Preparedness through digitization: Practical lessons from Seattle’s COVID-19 response

icon ng workflow

On-Demand na webinar  |  Libre


Araw-araw, bumabaling ang mga tao sa mga pampublikong serbisyo para sa suporta at impormasyon. Kapag may lockdown sa buong bansa, mas nagiging mahirap pa ito. Mabilis na nakatugon ang Lungsod ng Seattle sa pandemya ng COVID-19 at nabigyan nito ang mga empleyado ng mga tamang digital solution para mapanatiling tuloy-tuloy ang mga serbisyo.

Nakipag-usap ang dating CIO ng Hawaii na si Todd Nacapuy sa mga pangunahing miyembro ng support team nila para tuklasin ang mga praktikal na aral na pwedeng ilapat ng lahat ng ahensya sa mga plano nila ng paghahanda.

Mula sa paglipat sa telework, hanggang sa paggawa, paglagda, at pag-apruba ng mga opisyal na dokumento sa electronic na paraan, ipinakita ng Lungsod ng Seattle sa bansa kung gaano kahalaga ang digital na pagbabago.

Sagutan ang form para mapanood ang on-demand na webinar.