Laadi brändi-identiteetti, joka yhtenäistää markkinoinnin.

Lue, miten luodaan uniikki visuaalinen identiteetti, joka edustaa yhtenäisesti yritystäsi.

Pienyrityksen visuaalisen ohjeen sivujen kuvia

Markaworksin tekemä taideteos

Miksi brändi-identiteetti on niin tärkeä?

 

Nykyajan markkinoilla, joilla verkkokauppiaat ja fyysiset kaupat kilpailevat asiakkaista, erottuminen on tärkeää menestyneen brändin luonnissa. Tämä tarkoittaa brändi-identiteetti ja visuaalinen kieli, jolla tätä identiteettiä ilmennetään, on aikaisempaa tärkeämpää. Yhtenäinen brändiesitys voi lisätä tulosta 23 prosentilla, joten jokaisen lähetetyn viestin on toimittava sopusointuisesti brändin tunnettuuden kehittämiseksi.

 

Olet sitten luomassa uutta brändiä tai suorittamassa nykyisen yrityksen uudelleenbrändäystä, keskittyminen brändäysohjeistoon auttaa kuvan yhtenäistyksessä painetussa, web- ja mobiilikanavissa. Käyntikorteissa, verkkosivustoilla, pakkauksissa ja kylteissä käytetyn logosuunnitelman, väripaletin ja kirjasinten on oltava yhtenäisiä kaikissa asiakkaan kosketuspisteissä. Mitä yhtenäisempi brändi-identiteetti on, sitä kestävämpi, tunnistettavampi ja tuottavampi brändi-imago on.

Brändytyn laatikon kuva silmälogon vieressä

My Name is Wendyn luoma kuva.

Luo selkeä asemointi ja tarkoitus.

 

Ensimmäinen vaihe vahvan brändi-identiteetin luonnissa on ydintarkoituksen ja asemoinnin määritys. Miksi yritys on olemassa? Mieti yritykselle tietty tavoite yhdessä työryhmän kanssa. Miettikää, miten tuote tai palvelu toimittaa uniikin hyödyn nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille. Määritä kohdeyleisö markkinatutkimuksen avulla, jotta ymmärrätte, ketä yritys palvelee.

Seuraavassa on muutamia tärkeitä seikkoja identiteetin kiteytykseen brändaysstrategian kehitysvaiheessa:

  • Arvoehdotus: Miksi asiakkaat ostavat mieluummin yritykseltäsi kilpailijan sijaan? Mikä on yrityksen erikoisuus tai ainutlaatuisin keksintö?

  • Ydinarvot: Mitkä ovat yrityksen arvot? Mitä työryhmä käyttää moraalisena ohjenuorana?

  • Brändin ääni: Miten yritys puhuu maailmalle ja ilmaisee itseään? Voi olla hyödyllistä verrata yritystä persoonallisuustyyppiin.

 

Brändi-identiteetin elementit: nimet, iskulauseet ja logot.

 

Mitä nimeen sisältyy? Kaikki. Jos yrityksellä ei ole brändinimeä tai iskulausetta, seuraava brändi-identiteetin vaihe on niiden luonti. Jos kehität uutta yritystä tai vaihdat yrityksen nimeä, älä kiirehdi prosessia. Brändillä on vain muutamia sekunteja vaikutuksen tekemiseen. Siksi on varmistettava, että tärkeimmät seikat, kuten nimi, logo ja iskulause — ja niihin liittyvät värit — toimivat yhdessä ja ohjaavat asiakkaita muodostamaan tarkan mielipiteen yrityksestä.


Yhdessä tehdyt aivoriihet, joissa kirjaatte ideoita nopeasti sana-assosiaatiotaktiikoilla, voivat olla hyödyllisiä. Muista valita vaihtoehto, joka soveltuu verkkosivuston URL-osoitteeseen ja sosiaalisen median tileihin. Tarkista, ovatko ehdotetut URL-osoitteet ja sosiaalisen median julkiset käyttäjänimet jo varattuja. Harkitset, kytkeytyykö brändinimi brändi-identiteettiin, kuten tavoitteisiin, arvoehdotukseen ja brändin arvoihin. 90 prosenttia asiakkaista haluaa tukemansa brändien oleva aitoja. Siksi on oleellista, että asiakas tietää, mikä yritys on ja mitä se edustaa, ja yritys ilmaisee tämän brändi-identiteetissä.

 

  • Brändinimi: Brändinimen on oltava muistettava, helposti lausuttava ja luettava, sekä sellainen, jonka uskot kestävän ajan myötä.

  • Iskulause: iskulauseen tulee olla ensimmäinen asia, jonka haluat ihmisten muistavan yrityksestäsi. Mikä on nopea ja näppärä tapa viestiä arvoehdotus brändin äänellä?

 

Sido ne kaikki yhteen logosuunnitelmalla.

Kun tarkoitus ja nimi on selkeästi määritetty, voit aloittaa logon suunnittelun työryhmän kanssa tavoitteena luoda ikoninen esitys yrityksen brändistä. Yritä luoda logo, joka on yksinkertainen mutta uniikki ja on sopusoinnussa brändi-identiteetin kanssa.

Muistikirja käyntikortin vieressä, joka on kuvapuoli ylöspäin, ja käyntikortti alaspäin

Väripalettien ja kirjaintyylien valinta

Väripaletti

Hyvän brändivärin valinta ja sen säilytys muuttumattomana kannattaa. Brändin persoonallisuutta kuvaavien ja toisiinsa sopivien ja toimivien värisävy-yhdistelmien määritykseen ei tarvita väriteorian asiantuntijoita. Aloita tutkimalla toimialasi brändejä. Yritä löytää tasapaino toimialalle tyypillisten sävyjen ja täysin uniikin väripaletin valinnan väliltä. Tutustu Adobe Colorin eri sävyihin, joita on käytettävissä selaimessasi tai Adobe Illustratorissa.

Pienyrityksen visuaalisen ohjeen sivujen kuvia

Markaworksin tekemä taideteos

Pienyrityksen logo

Kirjaintyylit ja kirjasimet

Mukautettu typografia tai huolellisesti valittu kirjaintyyli on kiinteä osa yleistä brändi-identiteettiä. Se voi myös lisätä tärkeän viimeistelyn logoon. Monet logot ovat yksinkertaisesti hyvin toteutettua mukautettua typografiaa. Brändi tarvitsee kirjaintyylin, joka puhuttelee asiakasta tai asiakaspohjaa. Työryhmä tarvitsee ainakin kaksi kirjasinta työkalusarjaan — yksi otsikoille ja otsikkotekstille ja toinen kirjasin leipätekstille.

  • Suunnittele oma mukautettu kirjaintyyli. Illustrator on hieno työkalu logossa käytettävien kirjasinten piirtämiseen käsin. Työryhmäsi voi sitten ottaa askeleen eteenpäin ja suunnitella kokonaan mukautetun kirjaintyylin, jota voi käyttää useiden vuosien ajan.

  • Tutustu laajenevaan Adobe Fonts -kirjastoon. Perehdy uusiin kirjasimiin ja lisää ne työkalusarjaan Adobe Fonts -kirjasimista, joita on käytettävissä Creative Cloud for Teamsissä. Valitse alasvetovalikko Illustratorissa tai Adobe InDesignissa kohdassa Font Family ja valitse Lisää kirjasimet (Add Fonts) Adobe Fontsista.
Kirjasinluettelon näyttökuva ja typografia erilaisten logojen vieressä

Resurssien tallennus ja jako

 

Kun brändi-identiteetti on valmis, identiteetin johdonmukaisen käytön varmistus asiakasviestinnässä on oleellista. Creative Cloud for Teamsin kaltainen alusta voi auttaa varmistamaan, että jokainen organisaatiossa käyttää identiteettiresurssien oikeita versioita, jotta yritys pysyy synkronoituna ja brändi johdonmukaisena.

Visuaalisen identiteetin jako työryhmän kanssa

Kun visuaaliset elementit on tallennettu turvallisesti, voit jakaa tyylioppaan helposti työryhmän kanssa. Avaa missä tahansa Creative Cloudin tietokonesovelluksessa Asetukset-valikko kohdassa Kirjastot ja valitse Yhteistyö (Collaborate). Anna sähköpostiosoitteet pilkuin erotetusti selainikkunassa, joka avautuu, ja napsauta Kutsu (Invite). Voit vaihtoehtoisesti valita Kirjastot-paneelissa visuaalisen identiteetin kirjaston, avat valikon ja valita Jaa llinkki (Share Link).

Brändiuskollisuus rakentuu laadun ja johdonmukaisuuden pohjalta, ei taajuuden. Pyrkimys vankkaan brändi-identiteettiin kannattaa pitkällä tähtäimellä, kun puhutaan yhteyden luonnista.

Hae liiketoiminnan luovia kasvutapoja.

ASIAKASTARINAT


Katso, miten Adoben asiakkaat laativat hienoja kokemuksia Creative Cloud for Teamsin avulla.

PARHAAT KÄYTÄNNÖT


Selaa viimeisimmät ohjeet tehokkaalle suunnittelulle, markkinoinnille ja paljon muuta.

TUTORIALS


Kehitä luovuutta seuraavalle tasolle vaiheittaisten opastusohjelmien avulla.

Tutustu sovelluksiin, joilla voit kehittää brändi-identiteetin.

Valitse Creative Cloud for Teams -jäsenyys.

Kaikkiin sopimuksiin sisältyy hallintakonsoli helppoon lisenssienhallintaan, tekninen tuki 24/7, rajaton määrä työpaikkailmoituksia Adobe Talentissa ja 1 gigatavu tallennustilaa.

Yksittäinen sovellus

41,53 €/kk lisenssiä kohden (ALV ei sisälly)


Valittavana yksi Adoben luova sovellus, kuten Photoshop, Illustrator, lnDesign tai Acrobat Pro*

PARAS HINTA

Kaikki sovellukset

77,49 €/kk lisenssiä kohden (ALV ei sisälly)

 

Saat yli 20 Adoben luovaa sovellusta, kuten Photoshopin, Illustratorin, InDesignin, Adobe Expressin, XD:n ja paljon muuta.

* Yksittäisten Acrobat Pro-, Lightroom- ja InCopy-sovellusten toimitukseen kuuluu 100 gigatavua tallennustilaa.