# Tilgjengelighet*

Abonnementsbetingelser

Alle produkter

Månedsbasert
Tjenesten starter så snart første betaling er behandlet. Hver måned frem til du avslutter abonnementet, blir du belastet med summen som ble angitt ved kjøpstidspunktet. Det finnes ingen årskontrakt, og prisen kan derfor endres. Vi vil imidlertid alltid varsle om dette på forhånd. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter bestillingen, refunderer vi hele beløpet. Hvis du kansellerer etter at det er gått 14 dager, kan ikke beløpet refunderes, og tjenesten fortsetter til slutten av faktureringsperioden for gjeldende måned. Betaling for bedriftstjenester, for eksempel Behance ProSite eller Adobe Talent, kan ikke refunderes. Kanselleringer kan gjennomføres når som helst ved å gå til kontohåndteringssiden eller ved å kontakte {Adobes kundeservice} i ditt område.

 

Acrobat-produkter og Document Cloud

Årskontrakt, betalt per måned
Tjenesten starter så snart første betaling er behandlet. Hver måned i løpet av årskontraktens gyldighetsperiode blir du belastet med summen som ble angitt ved kjøpstidspunktet, pluss gjeldende avgifter (for eksempel merverdiavgift når mva. ikke er inkludert i den angitte prisen). Hvis den gjeldende mva.-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårskontrakten, justeres prisen inkl. mva. i henhold til dette. Kontrakten fornyes automatisk på datoen for årlig fornyelse inntil du avslutter tjenesten. Fornyelsesprisene kan bli endret, men du blir alltid varslet på forhånd. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter bestillingen, refunderer vi hele beløpet. Hvis du kansellerer etter at det er gått 14 dager, blir du belastet med 50 % av det som gjenstår av kontrakten, og tjenesten fortsetter til slutten av faktureringsperioden for gjeldende måned. Kanselleringer kan gjennomføres når som helst ved å gå til kontohåndteringssiden eller ved å kontakte {Adobes kundeservice} i ditt område.

Årskontrakt, forhåndsbetalt
Tjenesten starter så snart betalingen er behandlet. Du blir belastet med årsprisen som ble angitt ved kjøpstidspunktet, som et engangsbeløp. I tillegg kommer gjeldende avgifter. Kontrakten fornyes automatisk på datoen for årlig fornyelse inntil du avslutter tjenesten. Fornyelsesprisene kan bli endret, men du blir alltid varslet på forhånd. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter bestillingen, refunderer vi hele beløpet. Hvis du kansellerer etter at det er gått 14 dager, kan ikke beløpet refunderes, og tjenesten fortsetter til slutten av kontraktsperioden. Kanselleringer kan gjennomføres når som helst ved å gå til kontohåndteringssiden eller ved å kontakte {Adobes kundeservice} i ditt område.

 

Creative Cloud for enkeltpersoner og Adobe Stock

Årskontrakt, betalt per måned
Tjenesten starter så snart første betaling er behandlet. Hver måned i løpet av årskontraktens gyldighetsperiode blir du belastet med summen som ble angitt ved kjøpstidspunktet, pluss gjeldende avgifter (for eksempel merverdiavgift når mva. ikke er inkludert i den angitte prisen). Hvis den gjeldende mva.-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårskontrakten, justeres prisen inkl. mva. i henhold til dette. Kontrakten fornyes automatisk på datoen for årlig fornyelse, inntil du avslutter tjenesten. Fornyelsesprisene kan bli endret, men du blir alltid varslet på forhånd. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter bestillingen, refunderer vi hele beløpet. Hvis du kansellerer etter at det er gått 14 dager, blir du belastet med 50 % av det som gjenstår av kontrakten, og tjenesten fortsetter til slutten av faktureringsperioden for gjeldende måned. Kanselleringer kan gjennomføres når som helst ved å gå til kontohåndteringssiden eller ved å kontakte kundestøtte.

Årskontrakt, forhåndsbetalt
Tjenesten starter så snart betalingen er behandlet. Du blir belastet med årsprisen som ble angitt ved kjøpstidspunktet, som et engangsbeløp. I tillegg kommer gjeldende avgifter. Kontrakten fornyes automatisk på datoen for årlig fornyelse inntil du avslutter tjenesten. Fornyelsesprisene kan bli endret, men du blir alltid varslet på forhånd. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter bestillingen, refunderer vi hele beløpet. Hvis du kansellerer etter at det er gått 14 dager, kan ikke beløpet refunderes, og tjenesten fortsetter til slutten av kontraktsperioden. Kanselleringer kan gjennomføres når som helst ved å gå til kontohåndteringssiden eller ved å kontakte kundestøtte.

Årskontrakt, direkte debitering (Japan og Tyskland)
Tjenesten starter så snart bestillingen er behandlet. Full betaling av den angitte årsprisen, pluss gjeldende avgifter, må utføres innen 30 dager etter at du har lagt inn bestillingen. Kontrakten fornyes automatisk på datoen for årlig fornyelse inntil du avslutter tjenesten. Fornyelsesprisene kan bli endret, men du blir alltid varslet på forhånd. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter bestillingen, refunderer vi hele beløpet. Hvis du kansellerer etter at det er gått 14 dager, kan ikke beløpet refunderes, og tjenesten fortsetter til slutten av kontraktsperioden. Kanselleringer kan gjennomføres når som helst ved å gå til kontohåndteringssiden eller ved å kontakte kundestøtte.

 

Creative Cloud for teams

Årskontrakt, betalt per måned
Tjenesten starter umiddelbart etter at bestillingen er behandlet, og du (eller fungerende administrator) kan invitere gruppemedlemmer og delegere tilgang. Hver måned i løpet av årskontraktens gyldighetsperiode blir du belastet med summen som ble angitt ved kjøpstidspunktet, pluss gjeldende avgifter (for eksempel merverdiavgift når mva. ikke er inkludert i den angitte prisen). Denne summen er basert på den første kombinasjonen av produkter og lisenser, med de prisene som ble angitt ved kjøpstidspunktet. Hvis den gjeldende mva.-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårskontrakten, justeres prisen inkl. mva. i henhold til dette.

Gruppeadministratorer kan når som helst kjøpe ytterligere lisenser. Prisene på tilleggslisensene er de som ble angitt ved kjøpstidspunktet. Alle gruppelisensene utløper samtidig og fornyes automatisk på datoen for årlig kontraktsfornyelse inntil du avslutter tjenesten. Fornyelsesprisene kan bli endret, men du blir alltid varslet på forhånd. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter bestillingen, refunderer vi hele beløpet. Hvis du kansellerer etter at det er gått 14 dager, blir du belastet med 50 % av det som gjenstår av kontrakten, og tjenesten fortsetter til slutten av faktureringsperioden for gjeldende måned. Kanselleringer kan gjennomføres når som helst ved å kontakte kundestøtte.

 

Årskontrakt, forhåndsbetalt
Tjenesten starter umiddelbart etter at bestillingen er behandlet, og du (eller fungerende administrator) kan invitere gruppemedlemmer og delegere tilgang. Du blir belastet med årsprisen som ble angitt ved kjøpstidspunktet, som et engangsbeløp. I tillegg kommer gjeldende avgifter.

Gruppeadministratorer kan når som helst kjøpe ytterligere lisenser. Prisene på tilleggslisensene er de som ble angitt ved kjøpstidspunktet, og de fordeles basert på antallet gjenværende dager i årskontraktens gyldighetsperiode. Alle gruppelisensene utløper samtidig og fornyes automatisk på datoen for årlig kontraktsfornyelse inntil du avslutter tjenesten. Fornyelsesprisene kan bli endret, men du blir alltid varslet på forhånd. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter bestillingen, refunderer vi hele beløpet. Hvis du kansellerer etter at det er gått 14 dager, kan ikke beløpet refunderes, og tjenesten fortsetter til slutten av kontraktsperioden. Kanselleringer kan gjennomføres når som helst ved å kontakte kundestøtte.

 

Årskontrakt, direkte debitering (Japan og Tyskland)
Tjenesten starter umiddelbart etter at bestillingen er behandlet, og du (eller fungerende administrator) kan invitere gruppemedlemmer og delegere tilgang. Full betaling av den angitte summen, pluss gjeldende avgifter, må utføres innen 30 dager etter at du har lagt inn bestillingen.

Gruppeadministratorer kan når som helst kjøpe ytterligere lisenser. Prisene på tilleggslisensene er de som ble angitt ved kjøpstidspunktet, og de fordeles basert på antallet gjenværende dager i årskontraktens gyldighetsperiode. Alle gruppelisensene utløper samtidig og fornyes automatisk på datoen for årlig kontraktsfornyelse inntil du avslutter tjenesten. Fornyelsesprisene kan bli endret, men du blir alltid varslet på forhånd. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter bestillingen, refunderer vi hele beløpet. Hvis du kansellerer etter at det er gått 14 dager, kan ikke beløpet refunderes, og tjenesten fortsetter til slutten av kontraktsperioden. Kanselleringer kan gjennomføres når som helst ved å kontakte kundestøtte.

 

Årskontrakt, innkjøpsordre
Tjenesten starter umiddelbart etter at bestillingen er behandlet, og du (eller fungerende administrator) kan invitere gruppemedlemmer og delegere tilgang. Full betaling av årsfakturaen kreves innen 30 dager etter faktureringsdatoen. Forfalte fakturaer kan medføre månedlige renteavgifter på minimum 1 % per måned eller maksimumsavgiften som er tillatt etter gjeldende lov. Renteavgiftene vil fortsette å samle seg opp inntil fakturaen (inkludert gjeldende renter) er betalt i sin helhet. Du er ansvarlig for å tilbakebetale eventuelle inkassoomkostninger og advokathonorarer.

Gruppeadministratorer kan når som helst kjøpe ytterligere lisenser, men det kan hende at bestillingen blir gjenstand for kredittvurdering. Prisene på tilleggslisensene er de som ble angitt ved kjøpstidspunktet, og de fordeles basert på antallet gjenværende dager i årskontraktens gyldighetsperiode. Full betaling av tilleggslisenser kreves innen 30 dager etter den tilhørende faktureringsdatoen. Alle gruppelisensene utløper samtidig og fornyes automatisk på datoen for årlig kontraktsfornyelse inntil du avslutter tjenesten. Fornyelser kan bli gjenstand for kredittvurdering. Fornyelsesprisene kan bli endret, men du blir alltid varslet på forhånd. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter bestillingen, refunderer vi hele beløpet. Hvis du kansellerer etter at det er gått 14 dager, kan ikke beløpet refunderes, og tjenesten fortsetter til slutten av kontraktsperioden. Kanselleringer kan gjennomføres når som helst ved å kontakte kundestøtte.

 

Forhandlere
Kunder som kjøper indirekte via forhandlere eller en Adobe-partner, bør lese vilkårene for VIP-programmet.