ADOBE ACROBAT SIGN

Co to jest podpis elektroniczny?

Podpisy elektroniczne to skuteczna, ważna prawnie metoda zatwierdzania dokumentów elektronicznych. Są bezpieczne i weryfikowalne, mogą więc zastąpić podpisy odręczne w prawie każdym procesie. Rozpocznij pracę z podpisami elektronicznymi Adobe.

obraz

Badanie IDC MarketScape wykazało, że firma Adobe jest liderem w dziedzinie podpisów elektronicznych.

Jakie korzyści oferują podpisy elektroniczne?

Ikona — wiążące prawnie
Prawnie wiążące i bezpieczne

Podpisy elektroniczne są prawnie wiążące, zaufane i egzekwowalne w prawie każdym kraju uprzemysłowionym na świecie.

Rysunek wektorowy stopera
Szczególnie wydajne

Przyspiesz każdy proces, pozwalając adresatom podpisywać dokumenty elektronicznie. Z usługą Acrobat Sign oszczędności mogą sięgnąć 1,5 godziny na użycie na transakcję.*

Pieniądze — ikona
Wyjątkowo ekonomiczne

Korzystanie z podpisów elektronicznych sprzyja oszczędzaniu pieniędzy. Z usługą Acrobat Sign można zaoszczędzić nawet 6 USD na transakcję, ograniczając ilość zużywanego papieru.*

Do czego są używane podpisy elektroniczne?


Zobacz, jak podpisy elektroniczne potrafią poprawić wydajność każdego działu w każdej branży.

Daj zespołom możliwość skupienia się na sprzedaży, zwalniając ich z konieczności wykonywania ręcznych, powtarzalnych zadań administracyjnych.

Zwiększ wydajność pracowników i zachwyć kandydatów do pracy, dając im łatwy dostęp do elektronicznego podpisywania dokumentów z dowolnego miejsca.

Bezpiecznie przechwytuj i udostępniaj poufne informacje dzięki bezproblemowym obiegom pracy bez papierowych dokumentów, których klienci oczekują w obecnych czasach.

Zwiększ efektywność obiegów pracy dokumentów i składania podpisów cyfrowych, jednocześnie chroniąc prywatność pacjentów.

Usługa Acrobat Sign współpracuje z narzędziami, które już są używane przez zespoły w firmie.

Oparty na certyfikatach podpis cyfrowy to najbardziej zaawansowany, bezpieczny i zgodny z przepisami typ podpisu elektronicznego.Gdy jest konieczny najwyższy poziom gwarancji tożsamości osób podpisujących oraz autentyczności dokumentu, ale nadal chce się podpisać dokument elektronicznie, należy użyć zaufanych podpisów cyfrowych opartych na cyfrowej certyfikacji tożsamości, takich jak nasze podpisy w chmurze.

Zacznij korzystać z intuicyjnych podpisów elektronicznych Adobe.

Wybieraj spośród różnych planów podpisów elektronicznych przygotowanych tak, aby spełnić Twoje unikatowe potrzeby.

obraz

Do czego można wykorzystać usługę Acrobat Sign?

Równie łatwe jak wysłanie wiadomości e-mail

Wysyłanie dokumentu do elektronicznego podpisania składa się z 3 prostych kroków. Prześlij dokument, dodaj adres e-mail osoby podpisującej i wybierz opcję Wyślij. I to wszystko.

Równie łatwe jak wysłanie wiadomości e-mail

Błyskawiczne podpisywanie

Osoba podpisująca musi tylko kliknąć łącze i złożyć podpis elektroniczny w przeglądarce, na komputerze lub na dowolnym urządzeniu przenośnym. Nie trzeba nic pobierać ani się rejestrować.

Wskazówki dla firm

Śledzenie postępu i zarządzanie nim

Oprogramowanie wskazuje stan poszczególnych podpisów oraz umożliwia wysyłanie przypomnień, anulowanie żądań i przeglądanie szczegółowego rejestru wszystkich transakcji.

Lista Approved Trust List

Praca z programami Microsoft i innymi już używanymi narzędziami

Jako preferowane przez firmę Microsoft rozwiązanie do obsługi podpisów elektronicznych, usługa Acrobat Sign bezproblemowo integruje się z aplikacjami firmy Microsoft. Dokumenty można tworzyć, edytować i podpisywać bez opuszczania platformy Microsoft 365. Do integracji można uzyskiwać dostęp za pomocą wielu innych narzędzi biznesowych, w tym Salesforce i Workday.

Adobe Sign i Microsoft

Podpisy elektroniczne Acrobat Sign — często zadawane pytania


Podpisy elektroniczne oferują wiążącą prawnie metodę potwierdzania zgody lub zatwierdzania dokumentów i formularzy cyfrowych. Jedna z często stosowanych definicji podpisu elektronicznego brzmi: „dźwięk, symbol lub proces elektroniczny dołączony do rejestru lub związany z nim w logiczny sposób, który określona osoba stosuje w celu podpisania tego rejestru”. Podpisy elektroniczne mogą zastąpić podpisy odręczne w prawie każdym procesie osobistym lub biznesowym. Przykłady: umowy, formularze zgłoszeniowe, formularze wdrażania nowo zatrudnionych osób, umowy o zachowaniu poufności, dokumenty wstępne dla dostawców i zapytania ofertowe, autoryzacje zmian, formularze rejestracji do świadczeń urzędowych.


Tak. Podpisy elektroniczne są wiążące i ważne prawnie w prawie każdym kraju uprzemysłowionym na świecie. Również mniej rozwinięte kraje rozpoczynają wprowadzanie przepisów dotyczących podpisów elektronicznych. W 2000 roku w Stanach Zjednoczonych przyjęto ustawę ESIGN Act, która umożliwia stosowanie wiążących podpisów elektronicznych w prawie każdej sytuacji. W Unii Europejskiej w lipcu 2016 roku wprowadzono przepisy eIDAS (Electronic Identification and Trust Services). Podobne przepisy zostały też przyjęte w innych krajach. Więcej informacji można uzyskać na stronie informacji o statusie prawnym podpisów elektronicznych.


Tak. Firma Adobe bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo podpisów elektronicznych. Usługa Acrobat Sign uzyskała certyfikaty zgodności z najbardziej rygorystycznymi standardami zabezpieczeń na świecie, takimi jak ISO 27001, SOC 2 Type 2 i PCI DSS, które są używane w branży kart płatności. Dodatkowo w usłudze Acrobat Sign jest stosowany proces bezpiecznego cyklu życia produktów Adobe (SPCL, Secure Product Lifecycle). Ten rygorystyczny zestaw ponad 1000 działań, procesów i narzędzi opracowanych z myślą o jak najwyższym bezpieczeństwie zintegrowano z każdym etapem cyklu życia produktu. Więcej informacji znajdziesz w Centrum zaufania Adobe.


Dzięki usłudze Acrobat Sign odbiorcy mogą podpisywać dokumenty elektronicznie, wpisując lub rysując swoje nazwisko na komputerze albo urządzeniu przenośnym, a także przez wysłanie obrazu swojego podpisu. Obsługiwane są również bardziej zaawansowane podpisy w chmurze — oparte na certyfikowanych identyfikatorach cyfrowych, które skuteczniej potwierdzają tożsamość osób podpisujących. 


Wystarczy wysłać dokument, który ma zostać podpisany, wprowadzić adresy e-mail odbiorców, przeciągnąć pola podpisów i formularzy, a następnie upuścić je na stronie. Po kliknięciu opcji Wyślij usługa Acrobat Sign wyśle osobom podpisującym łącze do dokumentu.


Dzięki usłudze Acrobat Sign podpisywanie jest zawsze bezpłatne i proste. Nie trzeba nic pobierać ani się rejestrować. Wystarczy kliknąć łącze w wiadomości e-mail, aby otworzyć dokument na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze. Proces jest podzielony na zakładki i uzupełniony o proste instrukcje. Kiedy przychodzi czas na podpisanie, wystarczy wprowadzić imię i nazwisko w polu podpisu, a następnie wysłać obraz podpisu lub podpisać się myszą, palcem albo rysikiem. Po zakończeniu trzeba tylko kliknąć przyciski Zastosuj i Zakończ. Dowiedz się więcej o metodach składania podpisów elektronicznych


Nie. Podpisy online (podpisy elektroniczne) to w ogólny sposób ujęte procesy elektroniczne wskazujące zaakceptowanie umowy lub pewnych informacji. Określenie podpis cyfrowy dotyczy zazwyczaj konkretnego typu podpisu elektronicznego. W przypadku podpisów cyfrowych uwierzytelnianie tożsamości osoby podpisującej i potwierdzanie podpisania odbywa się w oparciu o certyfikowany identyfikator cyfrowy przetwarzany przez dostawcę usług zaufania. Każdy taki podpis jest łączony z dokumentem przy użyciu mechanizmu szyfrowania.

 

Podpisy w chmurze dostępne za pośrednictwem usługi Acrobat Sign są certyfikowanymi podpisami cyfrowymi realizowanymi przez serwery. To doskonały mechanizm podpisów, gdy trzeba zachować zgodność z przepisami podczas pracy zdalnej.


Usługa Acrobat Sign umożliwia wysyłanie różnorodnych dokumentów do podpisu przez inne osoby, a także tworzenie szablonów do wielokrotnego użytku. Niektóre obsługiwane formaty: 

 

• PDF i Adobe PDF (PDF) 

• Microsoft Word (DOC i DOCX) 

• Microsoft Excel (XLS i XLSX) 

• Microsoft PowerPoint (PPT i PPTX) 

• WordPerfect (WP) 

• Tekst (TXT) 

• Tekst sformatowany (RTF) 

• Grafika (TIF, JPG, JPEG, GIF, BMP i PNG) 

• Strony internetowe (HTM i HTML) 

 

Dowiedz się więcej o składaniu podpisów elektronicznych w dokumentach programu Microsoft Word

Podpis elektroniczny, nazywany też e-podpisem, to prosty sposób na złożenie ważnego prawnie wskazania zgody lub potwierdzenia formularza albo dokumentu cyfrowego. Profesjonalne rozwiązania do obsługi podpisów elektronicznych, takie jak usługa Acrobat Sign, ułatwiają zawieranie w kilku prostych krokach umów, które są wiążące w wielu krajach. Z takich rozwiązań można korzystać, aby wspomagać procesy biznesowe wymagające podpisów elektronicznych, podpisów cyfrowych lub ich kombinacji. Szablony obiegów pracy mogą zawierać predefiniowane informacje lub postanowienia dla konkretnych typów umów, a zatwierdzanie można zautomatyzować tak, aby kierować, śledzić i rejestrować każdy krok procesu, a następnie zapisywać podpisane dokumenty w repozytorium z możliwością przeszukiwania.

Usługa Acrobat Sign sprawia, że wysyłanie dokumentów do podpisu elektronicznego jest proste. O podpis elektroniczny można poprosić jedną lub wiele osób: dowiedz się więcej.

*Raport Total Economic Impact of Acrobat Sign firmy Forrester Consulting