Футуристичен площад със сгради

Как да интегрираме генеративния изкуствен интелект в архитектурния дизайн.

От паметници до музеи и от къщи до болници – архитектурата играе основна роля в ежедневието. Генеративният изкуствен интелект може да помогне на архитектите да създават по-функционални и иновативни среди, по-бързо и по-ефективно от всякога.

Отключете неизползвани идеи в архитектурата с генеративен изкуствен интелект.

  • Архитектите могат да използват генеративен изкуствен интелект като сътрудник, за да синтезират данни, естетика и идеи по напълно нови и неизследвани начини.
  • Бързината и ефективността са допълнителни предимства при използването на генеративен изкуствен интелект като част от процеса на архитектурно проектиране.
  • За да започнете да изследвате потенциала на генеративния изкуствен интелект в архитектурата, научете как работят генераторите с изкуствен интелект, експериментирайте със собствените си подкани и следете за нови и неочаквани идеи.

Подпомагане на процеса на архитектурно проектиране.

Трудно е да се преувеличи сложността на създаването на среда – било то невероятен небостъргач, временна обществена инсталация, или дори привидно проста малка къща.

 

Дизайнът е само един аспект от по-голям архитектурен процес, който включва разглеждане на строителни норми, структурно инженерство, закони за зониране, екологични системи и бюджет на клиента, като това са само няколко. Въпреки че технологии като компютърно-подпомогнатия дизайн (CAD) направиха архитектурата радикално по-бърза в сравнение с дните на чертане, все още са необходими силно обмисляне и креативност, за да се изгради завладяваща структура или среда.

 

Това е мястото, където генеративният изкуствен интелект може да помогне. „Генеративният изкуствен интелект не само изменя начина, по който работят архитектите – трансформирайки фазите на проектиране и техните традиционни средства за изследване – но също така фундаментално променя начините, по които виждаме, изобразяваме и си представяме света около нас. В крайна сметка това трансформира начина, по който работим и проектираме нашите среди за потенциалното бъдеще“, казва професор Emily C.S. Pellicano от Факултета по архитектура на университета в Сиракюз.

 

Чрез интегрирането на генеративен изкуствен интелект в процеса на архитектурно проектиране архитектите могат да работят по-ефективно за създаване на иновативни изградени среди.

модерен салон

4 предимства на генеративния изкуствен интелект за архитекти.

Както при генеративния изкуствен интелект във всички професии и случаи на употреба, архитектите все още проучват многото начини, по които тази нова технология може да подпомогне работата в тяхната област. Ето само малка част от предимствата на генеративния изкуствен интелект за работещи архитекти и студенти по архитектура.

кабелен мост

1

Винаги готов партньор за сътрудничество.

„Нещото, което ме вълнува най-много при интегрирането на генеративен изкуствен интелект в архитектурната практика, е, че технологията се превръща в партньор за сътрудничество в процеса на проектиране“, казва Pellicano.

 

Особено по време на ранните фази на процеса, когато архитектите създават концепцията, итерират и развиват своята визия, генеративният изкуствен интелект може да служи като подпомагащо средство. Например архитектите биха могли да направят запитване към модел на генеративен изкуствен интелект за скорошни или минали проекти, за да получат представа къде се вписва тяхната идея в архитектурния пейзаж. Или биха могли да направят стрес тест на първоначалните идеи, като използват възможностите за генериране на текст в изображение.

 

Например един архитект може да въведе различни текстови подкани в генератор на изображения с изкуствен интелект като Adobe Firefly, за да види как може да изглежда една нетрадиционна концепция, преди да започне да проектира.

2

По-широки перспективи и нестандартно мислене.

Един от най-вълнуващите аспекти на генеративния изкуствен интелект е, че технологията не „мисли“ по същия начин, по който хората. Дори най-креативните хора имат предубеждения за това какво е възможно и архитектите не са по-различни. Както казва Pellicano, генеративният изкуствен интелект е „способен да прави нови връзки и да идентифицира непредвидени връзки, модели и потенциали, които преди това са били оттеглени от нашето независимо човешко възприятие“.

 

Неочаквани или невъзможни за постигане резултати могат да отворят нови пътища за творчество, които архитектите може би иначе не биха проучили.

3

Оползотворяване на времето.

Pellicano предупреждава студентите да не използват технология с изкуствен интелект, за да изпълняват задачите си по-бързо – важно е бъдещите архитекти да отделят време, за да разширят своята осведоменост и да работят с предположения. Вместо да мислите за генеративния изкуствен интелект като за инструмент за спестяване на време, помислете за него като за нещо, което може да помогне на архитектите да използват времето си по-добре чрез минимизиране на рутинните ръчни задачи.

4

По-малко излишни ресурси, по-голяма рентабилност.

Една от най-предизвикателните части на архитектурния процес е отчитането на безброй фактори от самото начало на проектите. Ако въпросът се появи след приключване на първоначалната фаза на проектиране – да кажем, че има недоразумение с бюджета и сега някои от строителните материали вече не са достъпни – това може да провали проекта.

 

Тъй като генеративният изкуствен интелект се обучава на огромни обеми от данни, които могат да обхващат ограничения на обекта, бюджет, строителни материали, нормативни изисквания и други, той може да помогне на архитектите и техните екипи да отчитат потенциалните проблеми отрано и да върнат всички обратно в правилния път (и в бюджета) по-бързо. Плюс това достъпът до този тип богати данни може да позволи на архитектите да забележат неефективност и възможности, които иначе може да нямат, което може да помогне на архитектите да извлекат максимума от пространството и да използват най-добре материалите – огромен плюс по отношение на екологичността.

 

Важно е да запомните, че докато генеративният изкуствен интелект дава на архитектите „суперсили“, той не е заместител на критичната мисъл и човешката съпричастност. Огромните набори от данни, върху които се обучават приложенията с генеративен изкуствен интелект, все още не могат да отчетат всичко – особено културното, личното и общественото въздействие на изградените среди.

 

Запомнете: генеративният изкуствен интелект е сътрудник, а не заместител на доброто мислене и човешката креативност.

Процесът на архитектурно проектиране и генеративния изкуствен интелект

Въпреки че все още няма нито едно приложение с генеративен изкуствен интелект за архитектура, студенти и професионалисти вече го включват в процеса на проектиране като допълнение към съществуващата технология. Има случаи на използване на генеративен изкуствен интелект в целия процес на архитектурно проектиране, но фазите на схематичното проектиране и разработването на дизайна са чудесно място да започнете да проучвате възможностите.

 

Ето няколко примера за това как би могло да изглежда интегрирането на генеративен изкуствен интелект в архитектурния процес:

архитектурно скициране до изобразяване

Схематичен дизайн

Технически чертежи, етажни планове, планове на обекти, фасади на сгради и много други – схематичният дизайн поставя основите на един проект. Генеративният изкуствен интелект може да помогне на архитектите да разработят ефективни идеи, които служат като солидна основа за останалата част от процеса на проектиране.

Концепция

Генераторите с изкуствен интелект могат да помогнат на студенти и работещи архитекти да проучат бързо широк спектър от опции, преди да се спрат на една посока на проектиране. Те могат да започнат с идея и генериране на текст в изображение или да използват възможности като Generative Fill (Генеративно запълване) и Generative Expand (Генеративно разширяване) във Photoshop, за да надграждат върху бързи скици или снимки, за да усетят как концепцията може да изглежда на практика.

Стратегия и изобразяване на обекта

В едно от своите студия за архитектурен дизайн в университета в Сиракюз Pellicano използва генеративен изкуствен интелект, за да помогне на студентите да намерят нови начини за интерпретация, визуализация и разбиране на физическия обект, с който работят. Нейните студенти използват процес на „невронно прехвърляне на стилове“ и снимки от въздуха на обекта, за да обмислят, оценяват и планират обекта. По време на това упражнение студентите започват с изображения от въздуха на обекта и след това „прехвърлят“ алтернативни изображения на обекта (например историческа картография, сензорни или метеорологични карти, легални данъчни карти и т.н.) върху оригиналната снимка от въздуха.

 

„Това позволява на студентите да си представят алтернативи извън техните предубедени представи за това как трябва да изглежда обектът, как е организиран или как се свързва с неговия контекст по потенциално нови и продуктивни начини“, казва Pellicano.

Генериране на видео

Започвайки с основата на 3D визуализация или разработвана анимация, генеративният изкуствен интелект може да помогне на архитектите бързо да създават ярки, илюстративни видео клипове, които дават на зрителите завладяващо изживяване с дизайна. Видеото е важен инструмент за подпомагане на архитектите да хореографират потока на пространството и как хората трябва да се движат през него.

интериор на музей
разширяване на задния двор

Разработка на дизайн

С одобрения схематичен дизайн архитектите могат да започнат да определят всички детайли, като материалите, приспособленията и покритията, които ще използват, както и разположението на прозорците и вратите. Генеративният изкуствен интелект може да им помогне да изяснят първоначалните си концепции и планове във висококачествени 2D и 3D дизайни, които успешно представят концепцията.

Редактиране на изображения

Повечето архитекти ще използват софтуер за 2D и 3D компютърен дизайн, за да създадат подробна визия на структурата, която проектират. С генеративен изкуствен интелект те могат бързо да добавят контекст и стил към изображения, като ландшафтен дизайн, строителни материали, текстури и цветове и допълнителни елементи, като мебели, хардуер и други елементи на интериорния дизайн. Плюс това с възможности като аутпейнтинг – известно във Photoshop като Generative Expand (Генеративно разширяване) – архитектите могат да уголемяват изображения или лесно да променят пропорциите, като същевременно запазват вида и усещането.

2D и 3D изобразяване

Превръщането на плосък 2D дизайн в 3D модел може да отнеме много време. С новата технология обаче генеративният изкуствен интелект може да ускори и опрости задачата. Все още има стойност в това да имате практически познания за 3D моделиране като архитект, разбира се, но почти мигновеното 3D изобразяване може да помогне за ускоряване на промените в последната минута.

Тъй като все повече архитекти и студенти по архитектура започват да използват генеративен изкуствен интелект в работата си, със сигурност ще възникнат нови случаи на употреба. Освен това генеративната технология може дори да окаже влияние върху самия процес на архитектурно проектиране. „Мисля, че генеративният изкуствен интелект ще промени изцяло фазите на архитектурния дизайн“, казва Pellicano.

архитектурен чертеж на библиотека

Бъдещето на генеративния изкуствен интелект в архитектурата.

Точно както изкуственият интелект си проправя път в ежедневието – помислете например за автоматичното коригиране или приложението за карти, което ви помага да избегнете задръстванията в реално време – генеративният изкуствен интелект се очаква да стане неразделна част от процеса на архитектурно проектиране.

 

„Очаквам всички архитекти да започнат да включват изкуствен интелект в своята работа, независимо дали са наясно с това или не“, казва Pellicano. „Той ще става все по-интегриран в нашите стандартни софтуерни пакети и ще работи зад кулисите по начини, за които до голяма степен не знаем, или по непретенциозни начини.“ Технологията с генеративен изкуствен интелект ще действа като продължение на креативността и визията на архитекта, отваряйки нови сфери на възможности по начина, по който технологията винаги го е правила – от линийката и компаса, през машината за чертане и до софтуера за компютърно проектиране и отвъд.

 

Съветът на Pellicano към архитектите, които искат да се възползват максимално от технологията с генеративен изкуствен интелект? Запознайте се как работи. Научете за наборите от данни, които използват различните модели, проучете как работи синтезът на съдържание и експериментирайте, експериментирайте, експериментирайте. Имат влияние неочакваните резултати – тези, които човешкият мозък вероятно никога не би си представил – те притежават най-голям потенциал за иновация.

 

„Бих препоръчала на всеки, който иска да работи с генеративен изкуствен интелект, да подходи към технологията с любопитство и желание да изгуби малко контрол“, казва Pellicano.

Един от начините да започнете да експериментирате с генеративен изкуствен интелект за архитектура е с Adobe Firefly и функции, поддържани от Firefly във Photoshop. Изпробвайте различни текстови подкани с Text to Image (От текст в изображение), добавете или премахнете елементи от вашия дизайн с Generative Fill (Генеративно запълване) и разширете изображение извън границите му с Generative Expand (Генеративно разширяване). Не забравяйте да се забавлявате и да възприемете игрив подход – тези неочаквани резултати могат да се окажат в основата на следващата ви невероятна идея.


Участник

 

Emily C.S. Pellicano


Пренесете се в бъдещето с Adobe Firefly.

Използвайте генеративен изкуствен интелект и лесни подкани за резултати с най-високо качество – изображения, текстови ефекти, цветови палитри и още.

Може също така да ви хареса

 Космически пейзаж, генериран от Firefly
 Златна гора, генерирана от Firefly
 Фар в морето, генериран от Firefly
 Firefly генерира астронавт с многоцветен космически фон