Phù hợp nhất

Photoshop
Lightroom
Photoshop Express
Photoshop Camera

THIẾT BỊ ĐƯỢC HỖ TRỢ

máy tính
web
máy tính
thiết bị di động
web
thiết bị di động
thiết bị di động

CHỈNH SỬA ẢNH CƠ BẢN

Cắt, xoay và nắn thẳng

   

Điều chỉnh ánh sáng và màu sắc

   

Loại bỏ các đối tượng không mong muốn

   

 

CHỈNH SỬA
VÀ SẮP XẾP ẢNH NÂNG CAO

Chỉnh sửa hình ảnh THÔ 

   

 

Thực hiện các hiệu chỉnh màu sắc và điều chỉnh ánh sáng nâng cao

   

 

 

Sử dụng khả năng chỉnh sửa nâng cao

   

 

 

 

Loại bỏ các đối tượng không mong muốn với độ chính xác và chi tiết đến từng pixel

   

 

 

 

Lưu và áp dụng các tùy chọn thiết lập sẵn cho nhiều ảnh cùng lúc

   

 

 

 

Lưu trữ và sắp xếp thư viện ảnh đầy đủ của bạn

   

 

 

 

THIẾT KẾ SÁNG TẠO

Cắt các đối tượng và lựa chọn

   

 

 

Kết hợp các hình ảnh thành một dự án sáng tạo mới

   

 

 

Vẽ và tô

   

 

 

 

Chỉnh sửa video

   

 

 

 

MỘT CHẠM

CHUYỂN ĐỔI

Áp dụng nhãn dán, đường viền và văn bản

   

 

 

 

Tạo ảnh cắt dán tức thì

   

 

 

 

Áp dụng các hiệu ứng hoặc lớp phủ sáng tạo được tạo sẵn

   

 

 

Biến đổi ảnh khi chụp bằng ống kính

   

 

 

 

Nhận đề xuất ống kính dựa trên nội dung hình ảnh