Visi produkti


Mēneša abonements
Pakalpojuma nodrošināšana tiek sākta, kad tiek apstiprināts jūsu sākotnējais maksājums. Abonements nav jāatjauno – tas paliek spēkā līdz brīdim, kad to atcelsiet. Gada līgums netiek noslēgts, tādēļ ikmēneša maksājuma likme var tikt mainīta, tomēr jums tiks iepriekš paziņots par ikmēneša maksājuma likmes izmaiņām un piedāvāta iespēja atcelt abonementu saskaņā ar šiem noteikumiem. Ja pasūtījumu atcelsiet 14 dienu laikā pēc sākotnējās pasūtīšanas, jums tiks atmaksāta visa iegādes maksa. Ja pasūtījumu atcelsiet vēlāk nekā 14 dienas pēc pasūtīšanas, iegādes maksa netiks atmaksāta un pakalpojums būs aktīvs līdz konkrētā mēneša norēķinu perioda beigām. Varat jebkurā brīdī pārtraukt abonementu, apmeklējot lapu Pārvaldīt kontu* vai sazinoties ar Klientu atbalsta dienestu savā reģionā ne vēlāk kā piecas (5) dienas pirms ikmēneša rēķina izsniegšanas datuma, citādi abonements tiks pārtraukts tikai no nākamā mēneša rēķina izsniegšanas datuma.
* Atsevišķās valstīs abonementu var pārtraukt, tikai sazinoties ar Klientu atbalsta dienestu. Attiecīgo valstu sarakstu skatīt šeit.


Acrobat produkti un dokumentu mākonis


Gada līgums ar mēneša maksu
Pakalpojuma nodrošināšana tiek sākta, kad tiek apstiprināts jūsu sākotnējais maksājums. Kamēr būs spēkā gada līgums, katru mēnesi no jums tiks iekasēta pirkuma brīdī noteiktā maksa un piemērojamie nodokļi (piemēram, PVN, ja šis nodoklis jau nav iekļauts maksā). Ja noteiktajā gada periodā mainīsies PVN likme (vai cita piemērojamā nodokļa vai nodevas likme), cena ar nodokli attiecīgi tiks grozīta. Jūsu līgums tiks atjaunots automātiski atjaunošanas gadadienā, līdz to neatcelsiet. Atjaunošanas maksa var tikt mainīta, tomēr jums tiks iepriekš paziņots par maksājuma likmes izmaiņām un piedāvāta iespēja atcelt abonementu saskaņā ar šiem noteikumiem. Ja pasūtījumu atcelsiet 14 dienu laikā pēc sākotnējās pasūtīšanas, jums tiks atmaksāta visa iegādes maksa. Ja līgumu atcelsiet vēlāk nekā 14 dienas pēc atjaunošanas, no jums tiks iekasēti 50% no atlikušās līguma maksas un pakalpojums būs aktīvs līdz konkrētā mēneša norēķinu perioda beigām. Varat jebkurā brīdī pārtraukt abonementu, apmeklējot lapuPārvaldīt kontu* vai sazinoties arKlientu atbalsta dienestusavā reģionā.
* Atsevišķās valstīs abonementu var pārtraukt, tikai sazinoties ar Klientu atbalsta dienestu. Attiecīgo valstu sarakstu skatīt šeit.

Gada līgums ar priekšapmaksu
Pakalpojuma nodrošināšana tiek sākta, kad tiek apstiprināts jūsu maksājums. Katru gadu no jums tiks iekasēts vienreizējs maksājums — pirkuma brīdī noteiktā maksa — un piemērojamie nodokļi. Jūsu līgums tiks atjaunots automātiski atjaunošanas gadadienā, kamēr to neatcelsiet. Atjaunošanas maksa var tikt mainīta, tomēr jums tiks iepriekš paziņots par maksājuma likmes izmaiņām un piedāvāta iespēja atcelt abonementu saskaņā ar šiem noteikumiem. Ja pasūtījumu atcelsiet 14 dienu laikā pēc sākotnējās pasūtīšanas, jums tiks atmaksāta visa iegādes maksa. Ja pasūtījumu atcelsiet vēlāk nekā 14 dienas pēc pasūtīšanas, iegādes maksa netiks atmaksāta un pakalpojums būs aktīvs līdz līgumā noteiktā termiņa beigām. Varat jebkurā brīdī pārtraukt abonementu, apmeklējot lapu Pārvaldīt kontu* vai sazinoties ar Klientu atbalsta dienestu savā reģionā.
* Atsevišķās valstīs abonementu var pārtraukt, tikai sazinoties ar Klientu atbalsta dienestu. Attiecīgo valstu sarakstu skatīt šeit.


Creative Cloud individuālais abonements


Gada līgums ar mēneša maksu
Pakalpojuma nodrošināšana tiek sākta, kad tiek apstiprināts jūsu sākotnējais maksājums. Kamēr būs spēkā gada līgums, katru mēnesi no jums tiks iekasēta pirkuma brīdī noteiktā maksa un piemērojamie nodokļi (piemēram, PVN, ja šis nodoklis jau nav iekļauts maksā). Ja noteiktajā gada periodā mainīsies PVN likme (vai cita piemērojamā nodokļa vai nodevas likme), cena ar nodokli attiecīgi tiks grozīta. Jūsu līgums tiks atjaunots automātiski atjaunošanas gadadienā, līdz to neatcelsiet. Atjaunošanas maksa var tikt mainīta, tomēr jums tiks iepriekš paziņots par maksājuma likmes izmaiņām un piedāvāta iespēja atcelt abonementu saskaņā ar šiem noteikumiem. Ja pasūtījumu atcelsiet 14 dienu laikā pēc sākotnējās pasūtīšanas, jums tiks atmaksāta visa iegādes maksa. Ja līgumu atcelsiet vēlāk nekā 14 dienas pēc atjaunošanas, no jums tiks iekasēti 50% no atlikušās līguma maksas un pakalpojums būs aktīvs līdz konkrētā mēneša norēķinu perioda beigām. Varat jebkurā brīdī pārtraukt abonementu, apmeklējot lapu Pārvaldīt kontu* vai sazinoties ar Klientu atbalsta dienestu.
* Atsevišķās valstīs abonementu var pārtraukt, tikai sazinoties ar Klientu atbalsta dienestu. Attiecīgo valstu sarakstu skatīt šeit.
 
Gada līgums ar priekšapmaksu
Pakalpojuma nodrošināšana tiek sākta, kad tiek apstiprināts jūsu maksājums. Katru gadu no jums tiks iekasēts vienreizējs maksājums — pirkuma brīdī noteiktā maksa — un piemērojamie nodokļi. Jūsu līgums tiks atjaunots automātiski atjaunošanas gadadienā, kamēr to neatcelsiet. Atjaunošanas maksa var tikt mainīta, tomēr jums tiks iepriekš paziņots par maksājuma likmes izmaiņām un piedāvāta iespēja atcelt abonementu saskaņā ar šiem noteikumiem. Ja pasūtījumu atcelsiet 14 dienu laikā pēc sākotnējās pasūtīšanas, jums tiks atmaksāta visa iegādes maksa. Ja pasūtījumu atcelsiet vēlāk nekā 14 dienas pēc pasūtīšanas, iegādes maksa netiks atmaksāta un pakalpojums būs aktīvs līdz līgumā noteiktā termiņa beigām. Varat jebkurā brīdī pārtraukt abonementu, apmeklējot lapu Pārvaldīt kontu* vai sazinoties ar Klientu atbalsta dienestu.
* Atsevišķās valstīs abonementu var pārtraukt, tikai sazinoties ar Klientu atbalsta dienestu. Attiecīgo valstu sarakstu skatīt šeit.
 
Gada līgums ar tiešā debeta maksājumu (Japānā un Vācijā)
Pakalpojuma nodrošināšana tiek sākta, kad tiek apstiprināts jūsu pasūtījums. Gada maksa pilnā apmērā un piemērojamie nodokļi ir jāsamaksā 30 dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas. Jūsu līgums tiks atjaunots automātiski atjaunošanas gadadienā, kamēr to neatcelsiet. Atjaunošanas maksa var tikt mainīta, tomēr jums tiks iepriekš paziņots par maksājuma likmes izmaiņām un piedāvāta iespēja atcelt abonementu saskaņā ar šiem noteikumiem. Ja pasūtījumu atcelsiet 14 dienu laikā pēc sākotnējās pasūtīšanas, jums tiks atmaksāta visa iegādes maksa. Ja pasūtījumu atcelsiet vēlāk nekā 14 dienas pēc pasūtīšanas, iegādes maksa netiks atmaksāta un pakalpojums būs aktīvs līdz līgumā noteiktā termiņa beigām. Varat jebkurā brīdī pārtraukt abonementu, apmeklējot lapu Pārvaldīt kontu* vai sazinoties ar Klientu atbalsta dienestu.
* Atsevišķās valstīs abonementu var pārtraukt, tikai sazinoties ar Klientu atbalsta dienestu. Attiecīgo valstu sarakstu skatīt šeit.


Creative Cloud darba grupām


Gada līgums ar mēneša maksu
Kad tiek apstiprināts jūsu pasūtījums, tiek sākta pakalpojuma nodrošināšana, un jūs (vai ieceltais administrators) varat aicināt citas personas pievienoties grupai un piešķirt tām piekļuvi. Kamēr būs spēkā gada līgums, katru mēnesi no jums tiks iekasēta pirkuma brīdī noteiktā maksa un piemērojamie nodokļi (piemēram, PVN, ja šis nodoklis jau nav iekļauts maksā). Maksa ir atkarīga no jūsu sākotnējo produktu un licenču cenām, kas noteiktas to iegādes brīdī. Ja noteiktajā gada periodā mainīsies PVN likme (vai cita piemērojamā nodokļa vai nodevas likme), cena ar nodokli attiecīgi tiks grozīta.
Grupu administratori jebkurā laikā var iegādāties papildu licences. Par papildu licencēm tiek iekasēta maksa, kas ir spēkā to iegādes brīdī. Visas grupu licences tiks vienlaikus pārtrauktas un automātiski atjauninātas to atjaunošanas gadadienā, kamēr tās neatcelsiet. Atjaunošanas maksa var tikt mainīta, tomēr jums tiks iepriekš paziņots par maksājuma likmes izmaiņām un piedāvāta iespēja atcelt abonementu saskaņā ar šiem noteikumiem. Ja pasūtījumu atcelsiet 14 dienu laikā pēc sākotnējās pasūtīšanas, jums tiks atmaksāta visa iegādes maksa. Ja līgumu atcelsiet vēlāk nekā 14 dienas pēc atjaunošanas, no jums tiks iekasēti 50% no atlikušās līguma maksas un pakalpojuma nodrošināšana tiks nekavējoties pārtraukta. Varat jebkurā brīdī pārtraukt līgumu, sazinoties arKlientu atbalsta dienestu.
 
Gada līgums ar priekšapmaksu
Kad tiek apstiprināts jūsu pasūtījums, tiek sākta pakalpojuma nodrošināšana, un jūs (vai ieceltais administrators) varat aicināt citas personas pievienoties grupai un piešķirt tām piekļuvi. Katru gadu no jums tiks iekasēts vienreizējs maksājums — pirkuma brīdī noteiktā maksa — un piemērojamie nodokļi.
Grupu administratori jebkurā laikā var iegādāties papildu licences. Par papildu licencēm tiek iekasēta maksa, kas ir spēkā to iegādes brīdī, un tā tiek samazināta, ņemot vērā saskaņā ar līgumu atlikušo dienu skaitu. Visas grupu licences tiks vienlaikus pārtrauktas un automātiski atjauninātas to atjaunošanas gadadienā, kamēr tās neatcelsiet. Atjaunošanas maksa var tikt mainīta, tomēr jums tiks iepriekš paziņots par maksājuma likmes izmaiņām un piedāvāta iespēja atcelt abonementu saskaņā ar šiem noteikumiem. Ja pasūtījumu atcelsiet 14 dienu laikā pēc sākotnējās pasūtīšanas, jums tiks atmaksāta visa iegādes maksa. Ja pasūtījumu atcelsiet vēlāk nekā 14 dienas pēc pasūtīšanas, iegādes maksa netiks atmaksāta un pakalpojuma nodrošināšana tiks nekavējoties pārtraukta. Varat jebkurā brīdī pārtraukt līgumu, sazinoties ar Klientu atbalsta dienestu.

Gada līgums ar tiešā debeta maksājumu (Japānā un Vācijā)
Kad tiek apstiprināts jūsu pasūtījums, tiek sākta pakalpojuma nodrošināšana, un jūs (vai ieceltais administrators) varat aicināt citas personas pievienoties grupai un piešķirt tām piekļuvi. Pilnā maksa un piemērojamie nodokļi ir jāsamaksā 30 dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas.
Grupu administratori jebkurā laikā var iegādāties papildu licences. Par papildu licencēm tiek iekasēta maksa, kas ir spēkā to iegādes brīdī, un tā tiek samazināta, ņemot vērā saskaņā ar līgumu atlikušo dienu skaitu. Visas grupu licences tiks vienlaikus pārtrauktas un automātiski atjauninātas to atjaunošanas gadadienā, kamēr tās neatcelsiet. Atjaunošanas maksa var tikt mainīta, tomēr jums tiks iepriekš paziņots par maksājuma likmes izmaiņām un piedāvāta iespēja atcelt abonementu saskaņā ar šiem noteikumiem. Ja pasūtījumu atcelsiet 14 dienu laikā pēc sākotnējās pasūtīšanas, jums tiks atmaksāta visa iegādes maksa. Ja pasūtījumu atcelsiet vēlāk nekā 14 dienas pēc pasūtīšanas, iegādes maksa netiks atmaksāta un pakalpojuma nodrošināšana tiks nekavējoties pārtraukta. Varat jebkurā brīdī pārtraukt līgumu, sazinoties arKlientu atbalsta dienestu.

Gada līgums ar pirkuma pasūtījumu
Kad tiek apstiprināts jūsu pasūtījums, tiek sākta pakalpojuma nodrošināšana, un jūs (vai ieceltais administrators) varat aicināt citas personas pievienoties grupai un piešķirt tām piekļuvi. Pilna ikgadējā rēķinā norādītā summa ir jāsamaksā 30 dienu laikā pēc rēķinā norādītā datuma. Par laikā nesamaksātiem rēķiniem ik mēnesi var tikt aprēķināta soda nauda — 1% apmērā no nesamaksātās summas katru mēnesi vai maksimālā tiesību aktos atļautā likme. Soda nauda tiks aprēķināta līdz dienai, kad pilnībā apmaksāsiet rēķinu (tostarp visas aprēķinātās soda naudas). Jums ir jāatlīdzina mums arī ar parāda piedziņu saistītie izdevumi, tostarp maksa par advokāta pakalpojumiem.
Grupu administratori jebkurā laikā var iegādāties papildu licences, tomēr jūsu pasūtījumam var tikt piemērota kredīta apstiprinājuma procedūra. Par papildu licencēm tiek iekasēta maksa, kas ir spēkā to iegādes brīdī, un tā tiek samazināta, ņemot vērā saskaņā ar līgumu atlikušo dienu skaitu. Pilna papildu licenču maksa ir jāsamaksā 30 dienu laikā pēc attiecīgā rēķina datuma. Visas grupu licences tiks vienlaikus pārtrauktas un automātiski atjauninātas to atjaunošanas gadadienā, kamēr tās neatcelsiet. Atjaunošanas brīdī var tikt ierosināta kredīta apstiprinājuma procedūra. Atjaunošanas maksa var tikt mainīta, taču mēs jums vienmēr par to iepriekš paziņosim. Ja pasūtījumu atcelsiet 14 dienu laikā pēc pasūtīšanas, jums tiks atmaksāta visa iegādes maksa. Ja pasūtījumu atcelsiet vēlāk nekā 14 dienas pēc pasūtīšanas, iegādes maksa netiks atmaksāta un pakalpojums būs aktīvs līdz līgumā noteiktā termiņa beigām. Varat jebkurā brīdī pārtraukt līgumu, sazinoties ar jebkurā laikā, tomēr jūsu pasūtījumam var tikt piemērota kredīta apstiprinājuma procedūra. Par papildu licencēm tiek iekasēta maksa, kas ir spēkā to iegādes brīdī, un tā tiek samazināta, ņemot vērā saskaņā ar līgumu atlikušo dienu skaitu. Pilna papildu licenču maksa ir jāsamaksā 30 dienu laikā pēc attiecīgā rēķina datuma. Visas grupu licences tiks vienlaikus pārtrauktas un automātiski atjauninātas to atjaunošanas gadadienā, kamēr tās neatcelsiet. Atjaunošanas brīdī var tikt ierosināta kredīta apstiprinājuma procedūra. Atjaunošanas maksa var tikt mainīta, tomēr jums tiks iepriekš paziņots par maksājuma likmes izmaiņām un piedāvāta iespēja atcelt abonementu saskaņā ar šiem noteikumiem. Ja pasūtījumu atcelsiet 14 dienu laikā pēc sākotnējās pasūtīšanas, jums tiks atmaksāta visa iegādes maksa. Ja pasūtījumu atcelsiet vēlāk nekā 14 dienas pēc pasūtīšanas, iegādes maksa netiks atmaksāta un pakalpojuma nodrošināšana tiks nekavējoties pārtraukta. Varat jebkurā brīdī pārtraukt līgumu, sazinoties ar Klientu atbalsta dienestu.

Tālākpārdevēji
Klientiem, kuri iegādājas abonementu netieši, t. i., no tālākpārdevējiem vai Adobe partnera, ir jāizskata VIP programmas noteikumi.

 

Adobe Captivate, Presenter, Presenter Video Express, RoboHelp, RoboHelp Server, FrameMaker, FrameMaker XML Author, FrameMaker Publishing Server, Technical Communication Suite un Director


Gada līgums ar mēneša maksu
Pakalpojuma nodrošināšana tiek sākta, kad tiek apstiprināts jūsu sākotnējais maksājums. Kamēr būs spēkā gada līgums, katru mēnesi no jums tiks iekasēta pirkuma brīdī noteiktā maksa un piemērojamie nodokļi (piemēram, PVN, ja šis nodoklis jau nav iekļauts maksā). Ja noteiktajā gada periodā mainīsies PVN likme (vai cita piemērojamā nodokļa vai nodevas likme), cena ar nodokli attiecīgi tiks grozīta. Jūsu līgums tiks atjaunots automātiski atjaunošanas gadadienā, līdz to neatcelsiet. Atjaunošanas maksa var tikt mainīta, tomēr jums tiks iepriekš paziņots par maksājuma likmes izmaiņām un piedāvāta iespēja atcelt abonementu saskaņā ar šiem noteikumiem. Ja pasūtījumu atcelsiet 14 dienu laikā pēc sākotnējās pasūtīšanas, jums tiks atmaksāta visa iegādes maksa. Ja līgumu atcelsiet vēlāk nekā 14 dienas pēc atjaunošanas, no jums tiks iekasēti 50% no atlikušās līguma maksas un pakalpojums būs aktīvs līdz konkrētā mēneša norēķinu perioda beigām. Varat jebkurā brīdī pārtraukt abonementu, apmeklējot lapu Pārvaldīt kontu* vai sazinoties ar Klientu atbalsta dienestu.
* Atsevišķās valstīs abonementu var pārtraukt, tikai sazinoties ar Klientu atbalsta dienestu. Attiecīgo valstu sarakstu skatīt šeit.


Adobe Stock un Typekit Marketplace


Pirkumi pēc pieprasījuma
Par pirkumiem pēc pieprasījuma nauda netiek atmaksāta. Adobe saglabās jūsu maksājuma informāciju, un jūs to varat rediģēt lapāPārvaldīt kontu.


Adobe Stock


Gada līgums ar mēneša maksu un lejupielāžu pārnešanu – pirmais mēnesis bez maksas
Šis piedāvājums ir pieejams tikai jaunajiem Adobe Stock klientiem, un to nevar iegādāties kopā ar citiem piedāvājumiem. Izmantojot šo plānu, jūs varat iegūt tikai Standarta licences. Katram Adobe Stock klientam pieejams tikai viens piedāvājums. Pakalpojuma nodrošināšana tiek sākta no brīža, kad jūs aktivizējat šo izmēģinājuma periodu, iesniedzot savu maksājuma informāciju. No jums netiks iekasēta maksa par pirmā mēneša norēķinu ciklu. Pirmo gada līguma gadu, sākot ar norēķinu cikla otro mēnesi, katru mēnesi no jums tiks iekasēta iepriekš minētā maksa un piemērojamie nodokļi (piemēram, PVN, ja šis nodoklis jau nav iekļauts maksā). Ja noteiktajā gada periodā mainīsies PVN likme (vai cita piemērojamā nodokļa vai nodevas likme), cena ar nodokli attiecīgi tiks grozīta. Varat jebkurā brīdī pārtraukt abonementu, apmeklējot lapu Pārvaldīt kontu* vai sazinoties ar Klientu atbalsta dienestusavā reģionā. Ja pasūtījumu atcelsiet pirmā mēneša norēķinu cikla laikā, maksa no kredītkartes netiks iekasēta un pakalpojums būs aktīvs līdz pirmā mēneša norēķinu cikla beigām. Ja pasūtījumu atcelsiet 14 dienu laikā pēc otrā mēneša norēķinu cikla sākuma, jums tiks atmaksāta visa iegādes maksa. Ja pasūtījumu atcelsiet pēc otrā norēķinu cikla 14. dienas, no jums tiks iekasēti 50% no atlikušās līguma maksas un pakalpojums būs aktīvs līdz konkrētā mēneša norēķinu perioda beigām. Pēc pirmā gada beigām katrā atjaunošanas gadadienā jūsu līgums tiks atjaunots automātiski, kamēr to neatcelsiet, un atbilstoši iepriekš minētajai atcelšanas politikai ikgadējā atjaunošanas termiņa laikā no jums katru mēnesi tiks iekasēta pirkuma brīdī noteiktā maksa. Mēs vienmēr laicīgi paziņosim par atjaunošanu un visām ar atjaunošanas maksu saistītām izmaiņām. Gada plānā iekļautās, taču neizmantotās ikmēneša lejupielādes tiks uzkrātas un pārnestas līdz pat 12 secīgus norēķinu ciklus tikai tādā gadījumā, ja pirms Adobe Stock abonementa termiņa beigām būsiet to atjaunojis, nepārslēdzot uz abonementu ar mazāku vērtību. Neizmantotās lejupielādes (A) ir derīgas maksimums divpadsmit mēnešus pēc mēneša, kurā tās iekļautas, un (B) 12 ikmēneša norēķinu ciklus pēc to pirmreizējās piešķiršanas datuma to derīguma termiņš automātiski beidzas. Kad abonements būs beidzies, jūs zaudēsiet visas tiesības uz neizmantotajām lejupielādēm.
* Atsevišķās valstīs abonementu var pārtraukt, tikai sazinoties ar Klientu atbalsta dienestu. Attiecīgo valstu sarakstu skatīt šeit.
 
Mēneša abonements ar lejupielāžu pārnešanu
Izmantojot šo plānu, jūs varat iegūt tikai Standarta licences. Pakalpojuma nodrošināšana tiek sākta, kad tiek apstiprināts jūsu sākotnējais maksājums. Līdz brīdim, kad abonementu atcelsiet, katru mēnesi no jums tiks iekasēta pirkuma brīdī noteiktā maksa. Gada līgums netiek noslēgts, tādēļ cena var tikt mainīta. Tomēr par visām izmaiņām jums vienmēr tiks iepriekš paziņots. Ja pasūtījumu atcelsiet 14 dienu laikā pēc sākotnējās pasūtīšanas, jums tiks atmaksāta visa iegādes maksa. Ja pasūtījumu atcelsiet vēlāk nekā 14 dienas pēc pasūtīšanas, iegādes maksa netiks atmaksāta un pakalpojums būs aktīvs līdz konkrētā mēneša norēķinu perioda beigām. Varat jebkurā brīdī pārtraukt abonementu, apmeklējot lapu Pārvaldīt kontu* vai sazinoties ar Klientu atbalsta dienestusavā reģionā. Neizmantotās lejupielādes tiks uzkrātas un pārnestas līdz pat 12 secīgus norēķinu ciklus tikai tādā gadījumā, ja pirms Adobe Stock abonementa termiņa beigām būsiet to atjaunojis, nepārslēdzot uz abonementu ar mazāku vērtību. Neizmantotās lejupielādes (A) ir derīgas maksimums divpadsmit mēnešus pēc mēneša, kurā tās iekļautas, un (B) katrus 12 ikmēneša norēķinu ciklus pēc to pirmreizējās piešķiršanas datuma to derīguma termiņš automātiski beidzas. Kad abonements būs beidzies, jūs zaudēsiet visas tiesības uz neizmantotajām lejupielādēm.
* Atsevišķās valstīs abonementu var pārtraukt, tikai sazinoties ar Klientu atbalsta dienestu. Attiecīgo valstu sarakstu skatīt šeit.
 
Mēneša abonements bez lejupielāžu pārnešanas
Izmantojot šo plānu, jūs varat iegūt tikai Standarta licences. Pakalpojuma nodrošināšana tiek sākta, kad tiek apstiprināts jūsu sākotnējais maksājums. Līdz brīdim, kad abonementu atcelsiet, katru mēnesi no jums tiks iekasēta pirkuma brīdī noteiktā maksa. Gada līgums netiek noslēgts, tādēļ maksājuma likme var tikt mainīta, tomēr jums tiks iepriekš paziņots par maksājuma likmes izmaiņām un piedāvāta iespēja atcelt abonementu saskaņā ar šiem noteikumiem. Ja pasūtījumu atcelsiet 14 dienu laikā pēc sākotnējās pasūtīšanas, jums tiks atmaksāta visa iegādes maksa. Ja pasūtījumu atcelsiet vēlāk nekā 14 dienas pēc pasūtīšanas, iegādes maksa netiks atmaksāta un pakalpojums būs aktīvs līdz konkrētā mēneša norēķinu perioda beigām. Varat jebkurā brīdī pārtraukt abonementu, apmeklējot lapu Pārvaldīt kontu* vai sazinoties ar Klientu atbalsta dienestusavā reģionā. Gada plānā iekļautās, taču neizmantotās ikmēneša lejupielādes netiks pārnestas uz nākamo mēnesi, un pēc katra norēķinu cikla to derīguma termiņš automātiski beigsies. Kad abonements būs beidzies, jūs zaudēsiet visas tiesības uz neizmantotajām lejupielādēm.
* Atsevišķās valstīs abonementu var pārtraukt, tikai sazinoties ar Klientu atbalsta dienestu. Attiecīgo valstu sarakstu skatīt šeit.
 
Gada līgums ar mēneša maksu un lejupielāžu pārnešanu
Izmantojot šo plānu, jūs varat iegūt tikai Standarta licences. Pakalpojuma nodrošināšana tiek sākta, kad tiek apstiprināts jūsu sākotnējais maksājums. Kamēr būs spēkā gada līgums, katru mēnesi no jums tiks iekasēta iepriekš minētā maksa un piemērojamie nodokļi (piemēram, PVN, ja šis nodoklis jau nav iekļauts maksā). Ja noteiktajā gada periodā mainīsies PVN likme (vai cita piemērojamā nodokļa vai nodevas likme), cena ar nodokli attiecīgi tiks grozīta. Varat jebkurā brīdī pārtraukt abonementu, apmeklējot lapu Pārvaldīt kontu* vai sazinoties ar Klientu atbalsta dienestu savā reģionā. Ja pasūtījumu atcelsiet 14 dienu laikā pēc sākotnējās pasūtīšanas, jums tiks atmaksāta visa iegādes maksa. Ja līgumu atcelsiet vēlāk nekā 14 dienas pēc atjaunošanas, no jums tiks iekasēti 50% no atlikušās līguma maksas un pakalpojums būs aktīvs līdz konkrētā mēneša norēķinu perioda beigām. Jūsu līgums tiks atjaunots automātiski atjaunošanas gadadienā, kamēr to neatcelsiet. Mēs vienmēr iepriekš paziņosim par atjaunošanu un visām ar atjaunošanas maksu saistītām izmaiņām, kā arī piedāvāsim iespēju atcelt abonementu saskaņā ar šiem noteikumiem. Gada plānā iekļautās, taču neizmantotās ikmēneša lejupielādes tiks uzkrātas un pārnestas līdz pat 12 secīgus norēķinu ciklus tikai tādā gadījumā, ja pirms Adobe Stock abonementa termiņa beigām būsiet to atjaunojis, nepārslēdzot uz abonementu ar mazāku vērtību. Neizmantotās lejupielādes (A) ir derīgas maksimums divpadsmit mēnešus pēc mēneša, kurā tās iekļautas, un (B) katrus 12 ikmēneša norēķinu ciklus pēc to pirmreizējās piešķiršanas datuma to derīguma termiņš automātiski beidzas. Kad abonements būs beidzies, jūs zaudēsiet visas tiesības uz neizmantotajām lejupielādēm.
* Atsevišķās valstīs abonementu var pārtraukt, tikai sazinoties ar Klientu atbalsta dienestu. Attiecīgo valstu sarakstu skatīt šeit.
 
Gada līgums ar mēneša maksu bez lejupielāžu pārnešanas
Izmantojot šo plānu, jūs varat iegūt tikai Standarta licences. Pakalpojuma nodrošināšana tiek sākta, kad tiek apstiprināts jūsu sākotnējais maksājums. Kamēr būs spēkā gada līgums, katru mēnesi no jums tiks iekasēta iepriekš minētā maksa un piemērojamie nodokļi (piemēram, PVN, ja šis nodoklis jau nav iekļauts maksā). Ja noteiktajā gada periodā mainīsies PVN likme (vai cita piemērojamā nodokļa vai nodevas likme), cena ar nodokli attiecīgi tiks grozīta. Varat jebkurā brīdī pārtraukt abonementu, apmeklējot lapu Pārvaldīt kontu* vai sazinoties ar Klientu atbalsta dienestu savā reģionā. Ja pasūtījumu atcelsiet 14 dienu laikā pēc sākotnējās pasūtīšanas, jums tiks atmaksāta visa iegādes maksa. Ja līgumu atcelsiet vēlāk nekā 14 dienas pēc atjaunošanas, no jums tiks iekasēti 50% no atlikušās līguma maksas un pakalpojums būs aktīvs līdz konkrētā mēneša norēķinu perioda beigām. Jūsu līgums tiks atjaunots automātiski atjaunošanas gadadienā, kamēr to neatcelsiet. Mēs vienmēr iepriekš paziņosim par atjaunošanu un visām ar atjaunošanas maksu saistītām izmaiņām, kā arī piedāvāsim iespēju atcelt abonementu saskaņā ar šiem noteikumiem. Gada plānā iekļautās, taču neizmantotās ikmēneša lejupielādes netiks pārnestas uz nākamo mēnesi, un pēc katra norēķinu cikla to derīguma termiņš automātiski beigsies. Kad abonements būs beidzies, jūs zaudēsiet visas tiesības uz neizmantotajām lejupielādēm.
* Atsevišķās valstīs abonementu var pārtraukt, tikai sazinoties ar Klientu atbalsta dienestu. Attiecīgo valstu sarakstu skatīt šeit.
 
Gada līgums ar priekšapmaksu un lejupielāžu pārnešanu
Izmantojot šo plānu, jūs varat iegūt tikai Standarta licences. Pakalpojuma nodrošināšana tiek sākta, kad tiek apstiprināts jūsu maksājums. Katru gadu no jums tiks iekasēts vienreizējs maksājums — iepriekš minētā maksa — un piemērojamie nodokļi. Varat jebkurā brīdī pārtraukt abonementu, apmeklējot lapu Pārvaldīt kontu* vai sazinoties ar Klientu atbalsta dienestu savā reģionā. Ja pasūtījumu atcelsiet 14 dienu laikā pēc sākotnējās pasūtīšanas, jums tiks atmaksāta visa iegādes maksa. Ja pasūtījumu atcelsiet vēlāk nekā 14 dienas pēc pasūtīšanas, iegādes maksa netiks atmaksāta un pakalpojums būs aktīvs līdz līgumā noteiktā termiņa beigām. Jūsu līgums tiks atjaunots automātiski atjaunošanas gadadienā, kamēr to neatcelsiet. Mēs vienmēr iepriekš paziņosim par atjaunošanu un visām ar atjaunošanas maksu saistītām izmaiņām, kā arī piedāvāsim iespēju atcelt abonementu saskaņā ar šiem noteikumiem. Gada plānā iekļautās, taču neizmantotās ikmēneša lejupielādes tiks uzkrātas un pārnestas līdz pat 12 secīgus norēķinu ciklus tikai tādā gadījumā, ja pirms Adobe Stock abonementa termiņa beigām būsiet to atjaunojis, nepārslēdzot uz abonementu ar mazāku vērtību. Neizmantotās lejupielādes (A) ir derīgas maksimums divpadsmit mēnešus pēc mēneša, kurā tās iekļautas, un (B) katrus 12 ikmēneša norēķinu ciklus pēc to pirmreizējās piešķiršanas datuma to derīguma termiņš automātiski beidzas. Kad abonements būs beidzies, jūs zaudēsiet visas tiesības uz neizmantotajām lejupielādēm.
* Atsevišķās valstīs abonementu var pārtraukt, tikai sazinoties ar Klientu atbalsta dienestu. Attiecīgo valstu sarakstu skatīt šeit.
 
Gada līgums ar priekšapmaksu bez lejupielāžu pārnešanas
Izmantojot šo plānu, jūs varat iegūt tikai Standarta licences. Pakalpojuma nodrošināšana tiek sākta, kad tiek apstiprināts jūsu sākotnējais maksājums. No jums tiks iekasēts vienreizējs maksājums — iepriekš minētā maksa — un piemērojamie nodokļi. Varat jebkurā brīdī pārtraukt abonementu, apmeklējot lapu Pārvaldīt kontu* vai sazinoties ar Klientu atbalsta dienestu savā reģionā. Ja pasūtījumu atcelsiet 14 dienu laikā pēc sākotnējās pasūtīšanas, jums tiks atmaksāta visa iegādes maksa. Ja pasūtījumu atcelsiet vēlāk nekā 14 dienas pēc pasūtīšanas, iegādes maksa netiks atmaksāta un pakalpojums būs aktīvs līdz līgumā noteiktā termiņa beigām. Jūsu līgums tiks atjaunots automātiski atjaunošanas gadadienā, kamēr to neatcelsiet. Mēs vienmēr iepriekš paziņosim par atjaunošanu un visām ar atjaunošanas maksu saistītām izmaiņām, kā arī piedāvāsim iespēju atcelt abonementu saskaņā ar šiem noteikumiem. Gada plānā iekļautās, taču neizmantotās ikmēneša lejupielādes netiks pārnestas uz nākamo mēnesi, un pēc katra norēķinu cikla to derīguma termiņš automātiski beigsies. Kad abonements būs beidzies, jūs zaudēsiet visas tiesības uz neizmantotajām lejupielādēm.
* Atsevišķās valstīs abonementu var pārtraukt, tikai sazinoties ar Klientu atbalsta dienestu. Attiecīgo valstu sarakstu skatīt šeit.