Всички продукти


Месец за месец
Услугите стартират веднага след обработване на Вашето първоначално плащане. Ще бъдете таксувани с посочената към момента на покупката цена всеки месец, докато не анулирате. Тъй като няма годишен договор, Вашата цена подлежи на промяна, но ние винаги ще Ви уведомяваме предварително. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата поръчка, цялата сума ще Ви бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги ще продължат до края на отчетния период за този месец. Плащания за услуги за бизнеса, като Behance ProSite или Adobe Talent, не подлежат на възстановяване. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на профила или като се свържете с Клиентска поддръжка във Вашия регион.


Продукти Acrobat и Document Cloud


Годишен договор, плащан ежемесечно
Услугите стартират веднага след обработване на Вашето първоначално плащане. Ще бъдете таксувани с посочената към момента на покупката цена, плюс приложимите данъци (като данък добавена стойност, когато посочената цена не включва ДДС), всеки месец за продължителността на Вашия годишен договор. Ако приложимата ДДС ставка (или друг включен данък или мито) се промени по време на Вашия едногодишен срок, в съответствие ще се коригира включващата данък цена. Вашият договор ще се поднови автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не анулирате. Датите за подновяване подлежат на промяна, но ние винаги ще Ви уведомяваме предварително. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата поръчка, цялата сума ще Ви бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, ще бъдете таксувани с 50% от оставащото Ви задължение по договора и Вашите услуги ще продължат до края на отчетния период за този месец. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на профила или като се свържете с Клиентска поддръжка във Вашия регион.

Годишен договор, предплатен
Услугите стартират веднага след обработване на Вашето плащане. Ще бъдете таксувани с годишната цена, посочена в момента на Вашата покупка като една обща сума, плюс приложимите данъци. Вашият договор ще се поднови автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не анулирате. Датите за подновяване подлежат на промяна, но ние винаги ще Ви уведомяваме предварително. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата поръчка, цялата сума ще Ви бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги ще продължат до края на Вашия договорен срок. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на профила или като се свържете с Клиентска поддръжка във Вашия регион.


Creative Cloud за единични потребители


Годишен договор, плащан ежемесечно
Услугите стартират веднага след обработване на Вашето първоначално плащане. Ще бъдете таксувани с посочената към момента на покупката цена, плюс приложимите данъци (като данък добавена стойност, когато посочената цена не включва ДДС), всеки месец за продължителността на Вашия годишен договор. Ако приложимата ДДС ставка (или друг включен данък или мито) се промени по време на Вашия едногодишен срок, в съответствие ще се коригира включващата данък цена. Вашият договор ще се поднови автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не анулирате. Датите за подновяване подлежат на промяна, но ние винаги ще Ви уведомяваме предварително. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата поръчка, цялата сума ще Ви бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, ще бъдете таксувани с 50% от оставащото Ви задължение по договора и Вашите услуги ще продължат до края на отчетния период за този месец. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на профила или като се свържете с Клиентска поддръжка.
Годишен договор, предплатен
Услугите стартират веднага след обработване на Вашето плащане. Ще бъдете таксувани с годишната цена, посочена в момента на Вашата покупка като една обща сума, плюс приложимите данъци. Вашият договор ще се поднови автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не анулирате. Датите за подновяване подлежат на промяна, но ние винаги ще Ви уведомяваме предварително. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата поръчка, цялата сума ще Ви бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги ще продължат до края на Вашия договорен срок. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на профила или като се свържете с Клиентска поддръжка.
Годишен договор, директен дебит (Япония и Германия)
Услугите стартират веднага след обработване на Вашата поръчка. Пълното изплащане на посочената годишна цена, заедно с приложимите данъци, е дължимо в рамките на 30 дни след като направите поръчката си. Вашият договор ще се поднови автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не анулирате. Датите за подновяване подлежат на промяна, но ние винаги ще Ви уведомяваме предварително. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата поръчка, цялата сума ще Ви бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги ще продължат до края на Вашия договорен срок. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на профила или като се свържете с Клиентска поддръжка.


Creative Cloud за екипи


Годишен договор, плащан ежемесечно
След като Вашата поръчка е обработена, услугите стартират незабавно и Вие (или действащият Администратор) можете да поканите членовете на екипа и да делегирате достъп. Ще бъдете
таксувани с посочената към момента на покупката сума, плюс приложимите данъци (като данък добавена стойност, когато посочената цена не включва ДДС), всеки месец за продължителността на Вашия годишен договор. Тази сума е базирана на Вашата първоначална комбинация от продукти и лицензи, на цена по ставките, посочени в момента на покупката. Ако приложимата ДДС ставка (или друг включен данък или мито) се промени по време на Вашия едногодишен срок, в съответствие ще се коригира включващата данък цена.
Администраторите на екипа могат да закупуват допълнителни лицензи по всяко време. Добавените лицензи са на цена по ставките към момента на покупката. Всички лицензи на екипа ще бъдат прекратявани заедно и ще се подновяват автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не ги анулирате. Датите за подновяване подлежат на промяна, но ние винаги ще Ви уведомяваме предварително. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата поръчка, цялата сума ще Ви бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, ще бъдете таксувани с 50% от оставащото Ви задължение по договора и Вашите услуги ще продължат до края на отчетния период за този месец. Можете да анулирате по всяко време, като се свържете с Клиентска поддръжка.
Годишен договор, предплатен
След като Вашата поръчка е обработена, услугите стартират незабавно и Вие (или действащият Администратор) можете да поканите членовете на екипа и да делегирате достъп. Ще бъдете
таксувани с годишната цена, посочена в момента на Вашата покупка като една обща сума, плюс приложимите данъци. Администраторите на екипа могат да закупуват допълнителни лицензи по всяко време. Добавените лицензи са на цени по ставките към момента на поръчката и са разпределени пропорционално на базата на дните, оставащи по Вашия годишен договор. Всички лицензи
на екипа ще бъдат прекратявани заедно и ще се подновяват автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не ги анулирате. Датите за подновяване подлежат на промяна, но ние винаги ще Ви уведомяваме предварително. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата поръчка, цялата сума ще Ви бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги ще продължат до края на Вашия договорен срок. Можете да анулирате по всяко време, като се свържете с Клиентска поддръжка.

Годишен договор, директен дебит (Япония и Германия)

След като Вашата поръчка е обработена, услугите стартират незабавно и Вие (или действащият Администратор) можете да поканите членовете на екипа и да делегирате достъп. Пълното изплащане на посочената сума, заедно с приложимите данъци, е дължимо в рамките на 30 дни след като направите поръчката си.
Администраторите на екипа могат да закупуват допълнителни лицензи по всяко време. Добавените лицензи са на цени по ставките към момента на поръчката и са разпределени пропорционално на базата на дните, оставащи по Вашия годишен договор. Всички лицензи на екипа ще бъдат прекратявани заедно и ще се подновяват автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не ги анулирате. Датите за подновяване подлежат на промяна, но ние винаги ще Ви уведомяваме предварително. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата поръчка, цялата сума ще Ви бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги ще продължат до края на Вашия договорен срок. Можете да анулирате по всяко време, като се свържете с Клиентска поддръжка.

Годишен договор, поръчка за покупка
След като Вашата поръчка е обработена, услугите стартират незабавно и Вие (или действащият Администратор) можете да поканите членовете на екипа и да делегирате достъп. Пълното изплащане на Вашата годишна фактура трябва да бъде направено в рамките на 30 дни от датата на фактурата. Просрочените фактури могат да наложат месечни лихви в размер на по-малката сума от 1% на месец или максимално разрешената от приложимия закон цена. Лихвите ще продължат да се натрупват до пълно плащане на Вашата фактура (включително приложимите лихви). Вие сте отговорни за възстановяването на нашите основателни разходи по събирането, включително адвокатски хонорари. Администраторите на екипа могат да закупуват допълнителни лицензи по всяко време, но Вашата поръчка може да подлежи на кредитно одобрение. Добавените лицензи са на цени по ставките към момента на поръчката и са разпределени пропорционално на базата на дните, оставащи по Вашия годишен договор. Пълното изплащане на допълнителните лицензи трябва да бъде направено в рамките на 30 дни от датата на свързаната фактура. Всички лицензи на екипа ще бъдат прекратявани заедно и ще се подновяват автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не ги анулирате. Подновяването може да подлежи на кредитно одобрение. Датите за подновяване подлежат на промяна, но ние винаги ще Ви уведомяваме предварително. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата поръчка, цялата сума ще Ви бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги ще продължат до края на Вашия договорен срок. Можете да анулирате по всяко време, като се свържете с Клиентска поддръжка.

Търговци
Клиенти, които поръчват индиректно чрез търговци или партньор на Adobe, трябва да разгледат условията на програмата VIP.

Adobe Captivate, Presenter, Presenter Video Express, RoboHelp, RoboHelp Server, FrameMaker, FrameMaker XML Author, FrameMaker Publishing Server, Technical Communication Suite и Director


Годишен договор, плащан ежемесечно
Услугите стартират веднага след обработване на Вашето първоначално плащане. Ще бъдете таксувани с посочената към момента на покупката цена, плюс приложимите данъци (като данък добавена стойност, когато посочената цена не включва ДДС), всеки месец за продължителността на Вашия годишен договор. Ако приложимата ДДС ставка (или друг включен данък или мито) се промени по време на Вашия едногодишен срок, в съответствие ще се коригира включващата данък цена. Вашият договор ще се поднови автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не анулирате. Датите за подновяване подлежат на промяна, но ние винаги ще Ви уведомяваме предварително. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата поръчка, цялата сума ще Ви бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, ще бъдете таксувани с 50% от оставащото Ви задължение по договора и Вашите услуги ще продължат до края на отчетния период за този месец. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на профила или като се свържете с Клиентска поддръжка.


Adobe Stock и Typekit Marketplace


Покупки по заявка
Покупките по заявка не подлежат на възстановяване. Adobe ще съхранява Вашата информация за плащане и можете да я редактирате в страницата Управление на акаунта.


Adobe Stock


Годишен договор с първи безплатен месец, плащан всеки месец, с прехвърляне
Тази оферта е само за нови клиенти на Adobe Stock и не може да бъде комбинирана с други оферти. Този план Ви дава право само на Стандартни лицензи. Една оферта на клиент на Adobe Stock. Услугите стартират от момента, в който активирате този пробен период чрез изпращане на Вашите данни за плащане. Няма да бъдете таксувани за платежния цикъл на първия месец. Ще бъдете таксувани с посочената по-горе цена, плюс приложимите данъци (като данък добавена стойност, когато посочената цена не включва ДДС), всеки месец, започвайки от платежния цикъл на втория месец, за продължителността на Вашия първи годишен договор. Ако приложимата ДДС ставка (или
друг включен данък или мито) се промени по време на Вашия едногодишен срок, в съответствие ще се коригира включващата данък цена. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на профила или като се свържете с Клиентска поддръжка във Вашия регион. Ако анулирате по време на платежния цикъл на първия месец, Вашата кредитна карта няма да бъде таксувана и Вашите услуги ще продължат до края на платежния цикъл на този първи месец. Ако анулирате в рамките на 14 дни след началото на платежния цикъл на втория месец, цялата сума ще Ви бъде възстановена. Ако анулирате услугите след 14-тия ден след началото на платежния цикъл на втория месец, ще бъдете таксувани 50% от оставащото Ви задължение по договора и Вашите услуги ще продължат до края на платежния цикъл на този месец. След първата година
Вашият договор ще се поднови автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не го анулирате, и ще бъдете таксувани на посочената към момента на покупката цена всеки месец за продължителността на всеки срок за годишно подновяване, обект на условията за анулиране по-горе. Винаги ще Ви уведомяваме предварително за Вашето подновяване и всяка промяна в цените при подновяване. Неизползваните изтегляния от месечно позволените от Вашия годишен план се натрупват и се пренасят за до 12 последователни платежни цикъла само ако сте подновили Вашия абонамент за Adobe Stock, без да позволите да изтече и без повторното му окомплектоване с абонамент с по-ниска стойност. Неизползваните изтегляния (A) са предмет на горна граница от максимум дванадесет пъти от месечно позволените Ви; и (B) изтичат автоматично 12 месечни платежни цикъла след датата на първоначалното им отпускане. Когато Вашият абонамент приключи, ще загубите всички права по неизползвани изтегляния.
Месец за месец, с прехвърляне
Този план Ви дава право само на Стандартни лицензи. Услугите стартират веднага след обработване на Вашето първоначално плащане. Ще бъдете таксувани с посочената към момента на покупката цена всеки месец, докато не анулирате. Тъй като няма годишен договор, Вашата цена подлежи на промяна, но ние винаги ще Ви уведомяваме предварително. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първа поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги
ще продължат до края на отчетния период за този месец. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на профила или като се свържете с Клиентска поддръжка във Вашия регион. Неизползваните изтегляния се натрупват и се пренасят за до 12 последователни платежни цикъла, само ако сте подновили Вашия абонамент за Adobe Stock, без да позволите да изтече и без повторното му окомплектоване с абонамент с по-ниска стойност. Неизползваните изтегляния (A) са предмет на
горна граница от максимум дванадесет пъти от месечно позволените Ви; и (B) изтичат поетапно 12 месечни платежни цикъла след датата на първоначалното им отпускане. Когато Вашият абонамент приключи, ще загубите всички права по неизползвани изтегляния.
Месец за месец, без прехвърляне
Този план Ви дава право само на Стандартни лицензи. Услугите стартират веднага след обработване на Вашето първоначално плащане. Ще бъдете таксувани с посочената към момента на покупката цена всеки месец, докато не анулирате. Тъй като няма годишен договор, Вашата цена подлежи на промяна, но ние винаги ще Ви уведомяваме предварително. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първа поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги
ще продължат до края на отчетния период за този месец. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на профила или като се свържете с Клиентска поддръжка във Вашия регион. Неизползваните изтегляния от месечно позволените от Вашия годишен план не се прехвърлят към следващия месец и изтичат автоматично след един платежен цикъл. Когато Вашият абонамент приключи, ще загубите всички права по неизползвани изтегляния.
Годишен договор, плащан ежемесечно, с прехвърляне
Този план Ви дава право само на Стандартни лицензи. Услугите стартират веднага след обработване на Вашето първоначално плащане. Ще бъдете таксувани с посочената по-горе цена, плюс приложимите данъци (като данък добавена стойност, когато посочената цена не включва ДДС), всеки месец за продължителността на Вашия годишен договор. Ако приложимата ДДС ставка (или друг включен данък или мито) се промени по време на Вашия едногодишен срок, в съответствие ще се коригира включващата данък цена. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на профила или като се свържете с Клиентска поддръжка във Вашия регион. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата поръчка, цялата сума ще Ви бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, ще бъдете таксувани с 50% от оставащото Ви задължение по договора и Вашите услуги ще продължат до края на отчетния период за този месец. Вашият договор ще се поднови автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не анулирате. Винаги ще Ви уведомяваме предварително за Вашето подновяване и всяка промяна в цените при подновяване. Неизползваните изтегляния от месечно позволените от Вашия годишен план се натрупват и се пренасят за до 12 последователни платежни цикъла само ако сте подновили Вашия абонамент за Adobe Stock, без да позволите да изтече и без повторното му окомплектоване с абонамент с по-ниска стойност. Неизползваните изтегляния (A) са предмет на горна граница от максимум дванадесет пъти от месечно позволените Ви; и (B) изтичат поетапно 12 месечни платежни цикъла след датата на първоначалното им отпускане. Когато Вашият абонамент приключи, ще загубите всички права по неизползвани изтегляния.
Годишен договор, плащан ежемесечно, без прехвърляне
Този план Ви дава право само на Стандартни лицензи. Услугите стартират веднага след обработване на Вашето първоначално плащане. Ще бъдете таксувани с посочената по-горе цена, плюс приложимите данъци (като данък добавена стойност, когато посочената цена не включва ДДС), всеки месец за продължителността на Вашия годишен договор. Ако приложимата ДДС ставка (или друг включен данък или мито) се промени по време на Вашия едногодишен срок, в съответствие ще се коригира включващата данък цена. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на профила или като се свържете с Клиентска поддръжка във Вашия регион. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата поръчка, цялата сума ще Ви бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, ще бъдете таксувани с 50% от оставащото Ви задължение по договора и Вашите услуги ще продължат до края на отчетния период за този месец. Вашият договор ще се поднови автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не анулирате. Винаги ще Ви уведомяваме предварително за Вашето подновяване и всяка промяна в цените при подновяване. Неизползваните изтегляния от месечно позволените от Вашия годишен план не се прехвърлят към следващия месец и изтичат автоматично след един платежен цикъл. Когато Вашият абонамент приключи, ще загубите всички права по неизползвани изтегляния.
Годишен договор, предплатен, с прехвърляне
Този план Ви дава право само на Стандартни лицензи. Услугите стартират веднага след обработване на Вашето плащане. Ще бъдете таксувани с годишната цена, посочена по-горе като една обща сума, плюс приложимите данъци. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на профила или като се свържете с Клиентска поддръжка във Вашия регион. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата поръчка, цялата сума ще Ви бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги ще продължат до края на Вашия договорен срок. Вашият договор ще се поднови автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не анулирате. Винаги ще Ви уведомяваме предварително за Вашето подновяване и всяка промяна в цените при подновяване. Неизползваните изтегляния от месечно позволените от Вашия годишен план се натрупват и се пренасят за до 12 последователни платежни цикъла само ако сте подновили Вашия абонамент за Adobe Stock, без да позволите да изтече и без повторното му окомплектоване с абонамент с по-ниска стойност. Неизползваните изтегляния (A) са предмет на горна граница от максимум дванадесет пъти от месечно позволените Ви; и (B) изтичат поетапно 12 месечни платежни цикъла след датата на първоначалното им отпускане. Когато Вашият абонамент приключи, ще загубите всички права по неизползвани изтегляния.
Годишен договор, предплатен, без прехвърляне
Този план Ви дава право само на Стандартни лицензи. Услугите стартират веднага след обработване на Вашето първоначално плащане. Ще бъдете таксувани с цената, посочена по-горе като една обща сума, плюс приложимите данъци. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на профила или като се свържете с Клиентска поддръжка във Вашия регион. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата поръчка, цялата сума ще Ви бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги ще продължат до края на Вашия договорен срок. Вашият договор ще се поднови автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не анулирате. Винаги ще Ви уведомяваме предварително за Вашето подновяване и всяка промяна в цените при подновяване. Неизползваните изтегляния от месечно позволените от Вашия годишен план не се прехвърлят към следващия месец и изтичат автоматично след един платежен цикъл. Когато Вашият абонамент приключи, ще загубите всички права по неизползвани изтегляния.