Chúng tôi nghĩ bạn sẽ yêu thích Adobe Photoshop Camera.

Tạo những bức ảnh chân dung tự chụp, đồ ăn và phong cảnh tuyệt đẹp, v.v. với ứng dụng hiểu rõ các ống kính và hiệu ứng tốt nhất cho ảnh thậm chí trước cả khi bạn chụp. Việc thể hiện phong cách của bạn trên mạng xã hội chưa bao giờ thú vị hơn thế.

apple store
apple store

So sánh Photoshop Camera với các ứng dụng Photoshop khác.