3D визуализация на околната среда в 3D файлов формат

Ръководство за видовете 3D файлове.

Усъвършенстването на 3D технологиите през последните няколко десетилетия е плод на огромни общи усилия. Затова няма универсално решение за форматиране на файлове. С напредването на 3D сферата в много отрасли и области се появиха много формати, често със своя специфична употреба. Ето всичко, което трябва да знаете за типовете файлове и как да ги използвате.

Видове 3D файлове

С навлизането на все повече компании в 3D пространството и непрекъснатия напредък в технологиите, като VR (виртуална реалност), AR (обогатена реалност), дизайн на игри, визуални ефекти и развитието на утвърдени CAD приложения (компютърно подпомагано проектиране), е съвсем естествено да се появят нови типове файлове, които да отговорят на тези различни възможности.

Най-общо казано, можете да срещнете два вида формати: многоъгълни геометрични данни и представяне на граници (BREP) в зависимост от това къде първоначално е била конструирана геометрията. CAD приложенията могат да използват и двата метода за съхранение на геометрични данни. За да запазите геометричната информация от по-високо ниво в света на CAD, ще намерите отделен набор от файлови формати, които също съдържат стандартни многоъгълни данни, използвани при 3D печат и в приложения за игри. И двата вида геометрично дефиниране могат да бъдат сложни и да доведат до големи размери на файловете. 

 

Ето някои от най-често срещаните видове 3D файлове, с които може да се сблъскате, и информация кога следва да ги използвате.

3D архитектурна визуализация от ZUH Visuals в 3D файлов формат.

Изображение от ZUH Visuals.

OBJ

OBJ файловете (.obj) съдържат 3D геометрична информация. Това е един от най-старите и най-разпространени формати за експортиране на обект от повечето програми за моделиране. Този многоъгълен формат може да дава представа за мащаб (см, инчове и т.н.). Дефинирането на материала при него е остаряло в сравнение с по-модерни техники за материал и засенчване. Когато става въпрос за експортиране на геометрия с прави линии, това е солиден стандарт за използване.

Предимства

 • Поддържа единица пространство (см, метри, инчове, футове).

 • Поддържа множество обекти в един файл.

 • OBJ файловете обикновено са по-леки, отколкото когато същият модел е записан в друг формат.

 • Съвместими са със стандартните за тази сфера гейм-енджини и инструменти за обработка след създаване на цифрово съдържание (DCC) в сферата на визуалните ефекти и игрите. 

FBX

FBX файловете (.fbx) приличат на OBJ по това, че съдържат данни за 3D обекти; те обаче съдържат и данни за анимация. Това прави този тип файл най-популярен за филми, игри и визуални ефекти – всички индустрии, които се нуждаят от сложни модели, материали и анимация. Този файлов формат е собственост на Autodesk и се поддържа както при софтуерите за визуални ефекти, така и при гейм-енджините. Този формат може да запази по-високо ниво на дефиниране на материали и поддържа много софтуери за визуализация.

Предимства

 • FBX файловете съхраняват данни за цели 3D сцени, включително камери, осветление, геометрия и кости, използвани за създаване на анимация.

 • Съвместими са със стандартните за тази сфера гейм-енджини и инструментите за обработка след създаване на цифрово съдържание (DCC) в сферата на визуалните ефекти и игрите.

 • Въпреки че е по-стар файлов формат, FBX е широко поддържан и съдържа много повече информация от данните на 3D модела, което го прави популярен избор за създаване на визуално ориентирано съдържание, например във видеоигрите.

gITF

GL Transmission Format (.glTF и .glb) е многоъгълен файлов формат, който служи като безплатен аналог с отворен код на формати като FBX. Първоначално създаден от работната група COLLDA, сега KROHON Group поддържа този общ отворен файлов формат за обмен на модели и сцени. Този файл поддържа статични модели, анимация и движещи се сцени като FBX. Разработчиците често използват този формат в местни уеб приложения. Като един от най-модерните файлови формати той поддържа най-новите методи за засенчване и дефиниране на материали, а от актуализираната версия 2.0 се поддържат материали за физически базирано визуализиране (PBR).

Предимства

 • Може да се вгражда в документи на Word и презентации на PowerPoint.
 • Съвместим е с все по-голям брой популярни 3D приложения.
 • Оптимизирани за уеб мрежата и за интерактивност в реално време, GLTF и GLB файловете имат сравнително малък размер и се зареждат бързо в приложенията.

usd/usdz

USD (Universal Scene Descriptor) е многоъгълен файлов формат, разработен вътрешно от Pixar, който вече е с отворен код. Възможностите на този разширяем файлов формат нарастват благодарение на откритите му стандарти, а работният комитет включва NVIDIA, PIXAR и ADOBE и др. Този формат представя най-новите концепции за 3D модели, материали и взаимодействие между няколко уникални инструмента за създаване на съдържание. Форматът съдържа геометрични, материални, сценични и анимационни данни. В много отношения USD надминава типичните очаквания за файлов формат, тъй като ефективно съхранява данни за цели сцени.

USDZ е патентован формат, създаден съвместно от Apple и Pixar специално за обогатена реалност (AR). Този формат се използва за приложения за 3D обогатена реалност на устройствата на Apple.

Предимства

 • Растяща и активна общност от утвърдени компании, които виждат потенциала на този файлов формат за 3D и неговото бъдеще.
 • Този гъвкав, мощен и ефективен формат дава възможност за разширяемост чрез приставки и разширения, което позволява на компаниите да споделят възможностите, които въвеждат в USD.
 • Съвместим е с материали за физически базираното визуализиране (PBR) – най-модерното и реалистично дефиниране на материали и засенчване на 3D обекти.

Други 3D файлови формати

Списъкът с файлови формати в 3D сферата е обширен. Ето някои по-широкоразпространени файлове, които може да срещнете:

 

 • Файловете за компютърно подпомагано проектиране CAD – Някои от тях са патентовани и могат да се използват само в затворена екосистема, докато други работят за запазване на по-високото ниво на геометрично дефиниране. В тези файлове можете да намерите 2D, 3D и дори параметрични твърдотелни обекти. Прегледайте документацията за пълен списък на поддържаните CAD файлове в Substance 3D Stager. (IGES, STP/STEP, IPT, IAM, .SLD, .JT и др.)
 • BLEND файлове – Основният файлов формат, използван от Blender – разрастващ се DCC инструмент с отворен код, използван от създателите.
 • Substance 3D файлове – SBSAR е най-често използваният файл, създаден от Substance 3D Designer, Sampler и Painter за създаване на материали и дефиниране на засенчване за 3D съдържание. Научете повече за Substance 3D файловете в този информативен преглед.
 • AMF и STL са двата най-разпространени файлови формата за 3D печат. AMF е по-модерната версия и съдържа вътрешни метаданни за подпомагане на отпечатването и мащабирането. STL е по-стар формат, в който липсва информация за цвят и мащаб.
3D визуализация на сграда от ZUH Visuals, генерирана с форматиране на 3D файлове

Изображение от ZUH Visuals.

Как да изберете подходящия формат за вашия 3D проект.

Решението кой файлов формат да използвате за вашия проект може да зависи от няколко фактора. Първо, проверете съвместимостта преди от всичко останало. Ако прехвърляте 3D компоненти между различни софтуери, не бива да губите време за експортиране в тип файл, който няма да работи.

 

Други съображения могат да включват размера на експортирания файл. Това може да бъде особено важно при разработването на видео игра или 3D проект, който има специфични хардуерни ограничения. Не забравяйте, че файловите формати са създадени по определени причини, така че познаването на вашия софтуер и причините, поради които всеки формат е включен, ще ви помогне да вземате компетентни решения за всяко експортиране.

Често задавани въпроси

3D файловите формати се създават по определени причини. Затова изборът на най-добрия формат зависи изцяло от това какво трябва да се постигне с файла.

Най-често срещаните типове файлове включват OBJ, FBX, STL, AMF, IGES и други.

Photoshop поддържа следните 3D формати: DAE (Collada), OBJ, 3DS, U3D и KMZ (Google Earth).

 

За да отворите самостоятелно 3D файл във Photoshop, изберете File > Open (Файл > Отвори) и изберете файла.

 

За да добавите 3D файл като слой в отворен файл, изберете 3D > New Layer From 3D File (Нов слой от 3D файл), след което изберете 3D файла. Новият слой отразява размерите на отворения файл и представя 3D модела върху прозрачен фон.