โลโก้ Adobe

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

พร้อมให้ใช้งานสำหรับผู้สมัครใช้งาน Adobe Creative Cloud All Apps สำหรับทีมเป็นครั้งแรกใน ประเทศไทย ซื้อแผน Adobe Creative Cloud All Apps สำหรับทีมในราคา (   (รวม VAT) หรือ (   (รวม VAT) ในปีแรก ลูกค้าที่มีสิทธิ์สามารถซื้อสิทธิ์ใช้งานได้ตั้งแต่ 1-5 เครื่อง เมื่อสิ้นสุดปีแรก เราจะต่ออายุการสมัครใช้งานของคุณแล้วเรียกเก็บเงินตามอัตราราคาการสมัครใช้งานมาตรฐานโดยอัตโนมัติซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ (   (รวม VAT) หรือ (   (รวม VAT) เว้นแต่คุณเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสมัครใช้งาน ต้องมีข้อผูกมัด 12 เดือน คุณสามารถทำการยกเลิกได้ผ่านฝ่ายสนับสนุนลูกค้าข้อเสนอนี้ไม่รวมลูกค้าในภาคการศึกษา, OEM หรือลูกค้าที่ต้องการสิทธิ์การใช้งานจำนวนมาก

เงื่อนไขทั่วไป: ใช้ได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้พักอาศัยหรือบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในประเทศที่ถูกสั่งห้ามทำการค้าขายกับประเทศอื่น หรือประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการส่งออกในสหรัฐอเมริกาหรือในท้องถิ่นไม่มีสิทธิ์ได้รับข้อเสนอนี้ ข้อเสนอและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ห้ามมิให้มีการมอบหมาย แลกเปลี่ยน ขาย โอน รวม หรือแลกเป็นเงินสดหรือสินค้าและบริการอื่นๆ ใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ตามที่แจ้งไว้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการในตำแหน่งที่ตั้งที่ผู้รับอาศัยอยู่ อาจมีการใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ถือเป็นโมฆะหากมีข้อห้ามหรือข้อจำกัดตามกฎหมาย