverjanju ugotovi neskladnost in nimate dovolj licenc za storitve in programsko opremo, boste morali takoj za nazaj pridobiti vse potrebne licence, naročnine in upoštevne storitve vzdrževanja in podpore ali drugače ukrepati, da odpravite vsako tako neskladnost.

 

16. Posodobitve storitev in programske opreme ter razpoložljivost

 

16.1 Posodobitve storitev in programske opreme Pojasnilo: storitve in programsko opremo (vključno z vsemi deli ali funkcijami) lahko kadar koli spremenimo, posodobimo ali ukinemo brez odgovornosti do vas ali kogar koli drugega, pri čemer so lahko spremembe, posodobitve ali ukinitve škodljive ali povzročijo zmanjšanje vrednosti za vas. Za spremembe plačljivih ponudb, ki so po Adobejevi razumni presoji škodljive ali povzročijo znatno zmanjšanje vrednosti za vas, se bomo komercialno razumno potrudili, da vas obvestimo o taki spremembi, posodobitvi ali ukinitvi. Če storitve ali programsko opremo v celoti umaknemo, si bomo komercialno razumno prizadevali, da vam omogočimo prenos vaše vsebine, in vam bomo morda ponudili sorazmerno povračilo morebitnih neuporabljenih nadomestil za zadevno storitev ali programsko opremo, ki ste jo predplačali.

 

16.2 Razpoložljivost Naše spletne strani so lahko dostopne po vsem svetu, vendar to ne pomeni, da so vse storitve in programska oprema na voljo v vaši državi ali da je vsebina, ki jo ustvarijo uporabniki in je na voljo prek storitev in programske opreme, v vaši državi zakonita ali na voljo. Dostop do nekaterih storitev (ali nekaterih funkcij storitev) ali programske opreme je lahko v nekaterih državah blokiran. Uporabnikom na Kitajskem ni dovoljen dostop do nobenih spletnih storitev znotraj naših storitev in programske opreme ali njihova uporaba ter morajo kupiti storitve in programsko opremo, ki so posebej na voljo uporabnikom na Kitajskem za uporabo na Kitajskem. Sami ste odgovorni za zagotavljanje, da je vaša uporaba storitev in programske opreme zakonita oziroma da so na voljo, kjer jih uporabljate. Storitve in programska oprema niso na voljo v vseh jezikih.

 

17. Prepovedane spremembe, obratno inženirstvo, umetna inteligenca/strojno učenje (UI/SU) Nekateri elementi storitev in programske opreme predstavljajo naše zaupne informacije ali zaupne informacije naših licencedajalcev. Razen kot je izrecno dovoljeno v pogojih, ne smete (in tega ne smete dovoliti tretjim osebam): (A) spreminjati, prenašati v drug sistem, prilagajati ali prevajati nobenega dela storitev ali programske opreme; (B) izvajati obratnega inženirstva (med drugim vključno z nadzorom ali spremljanjem vhodov in izhodov, ki se pretakajo skozi sistem ali program, da bi poustvarili ta sistem), obratnega prevajanja ali obratnega zbiranja v kateri koli storitvi ali programski opremi oziroma drugače poskušati odkriti njihovo izvorno kodo, predstavitve podatkov, temeljne algoritme, postopke, metode in morebitne druge dele te storitve ali programske opreme; (C) storitev ali programske opreme ali morebitne vsebine, podatkov, izhodnih podatkov ali drugih informacij, prejetih ali pridobljenih iz storitev ali programske opreme uporabljati za neposredno ali posredno ustvarjanje, učenje, preskušanje ali drugačno izboljšanje algoritmov strojnega učenja ali sistema umetne inteligence, med drugim vključno z morebitnimi arhitekturami, modeli ali pondri. Če vam zakoni, ki veljajo na vašem območju, dajejo pravico do obratnega prevajanja storitev ali programske opreme za pridobitev informacij, potrebnih za to, da omogočite združljivost licenciranih delov storitev ali programske opreme z drugo programsko opremo, morate te informacije najprej zahtevati od nas. Po svoji presoji vam lahko damo te informacije ali določimo utemeljene pogoje, vključno z razumnim nadomestilom, za vaše obratno prevajanje storitev ali programske opreme, da s tem zagotovimo, da so lastniške pravice nas, naših licencedajalcev in dobaviteljev v storitvah in programski opremi zaščitene.

 

18. Razno

 

18.1 Angleška različica Za razlaganje ali razumevanje teh pogojev se uporablja njihova angleška različica.

 

18.2 Obvestilo družbi Adobe Obvestila nam lahko pošiljate na naslednji naslov: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.

 

18.3 Obvestilo vam Obvestila vam lahko pošiljamo na e-poštni ali poštni naslov, povezan z vašim računom, z objavami v storitvah ali na drug pravno sprejemljiv način. Poskrbeti morate, da bodo podatki o računu ažurni, tako da boste lahko prejemali obvestila.

 

18.4 Nedodeljevanje Pogojev ali svojih pravic in obveznosti iz pogojev ne smete brez našega pisnega soglasja delno ali v celoti asignirati ali drugače prenesti in morebiten poskus takšnega prenosa se obravnava kot ničen. Svoje pravice iz teh pogojev lahko brez vašega soglasja dodelimo ali prenesemo tretji osebi.

 

18.5 Pogoji za državne organe Če ste državni organ v Združenih državah ali če za te pogoje veljajo ali začnejo veljati predpisi Federal Acquisition Regulations (FAR), potem so storitve in programska oprema, dobavljeni na podlagi teh pogojev, »komercialni izdelki ali komercialne storitve«, kot sta ta izraza opredeljena v predpisu 48 C.F.R. §2.101, sestavljeni iz »komercialne računalniške programske opreme« in »dokumentacije komercialne računalniške programske opreme« ter storitev, povezanih s temi artikli, kot so ti izrazi uporabljeni v predpisu 48 C.F.R. §12.212 ali 48 C.F.R. §227.7202 (kot je primerno). V skladu s predpisi 48 C.F.R. §12.212 ali 48 C.F.R., poglavja od 227.7202-1 do 227.7202-4 (kot je primerno), se komercialna računalniška programska oprema in dokumentacija za komercialno računalniško programsko opremo licencirata končnim uporabnikom v zvezni državni upravi Združenih držav (A) samo kot komercialni izdelki in storitve ter (B) samo s tistimi pravicami, ki so podeljene vsem drugim končnim uporabnikom v skladu s pogoji in določili teh pogojev. Neobjavljene pravice so pridržane po zakonih Združenih držav.

 

18.6 Naslovi Naslovi, uporabljeni v teh pogojih, so navedeni samo zaradi priročnosti in se ne bodo uporabljali za razlaganje pomena ali namena.

 

18.7 Ločljivost Če se ugotovi, da je katera koli določba pogojev iz kakršnega koli razloga neveljavna ali neizvršljiva, preostali pogoji ostanejo v polni veljavi in so v celoti izvršljivi, zadevna določba pa ne učinkuje zgolj z vidika takšne neveljavnosti ali neizvršljivosti.

 

18.8 Brez opustitve Naše neuveljavljanje ali neizvršitev katere koli določbe teh pogojev ne pomeni, da se zadevni določbi odpovedujemo.

 

18.9 Višja sila Nobena pogodbena stranka ne bo drugi odgovorna za kakršno koli zamudo ali neizpolnjevanje katere koli obveznosti (razen vaših obveznosti plačila Adobeju) iz teh pogojev, če je zamuda ali neizpolnjevanje posledica nepredvidenih dogodkov, do katerih pride po začetku veljavnosti pogojev in so zunaj razumnega nadzora pogodbenih strank, kot so stavke, blokade, vojna, terorizem, demonstracije, naravne nesreče, zavrnitev dovoljenj s strani državnih organov ali agencij, če tak dogodek zadevni pogodbeni stranki prepreči ali zakasni izpolnjevanje njenih obveznosti in taka pogodbena stranka ne more za razumno ceno preprečiti ali odstraniti višje sile.

 

19. AMERIŠKI ZAKON DMCA Spoštujemo pravice intelektualne lastnine drugih in enako pričakujemo od svojih uporabnikov. Na nedvoumna obvestila o kršitvah avtorskih pravic se bomo odzvali skladno z zakonom DMCA. Več informacij o Adobejevih pravilnikih in postopkih umika na podlagi pravic do intelektualne lastnine je na voljo tukaj: http://www.adobe.com/si/legal/dmca.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, ZDA.

Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Republika Irska

Adobe_General_Terms_of_Use-sl_SI-20240217

Splošni pogoji uporabe – seznam dokumentov s hiperpovezavami (navedeni po vrstnem redu zgoraj):

1. Pogoji naročnine in preklica: https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html

2. Dodatni pogoji za podatke učencev od vrtca do visokošolskih izobraževalnih ustanov: https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/servicetou/Adobe-EDU-Terms-en_US-20210701.pdf

3. HelpX za osebno vsebino, shranjeno v storitvah Creative Cloud in Document Cloud za skupine ali poslovno shrambo v oblaku: https://helpx.adobe.com/enterprise/kb/business-storage.html

4. Pravilnik o zasebnosti: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

5. Izbire glede zasebnosti, ki jih ponuja Adobe: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

6. Pogosta vprašanja o analizi vsebine: https://helpx.adobe.com/manage-account/using/machine-learning-faq.html

7. Pogodba o obdelavi podatkov za storitve Adobe Cloud za posameznike iz držav EGP in Združenega kraljestva: https://dpa.adobe.com/dpaTermsOfUse?type=55

8. Pogoji za varstvo podatkov za storitve v oblaku za posameznike zunaj EGP in Združenega kraljestva: https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/terms/enterprise/pdfs/DPT-WW.pdf

9. Smernice za podporo Adobejeve programske opreme: https://helpx.adobe.com/support/programs/support-periods.html

10. Središče za preglednost: https://www.adobe.com/trust/transparency.html

11. Naložite svoje pisave v Creative Cloud: https://helpx.adobe.com/creative-cloud/help/upload-your-fonts-to-creative-cloud.html#licensing

12. Smernice za upravičenost osnovno- in srednješolskih ustanov: https://helpx.adobe.com/enterprise/using/primary-and-secondary-institution-eligibility-guidelines.html

13. Obvestila o programski opremi tretjih oseb in/ali dodatni pogoji in določila: https://www.adobe.com/products/eula/third_party.html

14. Pravice do uporabe slik: https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html

15. Adobejeva skrb za stranke: https://helpx.adobe.com/contact.html?step=CCSN_membership-account-payment_cancel-your-membership

16. Pravilnik o odstranjevanju intelektualne lastnine: https://www.adobe.com/legal/dmca.html