โลโก้ Adobe

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

พร้อมให้ใช้งานสำหรับผู้สมัครใช้งาน Adobe Creative Cloud All Apps สำหรับทีมเป็นครั้งแรกใน ประเทศไทย ซื้อแผน Adobe Creative Cloud All Apps สำหรับทีมในราคา   (รวม VAT) หรือ    (รวม VAT) ในปีแรกเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาข้อเสนอ เราจะต่ออายุการสมัครใช้งานของคุณแล้วเรียกเก็บเงินตามอัตราราคาการสมัครใช้งานมาตรฐานโดยอัตโนมัติซึ่งปัจจุบันอยู่ที่     (รวม VAT) หรือ    (รวม VAT) เว้นแต่คุณเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสมัครใช้งาน มีข้อผูกมัด 12 เดือน คุณสามารถทำการยกเลิกได้ผ่านบัญชี Adobe หรือฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

ราคานี้มีให้เฉพาะบุคคลที่อายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีสิทธิ์ซึ่งซื้อจาก Adobe Store โดยตรงหรือโทรติดต่อฝ่ายขายของ Adobe ราคานี้ไม่รวมลูกค้า OEM, เชิงพาณิชย์ หรือลูกค้าที่ต้องการสิทธิ์การใช้งานจำนวนมาก จำกัดให้ลูกค้าที่มีสิทธิ์แต่ละรายสามารถซื้อการเป็นสมาชิกรายปี Adobe Creative Cloud All Apps สำหรับทีมเพียงแค่หนึ่ง (1) รายการและหนึ่ง (1) ครั้งเท่านั้น ไม่สามารถมอบหมาย แลกเปลี่ยน ขาย โอน หรือรวมค่าบริการดังกล่าวเข้ากับส่วนลดหรือข้อเสนออื่นใด หรือแลกเป็นเงินสดหรือสินค้าและบริการอื่นๆ ได้ ผู้พักอาศัยหรือบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในประเทศที่ถูกสั่งห้ามทำการค้าขายกับประเทศอื่น หรือประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการส่งออกในท้องถิ่นไม่มีสิทธิ์ได้รับข้อเสนอนี้ ถือเป็นโมฆะหากมีข้อห้าม ถูกเก็บภาษี หรือข้อจำกัดตามกฎหมาย