ADOBE VALUE INCENTIVE PLAN ŞARTLAR VE KOŞULLARI


İşbu Value Incentive Plan'da (“VIP” ya da “Program”) Ticari Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Programa Üye olarak katılımınıza ilişkin koşullar belirlenmektedir. Sözleşme, çevrimiçi kayıt tarihi itibariyle yürürlüğe girer. İşbu Sözleşme, Üye olmak için çevrimiçi kayıtta kimliği belirtilen müşteri ile Adobe arasında ve bunlar tarafından akdedilmiştir. “Adobe”, ADOBE INC. olarak, sözleşme Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ya da Meksika’da bulunan bir Üye kuruluşu ile imzalanmışsa iş yeri 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704 adresinde bulunan bir Delaware şirketi; sözleşme Avustralya’da bulunan bir Üye kuruluşu ile imzalanmışsa ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED olarak iş yeri 4?6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, İrlanda adresinde bulunan Adobe Systems Pty Ltd.’nin (ABN 72 054 247 835) yetkili temsilcisi olarak İrlanda'da kurulmuş bir şirket veya diğer durumlarda ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED olarak, iş yeri 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, İrlanda'da bulunan, İrlanda'da kurulmuş bir şirket anlamına gelir. Üye; Amerika Birleşik Devletleri (Amerika Birleşik Devletleri'ne ait tüm toprak parçaları ve askeri üsler dahil), Kanada ya da Meksika'da yüklenecek ve kullanılacak olan ve Program kapsamına giren tüm yazılım, hizmet ve tekliflerin (topluca, “Ürün”) lisansını Adobe ABD'den edinmelidir. Üye, Avustralya'da yüklenecek ve kullanılacak tüm Ürünlerin lisansını, Adobe Systems Pty Ltd.’nin (ABN 72 054 247 835) yetkili temsilcisi olarak Adobe Ireland'dan edinmelidir.. Üye, tüm diğer ülke ve bölgelerde yüklenecek ve kullanılacak tüm Ürünlerin lisansını Adobe Ireland'dan edinmelidir.


1. Program Tanımı.


1.1 Genel ve Program Süresi. VIP Programı, uygun nitelikleri taşıyan müşterilerin Program vasıtasıyla satın alınan Ürün lisanslarını yönetmelerine ve dağıtmalarına olanak tanıyacak şekilde tasarlanmış esnek bir lisanslama programıdır. VIP Programı, bu Sözleşmedeki Bölüm 3.4'te daha detaylı olarak tanımlandığı gibi, lisans Abonelik Dönemleri olan bir Üyelik programıdır. VIP yönetim kullanıcı arabirimi aracılığıyla üyeliğe kaydolduğunda ve Adobe tarafından Programa kabul edildiğinde kuruluş; (a) Adobe, Programı sonlandırana kadar ya da (b) işbu Sözleşme sona erene kadar Programın üyesi (“Üye”) olacaktır. Üyenin katılımı, ayrıca Programın www.adobe.com/go/vip_program_guide_en adresinde bulunan ve muhtelif zamanlarda güncellenebilecek program rehberinde (“Program Rehberi”) belirtilen koşullara tabidir. Program Rehberi atıfta bulunulmak suretiyle bu Sözleşmeye dahil edilmiştir. Adobe, tamamen kendi takdirine göre Programın koşullarını değiştirebilir. Program koşulları değişirse Üyenin Console'da Program koşullarını yeniden kabul etmesi gerekebilir.


1.2 Fesih. Yukarıda anılanlara halel gelmeksizin taraflardan her biri, otuz (30) gün önceden bildirimde bulunarak herhangi bir gerekçe ile ya da gerekçesiz olarak Sözleşmeyi feshedebilir. İşbu Sözleşmenin feshedilmesi ödeme yükümlülükleri ya da abonelik koşulları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Üyenin fesih tarihinden önce sipariş edilen Ürünlere istinaden yükümlülüklerini etkilemez. Ek olarak, Adobe herhangi bir esaslı ihlal nedeniyle (Adobe’nin fikri mülkiyet haklarının suistimal edilmesi ya da kötüye kullanılması dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yazılı bir bildirimde bulunarak işbu Sözleşmeyi derhal feshedebilir. İşbu Sözleşme feshedilirse Üyenin kuruluşu, Ürünleri kullanmayı derhal bırakmalı, Ürünleri bulunduğu tüm bilgisayar sistemlerinden ve BT donanımından silmeli ve Ürünleri içeren tüm ortamlar ile ilgili materyalleri Üyenin Hesap Yöneticisine iade etmelidir. Hesap Yöneticisi ile kastedilen, (i) işlemin satıcı aracılığı ile yapılması halinde Satıcı ya da (ii) işlemin Adobe ile yapılması halinde Adobe temsilcisidir.

 

1.3 Kullanım Koşulları. Ürünlere erişim ve Ürünlerin kullanımı, https://www.adobe.com/legal/terms.html adresinde bulunan geçerli Adobe kullanım koşullarına tabidir. Geçerli Kullanım Koşullarının (amir hukuk ve yetkili mahkeme ile ilgili koşullar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm hükümleri, atıfta bulunulmak suretiyle bu Sözleşmeye dahil edilmiştir. Bu Sözleşme koşulları ile Kullanım Koşulları arasında herhangi bir çelişki olması halinde bu Sözleşmenin koşulları geçerli olacaktır.


1.4 Program Ürünleri. Program aracılığıyla kullanıma sunulan Ürünlerin tam bir listesi için Üye, Hesap Yöneticisi ile irtibata geçmeli ya da Adobe.com adresinde bulunan Program web sayfalarına gitmelidir http://www.adobe.com/howtobuy/buying-programs/vip.html. Program aracılığıyla satın alınan tüm Ürünler sadece Üyenin kendi kuruluşu dahilinde kullanım içindir ve bunların yeniden satışı, alt lisanslarının verilmesi ve diğer dağıtımları, Bölüm 4.1 ve/veya Program Rehberinde (varsa) öngörülenler hariç yasaktır. Program Rehberinde tanımlandığı üzere belirli teklifler, Sarf Malzemeleri satın alma yolu ile lisanslanmak üzere sunulabilir.

1.5 İştirakler. Adobe, müşteri İştiraklerinin işbu Sözleşme kapsamında sağlanan Ürünler için sipariş verebileceğini ve bu Ürünleri kullanabileceğini kabul eder. Söz konusu İştirakin tüm eylem ve kusurları nihai olarak Müşterinin sorumluluğundadır. İştirak, Üye için; Üyenin kontrol ettiği, tarafından kontrol edildiği veya ortak kontrol altında bulunduğu diğer herhangi bir kuruluş anlamına gelir. Bu Bölüm 1.5'in amaçları doğrultusunda, “kontrol“ terimi, diğer kuruluşun işlerini, bu kuruluştaki hisselerin, oy haklarının, katılımının veya ekonomik çıkarlarının en az %50'si ile yönlendirmeye dair, doğrudan veya dolaylı bir yetki anlamına gelir.


2. Katılım.


2.1 Adobe ID ve VIP ID. Programa kaydolmak için bir Adobe ID gerekir. Her bir Üyeye, tüm siparişlerde referans verilmesi gereken bir VIP ID atanacaktır. Üye, kendisi aracılığıyla Ürünleri kullanan ve Ürünlere erişim edinen kişilerin eylem ya da kusurlarından sorumludur.


2.2 Console. Program yönetim kullanıcı arabirimi, “Admin Console”dur. İşbu sözleşme şartları kabul edildiğinde kuruluş adına kabul eden şahıs, Sözleşme Sahibi olarak atanacaktır. Sözleşme Sahibi, sistem yöneticileri ekleyebilir (her biri bir “Yönetici” olmak üzere). Sözleşme Sahibi ve herhangi bir Yöneticiye; Ürüne erişebileceği, aboneliklerini yönetebileceği ve hesap bilgilerini görüntüleyebileceği Admin Console erişimi sağlanacaktır. Admin Console, Yöneticinin şirket dahilindeki ek kullanıcıları Admin Console'a erişim sağlamak üzere davet etmesine olanak tanıyacaktır. Üye, herhangi bir Yönetici veya Sözleşme Sahibine, Üye adına işlem yapma yetkisi verir.

2.3 Gizlilik. Üye; VIP ID'yi gizli bilgi olarak ele almalı ve söz konusu bilgiyi Üyenin Hesap Yöneticisi dışında kimseyle paylaşmamalı ya da ifşa etmemelidir.

2.4 Üyelikler. Eğitim, Kamu ve Kâr Amaçlı Olmayan Üyeliklere Ek B'deki koşullar uygulanır. Üye, Çin Halk Cumhuriyeti'nde kullanıma sunulan ve burada kullanılmak üzere sipariş edilen tüm Ürünler için ayrı bir VIP Sözleşmesi kullanmalıdır.


3. Sipariş Verme, Ücretlendirme ve Yerine Getirme.


3.1 Sipariş Verme ve Ücretlendirme. Üye, Ürün siparişlerini üyenin Hesap Yöneticisi ile birlikte vermelidir. Tüm ücretler, Üyenin Hesap Yöneticisi tarafından belirlenir. Ücret, teslimat ve ödeme koşulları gibi konular, Üye ile Üyenin Hesap Yöneticisi arasında kararlaştırılmalıdır. Adobe, Üyenin Hesap Yöneticisi olmadığı sürece, belirli bir indirim garantisi veremez.


3.2 Erişim, Admin Console Dağıtımı ve Yerine Getirme. Üye olunduktan sonra, Üyenin Yöneticisinin Admin Console vasıtasıyla mevcut Ürünlere erişmesi sağlanacaktır. Üye, Admin Console'dan birçok Ürün ekleyebilir ve bu Ürünlere anında erişim sağlayabilir. Adobe, Ödemesiz Kullanım Süresi içinde bu Ürünler için sipariş almalıdır. 


3.3 Admin Console'a Eklenen Ürünler İçin Ödemesiz Kullanım Süresi. Ödemesiz Kullanım Süresi, bu Ürünlerin eklenmesinden 14 gün sonradır. Adobe, Ödemesiz Kullanım Süresi içinde bu Ürünler için bir sipariş almazsa Üye, eklenen tüm Ürünler için ödeme yapılıncaya kadar ilave Ürünler ekleyemez. Üye, dağıtılan Ürünlerin sayısını Console'da yönetebilir.


3.4 Sözleşme Yıl Dönümü Tarihi, Abonelik Dönemi ve Yenilemeler.

 

3.4.1 Yıl Dönümü Tarihi. Adobe tarafından aksi belirtilmedikçe Üye Yıl Dönümü Tarihi, Adobe'nin Üyenin ilk siparişini kabul etmesinden (“Yıl Dönümü Tarihi”) on iki ay sonradır.

 

3.4.2 Abonelik Dönemi. Abonelik Dönemi, bir Üyenin Ürünleri kullanabileceği süre anlamına gelir ve ilk Abonelik Dönemi ile tüm yenileme Abonelik Dönemlerini içerir. İlk Abonelik Dönemi, Üyenin ilk sipariş tarihinde başlayan ve Yıl Dönümü Tarihinden önceki gün sona eren dönem anlamına gelir. Ürün aboneliğinin yenilenmesi üzerine yenilenen Abonelik Dönemi, Yıl Dönümü Tarihinde başlayacak ve bir sonraki Yıl Dönümü Tarihinden bir önceki güne kadar devam edecektir. Abonelik Ürünlerinin ve ilgili hizmetlerin kullanımı, Abonelik Döneminin son günü sona erer. Çoğu Sarf Malzemesi tek bir Abonelik Dönemi içerisinde kullanılmalıdır ve kullanılmamış Sarf Malzemelerinin süresi, Abonelik Döneminin son gününde sona erer. Program Kılavuzu'ndan ek bilgi edinilebilir.

 

3.4.3 Abonelik Yenilemeleri. Adobe veya Hesap Yöneticisi, herhangi bir Abonelik Süresi bitiş tarihinden önce Üyeye bildirimde bulunmak için makul çabayı gösterecektir. Abonelikler, Ürünün kesintisiz bir şekilde kullanımının sağlanması için Yıl Dönümü Tarihinden önce yenilenmek zorundadır. 


3.5 Yükseltme Koruması. Abonelik Ürünlerinin satın alınması yükseltme hakkını da kapsar; bu çerçevede Adobe, Ürünün yeni bir sürümünü piyasaya sunduğunda Ürün aboneliğinin ücreti ödendiği ve abonelik etkin olduğu sürece Üye, program kapsamında satın alınan abonelik Ürününün kullanıma sunulan son sürümünü alma hakkına sahip olacaktır.


3.6 İadeler. Üyenin, bulunduğu yargı bölgesindeki tüketici hakları uyarınca sahip olabileceği haklara halel gelmeksizin Ürün yüklendikten sonra ya da Ürüne bir kere erişildikten sonra Üye bu Ürünü iade edemez. Üye yüklemeden önce iade talep ederse siparişin tamamını iade etmelidir. Üye, Sözleşme uyarınca satın aldığı Ürünlerin iadesini, Üyenin Hesap Yöneticisi aracılığıyla talep etmelidir. Geçerli garanti haklarına tabi olmak üzere iade talepleri, Üyenin orijinal Ürün sipariş tarihinden itibaren on dört (14) gün içerisinde Üyenin Hesap Yöneticisine ibraz edilmelidir. Program Kılavuzunda ayrıntılı olarak tanımlandığı gibi iadelerin geçerli olması için Adobe'nin tüm iade taleplerini onaylaması gerekir.


3.7 Doğrudan Adobe'den Siparişler. Üye doğrudan Adobe'den sipariş verirse, bu bölüm geçerli olur. Üyeler, Admin Console veya bir Adobe temsilcisi aracılığıyla istedikleri zaman Ürünleri ekleyebilir ancak tüm Ürünler için bir Adobe temsilcisine sipariş verilmesi gereklidir. Ürünler sipariş verme tarihinde geçerli ücretlere göre fiyatlandırılır ve Abonelik Döneminizde kalan gün sayısına göre eşit olarak dağıtılır. 3.2, 3.3 ve 4.2'deki ifadelere bakılmaksızın, Ürünleri Admin Console aracılığıyla eklemeniz halinde, Adobe sizi doğrudan bu ürünler için o tarihte geçerli fiyattan faturalandırabilir. Siparişiniz, kredi onayına tabi olabilir. Üyeden, Ürün fiyatına ilaveten geçerli vergiler tahsil edilecektir. Sipariş edilen tüm Ürünler için Üye, faturaya uygun olarak fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde tam olarak ödeme yapmak zorundadır. Vadesi geldiğinde ödenmeyen tüm tutarlar için, aylık en fazla %1,0 oranla veya geçerli olan kanunun vadesi geçmiş ücretler için izin verdiği maksimum oranla, vade tarihinden tam tutarın ve faizin tamamen ödendiği tarihe kadar faiz uygulanır.

 

4. VIP Marketplace.

 

4.1. Bölüm 4 “VIP Marketplace”, yalnızca VIP Marketplace aracılığıyla lisanslanan Ürünler için geçerlidir. Yukarıdaki Bölüm 3.4.3'te belirtilenlere rağmen VIP Marketplace abonelik sürenizin sonunda, yıllık aboneliğiniz Adobe'nin iş ortağı ücretine göre otomatik olarak yenilenecektir: 1- Yıldönümü Tarihinizde geçerli olmak üzere ve 2- uygun indirim seviyeniz için, Yıldönümü Tarihinizden en az 3 gün önce değiştirmeyi veya iptal etmeyi seçmediğiniz takdirde veya Adobe aksini bildirmedikçe. Açıklık getirmek gerekirse, Ürün ücretlerinizi Hesap Yöneticiniz belirleyecektir. Ayrıntılar için VIP Marketplace Program Kılavuzu'na bakın. Üye, Ürün aboneliklerini ayarlamak için Hesap Yöneticisi ile birlikte çalışabilir.

 

4.2 VIP Marketplace Ödemesiz Kullanım Süresi.  Bölüm 3.2 ve 3.3'e bakılmaksızın, VIP Marketplace Ürünlerinin Ödemesiz Kullanım Süresi 14 gün değil, Ürün eklendikten sonraki yedi gündür.  Adobe, VIP Marketplace aracılığıyla eklenen Ürünler için Ödemesiz Kullanım Süresi içinde sipariş almazsa bu Ürünler kaldırılır.  

 

5. Muhtelif Hükümler.

 

5.1 Lisansın Devri. Bu Sözleşme kapsamında ya da bu Sözleşme ile bağlantılı olarak lisansı alınan Ürünlerin devrine ilişkin kısıtlamalar Ürün Kullanım Şartlarına tabi değildir. Sınırlı durumlarda Adobe, yalnızca kendi takdirine göre bu Sözleşme kapsamındaki Ürün lisanslarının devrine izin verebilir. Söz konusu talepler; önerilen devrin sebebine ilişkin açıklama ve devralanın irtibat bilgileriyle birlikte Adobe Müşteri Hizmetlerine iletilmelidir. Program Kılavuzundan ek bilgi edinilebilir. Ürünlerin hiçbiri satılmamakta, bunların lisansı verilmektedir.


5.2 Lisansa Uygunluk. Üye, yüklenen ve/veya dağıtılan Ürünlerin tam kopya sayısının kaydını sağlamak üzere gerekli sistemleri ve/veya prosedürleri uygulamalı ve Sözleşmenin sona ermesinden sonra iki (2) sene boyunca Ürün yükleme ve/veya dağıtım kayıtlarını saklamalıdır. Adobe ve/veya temsilcileri otuz (30) gün önceden bildirim göndermek suretiyle ve yılda bir kereden fazla olmamak kaydıyla Üyenin Ürün yükleme/dağıtımına ilişkin bir denetim yürütebilir. Söz konusu denetim gereği Üye, talep edildiği tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde yüklediği/dağıttığı ve eriştiği tüm Ürünlere ilişkin üzerinde düzenleme yapılmamış, eksiksiz ve doğru bir rapor ile tüm geçerli satın alma belgelerini sağlamalıdır. Denetim bulgularına göre Ürün lisanslarına uyulmadığı görülüyorsa Üye bu konuda bildirim aldıktan sonraki otuz (30) gün içinde gerekli lisansları satın almalıdır. Yukarıda anılanlara halel gelmeksizin Adobe, on (10) iş günü önceden yazılı bildirim suretiyle ve olağan iş saatleri esnasında, Üye lisans yükleme ve dağıtımına ilişkin yerinde denetim yürütme hakkını saklı tutar. Bölüm 5.2, Sözleşmenin sona ermesinden itibaren iki (2) sene boyunca geçerliliğini korur.


5.3 Bilgilerin Kullanımı. Adobe, Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek için Üye veya İştirakleri hakkındaki bilgileri, ad ve iletişim bilgileri dahil olmak üzere, kullanabilir. Daha fazla bilgi için lütfen Adobe Gizlilik Merkezine bakın (adobe.com/privacy).


5.4 Daima Yürürlükteki Şartlar. Taraflar, Milletlerarası Mal Satımına ilişkin Sözleşmeler hakkındaki Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın bu Sözleşmenin uygulanmasında dikkate alınmayacağını kabul etmektedir. Üye, ABD Federal Hükümeti'nin bir kuruluşu ise Adobe’nin, 1978 tarihli Sözleşme İhtilafları Yasası (“İhtilaflar Yasası”) uyarınca bu Sözleşmeden kaynaklanan sözleşme ihlali iddiasında bulunma statüsüne ve hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.


5.5 Genel. Taraflar bağımsız yüklenicilerdir ve bu Sözleşme taraflardan birinin, diğer tarafın aracısı ya da ortak girişimcisi olduğu şeklinde yorumlanamaz. Üye, Adobe’nin ön yazılı izni olmaksızın bu Sözleşmeyi (kanun marifetiyle veya başka bir şekilde) devredemez; yasaklanmış devirler hükümsüz ve geçersiz sayılır. Adobe, Üyenin ön yazılı izni olmaksızın tamamen kendi takdirine göre bu Sözleşmeyi devredebilir veya yenileyebilir. Bu Sözleşme, izin verilen halefler ya da devralanlar üzerinde bağlayıcı olacak ve lehlerine hüküm ifade edecektir. Yazılı olmadıkça hiçbir değişiklik, geçerli ya da bağlayıcı olmayacaktır. Bu Sözleşme (Program Rehberi, geçerli Kullanım Şartları ve varsa Ekler veya çevrimiçi kayıt bilgileri dahil), bu Sözleşmenin konusu ile ilgili olarak taraflar arasındaki sözleşmenin tamamını teşkil etmektedir. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün uygulanamaz olduğuna karar verilirse Sözleşmenin geri kalan kısmı tam olarak geçerli ve yürürlükte olmaya devam edecektir. Üyenin Hesap Yöneticisi artık bir Yetkili Adobe Hesap Yöneticisi değilse, Üyeye bildirimde bulunduktan sonra Adobe, Üyenin hesabını o sırada geçerli olan bir Yetkili Adobe Hesap Yöneticisine taşıyabilir.


İşbu Sözleşme sadece İngilizce olarak hazırlanmış ve imzalanmıştır. İngilizce dilindeki nüsha, tüm açılardan amir nüshadır ve işbu Sözleşmenin diğer dillerdeki nüshaları bağlayıcı olmadığı gibi geçerli de değildir. Ayrıca, tarafların her biri İngilizce dilindeki nüsha imzalanmamış olsa dahi Üyenin veya Adobe’nin İngilizce dilinde olmayan bir nüsha üzerindeki imzasının, İngilizce dilindeki nüsha üzerindeki imzası olarak değerlendirileceğini ve taraflar üzerinde bağlayıcı olacağını kabul eder. Yukarıda anılanlara halel gelmeksizin, işbu Sözleşmenin İngilizce dilindeki nüshası ile tercüme edilmiş başka bir nüshası arasında herhangi bir uyuşmazlık veya tutarsızlık olursa, İngilizce dilindeki nüsha ve yorum geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme kapsamındaki tüm iletişimler veya bildirimler İngilizce dilinde olacak ve işbu Sözleşmeden kaynaklanan ihtilaflar İngilizce dilinde çözümlenecektir.


5.6 Hizmetler. Ürün, Adobe ya da üçüncü taraflarca işletilen ve (a) çocuklar için uygun olmayan, (b) bazı ülkelerde yasal olmayan ya da (c) iş yerinde görüntülemek için uygun olmayan, kullanıcı tarafından oluşturulmuş içerik ihtiva edebilecek çeşitli hizmetler ile birlikte sunulabilir. Birlikte sunulan hizmetlerin tam listesine bu adresten ulaşabilirsiniz: www.adobe.com/go/integratedservices. Üye, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik hizmetlerinin görüntülenmesini veya erişimini engellemek isterse (a) bu özelliğin sunulduğu Creative Cloud Packager'da hizmet erişimini devre dışı bırakabilir ya da (b) ağ güvenlik duvarı yoluyla hizmetlere erişimi engelleyebilir. Hizmetler, hiçbir durumda, on üç (13) yaşın altındaki kullanıcılar tarafından kullanılamaz. Adobe, kullanıcının hizmetler aracılığıyla oluşturduğu içerikler için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Hizmetlerin kullanımının Üyenin bulunduğu ülkenin yasalarına uygun olup olmadığını belirleme sorumluluğu Üyeye aittir. Devletin veya hizmet sağlayıcısının bir eylemi sonucunda (i) hizmetlere erişim yavaşlarsa veya engellenirse ya da (ii) Adobe bazı veya tüm hizmetlere erişimi, makul bir sebeple engellerse Üyenin geri ödeme talebinde bulunma hakkı ve Adobe’nin herhangi bir yükümlülüğü olmayacaktır.

 

EK B
EĞİTİM, KAMU VE KÂR AMAÇLI OLMAYAN ÜYELİKLER

 

A. EĞİTİM ÜYELERİ


Bir Eğitim Kurumu (aşağıda tanımlandığı üzere) olan Üyeler için aşağıdaki ek koşullar uygulanır. Üyenin bir Eğitim Kurumu olmaması halinde Adobe, Eğitim üyeliklerini sonlandırma hakkını saklı tutar.


1. Eğitim Üyelerine Uygulanacak Tanımlar.

1.1 Eğitim Kurumu. Aşağıdaki liste, nitelikli eğitim kurumlarının kısmi bir listesidir: (a) akredite edilmiş (resmi akreditasyon kurumları tarafından) ve tam zamanlı eğitim veren, devlete ait ya da özel ilkokul ya da ortaokullar; (b) en az iki senelik tam zamanlı eğitim denkliği veren, akredite edilmiş, devlete ait ya da özel üniversite ya da yüksekokul (devlete ait iki senelik üniversiteler ya da meslek yüksekokulları dahil); (c) Adobe tarafından ayrı ayrı yazılı olarak onaylanması halinde, adı belirtilen eğitim kurumları; (d) diğer nitelikli eğitim kurumlarının tamamen sahip olduğu ve işlettiği hastaneler (burada “tamamen sahip olduğu ve işlettiği” ile kastedilen, eğitim kurumunun hastanenin tek sahibi ve günlük eylemlerde denetimi elinde tutan tek kurum olmasıdır) ve (e) i - bir kamu kurumu olan ve ulusal veya bölgesel bir eğitim otoritesi tarafından tanınan, ii - öğrencilere öğretim veren ve iii - kontrol eden üniversite ile ilişkiyi belirten tüzüklerin bir kopyasını sağlayan yüksek öğretim araştırma laboratuvarları.

Aşağıdaki liste, nitelikli olmayan eğitim kurumlarının kısmi bir listesidir: (a) akredite edilmemiş okullar; (b) müzeler ya da kütüphaneler; (c) diğer nitelikli eğitim kurumlarının tamamen sahip olmadığı ve işletmediği hastaneler; (d) akredite edilmiş okul olmayan kiliseler ya da dini kuruluşlar; (e) akredite edilmiş okullar olmayan ya da en az iki senelik tam zamanlı eğitim denkliği vermeyen, mesleki eğitim merkezleri ya da bilgisayar yazılım eğitimi ya da iş eğitimi gibi kurs sertifikaları veren okullar; (f) akademik derece vermeyen askeri okullar ve (g) eğitim ile ilgili ulusal bakanlık ya da eyalet bakanlığı tarafından tanınmamış araştırma laboratuvarları. Örneğin başka kamu daireleri tarafından tanınan kurumlar elverişli değildir.


Yukarıdaki listeler, aşağıda yer alan Bölüm 1.2'de (Bölgelere Özgü Tanım) listelenen ülkelere uygulanmaz.


1.2 Eğitim Kurumunun Bölgelere Özgü Tanımı.

(a) Aşağıda yer alan alt paragraf (b)'de tanımlandığı üzere Güneybatı Asya Pasifik Ülkeleri hariç Asya Pasifik Ülkeleri. Eğitim Üyesi Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan, Sri Lanka, Çin Anakarası, Hong Kong Çin Özel İdare Bölgesi, Tayvan bölgesi, Güney Kore, Bangladeş, Nepal, Myanmar, Pakistan, Moğolistan veya Adobe tarafından muhtelif zamanlarda belirtilecek olan ülkelerde bulunuyorsa “Eğitim Kurumu” ile kastedilen, https://www.adobe.com/special/avl/education/ap/index2.html (ya da bu web sitesinin halef web sitelerinde) Adobe tarafından muhtelif zamanlarda güncellendiği üzere belirlenen “Nitelikli Eğitim Kullanıcıları” ile aynı anlama gelen kurumlardır (“Tam ve Yarı Zamanlı Fakülte ve Personel” ve “Öğrenciler” bölümleri hariç).


(b) Güneydoğu Asya Ülkeleri. ğitim Üyesi; Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur, Taylan ve Vietnam'da bulunuyorsa “Eğitim Kurumu” ya da “Eğitim Kuruluşu”, https://www.adobe.com/go/edu_entity_sea adresinde (ya da bu web sitesinin halef web sitelerinde) Adobe tarafından muhtelif zamanlarda güncellendiği üzere belirlenen ilgili anlama gelir.


(c) Japonya. Eğitim Üyesi Japonya'da bulunuyorsa “Eğitim Kurumu” ya da “Eğitim Kuruluşu”, https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html adresinde (ya da bu web sitesinin halef web sitelerinde) Adobe tarafından muhtelif zamanlarda güncellendiği üzere belirlenen ilgili anlama gelir.

 

1.3 İlkokul ve Ortaokullar. İlkokullar ve Ortaokullar, Program Rehberinde tanımlanmıştır. Adobe’un İlkokul ve Ortaokul niteliğindeki üyeler için teklifleri bulunabilir. Üyenin, Program Rehberinde tanımlandığı şekliyle İlkokul ve Ortaokul olmaması durumunda Adobe, İlkokul ve Ortaokul lisans ve üyeliklerini sona erdirme hakkını saklı tutar. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. VIP Eğitim Program Kılavuzu ve http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines.


B. KAMU ÜYELİKLERİ


Bir Kamu Kurumu (aşağıda tanımlandığı üzere) olan Üyeler için aşağıdaki ek koşullar uygulanır. Üyenin bir Kamu Kurumu olmaması halinde Adobe, Kamu üyeliklerini sonlandırma hakkını saklı tutar.


1. Kamu Üyeleri İçin Geçerli Tanımlar.

Kamu Kurumu. Katılım, bir “kamu kurumu” olan Üyeye bağlıdır ve bununla kastedilen: (a) federal, merkezi ya da ulusal bir kurum, bölüm, kurul, heyet, makam ya da otorite (idari, yürütme ya da adli); (b) belediye, özel bölge, şehir, ilçe ya da eyalet resmi kurumu, dairesi, kurulu, heyeti, konseyi, kuruluşu ya da otoritesi ya da ilçe, bölge ya da eyalet idari makamları dahil anayasa ya da ilgili eyaletin yasaları tarafından oluşturulmuş, eyalet hükümetinin ya da yerel hükümetin düzenleyici, adli ya da idari sair kurumu ya da (c) federal, yerel hükümetler ya da eyalet hükümetleri tarafından kurulan ve/veya ödenekleri karşılanan ve vatandaşları, işletmeleri veya diğer kamu kurumlarını idare ve destek işini yürütmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşu. Şüpheye mahal vermemek amacıyla; kuruluşun, FAR Bölüm 51 uyarınca bir ABD Hükümet Varlığından özel bir yetki belgesi olmadıkça, aşağıdaki kuruluşlar devlet kurumları adına veya onlarla birlikte çalışma yürütseler dahi Devlet Kurumları değildir: “kar amaçlı“ özel şirketler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, ticaret veya sanayi dernekleri, yüksek öğretim kurumları ve işçi sendikaları. Üye; kendisinin ve İştiraklerinin kamu kurumu olduğunu Adobe'ye beyan eder. Japonya için nitelikli “Kamu Kurumları” listesi aşağıdaki adreste mevcuttur: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf.


1.1 Fransa için: Bir Devlet Kuruluşu, Fransa Kamu Hukukuna tabi olan ya da bir devlet kuruluşunun idaresinde olan bir kuruluş ya da bir daire, bakanlık, komisyon, heyet, makam ya da kurul (ulusal, mahalli ya da yerel), bir şehir ya da bölgedir.


2. Kamu Üyelerine Uygulanacak Koşullar.


2.1 Ek Kısıtlamalar. ABD Federal Hükümeti Üyeleri için siparişlerin FAR 52.232-18 (Kaynakların Mevcudiyeti) ve FAR 52.232-19’a (Bir Sonraki Mali Sene için Kaynakların Mevcudiyeti) tabi olacağı ve bu yüzden ABD Federal Hükümeti Üyeleri söz konusu siparişleri ödemek üzere mevcut kaynaklar mevcut olmadıkça Ürün dağıtamayacağı kabul edilir. Eyalet ya da yerel kamu kuruluşlarının benzer gereksinimlere tabi olduğu ölçüde, söz konusu siparişler için ödenecek fonlar olmadığı sürece söz konusu kurumlar Ürün dağıtamaz.


2.2 Fesih. İşbu Sözleşme FAR 52.249-1 uyarınca bir Amerika Birleşik Devletleri federal hükümeti müşterisi olan bir Üye tarafından feshedilebilir (Kamu Kurumunun Lehine Fesih). Adobe, Şartları kendi takdirine göre değiştirebilir.


2.3 Federal Hükümet Üyeleri. ABD Federal Hükümeti Son Kullanıcıları (Ticari Ürünler) için bildirim: Bu Sözleşme kapsamında sağlanan Ürünler, duruma göre 48 C.F.R. §12.212 ya da 48 C.F.R. §227.7202’de kullanılan şekliyle, “Ticari Bilgisayar Yazılımı” ve “Ticari Bilgisayar Yazılımı Belgeleri” ile bunlara ilişkin hizmetlerden oluşan, 48 C.F.R. §2.101’de tanımlanan şekliyle, “Ticari Ürünler”dir. Duruma göre, 48 C.F.R. §12.212 ya da 48 C.F.R. §227.7202-1 - §227.7202-4’te öngörüldüğü şekilde, Ticari Bilgisayar Yazılımı ve Ticari Bilgisayar Yazılımı Belgeleri, ABD Federal Hükümeti Son Kullanıcılarına (a) yalnızca Ticari Ürünler olarak ve (b) yalnızca bu Sözleşme'nin koşulları ve şartları ile Kullanım Koşulları uyarınca tüm diğer son kullanıcılara tanınan haklarla lisanslanmaktadır. Yayımlanmamış haklar, ABD yasaları uyarınca saklı tutulmaktadır - Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, ABD.


C. KÂR AMACI GÜTMEYEN ÜYELER


Kâr Amaçlı Olmayan Üyeliklere uygulanacak ek koşullara Program Kılavuzunda yer verilmiştir. Üye https://helpx.adobe.com/buying-programs/non-profit.html.
adresinde tanımlandığı gibi elverişli bir kâr amaçlı olmayan kuruluş değilse Adobe, üyelikleri sonlandırma hakkını saklı tutar.

ADOBE VALUE INCENTIVE PLAN TERMS AND CONDITIONS


This Value Incentive Plan (“VIP” or “Program”) Commercial Membership Agreement (“Agreement”) sets forth the terms of your participation as a Member in the Program. The Agreement is effective as of the date of online enrollment. This Agreement is entered into by and between Adobe and the customer identified in on-line enrollment to become a Member. “Adobe” shall mean either ADOBE INC., a Delaware corporation having a place of business at 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, if the Agreement is entered into with a Member’s organization that is located in the United States, Canada, or Mexico, ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, a company incorporated in Ireland and having a place of business at 4‑6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland as authorized agent of Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835), if the Agreement is entered into with a Member’s organization that is located in Australia, or otherwise with ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, a company incorporated in Ireland and having a place of business at 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland. Member shall license all software, services, and offerings available under the Program (collectively “Product”) to be installed and used within the United States (including United States territories and military bases wherever located), Canada, or Mexico from Adobe U.S. Member shall license all Products to be installed and used in Australia from Adobe Ireland, as authorized agent of Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835). Member shall license all Products to be installed and used in all other countries and territories from Adobe Ireland.


1. Program Description.


1.1 General and Program Term. The VIP Program is a flexible licensing program designed to allow qualified and eligible customers to manage and deploy Product licenses purchased through the Program. The VIP Program is a membership program with license Subscription Periods as further defined in Section 3.4 of this Agreement. Once the organization enrolls in a membership through the VIP administration user interface and is accepted by Adobe into the Program, the organization will be a member of the Program (“Member”) until the earliest of when (a) Adobe terminates the Program, (b) this Agreement terminates. Member’s participation is further subject to the terms stated in the program guide for the Program, which may be updated from time to time and is available at www.adobe.com/go/vip_program_guide_en (“Program Guide”). The Program Guide is hereby incorporated into the Agreement by reference. Adobe may change the terms of the Program at its sole discretion. If Program terms change Member may be required to reaccept the Program terms in the Console.


1.2 Termination. Notwithstanding the foregoing, either party may terminate the Agreement with or without cause on thirty (30) days prior written notice. Termination of this Agreement shall not affect Member’s obligations with regard to any Products ordered prior to the termination date, including without limitation any subscription terms or payment obligations. In addition, Adobe may immediately terminate this Agreement, upon written notice, for a material breach (including but not limited to any misappropriation or infringement of Adobe’s intellectual property rights). If this Agreement terminates, then Member’s organization shall immediately cease use of the Products, delete the Products from all computer systems and IT equipment on which it resides, and return to Member’s Account Manager any media containing the Products as well as any related materials. Account Manager means either (i) Reseller, if a transaction is through a reseller, or (ii) Adobe representative, if a transaction is with Adobe.

 

1.3 TOU. The access and use of the Products is governed by the applicable Adobe terms of use (“TOU”) available at https://www.adobe.com/legal/terms.html. The terms of the applicable TOUs are hereby incorporated by reference (including without limitations terms related to governing law and venue). In the event of inconsistency between the terms of this Agreement and the terms of the TOU, the terms of this Agreement shall control.


1.4 Program Products. For a complete list of Products available through the Program, Member shall contact its Account Manager or go to the Program web pages located on Adobe.com http://www.adobe.com/howtobuy/buying-programs/vip.html. All Products purchased through the Program are solely for use within Member’s own organization and all re-sale, sublicensing, and other distribution is prohibited except as set forth in Section 4.1 and/or the Program Guide, if applicable. Certain offerings may be available for license by purchasing Consumables, as described in the Program Guide.

 

1.5 Affiliates. Adobe agrees that customer's Affiliates may place orders under this Agreement for the Products and use such Products provided hereunder. Customer retains ultimate liability for any acts or omissions of such Affiliate. Affiliate means, for Member, any other entity that controls, is controlled by, or under common control with, Member. For the purposes of this Section 1.5, the term “control” means the direct or indirect power to direct the affairs of the other entity through at least 50% of the shares, voting rights, participation, or economic interest in this entity.


2. Participation.


2.1 Adobe ID and VIP ID. An Adobe ID will be required in order to enroll in the Program. Each Member will be assigned a VIP ID which must be referenced on all orders. Member is responsible for acts or omissions of anyone who obtains access to and use of the Products through Member.


2.2 Console. The Program administration user interface is the “Admin Console.” Once the terms of this agreement are accepted, the individual accepting on behalf of the organization will be assigned as the Contract Owner. The Contract Owner can add system administrator(s) (each an “Administrator”). The Contract Owner and any Administrator will be provided access to the Admin Console where they will have the ability to access the Product, manage their subscriptions, and view their account information. The Admin Console will allow the Administrator to invite additional users within their organization to gain access to the Admin Console. Member authorizes any Administrator or Contract Owner to act on Member’s behalf.

 

2.3 Confidentiality. Member shall treat VIP ID as confidential and not share or disclose such information except with Member’s Account Manager.

 

2.4 Memberships. The terms of Exhibit B apply to Education, Government, and Non-Profit Memberships. Member must use a separate VIP Agreement for any Products made available and ordered for use in the People’s Republic of China.


3. Ordering, Pricing, and Fulfillment.


3.1 Ordering and Pricing. Member shall place Product orders with their Account Manager. All fees are determined by Member’s Account Manager. Matters such as price, delivery, and payment terms must be agreed between Member and Member’s Account Manager. Adobe cannot guarantee any particular discount, unless Adobe is Member’s Account Manager.


3.2 Access, Admin Console Deployment, and Fulfillment. Upon becoming a Member, Member’s Administrator will be provided access to the available Products, through the Admin Console. Member may add many Products from the Admin Console and obtain immediate access to such Products. Adobe must receive an order for any such Products within the Grace Period. 


3.3 Grace Period for Products Added in Admin Console. The Grace Period is 14 days after adding such Products. If Adobe does not receive an order for such Products within the Grace Period, then Member will no longer be allowed to add additional Products until payment is made for all added Products. Member may manage the number of Products deployed in the Console.


3.4 Agreement Anniversary Date, Subscription Period, and Renewals.

 

3.4.1 Anniversary Date. Unless otherwise communicated by Adobe, Member’s Anniversary Date is the day twelve months after Adobe accepts Member’s initial order (“Anniversary Date”).

 

3.4.2 Subscription Period. The Subscription Period means the period that a Member may use Products and includes the initial Subscription Period and any renewal Subscription Period. The initial Subscription Period means the period that begins on Member’s initial order date and ends the day prior to the Anniversary Date. With Product subscription renewal, a renewal Subscription Period will begin on the Anniversary Date and continue until the day prior to the next Anniversary Date. Use of subscription Products and any related services co-terminates on the last day of the Subscription Period. Most Consumables must be used within a single Subscription Period, and any unused Consumables will expire on the last day of the Subscription Period. Additional information may be found in the Program Guide.

 

3.4.3 Subscription Renewals. Adobe or Account Manager will use reasonable efforts to notify Member prior to any Subscription Period end date. Subscriptions must be renewed prior to the Anniversary Date in order to ensure uninterrupted use of Product. 


3.5 Upgrade Protection. Purchase of the subscription Product(s) includes upgrade entitlement, meaning Member will be entitled to receive the latest generally available version of a subscription Product purchased under the program as long as the Product subscription is paid and active at the time Adobe makes the new version of the Product commercially available.


3.6 Returns. Without prejudice to any rights that a Member may have under any consumer laws in the jurisdiction that Member is located, once a Product is installed or accessed, Member cannot return it. If Member requests a return prior to installation, Member must return the entire order. Member must request the return of Products purchased under the Agreement through Member’s Account Manager. Subject to any applicable warranty rights, return requests must be made to Member’s Account Manager within fourteen (14) days after Member’s original Product order date. Adobe must approve all return requests before any return is valid, as further described in the Program Guide.


3.7 Orders Direct From Adobe. If Member orders direct from Adobe, then this section will apply. Members can add Products at any time via the Admin Console or via an Adobe representative, but you must place an order for all Products with an Adobe representative. Products are priced at the rates current at the time ordered and prorated based on the days remaining in your Subscription Period. Notwithstanding the language in 3.2, 3.3, and 4.2, if you add Products via the Admin Console, then Adobe my invoice you directly for those products at the then current price. Your order may be subject to credit approval. Member will be charged the Product price, plus applicable taxes. For any ordered Products, Member must pay in full within 30 days of the invoice date in accordance with the invoice. Any amounts not paid when due will bear interest at a rate which is the lesser of 1.0% per month or the maximum rate permitted by applicable law on any overdue fees, from the date due until the date the full amount plus interest is paid in-full.

 

4. VIP Marketplace.

 

4.1. Section 4 “VIP Marketplace” will only apply to Products licensed through VIP Marketplace. Despite language in Section 3.4.3 above, at the end of your subscription term in VIP Marketplace, your annual subscription will automatically renew based on Adobe’s partner price: 1- in effect on your Anniversary Date and 2-for your qualifying discount level, unless you elect to change or cancel at least 3 days before your Anniversary Date or Adobe communicates otherwise. For clarity, your Account Manager will determine your Product fees. See VIP Marketplace Program Guide for details. Member may work with their Account Manager to adjust Product subscriptions.

 

4.2 VIP Marketplace Grace Period.  Notwithstanding Section 3.2 and 3.3, the Grace Period for VIP Marketplace Products is seven days after adding Products, not 14 days.  If Adobe does not receive an order for Products added through VIP Marketplace within the Grace Period, then such Products will be removed.  

 

5. Miscellaneous.

 

5.1 Transfer of License. Product TOUs do not govern restrictions regarding the transfer of Products licensed under or in connection with this Agreement. In limited circumstances, Adobe may permit the transfer of Product licenses under this Agreement in its sole and exclusive discretion. Such requests should be directed to Adobe Customer Service including a description of the reason for the proposed transfer and the contact information of the transferee. Additional information may be found in the Program Guide. For clarity, all offerings are licensed, not sold.


5.2 License Compliance. Member must maintain systems and/or procedures sufficient to ensure an accurate record of the number of copies of the Products that have been installed and/or deployed and retain records of Product installation and/or deployment for two (2) years after the termination of the Agreement. Adobe and/or its representatives may conduct an audit of Member’s Product installation/deployment not more than once per year on thirty (30) days written notice. Such audit will require Member to provide an unedited, accurate report of all Products installed/deployed and accessed by Member and all valid purchase documentation for all Products within thirty (30) days after request. If the audit findings demonstrate non-conformity with the Product licenses, Member shall purchase the necessary licenses within thirty (30) days after being so notified. Notwithstanding the foregoing, Adobe reserves the right to conduct an onsite audit of Member license installation and deployment after ten (10) business days’ prior written notice during regular business hours. This Section 5.2 shall survive termination of the Agreement for a period of two (2) years.


5.3 Use of Information. Adobe may use information about Member or Affiliate, including name and contact information, for fulfilling obligations under the Agreement. For more information, please see the Adobe Privacy Center (adobe.com/privacy).


5.4 Standing. The parties agree that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is specifically excluded from application to this Agreement. If Member is an entity of the United States Federal Government, Member agrees that Adobe shall have standing and the right to assert any breach of contract claim arising out of this Agreement under the Contracts Disputes Act of 1978 (“Disputes Act”).


5.5 General. The parties are independent contractors, and this Agreement will not be construed to imply that either party is the agent or venturer of the other. Member may not assign this Agreement (by operation of law or otherwise) without the prior written consent of Adobe and any prohibited assignment is null and void. Adobe may, at its sole discretion, assign or novate this Agreement, without the prior written consent of Member. This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of any permitted successors or assignees. No modification will be valid or binding unless in writing. This Agreement (including the Program Guide, applicable TOUs, and any Exhibits or on-line enrollment information, if applicable) represents the entire agreement between the parties on the subject matter of this Agreement. If any provision of this Agreement is held unenforceable, the remainder of the Agreement will continue in full force and effect. If Member’s Account Manager is no longer an Authorized Adobe Account Manager, then after notice to Member, Adobe may move Member’s account under a then-current Authorized Adobe Account Manager.


This Agreement is prepared and is executed in the English language only. The English language version shall be controlling in all respects, and any version of this Agreement in any other language, shall not be binding and shall have no effect. Further, each party agrees that signature by Member or Adobe on any non-English language version, even if there is no signature(s) on the English language version shall be deemed execution of the English language version and binding on the parties. Without limiting the foregoing, if there is any conflict or inconsistency between the English language version of this Agreement and any other translated version of this Agreement, the English language version and interpretation shall prevail. All communications or notices to be made or given pursuant to this Agreement and any disputes arising under this Agreement shall be conducted or resolved in the English language.


5.6 Services. The Product may integrate with a variety of services, operated either by Adobe or by third parties, which may contain user-generated content that may be (a) inappropriate for minors, (b) illegal in some countries; or (c) inappropriate for viewing at work. A complete list of integrated services is available here: www.adobe.com/go/integratedservices. If Member wants to prevent viewing of or access to user-generated content services it may (i) disable service access in the Creative Cloud Packager, where that functionality is made available, or (ii) block access to the services via its network firewall. Services are not, under any circumstances, available to users under the age of thirteen (13). Adobe disclaims liability for all user-generated content available via the services. Member is responsible for determining whether use of the services complies with applicable laws in Member’s jurisdiction. Member is not entitled to a refund and Adobe is not liable (i) if access to the services is slowed or blocked as a result of government or service provider action, or (ii) if Adobe reasonably deems it necessary to block access to some or all of the services.

 

EXHIBIT B
EDUCATION, GOVERNMENT, AND NON-PROFIT MEMBERSHIPS

 

A. EDUCATION MEMBERS


For the Member who is an Education Entity (defined below), the following additional terms apply. Adobe reserves the right to terminate Education memberships if Member is not an Educational Entity.


1. Definitions Applicable to Education Members.

 

1.1 Education Entity. The following is a non-exhaustive list of qualified educational institutions: (a) Accredited (by official accrediting entities) public or private primary or secondary school providing full-time instruction; (b) Accredited public or private university or college (including community, junior, or vocational college) that grants degrees requiring not less than the equivalent of two years of full-time study; (c) Named educational institutions, if individually approved in writing by Adobe; (d) Hospitals that are wholly owned and operated by an otherwise qualified educational institution, where “wholly owned and operated” means the educational institution is sole owner of the hospital and the only entity exercising control over day to day operations; and (e) Higher education research laboratories that are i - a public institution and recognized by a national or regional educational authority, ii – teach students, and iii – can provide a copy of the bylaws that state the relationship with the controlling university.

 

The following is a non-exhaustive list of entities that are not qualified educational institutions: (a) Non-accredited schools; (b) Museums or libraries; (c) Hospitals not wholly owned and operated by an otherwise qualified educational institution; (d) Churches or religious organizations that are not accredited schools; (e) Vocational training centers or schools granting certificates for courses such as computer software training or job training that are not accredited schools or which grant degrees requiring less than the equivalent of two years of full-time study; (f) Military schools that do not grant academic degrees; and (g) Research laboratories not recognized by a national or state ministry overseeing education. For example, institutions recognized by other government branches are not eligible.


The above lists do not apply to the countries as listed in Section 1.2 (Regional-Specific Definition) below.


1.2 Regional-Specific Definition of Education Entity.

 

(a) Asia Pacific Countries excluding Southeast Asia Countries as defined in sub-paragraph (b) below. If Education Member is resident in Australia, New Zealand, India, Sri Lanka, China mainland, Hong Kong SAR of China., Taiwan region, the Republic of Korea, the People’s Republic of Bangladesh, the Federal Democratic of Nepal, the Republic of the Union of Myanmar, Pakistan or Mongolia or any country designated by Adobe from time to time, “Education Entity” shall mean the entities that satisfy the meaning of “Qualified Educational Users” (except for the sections entitled “Full and Part Time Faculty and Staff” and “Students”) designated by Adobe on https://www.adobe.com/special/avl/education/ap/index2.html (or its successor web site thereto), as updated by Adobe from time to time.


(b) Southeast Asia Countries. If Education Member is resident in Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam, “Education Entity” or “Education Institution” shall have the respective meanings designated by Adobe on https://www.adobe.com/go/edu_entity_sea (or its successor web site thereto), as updated by Adobe from time to time.


(c) Japan. If Education Member is resident in Japan, “Education Entity” or “Education Institution” shall have the respective meanings designated by Adobe on https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html (or its successor web site thereto), as updated by Adobe from time to time.

 

1.3 Primary and Secondary Schools. Primary and Secondary Schools are defined in the Program Guide. Adobe may have offers available to members that qualify as Primary and Secondary Schools. Adobe reserves the right to terminate Primary and Secondary School licenses and memberships if Member is not a Primary and Secondary School as defined in the Program Guide. See VIP Education Program Guide for additional details and http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines.


B. GOVERNMENT MEMBERS


For the Member who is a Government Entity (defined below), the following additional terms apply. Adobe reserves the right to terminate Government memberships if Member is not a Government Entity.


1. Definitions Applicable to Government Members.

Government Entity. Participation is contingent upon Member (and each Affiliate) being a “government entity”, which means: (a) a federal, central, or national agency, department, commission, board, office, council, or authority (executive, legislative, or judicial); (b) a municipality, special district, city, county, or state governmental agency, department, commission, board, office, council, entity, or authority, or any other agency in the executive, legislative, or judicial branch of state or local government that is created by the constitution or a statute of the governing state, including the district, regional, and state administrative offices; or (c) a public agency or organization created and/or funded by federal, state, or local governments and authorized to conduct the business of governing or supporting citizens, businesses, or other governmental entities. For the avoidance of doubt, the following entities are not Government Entities: private “for profit” companies, non-profit organizations, trade or industry associations, higher education institutions, and labor unions, even those conducting work on behalf of or with government agencies, unless such entity has a specific letter of authorization from a U.S Government Entity pursuant to FAR Part 51. Member represents to Adobe that it and its Affiliates are government entities. A list of qualified “Government Entities” for Japan is available at: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf.


1.1 For France: a Government Entity is either an agency; a minister; a commission, board, office, or council (national, regional, or local); a city; a region; or any entity subject to the French Public Law and under the administration of a government entity.


2. Terms Applicable to Government Members.


2.1 Additional Restrictions. For United States Federal Government Members, it is understood that any orders are subject to FAR 52.232-18 (Availability of Funds) and FAR 52.232-19 (Availability of Funds for the Next Fiscal Year) and therefore United States Federal Government Members shall not deploy any Product unless funds are available to pay for such orders. To the extent any state or local government entity is subject to similar requirements, such entities shall not deploy any Product unless funds are available to pay for such orders.


2.2 Termination. This Agreement may be terminated by a Member who is a United States federal government customer pursuant to FAR 52.249-1 (Termination for Convenience of the Government). Adobe may change the Terms at its sole discretion.


2.3 Federal Government Members. Notice to U.S. Federal Government End Users (Commercial Items): The Products, provided under this Agreement are “Commercial Item(s),” as that term is defined at 48 C.F.R. §2.101, consisting of “Commercial Computer Software” and “Commercial Computer Software Documentation,” and services related thereto, as such terms are used in 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202-1 through §227.7202-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation are being licensed to U.S. Federal Government End Users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions of this Agreement and the TOUs. Unpublished rights are reserved under the laws of the United States- Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.


C. NON-PROFIT MEMBERS


Additional terms applicable to Non-Profit Members are contained in the Program Guide. Adobe reserves the right to terminate memberships, if Member is not an eligible non-profit organization, as described on https://helpx.adobe.com/buying-programs/non-profit.html.