ADOBE VALUE INCENTIVE PLAN ŞARTLAR VE KOŞULLARI


İşbu Value Incentive Plan'da (“VIP” ya da “Program”) Ticari Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Programa Üye olarak katılımınıza ilişkin koşullar belirlenmektedir. Sözleşme, çevrimiçi kayıt tarihi itibariyle yürürlüğe girer. İşbu Sözleşme, Üye olmak için çevrimiçi kayıtta kimliği belirtilen müşteri ile Adobe arasında ve bunlar tarafından akdedilmiştir. “Adobe”, ADOBE INC. olarak, sözleşme Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ya da Meksika’da bulunan bir Üye kuruluşu ile imzalanmışsa iş yeri 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704 adresinde bulunan bir Delaware şirketi; sözleşme Avustralya’da bulunan bir Üye kuruluşu ile imzalanmışsa ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED olarak iş yeri 4?6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, İrlanda adresinde bulunan Adobe Systems Pty Ltd.’nin (ABN 72 054 247 835) yetkili temsilcisi olarak İrlanda'da kurulmuş bir şirket veya diğer durumlarda ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED olarak, iş yeri 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, İrlanda'da bulunan, İrlanda'da kurulmuş bir şirket anlamına gelir. Üye; Amerika Birleşik Devletleri (Amerika Birleşik Devletleri'ne ait tüm toprak parçaları ve askeri üsler dahil), Kanada ya da Meksika'da yüklenecek ve kullanılacak olan ve Program kapsamına giren tüm yazılım, hizmet ve tekliflerin (topluca, “Ürün”) lisansını Adobe ABD'den edinmelidir. Üye, Avustralya'da yüklenecek ve kullanılacak tüm Ürünlerin lisansını, Adobe Systems Pty Ltd.’nin (ABN 72 054 247 835) yetkili temsilcisi olarak Adobe Ireland'dan edinmelidir.. Üye, tüm diğer ülke ve bölgelerde yüklenecek ve kullanılacak tüm Ürünlerin lisansını Adobe Ireland'dan edinmelidir.


1. Program Tanımı.


1.1 Genel ve Program Süresi. VIP Programı, uygun nitelikleri taşıyan müşterilerin Program vasıtasıyla satın alınan Ürün lisanslarını yönetmelerine ve dağıtmalarına olanak tanıyacak şekilde tasarlanmış esnek bir lisanslama programıdır. VIP Programı, bu Sözleşmedeki Bölüm 3.4'te daha detaylı olarak tanımlandığı gibi, lisans Abonelik Dönemleri olan bir Üyelik programıdır. VIP yönetim kullanıcı arabirimi aracılığıyla üyeliğe kaydolduğunda ve Adobe tarafından Programa kabul edildiğinde kuruluş; (a) Adobe, Programı sonlandırana kadar ya da (b) işbu Sözleşme sona erene kadar Programın üyesi (“Üye”) olacaktır. Üyenin katılımı, ayrıca Programın www.adobe.com/go/vip_program_guide_en adresinde bulunan ve muhtelif zamanlarda güncellenebilecek program rehberinde (“Program Rehberi”) belirtilen koşullara tabidir. Program Rehberi atıfta bulunulmak suretiyle bu Sözleşmeye dahil edilmiştir. Adobe, tamamen kendi takdirine göre Programın koşullarını değiştirebilir. Program koşulları değişirse Üyenin Console'da Program koşullarını yeniden kabul etmesi gerekebilir.


1.2 Fesih. Yukarıda anılanlara halel gelmeksizin taraflardan her biri, otuz (30) gün önceden bildirimde bulunarak herhangi bir gerekçe ile ya da gerekçesiz olarak Sözleşmeyi feshedebilir. İşbu Sözleşmenin feshedilmesi ödeme yükümlülükleri ya da abonelik koşulları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Üyenin fesih tarihinden önce sipariş edilen Ürünlere istinaden yükümlülüklerini etkilemez. Ek olarak, Adobe herhangi bir esaslı ihlal nedeniyle (Adobe’nin fikri mülkiyet haklarının suistimal edilmesi ya da kötüye kullanılması dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yazılı bir bildirimde bulunarak işbu Sözleşmeyi derhal feshedebilir. İşbu Sözleşme feshedilirse Üyenin kuruluşu, Ürünleri kullanmayı derhal bırakmalı, Ürünleri bulunduğu tüm bilgisayar sistemlerinden ve BT donanımından silmeli ve Ürünleri içeren tüm ortamlar ile ilgili materyalleri Üyenin Hesap Yöneticisine iade etmelidir. Hesap Yöneticisi ile kastedilen, (i) işlemin satıcı aracılığı ile yapılması halinde Satıcı ya da (ii) işlemin Adobe ile yapılması halinde Adobe temsilcisidir.

 

1.3 Kullanım Koşulları. Ürünlere erişim ve Ürünlerin kullanımı, https://www.adobe.com/legal/terms.html adresinde bulunan geçerli Adobe kullanım koşullarına tabidir. Geçerli Kullanım Koşullarının (amir hukuk ve yetkili mahkeme ile ilgili koşullar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm hükümleri, atıfta bulunulmak suretiyle bu Sözleşmeye dahil edilmiştir. Bu Sözleşme koşulları ile Kullanım Koşulları arasında herhangi bir çelişki olması halinde bu Sözleşmenin koşulları geçerli olacaktır.


1.4 Program Ürünleri. Program aracılığıyla kullanıma sunulan Ürünlerin tam bir listesi için Üye, Hesap Yöneticisi ile irtibata geçmeli ya da Adobe.com adresinde bulunan Program web sayfalarına gitmelidir http://www.adobe.com/howtobuy/buying-programs/vip.html. Program aracılığıyla satın alınan tüm Ürünler sadece Üyenin kendi kuruluşu dahilinde kullanım içindir ve bunların yeniden satışı, alt lisanslarının verilmesi ve diğer dağıtımları, Bölüm 4.1 ve/veya Program Rehberinde (varsa) öngörülenler hariç yasaktır. Program Rehberinde tanımlandığı üzere belirli teklifler, Sarf Malzemeleri satın alma yolu ile lisanslanmak üzere sunulabilir.

1.5 İştirakler. Adobe, müşteri İştiraklerinin işbu Sözleşme kapsamında sağlanan Ürünler için sipariş verebileceğini ve bu Ürünleri kullanabileceğini kabul eder. Söz konusu İştirakin tüm eylem ve kusurları nihai olarak Müşterinin sorumluluğundadır. İştirak, Üye için; Üyenin kontrol ettiği, tarafından kontrol edildiği veya ortak kontrol altında bulunduğu diğer herhangi bir kuruluş anlamına gelir. Bu Bölüm 1.5'in amaçları doğrultusunda, “kontrol“ terimi, diğer kuruluşun işlerini, bu kuruluştaki hisselerin, oy haklarının, katılımının veya ekonomik çıkarlarının en az %50'si ile yönlendirmeye dair, doğrudan veya dolaylı bir yetki anlamına gelir.


2. Katılım.


2.1 Adobe ID ve VIP ID. Programa kaydolmak için bir Adobe ID gerekir. Her bir Üyeye, tüm siparişlerde referans verilmesi gereken bir VIP ID atanacaktır. Üye, kendisi aracılığıyla Ürünleri kullanan ve Ürünlere erişim edinen kişilerin eylem ya da kusurlarından sorumludur.


2.2 Console. Program yönetim kullanıcı arabirimi, “Admin Console”dur. İşbu sözleşme şartları kabul edildiğinde kuruluş adına kabul eden şahıs, Sözleşme Sahibi olarak atanacaktır. Sözleşme Sahibi, sistem yöneticileri ekleyebilir (her biri bir “Yönetici” olmak üzere). Sözleşme Sahibi ve herhangi bir Yöneticiye; Ürüne erişebileceği, aboneliklerini yönetebileceği ve hesap bilgilerini görüntüleyebileceği Admin Console erişimi sağlanacaktır. Admin Console, Yöneticinin şirket dahilindeki ek kullanıcıları Admin Console'a erişim sağlamak üzere davet etmesine olanak tanıyacaktır. Üye, herhangi bir Yönetici veya Sözleşme Sahibine, Üye adına işlem yapma yetkisi verir.

2.3 Gizlilik. Üye; VIP ID'yi gizli bilgi olarak ele almalı ve söz konusu bilgiyi Üyenin Hesap Yöneticisi dışında kimseyle paylaşmamalı ya da ifşa etmemelidir.

2.4 Üyelikler. Eğitim, Kamu ve Kâr Amaçlı Olmayan Üyeliklere Ek B'deki koşullar uygulanır. Üye, Çin Halk Cumhuriyeti'nde kullanıma sunulan ve burada kullanılmak üzere sipariş edilen tüm Ürünler için ayrı bir VIP Sözleşmesi kullanmalıdır.


3. Sipariş Verme, Ücretlendirme ve Yerine Getirme.


3.1 Sipariş Verme ve Ücretlendirme. Üye, Ürün siparişlerini üyenin Hesap Yöneticisi ile birlikte vermelidir. Tüm ücretler, Üyenin Hesap Yöneticisi tarafından belirlenir. Ücret, teslimat ve ödeme koşulları gibi konular, Üye ile Üyenin Hesap Yöneticisi arasında kararlaştırılmalıdır. Adobe, Üyenin Hesap Yöneticisi olmadığı sürece, belirli bir indirim garantisi veremez.


3.2 Erişim, Admin Console Dağıtımı ve Yerine Getirme. Üye olunduktan sonra, Üyenin Yöneticisinin Admin Console vasıtasıyla mevcut Ürünlere erişmesi sağlanacaktır. Üye, Admin Console'dan birçok Ürün ekleyebilir ve bu Ürünlere anında erişim sağlayabilir. Adobe, Ödemesiz Kullanım Süresi içinde bu Ürünler için sipariş almalıdır. 


3.3 Admin Console'a Eklenen Ürünler İçin Ödemesiz Kullanım Süresi. Ödemesiz Kullanım Süresi, bu Ürünlerin eklenmesinden 14 gün sonradır. Adobe, Ödemesiz Kullanım Süresi içinde bu Ürünler için bir sipariş almazsa Üye, eklenen tüm Ürünler için ödeme yapılıncaya kadar ilave Ürünler ekleyemez. Üye, dağıtılan Ürünlerin sayısını Console'da yönetebilir.


3.4 Sözleşme Yıl Dönümü Tarihi, Abonelik Dönemi ve Yenilemeler.

 

3.4.1 Yıl Dönümü Tarihi. Adobe tarafından aksi belirtilmedikçe Üye Yıl Dönümü Tarihi, Adobe'nin Üyenin ilk siparişini kabul etmesinden (“Yıl Dönümü Tarihi”) on iki ay sonradır.

 

3.4.2 Abonelik Dönemi. Abonelik Dönemi, bir Üyenin Ürünleri kullanabileceği süre anlamına gelir ve ilk Abonelik Dönemi ile tüm yenileme Abonelik Dönemlerini içerir. İlk Abonelik Dönemi, Üyenin ilk sipariş tarihinde başlayan ve Yıl Dönümü Tarihinden önceki gün sona eren dönem anlamına gelir. Ürün aboneliğinin yenilenmesi üzerine yenilenen Abonelik Dönemi, Yıl Dönümü Tarihinde başlayacak ve bir sonraki Yıl Dönümü Tarihinden bir önceki güne kadar devam edecektir. Abonelik Ürünlerinin ve ilgili hizmetlerin kullanımı, Abonelik Döneminin son günü sona erer. Çoğu Sarf Malzemesi tek bir Abonelik Dönemi içerisinde kullanılmalıdır ve kullanılmamış Sarf Malzemelerinin süresi, Abonelik Döneminin son gününde sona erer. Program Kılavuzu'ndan ek bilgi edinilebilir.

 

3.4.3 Abonelik Yenilemeleri. Adobe veya Hesap Yöneticisi, herhangi bir Abonelik Süresi bitiş tarihinden önce Üyeye bildirimde bulunmak için makul çabayı gösterecektir. Abonelikler, Ürünün kesintisiz bir şekilde kullanımının sağlanması için Yıl Dönümü Tarihinden önce yenilenmek zorundadır. 


3.5 Yükseltme Koruması. Abonelik Ürünlerinin satın alınması yükseltme hakkını da kapsar; bu çerçevede Adobe, Ürünün yeni bir sürümünü piyasaya sunduğunda Ürün aboneliğinin ücreti ödendiği ve abonelik etkin olduğu sürece Üye, program kapsamında satın alınan abonelik Ürününün kullanıma sunulan son sürümünü alma hakkına sahip olacaktır.


3.6 İadeler. Üyenin, bulunduğu yargı bölgesindeki tüketici hakları uyarınca sahip olabileceği haklara halel gelmeksizin Ürün yüklendikten sonra ya da Ürüne bir kere erişildikten sonra Üye bu Ürünü iade edemez. Üye yüklemeden önce iade talep ederse siparişin tamamını iade etmelidir. Üye, Sözleşme uyarınca satın aldığı Ürünlerin iadesini, Üyenin Hesap Yöneticisi aracılığıyla talep etmelidir. Geçerli garanti haklarına tabi olmak üzere iade talepleri, Üyenin orijinal Ürün sipariş tarihinden itibaren on dört (14) gün içerisinde Üyenin Hesap Yöneticisine ibraz edilmelidir. Program Kılavuzunda ayrıntılı olarak tanımlandığı gibi iadelerin geçerli olması için Adobe'nin tüm iade taleplerini onaylaması gerekir.


3.7 Doğrudan Adobe'den Siparişler. Üye doğrudan Adobe'den sipariş verirse, bu bölüm geçerli olur. Üyeler, Admin Console veya bir Adobe temsilcisi aracılığıyla istedikleri zaman Ürünleri ekleyebilir ancak tüm Ürünler için bir Adobe temsilcisine sipariş verilmesi gereklidir. Ürünler sipariş verme tarihinde geçerli ücretlere göre fiyatlandırılır ve Abonelik Döneminizde kalan gün sayısına göre eşit olarak dağıtılır. 3.2, 3.3 ve 4.2'deki ifadelere bakılmaksızın, Ürünleri Admin Console aracılığıyla eklemeniz halinde, Adobe sizi doğrudan bu ürünler için o tarihte geçerli fiyattan faturalandırabilir. Siparişiniz, kredi onayına tabi olabilir. Üyeden, Ürün fiyatına ilaveten geçerli vergiler tahsil edilecektir. Sipariş edilen tüm Ürünler için Üye, faturaya uygun olarak fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde tam olarak ödeme yapmak zorundadır. Vadesi geldiğinde ödenmeyen tüm tutarlar için, aylık en fazla %1,0 oranla veya geçerli olan kanunun vadesi geçmiş ücretler için izin verdiği maksimum oranla, vade tarihinden tam tutarın ve faizin tamamen ödendiği tarihe kadar faiz uygulanır.

 

4. VIP Marketplace.

 

4.1. Bölüm 4 “VIP Marketplace”, yalnızca VIP Marketplace aracılığıyla lisanslanan Ürünler için geçerlidir. Yukarıdaki Bölüm 3.4.3'te belirtilenlere rağmen VIP Marketplace abonelik sürenizin sonunda, yıllık aboneliğiniz Adobe'nin iş ortağı ücretine göre otomatik olarak yenilenecektir: 1- Yıldönümü Tarihinizde geçerli olmak üzere ve 2- uygun indirim seviyeniz için, Yıldönümü Tarihinizden en az 3 gün önce değiştirmeyi veya iptal etmeyi seçmediğiniz takdirde veya Adobe aksini bildirmedikçe. Açıklık getirmek gerekirse, Ürün ücretlerinizi Hesap Yöneticiniz belirleyecektir. Ayrıntılar için VIP Marketplace Program Kılavuzu'na bakın. Üye, Ürün aboneliklerini ayarlamak için Hesap Yöneticisi ile birlikte çalışabilir.

 

4.2 VIP Marketplace Ödemesiz Kullanım Süresi.  Bölüm 3.2 ve 3.3'e bakılmaksızın, VIP Marketplace Ürünlerinin Ödemesiz Kullanım Süresi 14 gün değil, Ürün eklendikten sonraki yedi gündür.  Adobe, VIP Marketplace aracılığıyla eklenen Ürünler için Ödemesiz Kullanım Süresi içinde sipariş almazsa bu Ürünler kaldırılır.  

 

5. Muhtelif Hükümler.

 

5.1 Lisansın Devri. Bu Sözleşme kapsamında ya da bu Sözleşme ile bağlantılı olarak lisansı alınan Ürünlerin devrine ilişkin kısıtlamalar Ürün Kullanım Şartlarına tabi değildir. Sınırlı durumlarda Adobe, yalnızca kendi takdirine göre bu Sözleşme kapsamındaki Ürün lisanslarının devrine izin verebilir. Söz konusu talepler; önerilen devrin sebebine ilişkin açıklama ve devralanın irtibat bilgileriyle birlikte Adobe Müşteri Hizmetlerine iletilmelidir. Program Kılavuzundan ek bilgi edinilebilir. Ürünlerin hiçbiri satılmamakta, bunların lisansı verilmektedir.


5.2 Lisansa Uygunluk. Üye, yüklenen ve/veya dağıtılan Ürünlerin tam kopya sayısının kaydını sağlamak üzere gerekli sistemleri ve/veya prosedürleri uygulamalı ve Sözleşmenin sona ermesinden sonra iki (2) sene boyunca Ürün yükleme ve/veya dağıtım kayıtlarını saklamalıdır. Adobe ve/veya temsilcileri otuz (30) gün önceden bildirim göndermek suretiyle ve yılda bir kereden fazla olmamak kaydıyla Üyenin Ürün yükleme/dağıtımına ilişkin bir denetim yürütebilir. Söz konusu denetim gereği Üye, talep edildiği tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde yüklediği/dağıttığı ve eriştiği tüm Ürünlere ilişkin üzerinde düzenleme yapılmamış, eksiksiz ve doğru bir rapor ile tüm geçerli satın alma belgelerini sağlamalıdır. Denetim bulgularına göre Ürün lisanslarına uyulmadığı görülüyorsa Üye bu konuda bildirim aldıktan sonraki otuz (30) gün içinde gerekli lisansları satın almalıdır. Yukarıda anılanlara halel gelmeksizin Adobe, on (10) iş günü önceden yazılı bildirim suretiyle ve olağan iş saatleri esnasında, Üye lisans yükleme ve dağıtımına ilişkin yerinde denetim yürütme hakkını saklı tutar. Bölüm 5.2, Sözleşmenin sona ermesinden itibaren iki (2) sene boyunca geçerliliğini korur.


5.3 Bilgilerin Kullanımı. Adobe, Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek için Üye veya İştirakleri hakkındaki bilgileri, ad ve iletişim bilgileri dahil olmak üzere, kullanabilir. Daha fazla bilgi için lütfen Adobe Gizlilik Merkezine bakın (adobe.com/privacy).


5.4 Daima Yürürlükteki Şartlar. Taraflar, Milletlerarası Mal Satımına ilişkin Sözleşmeler hakkındaki Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın bu Sözleşmenin uygulanmasında dikkate alınmayacağını kabul etmektedir. Üye, ABD Federal Hükümeti'nin bir kuruluşu ise Adobe’nin, 1978 tarihli Sözleşme İhtilafları Yasası (“İhtilaflar Yasası”) uyarınca bu Sözleşmeden kaynaklanan sözleşme ihlali iddiasında bulunma statüsüne ve hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.


5.5 Genel. Taraflar bağımsız yüklenicilerdir ve bu Sözleşme taraflardan birinin, diğer tarafın aracısı ya da ortak girişimcisi olduğu şeklinde yorumlanamaz. Üye, Adobe’nin ön yazılı izni olmaksızın bu Sözleşmeyi (kanun marifetiyle veya başka bir şekilde) devredemez; yasaklanmış devirler hükümsüz ve geçersiz sayılır. Adobe, Üyenin ön yazılı izni olmaksızın tamamen kendi takdirine göre bu Sözleşmeyi devredebilir veya yenileyebilir. Bu Sözleşme, izin verilen halefler ya da devralanlar üzerinde bağlayıcı olacak ve lehlerine hüküm ifade edecektir. Yazılı olmadıkça hiçbir değişiklik, geçerli ya da bağlayıcı olmayacaktır. Bu Sözleşme (Program Rehberi, geçerli Kullanım Şartları ve varsa Ekler veya çevrimiçi kayıt bilgileri dahil), bu Sözleşmenin konusu ile ilgili olarak taraflar arasındaki sözleşmenin tamamını teşkil etmektedir. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün uygulanamaz olduğuna karar verilirse Sözleşmenin geri kalan kısmı tam olarak geçerli ve yürürlükte olmaya devam edecektir. Üyenin Hesap Yöneticisi artık bir Yetkili Adobe Hesap Yöneticisi değilse, Üyeye bildirimde bulunduktan sonra Adobe, Üyenin hesabını o sırada geçerli olan bir Yetkili Adobe Hesap Yöneticisine taşıyabilir.


İşbu Sözleşme sadece İngilizce olarak hazırlanmış ve imzalanmıştır. İngilizce dilindeki nüsha, tüm açılardan amir nüshadır ve işbu Sözleşmenin diğer dillerdeki nüshaları bağlayıcı olmadığı gibi geçerli de değildir. Ayrıca, tarafların her biri İngilizce dilindeki nüsha imzalanmamış olsa dahi Üyenin veya Adobe’nin İngilizce dilinde olmayan bir nüsha üzerindeki imzasının, İngilizce dilindeki nüsha üzerindeki imzası olarak değerlendirileceğini ve taraflar üzerinde bağlayıcı olacağını kabul eder. Yukarıda anılanlara halel gelmeksizin, işbu Sözleşmenin İngilizce dilindeki nüshası ile tercüme edilmiş başka bir nüshası arasında herhangi bir uyuşmazlık veya tutarsızlık olursa, İngilizce dilindeki nüsha ve yorum geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme kapsamındaki tüm iletişimler veya bildirimler İngilizce dilinde olacak ve işbu Sözleşmeden kaynaklanan ihtilaflar İngilizce dilinde çözümlenecektir.


5.6 Hizmetler. Ürün, Adobe ya da üçüncü taraflarca işletilen ve (a) çocuklar için uygun olmayan, (b) bazı ülkelerde yasal olmayan ya da (c) iş yerinde görüntülemek için uygun olmayan, kullanıcı tarafından oluşturulmuş içerik ihtiva edebilecek çeşitli hizmetler ile birlikte sunulabilir. Birlikte sunulan hizmetlerin tam listesine bu adresten ulaşabilirsiniz: www.adobe.com/go/integratedservices. Üye, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik hizmetlerinin görüntülenmesini veya erişimini engellemek isterse (a) bu özelliğin sunulduğu Creative Cloud Packager'da hizmet erişimini devre dışı bırakabilir ya da (b) ağ güvenlik duvarı yoluyla hizmetlere erişimi engelleyebilir. Hizmetler, hiçbir durumda, on üç (13) yaşın altındaki kullanıcılar tarafından kullanılamaz. Adobe, kullanıcının hizmetler aracılığıyla oluşturduğu içerikler için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Hizmetlerin kullanımının Üyenin bulunduğu ülkenin yasalarına uygun olup olmadığını belirleme sorumluluğu Üyeye aittir. Devletin veya hizmet sağlayıcısının bir eylemi sonucunda (i) hizmetlere erişim yavaşlarsa veya engellenirse ya da (ii) Adobe bazı veya tüm hizmetlere erişimi, makul bir sebeple engellerse Üyenin geri ödeme talebinde bulunma hakkı ve Adobe’nin herhangi bir yükümlülüğü olmayacaktır.

 

EK B
EĞİTİM, KAMU VE KÂR AMAÇLI OLMAYAN ÜYELİKLER

 

A. EĞİTİM ÜYELERİ


Bir Eğitim Kurumu (aşağıda tanımlandığı üzere) olan Üyeler için aşağıdaki ek koşullar uygulanır. Üyenin bir Eğitim Kurumu olmaması halinde Adobe, Eğitim üyeliklerini sonlandırma hakkını saklı tutar.


1. Eğitim Üyelerine Uygulanacak Tanımlar.

1.1 Eğitim Kurumu. Aşağıdaki liste, nitelikli eğitim kurumlarının kısmi bir listesidir: (a) akredite edilmiş (resmi akreditasyon kurumları tarafından) ve tam zamanlı eğitim veren, devlete ait ya da özel ilkokul ya da ortaokullar; (b) en az iki senelik tam zamanlı eğitim denkliği veren, akredite edilmiş, devlete ait ya da özel üniversite ya da yüksekokul (devlete ait iki senelik üniversiteler ya da meslek yüksekokulları dahil); (c) Adobe tarafından ayrı ayrı yazılı olarak onaylanması halinde, adı belirtilen eğitim kurumları; (d) diğer nitelikli eğitim kurumlarının tamamen sahip olduğu ve işlettiği hastaneler (burada “tamamen sahip olduğu ve işlettiği” ile kastedilen, eğitim kurumunun hastanenin tek sahibi ve günlük eylemlerde denetimi elinde tutan tek kurum olmasıdır) ve (e) i - bir kamu kurumu olan ve ulusal veya bölgesel bir eğitim otoritesi tarafından tanınan, ii - öğrencilere öğretim veren ve iii - kontrol eden üniversite ile ilişkiyi belirten tüzüklerin bir kopyasını sağlayan yüksek öğretim araştırma laboratuvarları.

Aşağıdaki liste, nitelikli olmayan eğitim kurumlarının kısmi bir listesidir: (a) akredite edilmemiş okullar; (b) müzeler ya da kütüphaneler; (c) diğer nitelikli eğitim kurumlarının tamamen sahip olmadığı ve işletmediği hastaneler; (d) akredite edilmiş okul olmayan kiliseler ya da dini kuruluşlar; (e) akredite edilmiş okullar olmayan ya da en az iki senelik tam zamanlı eğitim denkliği vermeyen, mesleki eğitim merkezleri ya da bilgisayar yazılım eğitimi ya da iş eğitimi gibi kurs sertifikaları veren okullar; (f) akademik derece vermeyen askeri okullar ve (g) eğitim ile ilgili ulusal bakanlık ya da eyalet bakanlığı tarafından tanınmamış araştırma laboratuvarları. Örneğin başka kamu daireleri tarafından tanınan kurumlar elverişli değildir.


Yukarıdaki listeler, aşağıda yer alan Bölüm 1.2'de (Bölgelere Özgü Tanım) listelenen ülkelere uygulanmaz.


1.2 Eğitim Kurumunun Bölgelere Özgü Tanımı.

(a) Aşağıda yer alan alt paragraf (b)'de tanımlandığı üzere Güneybatı Asya Pasifik Ülkeleri hariç Asya Pasifik Ülkeleri. Eğitim Üyesi Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan, Sri Lanka, Çin Anakarası, Hong Kong Çin Özel İdare Bölgesi, Tayvan bölgesi, Güney Kore, Bangladeş, Nepal, Myanmar, Pakistan, Moğolistan veya Adobe tarafından muhtelif zamanlarda belirtilecek olan ülkelerde bulunuyorsa “Eğitim Kurumu” ile kastedilen, https://www.adobe.com/special/avl/education/ap/index2.html (ya da bu web sitesinin halef web sitelerinde) Adobe tarafından muhtelif zamanlarda güncellendiği üzere belirlenen “Nitelikli Eğitim Kullanıcıları” ile aynı anlama gelen kurumlardır (“Tam ve Yarı Zamanlı Fakülte ve Personel” ve “Öğrenciler” bölümleri hariç).


(b) Güneydoğu Asya Ülkeleri. ğitim Üyesi; Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur, Taylan ve Vietnam'da bulunuyorsa “Eğitim Kurumu” ya da “Eğitim Kuruluşu”, https://www.adobe.com/go/edu_entity_sea adresinde (ya da bu web sitesinin halef web sitelerinde) Adobe tarafından muhtelif zamanlarda güncellendiği üzere belirlenen ilgili anlama gelir.


(c) Japonya. Eğitim Üyesi Japonya'da bulunuyorsa “Eğitim Kurumu” ya da “Eğitim Kuruluşu”, https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html adresinde (ya da bu web sitesinin halef web sitelerinde) Adobe tarafından muhtelif zamanlarda güncellendiği üzere belirlenen ilgili anlama gelir.

 

1.3 İlkokul ve Ortaokullar. İlkokullar ve Ortaokullar, Program Rehberinde tanımlanmıştır. Adobe’un İlkokul ve Ortaokul niteliğindeki üyeler için teklifleri bulunabilir. Üyenin, Program Rehberinde tanımlandığı şekliyle İlkokul ve Ortaokul olmaması durumunda Adobe, İlkokul ve Ortaokul lisans ve üyeliklerini sona erdirme hakkını saklı tutar. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. VIP Eğitim Program Kılavuzu ve http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines.


B. KAMU ÜYELİKLERİ


Bir Kamu Kurumu (aşağıda tanımlandığı üzere) olan Üyeler için aşağıdaki ek koşullar uygulanır. Üyenin bir Kamu Kurumu olmaması halinde Adobe, Kamu üyeliklerini sonlandırma hakkını saklı tutar.


1. Kamu Üyeleri İçin Geçerli Tanımlar.

Kamu Kurumu. Katılım, bir “kamu kurumu” olan Üyeye bağlıdır ve bununla kastedilen: (a) federal, merkezi ya da ulusal bir kurum, bölüm, kurul, heyet, makam ya da otorite (idari, yürütme ya da adli); (b) belediye, özel bölge, şehir, ilçe ya da eyalet resmi kurumu, dairesi, kurulu, heyeti, konseyi, kuruluşu ya da otoritesi ya da ilçe, bölge ya da eyalet idari makamları dahil anayasa ya da ilgili eyaletin yasaları tarafından oluşturulmuş, eyalet hükümetinin ya da yerel hükümetin düzenleyici, adli ya da idari sair kurumu ya da (c) federal, yerel hükümetler ya da eyalet hükümetleri tarafından kurulan ve/veya ödenekleri karşılanan ve vatandaşları, işletmeleri veya diğer kamu kurumlarını idare ve destek işini yürütmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşu. Şüpheye mahal vermemek amacıyla; kuruluşun, FAR Bölüm 51 uyarınca bir ABD Hükümet Varlığından özel bir yetki belgesi olmadıkça, aşağıdaki kuruluşlar devlet kurumları adına veya onlarla birlikte çalışma yürütseler dahi Devlet Kurumları değildir: “kar amaçlı“ özel şirketler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, ticaret veya sanayi dernekleri, yüksek öğretim kurumları ve işçi sendikaları. Üye; kendisinin ve İştiraklerinin kamu kurumu olduğunu Adobe'ye beyan eder. Japonya için nitelikli “Kamu Kurumları” listesi aşağıdaki adreste mevcuttur: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf.


1.1 Fransa için: Bir Devlet Kuruluşu, Fransa Kamu Hukukuna tabi olan ya da bir devlet kuruluşunun idaresinde olan bir kuruluş ya da bir daire, bakanlık, komisyon, heyet, makam ya da kurul (ulusal, mahalli ya da yerel), bir şehir ya da bölgedir.


2. Kamu Üyelerine Uygulanacak Koşullar.


2.1 Ek Kısıtlamalar. ABD Federal Hükümeti Üyeleri için siparişlerin FAR 52.232-18 (Kaynakların Mevcudiyeti) ve FAR 52.232-19’a (Bir Sonraki Mali Sene için Kaynakların Mevcudiyeti) tabi olacağı ve bu yüzden ABD Federal Hükümeti Üyeleri söz konusu siparişleri ödemek üzere mevcut kaynaklar mevcut olmadıkça Ürün dağıtamayacağı kabul edilir. Eyalet ya da yerel kamu kuruluşlarının benzer gereksinimlere tabi olduğu ölçüde, söz konusu siparişler için ödenecek fonlar olmadığı sürece söz konusu kurumlar Ürün dağıtamaz.


2.2 Fesih. İşbu Sözleşme FAR 52.249-1 uyarınca bir Amerika Birleşik Devletleri federal hükümeti müşterisi olan bir Üye tarafından feshedilebilir (Kamu Kurumunun Lehine Fesih). Adobe, Şartları kendi takdirine göre değiştirebilir.


2.3 Federal Hükümet Üyeleri. ABD Federal Hükümeti Son Kullanıcıları (Ticari Ürünler) için bildirim: Bu Sözleşme kapsamında sağlanan Ürünler, duruma göre 48 C.F.R. §12.212 ya da 48 C.F.R. §227.7202’de kullanılan şekliyle, “Ticari Bilgisayar Yazılımı” ve “Ticari Bilgisayar Yazılımı Belgeleri” ile bunlara ilişkin hizmetlerden oluşan, 48 C.F.R. §2.101’de tanımlanan şekliyle, “Ticari Ürünler”dir. Duruma göre, 48 C.F.R. §12.212 ya da 48 C.F.R. §227.7202-1 - §227.7202-4’te öngörüldüğü şekilde, Ticari Bilgisayar Yazılımı ve Ticari Bilgisayar Yazılımı Belgeleri, ABD Federal Hükümeti Son Kullanıcılarına (a) yalnızca Ticari Ürünler olarak ve (b) yalnızca bu Sözleşme'nin koşulları ve şartları ile Kullanım Koşulları uyarınca tüm diğer son kullanıcılara tanınan haklarla lisanslanmaktadır. Yayımlanmamış haklar, ABD yasaları uyarınca saklı tutulmaktadır - Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, ABD.


C. KÂR AMACI GÜTMEYEN ÜYELER


Kâr Amaçlı Olmayan Üyeliklere uygulanacak ek koşullara Program Kılavuzunda yer verilmiştir. Üye https://helpx.adobe.com/buying-programs/non-profit.html.
adresinde tanımlandığı gibi elverişli bir kâr amaçlı olmayan kuruluş değilse Adobe, üyelikleri sonlandırma hakkını saklı tutar.