Adobe Általános Használati feltételek

 

Közzététel dátuma: 2020. március 16. Hatályba lépés: 2020. április 16. A jelen Feltételek helyettesítik és hatályon kívül helyezik az összes korábbi verziót.

 

A KÖTELEZŐ EREJŰ, VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK ÉS A CSOPORTOS KERESETRŐL VALÓ LEMONDÁS AZ ALÁBBI 14 SZAKASZBAN (VITARENDEZÉS) IRÁNYADÓK A VITÁK RENDEZÉSE TEKINTETLÉBEN. KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL ŐKET. HA NEM EGYEZIK BELE A KÖTELEZŐ EREJŰ, VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSSEL ÉS A CSOPORTOS KERESETRŐL VALÓ LEMONDÁSSAL A FELTÉTELEKBEN, AKKOR NE HASZNÁLJA A SZOLGÁLTATÁSOKAT VAGY A SZOFTVERT.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek („Általános Feltételek”) a vonatkozó Kiegészítő Feltételekkel együtt (lásd a lenti 1.2-es paragrafust) (együttesen „Feltételek”) érvényesek a webhelyünk, az ügyféltámogatás, a beszélgetési fórumaink vagy egyéb interaktív felületeink és szolgáltatásaink, valamint az olyan szolgáltatásaink, mint például a Creative Cloud (együttesen a „Szolgáltatások”) és a Szolgáltatások részeként biztosított szoftver, valamint bármilyen alkalmazás (beleértve a mobilalkalmazásokat is), Mintafájl vagy Tartalomfájl, szkript, forráskód, utasítás és kapcsolódó dokumentáció (együttesen a „Szoftver”) használatára és elérésére. Ha elfogadta az előfizetési és lemondási feltételeket, akkor ezeket a feltételeket szintén a Feltételek részének kell tekinteni. Ha a Szolgáltatásokat és a Szoftvert az Adobe Value Incentive Plan („VIP”) programján keresztül használja és éri el, akkor az előfizetési és lemondási feltételek nem vonatkoznak Önre, de a jelen Feltételek fennmaradó része irányadó a Szolgáltatások és Szoftver használatára és elérésére vonatkozóan. Amennyiben bizonyos Szolgáltatásokra és Szoftverekre vonatkozóan Ön külön szerződést kötött az Adobe vállalattal, és annak feltételei és a jelen feltételek között ellentmondás van, úgy az előbbi Feltételeit kell alkalmazni. 

 

Be kell töltenie a 13. életévét az egyéni Adobe ID-azonosító regisztrálásához. Az általános és középiskolai oktatásra vonatkozó megnevezett felhasználói ajánlatban résztvevő iskolák 13 éven aluli gyermeknek is adhatnak vállalati szintű Adobe ID-azonosítót, de csak az Alap- És Középfokú Oktatásra Vonatkozó Kiegészítő Feltételeknek megfelelően.

 

1. Az Ön szerződése az Adobe vállalattal.

 

1.1 A jogválasztás és az ajánlatkérő. Ha Ön észak-amerikai (beleértve az Amerikai Egyesült Államokat, Kanadát, Mexikót, az Egyesült Államok területeit és tulajdonait és az Egyesült Államok katonai bázisait, bárhol legyenek) lakos, akkor az Adobe Inc. vállalattal áll szerződéses kapcsolatban, amely egy egyesült államokbeli vállalat, és a Feltételeket az egyesült államokbeli Kalifornia állam törvényei szabályozzák. Ha Ön nem Észak-Amerikában él, akkor az Adobe Systems Software Ireland Limited vállalattal áll szerződéses kapcsolatban, és a Feltételekre nézve Írország törvényei irányadók. Az ausztráliai ügyfelek esetében az Adobe Systems Software Ireland Limited jár el az Adobe Australia Trading Pty Ltd. hivatalos képviselőjeként, és a jelen szerződést az Adobe Australia Trading Pty Ltd. hivatalos képviselőjeként írja alá. A helyi törvények alapján Önt további jogok illethetik meg. Nem törekszünk e jogok korlátozására, ha azt jogszabály tiltja.

 

1.2 Kiegészítő feltételek. Szolgáltatásainkat és Szoftvereinket nem értékesítjük, hanem licenceljük Önnek, és azokra az alábbi egy vagy több feltétel is vonatkozhat („Kiegészítő Feltételek”). Ha az Általános Szerződési Feltételek és a Kiegészítő Feltételek között ellentmondás van, a Kiegészítő Feltételeket kell alkalmazni az adott Szolgáltatásra vagy Szoftverre vonatkozóan. A Kiegészítő Feltételek az alábbi 1.6 szakaszban (Feltételek frissítése) leírtak szerint változhatnak.

1.3 Business Users. Ha „Jogosultságot” (amely a Szoftver és a Szolgáltatások használatának, elérésének és fogyasztásának joga) kap egy szervezettől vagy csoporttól, ideértve, de nem kizárólag a vállalkozásokat vagy bármely más kereskedelmi szervezetet, kormányzati szervet, nonprofit szervezetet vagy oktatási intézményt (mindegyik egy „Vállalkozás”) az Adobe egyik üzleti csomagján keresztül (például a Creative Cloud csapatok számára, a Creative Cloud nagyvállalatok számára vagy a Document Cloud), akkor (A) Ön az ilyen Vállalkozás Vállalati felhasználója; (B) az ilyen Jogosultsághoz társított Adobe-profilja egy „Vállalati profil”; és (C) a jelen Feltételekben az „Önre” történő hivatkozás az ilyen Vállalkozást jelenti. Ha Ön Vállalati felhasználó, akkor beleegyezik abba, hogy az ilyen Vállalkozástól kapott Jogosultságok megszerzése miatt (1) az Adobe biztosíthatja az ilyen Vállalkozások számára az Ön Vállalati profiljára és az abban található összes Tartalomra vonatkozóan a hozzáférés, használat, eltávolítás, megőrzéséhez és ellenőrzésé lehetőségét függetlenül attól, hogy a jelen Feltételek legutóbbi frissítése után lettek-e feltöltve vagy importálva; (2) a Szolgáltatások és a Szoftver használatát az ilyen Vállalkozás és az Adobe közötti szerződés szabályozza; és (3) Az Adobe megadhatja az Ön személyes adatait az ilyen Vállalkozás számára. Ha Ön olyan Vállalati felhasználó, amely több Vállalkozástól kapott Jogosultságokat, akkor külön Vállalati profiljai lehetnek társítva az egyes Vállalkozásokhoz. Vállalati felhasználóként különböző megállapodások vagy kötelezettségek lehetnek érvényben Ön és egy Vállalkozás között, amelyek befolyásolhatják az Ön Vállalati profilját vagy a Tartalmait. Az Adobe nem felelős az ilyen megállapodások vagy kötelezettségek Ön általi megsértéséért. Ha nem kapott Jogosultságokat egy Vállalkozástól (például vásárolt egy Creative Cloud egyéni verzió csomagot vásárolt, és ennek alapján kapott Jogosultságokat), akkor (a) Ön egy „Egyéni felhasználó”; (b) Adobe-profilja egy egyéni profil; (c) az egyéni fiókjában vagy egyéni profiljában az összes Tartalom felett kizárólagos hozzáféréssel és ellenőrzéssel rendelkezik (kivéve, ha az Adatvédelmi irányelvek másként nem rendelkezik); és (d) a jelen Általános szerződési feltételekben minden hivatkozás „Önre” Önre mint egyénre vonatkozik. Ha a Jogosultságokat egy egyéni csomagon és egy Vállalkozáson keresztül kapta, akkor Egyéni felhasználó és Vállalati felhasználó is egyben. Ön Egyéni felhasználó, amikor az egyéni csomagon keresztül megszerzett Jogosultságokat használja, és Vállalati felhasználó, amikor egy Vállalkozáson keresztül megszerzett Jogosultságokat használ.

 

1.4 Üzleti e-mail-tartományok. Egyéni vagy Vállalati felhasználóként létrehozhat egy Adobe-fiókot olyan egy e-mail-címmel, amelyet egy Vállalkozás biztosított vagy osztott ki Önnek (például munkahelyi e-mail-cím). Ha a Vállalkozás közvetlen kapcsolatot létesít velünk, akkor érdemes hozzáadnia a fiókját az ilyen kapcsolathoz. Ha ez megtörténik, akkor a Vállalkozás, előzetes értesítéssel, beviheti a fiókját a Vállalkozás fiókjába. Ez azt jelenti, hogy a Vállalkozás (A) hozzáférhet a fiókhoz; (B) átveheti az irányítást a fiók a benne lévő Tartalom felett, függetlenül attól, hogy azokat a Feltételek legutóbbi frissítésének dátuma előtt vagy után tárolták el, töltötték fel vagy importálták; és (C) javasolja az ilyen fiókhoz társított nem Üzleti tartalmak átvitelét egy olyan fiókba, amely egy, a Vállalkozáshoz nem kötődő e-mail-címet használ. Ön, mint egyén vagy Vállalati felhasználó, azt is tudomásul veszi, hogy az Adobe megadhatja az ilyen Vállalkozásnak az Ön személyes adatait, például a nevét vagy az e-mail-címét. Ha nem akarja, hogy egy Vállalkozás elérhessen, használhasson, eltávolíthasson, megőrizhessen vagy ellenőrizhessen egy fiókot vagy profilt, akkor ne használjon üzleti e-mail-címet azzal a fiókkal. A fiókjához társított e-mail-cím megváltoztatásának módjáról itt talál információkat. 

 

1.5 Tulajdonjog. Ön (adott esetben Vállalkozásként vagy egyén) megőrzi a Tartalomra vonatkozó minden tulajdon- és egyéb jogát. Az Ön által létrehozott Tartalmakkal szemben semmilyen tulajdonjogi követelésünk nincs.

 

1.6 A Feltételek frissítése. Időről időre változtathatunk a Feltételeken, és ha megtesszük, értesítjük Önt a Feltételek tetején található dátum módosításával, és bizonyos esetekben külön értesítést küldhetünk Önnek. Rendszeresen nézze át a Feltételeket. Eltérő értesítés hiányában a módosított Feltételek azonnal hatályba lépnek, és a Szolgáltatások és Szoftverek további használatával megerősíti, hogy elfogadja a módosításokat. Ha nem ért egyet a módosított Feltételekkel, akkor abba kell hagynia Szolgáltatások és Szoftverek használatát. 

 

2. Adatvédelem.

 

2.1 Adatvédelem. Ha bővebben szeretne olvasni arról, hogy miként gyűjtjük, használjuk, osztjuk meg vagy használjuk fel más módon az Ön adatait és az alkalmazásaink és webhelyeink Ön általi használatára vonatkozó adatokat, akkor kérjük, tekintse meg Adatvédelmi irányelveinket. Az információs beállításokat itt kezelheti.

 

2.2 Hozzáférésünk az Ön Tartalmához. Amennyiben jogilag lehetséges, csak korlátozott módon férünk hozzá, tekintjük meg vagy hallgatjuk meg a Tartalmát (a lenti 4.1 szakaszban (Tartalom) meghatározottak szerint). A Szolgáltatások működtetéséhez például szükségünk lehet az Ön Tartalmainak elérésére, megtekintésére vagy meghallgatására a következő esetekben: (A) támogatással kapcsolatos kérdések vagy visszajelzések megválaszolása; (b) csalás, biztonsági kockázat, jogi vagy technikai problémák felismerése, megelőzése vagy más módon történő kezelése; és (c) a jelen szerződéses Feltételek érvényre juttatása. Automatizált rendszereink olyan technikákkal – például gépi tanulással – elemezhetik a Tartalmakat, hogy javítsuk a Szolgáltatásokat és a Szoftvereket. További információk az általunk alkalmazott gépi tanulásról.

 

2.3 Adatfeldolgozási megállapodás. Ahol az ügyfelek adatai személyes információkat tartalmaznak, és ahol Ön „Adatkezelőnek” minősül, az Adobe pedig „Adatfeldolgozónak” a 2016/679/EU általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) meghatározása szerint, az Adobe adatfeldolgozási megállapodás („DPA”) (elérhető itt) feltételei, beleértve adott esetben az Európai Bizottság által jóváhagyott Általános Szerződési Feltételeket is, alkalmazandóik az ilyen személyes adatok feldolgozására vonatkozóan, és hivatkozás útján a Feltételek részét képezik.

 

2.4 Érzékeny személyes adatok. Ön beleegyezik, hogy semmilyen érzékeny személyes adatot nem gyűjt, dolgoz fel és nem tárol a Szolgáltatások vagy a Szoftverek segítségével. Ön vállalja, hogy nem továbbít, nem hoz nyilvánosságra és nem tesz elérhetővé érzékeny személyes adatokat az Adobe vagy az Adobe harmadik félnek minősülő szolgáltatói számára. Az „érzékeny személyes adatok” az egyén pénzügyi adatai, szexuális preferenciái, orvosi vagy egészségügyi információi, amelyek bármilyen egészségügyi adatvédelmi törvény szerint védettek, biometriai adatai (az egyén azonosítása céljából), a gyermekek személyes adatai, amelyek bármely gyermekekre vonatkozó adatvédelmi törvény (például az Egyesült Államok gyermekekre vonatkozó online adatvédelmi törvénye („COPPA”)) szerint védettek, valamint az ehhez a kifejezéshez vagy bármely hasonló kifejezéshez (például „érzékeny személyes információk” vagy a „személyes adatok speciális kategóriái”) tartozó további adattípusok az alkalmazandó adatvédelmi vagy a magánélet tiszteletben tartására vonatkozó törvények szerint.

 

2.5 Személyes adatok továbbítása. Információkat dolgozunk fel és tárolunk az Egyesült Államokban és más országokban. Alkalmazásaink és webhelyeink használatával Ön beleegyezik abba, hogy felhatalmazza az Adobe vállalatot személyes adatainak átvitelére a nemzeti határokon átnyúlóan és más országokba, ahol az Adobe és partnerei működnek. Például a kínai felhasználóktól gyűjtött személyes adatokat Kínán kívülre exportálják.

 

3. A Szolgáltatások és a Szoftver használata.

 

3.1 Licenc. Amennyiben Ön betartja a Feltételek rendelkezéseit és a vonatkozó jogszabályokat, hozzáférhet az általunk elérhetővé tett és az Ön által licencelt Szolgáltatásokhoz és Szoftverekhez, illetve használhatja azokat. A licence(i) a megrendelési dokumentumban megadott időtartam végén járnak le. A Szolgáltatások és a Szoftverek verziója, amely a megújításkor elérhető, eltérhet azoktól a verzióktól, amelyek elérhetők voltak, amikor az Adobe vállalattól először vásárolta meg licencét/licenceit. Az Adobe által támogatott Szolgáltatások és Szoftverek verziói itt találhatók: Ön beleegyezik abba, hogy a Szoftver vagy Szolgáltatás használatával vagy megvásárlásával kapcsolatos döntése nem függ a jövőbeli funkciók vagy szolgáltatások szállításától, vagy nem függ semmilyen, a jövőbeli funkciókkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos szóbeli vagy írásbeli hozzászólástól.

 

3.2 Adobe szellemi tulajdonjog. Az Adobe (és licencszolgáltatóink) a Szolgáltatásokhoz és Szoftverekhez kapcsolódó minden jog, cím és érdek kizárólagos tulajdonosai. A jelen Feltételekben foglaltak kivételével nem adunk Önnek semmilyen jogot a Szolgáltatások vagy a Szoftver elemeihez kapcsolódó szabadalmakra, szerzői jogokra, üzleti titkokra, védjegyekre vagy egyéb jogokra vonatkozóan. Fenntartunk minden, a jelen Feltételek által nem szabályozott jogot.  

 

3.3 Tárolás. Javasoljuk, hogy rendszeresen készítsen biztonsági másolatot máshová a Tartalmairól és a Creative Cloud vásárlói betűkészleteiről, ha a Szolgáltatások tárhelyet is nyújtanak, és ezt a funkciót a vonatkozó Szolgáltatások engedélyezik. Észszerű mértékben technikailag korlátozhatjuk a fájlméretet, a tárhelyet, vagy a feldolgozási kapacitást, illetve egyéb technikai korlátozásokat állapíthatunk meg. Ha Ön túllépi a felhasználói fiókjához rendelt tárhelyet, akkor felfüggeszthetjük a Szolgáltatás üzemeltetését. A Licencidőszak végén kereskedelmi szempontból ésszerű erőfeszítéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy Ön átvihesse a Tartalmait a Szolgáltatásból. Az átvitelt a licencidőszak megszüntetésének vagy lejáratának dátumától számított 30 napon belül kell teljesíteni. Fenntartjuk a jogot, hogy töröljük az Ön Tartalmát ennek a 30 napos átviteli időszaknak a végén. A licenc lejárta előtt töltse le a Tartalmakat, amelyeket a Szolgáltatásokban tárolt.

 

3.4 A felhasználó által létrehozott tartalmak. A felhasználóink által létrehozott tartalmakhoz tárhelyet biztosíthatunk. Ha hozzáfér a Szolgáltatásainkhoz, lehetséges, hogy olyan felhasználók által generált tartalmakkal is találkozik, amelyeket sértőnek vagy zavarónak talál. Ilyen esetben az egyetlen megoldás a tartalom megtekintésének befejezése. Amennyiben az oldalon rendelkezésre áll a „Jelentés” gomb, erre kattintva tájékoztathat bennünket a felhasználók által generált sértő tartalomról.

 

3.5 Mintafájlok. A „Mintafájlok” olyan, az Adobe által rendelkezésre bocsátott hang-, kép-, videó- vagy egyéb tartalmú fájlok, mint például a tartalomképek, a grafikai könyvtárak, vagy hangok, amelyeket oktatóanyagokban, bemutatókban vagy más próbacélból lehet használni, és mintafájlként azonosíthatók. A mintafájlok nem használhatók a megadott célokon kívüli egyéb célra. A mintafájlokat nem szabad olyan módon terjeszteni, amely lehetővé teszi harmadik felek számára a mintafájlok önálló fájlként történő használatát, letöltését, kibontását vagy elérését, és a mintafájlokban semmilyen jogot nem követelhet.

 

3.6 Tartalomfájlok. A „Tartalomfájlok” a Szolgáltatások és a Szoftver részeként biztosított Adobe-kellékek. Hacsak a dokumentációban vagy az adott licencekben (beleértve, de nem kizárólag a Kiegészítő Feltételeket) nincs másként meghatározva, személyes, nem kizárólagos, allicencbe át nem adható, és át nem ruházható licencet adunk Önnek ahhoz, hogy a Tartalomfájlokat felhasználva létrehozza a végterméket (vagyis az Ön által készített származtatott alkalmazást vagy terméket), amelyben a Tartalomfájlokat vagy a származtatott verzióit felhasználja („Végtermék”). A Tartalomfájlokat a Végtermékbe történő beágyazás előtt módosíthatja. Az Animációs adatokat csak a Végtermékkel kapcsolatban sokszorosíthatja és terjesztheti, azonban a Tartalomfájlok önálló, Végterméken kívüli terjesztése semmilyen körülmények között nem engedélyezett.

 

3.7 Ingyenes tagságok, ajánlatok és próbaverziók. Az Adobe saját belátása szerint ingyenes tagságokat, ajánlatokat és próbatagságokat kínálhat. Ha a Szolgáltatásokhoz vagy a Szoftverekhez való hozzáférést ingyenesen vagy kipróbálási célokra kapja meg, az ilyen hozzáférést a jelen Feltételek szabályozzák. Az Adobe az ingyenes vagy próbaidőszakot megelőzően vagy annak ideje alatt bármikor, bármilyen okból, az alkalmazandó törvények által megengedett mértékben, előzetes értesítés nélkül és az Ön felé fennálló kötelezettségek nélkül felmondhatja az ingyenes vagy próbahozzáférést az azzal való visszaélés megakadályozása érdekében. Az ingyenes vagy próbahozzáférési időszak lejártát követően a Szolgáltatások vagy a Szoftverek használatát csak akkor folytathatja, ha regisztrál fizetős előfizetést, ha erre mód van, vagy ha az Adobe más módon engedélyezi. Az ingyenes vagy próbaidőszak alatt a Szolgáltatásokra és a Szoftverekre semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos garancia nem vonatkozik, az összes Szolgáltatás és Szoftver „adott állapotban” biztosított, minden hibájukkal együtt, és nem tartalmaznak műszaki vagy egyéb támogatást.

 

3.8 NEM KERESKEDELMI CÉLÚ (NFR) verzió. Az Adobe a Szolgáltatásokat és a Szoftvereket „próba”, „értékelési”, „kereskedelmi forgalomba nem hozható” vagy más hasonló megjelöléssel láthatja el („NFR verzió”). Az NFR verziót csak abban az időszakban és csak azokra a célokra telepítheti és használhatja, amelyeket az NFR verzió biztosításakor kikötöttünk. Az NFR verzióval létrehozott anyagokat nem használhatja fel kereskedelmi célokra. 

 

3.9 Adobe Talent.

(A) Nem tehet közzé olyan feladatokat, amelyek konkrét munkapályázatokra vagy más lehetőségekre utalnak, amelyek a kreatív szakemberektől kérnek egyedi és ingyen végzett kreatív munkát. Bármely ilyen bejegyzés visszatérítés nélkül eltávolítható.

(B) Fizetett „Talent Search” (Tehetségkeresés) szolgáltatást kínálunk toborzóknak és cégeknek, akik kreatív tehetségek felfedezésére és felvételére törekszenek. Ha nyilvános profilt vagy nyilvános projektet tölt fel a Szolgáltatásokba, akkor elfogadja, hogy a nyilvános információk bekerülhetnek a Talent Search-találatokba. 

 

3.10 Creative Cloud vásárlói betűkészletek.

(A) Minden betűkészlet vagy betűkészletfájl esetén, amelyet feltölt vagy beküld a Szolgáltatásokba és a Szoftverekbe („Creative Cloud vásárlói betűkészlet”), Ön kijelenti és szavatolja, hogy minden szükséges joggal rendelkezik ahhoz, hogy engedélyezze számunkra a Creative Cloud vásárlói betűkészletek használatát, reprodukálását, megjelenítését, tárolását és terjesztését a Szolgáltatásokon és a Szoftvereken keresztül az Ön számára. A Creative Cloud vásárlói betűkészletek nem minősülnek Tartalomnak a Feltételek meghatározása szerint. Az Adobe nem jelenti ki és nem garantálja, hogy az ilyen Creative Cloud vásárlói betűkészletek kompatibilisek vagy használhatók lesznek a Szolgáltatásokkal vagy a Szoftverekkel. 

(B) Abban az esetben, ha egy harmadik féltől értesítést kapunk, vagy tudomásunkra jut, hogy nem rendelkezik a 3.10 (A) szakaszban szavatolt jogokkal (Creative Cloud vásárlói betűkészletek), vagy hogy a Creative Cloud vásárlói betűkészletek megsértik egy harmadik személy szellemi tulajdonjogait, akkor eltávolíthatjuk a Creative Cloud vásárlói betűkészleteket a fiókjából, a Szolgáltatásokból vagy a Tartalomból, amely a Creative Cloud vásárlói betűkészleteket használja. Ha eltávolítjuk a Creative Cloud vásárlói betűkészleteit a fiókjából, a Szolgáltatásokból vagy a Tartalomból, amely a Creative Cloud vásárlói betűkészleteket használja, akkor a Tartalom megjelenése megváltozhat. További információk arról, hogyan változhat meg a Tartalom.

(C) Ön visszavonhatja a Creative Cloud vásárlói betűkészletekre vonatkozó hozzáférésünket, és bármikor megszüntetheti a jogainkat, törölve a Creative Cloud vásárlói betűkészleteket a Szolgáltatásból. 

(D) Fiókja megszűntetése vagy bezárása után fenntartjuk a jogot, hogy töröljük az Ön Creative Cloud vásárlói betűkészleteit. Azonban így is maradhatnak másolatok az Ön által létrehozott Creative Cloud vásárlói betűkészletekről, amelyeket a rendszeres biztonsági mentések során készít az Adobe.

(E) Információt gyűjthetünk a Creative Cloud vásárlói betűkészletek Ön általi használatáról, például az Ön által feltöltött Creative Cloud vásárlói betűkészletekről, és azok Ön általi használatának módjáról.

 

3.11 Egyéb licenctípusok.

(A) Előzetes verzió vagy bétaverzió. Az Adobe a Szolgáltatásokat vagy a Szoftvereket, illetve ezek egyes funkcióit előzetes kiadású vagy bétaverzióként is megjelölheti („Bétaverzió”). A Bétaverzió nem tekinthető végleges terméknek, és olyan hibákat tartalmazhat, amelyek a rendszer leállását, más hibát vagy adatvesztést okozhatnak. Az Adobe dönthet úgy, hogy nem ad ki kereskedelmi forgalomba hozott verziót a bétaverzióból. Haladéktalanul abba kell hagynia a Bétaverzió használatát, és meg kell semmisítenie a Bétaverzió összes példányát, ha felkérjük erre. A Bétaverzió használatáért cserébe Ön elfogadja, hogy az Adobe adatokat gyűjthet a Bétaverzió használatával kapcsolatban termékeink fejlesztése és személyre szabása érdekében, függetlenül attól, hogy elutasította-e az adatgyűjtést a nem bétaverziók esetében. Ha nem akarja, hogy nyomon kövessük az Ön általi felhasználást, akkor abba kell hagynia a Bétaverzió használatát az ilyen Bétaverzió eltávolításával vagy a Szolgáltatások vagy a Szoftverek nem bétaverziójára történő áttéréssel. Az Adobe és Ön között létrejött, a bétaverziót szabályozó bármely külön megállapodás hatályon kívül helyezi ezt a szakaszt.

(B) Oktatási verzió. Ha az Adobe a Szolgáltatásokat vagy a Szoftvereket oktatási felhasználók számára jelöli ki, („Oktatási verzió”), akkor az oktatási verziót csak akkor használhatja, ha Ön megfelel az itt leírt követelményeknek. Az oktatási verziót csak abban az országban telepítheti és használhatja, amelyben oktatási felhasználói minősítése van. Ha Ön az Európai Gazdasági Térség lakosa, akkor az előző mondatban szereplő „ország” kifejezés az Európai Gazdasági Térségre vonatkozik.

 

3.12 Harmadik féltől származó szolgáltatások és szoftverek.A Szolgáltatások és a Szoftverek tartalmazhatnak harmadik féltől származó szolgáltatásokat és szoftvereket, és Ön felelős a vonatkozó harmadik felek feltételeinek betartásáért. A Szolgáltatások és a Szoftverek használatára esetlegesen vonatkozó, harmadik fél által felsorolt feltételek elérhetők a következő webhelyen: A hozzáférés harmadik fél szolgáltatásaihoz és szoftvereihez kizárólag a kényelmi célokat szolgál, és az Adobe nem vállal felelősséget az ilyen harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokért és szoftverekért. 

 

4. Az Ön által létrehozott tartalmak.

 

4.1 Tartalom.A „Tartalom” olyan szöveget, információt vagy anyagokat, például audiófájlokat, videófájlokat, elektronikus dokumentumokat vagy képeket jelent, amelyeket a Szolgáltatásokba vagy a Szoftverbe feltölt és importál vagy azokkal hoz létre a Szolgáltatások használatán keresztül. Ne töltsön fel olyan Tartalmat, amelyet bármely alkalmazandó törvény tilt. Fenntartjuk a jogot a Tartalom eltávolítására vagy a Tartalom, a Szolgáltatások és Szoftverek hozzáférésének korlátozására, ha a Tartalom megsérti a jelen Feltételeket. Az Adobe nem ellenőrzi az összes, a Szolgáltatásokba vagy a Szoftverekbe feltöltött Tartalmat, azonban bizonyos típusú illegális tartalmak (például gyermekpornográfia), vagy más sértő tartalom vagy viselkedés (például spamelésre vagy adathalászatra utaló cselekvéssorozatok, vagy felnőtt tartalomra utaló kulcsszavak) szűrésére igénybe vehetjük a rendelkezésre álló technológiát, beszállítókat és folyamatokat.

 

4.2 A Szolgáltatások és a Szoftverek működtetése érdekében az Ön által létrehozott tartalmakra vonatkozó licencek. Kizárólag a Szolgáltatások és a Szoftverek üzemeltetése és tökéletesítése céljából, amikor Ön a Szolgáltatásokra és a Szoftverekre feltölt egy Tartalmat, egy nem kizárólagos, egész világra szóló, jogdíjmentes, továbblicencelhető és átruházható licencet biztosít számunkra, amely révén a Tartalmat felhasználhatjuk, reprodukálhatjuk, nyilvánosan közzé tehetjük, terjeszthetjük, módosíthatjuk (például annak érdekében, hogy minél jobban bemutathassuk az Ön által létrehozott Tartalmat), nyilvánosan bemutathatjuk, valamint lefordíthatjuk. 

 

4.3 Az Ön által létrehozott tartalmak megosztása.

(A) Megosztás. Bizonyos Szolgáltatások és Szoftverek lehetővé teszik, hogy megossza az Ön által létrehozott Tartalmakat más felhasználókkal, vagy nyilvánosságra hozza azokat. „Megosztás” alatt e-mailezés, streamelés, bejegyzés közzététele, továbbítás, feltöltés (akár az Adobe részére, akár más felhasználók részére történik) vagy a Szolgáltatások és Szoftverek Ön által való használata révén történő egyéb rendelkezésre bocsátás értendő. Más felhasználók különböző módokon használhatják, lemásolhatják, módosíthatják vagy újra megoszthatják az Ön által létrehozott Tartalmakat. Kérjük, gondolja át alaposan, mit szeretne megosztani vagy nyilvánosságra hozni, mert az Ön által megosztott Tartalmakért kizárólag Önt terheli a felelősség.

(B) A hozzáférés mértéke. Az Adobe nem kíséri figyelemmel és nem ellenőrzi azt, hogy más felhasználók mit csinálnak az Ön által létrehozott Tartalmakkal. Az Ön kizárólagos felelőssége az, hogy meghatározza, milyen korlátozásokat alkalmaz az Ön megosztott Tartalmaira vonatkozóan, és milyen mértékben teszi azokat hozzáférhetővé. Ha Ön nem választ ki hozzáférési szintet az Ön tartalmához, a rendszer alapértelmezésben a leginkább megengedő beállítást alkalmazza. Az Ön felelőssége az Ön által létrehozott Tartalmakra vonatkozó hozzáférési és megosztási beállítások meghatározása, valamint a megosztás módjának tudatása a többi felhasználóval.

(C) Megjegyzések. A Szolgáltatásokon és a Szoftvereken keresztül benyújtott megjegyzések nem névtelenek, és más felhasználók is megnézhetik azokat. A megjegyzéseit Ön, más felhasználók vagy az Adobe törölheti.

 

4.4 A licencszerződés felbontása. Az Ön által létrehozott Tartalomra vonatkozó licencet visszavonhatja, és az Adobe arra vonatkozó jogait bármikor megszüntetheti úgy, hogy eltávolítja a Tartalmat a Szolgáltatásokból. Azonban így is maradhatnak másolatok az Ön által létrehozott Tartalmakról, amelyeket a rendszeres biztonsági mentések során készít az Adobe. 

 

4.5 Visszajelzés. Ön nem köteles ötleteket, javaslatokat vagy ajánlatokat, hiba- vagy összeomlási jelentéseket („Visszajelzés”) tenni az Adobe vállalatnak. Amennyiben visszajelzést küld az Adobe vállalatnak, azzal egy nem kizárólagos, visszavonhatatlan, örökös, egész világra szóló, jogdíjmentes, tovább licencelhető és átruházható licencet biztosít számunkra, amellyel felhasználhatjuk, értékesíthetjük, értékesítésre kínálhatjuk, importálhatjuk, exportálhatjuk, reprodukálhatjuk, nyilvánosan közzé tehetjük, terjeszthetjük, módosíthatjuk és nyilvánosan bemutathatjuk a Visszajelzését.

 

5. Az Ön fiókja.

 

5.1 Fiókadatok. Ön felelős minden olyan tevékenységért, amely a fiókján keresztül történik, akkor is, ha a tevékenységet nem Ön végzi, vagy az Ön ismerete vagy hozzájárulása nélkül történik. Azonnal értesítse az ügyfélszolgálatot, ha fiókja jogosulatlan használatáról tudomást szerez. Nem teheti meg a következőket: (A) fiókadatok megosztása (kivéve egy arra jogosult fiókkezelő adminisztrátorral) akár szándékosan, akár nem szándékosan; illetve (B) más felhasználó fiókjának használata. Az Ön fiókkezelő adminisztrátora felhasználhatja az Ön fiókinformációit az Ön Szolgáltatásokhoz és a Szoftverekhez való hozzáférése és használata érdekében. A PhoneGap esetében fenntartjuk a jogot arra, hogy nyomon kövessük és érvényesítsük az előfizetési csomag korlátozásait és megszorításait, beleértve, de nem kizárólagosan a többletszolgáltatás felszámítási jogát.

 

5.2 Ingyenes fiókinaktivitás. A fiók aktívan tartásáért Ön felel, azaz rendszeresen be kell jelentkeznie, hogy elkerülje a Szolgáltatásokhoz és a Szoftverhez való hozzáférés bármilyen zavarát vagy elvesztését, vagy a fiókjának megszüntetését. Ha nem jelentkezik be rendszeresen a fiókjába, fenntartjuk a jogot, hogy feltételezzük, hogy fiókja inaktív, és Ön beleegyezik abba, hogy bezárjuk Önnek. Tudomásul veszi, hogy bezárásakor elveszíti a hozzáférését a fiókjában tárolt Tartalomhoz. Mielőtt bezárnánk fiókját inaktivitás miatt, megkíséreljük értesíteni Önt. Az egyértelműség érdekében, az 5.2 szakasz (Fiókinaktivitás) nem vonatkozik a jól működő fizetett fiókokra. 

 

6. Felhasználói magatartás.

 

6.1 Felelős használat. Az Adobe felhasználói közössége olyan felhasználókból áll, akik egy bizonyos szintű professzionalizmust és udvariasságot várnak el. A Szolgáltatásokat és a Szoftvereket felelősségteljesen kell használnia.

 

6.2 Helytelen használat. Nem szabad visszaélnie a Szolgáltatásokkal vagy a Szoftverekkel. Tilos például:

(A) a Szolgáltatásokat vagy a Szoftvereket az Adobe vállalattal kötött írásbeli licenc vagy megállapodás hiányában vagy azt megsértve használni;

(B) a Szolgáltatásokat vagy a Szoftvereket lemásolni, módosítani, hosztolni, allicencbe adni vagy továbbértékesíteni;

(C) a Szolgáltatások vagy a Szoftverek használatát az Ön fiókadataival másoknak engedélyezni;

(D) a Szolgáltatások vagy Szoftverek felajánlása, használata vagy engedélyezése számítógépes szolgáltatási vállalkozásban, harmadik félnek történő kiszervezése tagság vagy előfizetés alapján, szolgáltatási irodai alapon, időmegosztásos alapon, hosztolt szolgáltatás részeként, vagy harmadik fél nevében;

(E) a Szoftvereket bármilyen típusú adatbázis vagy adatkészlet létrehozására használni;

(F) az Adobe által biztosított hivatalos felületen kívül a Szolgáltatásokhoz vagy a Szoftverekhez hozzáférni, vagy azt megpróbálni;

(G) meghiúsítani minden olyan hozzáférési és használati korlátozást, amelyek a Szolgáltatások vagy a Szoftverek bizonyos használatának megelőzésére szolgálnak;

(H) Tartalmak vagy a Creative Cloud vásárlói betűkészletek megosztása, vagy más módon történő részvétel olyan tevékenységben, amely sérti mások szellemi tulajdonjogait; „Szellemi tulajdonjog” alatt szerzői jog, személyhez fűződő jogok, védjegy, arculati jegy, szabadalom, üzleti titok, tisztességtelen verseny, adatvédelemhez való jog, közzétételi jog és bármely más tulajdonjog értendő;

(I) jogszerűtlen, káros, fenyegető, obszcén, erőszakos, becsületsértő, tiltott, rágalmazó, gyalázkodó, obszcén, erkölcstelen, káromló, mások magánélethez való jogát sértő, gyűlölködő vagy más módon kifogásolható Tartalmakat feltölteni vagy megosztani;

(J) Megosztani bármilyen olyan Tartalmat, amely szexualizálja a kiskorúakat, vagy amelynek célja a kiskorúakkal, más Adobe felhasználókkal vagy a nyilvánossággal való helytelen interakció elősegítése; 

(K) egy személynek önmagát más természetes vagy jogi személynek feltüntetni, illetve hamisan állítani vagy más módon megtévesztően bemutatni valamely természetes vagy jogi személlyel fennálló kapcsolatát;

(L) a Szolgáltatások és a Szoftverek letiltására, korlátozására vagy megsemmisítésére kísérletet tenni;

(M) olyan Tartalmat, Creative Cloud vásárlói betűkészletet vagy kódot feltölteni, továbbítani, tárolni vagy elérhetővé tenni, amely vírust, rosszindulatú kódot, malware-t vagy más olyan összetevőt tartalmaz, amelyet arra terveztek, hogy a Szolgáltatások vagy a Szoftverek funkcióit korlátozzák; 

(N) a Szolgáltatások vagy a Szoftverek más felhasználó általi használatát zavarni, megakadályozni vagy gátolni (például másokat zaklatni, megfélemlíteni vagy molesztálni, másokat erőszakos, önbántalmazó cselekedetekre biztatni, illetve az ilyen cselekedeteket népszerűsíteni);

(O) levélláncokat és piramisjátékokat indítani, adathalászatot végezni, illetve személytelen reklámleveleket, spam-e-maileket vagy más kéretlen üzeneteket küldeni, csalárd tevékenységeket folytatni;

(P) a Szolgáltatásokon keresztül bármilyen terméket vagy szolgáltatást reklámozni, kivéve előzetes írásbeli jóváhagyásunk birtokában;

(Q) bármilyen adatbányászatot vagy hasonló adatgyűjtési és -kinyerési módszert használni a Szolgáltatásokkal vagy a Szoftverekkel kapcsolatban, beleértve az adatkaparást gépi tanuláshoz vagy más célokra;

(R) mesterségesen manipulálni vagy megzavarni a Szolgáltatásokat vagy a Szoftvereket (például manipulálni a Behance értékeléseit vagy átvezetni a felhasználókat harmadik fél webhelyeire);

(S) Adobe-fiókokat létrehozni a jelen feltételek megsértésének céljával vagy a fiókok megszüntetésének megkerülése vagy az Adobe által végrehajtott egyéb tevékenységek megkerülése érdekében; 

(T) keretezés vagy hasonló navigációs technológia segítségével manipulálni vagy egyéb módon megjelenítheti a Szolgáltatásokat vagy a Szoftvereket; vagy

(U) a vonatkozó törvényeket megsérteni.

 

7. Díjak és fizetés.

 

7.1 Adók és harmadik fél által kivetett díjak. Ön köteles a vonatkozó adókat és bármilyen harmadik félnek fizetendő díjat megfizetni (többek között például a telefonos percdíjat, a mobilszolgáltatás díját, az internetszolgáltató díját, a mobilinternet előfizetés díját, a hitelkártyadíjat és a valutaváltási díjat). Ezekért a díjakért az Adobe nem vállal felelősséget. A díjakkal kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon a bankjához. Az Adobe beszedheti azon díjakat, amelyekkel Ön nekünk tartozik. A díjak beszedésével kapcsolatos kiadások és költségek Önt terhelik. Amennyiben Ön a vonatkozó Adobe entitástól eltérő országban tartózkodik, (pl. Adobe Inc. az észak-amerikai ügyfelek esetében vagy Adobe Systems Software Ireland Limited az összes többi ország esetében), az Ön kifizetései idegen entitások felé történnek.

 

7.2 Hitelkártyaadatok. Ön felhatalmaz minket, hogy tároljuk a fizetési módját, és a Szolgáltatások és a Szoftverek Ön általi használatával kapcsolatban használjuk, az Előfizetési és lemondási feltételekben leírtak szerint. A szolgáltatás megszakításának elkerülése érdekében részt vehetünk a kártya szolgáltatója által támogatott programokban, hogy megpróbáljuk frissíteni a fizetési információit. Ön felhatalmazza minket, hogy folytassuk a számlázását az Ön fiókjába a megszerzett frissített információkkal.

 

8. Az Ön jótállási és kármentesítési kötelezettségei.

 

8.1 Jótállás. Az Ön által létrehozott Tartalmaknak a Szolgáltatásokra vagy a Szoftverekre történő feltöltésével elismeri, hogy rendelkezik: (A) minden szükséges licenccel és engedéllyel az Ön által létrehozott Tartalom használatára és megosztására; valamint (B) azokkal a jogokkal, amelyek a jelen Feltételek szerint szükségesek a licenc megadásához.

 

8.2 Kármentesítés. Ön kötelezettséget vállal arra, hogy kártalanítja az Adobe vállalatot és leányvállalatait, kapcsolt vállalkozásait, vezető tisztségviselőit, megbízottait, alkalmazottait, partnereit, valamint licencszolgáltatóit minden olyan követelésért, veszteségért vagy kárért, beleértve az ügyvédi díjakat is, amit az Ön által létrehozott Tartalommal, Creative Cloud vásárlói betűkészletekkel a Szolgáltatások vagy a Szoftverek felhasználásával (adott esetben) vagy a jelen Feltételek megsértésével okozott. Jogunk van arra, hogy minden, Ön által kármentesítésre benyújtott igény, kereset vagy ügy kezelését az általunk választott jogi tanácsadóra bízzuk. Ön köteles teljes mértékben együttműködni velünk az ilyen igények, keresetek vagy ügyek védése során.

 

9. A jótállás korlátozása.

 

9.1 Amennyiben a Kiegészítő feltételekben másképp nem szerepel, az Adobe a Szolgáltatásokat és a Szoftvereket a jelenlegi állapotukban biztosítja. Az Adobe a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékig kizár mindenfajta törvényi vagy kifejezett jótállást, beleértve a jogtisztasági szavatosságot, a forgalmazhatóság garanciáját és az adott használati célra való alkalmasság garanciáját. Az Adobe nem kötelezi el magát a Szolgáltatáson belül található tartalmak iránt. Az Adobe kizár továbbá minden olyan garanciát, amely biztosítaná azt, (A) hogy a Szolgáltatások és a Szoftverek megfelelnek az Ön elvárásainak, folyamatosan elérhetőek, zavartalanul működnek, pontosak, biztonságosak vagy hibamentesek; (B) hogy a Szolgáltatások és Szoftverek használatából származó eredmények hatékonyak, pontosak és megbízhatóak; (C) hogy a Szolgáltatások és Szoftverek minősége megfelel az Ön elvárásainak; vagy (D) hogy a Szolgáltatások és Szoftverek hibái és hiányosságai ki lesznek javítva.

 

9.2 Határozottan kizárjuk az Adobe felelősségét az Ön Szolgáltatások és Szoftverek használata során végzett tevékenységeiért. A Szolgáltatásokhoz és a Szoftverekhez szabadon hozzáférhet és saját felelősségére használhatja azokat, és a Szolgáltatások és Szoftverek hozzáféréséből illetve használatából származó, az Ön számítógépes rendszerében bekövetkezett kárért, illetve adatvesztésért kizárólag Önt terheli a felelősség.

 

9.3 Ha Tartalmát közzéteszi szervereinken, hogy nyilvánosan Megossza a Szolgáltatásokban, akkor nem vagyunk felelősek a következőkért: (A) az Ön Tartalmának bármilyen elvesztése, sérülése vagy károsodása; (B) a Tartalom nem az Adobe által történő törlése vagy a tartalom pontossága; (C) az Ön tartalmával kapcsolatos biztonság, adatvédelem vagy közlések; vagy (D) az Ön tartalmának befoglalása külső partnerek által más webhelyeken vagy médiában.

 

10. Felelősségkorlátozás.

 

10.1 Amennyiben a Kiegészítő feltételekben nem szerepel, az Adobe sem Ön, sem bármely más felhasználó esetén nem tartozik felelősséggel bármilyen egyedi, véletlen, közvetett, másodlagos, erkölcsi, példát statuáló vagy büntetésből fakadó károkért, függetlenül annak okától; beleértve az alábbiakkal kapcsolatos károkat és költségeket: (A) a használati jog elvesztése, adat-, hírnév-, bevételvesztés vagy elmaradt haszon miatt elszenvedett károkat, függetlenül attól, hogy előreláthatók voltak-e, (B) bármilyen felelősségi jogi elven alapulnak, beleértve a szerződés vagy a garancia megszegését, a gondatlanságot vagy más jogellenes cselekményeket, vagy (C) bármilyen követelést, amely az Ön a Szolgáltatásokhoz és a Szoftverekhez való hozzáférésével vagy használatával van kapcsolatban. Jelen Feltételek egyetlen rendelkezése sem korlátozza vagy zárja ki az Adobe felelősségét az Adobe vagy „alkalmazottainak” súlyos gondatlansága, szándékos kötelességszegése, illetve haláleset vagy személyi sérülés esetén.

 

10.2 Az Adobe jelen szerződés Feltételei szerinti, vagy azzal kapcsolatos halmozott felelőssége (A) 100 USA dollárra vagy (B) a kártérítésre okot adó eseményt megelőző három havi Szolgáltatásokért és Szoftverekért fizetett teljes összegre korlátozódik, attól függően, melyik a nagyobb. 

 

10.3 A jelen 10. szakaszban (A felelősség korlátozása) szereplő korlátozások és kizárások a törvény által megengedett legnagyobb mértékben érvényesek akkor is, ha (A) a jogorvoslat nem kompenzálja teljes mértékben veszteségeit, vagy nem felel meg alapvető céljának; vagy (B) tudtunk, vagy tudnunk kellett volna a kár lehetséges bekövetkezéséről.

 

10.4 A jelen Feltételek meghatározzák az Adobe és leányvállalatainak teljes felelősségét, valamint az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetőségeit a Szolgáltatásokhoz és a Szoftverekhez való hozzáférés és azok felhasználása tekintetében.

 

11. A megállapodás felmondása.

 

11.1 Felmondás az Ön részéről. Ön a Szolgáltatások és a Szoftver használatát bármikor abbahagyhatja. Fiókjának a megszüntetése nem menti fel semmilyen esedékes díj kifizetésének a kötelessége alól.

 

11.2 Felmondás az Adobe részéről.Ha az Adobe Önön és az Adobe vállalaton kívül álló okból felmondja a Megállapodást, vagy azt, hogy Ön használhassa a Szolgáltatás(oka)t vagy a Szoftver(eke)t, az Adobe ésszerű mértékben igyekszik értesíteni Önt a megszüntetés előtt legalább 30 nappal azon az e-mail-címen keresztül, amelyet Ön nekünk megad, és ebben az Adobe útmutatást ad arról, hogy miként nyerheti vissza a Tartalmait. Felhívjuk figyelmét, hogy megszűnésekor elveszítheti a hozzáférést a Tartalomhoz a 4.4 szakaszban (A licencszerződés felbontása) leírtak szerint. Ha bármely Kiegészítő feltétel másként nem rendelkezik, bármikor megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük az Ön hozzáférési jogát a Szolgáltatáshoz vagy a Szoftverhez, ha:

(A) Ön megszegte a Feltételek valamelyik rendelkezését (vagy olyan módon járt el, amely egyértelműen arra utal, hogy Ön nem kívánja vagy nem tudja betartani a Feltételeket);

(B) a Szolgáltatások és a Szoftverek díját (ha van ilyen) nem fizeti meg időben;

(C) fizikailag, szóval vagy más módon bántalmaz, megfenyeget, megfélemlít vagy zaklat minket vagy a személyzetünket (ilyen körülmények között felfüggeszthetjük vagy korlátozhatjuk a hozzáférését a Szolgáltatásokhoz vagy a Szoftverekhez);

(D) ismétlődően rosszhiszemű vagy észszerűtlen alapú panaszokat nyújt be, és továbbra is ezt teszi, miután felszólítottuk arra, hogy hagyja abba (ilyen körülmények között felfüggeszthetjük vagy korlátozhatjuk a hozzáférését a Szolgáltatásokhoz vagy a Szoftverekhez); 

(E) az Adobe vállalatot jogszabály kötelezi a felmondásra (ha például a Szolgáltatásoknak vagy a Szoftvereknek az Ön részére történő biztosítása jogellenes, vagy jogellenessé válik);

(F) az Adobe úgy dönt, hogy megszünteti a Szolgáltatásokat vagy a Szoftvereket, illetve azok valamely részét (amennyiben törvényi változások miatt nem célszerű számunkra a Szolgáltatások biztosítása az Ön régiójában); vagy

(G) Ön hosszú ideig nem használja fiókját. 

 

11.3 Fennmaradó hatály. A Feltételek lejártával vagy felmondásával néhány, vagy az összes Szolgáltatás és Szoftver működése előzetes tájékoztatás nélkül megszűnhet. Az Ön kármentesítési kötelezettsége, az Adobe jótállási korlátozása és felelősségkorlátozása, valamint a jelen Feltételek által meghatározott, jogviták rendezésére szolgáló rendelkezések hatálya továbbra is fennáll.

 

12. Kereskedelmi szankciók és exportszabályozás szerinti megfelelőség. A Szolgáltatások vagy a Szoftverek, valamint ezeknek az Ön által történő használata az Egyesült Államokban érvényes és egyéb joghatóságok (A) importot, exportot és a Szolgáltatások és Szoftverek használatát szabályozó törvények, korlátozások és rendeletek hatálya alá tartozik, és (B) azok hatálya alá, amelyek a Szolgáltatások és a Szoftverek biztosítását az Ön részére megtiltják nekünk értesítés nélkül. A Szolgáltatások és a Szoftverek használatával vállalja, hogy betartja az összes ilyen törvényt, korlátozást és rendeletet, és szavatolja, hogy a joghatóság törvényei nem tiltják meg a Szolgáltatások és a Szoftverek igénybevételét. 

 

13. Ausztrál fogyasztóvédelmi törvény. A Feltételek egyetlen rendelkezése sem kívánja kizárni, korlátozni vagy módosítani a 2010. évi verseny- és fogyasztóvédelmi törvény (Cth) (CCA) vagy bármilyen más olyan jogszabály szerinti fogyasztói jogokat, amelyeket nem lehet megállapodás útján kizárni, korlátozni vagy módosítani. Ha a CCA, vagy bármely más jogszabály szerint figyelembe kell venni egy szolgáltatott termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos feltételt vagy garanciát (ha van ilyen) a Feltételeket illetően, vagy egy ilyen jogszabály jogi biztosítékot nyújt a Feltételekkel kapcsolatban, akkor az ilyen feltételeket, jótállásokat vagy garanciákat illetően korlátozott a felelősségünk (választásunk szerint), és csak az alábbi esetek végrehajtására korlátozódik: (A) a termékek biztosításának esetén az alábbiak közül egy vagy több végrehajtásakor: (1) a termékek cseréje vagy helyettesítő termékek biztosítása; (2) a termékek javítása; (3) a termékcsere vagy a helyettesítő termék beszerzése költségeinek kifizetése; és (4) a termékek javítása költségeinek kifizetése; vagy (B) szolgáltatásnyújtás esetén az alábbiak egyikének vagy mindkét pont végrehajtásakor: (1) a szolgáltatás újbóli biztosítása; és (2) a szolgáltatás újbóli biztosítása költségeinek kifizetése.

 

14. Jogviták rendezése.

 

14.1 Folyamat. Ön beleegyezik abba, hogy bármely felmerülő probléma megoldására, illetve vita rendezésére tett első lépésként informális keretek között felveszi velünk a kapcsolatot. Amennyiben a vita nem rendeződik 30 napon belül azt követően, hogy megkaptuk a benyújtást, bármely ebből eredő keresetet végleges és kötelező érvényű egyeztetés útján rendezni kell, beleértve azt is, hogy szükség van-e ilyen egyeztetésre, azzal a feltétellel, hogy amennyiben az Ön követelései jogerősek, azokat a kis értékű követelések bíróságán nyújthatja be. A Feltételekkel, Szolgáltatásokkal vagy Szoftverekkel kapcsolatos követelések véglegesen elévülnek, ha azokat a követelést eredményező eseményt követő egy éven belül nem nyújtják be.  

 

14.2 Szabályok. Amennyiben Ön amerikai lakos, a bírósági eljárást a kaliforniai, Santa Clara megyei JAMS (Judicial Arbitration and Mediation Services) végzi a teljes körű bírósági szabályzat és eljárás (Comprehensive Arbitration Rules and Procedures) szerint. Amennyiben Ön Ausztráliában, Új-Zélandon, Japánban, kontinentális Kínában, a Hongkongi Kínai Különleges Közigazgatási Területen, a Makaói Kínai Különleges Közigazgatási Területen, Tajvan régióban, Dél-Koreában, Indiában, Sri Lankán, Bangladesben, Nepálban vagy a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) egyik tagállamában él, akkor bírósági ügyekben a Singapore International Arbitration Centre (SIAC) jár el Szingapúrban az ottani bírósági szabályzat szerint, amely referenciaként megtalálható ebben a szakaszban. Egyéb esetben a London Court of International Arbitration (LCIA) jár el Londonban a LCIA bírósági szabályzata szerint. A döntőbíró személyét – egy főt – a felek közösen választják ki. A bírósági eljárás angol nyelven zajlik, azonban nem angol anyanyelvű tanúk saját anyanyelvükön tehetnek tanúvallomást szinkrontolmács igénybevételével (amelynek költsége a tanút előállító felet terheli). A bírósági ítéletet minden olyan bíróság meghozhatja és életbe léptetheti, amelynek joghatósága alá Ön és mi tartozunk.

 

14.3 Nincs csoportos kereset. A viták rendezése kizárólag egyénileg történhet, és egy csoportos, összevont vagy képviseleti kereset felpereseként vagy tagjaként nem nyújthat be keresetet az Adobe vállalattal szemben.

 

14.4 Gyorsított bírósági eljárás. A fentiek ellenére, amennyiben Ön vagy mások jogosulatlanul, a Feltételek megszegésével használják a Szolgáltatásokat vagy a Szoftvereket, illetve az említett módon férnek hozzá azokhoz, Ön tudomásul veszi, hogy az Adobe jogosult bármilyen joghatóság alatt gyorsított jogorvoslatért (vagy azzal egyenértékű sürgős jogi jóvátételért) folyamodni.

 

15. Könyvvizsgálói jogok. Amennyiben Ön Vállalkozás, az Adobe vállalatnak jogában áll évente egyszer, 7 nappal előre értesítve a felhasználót, az Adobe személyzetét vagy egy független könyvvizsgálót titoktartás kötelezettsége mellett a felhasználó iratainak, rendszereinek és felszereléseinek vizsgálatára felszólítani (manuális, elektronikus módszerek, vagy mindkettő használatával), hogy megbizonyosodjon arról, hogy a felhasználó az Adobe vállalattól származó érvényes licencekkel telepítette és használja-e a Szolgáltatásokat és a Szoftvereket. Ezenkívül a felhasználó köteles a kérésünket követő 30 napon belül az Adobe vállalatot ellátni minden olyan irattal és információval, amelyet az Adobe annak meghatározása érdekében kér, hogy a felhasználó által használt Szolgáltatások és Szoftverek telepítési és felhasználási módja megfelel-e a felhasználó által birtokolt érvényes licenceknek. Ha az ellenőrzés hiányosságokat tár fel a Szolgáltatások és a Szoftverek licenceivel kapcsolatban, akkor Önnek azonnal be kell szereznie a szükséges licenceket, előfizetést, valamint minden vonatkozó, elmaradt karbantartást és támogatást. Ha az illetékdíjak összege meghaladja a fizetendő licencdíjak értékének 5%-át, akkor a hitelesítés ésszerű költségei Önt terhelik.

 

16. A Szolgáltatások és a Szoftverek frissítései és rendelkezésre állása.

 

16.1 A Szolgáltatások és a Szoftverek frissítései. Bármikor szabadon módosíthatjuk, frissíthetjük vagy megszüntethetjük a Szolgáltatásokat, Szoftvereket vagy azok bármely részét vagy elemét. A fizetett szolgáltatások módosításával kapcsolatban azonban ésszerű erőfeszítéseket fogunk tenni azért, hogy értesítsük Önt a módosításról, a frissítésről vagy a megszüntetésről. Ha teljes mértékben megszüntetjük a Szolgáltatásokat vagy a Szoftvereket, akkor észszerű kereskedelmi erőfeszítéseket teszünk, hogy lehetővé tegyük Önnek, hogy átvigye a Tartalmát, és az Ön által a Szolgáltatásért vagy a Szoftverért előre befizetett, de fel nem használt bármely összegű díjat arányosan visszatérítjük.

 

16.2 Hozzáférhetőség. A Szolgáltatásokról szóló weboldalak világszerte hozzáférhetők, ez azonban nem jelenti azt, hogy az összes Szolgáltatás vagy szolgáltatási elem elérhető az Ön országában, illetve azt, hogy a felhasználók által létrehozott és a Szolgáltatásokon keresztül hozzáférhetővé tett tartalmak legálisak vagy rendelkezésre állnak az Ön országában. Bizonyos országokban az Adobe vagy a külföldi kormány letilthatja a hozzáférést bizonyos Szolgáltatásokhoz (vagy bizonyos Szolgáltatásfunkciókhoz, Mintafájlokhoz vagy Tartalomfájlokhoz). Az Ön felelőssége, hogy a Szolgáltatásokat legálisan és olyan helyen használja, ahol rendelkezésre állnak. A Szolgáltatások nem állnak rendelkezésre minden nyelven.

 

17. Módosítások és visszafejtés kizárása. Az Általános Szerződési Feltételekben vagy a jelen Kiegészítő feltételekben kifejezett engedélyezés hiányában Ön nem (A) módosíthatja, viheti át, dolgozhatja át vagy fordíthatja le a Szolgáltatások vagy a Szoftver bármely részét; és (B) nem fejtheti vissza (beleértve, de nem kizárólag a rendszeren vagy az alkalmazáson keresztülfolyó bemenetek és kimenetek felügyeletét és követését a rendszer újraalkotása érdekében), nem fordíthatja vissza, bonthatja vissza és nem tárhatja más módon fel semmilyen Szolgáltatásban vagy Szoftverben a forráskódot, az adatreprezentációkat vagy az eredendő algoritmusokat, folyamatokat, módszereket és az ilyen Szolgáltatás vagy Szoftver egyetlen más részét sem. Ha a joghatósága törvényei jogot adnak Önnek a Szolgáltatások vagy Szoftverek visszafordítására azon információk megszerzése érdekében, amelyek szükségesek, hogy a Szolgáltatások vagy a Szoftverek licencelt részeit más szoftverekkel együtt lehessen működtetni, ehhez először ki kell kérnie tőlünk ezeket az információkat. Saját belátásunk szerint biztosíthatjuk ezeket az információkat vagy ésszerű feltételeket szabhatunk, beleértve egy ésszerű díjat is, a Szolgáltatások vagy a Szoftver visszafejtéséhez, hogy biztosítsuk a saját és beszállítóink tulajdonjogainak védelmét a Szolgáltatások vagy a Szoftver forráskódjában.

 

18. Vegyes rendelkezések.

 

18.1 Angol verzió. Jelen Feltételek értelmezése vagy magyarázata során annak angol nyelvű változata az irányadó.

 

18.2 Az Adobe értesítése. Az Adobe részére szóló értesítéseket az alábbi címre küldheti: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110 2704, USA, Attention: General Counsel.

 

18.3 Az Ön értesítése. Az Adobe az Önnek szóló értesítéseket elektronikus levélben, postai levélben, a Szolgáltatásokon közzétett üzenet formájában, illetve más jogilag elfogadott formában küldheti el. Az Ön felelőssége, hogy az értesítések fogadása érdekében naprakészen tartsa a fiókadatait. 

 

18.4 Átruházási tilalom. Az Adobe írásbeli hozzájárulása nélkül Ön nem adhatja át vagy ruházhatja át más módon a Feltételeket, vagy az abban foglalt egyes jogok egy részét vagy teljes egészét; minden erre irányuló cselekvés semmisnek tekinthető. Az Adobe a jelen Feltételek szerinti jogait átruházhatja egy harmadik félre.

 

18.5 Kormányzati feltételek. Ha Ön amerikai kormányzati szerv, vagy ha a Feltételekre a Federal Acquisition Regulations (FAR) vonatkozik, akkor a Feltételek szerint biztosított Szolgáltatások és Szoftverek „Kereskedelmi tételek” (Commercial Item(s)) a kifejezés 48 CFR §2.101 meghatározása szerint, amely „Kereskedelmi számítógépes szoftverekből” (Commercial Computer Software), „Kereskedelmi számítógépes szoftverdokumentációból” (Commercial Computer Software Documentation) és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokból áll a 48 CFR §12.212 vagy a 48 CFR §227.7202 vonatkozó meghatározásai szerint. Összhangban a vonatkozó 48 C.F.R. §12.212 vagy a 48 C.F.R. §227.7202-1 – §227.7202-4 szakaszokkal a kereskedelmi számítógépes szoftverek (Commercial Computer Software) és a kereskedelmi számítógépes szoftverek dokumentációjának (Commercial Computer Software Documentation) a licencelése az Egyesült Államok szövetségi kormányának végfelhasználói számára (A) csak kereskedelmi tételekként (Commercial Items) engedélyezett; és (B) csak azokkal a jogokkal, amelyeket minden más végfelhasználónak megadnak a Feltételek szerződési feltételei. Kiadatlan művekre vonatkozó jogokat az Egyesült Államok törvényei alapján fenntartjuk (Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA).

 

18.6 Fejlécek. A jelen Feltételekben használt fejlécek csak a kényelmet szolgálják, és nem fogjuk a jelentésüket vagy a szándékukat értelmezni.

 

18.7 Részleges érvénytelenség. Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése bármilyen okból érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek minősül, a jelen Feltételek többi része továbbra is teljes mértékben hatályban marad.

 

18.8 Nincs joglemondás. Ha az Adobe nem érvényesíti vagy gyakorolja a Feltételek rendelkezéseinek bármelyikét, az nem minősül az adott rendelkezésről való lemondásnak.

 

18.9 Vis maior. Egyik fél sem vállal felelősséget a másik fél felét a Feltételek szerinti bármely kötelezettség (az Adobe felé fennálló fizetési kötelezettségein kívüli) teljesítésének késedelméért vagy nem teljesítéséért, ha a késedelem vagy nem teljesítés előre nem látható események miatt merül fel, amelyek a Feltételek hatálybalépését követően következnek be, és amelyek kívül esnek a felek észszerű ellenőrzésén, például sztrájkok, blokád, háború, terrorizmus, zavargások, természeti katasztrófák, a licenc megtagadása a kormány vagy más kormányzati szervek által, amennyiben egy ilyen esemény megakadályozza vagy késlelteti az érintett felet a kötelezettségei teljesítésében, és az ilyen fél nem képes megakadályozni vagy megszüntetni a vis maiort észszerű költséggel.

 

19. DMCA (Digital Millenium Copyright Act). Az Adobe tiszteletben tartja mások Szellemi tulajdonjogait, és ugyanezt a felhasználóitól is elvárja. Az Adobe a Digital Millenium Copyright Act („DMCA”) szerint jár el szerzői jog megsértése esetén. Az Adobe Szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos tartalomeltávolítási irányelvei itt érhetők el.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704

Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24

Adobe_General_Terms_of_Use-hu_HU-20200416