ADOBEN VALUE INCENTIVE
PLANIN KÄYTTÖEHDOT
Tässä Value Incentive Planin (”VIP” tai ”Ohjelma”) kaupallisessa Jäsenyyssopimuksessa (”Sopimus”) määritetään ehdot, joilla Jäsen voi osallistua Ohjelmaan. Tämä Sopimus tulee voimaan online-rekisteröinnin päivämäärästä alkaen. Tämän Sopimuksen osapuolet ovat Adobe ja asiakas, joka on online-rekisteröinnin yhteydessä rekisteröity Jäseneksi. ”Adobe” tarkoittaa joko Adobe Inc. -nimistä delawarelaista osakeyhtiötä, jonka osoite on 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, jos Sopimus on solmittu Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Meksikossa sijaitsevan Jäsenen organisaation kanssa; tai Adobe Systems Pty Ltd:n (ABN 72 054 247 835) valtuutettuna edustajana toimivaa, Irlannissa rekisteröityä yhtiötä ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, jonka toimipaikka on 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanti, jos Sopimus on solmittu Australiassa sijaitsevan Jäsenen organisaation kanssa; tai muissa tapauksissa Irlannissa rekisteröityä yhtiötä ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, jonka toimipaikka on 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanti. Jäsenen tulee lisensoida kaikki Adobe U.S.:lta Ohjelman puitteissa saatavissa olevat ohjelmistot, palvelut ja tarjoukset (yhdessä ”Tuote”) asennettaviksi ja käytettäviksi Yhdysvalloissa (mukaan lukien Yhdysvaltojen alueet ja sotilastukikohdat missä tahansa), Kanadassa tai Meksikossa. Jäsenen tulee lisensoida kaikki Adobe Systems Pty Ltd:n (ABN 72 054 247 835) valtuutettuna edustajana toimivan Adobe Irelandin Tuotteet asennettaviksi ja käytettäviksi Australiassa. Jäsenen tulee lisensoida kaikki Adobe Irelandin Tuotteet asennettaviksi ja käytettäviksi kaikissa muissa maissa ja alueilla.
1. Ohjelman kuvaus.
1.1 Yleiset ehdot ja Ohjelman ehdot. VIP-ohjelma on joustava lisensointiohjelma, jonka avulla Ohjelmaan
kelpuutetut asiakkaat voivat hallita ja hyödyntää Ohjelman kautta ostettuja Tuotelisenssejä. VIP-ohjelma
on jäsenyysohjelma, joka perustuu tämän Sopimuksen kohdassa 3.4 määriteltyyn Tuotteen vuosittaiseen uusintajaksoon. Kun organisaatio rekisteröi jäsenyyden VIP-hallintaliittymän kautta ja
Adobe hyväksyy sen Ohjelmaan, organisaatiosta tulee Ohjelman jäsen (”Jäsen”). Jäsenyys jatkuu, kunnes (a) Adobe lopettaa Ohjelman tai (b) tämä Sopimus päättyy riippuen siitä,
kumpi tapahtuu aiemmin. Jäsenen osallistumiseen sovelletaan lisäksi Ohjelman oppaassa lueteltuja ehtoja, joita voidaan päivittää aika ajoin ja jotka ovat luettavissa osoitteessa www.adobe.com/go/vip_program_guide_fi (”Ohjelman opas”). Ohjelman opas on täten sisällytetty Sopimukseen viittauksena. Adobe voi muuttaa Ohjelman ehtoja oman harkintansa mukaan. Jos Ohjelman ehdot muuttuvat, Jäsentä voidaan pyytää hyväksymään Ohjelman ehdot uudelleen Hallintakonsolissa.
1.2 Irtisanominen. Edellä mainittua rajoittamatta kumpikin osapuoli voi irtisanoa Sopimuksen syystä tai ilman syytä kolmenkymmenen (30) päivän kirjallisella ennakkoilmoituksella. Tämän Sopimuksen irtisanominen ei vaikuta Jäsenen ennen irtisanomispäivää tilattuja Tuotteita koskeviin velvollisuuksiin, mukaan lukien rajoituksetta mahdolliset tilausehdot tai maksuvelvoitteet. Adobe voi irtisanoa tämän Sopimuksen välittömästi kirjallisella ilmoituksella olennaisten rikkomusten tapauksessa (mukaan lukien, näihin rajoittumatta, Adoben immateriaalioikeuksien väärinkäyttö tai loukkaaminen). Jos tämä Sopimus irtisanotaan, Jäsenen organisaation on lopetettava Tuotteiden käyttö välittömästi, poistettava Tuotteet kaikista tietokonejärjestelmistä ja tietotekniikkalaitteista, joissa niitä käytetään, ja palautettava Jäsenen Tilinhaltijalle kaikki Tuotteet sisältävät mediat sekä niihin liittyvät materiaalit. Tilinhaltija tarkoittaa joko (i) Jälleenmyyjää, jos tapahtuman on hoitanut jälleenmyyjä, tai (ii) Adoben edustajaa, jos tapahtuma on käsitelty Adoben kanssa.
1.3 Käyttöehdot. Tuotteiden saatavuuteen ja käyttöön sovelletaan Adoben soveltuvia käyttöehtoja (”Käyttöehdot”), jotka ovat saatavana osoitteessa https://www.adobe.com/fi/legal/terms.html. Sovellettavien Käyttöehtojen ehdot on täten sisällytetty tähän viittauksina (mukaan lukien rajoituksetta sovellettavaan lakiin ja tuomioistuimen toimipaikkaan liittyvät ehdot). Jos tämän Sopimuksen ehtojen ja Käyttöehtojen välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan tämän Sopimuksen ehtoja.
1.4 Ohjelmatuotteet. Jäsen voi hankkia Ohjelman puitteissa saatavilla olevien Tuotteiden täydellisen luettelon joko ottamalla yhteyttä Tilinhaltijaansa tai Ohjelman verkkosivuilta osoitteessa Adobe.com http://www.adobe.com/fi/howtobuy/buying-programs/vip.html. Kaikki Ohjelman kautta ostetut Tuotteet on tarkoitettu ainoastaan Jäsenen oman organisaation käyttöön, ja kaikki jälleenmyynti, alilisensointi ja muu jakelu on kielletty lukuun ottamatta soveltuvin osin kohdassa 4.1 ja/tai Ohjelman oppaassa esitettyä. Tietyt tarjoukset voivat olla saatavilla lisensoitaviksi ostamalla Käyttökrediittejä, kuten on kuvattu Ohjelman oppaassa.
1.5 Osakkuusyritykset. Adobe hyväksyy, että asiakkaan Osakkuusyritykset voivat tilata Sopimuksen puitteissa tässä määritettyjä Tuotteita. Asiakas on viime kädessä vastuussa kyseisen Osakkuusyrityksen toimista tai laiminlyönneistä. Jäsenen osalta Osakkuusyritys tarkoittaa tahoa, joka käyttää määräysvaltaa Jäseneen tai johon Jäsen käyttää määräysvaltaa tai yhteistä määräysvaltaa. Tässä kohdassa 1.5 ”määräysvalta” tarkoittaa suoraa tai epäsuoraa valtaa ohjata toisen tahon asioita vähintään 50 prosentin omistusosuuden, äänioikeuksien, osallistumisen tai taloudellisen intressin perusteella.
2. Osallistuminen.
2.1 Adobe ID- ja VIP ID -tunnus. Ohjelmaan rekisteröitymistä varten tarvitaan Adobe ID -tunnus. Kun VIP-rekisteröintiprosessi on valmis, Jäsenelle annetaan VIP ID -tunnus, joka on ilmoitettava kaikissa VIP-tilauksissa. Jäsen on vastuussa kenen tahansa henkilön, joka pääsee Tuotteisiin Jäsenen kautta ja käyttää niitä, toimista ja laiminlyönneistä.
2.2 VIP-konsoli. Ohjelman hallintaliittymä on ”Konsoli”. Kun tämän sopimuksen ehdot on hyväksytty, ehdot organisaation puolesta hyväksyvä henkilö nimitetään Sopimuksen omistajaksi. Sopimuksen omistaja voi lisätä järjestelmänvalvojan tai järjestelmänvalvojia (”Valvoja”). Sopimuksen omistaja ja mahdolliset Valvojat saavat pääsyn Konsoliin, jossa heillä on mahdollisuus käyttää Tuotetta, hallita tilauksia ja katsoa tilitietoja. Valvoja voi kutsua Konsolin kautta muita organisaationsa käyttäjiä käyttämään Konsolia. Jäsen valtuuttaa mahdollisen Valvojan tai Sopimuksen omistajan toimimaan Jäsenen puolesta.
2.3 Luottamuksellisuus. Jäsenen tulee pitää VIP ID -tunnus luottamuksellisena eikä hän saa jakaa tai paljastaa sitä muille.
2.4 Jäsenyydet. Oppilaitos-, Hallitus- ja Voittoa tavoittelemattomiin jäsenyyksiin sovelletaan Liitteen B ehtoja. Jäsenen on käytettävä erillistä VIP sopimusta Tuotteille, jotka ovat saatavilla ja jotka on tilattu käyttöön Kiinan kansantasavallassa.
3. Tilaaminen, hinnoittelu ja suorittaminen.
3.1 Tilaaminen ja hinnoittelu. Jäsen tilaa Tuotteet Tilinhaltijan kautta kolmenkymmenen (30) päivän sisällä Ostoluvan päivämäärästä, ja maksu lasketaan Ostoluvan päivämäärästä. Ostoluvan päivämäärä tarkoittaa päivämäärää, jolloin Ostolupa on luotu, tai jos yhtään Ostolupaa ei ole luotu, tilauksen päivämäärää. Kaikki maksut määrittää Jäsenen Tilinhaltija. Ehdot, kuten hinta-, toimitus- ja maksuehdot, on sovittava Jäsenen ja Jäsenen Tilinhaltijan kanssa. Adobe ei voi taata mitään tiettyä alennusta, ellei Adobe ole Jäsenen Tilinhaltija.
3.2 Käyttö ja suorittaminen. Jäseneksi tultuaan Jäsenen Valvoja saa pääsyn saatavilla oleviin Tuotteisiin Konsolin kautta. Ostoluvan päivämäärästä laskien Jäsenellä on kolmekymmentä (30) päivää aikaa tehdä vastaava tilaus. Ostolupa voidaan luoda, kun Jäsen lisää Tuotteita Konsolin kautta.
3.3 Liikakäyttö. Jos tilattuja Tuotteita on vähemmän kuin todellisuudessa käytettyjä Tuotteita kohdassa 3.2 ilmoitetun kolmenkymmenen päivän jälkeen, Jäsen ei voi enää käyttää muita Tuotteita, kunnes kaikki ylimääräiset käytöt on maksettu. Jäsen voi hallita käytettyjen Tuotteiden lukumäärää Konsolissa.
3.4 Sopimuksen vuosipäivä, tilausjakso ja uusinnat.
3.4.1 Sopimuksen vuosipäivä. Ellei Adobe ole toisin ilmoittanut, Jäsenen Vuosipäivä on se päivä, joka on 12 kuukautta lukien siitä päivästä, jolloin Adobe hyväksyi Jäsenen alkuperäisen tilauksen, tai, jos se on aiemmin, 12 kuukautta Jäsenen Ostoluvan päivämäärästä lukien (”Vuosipäivä”).
3.4.2 Tilausjakso. Tilausjakso tarkoittaa aikajaksoa, jolloin Jäsen voi käyttää Tuotteita ja niihin liittyviä palveluita, ja se sisältää alustavan Tilausjakson ja mahdolliset uusitut Tilausjaksot. Alustava Tilausjakso tarkoittaa aikajaksoa, joka alkaa Jäsenen ensimmäisen Ostoluvan päivämäärästä ja päättyy päivä ennen Vuosipäivää. Jos Jäsen uusii tilauksen, uusittu Tilausjakso alkaa Vuosipäivänä ja jatkuu päivään ennen seuraavaa Vuosipäivää. Tilattujen Tuotteiden ja niihin liittyvien palvelujen käyttö päättyvät yhdessä Tilausjakson viimeisenä päivänä. Käyttökrediitit on kulutettava yhden Tilausjakson aikana, ja käyttämättömät Käyttökrediitit umpeutuvat Tilausjakson viimeisenä päivänä. Lisätietoja löytyy Ohjelman oppaasta.
3.4.3 Tilauksen uusinnat. Adobe pyrkii kohtuullisin keinoin ilmoittamaan Jäsenelle ennalta tilauksen päättymisestä. Jäsenen on uusittava tilaukset ennen Vuosipäivää varmistaakseen Tuotteen keskeytymättömän käytön. Uusintatilaukset voidaan tehdä ennen Vuosipäivää, mutta aikaisin tehdyt uusinnat eivät muuta Vuosipäivää.
3.5 Päivityssuojaus. Tilatun (tilattujen) Tuotteen (Tuotteiden) ostamiseen sisältyy päivitysoikeus, eli Jäsenellä on oikeus saada uusin, yleisesti saatavilla oleva versio ohjelman kautta ostetusta Tuotteesta edellyttäen, että Tuotteen tilaus on maksettu ja se on aktiivinen hetkellä, jolloin Adobe tuo Tuotteen uuden version markkinoille.
3.6 Palautukset. Lukuun ottamatta oikeuksia, joita Jäsenellä saattaa olla Jäsenen sijaintipaikan kuluttajalakien mukaan, kun Tuote on asennettu tai sitä on käytetty, Jäsen ei voi enää palauttaa sitä. Jos Jäsen pyytää palautusta ennen asennusta, Jäsenen tulee palauttaa koko tilaus. Jäsenen on pyydettävä Sopimuksen puitteissa ostetun Tuotteen palautusta Jäsenen Tilinhaltijan kautta. Palautuspyyntöihin sovelletaan soveltuvia takuuoikeuksia ja ne on tehtävä Jäsenen Tilinhaltijalle neljätoista (14) päivän sisällä Jäsenen alkuperäisen Tuotteen tilauspäivämäärästä. Adoben on hyväksyttävät kaikki palautuspyynnöt ennen kuin palautus on hyväksytty, kuten on kuvattu Ohjelman oppaassa.
3.7 Tilaukset suoraan Adobelta. Tätä kohtaa sovelletaan, jos Jäsen tilaa suoraan Adobelta. Jäsenet voivat lisätä Tuotteita milloin tahansa Konsolin kautta tai Adoben edustajan kautta, mutta kaikki Tuotteet on tilattava Adoben edustajan kautta. Tuotteet hinnoitellaan tilausajankohtana voimassa olevien hintojen mukaan ja Tilausjakson jäljellä olevien päivien perusteella. Tilaus voi edellyttää luottopäätöstä. Jäseneltä veloitetaan Tuotteen hinta ja sovellettavat verot. Jäsenen on maksettava tilatut Tuotteet täysimääräisesti 30 päivän kuluessa laskun päivämäärästä laskun mukaisesti. Laskun eräännyttyä mahdollisesti maksamatta oleville määrille kertyy korkoa joko 1,0 % kuukaudessa tai viivästyneisiin maksuihin sovellettavan lain salliman enimmäiskoron mukaan riippuen siitä, kumpi on suurempi, eräpäivästä siihen päivään, kun koko summa korkoineen on maksettu.
4. Muut.
4.1 Lisenssin siirtäminen. Tuotteen Käyttöehtoihin ei sovelleta tämän Sopimuksen puitteissa tai sen yhteydessä lisensoitujen Tuotteiden siirtämistä koskevia rajoituksia. Rajoitetuissa olosuhteissa Adobe voi sallia tämän Sopimuksen alaisten Tuotelisenssien siirtämisen oman yksinomaisen päätöksensä mukaan. Tällaiset pyynnöt tulee osoittaa Adoben asiakaspalvelulle, ja mukaan tulee liittää selvitys ehdotetun siirron syistä ja siirron vastaanottavan yhteystiedot. Lisätietoja löytyy Ohjelman oppaasta. Selvyyden vuoksi kaikki tarjoukset lisensoidaan, niitä ei myydä.
4.2 Lisenssin noudattaminen. Jäsenen on ylläpidettävä riittäviä järjestelmiä ja/tai menetelmiä, joilla voidaan taata asennettujen ja/tai käytettyjen Tuotteiden kopioiden tarkan lukumäärän kirjaus. Tuotteen asennusta ja/tai käyttöä koskevat tiedot on säilytettävä kaksi (2) vuotta Sopimuksen päättymisen jälkeen. Adobe ja/tai sen edustajat voivat suorittaa Jäsenen Tuotteiden asennusta/käyttöä koskevan tarkastuksen korkeintaan kerran vuodessa kolmenkymmenen (30) päivän kirjallisella ennakkoilmoituksella. Kyseistä tarkastusta varten Jäsenen on toimitettava muokkaamaton ja tarkka raportti kaikista Jäsenen asennetuista/käytetyistä Tuotteista ja kaikki asianmukaiset ostotodisteet kaikille Tuotteille kolmenkymmenen (30) päivän sisällä pyynnöstä. Jos tarkastuksessa ilmenee puutteita Tuotelisenssien osalta, Jäsenen on ostettava tarvittavat lisenssit kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun asiasta on ilmoitettu. Edellä mainittua rajoittamatta Adobe pidättää oikeuden suorittaa Jäsenen lisenssin asennusta ja käyttöä koskeva tarkastus asiakkaan luona kymmenen (10) työpäivän kuluessa kirjallisesta ilmoituksesta normaalina työaikana. Tämä kohta 4.2 on voimassa myös Sopimuksen päättymisen jälkeen kahden (2) vuoden ajan.
4.3 Tietojen käyttö. Adobe voi käyttää Jäsentä tai Osakkuusyritystä koskevia tietoja mukaan lukien nimi ja yhteystiedot Sopimuksen velvoitteiden täyttämiseen. Lisätietoja on Adoben Yksityisyyskeskuksessa (adobe.com/fi/privacy).
4.4 Asema. Osapuolet sopivat, että Yhdistyneiden kansakuntien CISG-yleissopimusta ei sovelleta tähän Sopimukseen. Jos Jäsen on Yhdysvaltojen liittohallituksen taho, Jäsen hyväksyy, että Adobella on asema ja oikeus vaatia oikeutta tästä Sopimuksesta johtuvista sopimusrikkomuksista vuoden 1978 Contracts Disputes Act -lain (”Disputes Act”) nojalla.
4.5 Yleistä. Osapuolet ovat itsenäisiä toimeksisaajia, eikä tätä Sopimusta voida tulkita niin, että jompikumpi osapuoli on toisen edustaja tai sen alainen yritys. Jäsen ei saa siirtää tätä Sopimusta (lakitoimenpiteellä tai muutoin) ilman Adoben ennalta antamaa kirjallista lupaa, ja kaikki kielletty siirtäminen on mitätöntä. Adobe voi oman harkintansa mukaan siirtää tai korvata tämän Sopimuksen ilman Jäsenen kirjallista ennakkolupaa. Tämä Sopimus on sitova, ja se tulee voimaan sallittujen jatkajien tai valtuutettujen eduksi. Muutokset eivät ole hyväksyttyjä tai sitovia, ellei niitä ole esitetty kirjallisesti. Tämä Sopimus (mukaan lukien Ohjelman opas, soveltuvat Käyttöehdot, kaikki liitteet ja mahdolliset online-rekisteröintitiedot) on koko osapuolten välinen sopimus tämän Sopimuksen aiheesta. Jos jokin tämän Sopimuksen ehto katsotaan pätemättömäksi, Sopimuksen muut osat pysyvät edelleen voimassa.
Tämä Sopimus on laadittu ja otettu käyttöön ainoastaan englannin kielellä. Englanninkielinen versio on määräävä kaikissa asioissa, eikä Sopimuksen mikään muunkielinen versio ole sitova eikä sillä ole vaikutusta. Lisäksi kumpikin osapuoli hyväksyy, että Jäsenen tai Adoben allekirjoitus ei-englanninkielisessä versiossa katsotaan sitovaksi englanninkielisen version mukaiseksi sopimukseksi, vaikkei englanninkielisessä versiossa olisi allekirjoitusta. Edellä mainittua rajoittamatta, jos englannin kielelle ja toiselle kielelle käännetyn Sopimuksen välillä on ristiriitoja tai epäyhdenmukaisuuksia, englanninkielinen versio ja tulkinta on vallitseva. Kaikki tätä Sopimusta koskevat tai siitä johtuvat viestinnät tai ilmoitukset ja mikä tahansa tästä Sopimuksesta johtuva kiista käsitellään tai ratkaistaan englannin kielellä.
4.6 Palvelut. Tuote voidaan integroida useisiin Adoben
tai kolmansien osapuolien ylläpitämiin palveluihin, jotka voivat sisältää käyttäjien tuottamaa sisältöä, joka voi
olla (a) lapsille sopimatonta, (b) laitonta joissakin maissa
tai (c) sopimatonta työssä katsottavaksi. Integroitujen palvelujen täydellinen luettelo on saatavilla osoitteessa: www.adobe.com/go/integratedservices_fi. Jos Jäsen haluaa estää käyttäjien tuottaman sisällön katselun tai käytön, hän voi (i) poistaa palvelun käytettävyyden Creative Cloud Packagerista, josta kyseinen toiminto valitaan, tai (ii) estää pääsyn palveluihin palomuurinsa avulla. Palvelut eivät ole missään tapauksessa alle kolmetoistavuotiaiden (13) käyttäjien käytettävissä. Adobe ei ole vastuussa mistään palveluiden kautta tarjotusta käyttäjien tuottamasta sisällöstä. Jäsen on itse vastuussa sen selvittämisestä, onko palveluiden käyttö Jäsenen oikeudenkäyttöalueella sovellettavien lakien mukaista. Jäsenellä ei ole oikeutta hyvitykseen eikä Adobe ole korvausvelvollinen, (i) jos palveluiden käyttö hidastuu tai estyy hallituksen tai palveluntarjoajan toiminnan vuoksi tai (ii) jos Adobe kohtuudella katsoo välttämättömäksi estää pääsyn joihinkin tai kaikkiin palveluihin.
LIITE B
OPPILAITOS-, HALLITUS-
JA VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT JÄSENYYDET
A. OPPILAITOSJÄSENET
Jäljempänä määritettyjä lisäehtoja sovelletaan Jäseneen, joka on Oppilaitos (määritetty seuraavassa). Adobe pidättää oikeuden irtisanoa Oppilaitosjäsenyyden, jos Jäsen ei ole Oppilaitos.
1. Oppilaitosjäseniin sovellettavat määritelmät.
1.1 Oppilaitos. Seuraavassa luettelossa, joka ei ole kaikenkattava, on lueteltu kelpuutettavat oppilaitokset: (a) akkreditoitu (virallisen akkreditointielimen toimesta) julkinen tai yksityinen täyspäiväistä opetusta tarjoava peruskoulu tai toisen asteen oppilaitos, (b) akkreditoitu julkinen tai yksityinen yliopisto tai lukio (mukaan lukien yleinen, alempi koulu tai ammattikoulu), joka myöntää todistuksia, jotka edellyttävät vähintään kahden vuoden täyspäiväistä opiskelua, (c) Adoben hyväksymä nimetty oppilaitos vain, jos Adobe on hyväksynyt yksittäiset nimetyt tahot kirjallisesti, (d) sairaalat, joita muutoin pätevöity oppilaitos omistaa tai johtaa kokonaan, missä ”kokonaan omistettu tai johdettu” tarkoittaa, että oppilaitos omistaa sairaalan yksin ja on ainut päivittäistä toimintaa johtava taho, ja (e) toisen oppiasteen tutkimuslaboratoriot, jotka ovat julkisia laitoksia ja kansallisen tai valtion koulutusviranomaisen hyväksymiä.
Seuraavassa luettelossa, joka ei ole kattava, on esitetty kelpuuttamattomia oppilaitoksia: (a) akkreditoimattomat koulut, (b) museot tai kirjastot, (c) sairaalat, joita muutoin pätevöity oppilaitos ei omista ja johda kokonaan, (d) kirkot tai uskonnolliset järjestöt, jotka eivät ole akkreditoituja kouluja, (e) ammattikoulutuskeskukset tai koulut, jotka myöntävät todistuksia kursseista, kuten tietokoneohjelmistojen opiskelusta tai työharjoittelusta, jotka eivät ole akkreditoituja kouluja tai jotka myöntävät todistuksia, joihin vaaditaan alle kaksi vuotta täyspäiväistä opiskelua, (f) sotilasoppilaitokset, jotka eivät myönnä akateemisia tutkintoja ja (g) tutkimuslaboratoriot, joita kansallinen tai valtion koulutusministeriö ei ole hyväksynyt. Esimerkiksi hallituksen muiden osastojen hyväksymät laitokset eivät ole kelvollisia.
Yllä olevat luettelot eivät koske maita, jotka on lueteltu kohdassa 1.2 (aluekohtainen määritelmä) seuraavassa.
1.2 Oppilaitoksen aluekohtainen määritelmä.
(a) Aasian Tyynenmeren valtiot lukuun ottamatta Kaakkois-Aasian maita, jotka on lueteltu kohdassa (b) jäljempänä. Jos Oppilaitosjäsenen kotipaikka on jossakin seuraavista maista: Australia, Uusi-Seelanti, Intia, Sri Lanka, Manner-Kiina, Taiwan R.O.C., Korean tasavalta, Bangladeshin kansantasavalta, Nepalin demokraattinen liittovaltio, Myanmarin liittotasavalta, Pakistan tai Mongolia tai Adoben aika ajoin määrittämä maa, ”Oppilaitos” tarkoittaa ”Päteviä oppilaitoskäyttäjiä” (lukuun ottamatta kohtia ”Täys- ja osa-aikainen tiedekunta ja henkilökunta” ja ”Opiskelijat”, jotka Adobe on määrittänyt osoitteessa http://www.adobe.com/ap/education/purchasing/qualify.html (tai sitä seuraava verkkosivusto), jota Adobe päivittää aika ajoin.
(b) Kaakkois-Aasian maat. Jos Oppilaitosjäsenen kotipaikka on Indonesiassa, Malesiassa, Filippiineillä, Singaporessa, Thaimaassa tai Vietnamissa, määritelmillä ”Oppilaitos” tai ”Koulutuslaitos” on Adoben osoitteessa www.adobe.com/go/education_entity_seasia_eden (tai sitä seuraavalla verkkosivustolla) määrittämä merkitys, jota Adobe päivittää aika ajoin.
(c) Japani. Jos Oppilaitosjäsenen kotipaikka on Japanissa, määritelmillä ”Oppilaitos” tai ”Koulutuslaitos” on Adoben osoitteessa https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html (tai sitä seuraavalla verkkosivustolla) määrittämä merkitys, jota Adobe päivittää aika ajoin
1.3 Peruskoulut ja toisen asteen oppilaitokset. Peruskoulut ja toisen asteen oppilaitokset on määritelty Ohjelman oppaassa. Adobella voi olla tarjouksia jäsenille, jotka täyttävät Peruskoulun ja Toisen asteen oppilaitoksen määritelmän. Adobe pidättää oikeuden lakkauttaa Peruskoulujen ja Toisen asteen oppilaitosten lisenssit ja jäsenyydet, jos Jäsen ei ole Ohjelman oppaan määritelmän mukainen Peruskoulu tai Toisen asteen oppilaitos. Lisätietoja on oppilaitoksille tarkoitetun VIP-Ohjelman oppaassa.  
B. HALLITUSJÄSENET
Jäseneen, joka on Hallintoelin (määritelmä alla), sovelletaan seuraavia lisäehtoja. Adobe pidättää oikeuden lopettaa Hallitusjäsenyys, jos Jäsen ei ole Hallintoelin.
1. Hallitusjäseniin sovellettavat määritelmät.
Hallintoelin. Osallistuminen riippuu Jäsenestä (ja kustakin Osakkuusyrityksestä), joka on ”hallintoelin”, mikä tarkoittaa: (a) liittovaltion, keskushallinnon tai kansallista virastoa, osastoa, komissiota, johtokuntaa, toimistoa, neuvostoa tai viranomaista (toimeenpano, lainsäädäntö tai oikeus), (b) kunnan, erityisalueen, kaupungin, maakunnan tai valtion hallintovirastoa, osastoa, komissiota, johtokuntaa, toimistoa, neuvostoa, yksikköä tai viranomaista tai mitä tahansa muuta valtion tai paikallishallinnon toimenpanevaa, lainsäätävää tai oikeudellista virastoa, joka on perustettu hallinnoivan valtion perustuslain tai säädännön mukaan, mukaan lukien alueelliset, paikalliset ja valtionhallinnon toimistot, tai (c) julkista virastoa tai organisaatiota, joka on luotu ja/tai perustettu liittovaltion, valtion tai paikallishallinnon toimesta ja valtuutettu hallinnoimaan tai tukemaan kansalaisia, yrityksiä tai muita hallintoelimiä. Epäselvyyksien välttämiseksi mainittakoon, että yksityisiä ”voittoa tavoittelevia” yrityksiä, voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, kauppa- tai teollisuusliittoja ja ammattiyhdistyksiä, ei lueta mukaan. Pois suljetaan myös yksityiset organisaatiot, jotka työskentelevät ministeriöiden puolesta tai niiden kanssa. Jäsen esittää Adobelle, että se ja sen Osakkuusyritykset ovat hallintoelimiä. Luettelo kelpuutettavista ”Hallintoelimistä” Japanissa on osoitteessa: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf.
1.1 Ranska: Hallintoelin on joko virasto, ministeriö, komissio, johtokunta, toimisto tai neuvosto (kansallinen, paikallinen tai alueellinen), kaupunki, alue tai mikä tahansa taho, joka on Ranskan lain alainen ja hallintoelimen hallinnassa.
2. Hallitusjäseniin sovellettavat ehdot.
2.1 Lisärajoitukset. Yhdysvaltojen liittovaltion Hallitusjäsenien kohdalla todettakoon, että tilauksiin sovelletaan FAR-klausuulia 52.232-18 (varojen saatavuus) ja FAR 52.232-19 (varojen saatavuus seuraavana tilivuotena), ja siksi Yhdysvaltojen liittovaltion Hallitusjäsenet eivät saa käyttää mitään Tuotetta, ellei varoja ole saatavilla kyseisten tilausten maksamista varten. Siinä laajuudessa kuin valtioon tai paikallishallinnon tahoon sovelletaan vastaavia vaatimuksia, kyseiset tahot eivät saa käyttää mitään Tuotetta, ellei varoja ole saatavilla kyseisten tilausten maksamista varten.
2.2 Irtisanominen. Jäsen, joka on Yhdysvaltojen liittovaltion hallituksen asiakas FAR-klausuulin 52.249-1 (”irisanominen hallituksen taholta”) mukaisesti, voi irtisanoa tämän Sopimuksen. Adobe voi muuttaa Ehtoja ilman erillistä ilmoitusta.
2.3 Liittovaltion Hallitusjäsenet. Ilmoitus Yhdysvaltojen liittovaltion hallinnon loppukäyttäjille (”Kauppatavarat”): Tämän Sopimuksen puitteissa toimitetut Tuotteet ovat ”Kauppatavaroita”, kuten se määritelty kappaleessa
48 C.F.R. § 2.101, ja ne koostuvat ”Kaupallisista tietokoneohjelmistoista” (”Commercial Computer Software”) ja ”Kaupallisen tietokoneohjelmiston dokumentaatiosta” (”Commercial Computer Software Documentation”) sekä niihin liittyvistä palveluista sellaisina kuin nämä termit
on määritelty soveltuvin osin kappaleessa 48 C.F.R. § 12.212 tai 48 C.F.R. § 227.7202. Kohtien 48 C.F.R. §12.212 tai
48 C.F.R. §§227.7202-1 - 227.7202-4 mukaisesti Kaupalliseen tietokoneohjelmistoon ja Kaupallisen tietokoneohjelmiston dokumentaatioon myönnetään käyttöoikeus Yhdysvaltain valtionhallinnon palveluksessa oleville loppukäyttäjille (a) vain Kauppatavaroina ja (b) vain niillä oikeuksilla, jotka on myönnetty kaikille muille loppukäyttäjille tässä Sopimuksessa ja Käyttöehdoissa mainittujen ehtojen mukaisesti. Julkaisemattomat oikeudet pidätetään Yhdysvaltojen lakien mukaisesti – Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.
C. VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT JÄSENET
Voittoa tavoittelemattomia jäseniä koskevat lisäehdot on ilmoitettu Ohjelman oppaassa. Adobe pidättää oikeuden lopettaa jäsenyydet, jos Jäsen ei ole voittoa tavoittelematon organisaatio, kuten se on määritelty osoitteessa https://helpx.adobe.com/fi/buying-programs/non-profit.html.