Oświetlenie 3D: typy oświetlenia i techniki oświetlenia 3D

Baner dotyczący oświetlenia

Oświetlanie kształtów w sposób, jaki widzimy w prawdziwym świecie. W przestrzeniach rzeczywistych i fikcyjnych używamy oświetlenia, aby nadać nastrój i ukierunkować uwagę. Fotograficy, operatorzy filmowi, twórcy filmów i artyści od grafiki 3D muszą być specjalistami od stosowania efektów świetlnych, aby odtwarzać rzeczywistość albo stylizować scenę.

Pięć typów źródeł światła 3D.

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz pracę z podstawowymi technikami oświetlenia, czy pracujesz nad złożonymi kompozycjami, najpierw musisz poznać źródła światła, których możesz używać, tworząc konfigurację oświetlenia.

  • Światło kierunkowe: To źródło światła emituje równoległe promienie, które omiatają obiekt tak, jakby źródło było odległe — jak słońce. Dociera do każdego elementu sceny z jednakową intensywnością.
  • Światło obszarowe: To źródło światła jest definiowane przez kierunkowe promienie wydobywające się z konkretnej powierzchni. Ten rodzaj światła przypomina światło przechodzące przez okno lub studyjną lampę softbox i tworzy podświetlenia konkretnych kształtów. 
  • Światło ze źródłem punktowym: Światło ze źródłem punktowym to źródło, które wysyła światło we wszystkich kierunkach. Świateł ze źródłem punktowym można używać do symulowania światła emitowanego przez lampę lub tradycyjną żarówkę.
  • Światło punktowe: Podczas gdy światło ze źródłem punktowym przypomina światło z lampy stołowej, światło punktowe jest bardziej zbliżone do latarki. Światło punktowe jest ograniczone przez określony kąt. Intensywność światła spada wraz z odległością obiektu od źródła światła, a także wzdłuż krawędzi stożka światła.
  • Oświetlenie z nieba: Gdy wybrany jest ten typ światła, światło omiata scenę z góry. Zwykle używane jest w scenach na dworze do odtwarzania efektu oświetlenia pochodzącego z jasnego nieba.

Przykłady oświetlenia jedno-, dwu- i trójpunktowego

O charakterze środowiska 3D decyduje nie tylko typ oświetlenia, ale też liczba zastosowanych źródeł.

Oświetlenie — jeden punkt

Oświetlenie jednopunktowe.

Przy oświetleniu jednopunktowym na scenie jest tylko jedno źródło światła i nie ma żadnych uzupełniających źródeł wypełniających cienie. Jest to przydatne narzędzie do tworzenia dramatycznych, wysokokontrastowych scen.

Oświetlenie — dwa punkty

Oświetlenie dwupunktowe.

W tej metodzie oświetlania używane jest źródło główne (oświetlenie główne) oraz źródło dodatkowe. Oświetlenie główne będzie jaśniejsze. Oświetlenie dodatkowe może służyć do dostosowania kontrastu lub oddzielenia tematu od tła.

Oświetlenie — trzy punkty

Oświetlenie trójpunktowe.

Jest to typowe oświetlenie używane przy renderowaniu 3D, inspirowane filmowym stylem oświetlenia stosowanym w Hollywood. Składają się na nie trzy różne źródła światła. Oświetlenie główne będzie głównym źródłem światła dla tematu. Oświetlenie wypełniające pozwoli sterować kontrastem przez rozjaśnianie cieni tworzonych przez oświetlenie główne. Podświetlenie (obwódka świetlna) będzie z kolei silnym światłem umieszczonym za tematem, które ułatwi odseparowanie go z tła.

Cztery wskazówki dotyczące tworzenia realistycznego oświetlenia 3D.

Przyglądaj się uważnie światowi rzeczywistemu.

Oświetlenie 3D to sztuka i tak samo jak w przypadku innych dziedzin sztuki jej opanowanie można zacząć od obserwowania. Patrz, jak oświetlenie zmienia się w ciągu dnia oraz obserwuj kombinacje naturalnych i sztucznych źródeł światła w otoczeniu i to, jak przemieszczanie źródeł światła w pomieszczeniu wpływa na nastrój w nim.

Zachowaj prostotę.

Szczególnie w przypadku sceny 3D na dworze w porze dziennej jedno lub dwa źródła światła zwykle wystarczą. W prawdziwym świecie większość światła normalnie pochodzi ze słońca, więc można użyć oświetlenia z nieba do symulowania gry światła i cieni w typowych scenach na dworze. Zazwyczaj nie ma konieczności stosowania świateł ze źródłem punktowym, punktowych i innych źródeł światła.

Oglądaj filmy.

Filmowcy są mistrzami w projektowaniu oświetlenia. Początkujący mogą się wiele nauczyć, oglądając filmy doceniane za zastosowane techniki filmowe.

Eksperymentuj z ukrytym oświetleniem.

Oświetlając sceny niezdefiniowanymi źródłami tuż za krawędzią obrazu, można stworzyć obraz, który jest jednocześnie bardziej tajemniczy i bliższy rzeczywistości. Nie będzie wrażenia, że świat kończy się na krawędziach kompozycji.

Rozważ też kolory.

Chociaż w pierwszej kolejności będziesz koncentrować się na kierunku i charakterze źródła światła, pomyśl też o jakości światła. Różne typy światła — przykładowo czysto białe, niebieskawe i żółte — będą skutkować zupełnie różnym nastrojem.