VILKÅR OG BETINGELSER FOR Adobe VALUE INCENTIVE PLAN


Denne kommercielle medlemskabsaftale ("aftale") for Value Incentive Plan ("VIP" eller "program") beskriver vilkårene for din deltagelse som medlem i programmet. Aftalen gælder fra datoen for onlinetilmeldingen. Denne aftale indgås af og mellem Adobe og kunden, der er angivet ved onlinemedlemskabstilmelding. "Adobe" betyder enten ADOBE INC., et Delaware-selskab med forretningsadresse på 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA, såfremt aftalen er indgået med et medlems organisation, der er placeret i USA, Canada eller Mexico, ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, en virksomhed, der er registreret i Irland med forretningsadresse på 4 ‑6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland som autoriseret forhandler for Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835), såfremt aftalen er indgået med et medlems organisation, der er placeret i Australien, eller med ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, en virksomhed, der er registreret i Irland med forretningsadresse på 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland. Medlemmet modtager licens fra Adobe U.S. til, at al software, alle tjenester og alle tilbud tilgængelige under programmet (samlet benævnt "produkt") må installeres og anvendes i USA (herunder USA's territorier og militærbaser, uanset hvor de befinder sig), Canada eller Mexico. Medlemmet modtager licens fra Adobe Irland til, at alle produkter installeres og anvendes i Australien, som autoriseret forhandler for Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835). Medlemmer modtager licens fra Adobe Irland til, at alle produkter må installeres og anvendes i alle andre lande og territorier.


1. Programbeskrivelse


1.1 Generelle og programspecifikke betingelser VIP-programmet er et fleksibelt licensprogram, beregnet til at give kvalificerede og privilegerede kunder mulighed for at administrere og implementere produktlicenser, der er købt gennem programmet. VIP-programmet er et medlemskabsprogram med licensabonnementsperioder som yderligere defineret i afsnit 3.4 i denne aftale. Når kunden har ansøgt om medlemskab gennem VIP-administrationsbrugergrænsefladen og er blevet godkendt til programmet af Adobe, vil organisationen være medlem af programmet ("medlem") indtil den tidligste af følgende hændelser: (a) Adobe lukker programmet, eller b) denne aftale udløber. Medlemmets deltagelse er yderligere underlagt vilkårene angivet i programoversigten for programmet, som kan blive opdateret fra tid til anden og er tilgængelig på www.adobe.com/go/vip_program_guide_dk ("Programoversigt"). Programoversigten er hermed indarbejdet i aftalen ved henvisning. Adobe kan til enhver tid ændre programmets vilkår efter eget skøn. Hvis programmets vilkår ændres, er medlemmet forpligtet til igen at acceptere programmets betingelser i administratorkonsollen.


1.2 Opsigelse Uanset ovenstående kan hver part bringe aftalen til ophør med eller uden årsag med tredive (30) dages forudgående skriftligt varsel. Ophør af nærværende aftale påvirker ikke medlemmets forpligtelser, hvad angår produkter, der er bestilt før ophørsdatoen, herunder uden begrænsning abonnementsbetingelser eller betalingsforpligtelser. Adobe kan øjeblikkeligt bringe nærværende aftale til ophør efter skriftligt varsel i tilfælde af væsentlig misligholdelse (herunder, men ikke begrænset til, uretmæssig tilegnelse eller krænkelse af Adobes immaterielle rettigheder). Hvis denne aftale ophører, skal medlemmets organisation øjeblikkeligt standse brugen af produkterne, slette produkterne fra alle computersystemer og alt it-udstyr, som disse er installeret på, samt returnere alle medier, der indeholder produkterne, foruden relateret materiale, til medlemmets kontoadministrator. Kontoadministrator betyder enten (i) forhandler, hvis en transaktion foregår via en forhandler eller (ii) Adobe-repræsentant, hvis en transaktion foregår direkte med Adobe.

 

1.3 Betingelser for brugAdgangen til og brugen af produkterne reguleres af Adobes gældende betingelser for brug, der kan læses på https://www.adobe.com/legal/terms.html. Vilkårene i de gældende betingelser for brug er herved indarbejdet ved henvisning (herunder, uden begrænsninger, vilkår i forbindelse med lovvalg og værneting). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem vilkårene i denne aftale og vilkårene i betingelserne for brug gælder vilkårene i denne aftale.


1.4 Programprodukter For en komplet liste over produkter, der er tilgængelige gennem programmet, skal medlemmet kontakte sin kontoadministrator eller gå til programmets websider på Adobe.com http://www.adobe.com/howtobuy/buying-programs/vip.html. Alle produkter købt gennem programmet er udelukkende til brug inden for medlemmets egen organisation, og alt videresalg, viderelicensering og anden distribution er forbudt, bortset fra som angivet i afsnit 4.1 og/eller programoversigten, hvis relevant. Visse tilbud kan være mulige at licensere ved at købe forbrugsvarer som beskrevet i programoversigten.

1.5 Associerede enheder. Adobe accepterer, at kundens associerede enheder må afgive bestillinger på produkterne i henhold til denne aftale og bruge sådanne produkter, der er angivet herunder. Kunden har fortsat det endelige erstatningsansvar for sådanne associerede enheders handlinger eller undladelser. Associerede enheder betyder, for medlemmer, enhver anden enhed, der leder, er ledet af eller under fælles ledelse af medlemmet. For så vidt angår denne paragraf 1.5, betyder udtrykket "lede" den direkte eller indirekte kompetence til at påvirke forretningerne i den anden enhed op til mindst 50 % af aktierne, stemmerettighederne, deltagelse eller økonomisk interesse i denne enhed.


2. Deltagelse


2.1 Adobe ID og VIP ID Et Adobe ID er påkrævet for at tilmelde sig programmet. Hvert medlem tildeles et VIP ID, som skal refereres til på alle ordrer. Medlemmet har ansvaret for handlinger eller undladelser foretaget af personer, som får adgang til og anvender produkterne gennem medlemmet.


2.2 Konsol. Programmets administrationsbrugergrænseflade er "Admin Console". Når vilkårene i denne aftale accepteres, vil den person, der accepterer den på vegne af organisationen, blive udpeget som kontraktejer. Kontraktejeren kan tilføje systemadministrator(er) (hver især en "Administrator"). Kontraktejeren og en administrator får adgang til Admin Console, hvor der er mulighed for at få adgang til produktet, administrere abonnementer og se kontooplysninger. Via Admin Console kan administratoren give flere brugere inden for organisationen adgang til Admin Console. Medlemmer bemyndiger en administrator eller kontraktejer til at handle på medlemmets vegne.

2.3 Fortrolighed. Medlemmet skal behandle VIP ID som fortroligt og må ikke dele eller videregive sådanne oplysninger. Dette gælder dog ikke medlemmets kontoadministrator.

2.4 Medlemskaber. Vilkårene i Bilag B gælder for uddannelses-, stats-, og nonprofitmedlemskaber. Medlemmet skal anvende en separat VIP-aftale for alle produkter, der gøres tilgængelige og bestilles til brug i Folkerepublikken Kina.


3. Bestilling, priser og overholdelse


3.1 Bestilling og priser Medlem skal afgive produktordrer hos dennes kontoadministrator. Alle gebyrer fastsættes af medlemmets kontoadministrator. Anliggender som pris, levering og betalingsbetingelser skal aftales mellem medlemmet og medlemmets kontoadministrator. Adobe kan ikke garantere en særlig rabat, medmindre Adobe er medlemmets kontaktchef.


3.2 Adgang, installation af Admin Console og opfyldelse.. Ved at blive medlem får medlemmets administrator adgang til de tilgængelige produkter gennem Admin Console. Et medlem kan tilføje mange produkter fra Admin Console og få øjeblikkelig adgang til sådanne produkter. Adobe skal modtage en ordre på sådanne produkter inden for den tidsbegrænsede periode.  


3.3 Tidsbegrænset periode for produkter tilføjet i Admin Console. Den tidsbegrænsede periode er 14 dage efter tilføjelse af sådanne produkter. Hvis Adobe ikke modtager en ordre på sådanne produkter inden for den tidsbegrænsede periode, vil medlemmet ikke længere have tilladelse til at tilføje yderligere produkter, før der er betalt for alle tilføjede produkter. Medlemmet kan administrere antallet af implementerede produkter i administrationspanelet.


3.4 Aftalens årsdato, abonnementsperiode og fornyelser.

 

3.4.1 Årsdato Medmindre andet er kommunikeret af Adobe, er medlemmets årsdato dagen, der falder tolv måneder efter, at Adobe accepterer medlemmets oprindelige ordre ("Årsdato").

 

3.4.2 Abonnementsperiode Abonnementsperioden betyder den periode, hvor et medlem kan anvende produkter, og omfatter den oprindelige abonnementsperiode samt enhver fornyelse af abonnementsperioden. Den oprindelige abonnementsperiode betyder den periode, der starter på medlemmets første dato og slutter på dagen før årsdagen. Med fornyelse af produktabonnement starter en fornyelsesabonnementsperiode på årsdagen og fortsætter indtil dagen før den næste årsdag. Anvendelse af abonnementsprodukter og relaterede tjenester ophører samtidigt på abonnementsperiodens sidste dag. De fleste forbrugsvarer skal anvendes indenfor en enkelt abonnementsperiode, og eventuelle ubrugte forbrugsvarer udløber på abonnementsperiodens sidste dag. Yderligere oplysninger fås i programoversigten.

 

3.4.3 Abonnementsfornyelser Adobe eller kontoadministratoren vil gøre en rimelig indsats for at underrette medlemmet inden en slutdato for en abonnementsperiode. Abonnementer skal fornys før årsdatoen for at sikre uafbrudt brug af produktet. 


3.5 Opgraderingsbeskyttelse Køb af abonnementsproduktet/-produkterne omfatter opgraderingsret, hvilket betyder, at medlemmet vil være berettiget til at modtage den nyeste generelt tilgængelige version af et abonnementsprodukt købt under programmet, så længe produktabonnementet er betalt og aktivt på det tidspunkt, Adobe gør den nye version af produktet kommercielt tilgængeligt.


3.6 Returnering Uden præjudice for eventuelle rettigheder, som et medlem måtte have under en vilkårlig forbrugerlovgivning i den jurisdiktion, som medlemmet befinder sig i, kan medlemmet ikke returnere produktet, når først det er blevet installeret eller anvendt. Hvis medlemmet forud for installation anmoder om at returnere, skal medlemmet returnere hele ordren. Medlemmet skal anmode om returnering af produkter, der er købt i henhold til aftalen, via medlemmets kontoadministrator. I henhold til gældende garantirettigheder skal returanmodninger rettes til medlemmets kontoadministrator inden for fjorten (14) dage efter medlemmets oprindelige produktordredato. Adobe skal godkende alle returanmodninger, før en returnering er gyldig, som nærmere beskrevet i programoversigten.


3.7 Ordrer direkte fra Adobe Hvis medlemmer bestiller direkte fra Adobe, vil denne paragraf finde anvendelse. Medlemmer kan til hver en tid tilføje produkter via Admin Console eller via en Adobe-repræsentant, men du skal afgive en ordre for alle produkter hos en Adobe-repræsentant. Produkter tilbydes til de priser, der gælder på tidspunktet for ordren, og til forholdsmæssige priser, der er baseret på de resterende dage i din abonnementsperiode. Uanset hvad der måtte fremgår af 3.2, 3.3 og 4.2, kan Adobe muligvis fakturere dig direkte for disse produkter til den på det tidspunkt aktuelle pris, hvis du tilføjer produkter via Admin Console. Ordren kan være genstand for kreditgodkendelse. Medlemmet bliver opkrævet produktprisen, plus gældende afgifter. Medlemmet skal betale hele beløbet for bestilte produkter inden 30 dage fra fakturadatoen i henhold til fakturaen. For beløb, der ikke betales, når de er forfaldne, påfalder der renter til en sats, der er mindre end 1,0 % om måneden eller den maksimale sats, som er tilladt ved gældende lov på eventuelle forfaldne gebyrer, fra forfaldsdatoen til datoen, hvor det fulde beløb plus renter er fuldt betalt.

 

4. VIP Marketplace.

 

4.1. Afsnit 4 "VIP Marketplace" finder kun anvendelse på produkter, der er licenseret via VIP Marketplace. På trods af sprogbrug i afsnit 3.4.3 ovenfor, fornyes dit årlige abonnement ved slutningen af din abonnementsperiode i VIP Marketplace automatisk baseret på Adobes partnerpris: 1 – gældende på din årsdato og 2 – for dit kvalificerende rabatniveau, medmindre du vælger at ændre eller annullere mindst 3 dage før din årsdato, eller Adobe meddeler andet. For klarhedens skyld vil din kontoadministrator bestemme dine produktgebyrer. Se vejledningen til VIP Marketplace-programmet for yderligere oplysninger. Medlem kan arbejde sammen med sin kontoadministrator om at justere produktabonnementer.

 

4.2 Tidsbegrænset periode for VIP Marketplace.. Uanset afsnit 3.2 og 3.3 er den tidsbegrænsede periode for produkter fra VIP Marketplace syv dage efter tilføjelse af produkter, ikke 14 dage.  Hvis Adobe ikke modtager en ordre på produkter, der er tilføjet via VIP Marketplace inden for den tidsbegrænsede periode, fjernes sådanne produkter.  

 

5. Diverse.

 

5.1 Licensoverdragelse Produktets betingelser for brug regulerer ikke begrænsningerne vedrørende overførsel af produkter, der er givet i licens under eller i forbindelse med denne aftale. Under visse omstændigheder kan Adobe tillade overdragelse af produktlicenser i henhold til denne aftale efter eget skøn. Sådanne anmodninger skal rettes til Adobes kundeservice og indeholde en beskrivelse af årsagen til den foreslåede overdragelse samt erhververens kontaktoplysninger. Yderligere oplysninger fås i programoversigten. Det skal slås fast, at alle produkter gives i licens, de sælges ikke.


5.2 Overholdelse af licens Medlemmet skal opretholde systemer og/eller procedurer, der er tilstrækkelige til at sikre en nøjagtig registrering af antallet af kopier af de produkter, der er installeret og/eller implementeret, og opbevare optegnelser over installation og/eller implementering i to (2) år efter aftalens ophør. Adobe og/eller dets repræsentanter kan højst foretage en revision af medlemmets installation/implementering af produkterne én gang om året med tredive (30) dages skriftligt varsel. En sådan revision kræver, at medlemmet tilvejebringer en uredigeret, nøjagtig rapport over alle de produkter, som medlemmet har installeret/implementeret og tilgået, samt al gyldig købsdokumentation for alle produkterne inden for tredive (30) dage efter anmodningen. Hvis revisionsresultater viser manglende overensstemmelse med produktlicenserne, skal medlemmet købe de nødvendige licenser inden for tredive (30) dage efter at være blevet underrettet herom. Uanset ovenstående forbeholder Adobe sig retten til at foretage en revision hos medlemmet af dennes licensinstallation og implementering efter ti (10) arbejdsdages forudgående skriftligt varsel inden for normal arbejdstid. Dette afsnit 5.2 vil forblive gyldigt efter opsigelse af aftalen i en periode på to (2) år.


5.3 Anvendelse af oplysninger, markedsføring Adobe kan bruge oplysninger om medlemmet eller den associerede enhed, herunder navn og kontaktoplysninger, til at opfylde forpligtelser i henhold til denne aftale. Se Adobe Privacy Center (adobe.com/privacy) for yderligere oplysninger.


5.4 StatusParterne er enige om, at De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale løsørekøb udtrykkeligt er undtaget fra anvendelse i denne aftale. Hvis medlemmet er en enhed i den amerikanske forvaltning, er medlemmet enig i, at Adobe skal have status og ret til at indkræve enhver misligholdelse af kontraktens krav, der udspringer af denne aftale i henhold til Contracts Disputes Act af 1978 ("Disputes Act").


5.5 Generelt. Parterne er uafhængige kontrahenter, og denne aftale skal ikke fortolkes således, at den antyder, at en af parterne er agent eller venturedeltager for den anden. Medlemmet kan ikke overdrage denne aftale (som følge af loven eller andet) uden forudgående skriftligt samtykke fra Adobe, og enhver forbudt overdragelse vil være ugyldig. Adobe må, efter eget skøn, tildele eller forny denne aftale uden medlemmets forudgående skriftlige samtykke. Denne aftale er bindende og vil være gyldig for en tilladt arving eller tilknyttede personer/enheder. Ændringer vil kun være gyldige eller bindende, hvis de er skriftlige. Denne aftale (inklusive den programoversigt, der gælder for betingelserne for brug og eventuelle bilag eller online tilmeldingsinformation, hvis relevant) repræsenterer hele aftalen mellem parterne vedrørende emnet for denne aftale. Hvis nogen bestemmelse i denne aftale erklæres uden retskraft, vil resten af aftalen fortsat være i fuld kraft og gyldig. Hvis medlemmets kontoadministrator ikke længere er en autoriseret Adobe-kontoadministrator, kan Adobe efter meddelelse til medlemmet flytte medlemmets konto til en på det tidspunkt autoriseret Adobe-kontoadministrator.


Denne aftale forberedes og effektueres kun på engelsk. Den engelske sprogversion vil være gældende i alle henseender, og enhver version af denne aftale på noget andet sprog vil ikke være bindende og vil ikke have nogen virkning. Desuden accepterer hver part, at en underskrift af medlemmet eller Adobe på en ikke-engelsk sprogversion anses for at gælde som underskrift på den engelske version og at være bindende for alle parter, selvom der ikke er underskrift(er) på den engelske sprogversion. Uden begrænsning af foranstående gælder det, at hvis der er en konflikt eller uoverensstemmelse mellem den engelske sprogversion af denne aftale og en anden oversat version af denne aftale, er den engelske sprogversion og fortolkning gældende. Al kommunikation og alle meddelelser, der sker eller gives i henhold til denne aftale, og alle uenigheder, der opstår i forbindelse med denne aftale, vil blive foretaget eller løst på engelsk.


5.6 Tjenester Produktet kan integreres med en række tjenester, der drives enten af Adobe eller af tredjeparter, som kan indeholde brugergenereret indhold, der kan være (a) upassende for mindreårige, (b) ulovligt i nogle lande eller (c) upassende til visning på arbejdspladsen. En komplet liste af integrerede tjenester fås på: www.adobe.com/go/integratedservices_dk. Hvis medlemmet ønsker at forhindre visning af eller adgang til brugergenereret indhold, kan vedkommende (i) deaktivere adgang til tjenesten i Creative Cloud Packager, hvor denne funktionalitet er stillet til rådighed eller (ii) blokere adgangen til tjenesterne via netværks-firewallen. Tjenester er ikke under nogen omstændigheder tilgængelige for brugere, der er yngre end tretten (13) år. Adobe fraskriver sig ansvaret for alt brugergenereret indhold, der er tilgængeligt via tjenesterne. Medlemmet er ansvarligt for at afgøre, om brugen af tjenesterne overholder gældende lovgivning i medlemmets jurisdiktion. Medlemmet har ikke ret til en refusion, og Adobe er ikke ansvarlig hvis (i) adgangen til tjenesterne bliver bremset eller blokeret som følge af en regerings- eller tjenesteudbyderhandling, eller (ii) hvis Adobe efter rimeligt skøn anser, at det er nødvendigt at blokere adgang til nogle eller alle tjenester.

 

BILAG B
UDDANNELSES-, STATS- OG NONPROFITMEDLEMSKABER

 

A. UDDANNELSESMEDLEMMER


For det medlem, der er en uddannelsesenhed (defineret nedenfor) gælder følgende yderligere vilkår. Adobe forbeholder sig retten til at afbryde uddannelsesmedlemskaber, hvis medlemmet ikke er en uddannelsesenhed.


1. Definitioner vedrørende uddannelsesmedlemmer

1.1 Uddannelsesenhed. Følgende er en ikke-udtømmende liste over kvalificerede uddannelsesenheder: (a) akkrediteret (af officielle akkrediteringsorganer) offentlig(t) eller privat grundskole eller gymnasium, som giver fuldtidsundervisning; (b) akkrediteret eller privat universitet eller videregående uddannelsesinstitution (herunder community, junior eller vocational college), der giver uddannelsesbeviser, der kræver, mindst hvad der svarer til to års fuldtidsstudier; (c) navngivne uddannelsesinstitutioner, hvis individuelt godkendt skriftligt af Adobe; (d) hospitaler, der er fuldt ud ejet og drevet af en ellers kvalificeret uddannelsesinstitution, hvor "fuldt ud ejet og drevet" betyder, at uddannelsesinstitutionen er eneejer af hospitalet og den eneste enhed, der udøver kontrol med den daglige drift, samt (e) forskningslaboratorier på højere læreanstalter, som er offentlige institutioner og er anerkendt af en national eller regional uddannelsesmyndighed, og som ii – underviser studerende og iii – kan tilvejebringe en kopi af de bestemmelser, hvor af relationen med det styrende universitet fremgår.

Følgende er en ikke-udtømmende liste over enheder, der ikke er kvalificerede uddannelsesenheder: (a) ikke-akkrediterede skoler, (b) museer eller biblioteker, (c) hospitaler, der ikke er fuldt ud ejet og drevet af en ellers kvalificeret uddannelsesinstitution, (d) kirker eller religiøse organisationer, som ikke er akkrediterede skoler, (e) erhvervsfaglige uddannelsescentre eller skoler, der udsteder certifikater til kurser såsom softwareuddannelse eller videreuddannelse, som ikke er akkrediterede skoler, eller som giver uddannelsesbeviser, der kræver mindre end, hvad der svarer til to års fuldtidsstudier, (f) militære skoler, som ikke giver akademiske uddannelsesbeviser, og (g) forskningslaboratorier, der ikke er anerkendt af en national eller statslig myndighed med ansvar for uddannelse. For eksempel er institutioner anerkendt af andre statslige afdelinger ikke kvalificerede.


De ovennævnte lister gælder ikke for de lande, som er anført i afsnit 1.2 (regionsspecifik definition) nedenfor.


1.2 Regionsspecifik definition af uddannelsesenhed.

(a) Asien og Stillehavsområdet bortset fra sydøstasiatiske lande som defineret i underafsnit (b) nedenfor. Hvis uddannelsesmedlemmet er bosiddende i Australien, New Zealand, Indien, Sri Lanka, Fastlandskina, Hongkong SAR i Kina, Taiwan-området, Sydkorea, Malaysia, Folkerepublikken Bangladesh, Den Demokratiske Forbundsrepublik Nepal, Republikken Myanmarunionen, Pakistan eller Mongoliet eller et land, som udpeges af Adobe fra tid til anden, skal "uddannelsesenheder" forstås som enheder, der opfylder definitionen af "kvalificerede uddannelsesmæssige brugere" (undtagen for afsnittene "Fuld- og deltidsansatte undervisere og medarbejdere" og "studerende") udpeget af Adobe på https://www.adobe.com/special/avl/education/ap/index2.html (eller dette websteds efterfølger), som opdateres af Adobe fra tid til anden.


(b) Sydøstasiatiske lande. Hvis uddannelsesmedlemmet er bosiddende i Indonesien, Malaysia, Filippinerne, Singapore, Thailand eller Vietnam, vil "uddannelsesenhed" eller "uddannelsesinstitution" have de respektive betydninger, som er udpeget af Adobe på https://www.adobe.com/go/edu_entity_sea_dk eller dette websteds efterfølger), som opdateres af Adobe fra tid til anden.


(c) Japan. Hvis uddannelsesmedlemmet er bosiddende i Japan, vil "uddannelsesenhed" eller "uddannelsesinstitution" have de respektive betydninger, som er udpeget af Adobe på https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html (eller dette websteds efterfølger), som opdateres Adobe fra tid til anden.

 

1.3 Grundskoler og skoler på gymnasialt niveau. Grundskoler og skoler på gymnasialt niveau er defineret i programoversigten. Adobe kan have tilgængelige tilbud for medlemmer, der defineres som grundskolder og skoler på gymnasialt niveau. Adobe forbeholder sig ret til at bringe grundskolelicenser og licenser til skoler på gymnasialt niveau til ophør, hvis medlemmet ikke er en grundskole eller skole på gymnasialt niveau som defineret i programoversigten. Se vejledningen til VIP-uddannelsesprogrammet for yderligere oplysninger og http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines.


B. STATSLIGE MEDLEMSSKABER


For et medlem, der er en statslig enhed (defineret nedenfor), gælder følgende yderligere vilkår. Adobe forbeholder sig retten til at afbryde statsmedlemskaber, hvis medlemmet ikke er en statslig enhed.


1. Definitioner vedrørende statslige medlemmer.

Statslig enhedDeltagelsen er betinget af, at medlemmet (og enhver associeret enhed) er en "statslig enhed", hvilket betyder: (a) en/et føderal(t), central(t) eller national(t) organ, afdeling, udvalg, nævn, kontor, råd eller myndighed (udøvende, lovgivende eller dømmende), (b) et/en kommune, region, by, stat, afdeling, udvalg, nævn, kontor, råd, enhed eller myndighed eller et andet organ inden for den udøvende, lovgivende eller dømmende magt i den stat eller de lokale myndigheder, der er oprettet ved forfatningen eller en statut for den regerende stat, herunder distrikts-, regions- og statsadministrationskontorer, eller (c) et offentligt organ eller en offentlig organisation oprettet og/eller finansieret af føderale, statslige eller lokale regeringer, som har tilladelse til at drive virksomhed til regulering eller understøttelse af borgere, virksomheder eller andre statslige enheder. For at udrydde enhver tvivl er følgende enheder ikke offentlige myndigheder: private "profitskabende" virksomheder, almennyttige organisationer, handels- eller branchesammenslutninger, højere uddannelsesinstitutioner og fagforeninger, selv dem der udfører arbejde på vegne af eller sammen med offentlige myndigheder, medmindre en sådan organisation har en specifik fuldmagt fra en amerikansk regeringsenhed i henhold til FAR del 51. Medlemmet erklærer over for Adobe, at det og dets associerede enheder er statslige enheder. En liste over kvalificerede "statslige enheder" for Japan kan findes på: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf.


1.1 For Frankrig:En regeringsenhed er enten en myndighed, en minister, en kommission, en styrelse, et kontor eller et råd (nationalt, regionalt eller lokalt), en by, en region, eller en anden enhed, der er underlagt den offentlige ret i Frankrig og administreres af en regeringsenhed.


2. Vilkår gældende for statslige medlemmer.


2.1 Yderligere restriktioner.For amerikanske føderale, statslige medlemskaber er det forudsat, at alle bestillinger er underlagt FAR 52.232-18 (tilgængeligheden af midler) og FAR 52.232-19 (tilgængeligheden af midler i det næste regnskabsår), og derfor må amerikanske føderale, statslige medlemskaber ikke anvende nogen produkter, medmindre der er tilgængelige midler til at betale for sådanne bestillinger. I det omfang en statslig eller lokal myndighed er underlagt tilsvarende krav, må sådanne enheder ikke anvende noget produkt, medmindre der er tilgængelige midler til at betale for sådanne ordrer.


2.2 Opsigelse.Denne aftale kan opsiges af et medlem, der er en kunde fra den amerikanske føderale forvaltning i henhold til FAR 52.249-1 (Termination for Convenience of the Government, opsigelse til statens fordel). Adobe kan til enhver tid ændre vilkårene.


2.3 Medlemmer i den amerikanske føderale forvaltning. Bemærkninger til slutbrugere i den amerikanske forvaltning (Commercial Items): Produkterne, der leveres inden for rammerne af denne aftale, er ”Commercial Item(s)”, som dette begreb er defineret i 48 C.F.R. Section 2.101, og består af ”Commercial Computer Software” og ”Commercial Computer Software Documentation” og tjenester, der er relateret hertil, således som disse begreber er anvendt i 48 C.F.R. Section 12.212 eller 48 C.F.R. Section 227.7202, i det omfang disse bestemmelser måtte finde anvendelse. I henhold til 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202-1 til §227.7202-4, i det omfang disse bestemmelser måtte finde anvendelse, gives Commercial Computer Software og Commercial Computer Software Documentation i licens til slutbrugere i den amerikanske forvaltning (a) kun som Commercial Items og (b) alene med de rettigheder, der gives til alle andre slutbrugere i medfør af denne aftales vilkår og betingelser for brug. Ikke offentliggjorte rettigheder forbeholdes ifl. amerikansk lovgivning - Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.


C. ALMENNYTTIGE MEDLEMMMER


Yderligere betingelser, der gælder for nonprofitmedlemmer, er indeholdt i programoversigten. Adobe forbeholder sig retten til at opsige medlemsskaber, hvis medlemmet ikke er en berettiget nonprofitorganisation som beskrevet på https://helpx.adobe.com/dk/buying-programs/non-profit.html.

ADOBE VALUE INCENTIVE PLAN TERMS AND CONDITIONS


This Value Incentive Plan (“VIP” or “Program”) Commercial Membership Agreement (“Agreement”) sets forth the terms of your participation as a Member in the Program. The Agreement is effective as of the date of online enrollment. This Agreement is entered into by and between Adobe and the customer identified in on-line enrollment to become a Member. “Adobe” shall mean either ADOBE INC., a Delaware corporation having a place of business at 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, if the Agreement is entered into with a Member’s organization that is located in the United States, Canada, or Mexico, ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, a company incorporated in Ireland and having a place of business at 4‑6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland as authorized agent of Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835), if the Agreement is entered into with a Member’s organization that is located in Australia, or otherwise with ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, a company incorporated in Ireland and having a place of business at 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland. Member shall license all software, services, and offerings available under the Program (collectively “Product”) to be installed and used within the United States (including United States territories and military bases wherever located), Canada, or Mexico from Adobe U.S. Member shall license all Products to be installed and used in Australia from Adobe Ireland, as authorized agent of Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835). Member shall license all Products to be installed and used in all other countries and territories from Adobe Ireland.


1. Program Description.


1.1 General and Program Term. The VIP Program is a flexible licensing program designed to allow qualified and eligible customers to manage and deploy Product licenses purchased through the Program. The VIP Program is a membership program with license Subscription Periods as further defined in Section 3.4 of this Agreement. Once the organization enrolls in a membership through the VIP administration user interface and is accepted by Adobe into the Program, the organization will be a member of the Program (“Member”) until the earliest of when (a) Adobe terminates the Program, (b) this Agreement terminates. Member’s participation is further subject to the terms stated in the program guide for the Program, which may be updated from time to time and is available at www.adobe.com/go/vip_program_guide_en (“Program Guide”). The Program Guide is hereby incorporated into the Agreement by reference. Adobe may change the terms of the Program at its sole discretion. If Program terms change Member may be required to reaccept the Program terms in the Console.


1.2 Termination. Notwithstanding the foregoing, either party may terminate the Agreement with or without cause on thirty (30) days prior written notice. Termination of this Agreement shall not affect Member’s obligations with regard to any Products ordered prior to the termination date, including without limitation any subscription terms or payment obligations. In addition, Adobe may immediately terminate this Agreement, upon written notice, for a material breach (including but not limited to any misappropriation or infringement of Adobe’s intellectual property rights). If this Agreement terminates, then Member’s organization shall immediately cease use of the Products, delete the Products from all computer systems and IT equipment on which it resides, and return to Member’s Account Manager any media containing the Products as well as any related materials. Account Manager means either (i) Reseller, if a transaction is through a reseller, or (ii) Adobe representative, if a transaction is with Adobe.

 

1.3 TOU. The access and use of the Products is governed by the applicable Adobe terms of use (“TOU”) available at https://www.adobe.com/legal/terms.html. The terms of the applicable TOUs are hereby incorporated by reference (including without limitations terms related to governing law and venue). In the event of inconsistency between the terms of this Agreement and the terms of the TOU, the terms of this Agreement shall control.


1.4 Program Products. For a complete list of Products available through the Program, Member shall contact its Account Manager or go to the Program web pages located on Adobe.com http://www.adobe.com/howtobuy/buying-programs/vip.html. All Products purchased through the Program are solely for use within Member’s own organization and all re-sale, sublicensing, and other distribution is prohibited except as set forth in Section 4.1 and/or the Program Guide, if applicable. Certain offerings may be available for license by purchasing Consumables, as described in the Program Guide.

 

1.5 Affiliates. Adobe agrees that customer's Affiliates may place orders under this Agreement for the Products and use such Products provided hereunder. Customer retains ultimate liability for any acts or omissions of such Affiliate. Affiliate means, for Member, any other entity that controls, is controlled by, or under common control with, Member. For the purposes of this Section 1.5, the term “control” means the direct or indirect power to direct the affairs of the other entity through at least 50% of the shares, voting rights, participation, or economic interest in this entity.


2. Participation.


2.1 Adobe ID and VIP ID. An Adobe ID will be required in order to enroll in the Program. Each Member will be assigned a VIP ID which must be referenced on all orders. Member is responsible for acts or omissions of anyone who obtains access to and use of the Products through Member.


2.2 Console. The Program administration user interface is the “Admin Console.” Once the terms of this agreement are accepted, the individual accepting on behalf of the organization will be assigned as the Contract Owner. The Contract Owner can add system administrator(s) (each an “Administrator”). The Contract Owner and any Administrator will be provided access to the Admin Console where they will have the ability to access the Product, manage their subscriptions, and view their account information. The Admin Console will allow the Administrator to invite additional users within their organization to gain access to the Admin Console. Member authorizes any Administrator or Contract Owner to act on Member’s behalf.

 

2.3 Confidentiality. Member shall treat VIP ID as confidential and not share or disclose such information except with Member’s Account Manager.

 

2.4 Memberships. The terms of Exhibit B apply to Education, Government, and Non-Profit Memberships. Member must use a separate VIP Agreement for any Products made available and ordered for use in the People’s Republic of China.


3. Ordering, Pricing, and Fulfillment.


3.1 Ordering and Pricing. Member shall place Product orders with their Account Manager. All fees are determined by Member’s Account Manager. Matters such as price, delivery, and payment terms must be agreed between Member and Member’s Account Manager. Adobe cannot guarantee any particular discount, unless Adobe is Member’s Account Manager.


3.2 Access, Admin Console Deployment, and Fulfillment. Upon becoming a Member, Member’s Administrator will be provided access to the available Products, through the Admin Console. Member may add many Products from the Admin Console and obtain immediate access to such Products. Adobe must receive an order for any such Products within the Grace Period. 


3.3 Grace Period for Products Added in Admin Console. The Grace Period is 14 days after adding such Products. If Adobe does not receive an order for such Products within the Grace Period, then Member will no longer be allowed to add additional Products until payment is made for all added Products. Member may manage the number of Products deployed in the Console.


3.4 Agreement Anniversary Date, Subscription Period, and Renewals.

 

3.4.1 Anniversary Date. Unless otherwise communicated by Adobe, Member’s Anniversary Date is the day twelve months after Adobe accepts Member’s initial order (“Anniversary Date”).

 

3.4.2 Subscription Period. The Subscription Period means the period that a Member may use Products and includes the initial Subscription Period and any renewal Subscription Period. The initial Subscription Period means the period that begins on Member’s initial order date and ends the day prior to the Anniversary Date. With Product subscription renewal, a renewal Subscription Period will begin on the Anniversary Date and continue until the day prior to the next Anniversary Date. Use of subscription Products and any related services co-terminates on the last day of the Subscription Period. Most Consumables must be used within a single Subscription Period, and any unused Consumables will expire on the last day of the Subscription Period. Additional information may be found in the Program Guide.

 

3.4.3 Subscription Renewals. Adobe or Account Manager will use reasonable efforts to notify Member prior to any Subscription Period end date. Subscriptions must be renewed prior to the Anniversary Date in order to ensure uninterrupted use of Product. 


3.5 Upgrade Protection. Purchase of the subscription Product(s) includes upgrade entitlement, meaning Member will be entitled to receive the latest generally available version of a subscription Product purchased under the program as long as the Product subscription is paid and active at the time Adobe makes the new version of the Product commercially available.


3.6 Returns. Without prejudice to any rights that a Member may have under any consumer laws in the jurisdiction that Member is located, once a Product is installed or accessed, Member cannot return it. If Member requests a return prior to installation, Member must return the entire order. Member must request the return of Products purchased under the Agreement through Member’s Account Manager. Subject to any applicable warranty rights, return requests must be made to Member’s Account Manager within fourteen (14) days after Member’s original Product order date. Adobe must approve all return requests before any return is valid, as further described in the Program Guide.


3.7 Orders Direct From Adobe. If Member orders direct from Adobe, then this section will apply. Members can add Products at any time via the Admin Console or via an Adobe representative, but you must place an order for all Products with an Adobe representative. Products are priced at the rates current at the time ordered and prorated based on the days remaining in your Subscription Period. Notwithstanding the language in 3.2, 3.3, and 4.2, if you add Products via the Admin Console, then Adobe my invoice you directly for those products at the then current price. Your order may be subject to credit approval. Member will be charged the Product price, plus applicable taxes. For any ordered Products, Member must pay in full within 30 days of the invoice date in accordance with the invoice. Any amounts not paid when due will bear interest at a rate which is the lesser of 1.0% per month or the maximum rate permitted by applicable law on any overdue fees, from the date due until the date the full amount plus interest is paid in-full.

 

4. VIP Marketplace.

 

4.1. Section 4 “VIP Marketplace” will only apply to Products licensed through VIP Marketplace. Despite language in Section 3.4.3 above, at the end of your subscription term in VIP Marketplace, your annual subscription will automatically renew based on Adobe’s partner price: 1- in effect on your Anniversary Date and 2-for your qualifying discount level, unless you elect to change or cancel at least 3 days before your Anniversary Date or Adobe communicates otherwise. For clarity, your Account Manager will determine your Product fees. See VIP Marketplace Program Guide for details. Member may work with their Account Manager to adjust Product subscriptions.

 

4.2 VIP Marketplace Grace Period.  Notwithstanding Section 3.2 and 3.3, the Grace Period for VIP Marketplace Products is seven days after adding Products, not 14 days.  If Adobe does not receive an order for Products added through VIP Marketplace within the Grace Period, then such Products will be removed.  

 

5. Miscellaneous.

 

5.1 Transfer of License. Product TOUs do not govern restrictions regarding the transfer of Products licensed under or in connection with this Agreement. In limited circumstances, Adobe may permit the transfer of Product licenses under this Agreement in its sole and exclusive discretion. Such requests should be directed to Adobe Customer Service including a description of the reason for the proposed transfer and the contact information of the transferee. Additional information may be found in the Program Guide. For clarity, all offerings are licensed, not sold.


5.2 License Compliance. Member must maintain systems and/or procedures sufficient to ensure an accurate record of the number of copies of the Products that have been installed and/or deployed and retain records of Product installation and/or deployment for two (2) years after the termination of the Agreement. Adobe and/or its representatives may conduct an audit of Member’s Product installation/deployment not more than once per year on thirty (30) days written notice. Such audit will require Member to provide an unedited, accurate report of all Products installed/deployed and accessed by Member and all valid purchase documentation for all Products within thirty (30) days after request. If the audit findings demonstrate non-conformity with the Product licenses, Member shall purchase the necessary licenses within thirty (30) days after being so notified. Notwithstanding the foregoing, Adobe reserves the right to conduct an onsite audit of Member license installation and deployment after ten (10) business days’ prior written notice during regular business hours. This Section 5.2 shall survive termination of the Agreement for a period of two (2) years.


5.3 Use of Information. Adobe may use information about Member or Affiliate, including name and contact information, for fulfilling obligations under the Agreement. For more information, please see the Adobe Privacy Center (adobe.com/privacy).


5.4 Standing. The parties agree that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is specifically excluded from application to this Agreement. If Member is an entity of the United States Federal Government, Member agrees that Adobe shall have standing and the right to assert any breach of contract claim arising out of this Agreement under the Contracts Disputes Act of 1978 (“Disputes Act”).


5.5 General. The parties are independent contractors, and this Agreement will not be construed to imply that either party is the agent or venturer of the other. Member may not assign this Agreement (by operation of law or otherwise) without the prior written consent of Adobe and any prohibited assignment is null and void. Adobe may, at its sole discretion, assign or novate this Agreement, without the prior written consent of Member. This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of any permitted successors or assignees. No modification will be valid or binding unless in writing. This Agreement (including the Program Guide, applicable TOUs, and any Exhibits or on-line enrollment information, if applicable) represents the entire agreement between the parties on the subject matter of this Agreement. If any provision of this Agreement is held unenforceable, the remainder of the Agreement will continue in full force and effect. If Member’s Account Manager is no longer an Authorized Adobe Account Manager, then after notice to Member, Adobe may move Member’s account under a then-current Authorized Adobe Account Manager.


This Agreement is prepared and is executed in the English language only. The English language version shall be controlling in all respects, and any version of this Agreement in any other language, shall not be binding and shall have no effect. Further, each party agrees that signature by Member or Adobe on any non-English language version, even if there is no signature(s) on the English language version shall be deemed execution of the English language version and binding on the parties. Without limiting the foregoing, if there is any conflict or inconsistency between the English language version of this Agreement and any other translated version of this Agreement, the English language version and interpretation shall prevail. All communications or notices to be made or given pursuant to this Agreement and any disputes arising under this Agreement shall be conducted or resolved in the English language.


5.6 Services. The Product may integrate with a variety of services, operated either by Adobe or by third parties, which may contain user-generated content that may be (a) inappropriate for minors, (b) illegal in some countries; or (c) inappropriate for viewing at work. A complete list of integrated services is available here: www.adobe.com/go/integratedservices. If Member wants to prevent viewing of or access to user-generated content services it may (i) disable service access in the Creative Cloud Packager, where that functionality is made available, or (ii) block access to the services via its network firewall. Services are not, under any circumstances, available to users under the age of thirteen (13). Adobe disclaims liability for all user-generated content available via the services. Member is responsible for determining whether use of the services complies with applicable laws in Member’s jurisdiction. Member is not entitled to a refund and Adobe is not liable (i) if access to the services is slowed or blocked as a result of government or service provider action, or (ii) if Adobe reasonably deems it necessary to block access to some or all of the services.

 

EXHIBIT B
EDUCATION, GOVERNMENT, AND NON-PROFIT MEMBERSHIPS

 

A. EDUCATION MEMBERS


For the Member who is an Education Entity (defined below), the following additional terms apply. Adobe reserves the right to terminate Education memberships if Member is not an Educational Entity.


1. Definitions Applicable to Education Members.

 

1.1 Education Entity. The following is a non-exhaustive list of qualified educational institutions: (a) Accredited (by official accrediting entities) public or private primary or secondary school providing full-time instruction; (b) Accredited public or private university or college (including community, junior, or vocational college) that grants degrees requiring not less than the equivalent of two years of full-time study; (c) Named educational institutions, if individually approved in writing by Adobe; (d) Hospitals that are wholly owned and operated by an otherwise qualified educational institution, where “wholly owned and operated” means the educational institution is sole owner of the hospital and the only entity exercising control over day to day operations; and (e) Higher education research laboratories that are i - a public institution and recognized by a national or regional educational authority, ii – teach students, and iii – can provide a copy of the bylaws that state the relationship with the controlling university.

 

The following is a non-exhaustive list of entities that are not qualified educational institutions: (a) Non-accredited schools; (b) Museums or libraries; (c) Hospitals not wholly owned and operated by an otherwise qualified educational institution; (d) Churches or religious organizations that are not accredited schools; (e) Vocational training centers or schools granting certificates for courses such as computer software training or job training that are not accredited schools or which grant degrees requiring less than the equivalent of two years of full-time study; (f) Military schools that do not grant academic degrees; and (g) Research laboratories not recognized by a national or state ministry overseeing education. For example, institutions recognized by other government branches are not eligible.


The above lists do not apply to the countries as listed in Section 1.2 (Regional-Specific Definition) below.


1.2 Regional-Specific Definition of Education Entity.

 

(a) Asia Pacific Countries excluding Southeast Asia Countries as defined in sub-paragraph (b) below. If Education Member is resident in Australia, New Zealand, India, Sri Lanka, China mainland, Hong Kong SAR of China., Taiwan region, the Republic of Korea, the People’s Republic of Bangladesh, the Federal Democratic of Nepal, the Republic of the Union of Myanmar, Pakistan or Mongolia or any country designated by Adobe from time to time, “Education Entity” shall mean the entities that satisfy the meaning of “Qualified Educational Users” (except for the sections entitled “Full and Part Time Faculty and Staff” and “Students”) designated by Adobe on https://www.adobe.com/special/avl/education/ap/index2.html (or its successor web site thereto), as updated by Adobe from time to time.


(b) Southeast Asia Countries. If Education Member is resident in Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam, “Education Entity” or “Education Institution” shall have the respective meanings designated by Adobe on https://www.adobe.com/go/edu_entity_sea (or its successor web site thereto), as updated by Adobe from time to time.


(c) Japan. If Education Member is resident in Japan, “Education Entity” or “Education Institution” shall have the respective meanings designated by Adobe on https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html (or its successor web site thereto), as updated by Adobe from time to time.

 

1.3 Primary and Secondary Schools. Primary and Secondary Schools are defined in the Program Guide. Adobe may have offers available to members that qualify as Primary and Secondary Schools. Adobe reserves the right to terminate Primary and Secondary School licenses and memberships if Member is not a Primary and Secondary School as defined in the Program Guide. See VIP Education Program Guide for additional details and http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines.


B. GOVERNMENT MEMBERS


For the Member who is a Government Entity (defined below), the following additional terms apply. Adobe reserves the right to terminate Government memberships if Member is not a Government Entity.


1. Definitions Applicable to Government Members.

Government Entity. Participation is contingent upon Member (and each Affiliate) being a “government entity”, which means: (a) a federal, central, or national agency, department, commission, board, office, council, or authority (executive, legislative, or judicial); (b) a municipality, special district, city, county, or state governmental agency, department, commission, board, office, council, entity, or authority, or any other agency in the executive, legislative, or judicial branch of state or local government that is created by the constitution or a statute of the governing state, including the district, regional, and state administrative offices; or (c) a public agency or organization created and/or funded by federal, state, or local governments and authorized to conduct the business of governing or supporting citizens, businesses, or other governmental entities. For the avoidance of doubt, the following entities are not Government Entities: private “for profit” companies, non-profit organizations, trade or industry associations, higher education institutions, and labor unions, even those conducting work on behalf of or with government agencies, unless such entity has a specific letter of authorization from a U.S Government Entity pursuant to FAR Part 51. Member represents to Adobe that it and its Affiliates are government entities. A list of qualified “Government Entities” for Japan is available at: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf.


1.1 For France: a Government Entity is either an agency; a minister; a commission, board, office, or council (national, regional, or local); a city; a region; or any entity subject to the French Public Law and under the administration of a government entity.


2. Terms Applicable to Government Members.


2.1 Additional Restrictions. For United States Federal Government Members, it is understood that any orders are subject to FAR 52.232-18 (Availability of Funds) and FAR 52.232-19 (Availability of Funds for the Next Fiscal Year) and therefore United States Federal Government Members shall not deploy any Product unless funds are available to pay for such orders. To the extent any state or local government entity is subject to similar requirements, such entities shall not deploy any Product unless funds are available to pay for such orders.


2.2 Termination. This Agreement may be terminated by a Member who is a United States federal government customer pursuant to FAR 52.249-1 (Termination for Convenience of the Government). Adobe may change the Terms at its sole discretion.


2.3 Federal Government Members. Notice to U.S. Federal Government End Users (Commercial Items): The Products, provided under this Agreement are “Commercial Item(s),” as that term is defined at 48 C.F.R. §2.101, consisting of “Commercial Computer Software” and “Commercial Computer Software Documentation,” and services related thereto, as such terms are used in 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202-1 through §227.7202-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation are being licensed to U.S. Federal Government End Users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions of this Agreement and the TOUs. Unpublished rights are reserved under the laws of the United States- Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.


C. NON-PROFIT MEMBERS


Additional terms applicable to Non-Profit Members are contained in the Program Guide. Adobe reserves the right to terminate memberships, if Member is not an eligible non-profit organization, as described on https://helpx.adobe.com/buying-programs/non-profit.html.