Algemene gebruiksvoorwaarden van Adobe

 

Gepubliceerd op 16 maart 2020. Van kracht met ingang van 16 april 2020. Deze voorwaarden vervangen alle vorige versies.

 

De verplichte arbitragebepaling en afwijzing van gerechtelijke procedures in artikel 14 (Geschillenbeslechting) hieronder is van toepassing op de beslechting van geschillen. Lees deze zorgvuldig door. Als u niet akkoord gaat met verplichte arbitragebepaling en afwijzing van gerechtelijke procedures in de Voorwaarden, gebruik de Services of Software dan niet.

 

Deze Algemene gebruiksvoorwaarden (“Algemene voorwaarden”) zijn, samen met eventuele toepasselijke Aanvullende voorwaarden (zie artikel 1.2 (Aanvullende voorwaarden) hieronder) (gezamenlijk “Voorwaarden”), van toepassing op uw gebruik van en toegang tot onze website, klantenondersteuning, discussieforums of andere interactieve activiteiten of services zoals Creative Cloud (gezamenlijk de “Services”) en van software die we opnemen als onderdeel van de Services, evenals alle applicaties, inclusief mobiele applicaties, Voorbeeldbestanden en Contentbestanden (hieronder gedefinieerd), scripts, instructiesets en gerelateerde documentatie (gezamenlijk de “Software”). Als u akkoord bent gegaan met de Lidmaatschaps- en annuleringsvoorwaarden, worden dergelijke voorwaarden ook beschouwd als onderdeel van de Voorwaarden. Als u de Services en Software gebruikt en opent via het Value Incentive Plan-programma van Adobe (“VIP”), zijn de Lidmaatschaps- en annuleringsvoorwaarden niet op u van toepassing, maar zijn de overige Voorwaarden wel van toepassing op uw gebruik van en toegang tot de Services en Software. Als u een andere overeenkomst met ons hebt gesloten over specifieke Services of Software, gelden de voorwaarden van die overeenkomst als deze in strijd zijn met de Voorwaarden.

 

U moet 13 jaar of ouder zijn om u te kunnen registreren voor een eigen Adobe ID. Scholen die deelnemen aan een programma voor gebruikers op naam in het basis- en voortgezet onderwijs kunnen kinderen onder de 13 jaar een Adobe ID op bedrijfsniveau geven, in overeenstemming met de Aanvullende voorwaarden voor primair en secundair onderwijs.

 

1. Uw overeenkomst met Adobe.

 

1.1 Rechtskeuze en keuze van de aanbestedende instantie. Als u in Noord-Amerika woont (inclusief de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Amerikaanse territoria en bezittingen en militaire bases van de Verenigde Staten ongeacht waar deze zich bevinden), hebt u een relatie met Adobe Inc., een Amerikaans bedrijf, en vallen de Voorwaarden onder de wetgeving van de staat Californië in de Verenigde Staten, tenzij voorgeschreven door de Amerikaanse federale wetgeving, zonder rekening te houden met conflicten van collisieregels. Als u buiten Noord-Amerika woont, hebt u een relatie met Adobe Systems Software Ireland Limited en vallen de Voorwaarden onder de wetgeving van Ierland. Voor klanten in Australië treedt Adobe Systems Software Ireland Limited op als bevoegd tussenpersoon van Adobe Systems Pty Ltd. die deze overeenkomst aangaat in de hoedanigheid van tussenpersoon voor Adobe Systems Pty Ltd. U kunt onder lokale wetgeving aanvullende rechten hebben. Het is niet de intentie van Adobe om rechten te beperken op een wijze die niet wettelijk is toegestaan.

 

1.2 Aanvullende voorwaarden. Onze Services en Software worden in licentie gegeven en niet aan u verkocht, en kunnen ook onderworpen zijn aan een of meer van de onderstaande Aanvullende voorwaarden (“Aanvullende voorwaarden”). Als er een conflict is tussen de bepalingen in de Algemene voorwaarden en de Aanvullende voorwaarden, zijn met betrekking tot die Service of Software de Aanvullende voorwaarden van toepassing. De Aanvullende voorwaarden kunnen worden gewijzigd zoals beschreven in artikel 1.6 (Bijgewerkte voorwaarden) hieronder.

1.3 Zakelijke gebruikers. Als u “Rechten” (die zijn gedefinieerd als het recht om de Software en Services te gebruiken en te openen) hebt gekregen van een organisatie of groep, inclusief maar niet beperkt tot een bedrijf of een andere zakelijke of overheidsinstelling, non-profit organisatie of onderwijsinstelling (elk een “Bedrijf”) onder een van de zakelijke plannen van Adobe (zoals Creative Cloud voor teams, Creative Cloud voor ondernemingen of Document Cloud), dan (a) bent u een “Zakelijke gebruiker” van een dergelijk Bedrijf; (b) is uw Adobe-profiel dat aan dergelijke Rechten is gekoppeld, een “Bedrijfsprofiel”; en (c) betekenen alle verwijzingen naar “u” in deze Voorwaarden verwijzingen naar een dergelijk Bedrijf. Als u een Zakelijke gebruiker bent, gaat u ermee akkoord dat, vanwege het verkrijgen van Rechten van dergelijke Bedrijven, (1) Adobe dergelijke Bedrijven de mogelijkheid kan bieden om uw Bedrijfsprofiel en alle Content te openen, gebruiken, verwijderen, behouden en beheren, ongeacht of die daarin geüpload of geïmporteerd zijn voor of na de datum waarop deze Voorwaarden voor het laatst zijn bijgewerkt; (2) uw gebruik van de Services en Software is onderworpen aan de overeenkomst van een dergelijk Bedrijf met Adobe; en (3) Adobe uw persoonlijke gegevens aan dergelijke Bedrijven kan verstrekken. Als u een Zakelijke gebruiker bent met Rechten van meerdere Bedrijven, kunt u voor elk bedrijf een afzonderlijk Bedrijfsprofiel instellen. Als Zakelijke gebruiker hebt u mogelijk andere overeenkomsten met of verplichtingen jegens een Bedrijf die van invloed kunnen zijn op uw Bedrijfsprofiel of Content. Adobe is niet verantwoordelijk voor enige schending door u van dergelijke overeenkomsten of verplichtingen. Als u geen Rechten van een Bedrijf hebt ontvangen (u hebt bijvoorbeeld een individueel lidmaatschap voor Creative Cloud aangeschaft en via dit lidmaatschap Rechten ontvangen), dan (a) bent u een “Particuliere gebruiker”; (b) uw Adobe-profiel is een persoonlijk profiel; (c) behoudt u de exclusieve toegang tot en controle over alle Content in uw persoonlijke account of persoonlijk profiel (behalve als anders aangegeven in het Privacybeleid); en (d) wordt in alle verwijzingen naar “u” in deze Algemene voorwaarden naar u als individu verwezen. Als u rechten hebt ontvangen via een persoonlijk lidmaatschap én van een Bedrijf, bent u zowel Particuliere gebruiker als Zakelijke gebruiker. U bent een Particuliere gebruiker wanneer u de Rechten gebruikt die u hebt verkregen via uw persoonlijke lidmaatschap, en u bent een Zakelijke gebruiker wanneer u de Rechten gebruikt die door een Bedrijf zijn verstrekt.

 

1.4 Zakelijke e-maildomeinen. Als Particuliere gebruiker of Zakelijke gebruiker kunt u een Adobe-account maken met een e-mailadres dat aan u door een Bedrijf is verstrekt of toegewezen (zoals uw zakelijke e-mailadres). Als het Bedrijf een directe relatie met ons aangaat, willen ze misschien uw account aan een dergelijke relatie toevoegen. Als dit gebeurt, kan het Bedrijf, met voorafgaande kennisgeving, uw account op de account van het Bedrijf plaatsen. Dit betekent dat het Bedrijf (a) toegang heeft tot het account; (b) controle krijgt over het account en alle Content die daarin is opgeslagen, geüpload of geïmporteerd vóór of na de datum waarop deze Voorwaarden voor het laatst zijn bijgewerkt; en (c) kan vragen om niet aan dat Bedrijf gekoppelde Content behorend bij een dergelijk account te verplaatsen naar een nieuw account dat een e-mailadres gebruikt dat niet is gekoppeld aan dat Bedrijf. U als individu of als Zakelijke gebruiker erkent ook dat Adobe uw persoonlijke gegevens (zoals uw naam of e-mailadres) aan een dergelijk Bedrijf kan verstrekken. Als u niet wilt dat een Bedrijf een account of profiel opent, gebruikt, verwijdert, bewaart of beheert, gebruik dan geen zakelijk e-mailadres voor dat account. Informatie over hoe u het e-mailadres kunt wijzigen dat aan uw account is gekoppeld, vindt u hier.

 

1.5 Eigendom. U (als Bedrijf of als individu, naargelang van toepassing) blijft in het bezit van uw Content en behoudt alle rechten op die Content. Wij claimen geen eigendomsrechten op uw Content.

 

1.6 Bijgewerkte voorwaarden. We kunnen de Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. In dat geval wijzigen we de datum bovenaan de Voorwaarden zodat u hiervan op de hoogte bent. In sommige gevallen kunnen we u hiervan apart op de hoogte stellen. Bekijk de Voorwaarden regelmatig. Tenzij anders aangegeven, zijn de gewijzigde Voorwaarden onmiddellijk van kracht en als u doorgaat met het gebruik van onze Services en Software bevestigt u daarmee dat u de wijzigingen accepteert. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van onze Services en Software.

 

2. Privacy.

 

2.1 Privacy. Voor informatie over hoe we gegevens over u en uw gebruik van onze apps en websites, verzamelen, gebruiken, delen of anderszins verwerken, kunt u ons Privacybeleid raadplegen. U kunt hier aangeven welke informatie u wenst te ontvangen. 

 

2.2 Onze toegang tot uw Content. Voor zover dit wettelijk is toegestaan hebben we beperkt toegang tot uw Content (gedefinieerd in artikel 4.1 (Content) hieronder) en zullen we uw Content beperkt bekijken en beluisteren. Zo moeten we voor het uitvoeren van de Services uw Content openen, bekijken of beluisteren om (A) te reageren op Feedback of verzoeken om ondersteuning; (B) fraude, beveiligingsproblemen, wettige zaken of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken en (C) de Voorwaarden af te dwingen. Onze geautomatiseerde systemen kunnen met behulp van technieken zoals machine learning uw Content analyseren om onze Services and Software en de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie over hoe we machine learning toepassen.

 

2.3 Overeenkomst inzake gegevensverwerking. Wanneer klantinformatie persoonlijke gegevens omvat en u daarin wordt beschouwd als “Verwerkingsverantwoordelijke” en Adobe als “Gegevensverwerker” zoals gedefinieerd in de Algemene verordening Gegevensbescherming 2016/679 van de Europese Unie (“AVG”), de Voorwaarden voor gegevensverwerking (Data Processing Agreement) van Adobe (“DPA”) (hier beschikbaar), eventueel inclusief de door de Europese Commissie goedgekeurde Standaardcontractclausules, zijn van toepassing op de verwerking van dergelijke persoonlijke gegevens en worden door verwijzing in de Voorwaarden opgenomen.

 

2.4 Gevoelige persoonlijke gegevens. U stemt ermee in om de Services of Software niet te gebruiken om Gevoelige persoonlijke gegevens te verzamelen, te verwerken of op te slaan. U stemt ermee in om geen Gevoelige persoonlijke gegevens te verzenden, vrij te geven of beschikbaar te stellen aan Adobe of externe leveranciers van Adobe. “Gevoelige persoonlijke gegevens” betekent financiële gegevens, seksuele voorkeuren, medische of gezondheidsinformatie die onder bescherming van gezondheidsgegevens vallen, biometrische gegevens (alleen om iemand te identificeren), persoonlijke gegevens van kinderen die zijn beschermd volgens wetgeving ter bescherming van kinderen (zoals de persoonlijke gegevens die zijn gedefinieerd in de Amerikaanse Wet voor de bescherming van privacy van kinderen op internet) (“COPPA”)) en alle andere soorten gegevens die vallen binnen deze term of een vergelijkbare term (zoals ‘gevoelige persoonlijke gegevens’ of ‘specifieke categorieën van persoonlijke gegevens’) zoals gebruikt in toepasselijke gegevensbescherming- of privacywetgeving.

 

2.5 Overdracht van persoonlijke gegevens. We verwerken en slaan gegevens op in de VS en andere landen. Als u onze apps en websites wilt gebruiken, machtigt u Adobe om uw persoonlijke gegevens over te brengen naar het buitenland en naar andere landen waar Adobe en haar partners actief zijn. Zo kunnen persoonlijke gegevens van gebruikers in China worden geëxporteerd buiten China.

 

3. Gebruik van Services en Software.

 

3.1 Licentie. Op voorwaarde dat u zich houdt aan de Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving, hebt u toegang tot en mag u gebruikmaken van de Services en Software die wij beschikbaar stellen en waar u een licentie voor hebt. Uw licentie vervalt aan het eind van de termijn die staat vermeld in uw besteldocument. De versies van de Services en Software die beschikbaar zijn op uw verlengingsdatum kunnen verschillen van de versies die beschikbaar waren toen u uw licenties voor het eerst bij Adobe aanschafte. De versies van de Services en Software die Adobe ondersteunt, zijn hier te vinden. U stemt ermee in dat uw beslissing om Software of Services te gebruiken of te kopen, niet afhankelijk is van de levering van toekomstige functionaliteit of functies, noch afhankelijk van mondelinge of schriftelijke openbare opmerkingen van ons met betrekking tot toekomstige functionaliteit of functies.

 

3.2 Intellectueel eigendom van Adobe. Wij (en onze licentiegevers) blijven de enige houder van alle rechten en eigendomsrechten op en belangen in de Services en Software. Behalve zoals vermeld in de Voorwaarden, verlenen wij u geen enkel recht op octrooien, auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken of andere rechten met betrekking tot de artikelen in de Services of Software. We behouden ons alle rechten voor die niet onder de Voorwaarden zijn verleend.  

 

3.3 Opslag. We raden u aan om regelmatig een back-up te maken van uw Content en de Lettertypen van klanten van Creative Cloud als de Services opslag bieden en deze functionaliteit is ingeschakeld door de toepasselijke Services. We kunnen redelijke technische limieten instellen voor onder meer bestandsgrootte, opslagruimte en verwerkingscapaciteit. We kunnen de Services opschorten totdat u binnen de limiet van de opslagruimte voor uw account bent. Aan het einde van uw licentietermijn zullen we redelijke zakelijke inspanningen verrichten zodat u ​​uw Content uit de Services kunt halen. De overgang moet binnen 30 dagen na de datum van beëindiging of verloop van uw licentietermijn worden voltooid. Aan het einde van de overgangsperiode van 30 dagen, behouden we ons het recht voor uw Content te verwijderen. Voordat uw licentie eindigt, moet u alle Content downloaden die u in de Services hebt opgeslagen.

 

3.4 Door gebruikers gemaakte content. We kunnen content hosten die onze gebruikers hebben gemaakt. Bij toegang tot onze Services kunt u content tegenkomen die u beledigend of verontrustend vindt. Het enige dat u kunt doen is de content niet langer bekijken. Eventueel kunt u ook op de knop ‘Melden’ klikken om beledigende, door gebruikers gemaakte content bij ons te melden.

 

3.5 Voorbeeldbestanden.Voorbeeldbestanden” betekent door Adobe geleverde bestanden zoals audio-, video- of andere contentbestanden voor gebruik in zelfstudies en demo's en voor andere testdoeleinden, die kunnen worden aangeduid als voorbeeldbestanden. Voorbeeldbestanden mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt. U mag Voorbeeldbestanden op geen enkele manier zodanig distribueren dat derden deze bestanden als zelfstandig bestand kunnen gebruiken, downloaden, extraheren of openen, en u kunt op Voorbeeldbestanden geen rechten claimen.

 

3.6 Contentbestanden.Contentbestanden” zijn Adobe-middelen die worden verstrekt als onderdeel van de Services en Software. Tenzij in documentatie of specifieke licenties (inclusief maar niet beperkt tot Aanvullende voorwaarden) anders is bepaald, verlenen we u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie om Contentbestanden te gebruiken voor eindgebruik (d.w.z. de door u afgeleide applicaties of producten) waarin de Contentbestanden, of afleidingen daarvan, zijn ingesloten voor uw gebruik (“Eindgebruik”). U mag de Contentbestanden wijzigen voordat u ze insluit in het Eindgebruik. U mag Contentbestanden alleen reproduceren en distribueren in verband met uw Eindgebruik, maar u mag in geen geval Contentbestanden buiten het Eindgebruik zelfstandig of losstaand distribueren.

 

3.7 Gratis lidmaatschappen, aanbiedingen en proefversies. Adobe kan naar eigen goeddunken gratis lidmaatschappen, aanbiedingen en proeflidmaatschappen aanbieden. Als u toegang krijgt tot de Services of Software voor gratis aanbiedingen of voor proefversies, valt die toegang onder deze Voorwaarden. Op elk moment voorafgaand aan of tijdens de proef- of gratis periode, kan Adobe naar eigen goeddunken de toegang tot de proef- of gratis versie beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid jegens u, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, voor elke reden, ook om misbruik van de proef- of gratis toegang te voorkomen. Nadat de toegangsperiode voor de proef- of gratis versie is verlopen, mag u de Services of Software alleen blijven gebruiken door een betaald lidmaatschap te nemen, voor zover beschikbaar, of zoals anderszins door Adobe is toegestaan. Tijdens de proef- of gratis periode zijn er op de Services en Software geen expliciete of impliciete garanties van toepassing, worden alle Services en Software aangeboden in de huidige staat (“as-is”), met alle defecten, en wordt er geen technische of andere ondersteuning verleend.

 

3.8 NFR-versie. Adobe kan de Services of Software ook aanduiden als ‘proefversie’, ‘evaluatieversie’ of ‘niet voor wederverkoop bestemd’ of voorzien van andere soortgelijke aanduidingen (“NFR-versie”). U kunt de NFR-versie alleen installeren en gebruiken tijdens de periode en voor de doeleinden die we hebben aangegeven bij het ter beschikking stellen van de NFR-versie. U mag materiaal dat u met de NFR-versie hebt gemaakt niet voor commerciële doeleinden gebruiken. 

 

3.9 Adobe Talent.

(A) U mag geen opdrachten plaatsen die direct verwijzen naar specifieke wedstrijden of andere gelegenheden waarin wordt gevraagd naar gepersonaliseerd en onbetaald creatief werk van creatieve professionals. Dergelijke bijdragen worden zonder restitutie verwijderd.

(B) We bieden een betaalde functie, “Talent Search”, voor wervers en bedrijven die op zoek zijn naar creatieve talenten. Door een openbaar profiel of openbaar project naar de Services te uploaden, gaat u ermee akkoord dat de openbare informatie kan worden opgenomen in de resultaten van Talent Search. 

 

3.10 Lettertypen van klanten van Creative Cloud.

(A) Voor elk lettertype- of lettertypebestand dat u uploadt of indient bij de Services en Software (“Lettertypen van klanten van Creative Cloud”) verklaart en garandeert u dat u over alle benodigde rechten beschikt zodat wij de Lettertypen van klanten van Creative Cloud via de Services en Software kunnen gebruiken, reproduceren, hosten en distribueren. Lettertypen van klanten van Creative Cloud worden niet beschouwd als Content, zoals gedefinieerd in de Voorwaarden. Adobe verklaart of garandeert niet dat dergelijke Lettertypen van klanten van Creative Cloud compatibel zijn met of geschikt zijn voor gebruik met de Services of Software.  

(B) In geval wij door derden op de hoogte worden gebracht of ons realiseren dat u niet de rechten hebt die u garandeert in artikel 3.10 (A) (Lettertypen van klanten van Creative Cloud) of dat deze lettertypen inbreuk maken op Intellectuele-eigendomsrechten van derden, kunnen we deze lettertypen verwijderen van uw account, de Services of de Content waarin ze worden gebruikt. Als we uw Lettertypen van klanten van Creative Cloud verwijderen uit uw account, de Services of de Content waarin deze lettertypen worden gebruikt, kan de weergave van uw Content veranderen. Meer informatie over hoe uw Content kan veranderen.

(C) U kunt onze toegang tot uw Lettertypen van klanten van Creative Cloud intrekken en onze rechten op elk moment beëindigen door de desbetreffende lettertypen uit de Service te verwijderen. 

(D) Bij beëindiging of sluiting van uw account behouden wij ons het recht voor uw Lettertypen van klanten van Creative Cloud te verwijderen. Een aantal kopieën van uw Lettertypen van klanten van Creative Cloud kunnen worden achtergehouden als onderdeel van onze routineback-ups.

(E) We kunnen informatie verzamelen die verband houdt met uw gebruik van de Lettertypen van klanten van Creative Cloud zoals de namen van de betrokken lettertypen die u uploadt en de wijze waarop u deze gebruikt.

 

3.11 Andere licentietypen.

(A) Prerelease- of bètaversie. We kunnen de Services of Software, of een functie van de Services of Software, aanduiden als prerelease- of bètaversie (“Bètaversie”). Een Bètaversie is niet het eindproduct en kan fouten bevatten die tot systeem- of andere fouten en gegevensverlies kunnen leiden. We kunnen ervoor kiezen geen handelsversie van de Bètaversie uit te brengen. U moet onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Bètaversie en alle kopieën ervan vernietigen als we u daarom vragen. In ruil voor uw gebruik van een Bètaversie, gaat u ermee akkoord dat Adobe gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Bètaversie kan verzamelen om onze producten te verbeteren en uw ervaring te personaliseren, ongeacht of u zich hebt afgemeld voor het verzamelen van gegevens voor niet-bètaversies. Als u niet wilt dat uw gebruik wordt bijgehouden, moet u stoppen met het gebruik van de Bètaversie door een dergelijke versie te verwijderen of door een niet-bètaversie van de Services of Software te gebruiken. Elke afzonderlijke overeenkomst die we met u sluiten in verband met de Bètaversie heeft prioriteit boven deze bepalingen.

(B) Onderwijsversie. Als we aangeven dat Services of Software bestemd zijn voor gebruikers in het onderwijs (“Onderwijsversie”), mag u die versie alleen gebruiken als u voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals hier vermeld. U mag de Onderwijsversie alleen installeren en gebruiken in het land waar u wordt aangemerkt als educatieve gebruiker. Als u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte, betekent 'land' in de vorige zin de Europese Economische Ruimte.

 

3.12 Services en Software van derden. De Services en Software kunnen services en software van derden bevatten en u bent verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke voorwaarden van derden. Een aantal van de voorwaarden van derden die mogelijk van toepassing zijn op uw gebruik van de Services en Software zijn beschikbaar. Toegang tot services en software van derden wordt alleen gemakshalve geleverd en Adobe is niet verantwoordelijk voor dergelijke services en software.

 

4. Uw Content.

 

4.1 Content.Content” betekent alle teksten, informatie of materialen, zoals audio- en videobestanden, elektronische documenten of afbeeldingen, die u uploadt naar en importeert in of maakt met de Services of Software in verband met of via het gebruik van de Services. U mag geen Content uploaden die onder enige toepasselijke wetgeving verboden is. We behouden ons het recht voor Content te verwijderen of toegang tot Content, Services en Software te beperken als enige Content van u in strijd is met deze Voorwaarden. We bekijken niet alle content die naar de Services of Software wordt geüpload, maar we mogen met behulp van beschikbare technologieën, leveranciers of processen screenen op bepaalde soorten illegale content (bijvoorbeeld kinderporno) of andere vormen van aanstootgevend(e) content of gedrag (bijvoorbeeld handelswijzen die duiden op spam of phishing, of sleutelwoorden die wijzen op porno die buiten het leeftijdsfilter om wordt gepubliceerd).

 

4.2 Licenties voor uw Content om de Services en Software te kunnen aanbieden. Als u Content naar de Services en Software uploadt, verleent u ons, uitsluitend voor uitvoering of verbetering van deze Services en Software, een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om de Content te gebruiken, te reproduceren, openbaar te tonen, te distribueren en aan te passen (bijvoorbeeld om uw Content beter te presenteren), openbaar uit te voeren en te vertalen.

 

4.3 Uw Content delen.

(A) Delen. Sommige Services en Software kunnen functies bieden waarmee u uw Content kunt delen met andere gebruikers of openbaar te maken. “Delen” betekent per e-mail sturen, publiceren, verzenden, streamen, uploaden of anderszins beschikbaar stellen (aan ons of aan andere gebruikers) via uw gebruik van de Services en Software. Andere gebruikers kunnen uw Content op veel manieren gebruiken, kopiëren, aanpassen of opnieuw delen. Overweeg zorgvuldig wat u wilt delen of openbaar wilt maken, aangezien u verantwoordelijk bent voor de Content die u deelt.

(b) Mate van toegang. We controleren niet wat anderen met uw Content doen. U bent verantwoordelijk voor het bepalen van de beperkingen die voor uw Content gelden en voor het toepassen van het juiste toegangsniveau voor de Content. Als u geen toegangsniveau instelt voor uw Content, worden mogelijk standaard de meest uitgebreide toegangsrechten verleend. Het is uw verantwoordelijkheid om andere gebruikers te laten weten hoe uw Content gedeeld mag worden en de instelling met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot of het delen van uw Content aan te passen.

(C) Opmerkingen. Opmerkingen die u via de Services en Software indient, zijn niet anoniem en kunnen door andere gebruikers worden bekeken. Uw opmerkingen kunnen worden verwijderd door u, door andere gebruikers of door ons.

 

4.4 Beëindiging van de licentie. U kunt deze licentie voor uw Content op elk moment intrekken en onze rechten beëindigen door uw Content uit de Service te verwijderen. Een aantal kopieën van uw Content kan echter worden achtergehouden als onderdeel van onze routineback-ups. 

 

4.5 Feedback. U bent niet verplicht ideeën, suggesties, voorstellen of fout- of crashmeldingen (“Feedback”) aan ons kenbaar te maken. Als u ons Feedback geeft, verleent u ons een niet-exclusieve, onherroepbare, wereldwijde, royaltyvrije, sublicentieerbare, overdraagbare licentie voor onbepaalde tijd voor het maken, gebruiken, verkopen, laten maken, aanbieden voor de verkoop, importeren, exporteren, reproduceren, openbaar weergeven, verspreiden, aanpassen en openbaar uitvoeren van de Feedback.

 

5. Uw account.

 

5.1. Accountgegevens. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die via uw account plaatsvinden, zelfs als die activiteiten niet door u of zonder uw medeweten of toestemming zijn uitgevoerd. Neem direct contact op met Klantenondersteuning als u achter ongeoorloofd gebruik van uw account komt. U mag (A) uw accountgegevens niet delen (behalve met een bevoegde accountbeheerder), ongeacht of dit bedoeld of niet-bedoeld is en (B) niet het account van iemand anders gebruiken. Uw accountbeheerder kan uw accountgegevens gebruiken voor beheer en gebruik van en toegang tot de Services en Software. Voor PhoneGap behouden we ons het recht voor limieten en beperkingen met betrekking tot abonnementen te controleren en af ​​te dwingen, inclusief, maar niet beperkt tot het recht om voor overschrijdingen kosten in rekening te brengen.

 

5.2 Inactief gratis account. U bent verantwoordelijk voor het actief houden van uw account, wat betekent dat u af en toe moet inloggen om verstoring of verlies van toegang tot de Services en Software of beëindiging van uw account te voorkomen. Als u zich niet af en toe bij uw account aanmeldt, mogen wij aannemen dat uw account inactief is en u gaat ermee akkoord dat we het voor u kunnen sluiten. U begrijpt dat u bij afsluiting de toegang tot alle Content die in uw account is opgeslagen verliest. Voordat we uw account sluiten voor inactiviteit, proberen we u hiervan op de hoogte te stellen. Om twijfel te voorkomen: dit artikel 5.2 (Inactief account) is niet van toepassing op accounts die betaald zijn en in goede staat verkeren.

 

6. Gedrag van gebruikers.

 

6.1 Verantwoordelijk gebruik. De community's van Adobe bestaan vaak uit gebruikers die een bepaalde mate van beleefdheid en professionaliteit verwachten. U dient de Services en Software op een verantwoordelijke manier te gebruiken.

 

6.2 Misbruik. U mag de Services of Software niet misbruiken. U mag bijvoorbeeld niet:

(A) de Services of Software gebruiken zonder, of in strijd met, een schriftelijke licentie van of overeenkomst met Adobe;

(B) de Services of Software kopiëren, wijzigen, hosten, streamen, in sublicentie geven of doorverkopen;

(C) anderen in staat stellen of toestaan om via uw accountgegevens de Services of Software te gebruiken;

(D) het gebruik van de Services of Software aanbieden, gebruiken of toestaan in een computerbedrijf, voor outsourcing van derden, op basis van lidmaatschap of op basis van een servicebureau, op basis van timesharing, als deel van een gehoste service of namens derden;

(E) de Software gebruiken voor het opstellen van een database of dataset;

(F) u toegang verschaffen of pogen toegang te verschaffen tot de Services of Software op andere wijze dan via de interface die wij aanbieden of toestaan;

(G) toegangs- of gebruiksbeperkingen omzeilen die zijn ingesteld om bepaald gebruik van de Services of Software te voorkomen;

(H) Content of Lettertypen van klanten van Creative Cloud delen of op andere wijze deelnemen aan activiteiten waardoor iemands Intellectuele-eigendomsrechten worden geschonden. “Intellectuele-eigendomsrechten”) heeft betrekking op auteursrechten, morele rechten, handelsmerken, rechten op de aanbiedingsvorm, patenten, handelsgeheimen, oneerlijke concurrentie, privacyrecht, publiciteitsrecht en andere eigendomsrechten;

(I) Content uploaden die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, gewelddadig, onrechtmatig, lasterlijk, smadelijk, vulgair, onzedelijk of blasfemisch is, inbreuk maakt op de privacy van anderen, hatelijk is of op andere wijze aanstootgevend is;

(J) Content delen die minderjarigen seksueel bejegent of bedoeld is om ongepaste interacties mogelijk te maken met minderjarigen, andere Adobe-gebruikers of het publiek;

(K) zich uitgeven voor een andere persoon of rechtspersoon, of onterecht beweren dat u een persoon of rechtspersoon vertegenwoordigt of op andere wijze uw relatie met een persoon of rechtspersoon onjuist voorspiegelen;

(L) proberen de Services of Software onklaar te maken, te beschadigen of te vernietigen;

(M) Content, code of Lettertypen van klanten van Creative Cloud uploaden, verzenden, opslaan of beschikbaar maken die virussen, schadelijke code, malware of componenten bevat(ten) die bedoeld zijn om de functionaliteit van de Services of Software te schaden of te beperken;

(N) een andere gebruiker weerhouden, storen of verhinderen de Services of Software te gebruiken (zoals iemand stalken, intimideren, aanvallen of geweld of letsel aanprijzen of iemand aanzetten tot geweld of tot zichzelf letsel toebrengen);

(O) u inlaten met kettingbrieven, junkmail, piramidespelen, phishing, spammen of andere frauduleuze of ongevraagde berichten;

(P) advertenties plaatsen voor producten of diensten in de Services, behalve met onze schriftelijke toestemming vooraf;

(Q) gebruikmaken van datamining of soortgelijke methoden voor het verzamelen en extraheren van gegevens in verband met de Services of Software, inclusief het schrapen van gegevens voor machine learning of andere doeleinden;

(R) de Services of Software kunstmatig manipuleren of verstoren (zoals het manipuleren van waarderingen op Behance, of gebruikers naar sites van derden leiden);

(S) Adobe-accounts maken met als doel deze Voorwaarden te overtreden of om accountbeëindiging of andere soorten acties van Adobe te omzeilen;

(T) de Services of Software manipuleren of anderszins weergeven met behulp van framing of vergelijkbare navigatietechnologie;

(U) handelen in strijd met de geldende wetgeving.

 

7. Kosten en betaling.

 

7.1 Belastingen en kosten van derden. U moet toepasselijke belastingen en kosten van derden voldoen (met inbegrip van bijvoorbeeld kosten voor telefonie, mobiele verbinding, internetprovider, data-abonnement, creditcards, wisselkoersen en buitenlandse transacties). We zijn niet verantwoordelijk voor deze kosten. Neem contact op met uw financiële instelling voor vragen over kosten. We kunnen maatregelen nemen om de door u aan ons verschuldigde kosten te incasseren. U bent verantwoordelijk voor alle gerelateerde incassokosten en -uitgaven. Als u in een ander land bent gevestigd dan de toepasselijke Adobe-entiteit waarnaar u een transactie uitvoert (bijvoorbeeld Adobe Inc. voor klanten in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, en Adobe Systems Software Ireland Limited voor klanten in alle andere landen), worden uw betalingen aan een buitenlandse instelling gedaan.

 

7.2 Creditcardgegevens. U machtigt ons om uw betaalmethode op te slaan en te gebruiken in verband met uw gebruik van de Services en Software zoals beschreven in de Lidmaatschaps- en annuleringsvoorwaarden. Om te voorkomen dat uw service wordt onderbroken, kunnen we deelnemen aan programma's die door uw kaartaanbieder worden ondersteund om te proberen uw betaalgegevens bij te werken. U machtigt ons om de kosten bij u in rekening te blijven brengen met de bijgewerkte informatie die we hebben verkregen.

 

8. Uw garantie- en vrijwaringsverplichtingen.

 

8.1 Garantie. Door uw Content naar de Services of Software te uploaden, stemt u ermee in dat u: (a) alle benodigde licenties en machtigingen hebt om uw Content te gebruiken en te delen en (b) de benodigde rechten hebt om de licenties in de Voorwaarden te verlenen.

 

8.2 Vrijwaring. U vrijwaart ons en onze dochtermaatschappijen, partnerbedrijven, leidinggevenden, werknemers, partners en licentiegevers van vorderingen, eisen, verlies of schade, inclusief redelijke advocaatskosten, die voortvloeien uit of betrekking hebben op uw Content, Lettertypen van klanten van Creative Cloud, uw gebruik van de Services of Software (indien van toepassing) of uw schending van de Voorwaarden. Wij hebben het recht om de verdediging van enige claim, actie of zaak met betrekking tot vrijwaring door u te controleren met een raadsman/raadsvrouw naar onze keuze. U verleent uw volledige medewerking aan ons in de verdediging tegen een dergelijke claim, actie of zaak.

 

9. Disclaimers van garanties.

 

9.1 Tenzij anders vermeld in de Aanvullende voorwaarden worden de Services en Software aangeboden in de huidige staat (“as-is”). Voor zover wettelijk is toegestaan, wijzen we alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties van de hand, met inbegrip van de stilzwijgende garantie dat er geen inbreuk plaatsvindt op rechten van derden, van verkoopbaarheid en van geschiktheid voor een bepaald doel. Wij doen geen beloftes over de content binnen de Services. Bovendien wijzen we alle garanties van de hand dat (A) de Services of Software voldoen aan uw eisen of constant beschikbaar, ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zijn of zullen zijn; (B) de resultaten die worden verkregen via het gebruik van de Services of Software, effectief, nauwkeurig of betrouwbaar zijn; (C) de kwaliteit van de Services of Software voldoet aan uw verwachtingen; of (D) fouten of storingen in de Software worden opgelost.

 

9.2 We wijzen elke aansprakelijkheid af voor acties die voortvloeien uit uw gebruik van Services of Software. U mag de Services of Software naar eigen inzicht en voor eigen risico openen en gebruiken en u bent zelf aansprakelijk voor schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het gebruik van en de toegang tot de Services of Software.

 

9.3 Als u uw Content op onze servers plaatst om deze via onze Services publiekelijk te delen, zijn wij niet aansprakelijk voor (A) verlies, beschadiging van of schade aan uw Content; (B) het verwijderen van Content door een ander dan Adobe; of (C) het plaatsen van uw Content door derden op andere websites of andere media.

 

10. Beperking van aansprakelijkheid.

 

10.1 Tenzij vermeld in de Aanvullende voorwaarden, zijn wij niet aansprakelijk jegens u of derden voor enige speciale, incidentele, indirecte, morele, immateriële of gevolgschade of schadevergoeding, ongeacht de oorzaak en inclusief verlies en schade, (A) die voortvloeit uit verlies van gebruik, gegevens, winst of voordelen, (B) op basis van een aansprakelijkheidsgrondslag, met inbegrip van contract- of garantiebreuk, nalatigheid of een andere onrechtmatige actie, of (C) die voortvloeit uit of in verband met uw gebruik van of toegang tot de Services of Software. Door niets in deze Voorwaarden wordt onze aansprakelijkheid voor grove nalatigheid, doelbewust wangedrag van Adobe of haar medewerkers, voor overlijden of persoonlijk letsel beperkt of uitgesloten.

 

10.2 Onze volledige aansprakelijkheid in kwesties die voortvloeien uit of verband houden met de Voorwaarden, is beperkt tot (A) USD 100 of (B) het totaalbedrag dat u hebt betaald voor toegang tot de Services en Software gedurende de drie maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid heeft geleid. 

 

10.3 De beperkingen en uitsluitingen in dit artikel 10 (Beperking van aansprakelijkheid) zijn voor zover wettelijk toegestaan volledig van toepassing, zelfs als (A) een rechtsmiddel u niet volledig compenseert voor eventuele verliezen of falen van het essentiële doel ervan; of (B) we wisten of hadden moeten weten van de mogelijkheid van schade.

 

10.4 Deze Voorwaarden beschrijven de volledige aansprakelijkheid van Adobe en haar dochtermaatschappijen, evenals uw exclusieve rechtsmiddelen met betrekking tot toegang tot en gebruik van de Services en Software.

 

11. Beëindiging.

 

11.1 Beëindiging door u. U kunt het gebruik van de Services en Software op elk moment stopzetten. Als u uw account beëindigt, blijft u verantwoordelijk voor eventuele achterstallige kosten.

 

11.2 Beëindiging door ons. Als we de Voorwaarden of uw gebruik van de Service(s) of Software beëindigen op andere dan juridische gronden, proberen we u redelijkerwijs uiterlijk 30 dagen vóór beëindiging op de hoogte te stellen via het e-mailadres dat u aan ons verstrekt. U krijgt dan instructies voor het ophalen van uw Content. Houd er rekening mee dat u bij beëindiging de toegang tot uw Content kunt verliezen, zoals beschreven in artikel 4.4 (Beëindiging van de licentie). Tenzij anders is bepaald in eventuele Aanvullende voorwaarden, mogen we op elk moment uw recht op gebruik van en toegang tot de Services of Software beëindigen of opschorten als:

(a) u de bepalingen in de Voorwaarden niet nakomt (of u zich dusdanig gedraagt dat u duidelijk niet van plan of in staat bent om u aan de Voorwaarden te houden);

(B) u de eventuele kosten voor de Services of Software niet tijdig betaalt;

(C) u ​​ons of ons personeel fysiek, verbaal of op andere wijze mishandelt, bedreigt, treitert of lastigvalt (in dergelijke omstandigheden kunnen wij uw toegang tot de Services of Software ook opschorten of beperken);

(D) u herhaaldelijk te kwader trouw of zonder een redelijke basis klachten hebt ingediend, en dit blijft doen nadat we u hebben gevraagd te stoppen (in dergelijke omstandigheden kunnen wij uw toegang tot de Services of Software ook opschorten of beperken); 

(E) we hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld in geval de aanbieding van de Services of Software aan u in strijd is met de wet of in de toekomst zal zijn);

(F) we ervoor kiezen de Services of Software, helemaal of gedeeltelijk, te stoppen (als het voor ons vanwege wetswijzigingen onpraktisch wordt de Services in uw regio te blijven aanbieden);

(G) uw gratis account gedurende een lange periode inactief is geweest. 

 

11.3 Voortbestaan. Wanneer de Voorwaarden aflopen of zijn beëindigd, kunnen sommige of alle Services en Software zonder voorafgaande kennisgeving worden stopgezet. Uw verplichtingen tot vrijwaring, onze uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid, en de bepalingen voor geschillenbeslechting in de Voorwaarden blijven van kracht.

 

12. Handelssancties en naleving van exportcontrole. De Services en Software en uw gebruik ervan vallen onder Amerikaanse en internationale wetten, beperkingen en voorschriften die mogelijk (A) van toepassing zijn op de import, de export en het gebruik van de Services en Software, en (B) ons kunnen verbieden u zonder kennisgeving de Services en Software te leveren. Door de Services en Software te gebruiken, stemt u ermee in al dergelijke wetten, beperkingen en voorschriften na te leven, en garandeert u dat het u niet is verboden om de Services en Software te ontvangen volgens de wetgeving van enig rechtsgebied.

 

13. Australische consumentenwet. Niets in deze Voorwaarden is bedoeld voor het uitsluiten, beperken of wijzigen van consumentenrechten krachtens de Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (CCA) of enige andere wetgeving die niet door middel van overeenkomsten kan worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd. Als er volgens de CCA of enige andere wetgeving een voorwaarde, garantie of termijn in de Voorwaarden moet zijn opgenomen of dat hierin wettelijke waarborgen moeten worden geboden met betrekking tot mogelijk geleverde goederen of diensten, blijft onze aansprakelijkheid voor schending van een dergelijke voorwaarde, garantie of termijn beperkt tot hetgeen mogelijk is: (A) in het geval van levering van goederen zorgen wij (naar onze keuze) voor een of meer van de volgende opties: (1) vervanging van de goederen of levering van equivalente goederen; (2) reparatie van de goederen; (3) betaling van de kosten voor vervanging van de goederen of het verkrijgen van equivalente goederen; en (4) betaling van de kosten voor reparatie van de goederen; of (B) in geval van levering van diensten, zorgen wij voor een of beide van de volgende opties: (1) de diensten opnieuw leveren; en (2) betaling van de kosten voor het opnieuw leveren van de diensten.

 

14. Geschillenbeslechting.

 

14.1 Proces. U stemt ermee in dat u eventuele problemen of geschillen eerst informeel probeert op te lossen door contact met ons op te nemen. Als een geschil binnen 30 dagen na ontvangst door ons niet is opgelost, moeten daaruit voortvloeiende gerechtelijke acties worden opgelost door middel van definitieve en bindende arbitrage, inclusief de vraag of arbitrage vereist is. Dit neemt niet weg dat u daarvoor in aanmerking komende vorderingen mag indienen voor snelrecht. Claims met betrekking tot de Voorwaarden, Services of Software zijn voor altijd uitgesloten als ze niet binnen een jaar na de gebeurtenis die tot de claim heeft geleid, worden ingediend.

 

14.2 Regels. Als u woonachtig bent in Noord- of Zuid-Amerika, worden de rechtszaken gevoerd in Santa Clara County, Californië, overeenkomstig de Comprehensive Arbitration Rules and Procedures (Allesomvattende regels en procedures voor rechtszaken). Als u woonachtig bent in Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, China, in Hongkong S.A.R., Macau S.A.R., Taiwan, Zuid-Korea, India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal of een lidstaat van de Vereniging van Zuidoost Aziatische Naties (ASEAN), zal arbitrage plaatsvinden via het Singapore International Arbitration Centre (SIAC) in Singapore, conform hun arbitrageregels die geacht worden via verwijzing te zijn opgenomen in dit artikel. Anders zal het London Court of International Arbitration (LCIA) recht spreken in Londen volgens de arbitrageregels van het LCIA. Er is dan één bemiddelaar die u en Adobe samen kiezen. De zitting vindt in het Engels plaats, maar getuigen met een andere moedertaal dan het Engels mogen hun getuigenis afleggen in hun moedertaal, met simultane vertaling in het Engels (op kosten van de partij die de getuige voordraagt). De uitspraak kan worden gedaan en afgedwongen door elke bevoegde rechtbank met rechtsbevoegdheid over u en ons.

 

14.3 Geen collectief beroep. Geschillen met ons kunnen alleen op individuele basis worden opgelost en u mag geen zaak aanspannen als eiser of groepslid in een collectief, geconsolideerd of representatief geschil.

 

14.4 Rechterlijk bevel. Onverminderd het voorgaande stemt u ermee in dat in geval van ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofd gebruik van de Services of Software door u of anderen, in strijd met de Voorwaarden, wij in elk rechtsgebied het recht hebben een dwangbevel (of een equivalent type spoedeisende voorziening) aan te vragen.

 

15. Recht op controle. Als u een Bedrijf bent, kunnen we hoogstens eenmaal per 12 maanden, nadat we u hiervan 7 dagen van tevoren in kennis hebben gesteld, een van onze medewerkers of een onafhankelijke accountant aanwijzen om uw administratie, systemen en faciliteiten onder geheimhouding te inspecteren (inclusief handmatige inspectie, elektronische methodes of beide) om te controleren of installatie en gebruik van alle Services en Software in overeenstemming is met de geldige licenties van ons. Bovendien moet u ons binnen 30 dagen na ons verzoek alle door ons gevraagde stukken en gegevens verstrekken, zodat we kunnen controleren of de installatie en het gebruik van alle Services en Software voldoen aan uw geldige licenties. Als uit de inspectie blijkt dat u te weinig licenties voor de Services of Software bezit, moet u onmiddellijk alle benodigde licenties, abonnementen en eventueel achterstallig onderhoud en achterstallige ondersteuning aanschaffen. Als de te weinig betaalde kosten meer dan 5% van de waarde van de verschuldigde licentiekosten bedragen, moet u ons redelijke kosten voor de uitvoering van de controle vergoeden.

 

16. Updates voor de Services en Software en beschikbaarheid.

 

16.1 Wijzigingen in de Services en Software. Wij kunnen de Services of Software (inclusief delen of functies ervan) op elk moment aanpassen, bijwerken of stopzetten zonder enige verplichting naar u of iemand anders toe. Voor wijzigingen in betaalde aanbiedingen zullen we echter redelijke inspanningen verrichten om u op de hoogte te brengen van wijzigingen, updates of stopzetting. Als we de Services of Software in hun geheel stopzetten, zullen we redelijke zakelijke inspanningen verrichten om uw Content over te zetten, en kunnen we u de door u vooraf betaalde en ongebruikte vergoedingen voor die Services of Software naar rato terugbetalen.

 

16.2 Beschikbaarheid. Webpagina's waarop de Services worden beschreven zijn wereldwijd toegankelijk, maar dit betekent niet dat alle Services of functies van services in uw land beschikbaar zijn of dat door gebruikers gegenereerde content die beschikbaar is via de Services, wettig of beschikbaar is in uw land. In bepaalde landen kan de toegang tot bepaalde Services (of bepaalde functies, Voorbeeldbestanden of Contentbestanden) door ons of door buitenlandse overheden geblokkeerd zijn. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat uw gebruik van de Services wettig of beschikbaar is waar u deze gebruikt. Services zijn niet in alle talen beschikbaar.

 

17. Geen wijzigingen of reverse engineering. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in de Voorwaarden mag u (A) geen enkel deel van de Services of Software wijzigen, overdragen, aanpassen of vertalen; en (B) in geen geval delen van Services of Software aan reverse-engineering onderwerpen (waaronder, maar niet beperkt tot, bewaking of bijhouden van de inputs en outputs die door een systeem of applicatie stromen om dat systeem opnieuw te bouwen), decompileren, disassembleren, of op andere wijze binnen welke Service of Software dan ook, proberen de broncode, gegevensrepresentaties of onderliggende algoritmen, processen en methodes en enig ander deel van de Services of Software te achterhalen. Als het in uw rechtsgebied wettelijk is toegestaan om de Services of Software te decompileren om informatie te verkrijgen die nodig is om te zorgen dat de in licentie gegeven delen van de Services of Software kunnen samenwerken met andere software, moet u zulke informatie eerst bij ons opvragen. We kunnen u naar eigen inzicht dergelijke informatie verstrekken of aan de decompilatie van de Services of Software redelijke voorwaarden stellen, inclusief een redelijke vergoeding. Dit om te waarborgen dat onze eigendomsrechten en die van onze leveranciers op de Services en Software worden beschermd.

 

18. Overige.

 

18.1 Engelse versie. Voor interpretatie en uitleg van de Voorwaarden wordt de Engelse versie gebruikt.

 

18.2 Kennisgeving aan Adobe. Kennisgevingen aan ons kunt u sturen naar het volgende adres: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, Californië, 95110-2704, Verenigde Staten, ter attentie van: General Counsel.

 

18.3 Kennisgeving aan u. Wij kunnen u op de hoogte stellen via e-mail, post, berichten binnen de Services of andere wettelijk erkende manieren. Het is uw verantwoordelijkheid om uw accountgegevens actueel te houden voor ontvangst van meldingen.

 

18.4 Geen overdracht. U mag deze voorwaarden of uw rechten en plichten onder de Voorwaarden alleen geheel of gedeeltelijk toewijzen of anderszins overdragen na onze schriftelijke toestemming, anders is een dergelijke poging nietig. We mogen onze rechten onder de Voorwaarden overdragen aan derden.

 

18.5 Overheidsvoorwaarden. Als u een Amerikaanse instelling bent of als de Voorwaarden onder de Amerikaanse federale overheid (Federal Acquisition Regulations - FAR) vallen, dan zijn de Services en Software onder de Voorwaarden ‘Commercial Items’ zoals deze term is gedefinieerd in 48 C.F.R. §2.101 bestaande uit ‘Commercial Computer Software’ en ‘Commercial Computer Software Documentation’ en daarmee samenhangende services, zoals deze termen eventueel worden gebruikt in 48 C.F.R. §12.212 en 48 C.F.R. §227.7202. Overeenkomstig 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202-1 tot en met §227.7202-4, zoals van toepassing, worden de ‘Commercial Computer Software’ en ‘Commercial Computer Software Documentation’ uitsluitend in licentie verstrekt aan eindgebruikers binnen de federale overheid van de VS (A) als ‘Commercial Items’ en (B) met de rechten die aan alle andere eindgebruikers worden verleend uit hoofde van de bepalingen van deze Voorwaarden. Niet-gepubliceerde rechten zijn voorbehouden volgens de wetgeving van de Verenigde Staten - Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS.

 

18.6 Koppen. Koppen die in deze Voorwaarden worden gebruikt, worden alleen gemakshalve verstrekt en worden niet gebruikt om betekenis of bedoeling aan te geven.

 

18.7 Scheidbaarheid. Als een bepaling van deze Voorwaarden om ongeacht welke reden ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht.

 

18.8 Geen verklaring van afstand. Als we bepaalde bepalingen van de Voorwaarden niet afdwingen of uitoefenen, betekent dit niet dat we afstand doen van die bepalingen.

 

18.9 Overmacht. Geen van beide partijen is aansprakelijk jegens de ander voor enige vertraging of niet-nakoming van enige verplichting (anders dan uw betalingsverplichtingen jegens Adobe) onder de Voorwaarden als de vertraging of niet-nakoming te wijten is aan onvoorziene gebeurtenissen die plaatsvinden na de inwerkingtreding van de Voorwaarden en die vallen buiten de redelijke controle van de partijen, zoals stakingen, blokkades, oorlog, terrorisme, rellen, natuurrampen, weigering van vergunningen door de overheid of andere overheidsinstanties, voor zover een dergelijke gebeurtenis de betrokken partij verhindert of vertraagt zijn verplichtingen na te komen en een dergelijke partij de overmacht niet tegen redelijke kosten kan voorkomen of tenietdoen.

 

19. DMCA. Wij respecteren de Intellectuele-eigendomsrechten van anderen en we verwachten van onze gebruikers hetzelfde. Wij reageren op duidelijke berichten van schending van auteursrechten in overeenkomst met de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Meer informatie over het beleid en de werkwijzen van Adobe inzake IP Takedown vindt u hier.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, Californië 95110-2704, Verenigde Staten

Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ierland

Adobe_General_Terms_of_Use-nl_NL-20200416