Všechny produkty


Měsíční
služba začíná platit, jakmile zpracujeme počáteční platbu. Každý měsíc vám bude účtována částka stanovená v okamžiku nákupu, dokud předplatné nezrušíte. Vzhledem k tomu, že nemáte uzavřenou roční smlouvu, může se výše poplatku změnit – ale na tuto skutečnost vás vždy předem upozorníme. Pokud předplatné zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud ho zrušíte po více než 14 dnech, je platba nevratná a služba vám bude poskytována až do konce fakturačního období za daný měsíc. Platby za firemní služby jako Behance ProSite nebo Adobe Talent jsou nevratné. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu nebo kontaktováním zákaznické podpory pro vaši oblast.


Produkty Acrobat a Document Cloud


Roční smlouva placená měsíčně
Služba začíná platit, jakmile zpracujeme počáteční platbu. Každý měsíc po dobu trvání roční smlouvy vám bude účtována částka stanovená při nákupu, včetně příslušných daní (například DPH, pokud je uvedená částka bez DPH). Pokud se během platnosti vaší roční smlouvy změní sazba DPH (nebo jiné uplatňované daně), upraví se odpovídajícím způsobem i cena s daní. Pokud smlouvu nezrušíte, automaticky se obnoví ve stanoveném datu obnovení. Poplatky se při obnovení můžou změnit – ale na tuto skutečnost vás vždy předem upozorníme. Pokud smlouvu zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, bude vám naúčtováno 50 % vašeho zbývajícího smluvního závazku a služba bude pokračovat až do konce fakturačního období za daný měsíc. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu nebo kontaktováním zákaznické podpory pro vaši oblast.

Roční smlouva, předplacená
Služba začíná platit, jakmile zpracujeme počáteční platbu. Bude vám jednorázově naúčtován roční poplatek stanovený při nákupu, včetně příslušných daní. Pokud smlouvu nezrušíte, automaticky se obnoví ve stanoveném datu obnovení. Poplatky se při obnovení můžou změnit – ale na tuto skutečnost vás vždy předem upozorníme. Pokud smlouvu zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, je částka nevratná a služba vám bude poskytována až do konce smluvního období. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu nebo kontaktováním zákaznické podpory pro vaši oblast.


Creative Cloud pro jednotlivce


Roční smlouva placená měsíčně
Služba začíná platit, jakmile zpracujeme počáteční platbu. Každý měsíc po dobu trvání roční smlouvy vám bude účtována částka stanovená při nákupu, včetně příslušných daní (například DPH, pokud je uvedená částka bez DPH). Pokud se během platnosti vaší roční smlouvy změní sazba DPH (nebo jiné uplatňované daně), upraví se odpovídajícím způsobem i cena s daní. Pokud smlouvu nezrušíte, automaticky se obnoví ve stanoveném datu obnovení. Poplatky se při obnovení můžou změnit – ale na tuto skutečnost vás vždy předem upozorníme. Pokud smlouvu zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, bude vám naúčtováno 50 % vašeho zbývajícího smluvního závazku a služba bude pokračovat až do konce fakturačního období za daný měsíc. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu nebo kontaktováním zákaznické podpory.
 
Roční smlouva, předplacená
Služba začíná platit, jakmile zpracujeme počáteční platbu. Bude vám jednorázově naúčtován roční poplatek stanovený při nákupu, včetně příslušných daní. Pokud smlouvu nezrušíte, automaticky se obnoví ve stanoveném datu obnovení. Poplatky se při obnovení můžou změnit – ale na tuto skutečnost vás vždy předem upozorníme. Pokud smlouvu zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, je částka nevratná a služba vám bude poskytována až do konce smluvního období. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu nebo kontaktováním zákaznické podpory.
 
Roční smlouva placená převodem (Japonsko a Německo)
Služba začíná platit, jakmile zpracujeme počáteční platbu. Plná platba stanovené roční částky včetně příslušných daní je splatná do 30 dní od objednávky. Pokud smlouvu nezrušíte, automaticky se obnoví ve stanoveném datu obnovení. Poplatky se při obnovení můžou změnit – ale na tuto skutečnost vás vždy předem upozorníme. Pokud smlouvu zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, je částka nevratná a služba vám bude poskytována až do konce smluvního období. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu nebo kontaktováním zákaznické podpory.


Creative Cloud pro týmy


Roční smlouva placená měsíčně
Služba začíná platit, jakmile zpracujeme objednávku. Vy nebo příslušný správce k ní můžete přizvat další členy týmu a udělit jim přístup. Každý měsíc
po dobu trvání roční smlouvy vám bude účtována částka stanovená při nákupu, včetně příslušných daní (například DPH, pokud je uvedená částka bez DPH). Částka vychází z vaší původní kombinace produktů a licencí a jejich cen v okamžiku nákupu. Pokud se během platnosti vaší roční smlouvy změní sazba DPH (nebo jiné uplatňované daně), upraví se odpovídajícím způsobem i cena s daní.
Správci týmu můžou kdykoli přikoupit další licence. Dodatečné licence se řídí cenami platnými v okamžiku nákupu. Pokud týmové licence nezrušíte, všechny najednou se automaticky ukončí a obnoví ve stanoveném datu obnovení. Poplatky se při obnovení můžou změnit – ale na tuto skutečnost vás vždy předem upozorníme. Pokud smlouvu zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, bude vám naúčtováno 50 % vašeho zbývajícího smluvního závazku a služba bude pokračovat až do konce fakturačního období za daný měsíc. Zrušení můžete provést kdykoli kontaktováním zákaznické podpory.
 
Roční smlouva, předplacená
Služba začíná platit, jakmile zpracujeme objednávku. Vy nebo příslušný správce k ní můžete přizvat další členy týmu a udělit jim přístup. Bude vám
jednorázově naúčtován roční poplatek stanovený při nákupu, včetně příslušných daní. Správci týmu můžou kdykoli přikoupit další licence. Dodatečné licence se řídí cenami platnými v okamžiku nákupu a jejich cena se vypočítává poměrně podle toho, kolik dní vám z roční smlouvy zbývá. Pokud
týmové licence nezrušíte, všechny najednou se automaticky ukončí a obnoví ve stanoveném datu obnovení. Poplatky se při obnovení můžou změnit – ale na tuto skutečnost vás vždy předem upozorníme. Pokud smlouvu zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, je částka nevratná a služba vám bude poskytována až do konce smluvního období. Zrušení můžete provést kdykoli kontaktováním zákaznické podpory.

Roční smlouva placená převodem (Japonsko a Německo)

Služba začíná platit, jakmile zpracujeme objednávku. Vy nebo příslušný správce k ní můžete přizvat další členy týmu a udělit jim přístup. Plná platba stanovené částky včetně příslušných daní je splatná do 30 dní od objednávky.
Správci týmu můžou kdykoli přikoupit další licence. Dodatečné licence se řídí cenami platnými v okamžiku nákupu a jejich cena se vypočítává poměrně podle toho, kolik dní vám z roční smlouvy zbývá. Pokud týmové licence nezrušíte, všechny najednou se automaticky ukončí a obnoví ve stanoveném datu obnovení. Poplatky se při obnovení můžou změnit – ale na tuto skutečnost vás vždy předem upozorníme. Pokud smlouvu zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, je částka nevratná a služba vám bude poskytována až do konce smluvního období. Zrušení můžete provést kdykoli kontaktováním zákaznické podpory.

Roční smlouva, nákupní objednávka
Služba začíná platit, jakmile zpracujeme objednávku. Vy nebo příslušný správce k ní můžete přizvat další členy týmu a udělit jim přístup. Celou částku roční faktury je nutné zaplatit do 30 dní od data vystavení faktury. U faktur po splatnosti vám můžou být účtovány měsíční úroky, jejichž celková výše se rovná částce 1 % měsíčně nebo maximální částce povolené platnými zákony (platí nižší částka). Úroky se budou načítat, dokud nebude faktura (včetně příslušných úroků) zcela uhrazena. Zodpovídáte za uhrazení našich opodstatněných nákladů spojených s výběrem úroků, včetně plateb za právní zastoupení. Správci týmu můžou kdykoli přikoupit další licence, ale je možné, že objednávka bude napřed muset projít úvěrovým schvalováním. Dodatečné licence se řídí cenami platnými v okamžiku nákupu a jejich cena se vypočítává poměrně podle toho, kolik dní vám z roční smlouvy zbývá. Celou platbu za další licence je nutné zaplatit do 30 dní od data vystavení příslušné faktury. Pokud týmové licence nezrušíte, všechny najednou se automaticky ukončí a obnoví ve stanoveném datu obnovení. Je možné, že obnovení členství bude napřed muset projít úvěrovým schvalováním. Poplatky se při obnovení můžou změnit – ale na tuto skutečnost vás vždy předem upozorníme. Pokud smlouvu zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, je částka nevratná a služba vám bude poskytována až do konce smluvního období. Zrušení můžete provést kdykoli kontaktováním zákaznické podpory.

Prodejci
Zákazníci, kteří nenakupují přímo u společnosti Adobe, ale u jiných prodejců nebo partnerů společnosti Adobe, by si měli přečíst podmínky programu VIP.

 

Adobe Captivate, Presenter, Presenter Video Express, RoboHelp, RoboHelp Server, FrameMaker, FrameMaker XML Author, FrameMaker Publishing Server, Technical Communication Suite a Director


Roční smlouva placená měsíčně
Služba začíná platit, jakmile zpracujeme počáteční platbu. Každý měsíc po dobu trvání roční smlouvy vám bude účtována částka stanovená při nákupu, včetně příslušných daní (například DPH, pokud je uvedená částka bez DPH). Pokud se během platnosti vaší roční smlouvy změní sazba DPH (nebo jiné uplatňované daně), upraví se odpovídajícím způsobem i cena s daní. Pokud smlouvu nezrušíte, automaticky se obnoví ve stanoveném datu obnovení. Poplatky se při obnovení můžou změnit – ale na tuto skutečnost vás vždy předem upozorníme. Pokud smlouvu zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, bude vám naúčtováno 50 % vašeho zbývajícího smluvního závazku a služba bude pokračovat až do konce fakturačního období za daný měsíc. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu nebo kontaktováním zákaznické podpory.


Adobe Stock a obchod Typekit


Nákupy na vyžádání
Nákupy na vyžádání jsou nevratné. Společnost Adobe uchovává vaše platební údaje. Můžete je upravit na stránce Správa účtu.


Adobe Stock


Roční smlouva s prvním měsícem zdarma a automatickým přenášením placená měsíčně
Tato nabídka je určena jen novým zákazníkům služby Adobe Stock a nedá se kombinovat s jinými nabídkami. V rámci tohoto plánu si můžete pořizovat jen standardní licence. Každý zákazník služby Adobe Stock může nabídku využít jen jednou. Služba začíná platit okamžikem, kdy zadáním platebních údajů aktivujete zkušební období. První měsíční cyklus vám nebude účtován. Každý měsíc po dobu trvání vaší první roční smlouvy, počínaje druhým měsícem, vám bude účtována částka uvedená výše, včetně příslušných daní (například DPH, pokud je uvedená částka bez DPH). Pokud se během platnosti vaší roční smlouvy změní
sazba DPH (nebo jiné uplatňované daně), upraví se odpovídajícím způsobem i cena s daní. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu nebo kontaktováním zákaznické podpory pro vaši oblast. Pokud službu zrušíte během prvního měsíčního cyklu, nebude vaší platební kartě nic naúčtováno a služba bude pokračovat až do konce prvního měsíčního cyklu. Pokud službu zrušíte do 14 dní od začátku druhého měsíčního období, vrátíme vám celou částku. Pokud službu zrušíte více než 14 dní od začátku druhého měsíčního období, bude vám naúčtováno 50 % ze zbývající smluvní částky a služba bude pokračovat až do konce daného měsíčního cyklu. Pokud smlouvu nezrušíte,
automaticky se obnoví ve stanoveném každoročním datu obnovení. Každý měsíc po dobu trvání každého ročního cyklu vám bude účtována částka stanovená při nákupu. Zrušení se řídí výše uvedenými podmínkami. Na každé obnovení nebo změnu sazby vás vždy upozorníme předem. Nevyužitý počet stažení z měsíčního limitu se v rámci ročního plánu hromadí a přenáší se do dalších fakturačních cyklů, maximálně ale po dobu 12 po sobě následujících cyklů. Toto přenášení platí jen v případě, že své předplatné služby Adobe Stock obnovíte, aniž by došlo k jeho přerušení a aniž byste ho sloučili do balíčku s levnějším předplatným. Nevyužitá stažení (a) jsou omezená na počet, který se rovná dvanáctinásobku vašeho měsíčního limitu, a (b) automaticky vyprší 12 měsíčních cyklů od chvíle, kdy jste je původně získali. Ukončením předplatného ztrácíte veškerý nárok na nevyužitá stažení.
 
Měsíční předplatné s automatickým přenášením
V rámci tohoto plánu si můžete pořizovat jen standardní licence. Služba začíná platit, jakmile zpracujeme počáteční platbu. Každý měsíc vám bude účtována částka stanovená v okamžiku nákupu, dokud předplatné nezrušíte. Vzhledem k tomu, že nemáte uzavřenou roční smlouvu, může se výše poplatku změnit – ale na tuto skutečnost vás vždy předem upozorníme. Pokud předplatné zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud ho zrušíte po více než 14 dnech, je platba nevratná a služba vám bude poskytována
až do konce fakturačního období za daný měsíc. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu nebo kontaktováním zákaznické podpory pro vaši oblast. Nevyužitý počet stažení se hromadí a přenáší do dalších fakturačních cyklů, maximálně ale po dobu 12 po sobě následujících cyklů. Toto přenášení platí jen v případě, že své předplatné služby Adobe Stock obnovíte, aniž by došlo k jeho přerušení a aniž byste ho sloučili do balíčku s levnějším předplatným. Nevyužitá stažení (a) jsou omezená na počet,
který se rovná dvanáctinásobku vašeho měsíčního limitu, a (b) automaticky vyprší vždy 12 měsíčních cyklů od chvíle, kdy jste je původně získali. Ukončením předplatného ztrácíte veškerý nárok na nevyužitá stažení.
 
Měsíční předplatné bez automatického přenášení
V rámci tohoto plánu si můžete pořizovat jen standardní licence. Služba začíná platit, jakmile zpracujeme počáteční platbu. Každý měsíc vám bude účtována částka stanovená v okamžiku nákupu, dokud předplatné nezrušíte. Vzhledem k tomu, že nemáte uzavřenou roční smlouvu, může se výše poplatku změnit – ale na tuto skutečnost vás vždy předem upozorníme. Pokud předplatné zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud ho zrušíte po více než 14 dnech, je platba nevratná a služba vám bude poskytována
až do konce fakturačního období za daný měsíc. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu nebo kontaktováním zákaznické podpory pro vaši oblast. Nevyužitý počet stažení z měsíčního limitu se v rámci tohoto plánu nehromadí a nepřenáší se do dalších fakturačních cyklů – automaticky vyprší po jednom fakturačním cyklu. Ukončením předplatného ztrácíte veškerý nárok na nevyužitá stažení.
 
Roční smlouva s automatickým přenášením placená měsíčně
V rámci tohoto plánu si můžete pořizovat jen standardní licence. Služba začíná platit, jakmile zpracujeme počáteční platbu. Každý měsíc po dobu trvání roční smlouvy vám bude účtována částka uvedená výše, včetně příslušných daní (například DPH, pokud je uvedená částka bez DPH). Pokud se během platnosti vaší roční smlouvy změní sazba DPH (nebo jiné uplatňované daně), upraví se odpovídajícím způsobem i cena s daní. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu nebo kontaktováním zákaznické podpory pro vaši oblast. Pokud smlouvu zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, bude vám naúčtováno 50 % vašeho zbývajícího smluvního závazku a služba bude pokračovat až do konce fakturačního období za daný měsíc. Pokud smlouvu nezrušíte, automaticky se obnoví ve stanoveném datu obnovení. Na každé obnovení nebo změnu sazby vás vždy upozorníme předem. Nevyužitý počet stažení z měsíčního limitu se v rámci ročního plánu hromadí a přenáší se do dalších fakturačních cyklů, maximálně ale po dobu 12 po sobě následujících cyklů. Toto přenášení platí jen v případě, že své předplatné služby Adobe Stock obnovíte, aniž by došlo k jeho přerušení a aniž byste ho sloučili do balíčku s levnějším předplatným. Nevyužitá stažení (a) jsou omezená na počet, který se rovná dvanáctinásobku vašeho měsíčního limitu, a (b) automaticky vyprší vždy 12 měsíčních cyklů od chvíle, kdy jste je původně získali. Ukončením předplatného ztrácíte veškerý nárok na nevyužitá stažení.
 
Roční smlouva bez automatického přenášení placená měsíčně
V rámci tohoto plánu si můžete pořizovat jen standardní licence. Služba začíná platit, jakmile zpracujeme počáteční platbu. Každý měsíc po dobu trvání roční smlouvy vám bude účtována částka uvedená výše, včetně příslušných daní (například DPH, pokud je uvedená částka bez DPH). Pokud se během platnosti vaší roční smlouvy změní sazba DPH (nebo jiné uplatňované daně), upraví se odpovídajícím způsobem i cena s daní. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu nebo kontaktováním zákaznické podpory pro vaši oblast. Pokud smlouvu zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, bude vám naúčtováno 50 % vašeho zbývajícího smluvního závazku a služba bude pokračovat až do konce fakturačního období za daný měsíc. Pokud smlouvu nezrušíte, automaticky se obnoví ve stanoveném datu obnovení. Na každé obnovení nebo změnu sazby vás vždy upozorníme předem. Nevyužitý počet stažení z měsíčního limitu se v rámci tohoto plánu nehromadí a nepřenáší se do dalších fakturačních cyklů – automaticky vyprší po jednom fakturačním cyklu. Ukončením předplatného ztrácíte veškerý nárok na nevyužitá stažení.
 
Roční smlouva s automatickým přenášením, předplacená
V rámci tohoto plánu si můžete pořizovat jen standardní licence. Služba začíná platit, jakmile zpracujeme počáteční platbu. Bude vám jednorázově naúčtován roční poplatek stanovený při nákupu, včetně příslušných daní. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu nebo kontaktováním zákaznické podpory pro vaši oblast. Pokud smlouvu zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, je částka nevratná a služba vám bude poskytována až do konce smluvního období. Pokud smlouvu nezrušíte, automaticky se obnoví ve stanoveném datu obnovení. Na každé obnovení nebo změnu sazby vás vždy upozorníme předem. Nevyužitý počet stažení z měsíčního limitu se v rámci ročního plánu hromadí a přenáší se do dalších fakturačních cyklů, maximálně ale po dobu 12 po sobě následujících cyklů. Toto přenášení platí jen v případě, že své předplatné služby Adobe Stock obnovíte, aniž by došlo k jeho přerušení a aniž byste ho sloučili do balíčku s levnějším předplatným. Nevyužitá stažení (a) jsou omezená na počet, který se rovná dvanáctinásobku vašeho měsíčního limitu, a (b) automaticky vyprší vždy 12 měsíčních cyklů od chvíle, kdy jste je původně získali. Ukončením předplatného ztrácíte veškerý nárok na nevyužitá stažení.
 
Roční smlouva bez automatického přenášení, předplacená
V rámci tohoto plánu si můžete pořizovat jen standardní licence. Služba začíná platit, jakmile zpracujeme počáteční platbu. Bude vám jednorázově naúčtován roční poplatek stanovený při nákupu, včetně příslušných daní. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu nebo kontaktováním zákaznické podpory pro vaši oblast. Pokud smlouvu zrušíte do 14 dní od objednání, vrátíme vám celou částku zpět. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, je částka nevratná a služba vám bude poskytována až do konce smluvního období. Pokud smlouvu nezrušíte, automaticky se obnoví ve stanoveném datu obnovení. Na každé obnovení nebo změnu sazby vás vždy upozorníme předem. Nevyužitý počet stažení z měsíčního limitu se v rámci tohoto plánu nehromadí a nepřenáší se do dalších fakturačních cyklů – automaticky vyprší po jednom fakturačním cyklu. Ukončením předplatného ztrácíte veškerý nárok na nevyužitá stažení.