Co je smíšená realita?

Smíšená realita (MR) je nová technologie, která kombinuje virtuální realitu (VR)rozšířenou realitu (AR). Náhlavní soupravy pro smíšenou realitu, jako je Microsoft HoloLens, otevírají možnosti herního světa pro zážitky ve smíšené realitě. Tyto brýle pro virtuální realitu obsahují kamery, které neustále snímají prostředí kolem uživatele. Když hrajete hry vytvořené pro tato zařízení, můžou se herní postavy procházet fyzickým světem, v němž se nacházíte, nebo se například posadit na vaší pohovce. 

MSHololens

Smíšená realita však nabízí mnohem více než jen herní zážitky. Umělci, designéři a reklamní tvůrci při své práci již léta využívají 3D obsah, který jim umožňuje zaujmout a zapojit publikum novými způsoby. Díky využití smíšené reality nyní můžou 3D obsah ještě více integrovat do reálného světa.

VR vs. AR vs. MR: v čem se liší?

Virtuální realita (VR)

Ve virtuální realitě vstupujeme do počítačem vytvořené simulace, přičemž zásadní roli hraje vybavení. Náhlavní souprava pro virtuální realitu zcela zakrývá pohled uživatele na reálný svět a umožňuje mu plně se ponořit do virtuálních světů. Nesčetné senzory a technologie náhlavní soupravy převádí pohyby uživatele do počítačem vytvořeného světa. Tyto informace se následně využívají k pohybu uživatele (někdy ztělesněnému odpovídajícím avatarem) ve virtuálním světě. 

Rozšířená realita (AR)

Rozšířená realita vrství digitální objekty na skutečný svět před vámi. Poskytuje digitální obsah, který doplňuje svět před vašima očima. Tento obsah si můžete prohlédnout prostřednictvím speciálních brýlí pro rozšířenou realitu nebo pomocí kamery v telefonu, tabletu či jiném zařízení.  

Smíšená realita (MR)

Virtuální a rozšířená realita se setkávají ve smíšené realitě. Výzkumníci Paul Milgram a Fumio Kishino vytvořili tento pojem v roce 1994, aby popsali kontinuum mezi zcela reálným a zcela virtuálním prostředím. V současnosti smíšená realita označuje prostředí, v němž reálné a virtuální předměty a objekty interagují v reálném čase – a v němž můžete interagovat jak s reálnými, tak s virtuálními prvky. Vyžadována je náhlavní souprava s průhlednými brýlemi nebo kamerou, abyste stále viděli skutečný svět. Například náhlavní souprava Windows Mixed Reality je náhlavní souprava pro VR s kamerou.

Rozdíl ve světech a hardwaru

  • Svět: Ve virtuální realitě jste zcela odříznuti od reálného světa. V rozšířené a smíšené realitě je součástí zážitku skutečný svět, který je rozšířen o digitální obsah nebo smíšen s digitálními prvky.
  • Hardware: Pro všechny tři reality je vyžadováno určité vybavení. Ve virtuální realitě nosíte náhlavní soupravu, která zcela blokuje reálný svět. V rozšířené realitě můžete k interakci s prostředím použít zařízení, jako je mobilní telefon. V případě smíšené reality používáte brýle nebo náhlavní soupravu, jako je Microsoft HoloLens, HTC Vive nebo Magic Leap, které umožňují i nadále sledovat reálný svět. 

Využití virtuální, rozšířené a smíšené reality

angry bird

Zábava

Díky náhlavním soupravám pro virtuální realitu, například od společnosti Oculus, které získávají oblibu u mainstreamového publika, je herní a filmové využití VR obrovské. VR hry se inspirují filmovými trháky, historickými prostředími, například středověkou Evropou nebo Chicagem v době prohibice, či arkádovými hrami. Pandemie Covid-19 přiměla řadu režisérů, aby využili virtuální realitu jako prostředek umožňující pokračovat v tvorbě dramatických děl v době, kdy jsou divadla a kina zavřená, a zároveň experimentovali s neobvyklými možnostmi VR, která divákům umožňuje, aby se stali postavami v příběhu nebo si vybrali z několika možných konců.

Rozšířená realita má také široké uplatnění v zábavním průmyslu, včetně filmůher. Pravděpodobně nejznámějším příkladem využití rozšířené reality je hra Pokémon GO (2016), která se stala virální, když se miliony lidí po celém světě ponořily do světa plného kreslených postaviček, v němž realita – a uživatelské prostředí – působily lehce magickým dojmem.

Smíšená realita je z těchto tří technologií nejnovější a její zábavní aplikace jsou teprve v plenkách. Angry Birds FPS nabízí prostorový herní zážitek, který využívá náhlavní soupravu Magic Leap k implementaci digitálních prasátek do reálného světa.

Další oblasti využití: zdravotnictví, architektura, vzdělávání

Virtuální a rozšířená realita jsou využívány v řadě odvětví včetně architektury, zdravotnictví a vzdělávání. Také technologie smíšené reality se jeví velmi slibně a začínají se prosazovat.

Virtuální realita způsobila v architektonickém odvětví revoluci, protože nabízí možnost prozkoumat konceptuální modely budov. Zatímco dříve museli klienti často cestovat i na velké vzdálenosti, aby si prohlédli 3D model, nyní si může každý, kdo má náhlavní soupravu a „klíč“ k virtuální budově (tedy přístup k aplikaci a projektu), prohlédnout stavbu virtuálně.Rozšířená realita umožňuje lidem provádět virtuální změny v jejich skutečných obytných prostorách. Můžete si například prohlédnout, jak by vypadal nový nábytek ve vašem obývacím pokoji nebo jak by se určitý prostor změnil, kdybyste ho vymalovali různými barvami.

Ve zdravotnictví můžou díky virtuální realitě začínající chirurgové sledovat průběh operace očima zkušenějších kolegů, případně můžou různé scénáře chirurgy připravit na nečekaná překvapení a umožnit jim procvičit si reakce.Smíšená realita má také velký potenciál využití ve zdravotnictví, protože například umožňuje chirurgům využívat „rentgenové vidění“ k tomu, aby pod kůží pacienta viděli během operace cévy a kosti.

Všechny tři technologie umožňují působivé vzdělávací zážitky, díky nimž je výuka ve třídě poutavější, a nabízejí rozsáhlé možnosti vzdělávání v různých prostředích.