Všechny produkty


Month-to-month (Z měsíce na měsíc)
Služba začíná platit, jakmile zpracujeme počáteční platbu. Vaše předplatné bude pokračovat bez výzvy k obnovení až do zrušení. Protože není uzavřena roční smlouva, vaše měsíční sazba se může změnit, ale na každou změnu vaší měsíční sazby budete upozorněni s možností zrušení v souladu s těmito podmínkami. Pokud předplatné zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud ho zrušíte po více než 14 dnech, je platba nevratná a služba vám bude poskytována až do konce fakturačního období za daný měsíc. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu* nebo kontaktováním zákaznické podporyve vaší oblasti během pěti (5) dní před svým měsíčním datem vyúčtování; jinak bude zrušení účinné od data vyúčtování následujícího měsíce.
* Některé země vyžadují zrušení pouze kontaktem zákaznické podpory, viz seznam zemí zde.


Produkty Acrobat a Document Cloud


Roční smlouva, měsíční platby
Služba začíná platit, jakmile zpracujeme počáteční platbu. Každý měsíc po dobu trvání roční smlouvy vám bude účtována částka stanovená při nákupu, včetně příslušných daní (například DPH, pokud je uvedená částka bez DPH). Pokud se během platnosti vaší roční smlouvy změní sazba DPH (nebo jiné uplatňované daně), upraví se odpovídajícím způsobem i cena s daní. Pokud smlouvu nezrušíte, automaticky se obnoví ve stanoveném datu obnovení. Sazby za prodloužení se mohou změnit, ale na každou změnu vaší měsíční sazby budete upozorněni s možností zrušení v souladu s těmito podmínkami. Pokud předplatné zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, bude vám naúčtováno 50 % vašeho zbývajícího smluvního závazku a služba bude pokračovat až do konce fakturačního období za daný měsíc. Zrušení můžete provést kdykoli na stránceSpráva účtu* nebo kontaktovánímzákaznické podpory pro vaši oblast.
* Některé země vyžadují zrušení pouze kontaktem zákaznické podpory, viz seznam zemí zde.

Roční smlouva, s předplatným
Služba začíná platit, jakmile zpracujeme počáteční platbu. Bude vám jednorázově naúčtován roční poplatek stanovený při nákupu, včetně příslušných daní. Pokud smlouvu nezrušíte, automaticky se obnoví ve stanoveném datu obnovení. Sazby za prodloužení se mohou změnit, ale na každou změnu vaší měsíční sazby budete upozorněni s možností zrušení v souladu s těmito podmínkami. Pokud předplatné zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, je částka nevratná a služba vám bude poskytována až do konce smluvního období. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu* nebo kontaktováním zákaznické podpory pro vaši oblast.
* Některé země vyžadují zrušení pouze kontaktem zákaznické podpory, viz seznam zemí zde.


Creative Cloud pro jednotlivce


Roční smlouva, měsíční platby
Služba začíná platit, jakmile zpracujeme počáteční platbu. Každý měsíc po dobu trvání roční smlouvy vám bude účtována částka stanovená při nákupu, včetně příslušných daní (například DPH, pokud je uvedená částka bez DPH). Pokud se během platnosti vaší roční smlouvy změní sazba DPH (nebo jiné uplatňované daně), upraví se odpovídajícím způsobem i cena s daní. Pokud smlouvu nezrušíte, automaticky se obnoví ve stanoveném datu obnovení. Sazby za prodloužení se mohou změnit, ale na každou změnu vaší měsíční sazby budete upozorněni s možností zrušení v souladu s těmito podmínkami. Pokud předplatné zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, bude vám naúčtováno 50 % vašeho zbývajícího smluvního závazku a služba bude pokračovat až do konce fakturačního období za daný měsíc. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu* nebo kontaktováním zákaznické podpory.
* Některé země vyžadují zrušení pouze kontaktem zákaznické podpory, viz seznam zemí zde.
 
Roční smlouva, s předplatným
Služba začíná platit, jakmile zpracujeme počáteční platbu. Bude vám jednorázově naúčtován roční poplatek stanovený při nákupu, včetně příslušných daní. Pokud smlouvu nezrušíte, automaticky se obnoví ve stanoveném datu obnovení. Sazby za prodloužení se mohou změnit, ale na každou změnu vaší měsíční sazby budete upozorněni s možností zrušení v souladu s těmito podmínkami. Pokud předplatné zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, je částka nevratná a služba vám bude poskytována až do konce smluvního období. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu* nebo kontaktováním zákaznické podpory.
* Některé země vyžadují zrušení pouze kontaktem zákaznické podpory, viz seznam zemí zde.
 
roční smlouva, přímé inkaso (Japonsko a Německo)
Služba začíná platit, jakmile zpracujeme váš počáteční příkaz. Plná platba stanovené roční částky včetně příslušných daní je splatná do 30 dní od objednávky. Pokud smlouvu nezrušíte, automaticky se obnoví ve stanoveném datu obnovení. Sazby za prodloužení se mohou změnit, ale na každou změnu vaší měsíční sazby budete upozorněni s možností zrušení v souladu s těmito podmínkami. Pokud předplatné zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, je částka nevratná a služba vám bude poskytována až do konce smluvního období. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu* nebo kontaktováním zákaznické podpory.
* Některé země vyžadují zrušení pouze kontaktem zákaznické podpory, viz seznam zemí zde.


Creative Cloud pro týmy


Roční smlouva, měsíční platby
Služba začíná platit, jakmile zpracujeme objednávku. Vy nebo příslušný správce k ní můžete přizvat další členy týmu a udělit jim přístup. Každý měsíc po dobu trvání roční smlouvy vám bude účtována částka stanovená při nákupu, včetně příslušných daní (například DPH, pokud je uvedená částka bez DPH). Částka vychází z vaší původní kombinace produktů a licencí a jejich cen v okamžiku nákupu. Pokud se během platnosti vaší roční smlouvy změní sazba DPH (nebo jiné uplatňované daně), upraví se odpovídajícím způsobem i cena s daní.
Správci týmu můžou kdykoli přikoupit další licence. Dodatečné licence se řídí cenami platnými v okamžiku nákupu. Pokud týmové licence nezrušíte, všechny najednou se automaticky ukončí a obnoví ve stanoveném datu obnovení. Sazby za prodloužení se mohou změnit, ale na každou změnu vaší měsíční sazby budete upozorněni s možností zrušení v souladu s těmito podmínkami. Pokud předplatné zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, bude vám naúčtováno 50 % vašeho zbývajícího smluvního závazku a poskytování služby bude okamžitě ukončeno. Zrušení můžete provést kdykoli kontaktovánímzákaznickou podporu.
 
Roční smlouva, s předplatným
Služba začíná platit, jakmile zpracujeme objednávku. Vy nebo příslušný správce k ní můžete přizvat další členy týmu a udělit jim přístup. Bude vám jednorázově naúčtován roční poplatek stanovený při nákupu, včetně příslušných daní.
Správci týmu můžou kdykoli přikoupit další licence. Dodatečné licence se řídí cenami platnými v okamžiku nákupu a jejich cena se vypočítává poměrně podle toho, kolik dní vám z roční smlouvy zbývá. Pokud týmové licence nezrušíte, všechny najednou se automaticky ukončí a obnoví ve stanoveném datu obnovení. Sazby za prodloužení se mohou změnit, ale na každou změnu vaší měsíční sazby budete upozorněni s možností zrušení v souladu s těmito podmínkami. Pokud předplatné zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, je částka nevratná a poskytování služby bude okamžitě ukončeno. Zrušení můžete provést kdykoli kontaktováním zákaznické podpory.

roční smlouva, přímé inkaso (Japonsko a Německo)
Služba začíná platit, jakmile zpracujeme objednávku. Vy nebo příslušný správce k ní můžete přizvat další členy týmu a udělit jim přístup. Plná platba stanovené částky včetně příslušných daní je splatná do 30 dní od objednávky.
Správci týmu můžou kdykoli přikoupit další licence. Dodatečné licence se řídí cenami platnými v okamžiku nákupu a jejich cena se vypočítává poměrně podle toho, kolik dní vám z roční smlouvy zbývá. Pokud týmové licence nezrušíte, všechny najednou se automaticky ukončí a obnoví ve stanoveném datu obnovení. Sazby za prodloužení se mohou změnit, ale na každou změnu vaší měsíční sazby budete upozorněni s možností zrušení v souladu s těmito podmínkami. Pokud předplatné zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, je částka nevratná a poskytování služby bude okamžitě ukončeno. Zrušení můžete provést kdykoli kontaktovánímzákaznickou podporu.

roční smlouva, nákupní objednávka
Služba začíná platit, jakmile zpracujeme objednávku. Vy nebo příslušný správce k ní můžete přizvat další členy týmu a udělit jim přístup. Celou částku roční faktury je nutné zaplatit do 30 dní od data vystavení faktury. U faktur po splatnosti vám můžou být účtovány měsíční úroky, jejichž celková výše se rovná částce 1 % měsíčně nebo maximální částce povolené platnými zákony (platí nižší částka). Úroky se budou načítat, dokud nebude faktura (včetně příslušných úroků) zcela uhrazena. Jste povinni nám uhradit odůvodněné náklady na vymáhání, včetně poplatkům právním zástupcům.
Týmový správci mohou kdykoli dokoupit další licence, ale vaše objednávka může záviset na schválení úvěru. Dodatečné licence se řídí cenami platnými v okamžiku nákupu a jejich cena se vypočítává poměrně podle toho, kolik dní vám z roční smlouvy zbývá. Celou platbu za další licence je nutné zaplatit do 30 dní od data vystavení příslušné faktury. Pokud týmové licence nezrušíte, všechny najednou se automaticky ukončí a obnoví ve stanoveném datu obnovení. Je možné, že obnovení členství bude napřed muset projít úvěrovým schvalováním. Poplatky se při obnovení můžou změnit – ale na tuto skutečnost vás vždy předem upozorníme. Pokud smlouvu zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, je částka nevratná a služba vám bude poskytována až do konce smluvního období. Zrušení můžete provést kdykoli kontaktováním kdykoli, ale vaše objednávka může záviset na schválení úvěru.é Dodatečné licence se řídí cenami platnými v okamžiku nákupu a jejich cena se vypočítává poměrně podle toho, kolik dní vám z roční smlouvy zbývá. Celou platbu za další licence je nutné zaplatit do 30 dní od data vystavení příslušné faktury. Pokud týmové licence nezrušíte, všechny najednou se automaticky ukončí a obnoví ve stanoveném datu obnovení. Je možné, že obnovení členství bude napřed muset projít úvěrovým schvalováním. Sazby za prodloužení se mohou změnit, ale na každou změnu vaší měsíční sazby budete upozorněni s možností zrušení v souladu s těmito podmínkami. Pokud předplatné zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, je částka nevratná a poskytování služby bude okamžitě ukončeno. Zrušení můžete provést kdykoli kontaktováním zákaznické podpory.

Prodejci
Zákazníci, kteří nenakupují přímo u společnosti Adobe, ale u jiných prodejců nebo partnerů společnosti Adobe, by si měli přečíst podmínky programu VIP.

 

Adobe Captivate, Presenter, Presenter Video Express, RoboHelp, RoboHelp Server, FrameMaker, FrameMaker XML Author, FrameMaker Publishing Server, Technical Communication Suite a Director


Roční smlouva, měsíční platby
Služba začíná platit, jakmile zpracujeme počáteční platbu. Každý měsíc po dobu trvání roční smlouvy vám bude účtována částka stanovená při nákupu, včetně příslušných daní (například DPH, pokud je uvedená částka bez DPH). Pokud se během platnosti vaší roční smlouvy změní sazba DPH (nebo jiné uplatňované daně), upraví se odpovídajícím způsobem i cena s daní. Pokud smlouvu nezrušíte, automaticky se obnoví ve stanoveném datu obnovení. Sazby za prodloužení se mohou změnit, ale na každou změnu vaší měsíční sazby budete upozorněni s možností zrušení v souladu s těmito podmínkami. Pokud předplatné zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, bude vám naúčtováno 50 % vašeho zbývajícího smluvního závazku a služba bude pokračovat až do konce fakturačního období za daný měsíc. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu* nebo kontaktováním zákaznické podpory.
* Některé země vyžadují zrušení pouze kontaktem zákaznické podpory, viz seznam zemí zde.


Adobe Stock a obchod Typekit


Nákup dle potřeby
Nákupy dle potřeby nejsou refundovatelné. Společnost Adobe uchovává vaše platební údaje. Můžete je upravit na stránce Správa účtu.


Adobe Stock


Roční smlouva První měsíc zdarma placená měsíčně, s prodloužením
Tato nabídka je určena pouze novým zákazníkům Adobe Stock a nelze ji kombinovat s dalšími nabídkami. V rámci tohoto plánu si můžete pořizovat jen standardní licence. Každý zákazník služby Adobe Stock může nabídku využít jen jednou. Služba začíná platit okamžikem, kdy zadáním platebních údajů aktivujete zkušební období. První měsíční cyklus vám nebude účtován. Každý měsíc po dobu trvání vaší první roční smlouvy, počínaje druhým měsícem, vám bude účtována částka uvedená výše, včetně příslušných daní (například DPH, pokud je uvedená částka bez DPH). Pokud se během platnosti vaší roční smlouvy změní sazba DPH (nebo jiné uplatňované daně), upraví se odpovídajícím způsobem i cena s daní. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu* nebo kontaktováním zákaznické podpory pro vaši oblast. Pokud službu zrušíte během prvního měsíčního cyklu, nebude vaší platební kartě nic naúčtováno a služba bude pokračovat až do konce prvního měsíčního cyklu. Pokud službu zrušíte do 14 dní od začátku druhého měsíčního období, vrátíme vám celou částku. Pokud službu zrušíte více než 14 dní od začátku druhého měsíčního období, bude vám naúčtováno 50 % ze zbývající smluvní částky a služba bude pokračovat až do konce daného měsíčního cyklu. Pokud smlouvu nezrušíte, automaticky se obnoví ve stanoveném každoročním datu obnovení. Každý měsíc po dobu trvání každého ročního cyklu vám bude účtována částka stanovená při nákupu. Zrušení se řídí výše uvedenými podmínkami. Na každé obnovení nebo změnu sazby vás vždy upozorníme předem. Nevyužitý počet stažení z měsíčního limitu se v rámci ročního plánu hromadí a přenáší se do dalších fakturačních cyklů, maximálně ale po dobu 12 po sobě následujících cyklů. Toto přenášení platí jen v případě, že své předplatné služby Adobe Stock obnovíte, aniž by došlo k jeho přerušení a aniž byste ho sloučili do balíčku s levnějším předplatným. Nevyužitá stažení (a) jsou omezená na počet, který se rovná dvanáctinásobku vašeho měsíčního limitu, a (b) automaticky vyprší 12 měsíčních cyklů od chvíle, kdy jste je původně získali. Ukončením předplatného ztrácíte veškerý nárok na nevyužitá stažení.
* Některé země vyžadují zrušení pouze kontaktem zákaznické podpory, viz seznam zemí zde.
 
Month-to-month (Z měsíce na měsíc), s prodloužením
V rámci tohoto plánu si můžete pořizovat jen standardní licence. Služba začíná platit, jakmile zpracujeme počáteční platbu. Každý měsíc vám bude účtována částka stanovená v okamžiku nákupu, dokud předplatné nezrušíte. Vzhledem k tomu, že nemáte uzavřenou roční smlouvu, může se výše poplatku změnit – ale na tuto skutečnost vás vždy předem upozorníme. Pokud předplatné zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud ho zrušíte po více než 14 dnech, je platba nevratná a služba vám bude poskytována až do konce fakturačního období za daný měsíc. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu* nebo kontaktováním zákaznické podpory pro vaši oblast. Nevyužitý počet stažení se hromadí a přenáší do dalších fakturačních cyklů, maximálně ale po dobu 12 po sobě následujících cyklů. Toto přenášení platí jen v případě, že své předplatné služby Adobe Stock obnovíte, aniž by došlo k jeho přerušení a aniž byste ho sloučili do balíčku s levnějším předplatným. Nevyužitá stažení (a) jsou omezená na počet, který se rovná dvanáctinásobku vašeho měsíčního limitu, a (b) automaticky vyprší vždy 12 měsíčních cyklů od chvíle, kdy jste je původně získali. Ukončením předplatného ztrácíte veškerý nárok na nevyužitá stažení.
* Některé země vyžadují zrušení pouze kontaktem zákaznické podpory, viz seznam zemí zde.
 
Month-to-month (Z měsíce na měsíc), bez prodloužení
V rámci tohoto plánu si můžete pořizovat jen standardní licence. Služba začíná platit, jakmile zpracujeme počáteční platbu. Každý měsíc vám bude účtována částka stanovená v okamžiku nákupu, dokud předplatné nezrušíte. Protože není uzavřena roční smlouva, vaše sazba se může změnit, ale na každou změnu vaší sazby budete upozorněni s možností zrušení v souladu s těmito podmínkami. Pokud předplatné zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud ho zrušíte po více než 14 dnech, je platba nevratná a služba vám bude poskytována až do konce fakturačního období za daný měsíc. Smlouvu můžete kdykoli zrušit návštěvou stránky Správa účtu* nebo kontaktováním zákaznické podpory pro vaši oblast. Nevyužitý počet stažení z měsíčního limitu se v rámci tohoto plánu nehromadí a nepřenáší se do dalších fakturačních cyklů – automaticky vyprší po jednom fakturačním cyklu. Ukončením předplatného ztrácíte veškerý nárok na nevyužitá stažení.
* Některé země vyžadují zrušení pouze kontaktem zákaznické podpory, viz seznam zemí zde.
 
Roční smlouva placená měsíčně, s prodloužením
V rámci tohoto plánu si můžete pořizovat jen standardní licence. Služba začíná platit, jakmile zpracujeme počáteční platbu. Každý měsíc po dobu trvání roční smlouvy vám bude účtována částka uvedená výše, včetně příslušných daní (například DPH, pokud je uvedená částka bez DPH). Pokud se během platnosti vaší roční smlouvy změní sazba DPH (nebo jiné uplatňované daně), upraví se odpovídajícím způsobem i cena s daní. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu* nebo kontaktováním zákaznické podpory pro vaši oblast. Pokud předplatné zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, bude vám naúčtováno 50 % vašeho zbývajícího smluvního závazku a služba bude pokračovat až do konce fakturačního období za daný měsíc. Pokud smlouvu nezrušíte, automaticky se obnoví ve stanoveném datu obnovení. Na prodloužení vás vždy předem upozorníme, stejně jako na změnu sazeb za prodloužení, s možností zrušit smlouvu v souladu s těmito podmínkami.e, Nevyužitý počet stažení z měsíčního limitu se v rámci ročního plánu hromadí a přenáší se do dalších fakturačních cyklů, maximálně ale po dobu 12 po sobě následujících cyklů. Toto přenášení platí jen v případě, že své předplatné služby Adobe Stock obnovíte, aniž by došlo k jeho přerušení a aniž byste ho sloučili do balíčku s levnějším předplatným. Nevyužitá stažení (a) jsou omezená na počet, který se rovná dvanáctinásobku vašeho měsíčního limitu, a (b) automaticky vyprší vždy 12 měsíčních cyklů od chvíle, kdy jste je původně získali. Ukončením předplatného ztrácíte veškerý nárok na nevyužitá stažení.
* Některé země vyžadují zrušení pouze kontaktem zákaznické podpory, viz seznam zemí zde.
 
Roční smlouva placená měsíčně, bez prodloužení
V rámci tohoto plánu si můžete pořizovat jen standardní licence. Služba začíná platit, jakmile zpracujeme počáteční platbu. Každý měsíc po dobu trvání roční smlouvy vám bude účtována částka uvedená výše, včetně příslušných daní (například DPH, pokud je uvedená částka bez DPH). Pokud se během platnosti vaší roční smlouvy změní sazba DPH (nebo jiné uplatňované daně), upraví se odpovídajícím způsobem i cena s daní. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu* nebo kontaktováním zákaznické podpory pro vaši oblast. Pokud předplatné zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, bude vám naúčtováno 50 % vašeho zbývajícího smluvního závazku a služba bude pokračovat až do konce fakturačního období za daný měsíc. Pokud smlouvu nezrušíte, automaticky se obnoví ve stanoveném datu obnovení. Na prodloužení vás vždy předem upozorníme, stejně jako na změnu sazeb za prodloužení, s možností zrušit smlouvu v souladu s těmito podmínkami.e Nevyužitý počet stažení z měsíčního limitu se v rámci tohoto plánu nehromadí a nepřenáší se do dalších fakturačních cyklů – automaticky vyprší po jednom fakturačním cyklu. Ukončením předplatného ztrácíte veškerý nárok na nevyužitá stažení.
* Některé země vyžadují zrušení pouze kontaktem zákaznické podpory, viz seznam zemí zde.
 
Roční smlouva, předplacená, s prodloužením
V rámci tohoto plánu si můžete pořizovat jen standardní licence. Služba začíná platit, jakmile zpracujeme počáteční platbu. Bude vám jednorázově naúčtován roční poplatek stanovený při nákupu, včetně příslušných daní. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu* nebo kontaktováním zákaznické podpory pro vaši oblast. Pokud předplatné zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, je částka nevratná a služba vám bude poskytována až do konce smluvního období. Pokud smlouvu nezrušíte, automaticky se obnoví ve stanoveném datu obnovení. Na prodloužení vás vždy předem upozorníme, stejně jako na změnu sazeb za prodloužení, s možností zrušit smlouvu v souladu s těmito podmínkami.e Nevyužitý počet stažení z měsíčního limitu se v rámci ročního plánu hromadí a přenáší se do dalších fakturačních cyklů, maximálně ale po dobu 12 po sobě následujících cyklů. Toto přenášení platí jen v případě, že své předplatné služby Adobe Stock obnovíte, aniž by došlo k jeho přerušení a aniž byste ho sloučili do balíčku s levnějším předplatným. Nevyužitá stažení (a) jsou omezená na počet, který se rovná dvanáctinásobku vašeho měsíčního limitu, a (b) automaticky vyprší vždy 12 měsíčních cyklů od chvíle, kdy jste je původně získali. Ukončením předplatného ztrácíte veškerý nárok na nevyužitá stažení.
* Některé země vyžadují zrušení pouze kontaktem zákaznické podpory, viz seznam zemí zde.
 
Roční smlouva, předplacená, bez prodloužení
V rámci tohoto plánu si můžete pořizovat jen standardní licence. Služba začíná platit, jakmile zpracujeme počáteční platbu. Bude vám jednorázově naúčtován roční poplatek stanovený při nákupu, včetně příslušných daní. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu* nebo kontaktováním zákaznické podpory pro vaši oblast. Pokud předplatné zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, je částka nevratná a služba vám bude poskytována až do konce smluvního období. Pokud smlouvu nezrušíte, automaticky se obnoví ve stanoveném datu obnovení. Na prodloužení vás vždy předem upozorníme, stejně jako na změnu sazeb za prodloužení, s možností zrušit smlouvu v souladu s těmito podmínkami.e Nevyužitý počet stažení z měsíčního limitu se v rámci tohoto plánu nehromadí a nepřenáší se do dalších fakturačních cyklů – automaticky vyprší po jednom fakturačním cyklu. Ukončením předplatného ztrácíte veškerý nárok na nevyužitá stažení.
* Některé země vyžadují zrušení pouze kontaktem zákaznické podpory, viz seznam zemí zde.