Pēdējās izmaiņas 2017. gada 1. aprīlī. Ar tām tiek pilnībā aizstāta iepriekšējā dokumenta redakcija.
Šie noteikumi nosaka kārtību, kā ir lietojama mūsu tīmekļa vietne vai pakalpojumi, piemēram, Creative Cloud (kopumā, „Pakalpojumi”) un programmatūra, ko mēs iekļaujam kā daļu no Pakalpojumiem, tostarp visas lietojumprogrammas, Satura datnes (jēdziena definīcija turpmāk tekstā), skripti, instrukciju kopas, kā arī visa pārējā saistītā dokumentācija (kopumā „Programmatūra”). Izmantojot Pakalpojumus vai Programmatūru, jūs piekrītat šiem noteikumiem. Ja jūs esat ar mums vienojies citādi par konkrētiem Pakalpojumiem vai Programmatūru, minētās vienošanās noteikumi ir prioritāri, ciktāl tie ir pretrunā ar šiem noteikumiem. Kā sīkāk minēts turpmāk sadaļā Nr. 3, jūs paturat visas tiesības un īpašuma tiesības uz savu saturu, ko publiskojat, izmantojot Pakalpojumus.
1. Šā Līguma darbība.
1.1 Piemērojamie normatīvie akti. Ja jūs dzīvojat Ziemeļamerikā, jums juridiski ir saikne ar ASV uzņēmumu Adobe Systems Incorporated, attiecīgi uz Pakalpojumiem un Programmatūru attiecas tiesību akti, kas ir spēkā Kalifornijā, ASV. Ja jūs dzīvojat ārpus Ziemeļamerikas teritorijas, jums juridiski ir saikne ar uzņēmumu Adobe Systems Software Ireland Limited, attiecīgi uz Pakalpojumiem un Programmatūru attiecas tiesību akti, kas ir spēkā Īrijā.Klientiem Austrālijā uzņēmums Adobe Systems Software Ireland Limited darbojas kā pilnvarotais uzņēmuma Adobe Systems Pty Ltd. aģents un slēdz šo līgumu uzņēmuma Adobe Systems Pty Ltd. aģenta statusā. Saskaņā ar tiesību aktiem jums var būt papildu tiesības. Mēs netiecamies ierobežot šīs tiesības, ja tās ir atļautas ar likumu.
1.2. Atbilstība. Jūs drīkstat izmantot Pakalpojumus tikai tad, ja jūsu vecums ir vismaz 13 gadi.
1.3. Privātums. Privātuma politika vietnē http://www.adobe.com/go/privacy nosaka rīcību ar visu mums sniegto jūsu personisko informāciju. Izmantojot Pakalpojumus vai Programmatūru, jūs piekrītat Privātuma politikas noteikumiem.
1.4. Darbvirsmas lietojumprogrammas lietojuma dati.Jums pastāv iespēja kopīgot ar Adobe informāciju par to, kā jūs lietojat darbvirsmas lietojumprogrammas. Šī iespēja ir ieslēgta pēc noklusējuma. Šī informācija ir saistīta ar Adobe kontu un ļauj mums nodrošināt daudz personiskāku pieredzi jums, kā arī palīdz mums uzlabot produkta kvalitāti un funkcijas. Jūs jebkurā brīdī varat mainīt izvēli sava Adobe konta pārvaldības lapā. Lai uzzinātu vairāk par darbvirsmas lietojumprogrammu lietojuma datiem, apmeklējiet vietni http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ_lv.
1.5. Pieejamība. Lapas, kurās ir Pakalpojumu apraksts, ir pieejamas visā pasaulē, bet tas nenozīmē, ka visi Pakalpojumi vai visas apkalpošanas funkcijas ir pieejamas jūsu valstī vai ka lietotāju radītais saturs, kas pieejams, izmantojot Pakalpojumus, ir legāls jūsu valstī. Mums ir tiesības bloķēt pieeju noteiktiem Pakalpojumiem (vai noteiktām apkalpošanas funkcijām vai saturam) noteiktās valstīs. Jūs esat atbildīgs par to, lai pārliecinātos, vai Pakalpojumu izmantošana ir likumīga tur, kur tos izmantojat. Pakalpojumi nav pieejami visās valodās.
1.6. Papildu noteikumi. Uz atsevišķiem Pakalpojumiem vai Programmatūru attiecas arī turpmāk norādītie papildu noteikumi („Papildu noteikumi”). Viss saturs, ko mēs piedāvājam jums (piemēram, Programmatūra, SDK, paraugi u.tml.), jums tiek licencēts, nevis pārdots, un uz to var attiekties Papildu noteikumi. Periodiski var tikt pievienoti jauni Papildu noteikumi.
 • „Acrobat.com” (http://www.adobe.com/go/acrobatcom_terms_lv)
 • „Adobe Creative SDK” (http://www.adobe.com/go/creative_sdk_terms_lv)
 • „Adobe Stock” (http://www.adobe.com/go/stockterms_lv)
 • „Adobe Stock” satura nodrošinātāji (http://www.adobe.com/go/contributorterms)
 • „Behance” (http://www.adobe.com/go/BehanceTOU)
 • „Business Catalyst” (http://www.adobe.com/go/businesscatalyst_terms_lv)
 • CC 2013 programmatūra (http://www.adobe.com/go/CCEULA)
 • CS6 programmatūra (http://www.adobe.com/go/CS6EULA)
 • „Demo Assets” (http://www.adobe.com/go/demoassets_lv)
 • „Document Cloud” (tostarp „Adobe Sign”) (http://www.adobe.com/go/documentcloudterms_lv)
 • „Fuse” (http://www.adobe.com/go/fuseterms_lv)
 • „Project 1324” (http://www.adobe.com/go/project1324_terms)
 • „PhoneGap Build” (http://www.adobe.com/go/phonegap_terms_lv)
 • Programmatūra, kas iekļauta kā daļa no Pakalpojumiem (http://www.adobe.com/go/softwareterms_lv)
 • „Typekit” (http://www.adobe.com/go/typekit_terms_lv)

 

1.7. Prioritārā secība. Ja starp šā Līguma noteikumiem un Papildu noteikumiem pastāv pretrunas, tad attiecībā uz konkrēto Pakalpojumu vai Programmatūru noteicošie ir Papildu noteikumi.
1.8. Pārveidošana. Mums ir tiesības pārveidot vai atjaunināt Pakalpojumus, Programmatūru (ieskaitot jebkuru to daļu vai funkcijas) vai izbeigt to nodrošināšanu jebkurā brīdī bez saistībām pret jums vai jebkuru citu personu. Tomēr mēs pieliksim saprātīgas pūles, lai pirms izmaiņu izdarīšanas informētu. Mēs sniegsim jums arī pietiekami daudz laika jūsu satura lejupielādei. Ja pilnībā izbeigsim kāda Pakalpojuma sniegšanu, mēs proporcionāli atmaksāsim visu neizmantoto priekšapmaksu par minēto Pakalpojumu, ko būsiet samaksājis.
2. Pakalpojuma izmantošana.
2.1. Licence. Jums ir tiesības piekļūt Pakalpojumiem un izmantot tos, ja ievērosiet šos noteikumus un normatīvo aktu prasības.
2.2. „Adobe” intelektuālais īpašums.Mēs (un mūsu licences devēji) esam vienīgie īpašnieki, kas saglabā visas autortiesības, īpašumtiesības un līdzdalību Pakalpojumos un Programmatūrā. Mēs saglabājam visas tiesības, kas nav piešķirtas saskaņā ar šiem noteikumiem.
2.3. Uzglabāšana.Ja Pakalpojumi nodrošina uzglabāšanu, iesakām jums regulāri turpināt satura rezerves kopiju veidošanu. Mēs varam noteikt pamatotus tehniskos ierobežojumus jūsu saturam, piemēram, datņu apjoma, uzglabāšanas ietilpības, apstrādes jaudas un citus tehniskos ierobežojumus. Mēs varam apturēt Pakalpojumu sniegšanu, ja ir sasniegts kontam noteiktais uzglabājamā apjoma ierobežojums.
2.4. Lietotāju radīts saturs. Mums ir tiesības izvietot mūsu lietotāju radītu saturu. Ja piekļūsiet mūsu Pakalpojumiem, jūs varat saskarties ar saturu, ko uzskatāt par aizskarošu vai satraucošu. Jūsu vienīgais pretlīdzeklis ir vienkārši pārtraukt šā satura skatīšanu. Gadījumā, ja ir pieejama poga „Ziņot”, jūs varat noklikšķināt uz tās, lai ziņotu par šo saturu mums.
2.5. Satura datnes. Ar jēdzienu „Satura datnes” jāsaprot Adobe nodrošinātās paraugu datnes, piemēram, attēlu krājumus vai skaņas. Ja vien dokumentācijā vai īpašajā licencē, kas saistīta ar Satura datnēm, nav paredzēts citādi, varat lietot, attēlot, pārveidot, atveidot un izplatīt jebkuru Satura datni. Taču Jūs nedrīkstat izplatīt Satura datnes ārlīnijas sistēmā (piemēram, apstākļos, kuros Satura datnes veido izplatītā produkta galveno vērtību), un Jūs nedrīkstat pretendēt ne uz kādām preču zīmes tiesībām uz Satura datnēm vai no Satura datnēm atvasinātajiem darbiem.
2.6. Citi licences veidi.
(a) NFR versija. Mēs varam paredzēt Programmatūru vai Pakalpojumus kā „izmēģinājuma”, „iepazīšanās”, „nav paredzēts tālākpārdošanai” vai kādam citam līdzīgam nolūkam („NFR versija”). Jums ir tiesības instalēt un lietot NFR versiju tikai tajā periodā un tikai tiem mērķiem, kurus esam noteikuši nodrošinot NFR versiju. Jums nav tiesību izmantot materiālus, ko radāt, lietojot NFR versiju, citādi kā tikai nekomerciāliem mērķiem.
b) Pirmsizlaides versija. Mēs varam paredzēt Programmatūru vai Pakalpojumus, vai funkcijas Programmatūrai vai Pakalpojumiem kā pirmsizlaides vai beta versiju („Pirmsizlaides versija”). Pirmsizlaides versija neatspoguļo galaproduktu un var saturēt kļūdas, kas var izraisīt sistēmas vai cita veida kļūdu un datu zudumu. Mums ir tiesības pieņemt lēmumu neizdot Pirmsizlaides versiju komerciāli. Jums nekavējoties jāpārtrauc Pirmsizlaides versijas lietošana un jāiznīcina visas Pirmsizlaides versijas kopijas, ja to pieprasām vai ja izdodam Pirmsizlaides versijas komerciālu izdevumu. Jebkuram atsevišķam nolīgumam, ko ar jums noslēdzam attiecībā uz Pirmsizlaides versiju, ir augstāka prioritāte nekā šajā sadaļā noteiktajam attiecībā uz Pirmsizlaides versiju.
(c) Izglītības versija. Ja mēs esam paredzējuši Programmatūru vai Pakalpojumu izmantošanai lietotājiem izglītībā („Izglītības versija”), jūs varat lietot Izglītības versiju tikai tādā gadījumā, ja atbilstat prasībām, kas norādītas vietnē http://www.adobe.com/go/edu_purchasing. Jums ir tiesības uzstādīt un lietot Izglītības versiju tikai valstī, kurā atbilstat izglītības jomas lietotāja kritērijiem. Ja dzīvojat Eiropas Ekonomikas zonā, iepriekšējā teikumā minētais vārds „valsts” apzīmē Eiropas Ekonomikas zonu.
3. Jūsu saturs.
3.1. Īpašuma tiesības. Jums saglabājas visas tiesības un īpašuma tiesības uz Jūsu saturu. Mēs neizvirzām īpašuma tiesības uz jūsu saturu.
3.2. Licences jūsu Saturam, lai pārvaldītu Pakalpojumus.Mēs pieprasām no jums noteiktas licences attiecībā uz jūsu saturu, lai varētu pārvaldīt un iespējot Pakalpojumus. Kad jūs augšupielādējat saturu Pakalpojumos, jūs mums piešķirat neekskluzīvu pasaules mēroga bezatlīdzības licenci, kas ir deleģējama un nododama tālāk, lai pēc vajadzības varētu lietot, atveidot, publiski attēlot, izplatīt, pārveidot (piemēram, lai labāk parādītu jūsu saturu), publiski izpildīt un tulkot šo saturu, atbildot uz lietotāja ierosinātām darbībām (piemēram, kad vēlaties saturu privāti uzglabāt vai koplietot ar citiem). Šī licence ir paredzēta tikai Pakalpojumu pārvaldīšanai vai uzlabošanai.
3.3. Mūsu piekļuve. Mēs piekļūsim, skatīsimies vai klausīsimies jūsu saturu tikai ierobežotos veidos. Piemēram, lai pārvaldītu Pakalpojumus, mums var būt nepieciešams piekļūt, skatīt vai klausīties jūsu saturu, lai (a) reaģētu uz jūsu atbalsta pieprasījumiem; (b) konstatētu, novērstu vai kā citādi risinātu problēmas, kas saistītas ar krāpšanu, drošību, nelikumībām vai tehniskām problēmām; kā arī (c) nodrošinātu šo noteikumu ievērošanu. Mūsu automatizētās sistēmas var analizēt jūsu saturu, izmantojot tādas tehnoloģijas kā mašīnmācīšanās. Šāda analīze var notikt laikā, kad saturs tiek sūtīts, saņemts vai kad tas tiek saglabāts. Šādas analīzes veikšana ļauj mums uzlabot Pakalpojumus. Lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs veicam mašīnmācīšanu, apmeklējiet vietni http://www.adobe.com/go/machine_learning.
3.4. Jūsu satura koplietošana.
(a) Koplietošana. Daži Pakalpojumi var nodrošināt funkcijas, kas ļauj jums koplietot savu saturu ar citiem lietotājiem vai to publicēt. Jēdziens „kopīgot” nozīmē, sūtot e-pastu, izliekot ziņu, pārraidot, augšupielādējot vai citā veidā, izmantojot Pakalpojumos padarīt saturu pieejamu (mums vai citiem lietotājiem). Citi lietotāji var dažādos veidos lietot, kopēt, pārveidot vai koplietot jūsu saturu ar citiem. Rūpīgi apsveriet, ko vēlaties koplietot vai publiskot, jo Jūs esat pilnībā atbildīgs par koplietojamo saturu.
(b) Piekļuves līmenis. Mēs neuzraugām un nekontrolējam, ko citi dara ar jūsu saturu. Jūs esat atbildīgs par ierobežojumu noteikšanu savam saturam un atbilstoša piekļuves līmeņa piemērošanu tam. Ja neizvēlēsities savam saturam piekļuves līmeni, sistēma var pati piemērot noklusējuma iestatījumu ar vismazāko ierobežojumu līmeni. Jūs esat atbildīgs par citu personu informēšanu, kā koplietot jūsu saturu un pielāgot iestatījumus attiecībā uz tā pieejamību vai koplietojamību.
(c) Piezīmes.Pakalpojumos jums var būt paredzēta iespēja komentēt saturu. Komentāri nav anonīmi un tos var aplūkot citi lietotāji. Jūs, citi lietotāji vai mēs varam dzēst jūsu komentārus.
3.5. Licences izbeigšana. Jūs varat jebkurā laikā atsaukt šo licenci attiecībā uz saturu un izbeigt mūsu tiesības, noņemot savu saturu no Pakalpojuma. Tomēr dažas jūsu satura kopijas var saglabāties mūsu ikdienas dublējumu ietvaros.
3.6. Atgriezeniskā saite. Jums nav pienākuma nodrošināt mums idejas, ieteikumus vai priekšlikumus ( „Atgriezeniskā saikne”). Tomēr, ja sniedzat mums Atgriezenisko saiti, ar to piešķirat mums neekskluzīvu pasaules mēroga bezatlīdzības licenci, kas ir deleģējama un nododama tālāk, attiecībā uz Atgriezeniskās saites veidošanu, lietošanu, pārdošanu, tiesībām piedāvāt pārdot, importēšanu, atveidošanu, publisku attēlošanu, izplatīšanu, pārveidošanu un publisku izpildīšanu.
3.7. Jūsu satura pārdošana. Mums ir tiesības atļaut Jums licencēt savu saturu citiem lietotājiem, izmantojot mūsu Pakalpojumus. Ja šāda iespēja ir pieejama, jūs varat izvēlēties licencēt savu saturu ar mūsu starpniecību uz atsevišķa līguma pamata vai tieši citiem lietotājiem uz līguma pamata starp jums un pircēju.
4. Konta informācija.
Jūs atbildat par visām darbībām, kas notiek, izmantojot jūsu kontu. Nekavējoties informējiet Klientu atbalsta dienestu, ja uzzināt par jūsu konta jebkāda veida neatļautu lietošanu. Jūs nedrīkstat (a) koplietot sava konta informāciju (izņemot ar pilnvarotu konta administratoru) vai (b) lietot citas personas kontu. Jūsu konta administratoram ir tiesības izmantot jūsu konta informāciju, lai pārvaldītu to, kā jūs izmantojat Pakalpojumus un piekļūstat tiem.
5. Lietotāja rīcība.
5.1. Atbildīga lietošana.Adobe kopienas bieži vien veido lietotāji, kuri sagaida pietiekamu pieklājību un profesionālu attieksmi. Jums jāizmanto Pakalpojumi atbildīgi.
5.2. Nepareiza lietošana. Jums nav tiesību nepareizi izmantot Pakalpojumus, Programmatūru vai saturu, ko mēs jums piedāvājam kā Pakalpojumu daļu. Piemēram, jūs nedrīkstat:
a) kopēt, pārveidot, uzglabāt, straumēt, nodot apakšlicences līgumā vai pārdot tālāk Pakalpojumus, Programmatūru vai saturu;
b) pieļaut vai atļaut citiem lietot Pakalpojumus, Programmatūru vai saturu, izmantojot sava konta informāciju;
c) lietot saturu vai Programmatūru, kas iekļauta Pakalpojumos, jebkāda veida datu bāzes izveidei;
d) piekļūt vai mēģināt piekļūt Pakalpojumiem ar jebkādiem citiem līdzekļiem, izņemot mūsu nodrošināto vai atļauto saskarni;
e) apiet jebkurus piekļuves vai lietošanas ierobežojumus, kas izveidoti, lai novērstu Pakalpojumu noteikta veida lietošanu;
f) kopīgot saturu vai iesaistīties darbībās, kuru rezultātā tiek pārkāptas kādam citam piederošas Intelektuālā īpašuma tiesības (jēdziens „Intelektuālā īpašuma tiesības” nozīmē autortiesības, morālās tiesības, prečzīmi, iepakojumu, patentu, komercnoslēpumu, negodīgu konkurenci, tiesības uz privātumu, publicitātes tiesības, kā arī jebkuras citas īpašumtiesības);
g) augšupielādēt vai koplietot saturu, kas ir nelikumīgs, kaitīgs, rada apdraudējumu, ir aizskarošs, nepatīkams, apmelojošs, nepatiess, vulgārs, piedauzīgs, nepiedienīgs, kura dēļ notiek iejaukšanās citas personas privātajā dzīvē vai kas ir naidpilns;
h) uzdoties par kādu citu personu vai organizāciju vai nepatiesi norādīt vai citādi maldināt par savu saistību ar kādu personu vai organizāciju;
i) mēģināt atslēgt, sabojāt vai iznīcināt Pakalpojumus, programmatūru vai aparatūru;
j) radīt traucējumus, kavēt vai neļaut citiem lietotājiem izmantot Pakalpojumus (piemēram, vajāt, iebiedēt vai uzmākties citiem, kūdīt citus uz vardarbību vai jebkādi kaitēt nepilngadīgām personām);
k) iesaistīties ķēdes vēstuļu, nevēlamu vēstuļu, piramīdveida shēmu, mēstuļu vai cita veida surogātpasta izplatīšanā;
l) ievietot Pakalpojumos jebkāda veida produktu vai pakalpojumu reklāmu, izņemot gadījumus, ja iepriekš ir saņemta mūsu rakstiska piekrišana;
m) izmantot ar Pakalpojumiem jebkuras datu ieguves vai citas līdzīgas datu vākšanas un izgūšanas metodes vai
n) pārkāpt piemērojamos normatīvos aktus.
6. Maksas un norēķini.
6.1. Nodokļi un maksas trešajām pusēm. Jūsu pienākums ir veikt visus nodokļu maksājumus un visas attiecināmās maksas trešajām pusēm (šādas maksas ietver, piemēram, maksājumus par tālruņa sakariem, mobilo sakaru operatoru maksas, maksājumus IPS, maksājumus par datu plānu, kredītkartes maksas, ārvalstu valūtas maiņas maksas, ārvalstu darījumu maksas). Mēs neesam atbildīgi par šīm maksām. Lai noskaidrotu jautājumus par maksām, sazinieties ar attiecīgajām finanšu iestādēm. Mēs varam veikt jūsu maksas parādu piedziņas pasākumus. Jūs esat atbildīgs par visām saistītajām piedziņas izmaksām un izdevumiem. Ja jūs atrodaties citā valstī attiecībā pret Adobe uzņēmumu, ar kuru veicat darījumu (piem., Adobe Systems Incorporated Ziemeļamerikas klientiem un Adobe Systems Software Ireland Limited klientiem visās pārējās valstīs), jūsu maksājumi tiks veikti ārvalstu uzņēmumam.
6.2. Informācija par kredītkarti. Ja jūs mūs neinformējat par savas norēķinu metodes izmaiņām, mums, lai izvairītos no jūsu pakalpojumu pārtraukšanas, ir tiesības piedalīties jūsu maksājumu karšu pakalpojumu sniedzēja programmās, lai mēģinātu atjaunot jūsu maksājumu informāciju, un jūs atļaujat mums turpināt izrakstīt rēķinus jūsu kontam, izmantojot mūsu iegūto atjaunināto informāciju.
7. Jūsu apliecināšanas un zaudējumu atlīdzināšanas pienākumi.
7.1.Apliecinājums.Augšupielādējot savu saturu Pakalpojumos, jūs piekrītat, ka jums ir: a) visas nepieciešamās licences un atļaujas, lai lietotu un kopīgotu savu saturu, un (b) nepieciešamās tiesības, lai garantētu licences atbilstoši šiem noteikumiem.
7.2. Zaudējumu atlīdzināšana. Jūs atlīdzināsiet mums un mūsu meitasuzņēmumiem, filiālēm, amatpersonām, pārstāvjiem, darbiniekiem, partneriem un licences devējiem visus prasījumus, prasības, zaudējumus vai kaitējumus, tostarp pamatotus juristu honorārus, kas izriet no vai ir saistīti ar jūsu saturu, jūsu Pakalpojumu vai Programmatūras lietojumu vai jūsu izdarītajiem šo noteikumu pārkāpumiem.
8. Atrunas par garantijām.
8.1. Ja Papildu noteikumos nav paredzēts citādi, Pakalpojumi un Programmatūra tiek nodrošināta stāvoklī „KĀ IR”. Maksimāli likumā paredzētā apjomā atsakāmies no jebkādām tiešām vai netiešām garantijām, tostarp netiešām garantijām par pārkāpumu neesamību, piemērotību pārdošanai un derīgumu konkrētam nolūkam. Mēs neuzņemamies atbildību par Pakalpojumos iekļauto saturu. Mēs arī nesniedzam nekādu garantiju, ka a) Pakalpojumi vai Programmatūra atbildīs jūsu prasībām vai ka to nodrošināšana netiks pārtraukta, būs savlaicīga, droša vai bez kļūdām; b) rezultāti, kurus var iegūt no Pakalpojumu vai Programmatūras izmantošanas, būs efektīvi, precīzi vai uzticami; c) Pakalpojumu vai Programmatūras kvalitāte atbildīs jūsu prasībām; vai par to ka d) jebkādas kļūdas vai trūkumi Pakalpojumos vai Programmatūrā tiks izlaboti.
8.2. Mēs jo īpaši neuzņemamies nekādu atbildību ne par kādām darbībām, kas izriet no tā, kā jūs lietojat Pakalpojumu vai Programmatūru. Jūs varat lietot Pakalpojumus vai Programmatūru un piekļūt tai pēc saviem ieskatiem un uz savu atbildību, un vienīgi jūs esat atbildīgs par jebkuriem bojājumiem savā datorsistēmā vai datu zudumiem, kas izriet no Pakalpojumu vai Programmatūras lietošanas un piekļuves tai.
9. Atbildības ierobežojums.
9.1. Ja Papildu noteikumos nav paredzēts citādi, mēs attiecībā uz jums vai kādu citu personu neuzņemamies atbildību par: a) jebkāda veida lietošanas iespēju, datu, nemateriālo vērtību vai peļņas zaudēšanu neatkarīgi no tā, vai šāda situācija ir bijusi paredzama, vai neparedzama; kā arī b) par visu veidu īpašiem, nejaušiem, netiešiem, izrietošiem zaudējumiem vai jebkāda veida zaudējumiem par sodu atlīdzināšanu (arī tādos gadījumos, kad mēs esam informēti par šādu zaudējumu iespējamību), tostarp par tādiem zaudējumiem, kas ir x) rezultāts lietošanas iespēju, datu vai peļņas zaudēšanai neatkarīgi no tā, vai šāda situācija ir bijusi paredzama, vai neparedzama, y) pamatoti ar jebkāda veida atbildības teoriju, tostarp līguma laušanu vai garantijas pārkāpumu, nolaidību vai citu ļaunprātīgu rīcību vai z) kuru cēlonis ir kāds cits prasījums, kuram iemesls vai saistība ir ar Pakalpojumu vai Programmatūras izmantošanu vai piekļuvi tai. Nekas šajos noteikumos neierobežo un neizslēdz mūsu atbildību par smagu nolaidību, mūsu (vai mūsu darbinieku) tīšu pārkāpumu, nāvi vai kaitējumu veselībai.
9.2. Mūsu kopējā atbildība, kurai cēlonis vai saistība ir ar šiem noteikumiem, ir ierobežota līdz 100 USD vai arī kopējo summu, ko maksājat par piekļuvi Pakalpojumam vai Programmatūrai trīs mēnešu periodā līdz brīdim, kad iestājies notikums, kurš radījis atbildību, ņemot vērā lielāko no minētajām summām. Šis ierobežojums ir spēkā pat tad, ja esam brīdināti par iespējamību, ka atbildība pārsniedz šo summu, un neņemot vērā ierobežoto aizsardzības līdzekļu pamatmērķa neievērošanu.
9.3 Šajā sadaļā Nr. 9 minētie ierobežojumi un izņēmumi ir piemērojami tiktāl, ciktāl tas ir atļauts ar likumu.
10. Darbības izbeigšana.
10.1. Izbeigšana pēc jūsu iniciatīvas. Jūs varat izbeigt Pakalpojumu izmantošanu jebkurā brīdī. Jūsu konta darbības izbeigšana neatbrīvo jūs no pienākuma samaksāt visas nesamaksātās maksas.
10.2. Izbeigšana pēc mūsu iniciatīvas. Ja mēs izbeidzam šo noteikumu piemērošanu kādu citu iemeslu dēļ, darīsim visu iespējamo, lai informētu jūs vismaz 30 dienas pirms šādas izbeigšanas, izmantojot jūsu norādīto e-pasta adresi, un sniegsim norādījumus par to, kā izgūt jūsu saturu. Ja Papildu noteikumos nav paredzēts citādi, mēs varam jebkurā brīdī izbeigt jūsu tiesības izmantot un piekļūt Pakalpojumiem vai Programmatūrai, ja:
a) jūs esat pārkāpis jebkuru šo noteikumu punktu (vai esat rīkojies veidā, kas nepārprotami liecina, ka neplānojat ievērot šos noteikumus vai neesat spējīgs to darīt);
b) jūs neesat laikus samaksājis maksu par Programmatūru vai Pakalpojumiem, ja tāda ir;
c) mums tā jārīkojas, ievērojot likumu (piemēram, gadījumos, kad jums paredzētais Pakalpojumu vai Programmatūras noteikums ir nelikumīgs vai tāds tas kļūst);
d) mēs izlemjam neturpināt pilnībā vai daļēji nodrošināt Pakalpojumus vai Programmatūru (piemēram, gadījumā, kad mums kļūst nepraktiski turpināt piedāvāt Pakalpojumus jūsu reģionā, sakarā ar tiesību aktu izmaiņām) vai
e) ilgstošu laika periodu jūsu bezmaksas kontā nav notikušas nekādas aktivitātes.
10.3. Izbeigšana pēc Grupas administratora iniciatīvas. Pakalpojuma, piemēram, „Creative Cloud grupai”, Grupas administratori var jebkurā laikā pārtraukt lietotāja piekļuvi Pakalpojumam. Ja jūsu grupas administrators pārtrauc jums piekļuvi, jūs vairs nevarat piekļūt saturam, kuru jūs vai citi grupas lietotāji ir kopīgojuši koplietošanas darbavietā minētajā Pakalpojumā.
10.4. Spēkā esamība. Iestājoties šo noteikumu termiņam vai izbeidzot to darbību, juridiski paliek spēkā visas Jūsu piešķirtās pastāvīgās licences, jūsu pienākumi atlīdzināt zaudējumus, mūsu atrunas par garantijām vai atbildības ierobežojumi un noteikumi par strīdu izšķiršanu, kas izklāstīti šajos noteikumos. Iestājoties Pakalpojumu termiņam vai izbeidzot tos, Programmatūra daļēji vai pilnībā var pārtraukt darboties bez iepriekšēja brīdinājuma.
11. Izmeklēšana.
11.1. Izvērtēšana. Mēs nepārlūkojam visu saturu, kas augšupielādēts Pakalpojumos, taču mums ir tiesības izmantot pieejamās tehnoloģijas vai procesus, lai konstatētu noteikta veida nelikumīgu saturu (piemēram, bērnu pornogrāfiju) vai citu aizskarošu saturu vai rīcību (piemēram, rīcības modeļiem, kas liecina par surogātpastu vai pikšķerēšanu, vai atslēgvārdiem, kas liecina, ka pieaugušajiem domāts saturs ievietots ārpus pieaugušo satura sliekšņa).
11.2. Izpaušana. Mēs varam piekļūt vai izpaust informāciju par jums vai jūsu Pakalpojumu lietojumu, a) ja to paredz likums (piemēram, ja saņemam derīgu tiesas pavēsti vai kratīšanas orderi); b) atbildot uz jūsu lūgumu sniegt klienta apkalpošanas atbalstu, vai c) ja uzskatām, ka ir nepieciešams aizsargāt mūsu, mūsu lietotāju vai sabiedrības tiesības, īpašumu vai personisko drošību.
12. Eksporta kontroles normatīvie akti.
Uz Programmatūru, Pakalpojumiem, saturu un jūsu Programmatūras, Pakalpojumu un satura lietojumu attiecas ASV un starptautiskie tiesību akti, ierobežojumi un noteikumi, kas var regulēt Programmatūras, Pakalpojumu un satura importu, eksportu un lietošanu. Jūs piekrītat ievērot visus likumus, ierobežojumus un noteikumus.
13. Strīdu risināšana.
13.1. Kārtība.Jūs piekrītat, ka jebkurus radušos iebildumus vai domstarpības vispirms centīsieties risināt neformāli, sazinoties ar mums. Ja domstarpības nav atrisinātas 30 dienu laikā no iesniegšanas, jums vai „Adobe” jebkuri prasījumi, kas saistīti ar šiem noteikumiem, Pakalpojumiem vai Programmatūru jārisina šķīrējtiesas procesā ar galīgu un saistošu nolēmumu, izņemot prasības iesniegšanu iztiesāšanai kā maza apmēra prasību, ja Jūsu prasība tam atbilst.
13.2. Noteikumi. Ja jūs dzīvojat Amerikas Savienotajās Valstīs, šķīrējtiesas procesu organizēs „JAMS” Santaklāras apgabalā Kalifornijā saskaņā ar visaptverošo šķīrējtiesas reglamentu un procesuālo kārtību. Ja jūs dzīvojat Austrālijā, Jaunzēlandē, Japānā, kontinentālajā Ķīnā, Honkongas īpašās pārvaldes apgabalā, Makao īpašās pārvaldes apgabalā, Taivānā, Dienvidkorejā, Indijā, Šrilankā, Bangladešā, Nepālā vai Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociācijas (ASEAN) dalībvalstī, šķīrējtiesas procesu Singapūrā organizēs Singapūras Starptautiskās šķīrējtiesas centrs (SIAC) saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu, kura noteikumi ir uzskatāmi par iekļautiem uzziņai šajā sadaļā. Citos gadījumos šķīrējtiesas procesu organizēs Londonas Starptautiskā šķīrējtiesa Londonā saskaņā ar L CIA šķīrējtiesas reglamentu. Strīdu izskatīs viens šķīrējtiesnesis, ko kopīgi iecelsiet jūs un „Adobe”. Šķīrējtiesas process notiks angļu valodā, bet ikvienam lieciniekam, kura dzimtā valoda nav angļu, ir tiesības liecināt šā liecinieka dzimtajā valodā ar sinhrono tulkojumu angļu valodā (kura izmaksas sedz puse, kas izsaukusi liecinieku). Pieņemtais lēmums var tikt iesniegts un būs izpildāms jebkurā kompetentas jurisdikcijas tiesā, kam ir jurisdikcija pār pusēm.
13.3. Nekolektīvās prasības. Jums ir tiesības risināt strīdus ar mums tikai individuāli, un Jums nav tiesību iesniegt prasību kā prasītājam vai kolektīvajam prasītājam kolektīvajā, apvienotajā vai pilnvaroto prasībā.
13.4. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Neievērojot iepriekš minēto, gadījumā, ja jūs vai kāds cits bez atļaujas piekļūst Pakalpojumiem vai saturam vai izmanto tos, pārkāpjot noteikumus, jūs piekrītat, ka mums ir tiesības vērsties tiesā ar lūgumu piemērot tiesiskās aizsardzības līdzekli (vai līdzīgu steidzama juridiska risinājuma līdzekli) jebkurā jurisdikcijā.
14. Atbilstība licencēm.
Ja esat komersants, sabiedrība vai organizācija, mēs drīkstam ne biežāk kā vienu reizi 12 mēnešos, par to informējot Jūs septiņas (7) dienas iepriekš, norīkot savus darbiniekus vai revidentu kā neatkarīgu trešo personu, kam ir pienākums ievērot konfidencialitāti, lai pārbaudītu (ieskaitot personisku pārbaudi, elektronisku pārbaudi vai abas minētās pārbaudes) jūsu dokumentāciju, sistēmas un telpas ar mērķi pārliecināties, ka jebkuru un visu Programmatūras vai Pakalpojumu uzstādīšana un lietošana atbilst derīgām mūsu izdotām licencēm. Turklāt jūs 30 dienu laikā pēc pieprasījuma iesniegsiet mums visus pieprasītos dokumentus un informāciju, lai mēs varētu pārliecināties, ka jebkādu un visu Programmatūras un Pakalpojumu uzstādīšana un lietojums atbilst derīgām jums izsniegtām licencēm. Ja pārbaudē tiks atklātas nepilnības Programmatūras vai Pakalpojumu licencēs, jūs nekavējoties iegādāsieties visas nepieciešamās licences, abonementus un jebkādu nepieciešamo papildu uzturēšanu un atbalstu. Ja nesamaksātā summa pārsniegs 5% no maksājamās licences maksas vērtības, jūs samaksāsiet mums arī pamatotu maksu par pārbaudes veikšanu.
15. Grozījumi.
Mums ir tiesības grozīt šos noteikumus vai jebkurus citus noteikumus, kas attiecas uz kādu Pakalpojumu vai Programmatūru, piemēram, lai atspoguļotu izmaiņas normatīvajos aktos vai izmaiņas mūsu Pakalpojumos vai Programmatūrā. Jums ar šiem noteikumiem regulāri jāiepazīstas. Paziņojumus par izmaiņām šajos noteikumos publicēsim šajā lapā. Paziņojumus par izmaiņām papildu noteikumos publicēsim attiecīgajā Pakalpojumā vai Programmatūrā. Turpinot lietot Pakalpojumus vai Programmatūru vai piekļūstot tiem pēc grozījumu stāšanās spēkā, jūs piekrītat, ka jums ir saistoši grozītie noteikumi.
16. Pārējie noteikumi.
16.1. Angļu valodas versija. Šo noteikumu iztulkošanai vai izskaidrošanai izmanto šo noteikumu redakciju angļu valodā.
16.2. Saziņa ar Adobe. Jūs varat sūtīt mums ziņojumus uz šādu adresi: Adobe Systems, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, Attention: General Counsel.
16.3. Saziņa ar jums. Mēs varam jūs informēt, izmantojot e-pastu, pastu, publicējot informāciju Pakalpojumos vai izmantojot citus likumīgus līdzekļus.
16.4. Pilnīga vienošanās. Šie noteikumi veido pilnīgu vienošanos starp jums un mums par jūsu piekļuvi Pakalpojumiem un Programmatūrai un aizstāj jebkādu iepriekšējo vienošanos starp jums un mums par Pakalpojumiem.
16.5. Tālāknodošanas liegums. Jūs nedrīkstat ne pilnībā, ne arī daļēji piešķirt vai kā citādi nodot tālāk šos noteikumus vai savas tiesības un pienākumus saskaņā ar šiem noteikumiem bez mūsu rakstiskas piekrišanas, un jebkurš šāds mēģinājums būs spēkā neesošs. Mums ir tiesības nodot trešajām personām savas tiesības saskaņā ar šiem noteikumiem.
16.6. Nodalāmība. Ja kāds noteikums nav izpildāms, šā noteikuma neizpildāmība neietekmēs nevienu citu noteikumu.
16.7. Neatteikšanās no tiesībām.Ja neizpildām vai neatsaucamies uz kādu no šiem noteikumiem, tas nenozīmē atteikšanos no attiecīgā punkta.
17. DMCA.
Mēs cienām citu personu Intelektuālā īpašuma tiesības un sagaidām, ka arī mūsu lietotāji rīkosies tāpat. Mēs reaģēsim uz nepārprotamu informāciju par autortiesību pārkāpumiem saskaņā ar Digitālās tūkstošgades autortiesību aktu („DMCA”). Vairāk par „Adobe” intelektuālā īpašuma aizskārumu izbeigšanas politiku un praksi varat uzzināt šeit: http://www.adobe.com/legal/dmca.html.
„Adobe Systems Incorporated”: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704
„Adobe Systems Software Ireland Limited”: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24
Adobe_General_Terms_of_Use-lv-20170331_2200