Adobes Generelle vilkår for brug

 

Udgivet 16. marts 2020. Gældende fra den 16. april 2020. Disse Vilkår erstatter og tilsidesætter alle tidligere versioner.

 

BESTEMMELSEN OM OBLIGATORISK VOLDGIFT OG ANSVARSFRASKRIVELSE I FORHOLD TIL KOLLEKTIVT SØGSMÅL I AFSNIT 14 (TVISTBILÆGGELSE) NEDENFOR REGULERER BILÆGGELSEN AF TVISTER. LÆS DEN OMHYGGELIGT. HVIS DU IKKE ER ENIG I DEN OBLIGATORISKE BESTEMMELSE OM VOLDGIFT OG ANSVARSFRASKRIVELSE I FORHOLD TIL KOLLEKTIVT SØGSMÅL, SKAL DU UNDLADE AT BRUGE TJENESTERNE ELLER SOFTWAREN.

 

Disse Generelle vilkår for brug ("Generelle vilkår") sammen med eventuelle gældende Tillægsvilkår (se afsnit 1.2 (Tillægsvilkår) nedenfor) (samlet "Vilkår") regulerer din brug af og adgang til vores hjemmeside, kundesupport, diskussionsfora og andre interaktive områder eller tjenester samt tjenester som f.eks. Creative Cloud (samlet "Tjenester") og software, som vi lader indgå som en del af Tjenesterne, samt eventuelle programmer, herunder mobilprogrammer, Eksempelfiler og Indholdsfiler (defineret nedenfor), scripts, kildekode, instruktionssæt og relateret dokumentation (samlet "Software"). Hvis du har accepteret abonnements- og annulleringsvilkårene, betragtes sådanne vilkår også som en del af Vilkårene. Hvis du bruger og får adgang til Tjenesterne og Softwaren via Adobes Value Incentive Plan-program ("VIP") , gælder abonnements- og annulleringsbetingelserne ikke for dig, men resten af disse Vilkår regulerer din brug af og adgang til Tjenesterne og Softwaren. Hvis du har indgået en anden aftale med os mht. specifikke Tjenester eller specifik Software, vil vilkårene i den pågældende aftale have forrang, i det omfang de er i modstrid med Vilkårene. 

 

Du skal være 13 år gammel eller ældre for at registrere dig for et individuelt Adobe ID. Grundskoler og skoler på gymnasialt niveau, som deltager i tilbud til navngivne brugere, kan udstede et Adobe ID på virksomhedsniveau til et barn på under 13 år i overensstemmelse med Tillægsvilkår for grundskoler og skoler på gymnasialt niveau.

 

1. Din Aftale med Adobe.

 

1.1 Valg af lov og Kontraherende enhed. Hvis du er bosiddende i Nordamerika (herunder USA, Canada, Mexico, USA's territorier og besiddelser og USA's militærbaser, uanset hvor de måtte være placeret), er dit forhold til Adobe Inc., et amerikansk firma, og Vilkårene reguleres af lovgivningen i Californien, USA, medmindre de er undtaget af amerikansk føderal lovgivning, uanset om der måtte være tale om modstridende lovregler. Hvis du bor uden for Nordamerika, er din aftalepartner Adobe Systems Software Ireland Limited, og Vilkårene regulereres af lovene i Irland. For kunder i Australien fungerer Adobe Systems Software Ireland Limited som autoriseret agent for Adobe Systems Pty Ltd. og indgår denne kontrakt i sin kapacitet som agent for Adobe Systems Pty Ltd. Du kan have yderligere rettigheder i henhold til din lokale lovgivning. Vi forsøger ikke at begrænse disse rettigheder, hvor det er forbudt at gøre det i henhold til lovgivningen.

 

1.2 Tillægsvilkår. Vores Tjenester og Software er ikke solgt, men licenseret til dig, og kan også være underlagt et eller flere af Tillægsvilkårene nedenfor ("Tillægsvilkår"). Hvis der er uoverensstemmelse mellem vilkårene i de Generelle vilkår og Tillægsvilkårene, vil Tillægsvilkårene gælde i forbindelse med den pågældende Tjeneste eller Software. Tillægsvilkårene kan ændres som beskrevet i afsnit 1.6 (Opdateringer af Vilkår) nedenfor.

1.3 Erhvervsbrugere. Hvis du har modtaget en "Rettighed" (som er defineret som retten til at bruge, få adgang til og forbruge Softwaren og Tjenesterne) fra en organisation eller gruppe, herunder, men ikke begrænset til en virksomhed eller enhver anden kommerciel enhed, myndighedsenhed, almennyttig organisation eller en uddannelsesinstitution (hver især en Virksomhed") i henhold til et af Adobes erhvervsabonnementer (såsom Creative Cloud for teams, Creative Cloud for enterprise eller Document Cloud), så (A) er du en "Erhvervsbruger" i en sådan Virksomhed, (B) din Adobe-profil, der er knyttet til sådan ret, er en "Erhvervsprofil" og (C) alle henvisninger til "dig" i disse Vilkår betyder en sådan Virksomhed Hvis du er en Erhvervsbruger, accepterer du, at som følge af din modtagelse af rettigheder fra en sådan Virksomhed (1) kan Adobe give en sådan Virksomhed mulighed for at få adgang til, bruge, fjerne, beholde og kontrollere din Erhvervsprofil og alt indhold deri, hvad enten det er uploadet eller importeret før eller efter den dato, disse Vilkår sidst blev opdateret, (2) at din brug af Tjenesterne og Softwaren reguleres af en sådan Virksomheds aftale med Adobe, og (3) at Adobe kan levere dine personlige oplysninger til en sådan Virksomhed. Hvis du er en Erhvervsbruger med Rettigheder fra flere Virksomheder, kan du have separate Erhvervsprofiler tilknyttet hver Virksomhed. Som Erhvervsbruger kan du have forskellige aftaler med eller forpligtelser i forhold til en Virksomhed, som kan have indflydelse på din Erhvervsprofil eller dit Indhold. Adobe er ikke ansvarlig for nogen overtrædelse fra din side af sådanne aftaler eller forpligtelser. Hvis du ikke modtog Rettigheder fra en Virksomhed (f.eks. fordi du købte et Creative Cloud for individuals-abonnement og modtog rettigheder via dette Abonnement), (a) er du en "Personlig bruger", (b) din Adobe-profil er en personlig profil, (c) du opretholder eneadgang og kontrol over alt Indhold på din personlige konto eller personlige profil (medmindre andet er angivet i Privatlivspolitikken), og (d) alle referencer til "dig" i disse Generelle vilkår betyder dig som person. Hvis du modtog rettigheder gennem et personligt abonnement og fra en Virksomhed, er du både en Personlig bruger og en Erhvervsbruger. Du er en personlig bruger, når du bruger de Rettigheder, du har opnået gennem dit personlige abonnement, og Erhvervsbruger, når du bruger de Rettigheder, du har fået af en Virksomhed.

 

1.4 Domæner til forretnings-e-mails. Som Personlig bruger eller Erhvervsbruger kan du oprette en Adobe-konto ved hjælp af en e-mailadresse, der er givet til eller tildelt dig af en Virksomhed (f.eks. din arbejds-e-mailadresse). Hvis Virksomheden indgår et direkte forhold til os, kan Virksomheden føje din konto til et sådant forhold. Hvis dette sker, kan Virksomheden med forudgående varsel indrullere din konto i Virksomhedens konto. Dette betyder, at Virksomheden kan (A) få adgang til kontoen, (B) tage kontrol over kontoen og eventuelt Indhold deri, uanset om det er gemt, uploadet eller importeret før eller efter den dato, hvor disse Vilkår sidst blev opdateret, og (C) anbefale, at alt Indhold, der ikke er relateret til Virksomheden, flyttes til en ny konto, der bruger en e-mailadresse, der ikke er tilknyttet en sådan Virksomhed. Som enkeltperson eller Erhvervsbruger anerkender du også, at Adobe kan give dine personlige oplysninger til en sådan Virksomhed, f.eks. dit navn eller din e-mailadresse. Hvis du ikke ønsker, at en Virksomhed skal have adgang til, bruge, fjerne, beholde eller kontrollere en konto eller profil, skal du ikke bruge en forretnings-e-mailadresse til den pågældende konto. Oplysninger om, hvordan du kan ændre den e-mailadresse, der er knyttet til din konto, findes her

 

1.5. Ejerskab. Du (som Virksomhed eller individ, alt efter hvad der er relevant) beholder alle rettigheder og ejerskab til dit Indhold. Vi gør ikke nogen krav på ejerskabsrettigheder til dit Indhold.

 

1.6 Opdateringer af Vilkår. Vi kan til enhver tid foretage ændringer i Vilkårene, og hvis vi gør det, underretter vi dig ved at ændre datoen øverst i Vilkårene, og i nogle tilfælde giver vi dig et yderligere varsel. Du skal gennemse Vilkårene regelmæssigt. Medmindre andet er angivet, vil de ændrede Vilkår være gældende øjeblikkeligt, og din fortsatte brug af vores Tjenester og Software bekræfter din accept af ændringerne. Hvis du ikke accepterer de ændrede Vilkår, skal du stoppe med at bruge vores Tjenester og Software.

 

2. Beskyttelse af personlige oplysninger.

 

2.1 Beskyttelse af personlige oplysninger. For oplysninger om, hvordan vi indsamler, bruger, deler eller på anden måde behandler oplysninger om dig og din brug af vores apps og websteder, kan du se vores privatlivspolitik. Du kan administrere informationsindstillinger her.

 

2.2 Vores adgang til dit indhold. Når loven tillader det, vil vi kun tilgå, se eller lytte til dit Indhold (defineret i afsnit 4.1 (Indhold) nedenfor) på begrænsede måder. Vi har måske brug for at tilgå, se eller lytte til dit Indhold f.eks. for at kunne udføre Tjenesterne med henblik på at kunne (A) svare på Feedback eller supportanmodninger, (B) registrere, forhindre eller på anden måde håndtere svindel, sikkerhedsmæssige, juridiske eller tekniske spørgsmål og (C) håndhæve disse Vilkår. Vores automatiserede systemer kan analysere dit Indhold ved hjælp af teknikker som maskinlæring for at forbedre vores Tjenester og Software og brugeroplevelsen. Få mere at vide om vores maskinlæring.

 

2.3 Databehandlingsaftale. Hvor kundeoplysninger omfatter personlige oplysninger, og hvor du betragtes som en "Dataansvarlig", og Adobe er en "Databehandler" som defineret i EU's persondataforordning 2016/679 ("GDPR"), vil vilkårene i Adobes databehandlingsaftale (""DBA") (tilgængelig her), herunder Europa-Kommissionens godkendte standardkontraktsbestemmelser, hvor det er relevant, finde anvendelse på behandlingen af sådanne personlige oplysninger og er inkorporeret ved henvisning i Vilkårene.

 

2.4 Følsomme personlige oplysninger. Du accepterer ikke at indsamle, behandle eller opbevare Følsomme personlige oplysninger ved hjælp af Tjenesterne eller Softwaren. Du accepterer ikke at overføre, videregive eller stille Følsomme personlige oplysninger til rådighed for Adobe eller Adobes tredjepartsudbydere. "Følsomme personlige oplysninger" betyder en persons økonomiske oplysninger, seksuelle præferencer, medicinske oplysninger eller helbredsoplysninger, der er beskyttet i henhold til enhver lovgivning om beskyttelse af sundhedsdata, biometriske data (med henblik på entydig identifikation af en person), personlige oplysninger om børn, der er beskyttet i henhold til enhver lov om beskyttelse af børnedata (såsom personlige oplysninger defineret i henhold til US Children's Online Privacy Protection Act ("COPPA ")) og eventuelle yderligere typer oplysninger, der er inkluderet i dette begreb eller et lignende begreb (såsom "følsomme personlige data" eller "særlige kategorier af personlige oplysninger") som brugt i gældende databeskyttelses- eller privatlivslovgivning.

 

2.5 Overførsel af personlige oplysninger. Vi behandler og gemmer oplysninger i USA og andre lande. Ved at bruge vores apps og websteder accepterer du, at du giver Adobe tilladelse til at overføre dine personlige oplysninger på tværs af landegrænser og til andre lande, hvor Adobe og dets partnere driver forretning. Personlige oplysninger, der indsamles fra brugere i Kina, kan f.eks. blive eksporteret til sted uden for Kina.

 

3. Brug af Tjenester og Software.

 

3.1 Licens. Hvis du overholder Vilkårene og gældende lovgivning, har du tilladelse til at tilgå og bruge Tjenesterne og Softwaren, som vi gør tilgængelige, og som vi har givet dig licens til. Din eller dine licenser udløber ved udgangen af den periode, der er angivet i dit ordredokument. Den eller de versioner af Tjenesterne og Softwaren, der er tilgængelige på din fornyelsesdato, kan afvige fra den eller de tilgængelige versioner, da du i første omgang købte din eller dine licenser fra Adobe. De versioner af Tjenesterne og Softwaren, som Adobe understøtter, findes her. Du accepterer, at din beslutning om at bruge eller købe Software eller Tjenester ikke er betinget af levering af fremtidig funktionalitet eller funktioner eller er afhængig af mundtlige eller skriftlige offentlige kommentarer fremsat af os om fremtidig funktionalitet eller funktioner.

 

3.2 Adobes immaterielle rettigheder. Vi (og vores licensgivere) vil fortsat være eneejere af alle rettigheder, ejendomsrettigheder og interesser i Tjenesterne og Softwaren. Bortset fra som anført i disse Vilkår tildeler vi ikke nogen rettigheder til patenter, ophavsrettigheder, forretningshemmeligheder, varemærker eller andre rettigheder med hensyn til elementerne i Tjenesterne eller Softwaren. Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke er givet under disse Vilkår.  

 

3.3 Lagring. Vi anbefaler, at du regelmæssigt sikkerhedskopierer dit Indhold og Creative Cloud-kundeskrifttyper andetsteds, hvis Tjenesterne stiller opbevaring til rådighed, og denne funktionalitet er aktiveret af de relevante Tjenester. Vi kan stille rimelige tekniske begrænsninger til dit filstørrelse, lagerplads, behandlingskapacitet og andre tekniske begrænsninger. Vi kan midlertidigt ophæve din brug af Tjenesterne, indtil du ligger inden for begrænsningen for lagringspladsen, der er tilknyttet din konto. Ved udgangen af din licensperiode vil vi bruge kommercielt rimelige bestræbelser for at give dig mulighed for at udtrække dit Indhold fra Tjenesterne. Udtræk af Indhold skal være fuldført inden for 30 dage fra ophør eller udløb af licensperioden. Ved slutningen af denne 30-dages periode for udtræk forbeholder vi os ret til at slette dit Indhold. Du bør downloade Indhold, som du har gemt i Tjenesterne, før din licens udløber.

 

3.4 Brugergenereret Indhold. Vi kan muligvis hoste brugergenereret indhold fra vores brugere. Hvis du tilgår til vores Tjenester, kan du måske støde på brugergenereret indhold, som du finder stødende eller chokerende. Dit eneste middel mod dette er at holde op med at se på indholdet. Du vil i nogle tilfælde også kunne klikke på knappen "Rapportér" for at underrette os om det stødende, brugergenererede indhold.

 

3.5 Eksempelfiler. "Eksempelfiler" betyder filer leveret af Adobe såsom lydfiler, visuelle filer, videofiler eller andet indhold til brug i selvstudier, demonstrationer eller til andre afprøvningsformål, og som kan identificeres som eksempelfiler. Eksempelfiler må ikke bruges til andre formål end de formål, som de er leveret til. Du kan ikke distribuere eksempelfiler på nogen måde, der tillader en tredjepart at bruge, downloade, udtrække eller få adgang til Eksempelfilerne som en separat fil, og du kan ikke kræve nogen rettigheder til Eksempelfilerne.

 

3.6 Indholdsfiler."Indholdsfiler" betyder Adobe-aktiver, der leveres som en del af Tjenester og Software. Medmindre dokumentation eller specifikke licenser (herunder, men ikke begrænset til, Tillægsvilkår) angiver andet, giver vi dig en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-viderelicenserbar og ikke-overførbar licens til at bruge Indholdsfiler til at oprette din endelige brug (dvs. det afledte program eller produkt udviklet af dig), hvori Indholdsfiler, eller afledninger deraf, indlejres til din brug ("Slutbrug"). Du må gerne ændre Indholdsfilerne, inden de indlejres i Slutbrugen. Du må kun gengive og distribuere Indholdsfiler i forbindelse med din Slutbrug. Du må dog under ingen omstændigheder distribuere Indholdsfilerne på stand alone-basis udover Slutbrugen.

 

3.7 Omkostningsfrie medlemskaber, tilbud og testversioner. Adobe kan tilbyde omkostningsfrit medlemskab, tilbud og prøvemedlemskab efter eget skøn. Hvis du får tildelt adgang til Tjenesterne eller Softwaren omkostningsfrit eller som prøve, reguleres en sådan adgang af disse Vilkår. Når som helst før eller under den omkostningsfrie periode eller prøveperioden kan Adobe efter eget skøn bringe den omkostningsfrie periode eller prøveadgang til ophør uden varsel og uden noget ansvar over for dig, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, af en hvilken som helst årsag, herunder for at forhindre misbrug af adgangen til den omkostningsfrie adgang eller prøveadgangen. Efter den omkostningsfrie periode eller prøveadgangen er udløbet, kan du kun fortsætte med at bruge Tjenesterne eller Softwaren ved at tilmelde dig et betalt abonnement, hvis det er tilgængeligt, eller som på anden måde tilladt af Adobe. Under den omkostningsfrie periode eller prøveperiode gælder ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for Tjenesterne og softwaren, alle Tjenester og Softwaren leveres "som de(n) er" med alle mangler, og ingen teknisk eller anden support er inkluderet.

 

3.8 NFR-version. Adobe kan også give Tjenesterne eller Softwaren klassifikationerne "prøve", "evaluering", "ikke beregnet til videresalg" eller andre lignende klassifikationer ("NFR-version"). Du må kun installere og bruge NFR-versionen i løbet af perioden og kun til de formål, som vi angiver, når vi leverer NFR-versionen. Du må ikke bruge nogen materialer, du har produceret med NFR-versionen, til kommercielle formål. 

 

3.9 Adobe Talent.

(A) Du må ikke opslå jobmuligheder, der peger på specifikke arbejdsmæssige konkurrencer eller andre muligheder for at hverve kundetilpassede og vederlagsfri kreative arbejder fra kreative professionelle. Sådanne indlæg kan blive fjernet uden restitution.

(B) Vi tilbyder en betalt funktion for "Talentsøgning" til personalekonsulenter og virksomheder, der leder efter uopdagede talenter og som ansætter kreative talenter. Ved at uploade en offentlig profil eller et offentligt projekt på Tjenesterne accepterer du, at de offentlige oplysninger kan medtages i resultater for Talentsøgning. 

 

3.10 Creative Cloud-kundeskrifttyper.

(A) For så vidt angår alle skrifttyper eller skrifttypefiler, du uploader eller sender til Tjenesterne og softwaren ("Creative Cloud-kundeskrifttyper"), erklærer og garanterer du, at du har alle nødvendige rettigheder til at give os mulighed for at bruge, gengive, vise, hoste og distribuere Creative cloud-kundeskrifttyper gennem Tjenesterne og Softwaren til din brug. Creative Cloud-kundeskrifttyper betragtes ikke som Indhold, som defineret i Vilkårene. Adobe erklærer eller garanterer ikke, at sådanne Creative Cloud-kundeskrifttyper vil være kompatible med eller egnet til brug med Tjenesterne eller Softwaren.

(B) I tilfælde af at vi bliver informeret af en tredjepart eller bliver opmærksomme på, at du ikke har de rettigheder, som du garanterer i afsnit 3.10 (A) (Creative Cloud-kundeskrifttyper), eller at dine Creative Cloud-kundeskrifttyper krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, kan vi fjerne Creative Cloud-kundeskrifttyper fra din konto, fra Tjenesterne eller fra Indholdet, der bruger de pågældende Creative Cloud-kundeskrifttyper. Hvis vi fjerner dine Creative Cloud-kundeskrifttyper fra din konto, Tjenesterne eller Indholdet, der bruger Creative Cloud-kundeskrifttyper, kan visningen af dit Indhold blive ændret. Få mere at vide om, hvordan dit Indhold kan ændre sig.

(C) Du kan tilbagekalde vores adgang til dine Creative Cloud-kundeskrifttyper og til enhver tid bringe vores rettigheder til ophør ved at slette dine Creative Cloud-kundeskrifttyper fra Tjenesten.

(D) Ved ophør eller lukning af din konto forbeholder vi os retten til at slette dine Creative Cloud-kundeskrifttyper. Nogle kopier af dine Creative Cloud-kundeskrifttyper kan blive bevaret som en del af vores rutinemæssige sikkerhedskopieringer.

(E) Vi indsamler muligvis oplysninger, der er forbundet med din brug af Creative Cloud-kundeskrifttyper, såsom navne på de Creative Cloud-kundeskrifttyper, som du uploader, og hvordan du bruger Creative Cloud-kundeskrifttyper.

 

3.11 Andre licenstyper.

(EN) Pre-release- eller betaversion. Vi kan give Tjenesterne eller Softwaren, eller en funktion i Tjenesterne eller Softwaren, klassifikationerne pre-release-version eller betaversion ("Betaversion"). En Betaversion er ikke et udtryk for det endelige produkt og kan indeholde fejl, som kan medføre systemfejl eller andre fejl samt tab af data. Vi forbeholder os retten til at undlade at udgive en kommerciel versionen af Betaversionen Du skal øjeblikkeligt ophøre med at bruge Betaversionen og ødelægge alle kopier af Betaversionen, hvis vi anmoder dig om at gøre det. Til gengæld for din brug af en Betaversion accepterer du, at Adobe kan indsamle data om din brug af Betaversionen for at forbedre vores produkter og tilpasse din oplevelse, uanset om du har fravalgt dataindsamling for versioner, der ikke er Betaversioner. Hvis du ikke ønsker at få din brug sporet, skal du indstille din brug af Betaversionen ved at afinstallere en sådan Betaversion eller bruge en version af Tjenesterne eller Softwaren, der ikke er en Betaversion. Enhver separat aftale, vi indgår med dig, der gælder Betaversionen, erstatter disse bestemmelser.

(B) Studieversion. Hvis vi bestemmer, at Tjenesterne eller Softwaren er en version beregnet til studerende ("Studieversion"), må du kun bruge Studieversionen, såfremt du er kvalificeret hertil i henhold til kravene angivet her. Du må kun installere og bruge Uddannelsesversionen i det land, hvor du er kvalificeret som uddannelsesmæssig bruger. Hvis du er bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, betyder "Land" i foregående sætning Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

 

3.12 Tredjepartstjenester og -software. Tjenesterne og softwaren kan omfatte tredjepartstjenester og -software, og du er ansvarlig for at overholde alle gældende tredjepartsvilkår. Nogle tredjepartsbetingelser, der kan være gældende for din brug af Tjenesterne og Softwaren, er tilgængelige. Adgang til tredjepartstjenester og -software leveres kun for bekvemmelighedens skyld, og Adobe har intet ansvar for sådanne tredjepartstjenester og -softwareprogrammer.

 

4. Dit indhold.

 

4.1 Indhold. "Indhold" betyder enhver slags tekst, information eller materiale som f.eks. lydfiler, videofiler, elektroniske dokumenter eller billeder, som du uploader og importerer til eller opretter med Tjenesterne eller Softwaren i forbindelse med eller via din brug af Tjenesterne. Du må ikke uploade Indhold, der er forbudt efter nogen gældende lov. Vi forbeholder os retten til at fjerne Indhold eller begrænse adgangen til Indhold, Tjenester og Software, hvis noget af dit Indhold viser sig at være i strid med disse Vilkår. Vi kontrollerer ikke alt Indhold, der uploades til Tjenesterne eller Softwaren, men vi vil muligvis bruge forhåndenværende teknologier, leverandører eller processer til at screene for visse typer ulovligt indhold (f.eks. børnepornografi) eller andet krænkende indhold eller krænkende adfærd (f.eks. aktivitetsmønstre, der tyder på spam eller phishing, eller søgeord, der tyder på, at voksent indhold er blevet opslået uden for voksenmuren).

 

4.2 Licenser til dit Indhold for at kunne bruge Tjenesterne og Softwaren. Når du uploader Indhold til Tjenesterne eller Softwaren, giver du os en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royalty-fri licens, der kan videregives og overdrages, til at bruge, reproducere, vise offentligt, distribuere, modificere (f.eks. for at fremvise dit Indhold bedre), udføre offentligt og oversætte Indholdet, og som udelukkende er med henblik på at drive eller forbedre Tjenesterne og Softwaren.

 

4.3 Deling af dit Indhold.

(A) Deling. Nogle Tjenester og noget af Softwaren vil muligvis omfatte funktioner, der gør det muligt at dele dit Indhold med andre brugere eller at offentliggøre det. "Dele" betyder at e-maile, opslå, overføre, streame, uploade eller på anden måde stille noget til rådighed (enten for os eller andre brugere) gennem din brug af Tjenesterne og Softwaren. Andre brugere kan bruge, kopiere, ændre eller dele dit Indhold på mange måder. Overvej nøje, hvad du vælger at Dele eller offentliggøre, da du er eneansvarlig for det Indhold, du Deler.

(B) Adgangsniveau. Vi overvåger eller regulerer ikke, hvad andre gør med dit Indhold. Du har ansvar for at fastlægge dit Indholds begrænsninger og for at vælge et passende adgangsniveau til dit Indhold. Hvis du ikke anvender et passende adgangsniveau til dit Indhold, kan systemet sætte standarden ved sin mest tilladelige indstilling. Det er dit ansvar at meddele andre brugere, hvordan dit Indhold må Deles, og at justere indstillingerne for adgang til og deling af dit Indhold.

(C) Kommentarer. Alle kommentarer, som du sender via Tjenesterne og Softwaren, er ikke anonyme og kan ses af andre brugere. Dine kommentarer kan slettes af dig, andre brugere eller os.

 

4.4 Licensens ophør. Du kan til enhver tid tilbagekalde licensen til dit Indhold og bringe vores rettigheder til ophør ved at fjerne dit Indhold fra Tjenesten. Nogle kopier af dit Indhold kan dog bevares som en del af vores rutinemæssige sikkerhedskopieringer. 

 

4.5 Feedback. Du er ikke forpligtet til at forsyne os med ideer, forslag, tilbud eller fejl- eller nedbrudsrapporter ("Feedback"). Hvis du imidlertid vælger at sende os feedback, giver du os en ikke-eksklusiv, uigenkaldelig, vedvarende, verdensomspændende, royalty-fri licens, der kan videregives i licens og overføres, til at lave, bruge, sælge, få lavet, udbyde til salg, importere, eksportere, reproducere, vise offentligt, distribuere, ændre og udføre Feedbacken offentligt.

 

5. Din konto.

 

5.1 Kontooplysninger. Du er ansvarlig for al aktivitet, der finder sted via din konto, selvom denne aktivitet ikke foretages af dig eller er uden din viden eller dit samtykke. Du skal omgående kontakte kundesupport, hvis du bliver opmærksom på uautoriseret brug af din konto. Du må ikke (A) Dele dine kontooplysninger (undtagen med en autoriseret kontoadministrator), uanset om det måtte være tilsigtet eller utilsigtet, eller (B) bruge en anden persons konto. Din kontoadministrator kan bruge dine kontooplysninger til at administrere din brug og adgang til Tjenesterne og Softwaren. I forbindelse med PhoneGap forbeholder vi os ret til at overvåge og håndhæve begrænsninger og restriktioner for abonnementet, herunder, men ikke begrænset til, retten til at opkræve gebyrer for tillæg.

 

5.2 Inaktivitet på gratis konto. Du er ansvarlig for at holde din konto aktiv, hvilket betyder, at du skal logge ind med jævne mellemrum for at undgå afbrydelser eller tab af adgang til Tjenesterne og softwaren eller ophøret af din konto. Hvis du ikke logger på din konto med jævne mellemrum, forbeholder vi os retten til at antage, at din konto er inaktiv, og du accepterer, at vi lukker den ned for dig. Du forstår, at du mister adgang til ethvert Indhold, der er gemt på din konto ved lukning. Før vi lukker din konto på grund af inaktivitet, forsøger vi at give dig besked. For at undgå tvivl finder dette afsnit 5.2 (Kontoinaktivitet) ikke anvendelse på betalte konti med god status.

 

6. Brugeradfærd.

 

6.1 Ansvarlig brug. Adobes brugergrupper består ofte af brugere, der forventer en vis grad af høflighed og professionalisme. Du skal bruge Tjenesterne og Softwaren på ansvarlig vis.

 

6.2 Misbrug. Du må ikke misbruge Tjenesterne eller Softwaren. Du må f.eks. ikke:

(A) bruge Tjenesterne eller softwaren uden eller i strid med en skriftlig licens eller aftale med Adobe;

(B) kopiere, ændre, hoste, streame, viderelicensere eller videresælge Tjenesterne eller Softwaren,

(C) give andre mulighed for eller tilladelse til at bruge Tjenesterne eller Softwaren med dine kontooplysninger,

(D) tilbyde, bruge eller tillade brug af Tjenesterne eller Softwaren i en IT-servicevirksomhed, tredjepartsoutsourcingtjeneste, på medlemskabs- eller abonnementsbasis, på tjenestebureaubasis, på tidsdelingsbasis, som en del af en hostet tjeneste eller på vegne af tredjepart;

(E) bruge Softwaren til at konstruere enhver form for database eller datasæt,

(F) opnå adgang til eller forsøge at opnå adgang til Tjenesterne eller Softwaren på nogen anden måde end via den grænseflade, vi har stillet til rådighed eller godkendt,

(G) omgå adgangs- eller brugsbegrænsninger, der har til hensigt at forhindre specifik brug af Tjenesterne eller Softwaren;

(H) dele Indhold eller Creative Cloud-kundeskrifttyper eller på anden måde engagere dig i adfærd, der krænker andres immaterielle rettigheder. "Immaterielle rettigheder" omfatter ophavsret, ideelle rettigheder, varemærker, varedesign, patenter, forretningshemmeligheder, urimelig konkurrence, rettigheder til privatliv, rettigheder til reklame og andre ejendomsrettigheder),

(I) dele noget Indhold, som er ulovligt, skadevoldende, truende, uanstændigt, voldeligt, nedværdigende, ansvarspådragende, ærekrænkende, bagvaskende, vulgært, uanstændigt, blasfemisk, krænkende for privatlivets fred, hadefuldt eller på anden vis stødende,

(J) dele noget Indhold, der seksualiserer mindreårige, eller som er beregnet til at lette upassende interaktion med mindreårige, andre Adobe-brugere eller offentligheden;

(K) udgive dig for en anden person eller virksomhed, give urigtige oplysninger eller på anden vis fortie sandheden om dit forhold til en person eller en virksomhed;

(L) forsøge at deaktivere, indskrænke eller ødelægge Tjenesterne eller Softwaren,

(M) uploade, transmittere, gemme eller stille til rådighed noget Indhold, Creative Cloud-kundeskrifttyper eller kode, der indeholder virus, ondsindet kode, malware eller komponenter, der er designet til at skade eller begrænse funktionaliteten i Tjenesterne eller Softwaren,

(N) afbryde, forstyrre eller forhindre andre brugere i deres brug af Tjenesterne eller Softwaren (f.eks. via forfølgelse, trusler, chikane eller tilskyndelse til eller agitering for vold eller selvskade),

(O) udsende kædebreve, uønsket e-mail, pyramidespil, phishing, spam, svindel eller andre uønskede meddelelser,

(P) reklamere for produkter eller tjenester via Tjenesterne, medmindre vi har givet vores skriftlige godkendelse hertil,

(Q) bruge nogen som helst metoder til indsamling og udtrækning af data i forbindelse med Tjenesterne eller softwaren, herunder scraping af data til maskinlæring eller andre formål,

(R) kunstigt manipulere eller afbryde Tjenesterne eller Softwaren (såsom manipulere påskønnelse på Behance eller få brugere til at gå til tredjepartswebsteder),

(S) oprette Adobe-konti med det formål at overtræde disse vilkår eller for at omgå kontoophør eller andre typer handlinger, Adobe har truffet,

(T) manipulere eller på anden måde vise Tjenesterne eller Softwaren ved hjælp af framing- eller lignende navigeringsteknologi eller

(U) bryde gældende love.

 

7. Gebyrer og betaling.

 

7.1 Skatter og gebyrer til tredjepart. Du skal betale alle gældende skatter og tredjepartsgebyrer (f.eks. opkaldsgebyrer, gebyrer fra dit telefonselskab eller din internetudbyder, dataplangebyrer, kreditkortgebyrer, valuta-og vekselgebyrer). Vi påtager os ikke noget ansvar for disse gebyrer. Kontakt din bank, hvis du har spørgsmål om gebyrer. Vi forbeholder os retten til at opkræve de gebyrer, du måtte skylde os. Du har ansvaret for alle relaterede opkrævningsomkostninger og -udgifter. Hvis du befinder dig i et andet land end den gyldige Adobe-enhed, med hvilken du udfører transaktioner (f.eks. Adobe Inc. for nordamerikanske kunder og Adobe Systems Software Ireland Limited for kunder i alle andre lande), foretages dine betalinger til en udenlandsk enhed.

 

7.2 Kreditkortoplysninger. Du bemyndiger os til at gemme din betalingsmetode og bruge den i forbindelse med din brug af Tjenesterne og Softwaren, sådan som det er beskrevet i dine Vilkår for Abonnement og Annullering. For at undgå afbrydelse af din tjeneste kan vi muligvis deltage i programmer, der understøttes af din kortudbyder, for at prøve at opdatere dine betalingsoplysninger. Du bemyndiger os til at fortsætte med at fakturere din konto med de opdaterede oplysninger, som vi får.

 

8. Dine forpligtelser ifm. garanti og skadesløsholdelse.

 

8.1 Garanti. Når du uploader dit Indhold til Tjenesterne eller Softwaren, accepterer du at have: (A) alle de nødvendige licenser og tilladelser til at bruge og Dele dit Indhold og (B) de nødvendige rettigheder til at give licenser i henhold til disse Vilkår.

 

8.2. Skadesløsholdelse. Du skal skadesløsholde os og vores datterselskaber, tilknyttede selskaber, repræsentanter, agenter, ansatte, partnere og licensgivere i forbindelse med krav, tab eller skade, inklusive rimelige advokatsalærer som følge af eller i forbindelse med dit Indhold, Creative Cloud-skrifttyper, din brug af Tjenesterne eller Softwaren (alt efter hvad der er relevant) eller dit brud på disse Vilkår. Vi har ret til at kontrollere forsvaret af alle krav, handlinger eller spørgsmål, der er underlagt skadesløsholdelse af dig, med juridisk bistand efter vores eget valg. Du skal samarbejde fuldt ud med os i forsvaret af alle sådanne krav, handlinger og spørgsmål.

 

9. Garantifraskrivelse.

 

9.1 Medmindre andet er angivet i Tillægsvilkårene, leveres Tjenesterne og Softwaren "SOM DE(N) ER OG FOREFINDES". Så vidt det er tilladt ved lov, fraskriver vi os alle garantier, det være sig udtrykkelige eller underforståede, inklusive de underforståede garantier for ikke-krænkelse, salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. Vi påtager os ingen forpligtelser, hvad angår indholdet af Tjenesterne. Vi påtager os desuden ikke noget ansvar for, at (A) Tjenesterne eller Softwaren opfylder dine krav eller kan bruges konstant, uden afbrydelser, rettidigt, sikkert eller fejlfrit, (B) resultaterne af brugen af Tjenesterne eller Softwaren vil være effektive, nøjagtige eller pålidelige, (C) kvaliteten af Tjenesterne eller Softwaren lever op til dine forventninger, eller (D) eventuelle fejl eller defekter i Tjenesterne eller Softwaren vil blive udbedret.

 

9.2 Vi fraskriver os specifikt alt ansvar i forbindelse med handlinger, der opstår som følge af din brug af Tjenesterne eller Softwaren. Du bruger og opnår adgang til Tjenesterne eller Softwaren på eget ansvar og egen risiko, og du er eneansvarlig for eventuelle beskadigelser af dit computersystem eller datatab, der måtte følge af brugen af og adgangen til Tjenesterne eller Softwaren.

 

9.3 Hvis du lægger dit Indhold på vores servere for at dele det offentligt via Tjenesterne, er vi ikke ansvarlig for: (A) tab, ødelæggelse eller beskadigelse af dit indhold, (B) sletningen af Indholdet af andre end Adobe eller (C) inkludering af dit Indhold af tredjeparter på andre websteder eller andre medier.

 

10. Ansvarsbegrænsning.

 

10.1 Medmindre andet er angivet under Tillægsvilkår, kan vi ikke holdes ansvarlige over for dig eller andre for nogen særlige eller hændelige skader, indirekte skader, følgeskader, moralske eller pønale skader uanset årsagen, herunder tab eller skader, (A) som er et resultat af tab af brug, data, omdømme, omsætning eller fortjeneste, (B) baseret på en teori om erstatningsansvar, herunder brud på kontrakt eller garanti, forsømmelighed eller anden ansvarspådragende handling, eller (C) som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med din brug af eller adgang til Tjenesterne eller Softwaren. Intet i disse Vilkår begrænser eller udelukker vores erstatningsansvar for grov uagtsomhed fra Adobe eller Adobes medarbejderes side for død eller personskade.

 

10.2 Vores samlede erstatningsansvar i enhver sag opstået af eller i forbindelse med disse Vilkår er begrænset til (A) USD 100 eller (B) det samlede beløb, du har betalt for adgang til Tjenesterne og Softwaren i den 3-måneders periode, der gik forud for hændelsen, som giver anledning til det pågældende erstatningsansvar, alt efter hvad der er størst. 

 

10.3 Disse begrænsninger og undtagelser i dette afsnit 10 (Ansvarsbegrænsning) gælder, i det maksimale tilladte omfang loven tillader, selvom (A) et retsmiddel ikke fuldt ud kompenserer dig for tab eller svigt i dets væsentlige formål; eller (B) vi vidste eller burde have kendt til muligheden for skader.

 

10.4 Disse Vilkår angiver hele Adobe og dets tilknyttede selskabers ansvar samt dit eksklusive retsmiddel med hensyn til adgang og brug af Tjenesterne og Softwaren.

 

11. Opsigelse.

 

11.1 Opsigelse efter eget ønske. Du kan til enhver tid stoppe med at anvende Tjenesterne og Softwaren. Opsigelsen af din konto fritager dig ikke for nogen forpligtelser til at betale udestående gebyrer.

 

11.2 Opsigelse fra vores side.Hvis vi opsiger disse Vilkår eller brugen af Tjenesten/Tjenesterne eller Softwaren af enhver anden årsag end de begrundede, vil vi gøre en rimelig indsats for at informere dig mindst 30 dage forud for opsigelsen, på den e-mailadresse, du udleverer til os, med instruktioner om, hvordan du henter dit Indhold. Bemærk, at du muligvis mister adgang til din Indhold ved opsigelse, sådan som det er beskrevet i afsnit 4.4 (Licensens ophør). Medmindre andet er angivet under nogen Tillægsvilkår, kan vi til enhver tid bringe din brugsret og adgang til Tjenesterne eller Softwaren til ophør eller suspendere brugsretten og adgangen, hvis:

(A) Du overtræder en hvilken som helst af Vilkårenes bestemmelser (eller udviser en adfærd, som klart viser, at du ikke har til hensigt at opfylde eller ikke kan opfylde Vilkårene),

(B) du undlader at foretage rettidig betaling af eventuelle gebyrer for Tjenesterne eller Softwaren,

(C) du fysisk, verbalt eller på anden måde misbruger, truer, mobber eller chikanerer os eller vores personale (under sådanne omstændigheder kan vi alternativt suspendere eller begrænse din adgang til Tjenesterne eller Softwaren),

(D) du gentagne gange har fremsat klager i ond tro eller uden rimelig grund og fortsætter med at gøre det, når vi har bedt dig om at stoppe (under sådanne omstændigheder kan vi alternativt suspendere eller begrænse din adgang til Tjenesterne eller Softwaren),

(E) vi er forpligtet dertil ved lov (f.eks. hvis udbydelsen af Tjenesterne eller Softwaren til dig er eller bliver ulovlig),

(F) vi beslutter at afbryde Tjenesterne eller Softwaren som helhed eller delvist (f.eks. hvis det bliver upraktisk for os fortsat at tilbyde Tjenesterne i dit område som følge af lovændring), eller

(G) der har været længere tids inaktivitet på din gratis konto. 

 

11.3 Fortsat gyldighed. Ved udløb eller ophør af Vilkårene ophører alle Tjenesterne, hele Softwaren eller dele deraf muligvis med at fungere uden forudgående varsel. Din forpligtelse til skadesløsholdelse, vores garantifraskrivelser og ansvarsbegrænsninger og bestemmelserne om tvistbilæggelse anført i Vilkårene vil stadig være gældende. 

 

12. Overholdelse af handelssanktioner og eksportkontrol. Tjenesterne eller Softwaren, og din brug af dem er underlagt love, restriktioner og bestemmelser i USA og andre jurisdiktioner, der (A) regulerer import, eksport og brug af Tjenesterne og Softwaren., og (B) kan forbyde os at levere Tjenesterne eller Softwaren til dig uden varsel. Ved at bruge Tjenesterne og softwaren accepterer du at overholde alle sådanne love, restriktioner og bestemmelser, og du garanterer, at du ikke har forbud mod at modtage Tjenesterne og Softwaren i henhold til lovgivningen i nogen jurisdiktion.

 

13. Australsk forbrugerlov. Intet i vilkårene er beregnet til at udelukke, begrænse eller ændre forbrugerrettigheder i henhold til Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (CCA) (Australiens konkurrence- og forbrugerlovgivning), eller nogen anden lovgivning, der ikke må udelukkes, begrænses eller ændres ved aftale. Hvis CCA eller anden lovgivning indebærer en betingelse, garanti eller vilkår i Vilkårene eller giver lovbestemte garantier i forbindelse med Vilkårene for varer eller tjenesteydelser, der leveres (hvis nogen), er vores ansvar for brud på en sådan betingelse, garanti, andet vilkår eller anden garanti begrænset (ved vores valg), i det omfang det er muligt: (A) i tilfælde af levering af varer udfører vi en eller flere af følgende handlinger: (1) udskiftning af varerne eller levering af tilsvarende varer, (2) reparation af varerne, (3) betaling af omkostningerne ved at erstatte varerne eller erhverve tilsvarende varer, og (4) betaling af omkostningerne ved at reparere varerne, eller (B) i tilfælde af levering af ydelser udfører vi en eller begge af følgende handlinger: (1) levering af ydelserne igen, og (2) betaling af omkostningerne ved at levere ydelserne igen.

 

14. Tvistbilæggelse.

 

14.1 Proces. I tilfælde af spørgsmål eller tvist accepterer du først at forsøge at løse tvisten uformelt ved at kontakte os. Hvis en tvist ikke er løst inden for 30 dage efter modtagelse af os, skal ethvert søgsmål løses gennem endelig og bindende voldgift, herunder eventuelle spørgsmål om, hvorvidt en voldgift er påkrævet, bortset fra, at du kan gøre krav gældende ved en domstol, der tager sig af småkrav, hvis dine krav er kvalificerede. Krav i tilknytning til Vilkårene, Tjenesterne eller Softwaren vil permanent være afvist, hvis de ikke indbringes inden for et år efter begivenheden, der resulterede i kravet.

 

14.2 Regler. Hvis du er bosiddende i Amerika, forvalter JAMS voldgiften i Santa Clara County, Californien i henhold til dens omfattende voldgiftsregler og procedurer. Hvis du bor i Australien, New Zealand, Japan, Fastlandskina, Hong Kong S.A.R. i Kina, Macau S.A.R. i Kina, Taiwan-regionen, Sydkorea, Indien, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal eller et medlemsland i Sammenslutningen af sydøstasiatiske nationer (ASEAN), forvalter Singapore International Arbitration Centre (SIAC) voldgiften i Singapore i henhold til dens regler for voldgift. Disse regler skal anses som at indgå i dette afsnit som reference. Ellers forvalter London Court of International Arbitration (LCIA) voldgiften i London i henhold til de gældende voldgiftsregler for LCIA. Der vil være en voldgiftsmand, som både du og Adobe vælger i fællesskab. Voldgiften skal gennemføres på engelsk, men eventuelle vidner, hvis modersmål ikke er engelsk, kan give vidnesbyrd på vidnets modersmål med simultantolkning til engelsk (på regning for den part, der forelægger vidnet). Retsafgørelse ved den tildeling, der afsiges, kan være indgået og kan håndhæves i en domstol i et kompetent retsområde, der har jurisdiktion over dig og os.

 

14.3 Ingen kollektive søgsmål. Du må kun løse tvister med os individuelt, og du kan ikke anbringe et krav som sagsøger eller medlem af et kollektivt, samlet eller et repræsentativt søgsmål.

 

14.4 Påbud om afhjælpning. Uanset ovennævnte accepterer du, at vi i tilfælde af din eller andres uautoriserede adgang til eller brug af Tjenesterne eller Softwaren i modstrid med Vilkårene er berettiget til at søge om afhjælpning eller lempelser (eller en lignende type af hastende retsmidler) i ethvert retsområde.

 

15. Audit Rights. Hvis du er en virksomhed, kan vi én gang hver 12. måned og med 7 dages forudgående varsel give vores personale eller en uafhængig tredjepartskontrollant, der er underlagt krav om at bevare fortroligheden, besked på at inspicere (herunder manuel inspektion, elektroniske metoder eller begge) dine optegnelser, systemer og anlæg for at bekræfte, at brugen af alle Tjenester og al Software foregår i overensstemmelse med deres gyldige licenser fra os. Du skal herudover efter vores anmodning forsyne os med alle optegnelser og oplysninger inden for 30 dage, for at vi kan bekræfte, at installationen og anvendelsen af nogen eller alle Tjenester og al Software foregår i overensstemmelse med dine gyldige licenser fra os. Hvis kontrollen afslører mangel på licenser til Tjenesterne eller Softwaren, skal du straks anskaffe de nødvendige licenser og abonnementer og betale for enhver passende vedligeholdelse og support med tilbagevirkende kraft. Hvis de ubetalte gebyrer overstiger 5 % af værdien af de samlede licensgebyrer, skal du også betale os rimelig kompensation for vores omkostninger i forbindelse med vores udførelse af kontrollen.

 

16. Opdateringer til Tjenester og Software og Tilgængelighed.

 

16.1 Opdateringer til Tjenester og Software. Vi forbeholder os retten til til enhver tid at ændre, opdatere eller afbryde Tjenesterne, Softwaren eller enhver del heraf eller funktioner heri, uden ansvar over for dig eller nogen anden. Ved ændringer i betalte tilbud vil vi dog gøre rimelige bestræbelser på at underrette dig om ændring, opdatering eller ophør. Hvis vi afbryder Tjenesterne eller Softwaren i sin helhed, vil vi gøre en kommercielt set rimelig indsats for at give dig en overgangsmulighed for dit Indhold, og vi kan give dig en pro rata-refusion for ubrugte gebyrer for den Tjeneste eller Software, du har forudbetalt.

 

16.2 Tilgængelighed. Der er adgang til websider, der beskriver Tjenesterne, fra hele verden, men det betyder ikke, at alle Tjenester eller tjenestefunktioner vil stå til rådighed i dit land, eller at brugergenereret indhold, som der er adgang til via Tjenesterne, er lovligt eller tilgængeligt i dit land. Adgang til bestemte Tjenester (eller visse Tjenestefunktioner, Eksempelfiler eller Indholdsfiler) kan i visse lande blive blokeret af os eller af udenlandske regeringer. Det er dit ansvar at sørge for, at din brug af Tjenesterne er lovlig eller tilgængelig der, hvor du bruger dem. Tjenesterne stilles ikke til rådighed på alle sprog.

 

17. Ingen ændringer eller reverse engineering. Medmindre det udtrykkeligt er tilladt ifølge Vilkårene eller disse Yderligere vilkår, må du ikke (A) ændre, porte, tilpasse eller oversætte nogen del af Tjenesterne eller Softwaren eller (B) foretage reverse engineering (herunder, men ikke begrænset til, overvågning eller sporing af input og output, der strømmer igennem et system eller et program, for at genskabe det pågældende system), dekompilere, adskille eller på anden måde forsøge at finde kildekoden, datarepræsentationer eller underliggende algoritmer, processer, metoder i nogen del af en sådan Tjeneste eller Software. Hvis lovgivningen i din jurisdiktion giver dig ret til at dekompilere Tjenesterne eller Softwaren for at få de oplysninger, der er nødvendige for at gøre de licenserede dele af Tjenesterne eller Softwaren interoperable med anden software, skal du først have anmodet os om de pågældende oplysninger. Vi kan efter eget skøn enten give dig de pågældende oplysninger eller pålægge rimelige betingelser, herunder et rimeligt gebyr, på din dekompilering af Tjenesterne eller Softwaren for at sikre, at vores og vores leverandørers ejendomsrettigheder til Tjenesterne og Softwaren beskyttes.

 

18. Diverse.

 

18.1 Engelsk version. Den engelske version af Vilkårene vil være gældende ved fortolkning eller udlægning af Vilkårene.

 

18.2 Meddelelser til Adobe. Du kan sende os meddelelser til følgende adresse: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.

 

18.3 Meddelelser til dig. Vi kan sende meddelelser til dig via e-mail, brevpost, opslag i Tjenesterne eller via andre metoder, der er accepteret ifølge loven. Det er dit ansvar at holde dine kontooplysninger aktuelle for at modtage underretninger.

 

18.4 Ikke-overførbarhed. Du må ikke tildele eller på anden vis overføre disse Vilkår eller dine rettigheder og forpligtelser i forbindelse med Vilkårene, hverken fuldstændigt eller delvist, uden vores skriftlige samtykke hertil. Forsøg på dette vil være ugyldigt. Vi forbeholder os retten til at overføre vores rettigheder i henhold til Vilkårene til en tredjepart.

 

18.5 Vilkår for offentlige myndigheder. Hvis du er en enhed under de amerikanske myndigheder, eller hvis Vilkårene bliver underlagt FAR (Federal Acquisition Regulations), så vil Tjenesterne og Softwaren, der leveres i henhold til Vilkårene, være "Commercial Item(s)", sådan som dette begreb er defineret i 48 C.F.R. §2.101, bestående af "Commercial Computer Software" og "Commercial Computer Software Documentation" og tjenester relateret hertil, sådan som sådanne vilkår finder anvendelse i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202, alt efter hvad der er relevant. I henhold til 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202-1 til §227.7202-4, i det omfang disse bestemmelser måtte finde anvendelse, gives Commercial Computer Software og Commercial Computer Software Documentation i licens til slutbrugere i den amerikanske forvaltning (A) kun som Commercial Items og (B) alene med de rettigheder, der gives til alle andre slutbrugere i medfør af vilkårene og betingelserne i Vilkårene. Ikke offentliggjorte rettigheder forbeholdes ifl. amerikansk lovgivning - Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.

 

18.6 Overskrifter. Overskrifter, der anvendes i Vilkårene, er kun stillet til rådighed for bekvemmelighedens skyld og vil ikke blive brugt til at fortolke mening eller hensigt.

 

18.7 Uadskillelighed. Hvis nogen bestemmelse i Vilkårene uanset årsag erklæres som værende uden retskraft, vil resten af Vilkårene fortsat være i fuld kraft og gyldige.

 

18.8 Ingen frafaldelse. Vores manglende håndhævelse eller udøvelse af hvilke som helst af Vilkårene er ikke en frafaldelse af den pågældende bestemmelse.

 

18.9 Force majeure. Ingen af parterne er ansvarlige over for den anden for nogen forsinkelse eller manglende opfyldelse af nogen forpligtelse (bortset fra dine betalingsforpligtelser over for Adobe) i henhold til Vilkårene, hvis forsinkelsen eller fejlen skyldes uforudsete begivenheder, der opstår efter Vilkårenes ikrafttræden, og som er uden for parternes rimelige kontrol, såsom strejker, blokade, krig, terrorisme, optøjer, naturkatastrofer, afslag på licens fra regeringen eller andre statslige agenturer, for så vidt en sådan begivenhed forhindrer eller forsinker den berørte part i at opfylde sine forpligtelser, og en sådan part er ikke i stand til at forhindre eller fjerne det, der forårsager force majeure, til rimelige omkostninger.

 

19. DMCA. Vi respekterer andres immaterielle rettigheder og forventer, at vores brugere gør det samme. Vi vil tage skridt til at anmelde meddelelser om krænkelse af ophavsret i overensstemmelse med Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Du kan få flere oplysninger om regler og praksis for Adobes IP Takedown her.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, USA

Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irland

Adobe_General_Terms_of_Use-da_DK-20200416