3D osvětlení: Typy osvětlení a techniky 3D osvětlení

Světelný poutač

Osvětlení výrazně ovlivňuje náš pohled na svět. V reálném i fiktivním prostředí používáme osvětlení k navození atmosféry a zaměření pozornosti. Fotografové, kameramani, filmaři a 3D umělci musí být odborníky na používání světelných efektů, aby dokázali napodobit realitu nebo stylizovat scénu.

Pět typů 3D světelných zdrojů

Ať už se základními technikami osvětlení teprve začínáte, nebo vytváříte důmyslná aranžmá, musíte nejprve porozumět zdrojům světla, které můžete při tvorbě sestavy osvětlení použít.

  • Směrové světlo: Tento zdroj světla vyzařuje rovnoběžné paprsky, které osvětlují objekt způsobem, jakým by to dělal vzdálený zdroj, například Slunce. Světlo dopadá na všechny prvky scény se stejnou intenzitou.
  • Plošné světlo: Tento světelný zdroj je definován obdélníkem se směrovými paprsky vycházejícími z určitého povrchu. Tento druh světla se podobá světlu, které prochází oknem, nebo napodobuje studiový softbox a vytváří osvětlení specifických tvarů. 
  • Bodové světlo: Bodové světlo je zdroj, který vysílá světlo do všech směrů. Bodová světla lze použít k simulaci světla vyzařovaného lampou nebo žárovkou.
  • Reflektor: Zatímco bodové světlo se podobá světlu ze stolní lampy, reflektor se podobá spíše svítilně. Světlo vyzařované z jednoho bodu je koncentrováno do úzkého kužele. Intenzita světla se snižuje, čím dále se nachází objekt od zdroje, a také se snižuje na okrajích světelného kužele.
  • Osvětlení nebeské kopule: Při použití tohoto osvětlení dopadá světlo na scénu ze směru nad hlavou. Používá se hlavně pro venkovní scény k vytvoření efektu světla dopadajícího z jasné oblohy.

Příklady jednobodového, dvoubodového a tříbodového osvětlení

Kromě různých typů světla určuje charakter 3D prostředí také počet použitých zdrojů.

Jednobodové světlo

Jednobodové osvětlení

Při jednobodovém osvětlení obsahuje scéna pouze jeden zdroj světla bez doplňkových zdrojů, které by změkčovaly stíny. Tento typ osvětlení se hodí k vytváření dramatických a kontrastních scén.

Dvoubodové světlo

Dvoubodové osvětlení

Tento typ osvětlení využívá primární zdroj neboli hlavní světlo a dále sekundární zdroj. Hlavní světlo bude silnějším světlem. Druhé světlo lze použít k vyladění kontrastu nebo k oddělení objektu od pozadí.

Tříbodové světlo

Tříbodové osvětlení

Jedná se o častý způsob osvětlení ve 3D vykreslování, které vychází z filmového hollywoodského stylu osvětlení. Skládá se ze tří různých zdrojů světla. Hlavním zdrojem světla pro váš objekt bude hlavní světlo. Doplňkové světlo pomáhá snižovat kontrast tím, že tlumí stíny z hlavního světla. Zadní světlo je silné světlo umístěné za fotografovaným objektem, které ho pomáhá oddělit od pozadí.

Čtyři tipy pro vytvoření realistického 3D osvětlení

Pozorujte skutečný svět

3D osvětlení je umění a stejně jako u mnoha jiných uměleckých oborů může být pozorování prvním krokem k jeho plnému ovládnutí. Zkoumejte, jak se osvětlení mění v průběhu dne, jaká kombinace přírodních a umělých zdrojů osvětluje vaše okolí a jak může změna umístění zdrojů světla v místnosti změnit její atmosféru.

V jednoduchosti je síla

Zejména u venkovních denních 3D scén si často vystačíte s jedním nebo dvěma zdroji světla. Ve skutečném světě je hlavním zdrojem světla obvykle slunce, takže k simulaci hry světla a stínů, která je běžná ve venkovních scénách, můžete použít kopuli oblohy. Často není třeba používat bodové ani jiné zdroje světla.

Sledujte filmy

Kameramani jsou mistři práce se světlem. Začátečníci se můžou hodně naučit pouhým sledováním filmů, u kterých jsou oceňovány použité filmové techniky.

Experimentujte s naznačeným osvětlením

Osvětlením scény pomocí neurčitých zdrojů světla těsně za okrajem snímku můžete vytvořit obraz, který je zároveň tajemnější i věrohodnější. Tímto způsobem navodíte dojem světa, který nekončí na okraji vaší kompozice.

Nezapomeňte na barvu světla

I když se budete soustředit především na směr a povahu zdroje světla, vezměte v potaz také kvalitu světla. Různé typy světla, například čistě bílé, namodralé a žluté, vyvolávají velmi rozdílné nálady.