Adobe Genel Kullanım Koşulları

18 Haziran 2024'de yayımlanmıştır. 18 Haziran 2024 Çarşamba tarihinden itibaren geçerlidir. Bu Genel Kullanım Koşulları, önceki tüm sürümlerin yerine geçer ve bunları ilga eder.

Genel Kullanım Koşullarımız siz ve Adobe arasındaki yasal bir sözleşmedir. Bu dilin karmaşık görünebileceğini biliyoruz, bu nedenle şartlarımızı okurken, neyi kabul ettiğinize dair yararlı bir genel bakış olarak özetler sunuyoruz. Sadece koşulların kendileri yasal olarak bağlayıcıdır, bu özetler değil. 

Herhangi bir iş ilişkisinde bir dizi koşulu kabul edersiniz. Bu koşullar, Adobe ürünlerinin kullanımı için sizinle yaptığımız anlaşmadır. 

İşbu Genel Kullanım Koşulları (“Genel Koşullar”), geçerli tüm Ürüne Özel Koşullar (bkz. aşağıdaki bölüm 1.2 (Ürüne Özel Koşullar) (topluca “Koşullar”) ile birlikte web sitelerimizi, web tabanlı uygulamalarımızı ve ürünlerimizi, müşteri desteğini, tartışma forumlarını veya diğer etkileşimli alanları ve hizmetleri ve Creative Cloud gibi hizmetlerimizi (topluca “Hizmetler”) ve Hizmetlerin bir parçası olarak sunduğumuz yazılımı yüklemenizi, kullanımınızı, ayrıca mobil ve masaüstü uygulamalar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir uygulamayı, Örnek Dosyaları ve İçerik Dosyalarını (aşağıda tanımlanmıştır), komut dosyalarını, yönerge kümelerini ve ilgili belgeleri (topluca “Yazılım”) kullanımınızı ve bunlara erişiminizi kapsar. Abonelik ve İptal Koşullarını (https://www.adobe.com/tr/legal/subscription-terms.html) kabul ettiyseniz bu koşullar da Koşulların bir parçası olarak kabul edilir. Hizmetler ve Yazılımı Adobe’nin Value Incentive Plan (“VIP”) programı aracılığıyla kullanıyor ve onlara bu program aracılığıyla erişim sağlıyorsanız, Abonelik ve İptal Koşulları sizin için geçerli değildir. Ancak Koşulların geri kalanı, Hizmetler ve Yazılımı kullanımınızı ve bunlara erişiminizi yönetir. Belirli Hizmetler ve Yazılım ile ilgili olarak bizimle başka bir sözleşme yaptıysanız, Koşullar ile arasında ihtilaf olduğu durumlarda söz konusu sözleşmenin koşulları geçerli olur. 

Hizmetleri veya yazılımı kullanarak, koşulları kabul etmek için yasal olarak gerekli yaşta olduğunuzu veya reşit değilseniz koşulları kabul etmek için ebeveyn veya vasi onayını aldığınızı doğrularsınız.

Bireysel kullanıcılar için Adobe ID'ye en az 13 yaşındaki kullanıcılar kaydolabilir.İlk ve ortaöğretim adlandırılmış kullanıcı teklifine katılan okullar, K-12 (İlk ve Orta Dereceli) ve Yüksek Öğretim Öğrenci Verileri İçin Ek Koşullar (http://www.adobe.com/go/primary-secondary-terms_tr.) ile tutarlı olarak, 13 yaşın altındaki bir çocuğa kurumsal düzeyde bir Adobe ID sağlayabilir

1. Adobe ile Sözleşmeniz

1.1 Yasa ve Sözleşme Yapan Kurum Tercihi.

Bölüm 1.1'in anlamı:

Bu sözleşmenin tabi olduğu ülke ve kanunlar yaşadığınız yere bağlıdır. 

Kuzey Amerika'da (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri bölgeleri ve mülkleri ve nerede bulunursa bulunsun Amerika Birleşik Devletleri askeri üsleri dahil) ikamet ediyorsanız, ilişkiniz bir Amerika Birleşik Devletleri şirketi olan Adobe Inc. iledir ve Koşullar ABD federal yasası tarafından yerine geçilmedikçe, hukuk kurallarının çatışması dikkate alınmaksızın, ABD, Kaliforniya Eyaleti yasalarına tabidir ve bu yasalara göre yorumlanır. Kuzey Amerika dışında ikamet ediyorsanız, ilişkiniz Adobe Systems Software Ireland Limited iledir ve Koşullar yerel yasalar tarafından yerine geçilmedikçe İrlanda yasalarına tabidir ve bu yasalara göre yorumlanır. Avustralya'daki müşteriler için Adobe Systems Software Ireland Limited, Adobe Systems Pty Ltd.nin yetkili temsilcisi olarak görev alır ve bu sözleşmeyi Adobe Systems Pty Ltd.nin temsilcisi sıfatıyla imzalar. Yerel yasalarınız kapsamında başka haklarınız olabilir. Bu hakları, yasalarca sınırlandırmanın yasaklandığı durumlarda, sınırlandırmaya çalışmayız. Koşulların amaçlarına yönelik olarak, “Adobe”, “bize”, “biz” ve “bizim” ifadeleri, uygun olduğu şekilde Adobe Inc., Adobe Systems Software Ireland Limited veya Adobe Systems Pty Ltd. anlamına gelmektedir.

1.2 Ürüne Özel Koşullar

Bölüm 1.2'nin anlamı:

Bunlar, Adobe'nin tüm ürünleri için geçerli olan genel kullanım koşullarıdır. Ancak kullandığınız ürünlere özel koşullar da olabilir. Ürüne özel koşullar her zaman genel koşulları geçersiz kılar. 

Hizmetlerimiz ve Yazılım size lisanslanmıştır, satılmamıştır ve ayrıca, aşağıdaki ek koşullardan birine veya daha fazlasına (“Ürüne Özel Koşullar”) tabi olabilir. Genel Koşullar ile Ürüne Özel Koşullar arasında bir ihtilaf olması halinde, söz konusu Hizmetler ya da Yazılım ile ilgili olarak Ürüne Özel Koşullar geçerli olur. Ürüne Özel Koşullar, aşağıdaki Bölüm 1.5'te (Koşullarda Güncellemeler) açıklandığı şekilde değiştirilebilir. Ürüne Özel Koşullar, Ek Koşullar olarak da anılabilir.

 • Acrobat Sign (https://www.adobe.com/go/adobesignterms_tr)
 • Adobe Collaboration Space (https://www.adobe.com/go/collaborationspace-terms_tr)
 • Adobe Developer (https://www.adobe.com/go/developer-terms_tr)
 • Adobe Express (www.adobe.com/go/creativecloudexpressterms_tr)
 • Adobe Fonts (https://www.adobe.com/go/adobe-fonts-terms_tr)
 • Adobe Generative AI (https://www.adobe.com/go/adobe-gen-ai-addl-terms_tr)
 • Adobe Spark (https://www.adobe.com/go/spark-terms_tr)
 • Adobe Stock (https://www.adobe.com/go/stockterms_tr)
 • Adobe Stock Contributor (https://www.adobe.com/go/contributorterms_tr)
 • Adobe Substance 3D Assets (https://www.adobe.com/go/substance3dassets_tr)
 • Adobe Substance 3D Community Assets (https://www.adobe.com/go/substance3dcommunityassets_tr)
 • Behance (https://www.adobe.com/go/BehanceTOU_tr)
 • Business Customers (https://www.adobe.com/go/business_terms_tr)
 • Demo Assets (https://www.adobe.com/go/demoassets_tr)
 • Document Cloud (https://www.adobe.com/go/documentcloudterms_tr)
 • Fuse (https://www.adobe.com/go/fuseterms_tr)
 • InDesign Server (https://www.adobe.com/go/indesign-server-terms_tr)
 • K-12 and Higher Education (https://www.adobe.com/go/primary-secondary-terms_tr)
 • Lightroom (https://www.adobe.com/go/lightroom_terms_tr)
 • Medium (https://www.adobe.com/go/medium-terms_tr)
 • Photoshop Express (https://www.adobe.com/go/photoshop_express_terms_tr)
 • Software (https://www.adobe.com/go/softwareterms_tr)

1.3 İşletme Kullanıcıları

Bölüm 1.3'ün anlamı:

Bireysel bir Adobe planı kullanıyorsanız içeriğiniz ve oluşturduğunuz çalışmalar üzerinde kontrol sahibi olursunuz. Bir işletme planı kullanıyorsanız işletmeniz, çalışmanıza erişebilir ve çalışmanız üzerinde kontrol sahibi olur. 

Bir işletme veya herhangi bir diğer ticari kurum, kamu kurumu, kâr amaçlı olmayan kuruluş veya eğitim kurumu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bir kuruluş ya da gruptan Adobe’nin işletme planlarından biri kapsamında (Ekipler için Creative Cloud, İşletmeler için Creative Cloud veya Document Cloud gibi) “Yetki” (Hizmetleri ve Yazılımı kullanma, erişim ve tüketim hakkı olarak tanımlanır) aldıysanız (her biri bir “İşletme”), (A) bu tür bir İşletmenin “İşletme Kullanıcısı” olursunuz; (B) bu tür bir İşletme ile ilişkili Adobe profiliniz “İşletme Profilidir” ve (C) Koşullardaki “size” dair tüm referanslar, uygun olduğu şekilde, bu tür bir ve söz konusu İşletmenin Kullanıcıları anlamına gelir. Bir İşletme Kullanıcısıysanız, bu tür bir İşletmeden Yetki almanız nedeniyle, (1) Adobe’nin bu tür bir İşletmeye, İşletme Profilinize ve Koşulların son güncellenme tarihinden önce veya sonra yüklenmesi ya da içe aktarılması fark etmeksizin tüm İçeriğe erişme, bunları kullanma, kaldırma, tutma ve denetleme olanağı sağlayabileceğini; (2) Hizmetler ve Yazılım kullanımınızın, söz konusu İşletmenin Adobe ile yaptığı sözleşmeye tabi olduğunu ve (3) Adobe’nin kişisel bilgilerinizi söz konusu İşletmeye sağlayabileceğini kabul edersiniz. Ücretsiz Yetkilerinize (“Ücretsiz Hizmetler”) erişim, bir İşletmenin Admin Console’una eklenen tüm kullanıcılara sağlanabilir (Bölüm 1.2’de belirtilen İşletme Müşterileri Ek Koşullarında tanımlandığı şekilde) ve bu kullanıcılar İşletme Kullanıcıları olarak değerlendirilebilir. Birden çok İşletmeden Yetki alan bir İşletme Kullanıcısıysanız, her bir İşletmeye ilişkin ayrı İşletme Profilleriniz olabilir. Bir İşletme Kullanıcısı olarak, bir İşletme ile İşletme Profilinizi veya İçeriğinizi (4.1'de tanımlanmıştır) etkileyebilecek farklı sözleşmeleriniz veya yükümlülükleriniz olabilir. Adobe, bu tür sözleşmeleri veya yükümlülükleri ihlal etmenizden sorumlu değildir. Bir İşletmeden Yetki almadıysanız (ör. Bir bireysel kullanıcılar için Creative Cloud planına abone olduysanız ve bu plan aracılığıyla Yetki aldıysanız), o zaman (a) “Kişisel Kullanıcı” olursunuz; (b) Adobe profiliniz kişisel bir profildir; (c) kişisel hesabınızdaki veya kişisel profilinizdeki (Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe) tüm İçerik üzerindeki tek erişim ve kontrol size aittir ve (d) Koşullardaki “size” tüm referanslar, bir birey olarak sizi ifade eder. Yetkileri kişisel bir plan aracılığıyla ve bir İşletmeden aldıysanız, hem Kişisel Kullanıcı hem de İşletme Kullanıcısı olursunuz. Kişisel planınız aracılığıyla edindiğiniz Yetkileri kullandığınızda Kişisel Kullanıcı olursunuz ve bir İşletme tarafından sağlanan Yetkileri kullandığınızda bir İşletme Kullanıcısı olursunuz.

1.4 İşletme E-posta Etki Alanları.

Kişisel Kullanıcı veya İşletme Kullanıcısı olarak, bir İşletme tarafından size sağlanan veya atanan bir e-posta adresini (iş e-posta adresiniz gibi) kullanarak bir Adobe hesabı oluşturabilirsiniz. İşletme bizimle doğrudan bir ilişki kurarsa, hesabınızı bu ilişkiye eklemek isteyebilir. Bu durumda, İşletme önceden bildirimde bulunarak (İşletme veya biz) hesabınızı İşletme hesabına alabilir. Bu, İşletmenin (A) hesaba erişebileceği; (B) hesabı ve Koşulların son güncellenme tarihinden önce veya sonra saklanması, yüklenmesi ya da içe aktarılması fark etmeksizin buradaki tüm İçeriği kontrol edebileceği ve (C) bu tür bir hesapla ilişkilendirilmiş İşletme Dışı İçeriğin söz konusu İşletmeyle ilişkili olmayan bir e-posta adresi kullanan yeni bir hesaba taşınmasını önerebileceği anlamına gelir. Ayrıca, bir İşletmeye veya İşletme Kullanıcısına sağlanan bir Adobe hesabına sahip bir Kişisel Kullanıcı olarak, Adobe'nin söz konusu İşletmeye (netlik sağlamak için, bilgilerinizi İşletmenizin bir yöneticisiyle paylaşmak dahil olmak üzere) kişisel bilgilerinizi (ör. adınız, e-posta adresiniz ve Yetki bilgileriniz) sağlayabileceğini kabul edersiniz. Bir İşletmenin bir hesaba veya profile erişmesini, bunları kullanmasını, kaldırmasını, elinde tutmasını veya denetlemesini istemiyorsanız, söz konusu hesapla bir İşletme e-posta adresi kullanmayın. İçerik depolama, içeriğe erişim ve hesabınızla ilişkili e-posta adresini nasıl değiştirebileceğiniz ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz: https://adobe.com/go/business-storage-helpx_tr. Adobe, yöneticinin adı ve e-posta adresi gibi İşletme ile ilgili bilgileri bir İşletme Kullanıcısı ile paylaşabilir.

1.5. Koşullarda Güncellemeler

Bölüm 1.5'in anlamı:

Bazen değişiklikler yaşanabilir. Bu koşullarda veya aboneliğinizde önemli değişiklikler olduğunda sizi bilgilendireceğiz. 

Zaman zaman Koşullarda yazım hatalarının temizlenmesinden politika değişikliklerine kadar çeşitli değişiklikler yapabiliriz. Önemli bir değişiklik yaparsak sizi bilgilendireceğiz. Söz konusu değişiklikler, bu değişiklikleri içeren ve revize edilmiş Koşulları yayınladığımız tarihten önce veya Koşulların başka bir şekilde yürürlüğe girdiği tarihten önce Adobe ile aranızda ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık için geçerli olmayacaktır. Lütfen Koşulları düzenli olarak gözden geçirin. Değiştirilen Koşulları kabul etmiyorsanız Hizmetlerimizi ve Yazılımımızı kullanmayı bırakmalı ve geçerli ise aboneliğinizi iptal etmelisiniz.

2. Gizlilik

2.1 Gizlilik

Sizinle ve Hizmetlerimizi ve Yazılımımızı kullanımınızla ilgili bilgileri toplama, kullanma, paylaşma veya başka bir şekilde işleme koyma yöntemlerimiz hakkında bilgi için Gizlilik Politikamıza (http://www.adobe.com/go/privacy_tr) göz atın. Bilgi tercihlerini buradan yönetme seçeneğiniz vardır: https://www.adobe.com/tr/privacy/opt-out.html.

2.2 İçeriğinize Erişimimiz

Bölüm 2.2'nin anlamı:

İçeriğinizin sahibi sizden başka kimse değildir ancak Adobe uygulamalarını ve hizmetlerini çalıştırmak için içeriğinize erişmemiz gerekir. Erişimimizi çok özel amaçlarla sınırlı tutuyoruz.  

Sunucularımızda bulunan içerikleri, belirli türdeki yasa dışı içerikleri (çocukların cinsel istismarına yönelik materyaller gibi) veya diğer istismar edici içerik veya davranışları (örneğin, spam veya kimlik avına işaret eden faaliyet kalıpları) taramak için gözden geçiririz. Bu süreci otomatik makine odaklı bir inceleme ile başlatıyoruz ancak otomatik sistemlerimiz veya başka bir kullanıcı bir sorunu işaretlerse içeriği yasa dışı veya taciz edici olup olmadığını doğrulamak için bir insan da inceleyebilir.  

Bir kişi sunucularımızdaki içeriğinizi, talebiniz üzerine, içeriğinizi ürünlerimizi geliştirmek için kullanmamıza izin verdiğinizde veya içeriğiniz yasa dışı olarak işaretlendiğinde veya rapor edildiğinde olduğu gibi sınırlı durumlarda inceleyebilir. 

Bunu yapmayız: Cihazınızda yerel olarak depolanan içeriği taramıyor veya incelemiyoruz. Ayrıca, Adobe Stock pazarına içerik göndermediğiniz sürece sizin veya müşterilerinizin içerikleri üzerinde üretken yapay zeka modellerini eğitmiyoruz. 

İçeriğiniz (Bölüm 4.1'de tanımlanmıştır) üzerindeki haklarınıza saygı duyuyoruz ve İçeriğinize erişimimizi aşağıdaki şekillerde sınırlandırıyoruz:

(A) Operasyonel Kullanım. Hizmetlerimiz ve Yazılımımız, Hizmetlerin ve Yazılımın normal çalışmasını sağlamak için Yerel ve Bulut İçeriğinize erişecektir; örneğin, Photoshop'un dosyanızı düzenlemeniz için açmasına izin vermek gibi.

(B) Yerel İçerik Taranmaz veya İncelenmez. Cihazınızda yerel olarak depolanan İçerik (“Yerel İçerik ”) söz konusu olduğunda, İçeriğinizi taramaz veya incelemeyiz.

(C) Yasa dışı ve Kötüye Kullanılan Bulut İçeriği. Sunucularımıza yüklediğiniz veya bulut tabanlı Hizmetlerimizi kullanarak oluşturduğunuz İçerik (“Bulut İçeriği”) için, Çocuk Cinsel İstismarı Materyali gibi yasa dışı veya istismar edici içerik barındırmadığımızdan emin olmak için İçerik otomatik olarak taranabilir.       

(D) Bulut İçeriğiyle İçerik Analizi. Vazgeçme haklarınıza tabi olarak, Hizmet ve Yazılım deneyiminizi geliştirmemize, size öneriler sunmamıza ve deneyiminizi özelleştirmemize olanak sağlamak üzere kullanıcılarımızın Hizmetlerimizi ve Yazılımımızı nasıl kullandığını anlamamıza yardımcı olmak için Bulut İçeriği ile İçerik Analizi (bkz. bölüm 4.3 (B)) gerçekleştirebiliriz. İçeriğinizi kullanarak İçerik Analizi yapmamızı reddetme hakkınız (adobe.com/go/contentanalysisfaq_tr) ve kullanım verileri (adobe.com/go/usagedatafaq_tr) hakkında daha fazla bilgi edinin. İçerik Analizinden elde edilen bilgiler, pazarlamamızla ilgili vazgeçme ve izin haklarınıza tabi olarak, size yönelik pazarlamamızı bilgilendirmek için kullanılabilir.

(E) Genel ve Paylaşılan Bulut İçeriği. Adobe Stock platformumuzdaki ve Behance ve Lightroom toplulukları gibi diğer halka açık platformlardaki Bulut İçeriği söz konusu olduğunda, tüm Bulut İçeriği fikri mülkiyet sorunları ve güvenlik sorunları (örneğin, şiddet ve çıplaklık) açısından incelemeye tabidir. Bulut İçeriğinizi Yazılım ve Hizmetlerimizi kullanarak başkalarıyla paylaşmayı seçerseniz kötüye kullanım davranışlarını (spam veya kimlik avı gibi) işaretlemek için bu paylaşılan Bulut İçeriğini otomatik olarak inceleyebiliriz.

(F) Üretken Yapay Zeka.  Yerel veya Bulut İçeriğinizi, Adobe Stock pazarına göndermeyi seçtiğiniz İçerik dışında, üretken yapay zeka modellerini eğitmek için kullanmayacağız ve bu kullanım ayrı Adobe Stock Contributor Sözleşmesine tabidir.

(G) Bulut İçeriğinin İnsan Tarafından İncelenmesi. Bulut İçeriği için, sınırlı durumlarda insan tarafından inceleme yapılabilir:

 1. bizden istediğinizde (destek ekibimizle iletişime geçmek gibi); 
 2. Bulut İçeriğinizi herkese açık hale getirdiğinizde (Adobe Stock veya Behance'te olduğu gibi); 
 3. Bulut İçeriğiniz yasa dışı veya istismar edici olarak işaretlendiğinde veya bildirildiğinde (Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar Materyalleri gibi) veya 
 4. bir ön sürüm, beta veya ürün geliştirme programına (Adobe Photoshop Geliştirme Programı gibi) katıldığınızda. Daha fazla bilgi edinin

Yerel İçeriğiniz tarafımızdan asla incelenmez.

2.3 Veri Koruma Sözleşmeleri

Bazı ülkelerdeki yasalar, Kişisel Verileri (geçerli sözleşmede tanımlanan şekilde) sizin için Hizmetlerimizin ve Yazılımımızın bir parçası olarak işliyorsak, sizinle bir veri koruma sözleşmesi yapmamızı gerektirir. Bu sözleşmeler, aşağıdaki konumlarda bulunan AB Veri İşleme Sözleşmesi veya Veri Koruma Koşullarıdır:

(A) Avrupa Birliği (“AB”) Verilerin İşlenmesi Sözleşmesi (veya “DPA”). DPA koşulları, Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki (“EEA”) ülkelerdeki ve İngiltere’deki bireylerden toplanan Kişisel Verileri (DPA’da tanımlandığı gibi) sağladığınız ve Genel Veri Koruma Tüzüğü (AB) 2016/679 (“GDPR”) veya İngiltere’nin AB’den çekilmesiyle ilişkili olarak GDPR’nin herhangi bir halefi kapsamında sizin bir “Denetleyici” olduğunuz ve Adobe’nin bir “İşlemci” olduğu durumlarda geçerlidir. DPA koşullarına buradan ulaşılabilir: www.adobe.com/go/tou-dpa_tr.

(B) Veri Koruma Koşulları.Veri Koruma Koşulları, EEA ve İngiltere dışındaki bireylerden toplanan Kişisel Verileri (Veri Koruma Koşullarında tanımlandığı şekilde) sağladığınız ve Adobe’nin söz konusu verileri (Veri Koruma Koşullarında tanımlandığı şekilde) sizin talimatınız üzerine ve sizin adınıza İşlediği durumlarda geçerlidir. Veri Koruma Koşullarına buradan ulaşılabilir: https://www.adobe.com/go/dpt-ww_tr.

2.4 Hassas Kişisel Bilgiler

(A) Adobe tarafından doğrudan yetkilendirilen, (B) Hizmetler ve Yazılım tarafından amaçlanan veya (C) Ürüne Özel Koşullara tabi olan durumlar dışında, uygun olduğu şekilde, Hizmetleri ve Yazılımı kullanarak hiçbir Hassas Kişisel Bilgiyi (aşağıda tanımlandığı gibi) toplamayacağınızı, işlemeyeceğinizi veya saklamayacağınızı kabul edersiniz. Hassas Kişisel Bilgileri Adobe veya Adobe üçüncü taraf sağlayıcılarına iletmemeyi, açıklamamayı veya kullanılabilir kılmamayı kabul edersiniz. “Hassas Kişisel Bilgiler”; bireylerin mali bilgileri, cinsel davranışı veya cinsel yönelimi ile ilgili veriler, tıbbi bilgiler veya sağlık verileri koruma yasaları kapsamında korunan sağlık bilgileri, biyometrik veriler ve tüm çocuk verilerini koruma yasaları (ABD Çocukların Çevrimiçi Gizliliğinin Korunması Yasası (“COPPA”) altında tanımlanan kişisel bilgiler gibi) kapsamında korunan çocukların kişisel bilgileri ve bu koşul veya geçerli veri koruma veya gizlilik yasalarında kullanıldığı şekilde tüm benzer koşullar (“hassas kişisel veriler” veya “kişisel bilgilerin özel kategorileri” gibi) dahilindeki tüm ek bilgi türleri anlamına gelir. Bir İşletmeyseniz İşletme Kullanıcılarının bu bölüm 2.4'e (Hassas Kişisel Bilgiler) uymasını sağlamayı da kabul edersiniz.

2.5 Kişisel Bilgilerin Aktarımı

ABD ve diğer ülkelerde bilgileri işler ve saklarız. Hizmetlerimizi ve Yazılımımızı kullanarak, Adobe'ye kişisel bilgilerinizi ulusal sınırlar ötesine ve Adobe ve iş ortaklarının faaliyet gösterdiği diğer ülkelere aktarma yetkisi verirsiniz.

3. Hizmetlerin ve Yazılımın Kullanımı

3.1 Lisans

Bölüm 3.1'in anlamı:

Adobe, Adobe'nin uygulama ve hizmetlerine ilişkin lisansınızı kullanmanız için size belirli haklar verir. 

Koşullara ve yürürlükteki yasalara uymanıza bağlı olarak, size sunduğumuz ve bizden lisansladığınız Hizmetleri ve Yazılımı yüklemeniz, kullanmanız ve bunlara erişmeniz için size münhasır olmayan, sınırlı, iptal edilebilir (işbu belgede belirtildiği şekilde) bir hak tanırız. Her lisans yalnızca bir (1) kişi tarafından kullanılır ve paylaşılamaz. Lisans sürenizin sonunda, sipariş belgelerinizde veya Abonelik ve İptal Koşullarında belirtildiği şekilde lisansınızın süresi sona erer. Yenileme tarihinizde kullanılabilen Hizmet ve Yazılım sürümleri, sürümlerin Adobe'den ilk lisansları verildiğinde kullanılabilen sürümlerden farklı olabilir. Adobe'nin desteklediği Hizmetlerin ve Yazılımın sürümlerini burada bulabilirsiniz: https://www.adobe.com/go/software-support-guidelines_tr. Hizmetleri ve Yazılımı kullanma, bunlara erişme veya lisanslama kararınızın, gelecekteki herhangi bir işlevsellik veya özelliğin sunulmasına bağlı olmadığını ya da gelecekteki işlevsellik veya özelliklerle ilgili tarafımızca yapılan sözlü ya da yazılı herkese açık yorumlara bağlı olmadığını kabul edersiniz.

3.2 Adobe Fikri Mülkiyeti

Bölüm 3.2'nin anlamı:

Adobe, ürün ve hizmetlerinin sahibidir ve bunları kullanmanız için size bir lisans verir. 

Biz (ve varsa lisans verenlerimiz), Hizmetler ve Yazılıma ilişkin tüm hak, mülkiyet ve payların yegâne sahibi olarak kalırız. Koşullarda belirtilmediği sürece, Hizmetlerdeki veya Yazılımdaki öğelerle ilgili patentler, telif hakları, ticari sırlar, ticari markalara ilişkin veya başka herhangi bir hak vermemekteyiz. Bu, ticari adlarımızı, ticari markalarımızı, hizmet markalarımızı veya logolarımızı, bize ait olmayan herhangi bir ürün veya hizmetle bağlantılı olarak ya da karışıklığa neden olabilecek herhangi bir şekilde kullanamayacağınız anlamına gelir. Koşullar kapsamında verilmeyen tüm hakları saklı tutarız. 

3.3 Depolama

Bölüm 3.3'ün anlamı:

Gitmenizi istemiyoruz ancak Adobe aboneliğinizi iptal ederseniz lütfen iptal etmeden önce tüm içeriğinizi almayı unutmayın.  

Aboneliğinizi iptal ettiğinizde, daha sonra ihtiyaç duymanız ihtimaline karşı bir süre saklamaya çalışırız ancak içeriği silme hakkımızı saklı tutarız.  

Hizmetler depolama sağlıyorsa ve bu işlev geçerli Hizmetler tarafından etkinleştirildiyse bile, İçerik ve Creative Cloud Müşteri Fontlarınızı başka bir yerde düzenli olarak yedeklemenizi öneririz. Dosya boyutu, depolama alanı, işlem kapasitesi ve diğer nitelik sınırlamaları gibi makul teknik sınırlamalar getirebiliriz. Hesabınızla ilişkilendirilen depolama alanı sınırına uyuncaya kadar Hizmetleri askıya alabiliriz. Lisans sürenizin sonunda İçeriğinizi, Hizmetlerin dışına aktarmanızı sağlamak için ticari olarak makul çabayı gösteririz. Geçiş işlemi, fesih tarihinden veya lisans sürenizin sona ermesinden itibaren otuz (30) gün içerisinde tamamlanmalıdır. Bu 30 günlük geçiş süresinin sonunda İçeriğinizi silme hakkını saklı tutarız. Lisansınız sona ermeden önce Hizmetlerde sakladığınız tüm İçeriği indirmelisiniz.

3.4 Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik

Bölüm 3.4'ün anlamı:

Kullanıcılar ürünlerimizi kullanarak kendi içeriklerini yükleyebilir ve paylaşabilir ancak söz konusu içeriklerden biz sorumlu değiliz. Rahatsız edici içerik bulursanız incelememiz için bu içeriği işaretleyebilirsiniz.  

Kullanıcılarımızdan gelen kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği barındırabiliriz. Hizmetlerimize erişmeniz durumunda, kullanıcılar tarafından oluşturulmuş yasa dışı veya saldırgan ya da rahatsız edici içerikle karşılaşabilirsiniz. Kullanıcılar tarafından oluşturulan bu tür içeriklerden dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmeyiz. Bu içeriği bize bildirmek için “Bildir” düğmesine de tıklayabilirsiniz (varsa). Bize nasıl içerik bildireceğiniz dahil içerik denetleme politikalarımız ve uygulamalarımız hakkında daha fazla bilgiyi Şeffaflık Merkezimizden edinebilirsiniz.

3.5 Örnek Dosyalar

Örnek Dosyalar”; eğitimlerde, gösterimlerde ve diğer deneme sürümü amaçları için kullanılmak üzere Adobe tarafından sağlanan sesli, görsel, video veya diğer içerik dosyaları anlamına gelir. Örnek Dosyalar, sağlanmış olduklarından başka bir amaçla kullanılamaz. Örnek Dosyaları, üçüncü bir tarafın Örnek Dosyaları kullanmasına, indirmesine, ayıklamasına veya bu dosyalara münferit bir dosya olarak erişmesine izin verecek şekilde dağıtamazsınız ve Örnek Dosyalarda hiçbir hak iddia edemezsiniz.

3.6 İçerik Dosyaları

Bölüm 3.6'nın anlamı:

Size sunduğumuz içeriği veya varlıkları kullanma hakkına sahipsiniz. Hatta çalışmanızda bu içeriği değiştirebilir veya düzenleyebilirsiniz. 

İçerik Dosyaları”; Hizmetlerin ve Yazılımın bir parçası olarak sağlanan Adobe varlıkları anlamına gelir. Belgelerde veya belirli lisanslarda (Ürüne Özel Koşullar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) aksi belirtilmedikçe, İçerik Dosyalarına veya bunların türevlerine sizin kullanımınız (“Son Kullanım”) için eklenen, son kullanımınızı (ör. sizin tarafınızdan oluşturulan, türev uygulamalar veya ürün) oluşturmak için size kişisel, münhasır olmayan, alt lisansı verilemez (bir İşletme olmanız durumunda yalnızca İşletme Kullanıcılarınız için alt lisans verilebilir) ve devredilemez bir İçerik Dosyaları kullanma lisansı veririz. İçerik Dosyalarını Son Kullanıma eklemeden önce değiştirebilirsiniz. İçerik Dosyalarını yalnızca Son Kullanımınızla bağlantılı olarak çoğaltabilir ve dağıtabilirsiniz; ancak, hiçbir koşulda İçerik Dosyalarını son kullanımın dışında, bağımsız bir şekilde dağıtamazsınız.

3.7 Ücretsiz Üyelikler, Ücretsiz Hizmetler, Teklifler ve Deneme Sürümleri

Bölüm 3.7'nin anlamı:

Ürün ve hizmetlerimizi size ücretsiz üyelik veya deneme sürümü abonelikleri gibi yollarla ücretsiz olarak sunabiliriz.  

Adobe, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ücretsiz üyelikler, Ücretsiz Hizmetler, teklifler ve deneme sürümü abonelikleri sağlayabilir. Hizmetlere ve Yazılıma ücretsiz olarak, Ücretsiz Hizmetler yoluyla veya deneme amaçlarıyla erişiminiz sağlandıysa bu erişim Koşullara tabidir. Ücretsiz erişim, Ücretsiz Hizmetler veya deneme süresinden önce veya bu süre zarfında Adobe, kendi takdirine bağlı olarak bu erişimi önceden bildirimde bulunmaksızın ve size karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin, geçerli yasalar uyarınca izin verilen ölçüde, ücretsiz erişim, Ücretsiz Hizmetler veya deneme sürümü erişiminin kötüye kullanımını önlemek de dahil olmak üzere herhangi bir nedenden dolayı sonlandırabilir. Ücretsiz erişim, Ücretsiz Hizmetler veya deneme sürümü erişim süresi sona erdikten sonra, varsa ücretli bir abonelikte veya Adobe tarafından başka bir şekilde izin verildiği şekilde Hizmetleri veya Yazılımı kullanmaya devam edebilirsiniz. Ücretsiz erişimde, Ücretsiz Hizmetlerde veya deneme süresinde Hizmetler ve Yazılım için açık veya zımni hiçbir garanti uygulanmaz; tüm Hizmetler ve Yazılım tüm kusurlarla “olduğu gibi” sağlanır ve hiçbir teknik veya başka türlü destek dahil değildir. 

3.8 NFR Sürümü

Ayrıca Adobe, Hizmetleri ve Yazılımı “deneme sürümü”, “değerlendirme”, “yeniden satılamaz” ibareleriyle ya da diğer benzer amaçlarla (“NFR Sürümü”) tanımlayabilir. NFR Sürümünü, yalnızca NFR Sürümünü sağlarken belirtmiş olduğumuz süre boyunca ve amaçlarla kurabilirsiniz ve kullanabilirsiniz. NFR Sürümü ile ürettiğiniz materyalleri herhangi bir ticari amaç için kullanamazsınız.

3.9 Adobe Talent

(A) Özel çalışma yarışmalarına veya yaratıcı profesyonellerin kişiselleştirilmiş ve ücreti ödenmemiş yaratıcı çalışmalarını talep eden başka fırsatlara işaret eden işleri yayımlayamazsınız. Söz konusu yayınlar, para iadesi olmaksızın kaldırılabilir. 

(B) Yaratıcı yetenekleri keşfetmeyi ve işe almayı isteyen işe alım kurumları ve şirketlere ücretli bir “Talent Search” özelliği sunuyoruz. Hizmetlere herkese açık bir profil ya da proje yükleyerek, herkese açık bilgilerin Talent Search sonuçlarına dahil edileceğini kabul edersiniz. 

3.10 Creative Cloud Müşteri Fontları

Bölüm 3.10'un anlamı:

Adobe ürünlerine herhangi bir font yüklemeden önce bu fontları kullanma haklarına sahip olduğunuzdan emin olun. 

(A) Hizmetler ve Yazılıma yüklediğiniz veya gönderdiğiniz herhangi bir font ya da font dosyasına (“Creative Cloud Müşteri Fontları”) ilişkin olarak, Creative Cloud Müşteri Yazı Tiplerini kullanımınız için Hizmetler ve Yazılım aracılığıyla kullanmamıza, çoğaltmamıza, görüntülememize, barındırmamıza ve dağıtmamıza izin vermek üzere gerekli tüm haklara sahip olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Creative Cloud Müşteri Fontları, Koşullarda tanımlandığı gibi İçerik olarak kabul edilmez. Değiştirilmemiş Creative Cloud Fontlarının tüm hakları size aittir. Herhangi bir Creative Cloud Müşteri Fontunun kendi kullanımınız için Hizmetler ve Yazılımla birlikte görüntülenmesini sağlamanın, tescilli font optimizasyon teknolojimiz dahil olmak üzere Adobe Teknolojisini kullanmamızı gerektirebileceğini ve söz konusu Adobe Teknolojisinin tüm haklarının bize ait olduğunu kabul edersiniz. “Adobe Teknolojisi”; bize ait olan veya bir üçüncü tarafça bize lisanslanan teknoloji (Hizmetler ve Yazılım ve dünya çapındaki ilgili fikri mülkiyet hakları dahil), yukarıda belirtilenlerden herhangi birine dahil olan ve bize sağlanan tüm Geri Bildirimler ve herhangi bir zamanda veya yerde geliştirilmiş, daha önce bahsedilen herhangi bir şeyde değişiklik ya da uzantı anlamına gelir. Adobe, söz konusu tüm Creative Cloud Müşteri Yazı Tiplerinin Hizmetler veya Yazılım ile uyumlu olacağını veya bunlarla kullanım için uygun olacağını beyan veya garanti etmez. 

(B) 3.10(A) (Creative Cloud Müşteri Fontları) bölümünde garanti ettiğiniz haklara sahip olmadığınıza dair üçüncü bir tarafça (ör. bir dökümhane) bilgilendirilmemiz veya bunun farkına varmamız ya da Creative Cloud Müşteri Fontlarının üçüncü taraf Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal etmesi durumunda, Creative Cloud Müşteri Fontlarını hesabınızdan, Hizmetlerden veya söz konusu Creative Cloud Müşteri Fontlarını kullanan İçerikten kaldırabiliriz. Creative Cloud Müşteri Fontlarınızı hesabınızdan kaldırırsak, Creative Cloud Müşteri Fontlarını kullanan Hizmetlerin veya İçeriğin ya da İçeriğinizin görüntüsünün değişebileceğini ve kaldırma ile bağlantılı olarak hiçbir sorumluluk almayacağımızı kabul edersiniz. İçeriğinizin nasıl değişebileceğine ilişkin bilgileri burada bulabilirsiniz: https://www.adobe.com/go/cc-fonts-faq_tr. 

(C) Creative Cloud Müşteri Fontlarınıza erişimimizi iptal edebilir ve Creative Cloud Müşteri Fontlarınızı Hizmetten silerek haklarımızı istediğiniz zaman sona erdirebilirsiniz.  

(D) Hesabınızın feshi veya kapatılması üzerine Creative Cloud Müşteri Fontlarınızı silme hakkını saklı tutarız. Creative Cloud Müşteri Fontlarınızın bazı kopyaları rutin yedeklemelerimizin bir parçası olarak saklanabilir. 

(E) Yüklediğiniz Creative Cloud Müşteri Fontlarının adları ve Creative Cloud Müşteri Fontlarını nasıl kullandığınız gibi, Creative Cloud Müşteri Fontlarını kullanımınız ile bağlantılı bilgiler toplayabiliriz.

3.11 Diğer Lisans Türleri

Bölüm 3.11'in anlamı:

Ürünlerimizin beta sürümünü kullanmanız mümkün olabilir. Bu ürünler geliştirme aşamasındadır ve son sürümler değildir dolayısıyla bunların kullanımından kaynaklanan sorunlar veya hatalar olabilir. Beta sürümünü kullanmayı seçerseniz içeriğiniz bir insan tarafından incelenebilir. 

Adobe ayrıca beta sürümlerini kullanımınızı gizli tutmanızı isteyebilir. 

(A) Ön Sürüm veya Beta Sürümü. Hizmetleri ve Yazılımı, Hizmetlerin ve Yazılımın bir özelliğini, ön sürüm ya da beta sürümü (“Beta Sürümü”) olarak tanımlayabiliriz. Beta Sürümü, nihai Hizmetler ve Yazılım anlamına gelmemektedir ve sistem arızalarına ya da diğer arızalara ve veri kayıplarına sebep olabilecek hatalar içerebilir. Beta Sürümünün ticari bir sürümünü piyasaya sürmemeyi tercih edebiliriz. Sizden talep etmemiz halinde, Beta Sürümünü kullanmayı derhal sonlandırmalı ve Beta Sürümünün tüm kopyalarını imha etmelisiniz. Beta Sürümü kullanımınız karşılığında, Adobe'nin, Beta Olmayan Sürümlerde veri toplanmasını tercih etmiş olup olmamanız fark etmeksizin, Hizmetlerimizi ve Yazılımımızı geliştirmek ve deneyiminizi kişiselleştirmek üzere Beta Sürümünü kullanımınızla ilgili veri toplayabileceğini (kilitlenme verileri dahil) ve bir insan tarafından inceleme dahil olmak üzere İçeriğinizi analiz edebileceğiniz kabul edersiniz. Kullanımınızın takip edilmesini veya İçeriğinizin analiz edilmesini istemiyorsanız, söz konusu Beta Sürümünü kaldırarak veya Hizmetlerin ve Yazılımın Beta Olmayan Sürümünü kullanarak, Beta Sürümü kullanımınızı sonlandırmalısınız. Sizinle yaptığımız ve Beta Sürümün tabi olduğu ayrı bir sözleşme, işbu hükümleri ilga eder.

(B) Eğitim Amaçlı Sürüm.Hizmetlerin ve Yazılımın eğitim amaçlı kullanıcılar için olduğunu belirttiğimizde (“Eğitim Amaçlı Sürüm”), Eğitim Amaçlı Sürümü yalnızca https://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines_tr. adresindeki uygunluk gereksinimlerini karşılamanız koşuluyla kullanabilirsiniz Eğitim Amaçlı Sürümü yalnızca eğitim amaçlı kullanıcı olarak yetki aldığınız ülkede kurup kullanabilirsiniz. EEA’da ikamet ediyorsanız bir önceki cümledeki “ülke” sözcüğüyle kastedilen EEA’dır.

3.12 Üçüncü Taraf Hizmetleri ve Yazılımı

Bölüm 3.12'nin anlamı:

Ürünlerimizden bazıları, sosyal medya uygulamaları ve eklentileri gibi üçüncü taraf uygulamalara veya hizmetlere erişmenize olanak sağlar ancak Adobe bu araçlardan sorumlu değildir. Üçüncü taraf sağlayıcıların koşullarına tabidirler. 

Adobe kolaylık sağlamak amacıyla, üçüncü taraf yazılımları ve hizmetleri (eklentiler ve uzantılar dahil olmak üzere) Hizmetler ve Yazılım aracılığıyla sunabilir. Üçüncü taraf yazılımları ve hizmetleri, Koşullarda tanımlanan Hizmetler ve Yazılım değildir ve söz konusu üçüncü taraf yazılım ve hizmetlerini edinmeniz ve kullanmanız yalnızca siz ve üçüncü taraf arasındadır. Hizmetleri ve Yazılımı kullanımınız için geçerli olabilecek bazı üçüncü taraf koşulları şu adreslerde mevcuttur: (https://www.adobe.com/go/thirdparty_trvehttps_tr://www.adobe.com/tr/legal/permissions/image-notice.html). Geçerli tüm üçüncü taraf koşullarına uymak sizin sorumluluğunuzdadır. 

4. İçeriğiniz

Bölüm 4'ün anlamı:

İçeriğiniz sizin içeriğinizdir - sahibi sizsiniz, biz değiliz.

4.1 İçerik

İçerik”; Hizmetler ve Yazılım tarafından kullanım için veya bunları kullanarak oluşturduğunuz ve içine yüklediğiniz, aktardığınız, yerleştirdiğiniz metin, bilgiler, iletişim ya da ses dosyaları, video dosyaları, elektronik belgeler veya görüntüler gibi herhangi bir materyal anlamına gelir.

4.2 Mülkiyet

 Siz ve Adobe arasında olduğu gibi, siz (duruma göre İşletme Kullanıcısı veya Bireysel Kullanıcı olarak) İçeriğinizin tüm haklarını ve mülkiyetini elinizde tutarsınız. İçeriğiniz üzerinde mülkiyet hakkı talebinde bulunmayız.

4.3 İçeriğinize İlişkin Lisanslar

Bölüm 4.3'ün anlamı:

İçeriğinizin sahibi sizsiniz. Ancak ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanmak için, bulutumuzda depolandığında veya işlendiğinde içeriğinizi kullanmamız için bize izin vermeniz gerekir. Bu izne lisans denir.   

Bu lisans, içeriğinizi paylaşmak veya içeriğinizi Behance'te yayınlamak istemeniz gibi durumlarda ürünlerimizi ve hizmetlerimizi size sunmamıza olanak tanır. Çünkü bu içerik size aittir, bize değil. 

Bu lisans bize sizin veya müşterilerinizin içeriğiyle üretken yapay zeka modellerini eğitme izni vermez. Adobe Stock pazarına içerik göndermediğiniz sürece sizin veya müşterilerinizin içerikleri üzerinde üretken yapay zeka modellerini eğitmiyoruz.  

Ayrıca ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmemize yardımcı olmak isteyip istemediğinizi de soruyoruz ancak bu asla zorunlu değildir. Ürünlerimizi geliştirmemize yardımcı olmayı seçtiğinizde, bu özel amaç için içeriğiniz için sınırlı bir lisansa ihtiyacımız var.  

(A) Hizmetleri ve Yazılımı Sizin Adınıza İşletmek için Bulut İçeriği Lisansı. Yalnızca Hizmetleri ve Yazılımı sizin adınıza işletmek amacıyla ve İçeriğinizin her durumda size ait olduğunu belirten yukarıdaki bölüm 4.2'ye (Mülkiyet) tabi olarak, Bulut İçeriğinizle aşağıdakileri yapmamız için bize münhasır olmayan, dünya çapında, telifsiz bir lisans verirsiniz:

 1. çoğaltmak  
  (örneğin, Bulut İçeriğinizi sunucularımıza yüklemenize, Bulut İçeriğinizi birden fazla Adobe Express projesi arasında kopyalayıp yapıştırmanıza, Creative Cloud libraries'in kopyalarını oluşturmanıza, veri kaybını önlemeye yardımcı olmak için sunucular arasında kopyalar oluşturmanıza veya sunucularımızda depolanan içeriği ne kadar hızlı görüntüleyebileceğinizi ve indirebileceğinizi iyileştirmek için Bulut İçeriğinizi içerik dağıtım ağlarında önbelleğe almanıza izin vermek için sunucularımızda Bulut İçeriğinizin kopyalarını oluşturmak için);   
 2. dağıtmak  
  (örneğin, sizin talimatınızla çalışmanızı üçüncü taraf platformlarda veya hizmetlerde yayınlamak, sizin talimatınızla Bulut İçeriğini Hizmetlerimiz aracılığıyla arkadaşlarınızla, ailenizle ve iş arkadaşlarınızla paylaşmak veya bu yetkili kişilerin izninizle Bulut İçeriğinizi indirmesine izin vermek);
 3. türev çalışmalar oluşturmak  
  (örneğin, küçük resim olarak kullanmak üzere bir görüntüyü sıkıştırmak, sizin talimatınızla bir görüntü arka planını kaldırmak veya Bulut İçeriğini başka bir dile çevirmek için);
 4. herkese açık olarak sergilemek
  (örneğin, bir görüntü veya belge için, görüntüyü veya belgeyi Behance gibi herkese açık bir yerde veya sizin talimatınızla üçüncü taraf bir platformda yayınlamak ancak görüntünüzü veya belgenizi Adobe'yi pazarlamak veya tanıtmak için kullanmamak);
 5. herkese açık olarak oynatmak  
  (örneğin, bir videonun kamu mülklerinde veya üçüncü taraf platformlarında sizin talimatınızla oynatılmasını sağlamak ancak videoyu Adobe'yi pazarlamak veya tanıtmak için kullanmamak) ve
 6. alt lisans yukarıda belirtilen hakları bizim adımıza hareket eden üçüncü taraflara vermek (örneğin, Bulut İçeriğinize daha hızlı erişmenizi sağlamak için gizlilik ve gizlilik kısıtlamalarına tabi güvenilir bulut altyapısı sağlayıcılarını ve içerik dağıtım ağlarını kullanırız).

Adobe Neyi Yapmaz?

Üçüncü bir tarafa, bize verdiğiniz haklardan daha büyük bir alt lisans vermeyeceğiz (ve veremeyiz).  
Bu madde 4.3 (A) kapsamında, İçeriğinizi Adobe'yi pazarlamak veya tanıtmak için kullanma hakkına sahip değiliz ve kullanmayacağız.  
Bu hakları, İçeriğiniz üzerinde üretken yapay zeka modellerini eğitmek için kullanmayacağız ve alt lisans haklarını, özel talebiniz dışında (İçeriğiniz üzerinde özel bir model eğitmemizi istemeniz gibi) başka birinin İçeriğiniz üzerinde üretken yapay zeka modellerini eğitmesi için kullanmayacağız.

(B) Hizmetlerimizi ve Yazılımımızı Geliştirmek için Bulut İçeriği Lisansı. (B) Hizmetlerimizi ve Yazılımımızı Geliştirmek için Bulut İçeriği Lisansı. Yalnızca Hizmetlerimizi ve Yazılımımızı nasıl kullandığınıza ve İçeriğinizin özelliklerine (dosya türü ve yapısal nitelikler gibi) ilişkin dahili analizimiz amacıyla (birlikte, “İçerik Analizi”), Hizmetlerimizi ve Yazılımımızı geliştirmek için aşağıdakileri yapmamız için bize münhasır olmayan, dünya çapında, telifsiz bir lisans verirsiniz:

 1. çoğaltmak (örneğin, Bulut İçeriğinizin kopyalarını dahili dosya depolama havuzlarımızda oluşturmak için);
 2. türev çalışmalar oluşturmak (örneğin, dosya formatları arasında dönüştürme yapmak veya Bulut İçeriğini kırpmak için) ve 
 3. alt lisans yukarıda belirtilen hakları bizim adımıza hareket eden üçüncü taraflara vermek (örneğin, bizim adımıza İçerik Analizi yapmak için gizlilik kısıtlamalarına tabi güvenilir satıcıları ve yüklenicileri kullanabiliriz).

Üçüncü bir tarafa, bize verdiğiniz haklardan daha büyük bir alt lisans vermeyeceğiz (ve veremeyiz).

Bu madde 4.3(B) kapsamında, İçeriğinizi herkese açık olarak sergileme veya üçüncü tarafların ürünlerini İçeriğinizle geliştirmesine izin verme hakkımız yoktur ve vermeyeceğiz.

(C) İçerik Analizine Katılmamayı Seçebilirsiniz.

 1. Vazgeçme Hakları. İçeriğinizi (https://www.adobe.com/go/contentanalysisfaq_tr) ve kullanım verilerinizi (https://www.adobe.com/go/usagedatafaq_tr) kullanarak İçerik Analizi yapmamızı devre dışı bırakma hakkına sahipsiniz.
 2. Üretken Yapay Zeka. Yerel veya Bulut İçeriğinizi, Adobe Stock pazarına göndermeyi seçtiğiniz İçerik dışında, üretken yapay zeka modellerini eğitmek için kullanmayacağız ve bu kullanım ayrı Adobe Stock Contributor Sözleşmesine tabidir.

4.4 İçeriğinizin Paylaşılması

(A) Paylaşım.   Bazı Hizmetler ve Yazılım; İçeriğinizi diğer kullanıcılarla paylaşmanızı ya da herkese açık hale getirmenizi sağlayan özellikler sunabilir. “Paylaşmak”; e-posta göndermek, gönderi yapmak, iletmek, internet üzerinden yayımlamak, yüklemek ya da Hizmetleri ve Yazılımı kullanmanız yoluyla başka şekilde (bize ya da diğer kullanıcılara) sunmak anlamına gelir. Diğer kullanıcılar sizin İçeriğinizi birçok yolla kullanabilir, kopyalayabilir, değiştirebilir ya da yeniden paylaşabilir. Paylaştığınız İçeriğin tüm sorumluluğu size ait olduğundan, lütfen Paylaştığınız ya da herkese açık hale getirmeyi seçtiğiniz içeriklere dikkat edin.

(B) Erişim Seviyesi. Başkalarının sizin İçeriğinizle ne yaptığını izlemeyiz ya da kontrol etmeyiz. İçeriğinize uygulanan kısıtlamaların belirlenmesinden ve İçeriğinize uygun erişim seviyesinin uygulanmasından siz sorumlusunuz. Sizin İçeriğinize erişim için uygun seviyeyi belirlemezseniz, sistem varsayılan olarak en yüksek izin seviyesini atayabilir. İçeriğinizin nasıl Paylaşılabileceği hakkında diğer kullanıcıları bilgilendirmek ve İçeriğinizle ilgili erişim ya da Paylaşım ayarlarını düzenlemekten siz sorumlusunuz.

(C) Yorumlar. Hizmetler ve Yazılım aracılığıyla gönderdiğiniz yorumlar anonim değildir ve diğer kullanıcılar tarafından görüntülenebilir. Bazı Hizmetlerde ve Yazılımda, yorumlarınız sizin tarafınızdan, diğer kullanıcılar ya da Adobe tarafından silinebilir.

(D) İçeriğinizin Kaldırılması. Hizmetlerden ve Yazılımdan İçeriği (Geri Bildirim hariç) silmeniz durumunda, söz konusu İçeriği makul bir süre içinde herkese açık hale getirmeyi durdururuz. İçeriğinizin bazı kopyaları bir süre için rutin yedeklemelerimizin bir parçası olarak tutulabilir ve Paylaştığınız veya herkese açık hale getirdiğiniz İçeriğin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu değiliz.

(E) İş Birliği. Hizmetler aracılığıyla herhangi bir İçerik Paylaşmadan önce, bu koşullar sizin için ve Adobe iş birliği ortamlarında Paylaştığınız İçerik için geçerli olacağından lütfen yukarıdaki bölüm 1.2'de belirtilen Adobe Collaboration Space Ürüne Özel Koşulları inceleyin.

4.5 İçerik Kaldırma ve İtirazlar

Koşulları ihlal ettiği gerekçesiyle İçeriğinizi kaldırmamız durumunda, bize sağladığınız e-posta adresi aracılığıyla kararımızı size bildiririz. İçeriğinizin yanlışlıkla kaldırıldığını düşünüyorsanız size gönderdiğimiz iletişimde belirtilen süreci izleyerek veya Şeffaflık Merkezimiz üzerinden itirazda bulunabilirsiniz.

4.6 Geri Bildirim

Bölüm 4.6'nın anlamı:

Geri bildirimleriniz bizim için her zaman değerlidir! Geri bildiriminizi bizimle paylaşmayı seçtiğinizde bu, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmemize yardımcı olur. 

Fikirler, öneriler, teklifler veya İçeriğinizle ilgili örnekler (“Geri Bildirim”) yoluyla dahil olmak üzere Hizmetler ve Yazılım konusunda bize geri bildirimde bulunmayı tercih edebilirsiniz. Böyle bir durumda, Hizmetlere ve Yazılıma katmak dahil olmak üzere iş amaçlarımız doğrultusunda, herhangi bir ödeme veya atıf ya da size karşı başka bir yükümlülük olmaksızın Geri Bildirimi kullanmakta özgür olduğumuzu kabul edersiniz.

5. Hesabınız

5.1 Hesap Bilgileri

Kişisel Kullanıcı veya İşletme Kullanıcısı olarak, bu etkinlik sizin tarafınızdan gerçekleşmese veya sizin bilginiz veya onayınız olmasa bile, hesabınız aracılığıyla gerçekleşen tüm etkinlikler sizin sorumluluğunuzdadır. (A) Hesap bilgilerinizi kasten veya kasıtsız olarak paylaşamazsınız (yetkili hesap yöneticisi olmadan) ya da (B) başka birinin hesabını kullanamazsınız. Hesap yöneticiniz, Hizmetleri ve Yazılımı kullanımınızı ve bunlara erişiminizi yönetmek üzere hesabınızı kullanabilir. PhoneGap için, kullanım limiti aşımları için ek ücretlendirme yapma hakkı dahil ancak bununla sınırlı olmayacak şekilde, abonelik planı sınırlamalarını ve kısıtlamalarını izleme ve uygulama hakkımızı saklı tutarız.

5.2 Hesap Güvenliği

Adobe Hesabınızın güvenliğini ve kontrolünü korumak için makul adımlar atmak sizin sorumluluğunuzdadır. Adobe, güvenlik amacıyla çok faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirmenizi ve bir telefon numarası veya alternatif bir e-posta adresi sağlamanızı isteyebilir. Adobe, hesap oturum açma kimlik bilgilerinizin ele geçirilmesi veya e-posta adresinize ya da telefon numaranıza gönderdiğimiz herhangi bir bildirim veya uyarıyı takip etmemeniz ya da bu bildirim ve uyarılara göre hareket etmemeniz nedeniyle maruz kalabileceğiniz hiçbir kayıptan sorumlu değildir. Size gönderebileceğimiz herhangi bir bildirimi veya uyarıyı almak için e-posta adresinizi ve telefon numaranızı güncel tutmaktan siz sorumlusunuz ve ayrıca yasal olduklarından emin olmak üzere Adobe'den geldiği iddia edilen tüm mesajları dikkatlice incelemekten de siz sorumlusunuz. Parola, e-posta adresi veya telefon numarası gibi uygun oturum açma bilgilerini sağlayamadığınız için Adobe Hesabınıza erişememenizle bağlantılı olarak hiçbir sorumluluğumuz yoktur. Adobe Hesabınızın veya güvenlik ayrıntılarınızın gizliliğinin tehlikeye girdiğinden şüpheleniyorsanız lütfen hesap yöneticiniz veya Adobe Müşteri Hizmetleri https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_tr. ile iletişime geçin 

5.3 Ücretsiz Hesap Hareketsizliği

Hesabınızı etkin tutmak sizin sorumluluğunuzdadır, yani herhangi bir İçeriğin silinmesini, Hizmetlere ve Yazılıma erişimin kesintiye uğramasını veya kaybolmasını ya da hesabınızın feshedilmesini önlemek için düzenli olarak giriş yapmanız ve hesabınızı kullanmanız gerekir. Hesabınıza düzenli olarak giriş yapmamanız halinde, hesabınızın etkin olmadığını varsayma hakkımızı saklı tutarız ve hesabınızda kaydedilen İçeriği kalıcı olarak silebileceğimizi veya hesabınızı tamamen kapatabileceğimizi kabul edersiniz. İçeriğinizi kalıcı olarak silmeden veya hesabınızı devre dışı bırakmadan önce size bildirimde bulunmaya çalışırız. Şüpheye yer bırakmamak gerekirse işbu bölüm 5.3 (Ücretsiz Hesap Hareketsizliği) iyi durumda olan ücretli hesaplar için geçerli değildir.

6. Kullanıcı Davranışı

Bölüm 6'nın anlamı:

Adobe ürünleri sorumlu bir şekilde kullanılmalı ve hesap satmak veya paylaşmak, yasa dışı içerik oluşturmak, sahte hesaplar oluşturmak veya dolandırıcılık gibi amaçlarla kullanılmamalıdır. 

Hizmetleri ve Yazılımı sorumlu bir şekilde kullanmalı ve Hizmetleri ve Yazılımı kötüye kullanmamalısınız. Örneğin, aşağıdakileri yapmamalısınız:

6.1 Hizmetleri ve Yazılımı Adobe ile yazılı bir lisans veya sözleşme olmaksızın veya bunları ihlal ederek kullanma;

6.2 Hizmetleri ve Yazılımı kopyalama, değiştirme, barındırma, internet üzerinden yayınlama, alt lisanslama ya da yeniden satma;

6.3 başka kullanıcıların size ait hesap bilgilerini kullanarak Hizmetleri ve Yazılımı kullanmalarını sağlama ya da kullanmalarına izin verme;

6.4 Hizmetlerin ve Yazılımın bir bilgisayar hizmetleri işletmesinde, üçüncü taraf dış kaynak hizmetinde, üyelik veya abonelik temelinde, hizmet bürosu temelinde, zaman paylaşımı temelinde, barındırılan bir hizmetin bir parçası olarak veya herhangi bir üçüncü taraf adına sunulması, kullanılması, kullanımına ya da erişimine izin verilmesi;

6.5 tersine mühendislik amacıyla Adobe İçerik Dosyalarını kullanan, bunları içeren veya bunlardan oluşan bir veritabanı veya veri kümesi oluşturmak;

6.6 Bizim sağladığımız arabirim ya da verdiğimiz yetki dışında başka şekillerde Hizmetlere ve Yazılıma erişme veya erişmeye teşebbüs etme;

6.7 Hizmetlerin ve Yazılımın belirli şekillerde kullanımını önlemek üzere erişim ve kullanım kısıtlamalarını atlatmaya çalışma;

6.8 Creative Cloud Müşteri Fontları dahil olmak üzere, başkalarının Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal eden İçerik paylaşma veya oluşturma ya da bu şekilde bir davranışta bulunma. “Fikri Mülkiyet Hakları” telif haklarını, manevi hakları, markaları, ticari takdim şeklini, patenti, ticari sırları, haksız rekabeti, gizlilik hakkını, alenilik hakkını ve diğer mülkiyet haklarını ifade eder;

6.9 Yasal olmayan, zararlı, tehdit edici, müstehcen, saldırgan, istismar içeren, haksız, iftirada bulunan, karalayıcı, argo, ahlaka aykırı, başkalarının özel hayatına giren, nefret içeren veya herhangi bir şekilde karşı çıkılabilen herhangi bir İçerik paylaşma veya oluşturma ya da bu şekilde bir davranışta bulunma;

6.10 Reşit olmayanları cinselleştiren veya reşit olmayanlar, diğer Adobe kullanıcıları veya kamuyla uygunsuz etkileşimleri kolaylaştırmayı amaçlayan herhangi bir İçerik paylaşma veya oluşturma;

6.11 bir inceleme bıraktığınızda geçerli bir sponsorluk veya destek ilişkisini açıklamamak dahil olmak üzere, herhangi bir kişiyi veya kurumu taklit etme, yanlış beyanda bulunma veya herhangi bir kişi veya kurumla ilişkinizi yanlış bildirme;

6.12 Hizmetleri veya Yazılımı devre dışı bırakmaya, bozmaya ya da imha etmeye teşebbüs etme;

6.13 herhangi bir virüs, kötü amaçlı kod, kötü amaçlı yazılım veya Hizmetlerin ve Yazılımın işlevselliğine zarar vermek veya işlevselliğini sınırlamak için tasarlanmış herhangi bir bileşeni içeren herhangi bir İçeriği (Creative Cloud Müşteri Fontları dahil) veya kodu yükleme, iletme, saklama veya kullanılabilir hale getirme;

6.14 bir kullanıcının Hizmetleri ve Yazılımı kullanmasına ve bunlardan yararlanmasına müdahale etme, engel olma veya kısıtlama koyma (takip etme, tehdit ya da taciz etme, suç işlemeye teşvik etme ya da saldırganlık veya kendine zarar vermeye teşvik etme);

6.15 zincir mektuplar, istenmeyen e-postalar, saadet zincirleri, kimlik avı, istenmeyen e-posta veya benzeri talep edilmemiş mesajların gönderiminde bulunma;

6.16 ödeme ve geri ödeme dolandırıcılığı gibi dolandırıcılık etkinliklerinde bulunma;

6.17 önceden yazılı onayımız alınmadan Hizmetlere herhangi bir ürün veya hizmet reklamı yerleştirme;

6.18 Makine öğrenimi veya diğer amaçlar için veri kazıma da dahil olmak üzere, Hizmetler ve Yazılım ile bağlantılı olarak herhangi bir veri madenciliği veya benzer veri toplama ve çıkarma yöntemlerini kullanma;

6.19 Hizmetleri ve Yazılımı yapay olarak manipüle etme veya bozma (Behance'teki takdirleri değiştirmek veya kullanıcıları üçüncü taraf sitelere çekmek gibi);

6.20 Koşulları veya politikalarımızı (ya da Adobe tarafından gerçekleştirilen diğer işlemleri) ihlal etme ve bununla sınırlı olmamak üzere, sahte hesaplar oluşturma veya hesap feshini atlatmak amacıyla Adobe hesapları oluşturma;

6.21 çerçeveleme veya benzeri navigasyon teknolojisi kullanarak Hizmetleri ve Yazılımı manipüle etme veya başka şekilde görüntüleme veya

6.22 yürürlükteki yasaları ihlal etme. 

7. Ücretler ve Ödeme

7.1 Vergiler ve Üçüncü Taraf Ücretleri

Geçerli tüm vergileri ve üçüncü taraf ücretlerini (örneğin telefon ücretleri, operatör ücretleri, İSS ücretleri, veri planı ücretleri, kredi kartı ücretleri, KDV, döviz kuru ücretleri ve yabancı para işlemi ücretleri dahil olmak üzere) ödemelisiniz. Söz konusu ücretler bizim sorumluluğumuzda değildir. Ücretler hakkındaki sorularınız için mali kurumunuza başvurun. Bize borçlu olduğunuz ücretleri tahsil etmek üzere harekete geçebiliriz. Tahsilat ile ilgili tüm maliyetlerden ve harcamalardan sorumlusunuz. İşlem yaptığınız geçerli Adobe kurumundan (ör. Kuzey Amerika müşterileri için Adobe Inc. ve diğer tüm ülkelerdeki müşteriler için Adobe Systems Software Ireland Limited) farklı bir ülkede bulunuyorsanız, ödemeleriniz yabancı kuruma yapılacaktır.

7.2 Kredi Kartı Bilgileri

Bizim veya yetkili satıcılarımızın ödeme yönteminizi saklamamıza ve bunu Abonelik ve İptal Koşullarınızda açıklandığı şekilde Hizmetler ve Yazılım kullanımınızla bağlantılı olarak kullanmamıza izin verirsiniz. Hizmetinizin kesintiye uğramasını önlemek için, ödeme bilgilerinizi güncellemeye çalışmak üzere kart sağlayıcınız tarafından desteklenen programlara katılabiliriz. Bizim veya yetkili satıcılarımızın, edindiğimiz bilgilerle borçlu olunan tutarları faturalandırmamıza ve hesabınızdan tahsil etmemize devam etme yetkisi verirsiniz.

8. Garanti ve Tazminat Yükümlülükleriniz

8.1 Garanti

(A) İçeriğinizi kullanmak ve Paylaşmak için gerekli tüm lisanslara ve izinlere ve (B) Koşullardaki lisansları vermek üzere gerekli haklara sahip olmalısınız.

8.2 Tazminat

Aşağıdakilerden kaynaklanan ya da bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan tüm istem, talep, kayıp ya da zarardan (makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere) bizi ve bağlı şirketlerimizi, yan kuruluşlarımızı, görevlilerimizi, temsilcilerimizi, çalışanlarımızı, iş ortaklarımızı ve lisans verenlerimizi tazmin etmeyi kabul edersiniz:

(A) Creative Cloud Müşteri Fontları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın İçeriğiniz;

(B) Hizmetleri ve Yazılımı kullanımınız (uygun olduğu şekilde);

(C) diğer kullanıcılarla (Üçüncü Taraf Yetki Sahipleri dahil) etkileşimleriniz veya

(D) Koşulları ihlal etmeniz (“Mesele”). 

Kendi seçtiğimiz danışman ile tarafınızca tazmine tabi olan Meselenin savunmasını denetleme hakkına sahibiz. Söz konusu Meselenin savunmasında bizimle tamamen iş birliği yaparsınız. 

9. GARANTİ SORUMLULUĞUNUN REDDİ

9.1

Ürüne Özel Koşullarda belirtilmediği sürece Hizmetler ve Yazılım “OLDUĞU GİBİ” sunulmaktadır. Adobe, bağlı kuruluşları ve üçüncü taraf sağlayıcıları (“Kapsanan Taraflar”), yasaların izin verdiği azami ölçüde ihlal etmeme, ticarete elverişlilik ve belirli bir amaca uygunlukla ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere, açık veya zımni tüm garantileri reddeder. Kapsanan Taraflar, Hizmetlere dahil olan içeriklerle ilgili hiçbir taahhütte bulunmaz. Kapsanan Taraflar, bununla birlikte, (A) Hizmetlerin ve Yazılımın gereksinimlerinizi karşılayacağı ya da sürekli kullanılabilir, kesintisiz, zamanında, güvenli ya da hatasız olacağı; (B) Hizmetlerden ve Yazılımdan elde edilen sonuçların etkin, doğru ya da güvenilir olacağı; (C) Hizmetlerin ve Yazılımın beklentilerinizi karşılayacağı ya da (D) Hizmetlerdeki ve Yazılımdaki tüm kusurların düzeltileceği ile ilgili olan tüm garantileri de reddeder.

9.2

Kapsanan Taraflar, Hizmetleri ve Yazılımı kullanımınız sonucu meydana gelen eylemlerle ilgili tüm yükümlülüğü açıkça reddeder. Hizmetleri ve Yazılımı kendi takdir yetkinizle ve riskleri üstlenerek kullanabilirsiniz ve bunlara erişebilirsiniz ve Hizmetleri ve Yazılımı kullanımınız veya bunlara erişiminiz sonucu bilgisayar sisteminizde oluşan hasarlar ya da veri kaybından tamamen siz sorumlusunuz.

9.3

İçeriğinizi, Hizmetler üzerinden herkese açık biçimde Paylaşmak amacıyla Sunucularımızda yayımlarsanız, (A) İçeriğinizin kaybolmasından, bozulmasından veya zarar görmesinden; (B) Adobe harici biri tarafından İçeriğin silinmesinden veya (C) İçeriğinize üçüncü taraflarca diğer web sitelerinde veya diğer ortamlarda yer verilmesinden Kapsanan Taraflar sorumlu değildir.

10. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

10.1

Ürüne Özel Koşullarda belirtilmediği sürece, Kapsanan Taraflar hiçbir durumda; (A) Kullanım, veri, itibar, gelir ya da kâr kaybı sonucunda oluşan; (B) sözleşmenin veya garantinin ihlali, ihmal ya da benzeri haksız eylemler dahil olmak üzere, herhangi bir yükümlülük teorisini temel alan veya (C) Hizmetleri ve Yazılımı kullanımınız veya bunlara erişiminizden kaynaklanan ya da buna bağlı olarak ortaya çıkan her türlü hak talebinden kaynaklanan kayıplar ve hasarlar dahil olmak üzere, nedeni ne olursa olsun herhangi bir özel, arızi, dolaylı, neticede oluşan, manevi, örnek niteliğinde ve cezai bir zarar için size veya başkasına karşı sorumlu olmaz. Koşullarda yer alan hiçbir hüküm ağır ihmal, Adobe'nin ya da çalışanlarının kasıtlı suistimali, ölüm ya da yaralanma durumlarında sorumluluğumuzu kısıtlamamakta veya hariç tutmamaktadır.

10.2

Koşullardan kaynaklanan ya da Koşullarla ilgili olarak ortaya çıkan durumlarla ilgili toplam sorumluluğumuz, (A) 100 ABD doları veya (B) sorumluluğu ortaya çıkaran olay öncesindeki üç aylık dönemde Hizmetlere ya da Yazılıma erişim için ödediğiniz toplam bedel (hangisi daha fazlaysa) ile sınırlıdır. Tedarikçilerimiz, Koşullardan kaynaklanan veya Koşullarla ilgili olarak ortaya çıkan hiçbir durumdan sorumlu değildir.

10.3

Bölüm 10'daki (Sorumluluğun Sınırlandırılması) bu sınırlamalar ve istisnalar, (A) bir çözüm yolunun size esas amacına dair herhangi bir kayıp veya başarısızlık için tamamen telafide bulunmaması veya (B) Kapsanan Tarafların zarar görme ihtimalini biliyor olması veya bilmesi gerekmesi durumunda bile, yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerlidir.

10.4

Koşullar, Kapsanan Tarafların tüm sorumluluğunu ve ayrıca Hizmetlere ve Yazılıma erişim ve kullanımla ilgili münhasır çözüm yolunuzu ortaya koymaktadır.

11. Fesih

Bölüm 11'in anlamı:

Aboneliğinizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz ancak bazı ücretler uygulanabilir. Koşullarımızdan herhangi birini ihlal etmeniz durumunda Adobe, hesabınızı sonlandırma veya askıya alma hakkına sahiptir.

11.1 Tarafınızca Fesih

Aboneliğinizi iptal edebilir ve Hizmetleri ve Yazılımı kullanımınızı istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. Hesabınızın iptali veya feshi, erken iptal ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, aboneliğinizle ilgili ödenmemiş ücretleri ödeme yükümlülüğünüzü ortadan kaldırmaz.

11.2 Bizim Tarafımızdan Fesih

Ürüne Özel Koşullarda belirtilmediği sürece, tamamen Adobe’nin takdirine bağlı olarak, aşağıdakilerin olması durumunda, herhangi bir zamanda Hizmetleri ve Yazılımı kullanma ve bunlara erişme hakkınızı derhal feshedebilir veya askıya alabiliriz:

(A) Koşulların herhangi bir hükmünü ihlal ederseniz (ya da Koşullara uymak istemediğinizi veya uyamayacağınızı açıkça gösteren davranışlarda bulunursanız);

(B) Varsa Hizmetlerin ve Yazılımın ödemelerini zamanında yapmazsanız;

(C) bize veya personelimize yönelik fiziksel, sözlü veya başka yollarla suistimal, tehdit, kabadayılık veya taciz eylemlerinde bulunursanız (bu gibi durumlarda, alternatif olarak, Hizmetler ve Yazılım erişiminizi askıya alabiliriz veya kısıtlayabiliriz);

(D) Tekrarlanan bir biçimde, kötü niyetle veya makul bir temel olmaksızın şikayette bulunmanız ve bunu yapmayı bırakmanızı rica etmemizin ardından hala yapmaya devam etmeniz durumunda (bu gibi durumlarda, alternatif olarak, Hizmetler veya Yazılım erişiminizi askıya alabiliriz veya kısıtlayabiliriz); 

(E) Yazılımı veya Hizmetleri size sağlamaya devam etmemiz, geçerli herhangi bir yasayı ihlal ediyorsa;

(F) Hizmetler ve Yazılımın tamamını veya bir bölümünü sürdürmemeyi seçersek (örneğin; yasa değişikliği nedeniyle veya başka bir nedenle, bölgenizde Hizmetleri sunmaya devam etmek bizim için elverişsiz hale gelirse) ya da

(G) Ücretsiz hesabınızda uzun süre herhangi bir etkinlik olmazsa.

Sebep göstermeksizin Koşulları veya Hizmetleri ve Yazılımı kullanımınızı feshetmemiz durumunda (yukarıdaki Bölüm (A) ila (D) ve (G) kısmında listelendiği şekilde) fesih işleminden en az otuz (30) gün önce, bize vermiş olduğunuz e-posta adresi aracılığıyla sizi bilgilendirmek ve İçeriğinizi nasıl geri alacağınızla ilgili yönergeleri iletmek için makul çabayı gösteririz. Bölüm (E) veya (F) kısmında listelenen nedenlerden dolayı Hizmetleri ve Yazılımı kullanımınızı sonlandırmamız halinde, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, söz konusu Hizmete veya Yazılıma ilişkin önceden ödenmiş, kullanılmamış tüm ücretler için size nispi esasa göre para iadesi sağlayabiliriz. Tarafımızdan fesih yapıldığında İçeriğinize erişimi kaybedebilirsiniz. 

11.3 Geçerliliğini Koruma

Koşulların süresinin sona ermesi veya feshi üzerine, Hizmetlerin ve Yazılımın tamamı ya da bir kısmı önceden ihbar etmeksizin çalışmayı durdurabilir. Koşullarda belirtilen tazminat yükümlülükleriniz, garanti retlerimiz ve yükümlülük kısıtlamalarımız ve uzlaşmazlık çözümü hükümleri geçerliliğini korur.

11.4 Hesabın Devre Dışı Bırakılması ve İtirazlar

Adobe Hesabınızın yanlışlıkla devre dışı bırakıldığını düşünüyorsanız hesabınızda oturum açmaya çalıştığınızda özetlenen süreci izleyerek veya Şeffaflık Merkezimiz üzerinden itirazda bulunabilirsiniz. Bununla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen Adobe Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

12. Ticari Yaptırımlar ve İhracat Denetim Uyumluluğu

Hizmetler ve Yazılım ve bunları kullanımınız; Hizmetlerin ve Yazılımın ithalatını, ihracatını ve kullanımını düzenleyen ABD ve diğer yargı bölgelerinin yasalarına, kısıtlamalarına ve yönetmeliklerine tabidir. Hizmetler ve Yazılımı kullanarak, söz konusu tüm yasalara, kısıtlamalara ve düzenlemelere uymayı kabul edersiniz ve herhangi bir ülkenin yasaları tarafından Hizmetler ve Yazılımı almanızın yasaklanmadığını garanti edersiniz. Ayrıca, Adobe'nin önceden yazılı onayı olmaksızın, Amerika Birleşik Devletleri tarafından ihracat için kontrol edilen herhangi bir içeriği herhangi bir Hizmete veya Yazılıma yüklememeyi veya bunlar üzerinden iletmemeyi kabul edersiniz (ABD Uluslararası Silah Ticareti Düzenlemeleri kapsamında kontrol edilen teknik veriler ve ABD İhracat İdaresi Düzenlemeleri kapsamında kontrol edilen teknoloji dahil).

13. Avustralya Tüketici Yasası

Koşullarda yer alan hiçbir hüküm, 2010 Rekabet ve Tüketici Yasası (Cth) (“CCA”) kapsamındaki herhangi bir tüketici hakkını veya sözleşmeyle hariç tutulamaz, kısıtlanamaz ya da değiştirilemez başka herhangi bir mevzuatı hariç tutmayı, kısıtlamayı veya değiştirmeyi amaçlamamaktadır. CCA veya diğer herhangi bir mevzuat; Koşullar içerisinde bir şarta, garantiye veya koşula işaret ediyorsa veya Koşullar ile bağlantılı olarak, temin edilen mallar veya hizmetler (varsa) bakımından kanuni garantiler sağlıyorsa, bu tür bir şartı, garantiyi veya başka bir koşulu ya da garantiyi ihlal etme yükümlülüğümüz (bizim seçimimize göre) şunların yapılabildiği ölçüde sınırlıdır: (A) Malların temininde şunlardan birini veya daha fazlasını gerçekleştirmemiz: (1) malları değiştirmek veya denk mallar temin etmek; (2) malları onarmak; (3) mal değişim veya denk mal temini masrafını ödemek ve (4) malların onarım masraflarını ödemek ya da (B) hizmet sağlama durumunda, şunlardan birini veya her ikisini de yapmamız: (1) hizmetleri yeniden sağlamak ve (2) hizmetlerin yeniden sağlanma masraflarını ödemek.

14. Uyuşmazlık Çözümü, Toplu Dava Feragati, Tahkim Anlaşması

Adobe Müşteri Hizmetleri, Adobe’nin Hizmetleri ve Yazılımı ile ilgili çoğu sorununuzu ele alabilir. Adobe Müşteri Hizmetleri ile buradan iletişime geçin: https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_tr.

14.1 Talep Bildirimi ve Uyuşmazlık Çözümü Süreci Gerekli Bilgileri

Bölüm 14.1'in anlamı:

Herhangi bir uyuşmazlığı Adobe'ye bildirmeyi ve barışçıl bir şekilde çözmeye çalışmayı kabul edersiniz. Bu işe yaramazsa uyuşmazlık ya asliye mahkemesinde ya da tahkim yoluyla karara bağlanacaktır. Ama önce barışçıl yolu deneyelim.

Adobe Müşteri Hizmetlerinin çözemediği herhangi bir sorununuz veya uyuşmazlığınız varsa (“Talep”), öncelikle bizimle iletişime geçerek ve aşağıdaki bölüm 18.2'de (Adobe’ye Gönderilecek Bildirim) belirtilen adrese yazılı bir Talep Bildirimi göndererek uyuşmazlığı gayri resmi şekilde ve iyi niyetle çözmeye çalışmayı kabul edersiniz. Talep Bildirimi, Adobe'ye kimliğiniz hakkında adil bir bildirim, Talebinizin niteliği ve temeline ilişkin bir açıklama ve talip olduğunuz parasal yardım miktarı dahil olmak üzere istediğiniz yardımı sağlamalıdır ve başka bireyler için Talep Bildirimi ile birleştirilemez. Talebinizle ilişkili uzlaşmazlık, alınmasının ardından 30 gün içinde çözülmemesi sonucunda ortaya çıkan herhangi bir yasal işlem, aşağıda belirtilen istisnalara tabi olmak üzere, uyuşmazlık için tahkimin gerekli olup olmadığına ilişkin herhangi bir uyuşmazlık dahil olmak üzere asliye mahkemesi veya nihai ve bağlayıcı tahkim yoluyla çözülmelidir. Taraflardan hiçbiri, Talep Bildiriminin alınmasından 30 gün sonrasına kadar yasal işlem başlatmayacaktır. Bu tahkim anlaşması, Koşulların yürürlük tarihinden önce ortaya çıkan veya ileri sürülen tüm talepler için sınırlama olmaksızın geçerli olacaktır. Herhangi bir federal, yerel mahkeme veya eyalet mahkemesi ya da kurum değil, hakem, aramızdaki herhangi bir uyuşmazlığın tahkime tabi olup olmaması dahil olmak üzere (yani, herhangi bir uyuşmazlığın tahkime elverişliliğine hakem karar verecektir), Koşulların yorumlanması, uygulanabilirliği veya yürütülebilirliği ya da Koşulların oluşturulması ile ilgili herhangi bir uyuşmazlığı ve işbu Koşulların tamamının veya herhangi bir bölümünün geçersiz veya geçersiz sayılabilir olup olmadığını çözme yetkisine sahip olacaktır. Koşullar, Hizmetler veya Yazılım ile ilgili talepler, Taleple sonuçlanan olaydan sonra bir yıl içinde belirtilmezse kalıcı olarak yasal engele uğrar.

14.2 Toplu Dava Açmama

Bizimle olan ihtilafları yalnızca bireysel olarak çözebilirsiniz ve bir hak talebini bir topluluğun davacısı ya da topluluk üyesi olarak birleştirilmiş ya da grup adına dava şeklinde getiremezsiniz. Bununla birlikte, işbu toplu dava feragatinin herhangi bir kısmı belirli bir çözümle ilgili olarak uygulanamaz veya geçersiz sayılırsa, söz konusu çözüm (ve yalnızca bu çözüm) tahkimden ayrılmalıdır ve mahkemede araştırılabilir. Ancak taraflar, tahkime tabi olmayan herhangi bir çözümün karara bağlanmasının, tahkime uygun herhangi bir talep ve çözüm yolu sonuçlanıncaya kadar erteleneceğini kabul ederler.

14.3 Tahkim Kuralları

Amerika kıtasında ikamet ediyorsanız JAMS, tahkimi kendi Modern Tahkim Kuralları ve Prosedürlerine uygun olarak ABD, Kaliforniya, Santa Clara County'de yönetecektir. Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Çin Anakarası, Hong Kong, Makao, Tayvan, Güney Kore, Hindistan, Sri Lanka, Bangladeş, Nepal ya da Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (“ASEAN”) üyesi bir ülkede ikamet ediyorsanız Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi (“SIAC”), tahkimi kendi Tahkim Kuralları çerçevesinde (kurallar referans yoluyla işbu bölüme dahil edilmiş olarak kabul edilmiştir) Singapur'da yönetecektir. Diğer durumlarda, tahkimi Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (LCIA), LCIA Tahkim Kuralları çerçevesinde Londra, İngiltere'de yönetecektir. Siz ve Adobe tarafından karşılıklı olarak seçilen bir hakem olacaktır. Tahkim İngilizce olarak gerçekleştirilecek ancak ana dili İngilizce olmayan şahitler, İngilizce'ye eş zamanlı çeviriyle (masraflarını şahidi gösteren tarafın karşılamasıyla) kendi ana dilinde ifade verebilecektir. Verilen hüküm, sizin ve bizim üzerimizde yargı yetkisi bulunan yetkili herhangi bir mahkemede ilan edilebilecek ve uygulanabilecektir. Tahkim sağlayıcısının kuralları ile Koşullar arasında, tahkim ücretlerinin ve maliyetlerinin değerlendirilmesi dahil olmak üzere, bir çelişki olması durumunda Koşullar geçerli olacaktır. 

14.4 Tahkim Ücretleri ve Maliyetleri

Tüm dosyalama, yönetim ve hakem ücretleri ve tahkim masraflarının ödenmesi, Koordine Davanın bir parçası olarak bir Talepte bulunmanız dışında, tahkim sağlayıcısının kurallarına tabi olacaktır ve tarafların tüm tahkim ücretlerini ve masraflarını eşit olarak paylaşacağını kabul ederiz (geçerli kurallar uyarınca tahsisin halihazırda gerekli olmadığı ölçüde). Bu bölümün amaçları doğrultusunda, “Koordine Dava”, bir hukuk firması veya hukuk firmaları topluluğu tarafından temsil edildiğiniz ve kısa bir süre içinde Adobe'ye karşı aynı veya benzer nitelikte çok sayıda koordine bireysel tahkim talebi sunmuş olduğunuz herhangi bir davadır. Yukarıdakilere bakılmaksızın, tahkim ücretlerini veya masraflarını karşılayamıyorsanız Adobe bunları ödeyecektir. Hakem, bir Talebin esasının veya tahkimde aranan çözümün anlamsız olduğunu ya da bir Talebin uygunsuz bir amaçla sunulduğunu tespit ederse, taraflar tahkim sağlayıcısının kurallarına göre tahkim ücretlerini ve masraflarını yeniden tahsis etmeye çalışabilirler. 

14.5 Tahkim İstisnaları – Küçük Talepler ve İhtiyati Tedbir

Yukarıdaki hükme bakılmaksızın, taraflardan herhangi biri, Santa Clara County, Kaliforniya, ABD'deki veya ikamet ettiğiniz idari bölgedeki asliye mahkemesinde karara bağlanan, asliye mahkemesinin yargı yetkisine tabi herhangi bir Talebe sahip olmayı seçebilir. Taraflardan biri asliye mahkemesine getirilebilecek bir Taleple tahkim davası açarsa diğer taraf, bir hakem atanmadan önce davanın asliye mahkemesinde karara bağlanmasını istediğini bildirebilir ve hakem, herhangi bir ücretin değerlendirmesini yapmadan önce davayı idari olarak kapatır ve Talebi sunan tarafın tahkim yerine asliye mahkemesinde devam etmesi gerekir. Bir Talebin asliye mahkemesine uygun olup olmadığına ilişkin herhangi bir uyuşmazlık, hakem tarafından değil, söz konusu mahkeme tarafından çözülecektir. Söz konusu bir uyuşmazlık durumunda, tahkim yargılaması, asliye mahkemesi tarafından Talebin tahkimde devam etmesi gerektiğine dair bir karar verilmedikçe ve böyle bir karar verilene kadar kapalı kalacaktır. Ek olarak, taraflardan herhangi biri herhangi bir yargı alanında ön ihtiyati tedbir (veya eşdeğer bir acil yasal çözüm yolu) başvurusunda bulunma hakkına sahip olacaktır (ör. sizin veya başkalarının Hizmetlere ya da Yazılıma Koşulları ihlal ederek yetkisiz erişimi veya bunları yetkisiz kullanımı durumunda). Bir tarafın, ihtiyati tedbir ve diğer yardım biçimlerini elde etmeye çalıştığı bir uyuşmazlığı varsa, söz konusu taraf ihtiyati tedbir için mahkemeye gidebilir ancak diğer tüm yardım biçimleri için taleplerini tahkim etmeli veya asliye mahkemesinden yardım almalıdır. 

14.6 Tahkimin Kabulü ve Vazgeçme Hakkı

Hizmetleri ve Yazılımı kullanmanızdan veya Koşulların 14. bölümünde (Uyuşmazlık Çözümü, Toplu Dava Feragati, Tahkim Anlaşması) yapılan son güncelleme tarihinden (hangisi daha sonraysa) itibaren ilk otuz (30) gün içinde kararınızı bölüm 18.2’de (Adobe’ye Gönderilecek Bildirim) belirtilen adrese yazılı olarak veya ContractNotifications@adobe.com adresine e-posta yoluyla bize göndererek 14. bölümün (Uyuşmazlık Çözümü, Toplu Dava Feragati, Tahkim Anlaşması) tahkim ve toplu dava feragati hükümlerinden vazgeçme hakkınız vardır. Bu hükümlerden vazgeçerseniz Adobe de bunlara bağlı olmayacaktır.

15. Denetim Hakları

Bölüm 15'in anlamı:

Adobe, işletmelerin ürün ve hizmetlerimizi kullanımının şartlarımıza uygun olduğunu doğrulama hakkına sahiptir. Bu, bireysel (işletme olmayan) hesap veya profillerini kullanan bireyler için geçerli değildir.

Ticari bir İşletme iseniz, on iki (12) ayda bir defadan fazla olmayacak şekilde, gizliliği muhafaza etmekle sorumlu bir personelimizi ya da bağımsız bir üçüncü taraf denetçiyi, Hizmetleri ya da Yazılımı, Koşullarımızla uyumlu olarak kurup kullandığınızı teyit etmek amacıyla, size en az yedi (7) gün önceden bildirimde bulunarak kayıtlarınızı, sistemlerinizi ve tesislerinizi manuel olarak, elektronik denetleme yöntemleriyle ya da her iki yolla da denetlemek üzere görevlendirebiliriz. Buna ek olarak, talep etmemizin ardından otuz (30) gün içinde herhangi bir Hizmeti ve Yazılımı ya da tüm Hizmetleri ve Yazılımı yükleme ve kullanımınızın bizden aldığınız geçerli lisanslara uygun olduğunu doğrulayabilmemiz için talep ettiğimiz tüm kayıtları ve bilgileri bize sağlarsınız. Teyit işlemi sırasında Hizmetlerin ve Yazılımın lisanslarının uyumunda bir eksiklik olduğunun ortaya çıkması hâlinde, söz konusu uyumsuzlukları gidermek amacıyla gerekli lisansları, abonelikleri ve ilgili geri bakım ve desteği ya da diğer uygulanabilir eylemleri derhal edinirsiniz.

16. Hizmet ve Yazılım Güncellemeleri ve Kullanılabilirlik

16.1 Hizmet ve Yazılım Güncellemeleri

Hizmetleri ve Yazılımı (herhangi bir bölüm veya özellik dahil olmak üzere) değiştirebilir, güncelleyebilir veya sonlandırabiliriz ve bu değişiklikler, güncellemeler veya sonlandırmalar, açıklığa kavuşturmak için, herhangi bir zamanda, size veya başka birine karşı sorumluluk olmaksızın zararlı olabilir ya da sizin için değer azalmasına neden olabilir. Adobe’nin makul takdirine bağlı olarak, zararlı olan veya sizin için önemli bir değer kaybıyla sonuçlanan ücretli teklif değişiklikleri konusunda, bu tür değişiklikleri, güncellemeleri veya sonlandırmaları size bildirmek için makul ticari çaba göstereceğiz. Hizmetlerimizi veya Yazılımı tamamen sonlandırmamız durumunda, İçeriğinizi aktarmanız için makul ticari çabayı gösteririz ve ön ödemesini yapmış olduğunuz Hizmet veya Yazılım için kullanılmamış olan ücretlerin nispi esasa göre size iadesini sağlayabiliriz.

16.2 Kullanılabilirlik

Web sayfalarımıza dünyanın her yerinden erişilebilir; ancak bu, tüm Hizmetlerin ve Yazılımın ülkenizde kullanılabilir olduğu anlamına veya kullanıcı tarafından Hizmetler ve Yazılım aracılığıyla oluşturulan kullanılabilir içeriğin ülkenizde yasal veya kullanılabilir olduğu anlamına gelmez. Bazı ülkelerde belirli Hizmetlere (ya da belirli Hizmet özelliklerine) veya Yazılıma erişim engellenebilir. Çin’deki kullanıcıların Hizmetlerimiz ve Yazılımımız kapsamındaki herhangi bir çevrimiçi hizmete erişmelerine veya bunları kullanmalarına izin verilmez ve bu kullanıcıların, Çin’de kullanılmak üzere Çin’deki kullanıcılara özel olarak sunulan Hizmetleri ve Yazılımı satın almaları gerekir. Kullandığınız yerde Hizmetleri ve Yazılımı kullanmanızın yasal veya kullanılabilir olduğundan emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Hizmet ve Yazılım tüm dillerde sunulmamaktadır.

17. Değişiklik, Ters Mühendislik, Yapay Zeka/Makine Öğrenimi (AI/ML) Yasağı

Bölüm 17'nin anlamı:

Teknolojimize ve hizmetlerimize yatırım yapıyoruz ve ürünlerimizi çoğaltmanıza veya çoğaltmaya çalışmanıza izin vermiyoruz.   

Ürünlerimizin amacı yapay zeka eğitim veri kümeleri oluşturmak değil, yaratıcılığı ve üretkenliği desteklemektir.  

Aşağıda açıklanan tersine mühendislik faaliyetleri ve ürünlerimizi çoğaltma girişimleri dışında, Firefly'ı ve üretken yapay zeka araçlarımızı başka herhangi bir yasal amaçla içerik üretmek için kullanabilirsiniz. 

Hizmetlerin ve Yazılımın belirli unsurları bizim (veya lisans verenlerimizin) gizli bilgilerimizi oluşturur. Koşullarda açıkça izin verilmediği sürece, (A) Hizmetlerin veya Yazılımın herhangi bir bölümünü değiştiremezsiniz, uyarlayamazsınız, adapte veya tercüme edemezsiniz; (B) Hizmetin veya Yazılımın herhangi bir bölümünde, kaynak kodunda, veri gösterimlerinde veya temelindeki algoritmalarda, süreçlerde, yöntemlerde ve söz konusu Hizmetin veya Yazılımın başka hiçbir kısmında ters mühendislik yapamazsınız (bu sistemi yeniden oluşturmak için bir sistem veya uygulamada akan girdi ve çıktıları izleme veya takip etme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), kaynak kodunu çözemezsiniz, parçalarına ayıramazsınız ya da kaynak kodunu bulmaya kalkışamazsınız veya (C) Hizmetleri veya Yazılımı (veya Hizmetlerden veya Yazılımdan alınan ya da elde edilen herhangi bir içerik, veri, çıktı veya diğer bilgileri) doğrudan veya dolaylı olarak mimariler, modeller veya ağırlıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere makine öğrenimi algoritmaları veya yapay zeka sistemleri oluşturmak, eğitmek, test etmek veya başka bir şekilde geliştirmek için kullanamazsınız (ve üçüncü taraflara yukarıda bahsedilenlerin hiçbirini yapma konusunda izin veremezsiniz). Bulunduğunuz yargı bölgesinin kanunları size, Hizmetlerin ya da Yazılımın lisanslı bölümlerini diğer yazılımlarla birlikte çalışabilir kılmak üzere gerekli bilgileri edinmek için bir Hizmetin veya Yazılımın kaynak kodunu derleme hakkını veriyorsa, öncelikle bu bilgileri bizden talep etmelisiniz. Kendi takdirimize bağlı olarak bu bilgileri size verebiliriz ya da bizim ve lisans verenlerimizin ve tedarikçilerimizin Hizmetlerdeki ve Yazılımdaki mülkiyet haklarının korunmasını sağlamak amacıyla Hizmetleri veya Yazılımı kaynak koda dönüştürmenize yönelik makul bir ücret de dahil olmak üzere makul koşullar da getirebiliriz.

18. Muhtelif Hükümler

18.1 İngilizce Nüsha

Koşullar değerlendirilirken veya yorumlanırken Koşulların İngilizce sürümü kullanılacaktır.

18.2 Adobe'ye Bildirim

Bildirimleri bize şu adresten gönderebilirsiniz: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, ABD, Attention: General Counsel.

18.3 Size Gönderilecek Bildirim

Size e-postanız ya da hesabınızla ilişkili posta, Hizmetler içinde gönderimler veya yasal olarak kabul edilen diğer yollarla bildirimde bulunabiliriz. Bildirim almak için hesap bilgilerinizi güncel tutmak sizin sorumluluğunuzdadır.  

18.4 Temlik Yasağı

Yazılı iznimiz olmadan, kısmen veya tamamen, Koşulları ya da Koşullar kapsamındaki haklarınızı ve yükümlülüklerinizi başkalarına devredemez veya başka bir şekilde temlik edemezsiniz; bu türden eylemler geçersiz kabul edilir. Koşullar kapsamındaki haklarımızı, sizin onayınız olmadan, üçüncü bir tarafa devredebiliriz.

18.5 Devlet Koşulları

Bir ABD kamu kuruluşu iseniz veya Koşullar Federal Tedarik Yönergesine (FAR) tabi ya da tabi olursa, Koşullar kapsamında sağlanan Hizmetler ve Yazılım, duruma göre 48 C.F.R. §12.212 ya da 48 C.F.R. §227.7202’de kullanılan şekliyle, “Ticari Bilgisayar Yazılımı” ve “Ticari Bilgisayar Yazılımı Belgeleri” ile bunlara ilişkin hizmetlerden oluşan, 48 C.F.R. §2.101’de tanımlanan şekliyle, “Ticari Ürünler veya Ticari Hizmetler”dir. Duruma göre, 48 C.F.R. §12.212 ya da 48 C.F.R. §227.7202-1 - §227.7202-4’te öngörüldüğü şekilde, Ticari Bilgisayar Yazılımı ve Ticari Bilgisayar Yazılımı Belgeleri, ABD Federal Hükümeti Son Kullanıcılarına (A) yalnızca Ticari Ürünler ve Hizmetler olarak ve (B) yalnızca Koşullar uyarınca tüm diğer son kullanıcılara tanınan haklarla lisanslanır. Yayımlanmamış haklar, ABD yasaları uyarınca saklı tutulmaktadır.

18.6 Başlıklar

Koşullarda kullanılan başlıklar yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla sunulmuştur ve anlam veya niyet yorumlamak için kullanılmaz.

18.7 Bölünebilirlik

Koşulların herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda, Koşulların geri kalanı tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecek ve bu hüküm yalnızca söz konusu geçersizlik veya uygulanamazlık ölçüsünde geçersiz olacaktır.

18.8 Feragat Etmeme

Koşulların hükümlerinden herhangi birini kullanmamamız ya da uygulamamamız, söz konusu hükümden feragat anlamına gelmez.

18.9 Mücbir Sebep

Taraflardan hiçbiri, Koşulların yürürlüğe girmesinden sonra gerçekleşen ve hangisinin gerçekleşeceği öngörülemeyen olaylardan ve tarafların makul kontrolü dışında olan grev, abluka, savaş, terörizm, ayaklanma, doğal afet, hükümet veya diğer devlet kurumları tarafından ruhsatın reddedilmesi gibi olaylardan kaynaklı olarak, bu olayların etkilenen tarafın yükümlülüklerini gerçekleştirmesini engellemesi veya geciktirmesi ve tarafın makul masraflar kapsamında mücbir sebebi önleyememesi veya giderememesinden dolayı, Koşullar uyarınca herhangi bir yükümlülüğü (Adobe'ye ödeme yükümlülükleriniz dışında) yerine getirmeye dair herhangi bir gecikme veya başarısızlık konusunda diğerinden sorumlu olmayacaktır.

19. DMCA

Başkalarının Fikri Mülkiyet Haklarına saygı duyar ve kullanıcılarımızın da bu şekilde davranmasını bekleriz. Telif hakkı ihlallerine ilişkin açıkça yapılan bildirimlere Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası (“DMCA”) ile tutarlı olarak yanıt veririz. Adobe’nin IP Kaldırma politikaları ve uygulamaları hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://www.adobe.com/tr/legal/dmca.html. 


Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, ABD. 


Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, İrlanda Cumhuriyeti 


Adobe_General_Terms_of_Use-tr_20240217


Genel Kullanım Koşulları Köprü Bağlantılı Belge Listesi (yukarıda belirtilme sırasına göre listelenmiştir):

1. Abonelik ve İptal Koşulları: https://www.adobe.com/tr/legal/subscription-terms.html

2. K-12 (İlk ve Orta Dereceli) ve Yüksek Öğretim Öğrenci Verileri İçin Ek Koşullar: https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/servicetou/Adobe-EDU-Terms-en_US-20210701.pdf

3. Ekipler ve kurumsal bulut depolama HelpX için Creative Cloud ve Document Cloud'da depolanan kişisel içerik: https://helpx.adobe.com/tr/enterprise/kb/business-storage.html

4. Gizlilik Politikası: https://www.adobe.com/tr/privacy/policy.html

5. Adobe Gizlilik Seçenekleri: https://www.adobe.com/tr/privacy/opt-out.html

6. İçerik Analizi SSS: https://helpx.adobe.com/tr/manage-account/using/machine-learning-faq.html

7. Adobe Cloud Services için EEA ve Birleşik Krallık Veri İşleme Anlaşması kapsamında olan ülkelerdeki bireysel kullanıcılar: https://dpa.adobe.com/dpaTermsOfUse?type=55

8. Cloud Services için EEA ve Birleşik Krallık Veri Koruma Koşulları kapsamı dışındaki bireysel kullanıcılar: https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/terms/enterprise/pdfs/DPT-WW.pdf

9. Adobe yazılım desteği yönergeleri: https://helpx.adobe.com/tr/support/programs/support-periods.html

10. Şeffaflık Merkezi: https://www.adobe.com/tr/trust/transparency.html

11. Fontlarınızı Creative Cloud’a yükleme: https://helpx.adobe.com/tr/creative-cloud/help/upload-your-fonts-to-creative-cloud.html#licensing

12. İlk ve Orta Öğretim Kurumu Uygunluk Yönergeleri: https://helpx.adobe.com/tr/enterprise/using/primary-and-secondary-institution-eligibility-guidelines.html

13. Üçüncü Taraf Yazılım Bildirimleri ve/veya Ek Şartlar ve Koşullar: https://www.adobe.com/tr/products/eula/third_party.html

14. Görsel Kullanım Hakları: https://www.adobe.com/tr/legal/permissions/image-notice.html

15. Adobe Müşteri Hizmetleri: https://helpx.adobe.com/tr/contact.html?step=CCSN_membership-account-payment_cancel-your-membership

16. Fikri Mülkiyetin Kaldırılması Politikası: https://www.adobe.com/tr/legal/dmca.html