Всички продукти


Месец за месец
Услугите стартират веднага след обработване на Вашето първоначално плащане. Абонаментът Ви ще продължи без известие за подновяване, докато не го анулирате. Тъй като няма сключен годишен договор, Вашата месечна цена подлежи на промяна, но ще бъдете уведомени за всяка промяна във Вашата месечна цена с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първа поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги ще продължат до края на отчетния период за този месец. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на профила* или като се свържете с Клиентска поддръжкавъв вашия регион в рамките на пет (5) дни преди Вашата месечна дата на фактуриране; в противен случай анулирането ще влезе в сила от следващата месечна дата на фактуриране.
* Конкретни държави изискват анулиране само чрез свързване с Клиентска поддръжка, вижте списъка на страните тук.


Продукти Acrobat и Document Cloud


Годишен договор, плащан ежемесечно
Услугите стартират веднага след обработване на Вашето първоначално плащане. Ще бъдете таксувани с посочената към момента на покупката цена, плюс приложимите данъци (като данък добавена стойност, когато посочената цена не включва ДДС), всеки месец за продължителността на Вашия годишен договор. Ако приложимата ДДС ставка (или друг включен данък или мито) се промени по време на Вашия едногодишен срок, в съответствие ще се коригира включващата данък цена. Вашият договор ще се поднови автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не анулирате. Цените за подновяване подлежат на промяна, но ще бъдете уведомени за всяка промяна във вашите цени с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първа поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, ще бъдете таксувани с 50% от оставащото Ви задължение по договора и Вашите услуги ще продължат до края на отчетния период за този месец. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страницаУправление на профила* или като се свържете сКлиентска поддръжкавъв Вашия регион.
* Конкретни държави изискват анулиране само чрез свързване с Клиентска поддръжка, вижте списъка на страните тук.

Предплатен годишен договор
Услугите стартират веднага след обработване на Вашето плащане. Ще бъдете таксувани с годишната цена, посочена в момента на Вашата покупка като една обща сума, плюс приложимите данъци. Вашият договор ще се поднови автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не анулирате. Цените за подновяване подлежат на промяна, но ще бъдете уведомени за всяка промяна във вашите цени с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първа поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги ще продължат до края на Вашия договорен срок. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на профила* или като се свържете с Клиентска поддръжка във Вашия регион.
* Конкретни държави изискват анулиране само чрез свързване с Клиентска поддръжка, вижте списъка на страните тук.


Creative Cloud за единични потребители


Годишен договор, плащан ежемесечно
Услугите стартират веднага след обработване на Вашето първоначално плащане. Ще бъдете таксувани с посочената към момента на покупката цена, плюс приложимите данъци (като данък добавена стойност, когато посочената цена не включва ДДС), всеки месец за продължителността на Вашия годишен договор. Ако приложимата ДДС ставка (или друг включен данък или мито) се промени по време на Вашия едногодишен срок, в съответствие ще се коригира включващата данък цена. Вашият договор ще се поднови автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не анулирате. Цените за подновяване подлежат на промяна, но ще бъдете уведомени за всяка промяна във вашите цени с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първа поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, ще бъдете таксувани с 50% от оставащото Ви задължение по договора и Вашите услуги ще продължат до края на отчетния период за този месец. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на профила* или като се свържете с Клиентска поддръжка.
* Конкретни държави изискват анулиране само чрез свързване с Клиентска поддръжка, вижте списъка на страните тук.
Предплатен годишен договор
Услугите стартират веднага след обработване на Вашето плащане. Ще бъдете таксувани с годишната цена, посочена в момента на Вашата покупка като една обща сума, плюс приложимите данъци. Вашият договор ще се поднови автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не анулирате. Цените за подновяване подлежат на промяна, но ще бъдете уведомени за всяка промяна във вашите цени с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първа поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги ще продължат до края на Вашия договорен срок. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на профила* или като се свържете с Клиентска поддръжка.
* Конкретни държави изискват анулиране само чрез свързване с Клиентска поддръжка, вижте списъка на страните тук.
Годишен договор, директен дебит (Япония и Германия)
Услугите стартират веднага след като Вашата поръчка бъде обработена. Пълното изплащане на посочената годишна цена, заедно с приложимите данъци, е дължимо в рамките на 30 дни след като направите поръчката си. Вашият договор ще се поднови автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не анулирате. Цените за подновяване подлежат на промяна, но ще бъдете уведомени за всяка промяна във вашите цени с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първа поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги ще продължат до края на Вашия договорен срок. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на профила* или като се свържете с Клиентска поддръжка.
* Конкретни държави изискват анулиране само чрез свързване с Клиентска поддръжка, вижте списъка на страните тук.


Creative Cloud за екипи


Годишен договор, плащан ежемесечно
След като Вашата поръчка бъде обработена, услугите стартират незабавно и Вие (или действащият Администратор) можете да поканите членовете на екипа и да делегирате достъп. Ще бъдете таксувани с посочената към момента на покупката сума, плюс приложимите данъци (като данък добавена стойност, когато посочената цена не включва ДДС), всеки месец за продължителността на Вашия годишен договор. Тази сума е базирана на Вашата първоначална комбинация от продукти и лицензи, на цена по ставките, посочени в момента на покупката. Ако приложимата ДДС ставка (или друг включен данък или мито) се промени по време на Вашия едногодишен срок, в съответствие ще се коригира включващата данък цена.
Администраторите на екипа могат да закупуват допълнителни лицензи по всяко време. Добавените лицензи са на цена по ставките към момента на покупката. Всички лицензи на екипа ще бъдат прекратявани заедно и ще се подновяват автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не ги анулирате. Цените за подновяване подлежат на промяна, но ще бъдете уведомени за всяка промяна във вашите цени с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първа поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, ще бъдете таксувани с 50% от оставащото Ви задължение по договора и Вашите услуги ще бъдат прекратени незабавно. Можете да анулирате по всяко време, като се свържете сКлиентска поддръжка.
Предплатен годишен договор
След като Вашата поръчка бъде обработена, услугите стартират незабавно и Вие (или действащият Администратор) можете да поканите членовете на екипа и да делегирате достъп. Ще бъдете таксувани с годишната цена, посочена в момента на Вашата покупка като една обща сума, плюс приложимите данъци.
Администраторите на екипа могат да закупуват допълнителни лицензи по всяко време. Добавените лицензи са на цени по ставките към момента на поръчката и са разпределени пропорционално на базата на дните, оставащи по Вашия годишен договор. Всички лицензи на екипа ще бъдат прекратявани заедно и ще се подновяват автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не ги анулирате. Цените за подновяване подлежат на промяна, но ще бъдете уведомени за всяка промяна във вашите цени с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първа поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги ще бъдат прекратени незабавно. Можете да анулирате по всяко време, като се свържете с Клиентска поддръжка.

Годишен договор, директен дебит (Япония и Германия)
След като Вашата поръчка бъде обработена, услугите стартират незабавно и Вие (или действащият Администратор) можете да поканите членовете на екипа и да делегирате достъп. Пълното изплащане на посочената сума, заедно с приложимите данъци, е дължимо в рамките на 30 дни след като направите поръчката си.
Администраторите на екипа могат да закупуват допълнителни лицензи по всяко време. Добавените лицензи са на цени по ставките към момента на поръчката и са разпределени пропорционално на базата на дните, оставащи по Вашия годишен договор. Всички лицензи на екипа ще бъдат прекратявани заедно и ще се подновяват автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не ги анулирате. Цените за подновяване подлежат на промяна, но ще бъдете уведомени за всяка промяна във вашите цени с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първа поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги ще бъдат прекратени незабавно. Можете да анулирате по всяко време, като се свържете сКлиентска поддръжка.

Годишен договор, поръчка за покупка
След като Вашата поръчка бъде обработена, услугите стартират незабавно и Вие (или действащият Администратор) можете да поканите членовете на екипа и да делегирате достъп. Пълното изплащане на Вашата годишна фактура трябва да бъде направено в рамките на 30 дни от датата на фактурата. Просрочените фактури могат да наложат месечни лихви в размер на по-малката сума от 1% на месец или максимално разрешената от приложимия закон цена. Лихвите ще продължат да се натрупват до пълно плащане на Вашата фактура (включително приложимите лихви). Вие отговаряте за възстановяването на нашите разумни разходи за събиране, включително адвокатски хонорари.
Администраторите на екипи могат да закупят допълнителни лицензи по всяко време, но Вашата поръчка може да подлежи на кредитно одобрение. Добавените лицензи са на цени по ставките към момента на поръчката и са разпределени пропорционално на базата на дните, оставащи по Вашия годишен договор. Пълното изплащане на допълнителните лицензи трябва да бъде направено в рамките на 30 дни от датата на свързаната фактура. Всички лицензи на екипа ще бъдат прекратявани заедно и ще се подновяват автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не ги анулирате. Подновяването може да подлежи на кредитно одобрение. Датите за подновяване подлежат на промяна, но ние винаги ще Ви уведомяваме предварително. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата поръчка, цялата сума ще Ви бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги ще продължат до края на Вашия договорен срок. Можете да анулирате по всяко време като се свържете, но Вашата поръчка може да подлежи на кредитно одобрение. Добавените лицензи са на цени по ставките към момента на поръчката и са разпределени пропорционално на базата на дните, оставащи по Вашия годишен договор. Пълното изплащане на допълнителните лицензи трябва да бъде направено в рамките на 30 дни от датата на свързаната фактура. Всички лицензи на екипа ще бъдат прекратявани заедно и ще се подновяват автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не ги анулирате. Подновяването може да подлежи на кредитно одобрение. Цените за подновяване подлежат на промяна, но ще бъдете уведомени за всяка промяна във вашите цени с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първа поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги ще бъдат прекратени незабавно. Можете да анулирате по всяко време, като се свържете с Клиентска поддръжка.

Търговци
Клиенти, които поръчват индиректно чрез търговци или партньор на Adobe, трябва да разгледат условията на програмата VIP.

Adobe Captivate, Presenter, Presenter Video Express, RoboHelp, RoboHelp Server, FrameMaker, FrameMaker XML Author, FrameMaker Publishing Server, Technical Communication Suite и Director


Годишен договор, плащан ежемесечно
Услугите стартират веднага след обработване на Вашето първоначално плащане. Ще бъдете таксувани с посочената към момента на покупката цена, плюс приложимите данъци (като данък добавена стойност, когато посочената цена не включва ДДС), всеки месец за продължителността на Вашия годишен договор. Ако приложимата ДДС ставка (или друг включен данък или мито) се промени по време на Вашия едногодишен срок, в съответствие ще се коригира включващата данък цена. Вашият договор ще се поднови автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не анулирате. Цените за подновяване подлежат на промяна, но ще бъдете уведомени за всяка промяна във вашите цени с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първа поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, ще бъдете таксувани с 50% от оставащото Ви задължение по договора и Вашите услуги ще продължат до края на отчетния период за този месец. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на профила* или като се свържете с Клиентска поддръжка.
* Конкретни държави изискват анулиране само чрез свързване с Клиентска поддръжка, вижте списъка на страните тук.


Adobe Stock и Typekit Marketplace


Покупки при поискване
Покупките при поискване не се възстановяват. Adobe ще съхранява Вашата информация за плащане и можете да я редактирате в страницата Управление на акаунта.


Adobe Stock


Безплатен годишен договор през първия месец, плащан ежемесечно, с подновяване
Тази оферта е само за нови клиенти на Adobe Stock и не може да бъде комбинирана с други оферти. Този план Ви дава право само на Стандартни лицензи. Една оферта на клиент на Adobe Stock. Услугите стартират от момента, в който активирате този пробен период чрез изпращане на Вашите данни за плащане. Няма да бъдете таксувани за платежния цикъл на първия месец. Ще бъдете таксувани с посочената по-горе цена, плюс приложимите данъци (като данък добавена стойност, когато посочената цена не включва ДДС), всеки месец, започвайки от платежния цикъл на втория месец, за продължителността на Вашия първи годишен договор. Ако приложимата ДДС ставка (или друг включен данък или мито) се промени по време на Вашия едногодишен срок, в съответствие ще се коригира включващата данък цена. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на профила* или като се свържете с Клиентска поддръжка във Вашия регион. Ако анулирате по време на платежния цикъл на първия месец, Вашата кредитна карта няма да бъде таксувана и Вашите услуги ще продължат до края на платежния цикъл на този първи месец. Ако анулирате в рамките на 14 дни след началото на платежния цикъл на втория месец, цялата сума ще Ви бъде възстановена. Ако анулирате услугите след 14-тия ден след началото на платежния цикъл на втория месец, ще бъдете таксувани 50% от оставащото Ви задължение по договора и Вашите услуги ще продължат до края на платежния цикъл на този месец. След първата година Вашият договор ще се поднови автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не го анулирате, и ще бъдете таксувани на посочената към момента на покупката цена всеки месец за продължителността на всеки срок за годишно подновяване, обект на условията за анулиране по-горе. Винаги ще Ви уведомяваме предварително за Вашето подновяване и всяка промяна в цените при подновяване. Неизползваните изтегляния от месечно позволените от Вашия годишен план се натрупват и се пренасят за до 12 последователни платежни цикъла само ако сте подновили Вашия абонамент за Adobe Stock, без да позволите да изтече и без повторното му окомплектоване с абонамент с по-ниска стойност. Неизползваните изтегляния (A) са предмет на горна граница от максимум дванадесет пъти от месечно позволените Ви; и (B) изтичат автоматично 12 месечни платежни цикъла след датата на първоначалното им отпускане. Когато Вашият абонамент приключи, ще загубите всички права по неизползвани изтегляния.
* Конкретни държави изискват анулиране само чрез свързване с Клиентска поддръжка, вижте списъка на страните тук.
Месец за месец, с подновяване
Този план Ви дава право само на Стандартни лицензи. Услугите стартират веднага след обработване на Вашето първоначално плащане. Ще бъдете таксувани с посочената към момента на покупката цена всеки месец, докато не анулирате. Тъй като няма годишен договор, Вашата цена подлежи на промяна, но ние винаги ще Ви уведомяваме предварително. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първа поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги ще продължат до края на отчетния период за този месец. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на профила* или като се свържете с Клиентска поддръжка във Вашия регион. Неизползваните изтегляния се натрупват и се пренасят за до 12 последователни платежни цикъла, само ако сте подновили Вашия абонамент за Adobe Stock, без да позволите да изтече и без повторното му окомплектоване с абонамент с по-ниска стойност. Неизползваните изтегляния (A) са предмет на горна граница от максимум дванадесет пъти от месечно позволените Ви; и (B) изтичат поетапно 12 месечни платежни цикъла след датата на първоначалното им отпускане. Когато Вашият абонамент приключи, ще загубите всички права по неизползвани изтегляния.
* Конкретни държави изискват анулиране само чрез свързване с Клиентска поддръжка, вижте списъка на страните тук.
Месец за месец, без подновяване
Този план Ви дава право само на Стандартни лицензи. Услугите стартират веднага след обработване на Вашето първоначално плащане. Ще бъдете таксувани с посочената към момента на покупката цена всеки месец, докато не анулирате. Тъй като няма годишен договор, Вашата цена подлежи на промяна, но ще бъдете уведомени за всяка промяна във вашите цени с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първа поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги ще продължат до края на отчетния период за този месец. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на профила* или като се свържете с Клиентска поддръжка във Вашия регион Неизползваните изтегляния от месечно позволените от Вашия годишен план не се прехвърлят към следващия месец и изтичат автоматично след един платежен цикъл. Когато Вашият абонамент приключи, ще загубите всички права по неизползвани изтегляния.
* Конкретни държави изискват анулиране само чрез свързване с Клиентска поддръжка, вижте списъка на страните тук.
годишен договор през първия месец, плащан ежемесечно, с подновяване
Този план Ви дава право само на Стандартни лицензи. Услугите стартират веднага след обработване на Вашето първоначално плащане. Ще бъдете таксувани с посочената по-горе цена, плюс приложимите данъци (като данък добавена стойност, когато посочената цена не включва ДДС), всеки месец за продължителността на Вашия годишен договор. Ако приложимата ДДС ставка (или друг включен данък или мито) се промени по време на Вашия едногодишен срок, в съответствие ще се коригира включващата данък цена. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на профила* или като се свържете с Клиентска поддръжка във Вашия регион. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първа поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, ще бъдете таксувани с 50% от оставащото Ви задължение по договора и Вашите услуги ще продължат до края на отчетния период за този месец. Вашият договор ще се поднови автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не анулирате. Винаги ще Ви уведомяваме за Вашето подновяване и за всяка промяна на цените за подновяване предварително с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Неизползваните изтегляния от месечно позволените от Вашия годишен план се натрупват и се пренасят за до 12 последователни платежни цикъла само ако сте подновили Вашия абонамент за Adobe Stock, без да позволите да изтече и без повторното му окомплектоване с абонамент с по-ниска стойност. Неизползваните изтегляния (A) са предмет на горна граница от максимум дванадесет пъти от месечно позволените Ви; и (B) изтичат поетапно 12 месечни платежни цикъла след датата на първоначалното им отпускане. Когато Вашият абонамент приключи, ще загубите всички права по неизползвани изтегляния.
* Конкретни държави изискват анулиране само чрез свързване с Клиентска поддръжка, вижте списъка на страните тук.
Годишен договор, плащан ежемесечно, без подновяване
Този план Ви дава право само на Стандартни лицензи. Услугите стартират веднага след обработване на Вашето първоначално плащане. Ще бъдете таксувани с посочената по-горе цена, плюс приложимите данъци (като данък добавена стойност, когато посочената цена не включва ДДС), всеки месец за продължителността на Вашия годишен договор. Ако приложимата ДДС ставка (или друг включен данък или мито) се промени по време на Вашия едногодишен срок, в съответствие ще се коригира включващата данък цена. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на профила* или като се свържете с Клиентска поддръжка във Вашия регион. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първа поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, ще бъдете таксувани с 50% от оставащото Ви задължение по договора и Вашите услуги ще продължат до края на отчетния период за този месец. Вашият договор ще се поднови автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не анулирате. Винаги ще Ви уведомяваме за Вашето подновяване и за всяка промяна на цените за подновяване предварително с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Неизползваните изтегляния от месечно позволените от Вашия годишен план не се прехвърлят към следващия месец и изтичат автоматично след един платежен цикъл. Когато Вашият абонамент приключи, ще загубите всички права по неизползвани изтегляния.
* Конкретни държави изискват анулиране само чрез свързване с Клиентска поддръжка, вижте списъка на страните тук.
Годишен договор, предплатен, с подновяване
Този план Ви дава право само на Стандартни лицензи. Услугите стартират веднага след обработване на Вашето плащане. Ще бъдете таксувани с годишната цена, посочена по-горе като една обща сума, плюс приложимите данъци. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на профила* или като се свържете с Клиентска поддръжка във Вашия регион. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първа поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги ще продължат до края на Вашия договорен срок. Вашият договор ще се поднови автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не анулирате. Винаги ще Ви уведомяваме за Вашето подновяване и за всяка промяна на цените за подновяване предварително с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Неизползваните изтегляния от месечно позволените от Вашия годишен план се натрупват и се пренасят за до 12 последователни платежни цикъла само ако сте подновили Вашия абонамент за Adobe Stock, без да позволите да изтече и без повторното му окомплектоване с абонамент с по-ниска стойност. Неизползваните изтегляния (A) са предмет на горна граница от максимум дванадесет пъти от месечно позволените Ви; и (B) изтичат поетапно 12 месечни платежни цикъла след датата на първоначалното им отпускане. Когато Вашият абонамент приключи, ще загубите всички права по неизползвани изтегляния.
* Конкретни държави изискват анулиране само чрез свързване с Клиентска поддръжка, вижте списъка на страните тук.
Годишен договор, предплатен, без подновяване
Този план Ви дава право само на Стандартни лицензи. Услугите стартират веднага след обработване на Вашето първоначално плащане. Ще бъдете таксувани с цената, посочена по-горе като една обща сума, плюс приложимите данъци. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на профила* или като се свържете с Клиентска поддръжка във Вашия регион. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първа поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги ще продължат до края на Вашия договорен срок. Вашият договор ще се поднови автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не анулирате. Винаги ще Ви уведомяваме за Вашето подновяване и за всяка промяна на цените за подновяване предварително с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Неизползваните изтегляния от месечно позволените от Вашия годишен план не се прехвърлят към следващия месец и изтичат автоматично след един платежен цикъл. Когато Вашият абонамент приключи, ще загубите всички права по неизползвани изтегляния.
* Конкретни държави изискват анулиране само чрез свързване с Клиентска поддръжка, вижте списъка на страните тук.