Splošni pogoji uporabe družbe Adobe

 

Objavljeno 16. marca 2020. Datum začetka veljavnosti: 16. april 2020. Ti pogoji zamenjajo in nadomestijo vse prejšnje različice.

 

REŠEVANJE SPOROV UREJATA SPODNJE DOLOČILO O OBVEZNI ARBITRAŽI IN DOLOČILO O OPUSTITVI SKUPINSKIH TOŽB V RAZDELKU 14 (REŠEVANJE SPOROV). SKRBNO JU PREBERITE. ČE SE NE STRINJATE Z DOLOČILOM O OBVEZNI ARBITRAŽI IN DOLOČILOM O OPUSTITVI SKUPINSKIH TOŽB V POGOJIH, NE UPORABLJAJTE STORITEV ALI PROGRAMSKE OPREME.

 

Ti splošni pogoji uporabe (»splošni pogoji«) skupaj z morebitnimi upoštevnimi dodatnimi pogoji (glejte spodnji razdelek 1.2 (Dodatni pogoji)) (skupaj imenovani »pogoji«) urejajo vašo uporabo našega spletnega mesta, podpore strankam, forumov za razprave in drugih interaktivnih območij ali storitev, kot je Creative Cloud (skupaj imenovane »storitve«), in dostop do njih ter uporabo programske opreme, ki jo vključimo kot del storitev, pa tudi morebitnih programov, vključno z mobilnimi aplikacijami, vzorčnimi datotekami in datotekami z vsebino (opredeljene spodaj), skripti, nabori ukazov in povezano dokumentacijo (skupaj imenovani »programska oprema«). Če ste sprejeli pogoje za naročnine in preklic, se tudi ti pogoji obravnavajo kot del pogojev. Če storitve in programsko opremo uporabljate prek Adobejevega programa Value Incentive Plan (»VIP«) ter prek njega dostopate do njih, potem pogoji za naročnine in preklic za vas ne veljajo, preostanek teh pogojev pa bo veljal za vašo uporabo storitev in programske opreme ter dostop do njih. Če ste z nami sklenili drugo pogodbo glede določenih storitev ali programske opreme, se tam, kjer je ta pogodba v navzkrižju s pogoji, uporabljajo njeni pogoji. 

 

Za prijavo za posamični Adobe ID morate biti stari vsaj 13 let. Šole, ki sodelujejo v ponudbi za imenovane uporabnike v osnovnih in srednjih šolah, lahko otroku, mlajšemu od 13 let, izdajo Adobe ID v skladu z dodatnimi pogoji za izobraževalne ustanove od vrtca do vključno srednje šole.

 

1. Vaša pogodba z družbo Adobe

 

1.1 Izbira prava in pravna oseba, ki sklepa pogodbo Če živite v Severni Ameriki (kar vključuje Združene države, Kanado, Mehiko, teritorije in ozemlja Združenih držav ter vse lokacije vojaških baz Združenih držav), je vaše razmerje sklenjeno s podjetjem Adobe Inc. iz Združenih držav, za pogoje pa velja zakonodaja zvezne države Kalifornije v Združenih državah, razen če to preglasi zvezna zakonodaja Združenih držav, in sicer ne glede na pravila o koliziji zakonodaj. Če je vaše prebivališče zunaj Severne Amerike, pogodbeno razmerje sklepate z družbo Adobe Systems Software Ireland Limited, in za pogoje velja irska zakonodaja. Za stranke v Avstraliji deluje družba Adobe Systems Software Ireland Limited kot pooblaščena zastopnica družbe Adobe Systems Pty Ltd. ter to pogodbo sklepa kot zastopnica družbe Adobe Systems Pty Ltd. Zakonodaja vam morda daje dodatne pravice na podlagi vaše lokalne zakonodaje. S temi pogoji ne želimo omejevati teh pravic, če zakonodaja to prepoveduje.

 

1.2 Dodatni pogoji Naše storitve in programska oprema se vam licencirajo in ne prodajo, zanje pa lahko velja eden ali več dodatnih pogojev spodaj (»dodatni pogoji«). V primeru navzkrižja med določili splošnih pogojev in dodatnih pogojev se za zadevno storitev ali programsko opremo uporabljajo dodatni pogoji. Dodatni pogoji se lahko spremenijo, kot je opisano v razdelku 1.6 (Posodobitve pogojev) spodaj.

1.3 Poslovni uporabniki Če ste »upravičenost« (ki je opredeljena kot pravica do uporabe programske opreme in storitev ter dostopa do njih in njihove porabe) prejeli od organizacije ali skupine, med drugim vključno s podjetjem ali morebitno drugo komercialno entiteto, državnim organom, neprofitno organizacijo ali izobraževalno ustanovo (vsak od njih je »podjetje«), v okviru enega od Adobejevih poslovnih paketov (kot je Creative Cloud za skupine, Creative Cloud za podjetja ali Document Cloud), potem (A) ste »poslovni uporabnik« takega podjetja; (B) je vaš profil Adobe, povezan s tako upravičenostjo, »poslovni profil«; in (C) vsi sklici v teh pogojih na »vi« pomenijo tako podjetje. Če ste poslovni uporabnik, se strinjate, da bo zaradi vašega prejema upravičenosti od takega podjetja (1) Adobe temu podjetju zagotovil možnost dostopa do vašega poslovnega profila in vse vsebine v njem (naložene ali uvožene pred datumom zadnje posodobitve teh pogojev ali po njem), njegove uporabe, odstranitve, hrambe in nadzora; (2) za vašo uporabo storitev in programske opreme veljala pogodba, ki jo je to podjetje sklenilo z Adobejem; in (3) Adobe temu podjetju lahko razkril vaše osebne podatke. Če ste poslovni uporabnik z upravičenostmi iz več podjetij, lahko imate z vsakim podjetjem povezane ločene poslovne profile. Kot poslovni uporabnik imate lahko različne pogodbe s podjetjem ali obveznosti do njega, kar lahko vpliva na vaš poslovni profil ali vsebino. Adobe ni odgovoren za morebitno vašo kršitev takih pogodb ali obveznosti. Če upravičenosti niste prejeli od podjetja (kupili ste na primer paket Creative Cloud za posameznike in v okviru njega dobili upravičenosti), potem (a) ste »osebni uporabnik«; (b) je vaš profil Adobe osebni profil; (c) ohranite izključen dostop do vse vsebine v svojem osebnem računu ali osebnem profilu (razen če je drugače navedeno v pravilniku o zasebnosti) in nadzor nad njo; (d) se vsi sklici na »vas« v teh splošnih pogojih nanašajo na vas kot posameznika. Če ste upravičenosti prejeli v okviru osebnega paketa in od podjetja, ste hkrati osebni in poslovni uporabnik. Osebni uporabnik ste, ko uporabljate upravičenosti, pridobljene v okviru svojega osebnega paketa, poslovni uporabnik pa, ko uporabljate upravičenosti, ki vam jih zagotovi podjetje.

 

1.4 Poslovne e-poštne domene Kot osebni ali poslovni uporabnik lahko račun Adobe ustvarite z uporabo e-poštnega naslova, ki vam ga da ali dodeli podjetje (na primer vaš službeni e-poštni naslov). Če podjetje vzpostavi neposredno razmerje z nami, bo morda želelo vaš račun dodati v tako razmerje. Če se to zgodi, lahko podjetje vaš račun pretvori v račun podjetja, če vas o tem prej obvesti. To pomeni, da lahko podjetje (A) dostopa do računa; (B) prevzame nadzor nad računom in vso vsebino v njem, pa naj bo shranjena, naložena ali uvožena pred datumom zadnje posodobitve teh pogojev ali po njem; in (C) priporoči, da se morebitna neposlovna vsebina, povezana s tem računom, preseli v nov račun, ki uporablja e-poštni naslov, ki ni povezan s tem podjetjem. Kot posamezni ali poslovni uporabnik potrjujete tudi, da lahko Adobe takemu podjetju posreduje vaše osebne podatke, na primer vaše ime ali e-poštni naslov. Če ne želite, da podjetje dostopa do računa ali profila, ga uporablja, odstrani, obdrži ali nadzira, s tem računom ne uporabite službenega e-poštnega naslova. Informacije o tem, kako lahko spremenite e-poštni naslov, povezan z vašim računom, so na voljo tukaj

 

1.5 Lastništvo Vi (kot podjetje ali posameznik, če je primerno) obdržite vse pravice do svoje vsebine in lastništvo nad njo. Do vaše vsebine ne uveljavljamo nobenih lastniških pravic.

 

1.6 Posodobitve pogojev Pogoje lahko občasno spremenimo, in če to storimo, vas bomo o tem obvestili tako, da spremenimo datum na vrhu pogojev, v nekaterih primerih pa vas lahko o tem tudi dodatno obvestimo. Zaradi tega priporočamo redno preverjanje pogojev. Če ni drugače navedeno, bodo spremenjeni pogoji začeli veljati takoj in vaša nadaljnja uporaba naših storitev in programske opreme pomeni, da sprejemate spremembe. Če se ne strinjate s spremenjenimi pogoji, morate prenehati uporabljati naše storitve in programsko opremo. 

 

2. Zasebnost

 

2.1 Zasebnost Za informacije o tem, kako zbiramo, uporabljamo, z drugimi delimo ali drugače obdelujemo podatke o vas, ter o vaši uporabi naših aplikacij in spletnih mest, si oglejte naš pravilnik o zasebnosti. Tukaj vam je na voljo možnost upravljanja nastavitev glede podatkov.

 

2.2 Naš dostop do vaše vsebine Kjer to dovoli zakonodaja, bomo do vaše vsebine (opredeljene v razdelku 4.1 (Vsebina) spodaj) samo na omejene načine dostopali, si jo ogledali ali jo poslušali. Za zagotavljanje storitev bomo na primer morda morali dostopati do vaše vsebine, si jo ogledati ali jo poslušati, da bomo lahko (A) odgovarjali na povratne informacije ali zahtevke za podporo, (B) odkrivali, preprečevali in drugače ukrepali v zvezi z goljufijami ter varnostnimi, zakonskimi in tehničnimi zadevami in (C) uveljavljali pogoje. Naši samodejni sistemi lahko analizirajo vašo vsebino z uporabo tehnik, kot je strojno učenje, da bi izboljšali naše storitve in programsko opremo ter uporabniško izkušnjo. Preberite več o strojnem učenju, ki ga izvajamo.

 

2.3 Pogodba o obdelavi podatkov Če podatki strank vključujejo osebne podatke in ste »upravljavec podatkov«, Adobe pa »obdelovalec podatkov«, kot je opredeljeno v Splošni uredbi o varstvu podatkov (Uredba EU 2016/679) (»GDPR«), za obdelavo teh osebnih podatkov veljajo pogoji Adobejeve pogodbe o obdelavi podatkov (»pogodba o obdelavi podatkov«) (na voljo je tukaj), vključno s standardnimi pogodbenimi klavzulami, ki jih je odobrila Evropska komisija, in so s sklicem vključeni v te pogoje.

 

2.4 Občutljivi osebni podatki Strinjate se, da ne boste z uporabo storitev ali programske opreme zbirali, obdelovali ali shranjevali nobenih občutljivih osebnih podatkov. Strinjate se, da občutljivih osebnih podatkov ne boste prenesli, razkrili ali dali na voljo Adobeju ali Adobejevim zunanjim ponudnikom. »Občutljivi osebni podatki« pomeni posameznikove finančne podatke, spolne usmeritve, medicinske ali zdravstvene podatke, zaščitene z morebitnimi zakoni o varstvu zdravstvenih podatkov, biometrične podatke (za namene enolične identifikacije posameznika), osebne podatke otrok, zaščitene v skladu z morebitno zakonodajo o varstvu podatkov otrok (kot so osebni podatki, opredeljeni v ameriškem zakonu o varstvu zasebnosti otrok v spletu (Children’s Online Privacy Protection Act oz. »COPPA«)) in vse druge vrste podatkov, ki so vključene v ta izraz ali morebiten podoben izraz (npr. »občutljive osebne informacije« ali »posebne kategorije osebnih podatkov«), ki se uporablja v veljavnih zakonih o varstvu podatkov ali zasebnosti.

 

2.5 Prenos osebnih podatkov Podatke obdelujemo in shranjujemo v ZDA in drugih državah. Z uporabo naših aplikacij in spletnih mest se strinjate, da Adobe pooblaščate za prenos vaših osebnih podatkov prek državnih meja in v druge države, kjer poslujejo Adobe in njegovi partnerji. Primer: osebni podatki, zbrani od uporabnikov na Kitajskem, bodo izvoženi zunaj Kitajske.

 

3. Uporaba storitev in programske opreme

 

3.1 Licenca Če upoštevate pogoje in veljavno zakonodajo, lahko dostopate do storitev in programske opreme, ki jih damo na voljo in vam zanje damo licenco, ter jih uporabljate. Vaše licence potečejo na koncu obdobja veljavnosti, določenega v dokumentu z vašim naročilom. Različice storitev in programske opreme, ki so na voljo na vaš datum podaljšanja, se lahko razlikujejo od različic, ki so bile na voljo, ko ste licence prvič kupili pri Adobeju. Različice storitev in programske opreme, ki jih podpira Adobe, so na voljo tukaj. Strinjate se, da vaša odločitev za uporabo ali nakup programske opreme ali storitev ni odvisna od zagotavljanja kakršnih koli prihodnjih funkcij ali funkcionalnosti ali od naših morebitnih ustnih ali pisnih javnih pripomb glede prihodnjih funkcij ali funkcionalnosti.

 

3.2 Intelektualna lastnina družbe Adobe Adobe (in naši izdajatelji licenc) je edini lastnik vseh lastninskih in drugih pravic ter interesov za storitve in programsko opremo. Razen kot je navedeno v pogojih, vam ne podeljujemo nobenih pravic do patentov, avtorskih pravic, poslovnih skrivnosti, blagovnih znamk ali morebitnih drugih pravic do elementov v storitvah ali programski opremi. Pridržujemo si vse pravice, ki niso podeljene v pogojih.  

 

3.3 Shranjevanje Priporočamo, da vsebino in pisave stranke v storitvi Creative Cloud redno varnostno kopirate drugje, če storitve zagotavljajo prostor za shranjevanje in upoštevne storitve omogočajo to funkcionalnost. Določimo lahko razumne tehnične omejitve velikosti datotek, velikosti prostora za shranjevanje, zmogljivost obdelave podatkov in druge tehnične omejitve. Uporabo storitev vam lahko začasno prekinemo, dokler ni vaša uporaba znotraj omejitve prostora za shranjevanje, povezane z vašim računom. Na koncu vašega licenčnega obdobja si vam bomo komercialno utemeljeno prizadevali omogočiti prenos vaše vsebine iz storitev. Prenos morate izvesti v 30 dneh od datuma prenehanja ali poteka licenčnega obdobja. Po poteku tega 30-dnevnega prehodnega obdobja si pridržujemo pravico do izbrisa vaše vsebine. Morebitno vsebino, ki ste jo shranili v storitvah, prenesite, preden poteče licenca.

 

3.4 Vsebina, ki jo ustvarijo uporabniki Gostimo lahko vsebino, ki jo ustvarijo naši uporabniki. Pri dostopu do naših storitev lahko naletite na vsebino, ki jo ustvarijo uporabniki, ki je za vas žaljiva ali neprijetna. Edini ukrep, ki vam je v tem primeru na voljo, je, da si prenehate ogledovati vsebino. Če je na voljo gumb »Prijavi«, nam lahko s klikom nanj prijavite žaljivo vsebino, ki jo ustvarijo uporabniki.

 

3.5 Vzorčne datoteke »Vzorčne datoteke« pomeni datoteke, ki jih zagotovi Adobe, kot so datoteke z zvočno, vizualno, video ali drugo vsebino za uporabo v vadnicah in predstavitvah ter za druge preskusne namene, ki so lahko navedene kot vzorčne datoteke. Vzorčnih datotek ni dovoljeno uporabiti za noben drug namen, razen za tistega, za katerega so bile zagotovljene. Vzorčnih datotek ne smete distribuirati na noben način, ki bi tretji osebi omogočal uporabo, prenos ali izvlečenje vzročnih datotek kot samostojnih datotek ali dostop do njih, in prepovedano vam je uveljavljati pravice do vzorčnih datotek.

 

3.6 Datoteke z vsebino »Datoteke z vsebino« pomeni Adobejeva sredstva, ki so dana na voljo v okviru storitev in programske opreme. Če v dokumentaciji ali določenih licencah (vključno z dodatnimi pogoji, vendar ne omejeno nanje) ni določeno drugače, vam podeljujemo osebno, neizključno, neprenosljivo licenco, ki je ni mogoče podlicencirati, za uporabo datotek z vsebino za ustvarjanje svoje končne uporabe (tj. izpeljane aplikacije ali izdelka, katerega avtor ste), v katero so za vašo uporabo vdelane datoteke z vsebino ali njihove izpeljanke (»končna uporaba«). Datoteke z vsebino lahko spremenite pred njihovo vdelavo v končno uporabo. Datoteke z vsebino lahko reproducirate in distribuirate samo v povezavi s svojo končno uporabo, vendar jih pod nobenim pogojem ne smete distribuirati samostojno zunaj končne uporabe.

 

3.7 Brezplačna članstva, ponudbe in preskusne različice Adobe lahko po lastni presoji ponudi brezplačna članstva, ponudbe in preskusna članstva. Če vam je dostop do storitev ali programske opreme zagotovljen brezplačno ali za preskusne namene, zanj veljajo ti pogoji. Adobe lahko kadar koli pred brezplačnim ali preskusnim obdobjem ali po njem po lastni presoji, brez prejšnjega obvestila in brez vsakršne odgovornosti do vas prekine brezplačni ali preskusni dostop, če to dovoli veljavna zakonodaja, in sicer iz poljubnega razloga, vključno s preprečevanjem zlorab brezplačnega ali preskusnega dostopa. Po poteku obdobja brezplačnega ali preskusnega dostopa lahko uporabo storitev ali programske opreme nadaljujete samo, če sklenete plačljivo naročnino, če je na voljo, ali vam to drugače dovoli Adobe. Med brezplačnim ali preskusnim obdobjem za storitve in programsko opremo ne veljajo nobena izrecna ali implicitna jamstva, vse storitve in programska oprema pa so na voljo »kakršne so« z vsemi pomanjkljivostmi ter brez vključene tehnične ali drugačne podpore.

 

3.8 Različica, ki ni namenjena nadaljnji prodaji Adobe lahko storitve ali programsko opremo označi kot »preskus«, »ocenjevanje«, take, »ki niso za nadaljnjo prodajo« ali z drugo podobno oznako (»različica, ki ni za nadaljnjo prodajo«). Različico, ki ni za nadaljnjo prodajo, lahko namestite in uporabljate samo za obdobje in namene, ki so navedeni, ko vam dobavimo različico, ki ni za nadaljnjo prodajo. Morebitnih gradiv, ki jih ustvarite z različico, ki ni za nadaljnjo prodajo, ne smete uporabljati za kakršne koli komercialne namene. 

 

3.9 Adobe Talent

(A) Prepovedano je objavljanje delovnih mest, ki kažejo na točno določene delovne natečaje ali druge priložnosti, pri katerih se poskuša od ustvarjalnih strokovnjakov pridobiti prilagojeno in neplačano ustvarjalno delo. Morebitno tako objavo lahko odstranimo brez povračila.

(B) Iskalcem kadrov in podjetjem, ki želijo odkriti in zaposliti talentirane ustvarjalce, ponujamo plačljivo funkcijo »Talent Search«. Če v storitve naložite javni profil ali javni projekt, se strinjate, da so lahko javni podatki vključeni v rezultate funkcije Talent Search. 

 

3.10 Pisave stranke v storitvi Creative Cloud

(A) Za vsako pisavo ali datoteko s pisavo, ki jo naložite ali predložite v storitve in programsko opremo (»pisave stranke v storitvi Creative Cloud«), izjavljate in jamčite, da imate vse potrebne pravice, da nam dovolite uporabo, reproduciranje, prikazovanje, gostovanje in distribucijo pisav stranke v storitvi Creative Cloud prek storitev in programske opreme za vašo uporabo. Pisave stranke v storitvi Creative Cloud se ne obravnavajo kot vsebina, kot je opredeljena v pogojih. Adobe ne zagotavlja in ne jamči, da bo katera koli taka pisava stranke v storitvi Creative Cloud združljiva ali primerna za uporabo s storitvami ali programsko opremo. 

(B) Če nas tretja oseba obvesti ali izvemo, da nimate pravic, za katere jamčite v razdelku 3.10(A) (Pisave stranke v storitvi Creative Cloud), ali da vaše pisave stranke v storitvi Creative Cloud kršijo pravice intelektualne lastnine tretjih oseb, potem lahko pisave stranke v storitvi Creative Cloud odstranimo iz vašega računa, iz storitev ali iz vsebine, ki uporablja zadevne pisave stranke v storitvi Creative Cloud. Če vaše pisave stranke v storitvi Creative Cloud odstranimo iz vašega računa, storitev ali vsebine, ki uporabljajo pisave stranke v storitvi Creative Cloud, se lahko prikaz vaše vsebine spremeni. Preberite več o tem, kako se lahko spremeni vaša vsebina.

(C) Naš dostop do svoje pisave stranke v storitvi Creative Cloud lahko kadar koli prekličete ter prekinete naše pravice, in sicer tako, da pisave stranke v storitvi Creative Cloud izbrišete iz storitve. 

(D) Ob morebitni prekinitvi ali zaprtju vašega računa si pridržujemo pravico, da izbrišemo vaše pisave stranke v storitvi Creative Cloud. Nekatere kopije vaših pisav stranke v storitvi Creative Cloud lahko vseeno zadržimo v okviru našega rednega varnostnega kopiranja.

(E) Zbiramo lahko podatke, povezane z vašo uporabo pisav stranke v storitvi Creative Cloud, kot so imena pisav stranke v storitvi Creative Cloud, ki jih naložite, in način, kako jih uporabljate.

 

3.11 Druge vrste licenc

(A) Predizdajna različica ali različica beta Storitve ali programsko opremo oziroma funkcijo storitev ali programske opreme lahko označimo kot predizdajno različico ali različico beta (»različica beta«). Različica beta ne predstavlja končnega izdelka in lahko vsebuje hrošče, ki lahko povzročijo motnje v delovanju sistema ali druge napake ter izgubo podatkov. Odločimo se lahko, da ne bomo izdali komercialne različice beta. Na našo zahtevo morate takoj prenehati uporabljati različico beta in uničiti vse njene kopije. V zameno za uporabo različice beta se strinjate, da lahko Adobe zbira podatke o vaši uporabi različice beta za izboljšanje naših izdelkov in prilagoditev vaše izkušnje ne glede na to, ali ste zavrnili zbiranje podatkov za različice, ki niso beta. Če ne želite, da spremljamo vašo uporabo, morate prenehati uporabljati različico beta, in sicer tako, da jo odstranite ali uporabite različico storitev ali programske opreme, ki ni beta. Morebitna ločena pogodba, ki jo sklenemo z vami in ureja različico beta, nadomešča ta določila.

(B) Različica za izobraževalne ustanove Če storitve ali programsko opremo označimo kot take, ki so namenjene uporabnikom v izobraževalnih ustanovah (»različica za izobraževalne ustanove«), lahko to različico uporabljate samo, če izpolnjujete pogoje za primernost, navedene tukaj. Različico za izobraževalne ustanove lahko namestite in uporabljate izključno v državi, v kateri izpolnjujete pogoje za uporabnika v izobraževalni ustanovi. Če bivate v Evropskem gospodarskem prostoru, beseda »država« v prejšnjem stavku označuje celoten Evropski gospodarski prostor.

 

3.12 Storitve in programska oprema tretjih oseb Storitve in programska oprema lahko vključujejo storitve in programsko opremo tretjih oseb in odgovorni ste za upoštevanje vseh in vsakršnih veljavnih pogojev tretjih oseb. Na voljo so nekateri pogoji tretjih oseb, ki lahko veljajo za vašo uporabo storitev in programske opreme. Dostop do storitev in programske opreme tretjih oseb je na voljo zgolj kot ugodnost in Adobe nima nikakršne odgovornosti za take storitve in programsko opremo tretjih oseb. 

 

4. Vaša vsebina

 

4.1 Vsebina »Vsebina« pomeni vse besedilo, podatke ali gradivo, kot so zvočne in video datoteke, elektronski dokumenti ali slike, ki jih v povezavi s svojo uporabo storitev naložite in uvozite v storitve ali programsko opremo ali ustvarite v povezavi z uporabo storitev ali prek nje. Vsebine, ki jo prepoveduje morebitna veljavna zakonodaja, ne smete nalagati. Pridržujemo si pravico, da odstranimo vsebino ali omejimo dostop do vsebine, storitev in programske opreme, če ugotovimo, da katera koli vaša vsebina krši te pogoje. Vse vsebine, naložene v storitve ali programsko opremo, ne pregledujemo, lahko pa uporabimo razpoložljivo tehnologijo, dobavitelje ali postopke za iskanje določenih vrst nezakonite vsebine (npr. otroške pornografije) ali drugih vsebin ali obnašanja, pri katerem gre za zlorabo (npr. vedenjskih vzorcev, ki kažejo na pošiljanje neželene pošte ali lažno predstavljanje, ali ključne besede, ki nakazujejo, da je bila vsebina za odrasle objavljena zunaj zidu za vsebino za odrasle).

 

4.2 Licence za vašo vsebino, ki omogočajo uporabo storitev in programske opreme Izključno za namene upravljanja ali izboljšanja storitev in programske opreme nam, ko v storitve ali programsko opremo naložite vsebino, podeljujete neizključno, svetovno in prenosljivo licenco, ki jo je mogoče podlicencirati, da brez plačila tantiem uporabljamo, reproduciramo, javno prikazujemo, distribuiramo, spreminjamo (npr. zaradi boljše predstavitve vaše vsebine), javno izvajamo in prevajamo vsebino. 

 

4.3 Skupna raba vaše vsebine

(A) Skupna raba Nekatere storitve in programska oprema lahko ponujajo funkcije, ki omogočajo skupno rabo vaše vsebine z drugimi uporabniki ali njeno javno objavo. »Skupna raba« pomeni e-poštno pošiljanje, objavljanje, prenos, pretakanje, nalaganje ali drugačno dajanje na voljo (nam ali drugim uporabnikom) prek vaše uporabe storitev in programske opreme. Drugi uporabniki lahko vašo vsebino na številne različne načine uporabljajo, kopirajo, spreminjajo ali nadalje delijo z drugimi. Temeljito razmislite, katero vsebino boste dali v skupno rabo ali jo javno objavili, saj ste odgovorni za vsebino, ki jo daste v skupno rabo.

(B) Raven dostopa Ne spremljamo ali nadziramo, kaj drugi počnejo z vašo vsebino. Za določanje omejitev glede svoje vsebine in ustrezno raven dostopa do nje ste odgovorni sami. Če ne izberete ravni dostopa, ki naj velja za vašo vsebino, lahko sistem privzeto uporabi nastavitev z najmanj omejitvami. Druge uporabnike morate obvestiti o tem, kako lahko vašo vsebino delijo z drugimi, in prilagoditi nastavitev, povezano z dostopom do vaše vsebine ali njeno skupno rabo.

(C) Komentarji Morebitni komentarji, ki jih pošljete prek storitev in programske opreme, niso anonimni in si jih lahko ogledajo drugi uporabniki. Svoje komentarje lahko izbrišete sami, lahko jih izbrišejo drugi uporabniki ali mi.

 

4.4 Prekinitev licence To licenco za svojo vsebino lahko kadar koli prekličete in prekinete naše pravice, in sicer tako, da vsebino odstranite iz storitve. Nekatere kopije vaše vsebine lahko vseeno zadržimo v okviru našega rednega varnostnega kopiranja. 

 

4.5 Povratne informacije Nobene obveznosti nimate, da bi nam pošiljali zamisli, predloge ali poročila o napakah ali zrušitvah (»Povratne informacije«). Če pa nam pošljete povratne informacije, nam podeljujete neizključno, nepreklicno, trajno, svetovno, prenosljivo licenco, ki jo je mogoče podlicencirati, da povratne informacije brez plačila tantiem izdelujemo, uporabljamo, prodajamo, dajemo v izdelavo, ponudimo za prodajo, uvažamo, reproduciramo, javno prikazujemo, distribuiramo, spreminjamo in javno izvajamo.

 

5. Vaš račun

 

5.1 Podatki o računu Odgovorni ste za vso dejavnost, do katere pride prek vašega računa, tudi če to ni vaša dejavnost ali če je do nje prišlo brez vaše vednosti ali soglasja. Če ugotovite kakršno koli nepooblaščeno uporabo svojega računa, takoj obvestite službo za podporo uporabnikom. Prepovedano vam je (A) namerno ali nenamerno drugim razkriti podatke o svojem računu (razen pooblaščenemu skrbniku računa) ali (B) uporabiti račun nekoga drugega. Vaš skrbnik računa lahko podatke o vašem računu uporabi za upravljanja vaše uporabe in dostopa do storitev in programske opreme. Za PhoneGap si pridržujemo pravico do spremljanja in uveljavljanja omejitev naročniškega paketa, vključno s pravico do zaračunavanja čezmerne uporabe, vendar ne omejeno nanjo.

 

5.2 Nedejavnost brezplačnega računa Poskrbeti morate, da bo vaš račun dejaven, kar pomeni, da se morate občasno vpisati vanj, da se izognete morebitnim motnjam ali izgubi dostopa do storitev in programske opreme ali prekinitvi računa. Če se v račun ne vpisujete redno, si pridržujemo pravico domnevati, da je vaš račun nedejaven, in strinjate se, da ga lahko zapremo. Zavedate se, da boste ob zaprtju izgubili dostop do vse vsebine, shranjene v računu. Ped zaprtjem vašega računa zaradi nedejavnosti vas bomo poskušali obvestiti. Pojasnilo: ta razdelek 5.2 (Nedejavnost računa) ne velja za plačane račune v dobrem stanju. 

 

6. Vedenje uporabnika

 

6.1 Odgovorna uporaba Skupnosti družbe Adobe pogosto sestavljajo uporabniki, ki pričakujejo določeno mero vljudnosti in strokovnosti. Storitve in programsko opremo morate uporabljati odgovorno.

 

6.2 Napačna uporaba Storitev ali programske opreme ne smete uporabljati na napačen način. Prepovedano je na primer naslednje:

(A) uporaba storitev ali programske opreme brez pisne licence ali pogodbe, sklenjene z Adobejem, ali v nasprotju z njima;

(B) kopiranje, spreminjanje, gostovanje, pretakanje, podlicenciranje ali nadaljnja prodaja storitev ali programske opreme;

(C) omogočanje ali dovoljevanje uporabe storitev ali programske opreme drugim z vašimi podatki o računu;

(D) ponujanje, uporaba ali dovoljevanje uporabe storitev ali programske opreme v podjetju za računalniške storitve, storitvi za zunanje izvajanje, na podlagi članstva ali naročnine, v storitvenem biroju, v storitvi »time-sharing«, v okviru gostujoče storitve ali v imenu katere koli tretje osebe;

(E) uporaba programske opreme za izdelavo kakršne koli zbirke podatkov ali nabora podatkov;

(F) dostop ali poskus dostopa do storitev ali programske opreme drugače kot prek vmesnika, ki ga damo na voljo ali dovolimo;

(G) izogibanje omejitvam dostopa ali uporabe, ki so namenjene preprečevanju določenih načinov uporabe storitev ali programske opreme;

(H) skupna raba vsebine ali pisave stranke v storitvi Creative Cloud oziroma drugačno vedenje, ki krši pravice intelektualne lastnine kogar koli drugega. »Pravice intelektualne lastnine« pomeni avtorske pravice, moralne pravice, blagovne znamke, celostno podobo, patente, poslovne skrivnosti, nelojalno konkurenco, pravico do zasebnosti, pravice do javnosti in vse druge lastniške pravice;

(I) skupna raba vsakršne vsebine, ki je protizakonita, škodljiva, grozilna, opolzka, nasilna, predstavlja zlorabo, je žaljiva, obrekovalna, vulgarna, nespodobna, vsebuje psovke, posega v zasebnost drugih, je sovražna ali drugače sporna;

(J) skupna raba vsakršne vsebine, ki spolno obravnava mladoletnike ali je namenjena omogočanju neprimerne interakcije z mladoletniki, drugimi Adobejevimi uporabniki ali javnostjo; 

(K) izdajanje za drugo osebo ali pravno osebo ali dajanje lažnih izjav ali drugačno lažno predstavljanje svoje povezanosti z zasebno ali pravno osebo;

(L) poskušati onemogočiti, motiti ali uničiti storitve ali programsko opremo;

(M) nalaganje, pošiljanje, shranjevanje ali dajanje na voljo kakršne koli vsebine, pisav stranke v storitvi Creative Cloud ali kode, ki vsebuje morebitne viruse, zlonamerno kodo, zlonamerno programsko opremo ali komponente, namenjene škodovanju ali omejevanju funkcionalnosti storitev ali programske opreme; 

(N) motenje, poseganje v delovanje ali preprečevanje uporabe storitev ali programske opreme kateremu koli drugemu uporabniku (npr. zalezovanje, ustrahovanje ali nadlegovanje, spodbujanje drugih k nasilju ali samopoškodovanju);

(O) sodelovanje pri pošiljanju verižnih pisem, v piramidnih shemah, lažnem predstavljanju, pošiljanju neželene pošte, sporočil o goljufivih dejavnostih ali drugih nezahtevanih sporočil;

(P) oglaševanje kakršnih koli izdelkov ali storitev v storitvah, razen z našo prejšnjo pisno odobritvijo;

(Q) uporaba kakršnega koli načina podatkovnega rudarjenja ali podobnih načinov zbiranja in pridobivanja podatkov v povezavi s storitvami ali programsko opremo, vključno s posnemanjem podatkov (ang. »data scraping«) za strojno učenje ali druge namene;

(R) umetno manipuliranje ali motenje storitev ali programske opreme (na primer manipuliranje ocen v storitvi Behance ali usmerjanje uporabnikov na spletna mesta tretjih oseb);

(S) ustvarjanje računov Adobe z namenom kršenja teh pogojev ali obidenja ukinitve računa ali drugih vrst ukrepov, ki jih je sprejel Adobe; 

(T) manipuliranje ali drugačno prikazovanje storitev ali programske opreme z uporabo uokvirjanja ali podobnih tehnologij za krmarjenje; ali

(U) kršitve veljavne zakonodaje.

 

7. Nadomestila in plačilo

 

7.1 Davki in nadomestila tretjih oseb Plačati morate vse upoštevne davke in nadomestila tretjih oseb (vključno z npr. telefonskimi stroški, stroški mobilnih operaterjev in ponudnikov internetnih storitev, stroški paketov za prenos podatkov, kreditnih kartic, provizij za menjavo valut in provizij za transakcije v tuji valuti). Za te stroške nismo odgovorni. Z vprašanji o provizijah se obrnite na svojo banko. Ukrepamo lahko, kot je potrebno za izterjavo zneskov, ki nam jih dolgujete. Za vse stroške in izdatke iz naslova izterjav ste odgovorni sami. Če ste v drugi državi kot upoštevna pravna oseba družbe Adobe, s katero izvajate transakcijo (tj. Adobe Inc. za stranke iz Severne Amerike in Adobe Systems Software Ireland Limited za stranke v vseh drugih državah), bodo vaša plačila izvedena tuji pravni osebi.

 

7.2 Podatki o kreditnih karticah Pooblaščate nas, da shranimo vaše plačilno sredstvo in ga uporabljamo v povezavi z vašo uporabo storitev in programske opreme, kot je opisano v vaših pogojih za naročnine in preklic. Da bi se izognili prekinitvam storitve, ki vam jo zagotavljamo, lahko sodelujemo v programih, ki jih podpira vaš ponudnik kartic, s katerimi poskušamo posodobiti vaše podatke o plačilu. Pooblaščate nas, da vaš račun tudi vnaprej bremenimo s posodobljenimi podatki, ki jih pridobimo.

 

8. Vaša jamstvo in obveznosti glede odškodovanja

 

8.1 Jamstvo Z nalaganjem vsebine v storitve ali programsko opremo se strinjate, da imate: (A) vse potrebne licence in dovoljenja za uporabo in skupno rabo svoje vsebine ter (B) vse potrebne pravice za podelitev licenc iz pogojev.

 

8.2 Odškodovanje Nas in naše podružnice, lastniško povezana podjetja, člane uprave, zastopnike, zaposlene, partnerje in izdajatelje licenc boste odškodovali pred vsakršnimi terjatvami, zahtevki, izgubami ali škodo, vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji, ki izhajajo iz vaše vsebine, vaših pisav stranke v storitvi Creative Cloud, vaše uporabe storitev ali programske opreme (kot je primerno) ali vaše kršitve pogojev oziroma v povezavi z njimi. V primeru morebitnih zahtevkov, tožb ali zadev, za katere nas odškodujete, imamo pravico do nadzora obrambe s pravnimi zastopniki po svoji izbiri. Pri obrambi v primeru takih zahtevkov, tožb ali zadev boste v celoti sodelovali z nami.

 

9. Zavrnitev jamstev

 

9.1 Če v dodatnih pogojih ni navedeno drugače, so storitve in programska oprema na voljo »KAKRŠNE SO«. V največji meri, ki jo dovoljuje zakonodaja, zavračamo vsa izrecna ali implicitna jamstva, vključno z implicitnimi jamstvi o odsotnosti kršitev, primernosti za prodajo in primernosti za določen namen. Za vsebino znotraj storitev ne dajemo nobenih zavez. Poleg tega zavračamo vsakršno jamstvo, da (A) bodo storitve ali programska oprema ustrezale vašim zahtevam ali da bodo stalno na voljo, brez prekinitev, pravočasne, varne ali brez napak; (B) bodo rezultati, pridobljeni z uporabo storitev ali programske opreme, učinkoviti, točni ali zanesljivi; (C) bo kakovost storitev ali programske opreme izpolnila vaša pričakovanja; ali (D) bodo morebitne napake ali nepravilnosti v storitvah in programski opremi odpravljene.

 

9.2 Izrecno zavračamo vso odgovornost za morebitne tožbe, ki so posledica vaše uporabe katerih koli storitev ali programske opreme. Do storitev ali programske opreme lahko dostopate in jih uporabljate po lastni presoji in na lastno tveganje, prav tako ste tudi izključno odgovorni za morebitno škodo na vašem računalniškem sistemu ali izgubo podatkov, ki je posledica uporabe ali dostopa do katerih koli storitev ali programske opreme.

 

9.3 Če svojo vsebino objavite v naših strežnikih za javno deljenje z drugimi prek storitev, ne odgovarjamo za: (A) nobeno izgubo, napako ali poškodbo vaše vsebine; (B) izbris vsebine s strani kogar koli drugega kot družbe Adobe ali (C) vključitev vaše vsebine na drugih spletnih mestih ali v drugih medijih s strani tretjih oseb.

 

10. Omejitev odgovornosti

 

10.1 Če ni navedeno v dodatnih pogojih, ne vam ne komur koli drugemu nismo odgovorni za morebitno posebno, naključno, posredno, posledično, moralno, eksemplarično ali kaznovalno škodo ne glede na njen vzrok, vključno z izgubo ali škodo, ki (A) je posledica nezmožnosti uporabe, izgube podatkov, ugleda, prihodka ali dobička; (B) temelji na kakršni koli teoriji o odgovornosti, vključno s kršitvijo pogodbe ali pogojev jamstva, malomarnostjo ali drugim odškodninskim dejanjem; ali (C) nastane kot posledica vaše uporabe storitev ali programske opreme ali dostopa do njih oziroma v povezavi z njimi. Nobeno določilo v teh pogojih ne omejuje ali izključuje odgovornosti za hudo malomarnost, naklepno napačno ravnanje Adobeja ali njegovih zaposlenih, smrt ali telesne poškodbe.

 

10.2 Naša skupna odgovornost za kakršno koli zadevo, ki izhaja iz pogojev ali v povezavi z njimi, je omejena na (A) 100 USD ali (B) skupni znesek, ki ste ga plačali za dostop do storitev ali programske opreme v trimesečnem obdobju pred dogodkom, iz katerega izhaja odgovornost, odvisno od tega, kateri znesek je višji. 

 

10.3 Omejitve in izključitve iz tega razdelka 10 (Omejitev odgovornosti) veljajo v največji meri, ki jo dovoli zakonodaja, tudi če (A) vam pravno sredstvo ne nadomesti v celoti morebitne izgube ali ne izpolnjuje svojega osnovnega namena; ali (B) smo vedeli ali bi morali vedeti o možnosti škode.

 

10.4 Ti pogoji določajo celotno odgovornost Adobeja in njegovih lastniško povezanih podjetij ter vaše izključno pravno sredstvo v zvezi z dostopom do storitev in programske opreme ter njihovo uporabo.

 

11. Prekinitev

 

11.1 Prekinitev z vaše strani Storitve in programsko opremo lahko kadar koli prenehate uporabljati. Ukinitev vašega računa vas ne odvezuje od morebitne obveznosti za poravnavo neplačanih nadomestil.

 

11.2 Prekinitev z naše strani Če te pogoje ali vašo uporabo storitev ali programske opreme prekinemo iz kakršnih koli razlogov razen krivdnih, si bomo razumno prizadevali, da vas vsaj 30 dni pred prekinitvijo obvestimo na e-poštni naslov, ki ste ga nam navedli, z navodili, kako lahko prenesete svojo vsebino. Po prekinitvi lahko izgubite dostop do svoje vsebine, kot je opisano v razdelku 4.4 (Prekinitev licence). Če v morebitnih dodatnih pogojih ni navedeno drugače, lahko kadar koli prekličemo ali začasno ustavimo vašo pravico do uporabe storitev ali programske opreme in dostopa do njih, če:

(A) kršite katero koli določilo pogojev (ali ukrepate na način, ki jasno kaže, da ne nameravate ali ne morete upoštevati pogojev);

(B) pravočasno ne plačate morebitnih nadomestil za storitve ali programsko opremo;

(C) fizično, verbalno ali z drugimi sredstvi zlorabite, grozite ali nadlegujete nas ali naše osebje (v takih primerih lahko tudi začasno prekinemo ali omejimo vaš dostop do storitev ali programske opreme);

(D) ste večkrat v slabi veri ali brez utemeljenega razloga vložili pritožbe in s tem nadaljujte tudi potem, ko smo vas prosili, da prenehate (v takih primerih lahko tudi začasno prekinemo ali omejimo vaš dostop do storitev ali programske opreme); 

(E) to od nas zahteva zakonodaja (ko je npr. zagotavljanje storitev ali programske opreme protizakonito ali postane protizakonito);

(F) se odločimo delno ali v celoti opustiti storitve ali programsko opremo (npr. če nadaljnje zagotavljanje storitev na vašem območju postane za nas nepraktično zaradi spremembe zakonodaje); ali

(G) je bil vaš brezplačni račun dalj časa nedejaven. 

 

11.3 Nadaljnja veljavnost določil Ob poteku ali prekinitvi pogojev lahko nekatere ali vse storitve in programska oprema prenehajo delovati brez prejšnjega obvestila. Vaše obveznosti glede odškodovanja, naše izjave o zavrnitvi jamstev in omejitvah odgovornosti ter določila o reševanju sporov ostajajo še naprej v veljavi. 12. Preiskave

 

12. Trgovinske sankcije in skladnost z nadzorom izvoza Za storitve in programsko opremo in vašo uporabo storitev in programske opreme veljajo zakoni, omejitve in predpisi Združenih držav in drugih pristojnosti, ki (A) urejajo uvoz, izvoz in uporabo storitev in programske opreme; ter (B) nam lahko brez obvestila prepovejo, da bi vam zagotavljali storitve in programsko opremo. Z uporabo storitev in programske opreme se strinjate, da boste upoštevali vse take zakone, omejitve in predpise ter jamčite, da vam zakoni katere koli sodne pristojnosti ne prepovedujejo prejemanja storitev in programske opreme. 

 

13. Avstralska potrošniška zakonodaja Noben del pogojev ni namenjen izključevanju, omejevanju ali spreminjanju morebitnih pravic potrošnikov na podlagi zakona o konkurenci in potrošnikih iz leta 2010 (Competition and Consumer Act 2010 (Cth) oz. CCA) ali katere koli druge zakonodaje, ki je ni mogoče izključiti, omejiti ali spremeniti s pogodbo. Če CCA ali katera koli druga zakonodaja nakazuje pogoj, jamstvo ali določilo v pogojih ali določa zakonska jamstva v zvezi s pogoji glede morebitnih dobavljenih storitev ali blaga, je, če je to mogoče, naša odgovornost za kršitev takega pogoja, jamstva, druge določbe ali jamstva po naši izbiri omejena na (A) (v primeru dobave blaga) eno ali več teh možnosti (1) zamenjavo blaga ali dobavo enakovrednega blaga; (2) popravilo blaga; (3) plačilo stroškov zamenjave blaga ali pridobitve enakovrednega blaga; in (4) plačilo stroškov popravila blaga; ali (B) (v primeru zagotavljanja storitev) eno od teh možnosti ali obe: (1) vnovično zagotavljanje storitev in (2) plačilo stroškov vnovičnega zagotavljanja storitev.

 

14. Reševanje sporov

 

14.1 Postopek V primeru kakršnih koli pomislekov ali sporov se strinjate, da boste spor najprej poskusili rešiti na neformalen način, in sicer tako, da se obrnete na nas. Če spora ni mogoče rešiti v 30 dneh od takrat, ko prejmemo obvestilo o sporu, je treba morebitne posledične pravne postopke rešiti z dokončno in zavezujočo arbitražo, vključno z morebitnimi vprašanji glede tega, ali je arbitraža potrebna, s to izjemo, da lahko zahtevek uveljavljate kot spor majhne vrednosti na sodišču, če izpolnjuje pogoje. Zahtevki, povezani s pogoji, storitvami ali programsko opremo, so trajno prepovedani, če jih ne vložite v enem letu od dogodka, ki je povzročil zahtevek.  

 

14.2 Pravila Če bivate v Severni ali Južni Ameriki, bo organizacija JAMS arbitražo vodila v okrožju Santa Clara v Kaliforniji skladno s svojimi arbitražnimi pravili in postopki. Če prebivate v Avstraliji, na Novi Zelandiji, Japonskem, Kitajskem, v Hongkongu (PUO Kitajske), Macau (PUO Kitajske), Južnoafriški republiki, na območju Tajvan, v Južni Koreji, Indiji, na Šrilanki, v Bangladešu, Nepalu ali državi članici Združenja držav jugovzhodne Azije (ASEAN), bo Mednarodno arbitražno središče v Singapurju (SIAC) arbitražo vodilo v Singapurju skladno s svojimi pravili o arbitraži, za katere se obravnava, da so vključeni s sklicem v tem razdelku. V nasprotnem primeru bo arbitražo vodilo Mednarodno arbitražno sodišče v Londonu (LCIA) skladno z arbitražnimi pravili LCIA. Vi in Adobe bosta skupaj izbrala enega arbitra. Arbitraža bo potekala v angleškem jeziku, vendar pa lahko priče, katerih materni jezik ni angleščina, svojo izjavo dajo v maternem jeziku s simultanim tolmačenjem v angleščino (na stroške stranke, ki je predstavila pričo). Sodbo lahko na podlagi izdanega sklepa izda in izvrši katero koli pristojno sodišče, ki je pristojno za obe pogodbeni stranki.

 

14.3 Brez skupinskih tožb Spore z nami lahko razrešujete samo individualno in zahtevka ne smete vložiti kot tožnik ali sodelujoči v skupinski, konsolidirani ali predstavniški tožbi.

 

14.4 Sodna prepoved Ne glede na zgoraj navedeno se strinjate, da lahko, če vi ali drugi nepooblaščeno dostopate do storitev ali programske opreme v nasprotju s pogoji, zahtevamo sodno prepoved (ali drugo enakovredno vrsto nujnega pravnega ukrepa) v poljubni sodni pristojnosti.

 

15. Revizijske pravice Če ste podjetje, lahko največ enkrat vsakih 12 mesecev in s 7-dnevnim vnaprejšnjim obvestilom imenujemo našega zaposlenega ali neodvisnega zunanjega revizorja, ki je zavezan k zaupnosti, da pregleda (vključno z ročnim pregledom, elektronskimi pristopi ali obojim) vaše evidence, sisteme in prostore ter preveri, ali je vaša namestitev in uporaba vseh in vsakršnih storitev ali programske opreme v skladu z veljavnimi licencami zanje, ki smo vam jih podelili. Poleg tega nam morate v 30 dneh od naše zahteve predložiti vse evidence in podatke, ki jih zahtevamo za preverjanje, ali sta vaša namestitev in uporaba vseh in vsakršnih storitev in programske opreme skladni z vašimi veljavnimi licencami. Če se pri preverjanju izkaže, da nimate dovolj licenc za storitve ali programsko opremo, morate takoj za nazaj pridobiti vse potrebne licence, naročnine in upoštevne storitve vzdrževanja in podpore. Če premalo plačana nadomestila presegajo 5 % vrednosti plačljivih licenčnin, morate plačati tudi naše razumne stroške za izvedbo preverjanja.

 

16. Posodobitve storitev in programske opreme ter razpoložljivost

 

16.1 Posodobitve storitev in programske opreme Storitve ali programsko opremo (skupaj z morebitnimi deli ali funkcijami) lahko kadar koli spremenimo, posodobimo ali umaknemo brez odgovornosti do vas ali kogar koli drugega. Vendar pa si bomo glede sprememb plačljivih ponudb razumno prizadevali, da vas obvestimo o spremembah, posodobitvah ali umiku. Če storitve ali programsko opremo v celoti umaknemo, si bomo komercialno razumno prizadevali, da vam omogočimo prenos vaše vsebine, in vam bomo morda ponudili sorazmerno povračilo morebitnih neuporabljenih nadomestil za zadevno storitev ali programsko opremo, ki ste jo predplačali.

 

16.2 Razpoložljivost Spletne strani, ki opisujejo storitve, so dostopne po vsem svetu, vendar to ne pomeni, da so vse storitve ali funkcije storitev na voljo v vaši državi ali da je vsebina, ki jo ustvarijo uporabniki in je na voljo prek storitev, v vaši državi zakonita ali na voljo. Dostop do nekaterih storitev (ali nekaterih funkcij storitev, vzorčnih datotek ali datotek z vsebino) lahko v nekaterih državah blokiramo mi ali tuji državni organi. Odgovornost za zagotavljanje, da je vaša uporaba storitev zakonita oziroma da so na voljo, kjer jih uporabljate, je vaša. Storitve niso na voljo v vseh jezikih.

 

17. Prepoved sprememb, obratnega inženirstva Če v teh pogojih ni drugače določeno, ne smete (A) spreminjati, prenašati v drug sistem, prilagajati ali prevajati nobenega dela storitev ali programske opreme; ali (B) izvajati obratnega inženiringa (vključno z nadzorom ali spremljanjem vhodov in izhodov, ki se pretakajo skozi sistem ali aplikacijo, da bi poustvarili ta sistem, vendar ne omejeno nanje), obratnega prevajanja ali obratnega zbiranja v kateri koli storitvi ali programski opremi oziroma drugače poskušati odkriti njihovo izvorno kodo, predstavitve podatkov, temeljne algoritme, postopke, metode in katere koli druge dele te storitve ali programske opreme. Če vam zakoni, ki veljajo na vašem območju, dajejo pravico do obratnega prevajanja storitev ali programske opreme za pridobitev informacij, potrebnih za to, da omogočite združljivost licenciranih delov storitev ali programske opreme z drugo programsko opremo, morate te informacije najprej zahtevati od nas. Po svoji presoji vam lahko damo te informacije ali določimo utemeljene pogoje, vključno z razumnim nadomestilom, za vaše obratno prevajanje storitev ali programske opreme, da s tem zagotovimo, da so lastniške pravice nas in naših dobaviteljev v storitvah in programski opremi zaščitene.

 

18. Razno

 

18.1 Angleška različica Za razlaganje ali razumevanje teh pogojev se uporablja njihova angleška različica.

 

18.2 Obvestilo družbi Adobe Obvestila nam lahko pošiljate na naslednji naslov: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.

 

18.3 Obvestilo vam Obvestila vam lahko pošiljamo po e-pošti ali navadni pošti, z objavami v storitvah ali na drug pravno sprejemljiv način. Dolžni ste poskrbeti, da bodo podatki o računu ažurni, tako da boste lahko prejemali obvestila. 

 

18.4 Prepoved prenosa Pogojev ali svojih pravic in obveznosti iz pogojev ne smete brez našega pisnega soglasja delno ali v celoti asignirati ali drugače prenesti in morebiten poskus takega prenosa se obravnava kot ničen. Svoje pravice iz teh pogojev lahko prenesemo tretji osebi.

 

18.5 Pogoji za državne organe Če ste državni organ v Združenih državah ali če za te pogoje začnejo veljati predpisi Federal Acquisition Regulations (FAR), potem so storitve in programska oprema, dobavljeni na podlagi teh pogojev, »komercialni artikli«, kot je ta izraz opredeljen v predpisu 48 C.F.R. §2.101, sestavljeni iz »komercialne računalniške programske opreme« in »dokumentacije komercialne računalniške programske opreme« ter storitev, povezanih s temi artikli, kot so ti izrazi uporabljeni v predpisu 48 C.F.R. §12.212 ali 48 C.F.R. §227.7202 (kot je primerno). V skladu s predpisi 48 C.F.R. §12.212 ali 48 C.F.R., poglavja od 227.7202-1 do 227.7202-4 (kot je primerno), se komercialna računalniška programska oprema in dokumentacijo za komercialno računalniško programsko opremo licencirata končnim uporabnikom v zvezni državni upravi Združenih držav (A) samo kot komercialni artikli in (B) samo s tistimi pravicami, ki so podeljene vsem drugim končnim uporabnikom v skladu s pogoji in teh pogojev. Neobjavljene pravice so pridržane po zakonih Združenih držav – Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, ZDA.

 

18.6 Naslovi Naslovi, uporabljeni v teh pogojih, so navedeni samo zaradi priročnosti in se ne bodo uporabljali za razlaganje pomena ali namena.

 

18.7 Salvatorična klavzula Če se za katero koli določbo teh pogojev iz kakršnega koli razloga ugotovi, da je neveljavna ali neizvršljiva, preostali pogoji ostanejo v polni veljavi in izvršljivi.

 

18.8 Brez opustitve Naše neuveljavljanje ali neizvršitev katere koli določbe teh pogojev ne pomeni, da se zadevni določbi odpovedujemo.

 

18.9 Višja sila Nobena pogodbena stranka ne bo drugi odgovorna za kakršno koli zamudo ali neizpolnjevanje katere koli obveznosti (razen vaših obveznosti plačila Adobeju) iz teh pogojev, če je zamuda ali neizpolnjevanje posledica nepredvidenih dogodkov, do katerih pride po začetku veljavnosti pogojev in so zunaj razumnega nadzora pogodbenih strank, kot so stavke, blokade, vojna, terorizem, demonstracije, naravne nesreče, zavrnitev dovoljenj s strani državnih organov ali agencij, če tak dogodek zadevni pogodbeni stranki prepreči ali zakasni izpolnjevanje njenih obveznosti in taka pogodbena stranka ne more za razumno ceno preprečiti ali odstraniti višje sile.

 

19. Ameriški zakon o zaščiti avtorskih pravic (Digital Millennium Copyright Act oz. DMCA) Spoštujemo pravice intelektualne lastnine drugih in enako pričakujemo od svojih uporabnikov. Na nedvoumna obvestila o kršitvah avtorskih pravic se bomo odzvali skladno z zakonom DMCA. Več informacij o Adobejevih pravilnikih in postopkih umika naslovov IP je na voljo tukaj.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704

Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24

Adobe_General_Terms_of_Use-sl_SI-20200416