Futuristické námestie s budovou

Ako integrovať generatívnu umelú inteligenciu do architektonického dizajnu

Architektúra hrá dôležitú úlohu v každodennom živote, či už ide o pamätníky, múzeá, domy alebo nemocnice. Generatívna umelá inteligencia pomáha architektom vytvárať funkčnejšie a inovatívnejšie prostredia ešte rýchlejšie a efektívnejšie.

Vyskúšajte v architektúre neprebádané chodníčky vďaka generatívnej umelej inteligencii

  • Architekti môžu využívať generatívnu umelú inteligenciu pri syntéze údajov, vzhľadu a nápadov novým neprebádaným spôsobom.
  • Umelá inteligencia tiež pri architektonickom návrhu ponúka rýchlosť a efektivitu.
  • Ak chcete začať objavovať potenciál generatívnej umelej inteligencie v architektúre, skúmajte, ako generatívna umelá inteligencia funguje, experimentujte s vlastnými príkazmi či hľadajte nové a nečakané nápady.

Podpora procesu pri architektonickom návrhu

Vytváranie prostredia, či ide o mrakodrap, ktorý láme rekordy, dočasnú verejnú inštaláciu alebo dokonca zdanlivo jednoduchý domček, je nesmierne zložitý proces.

 

Návrh je len jednou častou procesu, ktorý zvažuje aj stavebné predpisy, konštrukčné inžinierstvo, zákony o územnom plánovaní, ochranu životného prostredia či rozpočet. Aj keď technológie, ako napríklad počítačové projektovanie (CAD), od čias ručných návrhov výrazne zrýchlili procesy, na vybudovanie pôsobivej stavby alebo prostredia je stále potrebné vynakladať ohromné množstvo mentálnej a kreatívnej energie.

 

A tu môže pomôcť generatívna umelá inteligencia. „Generatívna umelá inteligencia vďaka zmene fáz navrhovania a ich tradičných nástrojov nielenže mení spôsob, akým architekti pracujú, ale aj podstatne mení spôsob, ako si predstavujeme či vykresľujeme svet okolo nás a ako ho vidíme. V konečnom dôsledku mení spôsob našej práce s prostrediami a spôsob ich navrhovania pre potenciálnu budúcnosť,“ hovorí profesorka Emily C. S. Pellicano z Fakulty architektúry Syrakúzskej univerzity.

 

Integrovaním generatívnej umelej inteligencie do do architektonických návrhov môžu architekti efektívnejšie pracovať a vytvárať inovatívne architektonické prostredia.

Moderný lounge

4 výhody generatívnej umelej inteligencie pre architektov

Podobne ako iné profesie či oblasti, aj architekti ešte stále len objavujú rôzne možnosti používania generatívnej umelej inteligencie. V nasledujúcej časti predstavujeme len niekoľko jej výhod pre profesionálnych architektov a študentov architektúry.

Zavesený most

1

Partner, ktorý vždy spolupracuje

„Na integrácii generatívnej umelej inteligencie do architektúry ma najviac teší, že sa z technológií stáva spolupracujúci partner v procese navrhovania,“ hovorí profesorka Pellicano.

 

Generatívna umelá inteligencia môže slúžiť ako partner na brainstorming, a to obzvlášť v počiatočných fázach procesu, keď architekti pracujú len s konceptami, iterujú a rozvíjajú svoju predstavu. Architekti môžu napríklad konzultovať s generatívnou umelou inteligenciou súčasné alebo historické projekty a preskúmať, ako ich nápad zapadá do architektúry okolia. Alebo môžu pomocou prevodu textu na obrázok testovať počiatočné nápady.

 

Architekti môžu napríklad do generátora, ako je Adobe Firefly, zadať ľubovoľný počet rôznych textových príkazov, aby získali predstavu, ako by mohol nezvyčajný koncept vyzerať, ešte kým začnú navrhovať.

2

Širšia perspektíva a netradičné myslenie

Generatívna inteligencia je zaujímavá tým, že nepremýšľa ako ľudia. Ani tí najkreatívnejší ľudia ľudia si nevedia predstaviť úplne všetky možnosti. Platí to aj pre architektov. Ako hovorí profesorka Pellicano, generatívna umelá inteligencia je „schopná vytvárať nové prepojenia a nachádzať také nečakané vzťahy, vzory a potenciál, ktoré ľudskému vnímaniu unikali.“

 

Neočakávané alebo nedosiahnuteľné výsledky môžu byť inšpiráciou pre nápady, ktoré by inak nikdy neprišli.

3

Využívajte drahocenný čas lepšie

Pellicano varuje študentov pred využívaním generatívnej umelej inteligencie na rýchlejšie vyhotovovanie zadaní. Je veľmi dôležité, aby budúci architekti venovali čas rozširovaniu svojho prehľadu a spochybňovaniu predpokladov. Namiesto vnímania generatívnej umelej inteligencie ako nástroja na úsporu času ju treba vnímať ako niečo, čo môže architektom pomôcť stráviť čas lepšie a minimalizovať rutinnú manuálnu prácu.

4

Menej odpadu, vyššia ziskovosť

V architektúre je mimoriadne náročné zohľadniť nespočetné faktory už od samotného začiatku. Ak sa po úvodnej fáze návrhu objaví prekážka, napríklad nedorozumenie týkajúce sa rozpočtu a vypadne nejaký pridrahý materiál, môže to projekt skomplikovať.

 

Keďže generatívna umelá inteligencia sa cvičí na obrovských objemoch dát, ktoré môžu zahŕňať obmedzenia na stavenisku, rozpočet, stavebné materiály, predpisy a podobne, môže pomôcť architektom a ich tímom vopred počítať s potenciálnymi problémami a rýchlejšie všetko vrátane rozpočtu napraviť. Prístup k takýmto bohatým údajom navyše umožňuje architektom odhaľovať neefektívne riešenia a možnosti, ktoré by inak nemali. To im môže pomôcť čo najlepšie využívať priestor a materiály, čo je veľkým prínosom pre udržateľnosť.

 

Je dôležité si pamätať, že generatívna umelá inteligencia síce dáva architektom superschopnosti, ale nenahrádza kritické myslenie a ľudskú empatiu. Obrovské súbory údajov, na ktorých sú aplikácie s generatívnou umelou inteligenciou vytrénované, stále nedokážu zohľadniť všetko – najmä kultúrny, osobný a komunitný vplyv zastavaného prostredia.

 

Nezabúdajte, že generatívna umelá inteligencia je spolupracovník, nie náhrada dobrého úsudku a ľudskej kreativity.

Architektonický návrh a generatívna umelá inteligencia

Aj keď zatiaľ neexistuje žiadna špecifická aplikácia generatívnej umelej inteligencie pre architektúru, študenti a profesionáli už umelú inteligenciu zapájajú do dizajnového procesu ako doplnok k existujúcim technológiám. Prípady využitia generatívnej umelej inteligencie sa síce vyskytujú v celom procese navrhovania v architektúre, ale skvelým miestom na začatie skúmania možností sú fázy schematického navrhovania a vývoja návrhu.

 

Ponúkame vám niekoľko príkladov, ako by mohlo zapájanie generatívnej umelej inteligencie do procesov v architektúre vyzerať:

Od náčrtu po vykresľovanie

Tvorba schematických návrhov

Technické výkresy, pôdorysy, plány staveniska, výkresy budov a oveľa viac. Schematický návrh vytvára základ projektu. Generatívna umelá inteligencia môže architektom pomáhať rozvíjať efektívne nápady, ktoré slúžia ako pevný základ pre zvyšok procesu navrhovania.

Tvorba konceptov

Generátory umelej inteligencie môžu študentom a profesionálnym architektom pomôcť rýchlo preskúmať širokú škálu možností ešte skôr, než sa rozhodnú pre jeden smer návrhu. Môžu začať s nápadom a generovaním pomocou prevodu textu na obrázok alebo využiť funkcie ako Generatívna výplň a Generatívne rozšírenie v aplikácii Photoshop a na základe rýchlych náčrtov alebo fotografií získať predstavu o tom, ako by koncept mohol vyzerať v praxi.

Stratégia a zobrazenie staveniska

V jednom zo svojich ateliérov architektonického dizajnu na Syrakúzskej univerzite používa Pellicano generatívnu umelú inteligenciu, aby pomáhala študentom nachádzať nové spôsoby interpretácie, vizualizácie a chápania fyzického miesta, s ktorým pracujú. Jej študenti používajú proces prenosu štýlu pomocou neurónových sietí a vďaka leteckým záberom lokality vykonávajú vyhodnocovanie a plánovanie. Pri tomto zadaní študenti začnú pracovať s leteckými snímkami lokality a potom na ne „prenášajú“ alternatívne snímky lokality, napríklad historické kartografické snímky, orientačné alebo meteorologické mapy, právne daňové mapy atď.

 

„Študenti si tak môžu predstaviť originálne alternatívy, ako by mohlo miesto vyzerať, ako je organizované či ako súvisí s kontextom, a to potenciálne novými a produktívnymi spôsobmi,“ hovorí Pellicano.

Generovanie videí

Generatívna umelá inteligencia, ktorá vychádza z 3D vykresľovania alebo rozpracovanej animácie, môže architektom pomáhať rýchlo vytvárať živé názorné videá, ktoré divákom sprostredkujú pohlcujúci zážitok z návrhu. Video je dôležitým nástrojom, ktorý pomáha architektom nastavovať tok priestoru a spôsob, akým sa v ňom majú ľudia pohybovať.

interiér múzea
Predĺžené nádvorie na pozadí

Vývoj navrhovania

Po schválení schematického návrhu môžu architekti začať presne stanovovať detaily, ako napríklad materiály, zariadenia a povrchové úpravy, či rozmiestnenie okien a dverí. Generatívna umelá inteligencia im môže pomôcť pretvoriť ich počiatočné koncepty a plány na kvalitné 2D a 3D návrhy, ktoré koncepciu úspešne odprezentujú.

Upravovanie obrázkov

Väčšina architektov vytvára podrobné vizualizácie navrhovaných stavieb v 2D a 3D softvéri. Vďaka generatívnej umelej inteligencii dokážu do obrázkov rýchlo pridávať kontext a štýl, napríklad dizajn krajiny, stavebné materiály, textúry a farby, ako aj ďalšie prvky, napríklad nábytok, príslušenstvo a iné prvky interiérového dizajnu. Navyše, vďaka funkciám, ako je premaľovanie, v aplikácii Photoshop známe ako Generatívne rozšírenie, môžu architekti zväčšovať obrázky alebo jednoducho meniť pomer strán a zároveň zachovať ich vzhľad.

2D a 3D vykresľovanie

Pretváranie 2D návrhu do 3D modelu môže byť veľmi zdĺhavé. Vďaka novej technológii to však generatívna umelá inteligencia zvládne oveľa rýchlejšie a jednoduchšie. Znalosť 3D modelovania má pre architekta, samozrejme, stále význam, ale takmer okamžité 3D vykresľovanie môže urýchliť prípadné zmeny na poslednú chvíľu.

Keďže čoraz viac architektov a študentov architektúry začína pri svojej práci používať generatívnu umelú inteligenciu, určite sa budú objavovať nové prípady využitia. Okrem toho môže generatívna technológia ovplyvňovať aj samotný proces navrhovania v architektúre. „Myslím si, že generatívna umelá inteligencia celkom zmení fázy dizajnu v architektúre,“ vraví Pellicano.

architektonický výkres knižnice

Budúcnosť generatívnej umelej inteligencie v architektúre

Tak ako sa umelá inteligencia dostala do každodenného života – spomeňme napríklad autokorekciu alebo mapovú aplikáciu, ktorá vám pomôže vyhýbať sa zápcham v reálnom čase – generatívna umelá inteligencia sa stáva neoddeliteľnou súčasťou navrhovania v architektúre.

 

„Podľa mňa každý architekt zakomponuje umelú inteligenciu do svojich pracovných postupov, či si je toho vedomý, alebo nie,“ hovorí Pellicano. „Bude stále viac integrovaná do našich štandardných softvérových balíčkov a bude pracovať na pozadí tak, že si jej prítomnosť ani nebudeme všímať.“ Technológia generatívnej umelej inteligencie bude fungovať ako doplnok tvorivosti či vizionárstva architekta a otvárať nové možnosti tak, ako to technológia robila vždy – od pravítka a kompasu cez kresliaci stroj až po projektovací softvér a podobne.

 

Aká je rada profesorky Pellicano pre architektov, ktorí chcú držať krok s technológiami generatívnej umelej inteligencie? Zistite si, ako funguje. Zoznámte sa s množinami údajov, ktoré používajú rôzne modely, preskúmajte, ako funguje syntéza obsahu, a experimentujte, experimentujte, experimentujte. Ide o tie neočakávané výsledky, o také, na ktoré by ľudský mozog pravdepodobne nikdy nedokázal pomyslieť. Tie majú najväčší inovačný potenciál.

 

„Odporúčala by som každému, kto chce pracovať s generatívnou umelou inteligenciou, aby k technológiám pristupoval zvedavo a aby prejavil ochotu trochu stratiť kontrolu nad vecou,“ hovorí Pellicano.

Jedným zo spôsobov, ako začať experimentovať s generatívnou umelou inteligenciou v oblasti architektúry, je využívanie nástroja Adobe Firefly a funkcií v aplikácii Photoshop využívajúcich Firefly. Skúšajte v Prevode textu na obrázok rôzne textové príkazy, pridávajte do svojich dizajnov prvky alebo ich odstraňujte Generatívnou výplňou a rozširujte obrázky za ich hranice pomocou Generatívneho rozšírenia. Nezabudnite sa zabaviť a zvoliť hravý prístup, pretože práve tie neočakávané výsledky môžu byť semienkom pre váš ďalší úžasný nápad.


Prispievateľ

 

Emily C. S. Pellicano


Vstúpte do budúcnosti s Adobe Firefly

Generatívna umelá inteligencia a jednoduché príkazy vám umožňujú vytvárať výstupy najvyššej kvality, ako napríklad obrázky, textové efekty, palety farieb a mnohé iné.

Môže sa vám tiež páčiť

 Vesmírna krajina vygenerovaná v nástroji Firefly
 Zlatý les vygenerovaný v nástroji Firefly
 Maják v mori vygenerovaný v nástroji Firefly
 Astronaut na pestrofarebnom vesmírnom pozadí vygenerovaný nástrojom Firefly