Futuristisk byggnad vid torg

Integrera generativ AI i arkitekturdesign.

Från monument till museer, från villor till sjukhus – överallt spelar arkitekturen en viktig roll i vardagen. Generativ AI kan hjälpa arkitekter att skapa mer funktionella och innovativa miljöer snabbare och effektivare än någonsin.

Plocka fram outnyttjade idéer inom arkitektur med generativ AI.

  • Arkitekter kan använda generativ AI som samarbetspartner för att syntetisera data, estetik och olika idéer på helt nya och outforskade sätt.
  • Snabbhet och effektivitet är andra fördelar med att använda generativ AI som en del av den arkitektoniska designprocessen.
  • Du kan börja utforska potentialen med generativ AI inom arkitektur genom att ta reda på hur AI-generatorer fungerar, experimentera med egna prompter och hålla utkik efter nya och oväntade idéer.

Mer kraft till den arkitektoniska designprocessen.

Det är svårt att överdriva komplexiteten med att skapa en hel miljö – oavsett om det är en banbrytande skyskrapa, en tillfällig offentlig installation eller ett till synes vanligt litet hus.

 

Design är bara en aspekt av en större arkitektonisk process som involverar byggregler, byggteknik, plan- och bygglagar, miljösystem och kundens budget, för att bara nämna några beaktanden. Även om teknik som CAD har inneburit att arkitekter kan arbeta avsevärt snabbare än på ritstiftets tid krävs det fortfarande en massa tankeverksamhet och kreativitet för att skapa en övertygande struktur eller miljö.

 

Det är här generativ AI kommer in i bilden. ”Generativ AI ändrar inte bara det sätt på vilket arkitekter arbetar – förändrar designfaserna och de traditionella sätten att utforska alternativ – det ändrar också i grunden det sätt på vilket vi ser på saker och hur vi föreställer oss omvärlden. Till syvende och sist omvandlar det sättet vi arbetar på och hur vi designar våra miljöer för framtiden”, säger Professor Emily C.S. Pellicano på Syracuse University School of Architecture.

 

Genom att integrera generativ AI i den arkitektoniska designprocessen kan arkitekter arbeta effektivare på att skapa innovativt utformade miljöer.

modern lounge

4 fördelar med generativ AI för arkitekter.

Precis som med generativ AI för alla slags yrken och användningsfall utforskar arkitekter fortfarande de många sätt på vilka den nya tekniken kan berika intresseområdet. Nedan beskrivs bara några av alla de fördelar som finns med generativ AI för yrkesverksamma arkitekter och arkitekturstuderande.

snedkabelbro

1

En samarbetspartner som alltid är på hugget.

”Det som är allra mest spännande med att integrera generativ AI i arkitekturarbetet är att tekniken blir en samarbetspartner i designprocessen”, säger Pellicano.

 

I synnerhet under de tidiga faserna av processen då arkitekter arbetar fram koncept, itererar och vidareutvecklar sin vision kan generativ AI fungera som bollplank. Arkitekter kan till exempel fråga en generativ AI-modell om nyliga eller historiska byggprojekt för att få en känsla av var deras egen idé passar in i det arkitektoniska landskapet. De kan också stresstesta sina första idéer med hjälp av text-till-bild-funktionen.

 

En arkitekt kan ange ett antal olika textprompter i en AI-bildgenerator som Adobe Firefly för att se hur ett okonventionellt koncept kan se ut innan man slår sig ned för att påbörja arbetet.

2

Bredare perspektiv och tänkande utanför boxen.

En av de mest spännande aspekterna med generativ AI är att tekniken inte ”tänker” på samma sätt som människor. Också de mest kreativa människorna har förutfattade meningar om vad som är möjligt – detsamma gäller arkitekter. Som Pellicano säger, generativ AI ”kan göra nya kopplingar och identifiera oväntade relationer, mönster och potentialer som tidigare förkastats av vår fristående mänskliga uppfattningsförmåga.”

 

Oväntade eller praktiskt taget omöjliga designer kan öppna upp nya vägar för kreativiteten som arkitekterna kanske annars aldrig hade utforskat.

3

Bättre användning av dyrbar tid.

Pellicano varnar studenterna från att använda generativ AI-teknik bara för att få uppgifterna utförda snabbare – det är viktigt att blivande arkitekter lägger ned tid på att öka medvetenheten och utmana olika antaganden. Istället för att tänka på generativ AI som ett tidsbesparande verktyg bör man se det som något som kan hjälpa arkitekter att minimera rutinuppgifterna till förmån för mer kvalificerat arbete.

4

Mindre spill, större lönsamhet.

En av de mest utmanande delarna i den arkitektoniska processen är myriaden av faktorer som uppkommer i uppstarten av alla projekt. Om det händer något oväntat efter det att den initiala fasen är avslutad – om det till exempel uppstått ett missförstånd kring budgeten och en del av byggmaterialet inte längre kan köpas in – kan det stjälpa hela projektet.

 

Eftersom generativ AI tränats på enorma datavolymer som kan omfatta begränsningar på byggarbetsplatsen, budget, byggmaterial, regelkrav och annat kan AI hjälpa arkitekter och teamet att ta olika potentiella problem med i beräkningen i förväg och få alla tillbaka på banan (och budgeten) snabbare. Att ha tillgång till den typen av avancerade data underlättar också för arkitekter när de ska identifiera ineffektivitet och missade möjligheter, vilket kan bidra till att få ut maximalt av utrymmet och materialet – ett enormt plus vad gäller hållbarhet.

 

Det är viktigt att komma ihåg att samtidigt som generativ AI ger arkitekter ”superkrafter” ersätter det inte kritiskt tänkande och mänsklig empati. De enorma datauppsättningar som generativ AI tränats på kan trots allt inte förutse allt – i synnerhet faktorer som rör kulturell, personlig och samhällelig påverkan från byggda miljöer.

 

Kom ihåg: generativ AI är en samarbetspartner, inte en ersättning för bra tänkande och mänsklig kreativitet.

Den arkitektoniska designprocessen och generativ AI.

Även om det inte finns en speciell arkitekturtillämpning inom generativ AI ännu håller studerande och yrkesverksamma arkitekter redan på att införliva AI i designprocessen som ett komplement till befintlig teknik. Det finns användningsfall för generativ AI i hela den arkitektoniska designprocessen men designskisser och de olika designutvecklingsfaserna är ett bra sätt att börja utforska möjligheterna.

 

Här följer några exempel på hur det kan se ut när man integrerar generativ AI i den arkitektoniska processen:

arkitekturskiss till rendering

Arkitektskisser

Tekniska ritningar, planritningar, situationsplaner, fasadritningar med mera – olika typer av arkitektskisser fastställer grunden för projektet. Generativ AI kan hjälpa arkitekter att utveckla effektiva idéer som fungerar som stabil bas för resten av designprocessen.

Konceptframtagning

AI-generatorer kan hjälpa studerande och yrkesverksamma arkitekter att snabbt utforska en mängd olika alternativ innan man fastnar för en viss designinriktning. Man kan börja med en idé och text-till-bild-generering eller använda funktioner som Generativ fyllning och Generativ utökning i Photoshop för att bygga vidare på snabba skisser eller foton för att få en känsla för hur konceptet kan komma att se ut i praktiken.

Anläggningsstrategi och bilder

I en arkitektonisk designstudio på Syracuse University använder Pellicano generativ AI för att hjälpa studenterna att hitta nya sätt att tolka, visualisera och förstå hur den fysiska anläggning de arbetar med ser ut. Hennes studerande använder en ”neural överföringsprocess” och flygfoton för att ifrågasätta, utvärdera och planera anläggningen. Under den här övningen börjar de studerande med flygfoton över anläggningen och ”överför” sedan alternativa anläggningsbilder (till exempel historisk kartografi, sensoriska kartor, väderkartor, kartor från fastighetsregistret och så vidare) ovanpå det ursprungliga flygfotot.

 

”På så sätt kan studenterna tänka ut alternativa lösningar utan förutfattade föreställningar om hur anläggningen ska se ut, hur den ska organiseras eller hur den förhåller sig till sin kontext på potentiellt nya och produktiva sätt”, säger Pellicano.

Videogenerering

Om man börjar med en 3D-rendering eller animering av pågående arbete kan generativ AI hjälpa arkitekterna att snabbt skapa livfulla, illustrativa videor som ger åskådarna en immersiv upplevelse av designen. Video är ett viktigt verktyg för att hjälpa arkitekter att koreografera utrymmesflödet och hur människor rör sig där igenom.

interiör i museum
utöka bakgrunden med en gårdsplan

Designutveckling

Med godkänd planritning kan arkitekter börja fastställa alla detaljer som materialval, fast inredning och ytbehandlingar, liksom placering av fönster och dörrar. Generativ AI kan vara till hjälp med att överföra de initiala koncepten och planerna till realistiska 2D- och 3D-ritningar som kommunicerar konceptet på ett bra sätt.

Bildredigering

De flesta arkitekter använder sig av CAD-program i 2D och 3D för att skapa detaljerade ritningar av den struktur de håller på att utforma. Med generativ AI kan de snabbt addera kontext och stil i bilder som landskapsdesign, byggmaterial, texturer och färger samt ytterligare element som möbler, vitvaror och annan interiörutrustning. Med funktioner som s.k. outpainting (”utfyllnadsmålning”) – kallas i Photoshop Generativ utökning – kan arkitekter också förstora bilder eller enkelt ändra proportionerna samtidigt som look och känsla bibehålls.

Rendering i 2D och 3D

Att omvandla en plan 2D-design till en 3D-modell kan ta massor av tid. Med ny teknik kan generativ AI utföra uppgiften mycket snabbare och enklare. Det är fortfarande värdefullt som arkitekt att ha goda kunskaper inom 3D-modellering, så klart, men 3D-rendering som blir klar nästan på nolltid kan komma väl till pass för viktiga sista minuten-ändringar.

I och med att allt fler arkitekter och arkitekturstuderande börjar använda generativ AI i sitt arbete kommer nya användningsfall säkerligen att dyka upp. Generativ-tekniken kan till och med få betydelse för själva designprocessen inom arkitektur. ”Jag tror att generativ AI kommer att förändra faserna för arkitekturdesign helt och hållet”, säger Pellicano.

arkitekturskiss av bibliotek

Framtiden med generativ AI inom arkitektur.

På samma sätt som att artificiell intelligens har nått in i allas vardag – med sådant som till exempel autocorrect, eller kartappen som i realtid hjälper dig att undvika den där trafikstockningen – kommer generativ AI att bli en sömlös del av den arkitektoniska designprocessen.

 

”Jag tror att alla arkitekter kommer att börja att använda AI i sitt arbete, oavsett om de inser det eller inte”, säger Pellicano. ”AI kommer att bli allt mer införlivat i våra vanliga programvarupaket och arbeta bakom kulisserna på sätt vi knappast är medvetna om eller på anspråkslösa sätt.” Generativ AI-teknik kommer att fungera som en förlängning av arkitektens kreativitet och vision och öppna upp nya möjligheter på samma sätt som teknik alltid har gjort – från linjal och kompass till ritapparat och CAD-program med mera.

 

Pellicanos råd till arkitekter som vill hålla sig i framkanten av generativ AI-teknik? Lär dig hur det fungerar. Lär dig vilka datauppsättningar de olika modellerna använder sig av, utforska hur innehållssyntes fungerar och experimentera, experimentera, experimentera. Det är de oväntade resultaten – de resultat en mänsklig hjärna troligen aldrig skulle komma på – som har störst potential vad gäller innovationer.

 

”Jag rekommenderar att alla som vill arbeta med generativ AI tar sig an den nya tekniken med nyfikenhet och villighet att förlora lite av kontrollen”, säger Pellicano.

Ett sätt att börja experimentera med generativ AI för arkitekter är att använda Adobe Firefly och de funktioner som tillhandahålls av Firefly i Photoshop. Testa olika textprompter med Text till bild, lägg till eller plocka bort element från designen med Generativ fyllning och utvidga en bild bortom dess nuvarande gränser med Generativ utökning. Kom ihåg att ha kul och ha en lekfull inställning – det är de där oväntade resultaten som kan visa sig vara fröet till din nästa helt enastående idé.


Medarbetare

 

Emily C.S. Pellicano


Kliv in i framtiden med Adobe Firefly.

Använd generativ AI och enkla prompter till att skapa resultat av högsta kvalitet – bilder, texteffekter, färgpaletter med mera.

Du kanske också gillar

 Firefly-genererat rymdlandskap
 Firefly-genererad gyllene skog
 Firefly-genererad fyr i havet
 Firefly har genererat en astronaut med en flerfärgad rymdbakgrund