VILKÅR OG BETINGELSER FOR Adobe VALUE INCENTIVE PLAN


Denne kommercielle medlemskabsaftale ("aftale") for værdiincitamentplanen (value incentive plan) ("VIP" eller "program") beskriver vilkårene for din deltagelse som medlem i programmet. Aftalen gælder fra datoen for online-tilmeldingen. Denne aftale indgås af og mellem Adobe og kunden, der er angivet ved online-medlemskabstilmelding. “Adobe” betyder enten ADOBE INC., et Delaware-selskab med forretningsadresse på 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA, såfremt aftalen er indgået med et medlems organisation, der er placeret i USA, Canada eller Mexico, ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, en virksomhed, der er registreret i Irland med forretningsadresse på 4‑6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland som autoriseret forhandler for Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835), såfremt aftalen er indgået med et medlems organisation, der er placeret i Australien, eller med ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, en virksomhed, der er registreret i Irland med forretningsadresse på 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland. Medlemmet modtager licens fra Adobe U.S. til at al software, alle tjenester og alle tilbud tilgængelige under programmet (samlet benævnt "produkt") må installeres og anvendes i USA (herunder USA's territorier og militærbaser, uanset hvor de befinder sig), Canada eller Mexico. Medlemmet modtager licens fra Adobe Irland til at alle produkter installeres og anvendes i Australien, som autoriseret forhandler for Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835). Medlemmer modtager licens fra Adobe Irland til, at alle produkter må installeres og anvendes i alle andre lande og territorier.


1. Programbeskrivelse


1.1 Generelle og programspecifikke betingelser VIP-programmet er et fleksibelt licensprogram, beregnet til at give kvalificerede og berettigede kunder mulighed for at administrere og implementere produktlicenser, der er købt gennem programmet. VIP-programmet er et medlemskabsprogram med licensabonnementsperioder som yderligere defineret i afsnit 3.4 i denne aftale. Når kunden har ansøgt om medlemskab gennem VIP-administrationsgrænsefladen og er blevet godkendt til programmet af Adobe, vil organisationen være medlem af programmet ("medlem") indtil den tidligste af hændelserne (a) Adobe lukker programmet eller b) denne aftale udløber. Medlemmets deltagelse er yderligere underlagt vilkårene angivet i programoversigten for programmet, som kan blive opdateret fra tid til anden og er tilgængelig på www.adobe.com/go/vip_program_guide_dk ("Programoversigt"). Programoversigten er hermed indarbejdet i aftalen ved henvisning. Adobe kan til hver en tid ændre programmets vilkår efter eget skøn. Hvis programmets vilkår ændres, er medlemmet forpligtet til igen at acceptere programmets betingelser i administratorkonsollen.


1.2 Opsigelse Uanset ovenstående kan hver part bringe aftalen til ophør med eller uden årsag med tredive (30) dage dages forudgående skriftligt varsel. Ophør af nærværende aftale påvirker ikke medlemmets forpligtelser, hvad angår produkter, der er bestilt før ophørsdatoen, herunder uden begrænsning abonnementsbetingelser eller betalingsforpligtelser. Adobe kan øjeblikkeligt bringe nærværende aftale til ophør efter skriftligt varsel i tilfælde af væsentlig misligholdelse (herunder, men ikke begrænset til, uretmæssig tilegnelse eller krænkelse af Adobes immaterielle rettigheder). Hvis denne aftale ophører, skal medlemmets organisation øjeblikkeligt standse brugen af produkterne, slette produkterne fra alle computersystemer og alt it-udstyr, som disse er installeret på, samt returnere alle medier, der indeholder produkterne, foruden relateret materiale, til medlemmets kontoadministrator. Kontoadministrator betyder enten (i) forhandler, hvis en transaktion foregår via en forhandler eller (ii) Adobe-repræsentant, hvis en transaktion foregår direkte med Adobe.

 

1.3 Betingelser for brugAdgangen til og brugen af produkterne reguleres af Adobes gældende betingelser for brug, der kan læses på https://www.adobe.com/legal/terms.html. Vilkårene i de gældende betingelser for brug er herved medtaget ved henvisning (herunder uden begrænsninger vilkår i forbindelse med lovvalg og værneting). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem vilkårene i denne aftale og vilkårene i betingelserne for brug, gælder vilkårene i denne aftale.


1.4 Programprodukter For en komplet liste over produkter, der er tilgængelige gennem programmet, skal medlemmet kontakte sin kontoadministrator eller gå til programmets websider på Adobe.com http://www.adobe.com/howtobuy/buying-programs/vip.html. Alle de produkter, der købes gennem programmet, kan kun anvendes i medlemmets egen organisation, og alt gensalg, viderelicensering og anden form for distribution er forbudt, medmindre det er anført i paragraf 4.1 og/eller programoversigten, hvis det er relevant. Visse tilbud kan være mulige at licensere ved at købe forbrugsvarer som beskrevet i programoversigten.

 

1.5 Associerede enheder Adobe accepterer, at kundens associerede enheder i henhold til denne aftale må afgive bestillinger på de produkter, der leveres i henhold til denne aftale. Kunden har fortsat det endelige erstatningsansvar for sådanne associerede enheders handlinger eller undladelser. Associerede enheder betyder, for medlemmer, enhver anden enhed, der leder, er ledet af eller under fælles ledelse af medlemmet. For så vidt angår denne paragraf 1.5 betyder udtrykket "lede" den direkte eller indirekte kompetence til at påvirke forretningerne i den anden enhed op til mindst 50 % af aktierne, stemmerettighederne, deltagelse eller økonomisk interesse i denne enhed.


2. Deltagelse


2.1 Adobe ID og VIP ID Et Adobe-id er påkrævet for at tilmelde sig programmet. Hvert medlem tildeles et VIP ID, som skal refereres til på alle ordrer. Medlemmet har ansvaret for handlinger eller undladelser foretaget af personer, som får adgang til og anvender produkterne gennem medlemmet.


2.2 Konsol. Programmets administrationsgrænseflade er "Admin Console". Når vilkårene i denne aftale accepteres, vil den person, der accepterer den på vegne af organisationen, blive udpeget som kontraktejer. Kontraktejeren kan tilføje systemadministrator(er) (hver især en "Administrator"). Kontraktejeren og en administrator får adgang til Admin Console, hvor der er mulighed for at få adgang til produktet, administrere abonnementer og se kontooplysninger. Via Admin Console kan administratoren give flere brugere inden for organisationen adgang til Admin Console. Medlemmer bemyndiger en administrator eller kontraktejer til at handle på medlemmets vegne.


2.3 Fortrolighed Medlemmet skal behandle VIP ID som fortroligt og må ikke dele eller videregive sådanne oplysninger.


2.4 Medlemskaber. Vilkårene i Bilag B gælder for uddannelses-, stats-, og nonprofitmedlemskaber. Medlemmet skal anvende en separat VIP-aftale for alle produkter, der gøres tilgængelige og bestilles til brug i Folkerepublikken Kina.


3. Bestilling, prissætning og opfyldelse


3.1 Bestilling og prissætning Medlem skal afgive produktordrer hos dennes kontoadministrator. Alle gebyrer fastsættes af medlemmets kontoadministrator. Anliggender som pris, levering og betalingsbetingelser skal aftales mellem medlemmet og medlemmets kontoadministrator. Adobe kan ikke garantere en særlig rabat, med mindre Adobe er medlemmets kontaktchef.


3.2 Adgang, installation af Admin Console og opfyldelse. Ved at blive medlem får medlemmets administrator adgang til de tilgængelige produkter gennem Admin Console. Et medlem kan tilføje mange produkter fra Admin Console og få øjeblikkelig adgang til sådanne produkter. Adobe skal modtage en ordre på sådanne produkter inden for den tidsbegrænsede periode. 


3.3 Tidsbegrænset periode for produkter tilføjet i Admin Console. Den tidsbegrænsede periode er 14 dage efter tilføjelse af sådanne produkter. Hvis Adobe ikke modtager en ordre på sådanne produkter inden for den tidsbegrænsede periode, vil medlemmet ikke længere have tilladelse til at tilføje yderligere produkter, før der er betalt for alle tilføjede produkter. Medlemmet kan administrere antallet af udrullede produkter i administratorkonsollen.


3.4 Aftalens årsdato, abonnementsperiode og fornyelser

 

3.4.1 Årsdato Medmindre andet er kommunikeret af Adobe, er medlemmets årsdato dagen, der falder tolv måneder efter, at Adobe accepterer medlemmets oprindelige ordre ("Årsdato").

 

3.4.2 Abonnementsperiode Abonnementsperioden betyder den periode, hvor et medlem kan anvende produkter, og omfatter den oprindelige abonnementsperiode samt enhver fornyelse af abonnementsperioden. Den oprindelige abonnementsperiode betyder den periode, der starter på medlemmets første dato og slutter på dagen før årsdagen. Med fornyelse af produktabonnement starter en fornyelsesabonnementsperiode på årsdagen og fortsætter indtil dagen før den næste årsdag. Anvendelse af abonnementsprodukter og relaterede tjenester ophører samtidigt på abonnementsperiodens sidste dag. De fleste forbrugsvarer skal anvendes indenfor en enkelt abonnementsperiode, og eventuelle ubrugte forbrugsvarer udløber på abonnementsperiodens sidste dag. Yderligere oplysninger fremgår af programoversigten.

 

3.4.3 Abonnementsfornyelser Adobe eller kontoadministratoren vil gøre en rimelig indsats for at underrette medlemmet inden en slutdato for en abonnementsperiode. Abonnementer skal fornys før årsdatoen for at sikre uafbrudt brug af produktet. 


3.5 Opgraderingsbeskyttelse Køb af abonnementsproduktet/-produkterne omfatter opgraderingsret, hvilket betyder, at medlemmet vil være berettiget til at modtage den nyeste generelt tilgængelige version af et abonnementsprodukt købt under programmet, så længe produktabonnementet er betalt og aktivt på det tidspunkt, Adobe gør den nye version af produktet kommercielt tilgængeligt.


3.6 Returnering Med forbehold for de rettigheder som et medlem måtte have ifølge forbrugerlovgivningen i det retsområde, som medlemmet befinder sig i, kan medlemmet ikke returnere produktet, når det er blevet installeret eller åbnet. Hvis medlemmet forud for installation anmoder om at returnere, skal medlemmet returnere hele ordren. Medlemmet skal anmode om returnering af produkter, der er købt i henhold til aftalen, via medlemmets kontoadministrator. I henhold til gældende garantirettigheder skal returanmodninger rettes til medlemmets kontoadministrator inden for fjorten (14) dage efter medlemmets oprindelige produktordredato. Adobe skal godkende alle returanmodninger, før en returnering er gyldig, som nærmere beskrevet i programoversigten.


3.7 Ordrer direkte fra Adobe Hvis medlemmer bestiller direkte fra Adobe, vil denne paragraf finde anvendelse. Medlemmer kan til hver en tid tilføje produkter via Admin Console eller via en Adobe-repræsentant, men du skal afgive en ordre for alle produkter hos en Adobe-repræsentant. Produkter tilbydes til de priser, der gælder på tidspunktet for ordren, og til forholdsmæssige priser, der er baseret på de resterende dage i din abonnementsperiode. Uanset hvad der måtte fremgå af 3.2, 3.3 og 4.2, kan Adobe muligvis fakturere dig direkte for disse produkter til den på det tidspunkt aktuelle pris, hvis du tilføjer produkter via Admin Console. Ordren kan være genstand for kreditgodkendelse. Medlemmet bliver opkrævet produktprisen, plus gældende afgifter. Medlemmet skal betale hele beløbet for bestilte produkter inden 30 dage fra fakturadatoen i henhold til fakturaen. For beløb, der ikke betales, når de er forfaldne, påfalder der renter til en sats, der er mindre end 1,0 % om måneden eller den maksimale sats, som er tilladt ved gældende lov på eventuelle forfaldne gebyrer, fra forfaldsdatoen til datoen, hvor det fulde beløb plus renter er fuldt betalt.

 

4. VIP Marketplace.

 

4.1.  4.1. Afsnit 4 "VIP Marketplace" finder anvendelse på produkter, der er licenseret via VIP Marketplace.  Medmindre andet er kommunikeret af Adobe, fornyes abonnementer, der tilbydes via VIP Marketplace, automatisk på medlemmets årsdato, på trods af hvad der fremgår af 3.4.3 ovenfor.  Medlem kan arbejde sammen med sin kontoadministrator om at justere produktabonnementer.

 

4.2 Tidsbegrænset periode for VIP Marketplace. Uanset afsnit 3.2 og 3.3 er den tidsbegrænsede periode for produkter fra VIP Marketplace syv dage efter tilføjelse af produkter, ikke 14 dage.  Hvis Adobe ikke modtager en ordre på produkter, der er tilføjet via VIP Marketplace, inden for den tidsbegrænsede periode, fjernes sådanne produkter.  

 

5. Diverse.

 

5.1 Licensoverdragelse Produktets betingelser for brug regulerer ikke begrænsningerne vedrørende overførsel af produkter, der er givet i licens under eller i forbindelse med denne aftale. Under visse omstændigheder kan Adobe tillade overdragelse af produktlicenser i henhold til denne aftale efter eget skøn. Sådanne anmodninger skal rettes til Adobes kundeservice og indeholde en beskrivelse af årsagen til den foreslåede overdragelse samt erhververens kontaktoplysninger. Yderligere oplysninger fremgår af programoversigten. Det skal slås fast, at alle produkter gives i licens, de sælges ikke.


5.2 Overholdelse af licens Medlemmet skal opretholde systemer og/eller procedurer, der er tilstrækkelige til at sikre en nøjagtig registrering af antallet af kopier af de produkter, der er installeret og/eller implementeret, og opbevare optegnelser over installation og/eller implementering i to (2) år efter aftalens ophør. Adobe og/eller dets repræsentanter kan højst foretage en revision af medlemmets installation/implementering af produkterne højst én gang om året med tredive (30) dages skriftligt varsel. En sådan revision kræver, at medlemmet tilvejebringer en uredigeret, nøjagtig rapport over alle de produkter, som medlemmet har installeret/implementeret og tilgået, samt al gyldig købsdokumentation for alle produkterne inden for tredive (30) dage efter anmodningen. Hvis revisionsresultater viser manglende overensstemmelse med produktlicenserne, skal medlemmet købe de nødvendige licenser inden for tredive (30) dage efter at være blevet underrettet herom. Uanset ovenstående forbeholder Adobe sig retten til at foretage en revision hos medlemmet af dennes licensinstallation og implementering efter ti (10) arbejdsdages forudgående skriftligt varsel inden for normal arbejdstid. Dette afsnit 4.2 vil forblive gyldigt efter opsigelse af aftalen i en periode på to (2) år.


5.3 Anvendelse af oplysninger, markedsføring Adobe kan bruge oplysninger om medlemmet eller den associerede enhed, herunder navn og kontaktoplysninger, til at opfylde forpligtelser i henhold til denne aftale. Se Adobe Privacy Center (adobe.com/privacy) for yderligere oplysninger.


5.4 StatusParterne er enige om, at De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale løsørekøb udtrykkeligt er undtaget fra anvendelse i denne aftale. Hvis medlemmet er en enhed i den amerikanske forbundsregering, er medlemmet enig i, at Adobe skal have status og ret til at indkræve enhver misligholdelse af kontraktens krav, der udspringer af denne aftale i henhold til Contracts Disputes Act af 1978 ("Disputes Act").


5.5 Generelt Parterne er uafhængige kontrahenter, og denne aftale skal ikke fortolkes således, at den antyder, at en af parterne er agent eller venturedeltager for den anden. Medlemmet kan ikke overdrage denne aftale (som følge af loven eller andet) uden forudgående skriftligt samtykke fra Adobe, og enhver forbudt overdragelse vil være ugyldig. Adobe må, efter eget skøn, tildele eller forny denne aftale uden medlemmets forudgående skriftlige samtykke. Denne aftale er bindende og vil være til fordel for en tilladt efterfølger eller tilknyttede personer/enheder. Ændringer vil kun være gyldige eller bindende, hvis de er skriftlige. Denne aftale (inklusive den programoversigt, der gælder for betingelserne for brug og eventuelle bilag eller online tilmeldingsinformation, hvis relevant) repræsenterer hele aftalen mellem parterne vedrørende emnet for denne aftale. Hvis nogen bestemmelse i denne aftale erklæres uden retskraft, vil resten af ​​aftalen fortsat være i fuld kraft og gyldig.


Denne aftale forberedes og effektueres kun på engelsk. Den engelske version er gældende i alle henseender, og versioner af aftalen på andre sprog er ikke bindende og har ingen retsvirkning. Hver part accepterer desuden, at et medlems eller Adobes underskrift af enhver ikke-engelsk version, også selvom den engelske version ikke er underskrevet, skal opfattes som en underskrivelse af den engelske version og være bindende for alle parter. Uden at begrænse det foregående gælder den engelske version og fortolkning af denne aftale, hvis der opstår konflikter eller uoverensstemmelse mellem den engelske version af aftalen og enhver anden oversat version af aftalen. Enhver form for kommunikation eller meddelelser, der fremsættes eller gives i henhold til aftalen, og enhver tvist, der måtte opstå i henhold til aftalen, skal fremsættes eller afgøres på engelsk.


5.6 Tjenester Produktet kan integreres med en række tjenester, der drives enten af ​​Adobe eller af tredjeparter, som kan indeholde brugergenereret indhold, der kan være (a) upassende for mindreårige, (b) ulovligt i nogle lande eller (c) upassende til visning på arbejdspladsen. En komplet liste af integrerede tjenester fås på: www.adobe.com/go/integratedservices_dk. Hvis medlemmet ønsker at forhindre visning af eller adgang til brugergenereret indhold, kan vedkommende (i) deaktivere adgang til tjenesten i Creative Cloud Packager, hvor denne funktionalitet er stillet til rådighed eller (ii) blokere adgangen til tjenesterne via netværks-firewallen. Tjenester er ikke under nogen omstændigheder tilgængelige for brugere, der er yngre end tretten (13) år. Adobe fraskriver sig ansvaret for alt brugergenereret indhold, der er tilgængeligt via tjenesterne. Medlemmet er ansvarligt for at afgøre, om brugen af ​​tjenesterne overholder gældende lovgivning i medlemmets jurisdiktion. Medlemmet har ikke ret til en refusion, og Adobe er ikke ansvarlig hvis (i) adgangen til tjenesterne bliver bremset eller blokeret som følge af en regerings- eller tjenesteudbyderhandling eller (ii) hvis Adobe efter rimeligt skøn anser, at det er nødvendigt at blokere adgang til nogle eller alle tjenester.

 

BILAG B
UDDANNELSESRELATEREDE, STATSLIGE OG ALMENNYTTIGE MEDLEMSKABER

 

A. UDDANNELSESRELATEREDE MEDLEMMER


For det medlem, der er en uddannelsesenhed (defineret nedenfor), gælder følgende yderligere betingelser. Adobe forbeholder sig retten til at afbryde uddannelsesmedlemskaber, hvis medlemmet ikke er en uddannelsesenhed.


1. Definitioner vedrørende uddannelsesmedlemmer


1.1 Uddannelsesenhed Følgende er en ikke-udtømmende liste over kvalificerede uddannelsesenheder: (a) akkrediteret (af officielle akkrediteringsorganer) offentlig(t) eller privat grundskole eller gymnasium, som giver fuldtidsundervisning; (b) akkrediteret eller privat universitet eller videregående uddannelsesinstitution (herunder community, junior eller vocational college), der giver uddannelsesbeviser, der kræver mindst hvad der svarer til to års fuldtidsstudier; (c) navngivne uddannelsesinstitutioner godkendt af Adobe, kun hvis de enkelte navngivne enheder er skriftligt godkendt af Adobe; (d) hospitaler, der er fuldt ud ejet og drevet af en ellers kvalificeret uddannelsesinstitution, hvor "fuldt ud ejet og drevet" betyder, at uddannelsesinstitutionen er eneejer af hospitalet og den eneste enhed, der udøver kontrol med den daglige drift samt (e) forskningslaboratorier på højere læreanstalter, der er offentlige institutioner og er anerkendt af en national eller statslig uddannelsesmyndighed.


Følgende er en ikke-udtømmende liste over enheder, der ikke er kvalificerede uddannelsesenheder: (a) ikke-akkrediterede skoler, (b) museer eller biblioteker, (c) hospitaler, der ikke er fuldt ud ejet og drevet af en ellers kvalificeret uddannelsesinstitution, (d) kirker eller religiøse organisationer, som ikke er akkrediterede skoler, (e) erhvervsfaglige uddannelsescentre eller skoler, der udsteder certifikater til kurser såsom softwareuddannelse eller videreuddannelse, som ikke er akkrediterede skoler, eller som giver uddannelsesbeviser, der kræver mindre end hvad der svarer til to års fuldtidsstudier, (f) militære skoler, som ikke giver akademiske uddannelsesbeviser og (g) forskningslaboratorier, der ikke er anerkendt af en national eller statslig myndighed med ansvar for uddannelse. F.eks. er institutioner, der er anerkendt af andre myndigheder, ikke berettiget.


De ovennævnte lister gælder ikke for de lande, som er anført i paragraf 1.2 (regionsspecifik definition) nedenfor.


1.2 Regionalspecifik definition af uddannelsesenhed

(a) Asien og Stillehavsområdet bortset fra sydøstasiatiske lande som defineret i underafsnit (b) nedenfor. Hvis uddannelsesmedlemmet er bosiddende i Australien, New Zealand, Indien, Sri Lanka, Fastlandskina, Hong Kong S.A.R. i Kina, Taiwan-området, Sydkorea, Malaysia, Folkerepublikken Bangladesh, Den Demokratiske Forbundsrepublik Nepal, Republikken Myanmarunionen, Pakistan eller Mongoliet eller et land, som udpeges af Adobe fra tid til anden, skal "uddannelsesenheder" forstås som enheder, der opfylder definitionen af "kvalificerede uddannelsesmæssige brugere" (undtagen for afsnittene "Fuld- og deltidsansatte undervisere og medarbejdere" og "studerende") udpeget af Adobe på http://www.adobe.com/ap/education/purchasing/qualify.html (eller dette websteds efterfølger), som opdateres af Adobe fra tid til anden.


(b) Sydøstasiatiske lande. Hvis uddannelsesmedlemmet er bosiddende i Indonesien, Malaysia, Filippinerne, Singapore, Thailand eller Vietnam, vil "uddannelsesenhed" eller "uddannelsesinstitution" have de respektive betydninger, som er udpeget af Adobe på https://www.adobe.com/go/edu_entity_sea_dk (eller dette websteds efterfølger), som opdateres af Adobe fra tid til anden.


(c) Japan. Hvis uddannelsesmedlemmet er bosiddende i Japan, vil "uddannelsesenhed" eller "uddannelsesinstitution" have de respektive betydninger, som er udpeget af Adobe på https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html (eller dette websteds efterfølger), som opdateres Adobe fra tid til anden.

 

1.3 Grundskoler og skoler på gymnasialt niveau Grundskoler og skoler på gymnasialt niveau er defineret i programoversigten. Adobe kan have tilgængelige tilbud for medlemmer, der defineres som grundskoler og skoler på gymnasialt niveau. Adobe forbeholder sig ret til at bringe grundskolelicenser og licenser til skoler på gymnasialt niveau til ophør, hvis medlemmet ikke er en grundskole eller skole på gymnasialt niveau som defineret i programoversigten. Se vejledningen til VIP uddannelsesprogrammet for yderligere oplysninger.


B. STATSLIGE MEDLEMSSKABER


For det medlem, der er en regeringsenhed (defineret nedenfor), gælder følgende yderligere betingelser. Adobe forbeholder sig ret til at bringe statslige medlemsskaber til ophør, hvis medlemmet ikke er en regeringsenhed.


1. Definitioner på statslige medlemsskaber

RegeringsenhedDeltagelse er betinget af, at medlemmet (og enhver medlemsorganisation) er en ”regeringsenhed” (”offentlig myndighed”), hvilket betyder: (a) En/et føderal(t), central(t) eller national(t) organ, afdeling, kommission, styrelse, kontor, råd eller myndighed (udøvende, lovgivende eller dømmende), (b) en kommune, et særligt distrikt, en by, et amt eller en regeringsmyndighed, en afdeling, en kommission, en styrelse, et kontor, et råd eller en myndighed, eller en anden udøvende, lovgivende eller dømmende statslig eller lokal regeringsmyndighed, der er stiftet i henhold til forfatningen eller en lov i den regulerende stat, herunder administrative distrikts-, regional-, og statskontorer, eller (c) en offentlig myndighed eller organisation, der er stiftet og/eller finansieret af føderale, statslige eller lokale regeringer og godkendt til at lede eller understøtte borgere, virksomheder eller andre regeringsenheder. For at udrydde enhver tvivl er følgende enheder ikke offentlige myndigheder: private "profitskabende" virksomheder, almennyttige organisationer, handels- eller branchesammenslutninger, højere uddannelsesinstitutioner og fagforeninger, selv dem der udfører arbejde på vegne af eller sammen med offentlige myndigheder, med mindre en sådan organisation har en specifik fuldmagt fra en amerikansk regeringsenhed i henhold til FAR del 51. For Adobe repræsenterer medlemmet, at det og dets medlemsorganisationer er regeringsenheder. En liste over kvalificerede "statslige enheder" for Japan kan findes på: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf.


1.1 For Frankrig:En regeringsenhed er enten en myndighed, en minister, en kommission, en styrelse, et kontor eller et råd (nationalt, regionalt eller lokalt), en by, en region, eller en anden enhed, der er underlagt den offentlige ret i Frankrig og administreres af en regeringsenhed.


2. Betingelser for statslige medlemsskaber.


2.1 Yderligere restriktioner. For amerikanske føderale, statslige medlemskaber er det forudsat, at alle bestillinger er underlagt FAR 52.232-18 (tilgængeligheden af midler) og FAR 52.232-19 (tilgængeligheden af midler i det næste regnskabsår), og derfor må amerikanske føderale, statslige medlemskaber ikke anvende nogen produkter, medmindre der er tilgængelige midler til at betale for sådanne bestillinger. I det omfang en statslig eller lokal regeringsenhed er underlagt lignende krav, må sådanne enheder ikke anvende noget produkt, medmindre der er tilgængelige midler til at betale for sådanne bestillinger.


2.2 Opsigelse.Nærværende aftale kan bringes til ophør af et medlem, der er en amerikansk føderal regeringskunde i henhold til FAR 52.249-1 (ophør til fordel for regeringen). Adobe kan ændre betingelserne efter eget skøn.


2.3 Medlemmer i den amerikanske føderale forvaltning. Bemærkninger til slutbrugere i den amerikanske forvaltning (Commercial Items): Produkterne, der leveres inden for rammerne af denne aftale, er ”Commercial Item(s)”, som dette begreb er defineret i 48 C.F.R. Section 2.101, og består af ”Commercial Computer Software” og ”Commercial Computer Software Documentation” og tjenester, der er relateret hertil, således som disse begreber er anvendt i 48 C.F.R. Section 12.212 eller 48 C.F.R. Section 227.7202, i det omfang, disse bestemmelser måtte finde anvendelse. I henhold til 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202-1 til §227.7202-4, i det omfang disse bestemmelser måtte finde anvendelse, gives Commercial Computer Software og Commercial Computer Software Documentation i licens til slutbrugere i den amerikanske forvaltning (a) kun som Commercial Items og (b) alene med de rettigheder, der gives til alle andre slutbrugere i medfør af denne aftales vilkår og betingelser for brug. Ikke offentliggjorte rettigheder forbeholdes ifl. amerikansk lovgivning - Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.


C. ALMENNYTTIGE MEDLEMMMER


Yderligere betingelser, der gælder for almennyttige medlemmer, findes i programvejledningen Adobe forbeholder sig retten til at opsige medlemskaber, hvis medlemmet ikke er en berettiget nonprofitorganisation som beskrevet på https://helpx.adobe.com/dk/buying-programs/non-profit.html.