Chuẩn bị sẵn sàng bằng cách số hóa: Bài học thực tiễn từ công tác ứng phó với COVID-19 của Seattle

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Hàng ngày, mọi người tìm đến dịch vụ công để được hỗ trợ và cung cấp thông tin. Trong thời gian phong tỏa toàn quốc, điều này càng trở nên khó khăn hơn. Thành phố Seattle có thể nhanh chóng phản ứng với đại dịch COVID-19 và trang bị cho nhân viên các giải pháp kỹ thuật số phù hợp để duy trì dịch vụ.

Cựu CIO của Hawaii, Todd Nacapuy đã ngồi lại với các thành viên chủ chốt trong nhóm hỗ trợ của mình để tìm ra những bài học thực tiễn mà tất cả các cơ quan đều có thể áp dụng cho kế hoạch chuẩn bị của họ.

Từ việc chuyển sang chế độ làm việc từ xa, đến việc tạo, ký và phê duyệt tài liệu chính thức bằng phương pháp điện tử, Thành phố Seattle đã cho cả nước thấy tầm quan trọng của công tác chuyển đổi kỹ thuật số.

Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.