Adoben yleiset käyttöehdot

 

Julkaistu 16. maaliskuuta 2020. Voimassa 16. huhtikuuta 2020 alkaen. Nämä Ehdot korvaavat kaikki aikaisemmat versiot ja ovat niihin nähden ensisijaisia.

 

ALLA OLEVASSA KOHDASSA 14 (RIITOJEN RATKAISEMINEN) OLEVA PAKOLLINEN VÄLIMIESMENETTELYEHTO JA RYHMÄKANTEEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE MÄÄRITTÄVÄT RIITOJEN RATKAISUA. LUE NE HUOLELLISESTI. JOS ET HYVÄKSY EHTOJEN PAKOLLISTA VÄLIMIESMENETTELYEHTOA JA RYHMÄKANTEEN VASTUUVAPAUSLAUSEKETTA, ÄLÄ KÄYTÄ PALVELUITA JA OHJELMISTOA.

 

Nämä yleiset käyttöehdot (”Yleiset ehdot”) sekä mahdolliset soveltuvat Lisäehdot (ks. kohdan 1.2 Lisäehdot jäljempänä) (yhteisesti ”Ehdot”) säätelevät Asiakkaan verkkosivuston käyttöä ja sille pääsyä, asiakastukea, keskustelupalstoja ja muita vuorovaikutteisia osa-alueita tai palveluita ja Creative Cloudin kaltaisten palvelujen (yhteisesti ”Palvelut”) ja ohjelmistojen, jotka sisällytetään osaksi Palveluja, sekä kaikkien sovellusten, mukaan lukien mobiilisovellukset, mallitiedostojen ja sisältötiedostojen (määritelty alla), komentosarjojen, käskyjoukkojen ja niihin liittyvän dokumentaation (yhteisesti ”Ohjelmisto”) käyttöä. Jos Asiakas on hyväksynyt Tilaus- ja peruutusehdot, myös tällaisia ehtoja pidetään Ehtojen osana. Jos Asiakas käyttää Palveluita ja Ohjelmistoa osana Adoben Value Incentive Plan -ohjelmaa (”VIP”), Tilaus- ja peruutusehdot eivät koske Asiakasta, mutta näiden Ehtojen muut osat säätelevät Asiakkaan Palvelujen ja Ohjelmiston käyttöä ja niihin pääsyä. Jos Asiakas on tehnyt Adoben kanssa toisen sopimuksen, joka koskee tiettyjä palveluja tai ohjelmistoa, kyseisen sopimuksen ehtoja sovelletaan, jos ne ovat ristiriidassa Ehtojen kanssa. 

 

Asiakkaan on oltava vähintään 13-vuotias, jotta hän voi rekisteröidä yksilöllisen Adobe ID -tunnuksen. Oppilaitokset, jotka osallistuvat Primary and secondary education named user -tarjoukseen, voivat myöntää alle 13-vuotiaalle oppilaalle Enterprise-tason Adobe ID -tunnuksen Perus- ja keskiasteen koulutuksen Lisäehtojen mukaisesti.

 

1. Asiakkaan ja Adoben välinen sopimus.

 

1.1 Juridisen ja sopimusyksikön valinta. Jos Asiakas asuu Pohjois-Amerikassa (mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Meksiko, Yhdysvaltojen territoriot ja hallitsemat alueet sekä Yhdysvaltojen sotilastukikohdat näiden sijainnista huolimatta), Asiakkaan sopimussuhteen toinen osapuoli on Adobe Inc. -yhtiö, joka on yhdysvaltalainen yritys. Ehtoihin sovelletaan Yhdysvaltojen Kalifornian osavaltion lakia, ellei Yhdysvaltain liittovaltion laki ole siihen nähden ensisijainen, huolimatta lainvalintasäännöistä. Jos Asiakas asuu muualla kuin Pohjois-Amerikassa, hän on sopimussuhteessa Adobe Systems Software Ireland Limitedin kanssa, jolloin Ehtoihin sovelletaan Irlannin lainsäädäntöä. Australiassa toimivien asiakkaiden tapauksessa Adobe Systems Software Ireland Limited toimii Adobe Australia Trading Pty Ltd. -yhtiön valtuutettuna edustajana ja solmii tämän sopimuksen Adobe Australia Trading Pty Ltd -yhtiön edustajan ominaisuudessa. Asiakkaalla voi olla myös muita paikallisen lainsäädännön suomia oikeuksia. Adobe ei pyri rajaamaan näitä oikeuksia, jos se on kielletty laissa.

 

1.2 Lisäehdot. Adoben Palveluita ja Ohjelmistoa ei ole myyty Asiakkaalle vaan ainoastaan lisensoitu tämän käyttöön, ja niihin voi liittyä myös yksi tai useampi alla olevista lisäehdoista (”Lisäehdot”). Jos Yleiset ehdot ja Lisäehdot ovat ristiriidassa keskenään, kyseiseen Palveluun tai Ohjelmistoon sovelletaan Lisäehtoja. Lisäehtoja voidaan muuttaa jäljempänä olevassa kohdassa 1.6 (Ehtojen päivitykset) kuvatulla tavalla.

1.3 Yrityskäyttäjät. Jos Asiakas on saanut ”oikeuden” (joka määritellään oikeudeksi käyttää ja kuluttaa Ohjelmistoa ja Palveluita) organisaatiolta tai ryhmältä, mukaan lukien esimerkiksi yritys tai muu kaupallinen yksikkö, julkishallinnon taho, voittoa tavoittelematon järjestö tai oppilaitos (yhteisesti ”yritys”), jonkin Adoben yritystilauksen (kuten Creative Cloud for Teams, Creative Cloud for Enterprise tai Document Cloud) perusteella, (A) Asiakas on kyseisen yrityksen ”yrityskäyttäjä”; (B) tällaiseen oikeuteen liittyvä Asiakkaan Adobe-profiili on ”yritysprofiili”; ja (C) kaikki näiden ehtojen viittaukset ”Asiakkaaseen” tarkoittavat tällaista yritystä. Jos Asiakas on yrityskäyttäjä, Asiakas hyväksyy, että koska oikeudet on saatu tällaiselta yritykseltä, (1) Adobe voi antaa tällaiselle yritykselle mahdollisuuden käyttää, poistaa, säilyttää ja hallita Asiakkaan Yritystilin profiilia ja kaikkia sen sisältöjä huolimatta siitä, onko ne ladattu tai tuotu ennen näiden Ehtojen viimeisintä päivittämistä vai sen jälkeen; (2) Asiakkaan Palvelujen ja Ohjelmiston käyttöä säätelee tällaisen yrityksen ja Adoben välinen sopimus; ja (3) Adobe voi antaa Asiakkaan henkilötietoja tällaiselle yritykselle. Jos Asiakas on yrityskäyttäjä, jolla on oikeuksia useilta yrityksiltä, Asiakkaalla voi olla erilliset yritysprofiilit, jotka yhdistetään kuhunkin yritykseen. Yrityskäyttäjänä Asiakkaalla voi olla erilaisia sopimuksia tai velvoitteita yritystä kohtaan, mikä saattaa vaikuttaa Asiakkaan yritysprofiiliin tai sisältöön. Adobe ei ole vastuussa mistään Asiakkaan suorittamista tällaisten sopimusten tai velvoitteiden rikkomisesta. Jos Asiakas ei ole saanut oikeuksia yritykseltä (esimerkiksi ostettuaan Creative Cloud for individuals -sopimuksen ja saatuaan oikeudet tämän sopimuksen kautta), (a) Asiakas on ”henkilökohtainen käyttäjä” ; (b) Asiakkaan Adobe-profiili on henkilökohtainen profiili; (c) Asiakas ylläpitää yksin kaiken henkilökohtaisen tilinsä tai henkilökohtaisen profiilinsa sisällön käyttöoikeuksia ja hallintaa (ellei tietosuojakäytännössä toisin mainita); ja (d) kaikki viitteet ”Asiakkaaseen” tarkoittavat näissä yleisissä käyttöehdoissa Asiakasta yksityishenkilönä. Jos Asiakas on saanut oikeuksia henkilökohtaisen sopimuksen kautta ja yritykseltä, Asiakas on sekä henkilökohtainen että yrityskäyttäjä. Asiakas on henkilökohtainen käyttäjä käyttäessään henkilökohtaisen sopimuksen kautta saatuja käyttöoikeuksia ja yrityskäyttäjä käyttäessään yrityksen tarjoamia oikeuksia.

 

1.4 Yrityksen sähköpostiverkkotunnukset. Henkilökohtaisena tai yrityskäyttäjänä Asiakas voi luoda Adobe-tilin käyttämällä yrityksen tarjoamaa tai määrittämää sähköpostiosoitetta (kuten työsähköpostiosoitetta). Jos yritys muodostaa suoran sopimussuhteen Adobeen, se saattaa haluta lisätä Asiakkaan tilin tällaiseen suhteeseen. Jos näin tapahtuu, yritys voi yhdistää Asiakkaan tilin yrityksen tiliin antamalla ennakkoilmoituksen. Tämä tarkoittaa, että yritys voi (A) käyttää tiliä; (B) hallita tiliä ja siinä olevia sisältöjä huolimatta siitä, onko ne tallennettu, ladattu tai tuotu ennen näiden Ehtojen viimeisimmän päivityksen päivämäärää vai sen jälkeen; ja (C) suositella, että kaikki sellaiseen tiliin liitetyt yrityksen ulkopuoliset sisällöt siirretään uudelle tilille, joka käyttää sähköpostiosoitetta, joka ei liity tällaiseen yritykseen. Asiakas yksityishenkilönä tai yrityskäyttäjänä hyväksyy myös, että Adobe voi antaa tällaiselle yritykselle Asiakkaan henkilötietoja, kuten nimen tai sähköpostiosoitteen. Jos Asiakas ei halua yrityksen pääsevän käyttämään, poistamaan, säilyttämään tai hallitsemaan tiliä tai profiilia, yrityksen sähköpostiosoitetta ei tule käyttää kyseisen tilin yhteydessä. Tietoja siitä, miten omaan tiliin yhdistetyn sähköpostiosoitteen voi vaihtaa, on täällä.

 

1.5 Omistusoikeus. Asiakas (yrityksenä tai yksityishenkilönä tapauksen mukaan) säilyttää itsellään kaikki sisältöoikeudet ja sisällön omistusoikeudet. Adobe ei vaadi itselleen Asiakkaan sisällön omistusoikeutta.

 

1.6 Ehtojen päivitykset. Adobe voi tehdä muutoksia Ehtoihin ajoittain, ja jos teemme niin, ilmoitamme Asiakkaalle päivittämällä Ehtojen yläosassa olevan päivämäärän ja joissain tapauksissa voimme antaa Asiakkaalle lisäilmoituksen. Asiakkaan tulee lukea Ehdot säännöllisesti. Ellei toisin mainita, muutetut Ehdot tulevat voimaan välittömästi, ja Palvelujen ja Ohjelmiston käytön jatkaminen varmistaa, että Asiakas hyväksyy muutokset. Jos Asiakas ei hyväksy muutettuja Ehtoja, hänen on lopetettava Adoben Palvelujen ja Ohjelmiston käyttö.

 

2. Tietosuoja.

 

2.1 Tietosuoja. Tietoja Adoben tavoista kerätä, käyttää, jakaa tai muuten käsitellä Asiakkaan ja tämän sovellusten ja sivustojen käyttöä koskevia tietoja on Adoben Tietosuojakäytännössä. Asiakas voi hallita tietoasetuksia täällä.

 

2.2 Adoben pääsy Asiakkaan sisältöön. Jos laki niin sallii, Adobe voi saada pääsyn Asiakkaan (kohdassa 4.1 [Sisältö] määritettyyn) sisältöön sekä tarkastella ja kuunnella sitä vain rajoitetusti. Esimerkiksi voidakseen toimittaa palveluita Adoben on ehkä käytettävä, tarkasteltava tai kuunneltava Asiakkaan omaa sisältöä (A) tukipyyntöihin ja palautteeseen vastaamista varten, (B) petoksen, suojausongelman, oikeudellisten tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai käsittelemiseksi muulla tavoin ja (C) Ehtojen valvomista varten. Adoben automaattiset järjestelmät voivat analysoida Asiakkaan omaa sisältöä käyttämällä koneoppimisen kaltaisia tekniikoita ja siten parantaa Adoben Palveluita ja Ohjelmistoa ja käyttäjäkokemusta. Lisätietoja Adoben harjoittamasta koneoppimisesta.

 

2.3 Tietojenkäsittelysopimus. Jos asiakastiedot sisältävät henkilötietoja ja Asiakasta pidetään ”rekisterinpitäjänä” ja Adobe on ”tietojenkäsittelijä”, kuten se on määritelty yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) EU-asetuksessa 2016/679, Adoben tietojenkäsittelysopimuksen (Data Processing Agreement) (”DPA”) ehdot (saatavilla täällä), mukaan lukien Euroopan komission hyväksymät vakiosopimuslausekkeet soveltuvin osin, säätelevät tällaisten henkilötietojen käsittelyä ja sisällytetään viittauksena Ehtoihin.

 

2.4 Arkaluonteiset henkilötiedot. Asiakas suostuu olemaan keräämättä, käsittelemättä ja tallentamatta arkaluonteisia henkilötietoja Palvelujen tai Ohjelmiston avulla. Asiakas suostuu olemaan lähettämättä ja paljastamatta arkaluonteisia henkilötietoja ja olemaan asettamatta niitä Adoben ja Adoben kolmannen osapuolen valmistajien saataville. ”Arkaluonteiset henkilötiedot” tarkoittaa yksilön taloudellisia tietoja, seksuaalisia mieltymyksiä, lääketieteellisiä tai terveystietoja, jotka on suojattu minkä tahansa terveystietolainsäädännön nojalla, biometrisiä tietoja (yksilön tunnistamistarkoituksessa), lasten henkilötietoja, jotka on suojattu minkä tahansa lasten tietosuojalain nojalla (kuten henkilötiedot, jotka on määritelty Yhdysvaltain lasten internetin käytön yksityisyydensuojaa koskevassa laissa [”COPPA”]) ja tämän käsitteen tai minkä tahansa muun vastaavan sovellettavissa tietosuoja- tai yksityisyydensuojalaeissa käytettävän käsitteen (kuten ”arkaluonteiset henkilötiedot” tai ”henkilötietojen erityisluokat”) sisältämät lisätiedot.

 

2.5 Henkilötietojen siirto. Adobe käsittelee ja tallentaa tietoja Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Käyttäessään Adoben sovelluksia ja verkkosivustoja Asiakas sallii Adoben siirtävän henkilötietojaan valtioiden rajojen yli maihin, joissa Adobe ja sen kumppanit toimivat. Esimerkiksi Kiinasta käyttäjiltä kerätyt henkilötiedot viedään Kiinan ulkopuolelle.

 

3. Palvelujen ja Ohjelmiston käyttö.

 

3.1 Käyttöoikeus. Jos Asiakas noudattaa Ehtoja ja sovellettavaa lakia, hän voi käyttää Adoben tarjoamia Palveluja ja Ohjelmistoa, jotka Adobe asettaa saataville ja joihin hän on hankkinut käyttöoikeuden. Asiakkaan käyttöoikeus päättyy tilausasiakirjassa mainitun ajanjakson lopussa. Palvelujen ja Ohjelmiston versiot, jotka ovat saatavilla uusintapäivänä, saattavat poiketa versioista, jotka ovat olleet saatavilla, kun Asiakas on hankkinut käyttöoikeutensa ensimmäisen kerran Adobelta. Adoben tukemat Palvelujen ja Ohjelmiston versiot ovat täällä. Asiakas hyväksyy, että hänen päätöksensä käyttää tai ostaa Ohjelmistoa tai Palveluita ei toimi minkään tulevan toiminnallisuuden tai ominaisuuksien toimittamisen ehtona, eikä se ole riippuvainen mistään tuleviin toimintoihin tai ominaisuuksiin liittyvistä suullisista tai kirjallisista julkisista kommenteista, joita Adobe on tehnyt.

 

3.2 Adoben immateriaaliomaisuus. Adobe (ja Adoben lisensoijat) pidättävät itsellään kaikki Palvelujen ja Ohjelmiston omistusoikeudet ja muut oikeudet. Ellei Ehdoissa mainita toisin, Adobe ei anna Asiakkaalle oikeuksia patenttien, tekijänoikeuksien, liikesalaisuuksien, tavaramerkkien tai muiden Palveluihin tai Ohjelmistoon sisältyvien osien oikeuksien suhteen. Adobe pidättää kaikki oikeudet, joita ei myönnetä Ehdoissa.  

 

3.3 Tallennus. Suosittelemme, että Asiakas varmuuskopioi sisältönsä ja Creative Cloud -asiakkaan kirjasimet säännöllisesti muualle, jos Palvelut tarjoavat tallennustilaa ja tämä toiminto on sallittu soveltuvissa Palveluissa.  Adobe voi asettaa kohtuullisia teknisiä rajoituksia, kuten tiedoston kokoa, tallennustilaa ja käsittelykapasiteettia koskevia rajoituksia ja muita teknisiä rajoituksia. Adobe voi keskeyttää Palvelujen tarjoamisen, kunnes Asiakas noudattaa tiliinsä liittyvää tallennustilarajoitusta. Lisenssisopimuksen lopussa Adobe käyttää kaupallisesti kohtuullisia ponnisteluja, jotta Asiakas voi siirtää sisältönsä pois Palveluista. Siirto on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun lisenssisopimus on irtisanottu tai päättynyt. Tämän 30 päivän siirtymäajan päätyttyä Adobe varaa oikeuden Asiakkaan oman sisällön poistamiseen. Asiakkaan tulee ladata kaikki sisältö, jonka hän tallentanut Palveluihin, ennen käyttöoikeuden voimassaolon päättymistä.

 

3.4 Käyttäjien luoma sisältö. Adobe voi isännöidä käyttäjiensä luomaa sisältöä. Käyttäessään Adoben palveluja Asiakas saattaa löytää sisältöä, joka on hänen mielestään loukkaavaa tai paheksuttavaa. Siinä tapauksessa Asiakas voi ainoastaan lopettaa asianomaisen sisällön katselun. Jos käytettävissä on Ilmoita-painike, Asiakas voi myös ilmoittaa Adobelle loukkaavasta käyttäjälähtöisestä sisällöstä napsauttamalla kyseistä painiketta.

 

3.5 Mallitiedostot.Mallitiedostot” tarkoittaa Adoben toimittamia ääni-, kuva-, video- ja muita sisältötiedostoja, joita on tarkoitus käyttää opastusohjelmissa, esittelyissä ja muissa kokeilutarkoituksissa ja jotka voidaan määrittää mallitiedostoiksi. Mallitiedostoja ei voi käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on toimitettu. Asiakas ei voi jakaa mallitiedostoja millään tavalla, joka antaa kolmansien osapuolien käyttää, ladata tai purkaa mallitiedostoja itsenäisenä tiedostona, eikä Asiakas voi vaatia itselleen mallitiedostojen oikeuksia.

 

3.6 Sisältötiedostot.Sisältötiedostot” tarkoittaa Adoben resursseja, jotka ovat osa Palveluja ja Ohjelmistoa. Ellei dokumentaatiossa tai erityisissä käyttöoikeuksissa (mukaan lukien Lisäehdot, mutta rajoittumatta vain niihin) ilmoiteta toisin, Adobe myöntää Asiakkaalle henkilökohtaisen, ei-yksinomaisen, ei-alilisensoitavan ja ei-siirrettävän käyttöoikeuden sisältötiedostojen käyttöön Asiakkaan loppukäytön luomista varten (ts. Asiakkaan hyväksymää johdettua sovellusta tai tuotetta varten). Sisältötiedostot ja niiden johdannaiset sisällytetään Asiakkaan loppukäyttöön (”Loppukäyttö”). Asiakas voi muokata sisältötiedostoja ennen niiden sisällyttämistä loppukäyttöön. Asiakas voi kopioida ja jakaa sisältötiedostoja vain loppukäytön yhteydessä, mutta Asiakas ei voi jakaa sisältötiedostoja missään olosuhteissa erillisinä osina, lukuun ottamatta loppukäyttöä.

 

3.7 Maksuttomia jäsenyyksiä, tarjouksia ja kokeilujaksoja. Adobe voi tarjota maksuttomia jäsenyyksiä, tarjouksia ja kokeiluversiojäsenyyksiä oman harkintansa mukaan. Jos Asiakkaalle tarjotaan Palvelujen tai Ohjelmiston käyttöoikeus maksuttomana tai kokeiluversiona, nämä Ehdot säätelevät tällaista käyttöoikeutta. Adobe voi milloin tahansa ennen maksuttoman tai kokeilujakson päättymistä tai sen aikana päättää lopettaa maksuttoman tai kokeiluversion käyttöoikeuden ilman ennakkoilmoitusta ja ilman minkäänlaista vastuuta Asiakasta kohtaan, sovellettavan lain sallimissa rajoissa, mistä tahansa syystä, mukaan lukien maksuttoman tai kokeiluversion käyttöoikeuksien väärinkäytön estämiseksi. Kun maksuttoman tai kokeiluversion käyttöjakso on päättynyt, Asiakas voi jatkaa Palvelujen tai Ohjelmiston käyttöä vain hankkimalla maksullisen tilauksen, jos sellainen on käytettävissä, tai Adoben muuten sallimalla tavalla. Maksuttoman tai kokeiluversion käyttöjakson aikana Palveluihin ja Ohjelmistoihin ei sovelleta mitään nimenomaisia tai oletettuja takuita, kaikki Palvelut ja Ohjelmistot toimitetaan sellaisinaan mahdollisine virheineen, eikä niihin sisälly teknistä tai muuta tukea.

 

3.8 NFR-versio. Adobe voi myös määritellä Palvelut tai Ohjelmiston esimerkiksi testi- tai arviointiversioksi tai ei-jälleenmyytäväksi versioksi (”NFR-versio”). NFR-version voi asentaa ja sitä voi käyttää vain arviointijaksolla ja vain tarkoituksiin, jotka Adobe on määritellyt NFR-version tarjoamisen yhteydessä. NFR-versiolla tuotettavaa aineistoa ei saa käyttää mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin. 

 

3.9 Adobe Talent.

(A) Asiakas ei saa julkaista työpaikkailmoituksia, joilla haetaan osanottajia työkilpailuihin tai pyydetään yksilöityä ja ilmaista työtä luovilta ammattilaisilta. Tällaiset ilmoitukset saatetaan poistaa ilman hyvitystä.

(B) Adobe tarjoaa maksullisen ”Lahjakkuuksien haku” -toiminnon rekrytoijille ja yrityksille lahjakkaiden kykyjen löytämiseksi ja palkkaamiseksi. Lataamalla julkisen profiilin tai julkisen projektin Palveluihin Asiakas hyväksyy, että julkiset tiedot voidaan sisällyttää lahjakkuushaun tuloksiin. 

 

3.10 Creative Cloud -asiakkaan kirjasimet.

(A) Minkä tahansa Asiakkaan Palveluihin ja Ohjelmistoihin lähettämän kirjasimen tai kirjasintiedoston (”Creative Cloud -asiakkaan kirjasimet”) osalta Asiakas esittää ja takaa, että hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet, jotta Adobe voi käyttää, jäljentää, esittää, isännöidä ja jakaa Creative Cloud -asiakkaan kirjasimia Palvelujen ja Ohjelmiston kautta Asiakkaan käyttöä varten. Creative Cloud -asiakkaan kirjasimia ei luokitella sisällöksi siten kuin sisältö on määritelty Ehdoissa. Adobe ei takaa, että tällaiset Creative Cloud -asiakkaan kirjasimet ovat yhteensopivia Palvelujen tai Ohjelmiston kanssa tai soveltuvat käytettäviksi niiden kanssa. 

(B) Jos kolmas osapuoli ilmoittaa Adobelle tai saamme tietää, että Asiakkaalla ei ole kohdassa 3.10 (A) (Creative Cloud -asiakkaan kirjasimet) takaamiaan oikeuksia tai että Creative Cloud -asiakkaan kirjasimet rikkovat kolmannen osapuolen immateriaaliomaisuusoikeuksia, Adobe voi poistaa Creative Cloud -asiakkaan kirjasimet Asiakkaan tililtä, Palveluista tai sisällöstä, joka käyttää kyseisiä Creative Cloud -asiakkaan kirjasimia. Jos Adobe poistaa Creative Cloud -asiakkaan kirjasimet Asiakkaan tililtä, Palveluista tai sisällöstä, joka käyttää Creative Cloud -asiakkaan kirjasimia, Asiakkaan sisältönäkymä voi muuttua. Lisätietoja siitä, kuinka sisältö voi muuttua.

(C) Asiakas voi peruuttaa Adoben pääsyn Creative Cloud -asiakkaan kirjasimiin ja lopettaa Adoben käyttöoikeudet milloin tahansa poistamalla Creative Cloud -asiakkaan kirjasimet Palvelusta.

(D) Kun Asiakkaan tili lopetetaan tai suljetaan, Adobe pidättää oikeuden poistaa Asiakkaan Creative Cloud -asiakkaan kirjasimet. Järjestelmä saattaa säilyttää Creative Cloud -asiakkaan kirjasimista kopioita, jotka ovat tallentuneet säännöllisten varmuuskopioiden tekemisen yhteydessä.

(E) Adobe voi kerätä tietoja, jotka liittyvät siihen, miten Asiakas käyttää Creative Cloud -asiakkaan kirjasimia, esimerkiksi Asiakkaan lähettämien Creative Cloud -asiakkaan kirjasinten nimet ja niiden käyttötavat. 

 

3.11 Muut käyttöoikeustyypit.

(A) Ennakkojulkaisu- tai betaversio. Adobe voi määritellä Palvelut tai Ohjelmiston tai Palvelujen tai Ohjelmiston ominaisuuden ennakkojulkaisu- tai betaversioksi (”betaversio”). Betaversio ei vastaa lopullista tuotetta, ja se voi sisältää vikoja, jotka voivat aiheuttaa muun muassa järjestelmäongelmia sekä tietojen häviämistä. Adobe ei välttämättä julkaise betaversiosta kaupallista versiota. Asiakkaan on lopetettava viipymättä betaversion käyttö ja tuhottava kaikki betaversion kopiot, jos Adobe pyytää Asiakasta tekemään niin. Vastineeksi betaversion käyttämisestä Asiakas hyväksyy, että Adobe voi kerätä tietoja betaversion käytöstä tuotteidensa parantamiseksi ja käyttökokemuksen mukauttamiseksi huolimatta siitä, onko Asiakas valinnut jättäytyä tiedonkeruun ulkopuolelle muiden kuin betaversioiden osalta vai ei. Jos Asiakas ei halua käyttöään seurattavan, hänen on lopetettava betaversion käyttö poistamalla tällainen betaversio tai hyödyntämällä Palvelujen tai Ohjelmiston muuta kuin betaversiota. Mikä tahansa betaversiosta Adoben ja Asiakkaan kesken solmima sopimus on ensisijainen tämän osion ehtoihin nähden.

(B) Koulutusversio. Jos Adobe määrittelee Palvelut tai Ohjelmiston tarkoitetuksi koulutuskäyttöön (”koulutusversio”), Asiakas saa käyttää koulutusversiota vain, jos hän täyttää täällä asetetut kelpoisuusvaatimukset. Asiakas voi asentaa koulutusversion ja käyttää sitä vain siinä maassa, jossa hän täyttää opiskelijakäyttäjän kelpoisuusehdot. Jos Asiakas asuu Euroopan talousalueella, edellä olevan virkkeen sanalla ”maa” tarkoitetaan Euroopan talousaluetta.

 

3.12 Kolmansien osapuolten palvelut ja ohjelmistot. Palvelut ja Ohjelmisto voivat sisältää kolmannen osapuolen valmistajan palveluita ja ohjelmistoja, ja Asiakas on vastuussa kaikkien sovellettavien kolmannen osapuolen valmistajan ehtojen noudattamisesta. Jotkin Asiakkaan Palvelujen ja Ohjelmiston käyttöön mahdollisesti sovellettavat kolmannen osapuolen ehdot ovat saatavilla. Pääsy kolmannen osapuolen valmistajien palveluihin ja ohjelmistoon tarjotaan vain käyttömukavuuden takia, eikä Adobe ole vastuussa sellaisista kolmannen osapuolen palveluista ja ohjelmistosta.

 

4. Asiakkaan oma sisältö.

 

4.1 Sisältö.Sisältö” tarkoittaa mitä tahansa tekstiä, tietoja tai materiaalia, kuten äänitiedostoja, videotiedostoja, sähköisiä asiakirjoja tai kuvia, joita Asiakas lähettää ja tuo Palveluihin tai Ohjelmistoon tai luo niiden avulla Palvelujen käytön yhteydessä tai kautta. Asiakas ei saa lähettää mitään jonkin sovellettavan lain mukaan kiellettyä sisältöä. Adobe pidättää oikeuden poistaa sisältöä tai rajoittaa pääsyä sisältöön, Palveluihin ja Ohjelmistoihin, jos havaitaan, että joku Asiakkaan sisällön käyttäjistä rikkoo näitä Ehtoja. Adobe ei tarkasta kaikkea Palveluihin tai Ohjelmistoon ladattua sisältöä, mutta Adobe voi hyödyntää käytettävissä olevaa tekniikkaa, myyjiä tai prosesseja, joilla sisällöstä seulotaan tietynlaista laitonta aineistoa (esimerkiksi lapsipornografiaa) tai muuta epäasiallista sisältöä tai toimintaa (esimerkiksi toimintamalleja, jotka viittaavat roskapostiin tai tietojen kalasteluun, tai avainsanoja, jotka viittaavat muualla kuin aikuisten seinällä julkaistuun aikuisille suunnattuun sisältöön).

 

4.2 Asiakkaan oman sisällön lisenssit Palvelujen ja Ohjelmiston ylläpitoa varten. Ladatessaan sisältöä Palveluihin tai Ohjelmistoon Asiakas antaa Adobelle ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, maksuttoman, alilisensoitavan ja siirrettävän oikeuden käyttää, kopioida, julkaista, jaella, muuttaa (esim. Asiakkaan oman sisällön esittämiseksi paremmin), esittää julkisesti ja kääntää sisältöä. Tämä oikeus myönnetään ainoastaan Palvelujen ja Ohjelmiston ylläpito- ja kehittämistarkoituksiin.

 

4.3 Asiakkaan oman sisällön jakaminen.

(A) Jakaminen. Jotkin Palvelut ja Ohjelmistot voivat sisältää ominaisuuksia, joiden avulla Asiakas voi jakaa omaa sisältöään muille käyttäjille tai julkaista sitä. ”Jakamisella” tarkoitetaan sähköpostin lähettämistä, julkaisemista, lähettämistä, suoratoistamista, palvelimelle lataamista tai muulla tavalla Adoben tai muiden käyttäjien saataville asettamista Palvelujen ja Ohjelmiston käytön kautta. Muut käyttäjät voivat käyttää, kopioida, muuttaa tai jakaa edelleen Asiakkaan omaa sisältöä monin tavoin. Asiakkaan on harkittava tarkoin, mitä sisältöä hän jakaa tai julkaisee, koska Asiakas on itse vastuussa jakamastaan sisällöstä.

(B) Pääsytaso. Adobe ei valvo tai säätele sitä, mitä muut tekevät Asiakkaan omalla sisällöllä. Asiakas on vastuussa Asiakkaan omalle sisällölle asetettavien rajoitusten määrittämisestä ja asianmukaisen pääsytason asettamisesta Asiakkaan omalle sisällölle. Jos Asiakas ei valitse asianmukaista pääsytasoa omalle sisällölle, järjestelmä saattaa asettaa oletusarvona mahdollisimman laajan pääsytason. Asiakkaan on itse tiedotettava muille käyttäjille, kuinka Asiakkaan omaa sisältöä voidaan jakaa, ja muokattava asetusta, joka liittyy Asiakkaan oman sisällön pääsytasoon tai jakamiseen.

(C) Kommentit. Palvelujen ja Ohjelmiston kautta lähetettävät kommentit eivät ole nimettömiä, ja muut käyttäjät voivat tarkastella niitä. Asiakas, muut käyttäjät ja Adobe voivat poistaa Asiakkaan kommentteja.

 

4.4 Käyttöoikeuden irtisanominen. Asiakas voi peruuttaa tämän omaa sisältöään koskevan käyttöoikeuden ja irtisanoa Adoben oikeudet milloin tahansa poistamalla oman sisältönsä palvelusta. Järjestelmä saattaa kuitenkin säilyttää Asiakkaan sisällöstä kopioita, jotka ovat tallentuneet säännöllisten varmuuskopioiden tekemisen yhteydessä. 

 

4.5 Palaute. Asiakkaalla ei ole velvollisuutta toimittaa Adobelle ideoita, ehdotuksia, aloitteita eikä ohjelmavirhe- tai kaatumisraportteja (”palaute”). Jos Asiakas kuitenkin antaa Adobelle palautetta, antaa hän Adobelle samalla ei-yksinomaisen, peruuttamattoman, pysyvän, maailmanlaajuisen, maksuttoman, alilisensoitavan ja siirrettävän oikeuden käyttää, myydä, tarjota myyntiin, tuoda, viedä, kopioida, julkaista, jaella ja muuttaa palautetta sekä esittää sitä julkisesti.

 

5. Tili.

 

5.1 Tilitiedot. Asiakas on vastuussa kaikesta tilinsä kautta tapahtuvasta toiminnasta, vaikka kyseinen toiminta ei olisikaan Asiakkaan itsensä suorittamaa tai tapahtuisi Asiakkaan tietämättä tai ilman tämän suostumusta. Jos Asiakas saa tiedon tilinsä luvattomasta käytöstä, hänen on ilmoitettava siitä asiakastukeen välittömästi. Asiakas ei saa (A) jakaa tilitietojaan (paitsi valtuutetulle järjestelmänvalvojalle) tarkoituksellisesti eikä vahingossa; eikä (B) käyttää toisen henkilön tiliä. Järjestelmänvalvoja voi käyttää Asiakkaan tilitietoja Palvelujen ja Ohjelmiston käytön ja pääsyn hallintaan. PhoneGapin tapauksessa Adobe pidättää oikeuden seurata ja panna täytäntöön tilaussopimusrajoja ja -rajoituksia, mukaan lukien muun muassa oikeuden periä ylimääräisiä maksuja.

 

5.2 Maksuttoman tilin käyttämättömyys. Asiakas on vastuussa tilinsä pitämisestä aktiivisena, mikä tarkoittaa, että hänen on kirjauduttava tililleen säännöllisin väliajoin, jotta vältetään Palvelujen ja Ohjelmiston käytön häiriöt ja estot tai oman tilin lopettaminen. Jos Asiakas ei kirjaudu tililleen säännöllisesti, Adobe pidättää oikeuden olettaa, että tili ei ole aktiivinen, ja Asiakas hyväksyy, että Adobe voi sulkea sen Asiakkaan puolesta. Asiakas ymmärtää, että hän menettää pääsyn tililleen tallennettuun sisältöön, kun tili suljetaan. Ennen tilin sulkemista toimettomuuden vuoksi yritämme ilmoittaa sinulle. Epäselvyyksien välttämiseksi tätä kohtaa 5.2 (Tilin käyttämättömyys) ei sovelleta hyvässä kunnossa oleviin maksettuihin tileihin.

 

6. Asiakkaan käyttäytyminen.

 

6.1 Vastuullinen käyttö. Adobe-yhteisöjen käyttäjät odottavat usein tietynlaista huomaavaisuutta ja ammattimaisuutta. Palveluja ja Ohjelmistoa on käytettävä vastuullisesti.

 

6.2 Väärinkäyttö Palveluja ja Ohjelmistoa ei saa väärinkäyttää. Asiakas ei esimerkiksi saa

(A) käyttää Palveluita tai Ohjelmistoja ilman Adoben myöntämää kirjallista käyttöoikeutta tai Adoben kanssa tehtyä sopimusta tai jättämällä noudattamatta niitä;

(B) kopioida, muuttaa, isännöidä, suoratoistaa, alilisensoida eikä jälleenmyydä Palveluja tai Ohjelmistoa;

(C) antaa muiden käyttää Palveluja tai Ohjelmistoa omilla tilitiedoillaan;

(D) tarjota tai käyttää Palveluja tai Ohjelmistoa tai sallia niiden käyttöä tietotekniikkayrityksessä, kolmannen osapuolen ulkoistamispalvelussa, jäsenyys- tai tilausperustaisesti, palvelukeskusperusteisesti, aikajakamisperusteisesti, osana isännöityä palvelua tai kolmannen osapuolen puolesta;

(E) käyttää ohjelmistoa minkäänlaisen tietokannan tai tietojoukon rakentamiseen;

(F) käyttää tai yrittää käyttää Palveluja tai Ohjelmistoa muuten kuin Adoben toimittaman tai valtuuttaman liittymän kautta;

(G) kiertää mitään Palvelujen tai Ohjelmiston tiettyjen käyttötapojen estämiseksi asetettuja pääsy- ja käyttörajoituksia;

(H) jakaa sisältöä tai Creative Cloud -asiakkaan kirjasimia tai muuten toimia tavalla, joka loukkaa jonkin tahon immateriaaliomaisuusoikeuksia. ”Immateriaaliomaisuusoikeuksilla” tarkoitetaan tekijänoikeuksia, moraalisia oikeuksia, tavaramerkkejä, mallisuojia, patentteja, liikesalaisuuksia, vilpillistä kilpailua, oikeutta yksityisyyteen tai julkisuuteen ja mitä tahansa muuta omistusoikeutta;

(I) jakaa mitään sisältöä, joka on laitonta, haitallista, uhkaavaa, siveetöntä, väkivaltaista, loukkaavaa, rikkomusperäistä, halventavaa, kunniaa loukkaavaa, mautonta, rivoa, rienaavaa, toisen tietosuojaa loukkaavaa, vihamielistä tai muuten kyseenalaista;

(J) jakaa sisältöä, joka seksualisoi alaikäisiä tai jonka tarkoituksena on helpottaa sopimattomia vuorovaikutussuhteita alaikäisten, muiden Adoben käyttäjien tai yleisön kanssa;

(K) esiintyä muuna henkilönä tai yhteisönä tai vääristellä tai esittää muuten harhaanjohtavasti Asiakkaan sidosta johonkin henkilöön tai yhteisöön;

(L) yrittää estää, vahingoittaa tai tuhota Palveluja tai Ohjelmistoa;

(M) ladata, välittää, tallentaa tai saattaa saataville mitään sisältöä, Creative Cloud -asiakkaan kirjasimia tai koodeja, jotka sisältävät viruksia, haittaohjelmia tai muita komponentteja, jotka on tarkoitettu vahingoittamaan tai rajoittamaan Palvelujen tai Ohjelmiston toimivuutta;

(N) häiritä, haitata tai estää sitä, että joku muu käyttää Palveluja tai Ohjelmistoa (varjostamalla, pelottelemalla tai ahdistelemalla muita henkilöitä, yllyttämällä tai kannustamalla muita väkivallan käyttöön tai itsensä vahingoittamiseen);

(O) osallistua ketjukirjeisiin, roskaposteihin, pyramidihuijauksiin, tietojen kalasteluun, massapostituksiin, huijaustoimiin tai muihin ei-toivottuihin viesteihin;

(P) mainostaa Palvelujen avulla muita tuotteita tai palveluja, paitsi jos Adobe on antanut siihen etukäteen kirjallisen suostumuksen;

(Q) käyttää mitä tahansa tiedonlouhintaa tai vastaavia tiedonkeruu- ja poimintamenetelmiä Palvelujen tai Ohjelmiston yhteydessä, mukaan lukien tietojen kaavinta koneoppimista varten tai muihin tarkoituksiin;

(R) manipuloida tai häiritä keinotekoisesti Palveluita tai Ohjelmistoa (kuten manipuloimalla Behancen arvostuksia tai ajamalla käyttäjiä kolmannen osapuolen valmistajien sivustoille);

(S) luoda Adobe-tilejä näiden ehtojen rikkomiseksi tai tilien lopettamisen tai muiden Adoben toteuttamien toimien kiertämiseksi;

(T) manipuloida eikä muuten esittää Palveluita tai Ohjelmistoa kehystyksen tai vastaavan navigointitekniikan avulla; eikä

(U) rikkoa sovellettavia lakeja.

 

7. Maksut.

 

7.1 Verot ja kolmansien osapuolten maksut. Asiakkaan on maksettava soveltuvat verot ja mahdolliset soveltuvat kolmansien osapuolten maksut (mukaan lukien esimerkiksi puhelinmaksut, mobiililaitemaksut, Internet-maksut, datansiirtomaksut, luottokorttimaksut, valuutanvaihtomaksut ja ulkomaanmaksujen tapahtumamaksut). Adobe ei vastaa kyseisistä maksuista. Asiakkaan rahoituslaitos antaa lisätietoa maksuista. Adobe voi ryhtyä toimiin maksamattomien maksujen perimiseksi. Asiakas vastaa kaikista perintään liittyvistä kustannuksista ja kuluista. Jos Asiakas sijaitsee muussa kuin siinä maassa, johon sen kanssa toimiva Adobe-yhtiö on sijoittunut (eli Adobe Inc. Pohjois-Amerikan asiakkaille ja Adobe Systems Software Ireland Limited kaikissa muissa maissa sijaitseville asiakkaille), maksut tehdään ulkomaiselle yritykselle.

 

7.2 Luottokorttitiedot. Asiakas antaa Adobelle luvan Asiakkaan maksutavan tallentamiseen ja sen käyttämiseen Palvelujen ja Ohjelmiston käytön yhteydessä liittymis- ja peruutusehtojen mukaisesti. Palvelun keskeytymisen ehkäisemiseksi Adobe voi osallistua Asiakkaan luottokorttiyhtiön tukemiin ohjelmiin, jotta maksutietojen päivitysyrityksiä voidaan tehdä. Asiakas valtuuttaa Adoben jatkamaan tilin laskutusta saamillamme päivitetyillä tiedoilla.

 

8. Asiakkaan vakuutus ja korvausvelvollisuus.

 

8.1 Takuu. Lataamalla sisältöä Palveluihin tai Ohjelmistoon Asiakas vakuuttaa, että hänellä on (A) kaikki tarvittavat sisällön käyttöä ja jakamista koskevat oikeudet ja luvat ja (B) oikeudet, joita vaaditaan lupien antamiseen Ehdoissa.

 

8.2 Korvausvelvollisuus. Asiakkaan on suojattava Adobea ja sen tytäryhtiöitä, sidosryhmiä, virkailijoita, edustajia, työntekijöitä, kumppaneita ja lisenssinantajia korvausvaatimuksilta, vaatimuksilta, tappioilta tai vahingoilta, mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot, jotka aiheutuvat Asiakkaan sisällöstä, Creative Cloud -asiakkaan kirjasimista, Palvelujen tai Ohjelmiston käytöstä (tapauksen mukaan) tai Ehtojen noudattamatta jättämisestä tai niihin liittyen. Adobella on oikeus valvoa valitsemansa asianajajan kanssa puolustusta, joka koskee Asiakkaan korvausvelvollisuuden piiriin kuuluvaa vaatimusta, kannetta tai asiaa. Asiakas tekee täysimääräisesti yhteistyötä Adoben kanssa puolustuksessa tällaisia vaatimuksia, kanteita tai asioita vastaan.

 

9. Takuita koskevat vastuuvapauslausekkeet.

 

9.1 Ellei Lisäehdoissa muuta määrätä, Palvelut ja Ohjelmisto toimitetaan SELLAISINAAN. Lain sallimassa laajuudessa Adobe kieltäytyy kaikista nimenomaisista tai oletetuista takuista, mukaan lukien oletetut takuut, jotka koskevat oikeuksien loukkaamattomuutta, soveltuvuutta kaupankäyntiin ja sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen. Adobe ei tee sitoumuksia Palveluissa tarjottavasta sisällöstä. Adobe ei myöskään anna mitään takuuta siitä, että (A) Palvelut tai Ohjelmisto täyttävät Asiakkaan vaatimukset tai että ne ovat jatkuvasti saatavilla, keskeytyksettömiä, oikea-aikaisia, suojattuja tai virheettömiä, (B) Palvelujen tai Ohjelmiston käytöstä mahdollisesti saatavat tulokset ovat tehokkaita, paikkansapitäviä tai luotettavia, (C) Palvelujen tai Ohjelmiston laatu vastaa Asiakkaan odotuksia ja että (D) Palvelujen tai Ohjelmiston mahdolliset virheet tai puutteet korjataan.

 

9.2 Adobe kieltäytyy nimenomaisesti kaikesta vastuusta sellaisissa toimissa, jotka ovat seurausta siitä, että Asiakas käyttää Palveluja tai Ohjelmistoa. Asiakas voi käyttää Palveluja tai Ohjelmistoa oman harkintansa mukaan ja omalla vastuullaan, ja hän on yksin vastuussa kaikista tietokonejärjestelmänsä vahingoista tai tietojen menetyksestä, jotka aiheutuvat Palvelujen tai Ohjelmiston käytöstä.

 

9.3 Jos Asiakas lähettää omaa sisältöään Adoben palvelimille tarkoituksenaan jakaa sisältöä Palvelujen kautta, Adobe ei ole vastuussa mistään seuraavista: (A) Asiakkaan oman sisällön menetyksistä, vioittumisista tai vahingoittumisista (B) muun kuin Adoben tekemästä sisällön poistosta; ja (C) kolmansien osapuolten tekemästä Asiakkaan oman sisällön sisällytyksestä muihin sivustoihin tai muuhun mediaan.

 

10. Vastuunrajoitus.

 

10.1 Ellei Lisäehdoissa määrätä toisin, Adobe ei ole vastuussa Asiakkaalle tai kenellekään muulle mistään erityisistä, satunnaisista, välillisistä, seurannais- tai rangaistusluonteisista vahingoista huolimatta, siitä mikä menetyksen tai vahinkojen syy on, mukaan lukien menetykset ja vahingot, (A) jotka aiheutuvat käytön, tietojen tai tulojen menetyksistä, riippumatta siitä, ovatko ne olleet ennakoitavissa, (B) jotka perustuvat vastuuteoriaan, mukaan lukien sopimus- tai takuurikkomus, huolimattomuus tai muu luvaton toimenpide, tai (C) jotka ovat seurausta Asiakkaan suorittamasta Palvelujen tai Ohjelmiston käytöstä tai jotka liittyvät siihen. Ehtojen mikään kohta ei rajoita eikä sulje pois Adoben tai sen työntekijöiden vastuuta törkeän huolimattomuuden tai tahallisen väärinkäytöksen yhteydessä eikä kuoleman tai henkilövahingon yhteydessä.

 

10.2 Adoben Ehdoista aiheutuva tai Ehtoihin liittyvä kokonaisvastuu on enintään (A) 100 Yhdysvaltain dollaria; tai (B) Asiakkaan Palveluihin ja Ohjelmiston käyttöoikeudesta velvoitteen aiheuttavaa tapausta edeltävien kolmen kuukauden jakson aikana maksama kokonaissumma sen mukaan, kumpi niistä on suurempi.

 

10.3 Näitä kohdan 10 (Vastuunrajoitus) rajoituksia ja poissulkemisia sovelletaan lain sallimassa laajuudessa, vaikka (A) korvaustapa ei korvaisi Asiakkaan menetyksiä kokonaan tai epäonnistuisi keskeisessä tarkoituksessaan; tai (B) Adobe olisi tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää vahinkojen aiheutumisen mahdollisuudesta.

 

10.4 Nämä Ehdot määrittävät Adoben ja sen tytäryhtiöiden koko vastuun ja Asiakkaan yksinomaisen oikeussuojakeinon Palveluihin ja Ohjelmistoon pääsyn ja niiden käytön suhteen.

 

11. Irtisanominen.

 

11.1 Asiakkaan suorittama irtisanominen. Asiakas voi lopettaa Palvelujen ja Ohjelmiston käytön milloin tahansa. Asiakkaan tilin irtisanominen ei vapauta Asiakasta velvollisuudesta maksaa maksamattomia maksuja.

 

11.2 Adoben suorittama irtisanominen. Jos Adobe irtisanoo Ehdot tai Asiakkaan käyttöoikeuden Palveluun tai Ohjelmistoon jostain muusta kuin aiheellisesta syystä, Adobe pyrkii ryhtymään kaikkiin kohtuullisiin toimiin ilmoittaakseen siitä Asiakkaalle vähintään 30 päivää ennen irtisanomista Adobelle rekisteröitymisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja antaa ohjeet Asiakkaan oman sisällön talteen ottamiseksi. Asiakkaan on huomioitava, että hän saattaa menettää pääsyn sisältöönsä irtisanomisen myötä, kuten kohdassa 4.4 (Käyttöoikeuden irtisanominen) kuvataan. Ellei Lisäehdoissa toisin määrätä, Adobe voi milloin tahansa irtisanoa tai keskeyttää Asiakkaan oikeuden käyttää Palveluja ja Ohjelmistoa, jos:

(A) Asiakas rikkoo jotakin Ehtojen kohtaa (tai Asiakas toimii tavalla, joka osoittaa selvästi, että Asiakas ei aio noudattaa tai ei kykene noudattamaan Ehtoja);

(B) Asiakas ei suorita Palveluista tai Ohjelmistosta mahdollisesti perittäviä maksuja ajoissa;

(C) Asiakas uhkailee, kiusaa tai häiritsee Adobea tai sen henkilöstöä (tällaisissa tilanteissa Adobe voi vaihtoehtoisesti keskeyttää Asiakkaan Palvelujen tai Ohjelmiston käyttöoikeuden tai rajoittaa sitä);

(D) Asiakas on toistuvasti esittänyt valituksia vilpillisessä mielessä tai ilman kohtuullista perustetta ja jatkaa kyseistä toimintaa senkin jälkeen, kun Adobe on pyytänyt Asiakasta lopettamaan sen (tällaisissa tilanteissa Adobe voi vaihtoehtoisesti keskeyttää Asiakkaan Palvelujen tai Ohjelmiston käyttöoikeuden tai rajoittaa sitä); 

(E) laki vaatii Adobea irtisanomaan sopimuksen (esimerkiksi jos Palvelujen tai Ohjelmiston toimittaminen Asiakkaalle on laitonta tai muuttuu laittomaksi;

(F) Adobe päättää lopettaa Palvelujen tai Ohjelmiston toimittamisen kokonaan tai osittain (esimerkiksi silloin, jos Palvelujen toimittamisen jatkaminen Asiakkaan asuinpaikassa muuttuu epätarkoituksenmukaiseksi lainmuutoksen vuoksi); tai

(G) Asiakkaan maksuton tili on ollut pitkään käyttämättömänä. 

 

11.3 Voimaan jääminen. Ehtojen voimassaoloajan kuluttua umpeen osa Palveluista tai Ohjelmistosta tai Palvelut ja Ohjelmisto kokonaisuudessaan voivat lakata toimimasta ilman ennakkovaroitusta. Asiakkaan vahingonkorvausvelvoitteet, Adoben vastuuvapauslausekkeet ja vastuurajoitukset sekä Ehdoissa asetetut riita-asioiden ratkaisua koskevat määräykset jäävät voimaan.

 

12. Kauppapakotteet ja vientivalvonnan noudattaminen. Palveluja ja Ohjelmistoa sekä Palvelujen ja Ohjelmiston käyttöä säätelevät Yhdysvalloissa ja muilla lainkäyttöalueilla säädetyt lait, rajoitukset ja määräykset, joilla (A) säädellään Palvelujen ja Ohjelmiston tuontia, vientiä ja käyttöä; ja (B) jotka voivat estää Adobea tarjoamasta Palveluita ja Ohjelmistoa Asiakkaalle ilman ennakkoilmoitusta. Käyttämällä Palveluita ja Ohjelmistoja Asiakas hyväksyy kaikkien tällaisten lakien, rajoitusten ja asetusten noudattamisen sekä takaa, että minkään lainkäyttöalueen lainsäädäntö ei estä Asiakasta vastaanottamasta Palveluita ja Ohjelmistoja.

 

13. Australian kuluttajansuojalaki. Minkään Ehtoihin sisältyvän kohdan ei ole tarkoitus sulkea pois, rajoittaa eikä muokata Competition and Consumer Act 2010:n (Cth) eli kilpailu- ja kuluttajansuojalain (CCA) eikä muuhun lainsäädäntöön perustuvia kuluttajien oikeuksia, joita ei saa sulkea pois, rajoittaa eikä muokata sopimuksella. Jos CCA:ssa tai missä tahansa muussa laissa edellytetään sääntöä, takuuta tai ehtoa Ehtoihin tai annetaan Ehtoihin yhteydessä olevia lakisääteisiä ehtoja mahdollisesti toimitetuille tuotteille tai palveluille, Adoben vastuu tällaisen ehdon, takuun, muun ehdon tai takuun osalta on rajoitettu (Adoben valinnan mukaan) siinä määrin kuin Adobe pystyy siihen seuraavasti: (A) tuotteiden luovutuksen yhteydessä Adobe voi tehdä yhden tai useamman seuraavista toimenpiteistä: (1) tuotteiden korvaaminen tai vastaavien tuotteiden toimittaminen; (2) tuotteiden korjaus; (3) tuotteiden korvaamisesta tai vastaavien tuotteiden hankinnasta seuranneiden kulujen korvaaminen ja (4) tuotteiden korjauskustannukset; tai (B) mikäli kyseessä on palvelujen tarjonta, Adobe suorittaa toisen tai molemmat seuraavista toimenpiteistä: (1) palvelujen toimittaminen uudelleen; ja (2) toimitettujen palvelujen uudelleentoimituskustannusten korvaaminen.

 

14. Riita-asioiden ratkaiseminen.

 

14.1 Riidanratkaisumenettely. Asiakas sitoutuu pyrkimykseen ratkaista mahdolliset ongelmat ja riita-asiat ensin epämuodollisesti ottamalla yhteyttä Adobeen. Jos riita-asia ei ratkea 30 päivän kuluessa siitä, kun Adobe saa tiedon riita-asiasta, kaikki seuraavat oikeustoimet tulee ratkaista lopullisella ja sitovalla välimiestuomiolla, mukaan lukien välimiesmenettelyn tarpeellisuuden ratkaiseminen, lukuun ottamatta Asiakkaan mahdollisuutta vaatimusten esittämiseen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä, jos Asiakkaan vaatimukset soveltuvat tällaiseen menettelyyn. Ehtoihin, Palveluihin tai Ohjelmistoon liittyvät vaatimukset vanhenevat pysyvästi, ellei niitä esitetä vuoden kuluessa vaatimuksen aiheuttavasta tapahtumasta.

 

14.2 Säännöt. Jos Asiakas asuu Yhdysvalloissa, välimiesmenettelyä hallinnoi JAMS-säätiö Santa Claran piirikunnan tuomioistuimessa Kaliforniassa JAMS-säätiön välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen (Comprehensive Arbitration Rules and Procedures) mukaisesti. Jos Asiakas asuu Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Japanissa, Manner-Kiinassa, Kiinan Hongkongin erityishallintoalueella, Kiinan erityishallintoalueella, Taiwanin alueella, Etelä-Koreassa, Intiassa, Sri Lankassa, Bangladeshissa, Nepalissa tai muussa Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) jäsenvaltiossa, välimiesmenettelyä hallinnoi Singaporen kansainvälinen välityslautakunta (Singapore International Arbitration Center, SIAC) Singaporessa välimiesmenettelyä koskevien sääntöjensä mukaisesti. Nämä säännöt katsotaan esitetyiksi tässä kohdassa olevin viittauksin. Muussa tapauksessa välimiesmenettelyä hallinnoi London Court of International Arbitration -tuomioistuin (LCIA) Lontoossa LCIA:n välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Riita-asiaa käsittelee vain yksi Adoben ja Asiakkaan yhteisesti valitsema välimies. Välimiesmenettely suoritetaan englannin kielellä, mutta mahdolliset todistajat, joiden äidinkieli ei ole englanti, voivat antaa todistuksensa omalla äidinkielellään, ja kyseinen todistus käännetään simultaanitulkkauksena englanniksi (todistajan kuulemista esittävän osapuolen kustannuksella). Välimiesoikeuden antama tuomio on täytäntöönpanokelpoinen missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa, jolla on toimivalta Adoben ja Asiakkaan välisissä asioissa.

 

14.3 Ei ryhmäkanteita Asiakas voi ratkaista riita-asioita Adoben kanssa ainoastaan yksittäin eikä voi esittää vaatimusta ryhmäkanteen, joukkokanteen tai edustajakanteen kantajana tai jäsenenä.

 

14.4 Kieltomääräykset Edellä mainitusta huolimatta, jos Asiakas tai muut henkilöt pääsevät Palveluihin tai Ohjelmistoon tai käyttävät niitä ilman valtuuksia rikkoen Ehtoja, Asiakas hyväksyy Adoben oikeuden hakea kieltäviä vastatoimia (tai vastaavan tyyppistä laillista hätäapua) mistä tahansa oikeuspaikasta.

 

15. Valvontaoikeudet.Jos Asiakas on liikeyritys, Adobella on oikeus nimittää (seitsemän päivän ennakkoilmoituksella, ei kuitenkaan useammin kuin 12 kuukauden välein) oma työntekijänsä tai riippumaton ulkopuolinen tilintarkastaja, jota sitoo salassapitovelvoite, tarkastamaan (joko manuaalisesti tai sähköisesti, tai molemmilla tavoilla) Asiakkaan tallenteet, järjestelmät ja tilat varmistaakseen, että kaikki Palvelut tai Ohjelmistot on asennettu ja niitä käytetään Adoben Asiakkaalle antamien voimassaolevien käyttöoikeuksien mukaisesti. Lisäksi Asiakkaan on annettava Adobelle kaikki Adoben pyytämät tallenteet ja tiedot 30 päivän kuluessa Adoben pyynnöstä, millä varmistetaan, että Palvelujen ja Ohjelmiston asennus ja käyttö on Adoben antamien voimassa olevien käyttöoikeuksien mukaista. Jos tarkastuksessa todetaan, että Palvelujen tai Ohjelmiston käyttöoikeudet eivät riitä, Asiakas hankkii välittömästi tarpeelliset käyttöoikeudet, tilaukset ja soveltuvat huolto- ja tukisopimukset. Jos maksamattomien maksujen määrä on yli 5 % maksettavien käyttöoikeusmaksujen arvosta, Asiakkaan on maksettava myös Adobelle tarkastuksesta aiheutuneet kohtuulliset kulut.

 

16. Palvelujen ja Ohjelmiston päivitykset ja saatavuus

 

16.1 Palvelujen ja Ohjelmiston päivitykset. Adobe voi muuttaa tai päivittää Palveluja, Ohjelmistoa tai niiden osia tai ominaisuuksia tai lopettaa ne milloin tahansa joutumatta vastaamaan siitä kenellekään. Maksullisten tarjouksien muutoksien osalta Adobe pyrkii kohtuullisin toimin ilmoittamaan Asiakkaalle muutoksista, päivityksistä tai lopettamisesta. Jos Adobe lopettaa Palvelut tai Ohjelmiston kokonaisuudessaan, Adobe myös käyttää liiketaloudellisesti kohtuullisia keinoja, jotta Asiakas voi siirtää oman sisältönsä, ja voi tarjota Asiakkaalle suhteellisen osuuden mukaisen hyvityksen kyseisen Palvelun tai Ohjelmiston käyttämättömistä maksuista, jotka Asiakas on maksanut ennakkoon.

 

16.2 Käytettävyys. Verkkosivustot, joilla Palveluja kuvaillaan, ovat käytettävissä maailmanlaajuisesti, mutta se ei tarkoita, että kaikki Palvelut tai palveluominaisuudet olisivat käytettävissä Asiakkaan maassa tai että Palvelujen välityksellä tarjottava käyttäjien luoma sisältö olisi laillista Asiakkaan maassa. Adobe tai vieraan valtion viranomaiset voivat estää määrättyjen Palvelujen tai Palveluun kuuluvien ominaisuuksien, mallitiedostojen tai sisältötiedostojen käytön joissakin maissa. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että Palvelujen käyttö on laillista ja mahdollista maassa, jossa hän käyttää niitä. Palvelut eivät ole saatavilla kaikilla kielillä.

 

17. Muuttamis- ja purkamiskielto. Ellei Ehdoissa nimenomaisesti muuta mainita, Asiakas ei voi (A) muokata, siirtää, muuttaa tai kääntää mitään Palvelujen tai Ohjelmiston osaa eikä (B) takaisinmallintaa (mukaan lukien järjestelmän tai sovelluksen kautta saapuvien tai lähtevien tietojen tarkastelu tai seuranta kyseisen järjestelmän uudelleenluomiseksi), purkaa, hajottaa osiin eikä muuten yrittää löytää minkään Palvelun tai Ohjelmiston lähdekoodia, tietoesiintymiä tai niihin liittyviä algoritmeja, prosesseja, metodeja eikä mitään muuta sellaisen Palvelun tai Ohjelmiston osaa. Jos Asiakkaan oman lainkäyttöalueen lainsäädäntö antaa tälle oikeuden purkaa Palvelut tai Ohjelmiston, jotta hän saa tiedot, jotka välttämättä tarvitaan Palvelujen tai Ohjelmiston lisensoitujen osien yhdistämiseen muiden ohjelmistojen kanssa, Asiakkaan täytyy ensin pyytää Adobelta tällaisia tietoja. Adobe voi harkintansa mukaan antaa tällaisia tietoja tai asettaa kohtuullisia ehtoja kohtuulliseen hintaan tällaiselle Palvelujen tai Ohjelmiston purkamiselle, jotta varmistetaan, että Palvelujen tai Ohjelmiston omistajien ja tavarantoimittajien oikeudet suojataan.

 

18. Muut asiat.

 

18.1 Englanninkielinen versio Ehtojen tulkinnassa käytetään Ehtojen englanninkielistä versiota.

 

18.2 Ilmoitus Adobelle. Ilmoitukset voi lähettää Adobelle seuraavaan osoitteeseen: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.

 

18.3 Ilmoitus Asiakkaalle. Adobe voi toimittaa ilmoitukset Asiakkaalle sähköpostitse, postitse, postituksina palveluissa tai muulla lain mukaan hyväksyttävällä tavalla. Asiakas on vastuussa omien tilitietojen pitämisestä ajan tasalla ilmoituksien saamista varten.

 

18.4 Luovuttamattomuus. Asiakas ei saa luovuttaa tai muutenkaan siirtää Ehtoja tai Ehdoista aiheutuvia oikeuksiaan ja velvoitteitaan kokonaan tai osittain ilman Adoben kirjallista lupaa. Adobella on oikeus siirtää Ehtojen mukaiset oikeutensa kolmannelle osapuolelle.

 

18.5 Julkisen sektorin käyttöehdot. Jos Asiakas on Yhdysvaltojen liittohallituksen yksikkö tai jos Ehtoihin sovelletaan liittovaltion hankintoja määrittäviä FAR-säännöksiä (Federal Acquisition Regulations), Ehtojen alaiset Palvelut ja Ohjelmisto ovat ”Kauppatavaroita” (”Commercial Items”) sellaisina kuin tämä termi on määritelty kappaleessa 48 C.F.R. § 2.101, ja ne koostuvat ”Kaupallisista tietokoneohjelmistoista” (”Commercial Computer Software”) ja ”Kaupallisen tietokoneohjelmiston dokumentaatiosta” (”Commercial Computer Software Documentation”) sekä niihin liittyvistä palveluista sellaisina kuin nämä termit on määritelty soveltuvassa kappaleessa 48 C.F.R. § 12.212 tai 48 C.F.R. § 227.7202. Kohtien 48 C.F.R. 12.212 tai 48 C.F.R. 227.7202-1 – 48 C.F.R. 227.7202-4 mukaisesti Kaupalliseen tietokoneohjelmistoon ja Kaupallisen tietokoneohjelmiston dokumentaatioon myönnetään käyttöoikeus Yhdysvaltain valtionhallinnon palveluksessa oleville loppukäyttäjille (A) vain Kauppatavaroina ja (B) vain niillä oikeuksilla, jotka on myönnetty kaikille muille loppukäyttäjille Ehtojen mukaisesti. Julkaisemattomat oikeudet pidätetään Yhdysvaltain lakien mukaisesti – Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.

 

18.6 Otsikot. Ehdoissa käytettyjä otsikoita käytetään vain helppolukuisuuden lisäämiseksi, eikä niitä käytetä ilmaisemaan merkitystä tai tarkoitusta.

 

18.7 Ositettavuus. Jos jokin Ehtojen määräys katsotaan jostakin syystä pätemättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi, Ehdot pysyvät edelleen voimassa muilta osin.

 

18.8 Ei tarkoita luopumista. Vaikka Adobe ei valvoisi jonkin Ehtojen määräyksen noudattamista, se ei silti luovu kyseisestä Ehtojen määräyksen suomasta oikeudesta.

 

18.9 Ylivoimainen este.Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa toiselle osapuolelle Ehtojen mukaisten velvoitteiden (lukuun ottamatta Asiakkaan maksuvelvollisuuksia Adobea kohtaan) viivästymisestä tai suorittamattomuudesta, jos viivästyminen tai suorittamattomuus on seurausta odottamattomista tapahtumista, jotka tapahtuvat Ehtojen voimaantulon jälkeen ja jotka ovat osapuolten kohtuullisen vaikutusvallan ulkopuolella. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi lakot, saarto, sota, terrorismi, mellakat, luonnonkatastrofit, hallituksen tai muiden valtionvirastojen kieltäytyminen myöntämästä lupaa siltä osin kuin tällainen tapahtuma estää tai viivästyttää asianomaista osapuolta toteuttamasta velvoitteita eikä tällainen osapuoli kykene estämään tai poistamaan ylivoimaista estettä kohtuullisin kustannuksin.

 

19. DMCA. Adobe kunnioittaa muiden immateriaaliomaisuusoikeuksia ja odottaa käyttäjiensä toimivan samalla tavalla. Adobe reagoi selviin tekijänoikeuksien rikkomista koskeviin ilmoituksiin, jotka kuuluvat Digital Millennium Copyright Act -lain (DMCA) soveltamisalaan. Lisätietoa Adoben immateriaaliomaisuusoikeuksiin liittyvistä periaatteista ja käytännöistä on täällä.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704

Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ireland

Adobe_General_Terms_of_Use-fi_FI-20200416