Tillgänglighet*

Accessibility Design Center

Flash-ikon

Best practices for accessible Flash design

Av Bob Regan: ramverk för tillgänglighetsdesign med Macromedia Flash. Hjälper designers och utvecklare att förstå och tillämpa tillgänglighetsprinciperna i webbtillämpningar. Best practices for accessible Flash design (Flash eller PDF, )

Acrobat: ikon

Create Accessible PDF Documents with Adobe Acrobat

Det räcker inte att ha specialverktyg – man måste arbeta med tillgänglighet som ledstjärna. Create Accessible PDF Documents with Adobe Acrobat (PDF, )

Bli upplyst

Vad är tillgänglighet?*

Vilka standarder gäller och hur kan funktionshindrade få åtkomst till elektroniska dokument via hjälpmedel?

Vad är Section 508?*

Bestämmelse i USA som stadgar att allt federalt webbmaterial måste vara tillgängligt för personer med funktionshinder.

Hur skapar jag en tillgänglig webbplats?*

De viktigaste stegen.

Följ bestämmelserna

Se hur man med Adobes produkter klarar tillgänglighetskraven i t.ex. Section 508 i U.S. Rehabilitation Act. Här finns mallar för tillgänglighet*


Tillgänglighet per produkt

Adobe är ledande inom tillgänglighet och stöder framtagning av avancerade webbplatser som är tillgängliga för alla.


Hur klarar man tillgängligheten?

Flash: logotyp

Flash CS3 och tillgänglighet

Skapa tillgängligt Flash-material.

PDF: logotyp

Läsa PDF-material

Konfigurera kostnadsfria Adobe Reader 7.0 så att det fungerar bättre med dina tekniska hjälpmedel. (HTML* eller PDF* 3,8 MB)

Dreamweaver: logotyp

Dreamweaver® CS3 och tillgänglighet*

Nya funktioner för utvecklare och användare av tekniska hjälpmedel.

Flex: logotyp

Arbeta effektivt med tillgänglighet i Flex*

Använd Accessibility Behavior i Director MX när du tillgänglighetsanpassar gamla Director-filmer.

Tillgänglighet – fallstudier

Glenbow Museum: ikon

Glenbow Museum*

Glenbow Museum vill att alla ska ha åtkomst till dess förnyade sajt.

The Kansas Information Consortium: ikon

The Kansas Information Consortium*

KIC använder Macromedia Studio MX för att ge allmänheten åtkomst till olika myndighetstjänster.

Lighthouse International

Lighthouse International*

Lighthouse International sparar tid och över 30 000 dollar på Flash-baserat distansutbildningsmaterial

Översikt av tillgänglighetsfunktioner produktvis

Teknisk info, faktablad*
Verktyg
Mallar för tillgänglighet*
Övriga mallar för tillgänglighet*
Tillgänglighet – blogg*
Developer Center
Riktlinjer för tillgänglighet i Flash*
Ladda ned Adobe Reader
Fullversionen av Adobe Reader som ger bättre tillgänglighet i PDF-dokument.