Pripravenosť prostredníctvom digitalizácie: Praktické poučenie z reakcií mesta Seattle na pandémiu COVID-19

ikona pracovného postupu

Webinár na požiadanie | Bez poplatkov


Každý deň sa ľudia obracajú na verejné služby so žiadosťou o podporu a informácie. Počas celoštátneho lockdownu nároky na poskytovanie týchto služieb ešte vzrástli. Mesto Seattle dokázalo rýchlo reagovať na pandémiu COVID-19 a vybavilo zamestnancov správnymi digitálnymi riešeniami, aby mohli naďalej poskytovať potrebné služby.

Todd Nacapuy, bývalý vedúci informačného oddelenia pre Havaj, sa stretol s kľúčovými členmi podporného tímu mesta Seattle, aby získal praktické poznatky, ktoré môžu všetky úrady uplatniť vo svojich plánoch pripravenosti.

Od prechodu na prácu na diaľku až po elektronické vytváranie, podpisovanie a schvaľovanie úradných dokumentov – mesto Seattle ukázalo celej krajine, aká dôležitá môže byť digitálna transformácia.

Vyplňte formulár a pozrite si webinár na požiadanie