Podporte svoje marketingové úsilie pomocou marketingového plánu.

Naplánujte si marketingovú stratégiu pomocou osvedčených postupov pre cieľové trhy a marketingové taktiky.

Príklady stránok marketingového plánu

Čo je marketingový plán a ako ho vytvoriť?


Je to dokument používaný na organizovanie marketingových cieľov firmy, ako aj na vytvorenie stratégie ich dosiahnutia. Je to plán spustenia malého podniku alebo nového produktu či služby. Začína sa deklaráciou poslania a pokračuje definovaním cieľovej skupiny zákazníkov a toho, ako ju plánujete osloviť. Plán by mal obsahovať prieskum trhu a zákazníckej základne, marketingové materiály a metódy, ktoré plánujete použiť, ako aj spôsob merania úspechu.

 

Preskočenie plánovacej fázy a vhupnutie rovnými nohami do plánovania ad hoc marketingových kampaní sa môže zdať lákavé, no venovanie času príprave marketingu či podnikateľskému plánu sa v konečnom dôsledku vyplatí. Vaša marketingová snaha sa vďaka tomu bude neustále zameriavať na dlhodobé ciele. Marketéri, ktorí si nastavia ciele a zadokumentujú svoju stratégiu, majú viac ako 3-násobne vyššiu šancu na úspech svojich snáh. Tí najdisciplinovanejší majú dokonca takmer 4-násobne vyššiu pravdepodobnosť uspieť.

 

 

 

 

Osvedčené postupy pre marketingové plány.


Tie najlepšie marketingové plány dokazujú hlbokú znalosť podnikania aj cieľovej skupiny. Buďte dôkladní. Uveďte do nich všetky dôležité informácie o spoločnosti a popíšte spôsoby, ktorými dosiahnete svoje podnikateľské ciele. Nižšie je uvedených niekoľko kľúčových vecí, ktoré by ste mali uviesť v silnom marketingovom pláne:

 

 

Podrobnosti a rozdiely.

 

Začnite základnými informáciami o svojej firme: názov, miesto podnikania, čo ponúkate a kľúčové veci, ktoré vás odlišujú od konkurencie. Potom uveďte svoje podnikateľské ciele, deklaráciu poslania a jedinečný predajný návrh. Jedinečný predajný návrh je kľúčovou informáciou odlišujúcou vašu ponuku od ponuky konkurencie. Môže ňou byť napríklad to, že ak vo vašom okolí existuje viacero firiem predávajúcich tričká z organickej bavlny, vaša firma môže byť jedinou podporujúcou pri každom nákupe charitatívne organizácie.

Príklady stránok marketingového plánu

Pozícia na trhu.


Definujte oblasť, v ktorej budete podnikať, a uveďte podrobný prieskum stavu daného odvetvia. Možno vaša firma našla dieru na trhu alebo je vďaka rastúcemu dopytu predurčená na úspech na väčšom trhu. Stanovte si realistické ciele, ako sa odlíšiť od konkurencie a aký podiel na trhu chcete dosiahnuť. S tým vám môže pomôcť analýza konkurencie – opíšte svoju konkurenciu, aby ste vedeli, ako vyniknúť.

 

 

 

Silné a slabé stránky

 

Analýza situácie dokazuje, že poznáte silné stránky svojej spoločnosti aj oblasti, v ktorých sa musíte zlepšiť. Jedným zo spôsobov, ako to urobiť, je analýza SWOT, teda štvorkvadrantová mriežka venovaná prednostiam, slabinám, príležitostiam a hrozbám. Využite analýzu na to, aby ste svojmu tímu pomohli vymyslieť spôsob splnenia jedinečných cieľov.

 

 

 

Analýza cieľovej skupiny

 

Presne popíšte svojich potenciálnych zákazníkov a ich predpokladané potreby. Spoločnosti na prieskum trhu môžu poskytnúť štatistiky vychádzajúce z priestoru, v ktorom podnikáte, dokonca môžu zájsť až k zadefinovaniu typov kupujúcich, ktoré vám pomôžu predvídať správanie zákazníkov. Môže to ovplyvniť vašu obsahovú stratégiu či rozvíjať plány na upútanie pozornosti cieľovej skupiny prostredníctvom rôznych marketingových kanálov za pomoci štýlu, vizuálov, rozprávania príbehov a iných prostriedkov.

 

 

 

Marketingové ciele a merania.

 

Spíšte si marketingové ciele. Buďte konkrétni v tom, aké typy zákaziek chcete prilákať a ako plánujete získať podiel na trhu. Následne stanovte pokyny na sledovanie údajov a kľúčové ukazovatele výkonu (KPI) alebo iné kritériá, ktoré budete používať na meranie úspechu. Môže nimi byť počet predaných produktov či predplatných, počet stiahnutí alebo akákoľvek iná metrika spojená s vašimi konkrétnymi cieľmi.

 

 

 

Marketingové kanály a stratégia.

 

Načrtnite všetky marketingové aktivity, ktoré plánujete vykonať, a uveďte, ako zapadajú do vašej stratégie obsahového marketingu alebo ako plánujete formulovať komunikáciu so svojou cieľovou skupinou. Podrobne popíšte, ktoré marketingové kanály použijete a prečo ich použijete. Môžu sem patriť fyzické marketingové materiály, napríklad tlačové reklamy a letáky, či digitálne marketingové úsilie, napríklad marketing na sociálnych médiách a optimalizácia pre vyhľadávače (SEO). Novinky doručované e-mailom a stratégia pre sociálne médiá sú v dnešnej dobe bežnými súčasťami základných marketingových stratégií. V závislosti od trhu by mohli byť vhodné aj propagované príspevky na sociálnych sieťach, digitálne reklamy, reklamy v podcastoch, cielené videoreklamy a ďalšie prostriedky.

 

 

 

Logistika a financie.

 

Ak chcete vytvoriť kompletný podnikateľský plán, ktorý možno použiť pri presviedčaní potenciálnych investorov, že vaša spoločnosť prinesie dobrú návratnosť investície, pridajte doň aj logistiku a financie. Uveďte svoj rozpočet na marketing, plánované spúšťanie marketingových kampaní a finančné odhady s náčrtom zisku spoločnosti, ktorý by spoločnosť mohla dosiahnuť v priebehu 1 – 5 rokov. Ak je vaša firma už zabehnutá, uveďte odhad na ďalších 5 rokov. Infografiky, tabuľky a grafy využité na ilustráciu financií môžu pritiahnuť pozornosť vašej cieľovej skupiny.

 

Exekutívny sumár marketingového plánu

Exekutívny sumár.

 

Exekutívny sumár je zhustenou verziou marketingového plánu. Túto časť vytvorte na záver, hoci bude uvedená na začiatku dokumentu. Každú časť svojho plánu zhrňte v krátkom odseku a naservírujte čitateľom všetky informácie v rýchlom zhrnutí na jednej strane.

 

Príklady, ktoré vám pomôžu rozbehnúť sa


Vytlačené marketingové plány.


Môžete si vytvoriť elegantný tlačený dizajn, ktorý môžete rozdávať cieľovej skupine, napríklad v podobe takejto jednoduchej čiernobielej brožúry. Aplikácia ako Adobe InDesign vám umožňuje začať úplne od začiatku a vytvoriť knižné rozloženia či začať pracovať na marketingových plánoch podobným týmto:

 

 

 

Digitálne marketingové plány.

 

Digitálne prezentované marketingové plány ponúkajú množstvo výhod. Vytvorte si plán, ktorý dokážete zdieľať rovnako ľahko ako URL adresu. Môžete doň vkladať pohyblivé grafiky, jednoducho ho zdieľať online a vytvoriť responzívny dizajn, ktorý sa prispôsobí rôznym veľkostiam obrazoviek. Ak máte marketingový plán prezentovať v priamom prenose, tak je skvelou voľbou šablóna prezentácie, napríklad takáto, ktorá obsahuje viacero farebných motívov. Aplikácie ako Adobe Express sú na tento typ dizajnu ako stvorené. Môžete tiež vyskúšať bezplatnú online šablónu programu Adobe Express, a to dokonca aj v prípade, že vaša firma ešte nemá webovú lokalitu.

 

 

 

Vytvorte si marketingový plán ešte dnes.


Získajte pre svoj tím nástroje potrebné na vytvorenie kompletného marketingového programu od vývoja identity značky, po vytváranie dátových zdrojov pre sociálne médiá pomocou aplikácií na digitálny dizajn, ako sú napríklad tie, ktoré sú súčasťou plánu Adobe Creative Cloud pre tímy. Adobe Illustrator vám umožní vytvárať logá, grafiky a tabuľky. InDesign vám dá možnosť navrhovať marketingové materiály ako pohľadnice či brožúry. A keď sa vaša organizácia rozbehne, Adobe Acrobat sa postará o digitalizáciu všetkých papierovačiek pomocou zabezpečených PDF súborov. Cloudové knižnice vám navyše pri každom projekte umožnia pracovať vždy s najnovšími verziami log a dátových zdrojov.

 

 

Nájdite kreatívne spôsoby rozširovania svojho podnikania.

PRÍBEHY ZÁKAZNÍKOV


Pozrite sa, ako zákazníci spoločnosti Adobe využívajú Creative Cloud pre tímy na tvorbu skvelých zážitkov.

OSVEDČENÉ POSTUPY


Najnovšie pravidlá efektívneho dizajnu, marketingu a ďalších oblastí.

KURZY


Dosiahnite vďaka podrobným návodom novú úroveň kreativity.
 

Objavte aplikácie, ktoré môžete použiť na vytvorenie marketingového plánu.

 

InDesign, Adobe Express, Photoshop, Premiere Pro, Illustrator

Vyberte si plán Creative Cloud pre tímy.

Všetky plány zahŕňajú správcovskú konzolu Admin Console na jednoduché spravovanie licencií, nepretržitú technickú podporu, neobmedzený počet pracovných inzerátov v službe Adobe Talent a 1 TB úložiska.

Jedna aplikácia

  


Jedna aplikácia od Adobe pre kreatívcov podľa vášho výberu, ako napríklad Photoshop, Illustrator, lnDesign alebo Acrobat Pro.*

NAJVÝHODNEJŠIA PONUKA

Všetky aplikácie

  

 

Získajte viac než 20 kreatívnych aplikácií Adobe vrátane aplikácií Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe Express, XD a ďalších.

Zavolajte nám na číslo +44 203 0277 764 alebo požiadajte o konzultáciu

Chcete sa niečo opýtať? Porozprávajme sa.

Nakupujete pre veľkú organizáciu? Získajte informácie o službe Creative Cloud pre podniky

*Samostatné aplikácie Acrobat Pro, Lightroom a InCopy sa dodávajú s úložiskom 100 GB.