İşbu Value Incentive Plan ("VIP" ya da "Program") Ticari Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme") Programa Üye olarak (aşağıda tanımlandığı üzere) katılımınızın koşullarını düzenler. Sözleşme, aşağıdaki son imzalandığı tarih ya da çevrimiçi kayıt tarihinden biri olan Programı Kabul Tarihinden itibaren yürürlüğe girer. İşbu Sözleşme Adobe (aşağıda tanımlandığı üzere) ve (a) işbu Sözleşmenin Ek A'sı ya da (b) aşağıdaki Bölüm 1.1’de ayrıntılı bir şekilde tanımlandığı gibi "Üye" olmak için yapılan çevrimiçi kayıtta tanımlanan müşteri arasında ve tarafından akdedilmiştir. "Adobe"; sözleşme Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ya da Meksika’da bulunan bir Müşteri kuruluşu ile imzalanmışsa şirket merkezi 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, ABD adresinde olan Delaware şirketi ADOBE SYSTEMS INCORPORATED ya da böyle bir kuruluşla imzalanmamışsa şirket merkezi 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, İrlanda adresinde olan İrlanda’da kurulmuş ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED şirketi anlamına gelir. Üye, Amerika Birleşik Devletleri (nerede olduğuna bakılmaksızın Amerika Birleşik Devletleri askeri üsleri ve bölgeleri dahil), Kanada ya da Meksika dahilinde kullanılacak ve kurulacak Program (topluca "Ürün") kapsamındaki mevcut tüm yazılım ve hizmetlerin lisansını Adobe ABD'den almalıdır. Üye diğer ülkeler ve bölgelerde kullanılacak ve kurulacak tüm Ürünlerin lisanslarını ise Adobe İrlanda’dan almalıdır.

1. Program Tanımı.

1.1 Genel Tanım ve Program Süresi.VIP Programı, uygun nitelikleri taşıyan müşterilerin Program vasıtasıyla satın alınan Ürün lisanslarını yönetmelerine ve dağıtmalarına olanak tanımak amacıyla tasarlanmış esnek bir lisanslama programıdır. VIP Programı, bu Sözleşmede Bölüm 3.4’te ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, yıllık ürün yenileme dönemine bağlı bir üyelik programıdır. Müşteri, VIP Admin Console ("Admin Console") kayıt süreciyle üyeliğe kayıt olduktan ve Adobe tarafından Programa kabul edildikten sonra (a) Adobe'nin Programı sona erdirmesi, (b) Üyenin Programa katılımını sona erdirmesi ya da (c) Üyenin Programın koşul ve şartlarını ihlal etmesi durumlarından herhangi biri meydana gelene kadar Programın üyesi ("Üye") olarak kalacaktır. Üyenin katılımı, ayrıca Programın www.adobe.com/go/vip_program_guide_tr adresinde bulunan ve zaman zaman güncellenebilecek program kılavuzunda ("Program Kılavuzu") belirtilen koşullara tabidir. Program Kılavuzu atıfta bulunulmak suretiyle bu Sözleşmeye dahil edilmiştir. Adobe, tamamen kendi takdirine göre Programın koşullarını değiştirebilir. Program koşulları değişirse Üyenin Admin Console'da Program koşullarını yeniden kabul etmesi gerekecektir.
1.2 Fesih.Yukarıda belirtilen koşullara bağlı olmaksızın, iki taraf da otuz (30) gün önceden yazılı bir bildirim ve herhangi bir gerekçe ile ya da gerekçesiz olarak işbu Sözleşmeyi feshedebilir. İşbu Sözleşmenin feshedilmesi ödeme yükümlülükleri ya da abonelik koşulları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Üyenin fesih tarihinden önce sipariş edilen Ürünlere istinaden yükümlülüklerini etkilemez. Yukarıda belirtilen koşullara bağlı olmaksızın, Adobe herhangi bir esaslı ihlal nedeniyle (Adobe’nin fikri mülkiyet haklarının suistimal edilmesi ya da kötüye kullanılması dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yazılı bir bildirimde bulunarak işbu Sözleşmeyi derhal feshedebilir. İşbu Sözleşme sona ererse Üyenin kuruluşu (Program Kılavuzunda belirtilmiştir) derhal Ürünleri kullanmayı bırakmalı, Ürünleri bulundukları tüm bilgisayar sistemlerinden ve BT ekipmanından silmeli ve Ürünleri içeren tüm ortamları ve ilgili materyalleri Adobe'ye ya da yetkili Adobe Satıcısına iade etmelidir.
1.3 TOU.Ürünlere erişim ve Ürünlerin kullanımı geçerli Adobe kullanım koşullarına ("TOU") tabidir. Geçerli TOU’ların (tabi olunan hukuk ve yetkili mahkeme ile ilgili koşulları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm koşulları, atıfta bulunulmak suretiyle bu Sözleşmeye dahil edilmiştir. Bu Sözleşme koşulları ile TOU koşulları arasında herhangi bir çelişki olması halinde, bu Sözleşmenin koşulları geçerli olacaktır.
1.4 Program Ürünleri.Üye, Program vasıtasıyla sunulan mevcut Ürünlerin tam listesi için Adobe yetkili VIP satıcısı ("Satıcı") ile irtibata geçmeli ya da Adobe.com adresinde bulunan Program web sayfalarını ziyaret etmelidir www.adobe.com/tr/howtobuy/buying-programs/vip.html. Program vasıtasıyla satın alınan tüm Ürünler sadece Üyenin kendi kuruluşu dahilinde kullanılabilir ve Bölüm 4.1 ve/veya Program Kılavuzunda öngörülenler hariç tüm yeniden satış, alt lisans verme ve diğer dağıtım işlemleri yasaktır.
1.5 İştirakler.Adobe, müşteri İştiraklerinin işbu Sözleşme kapsamında sağlanan Ürünler için Sözleşme kapsamında siparişler verebileceğini kabul eder. Söz konusu İştirakin tüm eylem ve kusurları nihai olarak Müşterinin sorumluluğundadır. İştirak, müşterinin ilgili iştirakteki mevcut hisselerin, menkul değerlerin veya gelirlerin çoğunluğunun doğrudan ya da dolaylı olarak sahibi olduğu ya da bunları kontrol ettiği bir kurum ve müşterinin mevcut hisselerinin, menkul değerlerinin veya gelirlerinin çoğunluğuna sahip olan veya bunları kontrol eden bir ana firma anlamına gelmektedir.

2. Katılım.

2.1 Adobe ID ve VIP Kimliği.Programa kayıt olmak için bir Adobe ID gereklidir. VIP kayıt sürecinin tamamlanması ile birlikte Üyeye, tüm VIP siparişlerinde belirtilmesi zorunlu olan bir VIP Kimliği verilecektir. Üye, Üye aracılığıyla Ürünlere erişim sağlayan ve Ürünleri kullanan herkesin eylem veya kusurlarından sorumludur.
2.2 VIP Admin Console.Bu sözleşme koşulları kabul edildiğinde, şirket adına kabul eden şahıs Admin Console Program Yöneticisi ("Yönetici") olarak atanacak ve söz konusu şirket bir Üye olacaktır. Yöneticiye Ürüne erişebileceği, aboneliklerini yönetebileceği ve hesap bilgilerini, Ürün geçerlilik tarihlerini, seri numaralarını ve kapsamlı sipariş ayrıntılarını görüntüleyebileceği Admin Console'a erişim sağlanacaktır. Admin Console, Yöneticinin şirket dahilindeki ek kullanıcıları Admin Console'a erişim sağlamak üzere davet etmesine olanak tanıyacaktır. Üyenin Yönetici olarak atadığı kişi, Üye adına hareket etme yetkisine sahiptir.
2.3 Seri Numaraları.Belirli Ürünlere seri numaraları atanabilir. Yönetici diğer Ürünler için Ürün türüne, dağıtılan ve satın alınan miktara bağlı olarak ve Program Kılavuzunda tanımlandığı üzere tüm şirket için ya da belirli miktarlarda kullanım için Admin Console'da seri numaralarını oluşturabilir.
2.4 Gizlilik.Üye; VIP kimlik ile seri numaralarını gizli tutmalı ve söz konusu bilgileri ifşa etmemeli ya da paylaşmamalıdır.
2.5 Eğitim, Devlet ve Kar Amacı Gütmeyen Kurumların Üyelikleri.Ek B'nin koşulları, aşağıda tanımlandığı şekilde Eğitim, Devlet ve Kar Amacı Gütmeyen Kurumların Üyelikleri için geçerlidir.

3. Sipariş, Ücretlendirme ve Yerine Getirme.

3.1 Sipariş ve Ücretlendirme.Üye; ödemenin Satın Alma Onayı tarihinden itibaren hesaplanması koşulu ile Satın Alma Onayı tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde Satıcıya Ürün siparişlerini vermelidir. Satın Alma Onayı oluşturulmamışsa ödeme sipariş tarihinden itibaren hesaplanacaktır. Tüm ücretler Satıcı tarafından belirlenecektir. Adobe, Üyeden alınacak ücreti belirlemez ve Adobe herhangi bir özel indirimi garanti edemez. Ücret, teslimat ve ödeme koşulları gibi meseleler Üye ile Satıcılar arasında kararlaştırılmalıdır.
3.2 Erişim ve Yerine Getirme.Üye olunduktan sonra, Üyenin Yöneticisinin Admin Console vasıtasıyla mevcut Ürünlere erişmesi sağlanacaktır. Üye, ilgili siparişi Satın Alma Onayı tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde verebilir. Üye Admin Console vasıtasıyla üyelik eklediğinde, bir Satın Alma Onayı oluşturulur.
3.3 Fazla dağıtım.Sipariş edilen Ürün Sayısı Bölüm 3.2’de belirtilen otuz günlük süreden sonra Satın Alma Onayında fiili Ürün sayısından az ise; Üye yerine getirilmemiş dağıtımlar için ödeme yapılana kadar Ürünleri dağıtamayacaktır. Üye, Admin Console'da dağıtılan Ürün sayısını yönetebilir.
3.4 Sözleşme Yıldönümü, Abonelik Dönemi, Yenilemeler, Yükseltmeler ve İadeler.
3.4.1 Sözleşme Yıldönümü Tarihi.Aksi bildirilmediği sürece veya Üye aktif olarak çevrimiçi kayıt sırasında başka bir tarih seçmediği sürece, her VIP üyeliğin varsayılan Yıldönümü Tarihi, Adobe'nin çevrimiçi kaydı kabul ettiği tarihten on üç ay sonraki gün ("Yıldönümü Tarihi") olacaktır.
3.4.2 Abonelik Dönemi.İlk Abonelik Dönemi, oluşturulmuşsa Satın Alma Onayı tarihinde ya da bir Satın Alma Onayı oluşturulmamışsa sipariş tarihinde başlayan ve Yıldönümü Tarihinden önceki gün sona eren dönem anlamına gelir. Üye aboneliğini yenilerse yeni bir Abonelik Dönemi Yıldönümü Tarihinde başlayacaktır. Abonelik Ürünlerinin ve ilgili hizmetlerin kullanımına ("abonelik") ilk ve yeni Abonelik Dönemleri boyunca izin verilir. Eğer varsa ilgili hizmetler dahil olmak üzere tüm abonelikler Yıldönümü Tarihinden önceki gün sona erecektir. Program Kılavuzundan ek bilgi edinilebilir.
3.4.3 Abonelik Yenilemeleri.Adobe, aboneliğin sona ermesinden önce Üyeye bildirimde bulunmak için makul ölçüde bir çaba gösterecektir. Üye, Ürünün kesintisiz bir şekilde kullanımını sağlamak üzere Yıldönümü Tarihinden önce abonelikleri yenilemek zorundadır. Yenileme siparişleri Yıldönümü Tarihinden önce yapılabilir, ancak erken yapılan yenileme ilk Yıldönümü Tarihini değiştirmez.
3.5 Yükseltme Koruma.Abonelik Ürünlerinin satın alınması yükseltme hakkını da kapsar; bu çerçevede, Adobe Ürünün yeni bir sürümünü ticari olarak kullanıma sunduğunda Ürün aboneliğinin ücreti ödendiği ve abonelik etkin olduğu sürece, Üye program kapsamında satın alınan Ürünlerin son sürümlerini alma hakkına sahip olacaktır.
3.6 İadeler.Üyenin bulunduğu yargı bölgesindeki tüketici hakları çerçevesinde sahip olabileceği haklara halel gelmeksizin, Ürün bir defa kurulduğunda ya da Ürüne bir defa erişildiğinde Üye bunu iade edemez. Üye kurulumdan önce iade talep ederse siparişin tamamını iade etmelidir. Üye satın alınan Ürünlerin iadesini, Adobe'ye asıl siparişi veren Satıcı vasıtasıyla Sözleşme koşulları çerçevesinde talep etmelidir. Tüm geçerli garanti şartlarına tabi olmak üzere iade talepleri Üyenin orijinal Ürünü sipariş ettiği tarihten itibaren on dört (14) gün içinde Bayiye iletilmelidir ve Adobe, herhangi bir iade geçerli olmadan önce Program Kılavuzu uyarınca izin verildiği şekilde tüm iade taleplerini onaylamalıdır. Uygun iade işlemleri için lütfen Program Kılavuzuna bakın.

4. Muhtelif hükümler.

4.1 Lisans Devri. Ürün TOU’ları, bu Sözleşme kapsamında ya da bu Sözleşme ile bağlantılı olarak lisansı alınan Ürünlerin devrine ilişkin kısıtlamalar açısından geçerli değildir.Sınırlı durumlarda, Adobe yalnızca kendi takdirine göre bu Sözleşme kapsamındaki Ürün lisanslarının devrine izin verebilir. Bu tür talepler önerilen devrin sebebi, devredilen lisanslar ve devralanın iletişim bilgilerine ilişkin bir açıklama ile birlikte Adobe Müşteri Hizmetlerine iletilmelidir. Program Kılavuzundan ek bilgi edinilebilir. Tüm tekliflerin lisanslı olduğunu ve satılmadığını unutmayın.
4.2 Lisans Uyumluluğu.Üye; Sözleşmenin feshedilmesi ya da sona erdirilmesinden sonraki iki (2) sene boyunca kurulan ve/veya dağıtılan Ürün kopyalarının gerçek sayısını belirlemek ve Ürün kurulumları ve/veya dağıtımlarının kayıtlarını tutmak için gerekli sistemleri ve/veya süreçleri sürdürmelidir. Üyenin kurulum/dağıtım işleminin lisans yetkileri ile uyumlu olmasını sağlamak için Adobe ve/veya temsilcileri yılda bir defadan fazla olmamak üzere otuz (30) gün önceden bildirimde bulunarak Üyenin Ürün kurulum/dağıtımına ilişkin bir denetim yapabilir. Söz konusu denetim Üyenin, Üye tarafından kurulan/dağıtılan ve erişilen tüm Ürünlerin düzenlenmemiş, tam bir raporunu ve tüm Ürünler için tüm geçerli satın alma belgelerini talepten sonraki otuz (30) gün içerisinde temin etmesini gerektirecektir. Denetim sonuçları Ürün lisansları ile uyumlu değilse Üye bu durum bildirildikten sonraki otuz (30) gün içerisinde gerekli lisansları satın almalıdır. Yukarıda belirtilen hükümlere bağlı olmaksızın, Adobe normal iş saatleri sırasında on (10) iş günü önceden yazılı bildirim ile Üye lisans kurulumu/dağıtımına ilişkin yerinde denetim yürütme hakkını saklı tutar. İşbu Bölüm 4.2, Sözleşmenin feshedilmesinden ya da sona erdirilmesinden itibaren iki (2) sene boyunca yürürlükte kalmaya devam eder.
4.3 Bilgilerin Kullanımı; Pazarlama.Adobe, isim ve iletişim bilgileri de dahil olmak üzere Üye ya da Bağlı Şirket hakkındaki bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanabilir: (a) Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek veya Programa ve diğer Adobe ürün ve hizmetlerine ilişkin olarak e-posta, telefon veya mektup aracılığıyla Üye ya da Bağlı Şirket ile iletişim kurmak. İstediğiniz zaman, Adobe pazarlama mesajlarını almamayı tercih edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen Adobe Gizlilik Merkezi'ne göz atın (adobe.com/tr/privacy).
4.4 Tabi Olunan Hukuk ve Yetkili Mahkeme.Bu Sözleşme, ilgili TOU’da belirtilen koşullara tabi olup söz konusu koşullara göre yorumlanacaktır. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, Üye Almanya’da mukimse bu Sözleşme, tüm yönleriyle Almanya’da mukim taraflar arasında Almanya’da imzalanan ve ifa edilen sözleşmelere uygulandığı gibi, yasalar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın, tüm açılardan Almanya yasalarına tabi olacak ve söz konusu yasalara göre yorumlanacaktır ve bu Sözleşmeden kaynaklanan tüm ihtilaflar Almanya’da bulunan Frankfurt/Main mahkemelerinde çözümlenecektir. Üye Fransa’da mukimse bu Sözleşme, tüm yönleriyle Fransa’da mukim taraflar arasında Fransa’da imzalanan ve ifa edilen sözleşmelere uygulandığı gibi, yasalar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın, tüm açılardan Fransa yasalarına tabi olacak ve söz konusu yasalara göre yorumlanacaktır ve bu Sözleşmeden kaynaklanan tüm ihtilaflar Fransa’da bulunan Paris Mahkemesinde çözümlenecektir. Taraflar, Milletlerarası Mal Satımına ilişkin Sözleşmeler hakkındaki Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın bu Sözleşmenin uygulanmasında dikkate alınmamasını kabul etmektedir. Üye ABD Federal Hükümeti'nin bir kuruluşu ise Adobe’nin 1978 tarihli Sözleşme İhtilafları Yasası ("İhtilaflar Yasası") uyarınca bu Sözleşmeden kaynaklanan sözleşme ihlali iddiasında bulunma statüsüne ve hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.
4.5 Genel.Taraflar bağımsız yüklenicilerdir ve bu Sözleşme taraflardan birinin diğer tarafın aracısı ya da girişimcisi olduğu şeklinde yorumlanamaz. Üye, Adobe’nin ön yazılı izni olmaksızın bu Sözleşmeyi (kanun marifetiyle veya başka bir şekilde) devredemez ve yasaklanmış bir devir hükümsüz olacaktır. Adobe, Üyenin ön yazılı izni olmaksızın tamamen kendi takdirine göre bu Sözleşmeyi devredebilir veya yenileyebilir. Bu Sözleşme, izin verilen halefler ya da devralanlar üzerinde bağlayıcı olacak ve lehlerine hüküm ifade edecektir. Yazılı olmadıkça hiçbir değişiklik geçerli ya da bağlayıcı olmayacaktır. Bu Sözleşme (Program Kılavuzu, geçerli TOU’lar ve varsa Ekler veya çevrimiçi kayıt bilgileri dahil) bu Sözleşmenin konusu ile ilgili olarak taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil etmektedir. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün uygulanamaz olduğuna karar verilirse Sözleşmenin geri kalan kısmı tam olarak geçerli ve yürürlükte olmaya devam edecektir. Bu Anlaşma yalnızca İngilizce olarak hazırlanır ve imzalanır. İngilizce sürümü her bakımdan hakimdir ve bu Anlaşmanın başka bir dildeki sürümünün bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur. Ayrıca iki taraf da, İngilizce sürümü imzalanmasa bile Üye veya Adobe'nin İngilizce olmayan bir sürüm üzerinde attığı imzaların İngilizce sürümün imzalandığı anlamına geleceğini ve taraflar için bağlayıcı olacağını kabul eder. Yukarıdaki ifadeleri sınırlamamak kaydıyla, bu Anlaşmanın İngilizce sürümü ve çevrilmiş başka bir sürümü arasında çelişki veya tutarsızlık varsa İngilizce sürüm ve yorumlar geçerli olacaktır. Bu Anlaşmaya göre yapılan tüm iletişimler veya bildirimler ve bu Anlaşma kapsamında ortaya çıkan ihtilaflar İngilizce olarak yürütülecek ve çözümlenecektir.
4.6 Barındırılan Hizmetler.Ürün, Adobe ya da üçüncü taraflarca işletilen ve (a) çocuklar için uygun olmayan, (b) bazı ülkelerde yasal olmayan ya da (c) işyerinde görüntülemek için uygun olmayan kullanıcı tarafından oluşturulan içerik ihtiva edebilecek çeşitli Barındırılan Hizmetler ile birlikte sunulabilir. Bu hizmetlerin tam listesine şu adresten ulaşabilirsiniz: www.adobe.com/go/integratedservices_tr. Üye, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik hizmetlerinin görüntülenmesini veya erişimini engellemek isterse (i) bu özelliğin sunulduğu Creative Cloud Packager'da hizmet erişimini devre dışı bırakabilir ya da (ii) ağ güvenlik duvarı yoluyla Barındırılan Hizmetlere erişimi engelleyebilir. Barındırılan Hizmetler, hiçbir durumda, on üç (13) yaşın altındaki kullanıcılar tarafından kullanılamaz. Adobe, Barındırılan Hizmetler üzerindeki kullanıcı tarafından oluşturulan içerikler için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Aksi yöndeki herhangi bir hükme bakılmaksızın, Barındırılan Hizmetler veya Barındırılan Hizmetlerde bulunan içerik ile ilgili her türlü ihtilaf, Barındırılan Hizmetler Kullanım Koşullarında belirtilen yasalara tabi olacak ve mahkemece çözümlenecek olup söz konusu ihtilaflar açısından bu Sözleşmenin Tabi Olunan Hukuk veya Yetkili Mahkeme maddesi geçerli olmayacaktır. Barındırılan Hizmetlerin kullanımının Üyenin bulunduğu ülkenin yasalarına uygun olup olmadığını belirleme sorumluluğu Üyeye aittir. Devletin veya hizmet sağlayıcının bir eylemi sonucunda Barındırılan Hizmetlere erişim yavaşlarsa veya engellenirse ya da Adobe bazı veya tüm Barındırılan Hizmetlere erişimi, tamamen kendi takdirine göre, yerel yasalara uymak amacıyla engellerse Üyenin geri ödeme talebinde bulunma hakkı ve Adobe’nin herhangi bir yükümlülüğü olmayacaktır.

EK B

EĞİTİM, DEVLET VE KAR AMACI GÜTMEYEN ÜYELİKLER
A. EĞİTİM ÜYELERİ
Eğitim Kuruluşu (aşağıda tanımlandığı üzere) olan bir Üye için aşağıdaki ek koşullar uygulanır. Üyenin bir Eğitim Kuruluşu olmaması halinde Adobe, Eğitim üyeliklerini feshetme hakkını saklı tutar 1. Eğitim Üyeleri için Geçerli Olan Tanımlar.
1.1 Eğitim Kuruluşu.Aşağıdakiler hükümlere uygun eğitim kurumlarının kısmi bir listesidir: (a) Tam zamanlı öğretim sunan onaylı (resmi onay kurumlarınca) devlet ya da özel ilk veya ortaokullar; (b) Tam zamanlı iki senelik eğitimin denginden azını gerektiren dereceler vermeyen onaylı devlet ya da özel üniversite veya yüksek okul (mahalli, iki senelik ya da mesleki yüksek okul dahil); (c) Kişi isimli kuruluşların Adobe tarafından yazılı olarak onaylanması koşulu ile özel isimli eğitim kurumları; (d) "tamamen sahip olunan ve işletilen" eğitim kurumunun hastanenin tek sahibi olan ve günlük muamelelere ilişkin olarak denetim yapan tek kuruluş olması anlamına gelmesi koşuluyla nitelikli bir eğitim kurumunun sahip olduğu ve işlettiği hastaneler ve (e) Kamu kurumu olan ve ulusal ya da eyalet eğitim dairesi tarafından tanınan yüksek eğitim araştırma laboratuvarları. Aşağıdakiler hükümlere uygun olmayan eğitim kurumları sayılan kuruluşların kısmi bir listesidir: (a) Onaylı olmayan okullar; (b) Müzeler ya da kütüphaneler; (c) Hükümlere uygun eğitim kurumunun tamamen sahip olmadığı ya da işletmediği hastaneler; (d) Onaylı olmayan okullar olan kiliseler ya da dini örgütler; (e) Onaylı olmayan okullar olan ya da iki senelik tam zamanlı eğitimin denginden azını gerektiren dereceler veren bilgisayar yazılım eğitimi ya da meslek eğitimi gibi kurslar için sertifikalar veren mesleki eğitim merkezleri ya da okulları; (f) Akademik derece vermeyen askeri okullar ve (g) Eğitimi denetleyen ulusal ya da eyalet bakanlığı tarafından tanınmayan laboratuvarlar. Örneğin, diğer devlet kurumları tarafından tanınan kurumlar uygun değildir. Yukarıdaki listeler aşağıdaki Bölüm 1.2’de (Bölgeye Özgü Tanım) liste halinde verilen ülkeler için geçerli değildir.
1.2 Eğitim Kuruluşunun Bölgeye Özgü Tanımı.
(a) Aşağıdaki (b) alt paragrafında tanımlandığı üzere Güneydoğu Asya Ülkeleri hariç Asya Pasifik Ülkeleri. Eğitim Üyesi Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan, Sri Lanka, Çin anakarası, Hong Kong S.A.R., Tayvan R.O.C., Kore Cumhuriyeti, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Federal Demokratik Nepal Cumhuriyeti, Myanmar Birliği Cumhuriyeti, Pakistan ya da Moğolistan veya Adobe tarafından muhtelif zamanlarda atanabilecek herhangi bir ülkede ikamet ediyorsa "Eğitim Kuruluşu" ile kastedilen; Adobe tarafından muhtelif zamanlarda güncellenebileceği üzere http://www.adobe.com/ap/education/purchasing/qualify.html(ya da bunun yerine geçen herhangi bir web sitesi) web sitesinde Adobe tarafından belirlenen "Uygun Eğitim Kullanıcılarının" ("Tam ve Yarı Zamanlı Fakülte ve Kadro" ve "Öğrenciler" başlıklı bölümler hariç) anlamını karşılayan kuruluşlardır. (b) Asya, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam'da ikamet ediyorsa "Eğitim Kuruluşu" veya "Eğitim Kurumu" Adobe tarafından muhtelif zamanlarda güncellenebilecek http://www.adobe.com/special/avl/education/seasia/index2.html(ya da bunun yerine geçen herhangi bir web sitesi) web sitesinde belirtilen anlamlara gelecektir. (c) Japonya. Eğitim Üyesi Japonya'da ikamet ediyorsa "Eğitim Kuruluşu" veya "Eğitim Kurum" Adobe tarafından muhtelif zamanlarda güncellenebilecek https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html(ya da bunun yerine geçen herhangi bir web sitesi) web sitesinde belirtilen anlamlara gelecektir.
1.3 İlkokul ve Ortaokullar.İlkokullar ve Ortaokullar Program Kılavuzunda tanımlanmıştır. Adobe’nin İlkokul ve Ortaokul niteliğindeki üyeler için teklifleri bulunabilir. Üyenin, Program Kılavuzunda tanımlandığı şekliyle İlkokul ve Ortaokul olmaması durumunda Adobe, İlkokul ve Ortaokul lisans ve üyeliklerini sona erdirme hakkını saklı tutar. Daha fazla ayrıntı için VIP Eğitim Program Kılavuzuna bakın.
B. DEVLET ÜYELERİ
Bir Devlet Kuruluşu (aşağıda tanımlandığı üzere) olan Üye için aşağıdaki ek koşullar uygulanır. Üyenin bir Devlet Kuruluşu olmaması halinde Adobe, Devlet üyeliklerini feshetme hakkını saklı tutar
1. Devlet Üyeleri için Geçerli Olan Tanımlar.
Devlet Kuruluşu.Katılım aşağıdaki anlama gelen "devlet kuruluşu" olan Üyeye (ve her bir İştiraki) bağlıdır: (a) federal, merkezi ya da ulusal daire, bölüm, komisyon, heyet, makam, kurul ya da merci (idari, adli ya da yasama ile ilgili); (b) bölgesel, mahalli ya da federal idari makamlar dahil hüküm süren devletin anayasa ya da yasası ile oluşturulan yerel ya da idari, adli ya da yasama ile ilgili bölümündeki sair daire ya da belediyeye, özel bir bölgeye, şehir, ilçe ya da hükümete ilişkin daire, bölüm, komisyon, kurul, makam, heyet ya da merci; (c) federal, devlet ya da yerel devletler tarafından oluşturulan ve/veya maddi anlamda desteklenen ve vatandaşları, ticari oluşumları ya da sair devlet kuruluşlarını destekleme ya da idare etme işini yürütmeye yetkili kamu dairesi ya da örgütü. Şüpheye mahal vermemek açısından; "kar amaçlı" özel şirketler, kar amaçlı olmayan örgütler, ticari ya da sanayi birlikleri ve iş sendikaları dahil değildir. Devlet kurumları ile birlikte ya da bunlar adına iş yürüten özel örgütler de hariç tutulur. Üye, Adobe’ye kendisinin ve İştiraklerinin devlet kuruluşları olduğunu beyan eder. Japonya için nitelikli "Devlet Kuruluşlarının" bir listesi aşağıda mevcuttur: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf
1.1 Fransa için: Bir Devlet Kuruluşu Fransa Kamu Hukukuna tabi olan ya da bir devlet kuruluşunun idaresinde olan bir kuruluş ya da bir daire, bakanlık, komisyon, heyet, makam ya da kurul (ulusal, mahalli ya da yerel), bir şehir ya da bölgedir.
2. Devlet Üyeleri için Geçerli Olan Koşullar.
2.1 Ek Kısıtlamalar.ABD Federal Hükümeti Üyeleri için siparişlerin FAR 52.232-18 (Kaynakların Mevcudiyeti) ve FAR 52.232-19’a (Bir Sonraki Mali Sene için Kaynakların Mevcudiyeti) tabi olacağı ve bu yüzden ABD Federal Hükümeti Üyeleri söz konusu siparişleri ödemek üzere mevcut kaynaklar mevcut olmadıkça Ürün dağıtamayacağı kabul edilir. Herhangi bir devlet ya da yerel devlet kuruluşunun benzer gereksinimlere tabi olduğu ölçüde, söz konusu kuruluşlar söz konusu siparişleri ödemek üzere kaynaklar mevcut olmadıkça Ürün dağıtamaz.
2.2 Fesih.İşbu Sözleşme ABD federal hükümet müşterisi olan Üye tarafından FAR 52.249-1 (Devletin Çıkarı için Fesih) uyarınca sona erdirilebilir. Adobe, takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere Koşulları değiştirebilir.
2.3 Federal Hükümet Üyeleri.ABD Federal Hükümeti Son Kullanıcıları (Ticari Ürünler) için bildirim: B u Sözleşme kapsamında sağlanan Ürünler, duruma göre 48 C.F.R. §12.212 ya da 48 C.F.R. §227.7202’de kullanılan şekliyle, "Ticari Bilgisayar Yazılımı" ve "Ticari Bilgisayar Yazılımı Belgeleri" ile bunlara ilişkin hizmetlerden oluşan, 48 C.F.R. §2.101’de tanımlanan şekliyle, "Ticari Ürünler"dir. Duruma göre, 48 C.F.R. §12.212 ya da 48 C.F.R. §227.7202-1 - §227.7202-4’te öngörüldüğü şekilde, Ticari Bilgisayar Yazılımı ve Ticari Bilgisayar Yazılımı Belgeleri, ABD Federal Hükümeti Son Kullanıcılarına (a) yalnızca Ticari Ürünler olarak ve (b) yalnızca bu Sözleşme ile TOU’ların koşul ve şartları uyarınca tüm diğer son kullanıcılara tanınan haklarla lisanslanmaktadır. Yayımlanmamış haklar, ABD yasaları uyarınca saklı tutulmaktadır - Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, ABD.
C. KAR AMACI GÜTMEYEN ÜYELER
Kar amacı gütmeyen Üyeler için geçerli ek koşullar Program Kılavuzunda bulunmaktadır.