תנאי השימוש הכלליים של Adobe

 

פורסם ב-16 במרץ 2020. בתוקף החל מ-16 באפריל 2020. תנאים אלה מחליפים וגוברים על כל הגרסאות הקודמות.

 

הוראת הבוררות המחייבת וכתב הוויתור על תביעה ייצוגית בסעיף 14 (יישוב מחלוקות) להלן קובעים לגבי יישוב מחלוקות. אנא קרא אותם בזהירות. אם אינך מסכים עם הוראת הבוררות המחייבת וכתב הוויתור על תביעה ייצוגית שבתנאים, אל תשתמש בשירותים או בתוכנה.

 

תנאי השימוש הכלליים הללו ("התנאים הכלליים"), יחד עם כל התנאים הנוספים הרלוונטיים (ראה סעיף 1.2 ) (תנאים נוספים) להלן) (ביחד "התנאים") מסדירים את השימוש שלך ואת הגישה שלך לאתר, לשירות הלקוחות, לפורומי דיון או לאזורים או לשירותים אינטראקטיביים אחרים שלנו, וכן לשירותים כמו Creative Cloud (ביחד "השירותים") ולתוכנה שאנו כוללים כחלק מהשירותים, כמו גם לכל יישום, כולל יישומים למכשירים ניידים, קובצי דוגמה וקובצי תוכן (כמוגדר להלן), קובצי Script, ערכות הוראה ותיעוד קשור (ביחד "התוכנות"). אם הסכמת לתנאי המינוי והביטול, כי אז תנאים אלה נחשבים גם הם לחלק מהתנאים. אם אתה משתמש וניגש לשירותים ולתוכנה באמצעות Value Incentive Plan‎ ‏("VIP") של Adobe, כי אז תנאי המינוי והביטול אינם חלים עליך, אך יתרת תנאים אלה תחול על השימוש והגישה שלך לשירותים ולתוכנה. אם חתמת איתנו על הסכם אחר בנוגע לשירותים או לתוכנות ספציפיים, תנאי ההסכם כאמור יחולו במקרה של סתירה עם התנאים. 

 

עליך להיות בן 13 ומעלה כדי להירשם לחשבון Adobe ID אישי. בתי ספר המשתתפים בהצעה למשתמשים רשומים בחינוך היסודי והתיכוני רשאים להנפיק Adobe ID ברמה ארגונית לילד מתחת לגיל 13, בהתאם לתנאים הנוספים לגבי החינוך היסודי והתיכוני.

 

1. ההסכם שלך עם Adobe.

 

1.1 הישות הקשורה בחוזה וברירת דין. אם אתה מתגורר בצפון אמריקה (כולל ארצות הברית, קנדה, מקסיקו, טריטוריות ונכסים של ארצות הברית, ובסיסים צבאיים של ארצות הברית באשר הם), מערכת היחסים שלך היא עם .Adobe Inc, חברה בארצות הברית, והתנאים כפופים לחוק בקליפורניה, ארה"ב, אלא אם כן גובר עליו החוק הפדרלי של ארה"ב, ללא התייחסות לכללי ברירת הדין. אם אתה מתגורר מחוץ לצפון אמריקה, יחסיך הם מול Adobe Systems Software Ireland Limited, ועל התנאים יחולו חוקי אירלנד. ללקוחות באוסטרליה, Adobe Systems Software Ireland Limited פועלת כסוכן מורשה של Adobe Systems Pty Ltd.‎‏ ונכנסת לחוזה זה בתפקידה כסוכנת של Adobe Systems Pty Ltd.‎‏. ייתכן שאתה זכאי לזכויות נוספות במסגרת החוק המקומי שלך. איננו מבקשים להגביל זכויות אלה כאשר הדבר אסור על פי חוק.

 

1.2 תנאים נוספים. השירותים והתוכנות שלנו מוענקים לך ברישיון, לא נמכרים לך, ועשויים גם להיות כפופים לאחד או יותר מהתנאים הנוספים הבאים ("התנאים הנוספים"). במקרה של סתירה כלשהי בין התנאים בתנאים הכללים ובתנאים הנוספים, התנאים הנוספים יגברו בנוגע לשירות או לתוכנה הרלוונטיים. התנאים הנוספים עשויים להשתנות כמתואר בסעיף 1.6 (עדכונים לתנאים) להלן.

1.3 משתמשים עסקיים. אם קיבלת "זכאות" (המוגדרת כזכות להשתמש, לגשת ולצרוך את התוכנה והשירותים) מארגון או קבוצה, כולל בין השאר עסק או כל גורם מסחרי אחר, גורם ממשלתי, עמותה או מוסד חינוכי (כל אחד, "עסק") תחת אחת מהתכניות העסקיות של Adobe (כגון Creative Cloud for Teams‏, Creative Cloud for Enterprise או Document Cloud), כי אז (א) אתה "משתמש עסקי" של עסק כזה; (ב) פרופיל Adobe שלך המשויך לזכאות כזו הוא "פרופיל עסקי"; ו-(ג) כל הפניות ל"אתה" בתנאים אלה פירושן עסק כזה. ‏‫אם אתה משתמש עסקי, אתה מסכים כי מאחר שקיבלת זכאויות מעסק כזה, (1) Adobe תספק לאותו עסק את היכולת לגשת לפרופיל העסקי שלך ולכל התוכן שבו, להשתמש ולשלוט בו, לשמור עליו ולהסיר אותו, בין שהוא הועלה או יובא לפני או אחרי התאריך שבו תנאים אלה עודכנו לאחרונה; (2) השימוש שלך בשירותים ובתוכנה כפוף להסכם עסקי זה עם Adobe; וכן (3) Adobe רשאית לספק את המידע האישי שלך לאותו עסק. אם אתה משתמש עסקי עם זכאויות ממספר עסקים, ייתכן שיהיו לך פרופילים עסקיים נפרדים המשויכים לכל עסק. כמשתמש עסקי, יתכן שיהיה לך הסכמים או התחייבויות שונים כלפי עסק, אשר עשויים להשפיע על הפרופיל העסקי שלך או על התוכן שלך. Adobe אינה אחראית לכל הפרה מצדך של הסכמים או התחייבויות מסוג זה. אם לא קיבלת זכאויות מעסק (למשל, רכשת תכנית Creative Cloud עבור יחידים וקיבלת זכאויות דרך תוכנית זו), כי אז (א) אתה "משתמש אישי"; (ב) פרופיל Adobe שלך הוא פרופיל אישי; (ג) שמורות לך הגישה והשליטה הבלעדית על כל התוכן בחשבונך האישי או בפרופיל האישי שלך (למעט כפי שצוין אחרת במדיניות הפרטיות); ו-(ד) כל הפניות ל-"אתה" בתנאים כלליים אלה פירושן אתה כיחיד. אם קיבלת זכאויות דרך תוכנית אישית וגם מעסק, אתה גם משתמש אישי וגם משתמש עסקי. אתה משתמש אישי כשאתה משתמש בזכאויות שהשגת באמצעות התוכנית האישית שלך, ומשתמש עסקי כשאתה משתמש בזכאויות שלך שקיבלת מעסק.

 

1.4 שמות תחום של דוא"ל עסקי. כמשתמש אישי או כמשתמש עסקי, באפשרותך ליצור חשבון Adobe באמצעות כתובת דוא"ל שסופקה או הוקצתה לך על ידי עסק (כגון כתובת הדוא"ל שלך בעבודה). אם העסק יוצר איתנו קשר ישיר, ייתכן שתרצה להוסיף את חשבונך למערכת יחסים כזו. במקרה כזה, העסק רשאי, בהודעה מראש, לצרף את חשבונך לחשבון העסק. פירושו של דבר שהעסק רשאי (א) לגשת לחשבון; (ב) להשתלט על החשבון ועל כל תוכן שנמצא בו, בין אם הוא מאוחסן, הועלה או יובא לפני או אחרי תאריך העדכון האחרון של תנאים אלו; ו-(ג) להמליץ שכל תוכן לא עסקי שששויך לחשבון כזה יועבר לחשבון חדש עם כתובת דוא"ל שאינה משויכת לעסק זה. אתה, כאדם פרטי או כמשתמש עסקי, מאשר גם כי Adobe רשאית לספק לעסק כזה את המידע האישי שלך, כגון שמך או כתובת הדוא"ל שלך. אם אינך רוצה שעסק יוכל לגשת, להשתמש, להסיר, לשמור או לשלוט בחשבון או בפרופיל, אל תשתמש בכתובת דוא"ל עסקית עם אותו חשבון. מידע אודות הדרך לשנות את כתובת הדוא"ל המשויכת לחשבונך, ניתן למצוא כאן

 

1.5 בעלות. אתה (כעסק או כאדם פרטי, לפי העניין) שומר על כל הזכויות והבעלות לגבי התוכן שלך. אין אנו טוענים לזכות בעלות כלשהי על התוכן שלך.

 

1.6 עדכונים לתנאים. אנו עשויים לבצע שינויים בתנאים מעת לעת, ובמקרה כזה, נודיע לך על ידי עדכון התאריך שבראש התנאים, ובמקרים מסוימים אנו עשויים למסור לך הודעה נוספת. עליך לעיין בתנאים באופן קבוע. אלא אם כן צוין אחרת, התנאים המתוקנים ייכנסו לתוקף באופן מיידי, והמשך השימוש שלך בשירותים ובתוכנה שלנו יהווה אישור להסכמתך לשינויים. אם אינך מסכים לתנאים המתוקנים, עליך להפסיק להשתמש בשירותים ובתוכנה שלנו. 

 

2. פרטיות.

 

2.1 פרטיות. לקבלת מידע על האופן שבו אנו אוספים, משתמשים, משתפים או מעבדים בצורה אחרת מידע אודותיך ואודות השימוש שלך ביישומים ובאתרי האינטרנט שלנו, עיין במדיניות הפרטיות שלנו‎. יש לך אפשרות לנהל את העדפות המידע כאן.

 

2.2 הגישה שלנו לתוכן שלך. כאשר הדבר מותר על פי חוק, אנו ניגש לתוכן שלך (כמוגדר בסעיף 4.1 (תוכן) להלן), נציג אותו או נאזין לו בדרכים מוגבלות בלבד. לדוגמה, על מנת לבצע את השירותים, ייתכן שנצטרך לגשת, להציג או להאזין לתוכן שלך על מנת (א) להגיב לבקשות התמיכה שלך; (ב) לזהות, למנוע או לטפל בכל דרך אחרת בבעיות הונאה, אבטחה, תוכן לא חוקי או בעיה טכנית; וכן (ג) לאכוף את התנאים הללו. המערכות האוטומטיות שלנו עשויות לנתח את התוכן שלך בטכניקות כמו למידת מכונה על מנת לשפר את השירותים והתוכנה שלנו ואת חווית המשתמש. קבל מידע נוסף על למידת המכונה שאנו מבצעים.

 

2.3 הסכם עיבוד נתונים. כאשר מידע על לקוחות כולל מידע אישי וכאשר אתה נחשב ל"בקר נתונים" ו-Adobe היא "מעבד נתונים" כהגדרתם ברגולציה הכללית להגנת המידע של האיחוד האירופי 2016/679 ("GDPR"), כי אז תנאי הסכם עיבוד הנתונים של Adobe‏ ("DPA") (זמינים כאן), לרבות סעיפי חוזה סטנדרטיים שאושרו על ידי הנציבות האירופית, כפי שרלוונטי, יחולו על עיבוד מידע אישי כזה והם משולבים בדרך של אזכור בתוך התנאים.

 

2.4 מידע אישי רגיש. אתה מסכים לא לאסוף, לעבד או לאחסן מידע אישי רגיש באמצעות השירותים או התוכנה. אתה מסכים לא להעביר, לחשוף או להנגיש מידע אישי רגיש ל-Adobe או לספקי צד שלישי של Adobe. "מידע אישי רגיש" פירושו מידע פיננסי של אדם, העדפותיו המיניות, מידע רפואי או בריאותי המוגן על פי כל החוקים להגנת נתוני הבריאות, נתונים ביומטריים (לצורך זיהוי ייחודי של אדם), מידע אישי על ילדים המוגן על פי כל חוקי הגנת הנתונים על ילדים (כגון מידע אישי המוגדר בחוק הגנת הפרטיות המקוונת לילדים בארה"ב ("COPPA")) וכל סוגי מידע נוספים הכלולים במונח זה או בכל מונח דומה (כגון "נתונים אישיים רגישים" או "קטגוריות מיוחדות של מידע אישי") המשמשים בחוקי הגנת המידע או הפרטיות.

 

2.5 העברת מידע אישי. אנו מעבדים ומאחסנים מידע בארה"ב ובמדינות אחרות. על ידי שימוש ביישומים ובאתרי האינטרנט שלנו, אתה מסכים לכך שאתה מסמיך את Adobe להעביר את המידע האישי שלך אל מעבר לגבולות הלאומיים ולמדינות אחרות בהן Adobe ושותפיה פועלים. לדוגמה, מידע אישי שנאסף ממשתמשים בסין ייוצא אל מחוץ לסין.

 

3. שימוש בשירותים ובתוכנה.

 

3.1 רישיון. בכפוף לציותך לתנאים ולחוק החל, אתה רשאי לגשת לשירותים ולתוכנה שאנו מציעים ושעבורם יש לך רישיון מאיתנו. תוקף הרישיונות שלך פג בסוף התקופה שנקבעה במסמך ההזמנה שלך. גרסאות השירותים והתוכנה הזמינות במועד החידוש שלך עשויות להיות שונות מהגרסאות שהיו זמינות כאשר רכשת את הרישיונות שלך לראשונה מ-Adobe. את גרסאות שירותים והתוכנה שנתמכות על ידי Adobe ניתן למצוא כאן. אתה מאשר כי החלטתך להשתמש בתוכנה או בשירותים, או לרכוש אותם, אינה מותנית בהעברת פונקציונליות או תכונות עתידיות כלשהן, או תלויה בתגובות ציבוריות בעל-פה או בכתב שאנו נספק בנוגע לפונקציונליות או לתכונות עתידיות.

 

3.2 הקניין הרוחני של Adobe. אנו (ונותני הרישיון שלנו) נשארים הבעלים הבלעדיים של כל הזכויות בשירותים ובתוכנה. למעט כפי שצוין בתנאים, איננו מעניקים לך זכויות כלשהן לפטנטים, לזכויות יוצרים, לסודות מסחריים, לסימנים מסחריים או לכל זכות אחרת ביחס לפריטים בשירותים או בתוכנות. אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות שלא הוענקו על פי התנאים.  

 

3.3 אחסון. אנו ממליצים לגבות את התוכן ואת גופני לקוח Creative Cloud שלך במקום אחר באופן קבוע, אם השירותים מספקים אחסון ופונקציונליות זו נתמכת על-ידי השירותים הרלוונטיים. ייתכן שנטיל מגבלות טכניות סבירות על גודל הקובץ, שטח האחסון, קיבולת העיבוד ומגבלות טכניות אחרות. אנו עשויים להשעות את השירותים, עד שתחזור למגבלת שטח האחסון של חשבונך. בסיום תקופת הרישיון שלך, נעשה כל מאמץ סביר מבחינה מסחרית כדי לאפשר לך להעביר את התוכן שלך מהשירותים. ההעברה חייבת להסתיים בתוך 30 יום מתאריך הסיום או התפוגה של תקופת הרישיון. בתום תקופת מעבר זו של 30 יום, אנו שומרים לעצמנו את הזכות למחוק את התוכן שלך. עליך להוריד כל תוכן שאחסנת בשירותים לפני סיום הרישיון שלך.

 

3.4 תכנים שנוצרו על ידי המשתמש. אנו עשויים לאחסן תכנים שנוצרו על-ידי המשתמשים שלנו. "אם תיגש לשירותים שלנו, ייתכן שתיתקל בתכנים שנוצרו על-ידי משתמשים, שייראו לך פוגעניים או טורדניים. הסעד היחיד שניתן לך הוא להפסיק לצפות בתכנים. כאשר רלוונטי, באפשרותך גם ללחוץ על לחצן "Report" (דיווח) כדי לדווח לנו על תוכן פוגעני שנוצר על-ידי משתמשים.

 

3.5 קבצים לדוגמה. "קבצים לדוגמה" פירושם קובצי שמע, תמונה, וידאו או קובצי תוכן אחרים שסופקו על-ידי Adobe לשימוש בערכות לימוד ובהדגמות, ולמטרות ניסיון אחרות, אשר יוגדרו כקבצים לדוגמה. אין להשתמש בקבצים לדוגמה לאף מטרה אחרת פרט לזו שלשמה הם סופקו. אינך רשאי להפיץ קבצים לדוגמה בכל דרך המאפשרת לצד שלישי להשתמש, להוריד, לחלץ או לגשת לקבצים לדוגמה כקובץ נפרד, ואינך רשאי לתבוע זכויות כלשהן על הקבצים לדוגמה.

 

3.6 קובצי תוכן. "קובצי תוכן" פירושם נכסים של Adobe שסופקו כחלק מהשירותים והתוכנה. למעט כאשר צוין אחרת בתיעוד או ברישיונות ספציפיים (כולל, בין השאר תנאים נוספים), אנחנו מעניקים לך רישיון אישי, לא בלעדי, לא ניתן לרישוי משנה ולא ניתן להעברה להשתמש בקובצי התוכן כדי ליצור שימוש סופי (כלומר, היישום הנגזר או המוצר שנוצר על-ידך), שבמסגרתו קובצי התוכן, או נגזרות שלהם, מוטבעים לשימושך ("שימוש סופי"). אתה רשאי לשנות את קובצי התוכן לפני הטבעתם בשימוש הסופי. אתה רשאי לשכפל ולהפיץ קובצי תוכן אך ורק ביחס לשימוש הסופי שלך; עם זאת, בשום מקרה אינך רשאי להפיץ את קובצי התוכן בפני עצמם, מחוץ לשימוש הסופי.

 

3.7 חברות בחינם, הצעות וניסיון. ‏Adobe רשאית להציע חברות בחינם, הצעות וחברות לניסיון לפי שיקול דעתה הבלעדי. אם ניתנת לך גישה לשירותים או לתוכנה בחינם או למטרות ניסיון, גישה כזו כפופה לתנאים אלה. בכל עת לפני או במהלך תקופת החינם או הניסיון, Adobe רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים את הגישה בחינם או לניסיון ללא הודעה מוקדמת וללא כל מחויבות כלפיך, ככל שהדבר מותר על פי החוק החל, מכל סיבה שהיא, כולל כדי למנוע שימוש לרעה בגישה בחינם או לניסיון. לאחר תום תקופת הגישה בחינם או לניסיון, אתה רשאי להמשיך להשתמש בשירותים או בתוכנה על ידי הרשמה למנוי בתשלום, אם זמין, או בדרך אחרת המורשית על ידי Adobe. במהלך תקופת החינם או הניסיון לא תחול על השירותים והתוכנה אחריות מפורשת או משתמעת כלשהי, כל השירותים והתוכנה ניתנים "כמות שהם" עם כל הליקויים, ולא כוללים תמיכה טכנית או אחרת כלשהי.

 

3.8 גרסת NFR. ‏Adobe רשאית גם להגדיר את השירותים או התוכנה כגרסת "ניסיון", "הדגמה", "לא למכירה חוזרת" או סיווג דומה אחר ("גרסת NFR"). אתה רשאי להתקין את גרסת ה-NFR ולהשתמש בה אך ורק במהלך התקופה ולמטרות שצוינו כאשר סיפקנו את גרסת ה-NFR. אינך רשאי להשתמש בחומרים שתפיק מגרסת ה-NFR לכל מטרה שאינה מסחרית. 

 

3.9 Adobe Talent.

(א) אינך רשאי לפרסם משרות המצביעות על תחרויות עבודה ספציפיות או הזדמנויות אחרות להשגת עבודה יצירתית מותאמת אישית ללא תשלום מאנשי מקצוע יצירתיים. כל פרסום כזה יוסר ללא החזר כספי.

(ב) אנו מציעים תכונת "חיפוש כשרונות" בתשלום למגייסים ולחברות המבקשות לגלות ולהעסיק כישרונות יצירתיים. על ידי העלאת פרופיל ציבורי או פרויקט ציבורי בשירותים, אתה מסכים שהמידע הציבורי עשוי להיכלל בתוצאות חיפוש כשרונות. 

 

3.10 גופני לקוח Creative Cloud.

(א) עבור כל גופן או קובץ גופן שאתה מעלה או שולח לשירותים ולתוכנה ("גופני לקוח Creative Cloud"), אתה מצהיר ומתחייב כי ברשותך כל הזכויות הדרושות כדי לאפשר לנו להשתמש, לשכפל, להציג, לארח ולהפיץ את גופני לקוח Creative Cloud דרך השירותים והתוכנה לשימושך. גופני לקוח Creative Cloud אינם נחשבים לתוכן, כהגדרתו בתנאים. Adobe אינה מצהירה ומתחייבת שכל גופן לקוח Creative Cloud כזה יהיה תואם או מתאים לשימוש עם השירותים או התוכנה. 

(ב) במקרה שנקבל הודעה מגורם צד שלישי או שייוודע לנו כי אין לך הזכויות להן התחייבת בסעיף 3.10(א) (גופני לקוח Creative Cloud) או שגופני לקוח Creative Cloud שלך מפרים את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי, אנו עשויים להסיר את גופני לקוח Creative Cloud מחשבונך, מהשירותים או מהתוכן העושים שימוש באותם גופני לקוח Creative Cloud. אם נסיר את גופני לקוח Creative Cloud שלך מחשבונך, מהשירותים או מהתוכן המשתמשים בגופני לקוח Creative Cloud, התצוגה של התוכן שלך עשויה להשתנות. קבל מידע נוסף על האופן שבו התוכן שלך עשוי להשתנות.

(ג) באפשרותך לבטל את הגישה שלנו לגופני לקוח Creative Cloud שלך ולסיים את זכויותינו בכל עת על ידי מחיקת גופני לקוח Creative Cloud שלך מהשירות. 

(ד) עם סיום או סגירת חשבונך, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות למחוק את גופני Creative Cloud שלך. ייתכן שחלק מהעותקים של גופני לקוח Creative Cloud שלך יישמרו במסגרת הגיבויים שאנו מבצעים באופן שגרתי.

(ה) אנו עשויים לאסוף מידע הקשור לשימוש שלך בגופני לקוח Creative Cloud, כגון שמות גופני לקוח Creative Cloud שאתה מעלה ואופן השימוש שלך בגופני לקוח Creative Cloud.

 

3.11 סוגי רישיונות אחרים.

(א) גרסת טרום השקה או בטא. אנו עשויים לסווג את השירותים או התוכנה, או תכונה של השירותים או התוכנה, כגרסת טרום השקה או גרסת בטא ("גרסת בטא"). גרסת טרום השקה אינה מייצגת את המוצר הסופי ועשויה להכיל תקלות שעלולות לגרום לכשל מערכתי או אחר ולאובדן נתונים. אנו עשויים לבחור שלא להשיק את גרסת הבטא באופן מסחרי. עליך להפסיק להשתמש בגרסת בטא ולהשמיד את כל העותקים של גרסת הבטא באופן מיידי אם נבקשך לעשות זאת. בתמורה לשימוש שלך בגרסת בטא, אתה מסכים כי Adobe רשאית לאסוף נתונים לגבי השימוש שלך בגרסת הבטא כדי לשפר את המוצרים שלנו ולהתאים אישית את החוויה שלך, בלי קשר לשאלה אם בחרת שלא להסכים לאיסוף נתונים עבור גרסאות שאינן בטא. אם אינך מעוניין שנעקוב אחר השימוש שלך, עליך להפסיק את השימוש שלך בגרסת הבטא על ידי הסרת ההתקנה של גרסת בטא זו או על ידי שימוש בגרסה שאינה בטא של השירותים או התוכנה. כל הסכם נפרד שנעשה אתך, ואשר יחול על גרסת הבטא, יגבר על הוראות אלה.

(ב) גרסת מערכת החינוך. אם נייעד את השירותים או התוכנות לשימוש על-ידי משתמשי מערכת החינוך ("גרסת מערכת החינוך"), הנך רשאי להשתמש בגרסת מערכת החינוך אך ורק אם אתה עומד בדרישות הזכאות שצוינו כאן. אתה רשאי להתקין את גרסת מערכת החינוך ולהשתמש בה אך ורק במדינה שבה אתה זכאי לעשות זאת כמשתמש מערכת החינוך. אם אתה מתגורר באזור הכלכלי האירופי, המלה "מדינה" במשפט הקודם פירושה "האזור הכלכלי האירופי".

 

3.12 שירותים ותוכנה של צד שלישי. השירותים והתוכנה עשויים לכלול שירותים ותוכנה של צד שלישי, ואתה אחראי לקיום כל אחד מהתנאים החלים מול הצד השלישי וכולם ביחד. חלק מתנאי צד שלישי העשויים לחול על השימוש שלך בשירותים ובתוכנה זמינים. הגישה לשירותים ולתוכנה של צד שלישי מסופקת מטעמי נוחות בלבד, ול-Adobe אין אחריות כלשהי על שירותים ותוכנה כאלה של צד שלישי. 

 

4. התוכן שלך.

 

4.1 תוכן. "תוכן" פירושו כל טקסט, מידע או חומר, כגון קובצי שמע, קובצי וידאו, מסמכים אלקטרוניים או תמונות, שאתה מעלה ומייבא לשירותים או לתוכנה, או יוצר עם השירותים או התוכנה בקשר עם השימוש שלך בשירותים. אין להעלות תוכן כלשהו האסור על פי החוק החל. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר תוכן או להגביל את הגישה לתוכן, לשירותים ולתוכנה אם נמצא כי חלק כלשהו מהתכנים שלך מפר תנאים אלה. איננו בודקים את כל התכנים המועלים לשירותים או לתוכנות, אך אנו עשויים להיעזר בטכנולוגיות, בספקים או בתהליכים זמינים כדי לבצע סינון שנועד לזהות סוגים מסוימים של תוכן בלתי חוקי (כגון, פורנוגרפיית ילדים) או תוכן או התנהגות פוגעניים אחרים (לדוגמה, דפוסי התנהגות המעידים על דואר זבל או דיוג, או מילות מפתח המעידות על כך שתוכן למבוגרים פורסם מחוץ לקיר המבוגרים).

 

4.2 מתן רישיונות לתכנים שלך לצורך הפעלת השירותים והתוכנות. אך ורק למטרות תפעול או שיפור של השירותים והתוכנה, כאשר אתה מעלה תוכן לשירותים ולתוכנה, אתה מעניק לנו רישיון לא בלעדי, כלל עולמי, פטור מתמלוגים, ניתן לרישוי משנה וניתן להעברה להשתמש, לשכפל, להציג בפומבי, להפיץ, לשנות (לדוגמה, במטרה להציג טוב יותר את התוכן שלך), לבצע באופן פומבי ולתרגם את התוכן. 

 

4.3 שיתוף התכנים שלך.

(א) שיתוף. חלק מהשירותים והתוכנות עשויים לספק תכונות המאפשרות לך לשתף את התוכן שלך עם משתמשים אחרים או להפוך אותו לציבורי. “שיתוף” פירושו שליחה בדואר אלקטרוני, פרסום, שידור, הזרמה, העלאה או הפיכה לזמין בכל דרך אחרת (עבורנו או עבור משתמשים אחרים) על-ידי השימוש שלך בשירותים ובתוכנות. משתמשים אחרים רשאים להשתמש, להעתיק, לשנות או לשתף שוב את התוכן שלך בדרכים רבות. אתה נושא באחריות לתוכן שאתה משתף, לכן עליך לנקוט משנה זהירות בבחירת התוכן שבכוונתך לשתף או להפוך לציבורי.

(ב) רמת הגישה. איננו שולטים או מפקחים על פעולות שאחרים מבצעים עם התוכן שלך. אתה אחראי לקביעת ההגבלות שיחולו על התוכן שלך וליישום רמת הגישה המתאימה אל התוכן שלך. אם לא תבחר את רמת הגישה שתחול על התוכן שלך, ייתכן שהמערכת תבחר את ההגדרה המקלה ביותר כברירת מחדל. עליך מוטלת אחריות ליידע משתמשים אחרים כיצד ניתן לשתף את התוכן שלך, ולהתאים את ההגדרה הקשורה לגישה אל התוכן שלך או לשיתופו.

(ג) הערות. כל התגובות שתגיש באמצעות השירותים והתוכנה אינן אנונימיות וייתכן שמשתמשים אחרים יוכלו לראות אותן. לך, למשתמשים אחרים או לנו יש אפשרות למחוק את התגובות שלך.

 

4.4 סיום הרישיון. תוכל לבטל רישיון זה לתוכן שלך ולסיים את הזכויות שלנו בכל עת על-ידי הסרת התוכן שלך מהשירות. עם זאת, ייתכן שחלק מהעותקים של התוכן שלך יישמרו במסגרת הגיבויים שאנו מבצעים באופן שגרתי. 

 

4.5 משוב. אינך מחויב לספק לנו רעיונות, הצעות, או דיווחים על קריסות או תקלות (להלן, "משוב"). עם זאת, אם תשלח לנו משוב, אתה מעניק לנו רישיון לא בלעדי, בלתי הפיך, תמידי, כלל עולמי ופטור מתמלוגים, הניתן להעברה ולרישוי משנה, ליצור ולמכור את המשוב, להשתמש בו, להורות לגורם אחר ליצור אותו, וכן להציע אותו למכירה, לייבוא, לייצוא, לשכפול, להצגה בציבור, להפצה, לשינוי ולביצוע בציבור.

 

5. החשבון שלך.

 

5.1. פרטי החשבון. הנך אחראי לכל הפעילות המתבצעת דרך חשבונך גם אם פעילות זו איננה שלך או שהיא ללא ידיעתך או הסכמתך. אם נודע לך על שימוש לא מורשה בחשבונך, עליך להודיע על כך מיד לשירות לקוחות. אינך רשאי (א) לשתף את פרטי החשבון שלך (למעט שיתוף עם מנהל חשבון מורשה), בין אם במכוון או שלא במכוון; או (ב) להשתמש בחשבון של אדם אחר. מנהל החשבון שלך רשאי להשתמש בפרטי חשבונך לניהול הגישה שלך אל השירותים והתוכנות ושימושך בהם. עבור PhoneGap, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפקח על המגבלות וההגבלות החלות על תוכנית המינוי ולאכוף אותן, לרבות, בין היתר, את הזכות לחייב בגין חריגות.

 

5.2 חוסר פעילות בחשבון. אתה אחראי לוודא שחשבונך יישאר פעיל, כלומר עליך להיכנס מעת לעת כדי למנוע הפרעה או אובדן גישה לשירותים ולתוכנה, או את סיום חשבונך. אם לא תתחבר לחשבונך מעת לעת, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להניח כי חשבונך אינו פעיל, ואתה מסכים שאנו רשאים לסגור אותו עבורך. אתה מבין שתאבד גישה לכל תוכן המאוחסן בחשבונך לאחר הסגירה. לפני סגירת החשבון שלך בגין חוסר פעילות, אנו ננסה לספק לך הודעה. למען הסר ספק, סעיף 5.2 (חוסר פעילות בחשבון) זה אינו חל על חשבונות בתשלום ובמצב תקין. 

 

6. התנהגות המשתמש.

 

6.1 שימוש אחראי. קהילות Adobe מורכבות לעתים קרובות ממשתמשים שמצפים למידה מסוימת של אדיבות ומקצוענות. עליך להשתמש בשירותים ובתוכנות באופן אחראי.

 

6.2 שימוש לרעה. אינך רשאי להשתמש לרעה בשירותים או בתוכנות. לדוגמה, אינך רשאי:

(א) להשתמש בשירותים או בתוכנה ללא רישיון בכתב או הסכם עם Adobe או תוך כדי הפרתו;

(ב) להעתיק, לשנות, לארח, להזרים, להעניק ברישיון משנה או לשווק את השירותים או התוכנות;

(ג) לאפשר או להתיר לאחרים להשתמש בשירותים או בתוכנות באמצעות פרטי החשבון שלך;

(ד) להציע, להשתמש או להתיר את השימוש בשירותים או בתוכנה בעסק של שירותי מחשבים, שירות מיקור חוץ של צד שלישי, על בסיס של חברות או מינוי, על בסיס של לשכת שירות, על בסיס שיתוף זמן, כחלק משירות מתארח, או מטעם צד שלישי כלשהו;

(ה) להשתמש בתוכנה כדי לבנות מסד נתונים או ערכת נתונים מכל סוג שהוא;

(ו) לגשת או לנסות לגשת לשירותים או לתוכנה בכל אמצעי מלבד הממשק שאנו מספקים או מאשרים;

(ז) לעקוף מגבלות החלות על הגישה או השימוש שנועדו למנוע שימושים מסוימים בשירותים או בתוכנה;

(ח) לשתף תוכן או גופני לקוח Creative Cloud או לעסוק בפעילות המהווה הפרה של זכויות הקניין הרוחני של גורם כלשהו. "זכויות קניין רוחני" פירושן זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סימנים מסחריים, חוזי המוצר, פטנטים, סודות מסחריים, תחרות לא הוגנת, זכויות לפרטיות, זכויות לפרסום וכל זכות קניינית אחרת;

(ט) לשתף כל תוכן שהנו בלתי חוקי, מזיק, מאיים, פוגעני, שיש בו משום עיוות, השמצה, הוצאת דיבה, זימה, תועבה, חדירה לפרטיותו של אחר, הפצת שנאה או שהוא מפוקפק מכל בחינה אחרת;

(י) לשתף כל תוכן שמציג קטינים בהקשר מיני או שנועד לאפשר אינטראקציות בלתי הולמות עם קטינים, משתמשי Adobe אחרים או הציבור; 

(י"א) להתחזות לאדם או ישות כלשהם, או לספק הצהרה או מצג שווא כוזבים בדבר הקשר שלך לאדם או ישות כלשהם;

(י"ב) לנסות להשבית, לפגוע או להרוס את השירותים והתוכנות;

(י"ג) להעלות, לשדר, לאחסן או להפוך לזמין כל תוכן, גופני לקוח Creative Cloud או קוד שמכיל וירוסים, קוד זדוני, תוכנות זדוניות או רכיב כלשהו שמטרתם לגרום נזק או להגביל את הפונקציונליות של השירותים או התוכנה; 

(י"ד) לשבש, להפריע או להגביל את שימושם של משתמשים אחרים בשירותים או בתוכנה (למשל באמצעות מעקב, הפחדה, הטרדה או הסתה או עידוד אחרים לפעולה באלימות או לפגיעה עצמית);

(ט"ו) לשלוח מכתבי שרשרת, דואר זבל, תוכניות פירמידה, דיוג, ספאם, פעילויות הונאה או הודעות לא רצויות אחרות;

(ט"ז) להציב פרסומות במוצר או שירות כלשהו המסופק במסגרת השירותים, אלא אם קיבלת מאתנו אישור בכתב קודם לכן;

(י"ז) להשתמש בשיטות כלשהן של כריית נתונים או איסוף וחילוץ נתונים בקשר עם השירותים או התוכנה, לרבות גרידת נתונים לצורך למידת מכונה או למטרות אחרות;

(י"ח) לתמרן או לשבש באופן מלאכותי את השירותים או התוכנה (כגון מניפולציה של הערכות לגבי Behance או הובלת משתמשים לאתרי צד שלישי);

(י"ט) ליצור חשבונות Adobe למטרות הפרה של תנאים אלה או לעקיפת סיום החשבון או סוגים אחרים של פעולות שמתבצעות על ידי Adobe; 

(כ) לתמרן או להציג בדרך אחרת את השירותים או התוכנה על ידי שימוש במסגרות או בטכנולוגיית ניווט דומה; או

(כ"א) להפר את החוק החל.

 

7. עמלות ותשלומים.

 

7.1 מסים ועמלות צד שלישי. עליך לשלם את כל המסים ועמלות הצד השלישי החלים (לרבות, בין היתר, תשלומי טלפון, דמי מפעיל סלולרי, חיובי ספק אינטרנט, תשלומי תוכנית נתונים, עמלות כרטיס אשראי, עמלות המרת מט''ח ועמלות על עסקאות מט"ח). איננו אחראים לתשלומים אלו. פנה למוסד הפיננסי שלך אם יש לך שאלות בנוגע לעמלות. אנו עשויים לנקוט פעולות לגביית התשלומים שאתה חב לנו. אתה תישא בכל הוצאות הגבייה הקשורות. אם אתה נמצא במדינה אחרת מהישות הרלוונטית של Adobe שאיתה אתה מנהל עסקאות (כלומר, Adobe Inc.‎ עבור לקוחות בצפון אמריקה ו-Adobe Systems Software Ireland Limited עבור לקוחות בכל שאר המדינות), התשלומים שלך יבוצעו לישות זרה.

 

7.2 פרטי כרטיס אשראי. אתה מאשר לנו לאחסן את אמצעי התשלום שלך ולהשתמש בו בקשר לשימוש שלך בשירותים ובתוכנה כמתואר בתנאי המינוי והביטול שלך. כדי למנוע הפרעה לשירות שלך, אנו עשויים להשתתף בתוכניות הנתמכות על ידי ספק הכרטיס שלך כדי לנסות לעדכן את פרטי התשלום שלך. אתה מאשר לנו להמשיך לחייב את חשבונך באמצעות המידע המעודכן שנקבל.

 

8. אחריות ופיצוי מצדך.

 

8.1 אחריות. על ידי העלאת התוכן שלך לשירותים או לתוכנות, אתה מסכים כי יש ברשותך: (א) כל הרישיונות וההרשאות הנחוצים לשימוש ושיתוף התוכן שלך וכן (ב) הזכויות הנחוצות להענקת רישיונות בכפוף לתנאים.

 

8.2 שיפוי. אתה תשפה אותנו ואת החברות הבנות, הנציגים, המנהלים, הסוכנים, העובדים, השותפים ונותני הרישיונות שלנו בגין כל תביעה, דרישה, הפסד או נזק, לרבות שכר טרחת עו"ד סביר, הנובעים מן השימוש שלך בתוכן, בגופני לקוח Creative Cloud, בשירותים או בתוכנה (לפי העניין), או מהפרה של התנאים על ידך. אנו רשאים לשלוט על הליך ההגנה כנגד כל תביעה או עניין הקשור לשיפוי מצדך באמצעות עורך דין שאנחנו נבחר. יהיה עליך לשתף עמנו פעולה באופן מלא בהליך ההגנה כנגד תביעה או עניין ממין זה.

 

9. התנערות מאחריות.

 

9.1 אלא אם צוין אחרת בתנאים הנוספים, השירותים והתוכנה מסופקים "כמות שהם" (AS-IS). במידה המרבית המותרת על פי חוק, אנו מתנערים מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת בנוגע לאי הפרה, סחירות והתאמה לשימוש מסוים. איננו מספקים כל אחריות בדבר התוכן הנכלל בשירותים. כמו כן, אנו מתנערים מכל אחריות כי (א) השירותים או התוכנה יענו על דרישותיך או יהיו זמינים בכל עת, נטולי שיבושים, נטולי עיכובים, מאובטחים או נטולי שגיאות; (ב) התוצאות שתתקבלנה מהשימוש בשירותים או בתוכנה תהיינה יעילות, מדויקות או מהימנות; (ג) איכות השירותים או התוכנה תעמוד בציפיותיך; או (ד) כל שגיאה או ליקוי בתוכנה יתוקנו.

 

9.2 אנו מתנערים במפורש מכל אחריות בגין כל פעולה הנובעת משימושך בכל שירות או בכל תוכנה. השימוש שלך בשירותים או בתוכנות והגישה אליהם כפופים לשיקול דעתך הבלעדי ולאחריותך בלבד, ואתה נושא באחריות הבלעדית לכל נזק שייגרם למערכת המחשב או לאובדן נתונים שייגרם כתוצאה מן השימוש שלך בשירותים או בתוכנות והגישה אליהם.

 

9.3 אם אתה מפרסם את התוכן שלך בשרתים שלנו כדי לשתף באופן ציבורי דרך השירותים, אין אנו נושאים באחריות כלשהי: (א) לכל אובדן, פגיעה או נזק שייגרמו לתוכן שלך; (ב) למחיקה של תוכן על-ידי כל גורם אחר שאינו Adobe; או (ג) להכללת התוכן שלך על-ידי גורמי צד שלישי באתרי אינטרנט אחרים או במדיה אחרת.

 

10. הגבלת חבות.

 

10.1 אלא אם צוין אחרת בתנאים הנוספים, אין אנו נושאים באחריות כלשהי כלפיך או כלפי כל אדם אחר ביחס לאובדן שימוש, נתונים, מוניטין או רווחים, ולכל נזק מיוחד, נלווה, עקיף, תוצאתי, מוסרי, לדוגמה או עונשי מכל סוג, ללא קשר לסיבה, לרבות מקרים של אובדן או נזק (א) שנגרמו עקב אובדן שימוש, נתונים או רווחים; (ב) המבוססים על תיאוריית חבות כלשהי, לרבות הפרת ההסכם או האחריות, רשלנות או עילה אחרת לתביעת נזיקין; או (ג) הנובעים מהשימוש או מהגישה שלך לשירותים או לתוכנה או בקשר אליהם. שום דבר בתנאים אלו אינו מגביל או מחריג את החבות שלנו בגין רשלנות רבתי, התנהלות בלתי הולמת בכוונה תחילה של Adobe או של עובדיה, או מוות או נזק גופני.

 

10.2 החבות הכוללת שלנו בכל עניין הנובע מן התנאים או הקשור אליהם, מוגבלת (א) לסכום של 100 דולר אמריקני; או (ב) לסכום המצטבר ששילמת בעבור הגישה לשירותים ולתוכנה במהלך שלושת החודשים שקדמו לאירוע שהוביל לחבות, הסכום הגבוה מביניהם. 

 

10.3 מגבלות והחרגות אלה בסעיף 10 (הגבלת אחריות) חלות במידה המרבית המותרת בחוק גם אם (א) סעד אינו מפצה אותך במלואו על כל אובדן או כישלון של מטרתו המהותית; או (ב) ידענו או היינו צריכים לדעת על אפשרות לנזקים.

 

10.4 תנאים אלה קובעים את מלוא האחריות של Adobe והצדדים הקשורים אליה וכן את הסעד הבלעדי שלך ביחס לגישה ולשימוש בשירותים ובתוכנה.

 

11. סיום.

 

11.1 סיום מצדך. אתה רשאי להפסיק להשתמש בשירותים ובתוכנות בכל עת. סגירת החשבון שלך אינה משחררת אותך מכל התחייבות לשלם עמלות שטרם שולמו.

 

11.2 סיום מצידנו. אם נסיים את התנאים, או את השימוש בשירותים או בתוכנה מסיבות שאינן מהוות עילה, אנו נעשה מאמצים סבירים להודיע לך לפחות 30 יום לפני הסיום באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שתספק לנו בצירוף הוראות כיצד לאחזר את התוכן שלך. לתשומת לבך, אתה עלול לאבד גישה לתוכן שלך עם סיומו, כמתואר בסעיף 4.4 (סיום הרישיון). אלא אם צוין אחרת בתנאים הנוספים, אנו רשאים בכל עת לבטל או להשעות את הזכות שלך להשתמש בשירותים או בתוכנה ולגשת אליהם אם:

(א) הפרת הוראה כלשהי בתנאים (או פעלת באופן המצביע בבירור על כך שאינך מתכוון, או אינך מסוגל לציית לתנאים);

(ב) לא העברת בזמן את התשלומים עבור השירותים או התוכנה, היכן שרלוונטי;

(ג) פגעת, איימת, הפחדת או הטרדת אותנו או את העובדים שלנו, באופן גופני, מילולי או בכל אמצעי אחר (בנסיבות כאלה אנו עשויים לחלופין להשעות או להגביל את הגישה שלך לשירותים או לתוכנה);

(ד) הגשת שוב ושוב תלונות בחוסר תום לב או ללא בסיס סביר, והמשכת לעשות זאת לאחר שביקשנו ממך להפסיק (בנסיבות כאלה, אנו עשויים לחלופין להשעות או להגביל את הגישה שלך לשירותים או לתוכנה); 

(ה) אנו נדרשים לפעול כך על פי חוק (לדוגמה, כאשר אספקת השירותים או התוכנה לך היא בלתי חוקית או הופכת להיות כזו);

(ו) נבחר להפסיק את אספקת השירותים או התוכנה, באופן מלא או חלקי (למשל, אם אספקת השירותים באזורך תהפוך לבלתי מעשית מבחינתנו עקב שינוי כלשהו בחוק); או

(ז) זוהתה תקופה ארוכה של חוסר פעילות בחשבון החינם שלך. 

 

11.3 המשך תחולה. עם הפקיעה או הסיום של התנאים, ייתכן שחלק מהשירותים והתוכנות, או כולם, יפסיקו לפעול ללא הודעה מוקדמת. התחייבויות השיפוי שלך, הסרת האחריות והגבלות החבות, וכן הוראות יישוב המחלוקות שצוינו בתנאים ימשיכו לחול.

 

12. סנקציות סחר וציות לבקרת היצוא. השירותים או התוכנה ושימושך בתוכנה כפופים לחוקים, למגבלות ולתקנות של ארצות הברית ושל תחומי שיפוט אחרים, אשר (א) חלים על ייבוא, ייצוא ושימוש בשירותים ובתוכנות; וכן (ב) עשויים למנוע מאיתנו לספק לך את השירותים והתוכנה ללא הודעה מוקדמת. על ידי שימוש בשירותים ובתוכנה, אתה מסכים לציית לכל החוקים, ההגבלות והתקנות כאמור, ואתה מתחייב כי אינך מנוע מלקבל את השירותים והתוכנה על פי החוקים בתחום שיפוט כלשהו. 

 

13. חוק הצרכן האוסטרלי. שום פרט בתנאים לא יחריג, יגביל או ישנה את זכויות הצרכן על פי חוק התחרות והצרכן ‎2010‎ (CCA) או כל חקיקה אחרת שלא ניתן להחריג, להגביל או לשנות באמצעות הסכם. ‏‫אם חוק ה-CCA או כל חקיקה אחרת מרמזים על מצב, אחריות או תנאי כלשהם בנוגע לתנאים, או מעניקים ערבויות סטטוטוריות ביחס לתנאים, בגין הטובין או השירותים שסופקו (אם בכלל), האחריות שלנו בגין הפרת תנאי, אחריות, או ערבות כלשהם הנה מוגבלת (על-פי בחירתנו), עד למידה שהדבר אפשרי: (א) במקרה של אספקת טובין, נבצע אחת או יותר מהפעולות הבאות: (1) החלפת הטובין או אספקת טובין שווי ערך; (2) תיקון הטובין; (3) תשלום העלות של החלפת הטובין או רכישת טובין שווי ערך; וכן (4) תשלום העלות של תיקון הטובין; או (ב) במקרה של אספקת שירותים, ביצוע אחת מהפעולות הבאות או שתיהן: (1) אספקה חוזרת של השירותים; (2) תשלום העלות של אספקה חוזרת של השירותים.‬

 

14. יישוב מחלוקות.

 

14.1 תהליך. במקרה של בעיה או מחלוקת כלשהי, אתה מסכים לנסות תחילה ליישב את העניין באופן לא רשמי על-ידי יצירת קשר עמנו. אם המחלוקת לא תיושב תוך 30 יום ממועד קבלתנו, יש לבצע את ההליכים המשפטיים הנובעים מכך באמצעות הליך בוררות סופי ומחייב, כולל השאלה האם נדרש בוררות, מלבד העובדה שאתה רשאי להגיש תביעה בבית דין לתביעות קטנות, במידה ותביעתך עומדת בדרישות. תביעות הקשורות לתנאים, לשירותים או לתוכנה מבוטלות לחלוטין אם הן לא הובאו תוך שנה מהאירוע שהוביל לתביעה.  

 

14.2 כללים. אם אתה מתגורר באמריקה, הליך הבוררות ינוהל על-ידי ארגון JAMS במחוז סנטה קלרה, קליפורניה, בכפוף לכללי והליכי הבוררות המקיפים שלו. אם אתה מתגורר באוסטרליה, ניו זילנד, יפן, סין, האזור המנהלי המיוחד של הונג קונג, האזור המנהלי המיוחד של מקאו, אזור טאיוואן, דרום קוריאה, הודו, סרי לנקה, בנגלדש, נפאל או מדינה החברה בארגון מדינות דרום-מזרח אסיה (ASEAN), מרכז הבוררות הבינלאומי של סינגפור (Singapore International Arbitration Centre - SIAC) ינהל את הליך הבוררות בסינגפור, בכפוף לכללי הבוררות שלו, הנכללים בסעיף זה מכוח אזכורם. אחרת, בית הדין להליכי בוררות בינלאומיים של לונדון (London Court of International Arbitration - LCIA) ינהל את הליך הבוררות בלונדון, בכפוף לכללי הבוררות של LCIA‏. הבורר יהיה אדם אחד שנבחר במשותף על-ידך ועל-ידי Adobe‏. הליך הבוררות יתקיים בשפה האנגלית, אך כל עד ששפת אמו אינה אנגלית יורשה להעיד בשפתו, עם תרגום סימולטני לאנגלית (הצד המציג את העד יישא בעלות התרגום). השיפוט בנוגע לתוצאות ההליך יהיה בר אכיפה בכל בית דין בעל סמכות שיפוטית החלה עליך ועלינו.

 

14.3 ללא פעולות ייצוגיות. אתה רשאי ליישב מחלוקות עמנו על בסיס אישי בלבד, ואינך רשאי להגיש תביעה כתובע או כמשתתף בתביעה ייצוגית.

 

14.4 סעד מניעתי. על אף האמור לעיל, במקרה של גישה בלתי מורשית על ידך או על-ידי אחרים לשירותים או לתוכנות, או שימוש בהם, תוך הפרה של התנאים, אתה מסכים שנהיה רשאים לבקש צווי מניעה (או סוג דומה של סעד חירום משפטי) בכל סמכות שיפוט.

 

15. זכויות ביקורת. אם אתה עסק אנו נהיה רשאים, לכל היותר אחת לכל 12 חודשים, בהתראה של 7 ימים מראש, למנות את עובדינו או רואה חשבון/מבקר בלתי תלוי המהווה צד שלישי המחויב לשמור על סודיות, לבדוק (לרבות בדיקה ידנית, שיטות אלקטרוניות, או שתיהן) את רשומותיך, מערכותיך ומתקניך, על מנת לוודא שההתקנה והשימוש שלך בכל השירותים או התוכנות עולה בקנה אחד עם הרישיונות התקפים מאיתנו. בנוסף, אתה תספק לנו את כל הרשומות והמידע שנבקש, בתוך 30 יום ממועד הבקשה, כדי לוודא שההתקנה והשימוש בחלק מהשירותים והתוכנות, או בכולם, תואם לרישיונות התקפים שהוענקו על ידנו. אם הבדיקה תגלה ליקויים ברישיונות עבור השירותים או התוכנה, יהיה עליך לרכוש מידית כל רישיון ומינוי נדרשים וכן שירותי תחזוקה ותמיכה כלשהם. אם סך התשלומים שלא שולמו יעלה על 5% מערך דמי הרישיון לתשלום, יהיה עליך לשלם את העלות הסבירה הכרוכה בביצוע הבדיקה על-ידינו.

 

16. 17.2. עדכונים לשירותים ולתוכנה ולזמינות.

 

16.1 עדכונים לשירותים ולתוכנה. אנו רשאים לשנות, לעדכן או להשבית את השירותים או התוכנות (לרבות כל חלק או תכונה שלהם) בכל עת ללא חבות כלפיך או כלפי כל גורם אחר. עם זאת, עבור שינויים שנבצע בהצעות שעליהן שילמת, נעשה מאמצים סבירים כדי להודיע לך על השינוי, העדכון, או ההפסקה. אם נפסיק לספק את השירותים או התוכנות בשלמותם, נעשה מאמצים מסחריים סבירים כדי לאפשר לך את העברת התוכן שלך, וייתכן שנספק לך החזר יחסי עבור כל התשלומים מראש שביצעת עבור שירותים ותוכנות שלא ניצלת.

 

16.2 זמינות. דפי האינטרנט המתארים את השירותים נגישים ברחבי העולם, אך אין פירוש הדבר שכל השירותים או שתכונות השירות זמינים במדינה שלך, או שתכנים שנוצרו על-ידי משתמשים הזמינים דרך השירותים הנם חוקיים או זמינים במדינה שלך. ייתכן שבמדינות מסוימות, הגישה לשירותים מסוימים (או לתכונות של שירותים מסוימים, לקובצי דוגמה, או לקובצי תוכן) תיחסם על-ידינו או על-ידי ממשלות זרות. אתה נושא באחריות לוודא ששימושך בשירותים הוא חוקי או זמין במקום שבו אתה משתמש בהם. השירותים אינם זמינים בכל השפות.

 

17. איסור על שינויים, הנדסה לאחור. למעט כפי שהותר במפורש בתנאים הכלליים בתנאים נוספים אלה, אין (א) לשנות, להעביר, להתאים, או לתרגם שום חלק מהשירותים או מהתוכנות; או (ב) לבצע הנדסה לאחור (כולל, בין השאר, ניטור או גישה לקלט או פלט העוברים דרך מערכת או יישום כדי ליצור מחדש את אותה מערכת), הידור לאחור, או פירוק או לנסות לגלות באופן אחר, בכל שירות או תוכנה, את קוד המקור, ייצוג הנתונים או האלגוריתמים הבסיסיים, התהליכים, השיטות, וכל חלק אחר בשירות או בתוכנה. אם החוקים באזור השיפוט שלך מעניקים לך את הזכות לבצע הידור לאחור של התוכנות כדי להשיג מידע הדרוש לעיבוד החלקים המורשים של השירותים או התוכנות הפועלים בשיתוף עם תוכנות אחרות, עליך לבקש מידע זה מאתנו תחילה. אנו רשאים, על-פי שיקול דעתנו, לספק מידע שכזה או להטיל תנאים סבירים, לרבות עמלה סבירה, על ביצוע ההידור לאחר של השירותים או התוכנות כדי להגן על זכויות הקניין שלנו ושל הספקים שלנו ביחס לשירותים ולתוכנות.

 

18. שונות.

 

18.1 הגרסה באנגלית. הנוסח האנגלי של התנאים הוא הנוסח אשר ישמש לצורך פרשנות התנאים וקביעת משמעותם.

 

18.2 הודעה ל-Adobe. ניתן לשלוח אלינו הודעות אל כתובת הבאה: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.

 

18.3 הודעה לך. אנו רשאים לשלוח אליך הודעות בדואר אלקטרוני, בדואר רגיל, באמצעות פרסום בשירותים או בכל אמצעי אחר המקובל מבחינה חוקית. באחריותך לשמור על עדכניות פרטי חשבונך לצורך קבלת התראות. 

 

18.4 איסור המחאה. אינך רשאי להמחות או להעביר באופן אחר את התנאים, או את הזכויות או החובות שלך על פי התנאים, באופן מלא או חלקי, ללא הסכמה בכתב מאתנו, וכל ניסיון שכזה יהא בטל ומבוטל. אנו רשאים להעביר את הזכויות שלנו על פי התנאים לצד שלישי.

 

18.5 תנאים של גורמי ממשל. אם אתה גורם ממשל בארה"ב, או אם התנאים הפכו להיות כפופים לתקנות הרכישה הפדרליות (FAR), כי אז השירותים והתוכנה המסופקים תחת התנאים הם "פריטים מסחריים," כמוגדר ב-‎48 C.F.R. §2.101 המורכבת מ"תוכנת מחשב מסחרית" ו"תיעוד של תוכנת מחשב מסחרית" והשירותים הקשורים להם, כפי שמונחים כאלה משמשים ב-‎48 CFR §12.212 או ב-‎48 CFR §227.7202, לפי העניין. באופן העולה בקנה אחד עם ‎48 C.F.R. §12.212 או ‎‎48 C.F.R. §227.7202-1 עד ‎§227.7202-4, לפי העניין, הרישיון המסחרי לתוכנת מחשב מסחרית ולתיעוד של תוכנת מחשב מסחרית מוענק ברישיון למשתמשי קצה הנמנים על ממשל ארה"ב (א) אך ורק כפריטים מסחריים; וכן (ב) עם אותן זכויות בלבד המוענקות לכל משתמשי הקצה האחרים על פי התנאים וההוראות המפורטים בתנאים. זכויות שלא פורסמו שמורות על פי חוקי ארצות הברית ל-Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.

 

18.6 כותרות. הכותרות שמופיעות בתנאים מסופקות לנוחות בלבד ואין לייחס להן משמעות או כוונה כלשהי.

 

18.7 עצמאות ההוראות. אם הוראה כלשהי בתנאים תיחשב לבלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה מכל סיבה, התנאים הנותרים ימשיכו לחול במלוא כוחם ותוקפם.

 

18.8 אי ויתור. אי אכיפה או אי מימוש מצדנו של הוראה כלשהי במסגרת התנאים אינם מהווים ויתור על אותה הוראה.

 

18.9 כוח עליון. אף אחד מהצדדים לא יהיה אחראי כלפי האחר בגין עיכוב כלשהו או כשל בביצוע התחייבות כלשהי (פרט לחובות התשלום שלך כלפי Adobe) על פי התנאים, אם העיכוב או הכשל נובעים מאירועים בלתי צפויים, המתרחשים לאחר תוקף התנאים ואשר נמצאים מעבר לשליטתם הסבירה של הצדדים, כמו שביתות, מצור, מלחמה, טרור, מהומות, אסונות טבע, סירוב רישיון מצד הממשלה או סוכנויות ממשל אחרות, ככל שאירוע כזה מעכב או מונע מהצד הנפגע לממש התחייבויותיו ואותו צד אינו יכול למנוע או להסיר את אירוע הכוח העליון בעלות סבירה.

 

19. DMCA. אנו מכבדים את זכויות הקניין הרוחני של אחרים, ואנו מצפים ממשתמשינו לפעול באופן זהה. אנו נגיב להודעות ברורות בדבר הפרות בהתאם להוראות חוק זכויות היוצרים Digital Millennium Copyright Act‏ ("DMCA"). קבל מידע נוסף על המדיניות והנהלים של Adobe להשבתה של כתובות IP כאן.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704

Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24

Adobe_General_Terms_of_Use-he_IL-20200416