Plac futurystycznego budynku

Integrowanie generatywnej sztucznej inteligencji z projektowaniem architektury

Od pomników przez muzea i domy po szpitale — architektura odgrywa zasadniczą rolę w życiu codziennym. Generatywna sztuczna inteligencja ułatwia architektom tworzenie bardziej funkcjonalnych, nowatorskich przestrzeni w sposób o wiele szybszy i wydajniejszy niż kiedykolwiek.

Generatywna sztuczna inteligencja torująca nowe drogi w architekturze

  • Architekci mogą używać generatywnej sztucznej inteligencji jako współpracownika, który wykonuje syntezę danych, estetyki oraz pomysłów nowymi, niezbadanymi metodami.
  • Dodatkowymi zaletami stosowania generatywnej sztucznej inteligencji w procesie projektowania architektury są jej szybkość i efektywność.
  • Aby przekonać się, co umożliwia generatywna sztuczna inteligencja w architekturze, poznaj sposób działania generatorów SI, eksperymentuj z własnymi opisami i zwracaj uwagę na nowe, nieoczekiwane pomysły.

Wspieranie procesu projektowania w architekturze

Trudno przecenić złożoność prac podczas tworzenia przestrzeni — niezależnie od tego, czy jest to przełomowy wieżowiec, tymczasowa instalacja społecznościowa czy złudnie prosty i mały domek.

 

Projekt i wzornictwo jest tylko jednym z aspektów kompleksowego procesu, jakiego wymaga architektura. Oprócz tego trzeba pamiętać o przepisach budowlanych, mechanice konstrukcji, zasadach zagospodarowania przestrzennego, systemach ochrony środowiska czy budżecie klienta. Choć technologia projektowania wspomaganego komputerowo (CAD, computer-aided design) znacznie usprawniła pracę architektów, eliminując kreślenie odręczne, opracowanie atrakcyjnej konstrukcji lub ciekawej przestrzeni wciąż wymaga ogromnego wysiłku umysłowego i wielkiej dozy kreatywności.

 

Na tym etapie może być pomocna generatywna sztuczna inteligencja. „Generatywna sztuczna inteligencja nie tylko odmienia sposób pracy architektów — wpływając na etapy projektowania i tradycyjne sposoby eksploracji pomysłów — ale również oferuje zupełnie odmienne mechanizmy widzenia, obrazowania i wyobrażania sobie świata, jaki nas otacza. Pozwala to wypracować nowe procesy robocze i projektować przestrzenie odpowiadające potencjalnej przyszłości.” — mówi profesor Emily C.S. Pellicano z uczelni Syracuse University School of Architecture.

 

Integracja generatywnej sztucznej inteligencji z procesem projektowania architektury umożliwia bardziej efektywne tworzenie przestrzeni o nowatorskiej konstrukcji.

Nowoczesny salon

Cztery zalety generatywnej sztucznej inteligencji dla architektów

Podobnie jak w przypadku innych profesjonalnych i amatorskich zastosowań generatywnej sztucznej inteligencji, architekci wciąż odkrywają sposoby używania tej nowej technologii w swojej branży. Poniżej opisano tylko niektóre zalety generatywnej SI dla zawodowych architektów i studentów architektury.

Most wiszący

1

Wciąż aktywny partner do współpracy

„Generatywna sztuczna inteligencja zintegrowana z procesami projektowania w architekturze jest wg mnie ekscytująca przede wszystkim dlatego, że działa jak partner w tej pracy.” — mówi Pellicano.

 

Szczególnie na wczesnych etapach procesu, na których architekci testują pomysły, rozwijają kolejne wersje i pracują nad swoimi wizjami, generatywna sztuczna inteligencja może uczestniczyć w dyskusji. Architekt może na przykład zapytać model generatywnej SI o najnowsze lub historyczne projekty, aby przekonać się, w jakie nurty architektoniczne wpisują się różne pomysły. Funkcje generowania obrazów na podstawie tekstu pozwalają też analizować wstępne wyobrażenia pod kątem problemów.

 

Architekt może na przykład wprowadzić różnorodne opisy tekstowe w generatorze SI, takim jak Adobe Firefly, aby przekonać się, jak niekonwencjonalna koncepcja będzie wyglądała — przed przystąpieniem do jej projektowania.

2

Szersza perspektywa i myślenie niekonwencjonalne

Jednym z najbardziej ekscytujących aspektów generatywnej sztucznej inteligencji jest to, że nie „myśli” ona w sposób podobny do człowieka. Nawet najbardziej kreatywne osoby mają pewne przekonania i założenia na temat tego, co jest możliwe. Dotyczy to również architektów. Według Pellicano generatywna sztuczna inteligencja „potrafi wskazywać nowe skojarzenia i nieoczekiwane relacje, wzorce czy potencjały, które nie funkcjonowały wcześniej w niezależnym postrzeganiu człowieka”.

 

Nieoczekiwane i niemożliwe do zrealizowania wyniki mogą sugerować nowe drogi kreatywne, którymi architekci nigdy nie podążyliby samodzielnie.

3

Skuteczniejsze wykorzystanie ograniczonego czasu

Pellicano ostrzega studentów przed używaniem generatywnej sztucznej inteligencji do szybszego oddawania zadań. Kluczowe jest, aby przyszli architekci poświęcali czas na poszerzanie swojego postrzegania i kwestionowanie założeń. Generatywna sztuczna inteligencja nie powinna być traktowana jako narzędzie oszczędzające czas, ale jako pomoc w skutecznym wykorzystaniu czasu dzięki redukowaniu potrzeby ręcznego wykonywania zadań.

4

Mniej marnotrawstwa — wyższe zyski

Jednym z poważnych wyzwań w procesie projektowania architektury jest uwzględnianie mnóstwa czynników, które mają znaczenie od samego początku prac. Jeśli coś nieoczekiwanego wyniknie po wstępnym etapie projektowania — na przykład okaże się, że nastąpiło nieporozumienie w zakresie budżetu i niektóre materiały budowlane przestały być dostępne — może to poważnie zaszkodzić całemu projektowi.

 

Dzięki temu, że generatywna sztuczna inteligencja jest trenowana przy użyciu ogromnej ilości danych, które mogą obejmować ograniczenia dotyczące lokalizacji, budżet, materiały budowlane, wymagania kodeksu budowlanego oraz inne zagadnienia, jest ona w stanie pomagać architektom i ich zespołom w uwzględnianiu potencjalnych problemów z wyprzedzeniem, tak aby wszyscy mogli działać zgodnie z wymaganiami (i zmieścić się w budżecie) w krótszym czasie. Dostęp do tak złożonych danych umożliwia też architektom rozpoznawanie niewydajnych aspektów i potencjalnych możliwości, które inaczej pozostałyby ukryte. Pomaga to w skutecznym wykorzystaniu przestrzeni oraz materiałów, co przekłada się na bardziej zrównoważone projekty.

 

Warto pamiętać, że choć generatywna sztuczna inteligencja daje architektom pewne szczególne możliwości, nie zastępuje myślenia krytycznego ani ludzkiej empatii. Ogromne zbiory danych używane do trenowania aplikacji zawierających generatywną SI nie mogą uwzględniać wszystkich czynników — szczególnie wpływu budowanych przestrzeni na kulturę, ludzi i społeczność.

 

Pamiętaj: Generatywna sztuczna inteligencja jest współpracownikiem, który nie zastępuje przemyślanych działań ani ludzkiej kreatywności.

Proces projektowania architektury a generatywna sztuczna inteligencja

Nie powstała jeszcze specjalistyczna aplikacja oparta na generatywnej SI przeznaczona do projektowania architektury, jednak studenci i zawodowcy korzystają już z tej technologii w swoich procesach, gdyż uzupełnia ona istniejące rozwiązania. W całym procesie projektowania architektury można wskazać przypadki użycia generatywnej sztucznej inteligencji. Najlepszym etapem, na którym warto wypróbować jej możliwości, jest projektowanie i rozwijanie projektów.

 

Oto kilka przykładów integracji generatywnej SI z procesem projektowania architektury:

Od szkicu architektonicznego do renderingu

Projektowanie schematów

U podstaw każdego projektu leżą schematy — rysunki techniczne, rozkłady kondygnacji, plany zagospodarowania, elewacje budynków itp. Generatywna sztuczna inteligencja pomaga architektom w rozwijaniu efektywnych pomysłów, które służą jako solidna podstawa dalszej części procesu projektowania.

Tworzenie koncepcji

Generatory SI ułatwiają studentom i zawodowym architektom eksplorowanie gamy opcji w krótkim czasie, przed ustaleniem kierunku projektu. Zacząć można od opisania pomysłu w celu wygenerowania obrazu na podstawie tekstu albo od użycia funkcji programu Photoshop takich jak Wypełnienie generatywne i Rozszerzenie generatywne, które ułatwiają uzupełnianie szkiców czy fotografii w celu badania, jak dana koncepcja może wyglądać w praktyce.

Strategia dotycząca lokalizacji i obrazowanie

Pellicano używa generatywnej sztucznej inteligencji w jednym ze studiów architektonicznych uczelni Syracuse University, aby pomagać studentom w odkrywaniu nowych sposobów interpretowania, wizualizowania i zrozumienia lokalizacji w świecie fizycznym, z którymi pracują. Studenci używają tak zwanego procesu „neuralnego transferu stylu” w połączeniu z fotografiami lotniczymi w celu analizowania, oceniania i planowania zagospodarowania lokalizacji. Podczas ćwiczeń studenci otrzymują zdjęcia lotnicze lokalizacji i transferują alternatywne wizualizacje danego miejsca (na przykład mapy historyczne, mapy z czujników, mapy pogody czy mapy podatkowe) na oryginalne zdjęcia.

 

„Odkrywa to przed studentami nieoczekiwane, produktywne sposoby wyobrażania sobie wariantów wykraczających poza ich z góry przyjęte założenia na temat oczekiwanego wyglądu lokalizacji, jej organizacji czy jej związku z kontekstem.” — mówi Pellicano.

Generowanie wideo

Generatywna sztuczna inteligencja pozwala szybko tworzyć dynamiczne wideo, które w immersyjny sposób ilustrują odbiorcom cechy projektu. Można to robić na podstawie renderingu 3D lub animacji prac będących w toku. Nagrania wideo stanowią ważne narzędzie, dzięki któremu architekci planują przepływ przestrzeni i sposób poruszania się w niej przez ludzi.

Wnętrze muzeum
Dziedziniec o rozszerzonym tle

Rozwijanie projektów

Mając zatwierdzony projekt schematyczny, architekt może przystąpić do ustalania szczegółów, takich jak materiały, tekstury czy techniki wykończeniowe, a także lokalizacja okien i drzwi. Generatywna sztuczna inteligencja ułatwia rozwijanie wstępnych pomysłów i planów, dzięki czemu powstają wysokiej jakości projekty 2D lub 3D, które z powodzeniem ilustrują koncepcje.

Obróbka obrazów

Większość architektów korzysta z oprogramowania CAD do pracy z grafiką 2D i 3D, w którym opracowuje szczegółowo projektowane konstrukcje. Dzięki generatywnej sztucznej inteligencji można szybko uzupełniać kontekst i stylizować obrazy, definiując na przykład krajobraz, materiały budowlane, tekstury i kolory, a także dodając elementy takie jak meble, urządzenia czy inne elementy wystroju wnętrz. Funkcje rozciągania obrazów, znane w programie Photoshop jako narzędzie Rozszerzenie generatywne, umożliwiają architektom powiększanie obrazów lub zmienianie proporcji z zachowaniem ogólnego wyglądu i charakteru kompozycji.

Renderowanie 2D i 3D

Przekształcenie płaskiego projektu w model trójwymiarowy może być czasochłonne. Dzięki nowej technologii generatywnej sztucznej inteligencji to zadanie staje się prostsze i szybsze. Oczywiście w architekturze wciąż warto pracować z modelami 3D, jednak możliwość wygenerowania renderingu 3D prawie od ręki zdecydowanie usprawnia wprowadzanie zmian w ostatniej chwili.

Coraz więcej architektów i studentów architektury korzysta z generatywnej SI, przez co z pewnością pojawią się nowe sposoby jej używania. Technologia generatywna może też wpłynąć na sam proces projektowania architektury. „Moim zdaniem generatywna sztuczna inteligencja zupełnie zmieni etapy procesu projektowania architektury.” — mówi Pellicano.

Rysunek techniczny biblioteki

Przyszłość generatywnej sztucznej inteligencji w architekturze

Podobnie jak sztuczna inteligencja stała się częścią życia codziennego — na przykład w formie autokorekty czy aplikacji map, które w czasie rzeczywistym pomagają unikać korków — generatywna sztuczna inteligencja prawdopodobnie będzie zintegrowanym elementem procesu projektowania w architekturze.

 

Pellicano mówi: „Oczekuję, że sztuczna inteligencja będzie stałym narzędziem w pracy architektów, nawet jeśli nie będą tego świadomi. Nastąpi jej coraz głębsza integracja z naszymi standardowymi pakietami oprogramowania. Ta technologia będzie działać w tle — w mało oczywisty, niewidowiskowy sposób”. Generatywna sztuczna inteligencja uzupełni kreatywność i pomysłowość architektów. Podobnie jak inne technologie otworzy wrota na nowe możliwości. Pamiętajmy, co dały nam linijka, maszyna kreśląca czy oprogramowanie CAD.

 

Co radzi Pellicano architektom, którzy chcą korzystać z najnowocześniejszej generatywnej SI? Poznaj ją w działaniu. Dowiedz się, jakich zestawów danych używają poszczególne modele, jak funkcjonuje synteza zawartości, a także wciąż eksperymentuj. Największą szansę na coś innowacyjnego dają nieoczekiwane wyniki — to, na co człowiek prawdopodobnie nigdy by nie wpadł.

 

„Osoby zamierzające pracować z generatywną sztuczną inteligencją zachęcam do uwolnienia swojej ciekawości i zaakceptowania, że mogą częściowo utracić kontrolę.” — mówi Pellicano.

Aby przystąpić do eksperymentów z generatywną SI, możesz na przykład skorzystać z aplikacji Adobe Firefly oraz funkcji opartych na modelach Firefly w programie Photoshop. Wypróbuj różne opisy tekstowe dla funkcji Obraz na podstawie tekstu, dodawaj i usuwaj elementy projektu narzędziem Wypełnienie generatywne oraz rozszerzaj obrazy poza ich pierwotne granice dzięki narzędziu Rozszerzenie generatywne. Pamiętaj, aby się bawić i nie przejmować. Być może nieoczekiwany wynik stanie się zalążkiem następnego wspaniałego pomysłu.


Współtwórca

 

Emily C.S. Pellicano


Wkraczanie w przyszłość dzięki modelom Adobe Firefly

Generatywna sztuczna inteligencja i proste opisy wystarczają do tworzenia materiałów o wysokiej jakości — m.in. obrazów, efektów tekstowych i palet kolorów.

Inne ciekawe materiały

 Wytwór modeli Firefly: Krajobraz kosmiczny
 Wytwór modeli Firefly: Złoty las
 Wytwór modeli Firefly: Latarnia morska na morzu
 Wytwór modeli Firefly: Astronauta na wielokolorowym tle kosmicznym