Vykreslenie 3D prostredia v 3D formáte súboru

Príručka k typom 3D súborov

Rozvoj 3D obsahu za posledných niekoľko desaťročí je výsledkom obrovského spoločného úsilia. Preto na formátovanie súborov neexistuje univerzálne riešenie. S rozvojom 3D priemyslu sa v mnohých odvetviach a oblastiach objavilo množstvo formátov, ktoré často majú špecifické využitie. V tejto príručke nájdete všetko, čo potrebujete vedieť o typoch súborov a ich používaní.

Typy 3D súborov

Keďže do 3D priestoru vstupuje čoraz viac spoločností a technológie, ako napríklad virtuálna realita (VR), rozšírená realita (AR), herný dizajn, VFX a aplikácie CAD (Computer Aided Design), sa neustále vyvíjajú, je iba prirodzené, že sa objavujú nové typy súborov, ktoré tieto možnosti pokrývajú.

Podľa toho, kde bola geometria pôvodne vytvorená, sa vo všeobecnosti možno stretnúť s dvomi typmi formátov: polygónovými geometrickými údajmi alebo reprezentáciou hraníc (BREP). Aplikácie CAD môžu ponúkať oba spôsoby ukladania geometrických údajov. V záujme zachovania geometrických informácií na vyššej úrovni vo svete CAD sa stretnete so samostatnou súpravou formátov súborov, ktoré zahŕňajú aj štandardné polygónové údaje používané pri 3D tlači a v herných aplikáciách. Oba typy geometrickej definície môžu byť zložité a generovať veľké súbory.

Nižšie nájdete niektoré z najbežnejších typov 3D súborov, s ktorými sa môžete stretnúť, a dozviete sa aj to, kedy by ste mali zvážiť ich použitie.

Vykreslenie 3D architektúry v 3D formáte súboru od spoločnosti ZUH Visuals

Obrázok od spoločnosti ZUH Visuals

OBJ

Súbory OBJ (.obj) obsahujú informácie o 3D geometrii. Ide o jeden zo starších a najbežnejších formátov, na ktorý narazíte pri exportovaní objektov vo väčšine softvérov na modelovanie. Tento polygónový formát môže využívať rôzne mierky (centimetre, palce atď.). Jeho definícia materiálov je v porovnaní s modernejšími technikami materiálov a tieňovania zastaraná. Pokiaľ však ide o priamy export geometrie, ide o kvalitný štandard.

Výhody

 • Podporuje jednotky priestoru (centimetre, metre, palce, stopy).

 • Podporuje viacero objektov v jednom súbore.

 • Súbory OBJ sú vo všeobecnosti menšie ako rovnaký model uložený v inom formáte.

 • Je kompatibilný so štandardnými hernými enginmi a nástrojmi post-DCC (tvorba digitálneho obsahu) v oblasti VFX a herného priemyslu.

FBX

Súbory FBX (.fbx), rovnako ako súbory OBJ, zahŕňajú údaje o 3D objektoch, no obsahujú aj údaje o animáciách. Vďaka tomu je tento typ súboru veľmi obľúbený v oblasti filmov, hier a VFX – vo všetkých odvetviach, ktoré potrebujú zložité modely, materiály a animácie. Tento formát súboru vlastní spoločnosť Autodesk a podporujú ho mnohé VFX a herné enginy. Dokáže zachovať vyššiu mieru definície materiálov a podporuje množstvo vykresľovacích enginov.

Výhody

 • V súboroch FBX sú uložené údaje potrebné pre kompletné 3D scény vrátane kamier, osvetlenia, geometrie a kostí používaných pri tvorbe animácií.

 • Je kompatibilný so štandardnými hernými enginmi a nástrojmi post-DCC (tvorba digitálneho obsahu) v oblasti VFX a herného priemyslu.

 • Hoci ide o starší formát, súbor FBX je stále široko podporovaný a obsahuje oveľa viac informácií než len údaje o 3D modeli, vďaka čomu je obľúbenou voľbou pri vizuálnej tvorbe, napríklad pri tvorbe videohier.

gITF

GL Transmission Format (.glTF a .glb) je polygónový formát súboru, ktorý predstavuje bezplatný opensource ekvivalent formátov, ako je napríklad FBX. Pôvodne tento otvorený formát súboru na výmenu modelov a scén vytvorila pracovná skupina COLLDA, no v súčasnosti ho udržiava skupina KROHON. Tento súbor, presne ako FBX, podporuje statické modely, animácie a pohyblivé scény. Vývojári ho často používajú v natívnych webových aplikáciách. Ako jeden z modernejších formátov súborov podporuje najnovšie spôsoby tieňovania a definície materiálov a po aktualizácii na verziu 2.0 podporuje aj fyzikálne založené vykresľovanie materiálov (PBR).

Výhody

 • Dá sa vložiť do dokumentov Word a prezentácií PowerPoint.
 • Je kompatibilný s rastúcim počtom populárnych 3D aplikácií.
 • Súbory GLTF a GLB optimalizované pre web a interaktivitu v reálnom čase majú pomerne malú veľkosť a rýchlo sa načítavajú v aplikáciách.

usd/usdz

USD (Universal Scene Descriptor) je polygónový formát súboru vyvinutý interne spoločnosťou Pixar, ktorý je teraz dostupný ako open source. Tento rozšíriteľný formát súboru neustále nadobúda nové možnosti vďaka otvoreným štandardom a pracovnému výboru, do ktorého patria spoločnosti, ako napríklad NVIDIA, PIXAR a ADOBE. Tento formát reprezentuje najnovšie koncepty z oblasti 3D modelov, materiálov a interoperability v rámci viacerých jedinečných nástrojov na tvorbu obsahu. Obsahuje geometrické údaje, ako aj údaje o materiáloch, scénach a animáciách. USD v mnohých ohľadoch prekonáva typické očakávania týkajúce sa formátu súboru, pretože efektívne ukladá údaje o celých scénach.

USDZ predstavuje proprietárny formát vytvorený spoločnosťami Apple a Pixar špeciálne pre rozšírenú realitu. Tento formát sa používa v aplikáciách 3D rozšírenej reality v zariadeniach Apple.

Výhody

 • Rastúca a aktívna komunita etablovaných spoločností, ktoré v tomto formáte súboru vidia potenciál pre 3D obsah a jeho budúcnosť.
 • Tento flexibilný, výkonný a efektívny formát umožňuje rozšíriteľnosť pomocou doplnkov a rozšírení. Tie spoločnostiam umožňujú zdieľať možnosti, ktoré prinášajú do formátu USD.
 • Kompatibilita s materiálmi PBR, ktoré predstavujú najmodernejšiu a najrealistickejšiu definíciu, alebo materiálmi a tieňovaním 3D objektov.

Ostatné 3D formáty súborov

Zoznam formátov súborov v odvetviach 3D obsahu je rozsiahly. Tu sú niektoré z bežnejších súborov, s ktorými sa môžete stretnúť:

 

 • Súbory CAD – Niektoré sú proprietárne a používajú sa len v uzavretom ekosystéme, zatiaľ čo iné sa snažia zachovať vyššiu úroveň geometrickej definície. V týchto súboroch môžete nájsť 2D, 3D a dokonca aj parametrické telesá. Úplný zoznam podporovaných súborov CAD v aplikácii Substance 3D Stager nájdete v dokumentácii. (IGES, STP/STEP, IPT, IAM, .SLD, .JT atď.)
 • Súbory BLEND – Natívny formát súboru, ktorý používa Blender – rozvíjajúci sa opensource nástroj DCC používaný tvorcami.
 • Súbory Substance 3D – SBSAR je najbežnejší výstupný súbor aplikácií Substance 3D Designer, Sampler a Painter na vytváranie materiálov a definovanie tieňovania pre 3D obsah. Viac o súboroch aplikácie Substance 3D sa dozviete v tomto informatívnom prehľade.
 • AMF a STL – Dva najbežnejšie formáty súborov na 3D tlač. AMF je modernejšia iterácia a obsahuje interné metaúdaje, ktoré pomáhajú pri tlači a škálovaní. STL je starší formát, ktorý neobsahuje informácie o farbe ani mierke.
Vykreslenie 3D budovy vygenerované pomocou 3D formátovania súborov od spoločnosti ZUH Visuals

Obrázok od spoločnosti ZUH Visuals

Výber správneho formátu pre 3D projekt

Výber formátu súboru pre projekt môže závisieť od niekoľkých faktorov. V prvom rade nezabudnite overiť kompatibilitu. Ak potrebujete presúvať 3D komponenty medzi softvérmi, nechcete strácať čas exportovaním typu súboru, ktorý nebude fungovať.

 

Medzi ďalšie faktory môže patriť veľkosť exportovaného súboru. To môže byť dôležité najmä pri vývoji videohry alebo akéhokoľvek iného 3D projektu, na ktorý sa vzťahujú špecifické hardvérové obmedzenia. Nezabudnite, že každý formát súboru má svoj účel, takže pochopenie softvéru a dôvodov, prečo sú v ňom jednotlivé formáty zahrnuté, vám pomôže robiť informované rozhodnutia o každom exporte.

Najčastejšie otázky

Každý 3D formát súboru má svoj špecifický účel. Výber toho najlepšieho formátu preto závisí výlučne od toho, na čo potrebujete súbor použiť.

Medzi najbežnejšie typy súborov patria OBJ, FBX, STL, AMF, IGES a ďalšie.

Photoshop dokáže otvoriť nasledujúce 3D formáty: DAE (Collada), OBJ, 3DS, U3D a KMZ (Google Earth).

 

Ak chcete 3D súbor otvoriť v aplikácii Photoshop samostatne, vyberte položky File (Súbor) > Open (Otvoriť) a vyberte požadovaný súbor.

 

Ak chcete 3D súbor pridať ako vrstvu do otvoreného súboru, vyberte 3D > New Layer From 3D File (Nová vrstva z 3D súboru) a potom vyberte daný 3D súbor. Nová vrstva bude odrážať rozmery otvoreného súboru a vykreslí 3D model cez priehľadné pozadie.