A Használati feltételeket 2020. április 16-án frissítjük. Kattintson ide a frissített feltételek megtekintéséhez.

 

Utolsó frissítés: 2018. június 5. Az összes korábbi változat helyébe lép.
 
A jelen Általános Szerződési Feltételek („Általános Feltételek”) a vonatkozó Kiegészítő Feltételekkel együtt (lásd a lenti 1.2-es paragrafust), valamint a Szolgáltatásokra és Szoftverekre vonatkozó feltételek (együttesen „Feltételek”) érvényesek a webhelyünk, az ügyféltámogatás és az olyan szolgáltatásaink, mint például a Creative Cloud (együttesen a „Szolgáltatások”) és a Szolgáltatások részeként biztosított szoftver, valamint bármilyen alkalmazás, Mintafájl vagy Tartalomfájl, szkript, forráskód, utasítás és kapcsolódó dokumentáció használatára (együttesen a „Szoftver”). Amennyiben bizonyos Szolgáltatásokra és Szoftverekre vonatkozóan Ön külön szerződést kötött az Adobe vállalattal, és annak feltételei és a jelen feltételek között ellentmondás van, úgy az előbbi Feltételeit kell alkalmazni. A (lent meghatározott) Tartalmak tulajdonjoga Önt illeti meg, amelyről bővebben a 4. paragrafusban olvashat.
 
Be kell töltenie a 13. életévét az egyéni Adobe ID-azonosító regisztrálásához.Az általános és középiskolai oktatásra vonatkozó megnevezett felhasználói ajánlásban résztvevő iskolák, 13 éven aluli gyermeknek is adhatnak vállalati szintű Adobe ID-azonosítót, de csak a kifejezett szülői hozzájárulás megszerzése után.
 
1. Az Ön szerződése az Adobe vállalattal.
 
1.1 A jogválasztás és az ajánlatkérő. Ha Ön észak-amerikai (beleértve az Amerikai Egyesült Államokat, Kanadát és Mexikót) lakos, akkor az Adobe Inc. vállalattal áll szerződéses kapcsolatban, amely egy egyesült államokbeli vállalat, és a Feltételeket az egyesült államokbeli Kalifornia állam törvényei szabályozzák. Ha Ön nem Észak-Amerikában él, akkor az Adobe Systems Software Ireland Limited vállalattal áll szerződéses kapcsolatban, és a Feltételeket Írország törvényei szabályozzák.Az Ausztráliai ügyfelek esetében az Adobe Systems Software Ireland Limited jár el az Adobe Australia Trading Pty Ltd. hivatalos képviselőjeként, és a jelen szerződést az Adobe Australia Trading Pty Ltd. hivatalos képviselőjeként írja alá. Nem törekszünk e jogok korlátozására, ha azt jogszabály tiltja.
 
1.2Kiegészítő feltételek. Szolgáltatásainkat és Szoftvereinket nem értékesítjük, hanem licenceljük Önnek, és az alábbi egy vagy több feltétel érvényes lehet rájuk („Kiegészítő Feltételek”). Ha az Általános Szerződési Feltételek és a Kiegészítő Feltételek között ellentmondás van, a Kiegészítő Feltételeket kell alkalmazni az adott Szolgáltatásra vagy Szoftverre vonatkozóan. A Kiegészítő Feltételek változhatnak.
 
 • Adobe Developer (http://www.adobe.com/go/developer-terms_hu)
 • Adobe Fonts (http://www.adobe.com/go/adobe-fonts-terms_hu)
 • Adobe Sign (http://www.adobe.com/go/adobesignterms_hu)
 • Adobe Spark (http://www.adobe.com/go/spark-terms_hu)
 • Adobe Stock (http://www.adobe.com/go/stockterms_hu)
 • Adobe Stock Contributor (http://www.adobe.com/go/contributorterms_hu)
 • Behance (http://www.adobe.com/go/BehanceTOU_hu)
 • Business Catalyst (http://www.adobe.com/go/businesscatalyst_terms_hu)
 • Demo Assets (http://www.adobe.com/go/demoassets_hu)
 • Document Cloud (http://www.adobe.com/go/documentcloudterms_hu)
 • Fuse (http://www.adobe.com/go/fuseterms_hu)
 • InDesign Server (http://www.adobe.com/go/indesign-server-terms_hu)
 • K-12 (Primary and Secondary) Education Named Users (http://www.adobe.com/go/primary-secondary-terms_hu)
 • Software (http://www.adobe.com/go/softwareterms_hu)
 • Teams and Enterprise (http://www.adobe.com/go/teams-enterprise-terms_hu)
 • Substance (https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/servicetou/Substance-Additional-Terms-en_US_20200316.pdf)

 

2. Adatvédelem.
 
2.1 Adatvédelem.Ha bővebben szeretne olvasni arról, hogy miként gyűjtjük, használjuk, osztjuk meg vagy használjuk fel más módon az Ön adatait, akkor kérjük, tekintse meg Adatvédelmi irányelveinket itt: http://www.adobe.com/go/privacy_hu.
 
2.2 Asztali alkalmazások használati adatai.Lehetősége van arra, hogy megossza velünk az asztali alkalmazásainkkal kapcsolatos használati adatait. Amennyiben ez jogilag lehetséges, akkor ez a beállítás alapértelmezetten be van kapcsolva, és az adatokat társítjuk az Ön Adobe-fiókjához. Ezek az adatok lehetővé teszik számunkra, hogy még inkább testreszabott élményt nyújtsunk Önnek, továbbá segít bennünket a termék minőségének és funkcióinak javításában. A beállításokat bármikor módosíthatja az Adobe Fiókkezelés oldalon. Az asztali alkalmazások használati adatairól további információ itt található: http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ_hu.
 
2.3 Hozzáférésünk az Ön Tartalmához. Amennyiben jogilag lehetséges, csak korlátozott módon férünk hozzá, tekintjük meg vagy hallgatjuk meg a Tartalmát (a lenti 4.1-es bekezdésben meghatározottak szerint). A Szolgáltatások működtetéséhez például szükségünk lehet az Ön Tartalmainak elérésére, megtekintésére vagy meghallgatására a következő esetekben: (a) támogatással kapcsolatos kérdések megválaszolása; (b) csalás, biztonsági kockázat, jogszerűtlen tevékenység vagy technikai problémák felismerése, megelőzése vagy más módon történő kezelése; és (c) a jelen szerződéses Feltételek érvényre juttatása. Automatizált rendszereink elemezhetik az Ön Tartalmát technikai eszközök, pl. gépi tanulás alkalmazásával. Ez az elemzés megtörténhet a Tartalom elküldésekor, fogadásakor vagy tárolásakor. Ezen elemzések alapján javíthatjuk a Szolgáltatásokat. Ha szeretne többet megtudni a gépi tanulásról, itt talál bővebb információt: http://www.adobe.com/go/machine_learning_hu.
 
3. A Szolgáltatások és a Szoftver használata.
 
3.1 Licenc. Amennyiben betartja a Feltételeket és a vonatkozó jogszabályokat, hozzáférhet a Szolgáltatásokhoz és a Szoftverhez, és használhatja azokat.
 
3.2 Adobe szellemi tulajdonjog.Az Adobe (és licencszolgáltatóink) a Szolgáltatásokhoz vagy a Szoftverhez kapcsolódó minden jog, cím és érdek kizárólagos tulajdonosai. A jelen Feltételekben foglaltak kivételével nem adunk Önnek semmilyen jogot a Szolgáltatások vagy a Szoftver elemeihez kapcsolódó szabadalmakra, szerzői jogokra, üzleti titkokra, védjegyekre vagy egyéb jogokra vonatkozóan. Fenntartunk minden, a jelen Feltételek által nem szabályozott jogot.
 
3.3 Tárolás.Ha egy Szolgáltatás tárhelyet biztosít, javasoljuk, hogy a Tartalmakról rendszeresen készítsen más helyen is biztonsági másolatot. Ésszerű mértékben technikailag korlátozhatjuk a fájlméretet, a tárhelyet, vagy a feldolgozási kapacitást, illetve egyéb technikai korlátozásokat állapíthatunk meg. Ha Ön túllépi a felhasználói fiókjához rendelt tárhelyet, akkor felfüggeszthetjük a Szolgáltatás üzemeltetését. A Licencidőszak végén kereskedelmi szempontból ésszerű erőfeszítéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy Ön átvihesse a Tartalmait a Szolgáltatásból. Az átvitelt a licencidőszak megszüntetésének vagy lejáratának dátumától számított 30 napon belül kell teljesíteni. Fenntartjuk a jogot, hogy töröljük az Ön Tartalmát ennek a 30 napos átviteli időszaknak a végén.
 
3.4 A felhasználó által létrehozott tartalmak. A felhasználóink által létrehozott tartalmakhoz tárhelyet biztosíthatunk. Ha hozzáfér a Szolgáltatásainkhoz, lehetséges, hogy olyan felhasználók által generált tartalmakkal is találkozik, amelyeket sértőnek vagy zavarónak talál. Ilyen esetben az egyetlen megoldás a tartalom megtekintésének befejezése. Amennyiben az oldalon rendelkezésre áll a „Jelentés” gomb, erre kattintva tájékoztathat bennünket a felhasználók által generált sértő tartalomról.
 
3.5 Mintafájlok. A „Mintafájlok” olyan, az Adobe által rendelkezésre bocsátott fájlok, mint például a tartalomképek, a grafikai könyvtárak, vagy hangok, amelyeket oktatóvideókban, bemutatókban vagy más próbacélból lehet használni, és mintafájlként azonosíthatók. A mintafájlok nem használhatók a megadott célokon kívüli egyéb célra. A Mintafájlok önállóan nem oszthatók meg (vagyis úgy nem oszthatók meg, ha a Mintafájlok alkotják a termék elsődleges értékét), és semmilyen igényt nem támaszthat a Mintafájlokra.
 
3.6 Tartalomfájlok.A „Tartalomfájlok ” a Szolgáltatások és a Szoftver részeként biztosított Adobe-kellékek. Hacsak a dokumentációban vagy az adott licencekben nincs másként meghatározva, személyes, nem kizárólagos, allicencbe át nem adható, és át nem ruházható licencet adunk Önnek ahhoz, hogy a Tartalomfájlokat felhasználva létrehozza a végterméket (vagyis az Ön által készített származtatott alkalmazást vagy terméket), amelyben a Tartalomfájlokat vagy a származtatott verzióit felhasználja („Végtermék”). A Tartalomfájlokat a Végtermékbe történő beágyazás előtt módosíthatja. Az Animációs adatokat csak a Végtermékkel kapcsolatban sokszorosíthatja és terjesztheti, azonban a Tartalomfájlok önálló, Végterméken kívül terjesztése semmilyen körülmények között nem engedélyezett.
 
3.7 Egyéb licenctípusok.
 
(a) NEM KERESKEDELMI CÉLÚ (NFR) verzió. Az Adobe a Szolgáltatásokat és a Szoftvereket „próba”, „értékelési”, „kereskedelmi forgalomba nem hozható” vagy más hasonló megjelöléssel láthatja el („NFR verzió”). Az NFR verziót csak abban az időszakban és csak azokra a célokra telepítheti és használhatja, amelyeket az NFR verzió biztosításakor kikötöttünk. Az NFR verzióval létrehozott anyagokat nem használhatja fel kereskedelmi célokra.
 
(b) Előzetes verzió. Az Adobe a Szolgáltatásokat vagy a Szoftvereket, illetve ezek egyes funkcióit előzetes kiadású vagy bétaverzióként is megjelölheti („Előzetes verzió”). Az Előzetes verzió nem tekinthető végleges terméknek, és olyan hibákat tartalmazhat, amelyek a rendszer leállását, más hibát vagy adatvesztést okozhatnak. Az Adobe dönthet úgy, hogy nem hozza kereskedelmi forgalomba az előzetes verziót. Azonnal meg kell szüntetnie az Előzetes verzió használatát, és meg kell semmisítenie az Előzetes verzióról készült összes másolatot, ha Önt erre megkérjük, vagy ha az Adobe kereskedelmi forgalomba hozza az Előzetes verzióból létrejött terméket. Az Adobe és Ön között létrejött, az előzetes verziót szabályozó bármely külön megállapodás hatályon kívül helyezi ezt a szakaszt.
 
(c) Oktatási verzió. Ha az Adobe a Szolgáltatásokat vagy a Szoftvereket oktatási felhasználók számára jelöli ki, („Oktatási verzió”), akkor az oktatási verziót csak akkor használhatja, ha Ön megfelel a http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines webhelyen szereplő feltételeknek. Az oktatási verziót csak abban az országban telepítheti és használhatja, amelyben oktatási felhasználói minősítése van. Ha Ön az Európai Gazdasági Térség lakosa, akkor az előző mondatban szereplő „ország” kifejezés az Európai Gazdasági Térségre vonatkozik.
 
4. Az Ön által létrehozott tartalmak.
 
4.1 Tartalom.A „Tartalom” olyan anyagokat, például audiófájlokat, videófájlokat, elektronikus dokumentumokat vagy képeket jelent, amelyeket a Szolgáltatásokba vagy a Szoftverbe feltölt és importál a Szolgáltatások használatával kapcsolatban.
 
4.2 Tulajdonjog. Az Ön által létrehozott Tartalmak tulajdonjoga Önt illeti meg. Az Ön által létrehozott Tartalmakkal szemben semmilyen tulajdonjogi követelésünk nincs.
 
4.3 A Szolgáltatások és a Szoftverek működtetése érdekében az Ön által létrehozott tartalmakra vonatkozó licencek.A Szolgáltatások és a Szoftverek működtetése érdekében bizonyos licenceket kérünk az Ön Tartalmaira. Amikor Ön a Szolgáltatásokra és a Szoftverekre feltölt egy Tartalmat, egy nem kizárólagos, egész világra szóló, jogdíjmentes, továbblicencelhető és átruházható licencet biztosít számunkra, amely révén a Tartalmat felhasználhatjuk, reprodukálhatjuk, nyilvánosan közzétehetjük, terjeszthetjük, módosíthatjuk (például annak érdekében, hogy minél jobban bemutathassuk az Ön által létrehozott Tartalmat), nyilvánosan bemutathatjuk, valamint lefordíthatjuk, ha a felhasználói tevékenység indokolja azt (például, amikor Ön eldönti, hogy a Tartalmat megosztja-e másokkal vagy sem). Ez a licenc kizárólag a Szolgáltatások és a Szoftverek működtetését és fejlesztését szolgálja.
 
4.4 Az Ön által létrehozott tartalmak megosztása.
 
(a) Megosztás. Bizonyos Szolgáltatások és Szoftverek lehetővé teszik, hogy megossza az Ön által létrehozott Tartalmakat más felhasználókkal, vagy nyilvánosságra hozza azokat. „Megosztás” alatt e-mailezés, bejegyzés közzététele, továbbítás, feltöltés (akár az Adobe részére, akár más felhasználók részére történik) vagy a Szolgáltatások és Szoftverek Ön által való használata révén történő egyéb rendelkezésre bocsátás értendő. Más felhasználók különböző módokon használhatják, lemásolhatják, módosíthatják vagy újra megoszthatják az Ön által létrehozott Tartalmakat. Kérjük, gondolja át alaposan, mit szeretne megosztani vagy nyilvánosságra hozni, mert az Ön által megosztott Tartalmakért kizárólag Önt terheli a felelősség.
 
(b) Hozzáférés mértéke. Az Adobe nem kíséri figyelemmel és nem ellenőrzi azt, hogy más felhasználók mit csinálnak az Ön által létrehozott Tartalmakkal. Az Ön kizárólagos felelőssége az, hogy meghatározza, milyen korlátozásokat alkalmaz az Ön megosztott Tartalmaira vonatkozóan, és milyen mértékben teszi azokat hozzáférhetővé. Ha Ön nem választ ki hozzáférési szintet az Ön tartalmához, a rendszer alapértelmezésben a leginkább megengedő beállítást alkalmazza. Az Ön felelőssége az Ön által létrehozott Tartalmakra vonatkozó hozzáférési és megosztási beállítások meghatározása, valamint a megosztás módjának tudatása a többi felhasználóval.
 
(c) Megjegyzések.A Szolgáltatások és a Szoftverek engedélyezhetik Önnek, hogy megjegyzésekkel lásson el Tartalmakat. Az ilyen megjegyzések nem névtelenek, és más felhasználók is láthatják azokat. A megjegyzéseit Ön, más felhasználó vagy az Adobe törölheti.
 
4.5 A licencszerződés felbontása. Az Ön által létrehozott Tartalomra vonatkozó licencet visszavonhatja, és az Adobe arra vonatkozó jogait bármikor megszüntetheti úgy, hogy eltávolítja a Tartalmat a Szolgáltatásokból. Azonban így is maradhatnak másolatok az Ön által létrehozott Tartalmakról, amelyeket a rendszeres biztonsági mentések során készít az Adobe.
 
4.6 Visszajelzés. Ön nem köteles ötleteket, javaslatokat vagy ajánlatokat („Visszajelzés”) adni nekünk. Amennyiben visszajelzést küld az Adobe-nak, azzal egy nem kizárólagos, egész világra szóló, jogdíjmentes, tovább licencelhető és átruházható licencet biztosít számunkra, amellyel felhasználhatjuk, reprodukálhatjuk, nyilvánosan közzétehetjük, terjeszthetjük, módosíthatjuk és nyilvánosan bemutathatjuk a Visszajelzését.
 
4.7 Az Ön által létrehozott tartalmak értékesítése. Lehetővé tesszük, hogy a Szolgáltatásokon keresztül más felhasználók számára az Ön által létrehozott Tartalmakra licencet biztosítson, miután beleegyezik a külön feltételekbe.
 
5. Fiók adatai.
 
Önt terheli a felelősség minden tevékenységért, ami a fiókján keresztül történik. Azonnal értesítse az ügyfélszolgálatot, ha fiókja jogosulatlan használatáról tudomást szerez. Nem teheti meg a következőket: (a) fiókadatok megosztása (kivéve egy arra jogosult fiókkezelő adminisztrátorral); vagy (b) más felhasználó fiókjának használata. Az Ön fiókkezelő adminisztrátora felhasználhatja az Ön fiókinformációit az Ön Szolgáltatásokhoz és a Szoftverekhez való hozzáférése és használata érdekében. A PhoneGap esetében fenntartjuk a jogot arra, hogy nyomon kövessük és érvényesítsük az előfizetési csomag korlátozásait és megszorításait, beleértve, de nem kizárólagosan a többletszolgáltatás felszámítási jogát.
 
6. Felhasználói magatartás.
 
6.1 Felelős használat. Az Adobe felhasználói közössége olyan felhasználókból áll, akik egy bizonyos szintű professzionalizmust és udvariasságot várnak el. A Szolgáltatásokat és a Szoftvereket felelősségteljesen kell használnia.
 
6.2 Helytelen használat. Nem szabad visszaélnie a Szolgáltatásokkal vagy a Szoftverekkel. Tilos például:
 
(a) a Szolgáltatásokat vagy a Szoftvereket lemásolni, módosítani, hosztolni, allicencbe adni vagy továbbértékesíteni;
 
(b) a Szolgáltatások vagy a Szoftverek használatát az Ön fiókinformációival másoknak engedélyezni;
 
(c) a Szoftvereket bármilyen típusú adatbázis létrehozására használni;
 
(d) az Adobe által biztosított hivatalos felületen kívül a Szolgáltatásokhoz vagy a Szoftverekhez hozzáférni, vagy azt megpróbálni;
 
(e) meghiúsítani minden olyan hozzáférési és használati korlátozást, amelyek a Szolgáltatások vagy a Szoftverek bizonyos használatának megelőzésére szolgálnak;
 
(f) olyan Tartalmat megosztani, vagy olyan magatartást tanúsítani, amely mások szellemi tulajdonjogát sérti („Szellemi tulajdonjog” alatt szerzői jog, személyhez fűződő jogok, védjegy, arculati jegy, szabadalom, üzleti titok, tisztességtelen verseny, adatvédelemhez való jog, közzétételi jog és bármely más tulajdonjog értendő);
 
(g) jogszerűtlen, káros, fenyegető, becsületsértő, tiltott, rágalmazó, gyalázkodó, obszcén, erkölcstelen, káromló, mások magánélethez való jogát sértő vagy gyűlölködő Tartalmakat feltölteni vagy megosztani;
 
(h) egy személynek önmagát más természetes vagy jogi személynek feltüntetni, illetve hamisan állítani vagy más módon megtévesztően bemutatni valamely természetes vagy jogi személlyel fennálló kapcsolatát;
 
(i) a Szolgáltatások és a Szoftverek letiltására, korlátozására vagy megsemmisítésére kísérletet tenni;
 
(j) olyan Tartalmat vagy kódot feltölteni, továbbítani, tárolni vagy elérhetővé tenni, amely vírust, rosszindulatú kódot, malware-t vagy más olyan összetevőt tartalmaz, amelyet arra terveztek, hogy a Szolgáltatások vagy a Szoftverek funkcióit korlátozzák;
 
(k) a Szolgáltatások vagy a Szoftverek más felhasználó általi használatát zavarni, megakadályozni vagy gátolni (például másokat zaklatni, megfélemlíteni vagy molesztálni, másokat erőszakos cselekedetekre biztatni, vagy gyermekeket bármilyen módon bántalmazni);
 
(l) levélláncokat és piramisjátékokat indítani, adathalászatot végezni, illetve személytelen reklámleveleket, spam e-maileket vagy más kéretlen üzeneteket küldeni;
 
(m) a Szolgáltatásokon keresztül bármilyen terméket vagy szolgáltatást reklámozni, kivéve előzetes írásbeli jóváhagyásunk birtokában;
 
(n) a Szolgáltatásokkal kapcsolatosan adatbányászati vagy más hasonló adatgyűjtési és -kinyerési módszert használni; vagy
 
(o) megsérti az alkalmazandó jogszabályokat – beleértve, de nem kizárólagosan a COPPA-t (a gyermekek online adatvédelméről szóló 1998-as törvényt).
 
7. Díjak és fizetés.
 
7.1 Adók és harmadik fél által kivetett díjak. Ön köteles a vonatkozó adókat és bármilyen harmadik félnek fizetendő díjat megfizetni (többek között például a telefonos percdíjat, a mobilszolgáltatás díját, az internetszolgáltató díját, a mobilinternet előfizetés díját, a hitelkártyadíjat és a valutaváltási díjat). Ezekért a díjakért az Adobe nem vállal felelősséget. A díjakkal kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon a bankjához. Az Adobe beszedheti azon díjakat, amelyekkel Ön nekünk tartozik. A díjak beszedésével kapcsolatos kiadások és költségek Önt terhelik. Amennyiben Ön a vonatkozó Adobe entitástól eltérő országban tartózkodik, (pl. Adobe Inc. az észak-amerikai ügyfelek esetében vagy Adobe Systems Software Ireland Limited az összes többi ország esetében), az Ön kifizetései idegen entitások felé történnek.
 
7.2 Hitelkártyaadatok. Amennyiben nem tájékoztat bennünket a fizetési módok frissítéseiről, az Önnek nyújtott szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében részt vehetünk az Ön kártyaszolgáltatója által támogatott programokban azért, hogy frissítsük az Ön fizetésre vonatkozó információit és hogy Ön továbbra is engedélyezze a számlázást az általunk megszerzett, frissített információ alapján.
 
8. Az Ön jótállási és kármentesítési kötelezettségei.
 
8.1Jótállás.Az Ön által létrehozott Tartalmaknak a Szolgáltatásokra vagy a Szoftverekre történő feltöltésével elismeri, hogy rendelkezik: (a) minden szükséges licenccel és engedéllyel az Ön által létrehozott Tartalom használatára és megosztására; valamint (b) azokkal a jogokkal, amelyek a jelen Feltételek szerint szükségesek a licenc megadásához.
 
8.2Kártalanítás. Ön kötelezettséget vállal arra, hogy kártalanítja az Adobe vállalatot és leányvállalatait, kapcsolt vállalkozásait, vezető tisztségviselőit, megbízottait, alkalmazottait, partnereit, valamint licencszolgáltatóit minden olyan követelésért, veszteségért vagy kárért, beleértve az ügyvédi díjakat is, amit az Ön által létrehozott Tartalommal, a Szolgáltatások vagy a Szoftverek felhasználásával vagy a jelen Feltételek megsértésével okozott.
 
9. A jótállás korlátozása.
 
9.1 Amennyiben a Kiegészítő feltételekben másképp nem szerepel, az Adobe a Szolgáltatásokat és a Szoftvereket a jelenlegi állapotukban biztosítja. Az Adobe a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékig kizár mindenfajta törvényi vagy kifejezett jótállást, beleértve a jogtisztasági szavatosságot, a forgalmazhatóság garanciáját és az adott használati célra való alkalmasság garanciáját. Az Adobe nem kötelezi el magát a Szolgáltatáson belül található tartalmak iránt. Az Adobe kizár továbbá minden olyan garanciát, amely biztosítaná azt, (a) hogy a Szolgáltatások és a Szoftverek megfelelnek az Ön elvárásainak, folyamatosan elérhetőek, zavartalanul működnek, pontosak, biztonságosak vagy hibamentesek; (b) hogy a Szolgáltatások és Szoftverek használatából származó eredmények hatékonyak, pontosak és megbízhatóak; (c) hogy a Szolgáltatások és Szoftverek minősége megfelel az Ön elvárásainak; vagy (d) hogy a Szolgáltatások és Szoftverek hibái és hiányosságai ki lesznek javítva.
 
9.2 Határozottan kizárjuk az Adobe felelősségét az Ön Szolgáltatások és Szoftverek használata során végzett tevékenységeiért. A Szolgáltatásokhoz és a Szoftverekhez szabadon hozzáférhet és saját felelősségére használhatja azokat, és a Szolgáltatások és Szoftverek hozzáféréséből illetve használatából származó, az Ön számítógépes rendszerében bekövetkezett kárért, illetve adatvesztésért kizárólag Önt terheli a felelősség.
 
9.3 Ha Tartalmát közzéteszi szervereinken, hogy nyilvánosan Megossza a Szolgáltatásokban, akkor nem vagyunk felelősek a következőkért: (a) az Ön Tartalmának bármilyen elvesztése, sérülése vagy károsodása; (b) a Tartalom nem az Adobe által történő törlése vagy a tartalom pontossága; (c) az Ön tartalmával kapcsolatos biztonság, adatvédelem vagy közlések; vagy (d) az Ön tartalmának befoglalása külső partnerek által más webhelyeken vagy médiában.
 
10. Felelősségkorlátozás.
 
10.1 Amennyiben a Kiegészítő feltételekben nem szerepel, az Adobe sem Ön, sem bármely más felhasználó esetén nem tartozik felelősséggel a használati jog elvesztésért, adatvesztésért vagy elmaradt haszon miatt elszenvedett károkért; és bármilyen egyedi, véletlen, közvetett, másodlagos vagy büntetésből fakadó károkért, függetlenül annak okától (még akkor sem, ha ezeknek a károknak a lehetséges előfordulására előzetesen figyelmeztettek bennünket), és attól, hogy előreláthatók voltak-e; beleértve az alábbiakkal kapcsolatos károkat és költségeket: (a) a használati jog elvesztése, adatvesztés vagy elmaradt haszon miatt elszenvedett károkat, függetlenül attól, hogy előreláthatók voltak-e, (b) bármilyen felelősségi elméleten alapulnak, beleértve a szerződés vagy a garancia megszegését, a gondatlanságot vagy más jogellenes cselekményeket, vagy (c) bármilyen követelést, amely az Ön a Szolgáltatásokhoz és a Szoftverekhez való hozzáférésével vagy használatával van kapcsolatban. Jelen Feltételek egyetlen rendelkezése sem korlátozza vagy zárja ki az Adobe felelősségét az Adobe vagy „alkalmazottainak” súlyos gondatlansága, szándékos kötelességszegése, illetve haláleset vagy személyi sérülés esetén.
 
10.2 Az Adobe jelen szerződés Feltételei szerinti, vagy azzal kapcsolatos halmozott felelőssége 100 USA dollárra, vagy a kártérítésre okot adó eseményt megelőző három havi Szolgáltatásért és Szoftverért fizetett teljes összegre korlátozódik, attól függően, melyik a nagyobb. Ez a korlátozás az igény vagy a veszteség formájától vagy forrásától függetlenül érvényes, akár előre látható volt az igény vagy a veszteség, akár nem, és akár tájékoztatást kapott a fél az ilyen igény vagy kár bekövetkeztéről, akár nem.
 
10.3 A 10. paragrafusban említett korlátozások és kizárások a törvény által meghatározott maximális mértékben alkalmazandók.
 
11. A megállapodás felmondása.
 
11.1 Felmondás az Ön részéről. Ön a Szolgáltatások és a Szoftver használatát bármikor abbahagyhatja. Fiókjának a megszüntetése nem menti fel semmilyen esedékes díj kifizetésének a kötelessége alól.
 
11.2 Felmondás az Adobe részéről. Ha az Adobe Önön és az Adobe vállalaton kívül álló okból felmondja a Megállapodást, vagy azt, hogy Ön használhassa a Szolgáltatás(oka)t, az Adobe ésszerű mértékben igyekszik értesíteni Önt a megszüntetés előtt legalább 30 nappal azon az e-mail-címen keresztül, amelyet Ön nekünk megad, és ebben az Adobe útmutatást ad arról, hogy miként nyerheti vissza a Tartalmait. Ha bármely Kiegészítő feltétel másként nem rendelkezik, bármikor megszüntethetjük az Ön hozzáférési jogát a Szolgáltatáshoz vagy a Szoftverhez, ha:
 
(a) Ön megszegte a Feltételek valamelyik rendelkezését (vagy olyan módon járt el, amely egyértelműen arra utal, hogy Ön nem kívánja vagy nem tudja betartani a Feltételeket);
 
(b) a Szolgáltatások és a Szoftverek díját (ha van ilyen) nem fizeti meg időben;
 
(c) ha Ön a Feltételek bármely rendelkezését alapvetően megsérti, és (i) a sértést nem lehet orvosolni; vagy (ii) értesítjük a jogsértésről, és nem orvosolja azt az értesítést követő 14 napon belül;
 
(d) fizikailag, szóval vagy más módon bántalmaz, megfenyeget, megfélemlít vagy zaklat minket vagy a személyzetünket (ilyen körülmények között felfüggeszthetjük vagy korlátozhatjuk a hozzáférését a Szolgáltatásokhoz vagy a Szoftverekhez);
 
(e) ismétlődően rosszhiszemű vagy ésszerűtlen alapú panaszokat nyújt be, és továbbra is ezt teszi, miután felszólítottuk arra, hogy hagyja abba (ilyen körülmények között felfüggeszthetjük vagy korlátozhatjuk a hozzáférését a Szolgáltatásokhoz vagy a Szoftverekhez);
 
(f) az Adobe vállalatot jogszabály kötelezi a felmondásra (ha például a Szolgáltatásoknak vagy a Szoftvereknek az Ön részére történő biztosítása jogellenes, vagy jogellenessé válik);
 
(g) az Adobe úgy dönt, hogy megszünteti a Szolgáltatásokat vagy a Szoftvereket, illetve azok valamely részét (amennyiben törvényi változások miatt nem célszerű számunkra a Szolgáltatások biztosítása az Ön régiójában); vagy
 
(h) Ön hosszú ideig nem használja fiókját.
 
11.3 Felmondás csoportadminisztrátor részéről. Egy Szolgáltatás, mint például a „Creative Cloud csapatok számára” csoportadminisztrátora bármikor megszüntetheti egy felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését. Amennyiben az Ön csoportadminisztrátora megszünteti az Ön Szolgáltatáshoz való hozzáférését, akkor előfordulhat, hogy többé nem tud hozzáférni a megosztott Tartalmakhoz, melyeket Ön vagy a csoport más felhasználói közzétettek a Szolgáltatáson belüli megosztott munkaterületen.
 
11.4 Fennmaradó hatály. A Feltételek lejártával vagy felmondásával néhány, vagy az összes Szolgáltatás és Szoftver működése előzetes tájékoztatás nélkül megszűnhet. Az Ön örökös használati engedélyei továbbra is teljes mértékben hatályosak maradnak. Az Ön kármentesítési kötelezettsége, az Adobe jótállási korlátozása vagy felelősségkorlátozása, valamint a jelen Feltételek által meghatározott, jogviták rendezésére szolgáló rendelkezések hatálya továbbra is fennáll.
 
12. Vizsgálatok.
 
12.1 Szűrés. Az Adobe nem ellenőrzi az összes, a Szolgáltatásokra vagy a Szoftverekbe feltöltött tartalmat, azonban bizonyos típusú illegális tartalmak (például gyermekpornográfia), vagy más sértő tartalom vagy magatartás (például spamelésre vagy adathalászatra utaló cselekvéssorozatok, vagy felnőtt tartalomra utaló kulcsszavak) szűrésére igénybe vehetjük a rendelkezésre álló technológiát, beszállítókat és folyamatokat.
 
12.2 Közzététel. Az Adobe hozzáférhet, illetve közzétehet Önre vagy a Szolgáltatások vagy a Szoftverek Ön által való használatára vonatkozó információkat, (a) akkor, ha a törvény ezt előírja (például egy érvényes bírósági idézés vagy házkutatási parancs esetén); (b) azért, hogy válaszoljunk az ügyfélszolgálathoz intézett kérdéseire; vagy (c) akkor, amikor úgy gondoljuk hogy ez szükséges ahhoz, hogy az Adobe alkalmazottainak, felhasználóinak vagy a köznek a jogait, tulajdonát vagy személyes biztonságát megvédjük.
 
13. Kereskedelmi ellenőrzésekre vonatkozó jogszabályok.
 
A Szolgáltatások vagy a Szoftverek, valamint ezeknek az Ön által történő használata az Egyesült Államokban érvényes, valamint nemzetközi exportszabályozási törvények, korlátozások és rendszabályok hatálya alá tartozik, amelyek a Szolgáltatások és a Szoftverek importját, exportját és használatát szabályozzák. Ön elfogadja és betartja ezeket a törvényeket, korlátozásokat és rendszabályokat.
 
14. Ausztrál fogyasztóvédelmi törvény.
 
A Feltételek egyetlen rendelkezése sem kívánja kizárni, korlátozni vagy módosítani a 2010. évi verseny- és fogyasztóvédelmi törvény (Cth) (CCA) vagy bármilyen más olyan jogszabály szerinti fogyasztói jogokat, amelyeket nem lehet megállapodás útján kizárni, korlátozni vagy módosítani. Ha a CCA, vagy bármely más jogszabály szerint figyelembe kell venni egy szolgáltatott termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos feltételt vagy garanciát (ha van ilyen) a Feltételeket illetően, vagy egy ilyen jogszabály jogi biztosítékot nyújt a Feltételekkel kapcsolatban, akkor az ilyen feltételeket, jótállásokat vagy garanciákat illetően korlátozott a felelősségünk (választásunk szerint), és csak az alábbi esetek végrehajtására korlátozódik: (a) a termékek biztosításának esetén az alábbiak közül egy vagy több végrehajtásakor: (i) a termékek cseréje vagy helyettesítő termékek biztosítása; (ii) a termékek javítása; (iii) a termékcsere vagy a helyettesítő termék beszerzése költségeinek kifizetése; és (iv) a termékek javítása költségeinek kifizetése; vagy (b) szolgáltatásnyújtás esetén az alábbiak egyikének vagy mindkét pont végrehajtásakor: (i) a szolgáltatás újbóli biztosítása; és (ii) a szolgáltatás újbóli biztosítása költségeinek kifizetése.
 
15. Jogviták rendezése.
 
15.1 Folyamat. Ön beleegyezik abba, hogy bármely felmerülő probléma megoldására, illetve vita rendezésére tett első lépésként informális keretek között felveszi velünk a kapcsolatot. Amennyiben a vita nem rendeződik a benyújtást követő 30 napon belül, bármely ebből eredő keresetet végleges és kötelező érvényű egyeztetés útján rendezni kell azzal a feltétellel, hogy amennyiben az Ön követelései jogerősek, azokat a kis értékű követelések bíróságán nyújthatja be.
 
15.2 Szabályok. Amennyiben Ön amerikai lakos, a bírósági eljárást a kaliforniai, Santa Clara megyei JAMS (Judicial Arbitration and Mediation Services) végzi a teljes körű bírósági szabályzat és eljárás (Comprehensive Arbitration Rules and Procedures) szerint. Amennyiben Ön Ausztráliában, Új-Zélandon, Japánban, kontinentális Kínában, a Hongkongi Különleges Közigazgatási Területen, a Makaói Különleges Közigazgatási Területen, Tajvanon, Dél-Koreában, Indiában, Sri Lankán, Bangladesben, Nepálban vagy a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) egyik tagállamában él, akkor bírósági ügyekben a Singapore International Arbitration Centre (SIAC) jár el Szingapúrban az ottani bírósági szabályzat szerint, amely referenciaként megtalálható ebben a szakaszban. Egyéb esetben a London Court of International Arbitration (LCIA) jár el Londonban a LCIA bírósági szabályzata szerint. A döntőbíró személyét – egy főt – a felek közösen választják ki. A bírósági eljárás angol nyelven zajlik, azonban nem angol anyanyelvű tanúk saját anyanyelvükön tehetnek tanúvallomást szinkrontolmács igénybevételével (amelynek költsége a tanút előállító felet terheli). A bírósági ítéletet minden olyan bíróság meghozhatja és életbe léptetheti, amelynek joghatósága alá Ön és mi tartozunk.
 
15.3 Nincs csoportos kereset. A viták rendezése kizárólag egyénileg történhet, és egy csoportos, összevont vagy képviseleti kereset felpereseként vagy tagjaként nem nyújthat be keresetet az Adobe vállalattal szemben.
 
15.4 Gyorsított bírósági eljárás. A fentiek ellenére, amennyiben Ön vagy mások engedély nélkül, a Feltételek megszegésével használják a Szolgáltatásokat vagy a Szoftvereket, illetve az említett módon férnek hozzá azokhoz, Ön tudomásul veszi, hogy az Adobe jogosult bármilyen joghatóság alatt gyorsított jogorvoslatért (vagy azzal egyenértékű sürgős jogi jóvátételért) folyamodni.
 
16. Könyvvizsgálói jogok.
 
Amennyiben a felhasználó egy cég, vállalkozás vagy szervezet, az Adobe-nak jogában áll évente egyszer, 7 nappal előre értesítve a felhasználót, az Adobe személyzetét vagy egy független könyvvizsgálót titoktartás kötelezettsége mellett a felhasználó iratainak, rendszereinek és felszereléseinek vizsgálatára felszólítani (manuális, elektronikus módszerek, vagy mindkettő használatával), hogy megbizonyosodjon arról, hogy a felhasználó az Adobe-tól származó érvényes licencekkel telepítette és használja-e a Szolgáltatásokat és a Szoftvereket. Ezenkívül a felhasználó köteles a kérésünket követő 30 napon belül az Adobe vállalatot ellátni minden olyan irattal és információval, amelyet az Adobe annak meghatározása érdekében kér, hogy a felhasználó által használt Szolgáltatások és Szoftverek telepítési és felhasználási módja megfelel-e a felhasználó által birtokolt érvényes licenceknek. Ha az ellenőrzés hiányosságokat tár fel a Szolgáltatások és a Szoftverek licenceivel kapcsolatban, akkor Önnek azonnal be kell szereznie a szükséges licenceket, előfizetést, valamint minden vonatkozó, elmaradt karbantartást és támogatást. Ha az illetékdíjak összege meghaladja a fizetendő licencdíjak értékének 5%-át, akkor a hitelesítés ésszerű költségei Önt terhelik.
 
17. Frissítések és Rendelkezésre állás.
 
17.1. Az Általános Szerződési Feltételek és a Kiegészítő Feltételek módosításai. Az Adobe jelen Általános Szerződési Feltételeket, bármely Kiegészítő Feltételeket vagy a Szolgáltatásokra és Szoftverekre vonatkozó feltételeket szabadon módosíthatja a jogi változások és a Szolgáltatásaink és Szoftvereink változásainak követése érdekében. Rendszeresen nézze át a Feltételeket. Jelen Általános Szerződési Feltételek és Kiegészítő Feltételek változásairól ezen az oldalon tájékoztatjuk. A Szolgáltatások és Szoftverek folyamatos hozzáférésével és használatával elfogadja, hogy a változtatást követően létrejött új Feltételek érvényesek Önre.
 
17.2. A Szolgáltatások és a Szoftverek frissítései. Bármikor szabadon módosíthatjuk, frissíthetjük vagy megszüntethetjük a Szolgáltatásokat, Szoftvereket vagy azok bármely részét vagy elemét. A fizetett szolgáltatások módosításával kapcsolatban azonban ésszerű erőfeszítéseket fogunk tenni azért, hogy értesítsük Önt a módosításról, a frissítésről vagy a megszüntetésről. Ha teljes mértékben megszüntetjük a Szolgáltatásokat vagy a Szoftvereket, akkor ésszerű időt biztosítunk Önnek, hogy letöltse a Tartalmát, és az Ön által a Szolgáltatásért vagy a Szoftverért előre befizetett, de fel nem használt bármely összegű díjat arányosan visszatérítjük.
 
17.3. Hozzáférhetőség. A Szolgáltatásokról szóló weboldalak világszerte hozzáférhetők, ez azonban nem jelenti azt, hogy az összes Szolgáltatás vagy szolgáltatási elem elérhető az Ön országában, illetve azt, hogy a felhasználók által létrehozott és a Szolgáltatásokon keresztül hozzáférhetővé tett tartalmak legálisak vagy rendelkezésre állnak az Ön országában. Bizonyos országokban az Adobe vagy a külföldi kormány letilthatja a hozzáférést bizonyos Szolgáltatásokhoz (vagy bizonyos Szolgáltatásfunkciókhoz, Mintafájlokhoz vagy Tartalomfájlokhoz). Az Ön felelőssége, hogy a Szolgáltatásokat legálisan és olyan helyen használja, ahol rendelkezésre állnak. A Szolgáltatások nem állnak rendelkezésre minden nyelven.
 
18. A módosítások és a visszafejtés kizárása.
 
Hacsak a jelen Feltételekben nincs kifejezetten engedélyezve, tilos (a) módosítania, más környezetben való alkalmazáshoz megváltoztatnia, átdolgoznia vagy más formátumba átkonvertálnia a Szolgáltatások vagy a Szoftverek bármely részét, vagy (b) visszafejtenie, visszafordítania, visszabontania, illetve más módon feltárnia bármely Szolgáltatás vagy Szoftver forráskódját vagy bármely részét. Ha a joghatósága törvényei jogot adnak Önnek a Szoftver visszafordítására azon információk megszerzése érdekében, amelyek szükségesek, hogy a Szolgáltatások vagy a Szoftverek licencelt részeit más szoftverekkel együtt lehessen működtetni, ehhez először ki kell kérnie tőlünk ezeket az információkat. Saját belátásunk szerint biztosíthatjuk ezeket az információkat vagy ésszerű feltételeket szabhatunk, beleértve egy ésszerű díjat is, a Szolgáltatások vagy a Szoftver visszafejtéséhez, hogy biztosítsuk a saját és beszállítóink tulajdonjogainak védelmét a Szolgáltatások vagy a Szoftver forráskódjában.
 
19. Egyebek.
 
19.1 Angol verzió. Jelen Feltételek értelmezése vagy magyarázata során annak angol nyelvű változat az irányadó.
 
19.2 Az Adobe értesítése. Az Adobe részére szóló értesítéseket az alábbi e-mail-címre küldheti: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.
 
19.3 Az Ön értesítése. Az Adobe az Önnek szóló értesítéseket elektronikus levélben, postai levélben, a Szolgáltatásokon közzétett üzenet formájában, illetve más jogilag elfogadott formában küldheti el.
 
19.4 Átruházási tilalom. Az Adobe írásbeli hozzájárulása nélkül Ön nem adhatja át vagy ruházhatja át más módon a Feltételeket, vagy az abban foglalt egyes jogok egy részét vagy teljes egészét; minden erre irányuló cselekvés semmisnek tekinthető. Az Adobe a jelen Feltételek szerinti jogait átruházhatja egy harmadik félre.
 
19.5 Fejlécek. A jelen Általános Szerződési Feltételekben vagy a Kiegészítő Feltételekben használt címek csak a kényelmet szolgálják, és nem fogjuk a jelentésüket vagy a szándékukat értelmezni.
 
19.6 Elválaszthatóság. Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek vagy bármely Kiegészítő Feltétel rendelkezései érvénytelenek vagy bármely okból végrehajthatatlanok, akkor az Általános Szerződési Feltételek és bármely Kiegészítő Feltétel továbbra is teljes mértékben hatályos marad.
 
19.7 Nincs joglemondás. Ha az Adobe nem érvényesíti vagy gyakorolja a Feltételek rendelkezéseinek bármelyikét, az nem minősül az adott rendelkezésről való lemondásnak.
 
20. DMCA (Digital Millenium Copyright Act).
 
Az Adobe tiszteletben tartja mások Szellemi tulajdonjogait, és ugyanezt a felhasználóitól is elvárja. Az Adobe a Digital Millenium Copyright Act („DMCA”) szerint jár el szerzői jog megsértése esetén. Az Adobe IP eltávolítási irányelvei az alábbi oldalon érhetők el: http://www.adobe.com/legal/dmca.html.
 
 
Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704
 
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24
 
Adobe_General_Terms_of_Use-hu_HU-20180605_2200