Подготовка чрез цифровизация: Практически уроци отговора срещу COVID-19 в Сиатъл

икона на работен процес

Уеб семинар на запис  |  Безплатно


Всеки ден хората се обръщат към обществените служби за помощ и информация. По време на национален локдаун това става още по-предизвикателно. Град Сиатъл успя бързо да реагира на пандемията от COVID-19 и да предостави на служителите правилните цифрови решения, за да поддържа работата на услугите.

Бившият ИТ директор на Hawaii, Todd Nacapuy се срещна с ключови членове на техния екип за поддръжка, за да разкрие практически уроци, които всички агенции могат да приложат към своите планове за готовност.

От преминаването към дистанционна работа до създаването, подписването и одобряването на официални документи по електронен път, град Сиатъл показа на нацията колко важна може да бъде цифровата трансформация.

Попълнете формуляра, за да гледате уеб семинара на запис.