Adobes generelle vilkår for bruk

 

Publisert 16. mars 2020. Gjelder fra 16. april 2020. Disse Vilkårene erstatter og avløser alle tidligere versjoner.

 

DE OBLIGATORISKE MEKLINGSBESTEMMELSENE OG FRASKRIVELSEN FRA GRUPPESØKSMÅL I AVSNITT 14 (TVISTELØSNING) NEDENFOR KONTROLLERER LØSNINGEN AV TVISTER. LES DEM NØYE. HVIS DU IKKE SAMTYKKER TIL DE OBLIGATORISKE MEKLINGSBESTEMMELSENE OG FRASKRIVELSEN FRA GRUPPESØKSMÅL I VILKÅRENE, SKAL DU IKKE BRUKE TJENESTENE ELLER PROGRAMVAREN.

 

Disse Generelle vilkårene for bruk ("Generelle vilkår"), sammen med eventuelle andre Tilleggsvilkår (se avsnitt 1.2. (Tilleggsvilkår) nedenfor) (samlet, "Vilkår") styrer din bruk av og tilgang til vårt nettsted, vår kundestøtte, diskusjonsforum og andre interaktive områder eller tjenester, og våre tjenester som for eksempel Creative Cloud (samlet, "Tjenester") og programvare som vi inkluderer som en del av Tjenestene, samt alle applikasjoner, inkludert mobilapplikasjoner, Eksempelfiler og Innholdsfiler (definert nedenfor), skripter, instruksjonssett og tilhørende dokumentasjon (samlet, "Programvare"). Hvis du har samtykket til Abonnements- og avbestillingsvilkårene, blir disse vilkårene også betraktet som en del av Vilkårene. Hvis du bruker og får tilgang til Tjenestene og Programvaren gjennom Adobes Value Incentive Plan-program ("VIP"), gjelder ikke Abonnements- og avbestillingsvilkårene for deg, men resten av disse Vilkårene styrer din bruk av og tilgang til Tjenestene og Programvaren. Hvis du har inngått en avtale med oss om bestemte Tjenester eller Programvare, skal vilkårene i den avtalen kontrollere der de kommer i konflikt med Vilkårene. 

 

Du må være 13 år eller eldre for å registrere deg for en individuell Adobe ID. Skoler som deltar i tilbudet for navngitte elever/studenter ved grunnskole og videregående opplæring, kan gi en Adobe ID på enterprise-nivå til et barn under 13 år, i samsvar med Tilleggsvilkårene for grunnskole og videregående opplæring.

 

1. Din avtale med Adobe.

 

1.1. Valg av lov og oppdragsgiver. Hvis du bor i Nord-Amerika (inkludert USA, Canada, Mexico, amerikanske territorier og eiendeler, samt USAs militærbaser hvor som helst), er forholdet ditt med Adobe Inc., et amerikansk selskap, og vilkårene er underlagt loven i California, USA, med mindre det er gitt dispensasjon av amerikansk føderal lov, uten hensyn til internasjonal privatrett. Dersom du bor utenfor Nord-Amerika, er forholdet ditt med Adobe Systems Software Ireland Limited og Vilkårene styres av irsk lovverk. For kunder i Australia, opptrer Adobe Systems Software Ireland Limited som en autorisert representant på vegne av Adobe Systems Pty Ltd. og går inn i denne kontrakten i egenskap som agent for Adobe Systems Pty Ltd. Du kan ha andre rettigheter i henhold til lokal lovgivning. Vi ønsker ikke å begrense disse rettighetene der det er forbudt å gjøre dette ved lov.

 

1.2. Tilleggsvilkår. Våre Tjenester og Programvare lisensieres, de selges ikke, til deg, og kan også være underlagt ett eller flere av tilleggsvilkårene nedenfor ("Tilleggsvilkår"). Hvis det er noen konflikt mellom vilkårene i de Generelle vilkårene og Tilleggsvilkårene, skal Tilleggsvilkårene gjelde i forhold til den aktuelle Tjenesten eller Programvaren. Tilleggsvilkårene kan endres som beskrevet i avsnitt 1.6. (Oppdateringer av vilkår) nedenfor.

1.3. Bedriftsbrukere. Hvis du har mottatt en "Tildeling" (som defineres som retten til å bruke, få tilgang til og konsumere Programvaren og Tjenestene) fra en organisasjon eller gruppe, inkludert, men ikke begrenset til, en virksomhet eller noen annen kommersiell enhet, statlig enhet, ideell organisasjon eller utdanningsinstitusjon (hver kalles en "Bedrift") under en av Adobes bedriftsplaner (for eksempel Creative Cloud for teams, Creative Cloud for enterprise eller Document Cloud), så (A) er du en "Bedriftsbruker" av denne Bedriften; (B) Adobe-profilen din som er tilknyttet denne Rettigheten, er en "Bedriftsprofil"; og (C) alle referanser til "du" i disse Vilkårene betyr denne Bedriften. Hvis du er en Bedriftsbruker, samtykker du til at fordi at du har fått tildelt Rettigheter fra en bedrift, (1) kan Adobe gi denne Bedriften muligheten til å få tilgang til, bruke, fjerne, beholde og kontrollere Bedriftsprofilen din og alt Innhold på denne, enten det er lastet opp eller importert før eller etter datoen da disse Vilkårene sist ble oppdatert; (2) din bruk av Tjenestene og Programvaren styres av en slik Bedriftsavtale med Adobe; og (3) Adobe kan gi din Personlige informasjon til denne Bedriften. Hvis du er en Bedriftsbruker med Rettigheter fra flere Bedrifter, kan du ha egne Bedriftsprofiler tilknyttet hver Bedrift. Som Bedriftsbruker kan du ha forskjellige avtaler med eller forpliktelser overfor en Bedrift, som kan påvirke Bedriftsprofilen eller Innholdet ditt. Adobe er ikke ansvarlig for noen brudd fra deg på slike avtaler eller forpliktelser. Hvis du ikke har fått Rettigheter fra en Bedrift (f.eks. du kjøpte en Creative Cloud-plan for enkeltpersoner og mottok Rettigheter via denne planen), gjelder følgende: (a) du er en "Personlig bruker"; (b) Adobe-profilen din er en personlig profil; (c) du er den eneste som har tilgang til og kontroll over alt Innhold på den personlige kontoen eller personlige profilen (med mindre annet oppgis i Retningslinjene for personvern); og (d) alle referanser til "du" i disse Generelle vilkårene betyr deg som person. Hvis du har fått Rettigheter via en personlig plan og fra en Bedrift, er du både en Personlig bruker og en Bedriftsbruker. Du er en Personlig bruker når du bruker Rettighetene du har fått gjennom den personlige planen din, og du er en Bedriftsbruker når du bruker Rettigheter gitt til deg av en Bedrift.

 

1.4. E-postdomener for Bedrift. Som Personlig bruker eller Bedriftsbruker kan du opprette en Adobe-konto ved hjelp av en e-postadresse som er gitt eller tildelt deg av en Bedrift (for eksempel jobb-e-postadressen din). Hvis Bedriften oppretter et direkte forhold med oss, kan det være lurt å legge til kontoen din i dette forholdet. Hvis dette skjer, kan Bedriften, etter forhåndsvarsling, rulle kontoen din inn i Bedriftskontoen. Dette betyr at Bedriften kan (A) få tilgang til kontoen; (B) ta kontroll over kontoen og eventuelt Innhold på den, både lagret, opplastet eller importert før eller etter datoen da disse Vilkårene sist ble oppdatert; og (C) anbefale at alt Innhold tilknyttet en slik konto som ikke er bedriftsrelatert, flyttes til en ny konto som bruker en e-postadresse som ikke er tilknyttet denne Bedriften. Du, som privatperson eller Bedriftsbruker, erkjenner også at Adobe kan gi din personlige informasjon til denne Bedriften, for eksempel navnet ditt eller e-postadressen din. Hvis du ikke vil at en Bedrift skal få tilgang til, bruke, fjerne, beholde eller kontrollere en konto eller profil, må du ikke bruke en Bedrifts-e-postadresse med denne kontoen. Informasjon om hvordan du kan endre e-postadressen tilknyttet kontoen din, finner du her

 

1.5. Eierskap. Du (som en Bedrift eller privatperson, der det får anvendelse) beholder alle rettigheter og eierskap til Innholdet ditt. Vi krever ingen eierskapsrettigheter til Innholdet ditt.

 

1.6. Oppdateringer av Vilkår. Vi kan endre Vilkårene fra tid til annen, og hvis vi gjør dette, vil vi varsle deg ved å endre datoen øverst i Vilkårene, og i noen tilfeller kan vi gi deg ytterligere varsling. Du bør se på Vilkårene regelmessig. Med mindre annet er oppgitt, vil de endrede Vilkårene tre i kraft umiddelbart, og din fortsatte bruk av Tjenestene og Programvaren vil bekrefte at du godtar endringene. Hvis du ikke samtykker til de endrede Vilkårene, må du slutte å bruke Tjenestene og Programvaren. 

 

2. Personvern.

 

2.1. Personvern. Hvis du vil ha informasjon om hvordan vi samler inn, bruker, deler eller på annen måte behandler informasjon om deg og din bruk av appene og nettstedene våre, kan du se våre Retningslinjer for personvern. Du har muligheten til å administrere informasjonsinnstillinger her.

 

2.2. Vår tilgang til Innholdet ditt. Der loven tillater det, vil vi bare få tilgang til, vise eller lytte til Innholdet ditt (definert i avsnitt 4.1. (Innhold) nedenfor) på begrensede måter. For eksempel, for å utføre Tjenestene, trenger vi å få tilgang til, vise eller lytte til Innholdet ditt til for å (A) svare på Tilbakemeldinger eller forespørsler om hjelp; (B) registrere, forhindre eller på annen måte håndtere svindel, sikkerhet, rettslige hendelser eller tekniske problemer; og (C) håndheve Vilkårene. Våre automatiserte systemer kan analysere Innholdet ditt ved hjelp av teknikker som maskinlæring for å forbedre Tjenestene og Programvaren samt brukeropplevelsen. Finn ut mer om maskinlæringen vi benytter.

 

2.3. Avtale om databehandling. Der kundeinformasjon omfatter personlig informasjon, og der du blir ansett som en "Datakontrollør" og Adobe en "Databehandler" slik det er definert i EUs Databeskyttelsesforordning 2016/679 ("GDPR"), skal vilkårene i Adobes avtale om Databehandling ("DPA") (tilgjengelig her), inkludert Europakommisjonens godkjente standard kontraktsbestemmelser, der de får anvendelse, gjelde for behandlingen av slik personlig informasjon og er innlemmet via referanse i Vilkårene.

 

2.4. Sensitiv personlig informasjon. Du samtykker til å ikke samle inn, behandle eller lagre noen form for Sensitiv personlig informasjon ved hjelp av Tjenestene eller Programvaren. Du samtykker til å ikke overføre, avsløre eller gjøre tilgjengelig Sensitiv personlig informasjon til Adobe eller Adobes tredjepartsleverandører. "Sensitiv personlig informasjon" betyr et individs finansielle informasjon, seksuelle preferanser, medisinsk informasjon eller helseinformasjon som er beskyttet i henhold til lover om databeskyttelse, biometriske data (med formål om å identifisere en enkeltperson), personlig informasjon om barn som er beskyttet i henhold til lover om beskyttelse av data om barn (for eksempel personlig informasjon definert i henhold til US Children’s Online Privacy Protection Act ("COPPA")) og andre typer informasjon som dekkes av dette begrepet eller lignende begreper (for eksempel "sensitive personopplysninger" eller "spesielle kategorier av personlig informasjon") som brukes i gjeldende databeskyttelses- eller personvernlover.

 

2.5. Overføring av Personlig informasjon. Vi behandler og lagrer informasjon i USA og i andre land. Ved å bruke programmene og nettstedene våre, samtykker du til at Adobe overfører din personlige informasjon på tvers av landegrenser og til andre land der Adobe og dets partnere opererer. For eksempel blir Personlig informasjon som samles inn fra brukere i Kina, eksportert utenfor Kina.

 

3. Bruk av tjenester og programvare.

 

3.1. Lisens. Med forbehold om at du overholder disse Vilkårene og gjeldende lovverk, kan du få tilgang til og bruke Tjenestene og Programvaren som vi gjør tilgjengelig, og som du lisensierer, fra oss. Lisensen(e) din(e) utløper på slutten av perioden som er angitt i bestillingsdokumentet ditt. Versjonene av Tjenestene og Programvaren som er tilgjengelig på fornyelsesdatoen, kan skille seg fra versjonene som var tilgjengelige da du først kjøpte lisensene dine fra Adobe. Du finner versjonene av Tjenestene og Programvaren som Adobe støtter her. Du samtykker til at din beslutning om å bruke eller kjøpe Programvaren eller Tjenestene ikke forutsetter levering av noen fremtidige funksjonaliteter eller funksjoner, eller avhenger av noen muntlige eller skriftlige offentlige kommentarer fra oss angående fremtidige funksjonaliteter eller funksjoner.

 

3.2. Adobes åndsverk. Vi (og våre lisensgivere) forblir eneeiere av alle rettigheter, titler og interesser i Tjenestene og Programvaren. Bortsett fra unntakene nevnt i Vilkårene, gir vi deg ikke rettigheter til patenter, opphavsrettigheter, forretningshemmeligheter, varemerker eller andre rettigheter når det kommer til gjenstandene i Tjenestene eller Programvaren. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke er gitt under Vilkårene.  

 

3.3. Lagring. Vi anbefaler at du tar en sikkerhetskopi av Innholdet ditt og Creative Cloud-kundeskriftene dine på et annet sted med jevne mellomrom, hvis Tjenestene tilbyr lagring og denne funksjonaliteten er aktivert for gjeldende Tjenester. Vi kan sette fornuftige tekniske begrensninger på filstørrelse, lagringsplass, behandlingskapasitet og andre tekniske begrensninger. Vi kan suspendere Tjenestene til du er innenfor grensen for lagringsplass som er knyttet til kontoen din. På slutten av lisensperioden vil vi gjøre en kommersielt rimelig innsats for å la deg overføre Innholdet ditt ut av Tjenestene. Overgangen må være fullført innen 30 dager fra datoen for oppsigelse eller utløpsdatoen for lisensperioden. På slutten av denne 30-dagers overgangsperioden forbeholder vi oss retten til å slette Innholdet ditt. Du bør laste ned alt Innhold som du har lagret i Tjenestene før lisensen din utløper.

 

3.4. Brukergenerert innhold. Vi kan være vert for brukergenerert innhold fra våre brukere. Hvis du bruker Tjenestene våre, kan du komme over brukergenerert innhold som du finner støtende eller opprivende. Ditt eneste middel er å slutte å vise innholdet. Hvis tilgjengelig, kan du også klikke på "Rapporter"-knappen for å rapportere det støtende brukergenererte innholdet til oss.

 

3.5. Eksempelfiler. "Eksempelfiler" betyr audiofiler, visuelle filer, videofiler eller andre innholdsfiler som Adobe har gitt for bruk i opplæringsmateriale, demonstrasjoner og for andre prøveversjonsformål, som kan identifiseres som eksempelfiler. Eksempelfiler kan ikke brukes til noe annet formål enn det de ble gitt for. Du kan ikke distribuere Eksempelfiler på noen måte som gjør at en tredjepart kan bruke, laste ned, skille ut eller få tilgang til Eksempelfilene som en frittstående fil, og du kan ikke kreve noen rettigheter til Eksempelfilene.

 

3.6. Innholdsfiler. "Innholdsfiler" betyr Adobe-ressurser levert som en del av Tjenestene og Programvaren. Med mindre dokumentasjon eller bestemte lisenser (inkludert, men ikke begrenset til, Tilleggsvilkår) oppgir noe annet, gir vi deg en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-underlisensierbar og ikke-overførbar lisens til å bruke Innholdsfilene for å opprette sluttbruken din (dvs. den deriverte applikasjonen eller produktet forfattet av deg) der Innholdsfiler, eller derivater derav, er innebygd for ditt bruk ("Sluttbruk"). Du kan endre Innholdsfilene før du legger dem inn i Sluttbruken. Du kan bare reprodusere og distribuere Innholdsfiler i forbindelse med Sluttbruken din, men du kan ikke, under noen omstendigheter, distribuere Innholdsfiler på frittstående basis, utenfor Sluttbruken.

 

3.7. Gratis medlemskap, tilbud og prøveversjoner. Adobe kan tilby gratis-, tilbuds- og prøveversjonsmedlemskap etter eget skjønn. Hvis tilgang til Tjenestene eller Programvaren gis til deg som en gratisversjon eller for prøveversjonsformål, er denne tilgangen underlagt disse Vilkårene. Når som helst før eller under gratis- eller prøveperioden, kan Adobe etter eget skjønn avslutte gratis- eller prøveversjonstilgangen uten forhåndsvarsel og uten noe ansvar overfor deg, i den grad dette tillates i henhold til gjeldende lovverk, uansett årsak, inkludert for å forhindre misbruk av gratis- eller prøveversjonstilgang. Etter at gratis- eller prøveperioden utløper, kan du fortsette å bruke Tjenestene eller Programvaren bare ved å registrere deg for et betalt abonnement, hvis tilgjengelig, eller som på annen måte tillates av Adobe. Under gratis- eller prøveperioden skal ingen uttrykkelige eller underforståtte garantier gjelde for Tjenestene og Programvaren, alle Tjenester og Programvare leveres "som de/den er" med alle mangler, og ingen teknisk eller annen støtte er inkludert.

 

3.8. NFR-versjon. Adobe kan også utpeke tjenestene eller programvaren som "prøveversjon", "evaluering", "ikke for videresalg", eller annen lignende betegnelse ("NFR-versjon"). Du kan installere og bruke NFR-versjonen bare i perioden, og bare til de formål som vi har uttalt når vi gir deg NFR-versjonen. Du må ikke bruke noe materiale du produserer med NFR-versjonen til noen kommersielle formål. 

 

3.9. Adobe Talent.

(A) Du kan ikke legge ut jobber som viser til bestemte arbeidskonkurranser eller andre muligheter som krever tilpasset og ubetalt kreativt arbeid fra kreative fagfolk. Slike innlegg kan bli fjernet uten tilbakebetaling.

(B) Vi tilbyr en betalt "Talent Search"-funksjon til rekrutterere og selskaper som ønsker å oppdage og ansette kreative talenter. Ved å laste opp en offentlig profil eller et offentlig prosjekt på Tjenestene, godtar du at den offentlige informasjonen kan inkluderes i Talent Search-resultater. 

 

3.10. Creative Cloud-kundeskrifter.

(A) For alle skrifter eller skriftfiler som du laster opp eller sender inn til Tjenestene og Programvaren ("Creative Cloud-kundeskrifter") representerer og garanterer du at du innehar alle nødvendige rettigheter for å tillate oss å bruke, reprodusere, vise, være vert for og distribuere Creative Cloud-kundeskriftene gjennom Tjenestene og Programvaren for ditt bruk. Creative Cloud-kundeskrifter regnes ikke som Innhold, slik det defineres i Vilkårene. Adobe representerer eller garanterer ikke at slike Creative Cloud-kundeskrifter vil være kompatible med eller egnet for bruk med Tjenestene eller Programvaren. 

(B) Dersom vi blir informert av en tredjepart eller blir klar over at du ikke innehar rettighetene som du garanterer for i avsnitt 3.10. (A) (Creative Cloud-kundeskrifter), eller at Creative Cloud-kundeskriftene dine krenker Åndsverksrettighetene til en tredjepart, kan vi fjerne Creative Cloud-kundeskriftene fra kontoen din, fra Tjenestene eller fra Innhold som bruker disse Creative Cloud-kundeskriftene. Hvis vi fjerner Creative Cloud-kundeskrifter fra kontoen din, Tjenestene eller Innhold som bruker Creative Cloud-kundeskriftene, kan visningen av Innholdet ditt endre seg. Finn ut mer om hvordan Innholdet ditt kan endre seg.

(C) Du kan trekke tilbake vår tilgang Creative Cloud-kundeskriftene dine og avslutte rettighetene våre når som helst ved å slette Creative Cloud-kundeskriftene dine fra Tjenesten. 

(D) Ved ethvert opphør eller stenging av kontoen din forbeholder vi oss retten til å slette Creative Cloud-kundeskriftene dine. Noen kopier av Creative Cloud-kundeskriftene dine kan beholdes som en del av våre rutinemessige sikkerhetskopieringer.

(E) Vi kan samle inn informasjon knyttet til din bruk av Creative Cloud-kundeskriftene dine, som for eksempel navn på Creative Cloud-kundeskrifter som du laster opp og hvordan du bruker Creative Cloud-kundeskriftene.

 

3.11. Andre lisenstyper.

(A) Forhånds- eller betaversjon. Vi kan utpeke Tjenestene eller Programvaren, eller en funksjon av Tjenestene eller Programvaren, som en forhånds- eller betaversjon ("Betaversjon"). En Betaversjon representerer ikke det endelige produktet, og kan inneholde feil som kan føre til systemfeil eller andre feil og tap av data. Vi kan velge å ikke utgi en kommersiell versjon av Betaversjonen. Du må øyeblikkelig opphøre bruken av Betaversjonen og ødelegge alle kopier av Betaversjonen hvis vi ber om dette. I bytte mot din bruk av Betaversjonen, samtykker du til at Adobe kan samle inn data som omhandler din bruk av Betaversjonen for å forbedre produktene våre og tilpasse opplevelsen din, uavhengig av om du har valgt bort innsamling av data for ikke-Betaversjoner. Hvis du ikke ønsker at vi sporer bruken din, må du opphøre bruken av Betaversjonen ved å avinstallere denne Betaversjonen eller benytte en ikke-Betaversjon av Tjenestene eller Programvaren. Enhver separat avtale vi inngår med deg som gjelder Betaversjonen, erstatter disse bestemmelsene.

(B) Utdanningsversjon. Hvis vi utpeker Tjenestene eller Programvaren til bruk av pedagogiske brukere ("Utdanningsversjon"), så kan du bare bruke Utdanningsversjonen hvis du oppfyller kvalifikasjonskravene som angis her. Du kan installere og bruke Utdanningsversjonen bare i landet der du er kvalifisert som en pedagogisk bruker. Hvis du bor i EØS-området, så betyr ordet "land" i den foregående setningen EØS-området.

 

3.12. Tjenester og programvare fra tredjepart. Tjenestene og Programvaren kan omfatte tjenester og programvare fra tredjepart, og du er ansvarlig for å overholde alle gjeldende tredjepartsvilkår. Noen tredjepartsvilkår som kan gjelde for din bruk av Tjenestene og Programvaren, er tilgjengelige. Tilgang til tjenester og programvare fra tredjepart leveres bare for enkelhets skyld, og Adobe har ikke noe ansvar for disse tjenestene og programvaren fra tredjepart. 

 

4. Ditt Innhold.

 

4.1. Innhold. "Innhold" betyr enhver tekst, informasjon eller materiale, som for eksempel lydfiler, videofiler, elektroniske dokumenter eller bilder, som du laster opp og importerer til, eller lager med, Tjenestene eller Programvaren i forbindelse med eller gjennom din bruk av Tjenestene. Du skal ikke laste opp noe Innhold som er forbudt i henhold til noen gjeldende lov. Vi forbeholder oss retten til å fjerne Innhold eller begrense tilgangen til Innhold, Tjenester og Programvare hvis det oppdages at noe av Innholdet ditt bryter med disse Vilkårene. Vi går ikke gjennom alt Innhold som lastes opp til Tjenestene eller Programvaren, men vi kan bruke tilgjengelig teknologi, leverandører eller prosesser for å screene etter visse typer ulovlig innhold (for eksempel barnepornografi) eller annet støtende innhold eller atferd (for eksempel aktivitetsmønstre som indikerer spamming eller nettfiske, eller søkeord som indikerer at seksuelt innhold har blitt lagt ut utenfor voksenmuren).

 

4.2. Lisenser til Innholdet ditt for å kunne drifte Tjenestene og Programvaren. Kun i den hensikt å drifte eller forbedre Tjenestene og Programvaren, når du laster opp Innhold til Tjenestene eller Programvaren, gir du oss en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royalty-fri, underlisensierbar og overførbar lisens til å bruke, reprodusere, vise offentlig, distribuere, modifisere (for eksempel for å vise frem Innholdet ditt bedre), offentlig fremføre og oversette Innholdet. 

 

4.3. Dele Innholdet ditt.

(A) Deling. Noen Tjenester og Programvare kan tilby funksjoner som lar deg Dele Innholdet ditt med andre brukere eller å offentliggjøre det. "Dele" betyr å sende via e-post eller post, overføre, strømme, laste opp eller på annen måte gjøre tilgjengelig (enten til oss eller andre brukere) gjennom din bruk av Tjenestene og Programvaren. Andre brukere kan bruke, kopiere, endre eller dele Innholdet igjen på mange måter. Tenk nøye gjennom hva du velger å Dele eller offentliggjøre, da du er ansvarlig for Innholdet som du Deler.

(B) Tilgangsnivå. Vi overvåker eller kontrollerer ikke hva andre gjør med Innholdet ditt. Du er ansvarlig for å bestemme de begrensningene som er plassert på Innholdet ditt og for å angi riktig tilgangsnivå til Innholdet. Hvis du ikke velger tilgangsnivået som skal gjelde for Innholdet ditt, kan systemet aktivere dets mest ettergivende innstilling som standard. Det er ditt ansvar å la andre brukere få vite hvordan Innholdet kan Deles og å justere innstillingen knyttet til tilgang til eller Deling av Innholdet ditt.

(C) Kommentarer. Eventuelle kommentarer som du sender inn via Tjenestene og Programvaren, er ikke anonyme og kan vises av andre brukere. Kommentarene dine kan slettes av deg, av andre brukere eller av oss.

 

4.4. Opphør av lisens. Du kan oppheve denne lisensen til Innholdet ditt og avslutte våre rettigheter til enhver tid ved å fjerne Innholdet fra Tjenesten. Imidlertid kan noen kopier av Innholdet beholdes som en del av våre rutinemessige sikkerhetskopieringer. 

 

4.5. Tilbakemelding. Du har ingen plikt til å gi oss ideer, forslag, tilbud eller feil- eller krasjrapporter ("Tilbakemelding"). Hvis du likevel sender oss en Tilbakemelding, gir du oss en ikke-eksklusiv, ikke-tilbakekallelig, evigvarende, verdensomspennende, royalty-fri, underlisensierbar og overførbar lisens til å lage, bruke, selge, få laget, tilby å selge, importere, eksportere, reprodusere, offentlig vise, distribuere, endre og offentlig publisere Tilbakemeldingen.

 

5. Din konto.

 

5.1. Kontoinformasjon. Du er ansvarlig for all aktivitet som skjer via kontoen din, selv hvis aktiviteten ikke utføres av deg eller er uten ditt kjennskap eller samtykke. Gi umiddelbart beskjed til kundestøtte hvis du blir oppmerksom på uautorisert bruk av kontoen din. Du kan ikke (A) dele kontoinformasjonen din (bortsett fra med en autorisert kontoadministrator), både tilsiktet og utilsiktet; eller (B) bruke en annen persons konto. Kontoadministratoren din kan bruke kontoinformasjonen din til å administrere bruk og tilgang til Tjenestene og Programvaren. For PhoneGap forbeholder vi oss retten til å overvåke og håndheve grenser og begrensninger for abonnementsplaner, inkludert, men ikke begrenset til, retten til å belaste for overbruk.

 

5.2. Inaktivitet på gratiskonto. Du er ansvarlig for å holde kontoen din aktiv, noe som betyr at du må logge deg på med jevne mellomrom for å unngå forstyrrelse eller tap av tilgangen til Tjenestene og Programvaren, eller avslutning av kontoen din. Hvis du ikke logger på kontoen din med jevne mellomrom, forbeholder vi oss retten til å anta at kontoen din er inaktiv, og du samtykker til at vi stenger den for deg. Du er inneforstått med at du vil miste tilgangen til alt eventuelt Innhold som er lagret på kontoen din ved stenging. Før vi avslutter kontoen din på grunn av inaktivitet, vil vi forsøke å varsle deg. For å unngå tvil, gjelder ikke avsnitt 5.2. i dette dokumentet (Kontoinaktivitet) for betalte kontoer med god status. 

 

6. Brukeratferd.

 

6.1. Ansvarlig bruk. Adobe-samfunnene består ofte av brukere som forventer en viss grad av høflighet og profesjonalitet. Du skal bruke Tjenestene og Programvaren på en ansvarlig måte.

 

6.2. Misbruk. Du skal ikke misbruke Tjenestene eller Programvaren. Du skal for eksempel ikke:

(A) bruke Tjenestene eller Programvaren uten, eller i strid med, en skriftlig lisens eller avtale med Adobe;

(B) kopiere, endre, være vert for, strømme, underlisensiere eller videreselge Tjenestene eller Programvaren;

(C) aktivere eller tillate andre å bruke Tjenesten eller Programvaren ved hjelp av kontoinformasjonen din;

(D) tilby, bruke eller tillate bruken av Tjenestene eller Programvaren i en datatjenestevirksomhet, tredjeparts outsourcing-tjeneste, på medlemskaps- eller abonnementsbasis, på servicebyrå-basis, på timesharing-basis, som en del av en vertet tjeneste eller på vegne av noen tredjepart;

(E) bruke Programvaren til å bygge noen form for database eller datasett;

(F) gå inn på eller forsøke å få tilgang til Tjenestene eller Programvaren på noen annen måte enn via grensesnittet vi tilbyr eller godkjenner;

(G) omgå noen tilgang eller bruke restriksjoner satt på plass for å hindre viss bruk av Tjenestene eller Programvaren;

(H) Dele Innhold eller Creative Cloud-kundeskrifter eller på annen måte engasjere deg i atferd som krenker noens Åndsverksrettigheter. "Åndsverksrettigheter" betyr opphavsrett, moralske rettigheter, varemerker, kjennetegn, patenter, forretningshemmeligheter, urettferdig konkurranse, retten til privatliv, retten til reklame og andre eiendomsrettigheter;

(I) Dele alle former for Innhold som er ulovlig, skadelig, truende, obskønt, voldelig, fornærmende, krenkende, ærekrenkende, injurierende, vulgært, uanstendig, spottende, krenkende for andres privatliv, hatefullt eller ellers krenkende;

(J) Dele alle former for Innhold som seksualiserer mindreårige eller som har til hensikt å legge til rette for upassende samhandling med mindreårige, andre Adobe-brukere eller offentligheten; 

(K) gi deg ut for å være en person eller enhet, eller feilaktig eller på annen måte uriktig fremstille din tilknytning til en person eller enhet;

(L) forsøke å deaktivere, svekke eller ødelegge Tjenestene eller Programvaren;

(M) laste opp, overføre, lagre eller gjøre tilgjengelig Innhold, Creative Cloud-kundeskrifter eller kode som inneholder virus, skadelig kode, skadelig programvare eller komponenter som er konstruert for å skade eller begrense funksjonaliteten til Tjenestene eller Programvaren; 

(N) forstyrre, blande deg inn med eller forhindre andre brukere fra å bruke Tjenestene eller Programvaren (for eksempel forfølge, skremme, trakassere, egge eller fremme andre til å begå vold eller selvskading);

(O) delta i kjedebrev, søppelpost, pyramidespill, nettfiske, spamming, uredelige aktiviteter eller andre uønskede meldinger;

(P) plassere en annonse for produkter eller tjenester i Tjenestene unntatt med vår skriftlige godkjenning;

(Q) bruke alle former for datamining eller lignende datainnsamlings- og utvinningsmetoder i forbindelse med Tjenestene eller Programvaren, inkludert dataskraping for maskinlæring eller andre formål;

(R) kunstig manipulere eller forstyrre Tjenestene eller Programvaren (for eksempel ved å manipulere verdsetting på Behance eller lede brukere til nettsteder fra tredjeparter);

(S) opprette Adobe-kontoer i den hensikt å bryte disse Vilkårene eller for å omgå opphør av kontoen eller andre typer handlinger som utføres av Adobe; 

(T) manipulere eller på annen måte vise Tjenestene eller Programvaren ved å bruke framing eller lignende navigasjonsteknologi; eller

(U) bryte gjeldende lovverk.

 

7. Avgifter og betaling.

 

7.1. Skatter og avgifter fra tredjepart. Du må betale eventuelle skatter og avgifter fra tredjepart (inkludert for eksempel telefonavgifter, mobiloperatøravgifter, ISP-avgifter, dataabonnementsavgifter, kredittkortavgifter, valutakursavgifter og utenlandske transaksjonsavgifter). Vi er ikke ansvarlige for disse avgiftene. Ta kontakt med finansinstitusjonen din når det gjelder spørsmål om avgifter. Vi kan iverksette tiltak for å samle inn de avgiftene du skylder oss. Du er ansvarlig for alle relaterte innkrevingskostnader og utgifter. Hvis du befinner deg i et annet land enn den aktuelle Adobe-enheten som du handler med (dvs. Adobe Inc. for nordamerikanske kunder og Adobe Systems Software Ireland Limited for kunder i alle andre land), vil utbetalingene bli gjort til en utenlandsk enhet.

 

7.2. Kredittkortinformasjon. Du samtykker til at vi lagrer betalingsmetoden din og bruker den i forbindelse med din bruk av Tjenestene og Programvaren slik det er beskrevet i Abonnements- og avbestillingsvilkårene. For å unngå forstyrrelser i tjenesten din, kan det hende vi deltar i programmer som støttes av kortleverandøren din for å forsøke å oppdatere betalingsinformasjonen din. Du gir oss autorisasjon til å fortsette å fakturere kontoen din med den oppdaterte informasjonen som vi innhenter.

 

8. Din garanti og erstatningsforpliktelser.

 

8.1. Garanti. Ved å laste opp Innholdet ditt til Tjenestene eller Programvaren, samtykker du til at du har: (A) alle nødvendige lisenser og tillatelser til å bruke og dele Innholdet ditt; og (B) nødvendige rettigheter til å gi lisensene i Vilkårene.

 

8.2. Erstatning. Du vil beskytte oss og våre datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, agenter, ansatte, partnere og lisensgivere fra ethvert krav, etterspørsel, tap eller skade, inkludert rimelige advokathonorarer, som oppstår som følge av eller relatert til Innholdet ditt, Creative Cloud-kundeskrifter, din bruk av Tjenestene eller Programvaren (der de får anvendelse) eller brudd på Vilkårene. Vi har rett til å kontrollere forsvaret mot ethvert krav, handling eller sak når det gjelder erstatning relatert til deg, med juridisk bistand etter eget valg. Du skal samarbeide fullt ut med oss i forsvar av slike krav, handlinger eller saker.

 

9. Forbehold om garantier.

 

9.1. Med mindre det fremgår av Tilleggsvilkårene, leveres Tjenestene og Programvaren "SOM DE/DEN ER". I den grad det er tillatt ved lov, fraskriver vi oss alle garantier, uttrykkelig eller underforstått, inkludert underforståtte garantier om ukrenkelighet, salgbarhet og egnethet for et bestemt formål. Vi tar på oss ingen forpliktelser om innholdet i Tjenestene. Videre fraskriver vi oss enhver garanti for at (A) Tjenestene eller Programvaren vil oppfylle kravene dine eller vil være konstant tilgjengelig, uavbrutt, tidsriktig, sikker eller feilfri; (B) resultatene som oppnås ved bruk av Tjenestene eller Programvaren vil være effektive, nøyaktige eller pålitelige; (C) kvaliteten på Tjenestene eller Programvaren vil tilfredsstille forventningene dine; eller (D) eventuelle feil eller mangler ved Tjenestene eller Programvaren vil bli korrigert.

 

9.2. Spesifikt fraskriver vi oss ethvert ansvar for eventuelle handlinger som følge av din bruk av Tjenestene eller Programvaren. Du kan bruke og få tilgang til Tjenestene eller Programvaren på eget ansvar og risiko, og du er eneansvarlig for eventuelle skader på datasystemet eller tap av data som følge av bruk av og tilgang til enhver Tjeneste eller Programvare.

 

9.3. Hvis du legger inn Innhold på serverne våre for å Dele dette offentlig via Tjenestene, er vi ikke ansvarlige for: (A) eventuelle tap, skader eller korrupt Innhold; (B) sletting av Innhold som er utført av andre enn Adobe; eller (C) om Innholdet ditt blir inkludert av tredjeparter på andre nettsteder eller i andre medier.

 

10. Ansvarsbegrensning.

 

10.1. Med mindre det fremgår av Tilleggsvilkårene, er vi ikke ansvarlige overfor deg eller noen andre for eventuelle spesielle, tilfeldige, indirekte skader, følgeskader, moralske, eksempelvise eller straffemessige skader uansett årsak, inkludert tap og skader (A) som følge av tap av bruk, data eller fortjeneste, om ikke overskuelig; (B) basert på enhver teori om ansvar, herunder brudd på kontrakt eller garanti, uaktsomhet eller annen skadevoldende handling; eller (C) som oppstår fra alle andre krav som følge av eller i forbindelse med din bruk av eller tilgang til Tjenestene eller Programvaren. Ingenting i Vilkårene begrenser eller utelukker vårt ansvar for grov uaktsomhet, tilsiktet misbruk fra Adobe eller dets ansatte, dødsfall eller personskade.

 

10.2. Vårt samlede ansvar i enhver sak som følge av eller relatert til Vilkårene er begrenset til det som er størst av (A) USD 100; eller (B) det samlede beløp som du har betalt for tilgang til Tjenesten og Programvaren i løpet av tre måneder før hendelsen som gir opphav til erstatningsansvaret. 

 

10.3. Disse begrensningene og unntakene i avsnitt 10 i dette dokumentet (Ansvarsbegrensning) gjelder i det maksimale omfanget som loven tillater, selv hvis (A) en erstatning ikke fullt ut kompenserer deg for tap eller svikt av det egentlige formålet; eller (B) vi visste eller burde ha visst om muligheten for skader.

 

10.4. Disse Vilkårene beskriver hele ansvaret til Adobe og dets tilknyttede selskaper og er ditt eneste rettsmiddel med hensyn til tilgang og bruk av Tjenestene og Programvaren.

 

11. Opphør.

 

11.1. Opphør av deg. Du kan avslutte bruken av Tjenestene og Programvaren når som helst. Opphør av kontoen fritar deg ikke for noen eventuell plikt til å betale eventuelle utestående avgifter.

 

11.2. Opphør av oss. Hvis vi opphører Vilkårene, eller din bruk av Tjenesten(e) eller Programvaren for annet enn årsaken, vil vi iverksette rimelige tiltak for å varsle deg minst 30 dager før opphøret via e-postadressen du oppgir til oss med instruksjoner om hvordan du henter ut Innholdet ditt. Vær oppmerksom på at du kan miste tilgangen til Innholdet ditt ved opphør, slik det er beskrevet i kapittel 4.4. (Opphør av lisens). Med mindre det fremgår av relevante Tilleggsvilkår, kan vi til enhver tid avslutte eller stenge retten din til å bruke og få tilgang til Tjenestene eller Programvaren dersom:

(A) du bryter noen av bestemmelsene i Vilkårene (eller opptrer på en måte som tydelig viser at du ikke har tenkt å, eller er ute av stand til å, overholde Vilkårene);

(B) du unnlater å foreta rettidig betaling av avgiftene for Tjenestene eller Programvaren, hvis noen;

(C) du fysisk, verbalt eller på annen måte misbruker, truer, mobber eller sjikanerer oss eller våre ansatte (i slike tilfeller kan vi eventuelt suspendere eller begrense din tilgang til Tjenestene eller Programvaren);

(D) du har gjentatte ganger klaget med dårlig hensikt eller uten rimelig grunn, og fortsetter å gjøre det etter at vi har bedt deg om å slutte (under slike omstendigheter kan vi eventuelt suspendere eller begrense din tilgang til Tjenestene eller Programvaren); 

(E) vi er pålagt å gjøre det ifølge loven (for eksempel der levering av Tjenestene eller Programvaren til deg er, eller blir, ulovlig);

(F) vi velger å avslutte Tjenestene eller Programvaren, helt eller delvis, (for eksempel hvis det blir upraktisk for oss å fortsette å tilby Tjenestene i ditt område på grunn av endring av loven); eller

(G) det har det vært en lengre periode med inaktivitet på gratiskontoen din. 

 

11.3. Overlevelse. Ved utløp eller oppsigelse av Vilkårene, kan hele eller deler av Tjenestene og Programvaren slutte å fungere uten forvarsel. Erstatningsforpliktelsene dine, våre garantifraskrivelser og begrensninger av forpliktelser og bestemmelser om tvisteløsning som er angitt i Vilkårene, overlever. 12. Undersøkelser.

 

12. Handelssanksjoner og overholdelse av eksportkontroll. Tjenestene og Programvaren, og din bruk av dem, er underlagt lover, restriksjoner og forskrifter i Amerika og andre jurisdiksjoner som (A) kan regulere import, eksport og bruk av Tjenestene og Programvaren; og (B) kan forhindre oss fra å tilby Tjeneste og Programvaren til deg uten varsel. Ved å bruke Tjenestene og Programvaren, samtykker du til å overholde alle slike lover, restriksjoner og forskrifter, og du garanterer for at du ikke har forbud mot å motta Tjenestene og Programvaren i henhold til lovverket i noen jurisdiksjon. 

 

13. Australsk forbrukerlov. Ingenting i Vilkårene er ment for å utelukke, begrense eller modifisere noen forbrukerrettigheter i henhold til Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (CCA) eller noen annen lovgivning som ikke kan utelukkes, begrenses eller endres etter avtale. Hvis CCA eller noen annen lovgivning impliserer en betingelse, garanti eller vilkår i Vilkårene, eller gir lovbestemte garantier i forbindelse med Vilkårene, ovenfor varer eller tjenester som leveres (hvis noen), er vårt ansvar for brudd på en slik betingelse, garanti, annet vilkår eller garanti begrenset (ved vårt valg), i den grad det er mulig å gjøre det: (A) når det gjelder levering av varer, at vi gjør ett eller flere av følgende: (1) erstatter varene eller leverer tilsvarende varer; (2) reparerer varene; (3) betaler kostnadene ved å erstatte varene eller skaffer tilsvarende varer; og (4) betaler kostnadene for å få varene reparert; eller (B) når det gjelder levering av tjenester, gjør vi ett eller begge av følgende: (1) leverer tjenestene igjen; og (2) betaler kostnadene ved å få tjenestene levert igjen.

 

14. Tvisteløsning.

 

14.1. Prosess. Hvis du har noen bekymringer eller klager, godtar du først å prøve å løse tvisten uformelt ved å kontakte oss. Dersom en tvist ikke blir løst innen 30 dager etter vårt mottak, må enhver rettslig handling løses gjennom endelig og bindende voldgift, uansett tvil om voldgift er påkrevd, bortsett fra at du kan hevde krav i domstolen for småkrav hvis kravene dine kvalifiserer. Krav relatert til Vilkårene, Tjenestene eller Programvaren sperres permanent hvis de ikke bringes frem innen ett år etter hendelsen som ga opphav til kravet.  

 

14.2. Regler. Hvis du bor i Amerika, vil JAMS administrere voldgift i Santa Clara County, California i henhold til sine omfattende voldgiftsregler og prosedyrer. Hvis du bor i Australia, New Zealand, Japan, Kina, Kinas spesielle administrasjonsområde Hongkong, Kinas spesielle administrasjonsområde Macao, Taiwan-regionen, Sør-Korea, India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal eller en medlemsstat i Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), vil Singapore International Arbitration Centre (SIAC) administrere voldgiften i Singapore i henhold til reglene for voldgift, der reglene skal anses som innlemmet ved referanse i dette avsnittet. Ellers vil London Court of International Arbitration (LCIA) administrere voldgiften i London under LCIA-voldgiftsreglene. Det vil være en dommer som du og Adobe velger sammen. Meklingen vil foregå på engelsk, men eventuelle vitner med annet morsmål enn engelsk, kan avgi forklaring på vitnets eget morsmål med samtidig oversettelse til engelsk (på bekostning av partens vitne). Dom over tildelingen kan angis og håndheves i enhver kompetent domstol som har jurisdiksjon over deg og oss.

 

14.3. Ingen gruppesøksmål. Du kan bare løse konflikter med oss på individuell basis, og du kan ikke bringe et krav som en saksøker eller et gruppemedlem i en gruppe, konsolidert eller representativ handling.

 

14.4. Midlertidige forføyninger. Uavhengig av det foregående, i tilfelle dine eller andres uautoriserte tilgang til eller bruk av Tjenestene eller Programvaren er i strid med Vilkårene, samtykker du til at vi har rett til å søke midlertidige forføyninger (eller tilsvarende juridiske strakstiltak) i enhver jurisdiksjon.

 

15. Revisjonsrettigheter. Hvis du er en Bedrift, så kan vi, ikke mer enn én gang hver 12. måned, etter syv (7) dagers varsel til deg, utnevne vårt personell eller en uavhengig tredjeparts kontrollør som er forpliktet til å bevare taushet for å inspisere (inkludert manuell inspeksjon, elektroniske metoder eller begge deler) postene, systemene og anlegget for å kontrollere at installasjonen og bruken av enhver og alle Tjenester eller Programvare er i samsvar med dets gyldige lisenser fra oss. I tillegg vil du gi oss alle poster og informasjon forespurt av oss innen 30 dager etter vår etterspørsel for at vi skal kunne bekrefte at installasjonen og bruken av enhver og alle Tjenester og Programvare er i overensstemmelse med dine gyldige lisenser. Hvis bekreftelsen viser en underdekning i lisenser for Tjenestene eller Programvaren, vil du umiddelbart skaffe alle nødvendige lisenser, abonnementer og ettervedlikehold og støtte. Hvis de underbetalte avgiftene overskrider 5 % av verdien av de utestående lisensavgiftene, da vil du også betale for våre rimelige kostnader ved å gjennomføre kontrollen.

 

16. Oppdateringer av Tjenestene og Programvaren, og tilgjengelighet.

 

16.1. Oppdateringer av Tjenestene og Programvaren. Vi kan endre, oppdatere eller avbryte Tjenestene eller Programvaren (inkludert alle deler eller funksjoner) til enhver tid, uten ansvar overfor deg eller noen andre. For endringer av betalte tilbud, vil vi imidlertid gjøre en rimelig innsats for å varsle deg om endringen, oppdateringen eller avviklingen. Hvis vi avvikler Tjenestene eller Programvaren i sin helhet, vil vi benytte en kommersielt rimelig innsats for å tillate deg å overføre Innholdet ditt, og vi kan gi deg en pro rata-refusjon for ubrukte gebyrer for den Tjenesten eller Programvaren du har betalt på forhånd for.

 

16.2. Tilgjengelighet. Nettsider som beskriver Tjenestene er tilgjengelige over hele verden, men dette betyr ikke at alle Tjenester eller Tjenestefunksjoner er tilgjengelige i ditt land, eller at brukergenerert innhold tilgjengelig via Tjenestene er lovlig eller tilgjengelig i landet ditt. Tilgang til bestemte Tjenester (eller visse Tjenestefunksjoner, Eksempelfiler eller Innholdsfiler) i enkelte land kan blokkeres av oss eller utenlandske myndigheter. Det er ditt ansvar å sørge for at din bruk av Tjenestene er lovlig eller tilgjengelig der du bruker dem. Tjenestene er ikke tilgjengelige på alle språk.

 

17. Ingen modifikasjoner, omvendt konstruksjon. Med unntak av det som er uttrykkelig tillatt i Vilkårene, kan du ikke (A) endre, porte, tilpasse eller oversette noen del av Tjenestene eller Programvaren; eller (B) omvendt konstruere (inkludert, men ikke begrenset til, overvåke eller spore inn- og utgangene som flyter gjennom et system eller program med formål om å etterlikne dette systemet), dekompilere, demontere eller på annen måte forsøke å finne kildekoden, datarepresentasjoner eller underliggende algoritmer, prosesser eller metoder i enhver Tjeneste eller Programvare, eller noen del av slike Programvarer eller Tjenester. Hvis lovene i din jurisdiksjon gir deg rett til å dekompilere Tjenestene eller Programvaren for å få informasjon som er nødvendig for å gjøre de lisensierte delene av Tjenesten eller Programvaren interoperabel med annen programvare, må du først etterspørre slik informasjon fra oss. Vi kan, etter eget skjønn, enten gi slike opplysninger til deg eller pålegge rimelige betingelser, herunder en rimelig avgift for dekompilering av Tjenestene eller Programvaren, for å sikre at våre og våre leverandørers proprietære rettigheter i Tjenesten og Programvaren beskyttes.

 

18. Diverse.

 

18.1. Engelsk versjon. Den engelske versjonen av Vilkårene vil være den versjonen som brukes når man tolker eller analyserer Vilkårene.

 

18.2. Varsel til Adobe. Du kan sende oss varsler på følgende adresse: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.

 

18.3. Varsel til deg. Vi kan varsle deg via e-post, vanlig post, oppslag i Tjenestene eller andre juridisk akseptable metoder. Det er ditt ansvar å holde kontoinformasjonen din oppdatert for å motta varsler. 

 

18.4. Ikke-overdragelse. Du kan ikke overdra eller på annen måte overføre Vilkårene eller dine rettigheter og plikter under Vilkårene, helt eller delvis, uten skriftlig samtykke, og ethvert slikt forsøk vil bli annullert. Vi kan overføre våre rettigheter under Vilkårene til en tredjepart.

 

18.5. Vilkår for offentlige organer. Hvis du er en enhet i den føderale regjeringen i USA, eller hvis Vilkårene blir underlagt Federal Acquisition Regulations (FAR), er Tjenestene og Programvaren som leveres under Vilkårene "Commercial Items" (kommersielle artikler eller varer), som definert i 48 C.F.R. §2.101, og består av "Commercial Computer Software" (kommersiell programvare) og "Commercial Computer Software Documentation" (dokumentasjon for kommersiell programvare), slik begrepene er benyttet i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202, der de får anvendelse. I samsvar med 48 C.F.R. punkt 12.212 eller 48 C.F.R. punkt §227.7202-1 til §227.7202-4, der de får anvendelse, er "Commercial Computer Software" og "Commercial Computer Software Documentation" lisensiert til amerikanske myndigheter som sluttbrukere (A) bare som "Commercial Items"; og (B) bare med de rettigheter som gjelder i forhold til hvilke som helst andre sluttbrukere i overensstemmelse med vilkårene og betingelsene i Vilkårene. Rettigheter til upublisert materiale forbeholdes i samsvar med lover om opphavsrett i USA. Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.

 

18.6. Overskrifter. Overskriftene som benyttes i Vilkårene er kun for enkelhets skyld og skal ikke brukes til å tolke mening eller hensikt.

 

18.7. Ugyldighet. Hvis noen bestemmelse i Vilkårene ugyldiggjøres eller er ugjennomførlig på ethvert grunnlag, vil resten av Vilkårene fortsette i sin fulle kraft og virkning.

 

18.8. Ingen fraskrivelse. Vår unnlatelse til å håndheve eller utøve noen del av Vilkårene er ikke en fraskrivelse av den delen.

 

18.9. Force Majeure. Ingen av partene vil være ansvarlige overfor den andre for noen forsinkelse eller unnlatelse av å utføre noen forpliktelse (annet enn betalingsforpliktelsene dine overfor Adobe) underlagt Vilkårene hvis forsinkelsen eller feilen skyldes uforutsette hendelser, som oppstår etter at Vilkårene trer i kraft og som er utenfor partenes rimelige kontroll, for eksempel streik, blokade, krig, terrorisme, opptøyer, naturkatastrofer, lisensnekt fra regjeringen eller andre statlige etater, i den grad en slik hendelse forhindrer eller forsinker den berørte parten i å oppfylle forpliktelsene, og denne parten er ikke i stand til å forhindre eller fjerne hindringen for en rimelig kostnad.

 

19. DMCA. Vi respekterer andres Åndsverksrettigheter, og vi forventer at våre brukere gjør det samme. Vi vil svare på klare meldinger om brudd på opphavsretten i samsvar med Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Du finner mer informasjon om Adobes IP Takedown-retningslinjer og praksis her.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704

Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24

Adobe_General_Terms_of_Use-nb_NO-20200416