3D návrhy obalů s Adobe Substance 3D

 Obaly pro spotřební zboží

Odvětví obalových materiálů a spotřebního zboží již nějakou dobu využívá digitální nástroje jak při vizualizaci návrhu, tak ve fázi výroby. S vývojem softwaru používaného k navrhování obalů se však 3D nástroje objevují ve stále ranějších fázích procesu navrhování.

 

3D nástroje můžou výrazně zvýšit efektivitu ve fázi iterací návrhu. Když lze celý návrh obalu upravit například pouhým přetažením posuvníku a když lze tento návrh přesně vizualizovat ve 3D, můžou návrháři prezentovat návrhy jasně a efektivně v reálném čase. Výsledkem je dramatické zrychlení iteračních smyček.

 

Iterace ve 3D je také udržitelnější řešení než běžné způsoby práce. Návrháři můžou iterovat, aniž by se museli uchylovat k nákladným a zdlouhavým procesům prototypování. Neztrácíte čas čekáním na vytvoření a odeslání prototypů, ani se neplýtvá papírem. Návrháři obalů můžou vizualizovat linie pro skládání obalů a tiskové efekty, jako jsou reliéfní obrázky nebo loga, zcela ve 3D.  Tím se výrazně snižuje potřeba fyzických vzorků.

 

S tím, jak roste význam online maloobchodu a elektronického obchodování, roste i potřeba pracovního postupu zaměřeného na 3D návrh obalů a vizualizaci.  

 

Navrhování barev a povrchových úprav obalů výrobků ve 3D je pozoruhodně jednoduché, protože každou schválenou variantu lze podle potřeby sdílet mezi jednotlivými odděleními. Návrh a vizualizace lze například sdílet mezi odděleními designu, konstrukce a marketingu, a to ihned po schválení finálního návrhu. Není nutné něco několikrát vytvářet v několika formátech – návrhy se přenášejí bez omezení a lze je použít například pro virtuální fotografie, tiskovou reklamu, online obsah a animované reklamy.

 

Sada nástrojů Adobe Substance 3D poskytuje návrhářům obalů a grafikům při práci na návrzích obalů naprostou tvůrčí svobodu. Podnikoví zákazníci můžou převést data CAD a použít je při tvorbě návrhů obalů nebo můžou použít jakýkoli běžný formát v sadě nástrojů Substance 3D, včetně formátů FBX, GBL, USDZ a dalších. Stejně tak můžete vytvářet 2D návrhy v aplikaci Adobe Illustrator, importovat je a použít jako obtisky nebo vzory na 3D model a díky interaktivnímu sledování cest získat vynikající výsledky v reálném čase.

 

Pokud dáváte přednost práci s existujícími zdroji, v knihovně datových zdrojů Substance 3D najdete tisíce hotových materiálů, které můžete přímo importovat do kterékoli aplikace Substance 3D a urychlit tak tvorbu variant a vizualizaci návrhu obalu. V aplikaci Substance 3D Stager můžete použít materiály založené na substrátech (jako je papír, plast nebo guma) k realistickým vizualizacím. Jednoduchým kliknutím na tlačítko pro vykreslení získáte dokonalý obrázek.

Hyper-realistické vykreslování 3D obalů

wysiwyg

Testování grafiky ve 3D je snadné a rychlé. Stačí přetahovat materiály, obtisky a importované soubory aplikací Adobe Photoshop a Illustrator. Můžete tak rychle zkoušet různá rozvržení a vizualizovat různé varianty v reálném čase. Díky integrovanému exportu UV si zachováte přehled o původních liniích pro skládání obalů a požadavcích na tisk.

„Výstupy jsou zcela v souladu se značkou a vypadají hyper-realisticky. Jsou doslova k nerozeznání od klasicky pořízených fotografií.“

GAIL CUMMINGSOVÁ, GLOBÁLNÍ VEDOUCÍ DIGITÁLNÍHO DESIGNU, BEN & JERRY’S

Intuitivní systém vrstvení materiálů 

Intuitivní materiál

Použití PBR materiálů umožňuje fotorealistickou vizualizaci jakéhokoli materiálu: papíru, plastu, gumy, kovu, skla a mnoha dalších.  V knihovně datových zdrojů Substance 3D naleznete širokou škálu hotových materiálů a přednastavení, které můžete přetáhnout na své modely. Můžete také importovat 3D materiály z libovolného zdroje třetích stran. 

 

Můžete si také vytvořit své vlastní materiály. Můžete například použít existující skenery materiálů, jako jsou skenery vytvořené společností Vizoo nebo 3D Systems, k zaznamenání dat z referenčního materiálu a následně tato data použít k vygenerování 3D materiálu v aplikaci Substance 3D Designer. Materiál můžete použít přesně takový, jaký je, nebo jej můžete dále upravit, změnit jeho složky nebo přidat zcela nové vlastnosti.

 

Můžete také použít aplikaci Substance 3D Sampler a vytvořit si vlastní digitální materiály. Stačí vyfotit vzorek materiálu a vložit obrázek do aplikace Sampler, která jej převede na 3D materiál. Podle potřeby můžete upravit vlastnosti materiálu podle potřeby a poté snadno vrstvit tyto materiály s dalšími efekty.

Testování obalů s osvětlením a okolním kontextem 

Testování obalů

Substance 3D Stager umožňuje simulovat různé světelné podmínky a zlepšit tak design a čitelnost. Můžete buď sami importovat nebo nastavit světelné prostředí, nebo můžete importovat obrázky pozadí a pomocí funkce přizpůsobení obrázku automaticky přizpůsobit osvětlení a perspektivu těchto obrázků vašemu 3D modelu. Svůj návrh si poté můžete prohlédnout v kontextu a podle potřeby jej upravit.

 

Chcete, aby vaše společnost používala Substance 3D? Další informace.