Adobe Genel Kullanım Koşulları

 

16 Mart 2020'de yayımlanmıştır. 16 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçerlidir. Bu Koşullar önceki tüm sürümlerin yerine geçer ve bunları ilga eder.

 

AŞAĞIDAKİ BÖLÜM 14'TE (UZLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ) YER ALAN ZORUNLU TAHKİM HÜKÜMLERİ VE TOPLU DAVA FERAGATİ, UZLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNÜ KAPSAR. LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. KOŞULLARDAKİ ZORUNLU TAHKİM HÜKÜMLERİNİ VE TOPLU DAVA FERAGATİNİ KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN HİZMETLERİ VEYA YAZILIMI KULLANMAYIN.

 

İşbu Genel Kullanım Koşulları (“Genel Koşullar”), geçerli tüm Ek Koşullar (bkz. aşağıdaki bölüm 1.2 (Ek Koşullar)) (topluca “Koşullar”) ile birlikte web sitemizi, müşteri desteğini, tartışma forumlarını veya diğer etkileşimli alanları ve hizmetleri ve Creative Cloud gibi hizmetlerimizi (topluca “Hizmetler”) ve Hizmetlerin bir parçası olarak sunduğumuz yazılımı ve ayrıca mobil uygulamalar da dahil olmak üzere herhangi bir uygulamayı, Örnek Dosyaları ve İçerik Dosyalarını (aşağıda tanımlanmıştır), komut dosyalarını, yönerge kümelerini ve ilgili belgeleri (topluca “Yazılım”) kullanımınızı ve bunlara erişiminizi kapsar. Abonelik ve İptal Koşullarını kabul ettiyseniz, bu koşullar da Koşulların bir parçası olarak kabul edilir. Hizmetler ve Yazılımı Adobe'nin Value Incentive Plan (“VIP”) programı aracılığıyla kullanıyor ve onlara bu program aracılığıyla erişim sağlıyorsanız, Abonelik ve İptal Koşulları sizin için geçerli değildir, ancak bu Koşulların geri kalanı Hizmetler ve Yazılımı kullanımınızı ve bunlara erişiminizi yönetir. Belirli Hizmetler ya da Yazılım ile ilgili olarak bizimle başka bir sözleşme yaptıysanız, Koşullar ile arasında ihtilaf olduğu durumlarda söz konusu sözleşmenin koşulları geçerli olur. 

 

Bireysel bir Adobe ID kaydı için 13 yaşında veya daha büyük olmanız gerekir. İlk ve ortaöğretim adlandırılmış kullanıcı teklifine katılan okullar, İlk ve Ortaöğretim Ek Koşulları ile tutarlı olarak, 13 yaşın altındaki bir çocuğa kurumsal düzeyde bir Adobe ID sağlayabilir.

 

1. Adobe ile Sözleşmeniz.

 

1.1 Yasa ve Sözleşme Yapan Kurum Tercihi. Kuzey Amerika'da (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri bölgeleri ve mülkleri ve nerede bulunursa bulunsun, Amerika Birleşik Devletleri askeri üsleri dahil) ikamet ediyorsanız, ilişkiniz bir Amerika Birleşik Devletleri şirketi olan Adobe Inc. iledir ve Koşullar ABD federal yasası tarafından yerine geçilmedikçe, hukuk kurallarının çatışması dikkate alınmaksızın, ABD, Kaliforniya yasasına tabidir. Kuzey Amerika'nın dışında ikamet ediyorsanız, ilişkiniz Adobe Systems Software Ireland Limited iledir ve Koşullar İrlanda yasalarına tabidir. Avustralya'daki müşteriler için Adobe Systems Software Ireland Limited, Adobe Systems Pty Ltd.nin yetkili temsilcisi olarak görev alır ve bu sözleşmeyi Adobe Systems Pty Ltd.nin temsilcisi sıfatıyla imzalar. Yerel yasalarınız kapsamında başka haklarınız olabilir. Bu hakları, yasalarca sınırlandırmanın yasaklandığı durumlarda, sınırlandırmaya çalışmayız.

 

1.2 Ek Koşullar. Hizmetlerimiz ve Yazılım size lisanslanmıştır, satılmamıştır ve ayrıca, aşağıdaki ek koşullardan birine veya daha fazlasına tabi olabilir (“Ek Koşullar”). Genel Koşullar ile Ek Koşullar arasında bir ihtilaf olması halinde, söz konusu Hizmet ya da Yazılım ile ilgili olarak Ek Koşullar geçerli olur. Ek Koşullar, aşağıdaki Bölüm 1.6'da (Koşullarda Güncellemeler) açıklandığı şekilde değiştirilebilir.

1.3 Business Users. Bir işletme veya herhangi bir diğer ticari kurum, kamu kurumu, kâr amaçlı olmayan kuruluş veya eğitim kurumu (her biri bir “İşletme”) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bir kuruluş ya da gruptan Adobe'nin işletme planlarından biri kapsamında (Ekipler için Creative Cloud, İşletmeler için Creative Cloud veya Document Cloud gibi) “Yetki” (Yazılımı ve Hizmetleri kullanma, erişim ve tüketim hakkı olarak tanımlanır) aldıysanız, (A) bu tür bir İşletmenin “İşletme Kullanıcısı” olursunuz; (B) bu tür bir İşletme ile ilişkili Adobe profiliniz “İşletme Profilidir” ve (C) bu Koşullardaki “size” dair tüm referanslar bu tür bir İşletme anlamına gelir. Bir İşletme Kullanıcısıysanız, bu tür bir İşletmeden Yetki almanız nedeniyle, (1) Adobe'nin bu tür bir İşletmeye İşletme Profilinize ve işbu Koşulların son güncellenme tarihinden önce veya sonra yüklenmesi ya da içe aktarılması fark etmeksizin tüm İçeriğe erişme, bunları kullanma, kaldırma, tutma ve denetleme olanağı sağlayabileceğini; (2) Hizmetler ve Yazılım kullanımınızın, söz konusu İşletmenin Adobe ile yaptığı sözleşmeye tabi olduğunu ve (3) Adobe'nin kişisel bilgilerinizi söz konusu İşletmeye sağlayabileceğini kabul edersiniz. Birden çok İşletmeden Yetki alan bir İşletme Kullanıcısıysanız, her bir İşletmeyle ilişkili ayrı İşletme Profilleriniz olabilir. Bir İşletme Kullanıcısı olarak, bir İşletme ile İşletme Profilinizi veya İçeriğinizi etkileyebilecek farklı sözleşmeleriniz veya yükümlülükleriniz olabilir. Adobe, bu tür sözleşmeleri veya yükümlülükleri ihlal etmenizden sorumlu değildir. Bir İşletmeden Yetki almadıysanız (ör. Bireysel kullanıcılar için Creative Cloud planı satın aldıysanız ve bu plan aracılığıyla Yetki aldıysanız), o zaman (a) “Kişisel Kullanıcı”; (b) Adobe profiliniz kişisel bir profildir; (c) kişisel hesabınızdaki veya kişisel profilinizdeki (Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe) tüm içerik üzerindeki tek erişim ve kontrol size aittir ve (d) bu Genel Koşullardaki “size” tüm referanslar, bir birey olarak sizi ifade eder. Yetkileri kişisel bir plan aracılığıyla ve bir İşletmeden aldıysanız, hem Kişisel Kullanıcı hem de İşletme Kullanıcısı olursunuz. Kişisel planınız aracılığıyla edindiğiniz Yetkileri kullandığınızda Kişisel Kullanıcı olursunuz ve bir İşletme tarafından sağlanan Yetkileri kullandığınızda bir İşletme Kullanıcısı olursunuz.

 

1.4. İşletme E-posta Etki Alanları. Kişisel Kullanıcı veya İşletme Kullanıcısı olarak, bir İşletme tarafından size sağlanan veya atanan bir e-posta adresini (iş e-posta adresiniz gibi) kullanarak bir Adobe hesabı oluşturabilirsiniz. İşletme bizimle doğrudan bir ilişki kurarsa, hesabınızı bu ilişkiye eklemek isteyebilir. Bu durumda, İşletme önceden bildirimde bulunarak hesabınızı İşletme hesabına alabilir. Bu, İşletmenin (A) hesaba erişebileceği; (B) hesabı ve Koşulların son güncellenme tarihinden önce veya sonra saklanması, yüklenmesi ya da içe aktarılması fark etmeksizin buradaki tüm İçeriği kontrol edebileceği ve (C) bu tür bir hesapla ilişkilendirilmiş İşletme Dışı İçeriğin söz konusu İşletmeyle ilişkili olmayan bir e-posta adresi kullanan yeni bir hesaba taşınmasını önerebileceği anlamına gelir. Birey olarak veya İşletme Kullanıcısı olarak siz, Adobe'nin söz konusu İşletmelere adınız veya e-posta adresiniz gibi kişisel bilgilerinizi verebileceğini de kabul edersiniz. Bir İşletmenin bir hesaba veya profile erişmesini, bunları kullanmasını, kaldırmasını, elinde tutmasını veya denetlemesini istemiyorsanız, söz konusu hesapla bir İşletme e-posta adresi kullanmayın. Hesabınızla ilişkili e-posta adresini nasıl değiştirebileceğinizle ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz. 

 

1.5. Mülkiyet. Siz (bir İşletme veya birey olarak, uygun olduğu şekilde) İçeriğinizin tüm haklarını ve mülkiyetini elinizde tutarsınız. İçeriğiniz üzerinde mülkiyet hakkı talebinde bulunmayız.

 

1.6. Koşullarda Güncellemeler. Koşullarda zaman zaman değişiklik yapabiliriz ve yaparsak Koşulların üzerinde yer alan tarihi değiştirerek sizi bilgilendiririz ve bazı durumlarda size ek bildirimde bulunabiliriz. Koşulları düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Aksi belirtilmedikçe, değiştirilen Koşullar derhal yürürlüğe girer ve Hizmetlerimizi ve Yazılımımızı kullanmaya devam etmeniz, değişiklikleri kabul ettiğinizi teyit eder. Değiştirilen Koşulları kabul etmiyorsanız, Hizmetlerimizi ve Yazılımımızı kullanmayı bırakmalısınız. 

 

2. Gizlilik.

 

2.1 Gizlilik. Sizinle ve uygulamalarımızı ve web sitelerimizi kullanımınızla ilgili bilgileri toplama, kullanma, paylaşma veya başka bir şekilde işleme koyma yöntemlerimiz hakkında bilgi için lütfen Gizlilik Politikamıza göz atın. Bilgi tercihlerini buradan yönetme seçeneğiniz vardır.

 

2.2. İçeriğinize Erişimimiz. Yasaların izin verdiği durumlarda, yalnızca sınırlı yollarla İçeriğinize (aşağıdaki bölüm 4.1’de (İçerik) belirtilmiştir) erişebilir, İçeriğinizi görüntüleyebilir veya dinleyebiliriz. Örneğin, Hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla (A) Geri Bildirim veya destek taleplerine yanıt vermek; (B) dolandırıcılık veya güvenlik sorunlarını ya da yasal veya teknik sorunları tespit etmek, önlemek ya da bunlara başka şekilde müdahale etmek ve (C) Koşulları uygulamak için İçeriğinize erişmemiz, İçeriğinizi görüntülememiz veya dinlememiz gerekebilir. Otomatik sistemlerimiz, Hizmetlerimizi ve Yazılımımızı ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için İçeriğinizi makine öğrenimi gibi teknikler kullanarak analiz edebilir. Gerçekleştirdiğimiz makine öğrenimi hakkında daha fazla bilgi alın.

 

2.3. Verilerin İşlenmesi Sözleşmesi. Genel Veri Koruma Tüzüğü AB Yönetmeliği 2016/679 (“GDPR”) dahilinde tanımlandığı şekilde, müşteri bilgilerinin kişisel bilgileri içerdiği ve sizin “Veri Denetleyici” ve Adobe'nin “Veri İşleyici” kabul edildiği durumlarda, geçerli olduğu takdirde Avrupa Komisyonu onaylı Sözleşmeye Dayalı Standart Hükümler de dahil olmak üzere, Adobe Verilerin İşlenmesi Sözleşmesi (“DPA”) (burada mevcuttur), koşulları, söz konusu kişisel bilgilerin işlenmesi için geçerlidir ve atıfta bulunmak suretiyle Koşullara dahil edilmiştir.

 

2.4. Hassas Kişisel Bilgiler. Hizmetleri ve Yazılımı kullanarak hiçbir Hassas Kişisel Bilgiyi toplamayacağınızı, işlemeyeceğinizi veya saklamayacağınızı kabul edersiniz. Hassas Kişisel Bilgileri Adobe veya Adobe üçüncü taraf sağlayıcılarına iletmemeyi, açıklamamayı veya kullanılabilir kılmamayı kabul edersiniz. “Hassas Kişisel Bilgiler”; bireylerin mali bilgileri, cinsel tercihleri, tıbbi bilgiler veya sağlık verileri koruma yasaları kapsamında korunan sağlık bilgileri, biyometrik veriler (bir bireyin benzersiz şekilde kimliğinin saptanması amacıyla) ve tüm çocuk verileri koruma yasaları (ABD Çocuk Çevrimiçi Gizlilik Koruma Yasası (“COPPA”) altında tanımlanan kişisel bilgiler gibi) kapsamında korunan çocukların kişisel bilgileri ve bu koşul veya geçerli veri koruma veya gizlilik yasalarında kullanıldığı şekilde tüm benzer koşullar ("hassas kişisel veriler” veya “kişisel bilgilerin özel kategorileri” gibi) dahilindeki tüm ek bilgi türleri anlamına gelir.

 

2.5. Kişisel Bilgilerin Aktarımı. ABD ve diğer ülkelerde bilgileri işler ve saklarız. Uygulamalarımızı ve web sitelerimizi kullanarak, Adobe'ye kişisel bilgilerinizi ulusal sınırlar ötesine ve Adobe ve iş ortaklarının faaliyet gösterdiği diğer ülkelere aktarma yetkisi verdiğinizi kabul edersiniz. Örneğin, Çin'deki kullanıcılardan toplanan kişisel bilgiler Çin dışına aktarılacaktır.

 

3. Hizmetlerin ve Yazılımın Kullanımı.

 

3.1. Lisans. Koşullara ve geçerli yasaya uymanıza tabi olarak, sunduğumuz ve tarafımızca size lisanslanan Hizmetlere ve Yazılıma erişebilir ve bunları kullanabilirsiniz. Lisanslarınızın süresi, sipariş belgenizde belirtilen sürenin sonunda dolar. Yenileme tarihinizde kullanılabilen Hizmet ve Yazılım sürümleri, lisanslarınızı Adobe'den ilk satın aldığınızda kullanılabilen sürümlerden farklı olabilir. Adobe'nin desteklediği Hizmetlerin ve Yazılımın sürümlerini burada bulabilirsiniz. Yazılım veya Hizmetleri kullanma veya satın alma kararınızın, gelecekteki herhangi bir işlevsellik veya özelliğin sunulmasına bağlı olmadığını veya gelecekteki işlevsellik veya özelliklerle ilgili tarafımızca yapılan sözlü veya yazılı herkese açık yorumlara bağlı olmadığını kabul edersiniz.

 

3.2. Adobe Fikri Mülkiyeti. Biz (ve lisans verenlerimiz) Hizmetler ve Yazılıma ilişkin tüm hak, mülkiyet ve payların yegâne sahibi olarak kalırız. Koşullarda belirtilmediği sürece, Hizmetlerdeki veya Yazılımdaki öğelerle ilgili patentler, telif hakları, ticari sırlar, ticari markalara ilişkin veya başka herhangi bir hak vermemekteyiz. Koşullar kapsamında verilmeyen tüm hakları saklı tutarız.  

 

3.3. Depolama. Hizmetler depolama sağlıyorsa ve bu işlev geçerli Hizmetler tarafından etkinleştirildiyse, İçerik ve Creative Cloud Müşteri Yazı Tiplerinizi başka bir yerde düzenli olarak yedeklemenizi öneririz. Dosya boyutu, depolama alanı, işlem kapasitesi ve diğer teknik sınırlamalar gibi makul teknik sınırlamalar getirebiliriz. Siz hesabınızla ilişkilendirilen depolama alanı sınırına uyuncaya kadar Hizmetleri askıya alabiliriz. Lisans sürenizin sonunda, İçeriğinizi Hizmetlerden çıkarmanızı sağlamak üzere ticari olarak makul çabaları göstereceğiz. Geçiş işlemi, fesih tarihinden veya lisans sürenizin sona ermesinden itibaren 30 gün içerisinde tamamlanmalıdır. Bu 30 günlük geçiş süresinin sonunda İçeriğinizi silme hakkını saklı tutarız. Lisansınız sona ermeden önce Hizmetlerde sakladığınız tüm İçeriği indirmelisiniz.

 

3.4. Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik. Kullanıcılarımızdan gelen, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği barındırabiliriz. Hizmetlerimize erişmeniz durumunda, kullanıcılar tarafından oluşturulmuş, saldırgan ya da rahatsız edici içerikle karşılaşabilirsiniz. Bu durumda uygulayabileceğiniz tek çözüm, içeriği görüntülemeye son vermektir. Mümkünse, kullanıcılar tarafından oluşturulmuş saldırgan içeriği bize bildirmek için “Bildir” düğmesine de tıklayabilirsiniz.

 

3.5. Örnek Dosyalar.Örnek Dosyalar”; eğitimlerde, gösterimlerde ve diğer deneme sürümü amaçları için kullanılmak üzere Adobe tarafından sağlanan sesli, görsel, video veya diğer içerik dosyaları anlamına gelir. Örnek Dosyalar, sağlanmış olduklarından başka bir amaçla kullanılamaz. Örnek Dosyaları, üçüncü bir tarafın Örnek Dosyaları kullanmasına, indirmesine, ayıklamasına veya bu dosyalara münferit bir dosya olarak erişmesine izin verecek şekilde dağıtamazsınız ve Örnek Dosyalarda hiçbir hak iddia edemezsiniz.

 

3.6 İçerik Dosyaları.İçerik Dosyaları”; Hizmetlerin ve Yazılımın bir parçası olarak sağlanan Adobe varlıkları anlamına gelir. Belgelerde veya belirli lisanslarda (Ek Koşullar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) aksi belirtilmedikçe, İçerik Dosyalarına veya bunların türevlerine sizin kullanımınız (“Son Kullanım”) için eklenen son kullanımınızı (ör. sizin tarafınızdan oluşturulan, türev uygulamalar veya ürün) oluşturmak için size kişisel, alt lisansı verilemez ve devredilemez bir İçerik Dosyaları kullanma lisansı veririz. İçerik Dosyalarını Son Kullanıma eklemeden önce değiştirebilirsiniz. İçerik Dosyalarını yalnızca Son Kullanımınızla bağlantılı olarak çoğaltabilir ve dağıtabilirsiniz; ancak, hiçbir koşulda İçerik Dosyalarını son kullanımın dışında, bağımsız bir şekilde dağıtamazsınız.

 

3.7. Ücretsiz üyelikler, teklifler ve deneme sürümleri. Adobe, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ücretsiz üyelikler, teklifler ve deneme sürümü üyelikleri sunabilir. Hizmetlere veya Yazılıma ücretsiz veya deneme amaçlarıyla erişim sağlandıysa, bu erişim işbu Koşullara tabidir. Ücretsiz dönem veya deneme süresinden önce veya bu süre zarfında Adobe, kendi takdirine bağlı olarak ücretsiz erişim veya deneme sürümü erişimini önceden bildirimde bulunmaksızın ve herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin, geçerli yasalar uyarınca izin verildiği ölçüde, ücretsiz erişim veya deneme sürümü erişiminin kötüye kullanımını önlemek de dahil olmak üzere herhangi bir nedenden dolayı feshedebilir. Ücretsiz veya deneme sürümü erişim süresi sona erdikten sonra, Hizmetleri veya Yazılımı yalnızca ücretli bir aboneliğe kaydolarak (varsa) veya Adobe tarafından izin verilen başka bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Ücretsiz dönem veya deneme süresinde, Hizmetler ve Yazılım için açık veya zımni hiçbir garanti uygulanmayacaktır, tüm Hizmetler ve Yazılım tüm kusurlarla “olduğu gibi” sağlanır ve hiçbir teknik veya diğer destek dahil değildir.

 

3.8. NFR Sürümü. Ayrıca Adobe, Hizmetleri veya Yazılımı “deneme”, “değerlendirme”, “yeniden satılamaz” ibareleriyle ya da diğer benzer amaçlarla (“NFR Sürümü”) tanımlayabilir. NFR Sürümünü, yalnızca NFR Sürümünü sağlarken belirtmiş olduğumuz süre boyunca ve amaçlarla kurabilirsiniz ve kullanabilirsiniz. NFR Sürümü ile ürettiğiniz materyalleri herhangi bir ticari amaç için kullanamazsınız. 

 

3.9. Adobe Talent.

(A) Özel çalışma yarışmalarına veya yaratıcı profesyonellerin kişiselleştirilmiş ve ücreti ödenmemiş yaratıcı çalışmalarını talep eden başka fırsatlara işaret eden işleri yayımlayamazsınız. Söz konusu yayınlar, para iadesi olmaksızın kaldırılabilir.

(B) Yaratıcı yetenekleri keşfetmeyi ve işe almayı isteyen işe alım kurumları ve şirketlere ücretli bir “Talent Search” özelliği sunuyoruz. Hizmetlere herkese açık bir profil ya da proje yükleyerek, herkese açık bilgilerin Talent Search sonuçlarına dahil edileceğini kabul edersiniz. 

 

3.10. Creative Cloud Müşteri Yazı Tipleri.

(A) Hizmetler ve Yazılıma yüklediğiniz veya gönderdiğiniz herhangi bir yazı tipi ya da yazı tipi dosyası için (“Creative Cloud Müşteri Yazı Tipleri“), Creative Cloud Müşteri Yazı Tiplerini kullanımınız için Hizmetler ve Yazılım aracılığıyla kullanmamıza, çoğaltmamıza, görüntülememize, barındırmamıza ve dağıtmamıza izin vermek için gerekli tüm haklara sahip olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Creative Cloud Müşteri Yazı Tipleri, Koşullarda tanımlandığı gibi İçerik olarak kabul edilmez. Adobe, söz konusu tüm Creative Cloud Müşteri Yazı Tiplerinin Hizmetler veya Yazılım ile uyumlu olacağını veya bunlarla kullanım için uygun olacağını beyan veya garanti etmez. 

(B) 3.10(A) (Creative Cloud Müşteri Yazı Tipleri) bölümünde garanti ettiğiniz haklara sahip olmadığınıza dair üçüncü bir tarafça bilgilendirilmemiz veya bunun farkına varmamız ya da Creative Cloud Müşteri Yazı Tipleri üçüncü taraf Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal etmeniz durumunda, Creative Cloud Müşteri Yazı Tiplerini hesabınızdan, Hizmetlerden veya işbu Creative Cloud Müşteri Yazı Tiplerini kullanan İçerikten kaldırabiliriz. Creative Cloud Müşteri Yazı Tiplerinizi hesabınızdan, Hizmetlerden veya Creative Cloud Müşteri Yazı Tipleri kullanan İçerikten kaldırırsak, İçeriğinizin görüntüsü değişebilir. İçeriğinizin nasıl değişebileceğine dair daha fazla bilgi edinin.

(C) Creative Cloud Müşteri Yazı Tiplerinize erişimimizi iptal edebilir ve Creative Cloud Müşteri Yazı Tiplerinizi Hizmetten silerek haklarımızı istediğiniz zaman sona erdirebilirsiniz. 

(D) Hesabınızın feshi veya kapatılması üzerine Creative Cloud Müşteri Yazı Tiplerinizi silme hakkını saklı tutarız. Creative Cloud Müşteri Yazı Tiplerinizin bazı kopyaları rutin yedeklemelerimizin bir parçası olarak saklanabilir.

(E) Yüklediğiniz Creative Cloud Müşteri Yazı Tiplerinin adları ve Creative Cloud Müşteri Yazı Tiplerini nasıl kullandığınız gibi, Creative Cloud Müşteri Yazı Tiplerini kullanımınız ile bağlantılı bilgiler toplayabiliriz.

 

3.11. Diğer Lisans Türleri.

(A) Ön Sürüm veya Beta Sürümü. Hizmetleri ya da Yazılımı, Hizmetlerin veya Yazılımın bir özelliğini, ön sürüm ya da beta sürüm (“Beta Sürümü”) olarak tanımlayabiliriz. Bir Beta Sürümü, nihai ürün anlamına gelmemektedir ve sistem arızalarına ya da diğer arızalara ve veri kayıplarına sebep olabilecek hatalar içerebilir. Beta Sürümün ticari bir sürümünü piyasaya sürmemeyi tercih edebiliriz. Sizden talep etmemiz halinde, Beta Sürümünü kullanmayı derhal sonlandırmalı ve Beta Sürümünün tüm kopyalarını imha etmelisiniz. Bir Beta Sürümü kullanımınız karşılığında, Adobe'nin, Beta olmayan Sürümlerde veri toplanmasını tercih etmiş olup olmamanız fark etmeksizin, ürünlerimizi geliştirmek ve deneyiminizi kişiselleştirmek üzere Beta Sürümünü kullanımınızla ilgili veri toplayabileceğini kabul edersiniz. Kullanımınızın takip edilmesini istemiyorsanız, söz konusu Beta Sürümünü kaldırarak veya Hizmetlerin veya Yazılımın Beta olmayan Sürümünü kullanarak, Beta Sürümü kullanımınızı sonlandırmalısınız. Sizinle yaptığımız ve Beta Sürümün tabi olduğu ayrı bir sözleşme, işbu hükümleri ilga eder.

(B) Eğitim Amaçlı Sürüm. Hizmetlerin veya Yazılımın eğitim amaçlı kullanıcılar için olduğunu belirttiğimizde (“Eğitim Amaçlı Sürüm”), Eğitim Amaçlı Sürümü yalnızca buradaki uygunluk gereksinimlerini karşılamanız koşuluyla kullanabilirsiniz. Eğitim Amaçlı Sürümü yalnızca eğitim amaçlı kullanıcı olarak yetki aldığınız ülkede kurup kullanabilirsiniz. Avrupa Ekonomik Alanı'nda ikamet ediyorsanız, bir önceki cümledeki “ülke” sözcüğüyle kastedilen Avrupa Ekonomik Alanı’dır.

 

3.12. Üçüncü Taraf Hizmetleri ve Yazılımı. Hizmetler ve Yazılım üçüncü taraf hizmetlerini ve yazılımını içerebilir ve geçerli olan tüm üçüncü taraf koşullarına uymak sizin sorumluluğunuzdadır. Hizmetleri ve Yazılımı kullanımınız için geçerli olabilecek bazı üçüncü taraf koşulları mevcuttur. Üçüncü taraf hizmetleri ve yazılımına erişim, yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla sağlanmıştır ve Adobe söz konusu üçüncü taraf hizmetleri ve yazılımından sorumlu değildir. 

 

4. Sizin İçeriğiniz.

 

4.1 İçerik.İçerik”; Hizmetleri kullanımınızla bağlantılı olarak veya kullanımınız aracılığıyla Hizmetler veya Yazılım içine yüklediğiniz ve aktardığınız metin, bilgiler ya da ses dosyaları, video dosyaları, elektronik belgeler veya görüntüler gibi herhangi bir materyal anlamına gelir. Geçerli herhangi bir yasa tarafından yasaklanmış olan İçeriği yüklememelisiniz. Herhangi bir İçeriğinizin işbu Koşulları ihlal ettiği tespit edilirse İçeriği kaldırma veya İçerik, Hizmetler ve Yazılıma erişimi kısıtlama hakkını saklı tutarız. Hizmetlerimize veya Yazılıma yüklenen tüm İçeriği izlemeyiz, ancak belirli türlerdeki yasa dışı içeriği (ör. çocuk pornosu) veya diğer suistimal edici içeriği veya davranışları (ör. istenmeyen e-posta gönderimi ya da kimlik hırsızlığı veya yetişkin duvarı dışında bir yere yetişkinlere yönelik içerik gönderildiğini gösteren anahtar kelimeleri belirten etkinlik düzenleri) incelemek üzere mevcut teknolojileri, sağlayıcıları ya da işlemleri kullanabiliriz.

 

4.2. Hizmetlerin ve Yazılımın İşleyebilmesi için İçeriğinize Yönelik Lisanslar. Yalnızca Hizmetleri ve Yazılımı işletme veya geliştirme amaçlarıyla, Hizmetlere veya Yazılıma İçerik yüklediğinizde, gerektiği şekilde İçeriği kullanmak, çoğaltmak, herkese açık olarak görüntülemek, dağıtmak, değiştirmek (örneğin, İçeriğinizi daha iyi sergilemek için), herkese açık olarak kullanmak ve çevirisini yapmak üzere bize münhasır olmayan, tüm dünyada geçerli olan, telif ücretinden muaf, alt lisansı verilebilir ve devredilebilir bir lisans verirsiniz. 

 

4.3. İçeriğinizin Paylaşılması.

(A) Paylaşım. Bazı Hizmetler ve Yazılım; İçeriğinizi diğer kullanıcılarla paylaşmanızı ya da İçeriği herkese açık hale getirmenizi sağlayan özellikler sunabilir. “Paylaşmak”; e-posta göndermek, gönderi yapmak, iletmek, internet üzerinden yayımlamak, yüklemek ya da Hizmetleri ve Yazılımı kullanmanız yoluyla başka şekilde (bize ya da diğer kullanıcılara) sunmak anlamına gelir. Diğer kullanıcılar sizin İçeriğinizi birçok yolla kullanabilir, kopyalayabilir, değiştirebilir ya da yeniden paylaşabilir. Paylaştığınız İçeriğin tüm sorumluluğu size ait olduğundan, lütfen Paylaştığınız ya da herkese açık hale getirmeyi seçtiğiniz içeriklere dikkat edin.

(B) Erişim Seviyesi. Başkalarının sizin İçeriğinizle ne yaptığını izlemeyiz ya da kontrol etmeyiz. İçeriğinize uygulanan kısıtlamaların belirlenmesinden ve İçeriğinize uygun erişim seviyesinin uygulanmasından siz sorumlusunuz. Sizin İçeriğinize erişim için uygun seviyeyi belirlemezseniz, sistem varsayılan olarak en yüksek izin seviyesini atayabilir. İçeriğinizin nasıl Paylaşılabileceği hakkında diğer kullanıcıları bilgilendirmek ve İçeriğinizle ilgili erişim ya da paylaşım ayarlarını düzenlemek sizin sorumluluğunuzdadır.

(C) Yorumlar. Hizmetler ve Yazılım aracılığıyla gönderdiğiniz yorumlar anonim değildir ve diğer kullanıcılar tarafından görüntülenebilir. Yorumlarınız sizin tarafınızdan, diğer kullanıcılar ya da Adobe tarafından silinebilir.

 

4.4. Lisansın Feshi. İçeriğinizi Hizmetten istediğiniz zaman kaldırarak İçeriğinizle ilgili bu lisansı iptal edebilirsiniz ve haklarımızı feshedebilirsiniz. Ancak, İçeriğinizin bazı kopyaları rutin yedeklemelerimizin bir parçası olarak saklanabilir. 

 

4.5. Geri Bildirim. Bize görüş, öneri veya teklifler ya da hata veya çökme raporlarını (“Geri Bildirim”) sunma yükümlülüğünüz yoktur. Ancak bize Geri Bildirim sunduğunuzda, Geri Bildirimi oluşturmak, kullanmak, satmak, oluşturtmak, satışa sunmak, içe aktarmak, dışa aktarmak, çoğaltmak, herkese açık olarak görüntülemek, dağıtmak, değiştirmek ve herkese açık olarak uygulamak üzere bize, alt lisansı verilebilir ve devredilebilir nitelikte, münhasır olmayan, gayrikabili rücu, daimi, tüm dünyada geçerli, telif hakkı olmayan bir lisans verirsiniz.

 

5. Hesabınız.

 

5.1. Hesap Bilgileri. Bu etkinlik sizin tarafınızdan olmasa veya sizin bilginiz veya onayınız olmasa bile, hesabınız aracılığıyla gerçekleşen tüm etkinlikler sizin sorumluluğunuzdadır. Hesabınızın yetkisiz kullanıldığını fark ederseniz lütfen hemen Müşteri Desteği’ne bildirimde bulunun. (A) Hesap bilgilerinizi kasten veya kasıtsız olarak paylaşamazsınız (yetkili hesap yöneticisi dışında) ya da (B) başka birinin hesabını kullanamazsınız. Hesap yöneticiniz, Hizmetleri ve Yazılımı kullanımınızı ve bunlara erişiminizi yönetmek üzere hesabınızı kullanabilir. PhoneGap için, kullanım limiti aşımları için ek ücretlendirme yapma hakkı dahil, ancak bununla sınırlı olmayacak şekilde, abonelik planı sınırlamalarını ve kısıtlamalarını izleme ve uygulama hakkımızı saklı tutarız.

 

5.2. Ücretsiz Hesap Hareketsizliği. Hesabınızı etkin tutmak sizin sorumluluğunuzdadır, yani Hizmetlere ve Yazılıma erişimin kesintiye uğramasını veya kaybolmasını veya hesabınızın feshedilmesini önlemek için düzenli olarak giriş yapmanız gerekir. Hesabınıza düzenli olarak giriş yapmazsanız, hesabınızın etkin olmadığını varsayma hakkımızı saklı tutarız ve sizin için kapatabileceğimizi kabul edersiniz. Kapandıktan sonra hesabınızda saklanan İçeriğe erişiminizi kaybedeceğinizi kabul edersiniz. Hesabınızı etkinlik dışı bırakmadan önce size bildirimde bulunmaya çalışırız. Şüpheye yer bırakmamak gerekirse, işbu bölüm 5.2 (Hesap Hareketsizliği) iyi durumda olan ücretli hesaplar için geçerli değildir. 

 

6. Kullanıcı Davranışı.

 

6.1. Sorumlu Kullanım. Adobe toplulukları genellikle belirli seviyede nezaket ve profesyonellik bekleyen kullanıcılardan oluşur. Hizmetleri ve Yazılımı sorumlu bir şekilde kullanmalısınız.

 

6.2. Kötüye Kullanım. Hizmetleri veya Yazılımı kötüye kullanmamalısınız. Örneğin, aşağıdakileri yapmamalısınız:

(A) Hizmetleri veya Yazılımı Adobe ile yazılı bir lisans veya sözleşme olmaksızın veya bunları ihlal ederek kullanma;

(B) Hizmetleri veya Yazılımı kopyalama, değiştirme, barındırma, internet üzerinden yayımlama, alt lisanslama ya da yeniden satma;

(C) Başka kullanıcıların size ait hesap bilgilerini kullanarak Hizmetleri veya Yazılımı kullanmalarını sağlama ya da kullanmalarına izin verme;

(D) Hizmetler veya Yazılımın bir bilgisayar hizmetleri işletmesinde, üçüncü taraf dış kaynak hizmetinde, üyelik veya abonelik temelinde, hizmet bürosu temelinde, zaman paylaşımı temelinde, barındırılan bir hizmetin bir parçası veya herhangi bir üçüncü taraf adına sunulması, kullanılması veya kullanımına izin verilmesi;

(E) Yazılımı herhangi bir türde veritabanı ya da veri kümesi oluşturmak için kullanma;

(F) Bizim sağladığımız arabirim ya da verdiğimiz yetki dışında başka şekillerde Hizmetlere veya Yazılıma erişme veya erişmeye teşebbüs etme;

(G) Hizmetlerin veya Yazılımın belirli şekillerde kullanımını önlemek üzere erişim ve kullanım kısıtlamalarını atlatmaya çalışma;

(H) İçerik veya Creative Cloud Müşteri Yazı Tiplerini paylaşma veya başkalarının Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal eden bir davranışta bulunma. “Fikri Mülkiyet Hakları” telif haklarını, manevi hakları, markaları, ticari takdim şeklini, patenti, ticari sırları, haksız rekabeti, gizlilik hakkını, alenilik hakkını ve diğer mülkiyet haklarını ifade eder;

(I) Yasal olmayan, zararlı, tehditkar, müstehcen, saldırgan, istismar içeren, haksız, iftira edici, karalayıcı, argo, ahlaka aykırı, dini inançlara hakaret eden, başkalarının özel hayatına giren, nefret içeren veya herhangi bir şekilde karşı çıkılabilen herhangi bir İçerik paylaşma;

(J) Reşit olmayanları cinselleştiren veya reşit olmayanlar, diğer Adobe kullanıcıları veya halkla uygunsuz etkileşimleri kolaylaştırmayı amaçlayan herhangi bir İçeriği paylaşma; 

(K) Herhangi bir kişiyi veya kurumu taklit etme, yanlış beyanda bulunma veya herhangi bir kişi veya kurumla ilişkinizi yanlış bildirme;

(L) Hizmetleri veya Yazılımı devre dışı bırakmaya, bozmaya ya da imha etmeye teşebbüs etme;

(M) Herhangi bir virüs, kötü amaçlı kod, kötü amaçlı yazılım veya Hizmetlerin veya Yazılımın işlevselliğine zarar vermek veya sınırlamak için tasarlanmış herhangi bir bileşeni içeren herhangi bir İçeriği, Creative Cloud Müşteri Yazı Tipleri veya kodu yükleme, iletme, saklama veya kullanılabilir hale getirme; 

(N) Bir kullanıcının Hizmetleri veya Yazılımı kullanmasına ve bunlardan yararlanmasına müdahale etme, engel olma veya kısıtlama koyma (takip etme, tehdit ya da taciz etme, suç işlemeye teşvik etme ya da saldırganlık veya kendine zarar vermeye teşvik etme);

(O) Zincir mektuplar, istenmeyen e-postalar, piramit şemaları, kimlik avı, istenmeyen e-posta, dolandırıcılık etkinlikleri veya benzeri talep edilmemiş mesajların gönderiminde bulunma;

(P) Önceden yazılı onayımız alınmadan Hizmetlere herhangi bir ürün veya hizmet reklamı yerleştirme;

(Q) Makine öğrenimi veya diğer amaçlar için veri kazıma da dahil olmak üzere, Hizmetler veya Yazılım ile bağlantılı olarak herhangi bir veri madenciliği veya benzer veri toplama ve çıkarma yöntemlerini kullanma;

(R) Hizmetleri veya Yazılımı yapay olarak manipüle etme veya bozma (Behance'deki takdirleri değiştirmek veya kullanıcıları üçüncü taraf sitelere çekmek gibi);

(S) İşbu koşulları ihlal etme veya hesap feshini ya da Adobe tarafından gerçekleştirilen diğer işlemleri atlatmak amacıyla Adobe hesapları oluşturma; 

(T) Çerçeveleme veya benzeri navigasyon teknolojisi kullanarak Hizmetleri veya Yazılımı manipüle etme veya başka şekilde görüntüleme veya

(U) Yürürlükteki yasaları ihlal etme.

 

7. Ücretler ve Ödeme.

 

7.1. Vergiler ve Üçüncü Taraf Ücretleri. Geçerli tüm vergileri ve (örneğin telefon ücretleri, operatör ücretleri, İSS ücretleri, veri planı ücretleri, kredi kartı ücretleri, kambiyo ücretleri ve yabancı para işlemi ücretleri dahil olmak üzere) üçüncü taraf ücretlerini ödemelisiniz. Söz konusu ücretlerin sorumluluğu bize ait değildir. Ücretler hakkındaki sorularınız için mali kurumunuza başvurun. Bize borçlu olduğunuz ücretleri tahsil etmek üzere gerekli adımları atabiliriz. Tahsilat ile ilgili tüm maliyetlerden ve harcamalardan sorumlusunuz. İşlem yaptığınız geçerli Adobe kurumundan (ör. Kuzey Amerika müşterileri için Adobe Inc. ve diğer tüm ülkelerdeki müşteriler için Adobe Systems Software Ireland Limited) farklı bir ülkede bulunuyorsanız, ödemeleriniz yabancı kuruma yapılacaktır.

 

7.2. Kredi Kartı Bilgileri. Ödeme yönteminizi saklama ve bunu Abonelik ve İptal Koşullarınızda açıklandığı şekilde Hizmetler ve Yazılım kullanımınızla bağlantılı olarak kullanmamıza izin verirsiniz. Hizmetinizin kesintiye uğramasını önlemek için, ödeme bilgilerinizi güncellemeye çalışmak üzere kart sağlayıcınız tarafından desteklenen programlara katılabiliriz. Bize, aldığımız güncellenmiş bilgilerle hesabınızı faturalandırmaya devam etme yetkisi verirsiniz.

 

8. Garanti ve Tazminat Yükümlülükleriniz.

 

8.1. Garanti. İçeriklerinizi Hizmetlere veya Yazılıma yükleyerek (A) İçeriğinizi paylaşmak için gerekli tüm lisanslara ve izinlere ve (B) Koşullardaki lisansları vermek için gereken haklara sahip olduğunuzu kabul edersiniz.

 

8.2. Tazminat. İçeriğinizden, Creative Cloud Müşteri Yazı Tiplerinizden, Hizmetleri ya da Yazılımı kullanımınızdan (geçerli olduğu şekilde) veya Koşulları ihlal etmenizden kaynaklanan ya da bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan istem, talep, kayıp ya da zararlardan (makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere) bizi ve bağlı şirketleri, yan kuruluşları, görevlileri, temsilcileri, çalışanları, ortakları ve lisans verenlerini tazmin etmeyi kabul edersiniz. Kendi seçtiğimiz danışman ile tarafınızca tazmine tabi olan hak talebi, dava ya da meselenin savunmasını denetleme hakkına sahibiz. Söz konusu hak talebi, dava ya da meselenin savunmasında bizimle tamamen iş birliği yaparsınız.

 

9. Garanti Sorumluluğunun Reddi.

 

9.1. Ek Koşullarda belirtilmediği sürece Hizmetler ve Yazılım “OLDUĞU GİBİ” sunulmaktadır. Yasaların izin verdiği azami ölçüde, ihlal etmeme, ticarete elverişlilik ve belirli bir amaca uygunlukla ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere, açık veya zımni tüm garantileri reddederiz. Hizmetlere dahil olan içeriklerle ilgili taahhütte bulunmayız. Bununla birlikte, (A) Hizmetler veya Yazılımın gereksinimlerinizi karşılayacağı ya da sürekli kullanılabilir, kesintisiz, zamanında, güvenli ya da hatasız olacağı; (B) Hizmetlerden veya Yazılımdan elde edilen sonuçların etkin, doğru ya da güvenilir olacağı; (C) Hizmetler veya Yazılımın beklentilerinizi karşılayacağı ya da (D) Hizmetler veya Yazılımdaki tüm kusurların düzeltileceği ile ilgili olan tüm garantileri de reddederiz.

 

9.2. Hizmetleri veya Yazılımı kullanımınız sonucu meydana gelen eylemlerle ilgili tüm yükümlülüğü açıkça reddederiz. Hizmetleri veya Yazılımı kendi takdir yetkinizle ve riskleri üstlenerek kullanabilirsiniz ve bunlara erişebilirsiniz ve Hizmetleri veya Yazılımı kullanımınız veya bunlara erişiminiz sonucu bilgisayar sisteminizde oluşan hasarlar ya da veri kaybından tamamen siz sorumlusunuz.

 

9.3. İçeriğinizi, Hizmetler üzerinden herkese açık biçimde Paylaşmak amacıyla Sunucularımızda yayımlarsanız, (A) İçeriğinizin kaybolmasından, bozulmasından veya zarar görmesinden; (B) Adobe harici biri tarafından İçeriğin silinmesinden veya (C) İçeriğinize üçüncü taraflarca diğer web sitelerinde veya diğer ortamlarda yer verilmesinden sorumlu değiliz.

 

10. Sorumluluğun Sınırlandırılması.

 

10.1. Ek Koşullarda belirtilmediği sürece, (A) Kullanım, veri, itibar, gelir ya da kâr kaybı sonucunda oluşan; (B) sözleşmenin veya garantinin ihlali, ihmal ya da benzeri haksız eylemler dahil olmak üzere, herhangi bir yükümlülük teorisini temel alan veya (C) Hizmetleri ve Yazılımı kullanımınız veya bunlara erişiminizden kaynaklanan ya da buna bağlı olarak ortaya çıkan her türlü hak talebinden kaynaklanan kayıplar ve hasarlar dahil olmak üzere, nedeni ne olursa olsun herhangi bir özel, arızi, dolaylı, neticede oluşan, manevi, örnek niteliğinde ve cezai bir zarar için size veya başkasına karşı sorumlu olmayız. Koşullarda yer alan hiçbir hüküm ağır ihmal, Adobe'nin ya da çalışanlarının kasıtlı suistimali, ölüm ya da yaralanma durumlarında sorumluluğumuzu kısıtlamamakta veya hariç tutmamaktadır.

 

10.2. Koşullardan kaynaklanan ya da Koşullarla ilgili olarak ortaya çıkan durumlarla ilgili toplam sorumluluğumuz, (A) 100 ABD doları veya (B) sorumluluğu ortaya çıkaran olay öncesindeki üç aylık dönemde Hizmetlere ya da Yazılıma erişim için ödediğiniz toplam bedel (hangisi daha fazlaysa) ile sınırlıdır. 

 

10.3. Bu bölüm 10'daki (Sorumluluğun Sınırlandırılması) bu sınırlamalar ve istisnalar, (A) bir çözüm yolunun size esas amacına dair herhangi bir kayıp veya başarısızlık için tamamen telafide bulunmaması veya (B) zarar görme ihtimalini biliyor olmamız veya bilmemiz gerekmesi durumunda bile, yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerlidir.

 

10.4. Bu Koşullar, Adobe ve bağlı kuruluşlarının tüm sorumluluğunu ve ayrıca Hizmetlere ve Yazılıma erişim ve kullanımla ilgili münhasır çözüm yolunuzu ortaya koymaktadır.

 

11. Sona Erdirme.

 

11.1. Tarafınızca Sona Erdirme. Hizmetleri ve Yazılımı kullanmaya istediğiniz zaman son verebilirsiniz. Hesabınızı sona erdirmeniz, ödenmemiş ücretleri ödeme yükümlülüğünüzü ortadan kaldırmaz.

 

11.2. Tarafımızca Sona Erdirme. Sebep göstermeksizin Koşulları veya Hizmetleri ya da Yazılımı kullanımınızı feshetmemiz durumunda, fesih işleminden en az 30 gün önce, bize vermiş olduğunuz e-posta adresi aracılığıyla sizi bilgilendirmek ve İçeriğinizi nasıl geri alacağınızla ilgili yönergeleri iletmek için makul çabayı göstereceğiz. Lütfen Bölüm 4.4'te (Lisansın Feshi) açıklandığı gibi fesih durumunda İçeriğe erişiminizi kaybedebileceğinizi unutmayın. Ek Koşulların herhangi birinde belirtilmediği sürece, aşağıdaki durumlarda Hizmetleri veya Yazılımı kullanma ve bunlara erişme hakkınızı istediğimiz zaman feshedebiliriz veya askıya alabiliriz:

(A) Koşulların herhangi bir hükmünü ihlal ederseniz (ya da Koşullara uymak istemediğinizi veya uyamayacağınızı açıkça gösteren davranışlarda bulunursanız);

(B) Varsa, Hizmetlerin veya Yazılımın ödemelerini zamanında yapmazsanız;

(C) Bize veya personelimize yönelik fiziksel, sözlü veya başka yollarla suistimal, tehdit, kabadayılık veya taciz eylemlerinde bulunursanız (bu gibi durumlarda, alternatif olarak, Hizmetler veya Yazılım erişiminizi askıya alabiliriz veya kısıtlayabiliriz);

(D) Tekrarlanan bir biçimde, kötü niyetle veya makul bir temel olmaksızın şikayette bulunmanız ve bunu yapmayı bırakmanızı rica etmemizin ardından hala yapmaya devam etmeniz durumunda (bu gibi durumlarda, alternatif olarak, Hizmetler veya Yazılım erişiminizi askıya alabiliriz veya kısıtlayabiliriz); 

(E) Yasalar gereğince bunu yapmamız gerekirse (örneğin, Yazılımın ya da Hizmetlerin size sağlanması yasa dışı ise veya yasa dışı hale gelirse);

(F) Hizmetler ya da Yazılımın tamamını veya bir bölümünü sürdürmemeyi seçersek (örneğin; yasa değişikliği nedeniyle, bölgenizde Hizmetleri sunmaya devam etmek bizim için elverişsiz hale gelirse) ya da

(G) Ücretsiz hesabınızda uzun süre herhangi bir etkinlik olmazsa. 

 

11.3. Geçerliliğini Koruma. Koşulların süresinin sona ermesi veya feshi üzerine, Hizmetlerin ve Yazılımın tamamı ya da bir kısmı önceden ihbar etmeksizin çalışmayı durdurabilir. Koşullarda belirtilen tazminat yükümlülükleriniz, garanti retlerimiz ve yükümlülük kısıtlamalarımız ve uzlaşmazlık çözümü hükümleri geçerliliğini korur. 12. Soruşturmalar.

 

12. Ticaret Yaptırımları ve İhracat Denetim Uyumluluğu. Hizmetler ve Yazılım ve bunları kullanımınız; (A) Hizmetler ve Yazılımın ithalatını, ihracatını ve kullanımını kapsayan ve (B) Hizmetleri ve Yazılımı size sağlamamızı bildirim olmaksızın yasaklayabilen Amerika Birleşik Devletleri ve diğer yetki alanlarının yasalarına, kısıtlamalarına ve yönetmeliklerine tabidir. Hizmetler ve Yazılımı kullanarak, söz konusu tüm yasalara, kısıtlamalara ve düzenlemelere uymayı kabul edersiniz ve herhangi bir ülkenin yasaları tarafından Hizmetler ve Yazılım almanızın yasaklanmadığını garanti edersiniz. 

 

13. Avustralya Tüketici Yasası. Koşullardaki hiçbir madde, 2010 Rekabet ve Tüketici Yasası (Cth) (CCA) kapsamındaki herhangi bir tüketici hakkını veya sözleşmeyle hariç tutulamaz, kısıtlanamaz ya da değiştirilemez başka herhangi bir mevzuatı hariç tutmayı, kısıtlamayı veya değiştirmeyi amaçlamamaktadır. CCA veya diğer herhangi bir mevzuat; Koşullar içerisinde bir şarta, garantiye veya koşula işaret ediyorsa veya Koşullar ile bağlantılı olarak, temin edilen mallar veya hizmetler (varsa) bakımından kanuni garantiler sağlıyorsa, bu tür bir şartı, garantiyi veya başka bir koşulu ya da garantiyi ihlal etme yükümlülüğümüz (bizim seçimimize göre) şunların yapılabildiği ölçüde sınırlıdır: (A) Malların temininde şunlardan birini veya daha fazlasını gerçekleştirmemiz: (1) malları değiştirmek veya denk mallar temin etmek; (2) malları onarmak; (3) mal değişim veya denk mal temini masrafını ödemek ve (4) malların onarım masraflarını ödemek ya da (B) hizmet sağlama durumunda, şunlardan birini veya her ikisini de yapmamız: (1) hizmetleri yeniden sağlamak ve (2) hizmetlerin yeniden sağlanma masraflarını ödemek.

 

14. Uzlaşmazlık Çözümü.

 

14.1. Süreç. Bir şikayetiniz olması ya da uzlaşmazlık yaşamanız durumunda, önce gayri resmi olarak bizimle iletişime geçerek bunları çözme yoluna gitmeyi kabul edersiniz. Uzlaşmazlık, tarafımızca alınmasının ardından 30 gün içinde çözülmemesi sonucunda ortaya çıkan herhangi bir yasal işlem, uygun olmaları durumunda asliye mahkemesine götürebileceğiniz hak iddiaları dışında, tahkimin gerekli olup olmadığına dair tüm sorular da dahil olmak üzere, nihai ve bağlayıcı bir tahkim yoluyla çözülmek zorundadır. Koşullar, Hizmetler veya Yazılım ile ilgili talepler, taleple sonuçlanan olaydan sonra bir yıl içinde getirilmezse kalıcı olarak yasal engele uğrar.  

 

14.2. Kurallar. Amerika kıtasında ikamet ediyorsanız, JAMS, tahkimi kendi Kapsamlı Tahkim Kuralları ve Prosedürlerine uygun olarak Kaliforniya, Santa Clara County'de yönetecektir. Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Çin Anakarası, Çin Hong Kong ÖİB, Çin Makao ÖİB, Tayvan bölgesi, Güney Kore, Hindistan, Sri Lanka, Bangladeş, Nepal ya da Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi bir ülkede ikamet ediyorsanız Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi (SIAC), tahkimi kendi Tahkim Kuralları çerçevesinde (kurallar referans yoluyla işbu bölüme dahil edilmiş olarak kabul edilmiştir) Singapur'da yönetecektir. Diğer durumlarda, tahkimi Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (LCIA), LCIA Tahkim Kuralları çerçevesinde Londra'da yönetecektir. Siz ve Adobe tarafından karşılıklı olarak seçilen bir hakem olacaktır. Tahkim İngilizce olarak gerçekleştirilecek, ancak anadili İngilizce olmayan şahitler, İngilizce'ye eş zamanlı çeviriyle (masraflarını şahidi gösteren tarafın karşılamasıyla) kendi anadilinde ifade verebilecektir. Verilen hüküm, sizin ve bizim üzerimizde yargı yetkisi bulunan yetkili herhangi bir mahkemede ilan edilebilecek ve uygulanabilecektir.

 

14.3. Toplu Dava Açmama. Bizimle olan uzlaşmazlıkları yalnızca bireysel olarak çözebilirsiniz ve bir hak talebini bir topluluğun davacısı ya da topluluk üyesi olarak birleştirilmiş ya da grup adına dava şeklinde getiremezsiniz.

 

14.4. İhtiyati Tedbir. Yukarıdaki hükme bakılmaksızın, sizin veya başkalarının Hizmetlere ya da Yazılıma Koşulları ihlal ederek yetkisiz erişimi veya bunları yetkisiz kullanımı durumunda, bizim herhangi bir yetki alanında ihtiyati tedbire (veya eşdeğer tipte acil bir yasal tedbire) başvurma hakkımız olduğunu kabul edersiniz.

 

15. Denetim Hakları. Ticari bir İşletme iseniz, 12 ayda bir defadan fazla olmayacak şekilde, gizliliği muhafaza etmekle sorumlu bir personelimizi ya da bağımsız bir üçüncü taraf denetçiyi, Hizmetlerin ya da Yazılımın tamamını veya herhangi bir kısmını, bizden edindiğiniz geçerli lisanslara uygun olarak kurup kullandığınızı teyit etmek amacıyla, size 7 gün önceden bildirimde bulunarak, kayıtlarınızı, sistemlerinizi ve tesislerinizi denetlemek (elle, elektronik denetleme yöntemleriyle ya da her ikisiyle) üzere görevlendirebiliriz. Buna ek olarak, talep etmemizin ardından 30 gün içinde herhangi bir Hizmeti ve Yazılımı ya da tüm Hizmetleri ve Yazılımı yükleme ve kullanımınızın bizden aldığınız geçerli lisanslara uygun olduğunu doğrulayabilmemiz için talep ettiğimiz tüm kayıtları ve bilgileri bize sağlarsınız. Teyit işlemi sırasında Hizmetlerin veya Yazılımın lisanslarında bir eksiklik olduğunun ortaya çıkması hâlinde, gerekli lisansları, abonelikleri ve ilgili geri bakım ve desteği derhal edinirsiniz. Ödenmemiş ücretler ödenen lisans ücretlerinin %5'ini geçerse, teyit işlemimize ilişkin makul masrafları da ödersiniz.

 

16. Hizmet ve Yazılım Güncellemeleri ve Kullanılabilirliği.

 

16.1. Hizmet ve Yazılım Güncellemeleri. Hizmetleri veya Yazılımı (bunlara ait tüm parçalar veya özellikler dahil) size ya da herhangi bir kişiye karşı yükümlülüğümüz olmaksızın istediğimiz zaman değiştirebiliriz, güncelleyebiliriz veya sona erdirebiliriz. Bununla birlikte, ücretli tekliflerdeki değişiklikler için, değişiklik, güncelleme veya sonlandırma ile ilgili sizi bilgilendirmek için makul çabaları göstereceğiz. Hizmetlerimizi veya Yazılımı tamamen sonlandırmamız durumunda, İçeriğinizi aktarmanız için makul ticari çabaları kullanırız ve ön ödemesini yapmış olduğunuz Hizmet veya Yazılım için kullanılmamış olan ücretlerin nispi esasa göre size iadesini sağlayabiliriz.

 

16.2. Kullanılabilirlik. Hizmetleri açıklayan web sayfalarına dünyanın her tarafından erişilebilir; ancak bu, tüm Hizmetlerin ya da hizmet özelliklerinin ülkenizde kullanılabilir olduğu anlamına veya kullanıcı tarafından Hizmetler aracılığıyla oluşturulan kullanılabilir içeriğin ülkenizde yasal veya kullanılabilir olduğu anlamına gelmez. Bazı ülkelerde belirli Hizmetlere (veya belirli Hizmet özelliklerine, Örnek Dosyalara ya da İçerik Dosyalarına) erişim, tarafımızdan veya yabancı hükümetlerce engellenebilir. Kullandığınız yerde Hizmetleri kullanmanızın yasal veya kullanılabilir olduğundan emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Tüm dillerde hizmet sunulmamaktadır.

 

17. Değişiklik veya Ters Mühendislik Yasağı. Koşullarda açıkça izin verilmediği sürece, (A) herhangi bir Hizmetin veya Yazılımın herhangi bir bölümünü değiştiremezsiniz, uyarlayamazsınız, adapte veya tercüme edemezsiniz ya da (B) herhangi bir Hizmetin veya Yazılımın herhangi bir bölümünde, kaynak kodunda, veri gösterimlerinde veya temelindeki algoritmalarda, süreçlerde, yöntemlerde ve söz konusu Hizmet veya Yazılımın başka hiçbir kısmında ters mühendislik yapamazsınız (bu sistemi yeniden oluşturmak için bir sistem veya uygulamada akan girdi ve çıktıları izleme veya bunlara takibi de dahil ancak bunla sınırlı olmamak üzere), kaynak kodunu çözemezsiniz, parçalarına ayıramazsınız ya da kaynak kodunu bulmaya kalkışamazsınız. Bulunduğunuz yargı bölgesinin kanunları size, Hizmetlerin ya da Yazılımın lisanslı bölümlerini diğer yazılımlarla birlikte çalışabilir kılmak üzere gerekli bilgileri edinmek için bir Hizmetin veya Yazılımın kaynak kodunu derleme hakkını veriyorsa, öncelikle bu bilgileri bizden talep etmelisiniz. Kendi takdirimize bağlı olarak bu bilgileri size verebiliriz ya da bizim ve tedarikçilerimizin Hizmetlerdeki ve Yazılımdaki mülkiyet haklarının korunmasını sağlamak amacıyla Hizmetleri veya Yazılımı kaynak koda dönüştürmenize yönelik makul bir ücret de dahil olmak üzere makul koşullar da getirebiliriz.

 

18. Muhtelif hükümler.

 

18.1. İngilizce Nüsha. Koşullar değerlendirilirken veya yorumlanırken Koşulların İngilizce nüshası kullanılacaktır.

 

18.2. Adobe'ye Gönderilecek Bildirim. Bildirimleri bize şu adresten gönderebilirsiniz: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, ABD, Attention: General Counsel.

 

18.3. Size Gönderilecek Bildirim. Size e-posta, posta, Hizmetler içinde gönderimler veya yasal olarak kabul edilen diğer yollarla bildirimde bulunabiliriz. Bildirim almak için hesap bilgilerinizi güncel tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. 

 

18.4. Temlik Yasağı. Yazılı iznimiz olmadan, kısmen veya tamamen, Koşulları ya da Koşullar kapsamındaki haklarınızı ve yükümlülüklerinizi başkalarına devredemez veya başka bir şekilde temlik edemezsiniz; bu türden eylemler geçersiz kabul edilir. Koşullar kapsamındaki haklarımızı üçüncü bir tarafa devredebiliriz.

 

18.5. Devlet Koşulları. ABD kamu kuruluşu iseniz veya Koşullar Federal Tedarik Yönergesine (FAR) tabiyse, Koşullar kapsamında sağlanan Hizmetler ve Yazılım, duruma göre 48 C.F.R. §12.212 ya da 48 C.F.R. §227.7202’de kullanılan şekliyle, “Ticari Bilgisayar Yazılımı” ve “Ticari Bilgisayar Yazılımı Belgeleri” ile bunlara ilişkin hizmetlerden oluşan, 48 C.F.R. §2.101’de tanımlanan şekliyle, “Ticari Ürünler”dir. Duruma göre, 48 C.F.R. §12.212 ya da 48 C.F.R. §227.7202-1 - §227.7202-4’te öngörüldüğü şekilde, Ticari Bilgisayar Yazılımı ve Ticari Bilgisayar Yazılımı Belgeleri, ABD Federal Hükümeti Son Kullanıcılarına (A) yalnızca Ticari Ürünler olarak ve (B) yalnızca Koşulların şartlar ve koşulları uyarınca tüm diğer son kullanıcılara tanınan haklarla lisanslanmaktadır. Yayımlanmamış haklar, ABD yasaları uyarınca saklı tutulmaktadır - Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, ABD.

 

18.6. Başlıklar. Koşullarda kullanılan başlıklar yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla sunulmuştur ve anlam veya niyet tanımlamak için kullanılmaz.

 

18.7. Bölünebilirlik. Herhangi bir nedenden dolayı Koşulların herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, Koşulların geri kalanı tam olarak geçerli ve yürürlükte olmaya devam edecektir.

 

18.8. Feragat Etmeme. Koşulların hükümlerinden herhangi birini kullanmamamız ya da uygulamamamız, söz konusu hükümden feragat anlamına gelmez.

 

18.9. Mücbir Sebep. Taraflardan hiçbiri, Koşulların yürürlüğe girmesinden sonra gerçekleşen ve hangisinin gerçekleşeceği öngörülemeyen olaylardan ve tarafların makul kontrolü dışında olan grev, abluka, savaş, terörizm, ayaklanma, doğal afet, hükümet veya diğer devlet kurumları tarafından ruhsatın reddedilmesi gibi olaylardan kaynaklı olarak, bu olayların etkilenen tarafın yükümlülüklerini gerçekleştirmesini engellemesi veya geciktirmesi ve tarafın makul masraflar kapsamında mücbir sebebi önleyememesi veya giderememesinden dolayı, Koşullar uyarınca herhangi bir yükümlülüğü (Adobe'ye ödeme yükümlülükleriniz dışında) yerine getirmeye dair herhangi bir gecikme veya başarısızlık konusunda diğerinden sorumlu olmayacaktır.

 

19. DMCA. Diğerlerinin Fikri Mülkiyet Haklarına saygı duyar ve kullanıcılarımızın da bu şekilde davranmasını bekleriz. Telif hakkı ihlallerine ilişkin açıkça yapılan bildirimlere Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası (“DMCA”) ile tutarlı olarak yanıt veririz. Adobe’nin IP Kaldırma politikaları ve uygulamaları hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704

Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24

Adobe_General_Terms_of_Use-tr_TR-20200416