Nazadnje posodobljeno 1. aprila 2017. Ta različica v celoti nadomešča predhodno različico.
 
Ti splošni pogoji urejajo vašo uporabo našega spletnega mesta ali storitev, kot je Creative Cloud (skupaj imenovane: »Storitve«), in programske opreme, ki je del ponudbe Storitev, vključno z vsemi aplikacijami, Vsebinskimi datotekami (opredeljenimi spodaj), ukaznimi datotekami, navodili in vsemi povezanimi dokumenti (skupaj imenovanimi: »Programska oprema«). Z uporabo Storitev ali Programske opreme se strinjate s temi pogoji. Če ste z nami sklenili druge pogodbe glede določenih Storitev ali Programske opreme, v primeru navzkrižja s temi pogoji obveljajo določila teh pogodb. Kot je podrobneje opredeljeno v 3. poglavju spodaj, vam kot uporabniku Storitev pripadajo vse lastninske in druge pravice, do katerih ste upravičeni.
 
1. Izvajanje te Pogodbe.
 
1.1 Kolizijska pravila. Če je vaše prebivališče v Severni Ameriki, pogodbeno razmerje sklepate z družbo Adobe Systems Incorporated s sedežem v ZDA, uporabo Storitev in Programske opreme pa ureja zakonodaja zvezne države Kalifornije. Če je vaše prebivališče zunaj Severne Amerike, pogodbeno razmerje sklepate z družbo Adobe Systems Software Ireland Limited, uporabo Storitev in Programske opreme pa ureja irska zakonodaja.Družba Adobe Systems Software Ireland Limited za stranke v Avstraliji deluje kot pooblaščeni zastopnik družbe Adobe Systems Pty Ltd. ter sklepa to pogodbo kot zastopnik družbe Adobe Systems Pty Ltd. S temi pogoji ne želimo omejevati teh pravic, če zakonodaja to prepoveduje.
 
1.2 Izpolnjevanje pogojev. Storitve lahko uporabljate samo, če ste starejši od 13 let.
 
1.3 Zasebnost. Izjava o zasebnosti na spletni strani http://www.adobe.com/go/privacy_si ureja vse osebne podatke, ki nam jih posredujete. Z uporabo Storitev ali Programske opreme se strinjate s Politiko zasebnosti.
 
1.4 Podatki o uporabi namiznih aplikacij.Z družbo Adobe lahko delite informacije o tem, kako uporabljate naše namizne aplikacije. Ta funkcija je privzeto vklopljena. Te informacije so povezane z vašim računom Adobe ter nam omogočajo, da vam zagotovimo bolj osebno izkušnjo, hkrati pa pomagajo izboljšati kakovost in funkcije izdelkov. Svoje želje lahko kadar koli spremenite na svoji Strani za upravljanje računa Adobe. Če želite izvedeti več o podatkih o uporabi namiznih aplikacij, obiščite spletno stran http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ_si
 
1.5 Razpoložljivost. Strani, ki opisujejo Storitve, so na voljo po vsem svetu, vendar to ne pomeni, da so vse Storitve ali funkcije Storitev na voljo v vaši državi ali da je dostop do uporabniško ustvarjenih vsebin prek Storitev v vaši državi zakonit. V določenih državah lahko preprečimo dostop do nekaterih Storitev (ali določenih funkcij ali vsebine Storitev). Uporabnik mora sam zagotoviti, da je uporaba Storitev na lokaciji uporabe zakonita. Storitve niso na voljo v vseh jezikih.
 
1.6 Dodatne Pogoji uporabe. Nekatere Storitve ali Programsko opremo urejajo tudi dodatni pogoji, opredeljeni spodaj (»Dodatni pogoji«). Za vso vsebino, ki vam jo posredujemo (kot so Programska oprema, Komplet za razvijanje programske opreme, vzorci itd.), vam podelimo licenco, torej vam vsebine ne prodamo, hkrati pa je lahko predmet Dodatnih pogojev. Družba Adobe lahko občasno doda nove Dodatne pogoje.
 
 • Acrobat.com (http://www.adobe.com/go/acrobatcom_terms)
 • Adobe Creative SDK (http://www.adobe.com/go/creative_sdk_terms)
 • Adobe Stock (http://www.adobe.com/go/stockterms_si)
 • Adobe Stock Contributor (http://www.adobe.com/go/contributorterms)
 • Behance (http://www.adobe.com/go/BehanceTOU_si)
 • Business Catalyst (http://www.adobe.com/go/businesscatalyst_terms_si)
 • CC 2013 Software (http://www.adobe.com/go/CCEULA_si)
 • CS6 Software (http://www.adobe.com/go/CS6EULA_si)
 • Demo Assets (http://www.adobe.com/go/demoassets_si)
 • Document Cloud (vključno s Sign) (http://www.adobe.com/go/documentcloudterms_si)
 • Fuse (http://www.adobe.com/go/fuseterms)
 • Project 1324 (http://www.adobe.com/go/project1324_terms)
 • PhoneGap Build (http://www.adobe.com/go/phonegap_terms)
 • Programska oprema, ki je del Storitev (http://www.adobe.com/go/softwareterms_si)
 • Typekit (http://www.adobe.com/go/typekit_terms_si)

 

1.7 Prednostna uporaba določil. Če si Splošni pogoji iz te Pogodbe in Dodatni pogoji nasprotujejo, potem prevladajo v zvezi s to Storitvijo ali Programsko opremo Dodatni pogoji.
1.8 Sprememba. Storitve, Programsko opremo (ali katere koli dele ali funkcije Storitev ali Programske opreme) lahko kadar koli spremenimo, posodobimo ali ukinemo brez odgovornosti v razmerju do vas ali katere koli tretje osebe. Kljub temu si bomo razumno prizadevali, da vas pred uvedbo sprememb o tem obvestimo. Prav tako vam bomo zagotovili razumen rok za prenos vaše vsebine. Če v celoti prekinemo dostop do Storitve, vam bomo izplačali sorazmerno nadomestilo za neizkoriščeni del plačila Storitve, ki ste ga plačali vnaprej.
2. Uporaba Storitve.
2.1 Licenca. Na podlagi vašega strinjanja s temi pogoji in skladnosti z veljavno zakonodajo vam bo odobren dostop do teh Storitev in njihova uporaba.
2.2 Intelektualna lastnina družbe Adobe.Mi, družba Adobe (in vsi naši izdajatelji licenc), ostajamo edini lastnik vseh lastninskih in drugih pravic ter interesov za Storitve in Programsko opremo. Pridržujemo si vse pravice, ki niso zagotovljene v teh pogojih.
2.3 Shranjevanje.Če Storitve omogočajo shranjevanje podatkov, vam svetujemo, da redno izdelujete varnostne kopije svojih vsebin. Pridržujemo si pravico, da v razumni meri tehnično omejimo vaše vsebine, npr. velikost datotek, velikost pomnilnika, zmogljivosti obdelave podatkov in druge tehnične omejitve. Začasno lahko prekinemo uporabo Storitev, dokler količina vaših podatkov ni znotraj omejitev pomnilniškega prostora, ki so povezane z vašim računom.
2.4 Uporabniške vsebine. Gostujemo lahko uporabniške vsebine svojih uporabnikov. Ob dostopu do naših Storitev lahko naletite na vsebino, ki bo za vas morda žaljiva ali neprijetna. Edini ukrep pri tem je, da si jo prenehate ogledovati. Če je ta možnost na voljo, nam lahko s pomočjo gumba »Prijavi« vsebino prijavite.
2.5 Vsebinske datoteke. »Vsebinske datoteke«pomenijo vzorčne datoteke, kot so slike ali zvoki, ki jih ponuja družba Adobe. Če v dokumentaciji ali posameznih licencah, povezanih z Vsebinskimi datotekami, ni navedeno drugače, lahko uporabnik uporablja, prikazuje, spreminja, razmnožuje in distribuira vsakršne Vsebinske datoteke. Vendar pa Vsebinskih datotek ne smete distribuirati samostojno (tj. v okoliščinah, v katerih Vsebinske datoteke pomenijo primarno vrednost distribuiranega izdelka). Poleg tega si ne smete prilaščati nobenih pravic blagovnih/storitvenih znamk do Vsebinskih datotek ali del, ki izhajajo iz njih.
2.6 Druge vrste licenc.
(a) Različica, ki ni namenjena nadaljnji prodaji. Programsko opremo ali Storitve lahko označimo kot »poskusno«, »preizkusno« različico ali različico, »ki ni namenjena nadaljnji prodaji«, ipd. (»Različica, ki ni namenjena nadaljnji prodaji«). Različico, ki ni namenjena nadaljnji prodaji, lahko namestite in uporabljate samo za obdobje in namene, opredeljene ob zagotovitvi Različice, ki ni namenjena nadaljnji prodaji. Vsa morebitna gradiva, ki jih ustvarite z Različico, ki ni namenjena nadaljnji prodaji, lahko uporabljate izključno za nekomercialne namene.
(b) Predizdajna različica. Programsko opremo ali Storitve, ali funkcijo Programske opreme ali Storitev lahko označimo kot predizdajno ali beta različico (»Predizdajna različica«). Predizdajna različica ne predstavlja končnega izdelka in lahko vsebuje napake, ki lahko povzročijo motnje v delovanju sistema ali druge napake ter izgubo podatkov. Odločimo se lahko, da Predizdajne različice ne bomo izdali kot komercialno različico. Na našo zahtevo ali ob izdaji komercialne različice Predizdajne različice morate nemudoma prenehati z uporabo Predizdajne različice in uničiti vse njene kopije. Vsak ločen sporazum, ki ga sklenemo z vami in ureja Predizdajno različico, bo nadomestil določila o Predizdajni različici v tem razdelku.
(c) Različica za izobraževalne ustanove. Če Programsko opremo ali Storitve označimo kot namenjene izobraževalnim ustanovam (»Različica za izobraževalne ustanove«), lahko to različico uporabljate izključno, če izpolnjujete zadevne pogoje, ki so navedeni na spletni strani http://www.adobe.com/go/edu_purchasing. Različico za izobraževalne ustanove lahko namestite in uporabljate izključno v državi, v kateri imate pooblastila za izvajanje izobraževalnih dejavnosti. Če prebivate v Evropskem gospodarskem prostoru, izraz »država« iz prejšnjega stavka označuje celoten Evropski gospodarski prostor.
3. Vaše vsebine.
3.1 Lastništvo. Uporabnik v celoti obdrži lastništvo in pravice do svojih vsebin. Mi si ne pridržujemo lastninskih pravic nad vašimi vsebinami.
3.2 Licence za vašo vsebino, ki omogočajo uporabo Storitev.Za uporabo in omogočanje Storitev od vas zahtevamo določene licence. Ko vsebine naložite v Storitve, nam s tem podeljujete neizključno, po vsem svetu veljavno, brezplačno, prenosljivo licenco z možnostjo izdajanja podlicenc, da lahko vsebine uporabljamo, razmnožujemo, javno prikazujemo, distribuiramo, spreminjamo (npr. z namenom boljšega prikaza vaših vsebin), javno izvajamo in prevajamo, kot je to potrebno za namene odziva na dejanja uporabnikov (npr. kadar se odločite za zasebno shranjevanje svojih vsebin ali njihovo deljenje z drugimi osebami). Ta licenca je namenjena izključno upravljanju ali izboljšanju Storitev.
3.3 Dostop s strani družbe Adobe. Naš dostop do vaše vsebine, njeno ogledovanje ali poslušanje bodo omejeni. Za izvajanje Storitev bomo na primer morda morali izkoristiti možnost dostopa do vaše vsebine, si jo ogledati ali jo poslušati, da bomo lahko (a) odgovarjali na zahtevke za podporo, (b) odkrivali in preprečevali goljufije ter kako drugače ukrepali v povezavi z goljufijami, varnostjo, nezakonitimi dejanji ali tehničnimi vprašanji ter (c) uveljavljali te pogoje. Naši avtomatizirani sistemi lahko analizirajo vašo vsebino s tehnikami, kot je strojno učenje. To analizo lahko izvedemo, ko je vsebina poslana, prejeta ali shranjena. S pomočjo analize lahko nato izboljšamo Storitve. Če želite izvedeti več o strojnem učenju, obiščite spletno stran http://www.adobe.com/go/machine_learning.
3.4 Skupna raba vaše vsebine.
(a) Skupna raba. Nekatere Storitve lahko vključujejo funkcije, ki vam omogočajo skupno rabo vaših vsebin z drugimi uporabniki ali njihovo objavo. »Skupna raba«pomeni pošiljanje elektronskih sporočil, objavljanje sporočil, prenašanje, nalaganje ali drugačno omogočanje (nam ali drugim uporabnikom) prek vaše uporabe Storitev. Drugi uporabniki lahko vaše vsebine na številne različne načine uporabljajo, razmnožujejo, spreminjajo ali delijo z drugimi osebami. Temeljito razmislite, katere vsebine želite dati v skupno rabo ali jih objaviti, saj ste v celoti odgovorni za vsebine, ki jih delite z drugimi.
(b) Raven dostopa. Ne spremljamo in ne nadziramo, kaj drugi počnejo z vašimi vsebinami. Sami ste odgovorni za določanje omejitev glede svojih vsebin in za ustrezno raven dostopa do njih. Če ravni dostopa do svojih vsebin ne izberete, lahko sistem uporabi privzeto nastavitev z najmanj omejitvami. Sami ste odgovorni za posredovanje navodil drugim uporabnikom o tem, kako lahko vaše vsebine delijo z drugimi, in za prilagoditev nastavitev dostopa do vaših vsebin ali njihove skupne rabe.
(c) Komentarji.Storitve vam lahko omogočajo komentiranje vsebin. Komentarji niso anonimni, zato jih lahko vidijo drugi uporabniki. Svoje komentarje lahko izbrišete sami, lahko jih izbrišejo drugi uporabniki ali družba Adobe.
3.5 Prekinitev licence. Po želji lahko to licenco za svoje vsebine kadar koli prekličete in nam odvzamete pravice tako, da svoje vsebine odstranite iz Storitve. Vendar pa lahko nekatere kopije vaših vsebin zadržimo v sklopu rednega varnostnega kopiranja.
3.6 Povratne informacije. Ne zavezujete se, da nam boste posredovali zamisli, predloge ali načrte (»Povratne informacije«). Vendar nam v primeru posredovanja povratnih informacij s tem podeljujete neizključno, po vsem svetu veljavno, brezplačno, prenosljivo licenco z možnostjo izdajanja podlicenc, da lahko povratne informacije ustvarjamo, uporabljamo, prodajamo, posredujemo drugim, ponudimo za prodajo, uvažamo, razmnožujemo, javno prikazujemo, distribuiramo, spreminjamo in javno izvajamo.
3.7 Prodaja vaše vsebine. Lahko vam dovolimo, da s pomočjo naših Storitev za svojo vsebino drugim uporabnikom izdajate licence. Če je ta možnost na voljo, lahko licence za svoje vsebine izdajate prek nas skladno z ločenim sporazumom ali neposredno drugim uporabnikom skladno s sporazumom med vami in kupcem.
4. Podatki o računu.
Sami ste odgovorni za vse dejavnosti, ki potekajo na podlagi vašega uporabniškega računa. Če ugotovite kakršno koli nepooblaščeno uporabo svojega računa, nemudoma obvestite Službo za podporo uporabnikom. Prepovedano je naslednje: (a) razkrivanje podatkov o svojem računu (razen pooblaščenemu skrbniku računa) in (b) uporaba računa tretje osebe. Skrbnik vašega računa lahko podatke o vašem računu uporabi z namenom upravljanja vaše uporabe in dostopa do Storitev.
5. Ravnanje uporabnika.
5.1 Odgovorna uporaba.Skupnosti družbe Adobe pogosto sestavljajo uporabniki, ki pričakujejo določeno mero vljudnosti in strokovnosti. Storitve morate uporabljati odgovorno.
5.2 Zloraba. Storitev, Programske opreme ali vsebine, ki vam jih zagotovimo kot del Storitev, ne smete zlorabiti. Tako je na primer prepovedano naslednje:
(a) kopiranje, spreminjanje, gostovanje, pretakanje, izdajanje podlicenc ali nadaljnja prodaja Storitev, Programske opreme ali vsebine;
(b) omogočanje uporabe Storitev, Programske opreme ali vsebine s strani tretjih oseb z vašimi podatki uporabniškega računa;
(c) uporaba vsebine ali Programske opreme v sklopu Storitev za ustvarjanje kakršne koli podatkovne zbirke;
(d) dostop ali poskus dostopa do Storitev drugače kot prek vmesnika, ki smo ga zagotovili in pooblastili;
(e) izogibanje omejitvam dostopa ali uporabe, ki so namenjene preprečevanju določene uporabe Storitev;
(f) skupna raba vsebin ali ravnanje, ki krši pravice intelektualne lastnine kogar koli (»Pravice intelektualne lastnine«pomenijo avtorske pravice, moralne pravice, pravice blagovne znamke, zasnove, patentov, poslovnih skrivnosti, nelojalne konkurence, pravice do varstva podatkov, pravice do objav in vse druge lastniške pravice);
(g) nalaganje ali skupna raba katere koli vsebine, ki je protizakonita, škodljiva, tvegana, ki predstavlja zlorabo, ustrahovanje, ponižanje, obrekovanje, ki je prostaška, nespodobna, vsebuje psovke, vdira v zasebnost drugih ali je sovražna;
(h) izdajanje za drugo fizično ali pravno osebo ali lažne izjave ali drugačno lažno predstavljanje svoje povezanosti s fizično ali pravno osebo;
(i) poskus onemogočanja, preprečevanja uporabe ali uničenja Storitve, Programske opreme ali strojne opreme;
(j) motenje, poseganje v uporabo ali preprečevanje uporabe Storitve s strani drugih uporabnikov (npr. zalezovanje, ustrahovanje ali nadlegovanje, spodbujanje drugih k nasilju ali kakršno koli škodovanje mladoletnikom);
(k) sodelovanje pri pošiljanju verižnih pisem, v piramidnih shemah, pri pošiljanju neželene pošte ali drugih neželenih sporočil;
(l) oglaševanje kakršnih koli izdelkov ali storitev v Storitvah, razen z našo predhodno pisno odobritvijo;
(m) uporaba katerega koli načina podatkovnega rudarjenja ali podobnih načinov za zbiranje in odstranjevanje podatkov v povezavi s Storitvami ali
(n) kršitve veljavne zakonodaje.
6. Stroški in plačilo.
6.1 Davki in stroški tretjih oseb. Obvezujete se k plačilu vseh morebitnih dajatev in morebitnih stroškov tretjih oseb (vključno z npr. stroški telefona, plačili za mobilnega operaterja, plačili ponudniku internetnih storitev, stroški paketov za prenos podatkov, kreditnih kartic, deviznih provizij, provizij za transakcije v tujino). Za te stroške nismo odgovorni. Z vprašanji o provizijah se obrnite na vašo banko. Lahko sprejmemo ukrepe za izterjavo zneskov, ki nam jih dolgujete. Za vse stroške in izdatke iz naslova izterjav ste odgovorni sami. Če se nahajate v drugi državi, kot pa zadevni subjekt družbe Adobe, s katerim boste izvedli transakcijo (tj. Adobe Systems Incorporated za stranke iz Severne Amerike in Adobe Systems Software Ireland Limited za stranke v vseh drugih državah), bo vaše plačilo poslano tujemu subjektu.
6.2 Podatki o kreditnih karticah. Če nas ne obvestite o spremembah svoje plačilne metode, lahko za preprečitev prekinitev razpoložljivosti vaše storitve sodelujemo v programih, ki jih podpira vaš izdajatelj plačilne kartice, z namenom posodobitve informacij o plačilnih sredstvih, vi pa nas pooblastite, da še naprej bremenimo vaš račun skladno s pridobljenimi posodobljenimi podatki.
7. Vaša garancija in zavezanost k nadomestilu škode.
7.1Garancija.Z nalaganjem vsebine v Storitve se strinjate, da imate: (a) vse potrebne licence in dovoljenja za uporabo svojih vsebin in njihovo dajanje v Skupno rabo ter (b) vse pravice, ki so potrebne za dodelitev licenc pod temi pogoji.
7.2 Odškodnina. Družbo Adobe, njene podružnice, pridružena podjetja, uradnike, zastopnike, zaposlene, partnerje in izdajatelje licenc boste zaščitili pred vsakršnimi terjatvami, zahtevki, izgubami ali škodo, vključno z razumnimi stroški odvetniških storitev, ki bi nastali kot posledica oz. v povezavi z vašo vsebino, vašo uporabo Storitev ali Programske opreme ali vaših kršitev teh pogojev.
8. Zavrnitev odgovornosti.
8.1 Če v Dodatnih pogojih ni navedeno drugače, so Storitve in Programska oprema zagotovljene po načelu »VIDENO – KUPLJENO«. V največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, zavračamo vsakršna jamstva, izrecna ali implicitna, vključno z implicitnimi jamstvi o skladnosti z določili ter primernosti za prodajo in določen namen. Za vsebino znotraj Storitev se ne obvezujemo. Nadalje ne jamčimo, da (a) Storitve ali Programska oprema izpolnjujejo vaše zahteve, da bodo ves čas na voljo ali da dostop do njih ne bo prekinjen, da bo njihova zagotovitev pravočasna, varna ali brez napak; (b) da bodo rezultati, pridobljeni z uporabo Storitev ali Programske opreme, učinkoviti, točni ali zanesljivi; (c) bo kakovost Storitev ali Programske opreme izpolnila vaša pričakovanja ali da (d) bodo napake ali nepravilnosti na Storitvah in Programski opremi odpravljene.
8.2 Izrecno zavračamo vsakršno odgovornost za vsakršna dejanja, ki izhajajo iz vaše uporabe katerih koli Storitev ali Programske opreme. Do vseh Storitev ali Programske opreme vam je dostop na voljo po vaši lastni presoji in na lastno odgovornost, prav tako ste izključno vi odgovorni za kakršno koli škodo na vašem računalniškem sistemu ali za izgubo podatkov, ki je posledica uporabe teh Storitev ali Programske opreme ali dostopa do njih.
9. Omejitev odgovornosti.
9.1 Razen če je v Dodatnih pogojih navedeno drugače, v razmerju do vas ali katere koli tretje osebe ne sprejemamo odgovornosti za: (a) kakršno koli nezmožnost uporabe, izgubo podatkov, poslovne vrednosti ali dobička ne glede na to, ali je bilo tak dogodek mogoče predvideti ali ne; in (b) kakršno koli posebno, naključno, posredno, posledično ali kazensko odškodnino (tudi če smo bili opozorjeni na možnost tovrstne odškodnine), tudi če ta (x) izhaja iz onemogočene uporabe, izgube podatkov ali dobička ne glede na to, ali je bilo tak dogodek mogoče predvideti ali ne, (y) temelji na kakršni koli teoriji o odgovornosti, vključno s kršitvijo pogodbe ali garancijskih pogojev, malomarnostjo ali drugim nepravilnim dejanjem, ali (z) nastane kot posledica kakršnega koli drugega zahtevka, ki izhaja iz vaše uporabe Storitev ali Programske opreme ali dostopa do nje ali v povezavi z njo. Nobeno določilo v teh pogojih ne omejuje ali izključuje naše odgovornosti za hudo malomarnost ali naklepna dejanja (ali takšno ravnanje naših zaposlenih), za smrt ali telesne poškodbe.
9.2 Naša skupna odgovornost iz naslova teh pogojev ali v zvezi z njimi je omejena na 100 ameriških dolarjev ali skupni znesek, ki ste ga plačali za dostop do Storitev ali Programske opreme v obdobju treh mesecev pred dogodkom, ki je povzročil takšno odgovornost, odvisno od tega, kateri znesek je višji. Ta omejitev velja tudi v primeru, če smo bili opozorjeni na odgovornost ob preseganju tega zneska in kljub morebitnemu neizpolnjevanju temeljnega namena katerega koli omejenega pravnega sredstva.
9.3 Omejitve in izključitve iz 9. poglavja veljajo v tolikšni meri, kot to dovoljuje veljavna zakonodaja.
10. Prekinitev.
10.1 Prekinitev z vaše strani. Storitve lahko kadar koli prenehate uporabljati. Ukinitev vašega računa vas ne odvezuje obveznosti do poravnave neplačanih zneskov.
10.2 Prekinitev z naše strani. Po prekinitvi te pogodbe iz katerega koli razloga, razen vaše krivde, vam bomo vsaj 30 dni pred prekinitvijo na e-poštni naslov, ki ste nam ga posredovali ob registraciji, poskusili poslati obvestilo z navodili o tem, kako lahko obnovite svoje vsebine. Če v Dodatnih pogojih ni navedeno drugače, lahko kadar koli prekličemo vašo pravico do uporabe Storitev ali Programske opreme ali dostopa do njih, če:
(a) prekršite katero koli določilo teh pogojev (ali vaša dejanja jasno kažejo, da ne nameravate ali niste sposobni upoštevati teh pogojev);
(b) plačil za uporabo Storitev ali Programske opreme ne izvajate oz. jih ne izvajate pravočasno;
(c) to od nas zahteva zakonodaja (ko je npr. zagotavljanje Storitev ali Programske opreme protizakonito ali postane protizakonito);
(d) se odločimo za delno ali popolno prekinitev zagotavljanja Storitev ali Programske opreme (npr. če postane zagotavljanje Storitev v vaši regiji za nas nepraktično zaradi spremembe zakonodaje); ali
(e) je bil vaš brezplačen račun dalj časa nedejaven.
10.3 Prekinitev s strani Skrbnika skupine. Skrbnik skupine za Storitev, kot je »Creative Cloud za ekipe«, lahko kadar koli prekine dostop posameznega uporabnika do Storitve. Če vaš skrbnik skupine onemogoči vaš dostop, potem dostop do vsebine, ki ste jo vi ali drugi uporabniki skupine objavili v delovnem prostoru znotraj te Storitve, ne bo več mogoč.
10.4 Preživetje. Po poteku veljavnosti ali razveljavitvi teh pogojev vse trajne licence, ki ste jih podelili, vaše obveznosti iz naslova nadomestila škode, naše izjave o zavrnitvi garancije ali omejitvah odgovornosti ter določila glede reševanja sporov ostajajo še naprej veljavni. Ko Storitev poteče ali se prekine, lahko del ali celotna Programska oprema preneha delovati brez predhodnega obvestila.
11. Preiskave.
11.1 Pregledovanje. Ne pregledamo vseh vsebin, ki jih uporabniki naložijo v Storitve, vendar lahko uporabljamo razpoložljivo tehnologijo ali postopke za ugotavljanje določenih vrst nezakonitih vsebin (npr. otroške pornografije) ali drugih vsebin ali obnašanja, pri katerem gre za zlorabo (npr. vedenjski vzorci, ki nakazujejo pošiljanje neželene pošte ali spletno ribarjenje, ali ključne besede, ki nakazujejo, da so bile zunaj požarnega zidu za vsebine za odrasle objavljene vsebine za odrasle).
11.2 Razkrivanje. Podatke o vas ali vaši uporabi Storitev si lahko ogledujemo ali jih razkrijemo, (a) kadar to zahteva zakonodaja (npr. kadar prejmemo veljaven sodni nalog ali odredbo o preiskavi), (b) z namenom odziva na vaše zahtevke za podporo uporabnikom ali (c) kadar po lastni presoji menimo, da je to potrebno za zaščito pravic, lastnine ali osebne varnosti nas samih, naših uporabnikov ali javnosti.
12. Zakonodaja za nadzor izvoza.
Programsko opremo, Storitve, vsebino in vašo uporabo Storitev, Programske opreme in vsebin urejajo zakoni ZDA ter mednarodni zakoni, omejitve in predpisi, ki lahko urejajo uvoz, izvoz in uporabo Programske opreme, Storitev in vsebine. Strinjate se, da boste ravnali skladno s temi zakoni, omejitvami in predpisi.
13. Reševanje sporov.
13.1 Postopek.V primeru kakršnih koli pomislekov ali sporov se strinjate, da boste spor najprej poskusili rešiti na neformalen način tako, da vzpostavite stik z nami. Če spora ni mogoče rešiti v 30 dneh od predložitve, morate vi ali družba Adobe vse zahtevke v zvezi s temi pogoji, Storitvami ali Programsko opremo rešiti s končno ali obvezujočo arbitražo, razen če vaš zahtevek ustreza pogojem za obravnavo na sodiščih nižje stopnje.
13.2 Pravila. Če prebivate v Severni ali Južni Ameriki, bo organizacija JAMS arbitražo vodila v okrožju Santa Clara v Kaliforniji skladno s svojimi Arbitražnimi pravili in postopki. Če prebivate v Avstraliji, na Novi Zelandiji, Japonskem, Kitajskem, v Hongkongu, Južnoafriški republiki, na Tajvanu, v Južni Koreji, Indiji, na Šrilanki, v Bangladešu, Nepalu ali državi članici Združenja narodov jugovzhodne Azije (ASEAN), bo Mednarodno arbitražno središče v Singapurju (SIAC) arbitražo vodilo v Singapurju skladno s svojimi Pravili o arbitraži, ki jih je treba vključiti v ta razdelek s sklicem nanje. V nasprotnem primeru bo arbitražo vodilo Mednarodno arbitražno sodišče v Londonu (LCIA) skladno z Arbitražnimi pravili LCIA. Vi in družba Adobe bosta skupaj izbrala enega arbitra. Arbitraža bo potekala v angleškem jeziku, vendar pa lahko priče, katerih materni jezik ni angleščina, svojo izjavo dajo v maternem jeziku s simultanim tolmačenjem v angleščino (na stroške stranke, ki je predstavila pričo). Sodbo lahko na podlagi izdanega sklepa izda in izvrši katero koli pristojno sodišče, ki je pristojno za obe pogodbeni stranki.
13.3 Brez skupinskih tožb. Spore z nami lahko razrešujete samo individualno in zahtevka ne smete vložiti kot tožnik ali sodelujoči v skupinski, konsolidirani ali predstavniški tožbi.
13.4 Sodna prepoved. Ne glede na zgoraj navedeno soglašate, da lahko v primeru, da vi ali kdo drug nepooblaščeno dostopa do Storitev ali vsebin oz. jih uporablja in s tem krši te pogoje, zahtevamo sodno prepoved (ali drugo enakovredno vrsto nujnega pravnega ukrepa) pod katero koli zakonodajo.
14. Skladnost z licencami.
Če ste družba, podjetje ali organizacija, soglašate, da lahko največ enkrat vsakih 12 mesecev in s 7-dnevnim vnaprejšnjim obvestilom pooblastimo našega zaposlenega ali samostojnega revizorja, da pregleda (vključno z ročnim pregledom, elektronskimi metodami ali obojim) vaše evidence, sisteme in prostore ter preveri, ali sta namestitev in uporaba katere koli oz. vse Programske opreme ali Storitev skladni z našimi veljavnimi licencami. Poleg tega nam morate v tridesetih (30) dneh od zahtevka predložiti vse zapise in informacije, ki jih zahtevamo za potrditev, da sta vaša namestitev in uporaba katere koli in vse Programske opreme in Storitev skladni z našimi veljavnimi licencami. Če se pri preverjanju izkaže, da ni dovolj licenc za Storitve ali Programsko opremo, morate nemudoma nabaviti vse potrebne licence in naročnine ter vse potrebne storitve za vzdrževanje in podporo. Če dolgovani znesek presega 5 % vrednosti plačljivih licenčnin, morate plačati tudi razumen strošek preverjanja, ki smo ga izvedli.
15. Sprememba.
Te pogoje ali vsakršne dodatne pogoje, ki se nanašajo na Storitve ali Programsko opremo, lahko spremenimo, da bi s tem npr. ugodili zakonodajnim spremembam ali spremembam svojih Storitev ali Programske opreme. Zaradi tega priporočamo redno preverjanje pogojev. Obvestila o spremembah teh pogojev bomo objavili na tej strani. Obvestila o spremembah dodatnih pogojev bomo objavili v zadevnih Storitvah ali Programski opremi. Z nadaljevanjem uporabe Storitev ali Programske opreme ali dostopa do njih po uveljavitvi sprememb se strinjate z določili spremenjenih pogojev.
16. Razno.
16.1 Angleška različica. Angleška različica teh pogojev bo različica, uporabljena pri tolmačenju in razumevanju teh pogojev.
16.2 Obvestilo družbi Adobe. Obvestila nam lahko pošiljate na naslednji naslov: Adobe Systems, 345 Park Avenue, San Jose, Kalifornija 95110-2704, ZDA, v vednost: generalni svetovalec.
16.3 Obvestilo vam. Obvestila vam lahko pošiljamo prek pošte, elektronske pošte, obvestil znotraj Storitev ali prek drugih pravno sprejemljivih poti.
16.4 Celotna pogodba. Ti pogoji predstavljajo celotno pogodbo med vami in nami glede vaše uporabe Storitev in Programske opreme ter imajo prednost pred vsakršnimi predhodnimi pogodbami, ki urejajo Storitve, med vami in nami.
16.5 Nedodeljevanje. Brez našega pisnega soglasja teh pogojev ter svojih pravic in obveznosti pod temi pogoji ne smete delno ali v celoti dodeljevati ali drugače prenašati na druge osebe, pri čemer bo vsak takšen poskus neveljaven. Mi lahko svoje pravice pod temi pogoji prenesemo na tretje osebe.
16.6 Salvatorična klavzula. Če določen pogoj ni izvršljiv, to ne vpliva na preostale pogoje.
16.7 Brez opustitve.Naša nezmožnost za izvršitev ali izvedbo katerega koli pogoja ne pomeni opustitve pogojev iz tega razdelka.
17. ZAKON O AVTORSKI PRAVICI ZA DIGITALNO TISOČLETJE (DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT – DMCA).
Spoštujemo Pravice intelektualne lastnine drugih oseb in enako pričakujemo od svojih uporabnikov. Na nedvoumna obvestila o kršitvah avtorskih pravic se bomo odzvali skladno z zakonom DMCA. Za več informacij o pravilnikih in praksah umika naslova IP s strani družbe Adobe si oglejte naslednjo povezavo: http://www.adobe.com/legal/dmca.html.
Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, Kalifornija 95110-2704
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24
Adobe_General_Terms_of_Use-en_US-20170331_2200