Futuristisk byggverk

Slik integrerer du generativ AI i arkitektdesign.

Arkitektur spiller en grunnleggende rolle i hverdagen – fra monumenter og museer til boliger og sykehus. Generativ AI kan hjelpe arkitekter med å skape mer funksjonelle og nyskapende miljøer – raskere og mer effektivt enn noensinne.

Realiser uutnyttede arkitekturideer med generativ AI.

  • Arkitekter kan bruke generativ AI som en samarbeidspartner for å syntetisere data, estetikk og ideer på helt nye og uutforskede måter.
  • Økt hastighet og effektivitet er andre fordeler ved å bruke generativ AI som en del av arkitektdesignprosessen.
  • Begynn å utforske potensialet til generativ AI i arkitektur ved å gjøre deg kjent med hvordan AI-generatorer fungerer, eksperimentere med dine egne tekstmeldinger og se etter nye og uventede ideer.

Styrke arkitektdesignprosessen.

Det er vanskelig å overvurdere kompleksiteten i det å skape et miljø – det være seg en grensesprengende skyskraper, en midlertidig dugnadsinstallasjon eller et tilsynelatende enkelt lite hus.

 

Design er bare ett aspekt av en større arkitektonisk prosess som involverer vurdering av byggeforskrifter, konstruksjonsteknikk, reguleringslover, miljøsystemer og kundens budsjett – bare for å nevne noe. Selv om teknologi som for eksempel dataassistert konstruksjon (DAK) har gjort arkitektur radikalt raskere enn før, krever det fortsatt en enorm mengde hjernekraft og kreativitet for å bygge spennende konstruksjoner eller miljøer.

 

Det er her generativ AI kan være til hjelp. "I tillegg til at generativ AI endrer måten arkitekter jobber på – og fornyer designfasene og de tradisjonelle utforskningsmetodene – blir også måten vi ser, avbilder og forestiller oss verden rundt oss på fundamentalt endret. Til syvende og sist forandrer dette måten vi opererer på og designer miljøene våre for potensielle fremtider", sier professor Emily C.S. Pellicano ved Syracuse University School of Architecture.

 

Ved å integrere generativ AI i arkitektdesignprosessen kan arkitekter jobbe mer effektivt for å skape nyskapende bygde miljøer.

moderne salong

Fire fordeler ved generativ AI for arkitekter.

Som med generativ AI i andre yrker og bruksområder utforsker arkitekter fortsatt de mange måtene denne nye teknologien kan tilføre verdi i sitt fagfelt på. Det følgende representerer bare en håndfull av fordelene ved generativ AI for arkitekter og arkitektstudenter.

kabelbro

1

En samarbeidspartner som alltid er tilgjengelig.

"Det som begeistrer meg mest med å integrere generativ AI i arkitektonisk praksis, er at teknologien blir en samarbeidspartner i designprosessen", sier Pellicano.

 

Spesielt i de tidlige fasene av prosessen når arkitekter planlegger, itererer og utvikler sin visjon, kan generativ AI fungere som en klangbunn. For eksempel kan arkitekter spørre en generativ AI-modell om nyere eller historiske prosjekter for å få en følelse av hvor ideen deres passer inn i det arkitektoniske landskapet. Eventuelt kan de stressteste innledende ideer ved å bruke funksjoner for tekst til bilde.

 

For eksempel kan en arkitekt legge inn en rekke ulike tekstmeldinger i en AI-generator, for eksempel Adobe Firefly, for å se hvordan et ukonvensjonelt konsept kan se ut, før selve designarbeidet starter.

2

Bredere perspektiver og tenking utenfor boksen.

Noe av det mest spennende ved generativ AI er at teknologien ikke "tenker" på samme måte som mennesker gjør. Selv de mest kreative menneskene har forutinntatte forestillinger om hva som er mulig, og dette gjelder også for arkitekter. Pellicano sier at generativ AI er "i stand til å lage nye forbindelser og identifisere uventede relasjoner, mønstre og potensialer som før ikke var en del av vår uavhengige menneskelige oppfatning."

 

Uventede resultater eller resultater som er umulig å oppnå, kan åpne opp nye kreativitetsbaner som arkitekter kanskje ellers ikke ville ha utforsket.

3

Utnytt dyrebar tid bedre.

Pellicano advarer studentene mot å bruke generativ AI-teknologi for å få oppgavene gjort raskere – det er helt avgjørende at arkitektstudentene tar seg tid til å utvide bevisstheten og utfordre antakelser. I stedet for å tenke på generativ AI som et tidsbesparende verktøy, bør du tenke på det som noe som kan hjelpe arkitekter med å bruke tiden sin bedre ved å minimere antallet manuelle oppgaver utenfra.

4

Mindre sløsing, større lønnsomhet.

Noe av det mest utfordrende i arkitekturprosessen, er å måtte ta hensyn til et utall faktorer helt fra starten av et prosjekt. Hvis det oppstår noe uforutsett etter at den innledende designfasen er over – la oss si at det har oppstått en misforståelse med budsjettet, og at noen av byggematerialene ikke lenger er aktuelle – kan dette føre til at et prosjekt sporer av.

 

Generativ AI er "opplært" av enorme datamengder som kan omfatte blant annet byggeplassbegrensninger, budsjett, byggematerialer og forskrifter, noe som gjør at arkitekter og arbeidsgruppene deres enklere kan redegjøre for potensielle problemer på forhånd og få alle tilbake på sporet (og innenfor budsjettet). I tillegg kan det å ha tilgang til denne typen avanserte data gi arkitektene mulighet til å oppdage ineffektivitet og muligheter de kanskje ellers ikke ville ha registrert, noe som kan hjelpe dem med å få mest mulig ut av plassen og utnytte materialene fullt ut – et stort pluss for bærekraft.

 

Det er viktig å huske at selv om generativ AI gir arkitekter "superkrefter", så er det ingen erstatning for kritisk tenkning og menneskelig empati. De enorme datasettene som generativ AI-applikasjoner er opplært av, kan likevel ikke redegjøre for alt – spesielt den kulturelle, personlige og samfunnsmessige påvirkningen av bygde miljøer.

 

Husk at generativ AI er en samarbeidspartner, ikke en erstatning for god tenkning og menneskelig kreativitet.

Arkitektdesignprosessen og generativ AI.

Selv om det ennå ikke finnes én spesifikk generativ AI-applikasjon for arkitektur, har studenter og profesjonelle allerede innlemmet AI i designprosessen som et supplement til eksisterende teknologi. Du kan finne generativ AI-brukseksempler gjennom hele arkitektdesignprosessen, men de skjematiske design- og designutviklingsfasene er et bra sted å begynne å utforske mulighetene på.

 

Her er noen eksempler på hvordan integrering av generativ AI i arkitekturprosessen kan se ut:

arkitekturskisse til gjengivelse

Skjematisk design

Tekniske tegninger, plantegninger, byggeplassplaner, byggehøyder, med mer – skjematisk design viser skjelettet i et prosjekt. Generativ AI kan hjelpe arkitekter med å utvikle effektive ideer som fungerer som et solid grunnlag for resten av designprosessen.

Konseptutvikling

AI-generatorer kan hjelpe studenter og arkitekter med å utforske et bredt spekter av alternativer raskt før de bestemmer seg for én designretning. De kan starte med en idé og tekst til bilde-generering eller bruke funksjoner som Generativt fyll og Generativ utvidelse i Photoshop for å bygge på raske skisser eller fotografier og få en følelse av hvordan konseptet kan se ut i praksis.

Strategi og bildebehandling for byggeplasser

I et av Pellicanos arkitektdesignstudioer ved Syracuse University bruker hun generativ AI for å hjelpe studentene med å finne nye måter å tolke, visualisere og forstå den fysiske byggeplassen de jobber med. Studentene hennes bruker en prosess for "nevral stiloverføring" og flyfoto for å stille spørsmål ved, evaluere og legge planer for byggeplassen. I løpet av denne utførelsen starter elevene med flybilder av byggeplassen og "overfører" deretter alternative byggeplassbilder (for eksempel historisk kartografi, sensoriske kart, værkart eller eiendomskart) til det originale flyfotoet.

 

"Dette gjør at studentene kan forestille seg alternativer utenfor de forutinntatte forestillingene de har om hvordan byggeplassen skal se ut, hvordan den er organisert, eller hvordan den forholder seg til omgivelsene på, på potensielt nye og produktive måter", sier Pellicano.

Videogenerering

Med utgangspunkt i en 3D-gjengivelse eller en pågående animasjon kan generativ AI hjelpe arkitektene med å lage livaktige, illustrerende videoer som gir seerne en omsluttende designopplevelse. Video er et viktig verktøy for å hjelpe arkitekter med å koreografere flyten av rommet og hvordan folk bør bevege seg gjennom det.

interiøret i et museum
utvid gårdsplassen i bakgrunnen

Designutvikling

Med den godkjente skjematiske designen kan arkitekter begynne å finne ut hvilke detaljer som skal brukes, blant annet materialer, inventar og utførelser, samt plassering av vinduer og dører. Generativ AI kan hjelpe dem med å konkretisere de første konseptene og planene til 2D- og 3D-designarbeider av høy kvalitet som formidler konseptet på en vellykket måte.

Bilderedigering

De fleste arkitekter vil bruke 2D- og 3D-basert DAK-programvare for å lage en detaljert visjon av konstruksjonen de designer. Med generativ AI kan de raskt legge til kontekst og stil i bilder, blant annet landskapsdesign, byggematerialer, teksturer og farger og tilleggselementer som møbler, maskinvare og andre interiørdesignelementer. Og med funksjoner som "outpainting" – kjent i Photoshop som Generativ utvidelse – kan arkitektene i tillegg forstørre bildene eller enkelt endre proporsjonene samtidig med at utseendet og preget bevares.

2D- og 3D-gjengivelse

Det kan ta lang tid å gjøre en flat 2-design om til en 3D-modell. Med ny teknologi kan imidlertid generativ AI gjøre oppgaven mye raskere og enklere. Det er selvsagt verdifullt for arkitekter å ha praktiske kunnskaper om 3D-modellering, men nesten umiddelbar 3D-gjengivelse kan hjelpe til med å fremskynde endringer i siste øyeblikk.

Etter hvert som flere arkitekter og arkitektstudenter begynner å bruke generativ AI i arbeidet sitt, vil det garantert dukke opp nye brukseksempler. Utover det kan generativ teknologi til og med ha innvirkning på selve arkitektdesignprosessen. "Jeg tror generativ AI kommer til å endre de ulike fasene innen arkitektdesign fullstendig", sier Pellicano.

arkitektstrektegning av et bibliotek

Fremtiden til generativ AI i arkitektur.

På samme måte som kunstig intelligens har kommet inn i hverdagen – tenk for eksempel på autokorrektur eller kartapplikasjonen som hjelper deg med å unngå trafikkforsinkelser i sanntid – kommer generativ AI utvilsomt til å bli en sømløs del av arkitektdesignprosessen.

 

"Jeg forventer at alle arkitekter begynner å innlemme AI i arbeidet sitt, enten de er klar over det eller ikke", sier Pellicano. "Det kommer til å bli stadig mer integrert som standard i programvarepakkene våre og fungere bak kulissene på måter vi stort sett ikke legger merke til, eller i stillhet." Generativ AI-teknologi vil fungere som en forlengelse av arkitektens kreativitet og visjon og åpne for nye muligheter slik teknologi alltid har gjort – helt fra linjalen og kompasset til tegnemaskinen og DAK-programvare.

 

Pellicanos råd til arkitekter som ønsker å være i forkant av generativ AI-teknologi? Bli kjent med hvordan det fungerer. Lær om datasettene de ulike modellene bruker, utforsk hvordan innholdssyntese fungerer, og eksperimenter, eksperimenter, eksperimenter. Det er de uventede resultatene – de en menneskelig hjerne sannsynligvis aldri ville tenke seg til – som har størst potensial for nyskaping.

 

"Jeg vil anbefale at alle som ønsker å jobbe med generativ kunstig intelligens, tar en nysgjerrig tilnærming til teknologien og ikke er redd for å miste kontrollen litt", sier Pellicano.

Én måte å begynne å eksperimentere med generativ AI for arkitektur på er med Adobe Firefly og Firefly-drevne funksjoner i Photoshop. Prøv ulike tekstmeldinger med Tekst til bilde, legg til eller fjern elementer fra designarbeidet med Generativt fyll og utvid et bilde utover grensene med Generativ utvidelse. Husk å ha det gøy og ha en leken tilnærming – det er de uventede resultatene som kan vise seg å være kjernen i din neste fantastiske idé.


Bidragsyter

 

Emily C.S. Pellicano


Stig inn i fremtiden med Adobe Firefly.

Bruk generativ AI og enkle tekstmeldinger for å få resultater av høyest mulig kvalitet – for blant annet bilder, teksteffekter og fargepaletter.

Annet du kanskje vil like

 Firefly-generert romlandskap
 Firefly-generert gullskog
 Firefly-generert fyr i sjøen
 Firefly-generert astronaut med flerfarget rombakgrunn