3D dizajn obalov pomocou softvéru Adobe Substance 3D

 Spotrebný balený tovar

V sektore tvrdých obalov a spotrebného tovaru sa digitálne nástroje používajú na vizualizáciu dizajnu vo fáze výroby už nejaký čas, no s rozvojom softvéru na navrhovanie obalov sa 3D nástroje začínajú v procese dizajnu objavovať stále skôr.

 

3D nástroje dokážu výrazne zvýšiť efektivitu vo fáze iterácie dizajnu. Vďaka možnosti doladiť dizajn obalu jednoduchým presunutím posúvača a možnosti presnej vizualizácie tohto dizajnu v 3D môžu dizajnéri napríklad zrozumiteľne a efektívne sprostredkovať návrhy v reálnom čase. Výsledkom je nesmierne zrýchlenie iteračných cyklov.

 

Iterácia v 3D tiež predstavuje udržateľnejšie riešenie ako tradičné spôsoby práce. Dizajnéri môžu iterovať bez nákladnej a zdĺhavej tvorby prototypov. Nedochádza tak k strate času pri čakaní na vytvorenie a dodanie prototypov a rovnako sa zamedzí plytvaniu papierom. Dizajnéri obalov môžu v 3D v plnej miere vizualizovať rezy šablóny a tlačové efekty, ako sú napríklad reliéfne obrázky alebo logá. Vďaka tomu sa výrazne obmedzí potreba skutočných vzoriek.

 

Vzhľadom na neustále väčší význam online maloobchodu a elektronického obchodu idú pracovné postupy 3D dizajnu obalov navyše ruka v ruke s rastúcou potrebou vizuálov. 

 

Navrhovanie farieb a povrchových úprav obalov v 3D je nesmierne jednoduché, pretože každú overenú obmenu možno zdieľať s jednotlivými oddeleniami. Obrázky dizajnu a vizualizácie možno zdieľať napríklad s dizajnovým, technickým a marketingovým oddelením od momentu overenia konečného dizajnu. Nič netreba vytvárať nanovo vo viacerých formátoch. Informácie sa prenášajú plynulo a možno ich použiť na rôzne účely zahŕňajúce napríklad virtuálnu fotografiu, tlačenú reklamu, online zobrazenie a animované reklamy.

 

Súprava nástrojov Adobe Substance 3D ponúka obalovým a grafickým dizajnérom úplnú kreatívnu slobodu, ktorú potrebujú pri navrhovaní obalov. Podnikoví zákazníci môžu vytvárať návrhy obalov konvertovaním údajov CAD alebo používať v súprave nástrojov Substance 3D ľubovoľný bežný formát vrátane formátov FBX, GBL, USDZ a ďalších. Môžete tiež vytvoriť 2D návrhy v aplikácii Adobe Illustrator, importovať a použiť ich ako obtlače alebo vzory v 3D modeli a vďaka interaktívnemu trasovaniu dosiahnuť vynikajúce výsledky v reálnom čase.

 

Ak radšej čerpáte z existujúcich zdrojov, s knižnicou dátových zdrojov Substance 3D získate tisíce hotových materiálov, ktoré môžete priamo importovať v ľubovoľnej aplikácii Substance 3D. To vám umožňuje rýchlu iteráciu a vizualizáciu dizajnu obalu. Substance 3D Stager vám umožňuje používať materiály na základe substrátov (ako je napríklad papier, plast alebo guma) a vytvárať realistické vizualizácie. Stačí stlačiť tlačidlo vykresľovania a získate dokonalý záber.

Neuveriteľne realistické 3D vykresľovanie obalov

čo vidíte

Testovanie grafiky v 3D je jednoduché a rýchle. Stačí presunúť myšou materiály, obtlače a importované súbory aplikácií Adobe Photoshop a Illustrator. Môžete rýchlo testovať rôzne rozloženia a vizualizovať iterácie v reálnom čase, čím získate intuitívnejšie možnosti dizajnu. Vďaka integrovanému exportu UV nikdy nestratíte prehľad o pôvodných rezoch šablóny a tlačových požiadavkách.

„Dátové zdroje dokonale zodpovedajú značke a vyzerajú neuveriteľne realisticky. Nikto, kto sa na ne pozrie, ich nedokáže rozlíšiť od tradičných fotografií.“

GAIL CUMMINGS, VEDÚCI GLOBÁLNEHO DIGITÁLNEHO DIZAJNU, BEN & JERRY’S 

Intuitívny systém vrstvenia materiálu. 

Intuitívny materiál

S použitím PBR materiálov je možné vytvoriť fotorealistickú vizualizáciu ľubovoľného materiálu: papiera, plastu, gumy, kovu, skla a mnohých ďalších. Knižnica dátových zdrojov Substance 3D poskytuje širokú škálu hotových materiálov a prednastavení, ktoré môžete presunúť na dátové zdroje. Môžete tiež importovať 3D materiály z ľubovoľného zdroja tretej strany. 

 

Prípadne môžete vytvoriť vlastné materiály. Môžete napríklad s použitím existujúcich skenerov materiálov od spoločnosti Vizoo alebo 3D Systems nasnímať dáta z referenčného materiálu a potom pomocou týchto dát zostaviť 3D materiál v aplikácii Substance 3D Designer. Daný materiál môžete použiť v pôvodnej nezmenenej podobe alebo ho ďalej upraviť zmenou jeho komponentov alebo pridaním úplne nových vlastností.

 

Pomocou aplikácie Substance 3D Sampler tiež môžete vytvoriť vlastné digitálne materiály. Jednoducho odfotografujte vzorku materiálu a obrázok vložte do nástroja Sampler, ktorý ho skonvertuje na 3D materiál. Vlastnosti materiálu môžete kedykoľvek upraviť podľa potreby a tieto materiály môžete jednoducho vrstviť s použitím ďalších efektov.

Testovanie balenia s osvetlením a kontextom. 

Testovanie balenia

Substance 3D Stager vám umožňuje simulovať rôzne svetelné podmienky na zlepšenie dizajnu a čitateľnosti. Môžete buď sami importovať alebo nasnímať prostredia osvetlenia, alebo importovať obrázky pozadia a pomocou funkcie Match Image automaticky zladiť osvetlenie a perspektívu týchto obrázkov s 3D modelom. Návrh uvidíte v kontexte a môžete ho zhodnotiť podľa potreby.

 

Máte záujem o to, aby vaša spoločnosť začala používať Substance 3D? Získajte ďalšie informácie.