Condiții generale de utilizare Adobe

 

Publicat în 16 martie 2020. În vigoare începând cu 16 aprilie 2020. Prezenții Termeni înlocuiesc toate versiunile anterioare.

 

DISPOZIȚIA DE ARBITRAJ OBLIGATORIU ȘI RENUNȚAREA LA ACȚIUNI DE GRUP DIN SECȚIUNEA 14 (SOLUȚIONAREA DISPUTELOR) DE MAI JOS REGLEMENTEAZĂ SOLUȚIONAREA DISPUTELOR. VĂ RUGĂM SĂ LE CITIȚI CU ATENȚIE. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU DISPOZIȚIA DE ARBITRAJ OBLIGATORIU ȘI RENUNȚAREA LA ACȚIUNI DE GRUP DIN TERMENI, VĂ RUGĂM SĂ NU UTILIZAȚI SERVICIILE SAU SOFTWARE-UL.

 

Prezenții Condiții generale de utilizare („Condiții generale”), împreună cu orice Condiții suplimentare aplicabili (consultați secțiunea 1.2 (Condiții suplimentare) de mai jos) (denumiți colectiv „Termeni”) guvernează utilizarea și accesarea de către dvs. a site-ului nostru web, a asistenței pentru clienți, a forumurilor de discuții și a altor zone sau servicii interactive, cât și a serviciilor precum Creative Cloud, (denumite colectiv „Servicii”) și a software-ului pe care îl includem ca parte a Serviciilor, precum și a oricăror aplicații, inclusiv aplicații mobile, Fișiere eșantion și Fișiere de conținut (definite mai jos), scripturi, seturi de instrucțiuni și documentații aferente (denumite colectiv „Software”). Dacă ați acceptat Termenii privind abonamentul și anularea, atunci astfel de termeni sunt, de asemenea, considerați ca fiind parte a Termenilor. Dacă utilizați și accesați Serviciile și Software-ul prin intermediul programului Value Incentive Plan Adobe („VIP”), atunci Termenii privind abonamentul și anularea nu se aplică în cazul dvs., dar restul acestor Termeni vor guverna utilizarea și accesul dvs. la Servicii și Software. În cazul în care ați încheiat cu noi un alt contract privind anumite Servicii sau un anumit Software, termenii respectivului contract au prioritate în eventualitatea în care acesta intră în conflict cu Termenii. 

 

Trebuie să aveți cel puțin vârsta de 13 ani pentru a vă înregistra pentru un Adobe ID individual. Școlile care participă la oferta pentru utilizatori desemnați din învățământul primar și secundar pot emite unui copil cu vârsta sub 13 ani un Adobe ID, în concordanță cu Termenii suplimentari pentru învățământ primar și secundar.

 

1. Contractul dvs. cu Adobe.

 

1.1 Alegerea legislației și a entității contractante. Dacă aveți reședința în America de Nord (inclusiv Statele Unite, Canada, Mexic, teritoriile și posesiunile Statelor Unite și bazele militare ale Statelor Unite, oriunde s-ar afla), relația dvs. este cu Adobe Inc., o companie din Statele Unite, iar Termenii sunt reglementați de legislația din California, S.U.A., cu excepția cazului în care este înlocuită de legea federală a S.U.A., fără a ține cont de normele privind conflictul de legi. Dacă rezidența dvs. este în afara Americii de Nord, relația dvs. va fi cu Adobe Systems Software Ireland Limited și Termenii sunt reglementați de legile din Irlanda. Pentru clienții din Australia, Adobe Systems Software lreland Limited acționează ca agent autorizat al Adobe Systems Pty Ltd. și intră în acest contract în calitatea sa de agent pentru Adobe Systems Pty Ltd. Puteți beneficia de drepturi suplimentare conform legii dvs. locale. Nu căutăm să limităm aceste drepturi, în măsura în care acest lucru este interzis prin lege.

 

1.2 Condiții suplimentare. Serviciile și Software-ul oferite de noi vă sunt licențiate, nu vândute, și pot fi, de asemenea, supuse unuia sau mai multor Condiții suplimentare de mai jos („Condiții suplimentare”). În cazul unui conflict între clauzele Termenilor generali și Termenilor suplimentari, Termenii suplimentari vor prevala în legătură cu Serviciul sau Software-ul respectiv. Termenii suplimentari sunt supuși modificărilor, așa cum se descrie în secțiunea 1.6 (Actualizări la Termeni) de mai jos.

1.3 Utilizatori persoane juridice. Dacă ați primit un „Drept” (care este definit ca dreptul de a utiliza, accesa și consuma Software-ul și Serviciile) din partea unei organizații sau unui grup, inclusiv, dar fără a se limita la o companie sau orice altă entitate comercială, entitate guvernamentală, organizație non-profit sau instituție de învățământ (fiecare o „Persoană juridică”) în temeiul unui plan de afaceri Adobe (precum Creative Cloud pentru echipe, Creative Cloud pentru companii sau Document Cloud), atunci (A) sunteți un „Utilizator persoană juridică” al unei astfel de Persoane juridice; (B) profilul dvs. Adobe asociat unui astfel de Drept este un „Profil de persoană juridică”; și (C) toate referirile la „dvs.” din prezenții Termeni vor însemna o astfel de Persoană juridică. Dacă sunteți un Utilizator persoană juridică, sunteți de acord că, din cauza primirii unor astfel de Drepturi din partea unei astfel de Persoane juridice, (1) Adobe poate oferi acestei Persoane juridice posibilitatea de a accesa, utiliza, elimina, reține și controla Profilul dvs. de persoană juridică și întregul Conținut din acesta, indiferent dacă a fost încărcat sau importat înainte sau după data ultimei actualizări a prezenților Termeni; (2) utilizarea Serviciilor și Software-ului de către dvs. este reglementată de contractul acestei Persoane juridice cu Adobe; și (3) Adobe poate furniza informațiile dvs. cu caracter personal unei astfel de Persoane juridice. Dacă sunteți un Utilizator persoană juridică cu Drepturi de la mai multe Persoane juridice, puteți avea Profiluri de persoană juridică separate asociate fiecărei Persoane juridice. În calitate de Utilizator persoană juridică, este posibil să aveți diferite acorduri cu sau obligații față de o Persoană juridică, ce vă pot afecta Profilul de persoană juridică sau Conținutul. Adobe nu este responsabilă pentru nicio încălcare de către dvs. a unor astfel de acorduri sau obligații. Dacă nu ați primit Drepturi de la o Persoană juridică (de exemplu, ați achiziționat un plan Creative Cloud pentru utilizatori individuali și ați primit Drepturi prin acest plan), atunci (a) sunteți „Utilizator personal”; (b) profilul dvs. Adobe este un profil personal; (c) păstrați accesul și controlul exclusive asupra întregului Conținut din contul dvs. personal sau din profilul dvs. personal (cu excepția celor indicate altfel în Politica de confidențialitate); și (d) toate trimiterile la „dvs.” din acești Condiții generale vor însemna dvs. ca persoană fizică. Dacă ați primit Drepturi printr-un plan personal și de la o Persoană juridică, atunci sunteți atât un Utilizator personal, cât și un Utilizator persoană juridică. Sunteți Utilizator personal când utilizați Drepturile pe care le-ați obținut prin planul personal și sunteți Utilizator persoană juridică când utilizați Drepturile care v-au fost furnizate de o Persoană juridică.

 

1.4. Domenii de e-mail de afaceri. În calitate de Utilizator personal sau Utilizator persoană juridică, puteți crea un cont Adobe folosind o adresă de e-mail furnizată sau atribuită de o Persoană juridică (cum ar fi adresa dvs. de e-mail de serviciu). Dacă Persoana juridică stabilește o relație directă cu noi, este posibil să dorească să adauge contul dvs. la această relație. Dacă se întâmplă acest lucru, Persoana juridică poate, în baza unei notificări prealabile, să vă integreze contul în Contul persoanei juridice. Aceasta înseamnă că Persoana juridică poate (A) accesa contul; (B) prelua controlul asupra contului și asupra oricărui Conținut din acesta, indiferent dacă este stocat, încărcat sau importat înainte sau după data ultimei actualizări a acestor Termeni; și (C) recomanda mutarea oricărui Conținut necomercial asociat unui astfel de cont într-un cont nou care utilizează o adresă de e-mail care nu este asociată cu o astfel de Persoană juridică. Dvs., în calitate de persoană fizică sau Utilizator persoană juridică, recunoașteți, de asemenea, că Adobe poate furniza informațiile dvs. cu caracter personal unei astfel de Persoane juridice, cum ar fi numele sau adresa dvs. de e-mail. Dacă nu doriți ca o Persoană juridică să acceseze, să utilizeze, să elimine, să rețină sau să controleze un cont sau un profil, atunci nu utilizați o adresă de e-mail de Persoană juridică cu acel cont. Informații privind modul în care puteți modifica adresa de e-mail asociată contului dvs. sunt disponibile aici

 

1.5. Dreptul de proprietate. Dvs. (în calitate de Persoană juridică sau persoană fizică, după caz) păstrați toate drepturile și dreptul de proprietate asupra Conținutului dvs. Nu formulăm pretenții asupra niciunui drept de proprietate asupra Conținutului dvs.

 

1.6. Actualizări la Termeni. Putem aduce din când în când modificări Termenilor și, dacă o facem, vă vom anunța modificând data din partea de sus a Termenilor și, în unele cazuri, vă putem furniza o notificare suplimentară. Vă recomandăm să citiți Termenii cu regularitate. Dacă nu se menționează altfel, Termenii modificați vor intra în vigoare imediat, iar utilizarea dvs. continuă a Serviciilor și Software-ului nostru va confirma acceptarea modificărilor. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii modificați, trebuie să întrerupeți utilizarea Serviciilor și Software-ului nostru. 

 

2. Confidențialitate.

 

2.1. Confidențialitate. Pentru informații despre cum colectăm, folosim, partajăm sau procesăm în alt mod informații despre dvs. și modul dvs. de utilizare a aplicațiilor și site-urilor web, consultați Politica noastră de confidențialitate. Aveți opțiunea de a gestiona preferințele informațiilor aici.

 

2.2. Accesul nostru la Conținutul dvs. Atunci când acest lucru este permis de lege, vom accesa, vizualiza sau asculta Conținutul (definit în secțiunea 4.1 (Conținut) de mai jos) doar în moduri limitate. De exemplu, pentru prestarea Serviciilor, poate fi nevoie să accesăm, să vizualizăm sau să ascultăm Conținutul dvs. pentru (A) a răspunde la Feedback sau solicitări de asistență; (B) a detecta, preveni sau rezolva în orice alt mod cazurile de fraudă, problemele de securitate, chestiunile legale sau problemele tehnice și (C) a aplica acești Termeni. Sistemele noastre automate pot analiza Conținutul dvs., prin intermediul unor tehnici precum învățarea programată, pentru a îmbunătăți Serviciile și Software-ul și experiența utilizatorului. Aflați mai multe despre învățarea automată pe care o practicăm.

 

2.3. Acord privind prelucrarea datelor. În cazul în care informațiile despre clienți includ informații cu caracter personal și în cazul în care sunteți considerat un „Operator de date” și Adobe este un “Procesator de date” așa cum este definit în Regulamentul general privind protecția datelor UE 2016/679 („GDPR”), termenii Acordului de prelucrare a datelor Adobe („DPA”) (disponibili aici), inclusiv clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană, după caz, se aplică prelucrării unor astfel de informații cu caracter personal și sunt încorporate în Termeni prin trimitere.

 

2.4. Informații cu caracter personal sensibile. Sunteți de acord să nu colectați, prelucrați sau stocați Informații cu caracter personal sensibile folosind Serviciile sau Software-ul. Sunteți de acord să nu transmiteți, să nu dezvăluiți sau să nu puneți la dispoziția Adobe sau unor furnizori terță parte Adobe informații cu caracter personal sensibile. „Informații cu caracter personal sensibile” înseamnă informații financiare, preferințe sexuale, informații medicale sau de sănătate ale unei persoane fizice, protejate în conformitate cu orice legi privind protecția datelor privind sănătatea, date biometrice (în scopul identificării unice a unei persoane), informații cu caracter personal ale copiilor protejate în conformitate cu orice legi privind protecția datelor despre copii (cum ar fi informații cu caracter personal definite de Legea SUA privind protecția intimității online a copiilor („COPPA”)) și orice tip de informații suplimentare incluse în acest termen sau orice alt termen similar (cum ar fi „date cu caracter personal sensibile” sau „categorii speciale de informații caracter personal”), așa cum sunt utilizate în legile aplicabile privind protecția datelor sau legile privind confidențialitatea.

 

2.5. Transferul informațiilor cu caracter personal. Prelucrăm și stocăm informații în SUA și în alte țări. Prin utilizarea aplicațiilor și site-urilor noastre web, sunteți de acord să autorizați Adobe să transfere informațiile dvs. cu caracter personal în afara granițelor naționale și către alte țări în care funcționează Adobe și partenerii acesteia. De exemplu, informațiile cu caracter personal colectate de la utilizatorii din China vor fi exportate în afara Chinei.

 

3. Utilizarea Serviciilor și Software-ului.

 

3.1. Licența. Cu condiția respectării Termenilor și legislației aplicabile de către dvs., puteți accesa și utiliza Serviciile și Software-ul pe care le punem la dispoziție și pe care le obțineți cu licență de la noi. Licențele dvs. expiră la sfârșitul termenului prevăzut în documentul dvs. de comandă. Versiunile de Servicii și Software disponibile la data reînnoirii dvs. pot fi diferite de versiunile disponibile atunci când ați achiziționat licențele de la Adobe. Versiunile de Servicii și Software pe care le acceptă Adobe sunt disponibile aici. Sunteți de acord că decizia dvs. de a utiliza sau de a cumpăra Software sau Servicii nu este condiționată de furnizarea de funcționalități sau caracteristici viitoare sau nu depinde de comentariile publice orale sau scrise făcute de noi cu privire la funcționalități sau caracteristici viitoare.

 

3.2. Proprietatea intelectuală a Adobe. Noi (și proprietarii licențelor noastre) rămânem unicul proprietar al tuturor drepturilor, drepturilor de proprietate și intereselor asupra Serviciilor și a Software-ului. Cu excepția celor menționate în Termeni, nu vi se acordă alte drepturi asupra brevetelor, drepturilor de autor, secretelor comerciale, mărcilor înregistrate sau alte drepturi cu privire la elementele incluse în Servicii sau Software. Ne rezervăm toate drepturile care nu au fost acordate în baza Termenilor.  

 

3.3. Stocare. Vă recomandăm să faceți o copie de siguranță a Conținutului și Fontului de client Creative Cloud în altă parte, în mod regulat, dacă Serviciile furnizează stocare și această funcționalitate este activată de Serviciile aplicabile. Putem crea limite tehnice rezonabile privind dimensiunea fișierului, spațiul de stocare, capacitatea de procesare și alte limite tehnice. Putem suspenda Serviciile până când reușiți să vă încadrați în limita spațiului de stocare alocat contului dvs. La sfârșitul termenului dvs. de licență, vom depune eforturi comerciale rezonabile pentru a vă permite tranziția Conținutului din Servicii. Tranziția trebuie finalizată în termen de 30 de zile de la data rezilierii sau a expirării termenului dvs. de licență. La expirarea acestui termen de 30 de zile de tranziție, ne rezervăm dreptul de a vă șterge Conținutul. Trebuie să descărcați orice Conținut pe care l-ați stocat în Servicii înainte de încheierea licenței.

 

3.4. Conținut generat de utilizatori. Putem găzdui conținut generat de utilizatori de la utilizatorii noștri. Dacă accesați Serviciile noastre, puteți întâlni conținut generat de utilizatori pe care îl considerați ofensator sau supărător. Singurul remediu pe care îl aveți la dispoziție este încetarea vizualizării conținutului. Dacă este disponibil, puteți face clic și pe butonul „Raportare”, pentru a ne raporta conținutul ofensator generat de utilizatori.

 

3.5. Fișiere eșantion.Fișiere eșantion” înseamnă fișiere audio, vizuale și video sau alte fișiere de conținut furnizate de Adobe pentru a fi utilizate în tutoriale, demonstrații și în alte scopuri de încercare, care pot fi identificate ca fișiere eșantion. Fișierele eșantion nu pot fi utilizate în niciun alt scop decât cel pentru care au fost furnizate. Nu puteți distribui Fișiere eșantion în niciun fel care să permită unei terțe părți să utilizeze, să descarce, să extragă sau să acceseze Fișierele eșantion ca fișier de sine stătător și nu puteți revendica niciun drept asupra Fișierelor eșantion.

 

3.6. Fișiere de conținut.Fișiere de conținut” înseamnă materiale Adobe furnizate ca parte a Serviciilor și Software-ului. În cazul în care nu se prevede altfel în documentație sau în licențele specifice (inclusiv, dar fără a se limita la Termenii suplimentari), vă acordăm o licență personală, neexclusivă, care nu poate fi sublicențiată și nici transferată, pentru a utiliza Fișierele de conținut în scopul de a vă crea utilizarea finală (adică aplicația sau produsul derivativ al cărui autor sunteți dvs.) în care sunt încorporate Fișierele de conținut sau derivațiile acestora pentru uzul dvs. („Utilizare finală”). Puteți modifica Fișierele de conținut înainte de încorporarea acestora în Utilizarea finală. Puteți reproduce și distribui Fișierele de conținut numai în legătură cu Utilizarea finală. Cu toate acestea, în niciun caz, nu aveți dreptul de a distribui Fișierele de conținut în mod independent, în afara Utilizării finale.

 

3.7. Abonamente, oferte și versiuni de probă gratuite. Adobe poate oferi abonamente, oferte și versiuni de probă gratuite, la propria discreție. Dacă accesul la Servicii sau Software vă este oferit gratuit sau în scopuri de încercare, acest acces este reglementat de acești Termeni. În orice moment anterior sau în timpul perioadei gratuite sau de probă, Adobe poate, la propria discreție, să încheie accesul gratuit sau de probă fără o notificare prealabilă și fără nicio răspundere față de dvs., în măsura permisă de legislația aplicabilă, din orice motiv, inclusiv pentru a preveni abuzul accesului gratuit sau de probă. După expirarea perioadei de acces gratuit sau de probă, puteți continua să utilizați Serviciile sau Software-ul doar înscriindu-vă pentru un abonament plătit, dacă este disponibil, sau altfel permis de Adobe. În timpul perioadei gratuite sau de probă, nu se aplică garanții exprese sau implicite Serviciilor și Software-ului, toate Serviciile și Software-urile sunt furnizate „ca atare” cu toate defectele și nu este inclusă asistență tehnică sau de altă natură.

 

3.8. Versiunea NFR. Adobe poate denumi, de asemenea, Serviciile sau Software-ul drept „de probă”, „de evaluare”, „nu este pentru revânzare” sau cu alte denumiri similare („Versiune NFR”). Puteți instala și utiliza Versiunea NFR exclusiv pe perioada și în scopurile menționate atunci când oferim Versiunea NFR. Nu aveți dreptul să utilizați materialele pe care le produceți folosind Versiunea NFR în niciun scop comercial. 

 

3.9. Adobe Talent.

(A) Nu vă este permis să publicați anunțuri care conduc spre concursuri specifice sau alte oportunități care solicită lucrări de creație personalizate și neplătite de la profesioniștii din domeniul creației. Orice astfel de anunțuri pot fi înlăturate fără rambursare.

(B) Oferim o funcție de „Căutare de talente” contra cost pentru firme de recrutare și companii care vor să descopere și să angajeze profesioniști din domeniul creației. Prin încărcarea unui profil public sau a unui proiect public în cadrul Serviciilor, sunteți de acord că informațiile publice pot fi incluse în rezultatele returnate de Căutarea de talente. 

 

3.10. Fonturi pentru clienți Creative Cloud.

(A) Pentru orice font sau fișier de fonturi pe care îl încărcați sau îl trimiteți către Servicii și Software („Fonturi pentru clienți Creative Cloud”) declarați și garantați că aveți toate drepturile necesare pentru a ne permite să utilizăm, să reproducem, să afișăm, să găzduim și să distribuim Fonturi pentru clienți Creative Cloud prin Serviciile și Software-ul destinate utilizării dvs. Fonturile pentru clienți Creative Cloud nu sunt considerate Conținut, așa cum este definit în Termeni. Adobe nu declară sau nu garantează că vreun astfel de Font pentru clienți Creative Cloud va fi compatibil cu sau va fi adecvat pentru utilizare cu Serviciile sau Software-ul. 

(B) În cazul în care suntem informați de către o terță parte sau descoperim că nu aveți drepturile pe care le garantați în secțiunea 3.10(A) (Fonturi pentru clienți Creative Cloud) sau că Fontul dvs. pentru clienți Creative Cloud încalcă Drepturile asupra proprietății intelectuale ale unei terțe părți, putem elimina Fonturile pentru clienți Creative Cloud din contul dvs., din Serviciile sau din Conținutul care utilizează acele Fonturi pentru clienți Creative Cloud. Dacă eliminăm Fonturile dvs. pentru clienți Creative Cloud din contul, Serviciile sau Conținutul dvs. care utilizează Fonturi pentru clienți Creative Cloud, afișarea Conținutului dvs. se poate modifica. Aflați mai multe despre cum se poate schimba Conținutul dvs.

(C) Puteți revoca accesul nostru la Fonturi pentru clienți Creative Cloud și ne puteți rezilia drepturile în orice moment, ștergând Fonturile pentru clienți Creative Cloud din Serviciu. 

(D) După încetarea sau închiderea contului dvs., ne rezervăm dreptul de a șterge Fonturile dvs. pentru clienți Creative Cloud. Anumite copii ale Fonturilor dvs. pentru clienți Creative Cloud pot fi păstrate ca parte a copiilor de rezervă de rutină.

(E) Este posibil să colectăm informații legate de utilizarea de către dvs. a Fonturilor pentru clienți Creative Cloud, cum ar fi numele Fonturilor pentru clienți Creative Cloud pe care le încărcați și modul în care utilizați Fonturile pentru clienți Creative Cloud.

 

3.11. Alte tipuri de licențe.

(A) Versiune preliminară sau Beta. Putem denumi Serviciile sau Software-ul sau o caracteristică a Serviciilor sau Software-ului ca versiune preliminară sau beta („Versiune Beta”). O Versiune Beta nu reprezintă produsul final și poate conține erori care pot cauza erori de sistem sau de altă natură și pierderi de date. Putem alege să nu lansăm o versiune comercială a versiunii Beta. Trebuie să încetați imediat utilizarea versiunii Beta și să distrugeți toate copiile versiunii Beta dacă solicităm acest lucru. În schimbul utilizării unei versiuni Beta, sunteți de acord că Adobe poate colecta date privind utilizarea versiunii Beta pentru a îmbunătăți produsele noastre și a personaliza experiența dvs., indiferent dacă ați renunțat sau nu la colectarea datelor pentru versiuni non-Beta. Dacă nu doriți să vă urmărim utilizarea, trebuie să întrerupeți utilizarea versiunii Beta prin dezinstalarea unei astfel de versiuni Beta sau prin utilizarea unei versiuni non-Beta a Serviciilor sau a Software-ului. Orice acord separat pe care îl încheiem cu dvs. privind Versiunea Beta va înlocui aceste prevederi.

(B) Versiune pentru educație. Dacă desemnăm Serviciile sau Software-ul ca fiind pentru utilizare de către utilizatori din domeniul educațional („Versiune pentru educație”), nu puteți utiliza Versiunea pentru educație decât dacă îndepliniți cerințele de eligibilitate indicate aici. Puteți instala și utiliza Versiunea pentru educație doar în țara în care vă calificați drept utilizator din domeniul educațional. Dacă locuiți în Spațiul Economic European, cuvântul „țară” din fraza anterioară înseamnă Spațiul Economic European.

 

3.12. Servicii și Software terță parte. Serviciile și software-ul pot include servicii și software ale unei terțe părți și sunteți responsabili pentru respectarea oricărui și tuturor termenilor terță parte care se aplică. Sunt disponibili unii termeni terță parte care se pot aplica utilizării Serviciilor și Software-ului de către dvs. Accesul la serviciile și software-ul terță parte este furnizat doar pentru comoditate, iar Adobe nu are nicio responsabilitate pentru astfel de servicii și software terță parte. 

 

4. Conținutul dvs.

 

4.1. Conținut.Conținut” înseamnă orice text, informație sau material, cum ar fi fișiere audio, fișiere video, documente electronice sau imagini, pe care îl încărcați și importați în sau pe care îl creați cu Serviciile sau Software-ul în legătură cu sau prin utilizarea de către dvs. a Serviciilor. Nu trebuie să încărcați Conținut care este interzis de orice lege aplicabilă. Ne rezervăm dreptul de a elimina Conținutul sau de a restricționa accesul la Conținut, Servicii și Software, dacă se constată că oricare dintre Conținutul dvs. încalcă acești Termeni. Nu revizuim întreg Conținutul încărcat în Servicii sau Software, dar este posibil să utilizăm tehnologiile, furnizorii sau procesele disponibile pentru a scana după anumite tipuri de conținut ilegal (de exemplu, pornografie infantilă) sau alt conținut sau comportament abuziv (de exemplu, tipare de activitate care indică spam sau phishing ori cuvinte cheie care indică faptul că un conținut pentru adulți a fost publicat în afara secțiunii pentru adulți).

 

4.2. Licențele pentru Conținutul dvs. pentru folosirea Serviciilor și Software-ului. Exclusiv în scopul operării sau îmbunătățirii Serviciilor și Software-ului, când încărcați Conținut în Servicii sau Software, ne acordați o licență neexclusivă, internațională, scutită de redevențe, sublicențiabilă și transferabilă pentru utilizarea, reproducerea, afișarea publică, distribuirea, modificarea (de exemplu, pentru promovarea mai bună a Conținutului dvs.), interpretarea publică și traducerea Conținutului. 

 

4.3. Partajarea conținutului dvs.

(A) Partajarea. Anumite Servicii sau programe Software pot oferi caracteristici care vă permit să partajați Conținutul dvs. cu alți utilizatori sau să îl faceți public. „Partajare” înseamnă trimiterea prin e-mail, postarea, transmiterea, redarea în flux, încărcarea sau punerea la dispoziție în alt mod (nouă sau altor utilizatori), prin utilizarea de către dvs. a Serviciilor sau Software-ului. Alți utilizatori pot să utilizeze, să copieze, să modifice sau să partajeze din nou Conținutul dvs. în diverse moduri. Analizați cu atenție ce alegeți să partajați sau să faceți public, deoarece sunteți responsabil pentru Conținutul pe care îl partajați.

(B) Nivel de acces. Nu monitorizăm sau controlăm ce fac alte persoane cu Conținutul dvs. Sunteți răspunzător pentru stabilirea limitelor asupra Conținutului dvs. și pentru configurarea nivelului adecvat de acces la Conținutul dvs. În cazul în care nu selectați nivelul de acces, sistemul poate să stabilească în mod implicit cea mai permisivă configurație a sa. Este răspunderea dvs. să comunicați altor utilizatori modalitatea în care poate fi partajat Conținutul dvs. și să ajustați setarea care vizează accesarea sau partajarea Conținutului dvs.

(C) Observații. Comentariile pe care le trimiteți prin intermediul Serviciilor și Software-ului nu sunt anonime și pot fi vizualizate de alți utilizatori. Comentariile dvs. pot fi șterse de către dvs., de către ceilalți utilizatori sau de către noi.

 

4.4. Rezilierea licenței. Puteți revoca această licență și puteți rezilia drepturile noastre în orice moment prin îndepărtarea conținutului dvs. din cadrul Serviciilor. Cu toate acestea, anumite copii ale Conținutului dvs. pot fi păstrate ca parte a copiilor de rezervă de rutină. 

 

4.5. Feedback. Nu aveți nicio obligație să ne comunicați ideile, sugestiile, propunerile dvs. sau rapoarte de erori sau defecțiuni („Feedback”). Cu toate acestea, dacă ne oferiți Feedback, ne acordați o licență neexclusivă, irevocabilă, permanentă, internațională, scutită de redevențe, sublicențiabilă și transferabilă pentru a crea, utiliza, vinde, contracta crearea, oferi spre vânzare, importa, exporta, reproduce, afișa public, distribui, modifica și interpreta public Feedback-ul.

 

5. Contul dvs.

 

5.1. Informațiile aferente contului. Sunteți responsabil pentru toată activitatea care are loc prin contul dvs., chiar dacă această activitate nu este realizată de către dvs. sau este realizată fără cunoștința sau consimțământul dvs. În cazul în care descoperiți o utilizare neautorizată a contului dvs., vă rugăm să notificați serviciul de Asistență pentru clienți imediat. Nu puteți (A) partaja informațiile referitoare la contul dvs. (cu excepția unui administrator de cont autorizat), fie intenționat, fie neintenționat, sau (B) utiliza contul unei alte persoane. Administratorul contului dvs. poate utiliza informațiile dvs. de cont pentru a gestiona utilizarea și accesul dvs. la Servicii și Software. Pentru PhoneGap, ne rezervăm dreptul de a monitoriza și impune limitele și restricțiile din planul de abonament, inclusiv, dar fără limitare la, dreptul de a percepe taxe pentru depășiri.

 

5.2. Inactivitatea contului gratuit. Sunteți responsabil pentru păstrarea contului dvs. activ, ceea ce înseamnă că trebuie să vă autentificați periodic pentru a evita orice întrerupere sau pierdere a accesului la Servicii și Software sau rezilierea contului. Dacă nu vă conectați periodic la contul dvs., ne rezervăm dreptul de a presupune că acesta este inactiv și sunteți de acord că îl putem închide în locul dvs. Înțelegeți că veți pierde accesul la orice Conținut stocat în cont la închidere. Înainte de a vă închide contul pentru inactivitate, vom încerca să vă notificăm. Pentru evitarea îndoielilor, această secțiune 5.2 (Inactivitatea contului) nu se aplică conturilor plătite în stare bună. 

 

6. Conduita utilizatorului.

 

6.1. Utilizare responsabilă. Comunitățile Adobe sunt deseori formate din utilizatori care se așteaptă la un anumit nivel de amabilitate și profesionalism. Trebuie să utilizați Serviciile și Software-ul în mod responsabil.

 

6.2. Utilizare necorespunzătoare. Nu aveți voie să utilizați Serviciile sau Software-ul în mod necorespunzător. De exemplu, nu trebuie:

(A) să folosiți Serviciile sau Software-ul fără sau cu încălcarea unei licențe sau acorduri scrise cu Adobe;

(B) să copiați, să modificați, să găzduiți, să redați în flux, să sublicențiați sau să revindeți Serviciile sau Software-ul;

(C) să permiteți altor persoane să utilizeze Serviciile sau Software-ul folosind informațiile dvs. de cont;

(D) să oferiți, să utilizați sau să permiteți utilizarea Serviciilor sau Software-ului într-o activitate comercială cu servicii informatice, un serviciu de externalizare către terțe părți, pe bază de membru sau abonament, pe bază de repartizare a timpului, ca parte a unui serviciu găzduit sau în numele oricărui terț;

(E) să utilizați Software-ul pentru realizarea oricărui tip de bază de date sau set de date;

(F) să accesați sau să încercați să accesați Serviciile sau Software-ul prin orice alte mijloace diferite de interfața oferită sau autorizată de noi;

(G) să evitați orice restricții impuse accesului sau utilizării cu scopul de a preveni anumite utilizări ale Serviciilor sau Software-ului;

(H) să partajați Conținut sau Fonturi pentru clienți Creative Cloud sau să adoptați un comportament care încalcă Drepturile asupra proprietății intelectuale ale oricărei persoane. „Drepturi asupra proprietății intelectuale” înseamnă drepturile de autor, drepturile morale, mărcile înregistrate, imaginea comercială, brevetele, secretele comerciale, concurența neloială, dreptul de confidențialitate, dreptul de publicitate și orice alte drepturi brevetate;

(I) să partajați orice Conținut care este ilegal, dăunător, amenințător, obscen, violent, abuziv, ofensator, defăimător, calomniator, vulgar, indecent, profanator, care invadează intimitatea altora, care promovează ura sau care este inacceptabil din orice alt motiv;

(J) să partajați orice Conținut care sexualizează minorii sau care este destinat să faciliteze interacțiuni necorespunzătoare cu minorii, cu alți utilizatori Adobe sau cu publicul; 

(K) să vă asumați identitatea oricărei alte persoane sau entități sau să declarați fals sau să prezentați incorect afilierea dvs. cu o persoană sau cu o entitate;

(L) să încercați să dezactivați, să deteriorați sau să distrugeți Serviciile sau Software-ul;

(M) să încărcați, să transmiteți, să stocați sau să faceți disponibil orice Conținut sau Font pentru clienți Creative Cloud sau cod care conține viruși, cod rău intenționat, malware sau orice elemente concepute pentru a afecta sau limita funcționalitatea Serviciilor sau Software-ului; 

(N) să întrerupeți, să interferați cu sau să împiedicați orice alt utilizator să utilizeze Serviciile sau Software-ul (de exemplu, prin urmărire, intimidare, hărțuire sau incitarea sau promovarea de acte violente sau automutilare);

(O) să participați la scrisori în lanț, e-mail-uri nedorite, scheme piramidale, phishing, spam, activități frauduloase sau alte mesaje nesolicitate;

(P) să introduceți reclame la orice produse sau servicii în cadrul Serviciilor, cu excepția acordului nostru prealabil în scris;

(Q) să utilizați orice metodă de extragere a datelor sau de colectare și extragere a datelor similare în legătură cu Serviciile sau Software-ul, inclusiv extragerea de date de pe Web pentru învățare automată sau în alte scopuri;

(R) să manipulați sau să perturbați artificial Serviciile sau Software-ul (cum ar fi manipularea aprecierilor de pe Behance sau orientarea utilizatorilor către site-uri terță parte);

(S) să creați conturi Adobe în scopul încălcării acestor termeni sau eludării rezilierii contului sau altor tipuri de acțiuni întreprinse de Adobe; 

(T) să manipulați sau să afișați altfel Serviciile sau Software-ul folosind încadrarea sau tehnologii de navigație similare; sau

(U) să încălcați legea aplicabilă.

 

7. Taxe și plată.

 

7.1. Taxe și onorarii ale terților. Trebuie să plătiți orice taxe aplicabile și orice onorarii terță parte (inclusiv, de exemplu, taxele pentru serviciile de telefonie, taxele operatorilor de telefonie mobile, taxele furnizorilor de servicii de internet, taxele pentru planurile de date, taxele pentru plățile prin carduri de credit, comisioanele de schimb valutar și comisioanele pentru tranzacții externe). Nu suntem răspunzători pentru aceste taxe. Dacă aveți întrebări legate de aceste taxe, contactați instituția dvs. financiară. Putem lua măsuri pentru colectarea taxelor pe care ni le datorați. Sunteți răspunzător pentru orice costuri și cheltuieli asociate cu colectarea. Dacă vă aflați într-o țară diferită de entitatea Adobe aplicabilă cu care tranzacționați (adică Adobe Inc. pentru clienții din America de Nord și Adobe Systems Software Ireland Limited pentru clienții din toate celelalte țări), plățile dvs. vor fi efectuate către o entitate străină.

 

7.2.  Informații privind cardul de credit. Ne autorizați să stocăm metoda de plată și să o utilizăm în legătură cu utilizarea Serviciilor și a Software-ului, așa cum este descris în Termenii dvs. privind abonamentul și rezilierea. Pentru a evita întreruperea serviciului dvs., putem participa la programe susținute de furnizorul dvs. de carduri pentru a încerca să actualizăm informațiile dvs. de plată. Ne autorizați să continuăm facturarea contului dvs. cu informațiile actualizate pe care le obținem.

 

8. Obligațiile dvs. privind garanția și despăgubirea.

 

8.1. Garanție. Prin încărcarea Conținutului dvs. în cadrul Serviciilor sau Software-ului, sunteți de acord că dețineți: (A) toate licențele și permisiunile necesare pentru utilizarea și partajarea Conținutului dvs. și (B) drepturile necesare pentru acordarea licențelor din Termeni.

 

8.2. Despăgubire.Ne veți despăgubi pe noi și filialele, afiliații, funcționarii, agenții, angajații, partenerii noștri și proprietarii licențelor noastre pentru orice pretenții, cereri, pierderi sau daune, inclusiv pentru onorariile rezonabile ale avocaților, rezultate din sau în legătură cu Conținutul dvs., Fonturile pentru clienți Creative Cloud, utilizarea Serviciilor sau a Software-ului de către dvs. (după caz) sau cu încălcarea Termenilor de către dvs. Avem dreptul de a controla apărarea oricărei reclamații, acțiuni sau chestiuni supuse despăgubirii de către dvs. cu un avocat ales de noi. Veți coopera pe deplin cu noi în apărarea oricărei astfel de reclamații, acțiuni sau chestiuni.

 

9. Precizări legale cu privire la garanții.

 

9.1. Cu excepția celor prevăzute în Termenii suplimentari, Serviciile și Software-ul sunt furnizate „CA ATARE”. În măsura maximă permisă de lege, declinăm toate garanțiile, exprese sau implicite, inclusiv garanțiile implicite de neîncălcare a drepturilor, vandabilitate și caracter adecvat pentru un anumit scop. Nu ne asumăm niciun angajament privind conținutul din cadrul Serviciilor. Declinăm, de asemenea, orice garanție conform căreia (A) Serviciile sau Software-ul îndeplinesc cerințele dvs. sau vor fi permanent disponibile, neîntrerupte, accesibile la timp, sigure sau lipsite de erori; (B) rezultatele obținute din utilizarea Serviciilor sau a Software-ului vor fi eficiente, precise sau fiabile; (C) calitatea Serviciilor sau a Software-ului va corespunde așteptărilor dvs. sau (D) orice erori sau defecte ale Serviciilor sau Software-ului vor fi corectate.

 

9.2. Declinăm în mod expres orice răspundere în ceea ce privește acțiunile rezultate din utilizarea de către dvs. a oricăror Servicii sau a oricărui Software. Puteți utiliza și accesa Serviciile sau Software-ul la discreția și pe riscul dvs. și veți fi singurul responsabil pentru orice daune aduse sistemului dvs. informatic sau pentru pierderea de date care ar putea rezulta din utilizarea și accesarea oricăror Servicii sau a oricărui Software.

 

9.3. Dacă postați Conținut pe serverele noastre pentru a-l Partaja în mod public prin intermediul Serviciilor, nu suntem răspunzători pentru: (A) nicio pierdere, corupere sau deteriorare a Conținutului dvs.; (B) ștergerea Conținutului de către oricine altcineva în afară de Adobe; sau (C) integrarea Conținutului dvs. de către terți pe pagini web sau alte surse media.

 

10. Limitarea responsabilității.

 

10.1. Cu excepția cazului în care se specifică altfel în Termenii suplimentari, nu suntem răspunzători față de dvs. sau față de orice altă persoană pentru niciun fel de daune speciale, incidentale, indirecte, secundare, morale, exemplare sau punitive, indiferent de cauză, inclusiv pierderi și daune (A) care rezultă din pierderea utilizării, datelor, reputației, veniturilor sau profiturilor; (B) pe baza oricărei teorii de drept al răspunderii, inclusiv încălcarea contractului sau a garanției, neglijență sau altă acțiune care aduce un prejudiciu sau (C) care rezultă din sau în legătură cu utilizarea sau accesarea de către dvs. a Serviciilor sau Software-ului. Nicio prevedere a Termenilor nu limitează sau exclude răspunderea noastră pentru neglijență gravă, pentru comportamentul necorespunzător intenționat al Adobe sau al angajaților săi sau pentru deces sau vătămare corporală.

 

10.2. Răspunderea noastră totală în orice chestiune care rezultă din sau în legătură cu Termenii se limitează la suma cea mai mare dintre suma de (A) 100 USD sau (B) suma cumulată achitată de dvs. pentru accesul la Servicii și Software în decursul perioadei de trei luni premergătoare evenimentului care a atras această răspundere. 

 

10.3. Aceste limitări și excluderi din această secțiune 10 (Limitarea răspunderii) se aplică în măsura maximă permisă de lege, chiar dacă (A) o măsură corectivă nu vă compensează pe deplin pentru pierderi sau eșecuri ale scopului său esențial; sau (B) știam sau ar fi trebuit să știm despre posibilitatea daunelor.

 

10.4. Prezenții Termeni stabilesc întreaga răspundere a Adobe și a afiliaților săi, precum și despăgubirea dvs. exclusivă cu privire la accesul și utilizarea Serviciilor și Software-ului.

 

11. Reziliere.

 

11.1 Rezilierea la inițiativa dvs. Puteți înceta utilizarea Serviciilor și Software-ului în orice moment. Rezilierea contului dvs. nu vă va exonera de nicio obligație de plată a taxelor datorate.

 

11.2. Rezilierea de către noi.Dacă reziliem prezenții Termeni sau utilizarea de către dvs. a Serviciilor sau Software-ului din motive care nu constituie o cauză, vom depune eforturi rezonabile în vederea notificării dvs. cu cel puțin 30 de zile înainte de reziliere, la adresa de e-mail pe care ne-ați comunicat-o, incluzând instrucțiuni cu privire la modul în care puteți să vă recuperați Conținutul. Vă rugăm să rețineți că puteți pierde accesul la Conținutul dvs. în momentul încetării, așa cum este descris în secțiunea 4.4 (Încetarea licenței). Cu excepția celor prevăzute în orice Condiții suplimentare, putem să reziliem sau să suspendăm în orice moment dreptul dvs. de a utiliza și accesa Serviciile sau Software-ul, dacă:

(A) încălcați orice prevedere a Termenilor (sau vă comportați într-un mod care demonstrează clar că nu aveți intenția sau capacitatea de a respecta Termenii);

(B) nu realizați plata la termen a taxelor pentru Servicii sau Software, dacă este cazul;

(C) ne abuzați, amenințați, intimidați sau hărțuiți, fizic, verbal sau prin alte mijloace, pe noi sau personalul nostru (în astfel de circumstanțe, ca alternativă, vă putem suspenda sau restricționa accesul la Servicii sau Software);

(D) ați făcut în repetate rânduri reclamații cu rea-credință sau fără o bază rezonabilă și continuați să faceți acest lucru după ce v-am solicitat să încetați (în astfel de circumstanțe, ca alternativă, vă putem suspenda sau restricționa accesul la Servicii sau Software); 

(E) avem o obligație legală în acest sens (de exemplu, în cazul în care punerea la dispoziție către dvs. a Serviciilor sau a Software-ului este sau devine ilegală);

(F) alegem să întrerupem Serviciile sau Software-ul, integral sau parțial (de exemplu, dacă devine nepractic pentru noi să continuăm oferirea Serviciilor în regiunea dvs. ca efect al modificărilor legislative) sau

(G) a existat o perioadă prelungită de inactivitate în contul dvs. gratuit. 

 

11.3. Menținerea valabilității. La expirarea sau rezilierea Termenilor, este posibil ca Serviciile sau Software-ul să înceteze să funcționeze, parțial sau integral, fără nicio notificare prealabilă. Obligațiile dvs. de despăgubire, clauzele noastre de excludere de garanție și limitările de răspundere, precum și prevederile privind soluționarea litigiilor menționate în Termeni, rămân în vigoare.

 

12. Respectarea sancțiunilor comerciale și a măsurilor de control la export. Serviciile și Software-ul și utilizarea acestora de către dvs. sunt supuse legilor, restricțiilor și reglementărilor din Statele Unite și alte jurisdicții care (A) reglementează importul, exportul și utilizarea Serviciilor și Software-ului; și (B) ne pot interzice să vă furnizăm Serviciile și Software-ul, fără notificare. Folosind Serviciile și Software-ul, sunteți de acord să respectați toate aceste legi, restricții și reglementări și garantați că nu vi se interzice să primiți Serviciile și Software-ul de către legile din nicio jurisdicție. 

 

13. Legislația australiană privind protecția consumatorilor. Nicio prevedere a Termenilor nu are scopul de a exclude, restricționa sau modifica orice drepturi ale consumatorilor în conformitate cu Legea privind concurența și protecția consumatorilor din 2010 (Cth) (CCA) sau cu orice altă legislație care nu poate fi exclusă, restricționată sau modificată prin acord. În cazul în care CCA sau orice altă legislație implică o condiție, garanție sau clauză în Termeni sau oferă garanții legale în legătură cu Termenii, pentru bunurile sau serviciile furnizate (dacă există), răspunderea noastră pentru încălcarea unei astfel de condiții, garanții, clauze sau asigurări este limitată (la alegerea noastră), în măsura în care putem face acest lucru: (A) în cazul livrării de bunuri, la una sau mai multe din următoarele: (1) înlocuirea bunurilor sau furnizarea de bunuri echivalente; (2) repararea bunurilor; (3) plata costurilor pentru înlocuirea bunurilor sau pentru achiziționarea de bunuri echivalente și (4) plata costului pentru repararea bunurilor sau (B) în cazul furnizării de servicii, la efectuarea uneia sau ambelor dintre următoarele: (1) furnizarea din nou a serviciilor și (2) achitarea costurilor pentru furnizarea din nou a serviciilor.

 

14. Soluționarea litigiilor.

 

14.1. Proces. Dacă aveți vreo problemă sau dispută, sunteți de acord să încercați mai întâi să soluționați disputa amiabil, contactându-ne. Dacă disputa nu este soluționată în termen de 30 de zile de la primirea acesteia de către noi, orice acțiune juridică rezultată trebuie soluționată prin arbitraj definitiv și obligatoriu, inclusiv pentru a stabili dacă arbitrajul este necesar, cu excepția situațiilor în care pretențiile dvs. sunt eligibile pentru soluționare în instanțe pentru revendicări minore. Revendicările legate de Termeni, Servicii sau Software sunt interzise definitiv dacă nu sunt înaintate în termen de un an de la evenimentul care a dus la revendicare.  

 

14.2. Reguli. Dacă aveți domiciliul pe unul din continentele americane, JAMS va administra arbitrajul în Santa Clara County, California, potrivit Regulilor și procedurilor sale complete pentru arbitraj. Dacă aveți domiciliul în Australia, Noua Zeelandă, Japonia, China continentală, R.A.S. Hong Kong din China, R.A.S. Macau din China, regiunea Taiwan, Coreea de Sud, India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal sau un stat membru al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), Centrul de Arbitraj Internațional din Singapore (SIAC) va administra arbitrajul în Singapore, potrivit Regulilor sale de arbitraj, care sunt considerate incluse în această secțiune prin referință. În caz contrar, Curtea de Arbitraj Internațional din Londra (LCIA) va administra arbitrajul în Londra, potrivit Regulilor de arbitraj LCIA. Va exista un singur arbitru selectat de comun acord de către dvs. și Adobe. Arbitrajul se va desfășura în limba engleză, dar orice martor a cărui limbă maternă nu este engleza poate depune mărturie în limba sa maternă, cu traducere simultană în engleză (pe cheltuiala părții care propune martorul). Hotărârea arbitrală poate fi recunoscută și va fi investită cu formulă executorie în orice instanță competentă cu jurisdicție asupra dvs. și a noastră.

 

14.3. Renunțarea la acțiunile cu reclamanți multipli. Puteți soluționa disputele cu noi în mod individual și nu puteți introduce o acțiune ca reclamant sau membru într-un grup de reclamanți, într-o acțiune consolidată sau de reprezentare.

 

14.4. Măsuri provizorii. Fără a aduce prejudicii celor menționate anterior, în cazul accesului neautorizat la sau al utilizării Serviciilor sau a Software-ului de către dvs. sau de către alte persoane cu încălcarea Termenilor, sunteți de acord că vom avea dreptul de a solicita remedii provizorii (sau orice alt tip de remedii legale de urgență) în orice jurisdicție.

 

15. Drepturile de audit. Dacă reprezentați o Persoană juridică, putem, cel mult la fiecare 12 luni, după anunțarea dvs. în prealabil cu 7 zile, să numim o persoană angajată sau un auditor independent de terță parte care este obligat să respecte confidențialitatea, pentru a inspecta (inclusiv inspecție manuală, metode electronice sau ambele) înregistrările, sistemele și unitățile dvs., pentru a verifica dacă instalarea și utilizarea parțială sau integrală a Serviciilor și Software-ului este în conformitate cu licențele valabile acordate de noi. De asemenea, veți pune la dispoziția noastră toate înregistrările și informațiile solicitate de noi în termen de 30 de zile de la cererea noastră, pentru ca noi să putem verifica dacă instalarea și utilizarea parțială sau integrală a Serviciilor și Software-ului este în conformitate cu licențele dvs. valabile. În cazul în care, în urma verificării, reiese că aveți mai puține licențe pentru Servicii sau Software decât sunt necesare, veți achiziționa imediat toate licențele, abonamentele și serviciile de întreținere și suport necesare. În eventualitatea în care taxele neplătite depășesc 5% din valoarea taxelor de licență datorate, veți plăti și costurile rezonabile suportate de noi pentru realizarea verificării.

 

16. Actualizări ale Serviciilor și Software-ului și disponibilitatea acestora.

 

16.1. Actualizări ale Serviciilor și Software-ului. Putem modifica, actualiza sau întrerupe Serviciile sau Software-ul (inclusiv orice parte sau caracteristică) în orice moment, fără a fi răspunzători față de dvs. sau față de orice altă persoană. Cu toate acestea, pentru modificările aduse ofertelor plătite, vom depune eforturi rezonabile pentru a vă notifica cu privire la modificare, actualizare sau întrerupere. Dacă întrerupem Serviciile sau Software-ul în întregime, vom depune toate eforturile comerciale rezonabile pentru a vă permite să vă transferați Conținutul și vă putem oferi o rambursare proporțională pentru orice taxe neutilizate pentru acel Serviciu sau Software pentru care ați plătit în avans.

 

16.2. Disponibilitate. Paginile web care descriu Serviciile sunt disponibile în întreaga lume, dar acest lucru nu înseamnă că toate Serviciile sau toate caracteristicile serviciilor sunt disponibile în țara dvs. sau conținutul generat de utilizatori disponibil prin intermediul Serviciilor este legal sau disponibil în țara dvs. În anumite țări, accesul la anumite Servicii (sau anumite caracteristici ale Serviciilor, Fișiere eșantion sau Fișiere de conținut) poate fi blocat de către noi sau de către guvernele străine. Este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că utilizarea Serviciilor de către dvs. este legală sau disponibilă în zona în care le utilizați. Serviciile nu sunt disponibile în toate limbile.

 

17. Fără modificări sau inginerie reversibilă. Cu excepția cazurilor în care se permite în mod explicit în Termeni, nu aveți permisiunea (A) de a modifica, porta, adapta sau traduce nicio parte a Serviciilor sau Software-ului sau (B) de a utiliza ingineria inversă (inclusiv, dar fără a se limita la a monitoriza sau a urmări intrările și ieșirile fluxurilor dintr-un sistem sau o aplicație pentru a recrea acel sistem), de a decompila, dezasambla sau încerca în alt mod să descoperiți codul sursă, reprezentările datelor sau algoritmii, procesele, metodele care stau la baza Serviciilor sau Software-ului și nicio altă porțiune a unor astfel de Servicii sau Software. Dacă legile din jurisdicția dvs. vă oferă dreptul să decompilați Serviciile sau Software-ul în scopul de a obține informațiile necesare pentru a permite ca părțile licențiate ale Serviciilor sau Software-ului să fie interoperabile cu alte tipuri de software, trebuie mai întâi să solicitați aceste informații de la noi. La propria noastră discreție, putem fie să vă furnizăm astfel de informații, fie să impunem condiții echitabile, inclusiv taxe rezonabile, pentru decompilarea Serviciilor sau Software-ului, astfel încât să ne asigurăm că drepturile noastre de proprietate intelectuală și drepturile de proprietate intelectuală ale furnizorilor noștri asupra Serviciilor și Software-ului sunt protejate.

 

18. Diverse.

 

18.1. Versiunea în limba engleză. Versiunea în limba engleză a Termenilor va fi versiunea utilizată la interpretarea Termenilor.

 

18.2. Notificări către Adobe. Ne puteți trimite notificări la următoarea adresă: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.

 

18.3. Notificări către dvs. Vă putem notifica prin e-mail, prin poștă, prin postări în cadrul Serviciilor sau prin alte modalități acceptate de lege. Este responsabilitatea dvs. să păstrați informațiile contului actualizate pentru a primi notificări. 

 

18.4. Interzicerea cesiunii. Nu puteți cesiona sau transfera în altă manieră Termenii sau drepturile și obligațiile dvs. în baza Termenilor, integral sau parțial, fără acordul nostru în scris și orice încercare de a face acest lucru va fi considerată nulă. Avem dreptul de a transfera drepturile noastre în baza Termenilor către o terță parte.

 

18.5. Termeni specifici domeniului guvernamental. Dacă sunteți o entitate guvernamentală din SUA sau dacă Termenii devin supuși Federal Acquisition Regulations (Regulamentul federal privind achizițiile) (FAR), atunci Serviciile și Software-ul indicate în Termeni sunt „Articole comerciale”, deoarece acest termen este definit în 48 C.F.R. §2.101 și constă din „Software comercial pentru computere” și „Documentație pentru software comercial pentru computere” și servicii aferente acestora, așa cum sunt folosiți acești termeni în 48 C.F.R. §12.212 sau 48 C.F.R. §227.7202, după caz. În conformitate cu 48 C.F.R. §12.212 sau 48 C.F.R. §227.7202-1 până la §227.7202-4, după caz, Software-ul comercial pentru computere și Documentația pentru software comercial pentru computere sunt furnizate sub licență Utilizatorilor finali din guvernul federal al S.U.A. (A) numai ca Articole comerciale și (B) doar cu acele drepturi care sunt garantate tuturor celorlalți utilizatori conform termenilor și condițiilor din Termeni. Drepturile nepublicate sunt rezervate în conformitate cu legile Statelor Unite ale Americii - Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, SUA.

 

18.6. Titluri.Titlurile utilizate în Termeni sunt furnizate doar pentru comoditate și nu vor fi utilizate pentru a deduce sensul sau intenția.

 

18.7. Divizibilitatea. Dacă orice prevedere a Termenilor este considerată nevalabilă sau inaplicabilă din orice motiv, restul Termenilor vor continua să fie în vigoare și valabili.

 

18.8. Clauza de nerenunțare la drepturi. Omisiunea noastră de a pune în executare sau de a exercita oricare clauză a Condițiilor nu reprezintă o renunțare la clauza respectivă.

 

18.9. Forță majoră. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare față de cealaltă pentru nicio întârziere sau neîndeplinire a vreunei obligații (în afară de obligațiile dvs. de plată către Adobe) în conformitate cu Termenii, dacă întârzierea sau eșecul se datorează evenimentelor neprevăzute, care apar după intrarea în vigoare a Termenilor și care se află în afara controlului rezonabil al părților, cum ar fi greve, blocaj, război, terorism, revolte, dezastre naturale, refuzul licenței de către guvern sau alte agenții guvernamentale, în măsura în care un astfel de eveniment împiedică sau întârzie partea afectată să își îndeplinească obligațiile și o astfel de parte nu poate preveni sau înlătura forța majoră la un cost rezonabil.

 

19. DMCA. Respectăm drepturile asupra proprietății intelectuale ale altora și ne așteptăm ca utilizatorii noștri să facă același lucru. Vom răspunde oricăror notificări clare de încălcare a drepturilor de autor conforme cu Legea privind Drepturile de Autor în Mileniul Digital („DMCA”). Puteți afla mai multe despre politicile și practicile Adobe IP Takedown aici.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704

Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24

Adobe_General_Terms_of_Use-ro_RO-20200416